AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)"

Transkript

1 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK LEFKOÞA

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 4.1 Yabancı sermaye önündeki kısıtlamaların kaldırılması... 8 Öncelik 4.2 Gerçek Zamanlı Toptan Mutabakat (Real Time Gross Settlement - RTGS) sistemine dayalı öncelikle yurt içi olmak üzere ödeme sistemlerinin kurulması ve AB direktiflerine uygun mevzuatla çalıştırılması Öncelik 4.3 AB deki kara para mevzuatının iç hukuka yansıtılması FASIL 5: KAMU İHALELERİ Öncelik 5.1 Kamu ihale sürecinin, eşit muamele, ayrımcılığın önlenmesi ve şeffaflık sağlanması amacıyla ilgili düzenlemeleri içeren AB mevzuatıyla uyumlaştırılması FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Şirketler Hukuku ile ilgili AB mevzuatına uyumun sağlanması ve uygulamaya yönelik gerekli kapasitenin geliştirilmesi FASIL 8: REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Rekabetin korunması amacıyla teşebbüsler arası anlaşmaların, teşebbüsler birliği kararlarının, uyumlu eylemlerin ve birleşme ve devralmaların kontrolü ve devlet yardımları FASIL 9: MALİ HİZMETLER Öncelik 9.1 AB deki bankacılık mevzuatının iç hukuktaki bankacılık mevzuatına yansıtılması Öncelik 9.2 AB deki sigorta mevzuatının iç hukuktaki sigorta mevzuatına yansıtılması FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 Tarım Bakanlığının AB Tarım ve Kırsal Kalkınma mevzuatını uygulamak üzere yeniden yapılandırılması Öncelik 11.2 Yatay konulara ilişkin düzenlemelere uyum sağlanması Öncelik 11.3 Kırsal kalkınmaya yönelik temel unsurların oluşturulması Öncelik 11.4 Ortak piyasa düzenine uyum sağlanması FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI Öncelik 12.1 Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik politikaya uygun olarak gerekli tüm yasal düzenlemelerin AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlanıp geliştirilmesi ve uygulanması Öncelik 12.2 Veteriner Hizmetlerinin AB mevzuatına uyumlaştırılması ve iç hukuka yansıtılarak uygulamaya konulması Öncelik 12.3 Bitki sağlığı alanındaki AB mevzuatının iç hukuka aktarılması FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI Öncelik 14.1 Yol Güvenliği ve Karayolu Taşımacılığı ile ilgili AB Mevzuatının iç hukuka yansıtılması 232 FASIL 18: İSTATİSTİK Öncelik 18.1 Kıbrıs Türk İstatistik Kurumunun kurulması, teknik, kurumsal ve teknolojik altyapı kapasitesinin geliştirilmesi Öncelik 18.2 Veri güvenliği ve istatistiksel gizlilik Öncelik 18.3 AB Sınıflama Sistemine uyum Öncelik 18.4 Verilerin derlenmesi ve zamanlılığı Öncelik 18.5 Adres kayıtlarının oluşturulması ve güncelleme işlemlerinin yapılması Öncelik 18.6 İş yerleri sayımının yapılması ve iş kayıtlarının oluşturulması Öncelik 18.7 Genel tarım sayımının yapılması ve çiftlik kayıtlarının oluşturulması Öncelik 18.8 Ulusal Hesaplar Sisteminin ESA 95 e uyumu Öncelik 18.9 Ödemeler Dengesi Hesapları Sisteminin Manual 5 e uyumu Öncelik Yürütülen önemli çalışmaların geliştirilmesi Öncelik Mevcut kaynak kullanımının geliştirilmesi ve istatistik yayımlarının artırılmasına yönelik planlama i

3 FASIL 19: SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 AB mevzuatına uyum sağlanması Öncelik 19.2 Sosyal koruma sistemlerinin ve sosyal dahiliyet çalışmalarının geliştirilmesi Öncelik 19.3 Avrupa İstihdam Stratejisi ile uyumlu istihdam stratejisinin hazırlanması ve uygulanması. 341 FASIL 27: ÇEVRE Öncelik 27.1 Su kaynaklarının korunması ve yönetimi Öncelik 27.2 Etkin Bütüncül Atık Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması Öncelik 27.3 Doğanın korunması Öncelik 27.4 Yatay konularda mevzuatın ve uygulamanın geliştirilmesi Öncelik 27.5 Hava kalitesinin iyileştirilmesi Öncelik 27.6 Kimyasallar ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) kullanımının yönetimi Öncelik 27.7 Endüstriyel kirlilik kontrolünün sağlanması Öncelik 27.8 Çevresel Gürültü Yönetiminin oluşturulması Öncelik 27.9 İklim Değişikliği ile ilgili mevzuatın ve sistemin oluşturulması FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Avrupa Birliğinin tüketicinin korunması mevzuatının iç hukuka yansıtılması Öncelik 28.2 Genel Ürün Güvenliği Direktifine uyumlu ürün güvenliği mevzuatının oluşturulması Öncelik 28.3 Avrupa Birliğinin sağlığın korunması mevzuatının iç hukuka yansıtılması EK I AB Müktesebatının Uygulanmasına Dönük Program Hazırlıklarının Başlatılması ve İzlenmesinin Onayı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ii

4 KISALTMALAR AB ADNS AEA AET AML/CFT AT BAT BEC BIS BÇUS BOP CDD CEEP CITES CN COFOG COICOP CPA CRD ÇED DTÖ EAFRD ECA ECB ECSC EFSA EIONET EKÖK Avrupa Birliği Hayvan Hastalıklarını Bildirim Sistemi Avrupa Havayolları Birliği Avrupa Ekonomik Topluluğu Kara Paranın Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Avrupa Topluluğu Uygulanabilir En İyi Teknikler Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama Uluslararası Ödemeler Bankası Bütünleştirilmiş Çevre Uyumlaştırma Stratejisi Ödemeler Dengesi Müşterini Tanı Avrupa Kamu Ortaklığı İşletmeleri Merkezi Soyu Tehlikedeki Türlerin Uluslararası Ticareti Konvansiyonu Birleştirilmiş Mal Sınıflaması Devlet Fonksiyonlarının Sınıflandırılması Kişisel Tüketim Harcamalarının Amaca Göre Sınıflanması Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması Özkaynak Gereksinimi Direktifleri Çevre Etki Değerlendirme Dünya Ticaret Örgütü Avrupa Tarım Fonu Avrupa Kokpit Birliği Avrupa Merkez Bankası Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi iii

5 ERA ETF ETUC EURATOM EUROSTAT GDO GIS GTIP HKÇD IACA ISCO 88 IACS LPİS LIFE MABEB Nace Rev 2.0 OTP ÖKA PCB PCT PRODCOM RASFF RTGS SÇD SITC TMSF TRACES UMSK UNFCCC UNICE Avrupa Bölgesel Havayolları Birliği Avrupa Taşımacılık Çalışanları Federasyonu Avrupa İşçi Sendikaları Federasyonu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Coğrafi Bilgi Sistemi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Arazi Sistem Tanımlama Merkezi Çevre için AB Parasal Enstrümanı Mali Bilgi Edinme Birimi Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Ortak Tarım Politikası Özel Koruma Alanları Poliklorinebifeniller Poliklorineterifeniller Avrupa Topluluğu Sanayi Ürünleri Listesi Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi Gerçek Zamanlı Toptan Mutabakat Stratejik Çevresel Değerlendirme Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ülke Dışına Olan Hareketleri Kontrol Eden Sistem Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Konvansiyonu Avrupa Sanayici ve İşverenler Konfederasyonu iv

6 PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR - AB Müktesebatına Uyum Programı (MUP) yıllarını kapsamaktadır. - MUP ta yer alan 12 Fasıla ilişkin stratejiler iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Fasılla ilgili AB deki genel sektörel durum, uyum sağlanacak AB mevzuatı ve bu mevzuatı uygulamadaki idari yapı gereklilikleri İkinci bölümde, iç hukuka yansıtma önceliklerine ilişkin KKTC ve AB deki mevcut durum hakkında kısa bilgi ile mevzuata uyum, idari yapılanma ve finansman tabloları yer almaktadır. - Programda iç hukuka yansıtma öncelikleri çerçevesinde mevzuata uyum ve idari yapılanma tabloları 3 yıllık, finansman tabloları ise sadece 2009 yılı için hazırlanmıştır. - Mevzuata uyum takvimi tablosunda yer alan birincil düzenlemeler için verilen tarih Meclise, ikinci düzenlemeler için verilen tarih ise Bakanlar Kuruluna sevk zamanını belirtmektedir. - Program hazırlanırken, Avrupa Komisyonu tarafından organize edilen fasılların tanıtıcı sunumlarında Kıbrıs Türk tarafına verilen mevzuat listeleri temel alınmıştır. - Programda yer alan finansman tablolarındaki rakamlar endikatiftir ve Euro olarak hesaplamıştır. Dinamik yapısı itibari ile finansman tabloları önümüzdeki yıl 2010 da öngörülen mevzuata uyum çalışmalarını finanse etmek için güncellenecektir. Her bir Fasıl için dipnotlar yeniden numaralandırılmıştır. v

7 GİRİŞ Kıbrıs Türk halkı 24 Nisan 2004 tarihinde düzenlenen referandumda BM Genel Sekreteri tarafından sunulan kapsamlı çözüm planını onaylayarak sadece yarım asra yakın bir süredir devam eden Kıbrıs sorununun barışçıl yollar ile çözüme kavuşturulması yönünde değil, ayrıca Avrupa Birliği üyeliği ve AB kural ve standartlarının ada çapında uygulanması yönündeki iradesini ortaya koymuştur. Ne var ki kapsamlı çözümün Kıbrıs Rum halkı tarafından aynı referandumda reddedilmesi sonucunda Kıbrıs Rum tarafı AB üyesi olurken, Kıbrıs Türk tarafı haksız bir şekilde AB nin dışında bırakılmıştır. Çözüm planının Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedilmesinden bu güne kadar geçen dört buçuk yıllık süre içinde halkının göstermiş olduğu demokratik iradeyi hayata geçirebilmek için çabalarını yoğunlaştıran Kıbrıs Türk tarafı, siyasi düzeyde BM çatısı altında görüşmelerin yeniden başlatılması girişimleri ile, teknik düzeyde Kuzey Kıbrıs taki yasal ve idari yapıların AB müktesebatında aranan standartlara yakınlaştırılması çalışmalarını birbiriyle paralel olarak yürütmüştür. AB müktesebatının Kıbrıs Türk halkına tanıtılması ve buna bağlı ilgili idari önlemlerin alınması, adanın her iki tarafında birbirine benzer yapıların oluşmasını sağlayarak gelecekte Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün daha kolay uygulanmasını getirecektir. Ayrıca, üretimden tüketime, tarımdan çevreye, eğitimden sağlığa, mali politikalardan sosyal politikalara, çok geniş bir yelpazeyi içine alan müktesebat kuralları, Kıbrıs Türk halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve genel refah düzeyinin yükseltilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu farkındalık ışığında, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü aracılığıyla Mayıs 2004 ten itibaren Kıbrıs Türk tarafına sunulan teknik yardım, 27 Şubat 2006 tarihinde onaylanan ve beş temel hedefi arasında Kıbrıslı Türkleri Topluluk Müktesebatını üstlenmeye ve uygulamaya hazırlamak da yer alan Mali Yardım Tüzüğü nün bina edildiği orta vadeli uygulama planına uygun olarak daha yapısal bir zemine taşınmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından Bakanlar Kurulu na sunulan ve gerek Avrupa Komisyonundan gerekse de üye devletlerden uzmanlar rehberliğinde bir Müktesebata Uyum Programı nın hazırlanmasını öngören Kılavuz Belge ile ilk kez resmilik kazanan bu yaklaşımın vücut bulması yönünde 2008 yılında çok önemli çalışmalara imza atılmıştır. Bakanlar Kurulunun Kılavuz Belge ye cevaben kabul ettiği ve Müktesebata Uyum Programı hazırlıklarının Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde ivedilikle başlatılmasını onaylayan S (K-II) No lu Kararı (bknz EK I) ile meşrulaştırılan ve toplamda 300 e yakın kamu görevlisi ile sivil toplum temsilcisinin 9 Bakanlık müsteşarı başkanlığında görev aldığı bu çalışmalar sonucu, öncelikli kabul edilen 12 Fasıla ilişkin kamu kurum ve kurumlarımız tarafından önümüzdeki üç yıllık dönemde ( ) izlenecek uyum stratejileri oluşturulmuştur. Bu stratejilerin hayata geçirilmesinde atılacak olan adımlar, halkımızın daha gelişmiş sosyal ve ekonomik şartlara sahip olması için geleceğe dönük yatırım niteliğindedir. Dinamik, azimli ve kararlı yürünmesi 1

8 gereken bu süreçte, devletin her düzeydeki temsilcisinin ve sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyacağı destek, hedeflere ulaşılmasında belirleyici olacaktır. Bir toplumsal dönüşüm projesi olarak adlandırılan AB uyum süreci, halkımızın hak ettiği çalışma ve yaşam koşullarının yaratılmasında ve kamu kurumları tarafından sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz için bir ilk özelliği taşıyan bu Program ın uygulanmasında ortaya koyulacak başarı, farklı sektörler üzerinde çarpan etkisi yaratacak ve önümüzdeki dönemde yeni müktesebat Fasılları için de uyum stratejilerinin hazırlanmasını beraberinde getirecektir. Önemli diğer bir nokta ise AB nin tüm bunların gerçekleştirilmesinde sunacağı destektir. Annan Planı referandumunun hemen ardından 26 Nisan 2004 tarihinde AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyince alınan Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun kaldırılması kararının ve Mali Yardım Tüzüğü nün ruhuna uygun bir yaklaşımla tüm bu çalışmaların desteklenmesi etkili sonuçlar alınması için olmazsa olmaz bir koşuldur. 2

9 FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4.A. Avrupa Birliğindeki Genel Sektörel Durum Analizi Sermayenin serbest dolaşımı üzerine oluşturulan Topluluk müktesebatı hem AB içinde ve hem de üye devletler ile üçüncü ülkeler arasındaki sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını düzenler. Aynı zamanda, güvenlik bakımından havale emirlerinin gerçekleştirilmesi ve sınırlar arası ödemelere dair kuralları da içerir. AB nin kara para aklamaya ve terörizmin finansmanına karşı mücadele mevzuatı, bankaların ve diğer ekonomik birimlerin, özellikle yüksek değerde kıymetli kağıtlar ve para işlemlerinde bulunurken, müşterilerin esas kimliklerinin ortaya çıkarılmasını ve belirli bazı işlemlerin gerekli mercilere rapor edilmesini öngörmektedir. Mali suçlar ile mücadelede anahtar gereksinimlerden bir tanesi, denetim, icra ve adalet kurumları arasında işbirliği dahil, etkin bir idari ve icra yapısının tesisidir. 4.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı Sermaye Hareketleri Doğrudan yatırımlar, gayrimenkul yatırımları, sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler, kolektif yatırım kuruluşlarının payları üzerindeki işlemler, normalde para piyasasında işlem gören menkuller, ödünç ve krediler, kefaletler, diğer garantiler ve ipotekler, sigorta sözleşmelerinin ifasındaki devirler v.s. gibi konular sermayenin serbest dolaşımı kapsamındadır. Avrupa Birliği, malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına dayalı bir entegrasyon hareketi olarak başlamıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 3(c) maddesi, ortak bir pazar kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla üye devletler arasında malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının önündeki engellerin kaldırılmasını hükme bağlamaktadır. Antlaşmada sermayenin serbest dolaşımına ilişkin hükümler maddeleri ile düzenlenmiştir. Bu maddeler, Maastricht Antlaşması ile değişikliğe uğramış ve Amsterdam Antlaşması ile olarak değiştirilmiştir. Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma nın 67(1). maddesinde sermayenin serbest dolaşımına ilişkin temel hedef şöyle ifade edilmiştir: Geçiş sürecinde ve ortak pazarın düzgün işlemesi için gerektiği ölçüde, üye devletler aralarındaki, üye devletlerde ikamet eden kişilere ait sermayenin hareketi ile ilgili tüm kısıtlamaları ve uyruğa, tarafların ikametgahlarına ya da bu sermayenin yatırıldığı yere dayanan tüm ayırımcılıkları tedricen kaldıracaklardır. Antlaşma nın 67. maddesinin uygulanması hakkındaki 24 Haziran 1988 tarih ve 88/361/AET sayılı Konsey Direktifi ise kısa süreli sermaye hareketleri de dahil olmak üzere, Topluluk içi sınırların kaldırılması amacına yönelik, tüm sermaye hareketlerinde tam ve koşulsuz serbestlik sağlanmasını öngörmektedir. Amsterdam Antlaşması nın 56. maddenin 1. paragrafında Bu Kısım da yer alan hükümler çerçevesinde, üye devletlerin kendi aralarındaki ve üye devletler ile üçüncü ülkeler arasındaki sermaye hareketlerindeki bütün kısıtlamalar yasaktır hükmü öngörülürken, aynı maddenin 2. paragrafında ise Bu Kısım da yer alan hükümler çerçevesinde, üye devletlerin kendi aralarındaki ve üye devletler ile üçüncü ülkeler arasındaki ödemelerdeki bütün kısıtlamalar yasaktır ifadesi yer almıştır. 3

10 Mevcut olan bazı kısıtlamaların korunmasına hususu, Amsterdam Antlaşması nın 57. maddesinde yer alan Konsey, üye devletler ile Topluluk arasında sermayenin serbest dolaşımı hedefini mümkün olan en geniş ölçüde ve bu Antlaşma nın diğer Kısımları na halel getirmeksizin gerçekleştirmeye gayret göstererek, üçüncü ülke menşeli sermayenin serbest dolaşımı ile ilgili önlemleri Komisyonun önerisi üzerine nitelikli çoğunlukla alabilir hükmü ile düzenlenmiştir. Amsterdam Antlaşması nın 58. maddesi, ikametgah ve/veya sermaye yatırım yerleri farklılık gösteren yatırımcılar arasında ayırım yapan mali mevzuatların ilgili hükümlerini uygulama, özellikle vergilendirme ya da mali kurumların denetimi alanında ulusal yasaların ya da tüzüklerin ihlalini önlemek için gerekli bütün önlemleri alma, kamu düzeni veya kamu güvenliği nedeniyle önlem alma imkanı tanımaktadır. Amsterdam Antlaşması nın 59. maddesine göre istisnai hallerde, üçüncü ülke menşeli ya da üçüncü ülkelere yönelik sermaye hareketleri özellikle Ekonomik ve Parasal Birliğin işleyişini korumak üzere üçüncü ülkelere karşı 6 ayı aşmayacak bir süre için koruma önlemleri alabilir. Amsterdam Antlaşması nın maddelerine göre bu çerçevede ciddi bir ödemeler dengesi krizi ile karşı karşıya olan bir üye devlet üçüncü ülkelere yönelik kota kısıtlamalarını tekrar koyabilir veya koruyucu önlem alabilir. Amsterdam Antlaşması nın 60. maddesine göre üçüncü ülke menşeli veya üçüncü ülkelere yönelik sermaye hareketlerinin güvenlik veya dış politika gerekçesiyle Topluluk veya bir üye devlet tarafından kısıtlanmasına imkan tanınmaktadır. Ödeme Sistemleri İç Piyasada Ödeme Hizmetleri konulu 13 Kasım 2007 tarih ve 2007/64/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, ödeme hizmetleri için koşulların ve bilgi ihtiyaçlarının şeffaflığı, ödeme hizmeti kullanıcılarının ve ödeme hizmeti sağlayıcılarının karşılıklı hakları ve sorumluluklarıyla ilgili kuralları koyar ve üye devletlerin ödeme hizmet sağlayıcılarını 6 kategoride belirler. Kredi kuruluşları Elektronik para kuruluşları Posta ve havale kuruluşları Direktif kapsamında tanımlanan ödeme kuruluşları Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ulusal merkez bankaları Üye devletler veya onların bölgesel ve yerel otoriteleri Bu Direktif ayrıca, Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) nın ödeme sistemleri ile ilgili olarak belirlemiş olduğu on temel ilke ile merkez bankalarının bu temel ilkelerin uygulanmasındaki sorumluluklarını da kapsamaktadır. Bu temel ilkeler ve merkez bankalarının sorumlulukları aşağıda listelenmiştir: 1. Ödeme sisteminin sağlam bir hukuksal temeli olmalıdır; 2. Sistemin kuralları ve işleyiş prosedürleri, katılımcıların sisteme üye olmaları nedeniyle maruz kalacakları finansal risklerin farkında olmalarını sağlamalıdır; 3. Sistemin, kredi ve likidite risklerinin yönetiminde izlenecek açıkça tanımlanmış yol ve yöntemleri olmalıdır. Bu yol ve yöntemler, risklerin yönetilmesini ve kontrol edilmesini teşvik edici, sistemin işleticisi ile katılımcıların sorumluluklarını belirleyici nitelikte olmalıdır; 4. Sistem, işlem günü içerisinde mutabakatı hızla kesinleştirebilmeli, en azından gün sonunda kesin mutabakatı sağlamalıdır; 5. Çok taraflı netleşme tekniği ile çalışan bir sistem, en azından, en büyük mutabakat yükümlülüğü olan katılımcının yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda dahi günlük mutabakatın zamanında tamamlanmasını sağlayacak önlemleri almalıdır; 4

11 6. Sistemde mutabakat unsuru olarak, merkez bankasında kayıtlı varlıklar kullanılmalı, aksi takdirde kullanılan varlıkların mutabakat riski ya hiç olmamalı ya da düşük olmalıdır; 7. Sistem, üst düzeyde güvenlik ve operasyonel güvenirliliği sağlamalı; ayrıca beklenmedik durumlarda iş gününün tamamlanmasını sağlayacak olağanüstü durum prosedürlerine sahip olmalıdır; 8. Sistem, kullanışlı ve ekonomik olarak verimli bir ödeme kanalı oluşturmalıdır; 9. Sistemin nesnel ve kamuya açıklanmış üyelik ölçütleri olmalı, adil ve kısıtsız bir katılıma izin vermelidir; 10. Sistemin yönetsel düzenlemeleri etkin, açıklanabilir ve şeffaf olmalıdır. Ulusal merkez bankalarının temel ilkelerin uygulanmasındaki sorumlulukları aşağıdakilerdir: Sorumluluk A: Merkez bankası, ödeme sistemlerindeki hedeflerini açıkça tanımlamalı; bu konudaki rolünü ve temel politikalarını kamuoyunun bilgisine sunmalıdır. Sorumluluk B: Merkez bankası, işletimini yaptığı ödeme sistemlerinin temel ilkelere uygunluğunu sağlamalıdır. Sorumluluk C: Merkez bankası işletimini yapmadığı ödeme sistemlerinin temel ilkelere uygunluğunu denetlemeli ve bu sistemler üzerinde gözetim yetkisine sahip bulunmalıdır. Sorumluluk D: Merkez bankası, temel ilkeler aracılığıyla ödeme sistemlerinin güvenliğini ve etkinliğini artırırken, gerek diğer merkez bankaları gerekse ilgili diğer yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmalıdır. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi 2005//60/AT sayılı Konsey Direktifi, kara paranın mali sistem aracılığıyla aklanmasının önlenmesi için kredi kurumlarına ve mali kurumlara, müşteri kimliğinin belirlenmesi, işlemlere ilişkin kayıtların en az beş yıl süreyle saklanması, kara paranın aklanması ile ilgili olabilecek her türlü işlemin özenle ve dikkatle incelenmesi, mali istihbarat birimlerinin kurulması, şüphelenilen işlemlerin derhal yetkili makamlara bildirilmesi ve yetkili makamlara yardımcı olunması, kara paranın aklanması eyleminin ortaya çıkarılması ve önlenmesi için iç denetimin sağlanması ve eğitim programlarının gerçekleştirilmesi yükümlülüklerini getirmektedir. Ayrıca bütün kredi kurumları ve mali kurumların yanı sıra sigorta şirketlerinin de direktifte öngörülen önlemlerle kara paranın aklanmasında aracı olarak kullanılmalarının engellenmesine çalışılmıştır. Direktif ile üye devletlere uyuşturucu suçları da dahil olmak üzere tüm organize suçlar, kaçakçılıktan elde edilen gelirlerin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele hükmü getirilmektedir. Kapsam, kara para aklayıcılar tarafından kötüye kullanılan mali sektör dışındaki belirli faaliyetler ve meslek gruplarını da içine alacak şekilde düzenlenmiştir. Böylece muhasebeci ve denetçiler, emlak komisyoncuları, noterler, mali işlemlerle uğraşan avukatlar, kıymetli taş ve maden satıcıları, para transfer edenler ve kumarhanelere de müşteri kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve şüpheli işlem bildirim yükümlülükleri getirilmiştir. Kumarhanelerin ruhsata bağlanması zorunlu kılınmıştır. Yetkili makamların direktif kapsamındaki yükümlülerin direktifle belirlenen yükümlülüklere uyum göstermesini sağlamak amacıyla etkin denetim yapması ve gerekli tedbirleri alması yükümlü kılınmıştır. Müşterini Tanı (Customer Due Dilligence-CDD) ilkesi düzenlenmiştir. Müşteri özen ilkesi; müşterinin kimlik tespiti ve kimlik teyidi, müşterinin iş bilgilerinin temini, müşterinin risk bakımından sürekli bir şekilde takip edilmesi hususlarını kapsamalıdır. Ayrıca, kara para aklama ve terörizmin finansmanı riski durumuna göre genişletilmiş veya basitleştirilmiş CDD önlemlerin uygulanabileceği düzenlenmiştir. 5

12 8.A.2. Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli İdari Yapılanma Sermayenin Serbest Dolaşımı hususunda AB müktesebatının uygulanması adına sermaye hareketlerinin önündeki engelin kaldırılması için yeni yasal düzenlemelerin ve idari bir altyapının varlığı gereklidir. Kara paranın aklanması ile mücadele etmek amacıyla bir Mali Bilgi Edinme Biriminin kurulması ve bu birimde güçlü bir bilgi işlem merkezinin oluşturulması gerekmektedir. 6

13 4.B. İç Hukuka Yansıtma Öncelikleri 4.B.1. Öncelikler Listesi Öncelik 4.1 Yabancı sermaye önündeki kısıtlamaların kaldırılması Öncelik 4.2 Gerçek Zamanlı Toptan Mutabakat (Real Time Gross Settlement - RTGS) sistemine dayalı öncelikle yurt içi olmak üzere ödeme sistemlerinin kurulması ve AB direktiflerine uygun mevzuatla çalıştırılması Öncelik 4.3 AB deki kara para mevzuatının iç hukuka yansıtılması Ana Unsur Şans oyunları mevzuatının suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi mevzuatı bağlamında AB mevzuatına uyumlaştırılması Ana Unsur Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi mevzuatının gözden geçirilerek uygulamada karşılaşılabilecek eksiklik ve zorlukların tespit edilerek süreç içerisinde giderilmesi 7

14 4.B.2. Önceliklerin Tanımları ve Öncelikler Çerçevesinde AB Mevzuatına Uyum, Uygulamaya Yönelik İdari Yapılanma ve Finansman Tabloları Öncelik 4.1 Yabancı sermaye önündeki kısıtlamaların kaldırılması a) Mevcut Durum ile AB deki Durum Hakkında Kısa Bilgi Sermayenin serbest dolaşımı kapsamında KKTC deki mevzuat ile AB mevzuatı karşılaştırılmış ve farklılıklar tespit edilmiştir. Bazı istisnalar dışında KKTC deki mevzuatın AB mevzuatına uyumlu durumda olduğu tespit edilmiştir. Öncelikle yabancılar açısından şirket kurma ve/veya şirket tescil işlemlerinin kolaylaştırılması hedef alınmıştır. Bilahare, Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın maddeleri ve 88/361/AET sayılı Direktif çerçevesinde diğer mevzuatın uyumu ele alınacaktır. KKTC de yabancı sermaye, 20 Kasım 2002 tarihli ve 112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 69/2002 Sayılı Yabancı Sermaye Yasası ile yürütülmektedir. Söz konusu yasa ile yabancı sermayeli şirketler yerel sermayeli şirketlere tanınan haklardan ve muafiyetlerden aynen yararlandırılmaktadır. Yabancı sermayeli şirketler KKTC de sahip oldukları nakdi ve ayni sermayeyi ve bu sermayeye ait gelirleri dış ülkelere transfer edebilmektedir. Ayrıca KKTC de yabancı gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu yabancı sermaye nitelikli varlıklar, kamu yararı dışında kamulaştırılamamaktadır. Ancak, yabancı sermayenin KKTC deki faaliyetleri hakkında Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi nezdinde işlem yapılmadan önce; yabancı gerçek veya tüzel kişilerin, KKTC de şirket kurmasında, ortaklığa katılmasında, ortaklık oranlarını %49 un üstüne çıkarmasında, şube ve temsilci büroları açmasında; yeni yatırım, sermaye artırımı, kapasite artışı, tasfiye, birleşme, iştirak, değer ve faaliyet alanı değişiklikleri yapmasında Ekonomi ve Turizm Bakanlığının olumlu görüşü aranmaktadır. Yabancıların şirket kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi nezdinde işlem yapılmadan önce Ekonomi ve Turizm Bakanlığının olumlu görüşünün alınması hususundaki gerekliliğin kaldırılması ile ilgili Yabancı Sermaye Yasası nda yapılacak değişiklikle yabancı yatırımlar önündeki kısıtlamaların kaldırılması ve 88/361/AET sayılı Direktif e uyum hedeflenmektedir yılında yürürlüğe giren Fasıl 113 Şirketler Yasası nda 16 Mayıs 1983 tarihli 36 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (30/1983 sayılı) değişiklikle tescili gereken yabancı şirketlerin, KKTC de işyeri veya iş kurmak için Bakanlar Kurulundan önceden izin almış olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Yabancı şirketler, böyle bir izin almadıkça KKTC de iş veya işyeri kuramaz ve şirketleri tescil edilemez. Tescili gereken yabancı şirketlerin KKTC de işyeri veya iş kurma önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili, Şirketler Yasasında yapılacak değişiklikle yabancı yatırımlar önündeki kısıtlamaların kaldırılması ve 88/361/AET sayılı Direktif e uyum hedeflenmektedir. 8

15 b) Mevzuata Uyum Takvimi Tablosu Tablo Sıra No Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı 1 Yabancı Sermaye (Değişiklik) Yasa Tasarısı Amaç / Kapsam Sermaye hareketleri önündeki kısıtlamaların kaldırılması Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma nın 67. Maddesinin Uygulanması Hakkındaki 24 Haziran 1988 tarih ve 88/361/AET sayılı Direktif Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 2009, 2. Çeyrek Ekonomi ve Turizm Bakanlığı 2 Şirketler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Sermaye hareketleri önündeki kısıtlamaların kaldırılması Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma nın 67. Maddesinin Uygulanması Hakkındaki 24 Haziran 1988 tarih ve 88/361/AET sayılı Direktif 2009, 2. Çeyrek Ekonomi ve Turizm Bakanlığı c) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin İdari Yapılanma Takvimi Tablosu Tablo Sıra No Yapılması Gerekenler Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Uygulama Tarihi 1 Ulusal mevzuatın uyumlaştırılması amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması

16 d) 2009 Mali Yılı İçin Mevzuatın Uyumu ve Uygulanmasında Planlanan Finansman İhtiyacı Tablosu Tablo İhtiyaçlar Yerel Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I. Yatırım Bilgisayar (Donanım) (Euro) Bilgisayar (Yazılım) Mefruşat Laboratuvar / Makine Teçhizat Fiziki Altyapı II. Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Eğitim Farklı birimler içerisinde yapılacak mevzuat değişikliğinin uygulanmasından sorumlu olacak ve / veya doğrudan etkilenecek personele yönelik kapsamlı eğitim verilmesi 25,000 25,000 Danışman İhtiyacı Yabancı Sermaye Yasası ve Şirketler Yasası nda yapılacak değişiklikler ve bu değişikliklerin uygulanmasına yönelik orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması 50,000 50,000 Tercüme 10

17 Tablo (Devamı) İhtiyaçlar Yerel Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Enformasyon ve Raporlama Gerek potansiyel dış yatırımcıların, gerekse yerel yatırımcıların mevzuat değişikliği hakkında bilgilendirilmelerine yönelik faaliyetler 10,000 5,000 15,000 Toplam 10,000 80,000 90,000 (Euro) 11

18 Öncelik 4.2 Gerçek Zamanlı Toptan Mutabakat (Real Time Gross Settlement - RTGS) sistemine dayalı öncelikle yurt içi olmak üzere ödeme sistemlerinin kurulması ve AB direktiflerine uygun mevzuatla çalıştırılması a) Mevcut Durum ile AB deki Durum Hakkında Kısa Bilgi Gerçek Zamanlı Toptan Mutabakat (RTGS) sistemine dayalı ödeme sistemleri oluşturulması kararlaştırılmış olup bu yöndeki çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, bankalar ve KKTC Merkez Bankasının takibinde olup ihale aşamasına gelinmiştir. KKTC Merkez Bankasının görev ve yetkileri, 41/2001 Sayılı Merkez Bankası Yasası nın 5 (1) (E) maddesi uyarınca, ödeme mutabakat sistemleri kurmak, kesintisiz işlemesini ve denetimini sağlayacak düzenlemeleri yapmak, kullanılacak yöntem ve araçları belirlemek şeklinde düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak kurulacak sistemin mülkiyeti, işletimi ve denetimi KKTC Merkez Bankasında olacaktır. Bu amaçla, 41/2001 sayılı Yasa altında çıkarılacak elektronik ortamda ödeme ve mutabakat sisteminin kurulmasını, işlemesini ve denetimini kapsayacak Tebliğle, öngörülen sistemin 2007/64/AT sayılı Direktif e uyumu sağlanacaktır. Kredi kuruluşları, posta ve havale kuruluşları gibi kuruluşlar ödeme hizmetleri vermediğinden, elektronik para kuruluşları ise halihazırda mevcut olmadığından oluşturulacak sisteme katılımcı olarak sadece bankalar katılacaktır. 12

19 b) Mevzuata Uyum Takvimi Tablosu Tablo Sıra No Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı 1 Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Hakkında Tebliğ Amaç / Kapsam Ülkedeki dahili ve harici elektronik ödeme mekanizmalarını geliştirmek ve bu düzenlemeler bakımından uluslararası uyumun sağlanması amacıyla 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası nın 5 (1) (E) maddesi altında çıkarılacak yeni tebliğ 2 Kredi Kartları Hakkında Tebliğ Elektronik ödeme sistemlerinin düzenlenmesi amacıyla 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında çıkarılacak yeni tebliğ Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı İç Piyasada Ödeme Hizmetlerine İlişkin 13 Kasım 2007 tarih ve 2007/64/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 46/2000/AT sayılı Elektronik Para Kuruluşları Direktifi Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 2010, 1.Çeyrek KKTC Merkez Bankası 2011, 1. Çeyrek KKTC Merkez Bankası c) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin İdari Yapılanma Takvimi Tablosu Tablo Sıra No Yapılması Gerekenler Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği 1 KKTC Merkez Bankasının sistemin kurulmasındaki teknik ve hukuki çalışmalarına katkıda bulunmak ve bankalarla gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla teknik destek alınması Uygulama Tarihi 2010, 1. Çeyrek KKTC Merkez Bankası /64/AT sayılı Direktif e uygun olarak, sistemin kurulması, işletimi ve denetimi için gerekli teknik ve hukuki altyapıyı hazırlayıp uygulamak amacıyla teknik destek alınması

20 d) 2009 Mali Yılı İçin Mevzuatın Uyumu ve Uygulanmasında Planlanan Finansman İhtiyacı Tablosu Tablo İhtiyaçlar Yerel Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I. Yatırım Bilgisayar (Donanım) (Euro) Bilgisayar (Yazılım) RTGS sistemi ile ilgili yazılım ihtiyacı 600, ,000 Mefruşat Laboratuvar / Makine Teçhizat Fiziki Altyapı II. Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Eğitim RTGS sistemin kurulmasındaki teknik ve hukuki çalışmalara yönelik Merkez Bankası personelinin eğitilmesi 25,000 25,000 Danışman İhtiyacı RTGS sistemin kurulmasındaki teknik ve hukuki çalışmalara yönelik orta vadeli danışmanlık hizmeti 50,000 50,000 Tercüme 14

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi İş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, Avrupa Birliği nin dört temel serbestisinden (malların,

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 17.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER FASIL 9: MALİ HİZMETLER 9.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB de ekonominin işlemesi yönünde mali pazarların çok büyük önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede mali pazarlar ne kadar bütünleştirilmiş

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 04.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FASIL 9 MALİ HİZMETLER

FASIL 9 MALİ HİZMETLER FASIL 9 MALİ HİZMETLER Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

05-KAMU ALIMLARI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

05-KAMU ALIMLARI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 05. 0007.1.01 Kamu Đhale

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

FASIL 19: SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM

FASIL 19: SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM FASIL 19: SOSYAL POLİTİKALAR VE İSTİHDAM 19.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB istihdam ve sosyal politikasının amacı, aktif, katılımcı ve sağlıklı bir topluma ulaşmak amacıyla yaşam

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

FASIL 18: İSTATİSTİK. 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi. 18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı

FASIL 18: İSTATİSTİK. 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi. 18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı FASIL 18: İSTATİSTİK 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği politikalarına yönelik kararlar, planlama ve uygulamaların güvenilir ve karşılaştırılabilir istatistiklere dayandırılması

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin İkincil Düzenlemeler 1. Kapsam 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte

Detaylı

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd.

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. Haziran 2012 İstanbul İçerik REC AB Mevzuatı AB Mevzuatı ve Türkiye AB Çevre Mevzuatı AB Çevre Mevzuatı ve Türkiye Değerlendirme Bölgesel Çevre

Detaylı