NON HODGKIN LENFOMALAR İST. TIP FAKÜLTESİ III. DÖNEM HEMATOPATOLOJİ DERSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NON HODGKIN LENFOMALAR İST. TIP FAKÜLTESİ III. DÖNEM HEMATOPATOLOJİ DERSİ"

Transkript

1 NON HODGKIN LENFOMALAR İST. TIP FAKÜLTESİ III. DÖNEM HEMATOPATOLOJİ DERSİ Prof. Dr. Öner Doğan

2 Tanımlama Terminoloji, Lenfoid Hücre Dizisi Lenfoma/Lösemi Kavramı Klonalite Klinik Başvuru Tabloları 1) Lokalize veya jeneralize LAM 2) Kemik iliği ve kan tutulumu (Lösemik tablo) 3) LAM ve lösemik tablonun birlikte varlığı 4) Dalak, karaciğerin izole veya eşlikçi olarak tutulmuş olması 5) Herhangibir organ/dokuda tümöral kitle veya infiltrasyon 6) MALT lenfoma olarak ortaya çıkış

3 EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLER Görülme sıklığı giderek artıyor Saptama tekniklerindeki ilerleme İmmunsupresyon tablolarının yaygınlaşması Tüm neoplazilerin %3 kadarını oluşturur 15 yaş altı dönemde en sık görülen 3. neoplazi Çocukluk ve ileri yaş lenfomaları farklılıklar gösterir Coğrafi dağılım özellikleri gösterir

4 ETYOLOJİK FAKTÖRLER Doğumsal immun yetersizlik tabloları NHL gelişim riski yaklaşık 50 kat artmıştır Wikott Aldrich sendromu, Ataxia Telangiectasia Bloom send, Fanconi anemisi, Down sendr. Edinsel immunyetersizlik tabloları HIV infeksiyonu/aids Transplantasyon hastaları İmmunsupresif tedaviler RA, Sjögren send, SLE, Hashimoto tiroiditi vb

5 ETYOLOJİK FAKTÖRLER İnfeksiyonlar-Kronik Antijenik Uyarılar EBV: Afrika Burkitt lenfomalarının %90-100ünde Post transplant NHL ların % ünde HIV(+) NHL ların %50 sinde Primer serebral lenfomaların % ünde Güneydoğu Asya daki bazı T/NK hücreli NHL HTLV-1: Erişkinin T hücreli lenfoma/lösemisi Helicobacter pylori: Mide MALT lenfoması KSHV/HHSV tip8 : Primer efüzyon lenfoması Gluten: İntestinal T Hücreli Lenfoma

6 ETYOLOJİK FAKTÖRLER Genotipik Değişiklikler

7 ETYOLOJİK FAKTÖRLER Kimyasal maddeler-çevresel Faktörler Phenitoin grubu ilaçlar Tarım ilaçları Boya, orman, balıkçılık, inşaat, metal iş kolu Saç bakım malzemeleri-saç boyaları Benzen, organik çözücüler, madeni yağlar, formaldehid, chlorophenol, phenoxyacetic acid vb. Yüksek doz radyasyon Tedavi amaçlı verilen antineoplastik ilaçlar ve radyoterapi

8 Patoloji ve NHL İlişkisi Tanı-ayırıcı tanı Alt tip tayini Prognostik parametrelerin araştırılması Evrelendirme çalışmaları İzleme çalışmaları, tedaviye yanıtlılık Nüks-transformasyon varlığının saptanması Doku-organ biopsileri/eksizyonları/rezeksiyonları Doku-organ tru-cut biopsi, ince iğne aspirasyonu Kemik iliği trephine biopsileri Vucut sıvılarının sitolojik incelemeleri

9 Patoloji ve NHL İlişkisi Parafin Doku Blokları H-E Histokimyasal İmmunohistokimya İn situ hibridizasyon Özel İncelemeler Moleküler genotip Elektron mikroskopu Sitolojik Materyal Sitomorfolojik inceleme Sitokimya İmmunositokimya Akım sitometrik fenotipleme Sitogenetik inceleme İn situ hibridizasyon

10 NHL Sınıflamaları Rappaport Lukes-Collins Kiel Working Formulation REAL, 1999 WHO, 2001 WHO, 2008

11 Rapapport 1966 B.N.L.I 1973 Kiel / Lennert 1974 Lukes / Collins 1974 W.H.O WF 1982 REAL 1994 WHO 2001 WHO sayfa 439 sayfa

12 WHO Lenfoma Sınıflaması, Ana Gruplar 1- Prekürsor B Hücreli Neoplaziler 2- Matür B hücreli Neoplaziler 3- Prekürsör T Hücreli Neoplaziler 4- Matür T Hücreli ve NK Hücreli Neoplaziler 5-Malignite Potansiyeli Bilinmeyen B Hücreli Proliferasyonlar 6-Malignite Potansiyeli Bilinmeyen T Hücreli Proliferasyonlar 7- Hodgkin Lenfoma

13 WHO Lenfoma Sınıflaması Prekürsör B Hücreli Neoplaziler Prekürsör B Lenfoblastik Lösemi/Lenfoma Prekürsör T Hücreli Neoplaziler Prekürsör T LenfoblastikLösemi/Lenfoma Blastik NK Hücreli Lenfoma

14 WHO 2008, Matur B Hücreli Neoplaziler 1-KrLLösemi/KLLenfoma 2-B hücreli prolenfositik lösemi 3-Splenik B hücre marginal zon lenfoma 4-Hairy cell lösemi 5-Splenik B hücreli lenfoma, sınıflanmamış Splenik diffüz kırmızı pulpa küçük B hücreli lenfoma Hairy cell lösemi, varyant 6-Lenfoplazmasitik lenfoma Waldenström makroglobulinemisi 7-Ağır zincir hastalıkları 6-Plazma hücreli myelom 8-Kemiğin soliter plazmasitomu 9-Ekstraosseous plazmasitom 10-MALT lenfoma 11-Nodal marginal zon lenfoma Pediatrik nodal marginal zon lenfoma

15 WHO 2008, Matur B Hücreli Neoplaziler 12-Foliküler Lenfoma Pediatrik foliküler lenfoma 13-Primer deri folikül merkez lenfoması 14-Mantle hücre lenfoması 15-Diffüz büyük B hücreli lenfoma (NOS) THZBBHL MSS nin primer DBBHL Derinin primer DBBHL, bacak tipi Yaşlıların EBV pozitif DBBHL 16-Kronik iltihap ile ilişkili DBBHL 17-Lenfomatoid granulomatoz 18-Primer mediastinal (timik) BBHL 19-İntravasküler BBHL 20-Primer efüzyon lenfoması 21-ALK pozitif BBHL 22-Plazmablastik Lenfoma 23-BBHL, HHV8 ilişkili multisentrik Castleman hastalığı kaynaklı

16 WHO 2008, Matur B Hücreli Neoplaziler 24-Burkitt lenfoma 25-Sınıflanamayan B hücreli lenfoma, DBBHL ve Burkitt lenfoma ya benzer özellikler taşıyan 26-Sınıflanamayan B hücreli lenfoma, DBBHL ve klasik HL ya benzer özellikler taşıyan

17 WHO 2008, Matur T Hücreli ve NK Hücreli Neoplaziler 1-T hücreli prolenfositik lösemi 2-T hücreli büyük granüllü lenfositik lösemi 3-NK hücreli kronik lenfoproliferatif bozukluk 4-Agresif NK hücreli lösemi 5-Çocukluk çağının sistemik, EBV(+) T hücreli lenfoproliferatif hastalığı 6-Hydroa vacciniforme benzeri lenfoma 7-Erişkinin T hücreli lösemi/lenfoması 8-Ekstranodal NK/T hüc. lenfoma nasal tip 9-Enteropati ilişkili T hücreli lenfoma 10-Hepatosplenik T hücreli lenfoma 11-Sub. pannikülit benzeri T hüc. Lenfoma

18 WHO 2008, Matur T Hücreli ve NK Hücreli Neoplaziler 12-Mycosis Fungoides 13-Sézary sendromu Derinin primer CD30(+) T hücreli lenfoproliferatif bozuklukları 14-Lenfomatoid papullosis 15-Derinin primer anaplastik büyük hücreli lenfoması 16-Derinin primer γδ T hücreli lenfoması 17- Derinin primer agresif epidermotropik CD8(+) sitotoksik T hücreli lenfoması 18- Derinin primer CD4 pozitif küçük/orta T hücreli lenfoması 19-Periferal T hücreli lenfoma, NOS 20-Anjioimmunoblastik T hücreli lenfoma 22-Anaplastik büyük hüc. lenfoma, ALK(+) 23-Anaplastik büyük hüc. lenfoma, ALK(-)

19 WHO WHO 2008 Farklılıkları KrLLösemi/KLLenfoma B hücreli prolenfositik lösemi KrLLösemi/KLLenfoma B hücreli prolenfositik lösemi Splenik marginal zon lenfoma Splenik B bücre marginal zon lenfoma Hairy cell lösemi Hairy cell lösemi Lenfoplazmasitik lenfoma Ağır zincir hastalıkları Splenik B hücreli lenfoma, sınıflanmamış Splenik diffüz kırmızı pulpa küçük B hücreli lenfoma Hairy cell lösemi, varyant Lenfoplazmasitik lenfoma Waldenström makroglobulinemisi Ağır zincir hastalıkları

20 WHO WHO 2008 Farklılıkları Plazma hücreli myelom Kemiğin soliter plazmasitomu Ekstraosseous plazmasitom MALT lenfoma Nodal marginal zon B hücre lenfoma Foliküler Lenfoma Mantle hücre lenfoması Plazma hücreli myelom Kemiğin soliter plazmasitomu Ekstraosseous plazmasitom MALT lenfoma Nodal marginal zon lenfoma Pediatrik nodal marginal zonlenfoma Foliküler Lenfoma Pediatrik foliküler lenfoma Primer deri folikül merkez lenfoması Mantle hücre lenfoması

21 BBHL, HHV8 ilişkili multisentrik Castleman hastalığıkaynaklı WHO 2001-WHO 2008 Farklılıkları Diffüz büyük B hücreli lenfoma Diffüz büyük B hücreli lenfoma (NOS) THZBBHL MSS nin primer DBBHL Derinin primer DBBHL, bacak tipi Yaşlıların EBV pozitif DBBHL Kronik iltihap ile ilişkili DBBHL Lenfomatoid granulomatoz Lenfomatoid granulomatoz Mediastinal (timik) BBHL İntravasküler BBHL Primer efüzyon lenfoması Primer mediastinal (timik) BBHL İntravasküler BBHL Primer efüzyon lenfoması ALK pozitif BBHL Plazmablastik Lenfoma

22 WHO 2001-WHO 2008 Farklılıkları Burkitt lenfoma/lösemi Burkitt lenfoma Sınıflanamayan B hücreli lenfoma, DBBHL ve Burkitt lenfoma ya benzer özellikler taşıyan Sınıflanamayan B hücreli lenfoma, DBBHL ve klasik Hodgkin ya benzer özellikler taşıyan

23 WHO 2001-WHO 2008 Farklılıkları T hücreli prolenfositik lösemi T hücreli prolenfositik lösemi T hücreli büyük granüllü lenfositik lösemi T hücreli büyük granüllü lenfositik lösemi NK hücreli kronik lenfoproliferatif bozukluk Agresif NK hücreli lösemi Agresif NK hücreli lösemi Erişkinin T hücreli lösemi/lenfoması Erişkinin T hücreli lösemi/lenfoması Çocukluk çağının sistemik, EBV(+) T hücreli lenfoproliferatif hast Hydroa vacciniforme benzeri lenfoma

24 WHO 2001-WHO 2008 Farklılıkları Ekstranodal NK/T hüc. lenfoma nasal tip Enteropati tip T hücreli lenfoma Ekstranodal NK/T hüc. lenfoma nasal tip Enteropati ilişkili T hücreli lenfoma Hepatosplenik T hücreli lenfoma Hepatosplenik T hücreli lenfoma Mycosis Fungoides Mycosis Fungoides Sézary sendromu Sézary sendromu

25 WHO 2001-WHO 2008 Farklılıkları Sub. pannikülit benzeri T hüc lenfoma Sub. pannikülit benzeri T hüc. lenfoma Derinin primer γδ T hücreli lenfoması Derinin primer agresif epidermotropik CD8(+) sitotoksik T hücreli lenfoması Derinin primer küçük/orta CD4(+) T hücreli lenfoması Derinin primer ABHL sı Derinin primer CD30(+) T hücreli lenfoproliferatif bozuklukları - Lenfomatoid papullosis - Derinin primer ABHL sı

26 WHO 2001-WHO 2008 Farklılıkları Periferal T hücreli lenfoma, unspecified Periferal T hücreli lenfoma, NOS Anjioimmunoblastik T hücreli lenfoma Anjioimmunoblastik T hücreli lenfoma Anaplastik büyük hücreli lenfoma Anaplastik büyük hüc. lenfoma, ALK(+) Anaplastik büyük hüc. lenfoma, ALK(-)

27 Olgun B Hücreli Lenfomalar K E M İ K İ L İ Ğ İ KAN A N T İ J E N GERMİNAL MERKEZ DIŞI SEKONDER FOLLİKÜL PRİMER FOLLİKÜL LZ DZ PLAZMA H. LPL MARGİNAL ZON MZL B-CLL MCL GERMİNAL MERKEZ İMMATÜR B LENFOSİT Naive B LENFOSİT MANTLE ZON Pre-germinal Merkez FL Germinal Merkez PLAZMA H. WHO, 2001 Post-germinal Merkez

28 Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi Klinik Özellikler Orta-ileri yaş (median 55-60) Erkeklerde sık Asemptomatik, yaygın lenfadenopati Çoğu (%80) evre IV ile başvurur ( Kİ ) Lösemik faza ilerler. Vakaların çoğunda KLL den ayırd edilemez

29 Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi Morfoloji Periferik kan, kemik iliği aspirasyonu yaymaları Kemik iliği ve lenf gang biopsisi, splenektomi Küçük lenfositler ve prolenfosit/paraimmunoblastlar Proliferasyon merkezleri Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomaya dönüşüm (Richter sendromu) Hodgkin Lenfomaya dönüşüm (%5)

30 Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi Morfoloji Periferik kan, kemik iliği aspirasyonu yaymaları

31 Küçük lenfositik lenfoma, küçük lenfosit

32 Küçük lenfositik lenfoma, küçük lenfosit-plazmablastik hücre

33 KLL, KL ve prolenfosit,giemsa

34 Küçük Lenfositik Lenfoma-Kronik Lenfositik Lösemi Morfoloji: Psödo folikül-germinasyon merkezi

35 Küçük Lenfositik Lenfoma-Kronik Lenfositik Lösemi İmmunfenotip CD19, CD20 (+) CD5, CD23(+) Kötü prognozlu vakalarda ZAP-70 ve CD38(+)

36 Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi İmmunfenotip CD19, CD20 (+) CD5, CD23(+) Kötü prognozlu vakalarda ZAP-70 ve CD38(+)

37 Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi Genotip +12, del(13q), del(11q), del(17p), del(6q) Ig genlerinde somatik hipermutasyon (%50) Ayırıcı Tanı Reaktif lenfoid hiperplazi MHL, FL, MZL, LPL, DBBHL HL-NLP HL-LZ

38 Küçük Lenfositik Lenfoma/Kronik Lenfositik Lösemi Prognoz ve Tedavi Sessiz seyirli, tam kür sağlanamaz Asemptomatik ise bekle gör Semptomatik ise düşük yoğunluklu KT Ortalama yaşam süresi 8-10 yıl IPI Kötü prognoz Del(17p), del(6q) Ig genlerinin germ line oluşu Zap70 ve/veya CD38 in (+) oluşu DBBHL ya dönüşüm (vakaların %20 sinde

39 B Hücreli Prolenfositik Lösemi Klinik Özellikler Nadir görülür (lenfoid lösemilerin %1 inden az) İleri yaş hastalığı (60-70). Erkekte sık Splenomegali Belirgin lökositoz-lenfositoz (> /ml) Sitopeniler (kemik iliği tutulumu) Periferik kanda %55 den fazla prolenfosit olması gereklidir

40 B Hücreli Prolenfositik Lösemi Morfolojik Özellikler Periferik kanda lenfositoz, prolenfositoz Kemik iliğinde yaygın infiltrasyon Dalakta beyaz pulpa infiltrasyonu veya diffüz infiltrasyon İmmunfenotipik Özellikler CD20 kuvvetli (+) CD5(-), CD23(-), CD10(-) sig kuvvetli (+), FMC7(+), CD79b(+) Spesifik genotipik özellik yok Ayırıcı Tanı Prolenfosit artışlı KLL MCL varyant Diğer NHL Prognoz- Tedavi Ortalama yaşam süresi 5 yıl Purin analogları veya çoklu KT Monoklonal antikor tedavisi araştırılıyor

41 B Hücreli Prolenfositik Lösemi

42 Mantle Hücreli Lenfoma Klinik Özellikler NHL ların %2-8 i Ortalama yaş 7.dekad Erkeklerde sık İlerleyici Lenfadenopati Waldeyer halkası tutulumu Splenomegali Lenfomatöz polipozis Lösemik fazda başvurabilir İleri evre olarak ortaya çıkar

43 Mantle Hücreli Lenfoma Morfolojik Özellikler Mantle zon, nodüler ve diffüz infiltrasyon şekilleri

44 Mantle Hücreli Lenfoma Morfolojik Özellikler Monomorfik küçük lenfoid hücreler Düzensiz nukleus şekli, kaba kromatin, belirsiz nukleolus Dar stoplazma

45 Mantle Hücreli Lenfoma Morfolojik Özellikler Blastoid varyant

46 Mantle Hücreli Lenfoma İmmunfenotip CD19, CD20(+) sig(+), IgM-IgD CD5(+), CD23(-) Cycline D1 (+)

47 Mantle Hücreli Lenfoma İmmunfenotip CD19, CD20(+) sig(+), IgM-IgD CD5(+), CD23(-) Cycline D1 (+)

48 Mantle Hücreli Lenfoma İmmunfenotip CD19, CD20(+) sig(+), IgM-IgD CD5(+), CD23(-) Cycline D1 (+)

49 Mantle Hücreli Lenfoma İmmunfenotip CD19, CD20(+) sig(+), IgM-IgD CD5(+), CD23(-) Cycline D1 (+)

50 Mantle Hücreli Lenfoma Genotip t(11;14)(q13;q32) Cycline D1 geni IgH gen bölgesine transloke olur Çoğunda Ig genlerinde somatik hipermutasyon bulunmaz Prognoz ve Tedavi Kür sağlanamaz Median yaşam süresi 3-4 yıl Çok ajanlı KT +/- Rutiximab

51 Foliküler Lenfoma Klinik Özellikler NHL ların %20 si (Türkiyede %10) Ortalama yaş 7. dekad Kadınlarda biraz daha sık Progresif lenfadenopati Çoğunlukla ileri evre başlangıçlı Lösemik faz nadirdir

52 Foliküler Lenfoma Morfolojik Özellikler Foliküler ve diffüz infiltrasyon alanları bulunur Sentrosit ve sentroblastik hücre karışımından oluşur Büyük büyütme alanındaki sentroblast sayısına göre Grad I : 0-5 Grad II : 6-15 Grad III : 15 den fazla

53 Foliküler Lenfoma Morfolojik Özellikler Büyük büyütme alanındaki sentroblast sayısına göre Grad I : 0-5 Grad II : 6-15 Grad III : 15 den fazla

54 Foliküler Lenfoma İmmunfenotipik Özellikler CD19, CD20(+) sig(+), IgM-D, bazen IgG veya IgA(+) CD10(+), bcl-6(+) CD21, CD23(+) dendritik ağ eşlik eder

55 Foliküler Lenfoma İmmunfenotipik Özellikler CD19, CD20(+) sig(+), IgM-D, bazen IgG veya IgA(+) CD10(+), bcl-6(+) CD21, CD23(+) dendritik ağ eşlik eder CD10 Bcl-6 CD23

56 Foliküler Lenfoma Genotipik Özellikler t(14;18)(q32;q21):igh/bcl-2 Ig genlerinde, bcl-6 geninde nokta mutasyon

57 Foliküler Lenfoma Prognoz ve Tedavi (Grad I-II) Semptomsuz vakalar: bekle-gör Semptomlu vakalar: Düşük yoğunlukta KT Ortalama yaşam süresi 8-10 yıl FL IPI belirleyici değeri var Vakaların %20 sinde DBBHL ya dönüşüm Prognoz ve Tedavi (Grad III) Antrasiklin içeren çoklu KT +/- Rutiximab Vakaların %40 kadarında uzun süren klinik remisyon IPI belirleyici değeri var

58 MALT Lenfoma Klinik Özellikler NHL ların %5-6sı Ortalama yaş 7.dekad, hafifçe kadın baskınlığı Mide, barsak, akciğer, tükrük bezi, orbita, deri vb Tutulan organa göre değişen başvuru tabloları Başlangıç evresi düşük Mide Tükrük bezi Tiroid Lakrimal gland Deri IPSID Helicobacter Pylori Sjögren sendromu Hashimoto tiroiditi Chlamidia Psittaci? Borellia burgdorferi Campylobacter jejuni

59 MALT Lenfoma Morfolojik Özellikler Küçük lenfosit-sentrosit benzeri lenfosit-monositoid B hücresi Plazmasit-lenfoplazmasitik hücre Az sayıda sentroblast-immunoblast Peyer plaklarını andıran germinal merkezli lenfoid foliküller Foliküler kolonizasyon Lenfoepitelyal lezyon Epitelyal kompartmanda atrofi, silinme

60 MALT Lenfoma Antijenik Özellikler CD19, CD20 (+); sig(+), IgM(+), IgD(-) Vakaların %30 unda monotipik plazma hücreleri bulunur CD10(-), CD5(-)

61 MALT Lenfoma Genotipik Özellikler t(11;18)(q21;q21): API2/MALT1 t(14;18)(q32;q21): IgH/MALT1 t(1;14)(p22;q32): bcl-10/igh Translokasyonsuz vakalarda +3, +8, +18 Ig genlerinde nokta mutasyonlar

62 MALT Lenfoma Prognoz ve Tedavi (Gastrik-H.pylori) Antibiyotik tedavisi İnfiltrasyon derinliği ve evre arttıkça başarı şansı düşer API2/MALT1 varlığında ant. tedaviye yanıt düşük Prognoz ve Tedavi (Diğer Bölgeler) Lokal RT Düşük yoğunluklu KT Prognoz Düşük grad gastrik MALT lenfomalarda prognoz mükemmel EIII-IV hastalarda ortalama yaşam süresi 5-6 yıl

63 Splenik Marginal Zon Lenfoması Klinik Özellikler NHL ların %1 kadarı Ortalama yaş 7.dekad, cinsiyet farklılığı yok Semptomatik splenomegali ile başvurur Periferik kanda sık olarak lösemik hücreler bulunur (villöz lenfositli splenik lenfoma) Vakaların %25 inde paraprotein bulunur Tanı anında evre yüksek (kemik iliği tutulumu)

64 Splenik Marginal Zon Lenfoması Morfolojik Özellikler Beyaz pulpada marginal zon paterni oluşturan nodüller Sentrositik lenfoid hücreler(santral zon) ve marginal zon lenfositlerine benzer lenfoid hücreler (dış zon) Kemik iliğinde inter-paratrabeküler nodüller ve intravasküler infiltrasyon

65 Splenik Marginal Zon Lenfoması Morfolojik Özellikler marginal zon paterni oluşturan nodüller

66 Splenik Marginal Zon Lenfoması Morfolojik Özellikler marginal zon paterni oluşturan nodüller

67

68

69 Splenik Marginal Zon Lenfoması Morfolojik Özellikler Kemik iliği tutulumu

70 Splenik Marginal Zon Lenfoması Antijenik Özellikler CD19, CD20(+) sig(+), IgM/D CD5(-), CD10(-), bcl-6(-) CD11c, CD22 ve CD103(+)

71 Splenik Marginal Zon Lenfoması Genotipik Özellikler Bir bölümünde del7q Ig genlerinde nokta mutasyon Bcl-6 geninide nokta mutasyon Ig ve bcl-6 genlerinde germ line pozisyon

72 Splenik Marginal Zon Lenfoması Prognoz ve Tedavi Asemptomatik hastalarda bekle-gör Semptomatik hastalarda splenektomi-splenik radyasyon Semptomatik hastalarda düşük yoğunluklu KT Ortalama yaşam süresi 8-10 yıl Vakaların %13ünde DBBHL ya transformasyon

73 Nodal Marginal Zon B Hücreli Lenfoma Klinik Özellikler Lenfomaların %1-2si Ortalama yaş 6. dekad Kadınlarda daha sık Yavaş progresiflenfadenopati

74 Nodal Marginal Zon B Hücreli Lenfoma Morfolojik Özellikler Perisinusoidal, interfoliküler marginal zon infiltrasyon paterni Monositoid B hücrelerine benzer hücre morfolojisi

75 Nodal Marginal Zon BHücreliLenfoma İmmunfenotip CD19, CD20(+) sigm, nadiren IgG veya A Olguların %30unda monotipik plazma hücreleri CD10(-9, CD5(-), CD23(-)

76 Nodal Marginal Zon B Hücreli Lenfoma Genotip Bazı vakalarda +3, 8, 18 Prognoz ve Tedavi Düşük yoğunluklu KT EI-II de mükemmel prognoz E III-IV de ortalama yaşam 5-6 yıl

77 Lenfoplazmasitik Lenfoma Klinik Özellikler Nodal lenfomaların %1-2 si Yaş ortalanması 7.dekad Erkek baskın IgM paraproteinemisi (Waldenström makroglobulinemisi ve çoğu vakada buna eşlik eden hiperviskozite bulguları Kemik iliği tutulum bulguları

78 Lenfoplazmasitik Lenfoma Morfolojik Özellikler Diffüz infiltrasyon Sinusları açık bırakan parakortikal infiltrasyon Küçük lenfosit, lenfoplazmasitik hücre, plazmasit, immunoblast Anormal Ig: Dutcher-Russell cisimleri

79 Lenfoplazmasitik Lenfoma Morfolojik Özellikler: Mott Hücreleri

80 Lenfoplazmasitik Lenfoma Kongo kırmızısı-amiloid

81 Lenfoplazmasitik Lenfoma İmmunfenotip CD19, CD20, CD38(+) sigm(+), sigd(-), nadiren IgG veya A Monotipik plazma hücrelerinin bulunuşu CD10(-), CD5(-) CD20 CD38

82 Lenfoplazmasitik Lenfoma IgM(+) Dutcher cisimleri IgM IgM

83 Lenfoplazmasitik Lenfoma Monotipik plazma hücreleri Kappa Kappa

84 Lenfoplazmasitik Lenfoma Genotip Waldenström makroglobulinemisinde del(6)(q21) Prognoz-Tedavi Düşük yoğunluklu KT Hiperviskozite durumlarında plazma exchange Asemptomatik Waldenström vakalarında normal yaşam Semptomatik Waldenström vakalarında 5-7 yıl Waldenström dışı vakalarda 4 yıl

85 Hairy Hücreli Lösemi Klinik Özellikler Seyrek (lenfoid lösemilerin %2si) Orta yaş (median 50), erkek baskın Kemik iliği ve dalak tutulur Periferik kan, kc., deri tutulabilir Sitopeniler, monositopeni Splenomegali

86 Hairy Hücreli Lösemi Morfolojik Özellikler Periferik kanda hairy hücreler, TRAP pozitifliği, EM özellikler Kemik iliğinde yama-intersitisyel-diffüz infiltrasyon İnfiltratif hücrelerde yağda pişmiş yumurta görünümü Retikülin lif artışı, dry tap özelliği Dalakta kırmızı pulpayı tutan diffüz infiltrasyon

87 Hairy Hücreli Lösemi

88 Hairy Hücreli Lösemi İmmunfenotipik Özellikler CD19, CD20(+) CD5(-), CD10(-) CD11c(+), CD25(+), CD103(+), CD123(+), TRAP(+)

89 Hairy Hücreli Lösemi Genotipik Özellikler Özgün bir bulgu yok Tedavi-Prognoz Klasik lenfoma kemoterapilerine yanıt vermez Splenektomi sonrası uzun süren remisyon sağlanabilir Diğer seçenek cladribine tedavisidir

90 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Klinik Özellikler En sık görülen NHL türüdür. (%30-40) Her yaşta. Orta- ileri yaş grubu hastalığıdır Erkeklerde daha sıktır (Mediastinal DBBHL kadında sık) Lenf gangliyonu ve/veya herhangibir organ-dokuda (%40) hızlı büyüyen kitle ile ortaya çıkar Özel Klinik Subtipler Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma İntravasküler Büyük B Hücreli Lenfoma Primer Efüzyon Lenfoması Özel Tutulum Alanları Derinin Büyük B Hücreli Lenfoması MSS nin Büyük B Hücreli Lenfoması Lenfomatoid Granulomatosis

91 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Morfolojik Özellikler Büyük Lenfoid hücrelerin diffüz infiltrasyonu Sentroblastik İmmunoblastik Anaplastik Plazmablastik T hücrelerinden ve histiositlerden zengin ALK (+)

92 DLBCL-Sentroblastik

93 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma-TCRBCL

94 DLBCL-İmmunoblastik-plazmablastik

95 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma-Anaplastik Varyant

96 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma İmmunfenotipik Özellikler CD19, CD20(+), sig(+) Germinal Merkez B Hücreli Tip CD10(+) CD10(-), bcl-6(+), MUM-1(-) Non Germinal Merkez B Hücreli Tip CD10(-), bcl-6(-) CD10(-), bcl-6(+), MUM-1(+)

97 DLBCL CD10, bcl-6

98 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Genotipik Özellikler %20 sinde IGH/bcl-2 %30 unda 3q27 anormallikleri Genotipik özellikler açısından gene microarray yöntemi ile germinal merkez genotipli ve aktive B hücre genotipli formları

99 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Prognoz ve Tedavi Anthracycline içeren kombine KT/Rutiximab (CHOP-R) IPI prognozda etkilidir Gen profili, IPI den bağımsız prognostik faktördür 5 yıllık yaşam oranı %55 (26 ay-73ay) IPI Yaş (>60) LHD Performans durumu Evre III-IV Ekstranodal tutulum>1

100 Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma Klinik Özellikler Genç-orta yaş erişkin, kadınlarda sık Mediastinal kitleye bağlı semptomlarla başvurur. Morfolojik Özellikler Sentroblast, multilobullü sentroblast, berrak stoplazma Hodgkin ve Reed-Sternberg benzeri hücreler Zeminde skleroz Zeminde timus artıkları

101 Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma İmmunfonotip CD19, CD20(+) CD10(-/+), bcl-6(+/-), bcl-2(+/-) CD30(zayıf+/-) MAL(+/-). Vakaların %50 sinden fazlasında (+) crel(+). HLda da (+) tir Genotipik Özellikler +9p, crel genini içeren 2p de amplifikasyon Prognoz ve Tedavi Anthracycline içeren kombine KT %75 inde olaysız ve geç nükssüz yaşam sağlanabilir Ayırıcı Tanı Sorunları

102 İntravasküler Büyük B Hücreli Lenfoma Klinik Özellikler Nonspesifik dermatolojik, nörolojik ve konstitüsyonal semptomlar En sık tutulum deri ve MSS Ortalama yaş 70 Erken tanınıp Anthracycline içeren agresif KT verilmeli Tanı otopside konulabilir Morfolojik Özellikler Sentroblastik hücreler damar içinde yer alır Kemik iliği ve dalakta da benzer görünüm bulunur İmmunfenotipik Özellikler CD20(+), CD10(-/+), bcl-6(-/+), bcl-2(+), CD5(-/+)

103 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomaların Lokalizasyona Bağlı Diğer Özel Tipleri Primer Efüzyon Lenfoması MSS nin Büyük B Hücreli Lenfoması Derinin Primer Büyük B Hücreli Lenfoması (Bacak Tipi) Derinin Primer Folikül Merkez lenfoması Lenfomatoid Granulomatosis

104 Burkitt Lenfoma Klinik Özellikler Hemen tamamen çocuk ve genç erişkinlerde görülür Çok agresif-hızlı seyirlidir Hızlı büyüyen kitle, bazen lösemik tutulumla gelir Endemik Form Ekvatorial Afrikada, çocukluk çağında görülür Çocukluk çağı lenfomalarının hemen tamamını oluşturur Ekstranodal kitle ile gelir (Çene, karın içi, orbita, paraspinal) Tamamı EBV infeksiyonu ile ilşkilidir. Sporadik Form Diğer bölgelerde, çocuk ve genç erişkinde görülür Çocukluk çağının en sık rastlanan NHL sıdır Karın içi, nasofarenks ve kemik iliğinde sık görülür

105 Burkitt Lenfoma Morfolojik Özellikler Difüz infiltrasyon Orta boyutlu monoton tipik hücreler Yüksek mitoz ve apoptosis Yıldızlı gök manzarası İmprintte geniş, basofilik boyanan, vakuollü hücreler

106

107

108 Burkitt Lenfoma İmmunfenotipik Özellikler CD19, CD20(+) CD10(+), bcl-6(+), MUM-1(-) Bcl-2(-) Ki-67 indeksi %95 den yüksektir Genotipik Özellikler c-myc gen aktivasyonu bulunur t(8;14)(q24;q32) c-myc/igh t(8;22)(q24;q11) c-myc/igλ t(2;8)(p12;q24) c-myc/igκ Endemik olgularda EBV genomu

109 Burkitt/CD20 Burkit/Ki-67

110 In-Situ Hibridizasyon FÜZYON PROBE Probe duyarlılık spektrumu c-myc; IgH t(8;14)(q24;q32) p p p Chr 8 q c-myc Chr 14 q IgH Chr 8 q c-myc IgH promotor

111 Burkitt Lenfoma Prognoz ve Tedavi Agresif-hızlı büyüyen lenfoma Acil müdahale gerekir Hızla tanı konulup tedaviye başlanmalıdır Tedavinin başarısında tedaviye başlama hızı etkili Yoğun, nisbeten kısa süreli kombine KT ler Tam remisyon %75-90, çoğunda kür

112 Plazma Hücre Bozuklukları Plazma Hücreli Myelom Klasik Tip Non sekretuvar tip Indolent myelom Smoldering myelom Plazma hücreli lösemi Ağır Zincir Hastalıkları Gamma Mu Alfa Plazmasitom Kemiğin soliter plazmasitomu Extramedüller plazmasitom Osteosklerotik Myelom (POEMS sendromu) İmmunglobulin Birikim Hastalıkları Primer amiloidoz Sistemik hafif ve ağır zincir birikim hastalıkları

113 Russel cisimleri Dutcher Cisimlsri

Dr. Sermin Özkal DEÜTF Patoloji AD

Dr. Sermin Özkal DEÜTF Patoloji AD Dr. Sermin Özkal DEÜTF Patoloji AD GIS Ekstranodal lenfoma en sık DBBHL > MALT Lenfoma > Diğer Mide > ince barsak > kalın barsak* ve rektum* Ekstranodal Lenfoma X Lenfoid Hiperplazi Özellikle küçük lenfoid

Detaylı

MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE

MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE 4. ULUSAL LENFOMA MYELOMA KONGRESİ 2-5 MAYIS 2013, ANTALYA MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE DR. NALAN AKYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Matür T- Hücre ve

Detaylı

2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 16 Nisan 2011, Antalya SIK GÖRÜLEN PRİMER DERİ LENFOMALARI - patoloji -

2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 16 Nisan 2011, Antalya SIK GÖRÜLEN PRİMER DERİ LENFOMALARI - patoloji - 2. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 16 Nisan 2011, Antalya SIK GÖRÜLEN PRİMER DERİ LENFOMALARI - patoloji - Dr. Nalan Akyürek Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Deri Lenfomaları sınıflama

Detaylı

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek

56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek 56Y, erkek hasta Generalize LAP ( servikal, inguinal, aksiller, toraks ve abdomende ) Ateş Gece terlemesi Lenfopeni IgG, IgA, IgM yüksek Sedimantasyon (77mm/saat) CRP 7.67(N:0-0.8mg/dl) Servikal lenf nodu

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

Tülay Tecimer 4 Kasım, Ulusal Patoloji Kongresi

Tülay Tecimer 4 Kasım, Ulusal Patoloji Kongresi Tülay Tecimer 4 Kasım, 2016 26. Ulusal Patoloji Kongresi Olgu Sunumu 72 yaşında kadın hasta. Nisan 2014 te boyunda kitleler şikayeti ile doktora müracaat, 1 yıldır yavaş büyüyen servikal lenf nodları,

Detaylı

HODGKİN DIŞI LENFOMALAR. Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri

HODGKİN DIŞI LENFOMALAR. Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri HODGKİN DIŞI LENFOMALAR Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri 1 Hodgkin Dışı Lenfomalar Genellikle lenf nodlarından ve bazende herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup B veya T hücre malignitesidir.

Detaylı

26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir

26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir 26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, 2016 Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir 53 yaşında, E Eylül 2015 te karında şişlik batında asit gece terlemesi,

Detaylı

OLGU 5. Dr.Gülşah KAYGUSUZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

OLGU 5. Dr.Gülşah KAYGUSUZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD OLGU 5 Dr.Gülşah KAYGUSUZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD 64 yaş, erkek hasta, halsizlik Fizik Muayene: Splenomegali Özgeçmiş/soygeçmiş: özellik yok TAM KAN: BİYOKİMYASAL TESTLER: 64 yaş,

Detaylı

TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013

TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013 TÜLAY AKSARAY TECİMER 4 MAYIS 2013 Langerhans hücreli histiyositoz(lhh) Castleman Hastalığı (CH) Kimura Hastalığı Kikuchi Fujimoto -Histiyositik nekrotizan lenfadenit Rosai-Dorfman hastalığı Tanım Langerhans

Detaylı

Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu. Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu

Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu. Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu 2. LENFOMA MYELOMA KONGRESİ, ANTALYA, 16 Nisan 2011 Lenfoma olgularının doğru değerlendirilmesi,

Detaylı

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV

Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Düşük dereceli B-hücreli Hodgkin-dışı lenfomalardan oluşan olgu sunumları OLGU IV Dr. Süheyla Uyar Bozkurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D Olgu Sunumu 60 yaş, K Aksiller lenfadenopati

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Plazma Hücre Diskrazilerinde Kİ Tanısı ve Ayırıcı Tanı

Plazma Hücre Diskrazilerinde Kİ Tanısı ve Ayırıcı Tanı Plazma Hücre Diskrazilerinde Kİ Tanısı ve Ayırıcı Tanı Dr. Nalan Akyürek Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Kemik İliği Patolojisi Kursu 26. Ulusal Patoloji Kongresi 2-6 Kasım,

Detaylı

Klasik Hodgkin Lenfoma ve Yüksek Dereceli B Hücreli Lenfomalarda Kemik İliği Tutulumu

Klasik Hodgkin Lenfoma ve Yüksek Dereceli B Hücreli Lenfomalarda Kemik İliği Tutulumu Klasik Hodgkin Lenfoma ve Yüksek Dereceli B Hücreli Lenfomalarda Kemik İliği Tutulumu Dr.Gülşah KAYGUSUZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD Sunum planı I. BÖLÜM Hodgkin lenfoma, genel

Detaylı

Dr. M. Cem Ar. Anahtar Sözcükler. Etyoloji, Evreleme, Lenfoma, Lefomagenez, Sınıflama LENFOMALARA GENEL BAKIŞ

Dr. M. Cem Ar. Anahtar Sözcükler. Etyoloji, Evreleme, Lenfoma, Lefomagenez, Sınıflama LENFOMALARA GENEL BAKIŞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2013: 3 2 Dr. M. Cem Ar İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye e-posta: mcemar68@yahoo.com

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Lenfoma Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak verilecektir

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

SLAYT SEMİNERİ TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM

SLAYT SEMİNERİ TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM SLAYT SEMİNERİ TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM Prof. Dr. İlkser Akpolat Patoloji ve Sitopatoloji Uzmanı, F.I.A.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EFFÜZYON TANISINA ALGORİTMİK YAKLAŞIM

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar

Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Mediastinal Gray Zone/ (DBBH Hodgkin) Lenfomalar Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD Antalya 12.05.2012 3.Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi 36 hastanın retrospektif incelemesi Histolojik görüntü

Detaylı

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Hair Cell Lösemi (HCL) HCL ilk olarak1958 yılında (Bouroncle ve ark) tanımlanmıştır Nadir görülen, yavaş seyirli, B-hücreli

Detaylı

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMADA İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK ALT GRUPLARIN BELİRLENMESİNİN PROGNOZDAKİ ÖNEMİ

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMADA İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK ALT GRUPLARIN BELİRLENMESİNİN PROGNOZDAKİ ÖNEMİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ NON-HODGKİN LENFOMADA İMMÜNHİSTOKİMYASAL OLARAK ALT GRUPLARIN BELİRLENMESİNİN PROGNOZDAKİ ÖNEMİ İNCİ ALACACIOĞLU

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI MATÜR B-HÜCRELİ HODGKİN DIŞI LENFOMALARIN KLİNİK İZLEM VE CD10 BCL6 BCL2 MUM1 TCL1 EKSPRESYON ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI MATÜR B-HÜCRELİ HODGKİN DIŞI LENFOMALARIN KLİNİK İZLEM VE CD10 BCL6 BCL2 MUM1 TCL1 EKSPRESYON ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUKLUK ÇAĞI MATÜR B-HÜCRELİ HODGKİN DIŞI LENFOMALARIN KLİNİK İZLEM VE CD10 BCL6 BCL2 MUM1 TCL1 EKSPRESYON ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

AĞIR ZİNCİR HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof. Dr. Ferit AVCU

AĞIR ZİNCİR HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof. Dr. Ferit AVCU AĞIR ZİNCİR HASTALIKLARINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof. Dr. Ferit AVCU 1 Plazma Hücre Hastalıkları Multipl Miyelom Önemi Belirlenememiş Monoklonal Gamopati (MGUS) Yavaş Seyirli Multipl Miyelom (SMM)

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DSÖ 2016 da erişkin glial tümörler açısından sizce en önemli değişiklik ne olmuştur? Curr Opin Oncol 2016 Nov;28(6):494-501. Diffuz astrositik ve oligodentroglial tümörler aynı grup

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Deri lenfomaları alanında yeni tekniklerin

Deri lenfomaları alanında yeni tekniklerin DERİ LENFOMALARI Nesimi Büyükbabani İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Dermatopatoloji Bilim Dalı, İstanbul Deri lenfomaları alanında yeni tekniklerin kullanılmasıyla

Detaylı

NON-HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZIN KLİNİK, PATOLOJİK, PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİNİN VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

NON-HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZIN KLİNİK, PATOLOJİK, PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİNİN VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZIN KLİNİK, PATOLOJİK, PROGNOSTİK ÖZELLİKLERİNİN VE TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TIPTA UZMANLIK

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI LENFOMALARINDA EPSTEİN-BARR VİRÜS İNSİDANSININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI LENFOMALARINDA EPSTEİN-BARR VİRÜS İNSİDANSININ ARAŞTIRILMASI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI ÇOCUKLUK ÇAĞI LENFOMALARINDA EPSTEİN-BARR VİRÜS İNSİDANSININ ARAŞTIRILMASI Dr. Emine KILIÇ BAĞIR UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç.Dr. Melek

Detaylı

LÖSEMİ MORFOLOJİSİ. Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

LÖSEMİ MORFOLOJİSİ. Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH LÖSEMİ MORFOLOJİSİ Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH UYGULAMA Posterior superior iliak krestten yapılır 18 ay altında tuberositas tibiadan yapılabilir YAYMA Önceden

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI: TANI ve AYIRICI TANI

PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI: TANI ve AYIRICI TANI MONOKLONAL POLİKLONAL PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI: TANI ve AYIRICI TANI MONOKLONAL GAMMOPATİLER MONOKLONAL ANTİKOR ya da ANTİKOR (HAFİF/AĞIR) PARÇASI (M PROTEİNİ, PARAPROTEİN, MONOKLONAL GAMMOPATİ) ÜRETİMİ

Detaylı

Sıvı bazlı (Hematopatoloji) FISH uygulaması değerlendirmelerine temel bakış. Prof Dr Melek Ergin Çukurova Üni Tıp Fak Patoloji AD

Sıvı bazlı (Hematopatoloji) FISH uygulaması değerlendirmelerine temel bakış. Prof Dr Melek Ergin Çukurova Üni Tıp Fak Patoloji AD Sıvı bazlı (Hematopatoloji) FISH uygulaması değerlendirmelerine temel bakış Prof Dr Melek Ergin Çukurova Üni Tıp Fak Patoloji AD Metafaz fazında hücrelere uygulanan sitogenetik analiz altın standarttır

Detaylı

Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör. Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör. Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Tiroid bezinde ender bir mezenkimal tümör Dr. Ersin TUNCER Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 10-10 - 2015 ANKARA Ülkemizin başı sağ olsun Değerli Hocamızı saygıyla anıyoruz Prof.

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI PROF. DR. RAUF HAZNEDAR Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İlik dışı plazmasitomlar ; Plazma hücre hastalıklarının

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Indolent Matür B Hücreli Lenfomalar Patoloji

Indolent Matür B Hücreli Lenfomalar Patoloji Ifl nsu KUZU Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal 1- GENEL TERM NOLOJ VE NORMAL YAPI Bu bölümde ele al nacak lenfoma antiteleri matür B lenfositlerinden geliflen küçük lenfoid neoplastik

Detaylı

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler

PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ. Klinik ve patolojik özellikler PAPİLLER TİROİD KARSİNOMLU OLGULARIMIZDA BRAF(V600E) GEN MUTASYON ANALİZİ Klinik ve patolojik özellikler Neslihan KURTULMUŞ,, Mete DÜREN, D Serdar GİRAY, G Ümit İNCE, Önder PEKER, Özlem AYDIN, M.Cengiz

Detaylı

Bir Olgu Nedeniyle Hairy Cell Leukemia-Variant ve Ay r c Tan s

Bir Olgu Nedeniyle Hairy Cell Leukemia-Variant ve Ay r c Tan s ULUSLARARAS HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI OLGU SUNUMU/ CASE REPORT International Journal of Hematology and Oncology Bir Olgu Nedeniyle Hairy Cell Leukemia-Variant ve Ay r c Tan s Abdullah ALTINTAŞ, Abdurrahman

Detaylı

CD30 Pozitif Lenfomalar

CD30 Pozitif Lenfomalar CD30 Pozitif Lenfomalar Tedavi Yaklaşımları Dr. İbrahim Barışta 15 Ekim 2015 Hodgkin Lenfoma ABVD Günümüzün Standart Kemoterapi Şeması İlaç Doz (mg/m 2 ) Günler Adriamycin 25 1, 15 Bleomycin 10 1, 15 Vinblastine

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ OLGU 45 yaşında erkek hasta Yaklaşık 1,5 yıldan beri devam eden alt ekstremite ve gövde alt kısımlarında daha

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır.

Giriş. Bu kitapçık hastalar ve ailelerine miyeloma hakkında bilgi sunmaktadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 06.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Non-Hodgkin Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder.

Detaylı

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık

Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim. Prof. Dr. Mahmut Bayık Makroglobulinemi ilişkili hiperviskozite; Semptomatik hastada yönetim Prof. Dr. Mahmut Bayık Waldenström Macroglobulinemia (WM) Kemik iliğinin ve lenfatik dokuların lenfoplazmositik infiltrasyonu ve serumda

Detaylı

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ?

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? 1 LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? O. Meltem Akay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15 Mart 2015, Çeşme Giriş 2 Son 2-3 dekadda,

Detaylı

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ÇOCUKLUK ÇAĞI

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr.

Dr. Günhan Gürman. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Günhan Gürman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye e-posta: gurman@ankara.edu.tr Anahtar Sözcükler Lenfoplazmasitik lenfoma, Waldenström

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır.

Lenfoma lenfatik sistem içinde gelişen bir grup kan kanserinin adıdır. Hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfoma iki ana tip lenfomadır. 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma lenfatik

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU ERİŞKİN OLGULARDA ALLOJENİK (AİLE İÇİ) HLA-UYUMLU (EN FAZLA 1 Antijen HLA Uyumsuzluğu Olan) HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ ENDİKASYONLARI HASTALIKLAR ICD 10 Hastalık EVRESİ KODU Akut Myeloid Lösemi (AML)

Detaylı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Amiloidozis Patolojisi Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Tanım Amiloid = Latince amylum (nişasta, amiloz) benzeri Anormal ekstrasellüler protein depozisyonu Fizyolojik eliminasyon mekanizmaları

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ AHMET GENÇ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ AHMET GENÇ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ AHMET GENÇ SUNU AKIŞI Lösemi Sınıflandırılması Epidemiyoloji Patogenezi Akut Lenfoblastik Lösemi Epidemiyoloji Etiyoloji Klinik ve Lab Bulguları Sitogenetiği Tedavi LÖSEMİ Lenfoid

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ-TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ OLGU SUNUMU. Dr. Özlem Saraydaroğlu

BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ-TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ OLGU SUNUMU. Dr. Özlem Saraydaroğlu BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ-TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ OLGU SUNUMU Dr. Özlem Saraydaroğlu 63 yaşında, erkek hasta İki yıldır boyun sol tarafında, kulak altında şişlik yakınması Dış merkezli USG sonucu;

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ. Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı PROSTAT KANSERİNDE YENİ DERECELENDİRME SİSTEMİ Prof. Dr. Işın Kılıçaslan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı GLEASON DERECELENDİRME SİSTEMİ GLEASON SKORU Hastalığın evresi Biyokimyasal ve

Detaylı

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfoma Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfomada Epidemiyoloji Olgun B hücreli Hodgkin dışı lenfomadır Tüm Hodgkin dışı lenfomaların % 6-7 sini

Detaylı

NONSOLİD TÜMÖRLERDE TEKRARLAYAN KROMOZOMAL TRANSLOKASYONLAR

NONSOLİD TÜMÖRLERDE TEKRARLAYAN KROMOZOMAL TRANSLOKASYONLAR NONSOLİD TÜMÖRLERDE TEKRARLAYAN KROMOZOMAL TRANSLOKASYONLAR Kontrolsüz bırakılırsa hastayı genellikle ölüme götüren bir hastalık olan kanser, düzensiz hücre büyümesi ve diferansiyasyonunda ortak özellikler

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI Ülkemizde Hematolojik Kanserlerin Yükü, Coğrafi Dağılımı, Demografik Karakteristiği, İmmünohistokimyasal Özellikleri ve Klinik Davranışı Epidemiyolog Danışman Doç. Dr. Mutlu

Detaylı

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ

PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ PRİMERİ BİLİNMEYEN AKSİLLER METASTAZ AYIRICI TANISINDA PATOLOJİNİN YERİ Dr. Nimet Karadayı Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Lenf nodları metastatik malignitelerde en

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

LENFOMALARDA KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON ÖNCESİ VE 100. GÜN DEĞERLENDİRMESİNDE PET-BT TETKİKİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

LENFOMALARDA KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON ÖNCESİ VE 100. GÜN DEĞERLENDİRMESİNDE PET-BT TETKİKİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI LENFOMALARDA KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON ÖNCESİ VE 100. GÜN DEĞERLENDİRMESİNDE PET-BT TETKİKİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Dr. Erhan AKDEMİR UZMANLIK

Detaylı

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D.

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. Vaka 16y, K. Şikayet: sol boyunda 6 aydır var olan şişlikte giderek artış olmuş. Şişlik sayısında artış mevcut. Fizik

Detaylı

Lösemi: Tanı ve ayırıcı tanı. Prof. Dr. Lebriz Yüksel Soycan

Lösemi: Tanı ve ayırıcı tanı. Prof. Dr. Lebriz Yüksel Soycan Lösemi: Tanı ve ayırıcı tanı Prof. Dr. Lebriz Yüksel Soycan Lösemi tanımı ve epidemiyolojisi Lösemiler, kemik iliğindeki hematopoietik öncül hücrelerin neoplastik değişimi sonucu ortaya çıkan klonal hastalıklardır

Detaylı

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Klinik gözlemlerle, endokrin bezleri içeren neoplastik sendromlar tanımlanmıştır. Paratiroid, hipofiz, adrenal,tiroid ve

Detaylı

NONHODGKİN LENFOMALARDA NÜKLEER TIBBIN YERİ

NONHODGKİN LENFOMALARDA NÜKLEER TIBBIN YERİ NONHODGKİN LENFOMALARDA NÜKLEER TIBBIN YERİ 2.ULUSAL LENFOMA MYELOMA KONGRESİ 15-17 Nisan 2011 Belek- ANTALYA Dr. AYŞE MUDUN İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı PET ve PET/BT POZİTRON YAYICI

Detaylı

İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ. Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD

İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ. Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD HÜCRE İÇİ MİKROBA YANIT Veziküle alınmış mikroplu fagosit Sitoplazmasında mikroplu hücre CD4 + efektör

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDA ZAP-70 EKSPRESYONUNUN MORFOLOJİK VARYANT

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Lenfoproliferatif hastalıkların moleküler genetiği

Lenfoproliferatif hastalıkların moleküler genetiği Lenfoproliferatif Hastalıklarda Moleküler Genetik Dr. Işınsu KUZU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara Lenfoproliferatif hastalıkların moleküler genetiği konusunda ayrıntılardan

Detaylı

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 S.T. 15 Yaş Kız Hasta Başvuru tarihi: 12.08.2010 Yakınması: Mide bulantısı Kusma İshal Kolunda

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMALARINDA KLİNİK VE TANI DR.SELİM KARAYALÇIN-AÜTF GASTROENTEROLOJİ

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMALARINDA KLİNİK VE TANI DR.SELİM KARAYALÇIN-AÜTF GASTROENTEROLOJİ GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMALARINDA KLİNİK VE TANI DR.SELİM KARAYALÇIN-AÜTF GASTROENTEROLOJİ A:GENEL DEĞERLENDİRME: Lenfomalar basit olarak lenfoid dokulardaki normal lenfoid hücrelerin malign transformasyonudur.

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 4 TIP TIP 312- HEMATOLOJİ VE BOŞALTIM SİSTEMİ

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Richter Dönüşümü Tanı ve. Dr Şahika Zeynep Akı GUTF Hematoloji B.D.

Richter Dönüşümü Tanı ve. Dr Şahika Zeynep Akı GUTF Hematoloji B.D. Richter Dönüşümü Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı GUTF Hematoloji B.D. [CHRONIC LYMPHOID LEUKEMIA SECONDARILY ASSOCIATED WITH A MALIGNANT RETICULOPATHY: RICHTER'S SYNDROME]. LORTHOLARY P, BOIRON

Detaylı