İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul, Kasım 1985

3

4 - II - Sayfa No. 4- Haller Kanunu İmar Kanunu ve İnşaat Sektörü ile İlgili Diğer Mevzuat M aden Kanunu Patent Kanunu Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun Sermaye Piyasası Mevzuatının Gözden Geçirilmesi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ll- Filmlerin ve Film Senaryolarının Denetlenmesine İlişkin Tüzük Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Özel Tedavi ve Sosyal Hizmet Kurumları Kanun Teklifi İnsan Sağlığını İlgilendiren Eşya ve Levazımat Gıda Mevzuatı Bira Ni zamnamesi Ölçüler Kanunu Oda Mevzuatı ile ilgili Çalışmalar B. Bürokratik Formalitelerin Azaltılması C. Perakende Ticaretin Bünyesi D. Tüketicinin Korunması ve Tekelcilik.." Tüketicinin Korunması Kanun Tasarısı Özel Muhafaza ve Depolama Gerektiren Maddeler Tüketicinin Eğitimi Tüketicinin Korunmasıyla İlgili Diğer Ülkelerde Alınan Tedbirler imalatçının Sorumluluğuna İlişkin Yeni Gelişmeler ve Bunun Türk Hukuku Üzerindeki Yansımaları Antikartel Yasası

5 - III - Sayfa No. E. Tahkim Faaliyetleri ve Tanıtımı F. Standart Çalışmaları G. Taksi tl i Satışlar H. Dericilik Sektörü I. Matbaacılık Kesiminin Sorunları J. Oto Alım-Satım Teşhir Yerleri K. Reklamcılık ve Filimcilik Reklam İndirimleri Basın-İlan Kurumu Video Kaset Kiralanması L. Yaş Sebze ve Meyve Tanzim Satışları M. İç Fuar ve Sergi Düzenlemeleri N. Yükçü Bölükleri Tarifesi o. Kağıt Temini P. Petrol İthal, Üretim ve Dağıtımı ile İlgili Sorunlar R. Kurbanlık Koyun ve Sığırların Değerlendirilmesi.. 36 S. Leasing ve Factoring T. Odamız'ın İç Ticaretle İlgili Uygulamaları III. SEMİNER ÇALIŞMALARI A. Oda'ca DÜzenlenen Seminerler Tekstil Semineri....."... : Süt Ürünleri Semineri Vergi Seminerleri Dağıtım Sistemlerinin Etkinliği Semineri İhracat Eğitim Semineri Türkiye I. Tuz İhracat Sempozyumu Ambalaj Uygulaması Toplantısı Turizm Semineri

6 - IV - Sayfa No. B. İştirak Edilen Seminerler ve Toplantılar ETPO 27 Genel Kurul Toplantısı Bölgesel Gelişmede Ülkelerin Gırişimleri ve Topluluk Desteği Semineri Yaygınlaşan Borç Sorunları Karşısında Özel Yabancı Sermaye Konulu Sempozyum Madrid Antlaşmasının Sanayi Açısından Uygulamadaki Önemi Konulu Sempozyum S- F.Almanya'da Düzenlenen Konferans ve Toplantı Batı ile Ortadoğu Arasındaki İlişkilerde Türkiye'nin Yeri ve Önemi Konulu Seminer Topluluk İçi ve Dışı Tıcaret Konulu Kollog... 4S 8- AET Komisyonu ile Türk İşadamlarının Brüksel'deki Temasları 4S IV. MALİ KONULAR ve KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI A. KDV Mevzuatı ve Uygulamadaki Sorunlar B. Temel Gıda Maddelerinde KDV Uygulaması C. Yabancılara Katma Deger Vergisi İadesi D. Faturaların Basımı E. Ortalama Kar Hadleri... SO F. Meslek Vergisi... SO G. Vergi Takdir Komisyonlarındaki Temsilcilerimizle Yapılan Toplantı ve Emlak Vergisi Uygulaması... Sl H. Vergi Ödülü Sl I. KİT'lerin Ekonomide Maliyet Artırıcı Etkileri... S4 J. KİT'lerdeki Mülkiyet, Ödüllendirme Görev ve Sorumluluk Primlerınin Yeniden Düzenlenmesi... S4

7 - V - Sayfa No. V. DIŞ TİCARETE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR A. Dış Temaslar ve Tanı tma Yabancı Heyetlerin Ağırlanması Pazar Arama Gezileri Sergi Gezileri Dış Fuarlara İştirak Vize Uygulaması Yabancı Basında Reklam Faaliyetleri Yabancı Sermaye Dizisi Yabancı Yatırımcılara Bilgi Verilmesi B. Mevzuat ve Uygulamaya Yönelik Çalışmalar İthalat İhracat Gümrük Serbest Bölgeler Kanun Tasarısı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun C. Teşvik Çalışmaları Mevzuatla İlgili Çalışmalar Başarılı İhracatçıların Ödüllendirilmesi D. Araştırma, İnceleme ve Yayın Faaliyetleri Piyasa Araştırmaları Türk Dış Ticaret Politikasında Öngörülen Liberasyon Atılımının Etkilerinin incelenmesi Ülke Etüdleri Ülke Bazında Diğer İncelemeler a) Bilgi ve Veriler b) İkiÜ Anlaşmalar Çeşitli Ülkelerde İhracat Teşvikleri Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri... 84

8 -,.., - \.I...L - Sayfa No. 7- Uluslararası Taşımacılığın Hukuki Sorunları Transit Taşımacılık Araştırması Taze ve Dondurulmuş Su Ürünleri İhracatında Darboğazlar ve Çözüm Önerileri Rehber Yayınları a) İhracat Adres Kitabı b) İhracat Kataloğu c) İthalatçı Adres Kitabı d) Dış Müteahhitlik Rehberi E. Dış Ticaretle İlgili Diğer Çalışmalar Müsaade Belgeleri Hububat ve Bakliyat İhracatı Toplu Konut Fonuna Ödemeler Yunanistan Geçiş Belgeleri ABD'nin Demir-Çelik Ürünlerine Ambargo Uygulamaya Hazırlanması Dış Borçlarımız ve Ödemeler dengesi Av Hayvanları Kürk ve Derileri ve Bunlardan Mamul Konfeksiyon İhracatı G.T.İ.P. 'na Geçen Yılki Gibi Kayıt Konulması Alginat Esaslı Elastiki Ölçü Maddesi Kol Saatleri ve Saat Makineleri Gümrük Oranları 91 ll- Tarım Makineleri Aksam ve Parçalarının İthali Kalamar İthaline İzin Verilmesi Ak~yakıt İstasyonları ve Oto Bakım Servis Ekipmanları İthallerinin Serbest Bırakılması Tıbbi Aletler İ thal i... 92

9 - VII - Sayfa No. 15- Polietilen Tahlili İçin Cihaz Temin Edilmesi Sentetik Liflerdeki İlgili Fon'un Kaldırılması Gizli Tutulması Ülke Çıkarlarına Uygun Olacak Dış Ticaret İstatistikleri Türk-Suudi Ortak Taş~acılık Şirketi Kurulması Türk-Suudi Ortak Holdingi Kurulması Dış Ticarete İlişkin Olarak Odamız'ca Verilen Belgeler VI. KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR A. Küçük Sanayide Kapasite Kullanım Araştırması B. Sanayici Üyelerimizle İlgili İstatistiki Bilgiler 96 C. Mesleki Geziler D. İzmir Fuarında Pavyon Kurulması E. Verimlilik F. Trafik Kanunu Hakkındaki Uygulamalar VII. DİGER KONULARDAKİ FAALİYETLER A. Ticaret ve Sanayi Alemi ile İlgili Televizyon Programları Hazırlanması B. Genel Fiyat Analizleri C. Büyük Altyapı Tesislerinin Yer Seçimi D. Tarımsal Rekolte Tahminleri VIII. EGİTİM ve KULTUR ÇALIŞMALARI A. Pratik Akşam Ticaret Kursları B. l'vluhasebe Yardımcılığı ve Satıcılık Sınavları

10 - VIII - Sayfa No. C. Küçük Sanayi Eğitim Faaliyetleri D. Anadolu Ticaret Lisesi İnşaatı E. Yabancı Yayınların Tercüme ve Baskısı F. Burs Faaliyetleri G. Stajyer Öğrenciler H. Hizmet Içi Eğitim IX. ODA İÇİ ÇALIŞMALAR A. Sosyal Konut Hizmeti B. Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Faaliyetleri c. Bilgisayar Faaliyetleri.... los D. istihbarat Faaliyetleri E. Yayın Faaliyetleri..., Gazete ve Mecmua Kitap Baskı Faaliyetleri... ; F. Oda Hizmetlerinin Etkin Hale Getirilmesi G. Araç-Gereç Temini ve Bakım-Onarım Hizmetleri EKLER

11 G İ R İ ş Ekonomide olumlu ve olumsuz yanları ile birlikte yaşadığımız bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Geçen yılla mukayese edildiğinde, ekonomide enflasyon yanında, ekonomik büyüme, üretim, parasal kesim, yabancı sermaye gibi bazı konularda da 1985 yılında çeşitli zorlukların yaşandığı ilgili göstergelerden görülmektedir. Bu hususlar son ekonomik raporumuzda ayrıntılarıyla ele alındığından burada belli başlı noktalara dikkat çekmekle yetinmekteyiz. bağlılığının Ülkemizde hala tarımın büyük ölçüde tabiat şartlarına üretim ve milli gelirdeki büyüme üzerindeki etkisi, 1985 yılında yaşanan kuraklık ile bir kere daha açıkça görülürken, geçen yıllarda başarılı sonuçlar alınan imalat sanayii bu yıl bekleneni vermemiştir. Böylece milli gelirde% 4.9 oranında bir gelişme beklenmektedir. Ancak, ~edefin altında kalmakla beraber bu büyüme oranının yine de önemli bir milli gelir artışı olduğunu ifade edebiliriz. Piyasasında İç tasarrufların değerlendirilmesi açısından Sermaye bir fon yaratma gibi gerçek anlamda bir işlerliğin sağlanamadığı bilinmektedir. Ekonomik faaliyetlerde dış kaynaklardan yararlanmak üzere, yabancı sermayeyi cezbedici ve harekete geçiricı faaliyetlerin daha fazla geliştirilmesinin gereklıliği de, 1984 yılına nazaran 1985 yılında ülkemize yabancı sermaye girişlerinde meydana gelen azalmadan anlaşılmaktadır.

12 - 2 -.Bütün bunların uzantısında bütçe açığı sorununun devam etmesi ve artan dış borçlar ile büyüyen taksit ile faiz ödemelerinin ileride hem döviz hem de bütçe sıkıntısına yol açmaması için alınacak tedbirlerin hızla düşünülmesi gerekmektedir. Esasen ekonominin başlıca problemi olarak enflasyon belirmektedir. Bunun kaynaklarının iyi araştırılması ve azaltılması çarelerinin bulunması gerekmektedir. En önemli enflasyon kaynağı olarak da kamu kesiminde yaratılan açıkları görmekteyız. HÜkÜmetin kamu kesimi açıklarını giderme konusunda birtakım tedbirler getirdiği malumlarıdır. Ancak, bütçe dengesi için yalnızca sürekli vergi tedbirleri ile kamu gelirlerini artırmaya değil, kamu harcamalarındaki dağınıklık ve israfa son verilmesi üzerinde de durulmalıdır. Dış ekonomik ilişkilerimiz ise şimdilik olumlu yolda görünmektedir. İlk sekiz aylık sonuçlara göre% 10.7 artan ihracatta canlı bir dönem yaşanmaktadır. Ayrıca sanayi ürünleri ve AET'na dönük ihracat paylarındaki yükselmeler, ihracata daha da bir anlam kazandırmaktadır. YÜzde 4.5 ile ihracata nazaran daha yavaş bir artış görülen ithalatta ise% 79.3'e varan liberasyon oranı dış ticaretteki serbestlik adımlarının bazı. sorunlara rağmen başarıyla uygulandığını ifade etmektedir. Yukarıda özetle ifade edilen ekonomik gelişmeler karşısında Odamız kayıtsız kalmamakta, özel sektörün önde gelen temsilcilerinden biri durumunda olarak üzerine düşen görevleri yerine getirme çabasını göstererek, iktisadi ve ticari hayatta karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak çalışmalar yapmaktadır. Bu cümleden olarak, Odamız'ın 1985 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler sırasında ekonomik ve sosyal alandaki ge-

13 - 3 - nel menfaatler daima ön planda tutulmuştur. Bu arada, görüşlerimizin ana noktasını teşkil eden, serbest piyasa ekonomisinin ve rekabetin başarıyla işlemesi ve devamı üzerinde durulmuş olup, çalışmalarımızda ve girişimlerimizde tüketicinin ve dürüst tüccarın korunması temel prensiplerinden hareket edilmiştir. Makro seviyede genel ekonomik sorunlar yanında, üyelerimizden gelen taleplere göre sektörel bazda belirlenen sorunlara da ağırlık verilerek çözümler aranmış, bunlarla ilgili görüş ve önerilerimiz ilgili mercilere iletilmiştir.doğal olarak faaliyetlerimizin ana noktası olarak daima özel sektörün geliştirilmesi, yönlendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması gözönünde bulundurulmuştur. Bu arada üyelerimizin sorunları değerlendirilmiş, diğer belli başlı özel sektör temsilcisi ve kardeş kuruluşların yetkilileri ile biraraya gelinmiş ve camiamızın tek ses vermesine gayret edilmiştir. Bu cümleden olarak, biri İstanbul Ticaret Borsası'nda diğeri İstanbul Deniz Ticaret Odası'nda olmak üzere, şehrimi.zdeki kardeş kuruluşların Meclis Başkanlık Divanları ve Yönetim Kurulları ortak toplantılar yapmışlar ve camianın ortak problemlerini görüşüp karara bağlamışlardır. Yıllardır ekonomik ve sosyal hayatımızda hissedilen mevzuat boşluklarının tadili için çeşitli Devlet organlarınca sürdürülen çalışmalara ışık tutması bakımından, gerekli zamanlarda ve aktif Qlarak da katkılarda bulunulmuştur. Madde bazında ve genel raporlar hal~nde ana sorunların çözümüne ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz, Odalar Birliği patronajı altında yapılan çalışmalar sırasında arzolunmuştur. İlimizin sorunları ile ilgili olarak da Valilik ve Belediye yetkilileri ile temaslarda bulunulmuş, üyelerimizin çeşitli sorunlarının giderilmesine çalışılmıştır.

14 - 4 - Özellikle Haliç kıyısındaki yıkımlar üzerinde hukuki incelemeler yaptırılarak, yıkımların hukukun üstünlüğünün zedelenmeden yapılması konusunda ilgililere gerekli temaslarda ve uyarılarda bulunulmuştur. Yıl içinde gerçekleştirilen program ve program dışı faaliyetler sırasında, Odamız'a ziyaretleri yıldan yıla yoğunlaşan yerli ve yabancı kişi ve heyetler ağırlanırken, kendilerine Odamız görüşleri ve faaliyetleri ile ülkemiz ekonomik durumu hakkında bilgiler verilmiş, ayrıca üyelerimizin ve özellikle ihraç mallarımızın tanıtımı için imkanlar sağlanmıştır. Kişi ve heyetlerle olan bu tür ilişkilerin mesaimiz içinde geniş bir yer aldığı ifade edilebilir. Nitekim Kasım Ayı sonuna kadar Odamız'ı ziyaret eden yabancı heyet ve temsilci sayısı 12l'dir. Ayrıca yıl içinde sürdürülen faaliyetlerimiz, basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurularak, camiamızın etkinliğinin genişletilmesine çalışılmıştır. Basınla kurulan sıkı ilişkilerimizde, Odamız'ca verilen çeşitli beyanat, görüş ve araştırma sonuçlarına TRT ve yazılı basında hemen tümüyle yer verilmiştir. Bu arada, TRT ile ortaklaşa olarak Ekonomik ağırlıklı program hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Yazılı basınla ilişkilerimizin sürdürülmesi kesi0tisiz olarak devam etmiştir. İlişkilerimiz basın bültenleri dağıtımı ve haber doküman alış-verişi şeklinde gerçekleştirilerek, geniş bir kamuoyu oluşturulmasına gidilmiştir. Yıl içinde Odamız'ca gerçekleştirilen spesifik konulardaki faaliyetlerimizle ilgili bilgiler bundan sonraki bölümlerde izlenmektedir.

15 - 5 - I. 'lürkiye EKONOMİSİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR A. Yıllık Ekonomik Rapor Geçmiş yıllarda olduğu gibi, dünyada ve ülkemizde bir önceki yıl ve mevcut ekonomik durumu yansıtan ve 1983 yılında başıattığımız uygulama ile altı aylık dönemler itibariyle yayımlanması öngörülen raporumuzun ilki yayımıanmış bulunmaktadır. İkinci raporumuz ile ilgili çalışmalar bitirilmiş olup, rapor tape edilmektedir. Odamız'ı ziyaret eden yabancı heyetler ile yurt dışına giden heyetlerimizin yapacakları temaslarda, ülkemi~ ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi verilebilmesi amacıyla yıllık ekonomik raporumuza bağlı olarak İngilizce özet rapoı- yayınlanmıştır. B. Aylık Göstergeler Ekonomi ve sosyal içerikli kararların ve görüş tespitlerinin sağlıklı olabilmeleri için olayların içinde yaşanılması ve sürekli olarak izlenilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle Oda bünyesi içinde yararlanılmak üzere "Aylık Ekonomik Veriler" adındaki, istatistiki verileri içeren derlememiz her ay hazırlanmıştır. Anılan derlernemizde Ülkemiz verileri ile birlikte karşılaştırma yapılabilmesini teminen dış ekonomik verilere de yer verilmiştir. C. İstatistik Broşürler Yurt içinde ve yurt dışında aranan "Rakamlarla TÜrkiye Ekonomisi" isimli TÜrkçe ve İngilizce broşürün hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, basım aşamasındadır.

16 - 6 - Bu arada özellikle dışarıya giden heyetlerimizin, dışarıda ülkemiz hakkında genel ekonomik ve istatistiki bilgileri kolaylıkla yabancılara sunabilmeleri ve ayrıca yurt içinde de yararlanılabileceği düşüncesiyle İngilizce ve TÜrkçe olarak "TÜrkiye Ekonomisi" isimli küçük istatistik broşürü yayımlanmıştır. D. Bilgi Bankasının Kurulması 1984 yılında başıattığımız faaliyetlerimizden olan Odamız bünyesinde bir Bilgi Bankası kurulması konusundaki çalışmalarımız içinde bulunduğumuz yılda da devam etmiştir. Çeşitli kaynaklardan temin edebildiğimiz istatistikler~ den oluşan Bilgi Bankası yaklaşık 1962 yılından başlayan yıllık ve/veya aylık olarak düzenlenmiş tablolardan oluşmaktadır. Bilgi Bankasında depolanmış olan bilgilerden bazıları 1984 yılına kadar getirilebilmiş, ancak bazıları aynı düzende tablolar hazırlanmamış olduğundan son yıllara kadar getirilememiştir. Odamız bilgisayarından daha verimli olarak yararlanabilmek ve çalışmaları sürdürülen makro ekonometrik modelin izlenmesi bilgisayara monte edilecek bir derleyiciye bağlı bulunmaktadır. Anılan derleyici yıl içinde ithal edilmiş olup, bilgisayara monte edilmiştir. E. Makro Ekonometrik Model Çalışmaları Piyasa ekonomisinin işleyişinde isabetli kararlar alınması ve ileriye dönük projeksiyonlar yapılmasını sağlayan ekonometrik modeller bütün ekonomik karar birimlerinin kullandığı

17 - 7- ve başvurduğu bir metotdur. Bu noktadan hareketle Odamız tarafından sürdürülen makro ekonometrik model çalışması değerlendirme safhasına gelmiştir. Odamız MÜşavirlerinin denetiminde tek tek belirlenmiş yaklaşık 30 denklemden oluşan bir model kurdurulmuştur. Yıllık verilerden oluşmuş olan ekonometrik modelde ileriki safhalarda daha kısa dönemli tahminler yapılması planlanmaktadır. Odamız bilgisayarına monte edilmiş olan derleyicinin çalışmasıyla modelin sürekli işler halde tutulması da sağlanmıştır. F _ Spesifik Çalışmalar 1- Fiyat İndekslerinin Revizyonu: Malumları olduğu üzere; 1951 ve 1953 yıllarında gerçekleştirilen temel çalışmalara dayanan ve Odamız'ca bu tarihlerden günümüze kadar muntazaman hazırlanmakta olan İstanbul Toptan Eşya Fiyatları ve Ücretliler Geçinme İndekslerinin, Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısı, üretim çeşitleri, pazar yap~sı, tüketim kalıplarında meydana gelmiş bulunan değişiklikler nazara alınarak yeniden düzenlenmesi 1983 Yılı İş Programımızda öngörülmüştü. Bu itibarla, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İstatistik Araştırmaları Merkezi ile ortaklaşa olarak belirlenen bir program çerçevesinde başlatılan revizyon çalışmalarının ~ Aile Bütçesi Anketi" safhasına 1985 yılında geçilmiştir. Bu safhada, örnek olarak seçilen 1500 adet aile nezdinde anket çalışmaları sürdürülmektedir.

18 - 8 - Sözkonusu 1500 aile aynı özelliklere sahip 3 ayrı guruba ayırılarak, böylece her bir aileye yılda 4 ay ziyarete gidilmektedir. Diğer bir ifadeyle, her bir aile ile iki ay ara ile anket çalışması yapılmaktadır. Aileleri aylık ziyaretler ise en az iki kez olmaktadır. Bu arada, ailelerin anket çalışmasına ilgi göstermeleri ve yardımları dolayısıyla, aylık ziyaretler sırasında hediye çeki hazırlanarak ailelere verilmektedir. 2- Tarımsal Ürünler Taban Fiyatları Çeşitli tarımsal ürünlerin taban fiyatlarının saptanmasına veri olan ekim maliyeti araştırmalarına, bu yıl da devam edilmiştir. a) Ayçiçeği ve Buğday Taban Fiyatları: Ayçiçeği ve buğday üretimi maliyetlerinin belirlenmesini teminen hazırlanan bir örnek maliyet tablosu esas alınarak, fiilen üreticilerle görüşmek suretiyle, 1985 Şubat ayında bu iki ürünün üretiminde temsil kabiliyeti olan Trakya bölgesinde bir anket çalışması gerçek~eştirilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildikten sonra, taban fiyatlar hakkındaki önerilerimiz bir rapor halinde ilgili kuruluşlara gönderilmiştir. b) Çay Alım Fiyatı: Çay alım maliyetleri ve yaş çay yaprağı alım fiyatı konusunda, geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da geniş kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. Sözkonusu rapor ile birlikte, yaş çay alım fiyatı hakkındaki görüş ve önerilerimiz ilgili kuruluşlara iletilmiştir.

19 - 9 - Özellikle tahıllarda olmak üzere, taban fiyatların belirlenmesinde avans ve kesin fiyat uygulaması veya teslim tarihlerine göre farklı fiyat uygulaması gibi değişik uygulamalar yapılmakla ber~er, kesin fiyatların önerdiğimiz fiyatlara uygunluğu, bu konudaki araştırmalarımızın ilgililerce dikkate alınması, çalışmaların gerçekçiliğini ortaya koyması bakımından sevindirici olmaktadır. c) Çeşitli Ülkelerde Taban Fiyatları ve Destekleme Alımları ile Tarımın Desteklenmesi Sistemi Bu arada, çeşitli ülkelerde tarımın desteklenmesi sistemi ve taban fiyat uygulamasının Ülkemizdeki uygulamalar ile karşılaştırılması ve yeni öneriler getirilmesi amacıyla AET ülkelerinde tarımın desteklenmesi ile ilgili yapılan inceleme yanında bu çalışmaya ek olarak diğer bazı münferit ülkeler üzerinde de sürdürülen aynı tip bir araştırmaya devam edilmektedir. 3- KtiÇÜk İşletmelerin Finansmanı Maltimları olduğu üzere, az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde önemli bir paya ve role sahip bulunan küçük işletmelerin dinamizminin, gerek Amerika ve gerekse Avrupa'da ticari ve ekonomik gündemde yeni bir olgu olarak ele <'lındığı ve sorunlarının tartışıldı~ı bilinmektedir. Ülkemizde de bu alandaki boşluğun bir ölçüde giderilmesi ve alınan ekonomik kararlara ve uygulamalara ışık tutması bakımından, "Küçük İşletmelerin Finansman ve Yönetim Sorunları"nı belirlemek amacıyla bu işletmeler nezdinde ankete dayalı bir araştırma başlatılmıştır. Buna göre, küçük işletme-

20 lerin sanayi, ticari ve hizmetler gibi türlerine göre dağılımı, sanayi dalında çalışan elemanların sayısı, ticari ve hizmet sektöründe yıllık cirolarına göre bu işletmelerin boyutları belirlenrnek suretiyle, seçilen 5000 adet örnek işletme nezdinde anket çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmayı müteakiben elde edilen veriler değerlendirilerek, sonuçları ortaya konacaktır. 4- Yatırımların Teşviki Sorunlar Uygulamasında Karşılaşılan Ülkemizde kalkınma planları ve bunlara bağlı yıllık programlarda yatırımların teşviki konusu büyük önem taşımakta ve teşvik uygulamaları her yıl günün koşullarına göre yeniden belirlenmektedir. Ancak anılan uygulamalarda ortaya çıkan çeşitli sorunların yatırımlar üzerinde olumsuz etkileri bulunduğu da bir vakıadır. Bu itibarla, yatırımların teşviki konusunda karşılaşılan sorunların tespiti ve bu sorunların giderilmesine ilişkin görüşlerimizin saptanması amacıyla ilgili üyelerimiz nezdinde bir araştırma yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar ve önerilerimiz ilgili mercilere intikal ettirilmiş olup, konuyla ilgili çalışmalarda görüşlerimize yer verileceği alınan cevabi yazılardan öğrenilmiştir. 5- Diğer Ekonomik Konular - Yıl içinde gerçekleştirilen çeşitli ekonomik toplantılarda ve karar mercileri ile yapılan görüşmelerde, enflasyon nedenleri ve bunun önlenmesine yönelik öneriler,bütçe açıkları, faiz hadleri, kur serbestisi, KİT'lerin rasyonali-

21 - ll' - zasyonu ve fiyat tespitleri, dış bocçlar, ödemeler dengesi sorunları gibi çeşitli ekonomik konularla ilgili çalışmalarımızın sonuçları dile getirilmiştir. Ayrıca, Odamız'ı ziyaret eden çeşitli heyetlere, TÜrkiye ekonomisinin durumunu ve ihtiyaçlarını yansıtan brifingler verilmiştir. İktisadi Kalkınma Vakfı'nca yapılan TÜrk Sanayiinin AET karşısındaki rekabet gücü konulu çalışmaya yardımcı olunmuş, görüşlerimiz ilgili kuruluşa intikal ettirilmiştir. AET'ye tam üyelik hakkındaki girişimler her vesile ile tekrarlanmış, Hükümetin tutumunu açıkça ortaya konması istenmiştir. 6- Ekonomik Çalışma Grubu Ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve Oda görüşlerinin belirlenmesinde yararlanılması amacıyla, çeşitli üniversite ve kuruluşlardan öğretim üyesi ve uzmanların iştirak ettiği Odamız'ın "Ekonomik Çalışma Grubu" - yıl içinde zaman zaman toplanarak çalışmalarını sürdürmüştür. Sözkonusu toplantılarda o:çtaya çıkan görüşlere, ekonomik raporlarımızda da yer verilmiştir. 7- Çeşitli Konularda Diğer İnceleme ve Raporlar Yıl içinde Oda içi çalışmalarımız veya Oda dışından gelen talepler nedeniyle ya da ekonomik gündemde ağırlıklı olarak beliren çeşitli konulardan ayrı olarak genel veya sppsifik incelemeler yapılmış ve raporlar hazırlanarak ilgililere sunulmuştur. Bu çalışmalarımızın başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.

22 Sermaye Piyasasının Geliştirilmesi - Serbest Bölgeler ve TÜrkiye'deki Uygulama - Konut Sorunu -Para Arzı Artışlarının ve BÜtçe Açıklarının Eıflasyona Etkisi - Ortalama Kar Hadçli Esası ve Yeni Belge Düzeni KarşJ.- sındaki Durumu - Ülkemizde ve Yurt Dışında Sigortacılık Faaliyetleri - TÜketim Eğilimi -TÜrkiye'de Genel Ekonomik Durum ve 1985 Yılı öneriler İçin - Tasarruf Mevduatı ve Faiz Oranları - Kamu Kesiminin Finansmanı - Recent Development in The Turkish Foreign Trade (TÜrkiye'nin Dış Ticaretinde Son Gelişmeler)

23 II. İÇ TİCARET, arnkonirol ve TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR A. Mevzuat Konuları 1- Ticaret Kanunu Ticaret alemini yakından ilgilendiren ve yılından itibaren yürürlükte bulunan 6762 sayılı Ticaret Kanunu'nun günün şartlarına göre düzenlenerek aksayan yönlerinin tespiti ile ilgili çalışmalar yapılması öngörülmüşse de, kar-. şılaşılan çeşitli sorunlar nedeniyle arzularian çalışma gerçekleşememiştir. Konu üzerinde durulmaktadır. 2- İcra ve İflas Kanunu Odamız'ın yıllardır üzerinde durduğu konulardan biri olan İcra ve İflas Kanunu'nun tadili hususundaki girişimlerimize 1985 yılında da devam olunmuştur. T.B.M.M.Başkanlığı 'na sunulan "İcra ve iflas Kanunu' nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı" 15 Haziran 1985 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de kabul edilerek yayınlanmıştır. 3- Karşılıksız Çekler Sorunu Yıllardır üzerinde görüş hazırlama ve seminer çalışmaları ile önemle durduğumuz karşılıksız çekler sorununun çözümlenmesi ve bu konuda kesin hukuki düzenleme yapılması yo-

24 lundaki girişimlerimiz, nihayet 1985 yılında sonuçlanmış bulunmaktadır. Bu konuda, 3 Nisan 1985 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de "Çekle Ödemelerin DÜzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun" görüşlerimiz doğrultusunda yayınlanmıştır. 4- Haller Kanunu Ülkemizde taptancı hallerinin bugünkü durumuna baktığımızda, gelişmiş ülke hallerinde yapılan pazarlama faaliyetlerinin bu hallerde yapılmadığı, ayrıca depo, antrepo, manipülasyon yerleri, ambalaj ve malzeme depoları, sıhhi tesisler, imha istasyonları, umumi hizmet mahalleri ve benzeri entegre tesislerin yetersiz olması nedenleriyle de modern anlamdaki bir hal'in gerektirdiği fonksiyonların tam olarak yerine getirilemediği izlenmekte idi. Bunun temel nedenleri olarak ise; hal'in yeri, maddi olanakların zayıflığı ve bilhassa tarihli ve 80 sayılı Haller Kanunu'nun günümüz ihtiyaçlarına karşı yetersiz oluşu gösterilebilir. Konunun önem ve ağırlığını hisseden bir kuruluş olarak, geçtiğimiz yıllarda bu konuda Odamız'ca yeni bir kanun hazırlama ve seminer düzenleme gibi çalışmalar yapıldığı malumlarıdır. Bu konuda en son olarak İçel Milletvekili Edip Özgenç tarafından hazırlanan yasa tasarısı, bu önerilerin ışığında Odamız'ca yeniden değerlendirilerek, maddelerde gerekli

25 - ıs - değişiklik yapılmasına ilişkin görüşlerimiz, T.B.M.M. Sanayi,. Teknoloji ve Ticaret Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Odalar Birliği'ne gönderilmiştir. Öte yandan, İstanbul yakasında inşa edilmekte olan yeni hal binası tamamlanma aşamasına gelmiş ve yeni yere intikal hazırlıkları başlatılmıştır. Bu intikal safhasında ortaya çıkan çeşitli sorunların çözümü amacıyla Belediye yetkilileri ile görüşmeler yapılmış ve aksaklıkların mümkün mertebe çözümüne katkıda bulunulmaya gayret edilmiştir. 5- İmar Kanunu ve İnşaat Sektörü İle İlgili Diğer Mevzuat Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca hazırlanmış bulunan "İmar Kanunu Taslağı" ve 1984 yılı faaliyetlerimiz sırasında Odamız'ca değerlendirilmiş ve madde bazındaki görüşlerimiz, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na, Odalar Birliği'ne gönderilmişti. Bilahare, tarih ve 3194 sayılı Imar Kanunu tarihli Resmi Gazete'de yayımıanmış bulunmaktadır. Anılan Kanun'a göre, bu Kanun'un uygulanmasını gösteren yönetmeliklerin, Kanun'un yayımından itibaren engeç 6 ay içinde çıkarılması gerekmektedir. Bu itibarla, yönetmeliklere ilişkin görüş belirleme çalışmalarımız da, yönetmelik çalışmalarına bağlı olarak sürdürülecektir. Bilindiği üzere, bağımsız bölümü ruhsat ve eklerinden fazla olarak yapılan binalarda bağımsız bölümün iskan müsaadesi Belediye'den İmar Affı Kanunu hükümlerine göre alın-

26 makta, ancak Tapu İdaresince bu bağımsız bölüme arsa hissesi aktarılarak kat mülkiyet tapusu verilmektedir. Belirtilen konuya ilişkin olarak 2981 sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 'un 16. maddesinin uygulanmasında güçlükler ile karşılaşılmakta, hatta bu maddeye işlerlik kazandırılamamaktadır. Anılan maddeye değişiklik önerisi de getir~lerek, uygulamada işlerlik kazandırılması hususunda Odalar Birliği nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Odalar Birliği'nden alınan cevabi yazıda, ilgili Bakanlık yetkilileri ile görüşüldüğü ve önerimiz doğrultusunda işlem yapılmasına gerek bulunmadığının öğrenilmesi üzerine, konunun haiz olduğu önem dikkate alınarak Odamız'ca "2981 sayılı imar Affı Kanununun Uygulanmasında 634 sayılı Kat MÜlkiyeti Kanunu bakımından Önem Taşıyan Bazı Sorunlar" başlıklı bir rapor hazırlanarak/ Odalar Birliği'ne gönderilmiş olup, bu sorunun çözümü üzerinde ısrarla durulmaktadır. Bina inşaat harcıqdan istisna tutulan fabrikalara bu harcın uygulanması üzerine de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur sayılı Kanun ile konut inşaatında ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlardan vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları düzenlenmiş olup, tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 3 seri no.lu Genel Tebliğ'de konut inşaatı ve yatırımlarda vergi, resim, harç muafiyet ve istisnaları hüküm altına alınmıştır.

27 - ı 7 - Anılan tebliğde, tarihinden itibaren inşaatına başlanan yapılar ile aynı tarihte inşaatı devam eden yapılardan 2981 sayılı Kanun kapsamına girenler hakkında, 2982 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanamayacağı belirtilmektedir. Konuyla ilgili görüşlerimiz ve değişiklik önerilerimiz Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Mpliye ve Gümrük Bakanlığı'na iletilmiştir. Öte yandan 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve bu Kanun'a ilişkin mevzuatının uygulamada beliren sorunlarının giderilmesi amacıyla ilgili üyelerimiz nezdinde araştırma yapılarak Odamız görüşleri saptanmış ve anılan görüşlerimiz Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'na iletilmiştir. Sözü edilen kurumdan alınan cevabi yazıdan görüşlerimizin yapılacak mevzuat düzenlemelerinde dikkate alınacağı anlaşılmıştır tarihinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı Sayın Vahit Erdem'in ve diğer ilgililerin daveti ile Odamız'da bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı konuşmaları ile toplantıya katılan üyelerimizin soruları ve ilgilililerin cevaplarının, ilgili meslek grubuna dahil diğer üyelerimizi de ilgilendireceği düşünülerek, bir kitap halinde yayımlanması için çalışmalar yapılmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun inşaat iş kolundaki prim tahakkuk işlemleri ve ihtilaflarının günün koşulları içinde çözümlenebilmesi için önerilerimiz Odalar Birliği'ne iletilmiş olup, Odalar Birliği'nden alınan yazıda görüşlerimizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletildiği ve 506 sayılı Kanun hükümleri üzerinde Bakaniıkça çalışmalar yapıldığı öğrenilmiştir.

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Mevzuat Bilgilendirme Servisi

Mevzuat Bilgilendirme Servisi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :18723479-240 Konu :Mikail DOĞAN Tarafından Düzenlenen 19.08.2016 Günlü 279-B/16 Sayılı İnceleme Raporu 28.04.2017 / 24568401 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Sağlık sektörü tedavi ve teşhis merkezleri (Hastane, Tıp Merkezi vb) Yatırım Teşvik Belgesi

Sağlık sektörü tedavi ve teşhis merkezleri (Hastane, Tıp Merkezi vb) Yatırım Teşvik Belgesi Teşvik Yatırım Teşvikleri YATIRIM TEŞVİK BELGESİ Devlet Yatırım Teşvik Belgesi Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü nce Her sektörün öncelikleri belirlenerek yatırım teşvik belgesi tebliğ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ 06/07/2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ Madde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU EİB EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012/2013 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 1 2012 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ... 1 1.1 ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE... 1 1.2

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/16 TARİH: 07.04.2011 KONU Döviz Kazandırıcı Hizmet veya Faaliyetlerle İştigal Eden Şirketler ile Bazı Kuruluşların Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Faaliyetlerine İlişkin Giderlerinin

Detaylı

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 22.05.2017/63-1 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla Damga Vergisi

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016/9]-46343 13.06.2017 Konu : Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME

ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME I-KONU Özel Tüketim vergisinde sadeleştirme ve 2002 yılından beri yapılan değişikliklerin toparlanması olarak ifade edilen

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ Serbest Bölgeler Serbest Bölgeler, Gümrük alanı dışı kabul edilen ve gümrük mükellefiyeti bulunmayan (KDV

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

Kağıtsız Gümrük İşlemleri

Kağıtsız Gümrük İşlemleri 1 Kağıtsız Gümrük İşlemleri Tarihçe 2 1998 yılından beri, gümrük beyannamelerinin BİLGE sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi, Elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamelerinin kağıt ortamda

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın . ISTANBUL TICARET O DA S 1 S ayın Üyemiz, O dam ız bugün 230. OOO}i aşan üye sayısı ve 330 personeli ile ülkemizin ve hatta dünyanın en eski ve en büyük kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarından

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2018/1-1 2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2018 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırıldı. Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Konutlara ait çevre temizlik

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 07.02.2017 Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR HAZIRLANMASI GEREKEN 2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

20 nci yılda yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tespit ve tasdik işleri

20 nci yılda yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tespit ve tasdik işleri 20 nci yılda yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tespit ve tasdik işleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreşler ve gündüz

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/2-1 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas

Detaylı