BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU"

Transkript

1 . TAM BAŞVURU FORMU Dosya No ETCF-2/ (sadece resmi kullanım) 1 GENEL BİLGİLER Teklif Çağrısı Referansı EuropeAid/132381/D/ACT/TR Teklif Çağrısı Başlığı Başvuru sahibinin adı Faaliyetin başlığı Faaliyetin yeri -faaliyetten faydalanacak ülkeleri, bölgeleri belirtiniz 2 FAALİYET 1 Sivil Toplum Diyalogu - AB-Türkiye Odaları Forumu-II: AB-TÜRKİYE ODALARI ORTAKLIĞI HİBE PROGRAMI Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Odanın Ufkunu Aç, Üyenin Ufkunu Aç - Türkiye (ülke), Akdeniz Bölgesi, Antalya (şehir), Alanya (ilçe) - Türkiye (ülke), Akdeniz Bölgesi, Isparta (şehir) - Hollanda, Limburg (il) 2.1. FAALİYETİN TANIMI Tanım (maksimum 14 sayfa) Aşağıda istenen bütün bilgiler dahil olmak üzere teklif edilen faaliyetin tanımını veriniz: Konsept notunda tanımlanan genel amaçlar ve özel amaçlar ile çıktılar ve sonuçlara atıfta bulunarak faaliyetin hedef grupların ve nihai faydalanıcıların durumunu ve yine hedef grupların ve/veya yerel ortakların teknik ve yönetim kapasitelerini nasıl iyileştireceğine dair beklenen sonuçları detaylandırınız. ALTSO, Yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri; ALTSO, bir proje için Floransa Ticaret Odasının ortağı olarak 2008 yılında uluslararası seviyede odalarla işbirliği yapmaya başlamıştır. ALTSO aynı zamanda Orenburg/Rusya ve Hamedan/İran ile kardeş odadır. Ancak, bunlar oldukça sınırlıdır ve Avrupa daki diğer odalarla iletişim ve işbirliği yeterli değildir. Şu ana kadar kalıcı ve uzun vadeli bir işbirliği gerçekleştirilememiştir. Odamız ve Yönetim Kurulumuz Avrupa'daki odalarla iletişimin artırılmasına büyük önem vermektedir. Dolayısıyla, kurulacak olan uzun vadeli işbirliği, karşılıklı anlayışı artıracak, iş uygulamalarıyla alakalı bilgi ve uzmanlığın değiş tokuşunu teşvik edecek ve Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin önündeki fırsat ve zorluklarla hakkında her iki tarafın da farkındalığını artıracaktır. Buna ek olarak, odamız, Avrupa daki odaların yönetimi, işleyişi ve hizmet yöntemleri hakkında farklı uygulamaları öğrenmek istemektedir. Isparta Ticaret Borsası ve Yönetim Kurulu; Isparta, Sosyo-Ekonomik Kalkınma Endeksine göre en az gelişmiş bölgeler sıralamasında yer almaktadır. Bölgenin kalkınmışlık düzeyini artırmanın en önemli koşullarından birisi uluslararası ticaret hacmini artırmaktır. Isparta Ticaret Borsası, bu amaca ulaşmak için yerel ve ulusal faaliyetlerde bulunmaktadır ancak finansal kaynak eksikliği ve çalışanların yetersiz yurt dışı bilgileri nedeniyle uluslararası seviyede hizmetler sunamamaktadırlar. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsası Üyeleri; Odamız ve ortağımız Isparta Ticaret Borsası, üyelerini yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında 2011 yılında yapılan bazı seminer ve eğitimlerle bilgilendirmiş bulunmaktadır. Ancak üyelerin yeni kanunlar hakkında daha fazla ve daha düzenli bilgi ve yönlendirme hizmetlerine ihtiyacı vardır. 1 Değerlendirme komitesi, faaliyetin amaçları ve ilgililiği ile alakalı olarak Konsept Notunda yer alan bilgilere başvuracaktır. November 2010 (Update March 2011) Page 1 of 33

2 Yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bütün şirketlerin bir web sitesi olmalıdır ve mali belgelerini bu web sitesinde paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, şeffaflık ilkelerine bağlı olarak ne tarz standart bilgilerin yayınlanması gerektiği konusunda desteğe ve rehberliğe ihtiyaçları vardır. Buna ek olarak, üyeler yabancı şirketlerle kendi çabalarıyla iletişime geçerek çalışmak için çaba sarf etmektedirler. Ancak, yetersiz reklam, güven ve bilgi eksikliğinden dolayı birçok şirket bunu becerememektedir. Odamız ve ticaret borsası, üyelerinin yabancı şirketlerle iletişimini artırma, bölgedeki ticari hacmi artırma ve ihracat oranlarını çoğaltma arzusundadır. Bunları başarabilmek için odamız üyelerine yüksek kaliteli bir alt yapı sunmak istemektedir. Günümüzde e-ticaret oldukça önemlidir. Şirketler, ürünlerini artık internet üzerinden tanıtabilmekte ve satabilmektedir. Üyelerimizin çok azı e-ticaret uygulamaları hakkında bilgi sahibidir ve bunu işletmelerinde kullanabilmektedir. Üyelerimizin e-ticaret uygulayıcıları haline gelebilmesi için e-ticaret tekniklerini ve uygulama yöntemlerini öğrenmeleri şarttır. Ayrıca, AB de iş yapma, ortaklık kurma, e-ticaret ve yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında internette oldukça fazla bilgi bulunmaktadır. Fakat, hangi bilgilerin yeterli, doğru ya da güvenilir olduğu konusunda ciddi çekinceler bulunmaktadır. Bu, bizim ve üyelerimizin doğru bilgilere ulaşmasının önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. Dolayısıyla, bütün bu konular dahil olmak üzere bir çevrimiçi bilgi portalının oluşturulması ve üyelerin kolaylıkla bu portala erişebilmesi bizim odamızın ve ortağımızın başlıca sorumluluklarından bir tanesidir. Özetle, bu proje şirketlerin internette daha fazla yer almasını sağlayacak, kümeleşmeyi destekleyecek, Türk ve Avrupalı şirketler arasında çevrimiçi eşleşmeyi mümkün kılacak, yeni ticaret ve yatırım fırsatlarını geliştirecek ve böylece KOBİ lerin kalkınmasına katkıda bulunacaktır. Bu projenin nihai faydalanıcıları Antalya, Burdur ve Isparta ve onların ilçelerindeki diğer odalar, ticaret borsaları ve üyelerdir. Bu kurumlar, AB projeleri yazma ve uygulama konusunda yeterli deneyime sahip değildir. Ayrıca, bu kurumların uluslararası ticaret ve işbirliği hacimleri de düşüktür. Bizim projemiz onlar için de iyi bir örnek teşkil edecektir. Öngörülen yayınlar: 380 ihtiyaç analizi çalışması, 6 proje ekibi raporu, 1 ara rapor, 1 nihai rapor, 1 adet TOBB ve Eurochamber raporu, 1000 broşür, 50 poster, Kullanım Kılavuzu, 7 basın bülteni (basın toplatırlarından sonra yayınlananlarla birlikte), web sitesi, Ticaret Portalı. Konsept notunda yer alan genel amaçlara ve özel amaçlara ve ayrıca çıktı ve sonuçlara atıfta bulunarak, faaliyetin seçilme nedenini ve her bir ortağın (ve mümkünse bağlı kurumların ya da yüklenicilerin ya da alt-hibe kullanıcılarının) faaliyetteki rolünü açıklayarak detaylı bir şekilde sonuçları elde etmek için taahhüt edilen her bir faaliyeti (ya da çalışma paketini) anlatınız. Bu açıdan, faaliyetlerin detaylı tanımı eylem planını tekrar etmemelidir (aşağıdaki Bölüm te verilecektir) ve proje tasarımında tutarlılık ve anlamlılık göstermelidir. Hazırlık Aktiviteleri Hazırlık Aktivitesi 1: Proje ekibinin oluşturulması Projenin başında bir proje ekibi oluşturulacaktır. Proje ekibi proje faaliyetlerinin yürütülmesinden ve proje tarafları arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesinden, raporların hazırlanmasından ve eğitim ve seminerlerin organizasyonundan sorumlu olacaktır. Bu ekip aşağıdaki kişilerden oluşacaktır; - bir proje koordinatörü, - bir proje koordinatörü asistanı; - Limburg Ticaret ve Sanayi Odası adına bir proje direktörü; - bir proje sekreteri; - bir muhasebeci. November 2010 (Update March 2011) Page 2 of 33

3 Koordinatör, Odanın faaliyetlerin ifasından sorumlu koordinatör olan ALTSO Genel Sekreteri olacaktır. Kendisi, aynı zamanda "ALTSO Voc-Test Merkezi; İşte Standart, İşte Kalite" başlıklı AB projesinin de Koordinatörü olduğundan dolaylı günlük bazda çalışmalarını sürdürecektir. Dolayısıyla, kendisi AB projelerinin uygulanması ve raporlanmasında da deneyimlidir. Koordinatöre, aynı zamanda ALTSO Projeler Biriminin de başkanı olan bir Proje Koordinatörü Asistanı tarafından yardım edilecektir. Kendisi İngilizceyi iyi derecede bilmektedir. Dolayısıyla, projenin Avrupa ortağı ile ilişkileri koordine edecektir. Proje için günlük bazda çalışacaktır. Limburg Ticaret ve Sanayi Odasından da bir proje direktörü projede yer alacak ve ortağın proje faaliyetlerine aktif bir şekilde katılımını sağlayacaktır. Kendisi daha önce Euregional ticari eşleşmelerini koordine eden Oda dahilindeki proje biriminde çalışmaktadır. Dolayısıyla, onun deneyimleri bu proje için oldukça faydalı olacaktır. Proje sekreteri, proje dosyalarının hazırlanması, toplantı kayıtlarının tutulması, eğitim ve seminerlerden önce gerekli materyallerin hazırlanması, basın bültenlerinin arşivlenmesi, vb. gibi idari işlerden sorumlu olacaktır. Proje sekreterinin üniversite mezunu olması, iyi derecede İngilizce bilmesi ve ileri bilgisayar becerilerinin olması gerekmektedir. Son olarak, projenin bütçe kayıtlarının düzgün bir şekilde tutulabilmesi için bir muhasebeci görevlendirilecektir. Bu muhasebeci serbest muhasebeci mali müşavir (CPA) olacak ve aylık olarak serbest fatura kesecektir. Proje ofisi olarak ALTSO binasında ayrı bir oda tahsis edilecektir. Ancak, kira ücreti ödenmeyecektir. Ofis proje için 12 ay boyunca kullanılacaktır. Bir telefon hattı, bir diz üstü bilgisayar, bir faks, fotokopi cihazı ve yazıcı (üçü bir arada), bir projektör ve bir fotoğraf makinesi satın alınacak ve proje faaliyetinde kullanılacaktır. Bu ekipmanlar aynı zamanda proje seminerleri, eğitimler ve raporlama faaliyetleri için de kullanılacaktır. Proje ekibi aşağıdaki gündemle düzenli olarak toplanacaktır: - Bir önceki ayın değerlendirilmesi; - Proje faaliyetlerinin güncellenmesi; - Yaklaşan proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi; - Yapılacak olan eylemlerin tartışılması. Ayrıca, İhtiyaç Analizi Anketlerini uygulayabilmek için projede 5 adet mülakatçı görev alacaktır. Bu anket ALTSO ve Isparta Ticaret Borsasının üyeleriyle telefonla ya da yerinde ziyaretlerle gerçekleştirilecektir. Her bir mülakatçı anketleri tamamlamak üzere 10 gün çalışacak ve kayıtları tutacaktır. Beklenen sonuçlar: Bir koordinatör, koordinatör asistanı, proje direktörü, sekreter ve bir muhasebecinin olduğu bir proje ekibi oluşturulmuştur. Her ay bir ekip toplantısı gerçekleştirilmiş ve dolayısıyla toplamda 12 toplantı yapılmıştır. Proje düzenli olarak değerlendirilmiş ve proje faaliyetleri güncellenerek gelecek dönem değerlendirilmiştir. 4 yeni ekipman satın alınmıştır. Hazırlık Aktivitesi 2: Yazılım Kontrol Hizmetlerinin ve Hukuki Hizmetlerin Alımı Ticaret Portalı bizim projemizin merkezini oluşturacağı için sistem üzerinde iyi bir kontrolün sağlanması ve sunduğumuz Ticaret Portalı hizmetiyle ilgili yasal prosedürleri çiğnememek oldukça önemlidir. Dolayısıyla, yazılım kontrol hizmetleri ve hukuki hizmetler alacağız. Yazılım Kontrol Hizmetleri sağlayıcısı Ticaret Portalının kurulumunu takip etmekten, ilgili prosedürleri koordine etmekten, Ticaret Portalından gelen şartları tanımlamaktan ve proje tarafları adına sistemi kuran bilgi-işlem şirketi tarafından hazırlanan işi kontrol etmekten sorumlu olacaktır. Ayrıca, bilgi-işlem hukuku ve e-ticaret konularında uzman bir avukatlık bürosu ya da bir avukat ile çalışarak Ticaret Portalının gerekli bütün yasal şartlara uygun olarak kurulduğundan, tasarlandığından ve sürdürüldüğünden emin olacağız. Her iki hizmet de ilk aydan itibaren sonuna kadar alınacaktır. Bu hizmetler üç ayda bir ALTSO ya rapor edilecektir. Dolayısıyla 4 adet yazılım kontrol ve 4 adet hukuki işlem raporu bu hizmet sağlayıcılar tarafından hazırlanacaktır. November 2010 (Update March 2011) Page 3 of 33

4 Beklenen sonuçlar: Proje dahilinde hazırlanan Ticaret Portalı yasal danışmanlık alınarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, e-ticaret ya da Ticaret Portalı açısından hiçbir yasal prosedür çiğnenmemiştir. Ayrıca, bilgi-işlem danışmanlığı alınarak ALTSO ve proje taraflarının denetimi altında yazılımın proje hedeflerine göre güncellenmesi ve kontrolü sağlanmıştır. Hizmet sağlayıcı şirketler tarafından 4 adet yazılım raporu ve 4 adet hukuki danışmanlık raporu hazırlanmıştır. ALTSO ile hizmet sağlayıcılar arasında iki adet hizmet anlaşması imzalanmıştır. Toplamda, 12 aylık yazılım kontrol ve hukuki hizmetleri alınmıştır. Hazırlık Aktivitesi 3: ALTSO ve Isparta Ticaret Borsasının ihtiyaç analizi ALTSO ve Isparta Ticaret Borsasının üyelerine bir ihtiyaç analizi uygulanacak ve aşağıdakiler tanımlanacaktır: - Kaç şirketin halihazırda web sitesi bulunuyor? Bu web sitelerinin kaçı yeni Türk Ticaret Kanununun şartlarını yerine getiriyor? - Kaç şirketin bir uluslararası ortağı / potansiyel ortağı var? - Kaç şirket çevrimiçi eşleşme sitelerine üye? - Kaç şirket e-ticaret yapıyor? Bu anketin içeriği TOBB ETU SEM yardımıyla proje ekibi tarafından hazırlanacaktır. Bu anketin gerçekleştirilebilmesi için bir Kurumsal Anket Sistemi satın alınacaktır. Bu sistemle aşağıdakilerin yapılması mümkün olacaktır: - Soruların çevrimiçi olarak girilmesi; - Sorulara direkt olarak internet üzerinden cevap verilmesi; - Çok sayıda kullanıcının olması; - Sonuçların gruplar halinde toplanması; - Bu sonuçlardan istatistiklerin yaratılması; - Ucu açık sorular için cevapların ve yorumların okunması; - Bu sonuçlar üzerinden tablo ve grafiklerin oluşturulması; - Sonuçların filtrelenmesi; - Sonuçların belirli değerlere göre rapor edilmesi; - Sonuçların Excel ya da PDF formatında kullanılması ve paylaşılması. Dolayısıyla, bu şekilde anketin farklı dillerde ve çok daha kolay bir şekilde uygulanması mümkün olacaktır. Ayrıca, anketlerin değerlendirilmesi bu sistem sayesinde daha etkin olacaktır. Bu anket ALTSO'nun 350 üyesine ve Isparta Ticaret Borsasının 30 üyesine uygulanacaktır Anketler, telefonla ya da saha ziyaretleriyle yapılacak ve sonuçlar direkt olarak Kurumsal Anketi Sistemi kullanılarak bir bilgisayar yardımıyla alınarak kaydedilecektir. Bu Anketin yapılması için 5 mülakatçı görev alacaktır. Her biri 10 gün çalışarak kayıtlarını tutacaktırlar. Proje iştirakimiz olan Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası da anketin uygulanmasında bize yardımcı olacaktır zira şirketler adına bütün verileri toplayan ve kayıtları tutanlar genelde bu odanın üyesi olan muhasebecilerdir. Dolayısıyla, mümkün olduğunca çok şirketin katılımını sağlama konusunda da bize yardımları olacaktır. Beklenen sonuçlar: Bir ihtiyaç analizi anketi toplamda 380 şirkete uygulanmıştır. 380 anketten en az 300'ü ALTSO üyeleri tarafından ve Isparta Ticaret Borsası üyeleri tarafından tamamlanmıştır. İhtiyaçların genel bir "resmi" ve Türk Ticaret Kanununa uyguluklarıyla ilgili mevcut durumları belirlenmiş ve uluslararası ticaret bağlantıları analiz edilmiştir. Sorular, şirketlerin e-ticaret, uluslararası iş ortaklıkları, web varlığı ve Türk Ticaret Kanununa uygunluk farkındalığını artırmıştır. Anketlerin yapılması için 5 mülakatçı görevlendirilmiştir. Yürütme Aktiviteleri Yürütme Aktivitesi 1: Ticaret Portalı için İhaleye Çağrının Açılması November 2010 (Update March 2011) Page 4 of 33

5 Euro'yu geçtiği için aşağıda bahsedilen ticaret portalı için İhale Çağrısı duyurulacak ve bir Sözleşme Koşulları hazırlanacaktır. Antalya ve Alanya'da bulunan en az 5 şirketten teklif istenecektir. Teklifi, yayınlanan Sözleme Koşullarına uygun olan şirketle anlaşma sağlanacaktır. Beklenen sonuçlar: Antalya ve Alanya'daki en az 5 şirketten teklif istenmiştir. En az 3 teklif alınmış ve değerlendirilmiştir. Teklifi Sözleşme Koşullarına uygun olan şirketle anlaşma yapılmıştır. Yürütme Aktivitesi 2: Ticaret Portalının Kurulması Projemizin ana faaliyetlerinden birisi aşağıdakileri sağlayan bir Ticaret Portalı kurmaktır: Hedef 1: Bu portal, işle ilgili Müktesebatın benimsenmesi ile paralel olarak Türk Ticaret Kanunundaki en son değişiklikleri yansıtmalıdır. Bu son değişiklikler, Avrupa ticari sistemini benimseme yolunda kilit rol üstlenecek olan Topluluk Müktesebatını benimseyebilmek adına yapılmıştır. Hedef 2: Bu portal, Türk ve Avrupa şirketleri arasında ticari eşleşme için kullanılacak olan çevrimiçi bir platform yaratacak ve uluslararası hale gelmeyi teşvik edecektir. Birinci hedefe ulaşabilmek için Türk Ticaret Kanununda ve onun Müktesebat ile olan ilişkisinde uzman olan TOBB ETU SEM danışmanlığında standart bir sayfa yaratacağız. Bu standart form, şirketlerin finansal dokümanlarının yayınlanması, ortaklık yapısının beyan edilmesi, vb. gibi bu Kanunun şartlarına uygun bir şekilde tasarlanacaktır. Buna ek olarak, hizmetleri ve ürünleri tanıtan da alanlar olacaktır. Dolayısıyla, şirketler verilerini bu sisteme yüklerken temel bir şirket profili yaratmış olacaktırlar. Web sitesi olmayan şirketler için bu profiller web sitesi olarak kullanılacaktır. Web sitesi olanlar için ise bu profiller, Türk Ticaret Kanununun şart koştuğu bütün bilgilerin bulunduğu bir link olarak kullanılacaktır. Bu şartların yerine getirilmesi Kanun ile zorunlu kılındığı ve sistem de mükemmel ve basit bir araç sunduğu için sistem kendi kendini pazarlamış olacaktır. Buna ek olarak, bu sistem şirketlerin internetteki varlığını ve şeffaflığını artıracaktır. Bu kısım genel olarak Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile işbirliği içerisinde yürütülecektir çünkü bu odanın üyeleri genelde şirketler adına veri toplayan ve kayıtlarını tutan taraflar olmaktadır. Dolayısıyla, onların direkt olarak bu sürece katılımı mümkün olduğunca çok şirketin katılımını sağlamamıza ve verileri sisteme doğru şekilde girilmesine yardımcı olacaktır. İkinci hedefe ulaşmak için ise yukarıda adı geçen sistem tarafından basit ve standart bir İngilizce format hazırlanacaktır. Bu formatta iletişim bilgileri, hizmet ve/veya ürünler ve her bir şirketin iş talepleri yer alacaktır. Bu İngilizce profiller Avrupa proje ortağının üyeleri tarafından da doldurulacaktır ve asıl fark burada ortaya çıkacaktır. Çünkü, birçok Oda ve ticari kuruluş zaten bu tarz ticari taleplerini yayınlamaktadır ancak bu taleplerin karşılığını bulabileceği uluslararası bir ağa sahip değillerdir ve bu nedenle etkin bir "eşleşme" gerçekleşmemektedir, yani karşı tarafta "eşleşecek" kimse yoktur. Dahası, Avrupalı ortağımız Limburg Ticaret ve Sanayi Odası Hollanda, Almanya ve Belçika'nın tam ortasında yer almaktadır ve bu ülkelerdeki odalarla yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Dolayısıyla, ortağımızın bağlantıları sayesinde bir Euregional ağ geliştirilmiş olacaktır. Bu uluslararası eşleşme sisteminde şirketler ticaret ve yatırım taleplerini yayınlama şansına erişecektir. Birbirleriyle bağlantıları vurgulanacak ve ortak teklifler sunarak daha büyük ticari teklifler için konsorsiyumlar oluşturabilecektirler. Bu şekilde, iş kümeleri desteklenecek ve yeni ticaret ve yatırım fırsatları yaratılmış olacaktır. Türkiye açısından baktığımızda bu sistem ALTSO ve Isparta Ticaret Borsası üyeleri ile başlayacak, ancak projenin yaygınlaştırılmasının bir parçası olarak Antalya, Burdur ve Isparta'daki diğer iş örgütlerine de tanıtılacak ve onların üyeleri de sisteme dahil olacaktır. Sonuçta, bu Batı Akdeniz Bölgesi için çevrimiçi bir bölgesel iş ağına dönüşecektir; ki bunun da karşılığında Euregional iş ağı bulunacaktır. Sisteme belirli bir standart getirebilmek için şirketlerin alanlarının tanımlanması amacıyla NACE kodları kullanılacaktır. Bu sistemi oluşturmak için gerekli olan know-how, Almanya ve Belçika'daki Ticaret Odalarıyla birlikte bir Euregional eşleşme sitesi geliştirmek için çalışmış olan Avrupalı ortağımızdan transfer edilecektir. Dolayısıyla, bu konudaki bilgileri ve deneyimleri bizim için oldukça faydalı olacaktır. Bu Ticaret Portalının genel amacı proje ortaklarının hizmet kapasitesinin artırılmasıyla birlikte KOBİ'lerin kalkındırılması olacaktır. Bu arada, proje ortaklarının sistem üzerinde etkin bir uluslararası ağ oluşturmak için birbirlerinin bilgilerinden faydalanmalarını ve üye şirketleri için uluslararası hale gelmeyi artırmalarını sağlayacaktır. Özetle, Türkiye ve AB'deki iş dünyasının entegrasyonuna katkıda bulunmak için etkili bir araç olacaktır. Kısacası, bütün proje tarafları bu sistemin tasarımı, uygulanması ve yaygınlaştırılmasında etkin rol oynayacaktır. November 2010 (Update March 2011) Page 5 of 33

6 Beklenen sonuçlar: Bir Ticaret Portalı oluşturulmuştur. ALTSO'nun 350 üye şirketi, Isparta Ticaret Borsasının 30 üyesi ve Limburg Ticaret ve Sanayi Odasının 90 üyesi bu sisteme üye olmuştur. Böylece 470 profile sahip bir "havuz" oluşturulmuştur. Çevrimiçi bir bölgesel iş ağı oluşturulmuştur. Sektörel kümeleşme desteklenmiştir. Bu profillere çevrimiçi eşleşme eşlik etmiştir. Proje taraflarının hizmet kapasitesini artıran yenilikçi bir hizmet geliştirilmiştir Sistem tasarımı Sistem tasarımı, proje içeriğinin farklı yönleri hakkında uzmanlığa sahip proje taraflarının denetimi altında bir Yazılım Şirketi tarafından hazırlanacaktır. Sistem tasarımı adımları aşağıdaki şekilde olacaktır: 1. Gereksinimlerin Planlanması ve Analizi 2. Başlangıç ve Araştırma 3. Proje Yönetimi 4. Yazılım Geliştirme Kuruluşun ayarlarının yapılması ve uygulama çerçevesi Veri Modelleme Kullanıcı ara yüzü tasarımı İş süreçlerinin ve entegrasyonun programlanması Doğrulama ve güvenlik ilkelerinin uygulanması Raporlama ve yönetim ekranlarının hazırlanması 5. Test süreci 6. Kabul ve eğitim süreci 7. Çevrimiçi yayın süreci Yazılım kapsamı aşağıdaki şekilde olacaktır; 1. Kuruluş içerik yönetim sistemi a. Çok siteli destek (Çoklu-kiracı) b. Çoklu dil desteği (Çok-dilli) c. İçerik yönetimi İçerik ekleme ve düzenleme Dinamik içerik türü yaratılması d. Menü yönetimi e. Çoklu menüler ve menü türleri f. Çok-dil desteği g. Medya yönetimi h. Resim yükleme ve resim düzenleme i. Video ve diğer dokümanlar j. Modül desteği k. Haberler l. Etkinlik m. Resim galerisi n. RSS o. Harici Link p. Video q. Sosyal Medya r. Arama motoru optimizasyonu s. Kullanıcı, rol ve izin yönetimi t. Ön belleğe alma u. Dinamik düzen ve tasarım 2. E-Ticaret a. Ürün ve Katalog modülü Ürün kategorisi Ürün bilgileri Ürün özellikleri Ürün fotoğrafları ve videoları November 2010 (Update March 2011) Page 6 of 33

7 b. Alışveriş sepeti modülü c. Şirket Eşleştirme - Tedarikçi Havuzu (B2B) d. Çevrimiçi Alışveriş (B2C) Bütün bu modüller kullanıcılar tarafından, yani bu sistemi kullanan şirketler tarafından değiştirilebilir olacaktır. Sistem modülünün geliştirilmesi sırasında Avrupa ortağına ve onun Almanya ve Belçika'daki ağına bir çalışma ziyareti gerçekleştirilecek ve onların deneyimleri incelenecektir. Bu portalı oluşturabilmek için İngilizceyi akıcı şekilde konuşan ve yazabilen, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar programlama ya da IT yönetim sistemi programları bölümünden mezun ya da bir yüksek lisans programında öğrenim gören, Geliştirme Uzmanlığı Belgesine sahip olan ve Geliştirme metodolojisi alanında en az 2 yıl deneyime sahip, MCAD, MCSD, MCPD belgelerinden birine sahip bir kişi/şirket tercih edilecektir. Beklenen sonuçlar: Üye şirketlerin kendi web sitelerini oluşturmalarını sağlayan bir Ticaret Portalı yaratılmıştır. Bu siteler, Türk Ticaret Kanununun web şartlarına uygunluk ve çevrimiçi eşleşme amaçlarıyla kullanılmıştır. Dolayısıyla, KOBİ'ler kurumsal kapasitelerini artırmış ve uluslararası bağlantılar kurmuştur. Şirketlerin internetteki varlığını ve şeffaflığını kolaylaştıran ve onlara Türk Ticaret Kanunu hakkında rehberlik sunan bir hizmet geliştirilmiştir. Ayrıca, proje taraflarının hizmet kapasitesi geliştirilmiş ve yeni ortaklıklar kurulmuştur Sistemin pilot testleri Sistemin tasarım sürecinin son üç ayında Yazılım Şirketi pilot testler gerçekleştirecek ve geri bildirimlere göre bu süreci sonlandıracaklardır. Beklenen sonuçlar: Sistemin pilot testleri son 2 ay içerisinde yapılmıştır. Geri bildirimler alınmış ve gerekli değişiklikler yapılmıştır. Dolayısıyla, tamamen yayınlanmadan önce sistemin düzgün şekilde çalışması sağlanmıştır Sistem için Kullanma Kılavuzunun Hazırlanması Sistem üyelere sunulmadan önce bir Kullanma Kılavuzu hazırlanarak sisteme veri girişi anlatılacak ve sistemin en etkin şekilde kullanımı sağlanacaktır. İngilizce ve Türkçe dilinde 1000 adet ücretsiz kılavuz hazırlanacak ve proje taraflarının üyesi şirketlere dağıtılacaktır. Ayrıca, web sitesinde çevrimiçi bir kopyası da yayınlanacaktır. Beklenen sonuçlar: Bir Kullanma Kılavuzu geliştirilmiştir adet İngilizce ve Türkçe kopya dağıtılmıştır. Böylece sistemin kullanımını kolaylaştıran bir rehber yaratılmıştır Sistemin üyelere sunumu Sistem, üyelere proje ortakları tarafından sunulacaktır. Sistem, şirketlerin Türk Ticaret Kanununun şartlarını yerine getirmesine yardımcı olacağı ve şirketler için mükemmel ve temel bir araç sunacağı için kendi kendini pazarlamış olacak ve böylece sunumu da kolay olacaktır. Beklenen sonuçlar: Sistem, ALTSO nun 400 üye şirketine, Isparta Ticaret Borsasının 100 üyesine ve Limburg Ticaret ve Sanayi Odasının 90 üyesine sunulmuştur. Ayrıca bir video hazırlanarak web sitesinde yayınlanmıştır. 2.5.Sisteme veri girişi hakkında şirketlere eğitim verilmesi Bu sistemin kullanımını daha kolay hale getirmek için şirketler Yazılım Şirketi tarafından eğitilecek ve sisteme veri yükleme / girme hakkında bilgilendirilecektirler. Ayrıca, kısa videolar çekilecek ve görsel rehber" olarak sisteme yüklenecektir. Bu şekilde şirketler bu videoları izleme ve talimatları takip etme şansına sahip olacaktır. Eğitim, şirket sahiplerinden ziyade personele verilecektir çünkü veri girişi ve düzenli güncellemeler onlar tarafından yapılacaktır. Genelde şirketler finansal ve hatta yasal işlerini halletmesi için muhasebecilerini kullanmaktadır. Bu nedenle, Alanya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odasının projeye katılımı sisteme doğru veri girişi açısından oldukça önemlidir. Beklenen sonuçlar: Alanya da 2, Isparta da ise 1 eğitim verilmiştir. Böylece kullanıcılar tarafından sisteme doğru verilerin girilmesi sağlanmıştır Türk üye şirketler tarafından kendilerine ait profillerin yaratılması Eğitimler verildikten sonra ALTSO ve Isparta Ticaret Borsasının üyeleri, Yazılım Şirketinin de yardımıyla profillerini yaratmaya başlayacaktır. Bu süreç 3 ay içerisinde tamamlanacaktır. Türkiye deki şirketler Türk Ticaret Kanununun internetle alakalı şartlarına uygun Türk profilleri yaratacak ve bu da temel İngilizce profillerin yaratılmasında kullanılacaktır. Yukarıda bahsedilen sektörel kümeleşme de Alanya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası tarafından koordine edilecektir. November 2010 (Update March 2011) Page 7 of 33

8 Beklenen sonuçlar: Türk Ticaret Kanununun internet şartlarına uyan ve çevrimiçi eşleşmeyi mümkün kılan standart bir format yaratılmıştır. Türk şirketlerinin Avrupa dünyasına entegrasyonu kolaylaştırılmıştır. 380 Türk şirketinin profilinin olduğu bir veri tabanı oluşturulmuştur Hollandalı üye şirketler tarafından kendilerine ait profillerin yaratılması Türk şirketlerinin yanı sıra Avrupalı ortağımızın üyelerinin de sistem içerisinde İngilizce profillerini yaratmaları istenecektir. Beklenen sonuçlar: Çevrimiçi eşleşmeyi mümkün kılan standart bir format yaratılmıştır. 90 adet Hollandalı şirkete ait bir veri tabanı oluşturulmuştur Bu profillerle çevrimiçi eşleşme Yukarıda bahsedilen profiller çevrimiçi eşleşme amacıyla kullanılacaktır. Genelde birçok Oda ve ticari kuruluş bu tarz ticaret taleplerini yayınlamaktadır ancak bu taleplerin muadili olabilecek bir uluslararası ağa sahip değillerdir. Dolayısıyla etkin bir eşleşme gerçekleştirilememektedir. Diğer bir deyişle karşı tarafta eşleşecek kimse yoktur. Dahası, Avrupalı ortağımız olan Limburg Ticaret ve Sanayi Odası Hollanda, Almanya ve Belçika nın tam ortasında bulunmaktadır ve o ülkelerdeki odalarla yakın işbirliği içerisindedir. Bu nedenle, ortağımızın bağlantıları sayesinde bir Euregional ağı kurulacaktır. Bu uluslararası eşleşme sisteminde şirketler ticaret ve yatırım taleplerini yayınlama şansına erişecektir. Birbirleriyle bağlantıları vurgulanacak ve ortak teklifler sunarak daha büyük ticari teklifler için konsorsiyumlar oluşturabilecektirler. Bu şekilde, iş kümeleri desteklenecek ve yeni ticaret ve yatırım fırsatları yaratılmış olacaktır. Türkiye açısından baktığımızda bu sistem ALTSO ve Isparta Ticaret Borsası üyeleri ile başlayacak, ancak projenin yaygınlaştırılmasının bir parçası olarak Antalya, Burdur ve Isparta'daki diğer iş örgütlerine de tanıtılacak ve onların üyeleri de sisteme dahil olacaktır. Sonuçta, bu Batı Akdeniz Bölgesi için çevrimiçi bir bölgesel iş ağına dönüşecektir; ki bunun da karşılığında Euregional iş ağı bulunacaktır. Bu sistemi oluşturmak için gerekli olan know-how, Almanya ve Belçika'daki Ticaret Odalarıyla birlikte bir Euregional eşleşme sitesi geliştirmek için çalışmış olan Avrupalı ortağımızdan transfer edilecektir. Dolayısıyla, bu konudaki bilgileri ve deneyimleri bizim için oldukça faydalı olacaktır. Beklenen sonuçlar: Türk ve Hollandalı şirketlerle bir çevrimiçi eşleşme sistemi oluşturulmuştur. Uluslararası ticaret anlaşmaları yapılmıştır. Türk ve Hollandalı şirketlerin en az %10 u ticaret eşleşmesi için iletişime geçmiştir Çevrimiçi uzman videoları kütüphanesinin oluşturulması Odanın Eğitim Merkezi, proje ortakları ve İştirakimiz TOBB ETU SEM den gelen uzmanların yer aldığı kısa videolar hazırlanacak ve proje web sitesinde yayınlanacaktır. Bu ayrıca bir Çevrimiçi Uzman Videoları Kütüphanesi olarak da hizmet verecektir. Bu da proje web sitesi kapsamında geliştirilecek ve mevcut video portalımız bu amaçla kullanılacaktır. Bu mevcut prodüksiyon şirketimiz tarafından yapılacak ve Ticaret Portalını geliştiren yazılım firmasıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. İlk etapta toplam 20 video çekilecek ve aşağıdaki temaları kapsayacaktır: - Şirketlerin internetteki varlığıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunundaki yeni düzenlemeler nedir? - Limitet ve Kurumsal Şirketlerle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunundaki yeni düzenlemeler nedir? - Çevrimiçi operasyonlarla ilgili olarak başka ne tarz düzenlemeler vardır? - Proje kapsamında geliştirilen Ticaret Portalı nasıl kullanılacaktır? - E-ticaret ve e-ticaret uygulamalarına giriş - Nasıl ihracatçı olunur? - Uluslararası ticarete giriş Ayrıca, Ticaret Portalı için bir görsel rehber olarak çekilen kısa videolar da yüklenecektir. Her bir videonun dakika sürmesi planlanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu konusunda 2 uzman ve 1 e-ticaret uzmanı da Alanya ve Isparta da seminer ve eğitimler verecektir. Beklenen sonuçlar: Türk Ticaret Kanunu, uluslararası ticaret ve e-ticaretin çeşitli yönleriyle alakalı 20 video hazırlanmıştır. Şirketlerin takip etmesi için daha kolay ve çekici bir çevrimiçi video kütüphanesi oluşturulmuştur. Yürütme Aktivitesi 3: Hollanda, Belçika ve Almanya ya Çalışma Ziyareti Bu proje, Avrupalı ortağımız Limburg Ticaret ve Sanayi Odası ile ve hatta daha önce sadece ortak toplantılardan tanıdığımız Isparta Ticaret Borsasıyla ilk işbirliğimiz olacaktır. Dolayısıyla, her şeyden önce bu tarz bir çalışma ziyareti birbirimizle işbirliğimizi güçlendirecektir. Limburg Ticaret ve Sanayi November 2010 (Update March 2011) Page 8 of 33

9 Odası Hollanda, Almanya ve Belçika nın tam ortasında yer almaktadır ve bu ülkelerdeki Odalarla yakın işbirliği içerisindedirler. Ticaret Portalımızı oluşturmak için gerekli olan know-how, Almanya ve Belçika daki odalarla birlikte bir Euregional eşleşme sitesi yaratma konusunda daha önce faaliyetleri olan Avrupalı ortağımızdan gelecektir. Dolayısıyla, onların bilgi ve deneyimleri bizim için çok faydalı olacaktır. Bu amaçla, ortağımıza yapılacak olan bir çalışma ziyareti proje taraflarının sistem üzerinden etkin bir uluslararası ağ yaratmaları ve üye şirketleri için uluslararası hale gelme programını tanıtmaları için birbirlerinin bilgilerinden faydalanma fırsatı yaratacaktır; kısacası, bu Türkiye ve AB'deki iş dünyasının entegrasyonuna katkıda bulunan etkin bir araç olacaktır. ALTSO nun karar verme kurulu olan Yönetim Kurulundan 5 kişi ve Isparta Ticaret Borsasından 1 üye, kendi üyelerinin uluslararası hale gelmesi için bu odalar tarafından kullanılan yöntemleri gözlemlemek ve tartışmak üzere bu çalışma ziyaretine katılacaktır. Varış ve ayrılış tarihleri hariç olmak üzere program Limburg Ticaret ve Sanayi Odasında 3 gün, Belçika Ticaret Odasında 1 gün ve Alman Ticaret Odasında 1 gün sürecektir. Toplamda, seyahat dahil olmak üzere 7 gün sürecektir. İşbirliklerinden ötürü bu odalara hediyeler sunulacaktır. Beklenen sonuçlar: Yerel proje ortaklarından 5 kişilik bir delegasyon Hollanda, Belçika ve Almanya ya çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Yeni oda ve ticaret borsası bağlantıları gerçekleştirilmiştir. Bölgesel ve uluslararası eşleşmeyle ilgili know-how incelenmiş ve transfer edilmiştir. Türkiye ve AB deki Odalar ve Ticaret Borsaları arasında uzun vadeli bir ortaklık kurulmuştur. Ayrıca, Avrupa ve Türk ticari topluluklarının entegrasyonu ve Türkiye de ticaretle ilgili Müktesebatın etkin bir şekilde uygulanması kolaylaştırılmıştır. Yürütme Aktivitesi 3: Eğitimler ve seminerler 3.1. Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri Yeni Türk Ticaret Kanununun oluşturulmasındaki asıl amaçlardan birisi Topluluk Müktesebatına uygunluk olduğundan dolayı, Avrupa iş dünyasına entegrasyonda kilit rol oynayacağı için bu kanunun tanıtılması yani Avrupalı meslektaşlarımızla ticaret kuralları açısından aynı dili konuşmamız oldukça önemlidir. Bu nedenle, sistemimizin en önemli dayanak noktalarından birisi de sistemin KOBİ ler arasında yaygınlaştırılmasıdır. Bu amaçla, Alanya da ve Isparta da, bu kanunun hazırlanmasında aktif rol oynayan proje iştirakimiz TOBB ETU SEM tarafından birer adet seminer organize edilecektir. Davetli konuşmacılar Ankara dan uçakla gelecektir. Seminerlerin her biri 2 gün sürecektir. İlk gün Türk Ticaret Kanunu ve Topluluk Müktesebatıyla bağlantısı ve web şartları tanıtılacak ve ikinci gün denetim sürecine odaklanacaktır. Seminerler ALTSO ve Isparta Ticaret Borsasının konferans salonlarında gerçekleştirilecektir. Seminer videoya çekilecek ve bu videolar uzman videoları kütüphanesinde yayınlanacaktır. Bu ayrıca çevrimiçi olarak adresinden de yayınlanacaktır. Kahve molaları için ikramlar olacaktır. Isparta daki seminer için Alanya Isparta arasında ulaşım için bir otobüs kiralanacaktır. Beklenen sonuçlar: Her biri 2 gün süren Alanya da 1 ve Isparta da 1 seminer düzenlenmiştir. 350 şirket ve 10 ticaret kuruluşu (Antalya Ticaret Odası, Alanya Otelciler Birliği, Isparta Ticaret Odası, vb.) katılmıştır. Türk Ticaret Kanunuyla ve onun Topluluk Müktesebatıyla bağlantısıyla alakalı bilgiler, bu kanunun internet hakkında getirdiği zorunluluklar ve denetim süreci tanıtılmıştır. Bu kanuna uymanın önemi açısından şirketler ve ticaret kuruluşları arasındaki farkındalık artırılmıştır. Çevrimiçi yayın sayesinde daha geniş bir kitlenin erişimi sağlanmıştır E-ticaret eğitimi Bunu çok düşük maliyetli ve hatta tamamen maliyetsiz bir uluslararası ticaret aracı olarak kullanabilecek KOBİ ler için iki adet e-ticaret eğitimi organize edilecektir. Sunacağımız çevrimiçi eşleşme hizmeti de katılımcılara sunulacaktır. Proje iştirakimiz olan TOBB ETU SEM tarafından Alanya da ve Isparta da birer adet eğitim düzenlenecektir. Eğitmen Ankara dan uçakla gelecektir. Eğitimler videoya çekilecek ve bu videolar uzman videoları kütüphanesinde de yayınlanacaktır. Bu ayrıca adresinde de yayınlanacaktır. Kahve molaları için ikramlar olacaktır. Isparta daki seminer için Alanya Isparta arasında ulaşım için bir otobüs kiralanacaktır. November 2010 (Update March 2011) Page 9 of 33

10 Beklenen sonuçlar: Her biri 1 gün süren Alanya ve Isparta da birer adet eğitim düzenlenmiştir. 380 şirket katılmıştır. Dünyaya açılma temasıyla uluslararası ticaret ve e-ticaret konularında bilgi aktarılmıştır. Çevrimiçi yayın sayesinde daha geniş bir kitlenin de katılımı sağlanmıştır. Yaygınlaştırma Aktiviteleri Yaygınlaştırma Aktivitesi 1: SMS Paketinin Satın Alınması Proje için bir telefon hattı alınacaktır. Ayrıca, proje haberlerinin ve faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde duyurulabilmesi için SMS lik bir SMS paketi alınacaktır. Beklenen sonuçlar: Bir SMS paketi satın alınmıştır. Bazı şirketler interneti çok sık kullanmadığı için proje daha etkin bir şekilde yaygınlaştırılmıştır. Bu sistem sayesinde proje faaliyetleri ve önemli duyurular da yapılabilmiştir. Proje sırasında en az SMS gönderilmiştir. Yaygınlaştırma Aktivitesi 2: Batı Akdeniz Bölgesindeki şirketlere Ticaret Portalı sunumu Sistem, Batı Akdeniz Bölgesindeki diğer şirketlere de sunulacaktır. Bu amaçla, özellikle Ticaret Odası, Ticaret Borsaları ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile bağlantılarımız kullanılacaktır. Dolayısıyla, yeni şirketler de sisteme katılacak ve bu bölgesel bir çevrimiçi iş ağına dönüşecektir. Bütün yerel proje tarafları sistemin şirketler arasında yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu amaç doğrultusunda, her bir taraf projenin özet raporunu paylaşarak hedeflenen amaçları ve elde edilen sonuçları gösterecektir. Ayrıca, BAGEV (Batı Akdeniz Gelişim Vakfı) ve BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) ile yapılacak toplantılardaki sunumlar Odanın kendi bütçesinden karşılanacaktır. Beklenen sonuçlar: Şirketleri uluslararası bağlantılara açan ve onların Avrupa daki iş dünyası ile entegrasyonunu teşvik eden Ticaret Portalı Batı Akdeniz Bölgesindeki 50 şirkete, Batı Akdeniz Bölgesindeki ana ticaret aktörleri olan Ticaret Odasının, Ticaret Borsasının ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının web siteleri ve bültenleri kullanılarak sunulmuştur. Bölgesel bir ticaret ağı yaratılmış ve Türk şirketleri ile Hollandalı muadilleri arasında bölgesel ve sektörel bir kümeleşme sağlanmıştır. Yaygınlaştırma Aktivitesi 3: Batı Akdeniz Bölgesindeki ticari kuruluşlara Ticaret Portalının sunulması Sistemin bölgede daha kolay ve daha etkin bir şekilde yayılabilmesi için sistem Batı Akdeniz Bölgesindeki ticari kuruluşlara sunulacaktır. Bu amaçla, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile iletişime geçilecektir. Sistem, özellikle çevrimiçi eşleşme ve kümeleşmeye katılımları için kendilerine sunulacaktır. Bütün yerel proje tarafları sistemin ticaret kuruluşları arasında yaygınlaştırılmasına aktif bir şekilde katılım sağlayacaktır. Bu amaçla, hedeflenen amaçları ve elde edilen sonuçları göstermek için özet raporu paylaşacaklardır. Beklenen sonuçlar: Ticaret Portalı Avrupalı mevkidaşlara da ticaret kuruluşlarını açmıştır". Dolayısıyla, ticaret odalarının ve ticaret borsalarının AB deki muadilleriyle işbirliği yapması teşvik edilmiştir. Bu amaçla, Batı Akdeniz Bölgesi ve AB deki bağlantılarımız kullanılmıştır. Yaygınlaştırma Aktivitesi 4: TOBB ve Eurochambers a Ticaret Portalının Sunumu Projenin ve transfer edilen know-how'ın Türkiye Odaları, Ticaret Borsaları ve Avrupa Odaları arasında yaygınlaştırılması için Türkçe ve İngilizce bir sunum hazırlanacaktır. Bu sunum, proje, proje çıktıları, şirket profilleri ve eşleşme için Ticaret Portalı, yaratılan ağ ve bu süreçte kullanılan yöntemler hakkında bilgiler içerecektir. Dolayısıyla, bu sunumun amacı diğer Oda ve Ticaret Borsalarının da bu tarz hizmetler ve uluslararası ağlar geliştirilmesini teşvik etmesi amaçlanmaktadır. Beklenen sonuçlar: Türkçe ve İngilizce dilinde bir PowerPoint sunumu hazırlanmış ve TOBB ve Eurochambers ile paylaşılmıştır. Bu şekilde, projeden elde edilen bilgi ve deneyimler, gelecekte diğer odalar ve ticaret borsaları arasında da benzer faaliyetlerin kolaylaştırılması amacıyla bu odaların üyeleriyle paylaşılmıştır. 364 TOBB üyesi ve Eurochambers üyesi sunuma erişim sahibi olmuştur. Görünürlük Aktiviteleri Görünürlük Aktivitesi 1: Görünürlük materyallerinin hazırlanması Alanya, Isparta ve Limburg da adet Türkçe ve İngilizce broşür, 50 poster, 1 bez poster, 4 gösterim posteri ve bir Power Point sunum ALTSO nun grafik tasarımcısı ile birlikte proje ekibi tarafından hazırlanarak dağıtılacaktır. Bütün görünürlük materyallerinde Türkiye ve AB bayrakları ve November 2010 (Update March 2011) Page 10 of 33

11 gerekli logolar yer alacaktır. Aynı zamanda Bu yayının içeriği sadece ALTSO nun sorumluluğundadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıttığı düşünülemez ibaresini içeren bir feragatnameye yer verilecektir. Her bir proje ortağı ve iştirak, uzmanlık alanlarına bağlı olarak görünürlük materyallerinin hazırlanmasında yardımcı olacaktır. Projedeki işbirliklerinin sona ermesinden sonra proje taraflarına 5 adet plaket verilecektir. Beklenen sonuçlar: Türkçe ve İngilizce dilinde adet broşür, 50 poster, 1 bez poster, 4 gösterim posteri ve bir Power Point sunumu hazırlanmıştır. Seminer, eğitim, vb. gibi proje faaliyetlerinin yapıldığı salonlara Türkiye ve AB bayrakları asılmıştır. Projenin ve AB katılımının görünürlüğü artırılmıştır. Görünürlük Aktivitesi 2: Proje Web Sitesi Türkçe ve İngilizce dilinde bir proje web sitesi hazırlanacaktır. Bu sitede Avrupa Birliği ve onun KOBİ politikaları ile hibeleri hakkındaki bilgilere ek olarak projenin amaçları, faaliyetleri ve raporları hakkında net bilgilere yer verilecektir. Şirket profilleri ve eşleşme için kullanılacak Ticaret Portalı da bu web sitesi altında geliştirilecektir. Bu site, projeyi tanıtmak, proje faaliyetleri hakkında düzenli olarak duyurular yapmak, proje dokümanlarını paylaşmak ve projenin ilerleyişini takip etmek için ortaklar tarafından kullanılacaktır. Sitede Türkiye ve AB bayrakları ve gerekli logolar yer alacaktır. Aynı zamanda Bu yayının içeriği sadece ALTSO nun sorumluluğundadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıttığı düşünülemez ibaresini içeren bir feragatnameye yer verilecektir. İçerik, proje ortakları ve proje iştiraki olan TOBB ETU SEM ile işbirliği içerisinde proje ekibi tarafından hazırlanacaktır. Proje ekibi tarafından düzenli olarak güncellenecektir. Odamız, proje tamamlandıktan sonra web sitesinin sürdürülmesini sağlayacaktır. Beklenen sonuçlar: Türkçe ve İngilizce dilinde bir proje web sitesi hazırlanmıştır. Bütün proje tarafları bu içeriğin hazırlanmasında işbirliği yapmıştır. Türk Ticaret Kanunu ile ilgili güncellemeler İştirak TOBB ETU SEM in kontrolü altında yapılmıştır. Görünürlük Aktivitesi 3: Basın toplantıları Projenin ilk adımları atıldıktan sonra 3. ayda ve projenin son ayında bir basın toplantısı yapılacaktır. Yerel ve ulusal basın davet edilecektir. Temel hedefi diğer Oda ve Ticaret Borsalarının Avrupalı Odalar ve Ticaret Borsaları ile ortaklıklar kurmalarını teşvik etmektir. Ayrıca, kurumsal kapasitelerini artırmaları ve ticaret ve yatırım fırsatlarına dönüşecek olan uluslararası ticaret bağlantıları kurmaları için şirketlerin Ticaret Portalına üye olmaları teşvik edilecektir. Beklenen sonuçlar: İki basın toplantısı düzenlenmiştir. Projeye yönelik daha fazla dikkat çekilmiştir. Yerel ve ulusal basında en az 30 haber yapılmıştır. Böylece, proje hakkında en az 60 haber yayınlanmıştır. Görünürlük Aktivitesi 4: Basın bültenleri Projenin daha iyi yaygınlaştırılması ve çıktıların diğer ticaret kuruluşları ve şirketler ile paylaşılabilmesi için proje ekibi tarafından 5 adet basın bülteni hazırlanacak ve yerel ve ulusal basına gönderilecektir. Benzer şekilde, Avrupalı ortağımız da bu bağlantıyı duyurmak için bir basın bülteni hazırlayacaktır. Basın bültenleri başlangıca, çalışma ziyaretine, Ticaret Portalının yayınlanmasına, proje çıktılarına ve projenin sonlanmasına odaklanacaktır. Beklenen sonuçlar: 5 adet basın bülteni hazırlanmıştır. Proje, toplumda daha kolay bir şekilde yaygınlaştırılmıştır. Böylece, projeye, Türk Ticaret Kanununa ve Topluluk Müktesebatına ve e-ticaret yönelik daha fazla dikkat çekilmiştir. Yerel ve ulusal medyada en az 30 haber yayınlanmıştır. Böylece, basın bültenlerinden sonra olanlara ek olarak proje hakkında en az 150 haber yayınlanmıştır. Raporlama Aktiviteleri Raporlama Aktivitesi 1: Düzenli raporlar Proje ekibi her 2 ayda bir düzenli raporlar hazırlayacaktır. Bu raporlar proje aktivitelerinin daha iyi bir şekilde takibi için kullanılacak ve genel proje performansı değerlendirilecektir. November 2010 (Update March 2011) Page 11 of 33

12 Beklenen sonuçlar: Ara ve nihai raporlardan sonra 6 adet düzenli rapor hazırlanmıştır. Proje aktivitelerinin daha etkin bir şekilde takibi sağlanmıştır. Proje arşivi hazırlanmış ve böylece ara ve nihai raporların hazırlanması kolaylaşmıştır. Raporlama Aktivitesi 2: TOBB ve Eurochambers a çevrimiçi raporlama Proje sonunda TOBB ve Eurochambers a bir rapor sunulacaktır ve kazanılan deneyimler gösterilecek ve proje sonuçları yaygınlaştırılmış olacaktır. Beklenen sonuçlar: Proje ekibi tarafından proje nihai raporunun bir özeti olarak bir rapor hazırlanmış ve proje tarafları bunu TOBB ve Eurochambers ile paylaşmıştır. Raporlama Aktivitesi 3: Ara rapor Projenin ortasında proje ekibi tarafından proje taraflarıyla birlikte teknik ve finansal bir ara rapor hazırlanacaktır. Proje faaliyetlerinin detayları, görünürlük materyalleri, basın haberleri, fotoğraflar, değerlendirme formları, vb. rapora eklenecektir. Beklenen sonuçlar: Teknik ve finansal bir ara rapor hazırlanarak MFİB ye sunulmuştur. Proje uygulama performansı ölçümlü, projenin ikinci yarısı için gerekli değişiklikler tespit edilmiştir. Raporlama Aktivitesi 4: Nihai rapor Projenin sonunda proje ekibi tarafından teknik ve finansal bir nihai rapor hazırlanacak ve MFİB ye sunulacaktır. Proje faaliyetlerinin detayları, görünürlük materyalleri, medya haberleri, fotoğraflar, değerlendirme formları, vb. rapora eklenecektir. Beklenen sonuçlar: Teknik ve finansal bir nihai rapor hazırlanarak MFİB ye sunulmuştur. Böylece, projenin arşivi yaratılmış ve proje uygulama performansı ölçülebilmiştir Metodoloji (maksimum 4 sayfa) Detaylı olarak açıklayınız: uygulama yöntemleri ve bu yöntemin neden teklif edildiği; * Bir koordinatör, koordinatör asistanı, AB ortağından bir proje direktörü, sekreter ve bir muhasebecinin olduğu bir proje ekibi kurulacaktır. Proje düzenli olarak değerlendirilecek, proje aktiviteleri güncellenecek ve gelecek dönem gözden geçirilecektir. * Sistem üzerindeki hakim olabilmek ve Ticaret Portalı hizmetiyle ilgili yasal süreçleri ihlal etmemek için yazılım kontrol hizmetleri ve hukuki hizmetler alınacaktır. * Özellikle kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak Ticaret Portalı başta olmak üzere proje aktivitelerini tasarlayabilmek için bir ihtiyaç analizi anketi yapılacaktır. * Bu anketi gerçekleştirebilmek için bir Kurumsal Anket Sistemi satın alınacaktır. Bu, soruların çevrimiçi olarak girilmesini, cevapların direkt olarak internet üzerinden sisteme girilmesini, çok sayıda kullanıcının olmasını, sonuçların gruplar halinde toplanabilmesini, bu sonuçlardan istatistikler yaratılmasını, ucu açık sorulara verilen cevapların ve yorumların okunmasını, bu sonuçlardan tablo ve grafiklerin hazırlanmasını, sonuçların filtrelenmesini, sonuçların belirli değerlere göre raporlanmasını, sonuçların Excel ya da PDF formatında paylaşılmasını, bu anketin çok dilde yapılabilmesini, anketlerin değerlendirilmesinin sistem dahilinde daha etkin olmasını sağlayacaktır. * Anketler, telefon ya da yerinde ziyaretle yapılırken sonuçlar Kurumsal Anket Sistemi kullanılarak bir bilgisayar yardımıyla direkt olarak alınarak kaydedilecektir. 5 mülakatçı kullanılacaktır. * Türk Ticaret Kanununun daha etkin bir şekilde uygulanması ve uluslararası bir ticaret ve e-ticaret platformunun yaratılması için bir Ticaret Portalı geliştirilecektir. * Proje içeriğinin farklı yönleriyle alakalı uzmanlığı olan proje taraflarının denetimi altında bir Yazılı Şirketi tarafından sistem tasarımı hazırlanacaktır. * Euro yu geçtiği için aşağıda belirtilen Ticaret Portalı için bir İhale Çağrısı açılacak ve bir Sözleşme Koşulları hazırlanacaktır. Antalya ve Alanya da bulunan en az 5 şirketten teklifler istenecektir. Bu portalı oluşturabilmek için İngilizceyi akıcı şekilde konuşan ve yazabilen, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar programlama ya da IT yönetim sistemi programları bölümünden mezun ya da bir yüksek lisans programında öğrenim gören, Geliştirme Uzmanlığı Belgesine sahip olan ve Geliştirme metodolojisi alanında en az 2 yıl deneyime sahip, MCAD, MCSD, MCPD belgelerinden birine sahip bir kişi/şirket tercih edilecektir. * Türk Ticaret Kanununun şartlarına en iyi uyan formatı bulabilmek için bu Portalın içeriğine yönelik danışmanlık TOBB ETU SEM tarafından verilecektir. * Şirketler tarafından daha iyi kullanılabilmesi için tamamen hizmete sokulmadan önce pilot testler yapılacaktır. November 2010 (Update March 2011) Page 12 of 33

13 * Sistem üyelere sunulmadan önce sisteme veri girişini kolaylaştırmak ve en etkin bir şekilde kullanımını sağlamak için bir Kullanma Kılavuzu hazırlanacaktır. İngilizce ve Türkçe dillerinde ücretsiz kopya basılacak ve proje taraflarının üyesi şirketlere dağıtılacaktır. Ayrıca, web sitesinde bir çevrimiçi kopya da yayınlanacaktır. * Sistemin kullanımını kolaylaştırmak için şirketler Yazılım Şirketi tarafından verilerin sisteme yüklenmesi / girilmesi konusunda eğitilecektir. Ayrıca, görsel rehber olarak kısa videolar çekilecek ve sisteme yüklenecektir. Böylece şirketler bu videoları izleme ve talimatları takip etme şansına sahip olacaktırlar. * Proje taraflarının üyesi olan Türk ve Hollandalı şirketler sistem üzerinden kendi profillerini yaratabilecektir. Bunlar çevrimiçi eşleşme için kullanılacaktır. * Sistemin know-how ı, Almanya ve Belçika daki Ticaret Odaları ile beraber daha önce Euregional eşleşme sitesi hazırlama konusunda deneyim edinen AB ortağımızdan transfer edilecektir. * Odamızın Eğitim Merkezinin ve iştirakimiz TOBB ETU SEM in uzmanları tarafından hazırlanacak kısa videolar proje web sitesinde yayınlanacaktır. * Proje ortaklarının sistem üzerinde etkin bir uluslararası ağ kurmak için birbirlerinin bilgilerinden daha iyi faydalanabilmeleri için ortağımıza bir çalışma ziyareti düzenlenecektir. Odanın karar verme organı olan ALTSO Yönetim Kurulu üyelerini ve Isparta Ticaret Borsasından 1 üyeyi kapsayan 5 kişilik bir grup, bu odalar tarafından kullanılan yöntemleri gözlemlemek ve tartışmak için bu çalışma ziyaretine katılacaktır. * Bunu çok düşük maliyetli ve hatta tamamen maliyetsiz bir uluslararası ticaret aracı olarak kullanabilecek KOBİ ler için iki adet e-ticaret eğitimi organize edilecektir. Bu ayrıca adresinde de yayınlanacaktır. * Proje için bir telefon hattı alınacaktır. Ayrıca, proje haberlerinin ve faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde duyurulabilmesi için SMS lik bir SMS paketi alınacaktır. * Sistem, Batı Akdeniz Bölgesindeki diğer şirketlere de sunulacaktır. Bu amaçla, özellikle Ticaret Odası, Ticaret Borsaları ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile bağlantılarımız kullanılacaktır. * Bütün yerel proje tarafları sistemin şirketler çapında yaygınlaştırılmasına aktif şekilde katılacaktır. Bu amaçla, her biri projenin özet raporunu paylaşarak hedeflenen amaçları ve yaratılan çıktıları gösterecektir. * Projenin ve transfer edilen know-how'ın Türkiye Odaları, Ticaret Borsaları ve Avrupa Odaları arasında yaygınlaştırılması için Türkçe ve İngilizce bir sunum hazırlanacaktır. Bu sunum, proje, proje çıktıları, şirket profilleri ve eşleşme için Ticaret Portalı, yaratılan ağ ve bu süreçte kullanılan yöntemler hakkında bilgiler içerecektir. Dolayısıyla, bu sunumun amacı diğer Oda ve Ticaret Borsalarının da bu tarz hizmetler ve uluslararası ağlar geliştirilmesini teşvik etmesi amaçlanmaktadır. * Alanya, Isparta ve Limburg da adet Türkçe ve İngilizce broşür, 50 poster, 1 bez poster, 4 gösterim posteri ve bir Power Point sunum ALTSO nun grafik tasarımcısı ile birlikte proje ekibi tarafından hazırlanarak dağıtılacaktır. * Türkçe ve İngilizce dilinde bir proje web sitesi hazırlanacaktır. Bu sitede Avrupa Birliği ve onun KOBİ politikaları ile hibeleri hakkındaki bilgilere ek olarak projenin amaçları, faaliyetleri ve raporları hakkında net bilgilere yer verilecektir. İçeriği proje ortakları ve proje iştiraki olan TOBB ETU SEM ile işbirliği içerisinde hazırlanacaktır. Proje ekibi tarafından düzenli olarak güncellenecektir. Odamız proje tamamlandıktan sonra da web sitesini sürdürecektir. * Projenin daha iyi yayılması ve çıktıların diğer ticaret kuruluşları ve şirketlerle paylaşılması için 2 basın toplantısı ve 5 basın bülteni hazırlanacaktır. * Projenin daha iyi takip edilmesi ve değerlendirilebilmesi için TOBB ve Eurochambers a 6 düzenli, 1 ara, 1 nihai ve çevrimiçi raporlar hazırlanacaktır. Faaliyetin daha önceki bir faaliyetin devamı niteliğinde olması durumunda teklif edilen faaliyetin daha önceki faaliyete nasıl katkıda bulunacağını açıklayınız; Şu ana kadar yapılmış olabilecek değerlendirmelerin ana sonuçlarına ve tavsiyelerine değininiz. Bu faaliyet daha önceki bir faaliyetin devamı değildir. Faaliyetin daha büyük bir programın bir parçası olması durumunda bu programa ya da herhangi bir başka planlanan projeye nasıl uyduğunu ya da onlarla nasıl koordine olduğunu açıklayınız. Özellikle Avrupa Komisyonu ile olanlar başta olmak üzere diğer girişimlerle potansiyel sinerjileri belirtiniz. Bu faaliyet daha büyük bir programın bir parçası değildir. November 2010 (Update March 2011) Page 13 of 33

14 Takip ve iç/dış değerlendirme prosedürleri; * Proje ekibi her 2 ayda bir düzenli raporlar hazırlayacaktır. Bu raporlar proje aktivitelerinin daha iyi bir şekilde takibi için kullanılacak ve genel proje performansı değerlendirilecektir. 6 düzenli rapor hazırlanacaktır. * Proje sonunda TOBB ve Eurochambers a bir rapor sunulacaktır ve kazanılan deneyimler gösterilecek ve proje sonuçları yaygınlaştırılmış olacaktır. * Projenin ortasında proje ekibi tarafından proje taraflarıyla birlikte teknik ve finansal bir ara rapor hazırlanacaktır ve MFİB'ye sunulacaktır. Proje faaliyetlerinin detayları, görünürlük materyalleri, basın haberleri, fotoğraflar, değerlendirme formları, vb. rapora eklenecektir. * Projenin sonunda proje ekibi tarafından teknik ve finansal bir nihai rapor hazırlanacak ve MFİB ye sunulacaktır. Proje faaliyetlerinin detayları, görünürlük materyalleri, medya haberleri, fotoğraflar, değerlendirme formları, vb. rapora eklenecektir. * Ticaret Portalının kullanıcı ve ziyaretçi sayıları hizmet sağlayıcı tarafından rapor edilecektir. * Yazılım Kontrol Hizmetleri ve Hukuki Hizmetlerin sağlayıcıları birinci aydan sonuna kadar kullanılacaktır. Bu hizmetler üç ayda bir ALTSO ya rapor edilecektir. Böylece, 4 adet yazılım kontrol raporu ve 4 adet hukuki konu raporu hazırlanmış olacaktır. Çeşitli aktörlerin ve paydaşların (yerel ortaklar, hedef grupları, yerel makamlar, vb.) faaliyetteki rolleri ve katılımları ve bu rollerin onlara verilme nedenleri; Projemizin genel amacı Türk ve Avrupa ticari topluluklarının entegrasyonunu kolaylaştırmaktır. 1) Ticaretle alakalı Müktesebatın daha iyi uygulanmasıyla direkt olarak bağlantılı olan Türk Ticaret Kanununun daha etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması 2) Şirketler arasında da iş ilişkilerinin gelişmesine neden olacak Türk ve Avrupa odaları ve borsaları arasında işbirliğinin sağlanması. Dolayısıyla, bizler şu şekilde bir ortaklık kurduk: * den fazla üyesi olan ve AB projelerinde önemli bir deneyimi ve bölgede geniş bir ağı olan ve Alanya daki lider ticaret kuruluşu olan ALTSO; * Isparta daki lider ticaret kuruluşu olarak tarım alanında 300 den fazla şirketi temsil eden Isparta Ticaret Borsası; * Almanya ve Belçika ile çeşitli "Euregional" projelerine imza atan ve uluslararası ticaret ve ticari eşleşme konusunda uzmanlaşmış olan Limburg Ticaret ve Sanayi Odası; * Türk Ticaret Kanunu ve ayrıca ticaret konusunda uzmanlaşmış, bu kanunun hazırlanmasında aktif rol üstlenen bir eğitim kadrosuna sahip TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi; * Üyeleri muhasebecilerden oluşan ve bu muhasebecilerin şirketlerin defterlerini tuttuğu Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası. Dolayısıyla, şirketleri yönlendirecekleri için muhasebecilerin Türk Ticaret Kanununu ve bizim Ticaret Portalımızı iyi derecede bilmesi oldukça önemlidir. Organizasyon yapısı ve faaliyetin uygulanması için önerilen ekip (fonksiyona göre: bireylerin isimlerine belirtmeye gerek yoktur); Projenin başında bir proje ekibi oluşturulacaktır. Proje ekibi proje faaliyetlerinin yürütülmesinden ve proje tarafları arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesinden, raporların hazırlanmasından ve eğitim ve seminerlerin organizasyonundan sorumlu olacaktır. Bu ekip bir proje koordinatörü, bir proje koordinatörü asistanı, Limburg Ticaret ve Sanayi Odası adına bir proje direktörü, bir proje sekreteri ve bir muhasebeciden oluşacaktır. Koordinatör, Odanın faaliyetlerin ifasından sorumlu koordinatör olan ALTSO Genel Sekreteri olacaktır. Kendisi, aynı zamanda "ALTSO Voc-Test Merkezi; İşte Standart, İşte Kalite" başlıklı AB projesinin de Koordinatörü olduğundan dolaylı günlük bazda çalışmalarını sürdürecektir. Dolayısıyla, kendisi AB projelerinin uygulanması ve raporlanmasında da deneyimlidir. Koordinatöre, aynı zamanda ALTSO Projeler Biriminin de başkanı olan bir Proje Koordinatörü Asistanı tarafından yardım edilecektir. Kendisi İngilizceyi iyi derecede bilmektedir. Dolayısıyla, projenin Avrupa ortağı ile ilişkileri koordine edecektir. Proje için günlük bazda çalışacaktır. Limburg Ticaret ve Sanayi Odasından da bir proje direktörü projede yer alacak ve ortağın proje faaliyetlerine aktif bir şekilde katılımını sağlayacaktır. Kendisi daha önce Euregional ticari eşleşmelerini koordine eden Oda dahilindeki proje biriminde çalışmaktadır. Dolayısıyla, onun deneyimleri bu proje için oldukça faydalı olacaktır. November 2010 (Update March 2011) Page 14 of 33

15 Proje sekreteri, proje dosyalarının hazırlanması, toplantı kayıtlarının tutulması, eğitim ve seminerlerden önce gerekli materyallerin hazırlanması, basın bültenlerinin arşivlenmesi, vb. gibi idari işlerden sorumlu olacaktır. Proje sekreterinin üniversite mezunu olması, iyi derecede İngilizce bilmesi ve ileri bilgisayar becerilerinin olması gerekmektedir. Son olarak, projenin bütçe kayıtlarının düzgün bir şekilde tutulabilmesi için bir muhasebeci görevlendirilecektir. Bu muhasebeci serbest muhasebeci mali müşavir (CPA) olacak ve aylık olarak serbest fatura kesecektir. Ayrıca, İhtiyaç Analizi Anketlerini uygulayabilmek için projede 5 adet mülakatçı görev alacaktır. Bu anket ALTSO ve Isparta Ticaret Borsasının üyeleriyle telefonla ya da yerinde ziyaretlerle gerçekleştirilecektir. Her bir mülakatçı anketleri tamamlamak üzere 10 gün çalışacak ve kayıtları tutacaktır. Faaliyetin uygulanması için teklif edilen ana araçlar (ekipmanlar, materyaller, edinilecek ya da kiralanacak sarf malzemeleri); Ekipmanlar *1 diz üstü bilgisayar, 1 Faks & Fotokopi & Yazıcı (hepsi bir arada), 1 Projektör, 1 Fotoğraf makinesi Kiralanacaklar 3 gün boyunca ulaşım için otobüs kiralanması ( Alanya Isparta, gidiş dönüş). Hollanda da 4 gün boyunca ulaşım için otobüs kiralanması. Görünürlük materyalleri 1000 broşür, 50 poster, 1 bez poster, 4 bayrak, 4 gösterim posteri, 5 plaket, 1 web sitesi Hizmetler & Diğerleri SMS paketi, Kurumsal Anket Hizmeti, Yazılım Kontrol Hizmeti, Avukatlık Hizmeti, Eğitim & Seminer Hizmeti, Bütün paydaşların genel anlamda faaliyete ve özel anlamda aktivitelere yönelik tutumları; ALTSO, Yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri; ALTSO, bir proje için Floransa Ticaret Odasının ortağı olarak 2008 yılında uluslararası seviyede odalarla işbirliği yapmaya başlamıştır. ALTSO aynı zamanda Orenburg/Rusya ve Hamedan/İran ile kardeş odadır. Ancak, bunlar oldukça sınırlıdır ve Avrupa daki diğer odalarla iletişim ve işbirliği yeterli değildir. Şu ana kadar kalıcı ve uzun vadeli bir işbirliği gerçekleştirilememiştir. Odamız ve Yönetim Kurulumuz Avrupa'daki odalarla iletişimin artırılmasına büyük önem vermektedir. Dolayısıyla, kurulacak olan uzun vadeli işbirliği, karşılıklı anlayışı artıracak, iş uygulamalarıyla alakalı bilgi ve uzmanlığın değiş tokuşunu teşvik edecek ve Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin önündeki fırsat ve zorluklarla hakkında her iki tarafın da farkındalığını artıracaktır. Buna ek olarak, odamız, Avrupa daki odaların yönetimi, işleyişi ve hizmet yöntemleri hakkında farklı uygulamaları öğrenmek istemektedir. Isparta Ticaret Borsası ve Yönetim Kurulu; Isparta, Sosyo-Ekonomik Kalkınma Endeksine göre en az gelişmiş bölgeler sıralamasında yer almaktadır. Bölgenin kalkınmışlık düzeyini artırmanın en önemli koşullarından birisi uluslararası ticaret hacmini artırmaktır. Isparta Ticaret Borsası, bu amaca ulaşmak için yerel ve ulusal faaliyetlerde bulunmaktadır ancak finansal kaynak eksikliği ve çalışanların yetersiz yurt dışı bilgileri nedeniyle uluslararası seviyede hizmetler sunamamaktadırlar. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsası Üyeleri; Odamız ve ortağımız Isparta Ticaret Borsası, üyelerini yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında 2011 yılında yapılan bazı seminer ve eğitimlerle bilgilendirmiş bulunmaktadır. Ancak üyelerin yeni kanunlar hakkında daha fazla ve daha düzenli bilgi ve yönlendirme hizmetlerine ihtiyacı vardır. Yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bütün şirketlerin bir web sitesi olmalıdır ve mali belgelerini bu web sitesinde paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, şeffaflık ilkelerine bağlı olarak ne tarz standart bilgilerin yayınlanması gerektiği konusunda desteğe ve rehberliğe ihtiyaçları vardır. Buna ek olarak, üyeler yabancı şirketlerle kendi çabalarıyla iletişime geçerek çalışmak için çaba sarf etmektedirler. Ancak, yetersiz reklam, güven ve bilgi eksikliğinden dolayı birçok şirket bunu becerememektedir. Odamız ve ticaret borsası, üyelerinin yabancı şirketlerle iletişimini artırma, bölgedeki ticari hacmi artırma ve ihracat oranlarını çoğaltma arzusundadır. Bunları başarabilmek için odamız üyelerine yüksek kaliteli bir alt yapı sunmak istemektedir. Günümüzde e-ticaret oldukça önemlidir. Şirketler, ürünlerini artık internet üzerinden tanıtabilmekte ve satabilmektedir. Üyelerimizin çok azı e-ticaret uygulamaları hakkında bilgi sahibidir ve bunu işletmelerinde kullanabilmektedir. Üyelerimizin e-ticaret uygulayıcıları haline gelebilmesi için e-ticaret tekniklerini ve uygulama yöntemlerini öğrenmeleri şarttır. Ayrıca, AB de iş yapma, ortaklık kurma, e-ticaret ve yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında internette oldukça fazla bilgi bulunmaktadır. Fakat, hangi bilgilerin yeterli, doğru ya da güvenilir olduğu konusunda ciddi çekinceler bulunmaktadır. Bu, bizim ve üyelerimizin doğru bilgilere ulaşmasının önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. Dolayısıyla, bütün bu konular dahil olmak üzere bir November 2010 (Update March 2011) Page 15 of 33

16 çevrimiçi bilgi portalının oluşturulması ve üyelerin kolaylıkla bu portala erişebilmesi bizim odamızın ve ortağımızın başlıca sorumluluklarından bir tanesidir. Özetle, bu proje şirketlerin internette daha fazla yer almasını sağlayacak, kümeleşmeyi destekleyecek, Türk ve Avrupalı şirketler arasında çevrimiçi eşleşmeyi mümkün kılacak, yeni ticaret ve yatırım fırsatlarını geliştirecek ve böylece KOBİ lerin kalkınmasına katkıda bulunacaktır. Bu projenin nihai faydalanıcıları Antalya, Burdur ve Isparta ve onların ilçelerindeki diğer odalar, ticaret borsaları ve üyelerdir. Bu kurumlar, AB projeleri yazma ve uygulama konusunda yeterli deneyime sahip değildir. Ayrıca, bu kurumların uluslararası ticaret ve işbirliği hacimleri de düşüktür. Bizim projemiz onlar için de iyi bir örnek teşkil edecektir. Faaliyetin ve AB finansmanının görünürlüğünü sağlamak için planlanan aktiviteler. * Alanya, Isparta ve Limburg da adet Türkçe ve İngilizce broşür, 50 poster, 1 bez poster, 4 gösterim posteri ve bir Power Point sunum ALTSO nun grafik tasarımcısı ile birlikte proje ekibi tarafından hazırlanarak dağıtılacaktır. * Bütün görünürlük materyallerinde Türkiye ve AB bayrakları ve gerekli logolar yer alacaktır. Aynı zamanda Bu yayının içeriği sadece ALTSO nun sorumluluğundadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıttığı düşünülemez ibaresini içeren bir feragatnameye yer verilecektir. * Projedeki işbirliklerinin sona ermesinden sonra proje taraflarına 5 adet plaket verilecektir. * Türkçe ve İngilizce dilinde bir proje web sitesi hazırlanacaktır. Bu sitede Avrupa Birliği ve onun KOBİ politikaları ile hibeleri hakkındaki bilgilere ek olarak projenin amaçları, faaliyetleri ve raporları hakkında net bilgilere yer verilecektir. Şirket profilleri ve eşleşme için kullanılacak Ticaret Portalı da bu web sitesi altında geliştirilecektir. * Projenin ilk adımları atıldıktan sonra projenin 3. ayında ve son ayında bir basın toplantısı düzenlenecektir. Yerel ve ulusal basın davet edilecektir. Proje hakkında en az 60 haber yayınlanacaktır. * Proje ekibi tarafından 5 adet basın bülteni hazırlanacak ve yerel ve ulusal basına gönderilecektir. Benzer şekilde, Avrupalı ortağımız da bu bağlantıyı duyurmak için bir basın bülteni hazırlayacaktır. Böylece, basın bültenlerinden sonra olanlara ek olarak proje hakkında en az 150 haber yayınlanmış olacaktır. * Ticaret Portalı da e-ticaret yapmak isteyen çeşitli şirketler tarafından ziyaret edilen projenin en etkili görünürlük araçlarından bir tanesi olacaktır Faaliyetin uygulanması için belirlenen süre ve eylem planı (maksimum 4 sayfa) Faaliyet <12> ay sürecektir. Başvuru sahipleri, faaliyet için bir başlangıç tarihi belirtmek zorunda değildir ancak 1. ay, 2. ay vb. şeklinde gösterebilirler. Başvuru sahiplerinin her bir faaliyet için tahmin edilen süreyi ve toplam süreyi, uygulama programını etkileyebilecek bütün ilgili faktörleri göz önünde bulundurarak en kısa zaman değil en olası süre bazında göstermeleri gerekmektedir. Eylem planında belirtilen aktiviteler Bölüm de detaylı olarak anlatılan aktivitelerle örtüşmelidir. Uygulayıcı makam ya başvuru sahibi ya da ortaklardan, iştiraklerden ya da alt yüklenicilerden herhangi biri olabilir. Aktivitesiz aylar ya da ara dönemler de eylem planına dahil edilmeli ve faaliyetin toplam tahmini süresinin hesaplamasında yer almalıdır. Uygulamanın ilk 12 ayı için hazırlanan eylem planı, her bir aktivitenin hazırlığı ve uygulanması hakkında detaylı bir genel görüş sunmalıdır. Takip eden her bir yılın eylem planı daha genel olabilir ve sadece o yıllar için öngörülen ana aktiviteleri listeleyebilir. Bu amaçla, altı aylık ara dönemlere bölünecektir (NB: hibe sözleşmesinin Genel Koşullarının 2.1 numaralı maddesi uyarınca önfinansman ödemelerinin alınmasından önce her bir ardıl yıl için daha detaylı eylem planı sunulmalıdır). Eylem planı aşağıdaki format kullanılarak hazırlanacaktır: 1. Yıl 1. Sömestr 2. Sömestr November 2010 (Update March 2011) Page 16 of 33

17 1. Yıl Aktivite Uygulayıcı Makam Hazırlık Aktiviteleri Hazırlık Aktivitesi 1: Proje ekibinin kurulması Hazırlık Aktivitesi 2: Yazılım Kontrol Hizmetleri ve Hukuki Hizmetlerin Alınması Hazırlık Aktivitesi 3: Üyelerin ihtiyaç analizinin yapılması ALTSO ALTSO ALTSO, Proje Ekibi, Ortak 2, İştirak 2 Yürütme Aktiviteleri Yürütme Aktiviteleri 1: Ticaret Portalının Kurulması 1.1. Sistem Tasarımı November 2010 (Update March 2011) Page 17 of 33 Yazılım Şirketi, Avukat, ALTSO, Ortak 2, Ortak 3, İştirak 1, İştirak 2 Yazılım Şirketi, Avukat, ALTSO Ortak 2, Ortak 3, İştirak 1, İştirak Sistemin pilot testleri Yazılım Şirketi 1.3. Sistem için Kullanma Kılavuzunun hazırlanması 1.4. Sistemin üyelere sunumu 1.5.Şirketlerin sisteme veri girişi hakkında eğitilmesi 1.6. Türk üye şirketler tarafından sistemde kendi profillerinin yaratılması 1.7. Hollandalı üye şirketler tarafından sistemde kendi profillerinin yaratılması 1.8. Bu profillerle çevrimiçi eşleşme 1.9. Çevrimiçi uzman videoları kütüphanesi için videoların hazırlanması Yürütme Aktivitesi 2: Hollanda, Belçika ve Almanya ya çalışma ziyareti Yürütme Aktivitesi 3: Eğitimler ve seminerler Yazılım Şirketi Yazılım Şirketi ALTSO, Ortak 2, İştirak 2 Ortak 3 ALTSO, Ortak 2, Ortak 3 Yazılım Şirketi, ALTSO, İştirak 1 ALTSO, Ortak 2, Ortak 3

18 1. Yıl 3.1. Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri 3.2. E-ticaret eğitimi Yaygınlaştırma Aktiviteleri Yaygınlaştırma Aktivitesi 1: SMS paketinin satın alınması Yaygınlaştırma Aktivitesi 2: Batı Akdeniz Bölgesinde sistemin şirketlere sunulması Yaygınlaştırma Aktivitesi 3: Sistemin Batı Akdeniz Bölgesindeki ticaret kuruluşlarına sunulması Yaygınlaştırma Aktivitesi 4: TOBB ve Eurochambers a sunum Görünürlük Aktiviteleri Görünürlük Aktivitesi 1: Görünürlük materyallerinin hazırlanması Görünürlük Aktivitesi 2: Proje Web Sitesi Görünürlük Aktivitesi 3: Basın toplantıları Görünürlük Aktivitesi 4: Basın bültenleri Raporlama Aktiviteleri Raporlama Aktivitesi 1: Düzeli raporlar Raporlama Aktivitesi 2: TOBB ve Eurochambers a çevrimiçi rapor Raporlama Aktivitesi 3: Ara rapor İştirak 1, ALTSO, Ortak 2, ALTSO, Ortak 2 ALTSO Proje Ekibi, ALTSO, Ortak 2, İştirak 2 Proje Ekibi, ALTSO, Ortak 2, İştirak 2 ALTSO, Ortak 2, Ortak 3, İştirak 1 Proje Ekibi, ALTSO, Ortak 2, Ortak 3, İştirak 2 Proje Ekibi ALTSO, Ortak 2 ALTSO, Ortak 2 Proje Ekibi Proje Ekibi ALTSO, Ortak 2, Ortak 3 ALTSO, Ortak 2, Ortak 3 Raporlama Aktivitesi 4: Proje Ekibi Nihai rapor Faaliyetin sürdürülebilirliği (maksimum 3 sayfa) Aşağıda istenen bütün bilgileri veriniz: Teknik, ekonomik, sosyal ve politik seviyelerde mümkünse nicel verilerle faaliyetin beklenen etkisini açıklayınız (daha iyi mevzuatlara, davranış kurallarına, yöntemlere, vb. yol açacak mı?) * Proje tarafları arasındaki işbirliği, Türk ve Avrupa Odaları ile ticaret kuruluşları arasında iyi bir örnek teşkil etmiştir. Bu, Türkiye ve AB deki diğer Odalar ve Ticaret Borsaları arasında daha fazla ortaklık kurulmasını sağlayacaktır. Ayrıca, yeni Teklif Çağrıları yapılacaktır. Bölgedeki ticaret kuruluşlarının uluslararası ortaklıkları 2 yılda %10 oranında artmıştır. November 2010 (Update March 2011) Page 18 of 33

19 * Ticaret Portalı, şirketler için şeffaflık ve uluslarararasılığı teşvik etmiştir. Bu sistem hem kendi aralarında hem de AB deki muadilleriyle şirketler ağı kurmalarını sağlamıştır. * Projenin son iki ayına doğru Ticaret Portalı pilot testlerini tamamlayarak çalışmaya başlayacaktır. İlk etapta ALTSO dan 350 üye, Isparta Ticaret Borsasından 30 üye ve Limburg Ticaret ve Sanayi Odasından 90 üye sisteme kaydolacaktır. Proje süresi tamamlandıktan sonra sistem Batı Akdeniz Bölgesindeki diğer Ticaret Odalarına ve Ticaret Borsalarına sunulacaktır. 2 yılda şirkete ulaşması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bölgesel bir iş ağına dönüşecektir. * Portal, şirketler için uluslararası hale gelmeyi teşvik etmiştir. Üyelerimizin uluslararası iş kontakları, Ticaret Portalı kurulduktan sonraki ilk yılda %10 oranında artmıştır. Üç yılda %30 oranında artacaktır. * Projenin uygulama deneyimi aynı zamanda diğer işletmelerin de bu tarz hizmetler ve projeler geliştirmesi konusunda onları teşvik edecektir. MFİB ye ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına proje teklifi uygulama oranları projenin tamamlanmasından sonraki 1 yıl içerisinde %20 oranında artmıştır. Bir yaygınlaştırma planından ve öngörülen bir yaygınlaştırma kanalını açık bir şekilde belirterek faaliyetin çıktılarının tekrarı ve genişleme olasılıklarından (çarpan etkisi) bahsediniz: Proje için bir telefon hattı alınacaktır. Ayrıca, proje haberlerinin ve faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde duyurulabilmesi için SMS lik bir SMS paketi alınacaktır. Sistem, Batı Akdeniz Bölgesindeki diğer şirketlere de sunulacaktır. Bu amaçla, özellikle Ticaret Odası, Ticaret Borsaları ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile bağlantılarımız kullanılacaktır. Ayrıca, BAGEV (Batı Akdeniz Gelişim Vakfı) ve BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) ile yapılacak toplantılardaki sunumlar Odanın kendi bütçesinden karşılanacaktır. Dolayısıyla, yeni şirketler de sisteme katılacak ve bu bölgesel bir çevrimiçi iş ağına dönüşecektir. Bütün yerel proje tarafları sistemin şirketler arasında yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu amaç doğrultusunda, her bir taraf projenin özet raporunu paylaşarak hedeflenen amaçları ve elde edilen sonuçları gösterecektir. Sistemin bölgede daha kolay ve daha etkin bir şekilde yayılabilmesi için sistem Batı Akdeniz Bölgesindeki ticari kuruluşlara sunulacaktır. Bu amaçla, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile iletişime geçilecektir. Sistem, özellikle çevrimiçi eşleşme ve kümeleşmeye katılımları için kendilerine sunulacaktır. Bütün yerel proje tarafları sistemin ticaret kuruluşları arasında yaygınlaştırılmasına aktif bir şekilde katılım sağlayacaktır. Bu amaçla, hedeflenen amaçları ve elde edilen sonuçları göstermek için özet raporu paylaşacaklardır. Projenin ve transfer edilen know-how'ın Türkiye Odaları, Ticaret Borsaları ve Avrupa Odaları arasında yaygınlaştırılması için Türkçe ve İngilizce bir sunum hazırlanacaktır. Bu sunum, proje, proje çıktıları, şirket profilleri ve eşleşme için Ticaret Portalı, yaratılan ağ ve bu süreçte kullanılan yöntemler hakkında bilgiler içerecektir. Dolayısıyla, bu sunumun amacı diğer Oda ve Ticaret Borsalarının da bu tarz hizmetler ve uluslararası ağlar geliştirilmesini teşvik etmesi amaçlanmaktadır. Detaylı bir risk analizi ve beklenmedik durum planı sununuz. Teklif edilen her bir aktivite ile bağlantılı riskleri ve ilgili azaltma tedbirlerini belirtiniz. İyi bir risk analizinde fiziksel, çevresel, politik, ekonomik ve sosyal riskler bulunmalıdır yılındaki ALTSO seçimleri: 5174 sayılı yasa gereğince Ekim ve Kasım aylarında dört yılda bir olmak üzere odamızın seçimleri gerçekleştirilmelidir. Seçimlerin normal dönemi Ekim-Kasım 2012 dir. Bir kişinin yönetim kurulu başkanlığını arka arkaya 2 dönem üstlenmesi halinde üçüncü başkanlık dönemi için bu iki dönemden sonra en az bir seçim geçmelidir. Yasalardaki düzenleme bu süreci bu şekilde belirlemiştir. Şu anda yönetim kurulu başkanımızın birinci dönemidir. Yani, İkinci başkanlık dönemi için herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Mevzuata göre 2012 Ekim-Kasım seçimlerinde herhangi bir erteleme olmaksızın meslek grupları ve komiteler ve bu odaların üyeleri oda meclisini temsil edecek ve komiteler düzenlenecektir. Daha sonra, oda meclisi başkanı tek listeden, yönetim kurulu üyelerini de meclisten seçecektir. Dolayısıyla, oda üyeliğinde iki yılını tamamlamış ve aktif bir vergi mükellefiyeti bulunan bütün gerçek ve tüzel kişiler seçilme hakkına sahiptir. Bundan sonra ise kişi başkanlık ya da yönetim kurulu üyeliği için oda meclisi tarafından seçilme hakkına sahip olmaktadır. Bu süreç uyarınca seçimler mevzuat denetimine göre yapılmalıdır. Bu süreç bir risk olarak gözükse de yasal açıdan süreklilik esastır ve 20 yıllık geleneğe bakıldığında her türlü iş yeni idareler tarafından üstlenilmiştir ve başarılı bir şekilde devam etmektedirler. Başka bir anlayış imkanı yoktur zira projenin çok geniş bir üyelik ve sosyal fayda tabanı bulunmaktadır. November 2010 (Update March 2011) Page 19 of 33

20 Buna ek olarak, aynı süreç, bu proje çağrısını sunabilecek bütün odalar ve ticaret borsaları için aynı şekilde işleyecektir. Dolayısıyla, bir risk varsa bile bu bütün odalar ve ticaret borsaları için geçerli olacaktır. Ayrıca, birçok oda ve ticaret borsasının aynı başkanı tekrar seçme olasılığı bulunmamaktadır. ALTSO için de bu tarz bir engel bulunmamaktadır Üyelerin Ticaret Portalına ilgisizliği: İyi hazırlanan sunumlar, endüstri temsilcilerinin kendi çalışanlarına rehberlik etmesi, ücretsiz sınavlar uygulamayı artıracaktır. Üyeler tarafından Ticaret Portalının kullanılmasında karşılaşılabilecek zorluklar: Bu riski önlemek için Ticaret Portalı, basit ve kullanıcı dostu şekilde tasarlanacak ve interneti çok nadir kullanan üyelerimiz dikkate alınarak onların kaydolmaları ve bilgilerini kolayca girmeleri sağlanacaktır. Bu risk, hizmet sağlayıcı şirket ile paylaşılacaktır. Sistem, basit bir yapıda tasarlanacaktır. Çevrimiçi B2B sisteminde Türk ve Euregional şirketleri arasında iletişimle ilgili yaşanabilecek zorluklar 1) Sistem, şirketlerin bilgilerini Türkçe, İngilizce ya da Almanca girebilecekleri şekilde tasarlanacaktır ve ana bilgiler otomatik olarak tercüme edilecektir (yani herkesin bilgileri istedikleri dilde otomatik olarak görebildiği Facebook yapısı gibi). 2) Şirketlerin gerçekten işbirliği yapmak istemesi durumunda hem Alanya hem de Limburg Ticaret ve Sanayi Odasında bulunan mevcut danışmanlık hizmetlerini kullanabileceklerdir. 3) Şirketlerin yüz yüze tanışmak istemesi halinde Türkiye ve Hollanda da (Belçika, Almanya) planlanan eşleşme etkinliklerine katılabileceklerdir. Ticaret Portalının etkin olmaması Bu, kullanımı kolay bir sistemin kullanılmasıyla ve Limburg Ticaret ve Sanayi Odası ve onların Alman ortakları ile bu tarz bir sistemle ilgili iyi/kötü uygulamaların paylaşılmasıyla aşılacaktır. Hollandalı şirketlerden sisteme katılma konusunda yeterli ilgi olmaması: Bu, Limburg Ticaret ve Sanayi Odası tarafından daha önceki Ticaret Portalının geliştirilmesi sırasında öğrenilen derslerden birisi olan, daha geliştirme aşamasında çok etkili bir reklam planının geliştirilmesiyle aşılabilecek bir sorundur. Ticaret Portalı, kullanılmaya başlamadan önce ve başladıktan sonra tanıtılmalıdır. Bu tanıtım, sadece Limburg Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri için değil aynı zamanda Alman ve Belçikalı ortakların üyeleri için web sitesi, bültenler, olaylar, vb. aracılığıyla yapılacaktır. Hollandalı, Alman ve Belçikalı şirketlerin Ticaret Portalında kalmak için yıllık bir ücret ödemek istememeleri. Ticaret Portalı uygulanmadan önce ve sonra, bu (gelecek) üyelere yıllık ücret ödemek isteyip istemedikleri sorulacaktır. Eğer istemiyorlarsa daha başlangıçta ALTSO ve IT şirketi tarafından bir çözüm bulunacaktır. Uygulama safhası sırasında ve sonrasındaki ana ön-koşulları ve varsayımları belirtiniz. Ana Ön-Koşullar şunlardır; * Proje, finansman programı tarafından hibe edilmektedir ve sözleşme imzası atılmalıdır. * Yerel ortak ve yabancı ortak ile ortaklık başarılı bir şekilde yürütülmelidir. Varsayımlar şunlardır; *Ticaret portalı planlanan süre içerisinde tasarlanmıştır. *Proje ortakları ve iştirakleri projeye büyük bir ilgi göstermiştir ve projeden sonra etkin bir işbirliği sürdürülmüştür. *Başvuru sahibinin ve ortakların üyeleri projeye büyük bir ilgi göstermiştir ve proje seminerlerine ve eğitimlerine katılmıştır. *Başvuru sahibinin ve ortakların üyeleri ticaret portalına kolay bir şekilde adapte olmuştur. * Ticaret portalı pratik, güvenlik ve profesyonel bir IT hizmeti sunmaktadır. Faaliyetin tamamlanmasından sonra sürdürülebilirliğin nasıl garantiye alınacağını açıklayınız. Bu, gerekli takip aktivitelerini, yerleşik stratejileri, sahip çıkmayı, iletişim planını, vb. kapsayabilir. Bu şekilde, aşağıdaki 3 sürdürülebilirlik konusu arasında bir ayrım yapınız: a. Finansal sürdürülebilirlik: takip aktivitelerinin finansmanı, gelecekteki bütün işletme ve bakım maliyetleri için gelir kaynakları, vb.; Odamız, üyelik ücreti, kayıt ve hizmet masrafları gibi düzenli ve güçlü gelir kaynaklarına sahiptir. Odanın yıllık ortalama geliri ,000 TL'dir. İdari binanın büyüklüğü mt 2 olmakla birlikte eğitim binasının büyüklüğü 550 m 2 dir. Projeyi takiben odamız bir odayı proje ofisi olarak ayırarak proje aktivitelerini desteklemeye devam edecektir. Proje süresince şirketlerin Ticaret Portalına kaydolması ücretsiz olacaktır. Projeden sonra ise üyelik için yıllık bir ücret alınacaktır. Bu tutar, Ticaret Portalının hosting ve bakım masrafları için kullanılacaktır. Buna ek olarak, odamız sistemin sürdürülebilirliği için yıllık bütçesinden belli bir tutar ayıracaktır. Proje sona erdikten sonra proje asistanı da odamız tarafından istihdam edilecektir. November 2010 (Update March 2011) Page 20 of 33

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI Ek II Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI YARARLANICILARA YÖNELİK UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ Sonuçları yaygınlaştırma ve kullanmaya yönelik faaliyetler,

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti alımı yapılacaktır. 30.06.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/13679 KONU : Dijital Platform Geliştirme ve Tasarım Hizmeti Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Temmuz 2015 Pazartesi günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes İçin Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi I. Ara Rapor. (Mayıs 2002) T.C. BAŞBAKANLIK Herkes İçin Bilgi Toplumu etürkiye Girişimi I. Ara Rapor (Mayıs 2002) 2 Sunuş Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın bilim ve

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir.

LAR II. Aşama TR 07.01.05 FİNAL RAPORU. Bileşen. Faaliyet. Çıktı. Seçimle gelen. Açıklamaa. stratejileri ile. ve İhaleler Birimidir. Türkiye de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi LAR II. Aşama TR 07.01.05 İrfan Haşlak ve Özlem Yıldırım ın yardımlarıyla Simon Forrester, Mustafa Lütfi Şenn ve Tarkan Oktay tarafından

Detaylı

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Yapılanması

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı