KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI"

Transkript

1 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI

2 TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 2

3 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI (ÖZET) 2011 (Bin TL) % 2012 (Bin TL) Dolaysız Vergiler ,55% ,32% Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,33% ,09% ,22% ,23% Dolaylı Vergiler ,45% ,68% KDV ,59% ,52% ÖTV ,59% ,27% Diğer ,28% ,88% Toplam Vergi Gelirleri ,00% ,00% % 3

4 KDV DE MÜKELLEF (KDV Kanunu Md. 8) KDVK nun 8.maddesinde kimlerin KDV mükellefi oldukları sayma yöntemiyle belirlenmiştir: - Mal teslimi ve hizmet ifası yapanlar, - İthalatta mal ve hizmet ithal edenler, - Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, - vb. 4

5 KDV DE VERGİ SORUMLUSU (KDV Kanunu Md. 9/1) Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkez ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve, gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 5

6 KDV DE VERGİ SORUMLUSU (KDV Kanunu Md. 9/1) KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir. 6

7 TEVKİFAT SORUMLULUĞUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN MÜEYYİDESİ Tevkifat sorumlusu, tevkif ettiği KDV yi 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmek zorundadır. 7

8 TEVKİFAT SORUMLULUĞUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN MÜEYYİDESİ KDV2 Beyannamesi yasal süresinde teslim edildi. KDV2 nin ödemesi yapılmadı. Müeyyide: Gecikme zammı uygulanır. 8

9 TEVKİFAT SORUMLULUĞUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN MÜEYYİDESİ KDV2 Beyannamesi yasal süresi içerisinde teslim edilmedi veya eksik beyan verildi. Müeyyidesi: Vergi Ziyaı Cezası (1 Kat) + Gecikme Faizi Her iki halde de ödenmeyen vergi KDV1 Beyannamesinde indirilmemiş olsa bile sonuç değişmez. 9

10 VERGİ ZİYAI CEZASI - Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerinin, - zamanında yerine getirmemesi veya - eksik yerine getirmesi yüzünden - verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya - eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. 10

11 KDV TEVKİFATI AÇISINDAN MÜTESELSİL SORUMLULUK KDV tevkifatı uygulanan işlemin; - gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına ait olması, - hesaplanan verginin alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmiş olması şartıyla, - satıcıya ait kısmın hazineye intikal ettirilmemiş olması halinde, - alıcı bu vergiler için sorumlu tutulmayacaktır. 11

12 KDV DE MÜTESELSİL SORUMLULUK (84 NO.LU TEBLİĞ) Genel prensip; alıcı, satıcı tarafından Hazine ye intikal ettirilmeyen vergiden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır. - Ancak, mal teslimi veya hizmet ifasının, gerçek bir işleme dayanması, - işleme ait ödemenin, banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla ya da çek kullanılarak yapılması halinde alıcı müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap olmayacaktır. 12

13 KDV TEVKİFATININ UYGULANMA ŞEKLİ KDV tevkifatında alıcı, sorumlu sıfatıyla tevkifata tabi tutup 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ettiği vergiyi aynı dönemde 1 No.lu KDV Beyannamesi ile indirim konusu yapmaktadır. 13

14 KDV TEVKİFATININ ALICI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 1.Durum 2.Durum 3.Durum KDV1 500,00 Ödeme 100,00 Ödeme 200,00 Devir KDV2 200,00 Ödeme 200,00 Ödeme 200,00 Ödeme Yeni KDV1 300,00 Ödeme 100,00 Devir 400,00 Devir Ek finansal yük oluşturmaz Kısmi finansal yük oluşturur Finansal yük oluşturur 14

15 KDV TEVKİFATININ SATICI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Tevkifat uygulanması sebebiyle satıcının devreden KDV tutarının aylar itibarıyla artış göstermesi durumunda, satıcı üzerinde de finansal yük oluştuğunu söyleyebiliriz. 15

16 KDV DE TEVKİFATIN NEDENLERİ VE KDV TEVKİFATI UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 16

17 TAM TEVKİFATIN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ Tam tevkifatın çıkış sebebi; - mal teslimi veya hizmet ifasının KDV nin konusuna girmesi fakat, - herhangi bir sebepten dolayı satıcının KDV mükellefi olmadığı durumlarda, - alıcı tam tevkifat yapmakla yükümlü tutulmuştur. 17

18 KISMİ TEVKİFATIN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ - Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımının yaygın olması, - Bazı sektörlerde KDV li girdilerin azlığı, - KDV kayıp ve kaçağının yüksek olarak görüldüğü sektörler, - Beyan edilen vergilerin ödenmediği sektörlerin varlığı ve - Vergi idaresinin bazı sektörlerde satıcılardan ziyade alıcıları daha güvenli olarak kabul etmesi. 18

19 KDV TEVKİFATININ YASAL DAYANAKLARI - KDV Kanunu Md. 9/1 - KDV Kanunu Md. 29/4 - VUK Md No.lu KDVK Genel Tebliği (118 ve 122 No.lu Tebliğlerle revize edildi.) - 60 No.lu KDV Sirküleri (63 No.lu KDV Sirküleri ile revize edildi.) 19

20 KDV TEVKİFATI TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. KISMİ TEVKİFAT Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. 20

21 TEVKİFATIN BEYANI Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir. Tevkifat kapsamındaki işlemlerde vergiyi doğuran olay bakımından özellikli bir durum söz konusu değildir. 21

22 TEVKİFATIN BEYANI İşleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır. 22

23 TEVKİFATIN BEYANI - İşlem bedelinin ödenmemesi, - işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, - alıcıya geç gelmesi veya - hiç gelmemesi tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. 23

24 TEVKİFATIN BEYANI Genel bütçeli idareler dışındaki vergi sorumluları tevkif ettikleri vergiyi, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bunların başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması ve dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu uygulamaya engel değildir. 24

25 KDV NİN İNDİRİMİ 2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir indirim yapılması mümkün olmadığından tevkif edilen KDV nin tamamının beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir. 25

26 KISMİ TEVKİFATTA KDV NİN İNDİRİMİ SATICI TARAFINDAN BEYAN EDİLECEK KISMI Takvim yılı aşılmamak şartıyla,işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. ALICI TARAFINDAN BEYAN EDİLECEK KISMI 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. 26

27 ÖRNEK Satıcı (B) Alıcı (A) Fatura Tarihi xxx İşlem Bedeli 1.000,00 Hesaplanan KDV 180,00 Tevkifat Oranı 7/10 Alıcı Tar.Tevkif Edilecek KDV 126,00 Satıcı Tar.Beyan Edilecek KDV 54,00 27

28 ALICI (A) NIN YAPACAĞI İŞLEMLER - Bu alışla ilgili olarak 2 No.lu KDV Beyannamesi Alıcı (A) tarafından 24 Hazirana kadar Maliye Bakanlığına teslim edilecektir ve - Alıcı (A) 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ettiği 126,00 TL. KDV ni aynı dönemde 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır. 28

29 ALICI (A) NIN YAPACAĞI İŞLEMLER - Alıcı (A), 2 No.lu KDV Beyannamesini yanlışlıkla süresinden sonra, - mesela 24 Ağustosta verirse, - 126,00 TL. lık tutar da 24 Ağustosta verilmesi gereken temmuz dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek, - (A) nın satıcıya ödediği/borçlandığı 54,00 TL.lık tutar ise yıl geçmemek şartıyla alış faturasının defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilecektir. 29

30 ÖRNEĞE İLİŞKİN YEVMİYE KAYDI / / Ticari Mallar 1.000, İndirilecek KDV 180, Sor.Sıfatıyla Bey.Ed.KDV 126, Satıcı (B) 1.054,

31 SATICININ ALICIYA FATURAYI GEÇ İNTİKAL ETTİRMESİ - Satıcının bu faturayı süresinden sonra, mesela, 16 Temmuz da düzenleyip (A) ya intikal ettirmesi, - sorumlu sıfatıyla beyanın 24 Haziran a kadar yapılmasına engel değildir. - Bu durumda hesaplanan verginin 126,00 TL. kısmı mayıs dönemi KDV1 Beyannamesi ile, 54,00 TL. lık kısmı (takvim yılı aşılmamak kaydıyla) faturanın defterlere kaydedildiği dönem için verilecek KDV1 Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. 31

32 TAM TEVKİFAT UYGULAMASI 32

33 TAM TEVKİFAT Tam tevkifat, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. Tam tevkifat uygulanacak işlemler, 117 No.lu KDV Genel Tebliğinin 2.bölümünde sayılanlarla sınırlıdır. 33

34 TAM TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER - İkametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayanlar tarafından yapılan teslim ve hizmetler, - Serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, - Kiralama işlemleri, - Reklam verme işlemleri. 34

35 İKAMETGAHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Bu bölümde KDV Kanunu nun 9.maddesinde sayılanlar yer almaktadır. İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye dışında olanlar, gelir ve kurumlar vergisi yönünden dar mükellef olarak kabul edilmektedirler. 35

36 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER - Dar mükellefler tarafından verilen hizmetin Türkiye de ifa edilmesi, - bunların yurtdışında yaptığı ancak Türkiye de faydalanılan hizmetler KDV nin konusuna girmektedirler. 36

37 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER - Alınan hizmet KDV nin konusuna girmiyorsa, - veya KDV den müstesna tutulmuşsa, - Türkiye de yapılmamış ya da - hizmetten Türkiye de faydalanılmamışsa hizmet, KDV ye tabi olmayacaktır. 37

38 HİZMET İTHALATINA İLİŞKİN ÖRNEKLER - Türkiye de inşa edilecek bir AVM için yurt dışında çizilip Türkiye ye gönderilen mimari proje hizmeti, - Türkiye de faaliyette bulunan enerji santralinin işletilmesine ilişkin olarak yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti, 38

39 HİZMET İTHALATINA İLİŞKİN ÖRNEKLER - KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti, - KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluşuna konusuyla ilgili olarak dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında yurt dışından bilgi gönderilmesi hizmeti. 39

40 YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLER Yurtdışında kayıtlı banka ve finans kurumlarından alınan - krediler, - bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ödenen faiz, - komisyon ve - kur farkları KDVK nun 17/4-e maddesi gereği KDV den istisnadır. 40

41 YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLEN KREDİLER Esas faaliyet konularından biri kredi vermek olmayan yurt dışında mukim kişi ve kurumlardan alınan kredilerde KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bu açıdan kişi ve kurumlara ödenen - faiz, - komisyon ve - kur farkı bedelleri için KDV tevkifatı uygulanacaktır. 41

42 DAR MÜKELLEFLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MAL TESLİMİ İŞLEMLERİ Dar mükellefler tarafından KDV siz olarak gerçekleştirilen mal teslimleri için de KDV tevkifatı uygulanacaktır. 42

43 DEBİT NOTE LARIN KDV TEVKİFATI KARŞISINDAKİ DURUMU İthalatın gerçekleşmesinden sonra ithalatı gerçekleştirilen malla ilgili olarak satıcı lehine oluşan fiyat farkları için, yurtdışı satıcı tarafından düzenlenen belgeye debit note adı verilir. Debit note lar üzerinde yer alan tutarın, belge tarihindeki döviz alış kuruyla TL. na çevrilmesi, çıkan tutar üzerinden ithalat sırasında ödenen KDV oranında vergi hesaplanarak KDV2 beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 43

44 CREDİT NOTE LARIN KDV TEVKİFATI KARŞISINDAKİ DURUMU İthalatın gerçekleşmesinden sonra ortaya ithalatı gerçekleştirilen malla ilgili olarak alıcı lehine ortaya çıkan fiyat farkları için, yurtdışı satıcı tarafından düzenlenen belgeye credit note adı verilir. Credit note lar üzerinde yer alan tutarın, belge tarihindeki döviz alış kuruyla TL. na çevrilmesi, çıkan tutar üzerinden ithalat sırasında ödenen KDV oranında vergi hesaplanarak KDV1 beyannamesinde ilave edilecek KDV bölümünden düzeltme işleminin yapılması gereklidir. 44

45 YURTDIŞI CİRO PRİMLERİNİN KDV TEVKİFATI KARŞISINDAKİ DURUMU Yurtdışı satıcılara yıl sonlarında veya belirli dönem sonlarında veya belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibariyle, asıl işleme ilişkin matrahın değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Ciro primleri için düzenlenecek belgelerde yer alan tutarların, belge tarihindeki döviz alış kuruyla TL. na çevrilmesi, çıkan tutar üzerinden ithalat sırasında ödenen KDV oranında vergi hesaplanarak KDV tutarının KDV1 beyannamesinde ilave edilecek KDV bölümünden düzeltme işleminin yapılması gereklidir. 45

46 ROYALTİ VE LİSANS ÖDEMELERİ Royalti = Telif hakkı, Lisans = Bir malı yabancı firma adına üretme izni Her iki ödeme türü de gayrimaddi hak olarak kabul edilmekte olup ödenen bedeller üzerinden tam tevkifata tabidirler. 46

47 FRANCHISING HİZMETLERİ Franchising bir pazarlama modelidir. Bu sistemde marka, patent, know-how, ticaret ünvanı, marka ve benzerlerinin imtiyaz hakkı sahibi, belirli süre, koşul ve sınırları kapsayan anlaşmayla bağımsız yatırımcılara sistemini ve markasını kullandırmakta karşılğında giriş ücreti ve dönemsel ücretler almaktadır. Her iki ödeme türü de gayrimaddi hak olarak kabul edilmekte olup ödenen bedeller üzerinden tam tevkifata tabidirler. 47

48 SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER KDV Kanunu nun (1/1) maddesine göre, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. GVK da serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır şeklinde tanımlanmıştır. 48

49 SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE SÜREKLİLİK KAVRAMI Serbest meslek faaliyetinde süreklilik, serbest meslek faaliyetini icra edenin KDV mükellefiyeti açısından belirleyici unsurdur; - Serbest meslek faaliyetini mutad (alışılmış) ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefi olacak, - Arızi (geçici) olarak serbest meslek faaliyeti icra edenler için KDV mükellefiyeti tesis edilmeyecektir. 49

50 GVK Md Müellif (Yazar), - Mütercim (Tercüman-Çevirmen), - Heykeltraş, - Hattat, - Ressam, - Bestekar, - Bilgisayar Programcısı ve - Mucitlerin ve - Bunların kanuni mirasçılarının 50

51 GVK Md. 18 şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralama suretiyle elde ettikleri hasılat 51

52 SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE KDV TEVKİFATI GVK Md. 18 de yer alanları kısaca eser yaratanlar olarak adlandırabiliriz. Sözü edilen eserlerin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun hükümlerine göre eser niteliğinde olması ve ihtira beratlarının da tescil edilmiş bulunması gerekmektedir. 52

53 SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE KDV TEVKİFATI GVK nun 18.maddesinde sayılan teslim ve hizmetleri sadece GVK nun 94. maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV nin, bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır. 53

54 TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR (GVK MD. 94) - Kamu idare ve müesseseleri, - İktisadi kamu müesseseleri, - Sair Kurumlar, - Ticaret Şirketleri, - İş Ortaklıkları, - Dernekler, - Vakıflar, - Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri, - Kooperatifler, 54

55 TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR (GVK MD. 94) - Yatırım fonu yönetenler, - Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur ticaret ve serbest meslek erbabı, - Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler. 55

56 SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE KDV TEVKİFATI Ayrıca, 18.madde kapsamında işlem yapan kişilerin, bu şekilde işlem yapılmasını önceden vergi sorumlularına bildirmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki serbest meslek mensupları ayrıca KDV Beyannamesi vermeyecek ve defter tutmayacaklardır. Uygulama için vergi sorumluları gider pusulası tanzim edeceklerdir. 56

57 SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE KDV STOPAJI Düzenlenecek gider pusulasında GVK 94/2-a maddesi gereği %17 stopaj gösterilecektir. Vergi sorumluları stopaj tutarı dahil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edeceklerdir. 57

58 ÖRNEK Dergilere karikatür çizen bir serbest meslek mensubu karikatür başına 200,00 TL. net telif ücreti almaktadır. Karikatüristin her ay 1 karikatür verdiği (A) dergi işletmesi bu hizmetle ilgili Gelir Vergisi ve KDV tevkifat tutarlarını şu şekilde hesaplayacaktır: 58

59 ÖRNEK Gelir Vergisi Stopaj Oranı %17 Brüt Stopaj Matrahı 200 / 0,83 = 240,96 Gelir Vergisi Stopajı (%17) 40,96 Net Ödenen 200,00 KDV Matrahı 240,96 KDV 240,96 x %18 = 43,37 59

60 ÖRNEK Hizmet Üretim Gid. 240, İndirilecek KDV 43, Satıcılar 200, Öd.Stopaj 40, Sor.Sıfatıyla Öd.KDV 43,

61 SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE KDV TEVKİFATI GVK 18.madde kapsamına giren hizmetlerin GVK 94.maddesinde sayılmayan kişi, kurum ve kuruluşlara verilmesi halinde yukarıda belirtilen uygulamadan KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. 61

62 SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE KDV TEVKİFATI - Sorumluluk uygulamasını tercih etmeyenler ile, - GVK 18.md. kapsamına girmesi mümkün olmayanlar tarafından yapılan teslimler için, - kısmi tevkifat hükümleri saklı olmak kaydıyla, - yapılan işlem üzerinden hesaplanan KDV kendileri tarafından beyan edilecektir. - (Serbest Meslek Mk.) 62

63 GVK Md. 94 DE YER ALANLAR TARAFINDAN İSTENECEK YAZI Alıcılar, satıcılardan bir yazı talep edeceklerdir. Bu yazıda işlemi yapanlar; - Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV ye tabi olmadığını, - Faaliyetlerinin KDV ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiklerini veya - Faaliyetlerinin KDV ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV nin kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini belirteceklerdir. 63

64 KİRALAMA İŞLEMLERİ GVK Md. 70 te sayılan mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV ye tabi tutulmuştur. Bu işlemlerin KDV ye tabi olması, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılması şartına bağlı değildir. 64

65 KDVK DA YER ALAN İSTİSNALAR (KDVK 17/4-d) - İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ile, - Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı GVK 70.maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri. 65

66 KDVK DA YER ALAN İSTİSNALAR (KDVK 17/4-o) - Gümrük antrepoları ve - Geçici depolama yerleri ile - Gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; - ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile - transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile - vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve - bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması, 66

67 KİRALAMA İŞLEMLERİ Kiralama işlemleri ile ilgili KDV; - Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahildir), - Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. 67

68 KİRALAMA İŞLEMLERİ Ayrıca, kiracının; - GVK na göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), - Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna olan işletmeler, - Sadece KDV ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması hallerinde de, kiralama hizmetine ait KDV söz konusu kiracılar tarafından aynı kapsamda tevkifata tabi tutulacaktır. 68

69 REKLAM VERME İŞLEMLERİ Reklam hizmeti alanın KDV mükellefi, reklam hizmeti verenin KDV mükellefi olmaması halinde ortaya çıkan tam tevkifat uygulamasıdır. Reklam hizmeti alanın, sadece sorumlu sıfatıyla KDV mükellefiyetinin bulunması halinde tevkifat uygulanmayacaktır. 69

70 REKLAM VERME İŞLEMLERİ Reklam hizmeti alanın KDV mükellefi, reklam hizmeti verenin KDV mükellefi olmaması halinde ortaya çıkan tam tevkifat uygulamasıdır. 70

71 REKLAM VERME İLE İLGİLİ ÖRNEKLER - Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, - Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, - Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklam vermektir. 71

72 REKLAM VERME İŞLEMLERİ Reklam hizmeti alanın; - GVK na göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), - Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV den istisna olan işletmeler, - Sadece KDV ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması hallerinde de, reklam hizmetine ait KDV, hizmeti alanlar tarafından tevkifata tabi tutulacaktır. 72

73 KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI 73

74 KISMİ TEVKİFAT Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. 74

75 KISMİ TEVKİFAT Kısmi tevkifat uygulanacak, 117 No.lu KDVKGT de belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır. 75

76 KISMİ TEVKİFAT YAPMAKLA SORUMLU TUTULANLAR Grup 1 Grup no.lu tebliğin 3.1.2/a bölümünde belirtilen alıcılar 117 no.lu tebliğin 3.1.2/b bölümünde belirtilen alıcılar 76

77 GRUP 1 (117 NO.LU TEBLİĞ MD /a) Grup 1 tüm KDV mükelleflerinden oluşur. Sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir. 77

78 GRUP 2 BELİRLENMİŞ ALICILAR (117 NO.LU TEBLİĞ MD /b) sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, 78

79 GRUP 2 BELİRLENMİŞ ALICILAR (117 NO.LU TEBLİĞ MD /b) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları 79

80 KISMİ TEVKİFAT YAPMA ZORUNLULUĞU OLMAYANLAR - Belediyeler, okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, - Belirlenmiş alıcıların birbirlerine yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), - KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Grup 2 ayrımı kapsamındaki belirlenmiş alıcılardan olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında, tevkifat uygulaması yapılmayacaktır. 80

81 KISMİ TEVKİFAT YAPMA ZORUNLULUĞU OLMAYANLAR - Tebliğin (3.1.2/b) (Grup 2) ayrımında yer alanların kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın tevkifata tabi tutulmayacaktır, - Payları İMKB de işlem gören bir şirketin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu şirket belirlenmiş alıcılar kapsamında yer almamaktadır. 81

82 YANSITMA FATURALARINDA KDV TEVKİFATI YAPILACAK MI? - Kısmi tevkifat uygulaması ile güdülen amaca esas işlem olan ilk işlemde yapılacak tevkifatla ulaşılacağından, - KDV tevkifatı uygulanmış bir masrafın, diğer bir işletmeye yansıtılması halinde, tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır. 82

83 GRUP 2 DE YER ALAN ALICILARIN TEVKİFAT KAPSAMINDAKİ SATIŞLARI Genel Kural: Grup 2 de yer alanların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır. İstisnası: Ancak, bu durum profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara yapılan teslim ve hizmetlerde geçerli değildir. 83

84 İSTİSNALAR Ayrıca KDV Kanunun; - 11/1-c (imalatçıların ihraç kaydıyla yapacağı teslimler) ve - Geçici 17. (Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar teslimi) maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDVK uyarınca KDV den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmayacaktır. 84

85 İŞLEM BEDELİNE İLİŞKİN SINIR Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli TL. yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. 85

86 İŞLEM BEDELİNE İLİŞKİN SINIR Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır. 86

87 İŞLEM BEDELİNE İLİŞKİN SINIR Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlemek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlem yapılacaktır. 87

88 BİLDİRİM ZORUNLULUĞU - Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, - tevkifat uygulanan satışları ile - satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, - satışın yapıldığı döneme ait KDV1 ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. 88

89 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER 89

90 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT PROJE HİZMETLERİ TEVKİFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri. 90

91 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT PROJE HİZMETLERİ TEVKİFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) 91

92 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT PROJE HİZMETLERİ TEVKİFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin (3.2.2.) bölümü kapsamında değerlendirilir. Bu işlerde tevkifat oranı 9/10 dur. 92

93 KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINA GİREN HİZMETLERİN ALT YÜKLENİCİLERE DEVREDİLMESİ TEVKİFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Yükleniciler tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. 93

94 KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINA GİREN HİZMETLERİN ALT YÜKLENİCİLERE DEVREDİLMESİ TEVKİFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Örnek 1: (A) Bakanlığı tarafından yapılan enerji nakil hattı işi ihalesini (B) İnşaat A.Ş. kazanmıştır. (B) bu işe ait nakliye işlerini (C ) firmasına devretmiştir. Bu durumda, (B) nin (A) ya, (C ) nin (B) ye düzenledikleri faturalarda tevkifat uygulanacaktır. 94

95 KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINA GİREN HİZMETLERİN ALT YÜKLENİCİLERE DEVREDİLMESİ TEVKİFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) A Bakanlığı (Grup 2) 2/10 Tevkifat B İnşaat A.Ş. 2/10 Tevkifat C Nakliyeci 95

96 KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINA GİREN HİZMETLERİN ALT YÜKLENİCİLERE DEVREDİLMESİ TEVKİFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Örnek 2: DSİ tarafından yaptırılan bir baraj inşasında kullanılacak hazır betonun, işin asıl yüklenicisi (A) İnş.Taah.A.Ş. Tarafından (B) Hazır Beton A.Ş. den temin edilmesi durumunda, hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine konulması işinin belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden işlerden olması ve bu nedenle inşaat taahhüt işi olarak kabul edilmesi nedeniyle (B) tarafından verilen hazır beton taahhüt ve temini hizmeti tevkifat uygulaması kapsamında olacaktır. 96

97 KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINA GİREN HİZMETLERİN ALT YÜKLENİCİLERE DEVREDİLMESİ TEVKİFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) D.S.İ. (Grup 2) 2/10 Tevkifat (A) İnşaat Taah. A.Ş. 2/10 Tevkifat (B) Hazır Beton A.Ş. 97

98 KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINA GİREN HİZMETLERİN ALT YÜKLENİCİLERE DEVREDİLMESİ TEVKİFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Tevkifat uygulaması kapsamındaki işin bir kısmının alt yüklenicilere (taşeronlara) devredilmesi halinde, devir işlemlerinin yazılı bir sözleşmeye dayanıp dayanmaması tevkifat uygulaması bakımında önem arz etmemektedir. 98

99 KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINA GİREN HİZMETLERİN ALT YÜKLENİCİLERE DEVREDİLMESİ TEVKİFAT ORANI: 2/10 GRUP: (2) Alıcının, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlar arasında yer almaması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi tutulmayacaktır. Ancak ilk yüklenicinin Tebliğin (3.1.2/b) ayrımı kapsamında yer alması halinde, ilk aşamada tevkifat kapsamına girmeyen bu işin kısmen veya tamamen devredildiği alt yüklenicilerden tevkifat yapılacaktır. 99

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına tabi iģlemlerin sistematik bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve tevkifat uygulamalarında Maliye Bakanlığının

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR 21 Haziran 2012 tarihli ve 63 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile 60 numaralı

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ÇORLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) TAM TEVKİFAT UYGULANACAK

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/60 Konusu : Tarihi : / /2011 Sayısı : KDVK-60/2011-1 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin mevcut

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi Özelgeleri Gelir İdaresi Özelgeleri (2011-2014) Son Güncelleme: 14.10.2014 Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak 2011-2014 dönemde verilen bazı özelgeler. Vergi Usul Kanunu nun 413. maddesi çerçevesinde, vergi durumları

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 www.gib.gov.tr SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz Ayrıntılı

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı