ÖNSÖZ * 2005 eserinin Önsöz üdür. * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ * 2005 eserinin Önsöz üdür. * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara,"

Transkript

1 ÖNSÖZ * Sevr den Kopenhag a Parçalanmak Đstenen Türkiye isimli bu çalışma, 2000 yılında iki araştırmamız ve Atatürk ün konuyla ilgili bazı sözlerinden oluşan ve aynı isimle Ocak Yayınları nda basılarak ücretsiz devlet erkanına ve ilgililere dağıtılan küçük bir broşürün geliştirilmesiyle meydana geldi. O broşür daha sonra Ocak 2004 te basılan Sorun Olan Avrupa Birliği isimli eserimizin ilgili bölümlerini oluşturmuştu. Ekleri ile birlikte büyük boy 550 sayfa tutan Sorun Olan Avrupa Birliği eserimizin ilk baskısı yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede tükendi. Şüphesiz bu bir yıl içinde önemli gelişmeler oldu. 17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananların değerlendirilmesi gerekiyordu. Bu değerlendirmelerle o eserimiz ikinci baskıya hazırlandı. Fakat, özellikle geniş kesimlerin daha kolay yararlanmaları düşüncesiyle bazı can alıcı bölümlerin kamuoyumuzun dikkatine sunulması gerekiyordu. Bu maksatla, elinizdeki eser ortaya çıktı. Diğer kitabın yeni baskısında yeni belgelerle genişletilen Ekler Bölümü bu esere alınmadı. Böylece okuyucunun ana konuya daha çok yoğunlaşması hedeflendi. Bazılarınca adeta bir Milat gibi sunulan Aralık Brüksel Zirvesi öncesi toplumumuzda büyük beklentiler oluşturuldu. Müzakere tarihi alınacak, Türkiye yakın bir gelecekte Avrupalı olacaktı Đlerleme Raporu nda yer alan talepler bile yöneticileri gördükleri rüyadan uyandırmaya yetmedi. Ardından, Zirve karar taslağı bir ateş topu gibi Türkiye nin gündemine oturdu. Buradaki geliyorum diyen kaza da karar vericileri ve bazı aydınları uykularından uyandıramadı. Nihayet davullu ve zurnalı, büyük bir başarı gibi kutlanan Zirve kararları ile Türkiye Ekim 2005 ten itibaren tarama sürecine başlayacak ve müzakerelere oturacaktı. Bu kararın ne pahasına alınmış olduğu olayın sıcaklığında, bazı ciddi seslere rağmen anlaşılamadı. Zaman ilerledikçe görüldü ki; Türkiye Kıbrıs, Ermeni Meselesi, Patrikhane, Gayrimüslim Azınlıklar ve milli birlik ve bütünlüğü gibi pek çok konuda milli duruşundan taviz vererek ulaşacağı bir yolculuğa çıkıyordu. Ucu açık olan uzun yolun sonunda sadece imtiyazlı ortaklık durağı vardı. Bu durakta Türkiye; Avrupa Birliği trenine son vagon olarak, bazı kısıtlamalarla eklemlenecekti. Bizim, bu kitabın yayınlanmasından beş yıl önce yazdığımız bazı konularla, Sorun Olan Avrupa Birliği isimli kitabımızda bir yıl önce yazdığımız bazı hususları Türk kamuoyu 17 Aralık Zirvesi öncesinde tartışmaya başladı Đlerleme Raporu ile Türkiye Kürtlerin etnik, Alevilerin de dinsel azınlık olduğunu öğreniyor; tepkiler yükseliyordu. Leyla Zana ve arkadaşlarının Kürtler azınlık değildir tepkisi, bazı safdilleri de sevindiriyordu. Halbuki, istek ve beklentilerini yıllardır Avrupa Birliği ve ABD üzerinden yönlendirmeye alışmış bölücü çevrelerin talepleri bunun daha fazlasıydı: Biz azınlık değiliz. Kurucu unsuruz. TC yi * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara, 2005 eserinin Önsöz üdür. 1

2 Türklerle birlikte kurduk. Anayasa değiştirilmeli, Türklerle birlikte kurucu unsur olarak tanımlanmalıyız ve Kürtçe, Türkçe ile birlikte resmi dil olmalıdır diyorlardı. Hatta daha ileri gidilerek, Avrupa da yayınlanan bir bildiri ile Kürtler için özerklik talepleri seslendiriliyordu. Önce Irak ın Kuzeyinde yakılan Türk bayrağı, ardından bu defa Mersin de çiğneniyordu. Đdamdan kurtularak, güya Đmralı da müebbet hapis cezasını çeken ve güvenli bir şekilde buradan örgütünü yöneten terörist başı; Irak, Suriye, Đran ve Türkiye Kürtleri için Demokratik Konfederalizm adı altında bir devlet modeli öneriyor ve bu sözde devletin bayrakları sözde vatandaşlar tarafından 2005 Nevruzunda ellerde taşınıyordu. Türk milleti, nihayet Avrupa Birliği hayalleri ile başına örülmek istenen ağları keşfederek, sokaklara dökülüyor; bayrağına, bağımsızlığına ve devletine sahip çıkıyordu. Evet; bir aydın için, bu yüce milletin düşünen bir evladı için ben demiştim, ben bu sonucu önceden görmüştüm ve uyarmıştım demenin; sonuca ulaşıldıktan sonra artık bir anlamı kalmıyor. Burada tekrar edilmesi gereken herhalde şudur: Bu süreç, eğer bu şekilde devam eder, tersine çevrilmezse Türkiye Cumhuriyeti Devleti ni kuruluş esasları ile yaşatmak mümkün değildir. Bu bir inançsızlık veya umutsuzluk da değildir. Gerçeği, gidişi önceden fark edip, milli bilinci uyarmaya, uyandırmaya dönük bir tespittir. Esere müstakil bir bölüm olarak Öncesi ve Sonrasıyla 17 Aralık Zirvesi ile ilgili bir değerlendirme konuldu. Yukarıda kısa notlar halinde verdiğimiz gelişmeler bu bölümde ele alınmıştır. 15 Aralık 2004 günü, yani zirveden iki gün önce Avrupa Parlamentosu nda Türkçe Evet lerle kabul edilen ve zirve kararlarının 21. Maddesi nde atıf yapılan önemli kararlar da bu bölümde değerlendirilmiştir. Đşin garibi, zirve kararlarının adeta arka planın oluşturan bu Avrupa Parlamentosu kararları nedense Türkiye de görmezden gelinmiş, yok farzedilmiş, kamuoyundan gizlenmiştir. Başbakanlık Đnsan Hakları Danışma Kurulu tarafından hazırlanan ve Zirve öncesinde kamuoyumuzda geniş yankılar bulan Azınlık Raporu da ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır. Eserin bu baskısındaki teşviklerinden dolayı Uluslararası Avrasya Metal Đşçileri Federasyonu ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Mustafa Özbek ve Genel Yönetim Kurulu na teşekkür ederim. Dr. Ali Güler Mayıs 2005 / Đstanbul 2

3 SUNUŞ CEYLAN ÇAKALLARA YEM OLMAYACAK * Bir ceylan, ormanda kendine yiyecek ararken, etrafını birden çakallar çeviriyor. Ceylan, çakalları önemsemeden bulduğu yiyecekleri, yere oturarak yemeye başlıyor. Çakallar, sinsice ceylanın etrafını çeviriyorlar. Ama ceylan oralı değil. Çakallar, ceylanın umursamazlığından rahatsız ve tedirgin oluyorlar ve biraz bekliyorlar. Sonuçta ceylanın arkasına geçip, arka tarafından etlerini parçalayarak yemeye başlıyorlar. Ama bu arada ceylan da yiyeceklerini yemeye devam ediyor. Ceylan, parçalandığının, yendiğinin farkında değil Đşte Türkiye nin de etrafında dolaşan çakallar var Bunlar, bu ülkeyi kuşatmış vaziyette bekliyorlar. Ama ne yazık ki, tehlikenin farkında değiliz. Üstelik bu tehlike, bu ülkenin varlığıyla, yaşamıyla devamıyla özetle bekasıyla ilgili. Buna rağmen hiçbir şey hissetmiyoruz. Adeta tepkilerimizin üzerine ölü toprağı serpilmiş. Nörolojide bu tür rahatsızlıklar paralizi olarak adlandırılıyor. Kısaca söylemek gerekirse, sinir sisteminin felç olması olarak açıklanan bu süreç boyunca, hasta hiçbir şey hissetmiyor. Acıyı duymuyor, tad almıyor, çığlık atamıyor Halk arasındaki tabirle ruh gibi. Öyle güzel, güzel olduğu kadar da tuhaf bir ülkede yaşıyoruz ki, ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda vaziyeti ne kadar kötüye giderse gitsin, çarklar yine dönmeye devam ediyor. Đnsanlar, kötüye giden duruma adeta seyirci olmuş. Aynı senaryolar, aynı dramlar, aynı komediler, aynı trajediler. Birileri sisteme karşı çıkıp, eleştirel anlamda bir şeyler söylese, sistemin keneleri tarafından şiddetli bir tepkiye maruz kalıyor. Yanlışa, yanlış demek adeta suç haline getirilmiş. Türkiye dev gibi büyüyen sorunlarla boğuşuyor. IMF tarafından borç batağına sürükleniyoruz. Borcun faizini ödemek, topluma ekonomiyi iyi yönetmek olarak sunuluyor. Avrupa Birliği, gerçekleşmeyecek bir üyelik adına sahip olduğumuz bütün değerleri elimizden alıyor. Ermeniler soykırım iddialarını Türk aydınları aracılığıyla dünyaya duyuruyor. Türk insanına alternatif başkentler öneriliyor. Cezaevinden yönetilen terör tekrar hortlatılıyor. Akrebin soktuğu canlıyı öldürdükten sonra kendi hayatına son vermesi gibi; Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ülkemizi tüketiyor. Fransa da yaklaşan Anayasa oylaması, Almanya da yapılan seçimler ve bu ülkelerdeki ekonomik göstergeler, Avrupa Birliği nin akıbetini hazırlıyor. Almanya da yüzde 12 ye ulaşan işsizlik, II. Dünya savaşı yıllarından bile fazla. Fransa ve Đtalya da da yüksek işsizlik oranları görülürken; bütün * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara, 2005 eserinin Sayın Mustafa Özbek tarafından yazılan Sunuş udur. 3

4 AB Euro bölgesinde bu ortalama işsizlik oranı 8.9 a yükselmiştir. AB para birliğine girmeyen Đngiltere de ise bu oran 4.7 düzeyinde bulunuyor. Almanya geçen yılı 1.7 büyüyerek geçirmesine rağmen, IMF Nisan ayı raporuna göre ülke ekonomisi bu yıl sadece 0.8 büyüyecek. Halbuki Almanya nın büyüme beklentisi 1.5 düzeyinde idi. Alman tüketicilerinin harcama eğilimlerinde de yavaşlama var. Almanya da 1965 te maaşların yüzde 25.1 i düzeyinde olan sosyal güvenlik kesintilerinin, 2004 te yüzde 41.9 a çıktığı görülüyor. Şimdi AB nin motoru sayılan bu ülkeler birlik hülyaları içinde kendilerini yok ederken ve bu birlik gün gittikçe zayıflarken Türkiye ne yapmalıdır? Sorusunu sorup, bu soruya doğru bir cevap bulmalıyız. Aslında, bu ülkelerin Türkiye ye yönelik yaklaşımları sorunun cevabını da ortaya koymakta değil midir? Medeniyetler çatışması tezi ile yıllardır dünyayı meşgul eden ve ülkemizdeki küreselci aydınların dört elle sarıldıkları bu tezin sahibi S. Huntington ne diyor? Türkiye AB ye üye olamaz, sizi oyalıyorlar. ABD Avrupa yı zayıflatmak için Türkiye nin AB üyeliğini destekliyor demiyor mu? Öyle anlaşılıyor ki, rüyanın sonuna geliyoruz. Yaratılan hayali zenginlik çadırları, bunları yaratanların başlarına çöküyor. Evet, ceylanı çakalların elinden kurtarmak gerekiyor. Ceylanı kurtaracak kahramanları bu millet içinden çıkaracaktır. Bu milletin masallarında, destanlarında zalim devi ortadan kaldırarak sevdiği kızı kurtaran Keloğlanlar, Oğuz Kağanlar halâ yaşıyorsa; Düvel-i Muazzamaya karşı dimdik dikilen Mustafa Kemal Atatürk leri halâ yaşıyorsa, korkmayalım. Büyük Atatürk ün şu sözlerini hatırlayalım: Milli mevcudiyetimize düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı bir Türk şairinin dediği gibi (karşı duvardaki levhayı işaret ederek): Türküm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi! diyelim. Düşmanlarımıza bu hakikati ifade ettiğimiz gün, kanaatimize, ülkümüze, istikbalimize yan bakan her ferdi düşman telakki ettiğimiz gün, milli benliğe uzanacak her eli şiddetle kırdığımız, milletin önüne dikilecek her engeli derhal devirdiğimiz gün, hakiki kurtuluşa erişeceğiz. Ve sizler gibi aydın, kararlı, imanlı gençler sayesinde bu kurtuluşa ulaşacağımıza emin olabilirsiniz (1923). Daha önce Sorun Olan Avrupa Birliği kitabı ile AB Türkiye ilişkilerini sorgulayan kıymetli kardeşim Dr. Ali Güler, bu defa bu ilişkilerin ülkemize verdiği zararlara dikkat çekiyor. Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye isimli bu değerli çalışma dileriz ceylanın uyandırılmasına katkı yapar. Dr. Ali Güler i bu değerli çalışmasından dolayı kutlar, başarılarının devamını dilerim. Mustafa ÖZBEK Uluslar arası Avrasya Metal Đşçileri Federasyonu Ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı 4

5 ÖNCESĐ VE SONRASI ĐLE 17 ARALIK 2004 BRÜKSEL KARARLARI * I. ZĐRVE ÖNCESĐ YAŞANANLAR B. TÜRKĐYE ĐÇĐNDEKĐ GELĐŞMELER: AB SÜRECĐ ve AYRILIKÇI KÜRTÇÜLÜK Zirve öncesinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bu gelişmeler yaşanır ve Türkiye de kamuoyu yeni bir sürece alıştırılırken; içeride de dışarı ile bağlantılı olarak ciddi gelişmeler olmaya başladı. Aslında gören gözlerin, duyan kulakların garipsemediği; yıllardır kafasını kuma gömenlerin yok farzettiği, nihayet küreselleşen bazı sözde aydınların bırakalım bu Sevr paranoyasını diyerek gerekli ortamını hazırladıkları anayasanın başlangıç ve devletin temel kurucu unsurlarının, esaslarının tartışmaya açılması talepleri bu gelişmelerin başında geliyordu. Aralık başında Türkiye ye gelen Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borrell Fontelles, Türkiye ye gelmeden Kürdistan ı ziyaret edeceğini söylemişti. TBMM Başkanı nı ziyaretinde kendisine, bunun bir dil sürçmesi mi olduğu sorulduğunda da Evet, dil sürçmesiydi diye cevap veren Borrell, Kürdistan derken tamamen coğrafi alana atıfta bulunmaya çalıştığını ifade etmiş, sözlerini bu bir siyasi açıklama değildi. Türkiye nin Güneydoğu Anadolu sunu kastediyordum demiştir. 1 Görüldüğü gibi, Anadolu da özrü kabahatinden büyük deyimi ile ifade edilen bir durumla karşı karşıyayız! Ardından Diyarbakır a giden Borrell, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir le Kürtçe, Türkçe ve Đngilizce yazılı, Diyarbakır surlarının yüksekliği 12 metre. Avrupa Birliği ne 12 gün kaldı. Đkisinin toplamı 17 Aralık yazılı afişin altında görüştü. Baydemir, Türkiye nin AB ye girmesiyle 20 milyon Kürt de AB üyesi olacak dedi. Borrel kendisine verilen hediyeyi alırken, Kürtçe teşekkür etti. 2 Eski DEP milletvekili Leyla Zana ve arkadaşları nın Ortaköy de Feriye Lokantası nda şerefine düzenlediği bir yemeğe de katılan Borrell in 3 Türkiye ye gelmeden önce niçin Ankara dan sonra Kürdistan a da gideceğim dediği, Brüksel e dönünce daha iyi anlaşılacaktı: Avrupa * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara, 2005 eserinin Beşinci Bölümü nün bir kısmıdır. 1 Hürriyet, 04 Aralık Milliyet, 06 Aralık Zana, Yaşar Kemal ve Đshak Alaton un da birer konuşma yapacakları yemeğe davetli olanların isimlerini verelim de kimlerin kimlerle birlikte neler görüştüğünü okuyucular öğrensin: Orhan Doğan, Hatip Dicle, Selim Sadak (DEP milletvekilleri), Aldo Kaslowski (işadamı), Ayşe Kadıoğlu (akademisyen), Can Paker (işadamı), Çiğdem Tüzün (DEĐK Direktörü), Davut Ökütçü (işadamı), Emre Gönensay (akademisyen, eski bakan), Emre Kocaoğlu (akademisyen), Hüsamettin Cindoruk (siyasetçi ), Hüsamettin Kavi (ĐSO Meclis başkanı), Osman Kavala (işadamı), Sedat Aloğlu (işadamı), Semih Gemalmaz (akademisyen), Süheyl Batum (akademisyen), Şarık Tara (işadamı), Şerif Mardin, Nur Vergin (akademisyenler), Mehmet Güleryüz (sanatçı ), Meral Gezgin Eriş (işkadını), Şahin Alpay (gazeteci, akademisyen), Mehmet Yıldırım (ĐTO Başkanı), Tanıl Küçük (ĐSO Başkanı). Ayrıca, Cem Duna ve Orhan Pamuk da davetliler arasında. Bakınız: Hürriyet, 04 Aralık Buradaki isimlerin nasıl olup da böyle bir yemekte bir araya gelebildiğine belki bazı okurlar şaşırabilir. Bunu anlamak için şu kitabın okunmasında fayda vardır: M. Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında, Beşinci Baskı, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, Đstanbul,

6 Parlamentosu çatısı altında düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği: Tarihi Bir Tercih Đçin Gerekçeler başlıklı konferansta konuşan Borrell, Kürdistan kelimesi Türkiye de sıkıntı yaratıyor. Oysa bir vatandaş devlete karşı kendini savunabilmeli, o devletin parçası olmayı istememe hakkına sahip olmalı. Demokratik bir şekilde, sizin devletinizi değil, kendi devletimi istiyorum diyebilmeli. Bu bir ülkenin toprak bütünlüğünün sorgulanmasını beraberinde getirmez dedi. Borrell, bunun barışçı ve demokratik yolla yapılmasının önemini vurgulayarak, binlerce ölü söz konusu olursa bu ifadeleri çok temkinli kullanmak gerekir. Bazen kelimeler kısa ama anlamları büyük olabilir dedi. 4 Evet, Borrell in bu sözleri yorumlanmaya gerek duyulmayacak kadar açık. Kafasında Kürdistan ı çoktan oluşturmuş olan Beyefendi, Türkiye nin bölünüp parçalanmasını, bunun da barışçı ve demokratik yolla gerçekleştirilmesini (!) istiyor. Henüz zamanın erken olduğunu, temkinli hareket edilmesi gerektiğini öneriyor. Satır aralarına gizlenen ifadelerden çıkan sonuç Kürtler için özerklik talebidir. Elbette bu zatın resmi konumu ve kimliği, yani Avrupa Parlamentosu Başkanı olması, söylediklerini daha da önemli hale getiriyor. Nitekim, bu bakış açısı 15 Aralık AP Kararlarına biraz açık, biraz diplomatik ifadelerle yansıyacaktır. Bu kitabın değişik bölümlerinde bahsettiğimiz bir temel nokta var. Tarihsel süreç iyi izlenirse, olaylar sebepleri ve sonuçları ile iyi değerlendirilirse vizyon oluşturmak, ileride olabilecek gelişmeleri öngörmek mümkündür. Đşte bunun bir örneği ile karşı karşıyayız. Borrell in Türkiye ziyaretinde ve sonrasında yaşananların amacının ne olduğu, malum yemekte toplananların neler konuştukları, Borrell in Brüksel konuşmasının ne anlama geldiği, bu konuşmanın yapıldığı gün International Herald Tribune Gazetesi nde yayınlanan bir ilanla anlaşılıyordu. Leyla Zana ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 200 Kürt kökenli aydın ın imzasıyla International Herald Tribune Gazetesi ne verilen ilan, 10 Aralık ta da Fransız Le Monde Gazetesi nde de yayınlandı. Metni, Paris Kürt Enstitüsü (Kurdish Instıtute of Paris) tarafından hazırlanan, Türkçe redaksiyonu Ümit Fırat tarafından yapılan ilanın başlığı What do the Kurds Want in Turkey? (Türkiye deki Kürtler Ne Đstiyor?) idi. Paris Kürt Enstitüsü tarafından düzenlenen imza kampanyasının Türkiye ayağını Ümit Fırat öncülüğündeki 7 kişilik komisyon yürütmüştü. Demokratikleşme, insan hakları, çoğulculuk, kültürel haklar söylemleri ile yıllardır karnından konuşanların uygun ortamı bulunca gerçekte ne istedikleri, demokratik bir şekilde ortalığa dökülüyordu. Bu gerçek isteklerin ne olduğunu anlayabilmek için ilanın tam metnini buraya alıyoruz: Avrupa Komisyonu nun Ekim 2004 raporuna göre Kürtler, milyon arasındaki sayılarıyla Türkiye de nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. 4 Milliyet, 08 Aralık

7 Tüm tarihi insan toplulukları gibi, onların da atalarının topraklarında saygınlık içerisinde yaşama, kimliklerini, kültürlerini ve dillerini koruma ve çocuklarına özgürce aktarmaya hakları vardır. 20. yüzyıl boyunca büyük bir adaletsizliğin kurbanları olan Kürtler, şimdi daha iyi bir gelecek için umutlarını, Türkiye nin, her şeyden önce bir barış, demokrasi ve çoğulculuk çok kültürlülüğü alanı olarak gördükleri Avrupa Birliği ne üye olmak için geçirmesi gereken sürece bağlıyorlar. Bu demokrasiler ailesine katılmak için Türkiye nin kendi kültürel çeşitliliğine ve siyasi çoğulculuğa saygı göstererek gerçek bir demokrasi haline gelmesi gerekmektedir. Özellikle, Basklılar, Katalonyalılar, Đskoçlar, Laponlar, Güney Tirollüler ve Valonların Avrupa nın demokratik ülkelerinde faydalandığı ve kendisinin de Kıbrıs taki Türk azınlık için istediği hakları kendi Kürt vatandaşlarına garanti etmelidir. Kamu vicdanı, neticede Avrupa Birliği nin ahlaki güvenirliğini baltalayacak ve Avrupa kamuoyunda Türk hükümetinin imajını lekeleyecek çifte standartlar politikasına tahammül etmeyecektir. Avrupa süreci hem Türklere hem Kürtlere yeni ve umut vaad eden olasılıklar sunuyor, halen var olan sınırlara saygı çerçevesinde Kürt sorununun barışçı çözümü temelinde uzlaşma şansı veriyor. Bu fırsatın gerçek değeri takdir edilmelidir. Aşağıda imzası bulunan, Kürt toplumunun tüm siyasi ve kültürel çeşitliliğini temsil eden bizler, böyle bir anlaşmanın şunları gerektirdiğini düşünüyoruz: *Kürt halkının varlığını tanıyan ve devlet okulları sistemi, kendi dilinde medya, kültürünü ve siyasi emellerini özgür şekilde ifade etmesine katkı amacıyla kendi örgütlerini, enstitülerini ve partilerini kurma hakkı vermeyi garanti eden yeni ve demokratik bir anayasa, *Güven ve uzlaşma ortamı oluşturmak ve şiddet ve silahlı çatışma sayfasını kapatmak için ilk ve son olarak bir genel af, *Avrupa nın desteğiyle, Kürt bölgesinde ekonomik ilerleme için, özellikle 1990 larda tahrip edilen den fazla Kürt köyünün yeniden inşasını ve yerlerinden edilmiş 3 milyon Kürt ün evlerine geri dönmesi için teşviki içeren geniş çaplı bir programın uygulanması. Türk yetkililerden ve Avrupalı liderlerden Kürtlerin bölgesel barış ve istikrarı sağlamak amacıyla meşru taleplerini kabul etmelerini ve bu taleplerin yerine getirilmesini, Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliği yolundaki ilerlemesini ölçmek için önemli bir kriter saymalarını istiyoruz. 5 Görüldüğü gibi, ilandaki istekler ile Đmralı da yazarlığa soyunan zatın ürettiği ve avukatları aracılığı ile dünyaya duyurduğu demokratik çözümlemeler aynıydı. Bu ilanın yayınlanmasından sonra Türkiye de iktidar ve muhalefet cenahlarından tepkiler yükseldi. Bu ilanın, kendileri açısından büyük talihsizlik olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, eğer gerçekten böyle bir talepleri varsa, şu anda 5 Milliyet, 11 Aralık

8 vatandaşı bulundukları ülkenin Anayasası nı, Anayasa daki üniter yapıyı tamamen bozucu bir düşünce taşıyorlar demektir yanıtını verdi. Şahin, acaba ilanı kendileri mi verdi? Şu anda açıklamayı biz değil, onlar yapmalı diye konuştu. Adalet Bakanı Cemil Çiçek de ilanı zırva olarak niteledi. Çiçek, Türkiye başkalarının ilanıyla bir şeyler belirlemez. Türkiye bu oyunlara düşmez. Türkiye de bu insanlara çanak tutan aydınlar, siyasiler var diye konuştu. 6 Hükümetin bu iki önemli üyesinin değerlendirmelerinden, ilandaki taleplere mi, yoksa ilanın zamanlamasına mı itiraz ettikleri tam anlaşılamadı! Bu ilandaki taleplerin ne anlama geldiğini en doğru anlayanlardan birisi Eski Büyükelçilerimizden Onur Öymen oldu: O. Öymen ilan için, bu talep Lozan ı inkardır. Lozan da sadece bazı Gayrimüslim gruplara azınlık hakkı tanındı, hiçbir Müslüman gruba azınlık hakkı verilmedi. Lozan Türk devletinin omurgasıdır. Hiç kimse Lozan sistemini değiştirici öneriye destek beklemesin dedi. 7 Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği adına yapılan ortak açıklamada Zana ve arkadaşları kınandı. Đlanda statüsüne atıf yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş; Kıbrıs Türklerine yeni hak verilmedi. Biz azınlık değiliz. Ayrımcılıktan vazgeçsinler. Üniter bir devleti ayırmaya çalışmak suçtur. Zana yı akıllı bir hanım sanıyordum. Ayıp ediyor diyerek sert bir tepki gösterdi. 8 Büyüyen tepkiler karşısında, metin sonradan değiştirilmiş diyerek ilandaki imzalarına sahip çıkmayan Leyla Zana ve 3 arkadaşı, Zana dan Takiye Kürtlere Özerklik isteyen ilana imza atan Leyla Zana ve arkadaşları tepkiler üzerine çark etti: Federatif çözüm uygun değildir haberi ile verilen açıklamalarında şunları söyleyeceklerdi: Türkiye nin AB ye alınmasını istemeyen güçler, müzakerelere en kısa sürede başlanması yolundaki kararı engellemek, süreci provoke etmek ve bunun faturasını bizlerin şahsında Kürt halkına çıkarmak istemektedir. Biz buna alet olmamakta kesin kararlıyız. Bu kritik aşamada görev sadece bize değil, Türkiye yi AB ye taşımak isteyen tüm dostlarımız ve iç dinamiklere (kimler kastediliyorsa? AG.) de düşmektedir. Açıklamada, bazı Kürtlerin, Kürt sorununun çözümü için Đspanya, Đrlanda, Đtalya hatta Kıbrıs ı referans ya da örnek model olarak gösterebileceğine de dikkat çekilerek, fakat Türkiye Kürtlerinin ezici çoğunluğu, Kürt sorununun çözümünde, otonomi özerklik içeren federatif çözümlerin çağımız koşullarına uygun olmadığını düşünmektedir denildi. 9 6 Milliyet, 11 Aralık CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen in demeci, Milliyet, 11 Aralık Milliyet, 11 Aralık Milliyet, 11 Aralık

9 Evet, her zaman olduğu gibi, bir adım at, hassasiyetleri ölç, tepki gelince geri çekil, zamana bırak taktiği burada da işletiliyordu. Fakat, Leyla Zana ve arkadaşları kadar siyaseti öğrenemeyen bazı aydınlar da vardı. Đlana imza atanlardan ve son günlerde Zana kadar kamuoyunun önünde olmayan bazıları mesela, Sırrı Sakık (Eski DEP Muş Milletvekli), Mehmet Abbasoğlu (Eski DEHAP Genel Başkanı), Sedat Yurttaş (Eski DEP Diyarbakır Milletvekili), Feridun Çelik (DEHAP Eski Diyarbakır Belediye Başkanı), Murat Batgi (Oyuncu), Muhsin Kızılkaya (Yazar), Gülten Kaya (Müzik yapımcısı), Rahmi Saltuk (Sanatçı), Ferhat Tunç (Sanatçı), Yılmaz Odabaşı (Şair, yazar), Hasip Kaplan (Avukat), Eren Keskin (Avukat), Nimet Tanrıkulu (Đstanbul Tunceliler Derneği Genel Başkanı) gibileri yapılan söyleşilerde imzalarının arkasında olduklarını açıklıyorlardı. 10 Zaten Leyla Zana nın açıklamasından bir gün sonra bir açıklama yapan Ümit Fırat (kampanya nın Türkiye ayağını örgütleyen kişi), eski DEP milletvekillerinin de bulunduğu 200 ü aşkın kişinin metni okuyarak ve bilerek imzalandığını söyledi. 7-8 aydır sürdürülen çalışmanın ürünü olan ilan metninin fikir babasının Paris Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan olduğunu, Türkiye deki ayağını da kendisinin oluşturduğunu kaydeden Fırat, şöyle konuştu: Paris Kürt Enstitüsü yardım istedi. Metni okuduk, birlikte son şeklini verdik. Kendal la imza topladık. Zana larla Kendal görüştü. Diyarbakır da belediye başkanları topluca imzaladı. Onun dışında 80 şahsiyetle bire bir görüşüp imza aldım. Türkiye nin ön koşulu olarak değerlendirilmesi cümlesi vardı. Bunu yumuşattık. Ümit Fırat, ilanın ücretini de Kendal Nezan ın görüşerek ikna ettiği Avrupa da yaşayan paralı Kürt işadamlarının karşıladığını belirtmiştir. 11 Yine ilan metnini hazırlayan Kendal Nezan da, DEP lilerin metnin son halini görmedikleri yönündeki iddialarına, metni yayımlamadan 15 gün önce okuyup onayladıkları cevabını verdi. Nezan, Zana ve arkadaşlarının bildiriyi memnuniyetle imzaladıklarını söyledi. 12 Bu açıklamalarla iki yüzlülüğü ve samimiyetsizliği iyice ortaya çıkan Leyla Zana ve arkadaşlarına bir sert tepki de metni imzalayan Yaşar Kaya dan geldi. Metne imza koyan eski DEP milletvekili Yaşar Kaya, Mahmut Alınak ve eski bakan Şerafettin Elçi, ilanın ardından federasyondan yana olmadıklarını açıklayan 4 eski DEP liye sert tepki gösterdi. DEP in kurucu eski Genel Başkanı Yaşar Kaya, Zana ve arkadaşlarını, bilgisizlik, tutarsızlık ve bazı güçlerin etkisi altında kalmakla (herhalde Đmralı daki Öcalan kastediliyor. A.G.) suçladı. Kaya şunları söyledi: Duayen veya vekillik vasıfları yok. Bizim teslim ettiğimiz bir partiyi bu arkadaşlar bitirdi ve hedef haline getirdi. Ben yirmi yıldır federasyonu savunuyorum. Çünkü federasyon adildir. Kürtler hak etmiştir. Hem eşitiz diyeceksin hem Kürtlerin otonomi ve özerklik hakları yok diyeceksin. Bu 10 Milliyet, 11 Aralık Burada açıklamalar yer almaktadır. 11 Milliyet, 12 Aralık Milliyet, 14 Aralık

10 olmaz Türkiye de yaşayan 25 milyon Kürt ün 120 bin Kıbrıs Gagavuzu kadar hakkı yok. Zana ları takiye yapmakla suçlayan Kaya, bunu kimse yutmaz. Temsil şanslarını yitirdiler. Bu arkadaşlarla hesaplaşmak için 10 yıllık cezaevi sürecini bekledik. Daha tartışmış ve hesaplaşmış değiliz dedi. 13 Yaşar Kaya nın bu açıklamaları gerçek niyetleri göstermesi bakımından çok önemli açıklamalardır. Kürtlere otonomi isteyen ilan ile ilgili çalışmalar 17 Aralık zirvesinden sonra da devam ettirilmiş; bildiriye Diyarbakır da 260 kişi daha imza atmıştır. Konuyla ilgili olarak basına bir açıklama yapan Paris Kürt Enstitüsü üyelerinden Đbrahim Güçlü, Kürtler için talep edilen hakların Türkiye nin Kıbrıs ta Türkler için talep ettiği haklara eş değer sayılmasının ses getirdiğini ifade etmiştir. 14 Bu sürecin nasıl bir gelişme göstereceğini bu açıklamalardan da anlamak mümkündür. AB-Türkiye ilişkileri çerçevesinde pandoranın kutusu açılmış, her şey ortaya dökülmüştür. Mutlaka her toplumda aykırı, bölücü veya yıkıcı bazı fikirler bulunur. Bizim işaret etmeye çalıştığımız bu değildir. Asıl önemli olan Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bağlamında, Türkiye den talep edilenler ve Türkiye nin bu anlamda gerçekleştirdiği reformların Türkiye nin bölünmesine yol açacak bir süreci ifade etmesidir. Bu süreç Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluş değerlerini, esaslarını tahrip etmektedir. Sözde demokratik talepler ve kampanyalar arka arkaya adeta ışık hızıyla gelmektedir: Kürt kökenli 200 kişinin yabancı gazetelere verdikleri ilanlarla özerklik istemesinin ardından DEHAP Gençlik Kolları da Diyarbakır da imza kampanyası başlattı. Anayasa nın, Türkiye Devleti, ülkesi milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe dir ifadelerinin yer aldığı ve değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez 3. maddesiyle 42. ve 66. maddelerinin değiştirilmesi için toplanan imzaların Meclis e gönderileceği belirtildi. Anayasa nın başlangıç hükümlerinde ırkçı söylemler yer aldığı öne sürülerek, Türkiye ulusu kavramı önerilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: Türkiye Cumhuriyeti üniter bir yapıdadır. Ancak tek ırktan oluşmamaktadır. Ulus tanımının kan bağı yerine, coğrafi bütünlük temelinde düzenlenmesi temel ihtiyaçtır. Türkiye ulusu kavramı etrafında bu coğrafyadaki Kürt, Türk, Laz, Çerkez bütün halkların kimliklerinin anayasal yurttaşlık esasına kavuşturulması çözümün kapısını aralayacaktır. Dilekçede, Türkiye deki her etnik yapının ayrı dili olmasının devletin dili yerine devletin resmi dili ifadesini gerekli kıldığı da iddia edildi. DEHAP Diyarbakır Đl Başkanı Celalettin Birtane, kampanyanın bazı kesimlerce amacından saptırılmaya çalışıldığını belirterek, biz 3. maddenin kaldırılmasını değil, sadece devletin dili Türkçe dir vurgusunun devletin resmi dili Türkçe dir. Şeklinde düzeltilmesini, onun dışındaki dillerin seçmeli dersler olarak eğitimde kullanılmasını istiyoruz dedi. 13 Milliyet, 14 Aralık Milliyet, 4 Ocak

11 DEHAP Gençlik Kolları Sözcüsü Erkan Taş da, Türkçe nin diyalog dili olmasını istediklerini vurguladı. 15 Gelişmeleri doğru düzgün anlayabilmemiz için, olayların birbirleri ile olan ilişkilerini iyi kavramamız gerekmektedir. Bu kampanya dilekçesinde ifade edilen bazı kavramlar, aynı günlerde Prof. Dr. Baskın Oran tarafından kaleme alınan ve Başbakanlık Đnsan Hakları Danışma Kurulu nun yayınladığı, toplumda büyük gürültü koparan Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu Raporu ndaki kavramlarla aynıdır. Bu raporu birazdan ayrıca değerlendireceğimiz için, şimdi dilekçedeki mantıksızlık ve talepler üzerinde duralım: Anayasa nın 3. maddesinde yer alan Türkiye Devleti, ülkesi ve milletliyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe dir ifadesindeki Dili Türkçe dir sözleri zaten devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu belirlemektedir. Çünkü, 3. maddenin madde başlığı, III. Devletin bütünlüğü, resmi dili, milli marşı ve başkenti şeklindedir. Anayasa Hukuku na göre, madde başlıklarının da anayasanın lafzı ve ruhu içinde olduğu herkesin bildiği basit bir gerçektir. Öyleyse buradaki değişiklik talebinin amacı nedir? Zaman zaman basında ve televizyonlarda ifade edildiği ve dilekçede de yazıldığı gibi, buradaki amaç milletin bölünmezliği ilkesinin kaldırılması ve Türkçe nin yanında Kürtçe nin de resmi dil olarak kabul edilmesi talebidir. Şimdilik bunun en azından eğitim boyutuyla hayata geçirilmesi istenmektedir. Zaten kitabın ilgili bölümlerinde örneklerini verdiğimiz gibi, bu talep aynı zamanda Avrupa Birliği nin de talebidir. Dilekçe ile değiştirilmesini istedikleri 66. ve 42. maddelerin ne olduğuna bakarsak zaten talebin ne olduğu da anlaşılacaktır: 66. Madde: Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk tür. 42. Madde: Türkçe den başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Görüldüğü gibi Anayasa, insan unsurunu Türk olarak tanımlarken vatandaşlık bağını esas almaktadır. Đddia edildiği gibi ırk veya kan bağını esas almamaktadır. Yani Anayasa daki Türk kavramı bir ırkı değil, vatandaşı ifade etmektedir. Kaldı ki, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren hem Atatürk ün konuşmaları, hem de devletin yazılı belgeleri incelendiği zaman görülmektedir ki, Türk ve Türklük kavramı kültürel bir kavramdır, ırka veya kana dayalı bir kavaram değildir. Yani aynı kültürü paylaşan insanların tamamı Türk olarak, aynı millet olarak tanımlanmıştır. Bu sosyolojik yaklaşım, Anayasa da da hukuki ifadesini bulmuştur. Avrupa Birliği sürecinde siyasi ve kültürel Kürtçülük çalışmalarının hangi boyutlara geldiğini anlamak için basında yer alan bir başka faaliyete dikkat çekelim: Diyarbakır da 28 kurucu üye Kürt-Der i kurdu. Türkçe, 15 Milliyet, 12 Aralık

12 Kürtçe (her halde Kırmançca kastediliyor A.G) ve Zazaca okunan basın açıklamasında, derneğimiz, Kürt ve Kürdistan kimliğiyle örgütlenme hakkını savunuyor. Kürt-Der, Kürtçe nin Türkiye sınırları içinde resmi eğitim dili olması için projeler üretecek denildi. Türkçe ve Kürtçe hazırlanan dernek tüzüğünün ise, sadece Türkçe si Valilik Dernekler Masası nca kabul edildi. 16 Bu nasıl olur demeyelim. Đşte görüldüğü gibi, küreselleşen Dünya da, Avrupa Birliği ne girmek isteyen Türkiye de Kürt ve Kürdistan kimliği ile örgütlenme hakkını gerçekleştirmek amacıyla dernekler kurulabilmekte; bunun adı da bölücülük olmamaktadır. Herhalde çağdaşlaşmak (!) bu olmalı. Türkiye nin temel esaslarını, kuruluş değerlerini değiştirmeyi hedefleyen bu ve benzer anayasal değişiklik taleplerinin birbirinden bağımsız, müstakil demokratik talepler olmadığı herhalde anlaşılmıştır. Fakat, Birleşik ve Bağımsız Kürdistan hedefini adım adım gerçekleştirmek yolunda oynanan bu büyük oyunun, oyun kurucularını ve kuklalarını daha iyi tanımak için senaryoyu okumaya devam edelim: Eski DEP milletvekili, Demokratik Toplum Hareketi (DTH) 17 üyesi Orhan Doğan ın 18 Milliyet Gazetesi nde Derya Sazak ile yaptığı ve etnik siyasetleri kabul etmiyoruz başlığı ile verilen tam sayfa söyleşiye bakalım. D. Sazak soruyor: * Cumhuriyetin kuruluş paradigmasını unutup Öcalan ın Đmralı da savunduğu Demokratik Cumhuriyet temelinde Anayasa nın yeniden yazılmasını mı istiyorsunuz? Kürt sorunu derken neyi anlamak gerekiyor? Cevap: 20. yüzyılın bakış açısıyla 21. yüzyılın çözüm projelerini üretemeyiz. Geçen yüzyılda dil artı etnisite, eşittir devlet demekti. Şimdi öyle değil. Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını Kürtlerin Türklerle birlikte yaşamaktan yana kullanmış oldukları şeklinde düşünmek gerekiyor. Burada göz ardı edilen, Cumhuriyet in asli unsuru olduğu tarihsel belgelere geçen bir halkın bu tanımlamasının Anayasa da yer almamış olmasıdır. * Baskın Oran ın Türkiyelilik kavramına mı geliyorsunuz? Demokratik Türkiye ulusu Türk ulusu içinde kendisinin ifade edilmediğini öne süren unsurlar var. Bunların başında da Kürt halkı var. Biz yeni bir toplumsal sözleşme önermekteyiz. Bunun temeli, Türkiye ulusu üzerine oturmalı ve Türkiyelilik tanımı altında farklı etnisiteler de bir 16 Milliyet, 6 Mart Diyarbakır DHA Muhabiri Şeyhmuz Çakan ın haberi. 17 Bu proje, Đmralı da güya müebbet hapis cezasını çekmekte olan PKK terör örgütü elebaşısı A. Öcalan a aittir. Yeni dengeleri gözeterek hazırlanan bu proje için Öcalan ın avukatları aracılığı ile dışarıya çıkardığı ve internet dahil çeşitli yayın organlarında dolaşan 19 Ocak, 23 Şubat ve 09 Mart 2005 tarihli Görüşme Notları na bakılabilir. 18 Orhan Doğan, 1955 Mardin Derik te doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve avukatlık yapan Doğan, 1991 de milletvekili seçildi. Leyla Zana ve Hatip Dicle ile birlikte bölücü faaliyetlerde bulunduklarından dolayı 1994 te tutuklandı. Yargılandı 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. CMUK değişikliği ile yeniden yargılama yolu açıldı. 17 Aralık 2004 öncesinde, Yargıtay eksik yargılama gerekçesiyle mahkumiyet kararını bozarak eski milletvekillerinin tahliyesine karar verdi. Bakınız: Milliyet, 14 Mart

13 zenginliktir şiarıyla kendisini ifade edebilmelidir. Türkiyeli bir Laz, Çerkez Türkiyeli bir Kürt. Bu, çözümde çok önemli adımdır. * Demokratik Toplum Hareketi olarak siz nerede duruyorsunuz? Biz Türkiye nin toprak bütünlüğüne saygı duyan, üniter yapısını bozmayacak, ama dil, kültür ve kimlik haklarını garanti altına alan bir Türkiye ulusu formülünün Kürt sorununun çözümünde çok önemli avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. ( ) * Kürtlerin çoğunluğu yeni bir siyasal partiden yana mı? Silahlı örgütlenmeler var; PKK / Kongra Gel barış istiyor mu? Bir de Đmralı, Öcalan faktörü var. Sizin temsil ettiğiniz siyasal taban hangisi? Kongra Gel, PKK nin üst siyasal organizasyonudur. PKK, değişimi okuyamadığı için, KADEK e dönüştü. KADEK sürece yanıt bulamadığı için kendisini feshetti. PKK ile Kongra Gel i ayrı yere koymamak lazım. Herkes şundan korkuyor: Eyvah! PKK siyasallaşacak, o zaman ne yapacağız? Dağda silahlı bir tehdit olarak kalmaları mı daha iyidir? Toplumsal yaşama katılmaları mı? Bu hareketi şiddetten, silahtan arındırmalıyız. * Devlet bu sözlere güvenmiyor! Kongra Gel, silahsızlanmaya hazırız, Türkiye nin toprak bütünlüğünü de tartışmayacağız diyor. Burada hükümetin Kürt sorunu konusunda somut bir projesi olmadığını görüyoruz. Halen tilkiyle, koyunla, bitki isimleriyle uğraşıyoruz. Bunun da adı ekolojik asimilasyon dur. Đnsanlar Kürdistan diyebilmeli. Kürdistan bir coğrafya. Çukurova bölgesi diyebiliyoruz. Dil artı etnisite, eşittir devlet değildir. Yanıbaşımızda bir Kürt devleti kuruluyor. Bu devlet dostumuz mu olmalı, yoksa düşman mı ilan etmeliyiz? Irak takiler bizim kardeşlerimiz. * Türkiye, Kuzey Irak taki gelişmelere dostça bakmalı diyorsunuz. Bugün ABD nin Ortadoğu daki stratejik tek partneri Kürt Halkıdır. Amerika bu partneri hiçbir çıkara değişmeyecektir. * Kuzey Irak taki Kürtler Belki Türkiye deki Kürtler de olabileceklerdir. Ortadoğu daki değişimin lokomotif gücü Kürtlerdir. Türkiye deki Kürtler için bir çözüm paketi öneremezsek, Kuzey Irak taki Kürtlerle aramızda yaşam standardı arasında uçurumlar kadar fark oluşursa, Türkiye deki Kürtler duygusal olarak o tür çözüme yanaşacaklardır. * Federasyon mu? Biz toprak bütünlüğü dedik, dil, kültür dedik. Hiçbir hakkımızı vermiyorlar. Çocuklarımızı dağdan indirmiyorlar. Bu çok ciddi duygusal kırılmaya neden olabilir. Biz çözmezsek, bize ait olmayan bir çözüm gelir. 13

14 * ABD bölgede işgalci ; Irak taki Kürtler açısından durum şu anda avantajlı gözüküyorsa da, sadece Amerika ya dayanarak geleceği inşa etmek, devlet kurmak garantili mi? Duygusal kırılmadan söz ediyorum. ABD ye yaslanmak değil savunduğum. Aksine, biz ithal çözümlere karşıyız. Türkiyeli Kürtler açısından ülkemizi cazibe merkezi haline dönüştürebilmeliyiz. Siyasi haklar, seçim barajının yüzde 5 lere düşürülmesi. ( ) * Siz ne öneriyorsunuz, dağdakilerin silah bırakması için? Topluma katılım yasası çıkarılsın. Demokratik bir çözüm bulunsun bu yeter. * Đmralı bu sürecin neresinde? Đnternette okudum, Öcalan, Erdoğan a 5 sayfa mektup yazmış. Doğruyu kimin söylediğine değil, ne söylendiğine bakılmalı. Öcalan ı örgüt üzerinde iletişim kuracağı bir konumda tutmak gerekir. PKK den bir Hamas çıkmadı. Neden çıkmadı? Öcalan ın varlığıdır. * 17 Aralık AB zirvesi öncesinde Kürtler ne istiyor? diye bir ilan yayımlanmıştı dış basında; Leyla Zana ve sizlerin de imzalarınız vardı. Kürtlerin istediği tam olarak nedir? Kürtlerin bazıları bağımsız birleşik bir devlet isteyebilir. Bazıları Türkiye de federasyon ya da otonomi de isteyebilir. Bence şiddetten beslenmediği sürece bu tür düşüncelerin de tartışılmasının önünü açmak gerekir. Bir siyasi programla, seçimle parlamentoya girecek şekilde legal yollardan bunları savunabilirsiniz. * Leyla Zana ile birlikte Avrupa Parlamentosu nda müzakere takvimi verilmesi yönünde temaslarınız oldu. Barışın devamı yönünde çağrılar yaptınız. AKP nin son haftalardaki tutumunda bir değişiklik gözleniyor. Sanki AB sürecinden pişman gibi Hükümet yoruldu. Bunu, AKP içindeki sivil ve askeri eğilimlerin statükoyu güçlendirmelerine yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. AP Başkanı Borell e bir yemek vermişti Leyla hanım. Borell, konuşmasında şunu söylemişti: Korkarım ki hükümet müzakere takvimi aldıktan sonra bazı adımları atmakta kararsız kalabilir. AKP, Kürtlerle orduyu Kongra Gel nedeniyle karşı karşıya getirmek istiyor (Kandil Dağı operasyonu) ya da birileri bunu dayatıyor olabilir Yanı başınızda bir savaş yaratırsanız, AB diyecek ki, olmaz!. Hem AB ye girmeye aday olan ülkesin, hem iç sorunlarını savaşla çözmeye çalışıyorsun. Bu olmaz! Ya AB den vazgeçeceksin ya da bunu yapmayacaksın Söylenenlerin iyi anlaşılabilmesi amacıyla hemen hemen tamamını buraya aldığımız bu söyleşi değerlendirildiğinde, ayrılıkçı Kürtçü hareketlerin AB Türkiye ilişkileri ve ABD nin bölgedeki varlığı ve politikaları ile nasıl iç içe olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Öcalan, AP Başkanı Borell, AP kararları ve güdümlü DTH ni yürütenlerin nasıl bir organizasyon içinde oldukları iyice anlaşılmaktadır. Burada ilginç olan 14

15 hususlardan biri de, Kürt aydını olduğunu iddia edenlerin adeta ABD nin uşaklığına soyunmuş olmalarıdır. Söyleşinin belki de en önemli, can alıcı noktası bizce budur. Çünkü burada yer alan, ABD nin Ortadoğu daki tek stratejik partnerinin Kürt Halkı olduğu sözleri PKK terörü dahil, ayrılıkçı Kürtçü hareketlerin arkasında duran küresel gücü deşifre etmektedir. Ne yazık ki, tarihten halâ ders alınmadığı da görülmektedir. PKKlıların affedilerek toplumsal yaşama (yani siyasete) katılması, seçim barajının yüzde 5 e indirilmesi, Kürtlerin dil, kültür ve kimlik haklarının garanti altına alınması gibi söyleşide bahsedilen hususların AB talepleriyle aynı olduğu bilinmektedir. Yine, bu söyleşide bahsedilen demokratik Türkiye ulusu, Türkiye ulusu, Türkiyelilik tanımı altında farklı etnisiteler de bir zenginliktir, ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını Kürtlerin Türklerle birlikte yaşamaktan yana kullandıkları Cumhuriyetin asli unsuru olan Kürtlerin bu tanımlamasının Anayasa da yer alması gerektiği gibi ifadelerin de AB sürecinde hızlanan Türkiye bir mozaiktir felsefesinin devamı mahiyetinde olduğu ve bütün bu görüşlerin Baskın Oran tarafından kaleme alınan Başbakanlık Đnsan Hakları Danışma Kurulu Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu Raporu nda yer alan görüşlerle aynı olduğu görülmektedir. Aralık 2004 ün başından Mart 2005 in ortalarına kadar geçen yaklaşık üç buçuk aylık bir süreçte AB Türkiye ilişkileri gölgesinde gelişen bazı olayları arka arkaya sıraladığımız zaman ortaya çıkan Kürtçü-ayrılıkçı tablo bütün açıklığı ile bu şekildedir. Peki, terör örgütünün elebaşısı A. Öcalan bu sürecin neresinde durmaktadır? Gelişen bu olaylardaki etkisi ne aşamadadır? Şimdi bu soruların cevaplarını arayalım: Bu kitabın önceki bölümlerinde ortaya konulduğu gibi; A. Öcalan, PKK Terör Örgütü nü kurduğu zaman Parti Programında bir hedef ortaya koymuştur. Bu hedef, Birleşik, Bağımsız Sosyalist Kürdistan hedefidir. Terör bu amaca ulaşmak için bir araç olarak kullanılmıştır. Öcalan ın serüveni iyi izlendiğinde görülmektedir ki, hem kendi görüşleri, çalışmaları, hem de yönlendirdiği kişi ve örgütlerin görüşleri, çalışmaları bu temel hedeften sapmadan ilerlemektedir. Türkiye ve Dünya dengeleri gözetilerek, zaman zaman alt öneriler ve talepler gündeme getirilmiştir. Kenya da Türkiye ye teslim edildiği zaman devlete hizmet edeceğini söyleyen, mahkeme sürecinde sadece Kürt kimliğinin tanınması ve kültürel hakların verilmesinin yeterli olacağından dem vuran, bir dönem devlette ortaklık veya federasyon talep eden, bir dönem Demokratik Toplum Hareketi örgütlenmesiyle PKK ve uzantılarının toplumsal hayata ve siyasal yaşama katılımının sağlanmasını isteyen A. Öcalan; özel olarak Irak taki, genel olarak da Ortadoğu daki son gelişmelerden sonra Demokratik Konfederalizm önermektedir. Ya okuduğunu anlamayan, ya da anlamazlıktan gelen bazı aydınların zaman zaman dört elle sarıldıkları Öcalan ın son incisine bir bakalım, demokratik konfederalizm neymiş? 15

16 Benim Kürdistan özgürlük mücadelem sürüyor. Geliştirdiğim Kürdistan özgürlük mücadelesinden vazgeçmem. Kesindir, bu sonuna kadar gidecektir. Zaten özgürlük savaşımım yedi yaşından beri sürüyor. Kürdistan özgürlük mücadelesi anlayışım şu: Devletleşme ile özgürlük getirilemez. Devletleşerek Kürtlerin özgürleşeceğine inanmıyorum. Hem felsefi olarak ve siyasi olarak, hem de mevcut güncel siyasi koşullar itibariyle Kürdistan için devletleşmeyi istemek hazin sonuçlar yaratabilir. Devlet baskı demektir, baskıyı doğurur. Arafat bütün çabasına rağmen milliyetçiliği aşamadı. Ama ben öyle bir milliyetçi savaşçı olamam, olmayacağım. Benim çözümüm netleşti. Geçende söyledim: Ortadoğu ve hatta bütün dünya halkları için geçerli çözüm demokratik konfederalizmdir. Demokratik konfederalizm devlet olmayan, demokratik ulus örgütlenmesidir. Demokratik konfederasyon azınlık örgütlenmesidir; kültür örgütlenmesi, dini örgütlenme, hatta cins örgütlenmesi ve buna benzer örgütlenmelerdir. Buna demokratik ulus ve kültür örgütlenmesi diyorum. Her köyde demokratik bir komün çıkar. Her kültürel örgütlemenin, bunların tümünün birleştirilmesi konfederasyondur. Çizgi olarak yansıtılmalı. Buna devlet olmayan demokratik konfederasyon diyorum... Kürtler için de bu uygundur. Kürtler kendi içinde, sınırlara dokunmadan, kendi aralarında Kürt demokratik konfederalizmini kurabilirler. Bütün Kürdistan parçaları, sınırlara dokunmadan, sınırları engel yapmadan, sınırları bir köprü olarak görüp demokratik konfederalizmi geliştirebilirler. Kürtler kendi aralarında siyasi, kültürel ve politik ilişkiyi sağlarlar. Sınırları yıkmak değil, köprü yapmaktır. Bunun kimseye zararı yoktur. Bu yapılmazsa kan deryasına döner. Kürtler kanlı bir süreçten ancak böyle kurtulabilirler. Kansız Kürt demokrasisi böyle gelişir. Aksi halde Filistin-Đsrail benzeri kanlı süreç yaşanır. Bu çözüm Kürt milli devleti etrafındaki boğazlaşmayı önler. Bunun için ulus devletlerin demokrasiye açık olmaları tek şarttır. Kürtlerin demokratik bir ulus olmalarına karışmayacak, uzlaşacak. Bu muazzam kazandırır. Türkiye, Đran, Suriye ve hatta Kürt devletçiği (burada Irak ın Kuzeyi ndeki Barzani ve Talabani örgütlenmesi kastediliyor A. G.) de buna engel olmamalıdır. 19 ( ) Konfederalizmin ilkelerini açıklayacaktım. Newroz da ilan edecektim ama zaman kalmadı. Bazı önemli ilkeler. Devlet olmayan bir Konfederalizmin ilanına hazırlanıyordum. Üç yasal duruş var, AB nin yasaları, Üniter-devlet yasaları, Demokratik Konfederalizmin yasaları. Talabani nin Irak Cumhurbaşkanlığı için adı geçiyor. Kuveyt tarzı bir devletçik yapacaklar. Đşbirlikçi Kürtlük iflas ederken buna karşı Demokratik Konfederalizmin tanımını, ilkelerini daha önce açıkladığım 6 madde çerçevesinde verirsiniz. Benim için de bir tanımlama, bir sıfat kullanılacaksa Demokratik Konfederalizm Önderliği ni öneriyorum. Başkan demek beni despotizme götürüyor. Bir ağa da siyasete girerse serok olabilir. Benim söylediğim tanım 20 Mart ta ilan edilir. Bu ilanı kabul Ocak 2005 Tarihli Görüşme Notu. Koyultmalar tarafımızdan yapılmıştır A. G. 16

17 ediyorum ve layıkıyla yapacağım. Milliyetçiliğin devleti yükseltilirken ben de halkımızın Demokratik Konfederalizmini geliştiriyorum. Ben bunun kurucusu olmakla şeref duyuyorum. Bayrağı aslında söyleyecektim. Yeşil zemin, sarı güneş içinde kırmızı yıldız olur. Demokratik Konfederalizmin ilkeleri budur. Gelirseniz detaylı anlatırım gelmezseniz bir bildiri yazarsınız. Konfederalizmin ilkesi, bayrağı budur. Devlet olmayan konfederal birliğe çağırıyorum. Eğer bu arada demokratik bir diyalog gelişmezse her türlü hazırlıklarını derinleştirsinler. Gençler dağlara çıkacaktır, gençleri iyi korusunlar. Herkesin dikkatli olması gerekiyor, kendi örgütlenmelerini geliştirsinler, kendi özgüçlerine dayansınlar. Eğer diyalog gelişmezse kendi öz güçleriyle davranırlar. Doğru komutanlık yapsınlar, geçmişteki sahte önderliklere benzemesin. Göç edilen köyler yavaş yavaş geri dönerler. Özgür savunma birlikleri bunların güvenliğini sağlasınlar. 20 ( ) A. Negri lerin işlediği Çokluk kavramı önemli. Biraz bu anlamı veriyor. Çokluğun içine toplumun bütün kesimleri; etnisite, kadın, gençlik, bütün mezhepler giriyor. Đşte çokluk budur, bunların özgürleşmesi ve demokratikleşmesi gerekiyor. Aydın müdahalesine gerek yok. DTH projesini bunların yaşamsallaşması için önermiştim. DTH klasik yaklaşımlardan kendini kurtarmalıdır. Bununla bağlantılı, ulus-devlet ve demokratik ulus tanımını yapacağım. Bunlar iki kilit kavram. Đlkelerini versem iyi tartışılır, bundan sonrasını belirleyebilir. Demokratik konfederalizm çok önemli; bunu yalnız Kürtler için değil, Ortadoğu ve hatta dünya için öneriyorum. Ulus-devlete dayalı tıkanmada yol açıcı olur. Ulus-devlete dayalı BM iflas etmiştir. Irak sorunu bunu ortaya serdi. 20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan çözümsüzlük, Körfez, Irak ve Afganistan ın durumu ortada. BM çaresiz. ABD bunu biraz kavramış, ama emperyalizmin model sunma olanağı sınırlı. Gerçek demokratik alternatif yerine Türkiye, Mısır, Afganistan gibi ülkelerde gerçek demokrasiyi örtbas eden sahte modeller peşinde. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi devlet kurma hakkı değildir. Lenin bunu mahvetti. Lenin ve Stalin in bunu aşırı bir şekilde devlet kurma ilkesi olarak ele almaları tarihi felaketler getirdi. Kurtuluş için sahte devlet topluklukları yarattı. Ulusların kendi kaderini tayin hakkını ben şöyle algılıyorum, çünkü Kürtlerde de bunun peşine düşen bir kesim var: Bu hak kendi demokrasisini ve devlet olmayan kendi yönetimlerini kurma hakkıdır. Devlet olmayan toplulukların bütün sorunlarını kendi tartışacakları, kararlaştıracakları; köylerde, mahallelerde ve şehirler çerçevesinde kendi sorunlarını kendileri tartışarak kararlaştıracakları ve çözecekleri bir model kurma hakkıdır. Yerel üzerinde köy, mahalle ve şehir çerçevesinde tartışıp kararlaşacaklar. Nedir o politik güç? Bir yıllığına vekillerini delegelerini seçecekler. Demokratik ulus, ulus-devletin yarattığı bireye dayanmaz. Ulus devletin yarattığı birey köledir, tek tanrılı dinlerin yarattığı Şubat Tarihli Görüşme Notu. Koyultmalar tarafımızdan yapılmıştır A. G. 17

18 fertlerden daha tehlikelidir. Devletin birey yaratması, vatandaş yaratması bütün kilitlenmenin sebebidir. Demokratik ulus, topluluk ve bireylerin kendi yerel gerçeklikleri doğrultusunda sorunlarını tartıştığı, çözüm ürettiği modeldir. Birilerinin çıkıp halk adına konuşması doğru değildir. Bu benim için de geçerli. Bu tarz doğru değil. Önemli olan halkın kendisinin çözüm gücü olabilmesidir. Ulus - devlet tam engel konumunda. Bizim hedefimiz devlet değil, demokrasiyi kurmaktır. Orta sınıfa dayalı Avrupa tipi demokrasiden bahsetmiyorum. Devlet olmayan demokrasi kurma, coğrafi sınırları esas almaz. Devlet olmayan demokrasi olunca, coğrafi sınırlara ve başka devletleri yıkmaya gerek yok. Biz kendi sistemimizi kuracağız. Devlet bunu kabul eder etmez, halkımız neredeyse, halk topluluklarımız neredeyse, kendi çözüm modelimizi orada esas alacağız. Tanımı böyle geliştirin, şiddetle buna ihtiyaç var. Eş başkanlık olur. Devlet tarzı partileşme benim açımdan aşılmıştır, bu partileşme 19. yüzyıla aittir, Bolşevik Parti buna dahildir. Bu aşılmıştır, kendilerinde de bunu aşmalılar. Partiler bir ideoloji, zihniyet örgütüdür. Devlet olalım vs. demez; demokrasi düşüncesini ve zihniyetini örgütler, sorunları tartışır, seçkin kadro yetiştirir, akademik çalışmalar yapar. Akademi kurabilirler, kendi idari kurullarını seçebilirler. Önde gelen kadroları devlet biçiminde olan bir güç olarak görmemek gerekir. Genel tanım budur. Mühim olan güçlü kadın ve erkeği; mücadele edebilen, ideolojik yetkinliği olan ve dışa karşı da kendini ifade edebilen kadın ve erkeği ortaya çıkarabilmektir. Diğer söylediklerim de var, savunmalar var, bütün bunlar benim raporumdur, kongreye sunulur. Bir kurul bunu düzenler kongreye sunar Şimdi demokratik konfederalizmin ilkelerine geliyorum. Beş-on ilke sayıyorum, taslak halindedir, tartışmaya sunuyorum. Kürtler, Ortadoğu, dünya için geçerlidir. 1 Zağros ekosisteminde tarım devrimi oldu. Bu tarım devrimi temelinde 19. yüzyıl başlarına kadar gelindi. 19. yüzyıl başlarında sanayi devrimi oldu. Sanayi devrimi ikinci devrimdir. Bu ikinci devrim ulus devletin oluşmasında rol oynadı. Ulus devlet 20. yüzyıl sonlarına doğru toplumsal gelişmenin, demokrasi ve özgürlüğün önünde en ciddi engel durumuna geldi. 2 Ulusların kendi kaderini tayin hakkı devlet kurma hakkı olarak anlaşıldı. BM modeli yürümüyor, ulus devletler ciddi bir engeldir. Körfez savaşı ve Irak taki durum bunun kanıtıdır. 3 Bundan çıkışın temel yolu geniş kapsamlı tanımını yapacağımız demokratik konfederatif sistemdir. Ulus devlete göre gelişen küresellik değil. Zaten ulus devlet aşılıyor; küreselleşme ulus devleti de aşıyor. Emperyalizm yeni model koyamıyor, sistem krizi derinleşiyor. 4 Tek alternatif demokratik konfederalizmdir. Piramit tarzı bir örgütlenme modelidir; söz, tartışma ve karar topluluklarındır. Tabandan gelen delegeler, en üste kadar, tepede bir koordinasyonu oluşturur. Delegeler bir yıllık halkın memurları gibi olur. 5 18

19 Ortadoğu nun çözümü için de demokratik konfederalizm geçerlidir. Kapitalist sistem, emperyal güçlerin dayatmaları demokrasiyi geliştiremez, ancak demokrasiyi istismar edebilir. Tabandan gelişen demokratik seçeneği egemen kılmak esastır. Toplumsal temelde etnik, dini, sınıfsal farklılıkları gözeten bir sistemdir. 6 Kürdistan içinse kendi kaderini tayin etme hakkı milliyetci temelde devlet kurmak değil, siyasi sınırları sorun yapmadan, sınırları esas almadan, kendi demokrasilerini kurma hareketidir. Đran da, Türkiye de, Suriye de, hatta Irak ta oluşacak bir Kürt yapılanmasındaki tüm Kürtler bir araya gelerek federasyonları, birleşerek üst konfederalizmi oluşturur. 7 Asıl karar yetkisi köy, mahalle, şehir meclis ve delegelerinindir, dolayısıyla halkın ve tabanındır. Ben daha önce bayrağını, tanımını söylemiştim. Şimdi de ilkelerini verdim. Kürdistan için üç hukuk geçerli olabilir demiştim. AB hukuku, üniter devlet hukuku, demokratik konfederal hukuk. Üniter devletlerin bizim demokratik konfederal hukukumuzu tanımaları halinde, biz de onların hukukunu tanırız. Şu şartla: Đran, Irak, Türkiye, Suriye bizim konfederal hukukumuzu tanıdıkça, biz de onlarınkini tanır, uzlaşıya gideriz. Bunları biraz ilkeselleştirmek gerekiyor. Benim söylediklerim ve yazdıklarımı iyi düzenlerseniz, demokratik konfederal hukukun esasları ortaya çıkar. Bunun kuruculuğunu kabul ediyorum. Kürtçe olarak ismi de Koma Komelên Kurdistan olur. Bunu Newroz için de bir mesaj olarak ta veriyorum. Newroz u da bir gün değil, bir hafta olarak bayraklarıyla bu temelde kutlarlar. 21 Burada, bu görüşleri genel hatlarıyla vermemizin amacı, çözümlemeleri kendinden menkul terörist başının reklamını yapmak değildir. Amacımız; gelişmelerin ve A. Öcalan ın dengelere bağlı olarak yaptığı açıklamaların ana hedeften sapma olmadan devam ettirildiğini gözler önüne sermek ve birbirinden bağımsız gibi algılanan bazı oluşumların aslında nasıl örtüştüğünü göstermektir. Đkinci olarak, bu açıklamalar kamuoyunu oluşturan bazı yazarlar tarafından ya yanlış anlaşılmakta ya da yanlış yorumlanmaktadır. Mesela önemli bir yazarımız, Kürtler Ne Đstiyor? başlıklı bir yazısında, Öcalan ve PKK nın terk ettiği bağımsız Kürt devleti hedefi nden bahsetmektedir. 22 Yukarıya aldığımız metinde Öcalan, Kürdistan özgürlük mücadelesinin sürdüğünü, mevcut güncel siyasi koşullar itibarıyla Kürdistan için devletleşmeyi istemediğini, Çokluk adı altında etnik ve dini bir bölünmeyi desteklediğini, ulus-devletlerin iflas ettiğini, ulusların kendi kaderini tayin hakkının, kendi demokrasisini ve kendi yönetimlerini kurmak hakkı olduğunu, önerdiği demokratik konfederalizmin, etnik, dini, sınıfsal bir sistem olduğunu, dört ülkedeki Kürtlerin bir araya gelerek federasyonları ve birleşerek üst bir konfederalizmi oluşturmaları gerektiğini, Kürtlerin demokratik konfederal hukuklarının tanınmaması halinde dört üniter devletin hukukunu tanımayacaklarını belirtmektedir Mart 2005 Tarihli Görüşme Notları. Koyultmalar tarafımızdan yapılmıştır A. G. 22 F. Bila, Kürtler Ne Đstiyor?, Milliyet, , s. 20. Bu yazının tamamı için EKLER e bakınız. 19

20 Yine Öcalan, aba altından sopa göstererek, bunlar yapılmazsa teröre başvurulacağını, bunun için gençlerin hazır olmaları, gerekirse dağa çıkacaklarını ifade etmektedir. Şimdi bütün bunlara bakıp, Öcalan ve halâ kontrol altında tutarak yönlendirdiği uzantılarının Birleşik Bağımsız Sosyalist Kürdistan hedefinden vazgeçtiğini söylemek ne derece gerçekçi bir yaklaşım olur? Bunu okuyucunun takdirine bırakıyoruz. Olsa olsa vazgeçilen sadece bu hedefin sosyalist sözcüğüdür. Bunun yerine demokratik sözcüğünün konulduğunu, bunun da küresel gelişmelerden kaynaklandığını biliyoruz. Kaldı ki, A. Öcalan ın önerdiği yeni oluşum için yeni bir bayrak bile belirlediğini biliyoruz. Bu talimat sonrası 2005 Nevruz gösterilerinde Türk bayrağı çiğnenir, yakılmaya teşebbüs edilirken; önerilen paçavranın meydanlarda nasıl taşındığı ve çatışmalarda öldürülen PKK militanlarının cenazelerinin üzerine örtüldüğünü hatırlatalım. II. 17 ARALIK 2004 BÜRÜKSEL ZĐRVESĐ KARARLARI VE DEĞERLENDĐRME 17 Aralık öncesi içerdeki gelişmeleri bu şekilde ortaya koyduktan sonra zirve kararlarının değerlendirilmesine geçebiliriz. AB Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Brüksel Zirvesi'nde (16-17 Aralık 2004), Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005'te başlanması kararı alındı. Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirisi, "Genişleme", "Terörizm", "Mali Çerçeve: ","Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı: ", "Dış Đlişkiler" ve "Diğer Konular" başlıklı 6 bölümden ve 73 paragraftan oluşmaktadır. Bildirinin Türkiye ile ilgili bölümleri paragraflar arasındadır. Bildirinin, "Ukrayna Bildirisi" ve "Ortadoğu Barış Süreci ne Đlişkin Açıklama" başlıklı 2 de Ek i bulunmaktadır. 23 Genellikle bütün televizyonlarımızda ve yazılı basınımızda büyük bir başarı gibi gösterilen 17 Aralık Bürüksel Zirvesi Kararları hakkında az da olsa sağlıklı, soğukkanlı yorumlar yapıldı. Bunlar arasında genç bilim adamlarımızdan Doç. Dr. Çağrı Erhan ın bir araştırması 24 özellikle önem taşımaktadır. Burada kararları değerlendirirken Sayın Erhan ın makalesinden geniş ölçüde yararlanılmıştır. Öncelikle, zirvede alınan kararların, zirve öncesinde hazırlanan ve Türk hükümetine iletilerek, kamuoyunda tartışılan kararlardan hiçbir farkı olmadığını belirtelim. Türk kamuoyunun bazı hassasiyetleri veya 23 Burada değerlendireceğimiz metin ĐKV tarafından yapılan resmi olmayan çeviridir. Bakınız: www. belge. net Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde zirve kararlarının sadece Türkiye yi ilgilendiren ncü maddelerinin çevirisi yer almaktadır. Kararların Türkçe tam metni için Belgeler Bölümü ne bakınız. 24 Doç. Dr. Çağrı Erhan, AB 17 Aralık ta Türkiye ye Ne Dedi?, Panaroma Dergisi, sayı: 8 (Ocak 2005). Benzer bir değerlendirme için ayrıca bakınız: Dr. Esra Hatipoğlu, 17 Aralık Zirvesinin Düşündürdükleri, Panaroma Dergisi, sayı: 8 (Ocak 2005). 20

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ 07.11.2013 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

BAŞYAZI. PKK ve Yeniden Af

BAŞYAZI. PKK ve Yeniden Af BAŞYAZI PKK ve Yeniden Af Değerli Kardeşlerim; Merhaba TKM nin kuruluş çalışmaları 10 Nisan 2009 Cuma günü yapacağımız Kuruluş Kongresi ile tamamlanarak Toplumcu Kardeşlik Merkezi Derneği adı altında ve

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK

EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK EKİM 2014 KAHRAMANMARAŞ SELİM IŞIK TEMEL KAVRAMLAR Kamu Kamuoyu Bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme. Belirli bir konu ve olay hakkında toplumun büyük bir kesimi veya belli gruplar tarafından benimsenen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sandık Sonrası Araştırması 4 Kasım 2015 Not: bu dosyada iletilen veriler görselleştirilirken slide da belirtilen logo, örneklem bilgisi (n=) ve Ipsos

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR

AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR AĞUSTOS 2015 GÜNDEM ARAŞTIRMASI NA DAİR Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi, kamuoyunu yani halkın kanaatlerini karar alıcıların ve uygulayıcıların meşruiyetini sürdüren önemli bir faktör olarak görmektedir.

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2

Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Şiddete Karşı Kadın Buluşması 2 Evde, Okulda, Sokakta, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son 18-19 Mart 2006, Diyarbakır ŞİDDETE KARŞI KADIN BULUŞMASI 2 EVDE, OKULDA, SOKAKTA, KIŞLADA, GÖZALTINDA ŞİDDETE SON

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2011 Raporu Libya ya Uluslararası Müdahale ve Türkiye Nükleer Enerji Santralleri ve Türkiye nin Enerji Politikası Ortak Paydalar Ortadoğu ve Kuzey Afrika da ki rejimlerin

Detaylı

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!..

Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Oylar bölünmesin Türkiye bölünmesin!.. Bu bir yerel seçim değil, bir kader seçimi! AKP iktidara geldiğinden bu yana son 11 yılda biri Irak ta, diğeri Suriye de olmak üzere iki Kürdistan kuruldu. Bu yerel

Detaylı

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları

Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve. Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Merkezi Finans ve İhale Birimi AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Üniversiteler

Detaylı

İMF siz Yapamayacak mıyız?...47 Yakın İzleme Programı Üzerine...48 Daha Dikkatli Olma Zamanı...49 Siyasette İstikrarsızlığa Yılında Ekonomi

İMF siz Yapamayacak mıyız?...47 Yakın İzleme Programı Üzerine...48 Daha Dikkatli Olma Zamanı...49 Siyasette İstikrarsızlığa Yılında Ekonomi I İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. PLANLAMANIN İLK ON YILI (1963 1973 Dönemi)... 7 II. EKONOMİNİN TIKANDIĞI YILLAR (1973 1983 Dönemi)...11 24 Ocak Kararları...12 III. EKONOMİDE AÇILIM YILLARI (1983 1993 Dönemi)...15

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

2013 YILI Faaliyet Raporu

2013 YILI Faaliyet Raporu 222 YILI Raporu YILI YILI R a proayili rpuo r u 223 İçindekiler 8 Mar t Dünya Emekçi Kadınlar Günü 10 Kasım Atatürk ü Anma G ı d a G ü v e n l i ğ i Pa n e l i ( 1 9 O c a k 2 0 1 3 ) P l a s t i k K a

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ - 8 ÇÖZÜM SÜRECİ ÖZEL ARAŞTIRMASI NİSAN 2013 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009

KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009 İÇ POLİTİKA KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT SÖYLEMİ VE ANALİZİ MAYIS 2009 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com KÜRT SİYASETİNDE TARİHİ FIRSAT

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DEKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE STK LARIN DURUMUNU TARTIŞTI! Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları

TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları TÜRKİYE DE AVRUPA-ŞÜPHECİLİĞİ Türk Halkının AB Konusundaki Şüpheleri, Kaygıları ve Korkuları Açık Toplum Enstitüsü Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Boğaziçi Üniversitesi Avrupa

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi

2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi 2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi 1 Ekim 2013 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare olarak bilinen sağlık reformunun bir yıl ertelenmesini içeren tasarıyı kabul etti. Tasarının meclisten geçmesinin

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUHARREM YILMAZ IN DEMOKRASİNİN KURUMSALLAŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI 27 Kasım 2013 The Marmara Taksim Oteli, İstanbul Sayın Konuklar, Değerli

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu GÜNÜN MANŞETLERİ 23 Temmuz 2016 Cumartesi 11:52 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu FETÖ darbe girişimi olaylarında darbecilerin hedefinde UIC Yönetim

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

İşte Marpoll'ün Son Anketi

İşte Marpoll'ün Son Anketi İşte Marpoll'ün Son Anketi Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Işık; Araştırmada anketörlerimiz Şehit Abdullah Çavuş, Namık Kemal, Mağralı, Sakarya, Yunus Emre ve İsmet paşa

Detaylı

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele

PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele On5yirmi5.com PKK'nın silah bırakması siyasi bir mesele Prof. Abbas Vali, PKK yönetiminin, aktif olarak barış sürecinde yer almak isteyeceğini söyledi. Yayın Tarihi : 4 Şubat 2013 Pazartesi (oluşturma

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT çalışmaları kürsüsü başkanı Prof. Dr. George Chauncey, SPOD

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı