ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR."

Transkript

1 Sirküler Tarihi : Sirküler No : 812 Anonim şirketlerin GENEL KURULU, Limited Şirketlerin ORTAKLAR KURULU TOPLANTISI VE KARAR DEFTERLERİYLE ilgili soruların artması üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 1-) ANONİM ŞİRKETLER Anonim şirketlerde bir YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ, birde GENEL KURUL KARAR DEFTERİ olması gerektiği malumdur. Yönetim Kurulu, Ticaret Kanununa göre şirket ana sözleşmesinde yazılı olan sürelerde toplantılarını yapmak zorundadır. Ana sözleşmesinde toplantı ile ilgili hükümler yok ise ihtiyaç duyulduğunda toplantı yapılmalıdır. Dolayısıyla bu defterde sene içinde alınan kararlar bulunmalıdır. Genel kurul karar defterine ise senede bir kere, bazen olağanüstü olursa, yapılan genel kurulunun toplantılarının tutanağı yapıştırılmalıdır. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPILMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR ŞUNLARDIR. Hesap dönemi takvim yılı olan anonim şirketlerin olağan genel kurul toplantısı Türk Ticaret Kanununa göre yılın ilk 3 ayı içerisinde, özel hesap dönemi olan şirketler ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk 3 ay içinde yapmalıdır. Ancak herhangi bir cezası olmadığı için birçok firma 3. aydan sonra toplantılarını yapmaktadır. I-) Genel Kurulun..ayı içerisinde yapılması, şeklinde yönetim kurulu kararı alındıktan sonra örneği ekli dilekçe ile toplantı günü alınır. (Ek:1) Gün alma dilekçesinden önce Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden görevlendirilecek komiser ücreti bankaya yatırılır. Şu an 53,00 TL (Hafta içi) olan ücretin %15 gelir vergisi ve %0,6 damga vergisi ile brütü bulunarak gider yazılacaktır. Toplantıda toplantınıza katılan komiserin görevlendirildiğine dair yazıyı elden almanızı tavsiye ederiz. Toplantıda asaleten ve vekaleten toplam %100 iştirak temin edilmeyecekse, davet en az 15 gün önceden Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ve mahalli gazetede ilan edilmelidir. Ayrıca ortaklardan nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden şirkete adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibine de taahhütlü mektupla toplantı günü bildirilmelidir. %100 iştirak temin edileceği düşünülüyorsa TTK 370. maddeye göre ilansız toplantı yapılabilir. II-) Genel Kurulda sermaye artışı düşünülüyorsa, gündeme kapanıştan önce Ana sözleşmemizin. maddesinin tadili hakkında karar alınması.,, maddesi eklenmelidir. Sermaye artışı yapabilmek için yönetim kurulunun Ana sözleşmemizin maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek, şirket sermayemizin. TL den. TL ye çıkartılmasına, şeklinde karar alıp, kararı altına sermaye maddesinin yeni şekli aynen yazılmalıdır.

2 Tadil tasarısında 1/4 sermayenin 3 ay içinde ödeneceği ve kalan...tl si ise / /200. tarihinde ödenecektir.,, cümlelerinin muhakkak yazılması gerekmektedir. (Ek:2) Bu tarih 3 yılı aşmamalı ve not alınarak takip edilmesinin unutulmaması lazımdır. Ayrıca ileride hisse senetlerinin basımı sırasında kolaylık olması bakımından sermaye maddelerine yönetim kurulu hisse senetlerini tespit edeceği toplam hisse miktarlarınca kupürler halinde ihraç edilmesine yetkilidir,, cümlesi yazılmalıdır. III-) Genel kurulda biri muhakkak yönetim kurulundan olmak üzere en az iki kişinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca şirket murakıbının da toplantıya 3. kişi olarak katılması mecburidir. (Murakıp 2 kişi ise biri yeterli kabul edilmektedir.) A-) Toplantıya katılamayacak ortaklar örneği ekli vekâleti vermek zorundadır. (Ek:3) Ortaklar arasında ŞİRKET varsa, o şirketi genel kurulda temsil edecek kişi (ortak olmayabilir) için karar alınmalı (Ek:4) ve YETKİ BELGESİ verilmelidir. (Ek:5) B-) Genel kurul yapan şirketin hisse senetleri basılıysa, toplantıya katılacak ortak bir hafta evvel hisse senetlerini şirket merkezine teslim ederek giriş kartı almak zorundadır. (Ek:6-7) Şirket halka açıksa hisseler için Merkezi Kayıt Kuruluşundan bloke formu alınmalıdır. C-) Toplantıya katılamayan ortağın yönetim kuruluna seçimi düşünülüyorsa örneği ekli MUVAFAKATNAMEYİ vermelidir. (Ek:8) D-) Yeni seçilecek MURAKIP toplantı sırasında yoksa aynı şekilde MUVAFAKATNAME göndermelidir. (Ek:9) E-) Toplantı sırasında şirket ana sözleşmesi, varsa daha evvelki tadil gazeteleri, ortaklar pay defteri, ilanlı toplantı ise ilanın yapıldığı gazetelere gerek duyulabilir. F-) Toplantı sırasında örneği ekli hazirun cetveli hazırlanmalıdır. Tüzel kişi ortaklar TEMSİL BELGESİ ile temsil edildikleri için ASALETEN yazılması gerekir. (Ek:10) G-) Toplantıda kabul edilen gündem maddelerindeki yeni bilgilere göre örneği ekli AL4 formu hazırlanmalıdır. (Ek:11) IV-) GENEL KURUL TUTANAĞININ TANZİMİNDE gündem sırasına göre bilinen konulardaki kararlardan başka, tutanağın giriş paragrafına.. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün.../ /200.. tarih ve.. sayılı yazısıyla tayin edilen komiser ın gözetiminde yapılmıştır.,, cümlesi unutulmamalıdır. Kar dağıtım maddesinde, karın dağıtılmasına karar verilse, dağıtılacak tarih açıkça yazılmalıdır. Karın dağıtılmaması düşünülüyorsa bile Ticaret Kanununa göre %5 BİRİNCİ TEMETTÜ (HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE DAHA FAZLA %20)./ /200.. tarihinde (en geç ) dağıtılmasına, kalan karın dağıtılmamasına,, şeklinde karar almak gerekmektedir. Ana sözleşmelerde bu yüzde daha yüksek olabilir. Tetkik ediniz. Ancak, %5 Birinci temettüyüde dağıtmak istemeyen şirketler; yılı karının dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.,, yazabilirler.

3 Yönetim Kurulu üyelerine ve murakıbına verilecek ücretlerin brütmü, netmi olacağı açıkça belirlenmelidir. (Verilebilecek ücretlerin meblağı için büromuzdan görüş alınabilir.) Gündemde sermaye artış maddesi varsa, sermayenin.. TL den... TL ye çıkartılmasına ve ana sözleşmenin. ncı maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi cümlesinden sonra, tutanağa sermayenin yeni şekli aynen yazılmalıdır. (Ek:2) V-) Yıl içerisinde yönetim kurulundan istifa eden ortak için, istifasının kabulü ve istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurulda onaylanmak üzere karar alınarak (Ek:12,13) TİCARET SİCİL MEMURLUĞU na dilekçe ile bildirilir. Dilekçeye EK: 12,13 karardan noter tasdikli 2 şer suret, yeni ortağa ait 1 er adet nüfus ve ikametgah sureti (muhtardan), yeni yönetime giren ortağa ait noterden 1 adet imza beyannamesi, 1 adet hazirun cetveli (Ek:14) eklenecektir. İmza beyannamesinin tescilinden sonra alınacak belgenin notere ibrazıyla İMZA SİRKÜLERİ çıkartılacaktır. İstifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirilen.. ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması için gündeme bu madde ilave edilmeli ve toplantı tutanağında İstifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan ın atamasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.,, şeklinde karar alınmalıdır. Toplantı bitiminde toplantı ile ilgili evraklar bir dilekçe ekinde komisere elden verilmelidir. (Ek:15) VI-) Genel kurul tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, toplantı ile ilgili evraklar bir dilekçe ile TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA verilerek tescil ve ilan ettirilmelidir. (Ek:16) Tavsiye ettiğimiz gündem, genel kurul yapılması hakkında kararı ve toplantı tutanağı örnekleri ektedir. (Ek:18,19,20) Bazı Hükümet Komiserlerinin tavsiyesi kısa gündem örneği de ilişiktedir. (Ek:18/1) BU ARADA İRTİBAT KURULARAK KOMİSERİN DAİRESİNDEN OTO İLE ALINIP, GÖTÜRÜLMESİ TEMİN EDİLMELİDİR. 2-) LİMİTED ŞİRKETLER a) Limited şirketlerin önemli alış-verişlerini ve kararlarını ortaklar kurulu karar defterine yazmaları gerekir. Toplantıda sayı sınırı olmayıp, HER SENENİN İLK 3 AYI İÇERİSİNDE; (Tarih geçmiş olsada bir an önce yapmanızı tavsiye ederiz.) I-) tarihli bilanço ve gelir tablosunun kabulüne, müdür veya müdürlerin ibrasına, II-) yılı karının kanuni kesintilerden sonra tamamının dağıtılmamasına veya kanuni kesintilerden sonra tamamının (veya... TL.sının) / /200.. tarihinde dağıtılmasına, (Tarih karar alınan yılın sonuna kadar olmalıdır.)

4 III-) Şirket temsilinin kimler tarafından ve nasıl (tek imza-çift imza gibi) yapılacağına dair bir karar alınarak TİCARET SİCİL MEMURLUĞU na dilekçe ile bildirilir. (Ek:21) Dilekçeye adı geçen kararın noterden 2 sureti, ortakların isim ve pay miktarları listesi (1 nüsha) (Ek:22) imza yetkisinde değişiklik yapılmışsa noterden 1 adet imza beyannamesi eklenecektir. İmza beyannamesinin tescilinden sonra alınacak belgenin notere ibrazıyla İMZA SİRKÜLERİ çıkartılacaktır. b) Limited Şirket sermaye artışı yapmak istediği takdirde ortaklar kurulu Şirket ana sözleşmemizin. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek sermayemizin.. TL den.. TL ye çıkartılmasına şeklinde karar almalıdır. Karara sermaye maddesinin yeni şekli yazılmalıdır. (Ek:23-24) Madde tadili ile ilgili kararın tescili için dilekçe ekinde, 2 adet sermaye artırımı ile ilgili ortaklar kurulu kararı (noter tasdikli), 3 adet tadil tasarısı (ortaklar tarafından imzalı), 1 adet Mali Müşavir raporu (Mali müşavire ait oda faaliyet belgesi) (Belge tarihi 3 aydan eski olmamalıdır.) Eğer ayni sermaye varsa mahkeme kararı), 1 adet ortaklar pay listesi (Kaşeli ve imzalı) ve artırılan sermayenin onbinde dörd nün ödendiğine dair Rekabetçiyi Koruma Fonu hesabına yatan para dekontu eklenecektir. Kurumlar olağan/olağanüstü genel kurul evrakları ile ilgili internetten bağlı bulundukları Ticaret Sicil Memurluklarının sitesine girerek değişiklikleri takip edebilir. Her ilin sicili tescilde farklı evraklar isteyebilmektedir. Bilgilerinize sunarız. Ş.A.Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Eki: 24 örnek belge.

5 EK : 1 SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE.. Şirketimizin yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı / /200.. tarihinde, saat ; da.... adresinde yapılacaktır. Söz konusu toplantıda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nı temsilen bir komiser görevlendirilmesine müsaadelerinizi arz ederiz. / /200_ KAŞE YETKİLİ İSMİ İMZA Şirketin Tescilli Adresi Telefon Numarası Ticaret Sicili Numarası :.. :. :. EKLER 1. Genel Kurulu toplantıya çağıran organın kararının noter tasdikli örneği 2. Gündem 3. Komiser ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu 4. İmza Sirküleri fotokopisi 5. Genel Kurulu toplantıya çağıran organın göreve seçildiklerini ve görev taksimini gösterir T.Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi) 6. Toplantıya ait ilanların yayımlandığı gazeteler (Toplantı ilanlı ise)

6 EK : 2 A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞMESİNİN MADDESİNE AİT TADİL TASARISI ESKİ ŞEKLİ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ: Madde (Maddenin eski şekli aynen yazılacaktır.) YENİ ŞEKLİ SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ: Madde Şirketin sermayesi (.. )TL. kıymetindedir. Bu sermaye her biri ( ) TL. kıymetinde (.) hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden ( ) TL nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan.. (.) TL nin. (..) TL si Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından,. ( ) TL si Olağanüstü Yedeklerden, ( ) TL ise ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamı nakit taahhüt edilmiş olup, ¼ ü tescil ve ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, kalan ise /..200_ tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin maddesi gereğince yapılır. Sermaye taahhüt borçları, yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir. Hisse senetleri nama (veya hamiline) yazılıdır. İdarece meclisi hisse senetlerini tespit edeceği toplam hisse miktarlarınca kupürler halinde ihraç edilmesine yetkilidir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP KOMİSERİ NOT; Tavsiyemiz 1 hisse = 1 TL. şeklindedir.

7 EK : 3 VEKALETNAME Hissedarı bulunduğum Anonim Şirketinin / /200.. tarihinde..adresinde saat..:.. da yapılacak. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yı vekil tayin ettim. VEKALETİ VEREN Adı Soyadı : Tarih : İmza : VEKALETİ VERENİN Sermaye miktarı Hisse adedi Oy miktarı Adresi :.. TL. :. Ad. :. :.... Eki: 1 İmza sirküleri fotokopisi. NOT: Vekaletnamenin noter tasdiki mecburi değildir. Vekaletnameye imzanın doğruluğunu teyit edecek bir imza sirküleri fotokopisi eklenmesi yeterlidir.

8 EK : 4 Karar Tarihi : / /200.. Karar No : Yönetim Kurulu Başkanı :.. Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı :.. Yönetim Kurulu Üyesi :.. Gündem Yetki Belgelisi verilmesi hakkında karar alınması.. A.Ş olarak Yönetim Kurulumuz / /200.. günü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. Karar Hissedarı bulunduğumuz.... A.Ş. nin / /200.. tarihinde.. adresinde yapılacak yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddeleri karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere Sn nun görevlendirilmesine, bununla ilgili Yetki Belgesi tanzimine oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk.Yard. Yönetim Kurulu Üyesi NOT; Temsilci birkaç kişi seçilebilir. Ancak oy kullanacak olan ayrıca belirtilmelidir.

9 Ek: 5 GENEL KURULA KATILMA VE TEMSİL YETKİ BELGESİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hissedarı bulunduğumuz A.Ş. nin / /200.. tarihinde adresinde saat:.. te yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizi temsil etmeğe ve gündemdeki maddelerin karar bağlanması için oy kullanmaya Sn yetkili tayin edilmiştir. / /200.. Eki: 1 Yönetim kurulu karar örneği. YETKİ VEREN KAŞE İMZA YETKİ VERENİN : Sermaye Miktarı :.. Hisse Adedi Oy Miktarı Adresi :.. :.. :.. NOT: Bu belgeyi imzalayan yetkili veya yetkililerin imza sirküleri sureti eklendiği takdirde yönetim kurulu kararı olmayabilir.

10 Ek: 6 GENEL KURUL GİRİŞ KARTI Sayın: Şirketimizin / / günü saat : : da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına giriş kartıdır. KAŞE İMZA Hisse Adedi :.... Hisse Miktarı :.... TL.

11 Ek: 7 HİSSE SENEDİ TEVDİ MAKBUZU Ortak ya ait ve aşağıda dökümü bulunan hisse senetlerinin (veya ilmühaberlerin) / /200.. günü yapılacak olağan genel kurul sebebi ile muvakkaten şirketimize teslim edildiğine dair makbuzdur. / /200.. KAŞE İMZA Hisse Adedi :... Hisse Miktarı :...TL.

12 Ek: 8 MUVAFAKATNAME.. A.Ş. nin / /200.. günü saat: : da adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmeme muvafakat ettiğimi ve seçildikten sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacağımı beyan ve taahhüt ederim. / /200.. ADI SOYADI İmza Eki: 1 İmza sirküleri fotokopisi. NOT: Noter mecburiyeti yoktur. Muvafakatnameyi verenin noter tasdikli imza sirküleri eklenmesi halinde geçerli kabul edilmektedir.

13 Ek: 9 MUVAFAKATNAME.. A.Ş. nin / /200.. günü saat: : da adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı nda murakıp seçilmeme muvafakat ettiğimi ve seçildikten sonra murakıp olarak görev yapacağımı beyan ve taahhüt ederim. / /200.. ADI SOYADI İmza Eki: 1 İmza sirküleri fotokopisi. NOT: Noter mecburiyeti yoktur. Muvafakatnameyi verenin noter tasdikli imza sirküleri eklenmesi halinde geçerli kabul edilmektedir.

14 Ek: ANONİM ŞİRKETİ / /200.. TARİHİNDE YAPILAN.. YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ T.C. KİMLİK SERMAYE MİKTARI HİSSE ADEDİ TEMSİL ŞEKLİ NO YTL ASALETEN VEKALETEN TEMSİLCİNİN ADI SOYADI İMZASI TOPLAM SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DİVAN ŞİRKETİN SERMAYESİ KOMİSERİ BAŞKANI TOPLAM HİSSE ADEDİ... ASGARİ TOPLANTI..... NİSABI... MEVCUT TOPLANTI NİSABI... OY TOPLAYICI KATİP ASALETEN... VEKALETEN HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. YÖNETİM KURULU

15 (*) Arka sayfadaki açıklamaları okunduktan sonra doldurunuz. KOD NO: ŞİRKETİN ÜNVANI: (*) Dosya No. ŞİRKETİN ADRESİ: FORM : AL.4 Ek: 11 T.C. SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANONİM LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU Telefon No. Telex No. Kuruluş Tarihi Merkezi (İL İLÇE Adı) Ticaret Sicil No. Kuruluş Sermayesi Bugünkü Sermayesi Bugünkü Ödenen Sermayesi Kuruluşta Ayni Sermaye Bugünkü Ayni Sermaye Son Genel Kurul Tarihi (1) Hesap Yılı Kanuni İhtiyatlar Fevkalade İhtiyatlar KAR ZARAR Dağıtılan Temettü % Tasfiye İle İlgili Karar Varsa (2) Cinsi: Tarihi: Hissedar Sayısı (4) Hisse Sayısı (4) ŞİRKETİN TİPİ 1 Aile 2 Holding 3 Halka Açık 4 Diğer 5 İşçi Yurtiçi Şubeleri (İL-İLÇE Adı) NEV İ DEĞİŞİKLİĞİ ŞEKLİ (3) 1 Kollektif den 2 Komandit e 3 Limited den 4 Anonim e Yurtdışı Şube veya Temsilcilikten Nakdi Yabancı Sermaye Ayni Yabancı Sermaye İthalat Belge No. İhracat Belge No. Bakanlığımızca Teftiş Görmüş ise Tarihi (*) İŞTİGAL KONULARI (GERÇEKLEŞENLER) VARSA KURULU TESSİLERİ (FABRİKA, İMALATHANE, ATELYE, V.B.) İşletmeye Açıldığı Tarih Ürettiği Mamul Yarı Mamul Maddenin Adı Cinsi (*) BBAKANLIK DOSYA (5) NO: İŞTİRAK MİKTARI (TL) İŞTİRAK EDİLEN KURULUŞLARIN ÜNVANLARI (*) (*)

16 (6) İştirak Miktarı (TL) Hazurun Cetveline Göre En Büyük Hissedarların Ünvanları (*) (*) (7) Yönetim Kurulu Adı Soyadı (*) Denetçilerin Adı Soyadı (*) BAŞKAN Yardımcısı ÜYE ÜYE ÜYE İLK KURULUŞ MÜDDETİ EK SÜRE ALINMIŞSA ALINIŞ TARİHİ EK SÜRE MİKTARI Belgenin Tanzim Edildiği İL-İLÇE Adı: Belgeyi Tanzim Eden Şirket Yetkilisinin Adı Soyadı İMZA Belgeyi Tanzim Eden Komiser (veya Memurun) Şirketin Kaşesi - Mühürü Adı Soyadı Emekli Sicil No. İmzası ŞİRKET İMTİYAZLI MI? 1 EVET 2 X HAYIR AÇIKLAMALAR : 1- Tarihler YIL / AY / GÜN şeklinde yazılacaktır. 2- (*) İşaretli kısımlar boş bırakılacaktır den az ortaklı LİMİTED ŞİRKETLER de (1) son genel kurul tarihi yerine bilanço tarihi (7) yönetim kurulu başkanı yerine müdür ve yardımcısının adları yazılmalıdır. 4- (2) Tasfiye ile ilgili karar var ise: Tasfiye kararı alındı için A, tasfiye kararı kaldırıldığı için K, daha evvel tasfiye kararı alınmış ve karar devam ediyorsa D, aksi hallerde boş bırakılmalıdır. 5- (3) Şirketin kuruluşu dönüşüm şeklinde belirtilenlere uymuyorsa boş bırakınız. 6- (4) Hissedar sayısı Hisse sayısı: Hazurun cetvelindeki hissedar sayısı ve bunların sahip olduğu hisse sayısı 7- (5) (6) Bu kısımlar sığmazsa ek liste yapınız. Bu formu doğru, okunaklı ve eksiksiz şekilde doldurulması, BAKANLIĞIMIZ ile olan tüm ilişkilerinizde gerekli Doğruluğun ve çabukluğun sağlanması bakımından büyük yararı olacağı gibi, doldurulan bilgiler BİLGİ İŞLEM MERKEZİMİZ ce işlenip kontrol edileceğinden anlaşılmayan kısımlar için İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şirketler Şubesinden veya bulunduğumuz İL deki Bölge Ticaret Müdürlüğü nden gerekli yardımı görebilirsiniz. Bu formu en kısa zamanda Bakanlığımıza iletilmelidir.

17 Ek: 12 Karar Tarihi :./ /200.. Karar No :. Yönetim Kurulu Başkanı : Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi : GÜNDEM Yönetim kurulu üyeliği istifası hakkında A.Ş.nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. / /200.. tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmek için yazılı bildirimde bulunan ın istifası oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk.Yard. Yönetim Kurulu Üyesi

18 Ek: 13 Karar Tarihi : / /200.. Karar No : Yönetim Kurulu Başkanı : Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi : GÜNDEM 1- Yönetim kurulu değişikliği 2- Vazife taksimi 2- İmza Yetkisi,...nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. 1- İstifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurulda onaylanmak üzere ın seçilmesine, 2- Vazife taksiminin tekrar yapılmasına ve T.C. Kimlik numaralı nın yönetim kurulu başkanı T.C. Kimlik numaralı.. nın yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak, yeni üye T.C. Kimlik numaralı ın üye olarak vazife yapmasına, 3- Şirketimizin maksat ve mevzuna giren bilumum işlem ve muamelelerin ifası, şirket adına bilumum bankalarda her türlü hesap açılması kapatılması, hesaplardan dilediği kadar para çekilmesi, yatırılması her nevi çek, bono, poliçe, emre muharrer senet tanzimi keşide ve kabulü bilumum alacakların tahsili borçların ödenmesi, her türlü tahsilat tediyat ve ahzu kabz. işleri ile T.C.Resmi ve hususi daire ve müesseseler, Devlet teşekkülleri kamu iktisadi teşekkülleri kamu kurum ve kuruluşları ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsili velhasıl şirket tarafından verilecek her türlü evrak ve belgelerin yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin hudutsuz olarak temsil ilzam, borç ve taahhüt altına sokulmasında münferit imzalarıyla Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri ile ün şirketimizi temsil ve ilzam etmelerine, 4- Ticaret Sicil Memurluğuna verilmek üzere Tescil imza sirküleri çıkartılmasına oy birliği karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk.Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı T.C.Kimlik No: T.C.Kimlik No: T.C.Kimlik No:

19 Ek: 14. ANONİM ŞİRKETİ HAZİRUN CETVELİ PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANI T.C. KİMLİK SERMAYE TUTARI HİSSE VE İKAMETGAHI NO YTL ORANI TOPLAM HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

20 Ek: 15 SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE Şirketimiz. yılına ait olağan genel kurul toplantısını / /200.. günü yapmış olup, toplantı ile ilgili evraklar dilekçemiz ekinde takdim edilmiştir. Bilgilerinize sunarız..../.../200.. KAŞE İMZA EKLER - 1 Ad. Genel kurul toplantı tutanağı - 1 Ad. Gündem - 1 Ad. Hazirun cetveli - 1 Ad. Faaliyet raporu - 1 Ad. Denetçi raporu - 1 Ad. Bilanço (Damga vergisi kaşeli) - 1 Ad. Gelir Tablosu (Damga vergisi kaşeli) - 1 Ad. AL4 Formu - 1 Ad. Tadil Tasarısı (Madde tadili varsa) VARSA -... Ad. Vekaletname fotokopileri -... Ad. Temsil Belgesi fotokopileri -... Ad. Muvafakatname fotokopileri de eklenecektir.

21 Ek: 16 TİCARET SİCİL MEMURLUĞU NA.. Memurluğunuzda.. sayılı dosyasında kayıtlıyız. Şirketimiz yılı olağan genel kurul toplantısını / /200.. günü yapmış olup, toplantı ile ilgili evraklar ekte takdim edilmiştir. Tescil ve ilanını arz ederiz..../.../200.. KAŞE İMZA EKLER - 2 Ad. Genel kurul toplantı tutanağı (1 tanesi noter tasdikli) - 1 Ad. Hazirun cetveli (Kaşeli+İmzalı) - 1 Ad. Hükümet Komiseri atama yazısı - 2 Ad. Yönetim kurulu vazife taksimine ait karar sureti (Noter Tasdikli) (Aynı yönetim kurulu devam etse dahi her yıl karar istenmektedir.) - Yönetim Kurulu değişiyor ise, yeni yönetime giren üyelere ait 1 er adet ikametgah ve nüfus sureti (Muhtardan) - Yönetime giren ortak var ise, 1 Ad. yeni imza beyannamesi (noter onaylı) (Eğer yönetim kurulu eski yönetim kurulu ile aynı kişilerden oluşuyorsa yeni imza beyannamesi istenmez) - Sermaye artışı var ise, 3 ad. Tadil Tasarısı. Eski sermayenin ödendiğine dair ve yedeklerin sermayeye ilavesi olursa 1 Ad. Mali müşavir raporu, 2 adet sermaye artırımına iştirak eden ortaklar pay cetveli (Ek:17) ve artırılan sermayenin onbinde 4 ü dekontu. - 1 Ad. Bilanço (Şirket tasfiyesinde ve terkinlerde verilecek) - 1 Ad. Gelir Tablosu (Şirket tasfiyesinde ve terkinlerde verilecek) - Bir önceki yıla göre ortaklık yapısında değişiklik var ise yeni ortaklara ait 1 adet ikametgah ve nufus suretlerinin hazirun cetveli ekinde verilmesi gerekir. (BU SEBEPLE YÖNETİMDE YER ALMAYAN KİŞİLERİN HİSSE DEVİRLERİNİ DEVİR TARİHİNDE TİCARET SİCİLİNE BİLDİRİM MECBURİYETİ YOKTUR.)

22 ŞİRKETİN ÜNVANI : ŞİRKETİN ADRESİ : TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : ÖNCEKİ SERMAYESİ : ŞİMDİKİ SERMAYESİ : GENEL KURUL TARİHİ : Ek: 17 SEMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN ARTIRIM ÖNCESİ ARTIRIM SONRASI ARTIRIMDAKİ ADI-SOYADI/UNVANI PAY MİKTARI (TL) PAY MİKTARI (TL) TAAHHÜT ETTİĞİ PAY MİKTARI (TL) ÖDEDİĞİ MİKTAR ÖDEMEYİ YAPTIĞI BANKA HESAP NO Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur....a.ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin İMZA Yönetim Kurulu Başkanı :. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı :. Yönetim Kurulu Üyesi :.

23 Ek: 18.A.Ş.... TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve kongre divanının seçilmesi, 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi, 3. Faaliyet raporunun okunması, 4. Bilânço ve gelir tablosunun okunması, 5. Denetçi raporunun okunması, 6. Faaliyet raporu, bilânço ve gelir tablosu, denetçi raporunun müzakeresi, kabül yada reddi hakkında karar. 7. Kar hakkında karar alınması. (Zarar varsa karla ilgili gündem konulmayabilir.) (Veya zarar varsa kar dağıtılamama nedenini açıklayıcı bilgi verilmesi şeklinde madde konabilir.) 8. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 9. Denetçinin ibra edilmesi, 10.Yönetim kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ve seçimi, (Görev süreleri devam ediyorsa bu madde konmamalı) 11. Denetçinin seçilmesi, (Görev süreleri devam ediyorsa bu madde konmamalı) 12. Yönetim kurulu üyelerinin ücret tespiti, 13. Denetçinin ücret tespiti, 14. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.nun nci maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi, 15. Dilek ve temenniler, 16. Kapanış. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP Gündemde yer alacak başka konular var ise 14 ncü maddeden önce konmalıdır. Örnek; -- Dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulda onaylanması için İstifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirilen ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması, şeklinde gündeme konmalıdır. -- Şirket ana sözleşmesinde değişiklik olacak ise Şirket ana sözleşmesi... ncı maddesi tadil tasarısının görüşülüp karar alınması gibi maddeler gündeme konmalıdır. NOT; 1-) Yönetim Kuruluna seçilecek kişi pay sahibi (ortak) olmalıdır. Ortak olmayan seçilirse, Ticaret Siciline tescile kadar sembolikte olsa bir miktar pay verilmelidir. 2-) Denetçi, yönetim kurulu üyelerinin usul ve füruundan biri ile eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısım olamaz. Şirket çalışanı da seçilemez.

24 Ek:18/1.A.Ş.... TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve kongre divanının seçilmesi, 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi, 3. Faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporunun okunması, müzakeresi, kabulu, 4. Kar hakkında karar alınması, 5. Yönetim kurulu ve denetçinin ibrası, 6. Yönetim kurulu ve denetçinin sayısının, görev süresinin tespiti ve seçimi, 7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve denetçinin ücret tespiti, 8. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K nun nci maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi, 9. Dilek ve temenniler. 10. Kapanış. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP

25 Ek: 19 Karar Tarihi :..200_ Karar No : Yönetim Kurulu Başkanı :.. Yönetim Kurulu Başk.Yardımcısı :... Yönetim Kurulu Üyesi :... Gündem 200_ Yılı genel kurulunun yapılması hakkında karar alınması A.Ş.nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. Karar 200_ Yılı olağan genel kurulunun 200_ ayı içerisinde, adresinde yapılmasına, toplantıda tüm hissedarların temsil edilmesi mümkün olacağından T.T.K.nun 370 nci maddesine göre yapılmasına ve gündemin, 1. Açılış ve kongre divanının seçilmesi, 2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divana yetki verilmesi, 3. Faaliyet raporunun okunması, 4. Bilânço ve gelir tablosunun okunması, 5. Denetçi raporunun okunması, 6. Faaliyet raporu, bilânço ve gelir tablosu, denetçi raporunun müzakeresi kabül yada reddi hakkında karar alınması, 7. Kar hakkında karar alınması. (Zarar varsa karla ilgili gündem konulmayabilir.) (Veya zarar varsa kar dağıtılamama nedenini açıklayıcı bilgi verilmesi şeklinde madde konabilir.) 8. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 9. Denetçinin ibra edilmesi, 10. Yönetim kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ve seçimi, (Görev süreleri devam ediyorsa bu madde konmamalı) 11. Denetçinin seçilmesi, (Görev süreleri devam ediyorsa bu madde konmamalı) 12. Yönetim kurulu üyelerinin ücret tespiti, 13. Denetçinin ücret tespiti, 14. Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.nun nci maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi, 15. Dilek ve temenniler, 16. Kapanış. Şeklinde tespit edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başk.Yard. Yönetim Kurulu Üyesi

26 Ek: 20 ANONİM ŞİRKETİ NİN..200_ TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Anonim Şirketi nin 200_ yılına ait olağan genel kurulu..200_ tarihinde, saat : da şirket merkez adresi olan adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün..200_ tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri un gözetiminde yapılmıştır. Toplantının açılışından önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede; a) Hamiline yazılı hisse senetlerinin henüz ihraç edilmediği, b) Toplantıda şirketin TL. den ibaret bulunan ve hisseye bölünmüş olan sermayenin TL sının asaleten TL sının vekaleten olmak üzere hisse karşılığı TL sermayeyi temsil eden hissedarlar ve temsilcilerinin hazır bulunduğu ve böylece T.T.K nun 370 nci maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olduğu ve ayrıca toplantının ilansız yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığının görülmesi üzerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, toplantının kanunen açılabileceğini söyledi ve toplantı tarafından gündemi görüşülmek üzere açılarak, aşağıdaki kararlar alındı. 1. Divan Başkanlığına nın, oy toplayıcılığına ün, katipliğe de ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2. Divan heyetine toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 3. Faaliyet raporu okundu. 4. Bilânço ve gelir tablosu hesapları okundu. 5. Denetçi raporu okundu. 6. Faaliyet raporu, bilânço, gelir tablosu ve denetçi raporu müzakereye açıldı. Söz alan çıkmadı. Ayrı ayrı oylandı. Oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi. 7. (Kar varsa yılı karının dağıtımı konusu görüşüldü yılı karının dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. (Veya yılı karının tamamının veya... TL. sının... tarihinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.) yazılabilir. 8. Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

27 9. Şirket denetçisinin yapmış olduğu çalışmalarından dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. 10. Yönetim kurulunun... kişiden oluşmasına ve seçilecek yönetim kurulunun... yıl süre ile görev yapmasına, yönetim kurulu üyeliklerine (T.C. kimlik no:su... ), olan... nın (T.C. kimlik no:su....) olan... nın ve (T.C. kimlik no:su....)... nın seçilmelerine oybirliği karar verildi. (Lütfen ana sözleşmeden yönetim kurulu kişi sayısını ve görev süresini kontrol ediniz.) 11. Denetçi kurulunun... kişiden oluşmasına ve seçilecek denetçinin... yıl süre ile görev yapmasına, denetçi olarak (T.C. kimlik no:su...) olan ve... adresinde oturan... nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. (Lütfen ana sözleşmeden denetçi kurulu kişi sayısını ve görev süresini kontrol ediniz.) _ tarihinden geçerli olmak üzere yönetim kurulu başkanına aylık brüt / net TL, başkan yardımcısına aylık brüt / net TL, üyelerden a TL brüt / net huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. (Ücret ödenmeyecekse, yönetim kuruluna ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.,, cümlesi yazılmalıdır.) 13. Şirket denetçisine yıllık brüt / net... TL ücret verilmesine oybirliği ile karar verildi. (Ücret ödenmeyecekse, şirket denetçisine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.,, cümlesi yazılmalıdır.) 14. Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K. nun 334 ve 335 nci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 15. Dilek ve temennilerde söz alan çıkmadı. 16. Gündemde görüşülecek bir husus kalmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ DİVAN BAŞKANI OY TOPLAYICI KATİP Not: Şirket ana sözleşme değişikliklerinde madde tadillerinin yeni şekli tutanaktaki kabul kararının altına yazılmalıdır.

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU GIDA VE SANAYİ A.Ş. 09/03/2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU GIDA VE SANAYİ A.Ş. 09/03/2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU GIDA VE SANAYİ A.Ş. 09/03/2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi, 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 10 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2010 28 Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Sonucu Genel Kurul İşlemlerine

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

GÜMÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA ANKARA VEYA. VALİLİĞİNE

GÜMÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA ANKARA VEYA. VALİLİĞİNE GÜMÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA ANKARA VEYA. VALİLİĞİNE Şirketimizin. yılına ait olağan / olağanüstü genel kurul toplantısı. tarihinde saat... da. Adresinde yapılacaktır. Bakanlık temsilcisi görevlendirmenizi

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 15 Temmuz 2009 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. KOLLEKTİF ŞİRKETLER Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR:

KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: KAYIT : HAKİKİ ŞAHISLAR: -Dilekçe(Ticaret Sicili Müdürlüğü) -Tescil talepnamesi 2 adet (Noter)asıl -Vergi mükellefiyetini gösterir belge(vergi levhası)yoklama FİŞİ -Nüfus cüzdan sureti 1 adet -Yerleşim

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası LĠMĠTED ġġrket Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında limited şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun

Detaylı

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C.MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 2 ŞAHIS KURULUŞU KURULUŞU *Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurulları ile ilgili olarak Eski Türk Ticaret Kanunu ndan farklı uygulamalar yer almaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 272252 Ticaret Unvanı : Ticari Adresi (Kayıtlı Merkez Adresi): Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mah.

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DUYURU Şirketimizin 2013 ve 2014 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.09.2017 tarihinde çoğunluk sağlanamadığından dolayı yapılamamış olup, 09.10.2017 Pazartesi

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ANONİM ŞİRKET opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Duyuru No :1 31.12.2008 SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca para biriminden Yeni ibaresinin kaldırılmasıyla 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN İdare Meclisimiz, şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14:00 de, Bursa Organize Sanayi

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Zaman Özer Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 25 Haziran 2008 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2007 29 Şubat 2008 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2015 Salı günü, saat 10:00 da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARİS TİCARET ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ İŞLETME KAYDI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Vergi Levhası Fotokopisi 2. Esnaf Sanatkarlardan Kaydı Yoktur Belgesi 3.

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI F-75/REV.05 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 21.04.2017 TARİHLİ, 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan

Detaylı

ANONİM ŞİRKET jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

ANONİM ŞİRKET jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058

TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET. Ticaret Sicili Numarası: 224058 TEKSTĐL BANKASI ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 224058 Bankamızın 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 GÜN HİZMET BEDELİ

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 2-Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet noter onaylı suret olmak üzere 3 adet anasözleşme (Yabancı sermayeli

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 19 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi nin ( Şirket ) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Hasan Türk Mustafa Levent Kalpakçı Bilgütay Maldar Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi

Hasan Türk Mustafa Levent Kalpakçı Bilgütay Maldar Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi Yön Kur Üyesi PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 30.03.2015 KARAR NO : 2015 / 11 GÜNDEM : 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında, Şirketimizin 2014

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı.

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. KARAR NO: 2014/02 KARAR TARİHİ : 14/03/2014 B A Ş K A N..: K A R A R PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı OLAĞAN

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :15:46 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] :15:46 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. / EMKEL [EMKEL] 03.01.2011 11:15:46 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA Telefon ve Faks

Detaylı

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. ICG YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Ana Sözleşmenin Şirket Unvanı konusuna taalluk eden 2. madde sinin ekteki yer alan şekliyle tadili konusunda gerekli işlemlerin yapılarak tescilinin

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi ORFİN FİNANSMAN AŞ 2016 Yılı Olağan Genel Kutul Toplantısı Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler []

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

MİGROS TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet MİGROS TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi

Detaylı

/164 ÖZET :

/164 ÖZET : 01.12.2009/164 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 7.8.1996 tarihli ve 22720

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (H/2017) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2016

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı