T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI SERMAYE ŞİRKETİ İŞLEMLERİ ANKARA,2007

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ Anonim Şirketlerde Sermaye Artırma Yolları Aile (Kapalı)Anonim Şirketlerinde Sermaye Artırımı ve Muhasebe Kayıtları Halka Açık Anonim Şirketlerde Sermaye Artırılması ve muhasebe kayıtları...6 UYGULAMA FAALİYETİ...13 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ...14 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...15 ÖĞRENME FAALİYETİ ANONİM ŞIRKETLERDE KÂR DAĞITIMI Kâr Dağıtım Tablosu Düzenleme Kuralları Mali Kârın Hesaplanması Mali Kârın Vergilendirilmesi Kâr Dağıtım İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları Yasal Yedekler İsteğe Bağlı Yedekler Aile Anonim Şirketlerinde Kâr Dağıtımı ve Muhasebe Kayıtları Halka Açik Anonim Şirketlerde Kâr Dağitimi Ve Muhasebe Kayitlari...28 UYGULAMA FAALİYETİ...35 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ...36 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...37 ÖĞRENME FAALİYETİ LİMİTET ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ Sermayenin Artırılması Limitet Şirketlerin Sermayelerini Artırma Yolları Limited Şirketlerin Sermaye Artırılmasında Yapılacak İşlemler Sermayenin Azaltılması Sermaye Azaltılma İşlemleri...41 UYGULAMA FAALİYETİ...43 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ...44 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...45 ÖĞRENME FAALİYETİ LİMİTET ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI Kâr Dağıtımının Hesaplanması Kâr Dağıtımına İlişkin Muhasebe Kayıtları...50 UYGULAMA FAALİYETİ...56 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ...57 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...58 i

4 MODÜL DEĞERLENDİRME...59 B. PERFORMANS TESTİ...63 CEVAP ANAHTARLARI...64 KAYNAKÇA...67 ii

5 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI AÇIKLAMALAR Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Sermaye Şirketi İşlemleri Sermaye Şirketi kurma ile ilgili işlemlerin öğretildiği bir öğrenme materyalidir. SÜRE 40/24 ÖN KOŞUL Bilanço esasına göre defter tutma YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Sermaye şirketi kayıtlarını yapmak Genel Amaç Bu modül ile; Tekdüzen Muhasebe Sistemine uygun olarak Sermaye şirketlerinin sermaye değişiklikleri ve kâr dağıtımını kaydederek Kurumlar Vergisi Beyannamesi düzenleyebileceksiniz. Amaçlar 1) Anonim şirketlerde sermaye değişikliklerini kaydedebileceksiniz. 2) Anonim şirketlerde kâr dağıtımını yaparak, kaydedebileceksiniz. 3) Limited şirketlerde sermaye değişikliklerini kaydedebileceksiniz. 4) Limited şirketlerde kâr dağıtımını yaparak, kaydedebileceksiniz. Ortam: Muhasebe laboratuvarı, sınıflar Donanım: Hesap makinası, form belgeler, tepegöz, projeksiyon Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili olarak yer alan ölçme araçları ile ulaştığınız bilgi düzeyini kendi kendinize ölçebilirsiniz. Modül içinde ve sonunda verilen öğretici sorularla edindiğiniz bilgileri pekiştirecek ve uygulama örneklerini, testleri tamamlayarak etkili öğrenmeyi gerçekleştirebileceksiniz. iii

6 iv

7 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Şirketler, ekonominin ve sermaye piyasasının gelişmesinde önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. Şirketleşme olayı, özellikle son yıllarda, giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle anonim ve limited şirketlerin sayısında önemli bir artış gözlemlenmiştir. Kişinin tek başına bir işletmeyi yürütmesi giderek zorlaşmaktadır. Anonim şirketler; ekonomik yaşamda, hiçbir gücü ve değeri olmadığı düşünülen küçük tasarrufları bir araya getirerek gerçekleştirdikleri yatırımlar çerçevesinde istihdam alanları yaratır; şirket bünyesi içinde yaratılan gelir ve kazançtan önemli bir kesimin yararlanmasını sağlar. Sizler de bu modülün sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile sermaye şirketlerini tanımış, kuruluş işlemlerini öğrenmiş olacak, muhasebe kayıtlarını yapabileceksiniz. İş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, temel eğitim ve yeterliliklere sahip birer çalışan olmanız dieğiyle, başarılar. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu faaliyete verilen bilgiler doğrultusunda anonim şirketlerde sermaye değişikliklerini kaydedebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bir anonim şirketin kuruluşu sırasında yapılan işlemler ile sermaye artırılması sırasında yapılan işlemleri araştırarak karşılaştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 1.ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ Anonim şirketler sermayelerini artırabilir veya azaltabilir. Sermaye artırabilmek için şirketin kuruluşuna benzer bir sürecin izlenmesi gerekir. Anonim şirketler, çeşitli nedenlerle sermayelerini artırabilir. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz: Kuruluş sırasında belirlenen sermayenin şirketin iş kapasitesine göre yetersiz kalması Şirketin iş hacmini genişletmek istemesi Enflasyon nedeniyle paranın satın alma gücünün azalması bu nedenle sermayenin yetersiz kalması Yapılan yanlış yatırımlar ve harcamalar nedeniyle sermayenin azalması 1.1. Anonim Şirketlerde Sermaye Artırma Yolları Anonim şirketler, yukarıda sayılan nedenlerle sermaye artırımına gidebilir. Sermaye artırımı iç ve dış kaynaklardan yararlanmak suretiyle çeşitli şekillerde olabilir. Yeni hisse senedi çıkârtmak(yeni ortak almak) Mevcut ortakların sermaye paylarını artırmak Yedekleri ve dağıtılmamış kârları sermayeye dönüştürmek Değer artış fonlarını sermayeye eklemek Şirket borçlarını sermayeye dönüştürmek Çıkartılmış tahviller (tahvil borçları)karşılığı hisse senedi çıkartarak sermaye artırımını gerçekleştirmek Başka şirketlerle birleşmek 3

10 Sermaye artırımı kararı alan anonim şirket, hangi yolla sermaye artıracağını belirledikten sonra aşağıdaki işlemleri yerine getirmelidir. Genel kurulca sermaye artırma kararı alınır. Yönetim kurulu kararı alınır. Eski sermayenin ödendiği tespit ettirilir(şirketin sermaye artırma kârarı alması için esas sermayenin tamamen ödenmiş olması gerekir.) Sermaye artırımı ile ilgili değişiklik metni hazırlanır. Artırılan semayenin %0.04 ü Rekabet Kurulu adına T.C.Ziraat Bankasına yatırılır. Sermaye artırma metni ticaret siciline tescil ettirilir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Sermaye artırımında ayni sermaye (paradan başka mal, bina, taşıt, vb.)konulmuşsa normal işlemlerin dışında başka işlemlerde yapılması gerekir. Ayni türden konulacak sermayenin değer belirlenmesine ilişkin bilirkişi ataması yaptırılır. Bu bilirkişi ayni sermaye olarak konan varlığın değerini belirler ve rapor düzenler. Ayni sermaye olarak konan varlık gayrimenkul ise bunların ipoteksiz veya hacizsiz olması gerekir. Ayni sermaye olarak konan maddi sabit kıymetin yeniden değerlemesi ile ilgili yeminli mali müşavir raporu alınır. Anonim şirketler, sermaye artırımında halka hisse senedi ihracı yaparak sermaye artırımını gerçekleştirecekse, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması gerekir. Anonim şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin işlemlerinin muhasebeleştirilmesiiçin kapalı anonim şirketlerin ve halka açık anonim şirketlerin ayrı ayrı ele alınması daha iyi olacaktır Aile (Kapalı)Anonim Şirketlerinde Sermaye Artırımı ve Muhasebe Kayıtları Aile anonim şirketlerinde, sermaye artırımında ani kuruluştaki işlemler yapılır. Sermaye artırımında taahhüt edilen sermayenin ¼ ü sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenir. Kalan sermaye taahhüdü, yönetim kurulunun belirleyeceği tarihe göre en geç 3 yıl içinde ödenir. ÖRNEK 1 Yalçın Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sermayesini tarihinde ,00 YTL artırmaya karar vermiş ve yasal formaliteleri tamamlamıştır. Ortaklar, sermaye taahhütlerinin ¼ ünü hemen nakit olarak ödemişler, kalan sermaye taahhütlerini ise tarihinde ödeyeceklerdir. 4

11 tarihinde sermayenin %0.04 ü Rekabet Kurulu adına T.C.Ziraat Bankasına yatırılmıştır. Artırılan sermaye, 1.00 YTL değerinde adet hisseye ayrılmıştır. Şirket 5 ortaklı olup sermaye payları eşittir tarihinde sermaye artırımı sırasında 1.000,00YTL gider yapılmış ve 180,00 YTL KDV ile birlikte toplam 1.180,00 YTL ödenmiştir. Yevmiye Defteri Kayıtları M ad A Ç I K L A M A. 1 N ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-) 500 SERMAYE HS. Kurucu ortakların sermaye artırma taahhüdleri KASA HESABI 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.(-) Kurucu ortakların sermaye taahhüdlerinin 1/4 ünü nakit olarak yerine getirmesi GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI 100-KASA HESABI Sermayenin %0.04 ünün Rekabet Kurulu hesabına yatırılması Alacak , ,00 40, , ,00 Büyük Defter Sayfa Nu. 780-FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 191-İND. KDV HS. 100-KASA HESABI Sermaye artırma giderlerinin muhasebeleştirilmesi TOPLAM Yardımcı Hesap Sütunu Borç , ,00 40, ,00 180, ,00 Büyük Defter Kayıtları 5

12 B 191 İND. KDV HS. A B 770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. A 40,00 180,00 180,00 40,00 B 500 SERMAYE HS. A B 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.A , , , , , ,00 B 780-FİNANSMAN GİD. HS. A 1.000, ,00 B 100-KASA HESABI A_ ,00 40, , , , Halka Açık Anonim Şirketlerde Sermaye Artırılması ve muhasebe kayıtları Halka açık anonim şirketler Sermaye Piyasası Kuruluna tabidir. Sermaye artırımı yapılırken ve halka hisse senedi arz edilirken diğer yasal formaliteler yanında, Sermaye Piyasası Kurulundan da izin alınması gerekir. Halka açık anonim şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu na tabi olduğu için bu tür şirketlere Kayıtlı Sermaye Sistemi getirilmiştir Kayıtlı Sermaye Anonim şirketlerin ana sözleşmelerinde hüküm bulunmak koşuluyla, yönetim kurulu kararıyla TTK nin sermaye artışı ile ilgili hükümlerine tabi olmaksızın, hisse senedi çıkarabilecekleri en yüksek (azami) tutarı gösteren, Ticaret Siciline tescil edilmiş sermayeleridir. 6

13 Kayıtlı Sermaye Sistemi Hisse senetleri halka arz edilmek suretiyle kurulan veya sonradan halka açılan anonim şirketlerin, SPK den izin alarak tercih edebilecekleri bir sistemdir. Bu sistemde çıkarılan hisse senetleri bedelleri tamamen ödenmedikçe sermaye artırılamaz ve sermaye taahhütlerine karşılık nakit (para) dışındaki değerler getirilemez. Anonim şirketler, sermaye artırımında kayıtlı sermaye sistemine geçip geçmemekte serbesttir. Eğer kayıtlı sermaye sistemini seçmişlerse ve sözleşmelerinde belirli bir tavan sermaye belirlemişlerse ve bu durum, ticaret sicilini tescil ettirilip ilan edilmiş ise belirtilen tavan sermayeye kadar sermaye artırımı yapabilir.bu durumda daha önce belirtilen yasal prosedürleri yerine getirmeden,sadece yönetim kurulunun kararıyla ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden izin alınmadan sermaye artırımı gerçekleştirilebilir.kayıtlı sermaye sistemi,sermaye artırımda formalitenin fazla olması nedeniyle,şirketlerin hızlı sermaye artırmalarını sağlamak amacıyla çıkartılmıştır Bir anonim şirket kayıtlı sermaye sistemini seçtiğinde aşağıdaki işlemleri yerıne getırmek zorundadır: Şirket yönetim kurulunca kayıtlı sermaye sistemini geçiş kararlarını alınması ve ana sözleşme ve değişiklik metninin hazırlanması Ana sözleşme değişiklik metninin genel kurulda görüşülerek karara bağlanması Kayıtlı sermaye sistemine geçişin mahkemece omarması Halka açık anonim şirketlerde sermaye artırılırken de yine artırılan sermayenin %004 ünün Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankasına yatırılmış olması Ana sözleşme değişiklik metninin ticaret sicilene tescil ettirilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmesi Halkça Açık Anonim Şirketlerin Sermaye Artırma Yolları ve Muhasebeleştirilmesi İşlemleri Örneklerle açıklayalım: Örnek 1: Aydoğdu Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, sermayesini tarihinde YTL artırmaya ve bunu da tanesi 1,00 YTL olan adet hisse senetini halka ihraç ederek gerçekleştirmeye karar vermiştir tarihinde artırılan sermayenin %0.04 ü Rekabet Kurulu T.C Ziraat Bankasına yatırılmıştır. Hisse senetlerinin basım ve ilanı için YTL ve ayrıca 150, 00 YTL KDV tarihinde ödenmiştir. Hisse senetlerinin satışı için 31,10,2006 tarihinde T.İş Bankası ile %03 komisyon karşılığı anlaşma yapılmış ve T.İş Bankası hisse senetlerinin tamamı satarak kendi komisyonunu kesip kalanını şirketin bankadaki hesabına yatırmıştır. 7

14 Büyük Defter Sayfa Nu. Ma d. Nu. 1 A Ç I K L A M A Yardı mcı Hesap Sütunu Borç Alacak BORÇLU NAZIM HESAPLAR Satıştaki hisse senetleri 950 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR Satıştaki hisse senetlerinden alacaklılar Hisse senetlerinin halka arzı ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-) 500 SERMAYE HS. İş Bankası aracılığı ile halka sunulan hisse senetlerinin yatırımcılar tarafından taahhüt kaydı GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS KASA HESABI Sermayenin %004 ünün Rekabet Kurulu hesabına yatırılması FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 191 İND. KDV HS. 331-KASA HESABI Hisse senedi basım ve diğer giderler ile ödenen KDV nin muhasebeleştirilmesi BANKALAR HESABI 780-FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.(-) ,00*0.003=300,00 YTL Komisyon Sermaye taahütlerinin yatırımcılar tarafından yerine getirilmesi ve banka komisyonu ALACAKLI NAZIM HESAPLAR Satıştaki hisse senetlerinden alacaklılar 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR Satıştaki hisse senetleri , ,00 40, ,00 180, ,00 300, , , ,00 40, , , ,00 Nazım hesapların kapatılması / / / / TOPLAM , ,00 8

15 Örnek 2 Fazilet Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinin bilançosunun pasifinde YTL maddi duran varlıklar yeniden değerleme artış fonu bulunmaktadır.şirket bu fonu, sermaye artırımında kullanmaya tarihinde karar vermiştir. Şirket bu nedenle 1.00 YTL lik adet hisse senedi çıkartıp belgesiz olarak ortaklarına dağıtmıştır. Büyük Defter Sayfa Nu. M a d. N u. 1 2 A Ç I K L A M A ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-) 500 SERMAYE HS. Yönetim kurulu kararıyla sermayenin artırılma taahhüt kaydı MADDİ DURAN VARLIKLARYENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HS. 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.(-) Sermaye artış taahhüdünün değer artış fonu ile karşılanması ve ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi Yardım cı Hesap Sütunu Borç , ,00 Alacak , , / / / / Yapılan bu kayıtlarla bilançonun pasifinde ve büyük defterin alacağında yer alan 522 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI na borç kaydedilerek kapatılmış, sermaye çoğaltıldığı için 500 SERMAYE HESABI na alacaklı kaydedilerek artırılmıştır ÖRNEK 3 Özgür İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin bilançosunun pasifinde YTL lik çıkartılmış tahviller hesabı (tahvil borçları) bulunmaktadır. Şirket bu borçlarını ödediğinde nakit sıkıntısına düşebileceğinden, kendi çıkardığı hisse senetlerini tahvil sahiplerine vererek (takas) tahvil borçlarını ödemeye karar vermiştir. Bu kararı şirket, tarihindeki genel kurulunda almıştır. Buna göre tahvil sahiplerine aynı yazılı değerde şirketin hisse senetleri verilecektir. 9

16 Büyü k Defte r Sayfa Nu. M a d. N u. 1 A Ç I K L A M A ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-) 500 SERMAYE HS. Yönetim kurulunun tahvil borçlarını nakit yerine hisse senediyle ödeme kararı Yardı mcı Hesap Sütun u Borç ,00 Alacak , ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HS. 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.(-) Tahvillerle hisse senetlerinin takası , , / / / / ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI na borç kaydedilerek hesap kapatılmıştır.karşılığında, Sermaye çoğaldığı için 500 SERMAYE HESABI alacaklı yapılmıştır.böylece şirketin tahvil borcu kapanmış, buna karşılık sermayesi çoğalmıştır. Tahvil sahipleri de şirketten tahvillerin anaparalarını almak yerine, şirketin hissesini alarak ortaklığı tercih etmişlerdir Sermaye Azalması ve Muhasebe Kayıtları Anonim şirketler, sermaye artırımında olduğu gibi değişik ekonomik veya yasal edenlerden dolayı sermaye azaltma yoluna da gidebilir. Anonim şirketlerin sermaye azaltma nedenlerinden bazıları şunlardır: Sermayenin yarısının veya 2/3 ünün kârşılıksız kalması Esas sermayenin iş hacminden fazla gelmesi veya şirket sermayesinin belli bir bölümünden başka yatırım alanlarına kaydırılması Hisselere düşen kâr payı oranının düşmesi Şirketin büyük zararlara uğramış olması ve bu zararların telafi edilmemesi Şirketin konusu değiştirmesi 10

17 Anonim şirketler sermaye azaltsalar da kalan sermaye hiçbir zaman ,00 YTL nin altına düşemez. Anonim şirketlerde sermayenin azaltılması aşağıda belirtilen şu yollarla yapılır: Hisselerin nominal değerleri indirilir Hisselerin sayısı azaltılır. Geri alınan hisse senetlerinin yerine yeni nominal değerde yazılı hisse senetleri verilir.aradaki fark ortaklara (hissedarlara) ödenir. Hisse senetleri piyasadan satın alınarak iptal edilir ve bedelleri ortaklara ödenir. Anonim şirketlerde sermaye artırımın da olduğu gibi sermaye azaltımında da bazı yasal işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. bu işlemler şunlardır: Sermaye artırma ve azaltma kararı alınır. Ana sözleşmenin değişik metni hazırlanır. Değişiklik metni ile ilgili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir bilirkişi rapor alınır. Genel kurul kararı alınır. Alacaklılar davet edilir. Sermaye azaltılması ile ilgili değişiklik ticaret sicilinde tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Şirketin zararı karşılamak amacıyla sermaye azatlımı yapılıyorsa alacaklıların davetine gerek kalmaz. Şirketin varlıkları şirketin borçlarını ödemeye yettiği sürece sermaye azaltılabilir. ÖRNEK Balıoğlu Tekstil Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesinin iş kapasitesine göre fazla gelmesi nedeniyle sermayesini tarihinde ,00 YTL azaltmaya karar vermiş ve gerekli formaliteler tamamlamıştır. Şirket, sermaye azaltımını piyasadan nominal değeri 1, 00 YTL olan adet hisse senedi satın alıp iptal etmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Yevmiye defter kayıtları aşağıdaki gibi yapılır: 11

18 Büyü k Defte r Sayfa Nu. M a d. N u. 1 2 A Ç I K L A M A SERMAYE HESABI 331-ORTAKLARA BORÇLAR HS. Piyasadan adet hisse senedi alıp,iptali ORTAKLARA BORÇLAR HS. 100-KASA HESABI Hisse senedi bedellerinin ödenmesi Yardı mcı Hesap Sütun u Borç , ,00 Alacak , , / / / /

19 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek konuyu daha iyi pekiştirelim. Öneriler kısmı, uygulama faaliyeti için yönlendirici olacaktır. İşlem Basamakları Halka açık anonim şirketlerin, Hisse senetlerinin satışa sunulmasını geçici hesap olan NAZIM HESAPLAR da gösteriniz Ortakların sermaye artırma taahhüt kaydını yevmiye defterine işleyiniz. Öneriler Sadece halka arz edilen hisse senetleri NAZIM HESAPLAR Ortakların önceki sermaye borçlarını ödemiş olmaları gerektiğini unutmayınız. Yevmiye defterine işlediğiniz sermaye artırma taahhüt kaydını büyük deftere işleyiniz. Rakamları doğru olarak aktarmaya dikkat ediniz. Ortakların sermaye borçlarını yerine getirme işlemini yevmiye defterine ve büyük deftere kaydediniz. Sermaye şirketinin aile (kapalı) veya Halka açık anonim şirket olması arasındaki farklılıklara dikkat etmelisiniz. Sermaye artırımı sırasında yapılan sermaye artırma giderlerini yevmiye defterine ve büyük deftere kaydediniz. Büyük defter kayıtlarının borç ve alacak toplamlarını alınız. Sermaye artırımı sırasında yapılan giderleri 700 lü hesaplarda takip etmelisiniz. Büyük defter kayıtlarının borç ve alacak taraflarını ayrı ayrı toplayıp bakiyelerini alınız. Sermaye azaltma işleminin muhasebe kayıtlarını yapınız. 500-SERMAYE HESABI nı borçlandırarak, 331-ORTAKLARA BORÇLAR HESABI nı alacaklandırmalısınız. 13

20 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Uygulama faaliyetinde yaptğımız işlemlere göre aşağıdaki tabloyu doldurarak kendinizi değerlendirebilirsiniz. Öğrencinin Adı Soyadı: Numarası: AÇIKLAMA: Aşağıda listelenen işlem basamaklarındaki davranışları gerçekleştirebildiyseniz Evet sütununa, gerçekleştiremediyseniz Hayır sütununa X işareti koyunuz. Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır Ortakların sermaye artırma taahhüt kaydını yevmiye defterine işleyebildiniz mi? Yevmiye defterine işlediğiniz sermaye artırma taahhüt kaydını büyük deftere aktarabildiniz mi? Ortakların sermaye borçlarını yerine getirme işlemini yevmiye defterine ve büyük deftere kaydedebildiniz mi? Sermaye artırımı sırasında yapılan sermaye artırma giderlerini yevmiye defterine ve büyük deftere kaydedebildiniz mi? Sermaye azaltma işleminin muhasebe kayıtlarını yapabildiniz mi? DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonucunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. 14

21 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A. OBJEKTİF TESTLER Aşağıdaki cümleleri Doğru veya Yanlış olarak değerlendiriniz. Doğru 1. Şirketin, iş hacmini geliştirmeye ihtiyaç duyması sermaye artırma nedenlerindendir. Yanlış 2. Yeni hisse senedi çıkartmak suretiyle sermaye artırılabilir. 3. Esas semayenin artırılması için esas sözleşmenin ilgili maddesinin değiştirilmesi gerekir. 4. Bir başka şirketle birleşme yoluyla sermaye artırımına gidilebilir. 5. Yanlış yatırımlar nedeniyle şirket sermayesinin azalması sermaye artırma nedenleri arasındadır. 6. Anonim şirketler, sermaye artırımında halka hisse senedi ihracı yaparak sermaye artırımını gerçekleştirecekse Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması gerekir. 7. Halka açık anonim şirketler Sermaye Piyasası Kurulu na tabi olduğu için Kayıtlı Sermaye Sistemi getirilmiştir. 8. Anonim şirketler artırılan sermayenin %004 ünü Rekabet Kurulu adına yatırmak zorunda değildir. 9. Anonim şirketler sermaye azaltsalar da kalan sermaye hiçbir zaman ,YTL nin altına düşemez. 10. Sermaye artırımında Kapalı Anonim Şirketler de taahhüt edilen sermayenin ¼ ü tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenmek zorundadır. 11. Sermayenin yarısının veya 2/3 ünün karşılıksız kalması sermaye azaltma nedenlerinden olamaz. 12. Anonim şirketlerde, sermaye azaltımında ana sözleşmenin değişiklik metni hazırlanmaz. Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 15

22 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda anonim şirketlerde kâr dağıtımını yaparak, kaydedebileceksiniz. ARAŞTIRMA Aile (Kapalı) anonim şirketlerle, halka açık anonim şirketlerin kâr dağıtım esaslarını araştırarak aynı ve farklı yönlerini karşılaştırınız. Elde etmiş olduğunuz bilgileri rapor haline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 2. ANONİM ŞIRKETLERDE KÂR DAĞITIMI Kâr, işletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında oluşan artıştır.kâr; safi kâr, dönem kârı şeklinde de ifade edilir. Kâr dağıtımında yasaların ön gördüğü koşullar yerine getirilir.yönetim kurulu kârın nasıl dağıtılacağını kanunlara uygun olarak öneri şeklinde hazırlar.genel kurul bunu kabul eder veya değiştirerek başka şekilde kâr dağıtım kararı alabilir. 2.1.Kâr Dağıtım Tablosu Kâr dağıtım tablosu; yasal yükümlülüklerin, ana sözleşmede belirtilenlerin ve genel kurulda alınan kararların sonucuna bakılarak düzenlenen dönem kârının, nasıl ve nerelere dağıtıldığını gösteren finansal tablodur. Dönem kârı, bilançolarda ve gelir tablosunda yer alır. Dönem kârından ayrılan yedekler ve özellikle kâr paylarının (temettü) hisselere dağıtılmasının nasıl yapıldığı bu tabloda görülmez. Bu nedenlerden dolayı kârın nasıl ve nerelere dağıtıldığı, hangi tür hisselerle hangi payların verildiği ayrıntılı olarak kâr dağıtım tablosunda görülür. Kâr dağıtım tablosu tekdüzen muhasebe ilkelerine uygun olarak ve standart şeklinde düzenlenir. Standart kâr dağıtım tablosu şöyledir: 16

23 KÂR DAĞITIM TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM A.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1. DÖNEM KÂRI 2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar vergisi Gelir vergisi stopajı Diğer vergi ve yasal yükümlülükler NET DÖNEM KÂRI 3. GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (-) 4. I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 5.İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) DAĞITABİLİR NET DÖNEM KÂRI 6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Adi hisse senedi sahiplerine İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine 7. PERSONEL TEMETTÜ (-) 8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ Adi hisse senedi sahiplerine İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine 10. II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 11. STATÜ YEDEKERİ (-) 12. OLAĞAN DIŞI YEDEKLER (DAĞITILMAMIŞ KÂRLAR) 13. DİĞER YEDEKLER 14.ÖZEL FONLA B.YEDEKLERDEN DAĞITIM 1. DAĞITILAN YEDEKLER (-) 2. II.TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 3. ORTAKLARA PAY (-) Adi hisse senedi sahiplerine İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine 4. PERSONELE PAY (-) 5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) C. HİSSE BAŞINA KÂR Adi hisse senedi sahiplerine (%YTL) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine(%ytl) D.HİSSE BAŞINA TEMETTÜ Diğer hisse senedi sahiplerine(%ytl) İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine(%ytl) 17

24 2.2. Kâr Dağıtım Tablosu Düzenleme Kuralları Kâr dağıtım tablosunun düzenlenmesinde şu kurallara uyulur: Dönem Kârının Dağıtımı bölümünde; dönem kârından yapılacak yasal kesintiler ortaklara da kâr payları ile genel kurul kararıyla şirkette bırakılacak kârlar belirtilir. Yedeklerden Dağıtım bölümünde, isteğe dayalı yedeklerden nasıl dağıtım yapılacağı gösteri bölümü uygulamada fazla yer verilmez. Diğer bölümlerde ise hisse başına düşen kâr ve temettüler bulunmaktadır. Bu da dağıtabilir hisse senedine bölünmesiyle hesaplanır Mali Kârın Hesaplanması Anonim şirketler, kurumlar vergisi mükelleftir. Şahıs şirketleri, kârı ortaklarına dağıtır ve her kâr payının vergisini kendisi öder.anonim şirketlerde ise vergi kâr dağıtılmadan hesaplanır ve şirket tarafından vergi dairesine ödenir. Kurumlar vergisi şirketin faaliyet döneminde elde edilen safi kâr veya mali kâr üzerinden hesaplanır.şirketin bilançoda gösterilen kârı ile aynı olmayabilir.mali kâr belirlenirken ;dönem kârından vergi kanunlarına göre vergiden istisna ve muafiyet tutarları indirilir,kanunen kabul edilmeyen giderler bu yolla mali kâra (safi kurum kazancıma ) ulaşılmış olur. Kurumlar vergisinden istisna tutulan kazançlar şunlardır: Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurum sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar Kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlar Portföyünün en az % 25 i hisse senetlerinden oluşan menkul kıymet yatırım fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile aynı nitelikteki menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlar Üçüncü madde dışında kalan menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları Risk sermayesi yatırım fonları veya ortaklarının kazançları Emeklilik yatırım fonlarının kazançları Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklarının kazançları Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançları ile anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasında sağlanan kazançlar Yurt dışında yapılan inşaat onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okulları ile bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar, Millî Eğitim Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği 18

25 usul ve esaslar çevresinde beş vergilendirme dönemi kurumlarvergisinden muaftır.istisna,okulların faaliyete geçirdiği vergilendirme döneminden itibaren başlar. Anonim şirketlerin kurumlar vergisinden istisna tutulan iştirak kazançları, risturnlar ile yatırım fon ve ortaklarının portföy işletmecilik kazançlarının elde edilmeleri sırasında yapılan giderler, kanunen kabul edilmeyen gider kabul edilmiştir.(kvk mad.8) bu giderler kurumlar vergisi hesaplanırken bilanço kârına ilave edilir. Kurumlar vergisi matrahı bulunurken bilanço kârına ilave edilecek giderler (vergi açısından kanunen kabul edilmeyen giderler) şunlardır: Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler(kvk,mad. 15/1) Örtülü sermeye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler(kvk,mad.15/2) Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar(kvk,mad.15/3) Her ne şekilde olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri (KVK,mad.15/4 Dar mükellefiyete tabi kurumlara özgü bazı giderler (KVK, mad.15/5). Örneğin;bu kurumların kendi hesaplarına yaptıkları alım satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışındaki şubelere verilen faiz,komisyon ve benzeri ile ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin giderlerine veya zararlarına iştirak etmek üzere ayrılan hisseler Kurumlar Vergisi Kanunu na göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları,gecikme zamları ve faizleri(kvk,mad.15/6) Kanunlara ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hallar saklı kalmak üzere, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında satışından doğan zararlar ile ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler(kvk,mad.15/9) Vergi Usul Kanunu na göre ödenen gecikme faizleri(kvk,mad.15/10) Her türlü alkol ve alkolü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin 50 si (90/1081 sayılı bakanlar kurulu kararı ile (0) sıfır)(kvk,mad.15/1) Yat, kotra,tekne sürat teknesi gibi motorlu deniz,uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları (KVK,mad.15/12) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu na bağlı,(1),(2) ve (4) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları (MTVK,mad.14) Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmeyen SSK primleri (506 sayılı kanun,mad.80) Hırsızlık olaylarından kaynaklanan kayıplar Kanunu sınırların üzerinde yapılan bağış ve yardımlarla gerekli şartları taşımayan her türlü giderler 2.4. Mali Kârın Vergilendirilmesi Mali kâr üzerinden % 20 kurumlar vergisi hesaplanır. Kurumlar Vergi Beyannamesi hesap döneminin kapandığı ayı izleyen nisan ayının 15. gününe kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi de nisan ayı sonuna kadar ödenir. 19

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET KAYITLARI 344MV0038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ...1 1.1. Çalışmanın Konusu...1 1.2. Çalışmanın Amacı...2

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı