KİTAB-I MÜBHEM v

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİTAB-I MÜBHEM v0.2 12.08.2015 1"

Transkript

1 KİTAB-I MÜBHEM v

2 İçindekiler BAŞLARKEN...4 DİNLERİN ABC si...5 MORONİ ve ALTIN TABLETLER...7 TAHRAN DAN AKKA YA ASRIN MÜCEDDİDİ...8 BİLİM - KURGU...9 DİNLERİN GÖSTERDİĞİ...10 TARİHİ GERÇEKLİK...11 BEBEK İSA...20 YEDİ UYURLAR...22 ZÜLKARNEYN...27 SÜRYANİCE...30 MÜŞRİKLER NE KADAR PUTPERESTTİ...33 MAĞARA ARKADAŞLARI...35 İBRAHİM...36 LUT UN KIZLARI...39 HAMAN...41 LOKMAN...43 HABİL ve KABİL...44 HARUT MARUT...46 ADEME SECDE...48 İDRİS...50 ÜZEYİR...51 BEKKE

3 YUNUS...53 YANLIŞ MERYEM...55 AŞAĞILIK MAYMUNLAR...59 HURUF-U MUKATAA...60 MAİDE...61 KAYIP MERDİVEN...63 YUSUF...64 ALLAH YOLUNDA ÖLENLER...66 KALPLERİN SÜNNET EDİLMESİ...68 CENNET VE HURİLER...69 ÇARMIHTAKİ İSA?...73 FURQAN...75 MUHAMMED...77 TARİHİN GÖSTERDİĞİ...78 BİLGİNİN PEŞİNDE...82 İSLAM KOZMOLOJİSİ...85 İNSANIN KÖKENİ...88 BİLİMİN GÖSTERDİĞİ...90 İSLAM ve TASDİK EDİLEN...90 KADIN...94 EŞCİNSELLİK...99 MÜRTED AHLAKIN GÖSTERDİĞİ BİTİRİRKEN

4 BAŞLARKEN İslam ın doğuşu öncesi Kuran denizlerin dibinde yatan bir taşın içinde gömülü varlık atomundan, mahrekinde tayin olunmuş gayesine doğru cevelan eden seyyareye kadar her şeyi hikâye etmektedir. İnsan kalbinin en ücra ve loş köşelerini tetkik eder, müminin ve kâfirin ruhlarına en fark edilmeyecek kımıldanışları yakalayan bir bakışla dalar. İnsanlığa bugünkü vazifelerini öğretmek için, yerine göre beşer tarihinin en eski devirlerine döndüğü gibi en uzak istikbale de uzanır 1 Bu satırlar İslam coğrafyasında Kuran için kaleme alınmış övgü dolu binlerce satırdan sadece birkaçı ama Müslümanların Kuran a genel bakış açısını güzel özetleyen bir metin. Kuran Müslümanlar için insan ve kâinatın geçmiş ve geleceğini anlatan, bir medeniyetin ve ahlakın temeli olmuş, bu medeniyetin yetiştirdiği insanların benlikleri ve kişiliklerinin ister istemez bir parçası haline gelmiş, üzerinde ve üzerinden nice kavgalar verilmiş bir metin. Herhangi bir kitap değil tartışmasız olarak Tanrı kelamı. Tarihte çok az kitabın bıraktığı etkiyi bırakmış, çok az kitaba nasip olmuş bir hegemonya kurabilmiş bir kitap. Kendi iddiasına göre apaçık bir kitap ama buna rağmen yeterince anlaşılmamış, birbirlerine tamamen zıt yorumlara ve okumalara geçit vermiş; geçmiş ve geleceğe dönük sırlara, batini anlamlara, derin katmanlara sahip olduğuna inanılan enigmatik bir kitap. İşte bu muammalarla dolu kitabı okuyan herkesin aklına düşebilecek bazı temel soruları soran ve cevaplarının peşine düşen bir araştırma bu elinizdeki. Sorduğu her sorunun cevabını mutlak 1 Malik Bin-Nebi, Kuran-ı Kerim Mucizesi, Türkiye Diyanet Vakfı, 1989, s136 4

5 olarak verebilme gibi çok büyük bir iddia sahibi değil elbette lakin bulduğu bazı cevapların da tatminkâr olacağı kanaatindeyim. Bu çalışma ömrünün büyük bir kısmını dine adamış, dindar olarak geçirmiş geri kalanını da adama niyetindeki halinden memnun müminler için, kaybedecek çok şeyi olanlar için değil; sadece dinle daha yeni haşır neşir olmaya başlamış içten içe şüphe duyan, soru soran kafası karışık gençler için kaleme alınmıştır. Başlamadan bir-kaç not: Bu sorulara cevap ararken İslam dininin özellikle Türkiye bağlamında önerdiği ve ürettiği teolojiyi de irdeleyebilmek adına asıl konumuz bu olmasa da- bazı tanınmış tele-vaizlerin önermeleri, tavsiyeleri, yorumları oldukça kullanışlı bir alan açıyor. Bu vaizlerden alıntılar yapmanın iki çarpıcı faydası var kanımca; birincisi İslam adına konuşan bu kişilerin yazarken kısmen süsledikleri, maskeledikleri, yumuşattıkları kimi zaman tevil ettikleri görüşlerinin en çıplak en tabi haliyle dışa vurumuna şahit oluyoruz, ikincisi ise birbirleriyle olan ihtilaflarına, çelişkilerine ve aralarındaki varsayılan kalite, ciddiyet ve etki farkına rağmen hepsinin aslında gerçeklerden ne kadar uzakta seyrettiklerini görüyoruz. Çalışma boyunca parantezsiz ve duru Türkçesi yüzünden ayet çevirileri için aksi belirtilmediği takdirde Yaşar Nuri Öztürk çevirisi kullanıldı. Eski Ahid ve Yeni Ahid çevirileri için ise genellikle sitesinden faydalandım. DİNLERİN ABC si 5

6 İsa cüzamlıyı iyileştiriyor (16. Yüzyıl) Dinlerden bahsedeceksek sıkıcı da olsa ister istemez bir tanımla başlamamız gerekiyor, ama din aslında hiç de kolay tanımlanabilecek bir mefhum değil. Bugüne dek farklı disiplinlerden pek çok farklı tanım yapılmış; kimileri dinlerin barındırdıkları mitleri, kişisel aşkın tecrübeleri kimileri de hiyerarşileri, kuruluşları, ahlaki prensipleri veya ritüelleri ön plana çıkarmış2. Din kavramı bu birbirinden oldukça farklı pek çok fenomeni barındıran bir şemsiye tabir olsa da ve bunlardan bazılarına sahip olup da bazılarına sahip olmayan dinler olsa da oldukça geniş bir daireyi kapsayan Daniel Denett in tanımı ile yola koyulabiliriz sanıyorum3: takipçilerinin bir veya birden fazla- doğaüstü faile iman ettiği ve bu fail veya faillerin tasdiğini aradığı sosyal sistemler. Bu gibi bir geniş çerçeveli bir tanım bile din saydığımız bazı oluşumları dışarıda bırakabilir ve yeterince açıklayıcı olamayabilir ama konumuz için kâfi kapsayıcılıktadır. Ve elbette ülkemizde din deyince aklımıza önce ülkenin çoğunluğunun mensubu olduğu İslam daha sonra da tarihi ve coğrafi bağlarından ötürü diğer İbrahimi dinler olan Hristiyanlık ve Musevilik gelir. Biraz daha düşünürsek belki yaygınlığından, bilinirliğinden dolayı Budizm ve Hinduizm gibi büyük doğu dinlerini de listeye ekleyebiliriz. Oysa mevcut dinlerin sadece yaptığımız tanımın sınırlarını zorlamadan tanıma sadık kalsak bile- bundan çok daha kabarık bir listesi var. Ve bu her geçen gün yeni dinlerin doğmasıyla ve bazı eski dinlerin tarihe karışmasıyla oldukça dinamik olarak güncellenen bir liste. Yeni ortaya çıkan bir dinin başarılı olup olamayacağını (başarıyı toplumda karşılık bulup yayılması ve nesilden nesile aktarılması, uzun vadede hayatta kalması olarak tanımlarsak) kestirmek elbette güç lakin yapılan bazı araştırmalar bu manada başarılı sayılabilecek hemen tüm dinlerin genellikle içinde doğdukları 2 David Eller, Christianity Does Not Provide the Basis for Morality, The Christian Delusion, Prometheus Books, 2010, s187 3 Daniel C Dennett, Breaking the Spell, Penguin Books, London, 2007, s9 6

7 dinlerin, düşüncelerin, akımların bir ölçüde devamı olduklarını ama bir dereceye kadar da onlarla aralarında bir gerilim ve çatışma barındırdıklarını gösteriyor. İşte din tanımının bu genişliği yüzünden ele aldığımız tanımı açabilmek için alışık olduğumuz çerçevenin biraz dışına çıkıp, her gün dindar bir insan olmasanız bile bir dereceye kadar muhatap olduğunuz saydığımız dinler dışında bazı hikâyeleri duymakta fayda var. Bu aynı zamanda konumuz olan İslam ve Kuran a geçmeden önce cevabını arayacağımız bazı soruları somutlaştırmamızı sağlayacak. MORONİ ve ALTIN TABLETLER 1823 de Moroni adında bir melek Joseph Smith i ziyaret eder ve müteakip ziyaretlerinden sonra onu en sonunda Altın Tabletlere yönlendirir. Rivayete göre tabletler bir çeşit hiyeroglif ile yazılmışlardır ve melek Moroni Smith e bunları okuma ve tercüme etme yeteneği bahşeder4. Meleğin izniyle tabletleri tercüme edebilir ama herhangi birine göstermesi yasaklanmıştır. Smith, uzun çalışmalar sonunda yardımcısı Martin Harris e 116 sayfa dikte ettirmiştir ki Harris başka kopyası olmayan bu sayfaları kaybeder Bir rivayete göre Harris in evini ipotek edip Smith in peşine bu şekilde takılmasına kızan eşi sayfaları saklamış ve Smith e sayfaları tekrar üretmesi için meydan okumuştu5-. Melek Moroni bunun üzerine tabletleri de tercüme yeteneğini de Smith in elinden alır de tabletler Smith e geri verilir ve tercüme çalışması bu kez Oliver Cowdery nin yardımı ile yeniden başlar. Smith bir yardımcıya ihtiyaç durmaktadır zira az da olsa okuması olsa da yazamamaktadır. Bu özelliği çok sonraları Muhammed peygamber ve İslam örneğinde olduğu gibi bazı Mormonlarca kurulan dinin sahihliğine delil olarak gösterilmiştir 6. Yoğun çalışmalar neticesinde tercüme tamamlanır; artık yeni bir kutsal metin ortaya çıkmış ve yeni bir din kurulmuştur. Yeni dinin en büyük kutsal kitabı ise Smith in aldığı, tercüme ettiği vahiylerden oluşan Mormon kitabı idi. Tabletler ise Moroni tarafından cennete aslında ait oldukları yereçıkartılır. Kitap başka şeylerin yanında Amerika kıtasının bilinmeyen tarihini, kurulan-yıkılan medeniyetleri anlatmaktaydı7. Bu anlatıya göre Babil sürgününden önce Musevi bir aile inşa ettikleri gemi ile Batı daki vaat edilmiş topraklara, Amerika ya gelir. Zamanla Nephitler ve Lamanitler isimleriyle ikiye bölünen aileden Nephitler doğru yolda -Musa nın kanunları ile- yaşamaya devam ederler; tarımla, hayvancılıkla uğraşır metal işlerler. Lamanitler ise Tanrı buyruklarına uymayı bırakır bu yüzden de derileri kararır! Savaşlarla ve gelip giden peygamberlerle örülü bu tarihte suyun öte yanında cereyan eden olayların akisleri de görülür; örneğin İsa dirilişinden sonra Amerika da da belirir ve 12 havari atar.8 Bilinen tarihe, arkeolojik verilere taban tabana zıt; anakronik maddi hatalarla dolu, hiç bir kanıta dayanmayan bu akıl almaz derecede saçma anlatı kitleleri Smith zamanında etkiledi; bugün de etkilemeye devam etmekte. Smith, gençliğinden beri define avcılığına ve dine olan düşkünlüğünü akıllıca mezcetmiş (tabletlerin altın olması boşuna değildi); insanlara tartışacakları üzerinde akıl yürütecekleri değil iman edip kabul edecekleri, takip edecekleri bir fantezi sunmuştu. Erişebildiği bölük pörçük bilgileri, Eski Ahit i, Yeni Ahit i ve özellikle Amerika kıtasındaki yerlilerin İsrail in kayıp kavmi olduğuna dair yazılmış dönemin popüler4 Fawn M. Brodie, No Man Knows My History, Vintage Books, 2009, s39 Christopher Hitchens, God Is Not Great, Atlantic Books, London, 2008, s163 6 Hitchens, age, s164 7 Ninian Smart, The World s Religions, Cambridge University Press, London, 1995, s359 8 Brodie, age, s48 5 7

8 amatör tarih kitaplarını9 kullanarak meydana getirdiği vahiylerle peygamber rolüne soyunmuş bir şarlatandı. Ama başarmıştı; zira hem karizmatik, insanları etkileyen biriydi hem de hitap ettiği kitle yeni bir fanteziye, kendilerini daha Batı ya yeni topraklara taşıyacak yeni bir lidere açtı10. Böylece aynı coğrafyada aynı tarihlerde ortaya çıkan benzeri peygamberler tarihten elenip, izleri silikleşirken Smith becerileri sayesinde aralarından sıyrılıp kalıcı olmayı başarabildi. Mormonizm bugün anlattığı tarihin bütün kurgusallığına, akıl dışılığına rağmen- çoğunluğu Amerika da yaşamakta olan on beş milyon civarında mümin i olan güçlü ve etkin bir din olarak varlığını sürdürmekte. TAHRAN DAN AKKA YA Aynı yıllarda bize çok daha yakın bir coğrafyada da yeni bir din filizleniyordu. Mehdiliğini 1844 de ilan eden Bab ın mehdilik serencamı Şah ın ordusu tarafından kuşatılıp, Tebriz de kursuna dizilinceye kadar sürse de takipçilerine liderlik eden Bahaullah 1863 de sürgündeyken Bab in müjdelediği kişinin kendisi olduğunu ilan edip peygamberliğe soyundu11. Babilerin atanmış lideri Subh-i Azal ile aralarında liderlik konusunda tartışma cıktıysa da (lider ölünce cemaat içinde yeni lider seçme, biat etme tartışmaları, bölünmeler elbette Bahaîliğe has değildi) hayatı boyunca karizması sayesinde Babilerin çoğunu yanına çekmeyi başardı ve topluluk bundan böyle Bahaîler olarak anılmaya başlandı. Bahaullah ın Tahran zindanlarında başlayan macerası Osmanlı topraklarına sürgünle devam etti. Buradan da Bağdat, İstanbul, Edirne gibi değişik bölgelere sürgün edildi ve hayatının büyük kısmını Osmanlı topraklarında geçirdi. Muhammed Peygamberin varsayılan örneğini izleyip çeşitli dini ve politik figürlere misyonunu mektuplarla ilan etti. Son durağı 1892 de Akka şehri oldu. Üzerinde kök saldığı Ortadoğu coğrafyasının tüm dini mirasına sahip çıkıyordu Bahailik; bütün İbrahimi dinleri kabul edip bunlardan uygun bulduğu prensipleri sentezliyordu. Onlara göre zaten bütün dinler izafiydi, aynı hakikatin farklı yüzleri, tecrübeleriydi. Kodlamaya çalıştığı eklektik ahlaki sistemle ırkçılığın her türlüsüne, sınıflara, kast sistemlerine ve cinsiyete dayalı hiyerarşilere karşı çıkıp dünyayı tek bir ülke ve bütün insanları onun vatandaşı olarak gören zamanı ve coğrafyasının çok ötesinde oldukça barışçı, modern, eşitlikçi bir dindi lakin belki tam da bu yüzden- takipçileri tarih boyunca büyük zulümlere, sürgünlere uğradı12. Bugün dünyanın hemen her yerine dağılmış vaziyette beş milyonun üzerinde Bahaî yaşamaktadır. 14. ASRIN MÜCEDDİDİ İslam ın içinden Bahaîliğin doğmasından sonra daha bir kaç on yıl geçmişti ki bu sefer Hint Müslümanları arasında yeni bir hareket doğdu; 1889 da Mirza Gulam Ahmed asrın muceddidi ve beklenen Mehdi olduğunu ilan ederek Mesiyanik bir hareket başlattı. Mehdilik iddiasının yanında Hristiyanlar ve Museviler tarafından beklenen Mesih olduğunu ve aynı zamanda Krishna nın en son avatarı da olduğunu iddia ediyordu13. Madem İsa Mesih Musa dan 14 asır 9 Brodie, age, s45 Hitchens, age, s Smart, age, s Smart, age, s Arthur Jeffery, Eclecticism in Islam, The Muslim World, Volume 12, 1922, s ; Smart, age, s

9 sonra gelmişti ve elbette yeni Mesih de Muhammed den 14 asır sonra gelecekti. Zaten Kuran ayetleri ve hadisler de açık bir şekilde Gulam Ahmed i işaret ediyordu! Mehdi olarak kâfirlere karşı savaş vermesi gerekirken barıştan yana tavrını koyuyor, Mehdiliği Hristiyanlık ve Sufi eklektizmi ile yorumluyordu14. Diğer Müslümanlarca özellikle son peygamber Muhammed den sonra peygamberlik iddiasında bulunmasından dolayı heretik ve kâfir ilan edildi15; kendisi ve takipçileri için ölüm fetvaları bile çıkartıldı. İngilizlere karşı yürütülen cihadı baltalamak amacıyla onlar için çalıştığı iddia edildi. İsa nın ise gökyüzüne yükselmediğini, bir yolculuk sonunda Keşmir de öldüğünü söylediği için Hristiyanların da tepkisini çekti deki ölümüne dek büyük bir coğrafyada faaliyetlerini sürdürdü. Bugün Ortodoks İslam tarafından İslam içinde kabul edilmeyen hatta Pakistan da İslam ın bir formu olduğunu iddia etmesi yasak olan- Ahmediyye akımına mensup on milyonun üstünde insan yaşamaktadır. Mensupları halen İslam coğrafyasında büyük baskılar görmektedir17. BİLİM - KURGU Rob Hubbard 1950 yılında insan zihni üzerinde devrim niteliğinde olduğunu iddia ettiği yepyeni bir bilim olan Dianetics sistemi ile ortaya çıktı18. Bir nevi kişisel gelişim ve terapi sistemi olan Dianetics e göre bilinçaltına işlenen acı dolu travmatik anlar ( engram lar) insanda zihinsel rahatsızlıklardan fiziksel problemlere dek bir çok soruna neden oluyordu 19. Dianetics, auditing - denetleme denilen sorgulama temelli bir süreçle engramların kökenine inmeyi, travmatik anların etkisini yok ederek insanı bunların zihinsel ve bedensel etkilerinden kurtarmayı, insan potansiyelini geliştirmeyi vaat ediyordu. Kendisini kimi zaman nükleer fizikçi, mühendis, felsefe alanında doktora sahibi, savaş kahramanı ya da bir gezgin gibi tanıtan Hubbard aslında hiç bir işte tutunamamış patolojik bir yalancı, hikâye anlatmasını seven bir hayalperesti; başarılı sayılabileceği tek işi ise dönemin popüler dergilerine çok miktarda bilim-kurgu hikâyeleri yazmaktı20. Zamanın diğer bilim-kurgu yazarları gibi de fanteziye, büyüye, paranormale, okkultizme merak salmış ve bunlarla uğraşan çevrelerle ilişki kurmuştu21. Dianetics hem kendi okumalarını hem de bu çevrelerle olan ilişkisinden edindiği bilgileri içeriyordu, üzerine de bolca bilimsel terim boca edilmişti; kullanılan yöntemler ise yeni değildi daha önce Freud ve Jung tarafından da benzeri yöntemler tecrübe edilmiş ama bırakılmıştı22. Dianetics in çok satması, popüler olması için tüm koşullar hazırdı: II. Dünya savaşı sonrası Amerika sında insanlar yeni bir arayışa girmiş hem değişik Kiliselerin, dini akımların ve psikologların kapılarını aşındırıyor hem de kişisel gelişim kitapları, New Age hareketleri bu canlı markette alıcı buluyordu. Böyle bir ortamda Dianetics en çok satan kitaplar listesine girmiş, etkisi hızla yayılmaya başlamıştı; insanlar evlerinde Dianetics partileri verip birbirlerini 14 Jeffery, agm Smart, age, s Smart, age, s Religion in Indonesia, Economist, 8-17 Ağustos 2015, s51 18 Hugh B. Urban, Church of Scientology: A History of a New Religion, Princeton University Press, Oxfordshire, 2011, s3 19 Urban, age, s46; Janet Reitman, Inside Scientology The Story of America s Most Secretive Religion, Mariner Books, New York, 2013, s25 20 Urban, age, s32 21 Urban, age, s28 22 Reitman, age, s

10 oyun oynar gibi audit ediyordu23. Bilim insanları ve kuruluşları kitabın tezlerine karşı çıksalar da ülke çapında Dianetics merkezleri kuruldu ama aynı hızla organizasyon ekonomik olarak çöktü ve iflas etti. Hubbard, 1952 de Dianetics in isim hakkı dâhil her şeyi kaybetmişti24. Fakat bu kadar verimli bir yazarın, hayalperest bir maceracının küllerinden yeniden doğması gecikmedi. Hubbard su sefer yeni bir sistemle, Scientology ile ve daha büyük iddialarla ortaya çıkmıştı, buna göre her insan bir thetan a, bir nevi ölümsüz ruha sahipti. Theatanlar zamanın varoluşundan önce var olan kozmik ruhlardı ve kendi kurdukları kâinata simdi sıkışmışlar, bedenden bedene geçtikçe biriken engram lar yüzünden güçlerini unutmuşlardı25. İşte Scientology nin amacı benzer bir denetleme sureciyle insanın içinde saklı olan süperinsanı, Tanrı-insanı özgürleştirerek gerçek potansiyele ulaştırmaktı ki bu 40 li yıllarda Hubbard in da yazdığı ucuz bilim-kurgu öykülerinin sıkça işlenen temalarından birisiydi.26 İşini bu sefer baştan sıkı tutan Hubbard dönemin pazarlama ve reklam tekniklerini de kullanarak yeni sistemini (vergi indirimlerinden de yararlanabilmek için) bir din olarak yakından kontrol edilen bir bayilik sistemi ile yaymaya başladı27. Scientology bugün sahte-bilimin ve dinin tuhaf bir karışımı olarak kimi ülkelerde tehlikeli bir kült olarak görülmesine rağmen kimi ülkelerde din statüsünde kabul edilmekte ve mensuplarının sayısı tam olarak bilinmese de büyük bir maddi güce hükmetmektedir. DİNLERİN GÖSTERDİĞİ Kurucularının bu enteresan hayat hikâyelerinden ve herkesin bildiği ana akım dinler dışında kalan din lerden bahsettikten sonra ister istemez aklımızda beliren bazı soruları şimdi dillendirebiliriz: Bahaullah ın, Mirza Gulam ın, Joseph Simith in, Rob Hubbard ın kurduklarına din diyebiliyor muyuz? Bir hareketin ne zaman içinde doğduğu dinin bir mezhebi, bir yorumu, heretik bir hali olarak kaldığına ne zaman yeni bir din ya da bir kült olarak adlandırılacağına dair belirgin sınırlar, tanımlamalar var mı? Yoksa yapacağımız her tanımlama girişimi bir noktada izafi kalmaya mı mahkûm? Bu ve benzeri soruları kestirmeden kendi semavi dininizi referans alıp cevaplayabilirsiniz; hepsini kurmaca, aldatmaca olarak görebilirsiniz. Gerçekten Simith in düzmece tarih anlatılarının, Hubard ın sahte-bilim zırvaları ve ucuz bilim-kurgusunun, Bahaullah ın dinler üstünde her dinin zamanın ruhuna uygun olarak iyi diye nitelendirebilecek parçalarıyla yeni bir yapay din kurma çabasının, Mirza Gulam ın kendisini Mehdi-Mesih ilan edişinin; hepsinin bir kurmaca olduğunu, ilahi kökenlerinin olmadığını ispat etmek zor olmayabilir. Bunun bir nedeni de seçtiğimiz bu örneklerin görece yakın tarihlerde yaşamış olmaları ve bu yüzden de rasyonel akıl tarafından bilimsel metotlarla sorgulanmaya daha açık, daha korunmasız olmaları. Doğuşlarının, kutsal metinlerinin ve kurucularının hayat hikâyelerinin detaylı olarak bilinmesi, tarihi seyirlerinin adım adım takip edilebilmesi. Fakat bu saydığımız dört hareketin de ilahi kökenlere sahip olmaması hakikati bazı insanları tabii ki durdurmuyor; tüm bunlara rağmen milyonlarca insan bu dinlere iman etmeye devam ediyorlar. Müntesipleri bu dinler uğruna tüm servetlerini harcamaya, sürgün edilemeye, 23 Reitman, age, s27 Reitman, age, s38 25 Reitman, age, s40 26 Urban, age, s79 27 Reitman, age, s

11 işkenceye, gerekirse hayatlarını vermeye devam ediyorlar. Bunları yapmak durumunda olmayanlar da bu dinlerin oluşturduğu sanal koruma alanı içindeki yapay habitatlarında gerçeklerden bihaber yaşamaya devam ediyorlar. Peki ya iman ettiğiniz İslam. Bunlarda öte, bunlardan ayrı, semavi bir hakikat mi? Doğuşunun ve kurucusunun tarihin nispeten daha derinliklerinde coğrafyanın ücra bir köşesinde yatıyor olması İslam a doğal bir koruma kalkanı mı sunuyor? Yoksa doğuşundan asırlar sonra artık elimizde bu korumayı aşabilecek bazı araçlar var mı? Ya da bu koruma ve varsayılan gerçekliği saydığımız dinlere nazaran çok daha büyük bir coğrafyada çok daha fazla müntesibe sahip olmasından mı kaynaklanıyor? Örneğin İslam ın vazettiği tarih Smith in anlattığı tarihe nazaran ne kadar doğru? Kuran ın bize aktarılan kendi tarihi (hem metnin içinde anlatılan tarih, çeşitli halklar ve peygamberlerin kıssaları hem de metnin oluşum tarihi) ne kadar doğru? Yoksa herkesçe malum meşhur kıssalar yalnızca ders vermek, mesaj iletmek için kurgulanan meseller, mitolojik hikâyeler mi? Peki ya kitabın kendi oluşum tarihi bize İslam geleneğinin anlattığıyla ne ölçüde örtüşmekte? Ya da insan doğası ve evren hakkında Kuran ın bize sunduğu bilgi seti Scientology den daha mı akla yatkın; günümüz biliminin sunduğu portreye daha mı uygun? Scientology yi tehlikeli bir kült olarak nitelendirirken İslam ı saygın bir din yapan ne? Kuran ın 16 asır öncesinden önerdiği ahlak ve hukuk çerçevesi, tasdik ettiği davranışlar Bahaullah ın eklektik ama çağının ötesine seslenmeye çalışan kurgusundan, önerdiği ilkeler örgüsünden daha mı üstün, günümüz insanına daha mı çok hitap ediyor? Peygamberin peygamberlik iddiası Mirza Gulam Ahmed in iddialarından daha mı geçerli? Bütün bu soruları sormaya ve bazılarının cevaplarını da vermeye çalışalım. TARİHİ GERÇEKLİK 11

12 Adem ve Havva 1509 (Lucas Cranach) Bugün Batı da Museviliğin ve Hrisiyanlığın hem doğuşları, gelişimleri hem de kutsal metinlerinin, önemli kişilerinin ve kutsal objelerinin tarihi gerçekliği hakkında değişik disiplinlerden inanılmaz zengin bir literatür oluşmuş durumdadır. Sadece ilgi çekici bir-kaç örnek verelim: alanlarında oldukça ün yapmış İsrailli arkeologlar uzun yıllar boyunca kutsal metinlerinde aktarılan Exodus-Çıkış hikâyesinin arkeolojik kanıtlarını Sina ve Kenan da aradılar. Yigeal Yadin ve Neil Silberman in vardığı sonuç şuydu: Ne Mısır dan kaçış ve çıkış hikâyesinin ne de çölde hele kırk sene ve Eski Ahid in hesabıyla bir milyona yakın insanın- dolaşmasının bilimsel bir kanıtı, geçerliliği vardı. (Mısır kaynaklarının da böyle bir hikâyeden haberi yoktu) Vadedilmiş topraklar ise işgal edilmemişti, Yahudiler Mısır a gitmemiş ve dönmemişlerdi; bilakis binlerce senedir burada zaten kesintisiz yaşayan Yahudi topluluklarının kanıtları vardı28. Anlaşılan Musa adında bir tarihi figür yaşamış olsa bile bize anlatıldığı şekliyle tüm Musa miti çok daha sonra yaratılmıştı. Örneğin Musa nın bebekken bir sepete konarak ırmağın akıntısına bırakılarak Firavun un hışmından kurtulması motifi Akad kralı Sargon un benzer efsanesinde vardı; kültürel difüzyonun bölgenin yüksek kültürü Sümer-Babil den tarihin köşesinde yaşayan İbranilere doğru olması kaçınılmazdı Paul Tobbin, The Bible and Modern Scholarship, The Christian Delusion, Prometheus Books, 2010, s155; Hitchens, age, s Tobbin, agm, s154 12

13 Yahudilerin bu yüksek kültürden, onun mitlerinden sürgün dönemi sırasında ne kadar etkilendikleri elbette 19. yüzyıldan itibaren çiviyazısının sökülmesi ve akabinde bulunanokunan sayısız tabletle gerçekleşti. Örneğin o zamana değin orijinal bir İbrani anlatısı sanılan Nuh tufanının Gılgamış Destanı ndan alınmış olduğu ortaya çıkmıştı; destanda anlatılanlar Tekvin deki tufan hikâyesinin orijinaliydi30: buna göre ölümsüzlüğü arayan Gılgamış bunu elde eden tek insanı Utnapisthim i bulmuştu; Utnapisthim ona Tanrıların nasıl insanlığı yok etmek için bir tufan gönderdiğini, kendisine verilen emirle yaptığı gemiyle kurtulduğunu ve ailesini, hayvanları kurtardığını, geminin en sonunda nasıl bir dağ zirvesine oturduğunu anlatmaktaydı31. Filistin, Suriye ya da Anadolu da olmayan büyüklükte sel felaketleri aşağı Mezopotamya nın jeolojisi için normaldi ve burada kurulan tarıma dayalı büyük şehirler, devletler bundan etkileniyordu elbette ama ne tüm bölgeyi etkileyen tek ve büyük bir felaketin izi vardı ne de kültürel süreklilikte büyük bir kopukluk, kırılma tespit edilebiliyordu32. Tufan miti bölgede tekrar tekrar anlatılıyordu, Babil in Utnapisthim inin kökeninde de benzer bir hikâye ile Asur un Artahasis miti onun da kökeninde ilk Nuh Sümer in Ziusudra sının miti vardı33. Mit yeni kültür ve coğrafyalarda tekrar tekrar üretilirken içinde bulunduğu yeni fonlardan motifler alıyordu, örneğin Tekvin deki şeklinde Nuh en son gemiden bir güvercin saldığında güvercin ağzında bir zeytin ağacı dalıyla geliyordu; yani mitin orijinal coğrafyasına değil yeniden üretildiği Filistin e ait olan simgesel bir ağaçla34. Museviliğin daha yakın tarihlerinde bile problemler devam etmekteydi; evet Davud ve oğlu Süleyman belki gerçekten yasamışlardı ama ne Eski Ahid de bahsedilen geniş ve güçlü imparatorluklarının tarihi-arkeolojik bir izi vardı ne de meşhur Süleyman Mabedi nin; hepsi bir Altın Çağ miti çerçevesinde sonradan üretilmişti35. Bu tarihsel problemlerin yanında ve bunun sonucu olarak eldeki Eski Ahid metni tek bir Tanrı nın vahiyleri olmaktan öte aslında birbirleriyle çatışan-savaşan bir metinler derlemesi olduğunu her yönüyle ele vermekteydi; örneğin bir yerde açık bir şekilde ırkçılık yapılırken başka bir kısımda buna karşı çıkılıyordu36. Tarih olarak günümüze çok daha yakın Hristiyanlık üzerine çalışmak ise herhalde daha kolaydı zira hem mevcut kanonik37 kabul edilen İnciller birbirleri ile çelişki içindeydiler (hem de hemen her temel detayda: Hristiyanlık dininin temeli sayılabilecek İsa nın Bakire Meryem den doğmasından, soyağacına, Mısır a kaçıştan İsa nın çarmıha gerilmesine ve sonrasında dirilmesine38); hem de iyi kayıt altına alınmış bir zaman-mekân dilimine ait olduğundan diğer tarihi kaynaklarla karşılaştırınca ortaya problemler, somut maddi hatalar çıkmaktaydı. Bu kıssalarda hikâyeyi gerçekçi bir tarih zeminine oturtmak, inandırıcılığı arttırmak amacıyla Tobin in deyimi ile tarih çıpası olarak kullanılan olgular gerçek belgelerle kıyaslandığında Tobbin, agm, s152 Tufan miti ile ilgili en ironik problem kendini hayvanların kurtarıcısı olarak konumlandırıp takdim eden insanın aslında yeryüzündeki pek çok hayvan türünün yok olmasından sorumlu olmasıdır. Bkz. Yuval Noah Harari, Sapiens A Brief History of Humankind, Vintage Books, London, 2014, s Stephanie Dalley, Myths from Mesopotamia, Oxford University Press, Oxford, 2008, s Samuel Noah Kramer, Tarih Sümerle Başlar, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul, 2014, s187; Metin And, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası, YKY, İstanbul, 2013, s Dalley, age, s6 35 Tobbin, agm, s Tobbin, agm, s Bart D. Ehrman, Lost Christianities The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew, Oxford University Press, New York, 2003, s13: Kanonik İnciller de bir metinler savaşının galipleri oldukları için tasdik edilen Ortodoks metinler olmuşlardı, kaybedenler Heretik olarak kabul edildiler. 38 Hitchens, age, s

14 tarihlerde, isimlerde, coğrafyalarda tutarsızlıklar kolayca ortaya çıkmaktaydı; bu tarih çıpalarını kaldırdığınız zaman ise elinizde sadece inşa edilmiş mitler kalmaktaydı. Örneğin Yeni Ahid e göre Yahudilerin kralı Herod (Hirodes) Mesih in doğduğunu haber alınca kim olduğunu tespit etmeye çalışmış, bunu başaramayınca da iki yaşından küçük bütün erkek bebeklerin öldürülmesi emrini vermişti: Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. MATTA (2/16) Oysa Herod un hükümdarlığı döneminde yaptığı bütün zalimlikleri, bütün erkek çocukların öldürülmesinin yanında çok küçük kalacak işlerini bile detayları ile anlatan dönemin büyük tarihçisi Josephus un (ö. 100) eserlerinde ve diğer kaynaklarda- böyle bir katliam emri yoktu. Mit açıkça Musa nın bebekken zalim Firavun dan kurtulması miti örneklenerek inşa edilmişti39. Mark ın anlattığı meşhur kıssa da benzer bir mit inşasıydı. Buna göre ise Roma valisi Pontius Pilate nin gelenek gereği bir suçluyu affetmesi gerekiyordu; Pilate, İsa nın mı yoksa katil Barabbas ın mı serbest bırakılmasını istediklerini sorduğunda Yahudiler Barabbas ı seçmişti. Böylece tarih boyunca üstlerine yapışacak olan bir suçlamaya- İsa nın öldürülmesine neden oldular. Oysa ne tarihi dokümanlara göre böyle bir gelenek vardı ne de tarihin anlattığı Pilate hüküm giymiş bir katili serbest bırakacak biriydi40. Bütün mit Musevilerin Kefaret Günü ayinlerinde (Yom Kippur) bir günah keçisinin salınması bir diğerinin kanının akıtılarak kurban edilmesi geleneği üzerine kuruluydu41; bir tarafta Tanrı nın oğlu İsa-Mesih obur tarafta adı Barabbas olduğu söylenen (Aramice Tanrı nın oğlu) bir katil vardı. Katil Barabbas salınırken masum İsa toplumun günahlarının kefareti olarak çarmıha geriliyordu, kanı akıtılıyordu. Metinler üzerindeki çalışmalar da enteresan sonuçlar vermekteydi. Örneğin İsa nın herkesçe malum en ünlü kıssalarından birinde (Yuhanna 8/3-11); zina işlemiş bir kadın İsa ya getirilir ve karar vermesi istenir: Musa, Yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin? Bunları İsa yı denemek amacıyla söylüyorlardı; Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve İçinizde kim günahsızsa, ilk taşı o atsın! dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı? diye sordu. Kadın, Hiçbiri, Efendim dedi. İsa, Ben de seni yargılamıyorum dedi. Git, artık bundan sonra günah işleme! Bart Ehrman metin üzerinde yaptığı çalışmayla şu sonuca varmıştı; bu hikâye Yuhanna nın en eski nüshalarında yoktu, öncesinde ve sonrasında geçen hikâyelerden üslup olarak çok farklıydı ve bu İncil e yabancı birçok kelime ve tamlama içeriyordu. Metne sonradan dâhil edildiği aşikârdı Tobbin, agm, s Richard Carrier, Why The Resurrection Is Unbelievable, The Christian Delusion, Prometheus Books, 2010, s155; Hitchens, age, s Carrier, agm, s Hitchens, age, s122; Carrier, agm, s

15 Bu zengin literatürden asıl konumuz İslam a, Kuran ın kendi tarihi ve Kuran daki tarih konularına dönersek ülkemizde yapılan çalışmaların bizi büyük bir hayal kırıklığına uğratması kaçınılmazdır. Yayıldığı devasa coğrafya ve hüküm sürdüğü çağlar itibari ile İslam ister istemez en senkretik dinlerden biri olarak gelişmiştir. Senkretizmi farklı inanç sistemlerinin etkileşime girerek karışması yeni inanç öğeleri ya da örüntülerinin ortaya çıkması olarak tanımlayan 43 Süreyya Su, kitabında senkretizmi daha çok halk İslam ı bağlamında ele alsa da biz odağımızı İslam ın kaynağına ve doğuşuna çevireceğiz. Zira iddiamız sadece zaman içerisinde yayıldığı değişik coğrafyalarda iletişime girdiği inançlarla ortaya çıkardığı melezleşmelerle değil İslam ın doğuşu ve kaynağı itibari ile de senkretik olmasıdır. Hayatın tabi akışı içerisinde normal olarak ortaya çıkan melezleşmeleri bile hurafe veya batıl itikat diye niteleyip kabul etmeyen44 geleneksel İslam temsilcileri ve Sünni çevrelerinin İslam ın kaynağına dair yapılan tartışmalara katkı sağlaması beklenemez elbette. Türkiye özelinde bu konuda ilahiyat çevrelerinden çok cılız örnekler dışında genel temayül konunun etrafında dolaşmak olarak nitelenebilir. Örneğin İslam mitolojisi ile ilgili çok değerli makaleler, çalışmalar üretmekte olan Ahmet Yaşar Ocak İslam Mitolojisini şöyle tanımlamaktadır:...bu terimin ilk kelimesi olan İslam dan kasıt şüphe yok ki, Kuran-ı Kerim de yazılı olup, Peygamber in tebliğ edip hayata geçirdiği, İslam ın ana inanç, ibadet, ahlak ve muamelat kurallarından oluşan çerçevesi, kısaca bizatihi İslam dini değil, fakat Peygamber in vefatı sonucu onun kişisel karizmasının ortadan kalkmasının ardından, eski kavmi zihniyetlerin yeniden devreye girmesiyle başlayan tarihsel süreç içinde oluşan İslam anlayışı ve bu anlayışın yarattığı kültürdür 45 Buradaki kaçınılmaz strateji bellidir: önce İslam ın çerçevesi çizilir; bu çerçeve ve içindekiler dokunulmazdır, İslam mitolojisinin konusu ise ancak bu çerçevenin etrafında ve sonrasında gelişenler olabilir ve Ocak ın çalışmaları da bu minvalde gelişmiştir46. Çerçevenin içinde örneğin Kuran da mitoloji olup olmadığı sorusu ise hassastır47. Bu konuda Ocak Mekkeli aristokratların Kuran kıssalarını duyduklarında verdikleri tepkiyi yine Kuran dan aktarır: Ayetlerimiz onlara okunduğunda şöyle derler: "Tamam, işittik. İstersek bunun gibisini elbette ki söyleriz; öncekilerin masallarından başka şey değil ki bu!" ENFAL (8/31) YNO Öncekilerin masalları seklinde çevrilen ifade yani esaritu l-evvelin Kuran da bu bağlamda 9 surede geçmektedir ve Ocak a göre Kuran zaten yeni bir şey getirmediğini öncekileri tashih ettiğini söylemektedir48. Ama elbette bu kısa cevap tatminkâr olmaktan uzaktır; bilakis daha çok soru doğurmaktadır: örneğin Kuran ın gerçekten böyle bir tashih iddiası var mıdır? Eğer 43 Süreyya Su, Hurafeler ve Mitler Halk İslamında Senkretizm, 2011, İstanbul, s14 Su, age, s15 45 Ahmet Yaşar Ocak, İslam ın Temel İnançları Etrafındaki Mitolojik Kültür: İslam Mitolojisi Yahut İslam İlahiyatının İhmal Edilmiş Önemli bir Sorunsalı, Türkiye Sosyal Tarihinde İslam ın Macerası, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s95 46 Bu konudaki bazı eserleri için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Bektaşi Menakıbnamelerinde Tenasüh İnancı, Türkiye Sosyal Tarihinde İslam ın Macerası, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s81-95; Tarih ve Efsanenin Bir Kavsak Noktası: Türk Folkloründe Kesikbaş, age, s69-81; Hızır-İlyas Kültü, Kabalcı Yayınları, İstanbul, Ocak, age, 2010, s Ocak, age, 2010, s

16 öyleyse ve bunlar birer alegori, mitolojik hikâye olamayacağına göre alegori olsaydı ortada bir tashih etme iddiası olamazdı- Kuran kıssaları tarihi hakikatlere ne derece uyumludur? Ve Biblikal kıssalara göre ne bakımdan daha doğrudur? Muhatapları her seferinde bu kıssaları tanıdıklarını beyan ettiklerine ve Kuran da bunu reddetmediğine göre burada başka bir ihtimal var mıdır? Ocak bu sorularla geleneksel Müslüman ilahiyatçıların ilgilenmediğini günümüz bilim insanlarının ise somut sonuçlara henüz ulaşamadığını iletmektedir, lakin Batılıların yaptığı bazı çalışmaların bu meseleye katkı sağlayacak durumda olduğunu bildirip bu ipucuyla konuyu kapatmaktadır49. Bu konuda kalem oynatan az sayıdaki Müslüman ilahiyatçının cevabı Ocak ın ve geleneğin cevabından farklı değildir. Buna göre Kuran Allah kelamıdır, anlatılan kıssalar tartışmasız tarihi hakikatlerdir, gerçekten yaşanmış olaylardır ve Kuran mitolojik unsur içermez; kıssaların bir takım mitolojik anlatılara yer yer paralellik gösterdiği kabul edilebilirse bile bu mezkûr mitolojik anlatılara kadim zamanlarda karışmış ilahi hakikatlerin varlığı ile açıklanır50. Kuran ın içeriğinde, kıssaların bazılarında mitoloji olabileceğini kabul eden çok az sayıda İslam âlimi vardır lakin hem görüşleri genel bir kabul görmemiştir hem de böyle bir durumda hangi kıssanın gerçek tarihi olayları hangisinin mitolojik anlatıları içerdiğini ayırt etme gibi bir problem doğmaktadır; ayrıca Kuran ın kendisi -tüm İslam âlimlerinin de yorumladığı gibibunların hakikat ve gerçek tarih olduğu iddiasındadır51. Neyse ki Ocak ın verdiği ipucunu takip edersek görmekteyiz ki Batı da gerek akademik çevrelerde yapılan bilimsel çalışmalarla gerek Hristiyanlık adına saldırı veya savunma amacıyla üretilen eserlerle -ve elbette bu ikisinin kesiştiği durumlarla- çerçeve nin içi hakkında yani İslam ın doğuşu, kaynakları, gelişimi, Kuran ın dili, kıssaların kökenleri, Kuran ve Hadislerin tarihi gerçekliği üzerine zengin bir literatür oluşmuştur. Ne yazık ki Eski Ahid ve Yeni Ahid üzerine yapılan örneklerini verdiğimiz çalışmalardan İslam a zarar vermeyecek olanlar ideolojik bir silah olarak kullanmak amacıyla yararlı görüldüklerinden İslami kesimlerce tercüme edilip kullanılırken İslam ve Kuran üzerine gelişen bu literatür ise büyük oranda Türkçeye çevrilmemiş, sadece ilgililerin ulaşabildiği bir biçimde kalmıştır. Batı da Ortaçağlar boyunca Muhammed AntiChrist olarak, İslam ise Kutsal Kilisenin karşısında şeytanın kurduğu din, kullandığı araç olarak kabul edilmiştir52; ancak 19. yüzyıldan itibaren bu bağnaz, yüzeysel fikirlerin dışında daha ciddi tenkitler yazılmaya başlanmıştır. Abraham Geiger'in 1833'de yayınlaman Muhammed Yahudilikten Neler Aldı eseri genellikle modern Kuran araştırmalarının başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Eserinin başlığının belirttiği gibi Geiger Kuran ı Muhammed in eseri olarak görmekte ve temasta bulunduğu 49 Ocak, age, 2010, s109 Hatice Arpagus, Mitoloji, Kur ân-ı Kerîm Kıssaları ve Kültürel Miras, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 25, 2003, s10; Ahmet Yazıcı, Süleyman Ateş in Görüşleri Bağlamında Kuran Kıssaları, Journal of Islamic Research, 2011, ; Şinasi Gündüz, Kuran Kıssalarının Kaynağı Eski Ahit Mi?, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi No:10, 1998, s88; İdris Şengül, Kur'ân Kıssalarının Tarihi Değeri, Diyanet İlmi Dergi 32-4, 1998, s66-68; Şehmus Demir, Mitoloji, Kur ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, Beyan Yayınları, 2003, İstanbul, s74 & Arpagus, agm, s9; Yazıcı, agm, s , Şengül, agm, s72-73; Gündüz, agm, s53-54; Demir, age, s ; Örneğin İslam tarihinde olmayan böyle bir uç görüş, içeriden bir eleştiri Mısır lı Halefullah tarafından 1947 de dillendirilmiş ve büyük tepki toplamıştır. Buna göre bazı kıssaları hakikat, Habil-Kabil, Adem-İblis veya Ashab-ı Kehf gibi bazı kıssaları mitolojik-alegorik unsurlar içeren kıssalar olarak sınıflamıştır. El-Ezher de tezi kendisinin savunmasına fırsat vermeden- reddedilmiştir. 52 Giulio Basetti-Sani, The Qu ran in the Light of Christ, Win Press, 2000, s

17 Yahudilerden büyük oranda etkilendiğini iddia etmekteydi53. Kuran ın Eski Ahid e göre farklılaştığı noktaları ise ya Muhammed in ya da haber kaynağı olan Medineli Yahudilerin bilgisizliğiyle açıklamaktaydı54. Geiger'in tezleri için temel aldığı paradigma ve tarih sahnesi ise İslami geleneğin kurduğu sahneydi. Bu sahneye göre Kuran ın ortaya çıkışı ve İslam ın gelişimi hakkında İslam kaynaklarının hepimizce malum bir hikâyesi vardır: Arabistan ın o güne dek tarihin dışında-kenarında kalmış uzak bir köşesinde, Mekke de bir tacir olan Muhammed peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkar. Cebrail vasıtasıyla aldığı ilk vahiyden sonuncuya kadar hepsi eksiksiz bir bicimde korunur, düzenlenir ve kendisinden sonrakiler tarafından çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü bildiğimiz metin olarak ortaya çıkar55. Batı da 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlanan Kuran ve İslam çalışmalarından, Noldeke den Pretzl e kadar hemen bütün ilk dönem araştırmacıları da Geiger gibi elbette vahyi ve peygamberliği kabul etmeseler de- İslami kaynakların bu bildiğimiz paradigması içinde kalarak Kuran ın kökenlerini açıklamaya çalıştılar56. Buna göre Muhammed in asırlar sonra kaleme alınan hayat hikâyesini baz alarak Kuran ve peygamberin hayatını birlikte değerlendirmekteydiler; Reynolds bunu açıklamak için Kuran ın ilk vahyedildiği varsayılan ayetlerini örnek verir: Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır! İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden/husûmetten yarattı. Oku! Rabbin Ekrem'dir/en büyük cömertliğin sahibidir. O'dur kalemle öğreten! İnsana bilmediğini öğretti. İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar: Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür. Oysaki dönüş yalnız Rabbinedir! ALAK (96/1-8) YNO Bu ayetler İslami kaynaklara göre peygambere Hira dağında Cebrail vasıtasıyla vahyedilmiş ve peygamberliğinin başlangıcı olmuştur; klasik ilk dönem Batılı Kuran araştırmacıları da bu paradigmayı kabul eder, peygamber bu ayetleri Hira da vahiy yoluyla aldığını iddia etmiştir vahiy ve peygamberliği doğru olmasa bile-57. Oysa geleneğin ilk vahiy hikâyesi de sorunlarla doludur: bu hikâyenin rivayetleri parçalandığında dört unsur göze çarpar58: İnziva motifi: Muhammed in zamanını Hira dağında geçirmesi, dua edişi, inzivaya çekilişi Oku motifi: Cebrail in gelişi ve inen ilk ayetler Ufuk motifi: Ufukta görülen, yer ile gök (dünya ile cennet) arasında tahtında oturmuş ya da ayakta dikilmekte olan- Cebrail in Muhammed in peygamberliğini teyit etmesi Waraqa motifi: Peygamberin yaşadıklarını anlatmasından sonra gelişenler ve Waraqa nın bilge kişi konumu ile peygamberliğini teyit etmesi Gelenek59 tarafından bu dört motif sırasıyla oynanarak, bazen biri veya bir-kaçı dışarıda bırakılarak farklı isnat zincirleriyle değişik kombinasyonlar halinde tekrar tekrar üretilmiş, 53 Reuven Firestone, The Qu ran and the Bible: Some Modern Studies of Their Relationship, Bible and Quran Essays in Scriptual Intertextuality, Society of Biblical Literatüre, 2003, Atlanta, s7 54 Firestone, agm, s9 55 Demir, age, s Gabriel Said Reynolds, Qur anic Studies and Its Controversies, The Quran In Its Historic Context, Routledge, London, 2008, s9; Fred M Doner, The Qur an in Recent Scholarship: Challenges and desiderata, The Quran In Its Historic Context, Routledge, London, 2008, s29; Fred M Doner, The Historian, the believer and the Qur an, The Quran In Its Historic Context 2, Routledge, London, 2011, s26 57 Reynolds, agm, s9 58 Tor Andrae, The Legend of Muhammad s Call to Prophethood, Koranic Allusions, Prometheus, New York, 2013, s401 17

18 dolaşıma sokulmuştur. Öyle ki ufukta görülenin aslında bizzat Allah ın kendisinin olduğu (tahtta oturması nedeniyle) ya da bu motifin Kuran ın başka bir suresiyle ilgili olduğu iddia edilmiştir. Ya da inen ilk surenin Alak değil Fatiha ya da başka bir sure (Sure 74,73, 68 veya 95) olduğu iddiaları vardır60. Gelenek ilk kurucu mitlerden ilk sure ve inişi, Muhammed in peygamberliğinin başlangıcı hakkında bile net olmaktan uzaktır. Görüldüğü üzere bu paradigma İslam kaynakları ve geleneği baz alındığında bile sorunlu alanlarla doludur61: metnin dili, nüshalar arasındaki ufak-tefek farklar, barındırdığı yabancı kelimeler, metnin bir araya getirilmesi süreci, kanonik bir nüsha haline gelmesi, sonradan eklenen noktalamalar, değişik okuma biçimleri, şu an elimizdeki nüsha ile varsayılan ilk nüsha arasında inşa edilen tarihsel bağ gibi. Öte yandan Reynold a göre her ne kadar aralarında pek çok hususta bir fikir birliği olmasa da revizyonistler diye tanımlanabilecek daha yeni çalışmaların ortak bir özelliğinden bahsedilecekse bu da mezkûr paradigmayı reddetmeleri yani Kuran ve peygamberin hayat hikâyesi arasındaki bağın hayali olduğu, sonradan inşa edildiğini iddia etmeleridir 62. Oysa yine aynı örnekten gidersek- Hira dağı hikâyesi ve Cebrail in gelmesi, tüm anlatı mezkûr ayetleri açıklayabilmek, tarihsel bir bağlama oturtabilmek amacıyla da kaleme alınmış olabilir. Bu çerçeveden bakıldığında ilk ayetler olarak nitelenen Alak suresi tek başına okunduğunda- herhangi bir Hristiyan duasından çok farklı değildir. İşte Kuran ın kökenlerine böyle daha geniş bir pencereden bakan bazı araştırmacılar 1970 lerden itibaren (Gunter Luling 1974, John Wansbrough 1977, Patricia Crone-Micheal Cook 1977) çok daha tartışmalı, geleneksel İslami çerçeveyi kullanmayan, yenilikçi teoriler geliştirmişlerdir63. Kendi aralarında da bir bütünlük oluşturmaktan uzak ve de birbirleriyle çelişkileri olan bu araştırmalar başlangıçta büyük dirençle karşılansa, teorilerinin bir kısmı sonrasında çürütülse de yeni fırsatlara, olasılıklara kapı açar. Örneğin Luling e göre Kuran aslında dört katmanlı bir metindir; ilk katman Mekke nin Hristiyanlarınca oluşturulmuş ilahilerden ibarettir64, ikinci katman Muhammed in zamanında İslamlaştırılmış ilahiler kitabının parçalardır, üçüncü katman Muhammed zamanında üretilmiş İslami metindir son metin ise Muhammed sonrası dönemde Müslümanlarca oluşturulmuştur. Orijinal Kuran a elimizdeki metinden yola çıkıp bir yeniden inşa çalışması ile ulaşmak mümkündür Luling e göre. Öte yandan Wansbrough, böyle bir orijinal Kuran metninin olmadığını; aslında Mekke nin ve Muhammed in İslam ın doğuşu ile olan tüm ilgisinin bir mit olduğunu iddia eder 65; Wansbrough a göre Kuran metninin kanonik hale gelmesi 8. Veya 9. Yüzyılda tektanrılı dinlerinin, mezheplerin birbirleriyle tartışmalarının sürdüğü mümbit bir çevrede olmuş olmalıydı66: Abbasi Irak ında yeni gelişen monoteist Arap dini Hristiyanlık ve Museviliğin 59 Çalışma boyunca gelenek ten kastım Kuran metninden çok sonra peygamberin hayat hikâyeleri, hadis çalışmaları, yapılan Kuran tefsirleri ile birlikte inşa edilen bildiğimiz İslam varyasyonlarıdır. Elbette tarihi süreç içerisinde Şii, Sünni, Mutezile gibi değişik gelenekler oluşmuştur; bazıları günümüze dek erişmiş bazıları ayakta kalmayı başaramamıştır. Aksi belirtilmediği takdirde kelime Müslümanların çoğunluğunun mensubu bulunduğu Sünni gelenek için kullanılmıştır. 60 Andrae, agm, s Claude Gilliot, Reconsidering the Authorship of Qur an; Is the Qur an partly the fruit of a progressive and collective work?, The Quran In Its Historic Context, Routledge, 2008, s93 62 Reynolds, s9 63 Doner, 2008, s30 64 Doner, 2008, s32 65 Reynolds, s11 66 Doner, 2011, s27 18

19 meydan okuyuşu yüzünden kendini ayrıştırabilmek için kendi kutsal metnini, tarihini ve peygamberini yaratmıştı. Wansbrough ın geç kanonik hale geliş iddiaları genel olarak kabul görmese de destekçiler de bulur; bunlardan biri İsrailli bir arkeolog olan Yehuda Nevo dur de ölen Nevo ve onun teorilerini sunan Koren geç inşa teorisini arkeolojik kanıtlarla desteklemeye çalışır. Buna göre Muhammed ve dört halife, İslam ın içinde geliştiği varsayılan putperest çevre tamamen mittir68. Muaviye diğerlerinin içinde biraz öne çıkmış bir kabile lideridir. Araplar ancak Bizans ın bölgeden kontrollü geri çekilmesiyle yükselişe geçerler, ilk dönem paralarında Bizans ikonografyası devam etmektedir, bu ancak Abdul Melik devrinde ortadan kalkar69. Bu dönemde Araplar arasında iki din anlayışı vardır; halk özellikle Bedeviler- hala putperestken Arap elitleri arasında sonrasında İslam a evirilecek ilkel bir monoteizm gelişmektedir. Christoph Luxenbergh takma adıyla yazan bilim insanı ise Kuran ın tarihsel bağlamından ziyade diline; yaklaşık bir asır önce Mingana ya da Hirscfeld gibi araştırmacıların iddia ettikleri Aramice-Süryanice etkisine odaklanır70. Alphonse Mingana daha 1927 de şunu ileri sürmüştür71: bilinen ilk Arapça kitap olan Kuran ın yazarı-yazarları grameri ve kelime haznesi oturmamış bir dille dini konseptler üzerine yazmaya çalışıyordu; doğal olarak çevredeki grameri oturmuş, derin bir dini bir literatür geliştirmiş dil olan Süryaniceden hem terminoloji hem de üslup olarak büyük oranda etkilendi, faydalandı. Luxenbergh ise 2004 de yayımlanan The Syro-Aramaic Reading of the Koran adlı eserinde ve bunu takip eden makalelerinde Süryanice etkisini en uç noktalara taşıdı; buna göre Arapça konuşan Hristiyanlar Aramik/Süryani metinleri kullanıyorlardı, bu da Süryani Hristyanlığının İslam ın gelişimi üzerindeki etkisi ve Kuran daki Aramice kelime haznesi ile birlikte düşünüldüğünde ilk Arapça metin olan Kuran ın aslında Aramice-Arapça karma bir metin olarak okunması gerekliliğini ortaya koymaktaydı72. Anlamları karışık ya da yanlış yorumlandığını iddia ettiği ayetleri böyle bir okumaya tabi tutan Luxenbergh in çözümlemelerinden biri oldukça popüler oldu, kamuoyunda tanınmasını sağladı. Bu çözümlemeye göre örneğin cennetteki bakireleri temsil eden huri kelimesi aslında Aramice okunduğunda cennetteki vaadin, ayetlerde kastedilenin aslında beyaz üzümler olduğu ortaya çıkıyordu. Luxenbergh de böylece Luling e göre daha objektif ve metodik bir hata düzeltme süreciyle elimizdeki metnin altındaki orijinal Hristiyan öze sahip metne ulaşmaya çalışır73. Akademik çevrelerden yer yer metotlarına, Aramice-Arapça karma dil tanımının belirsizliğine, amatörlüğüne ve iddialarını tarihsel bir bağlama oturtmamasına şiddetli itirazlar gelse de tezlerine destek verenler, en azından öne sürdüğü bunca karmaşık çözümlemenin tek tek ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğine, bazı okumaları reddedilse bile bazı okumalarının kabul edilmesi gerektiğine inanlar da vardır74. Nihai olarak İslam geleneği bile Kuran metninin bir evrim yaşadığına ve bir ön-metne işaret etmektedir. Bazı ilk yorumcuların da apaçık olduğu iddia edilen metnin bazı kısımlarını anlamadıkları malumdur; Gilliot şu örneği aktarır75: Cennette bir ırmağın ismi olarak yorumlanan kewser kelimesi için Kurtubi (ö 1273) 17 yoruma yer verirken Ibnü l l-nakib (ö 1298) 26 yoruma yer vermiştir. Yorumlardan biri bir Mutezile teologu Ibn Kaysan a aittir; ona 67 Reynolds, s13 Doner, 2011, s28 69 Reynolds, s14 70 Gilliot, s96 71 Alphonse Mingana, John Rylands Library Bulletin, Manchester, 1927, volume 11, s Reynolds, s15 73 Doner, s34 74 Guillaume Dye, Traces of Bilingualism/Multilingualism in Qur ānic Arabic, s1 75 Gilliot, agm, s

20 göre seçim-seçenek manasına gelen bu kelime ilk metinlerden alınmadır. Maturidi (ö 944) de aynı görüştedir; ona göre eski metinlerden gelme bu kelime çoğunluğun inandığı gibi bir ırmak ismi olamaz zira müminlere bile bundan çoğunu vaat eden Allah peygamberine bir ırmak vaadi yapmış olamaz. Bir başka örnek huruf-u mukataadır, bazı surelerin başında yer alan bu şifresi çözülememiş harfler için müfessirler ellerinde yeterli veri olmadığından hayal güçlerini ve mantıklarını kullanmak durumundadır; Taberi bu harflerin ne olabileceğine dair 26 yorum aktarır76. Örnekleri çoğaltmak mümkün; son bir örnek daha aktaralım: Sâbiîlik, Kuran da adı Hristiyanlık ve Musevilik ile birlikte inananlardan olarak geçen bir dindir ama bu isimle kastedilenlerin kim olduğu bilgisi erken bir dönemde kaybedilmiştir, Taberi bu konuda sekiz değişik görüş aktarır77. Öyle ki İslam imparatorluğu geliştikçe imparatorluk bünyesine katılan coğrafyalardaki çeşitli putperest topluluklar bu muteber konumu elde etmek için bu belirsizlikten faydalanarak gerçek Sâbiîlerin kendileri olduğunu iddia etmişlerdir78. Yani daha en erken dönem müfessirleri ellerindeki metni bütünüyle okumaktan - anlamaktan acizdirler, ortada zincirinin halkaları kopmamış sağlıklı bir bilgi aktarımı yoktur; en temel kavramların, kelimelerin anlaşılması için peygamberin hayatı geriye dönük olarak inşa edilir, her vahiy bir olayla-durumla örtüştürülür; yine de açıklanamayan kelimeler, ayetler için de bol bol yorum üretilerek zengin bir gelenek icat, nihayetinde yeni bir din inşa edilir. Çalışmalar farklı kollardan yürüdüğü için de ister istemez anlatılan hikâyede birçok çelişki ortaya çıkar. Aşağıda Kuran a hem klasik geleneksel paradigmayı kullanarak getirilen eleştirilerden hem de daha yeni revizyonist diye nitelenen çalışmalardan örnekler aktaracağım. Bu çalışmalardan, eleştirilerden bir kısmı asırlar önce de fark edilmiş, dile getirilmiş eleştiriler bir kısmı ise yeni bulunan dokümanlar, paralel okumalar, yeni değerlendirmeler ışığında ortaya konan hipotezler. Bir kısmı güçlü kanıtlara sahip artık oturmaya, kabul görmeye başlamış yorumlar, bir kısmı ise üzerinde araştırmaya, kanıt aramaya ihtiyaç duyulan hipotezler. BEBEK İSA Erişkinliklerinde olağanüstü şeyler yaptıkları, mucizeler gösterdikleri varsayılan peygamberlerin, velilerin, azizlerin çocukluklarının da sıradan geçmiş olduğu düşünülemez elbette. Bu yüzden pek çok sıra dışı şahısın bebeklik ya da çocukluk çağında gösterdiği olağanüstülüklere odaklanan eserler de kaleme alınmıştır79. 2.yüzyılda yazıldığı sanılan The Infancy Gospel of Thomas İsa nın diğer İncillerde yer almayan bebeklik ve çocukluk çağında gösterdiği mucizeleri anlatan bir kitaptır. Madem Tanrı nın oğlu İsa bir yetişkin olarak bunca mucize göstermiştir o zaman çocukluğu nasıldı sorusuna verilen hayal mahsulü yanıtların derlemesidir80. Mucizevî güçlerle sahip İsa aynı zamanda çabuk kızan bir çocuktur, kendisine sokakta yanlışlıkla çarpıp geçen bir çocuğa Daha ileri gitmeyesin der ve çocuk oracıkta düşüp ölür; çocuğu elbette daha sonra diriltir81. Zamanla güçlerini iyilik yapmak için kullanmaya başlar. Baştan sona mitolojik unsurlarla dolu kurgusal bir kitaptır. İste buradaki hikâyelerden birine göre beş yaşındaki İsa çamurla oynamaktadır ve 12 serçe heykeli yapar. Fakat Şabat günü onun oyun oynamasını çekemeyen bir Yahudi çocuk onu babası Yusuf a şikâyet eder. Yusuf da gelip İsa ya kızarak neden Şabat da oynadığına dair 76 Gabriel Said Reynolds, The Qur an and Its Biblical Subtext, London, Routledge, 2011, s19 Reynolds, age, 2011, s20 78 Kevin Van Bladel, The Arabic Hermes, Oxford University Press, 2009, s Bu gelenek çerçevesinde Muhammed Peygamberin çocukluğu hakkında da pek çok hikâye üretilmiştir. 80 Ehrman, age, s Ehrman, age, s

Faruk Arslan - Mesihin Hiziri Barnaba Hiristiyanligin Gizlenen Tarihi. www.cepsitesi.net

Faruk Arslan - Mesihin Hiziri Barnaba Hiristiyanligin Gizlenen Tarihi. www.cepsitesi.net Faruk Arslan - Mesihin Hiziri Barnaba Hiristiyanligin Gizlenen Tarihi www.cepsitesi.net ÖNSÖZ Neden Barnaba Müslümanlar tarafından tarihte Hıristiyanlık üzerine yazılanlar genellikle reddiye edebiyatıydı.

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

BU ÜLKENİN İNSANLARI EVRİM KAVRAMINDAN NE ANLIYOR?

BU ÜLKENİN İNSANLARI EVRİM KAVRAMINDAN NE ANLIYOR? BU ÜLKENİN İNSANLARI EVRİM KAVRAMINDAN NE ANLIYOR? Prof. Dr. Ali Demirsoy Hacettepe Üniversitesi Zorluk nerede? Evrimin toplu olarak tartışıldığı panel-simpozyum ve benzeri toplantılara aktif olarak katılmama

Detaylı

Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi

Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi Meçhul Hintli Resul Yuz Asaf Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi Budistlerce ve Hindularca Issa adıyla tanınan peygamberin öyküsü Faruk Arslan [Faruk Arslan] 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı

Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler. İngilizce'den çeviren. Kitabın özgün adı Fecr Yayınları: 35 Kur'ajı Yorumunda Çağdaş Yönelimler J. M. S;Baljon İngilizce'den çeviren, Şaban Ali Düzgün Kitabın özgün adı Modern Müslim. Koran Interpretation (1880-1960) Leiden, H.J. BRILL, 1968

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

Tarih Şaşırmaktır! Tarih Şaşırmaktır!

Tarih Şaşırmaktır! Tarih Şaşırmaktır! Tarih Şaşırmaktır! 1 Bu kitap Derin Düşünce Fikir Platformu nun okurlarına armağanıdır. 2 3 4 İçindekiler Önsöz... 7 Batı yı şeytanlaştırmadan (Sever Işık)... 9 Müslümanlar İslam a ne yaptılar? (Bernard

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi

Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi İbrahim M. Abu Rabî, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 2003, 188 s. Elif DEDE * Çağımız Müslümanlarının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, batılılaşma ve

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

İSLAMOFOBİ KOLEKTİF BİR KORKUNUN ANATOMİSİ SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ 30 NİSAN 1 MAYIS 2010 SİVAS, TSO KONFERANS SALONU

İSLAMOFOBİ KOLEKTİF BİR KORKUNUN ANATOMİSİ SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ 30 NİSAN 1 MAYIS 2010 SİVAS, TSO KONFERANS SALONU Sempozyum Koordinatörü Sekreterya : Yrd. Doç.Dr. Osman ALACAHAN Yrd. Doç Dr. Betül DUMAN : Abdusselam BULUT Osman KAVAKLIOĞLU Abdullah ALTUNKES Şaban TUTÇU Mustafa YALÇINKAYA ISBN 975-605-5932-1. Baskı:

Detaylı

Dinî Grup Yapılarında Dine İlişkin Muhtemel Anlama ve Temsil Sorunları

Dinî Grup Yapılarında Dine İlişkin Muhtemel Anlama ve Temsil Sorunları 108 Usûl Dinî Grup Yapılarında Dine İlişkin Muhtemel Anlama ve Temsil Sorunları Mehmet Ali BÜYÜKKARA Potential Problems of Understanding and Representation Concerning Religion in the Structrures of Religious

Detaylı

SÖZ VE EYLEM. METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal

SÖZ VE EYLEM. METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal SÖZ VE EYLEM METİN CANLANDIRMA (BİBLİODRAMA) YÖNTEMLERİ İLE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM Editör: Maria Schejbal Yazarlar: Maria Schejbal, Piotr Kostuchowski, Krystyna Sztuka, Andrew McGuire (Bielskie Stowarzyszenie

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN MODERN BİLİM: TANRI VAR Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Modern Bilim: Tanrı

Detaylı

TEOLOJİK SEKÜLERLEŞMENİN NEDEN OLDUĞU İNANÇ VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ. Anahtar Kelimeler: Reform, Protestanlık, teolojik, sekülerleşme, içtihat.

TEOLOJİK SEKÜLERLEŞMENİN NEDEN OLDUĞU İNANÇ VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ. Anahtar Kelimeler: Reform, Protestanlık, teolojik, sekülerleşme, içtihat. TEOLOJİK SEKÜLERLEŞMENİN NEDEN OLDUĞU İNANÇ VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ Ramazan ALTINTAŞ Anahtar Kelimeler: Reform, Protestanlık, teolojik, sekülerleşme, içtihat. GİRİŞ Hicrî I. yüzyılın sonlarına doğru İslam

Detaylı

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını SİVİL BAKIŞ 3 Aylık Dergi (Mayıs, Haziran, Temmuz) 2012 SAYI 03 Düşünce ve Siyaset Dergisi Özgürleştirmeyecekse Özgürleştirmeyecekse Yeni Anayasaya Yeni Anayasaya GEREK YOK GEREK YOK!! Berlin Duvarları

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk 3 SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ CİNİUS YAYINLARI İNCELEME ARAŞTIRMA ELEŞTİRİ Babıali Caddesi, No. 14 Cağaloğlu

Detaylı

şartlarından memnun olmama, daha iyi ve daha güzel yaşama alanları yaratma esprisine dayandığını görmek ütopya türünün neden evrensel bir çizgide

şartlarından memnun olmama, daha iyi ve daha güzel yaşama alanları yaratma esprisine dayandığını görmek ütopya türünün neden evrensel bir çizgide ÖN SÖZ Ütopyalar yüzyıllardır rağbet gören, sevilen, sevilerek okunan ilginç kurgulardır. Düşü, fantastiği, oyun fikrini barındıran ütopyalar memnun olunmayan hayat şartlarının ürünüdürler. Ütopyalar yeryüzü

Detaylı