Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *"

Transkript

1 Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi, sektör ve firmanın bütününü, bunlardaki değişim ve gelişmeleri dikkate alan temel analiz en kapsamlı yöntem olarak analiz yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada temel analiz kapsamında borsada işlem gören hisse senedinin fiyatı farklı yaklaşımlarla belirlenmeye çalışılmış ve sonuç olarak 4 farklı değerleme yöntemine göre sonuçlar elde edilmiş ve değerlemeye tabi tutulmuş hisse senedinin fiyat aralığı belirlenmiştir. Anahtar Kelime: Temel Analiz, İMKB, Hisse Senedi 1. Giriş Ekonomi, endüstri ve firma analizi olmak üzere üç aşamada yapılan temel analiz yöntemi yatırımcıların yatırım yaparken baktıkları risk getiri ikilisinden yatırımın fiyatının yani getirisinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. Yatırımcılar yatırım yapacakları menkul kıymetinin fiyatının ne olacağını bilmek isterler. Bunu belirlemede temel analizle birlikte sıklıkla kullanılan bir diğer yöntem ise teknik analizdir. Teknik analiz geçmişteki fiyat hareketlerine bakarak gelecekteki fiyat hareketlerinin ne olacağı konusunda tahmin yapmaya çalışmaktadır. Bu yönüyle temel analize göre daha basit ve daha düşük maliyet gerektirir. Piyasaların etkin olduğu varsayımı altında teknik analizin varsayımları ve öngörülerinin doğru olmayacağı söylenebilir. Çünkü etkin piyasa teorisinde geçmiş bilgi ve fiyatlar gelecekte oluşacak olan fiyatları etkilememektedir. Dolayısıyla teknik analizin öngörülerinin geçerliliği piyasaların etkin olup olmadığına göre değişme gösterecektir. Temel analizde sadece fiyatı belirlenecek olan hisse senedinin geçmiş fiyat hareketlerine bakmak yerine tüm ekonomi, sektör ve firmanın tamamının değerlendirilmesi söz konusu olduğu için değerlemeyi yapacak alan yatırımcı yada yatırımcıların iyi bir ekonomi ve finans bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu birikim aynı zamanda çıkan sonuçların doğru yorumlanması içinde gereklidir. Bu yönleri ile temel analiz oldukça zaman alıcı ve maliyeti yüksek ancak hisse senedinin fiyatının belirlenmesinde gelecekte olan nakit akımlarının bugüne indirgenmesi yöntemini kullandığı için daha gerçekçi sonuçlar veren bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöntemle belirlenen fiyat kısa dönemde gerçekleşmese de uzun dönemde hisse senedi fiyatları bu yöntemle bulunan değerlere doğru hareket etmektedir. Bu çalışmada İMKB de taş ve toprağa dayalı sektörde işlem gören Mardin Çimento A.Ş. nin hisse senedinin fiyatı temel analiz yöntemi ile belirlenmiştir. Buna göre önce firmaya * Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programında hazırlanmıştır. İstanbul ** İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, 1

2 ilişkin genel bilgilere yer verilmiş, daha sonra ekonominin, firmanın içinde bulunduğu sektörün ve firmanın finansal tabloları kullanılarak firmanın analizi yapılmış ve farklı yöntemlerle fiyat aralığı belirlenmiştir. 2. Firma Bilgileri Mardin Çimento 1969 yılında, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ünvanı altında kurulmuştur. Şirketin iştirakçilerinden en fazla orana Oyak Grubu sahip olmakla birlikte Oyak Grubunun ortaklık payı 05/04/2004 tarihi itibariyle % 56,89 oranına çıkmıştır. Oyak gibi güçlü bir kurumun bu kadar önemli bir paya sahip olması şirketin lehine bir durumdur. İşletme 1969 yılında kurulmakla birlikte 1975 yılında ton / yıl klinker üretim kapasitesi ve Ton/ yıl çimento öğütme kapasitesi ile faaliyetlerine başlamıştır. İşletme faaliyet konusu gereği yukarda da belirtildiği gibi Klinker, Çimento ve bunlara ek olarak Şanlıurfa ve Diyarbakır da bulunan fabrikalarında hazır beton üretimi ve bunların satışını yapmaktadır. Firma faaliyet gösterdiği sektör gereği Çimento, Toprak ve Cam işkolunda yer almaktadır. Şirkette, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda ehliyete ( o iş kolunda faaliyet gösteren) ve yetkiye ( o iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların % 10 u ile o işyerinde çalışanların % 50 si oranında üyeye sahip olmak) sahip olan sendika Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk- İş) na bağlı Türkiye Çimse İş Sendikasıdır. İşveren ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (T İ S K) na bağlı Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası na üyedir. İşçi ve işveren sendikaları en son 01/01/2004 tarihinde 31/12/2005 tarihine kadar sürecek 2 yıllık bir toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Yönetimin yönetim felsefesine bakıldığında; yönetim Mardin Çimentonun Misyonu olarak Çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke ve komşu ülkeler pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak. Olarak belirlemiştir. Daha kısa süreli hedefleri içeren vizyonu ise Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir karlılığı sağlamak. Olarak belirlemiştir. Bunların yanında yönetim faaliyetlerini sürdürürken birtakım ilkelere uymayı kendilerine hedef olarak belirlemişlerdir. Bunlar; Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu Mükemmeliyet, Katılımcılık, Güvenilirlik ve tabi bağlı bulunulan grubun kültürüne sahip olmak olarak belirlenmiştir. İşletme 09/07/2007 tarihinde bitirmeyi planlamak üzere 09/07/2004 tarihinde başlayarak TL lık modernizasyon yatırımı yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımdan % 40 oranında yatırım indirimi alacaktır Temel Analiz 2.1. Ekonomik Analiz Hisse senedi değerleri ile ekonomik durum arasında yüksek korelasyonlu bir ilişki vardır. Ekonomik şartların genelinde meydana gelen gelişmeler tüm şirketlerin performansları üzerinde etkili olabileceği gibi, bu etki az ya da çok olabilir. Bilindiği gibi Türkiye Kasım 2000 ve Şubat 2001 yıllarında bir ekonomik bunalım yaşamış ve dönemde artan enflasyon ve faiz oranlarıyla birlikte bir ekonomik durgunluğa girmiştir. Bu ekonomik krizden kurtulmak için 2001 yılının mayıs ayında Güçlü Ekonomiye Geçiş programı uygulamaya konmuş, ancak ABD de yaşanan terörist saldırılar Türkiye ekonomisini oldukça etkilemiştir. Yaşanan bu olumsuzlukları aşılması için dışarıdan destek 1 İMKB, Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş nin Şirket Haberleri 2

3 sağlanmaya devam etme arayışına girilmiş ve bu amaçla da mevcut stand- by anlaşmasının 2004 yılı sonuna kadar uzatılmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Bu gelişmelerle birlikte 2001 de dalgalı kur sistemine geçilmiş ve bu sistemin sürekli olarak uygulamada kalması düşüncesi yerleşmiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için para politikalarından faiz oranlarını kullanmıştır. Bunun için 2001 yılı sonunda yüzde 59 olan faiz oranlarını 6 kez kotasyon indirimi yaparak 2001 yılı Ağustos ayında yüzde 46 ya kadar çekmeyi başarmıştır. Ancak bu dönemde ortaya çıkan erken seçim söylentileri ve bunun yarattığı belirsizlik ortamı ile ABD Irak arasındaki gerginliğin tırmanması Merkez Bankasının faizleri daha fazla indirmesine imkan vermemiştir yılının kasım ayında yapılan erken seçimle birlikte tek parti iktidarının yarattığı iyimser havanın etkisiyle Merkez Bankası faiz oranlarını yüzde 44 e çekmeyi başarmıştır. Böylece 2001 yılı içinde ortalama yüzde 92,4 olan bileşik faiz oranı, 2002 yılı içinde ortalama yüzde 61,8 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, 2002 yılında sağlanan siyasi istikrar ile faiz oranlarında geçmiş dönemlere göre elde edilen düşüş olmuş ve bu 2002 yılı ile birlikte ekonomide canlanmanın görülmesine ön ayak olmuştur yılında da, 2002 yılında ortaya çıkan iyimser hava ile canlanmaya başlayan ekonominin hareketliliği devam etmekte olduğu görülmektedir yılı içinde verilere bakıldığında bu hareketlenmenin devam ettiğini ve önceden öngörülmüş hedeflere olduk yaklaşıldığı görülmektedir. Tabi 2002 ile başlayan ekonomideki tüm bu olumlu gelişmelerin mali ve finansal piyasalara olumlu olarak katkı sağladığı söylenebilir Ekonomik Durumun Analizi Gayri Safi Milli Hasıladaki Değişimler ve Beklentiler Ekonomik durumla ilgili en çok kullanılan gösterge, gayri safi milli hasıla (GSMH) ve GSMH nın artış hızıdır. 2 Bir ülkede gayri safi milli hasılanın yükselmesi, o ülkede yaşayan insanların gelirlerinin artması anlamına gelmektedir. Artan gelir insanların yatırım yapma imkanlarını arttırır ve kazançlar yatırıma doğru yönlenir. Hisse senedi, gerek küçük gerekse büyük yatırımcılar için bir şirkete ortak olarak parayı yatırıma çevirmenin bir yolu olduğu için bunun sonucunda hisse senedine olan talep, dolayısıyla da hisse senedi fiyatlarında artış gözlenebilir. Yukarıda anlatılan ekonomik gelişmeler doğrultusunda ekonomik gelişmelere paralel olarak GSMH yıllar itibariyle günümüze kadar olumlu gelişmeler yaşanmıştır yılında GSMH ekonomide yaşanan krizin etkileriyle birlikte 2000 yılı değerine göre % 9,5 oranın da düşüş göstermiştir. Bunun % 7,4 ü sanayi sektöründe kaynaklanan gerilemeden ileri gelmiştir. Bu yıl sanayi sektöründe olduğu gibi tarım ve hizmetler sektöründe de sırasıyla % 6 ve % 7,9 oranında düşüş gözlenmiştir yılında % 7,9 luk artış olurken 2003 yılında % 5,9 luk bir artış gerçekleşmiştir yılı ilk yarısında ise % 13,5 lik bir artış göstermiştir yılı GSMH daki beklenen artış değerinin % 10 olması tahmin edilmektedir. Yılın ilk yarısında gerçekleşen büyüme oranı 2004 yılındaki bu hedefin tutturulacağını göstermektedir yılı için ise beklenen GSMH büyüme oranı % 5 olup, bunun % 6,5 i sanayi sektöründeki, % 5,3 ü hizmet sektöründe meydana gelen artışlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. Tarım sektöründe ise % 1,7 lik bir düşüş beklenmektedir. 2 Ünal BOZKURT, Menkul Değer Yatırımlarının Yönetimi, İktisat Bankası Eğitim Yayınları, İstanbul, 1988, s.130 3

4 Yapılan Yatırım Tutarları ve Beklentiler Ekonomide yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ekonominin izlediği ve izleyeceği yönle ilgili bilgiler verir. Özellikle yatırımların sektörel dağılımları, sektörlerin büyüme potansiyelleri hakkında bilgi vermektedir yılında sabit fiyatlarla yapılacak olan sermaye yatırımları 2003 yılına göre toplamda ortalama % 29,3 oranında artacak bunun % 9,8 lik artış kısmı konut yatırımlarından kaynaklanacaktır yılında ise 2004 yılına göre yapılan toplam sermaye yatırımlarında sabit fiyatlarla ortalama % 10,5 lik bir artış olacağı, bunun içinde konutlara yapılacak yatırımdaki değişimin % 10,9 olacağı tahmin edilmektedir. Yapılacak olan yatırımların artması, özellikle de bunların içindeki konut yatırımlarının artışa büyük ölçüde katkı sağlıyor olması konut imalatı ile ilgili hammadde, mamul üreten firmalar için önemli bir pazar kaynağı olacaktır. Böylece bu sektörle dolaylı veya dolaysız bağlantısı olan firmaların senetlerine olan talebin artması ve buna bağlı olarak da senet fiyatlarının artması beklenebilir Faiz Hadleri ve Faiz Hadlerindeki Beklentiler Faiz oranlarının artması paranın maliyetini arttır, dolayısıyla bu da yapılan yatırımların azalmasına neden olur. Çünkü yatırımcılar yatırımla elde edecekleri gelirin aynısını veya daha fazlasını faizle elde edeceklerini görürlerse o zaman paralarını yatırıma yönlendirmek yerine faize yönlendirip hiçbir zahmete girmeden kazanç sağlamaya çalışırlar. Buda yatırım araçlarına olan talebi düşürür. Tasarruf mevduatı faiz oranlarına bakıldığında 2001 yılında bir yıl vadeli tasarruf mevduatı faiz oranı yüzde 62.5, 2002 yılında yıllık yüzde 48.2, 2003 yılında yıllık yüzde 28.6 oranında olmuştur yılının Ağustos ayına göre yıllık faiz oranı yüzde 24.4 oranında seyretmektedir yılı eylül ayında faiz oranları yıllık ortalama yüzde lere kadar düşüş göstermiştir. Görüldüğü gibi faiz oranları da düşen enflasyon oranlarıyla birlikte gitgide düşüş göstermektedir. Daha öncede söylendiği gibi faiz oranlarındaki yükselişin aksine faiz oranlarındaki düşüş tasarrufların yatırıma kaymasına olur ve düşen faizlerle birlikte bir yatırım aracı olan hisse senetlerinin değerleri artar Enflasyon Oranlarındaki Değişimler ve Beklentiler Enflasyonun artması yatırımları pahalı hale getireceğinden yatırımlar azalır. İnsanlar artan fiyatlar karşısında gelirleri daha dengeli ve kontrollü bir şekilde dağıtacaktır. Bu da insanların tüketim ve tasarruf alışkanlıklarını değiştirecektir. İnsanlar yatırım yapmaktan uzaklaşıp daha çok zorunlu ihtiyaçlarını giderme yoluna gidebileceklerdir. Dolayısıyla yükselen enflasyonla birlikte hisse senetleri değerleri azalan yatırım harcamalarından dolayı düşüşe geçecektir. Tablo 1. Yıllık Enflasyon Oranları (1) 2005 (2) YILLIK ORTALAMA TEFE (%) 51,4 61,6 50,1 25,6 10,7 10,3 TÜFE (%) 54,9 54,4 45,0 25,3 10,7 9,6 1 Gerçekleşme Tahmini 2 Program 4 3 T.C. Merkez Bankası 4 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 4

5 Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar yüzünden uzun zamandan beri yüksek seyreden enflasyon oranları, son yıllarda uygulanan ekonomik program çerçevesinde fiyat istikrarlı para politikaları ve sürdürülen sıkı mali politikalarla düşüş göstermiş olup bu düşüşün devam edeceği beklenmektedir. Buna göre; 2003 yılında TEFE artışı bir önceki yıla göre 16,9 puan gerileyerek % 13,9 olurken, TÜFE artışı ise11,3 puan gerileyerek % 18,4 olarak gerçekleşmiştir yılında TEFE ilk dokuz aylık dönemde % 9,3 artarken, 2004 yılı hedefi olan % 10,7 oranını ortalama olarak tutturacaktır. TÜFE ise ilk dokuz ayda % 4,8 olarak gerçekleşmiş olup yıllık ortalama hedefi olan % 10,7 nin tutturulacağını göstermektedir yılı hedefleri ise TEFE de yıllık ortalama % 10,3 olarak, TÜFE de ise yıllık ortalama % 9,6 olarak belirlenmiştir ve 2004 yılındaki gelişmelere bakarsak eğer ekonomik istikrar politikaları aynı ölçüde devam ederse enflasyondaki bu hedefin gerçekleşmemesi için bir neden yoktur Bütçe Açığı ve Beklentiler Bütçe açığında meydana gelen devamlı olarak artış ekonomik durumun kötüye gittiğinin işareti olabilir. Devlet bütçe açığını para basarak ya da iç borçlanma yoluyla finanse etme yoluna gittiğinde enflasyon oranlarında artış gözlenebilir. Bu da yatırımların azalmasına ve hisse senedi fiyatlarının gerilemesine neden olur yılında ortalama 40 katrilyon TL lik bütçe açığı, 2004 yılında 34 katrilyon TL lik bütçe açığı olmaktadır yılı için öngörülen bütçe açığı ise ortalama 29 katrilyon TL dır. Faiz dışı fazla ise 2003 yılından 18,4 katrilyon TL, 2004 yılında 24,6 katrilyon TL olmakla birlikte 2005 yılı için ise 27,4 katrilyon TL olarak tahmin edilmektedir Ödemeler Dengesi ve Dış Ticaret Dengesindeki Değişimler ve Beklentiler Ödemeler Dengesi 2003 yılında 6,8 milyar dolarlık açık vermiştir. Dış Ticaret Dengesindeki milyon dolarlık ve yatırımlar geliri dengesindeki milyon dolarlık açığa karşın hizmetler dengesi ve cari transferler kalemlerinden fazlalıklarla ödemeler dengesi açığı 2003 deki düzeyinde çıkmıştır yılında dış ticaret kalemini içinde yer alan ihracat yüzde 31 oranında artarak 47.3 milyar dolara yükselmiş, ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde 34.5 oranında artış göstererek 69.3 milyar dolara ulaşmıştır yılında ödemeler dengesi gerçekleşme tahmini milyon dolar olup, dış ticaret dengesi gerçekleşme tahmini milyon dolardır yılında ihracatın gerçekleşme tahmini 66.2 milyar dolar, ithalatın gerçekleşme tahmini ise milyar dolardır ün Ocak- Ağustos döneminde tüketim talebindeki ve yurt içi sanayi üretimindeki artış ile yatırım harcamalarındaki hızlı artış sonucu ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.4 artışla 61.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracat ise 2004 yılının aynı döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31.8 oranında artarak 39.2 milyar dolara ulaşmıştır yılı için öngörülen ödemeler dengesi açığı milyon dolar, dış ticaret dengesi için öngörülen miktar milyon dolardır yılında dış ticaret açığındaki farkın bir önceki seneye göre azalmasının nedeni olarak ihracatın ithalata oranla daha fazla oranda artış göstereceğinin tahmin edilmesi gösterilebilir. İhracatın Türk Lirasının aşırı değer kazanmasına karşın 2003 yılından beri gösterdiği artışın nedeni olarak birim ücret maliyetlerinin düşük olması, finansman giderlerinde gerileme gibi nedenler gösterilebilir. Mevcut durumun enflasyon oranlarına bakıldığında gelecek 2005 yılı içinde korunacağını, dolayısıyla ihracatın ithalata karşın artışının daha fazla ve bununla birlikte diş ticaret açığında geçmiş yıllara göre azalma olacağını söyleyebiliriz. 5 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 6 T.C. Maliye Bakanlığı 5

6 Ekonomideki İşsizlik, İstihdam Oranları Ekonomik durgunluk dönemlerinde istihdam oranları düşüş dolayısıyla işsizlik oranları artış gösterir. İşsizliğin fazla olduğu ortamlarda yapılan yatırımlar da düşüş olduğu da gözlenmektedir. Türkiye gibi emek yoğun yatırımların çoğunlukta olduğu ekonomilerde istihdam edilen kişi sayısında azalma ile birlikte yatırımlarda azalır ve buda hisse senetleri üzerinde olumsuz etki yaratır yılında sivil iş gücü 2002 yılına göre yüzde 0,7 azalışla 23,64 milyon kişiye düşmüştür. Bunun 21,147 milyon kişisi istihdam edilmiştir yılında yüzde 25,3 oranında artan işsiz sayısı 2003 yılında yüzde 1,2 artışla 2,493 milyon kişiye ulaşmıştır. İşsizlik oranları ise 2002 yılından itibaren sırasıyla yüzde10,3, 10,5 ve 2004 yılında yüzde 10,85 oranındadır yılında toplam işgücü miktarı bin kişi iken istihdam edilen kişi sayısı bin kişi olup geçmiş yıla oranla yüzde 78 oranında artış göstermiştir. Yine 2004 yılında işsiz sayısı bin kişi olmuş ve 2003 yılına göre yüzde 104,5 oranında artmıştır. İşgücü 2004 yılında 2003 yılına göre yüzde 99 oranında artmıştır. İssizlerin içinde eğitimli genç işsizlerin oranı 2002 yılında yüzde 29,1, 2003 yılında yüzde 27,8 ve 2004 yılında yüzde 29,75 oranındadır. Görüldüğü gibi yıllar itibariyle ekonomik koşulların düzelmesiyle istihdam edilen işçi sayısında artış gözlenmektedir. Buda hisse senetleri fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır Para Arzındaki Değişimler 2003 yılında yüzde 13,9 olan TEFE artışı ile karşılaştırıldığında; M2Y ve mevduatta sınırlı reel azalışlar olurken mevdua bankası kredisi, net kredi hacmi, M1, M2, M3, M3Y, rezerv para, emisyon ve merkez bankası parasında reel olarak artış olmuştur yılında Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre mevdua, krediler, net kredi hacmi, para arzları, emisyon ve rezerv para miktarında reel artış olduğu görülmektedir. M1, yani dar anlamdaki para arzı 2004 yılının Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41.3 oranında artış göstermiş ve 28.1 katrilyona ulaşmıştır. Geniş anlamdaki para arzı olan M2 ise 2004 yılının eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.7 oranında armış ve katrilyona ulaşmıştır yılı Eylül ayında M2Y deki artış yüzde 29.1 olarak gerçekleşmiştir. M2Y, resmi mevduat ve diğer TCMB mevduatının toplamını gösteren M3Y ise 2004 yılının Eylül ayında geçmiş yılın aynı dönemine göre yüzde 26.9 oranında artmış ve katrilyon liraya yükselmiştir İnşaat Endüstrisindeki Gelişmeler İnşaat sektörünün diğer bir çok yan sektörle bağlantısı olduğu için inşaat sektöründeki gelişmeler yatırımcı açısından piyasanın canlanmasına ve üretimin artmasına olumlu katkıda bulunmaktadır. İnşaat endüstrisindeki gelişmeler seçilen sektörle bağlantılı olduğu için sektör analizi yapılırken talep yönlü faktörlerde daha detaylı olarak incelenecektir Uzun Dönemde Etkili Olan Faktörler Ekonomi üzerinde kısa sürede etkisi göstermeyen, etkileri ancak uzun süre sonra ortaya çıkan ve ekonomiye etkisi bulunan bazı etkenler vardır. 6

7 Nüfustaki Değişim 2000 yılı genel nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre Türkiye nüfusu on yıllık dönemde yüzde 20.1 artarak kişiye ulaşmıştır yılında 68.6 milyon olarak tahmin edilen yıl ortası nüfusun 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında sırasıyla 69.6 milyon, 70.7 milyon, 71.8 milyon ve 72.8 milyon kişi olacağını hesaplanmıştır. 7 Bu nüfusun büyük bir kısmının gençlerden oluşması günümüz ve gelecek için önemli bir işgücünün kolaylıkla temin edilmesini sağlamaktadır Kentleşme Yıllar itibariyle şehir nüfusunun oldukça fazla bir şekilde artması ve köy nüfusunun da şehirlerin aksine azalması, köylerden kentlere doğru bir akımın olduğunu göstermektedir yılında bin olan şehir nüfusunun 2005 yılında bin kişiye çıkması tahmin edilmektedir. Bu da beraberinde ekonomideki tarım sektörünün büyüme oranın azalmasına, sanayi sektörünün ise büyümesini getirmektedir Eğitim Durumu Eğitim durumundaki gelişme tüketicilerin yani müşterilerin, üretim yapanların ve çalışanların daha bilinçli hale gelmesine neden olur. Buda müşterilerin belli bir ürünleri almadan önce belli bir kaliteyi aramalarına ve belli bir tüketicilerin daha belirgin bir tüketim profili göstermesine neden olur. Böylece uzun dönemde sektörde kaliteli, müşteri isteklerini en iyi ölçüde karşılayan firmalar için olumlu sonuçlar doğuracaktır. İş verenlerin ve çalışanların daha bilinçli hale gelmesiyle kaynakların daha etkin kullanılması ve verim artışı sağlanabilmektedir Uluslararası Ticaretteki Gelişmeler Ekonominin ihracat olanakları, ithal ara girdi bakımından dış ekonomilere bağımlılığı, döviz kurlarındaki beklenen değişimler de değerleme yapılırken dikkate alınması gereken önemli bir göstergelerdir Doğal Kaynaklar Doğal kaynakların neler olduğu, bunların nasıl ve nerelerden sağlandığı da sektörlerdeki firmaları etkileyen onlara birtakım avantaj ve dezavantaj sağlayan diğer bir faktördür. Mesela inşaat sektöründe çimento türevi ürünler kullanmak yerine başka bir madde kullanılmaya başlanması bu çimento sektörüne oldukça olumsuz etki yapar. Aynı şekilde uzun vade de hammadde kaynaklarının tükenmesi veya azalması sonucu maliyetlerde ortaya çıkacak artış da sektör üzerinde olumsuz bir etki oluşturur. 3. Endüstri (Sektör) Analizi 3.1. Ekonomik Dalgalanmaların Endüstriye Etkisi Çimento sektörü ile inşaat sektörü arasında büyük bir bağlantı olsa da ekonomik krizin ve bununla birlikte yaşanan depremin inşaat sektörüne vurduğu darbeden dolayı çimento sektörü pek fazla etkilenmemiştir. Ekonomik kriz ve öncesinde yaşanan deprem felaketi ile 7 T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 7

8 daralan iç pazara rağmen ihracata yönelerek bu krizde etkilenmemiştir. Son 5 yıldır daralan iç Pazar yüzünden ihracata yönelim Türkiye yi en büyük ikinci çimento ihracatçısı durumuna getirmiştir Talep Yönlü Faktörler Çimentonun en fazla kullanıldığı yerlerden biri inşaattır. İnşaattın yapılabilmesi içinde devletin inşaatın yapılmasına ilişkin izini vermesi gerekmektedir. Bu da talepte devlet kontrolünün ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Devlet istatistik Enstitüsünün verilerine göre 2002 yılında 2001 yılına göre, Yapı Ruhsatı verilen yapıların toplam inşaat alanında yüzde 40.0, Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların toplam inşaat alanında yüzde 23.6.'lık azalış olduğu belirtilmiştir yılında ise 2002 yılına göre belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı verilen yapıların alanında yüzde 19.2 artış, Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların alanında yüzde 6.2 azalış gerçekleşmiştir. Son olarak 2004 yılının Ocak- Eylül döneminin bir önceki yılına göre Yapı Ruhsatı verilen binaların sayısında yüzde 41.1 artış hesaplanırken, Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların sayısında yüzde 2.6 düşüş hesaplanmıştır. Tablo 2. İnşaat Maaliyetlerindeki Değişim Yıllık Dönem Ortalamalarına Göre Değişim Oranı (Yüzde) Kaynak : DİE 2004Yılı III. Dönem 2003 Yılı III. Dönem 2002 Yılı III. Dönem 2001 Yılı III. Dönem 14, Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi inşaat maliyetlerindeki artış ekonomideki düzelmeyle birlikte bir önceki döneme göre giderek azalan bir oranda artış göstermiştir. İnşaat maliyetlerindeki bu cari fiyatlara göre hesaplanan bu düşüş sektöre olumlu yönde katkıda bulunacaktır. Yurt içindeki talebin ekonomideki olumlu beklentilerin sürmesi, mortgage kredilerinin yaygınlaşması ve yabancıların yazlık yerlerdeki konut talebi gibi faktörlerle önümüzdeki yıllarda artması beklenebilir. Aynı zamanda daha öncede bahsedildiği gibi kamunun 2005 yılında yapacağı sabit yatırımları arasında konut yatırımlarının da önemli bir paya sahip olması da çimento talebini olumlu etkileyecektir. Bunun dışında hemen yanı başımızda bulunan Irak ın yeniden yapılandırılması kapsamında çimento talebinin daha artacağı bu da çimento ihracatını arttırarak çimento sektörünün gelişmesini sağlayacak bir etkendir Arz Yönlü Faktörler Sektörde bulunan 11 gruba bağlı işletmeler ve bunlara ek olarak bağımsız işletmeler bulunmaktadır. Sektördeki en büyük firmalar çimento üretim kapasitelerine göre sırayla ilk üç sırayı bin tonla Sabancı Heidelbergcement, bin tonla Oyak Grubu ve bin tonla Uzan Grubu almaktadır. Sabancı Heidelbergcement in toplam üretim içindeki payı yüzde 14.73, Oyak Grubu nun toplam üretim içindeki payı yüzde ve Uzan Grubunun topla üretim içindeki payı yüzde dur. Diğer Firmalar bunları takip etmektedirler. Ancak Uzan grubunun şirketlerinin TMSF ye devri ve bu şirketlerin özelleştirilecek olması sektördeki dengeleri değiştirecektir. Sektörde Uzanların bu şirketlerini alacak olan firmalar dengeleri kendi lehlerine değiştirerek önemli bir pazar payına sahip olabileceklerdir. Ağustos 2004 itibariyle 2004 yılının sekiz aylık çimento ve klinker üretim değerleri aşağıdaki gibidir. 8

9 Tablo 3. Çimento ve Klinker Üretim Miktarı Tutar ( Bin Ton ) Sekiz Aylık Üretim İç Satış İhracat Toplam Satış Değişim % 12 % 10 % 16 % 11 Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Görüldüğü gibi toplam üretim yüzde 12 oranında artmış. İç satıştaki değişim ise yüzde 10 olmuştur, ihracattaki değişim ise içi satıştaki değişimden fazla olmuştur. Toplam satışlar ise 2003 yılının ilk sekiz ayına yöre 2004 yılında yüzde 11 oranında artış göstermiştir Fiyata Etki Eden Faktörler Birim fiyatlara etki eden faktörlerin başında kullanılan hammadde maliyetleri, işçilik ve genel üretim maliyetleri gelmektedir. Genel imalat maliyetleri içinde yüksek enerji maliyetleri birim fiyatların belirlenmesinde önemli bir unsur olarak sektördeki firmaların karşısına çıkmaktadır. Bunun yanı sıra ulaşım imkanlarındaki zorluklar bilhassa doğu bölgelerdeki firmalar için önemli bir maliyet sorunu olarak karşılarına çıkmaktadır. Fiyatları belirleyen arz- talep dengesinin durumuna bakıldığında ise iç piyasada yaşanan gerileme yüzünden içi piyasadan gelen talebi fazlasıyla karşılama olanağına sahiptirler. Dış piyasadan gelen talepleri karşılayacak çok sayıda yabancı firma olduğu için dış piyasada da herhangi bir talep fazlasının yaşanacağı tahmin edilmemektedir. 4. Firma Analizi Ekonomik durum ve sektör ile ilgili analizler yapıldıktan sonra hisse senedi değerlemesi yapılacak firmanın incelemesi yapılır. Bu aşamada firmanın finansal tablolarının incelenmesi gibi nicel faktörlerin yanında firmanın mamullerinin özelliği ve kullandığı tekneoloji, firma yönetimi ve işletmenin mali durumu gibi nitel özelliklerin incelenmesi söz konusudur Finansal Tabloların Analizi 2004 yılı hariç son 6 yılın mali tabloları arasında bir kıyaslama yapılacaktır. Bunun nedeni ise 2004 yılı mali tabloları enflasyona göre düzeltilmiş olduğu için diğer yılların oranları ile bir karşılaştırmanın mümkün olmamasıdır. Ancak buna rağmen 2004 yılının ilk dokuz ayına ait enflasyona göre düzenlenmiş bilançolarından sadece bilgilendirme amaçlı oranlar hesaplanmıştır. 9

10 Likidite Oranları Tablo 4. Likidite Oranı Enflasyona Göre Düzeltilmiş 2004/ 9 aylık Cari Oran 4,54 3,94 5,08 3,11 2,69 2,72 2,44 Likidite Oranı 3,97 3,25 3,67 2,16 2,07 1,97 1,78 Nakit Oranı 3,66 2,97 3,37 2,05 1,91 1,71 1,59 Cari oran cari varlıklarının ne kadarının cari pasifleri karşılandığını gösterir. Şirketin cari oranı 2002 aşırı bir yılında bir artış göstermiştir yılında ise 2002 yılına göre % 22 oranında azalma göstermiştir. Sektörün cari oran ortalaması 2003 yılında ortalama 2,3 dolaylarındadır. Buna göre baktığımızda şirketin cari oranın iyi olduğu görülmektedir. Likidite oranına bakıldığında 2003 yılında 3,25 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün ortalaması 2003 yılında ortalama 1,76 olup şirketin likidite oranı sektör ortalamasına göre gayet iyi düzeydedir. Nakit oranı ise işletmenin elindeki en likit değerlerin cari pasifleri karşılama oranını gösterir. Şirketin nakit oranın yıllar itibariyle izlediği trende bakarsak sürekli arttığını görebiliriz ve 2003 yılında 2,97 oranına ulaşmıştır Faaliyet Oranları Tablo 5. Faaliyet Oranları Enflasyona Göre Düzeltilmiş 2004/ 9 aylık Alacak Devir Hızı 15,31 25,48 26,63 31,98 24,88 21,47 48,87 Alacak Devir Süresi (Gün) Stok Devir Hızı 6,27 6,18 4,15 5,17 7,53 6,33 10,29 Stok Devir Süresi (Gün) Ticari Borç Devir Hızı 8,53 10,66 9,82 10,66 11,99 9,40 11,80 Ticari Borç Devir Süresi (Gün) Aktif Dönme Çabukluğu 0,47 0,85 0,77 0,70 0,82 0,71 0,88 İşletme Sermayesi Dönme Çabukluğu 0,82 1,49 1,34 1,05 1,49 1,36 1,88 Alacak tahsil süresi alacakların kaç gün içinde tahsil edildiğini gösterir ki, incelediğimiz firma için 2003 yılında alacak tahsil süresi 14 gündür. Geçmiş yıllara bakıldığında da firma alacak tahsil süresini ortalama olarak 14 gün civarlarında tutmayı başarmıştır. Sektör ortalaması ise 60 gün olup bundan firmanın satışlarını sektördeki diğer firmalara göre daha kısa vadeli yapıyor olduğu anlaşılır. Firmanın stok devir süresi 2003 yılında 58 gün olup, bu firmanın stoklarının ortalama 58 günde bir değiştiğini gösterir. Önceki iki yıla göre stok devir süresini kısalması firmanın daha az stok maliyeti sağlamasına yardımcı olacaktır. Sektöre bakıldığında 2003 yılı stok devir süresi ortalaması 38 gün olup, işletmenin sektördeki diğer firmalara göre biraz daha fazla stok maliyetiyle iş yaptığını gösterir. Ticari borç ödeme süresi de 2003 yılında ortalama 34 gün olarak gerçekleşmektedir. Firma alacak tahsil süresini yıllar itibariyle kontrol altında tutup aynı seviyede olmasını sağladığı gibi ticari borç ödeme süresini de yıllar itibariyle aynı sürede tutmuştur. Sektör ortalaması

11 yılında ortalama 46 gün civarında olmakla birlikte şirketin ortalama ticari borç ödeme süresi bu süreden 12 gün daha kısadır. Aktif dönme çabukluğu 2003 yılında 0,85 olarak gerçekleşmiştir. Firmanın aktif devir hızının yıllar itibariyle artması demek firmanın satışlarındaki artışın, yatırımlarındaki artışından daha fazla artmış olması demektir yılındaki orana göre işletme her 100 liralık aktif yatırımıyla 85 liralık satış yapmış olduğunu gösterir. Dolayısıyla aktif dönme çabukluğunun yüksek olması firma açısından olumlu bir sonuçtur. İşletme sermayesi dönme çabukluğu da işletmenin 1 birimlik çalışma sermayesine karşılık ne kadarlık satış yaptığını gösterir. Buna göre işletme 2003 yılında 1,49 oranında işletme sermayesi oranına sahip olup bu oranın yıllar itibariyle artış göstermesi işletmenin çalışma sermayesini etkin bir şekilde kullandığını gösterir Karlılık Oranları Tablo 6. Karlılık Oranları Enflasyona Göre Düzeltilmiş 2004/ 9 aylık Brüt Kar Marjı 0,49 0,43 0,43 0,53 0,52 0,50 0,46 Net Kar Marjı 0,40 0,25 0,35 0,51 0,38 0,45 0,34 Aktif Karlılığı 0,16 0,22 0,20 0,27 0,30 0,24 0,26 Öz Varlık Karlılığı 0,22 0,26 0,32 0,48 0,41 0,41 0,39 Brüt kar marjı her 1 liralık satışın ne kadarlık kısmının brüt kar olduğunu gösterir yılı için işletmenin brüt kar marjı % 43 civarındadır. Bu da işletmenin 100 liralık satışının içinde 43 lirasının brüt kar olduğunu gösterir. Brüt kar marjının 2001 yılından sonra 2002 ve 2003 yılında azalış göstermesi satılan malının maliyetinin (SMM), satışlardan daha çok artmasından ileri gelmiştir. Net kar marjı da 2003 yılında geçmiş yıllara göre düşüş göstermiş ve % 25 oranında gerçekleşmiştir. Net kar marjının düşmesinin sebebi olarak faaliyet giderlerinin satışlardan daha hızlı artması olarak gösterilebilir. Sektörün net kar marjı ortalama % 12 düzeylerinde olup Mardin Çimento nun kar marjı sektöre göre yüksek çıkmıştır. Aktif karlılığı oranı işletmenin yatırımlarından ne oranda getiri sağladığını göstermek için kullanılır. Aktif karlılığı 2003 yılında 2002 yılına göre artış gösterse de daha önceki yılların oranlarına göre azalış göstermiştir. Buda işletmenin aktiflerini kullanma verimliliğinin git gide düştüğünü gösterir. Sektörün aktif karlılığı ortalama % 20 olup, şirketin aktif karlılığı sektöre göre düşüktür. Öz varlık karlılığına bakıldığında ise 2003 yılında % 26 oranında olup, öz varlık karlılığının da geçmiş yıllara göre azaldığını görüyoruz. Öz varlık dönme çabukluğu öz varlılığın yeterliliği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde sektörün öz varlık karlılığı % 20 olup, Mardin Çimentonun öz varlık karlılığı yine sektöre göre düşüktür Kaldıraç Oranları Tablo 7. Kaldıraç Oranları Enflasyona Göre Düzeltilmiş 2004/ 9 aylık Faiz Karşılama Oranı 39,02 24,57 107,97 235,65 279,04 425,78 90,23 Borç/ Öz Sermaye Oranı 0,17 0,22 0,18 0,33 0,32 0,30 0,32 Borç/ Toplam Aktif Oranı 0,15 0,18 0,15 0,25 0,24 0,23 0,24 11

12 Faiz karşılama oranı firmanın finansal risk derecesi hakkında bilgi verir. Firmanın faiz karşılama oranı 2003 yılında 24,57 orandadır. Faiz karşılama oranı 2003 yılında geçmiş dönemlere göre büyük bir oranda azalma göstermiştir Borç/ Öz Sermaye oranı finansal yapı içinde borçların öz sermayeye olan oranını gösterir yılında işletmenin 100 liralık öz sermayesine karşılık 22 liralık borç düşmektedir. Bu da işletmenin finansmanın büyük bir kısmını öz sermaye ile karşıladığını göstermektedir. Daha önceki yıllara göre 2003 yılında bu oran düşüş göstermekle birlikte aslında bu oranın 1 olması ideal olandır. Bu oranın çok düşük olması fazla iyi değildir. Borç/ Toplam Aktif oranı da işletmenin yatırımlarının finansmanının ne kadarını borçlarla karşıladığını gösterir yılında %18 oranla bu oran geçmiş yıllara göre azalma göstermiştir. Sektörün ortalaması % 33 olup Mardin Çimentonun sektöre göre olan ortalaması düşüktür. TL 25, Hisse Senedi Verilerinin İncelenmesi Fiyat Trendi Grafik 1. İMKB-100 ve Mardin Çimento A.Ş. nin Fiyat Seyri Mardin Çimento A. ' nin Hisse Senedi Fiyat Trendi Ocak Ekim ,000 15,000 10,000 5,000 0 Hisse Senedi Borsa Aylar Grafikten de görüldüğü gibi hisse senedi fiyatındaki değişimlerle borsanın değişimleri birbirine paralel olarak seyir etmektedir. 12

13 Miktar (000) 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, İşlem Hacmi Grafik 2. İMKB-100 ve Mardin Çimento A.Ş. nin İşlem Hacmi Adet Olarak İşlem Hacmi Trendi (Miktar Olarak) Ocak 03- Ekim 04 Hisse Senedi Borsa Aylar TL(milyonTL) 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Grafik 3. İMKB-100 ve Mardin Çimento A.Ş. nin İşlem Hacmi Para Birimi Olarak 0 İşlem Hacmi Trendi (milyon TL) Ocak Ekim 2004 Hisse Senedi Borsa Aylar Grafiklerden de görüldüğü gibi hisse senedi işlem hacmi gerek TL olarak, gerekse adet olarak borsaya paralel bir seyir izlemektedir. 5. Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri 5.1. Temettülerin İskonto Edilmesi Yöntemine Göre Değerleme Şirketin geçmiş yıllarda net kar üzerinden temettü ödeme oranları aşağıdaki tabloda hesaplanarak verilmiştir. Tablo 8. Kar Payı Dağıtım Oranları Kar Payı Dağıtım Oranı (Dağıtılan Kar/ Net Kar) 0 0,82 0,80 0,79 0,79 0,78 13

14 Geçmiş yıllarda düzenli bir kar payı ödemesi olmadığı için 2005 yılı için dağıtılacak temettü oranını tahmin etmek daha doğru sonuç verir. Kar dağıtılmayan yılı hesaba katmazsak işletme ortalama net karının yüzde 80 ini kar payı olarak dağıtmaktadır. Buna göre 2005 yılı için dağıtılacak temettü miktarını hesaplarsak; ( 2005 yılı temettüsü için 2004 yılı net karında dağıtılacağı için 2004 yılına ilişkin net karı tahmin etmek gerekmektedir) Satışların 2003 yılına göre % 50 oranında artacağı beklenmektedir. Vergi öncesi karı ise satışlara oran oranının 2004 yılından önceki yılların vergi öncesi karın satışlara oranın ortalamasına eşit % 50 artarak milyon TL olacağı, finansman giderinin satışlara oranının da geçmiş yıllara bakarak % 0,3 olacağı tahmin edilmektedir. Verginin ise 2003 yılı gelir tablosunda hesaplanan vergi tutarından milyon TL olacağı bilinmektedir.buna göre; Tablo Yılı Kar Tahmini 2004 YILI NET KAR TAHMİNİ 2004 Satışlar (milyon TL) Satışlar Artış Oranı ( %) % 50 Vergi Öncesi Kar (milyon TL) Vergi Öncesi Kar/ Satışlar ( %) % 50 Vergi (milyon TL) Net Kar Tahmini (milyon TL) yılında 2004 yılı karının % 80 ini kar payı olarak dağıtacağını daha önce geçmiş yıl verilerine bakarak tahmin etmiştik. Buna göre 2005 yılında milyon TL lik kar payı (temettü) dağıtacağı tahmin edilmektedir. Hisse başına ise ( TL / hisse senedi) 1.675,07 TL kar payı dağıtması beklenmektedir. Şirketlerin büyümeleri, ülke ekonomisinin büyümesiyle doğrudan bir ilişki içinde olduğu ve ekonomideki gelişmelere paralel bir büyüme göstereceği için büyüme oranı GSMH daki büyüme beklentisi olan % 5 olarak alınabilir. Beklenen getiri oranı k yı ise; k e = R f + β ( E m - R f ) formülünden bulunabilir. R f, risksiz faiz oranı olup devletin çıkarmış olduğu uzun vadeli tahvillerin faiz oranıdır. Buna göre Nisan 2005 yılında geri ödemesi olan hazine bonosunun bileşik faiz oranı olan yaklaşık % 19 oranı risksiz faiz oranı olarak alınmıştır. β, hisse senedinin pazar riskini gösteren bir oran olup; cov ( E imkb ; E hisse ) β = formülü ile hesaplanır. σ imkb 2 Yaptığım hesaplamalar sonucu cov ( E imkb ; E hisse ) 0,0285, σ imkb 0,187 çıkmıştır. Bu sonuçlara göre de yukarıda belirtilen β formülünden hesaplanan hisse senedinin β (beta) sı 0,815 çıkmıştır. Pazarın beklenen getirisi Ocak 2004 den Ekim 2004 e kadar aylık ortalama % 2,3 olmuş, yıllık bileşik ise ortalama % 31 olmuştur. Tüm bunlara göre beklenen getiri oranı (k e ); k e = % ,815 ( % 31- % 19) 14

15 k e = % 30 çıkmıştır. Buna göre hisse senedinin bugünkü değeri P 0 = D 0 (1+g)/ (k e - g ) formülünden hesaplanırsa; P 0 = 1.675,07 (1+ 0,05) / ( 0,30-0,05) P 0 = 7.188,27 TL çıkar Piyasa Değeri/ Defter Değeri (PD/DD) Oranına Göre Hisse Senedi Değerleme Bir hisse senedinin olması gereken fiyatını tahmin etmek amacıyla kullanılan bir diğer yöntem de Piyasa Değeri/ Defter Değeri oranı yöntemidir. Belirlenen bir PD/DD oranı ile değeri belirlenmeye çalışılan hisse senedinin defter değeri çarpılarak hisse senedinin değeri belirlenebilir. İncelediğimiz hisse senedinin geçmiş dönemdeki PD/DD değerlerine bakarak hisse senedi için ortalama bir PD/DD oranı tahmin edebiliriz. Tablo 10. Yıllar İtibari ile Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranları YILLAR Piyasa Değeri/ Defter Değeri 2,01 1,85 1,64 2,91 1,74 3,58 Geçmiş dönem PD/DD oranlarının ortalamasını aldığımızda firma için ortalama PD/DD oranı 2,28 olarak çıkar. Gelecek içinde bu oranın ortalama olarak aynı oranda gerçekleşeceği varsayılmıştır. Firmanın 2005 yılındaki Öz Sermayesini ve bedelsiz artırımı sonucu hisse senedi sayısını tahmin edersek PD/DD oranından hisse senedinin değerini tahmin edebiliriz. Buna göre; Tablo 11. Öz Sermaye ve Çıkarılan Bedelsiz Hisse Senedi Değerleri YILLAR Öz Sermayedeki Değişimler Öz Sermayedeki Büyüme 0,29 0,15 0,69 0,45 1,18 - Bedelsiz Çıkarım Tutarı Bedelsiz Hisse Senedi miktarı (bedelsiz artış/sermaye) 0,33 0,33 0,32 0,33 0,31 Bedelsiz Artış/ Öz Sermaye 0,12 0,10 0,07 0,09 0,08 Öz sermayedeki yıllar itibariyle olan büyümenin geometrik ortalamasını alırsak öz sermaye ortalama % 44 oranında büyümüştür. Buna göre 2005 yılında Öz sermayenin milyon TL olması tahmin edilmektedir. ( 2003 yılı öz sermayesi* (1 + %44) 2 ) İşletmenin yine geçmiş verilerine bakarak işletmenin öz sermayesinin ortalama % 9 u oranında bedelsiz sermaye artışı yaptığı görülmektedir. Buna göre 2005 yılında milyon TL lik sermaye artışına gideceği tahmin edilmekte olup, bedelli sermaye artışı yapmayacağı varsayılmıştır. İşletmenin 16/12/2004 tarihinde aldığı kararla sermayesinin % 15

16 169,60 lık kısmı kadarını enflasyon farkı hesabından milyon TL kadar arttırmış ve 2004 için sermayesi milyon TL ye ulaşmıştır. Bu gelişmeleri dikkate alarak 2005 de yapılması tahmin edilen sermaye artış tutarını da hesaba katarsak şirketin sermayesi 2005 yılı itibariyle bin TL ye, yapılan bu tahminlere dayanarak hisse senedi sayısı ise ( /1000) adete çıkacaktır. Buna göre hisse senedini 2005 yılındaki Defter Değeri; DD 2005 = / DD 2005 = 1.824,37 TL olacaktır. Hisse senedinin 2005 yılındaki değeri ise; P 0 = PD/DD ortalama * DD 2005 P 0 = 2,28 * 1.824,37 P 0 = 4.172,21 TL çıkar Nakit Akımlarının Bugüne İndirgenmesi Yöntemine Göre Değerleme Geleceğe ilişkin nakit akımlarının belirlenmesi için geçmişe yönelik değerlere bakılarak bir takım tahminlerde bulunulması gerekmektedir. Tablo 12. Yıllar İtibari ile Nakit Akışları YILLAR Satışlar (milyon TL) Satış Artışı (%) 47% 12% 45% 72% 72% - Vergi Öncesi Kar (milyon TL) Vergi Öncesi Kar/Satışlar (%) 28% 41% 74% 55% 65% 45% Finansal Giderler (milyon TL) Finansal Giderler/Satışlar (%) 1,21% 0,39% 0,32% 0,20% 0,15% 0,50% İşletme Sermayesi İhtiyacı (milyon TL) İşletme Sermayesi İhtiyacı/Satışlar (%) -2% 3% 7% - 0,4% 8% 5% Yukarıdaki tabloda geçmiş dönemlerdeki, geleceğe yönelik nakit akımlarını bulmak için, oluşturulacak nakit akım tablolarında kullanılmak üzere gerekli olan verilerin satışlara olan oranları hesaplanmıştır. Buna göre; - Satışların geçmiş yıllardaki büyümesinin geometrik ortalamasına bakıldığında satışlarının ortalama % 40 büyüdüğünü görüyoruz yılı satışlarında ise % 50 artış beklenmektedir. Buna göre 2004 deki satışlarının bu orana göre ortalama milyon TL olacağı tahmin edilmiştir. Ancak 2000 yılında ekonomik kriz döneminde ve deprem felaketinin olduğu bir zamanda bile satışların % 72 oranında artış göstermesi nedeniyle son dönemlerde ekonominin düzelmesi ile ve Irak ın yeniden yapılandırılması sırasında artacak olan talep nedeniyle firmanın da bölgeye yakın olması nedeniyle gelecek 4 yıl için satışlarında ortalama % 60 civarında artış olacağı, ondan sonraki 2 yıl ise azalan talep ve diğer firmalarında mevcut fırsatlara ortak olmasıyla satışlardaki ortalama artışın % 50 ye düşeceği tahmin edilmiştir. 16

17 - Vergi öncesi karın gelecek 6 yıl için ( ) değerini tahmin etmek için, geçmiş yıldaki satışlara olan oranlarına bakarak gelecek yıldaki satışlara oranının ne olacağını belirlemeye çalıştık. Buna göre geçmiş yıllarda vergi öncesi karın satışlara olan oranlarının ortalaması % 50 oranında olup gelecek yıllar içinde maliyetlerde ve diğer giderlerde olağan üstü bir artış beklenmediği için bu oranın aynı kalacağı tahmin edilmiştir. - Finansman giderleri içinde geçmiş yıllardaki satışlara olan oranına bakılarak gelecekte alacağı değerle ilgili tahminler yapılmaya çalışılmıştır. Buna göre geçmiş dönemlerde finansman giderlerinin satışlara olan oranları ortalama % 0,5 civarındadır. Buna göre gelecekte ekonomik düzelmenin devam etmesiyle birlikte düşen finansman giderleri ile birlikte yılları arasında finansman giderlerinin satışlara olan oranının % 0,3 oranına düşeceği, ancak uzun vadede belirsizlik nedeniyle bu oranın tekrar % 0,5 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. - Yatırım olarak işletme 09/07/2007 tarihinde bitirmeyi planlamak üzere 09/07/2004 tarihinde başlayarak TL lık modernizasyon yatırımı yapmayı planlamaktadır 8. Bu tarihten sonra yatırım yapmayacağı varsayılmıştır. Bu yatırımdan % 40 oranında yatırım indirimi alacaktır. Yatırımın zamana göre tahmini tamamlanma oranına göre yıllara dağıtırsak, bu yatırımın tamamlanması için yıllar itibariyle yapılması gereken harcamalar ve bunların sağladığı vergi tasarrufu aşağıdaki gibi olur; Tablo 13. Yatırım İndirimi YILLAR Tem Tem.07 Toplam Ay Sayısı 6 ay 12 ay 12 ay 6 ay 36 ay Yıllara Düşen Ortalama Yatırım Oranı 17% 33% 33% 17% 100% Yıllara Düşen Ortalama Yatırım (milyon TL) Yatırım İndirimi Tutarı (milyon TL) (%40) Yatırım İndiriminden Sağlanan Vergi Tasarrufu (milyon TL) Vergi ödemeleri ise geçmiş dönemin vergi öncesi karının % 30 u kadar hesaplanan tutardan yatırımdan sağlanan vergi tasarrufu düşülerek hesaplanmıştır. Yatırımdan sağlanan vergi tasarrufları yukarıdaki tabloda hesaplanmış olup vergi oranların yılları arasında % 30 düzeyinde sabit kalacağı varsayılmaktadır. - Amortisman giderleri ise geçmiş dönemlerde gerçekleşen amortisman giderlerine bakılarak bir tahmin yapılmış ve gelecek 6 dönem için amortisman giderinin TL olacağı tahmin edilmiştir. - Temettü dağıtımından çıkan nakit çıkışlarını tahmin edecek olursak, firmanın geçmiş dönemlerdeki kar payı dağıtım oranına bakarak gelecekle ilgili bir kar payı dağıtım oranı ( Dağıtılan Kar/ Net Kar ) tahmin edebiliriz. Tablo 14. Kar Payı Dağıtım Oranları Kar Payı Dağıtım Oranı ( 1-b) 0 0,82 0,80 0,79 0,79 0,78 Kar payı dağıtım oranlarının ortalamasını hesaplarsak firmanın geçmişte ortalama net karının % 66 kar payı olarak dağıtmıştır. Gelecekte artan finansman ihtiyacı ile % 60 oranında kar payı dağıtım politikası benimseyeceğini tahmin edebiliriz. 8 İMKB şirket haberlerinden 17

18 - İşletme Sermayesi ihtiyacı geçmiş dönemler için Ticari Alacaklardaki Değişimle Stoklardaki Değişimin toplamından Ticari Borçlardaki değişimi çıkararak bularak, bununda satışlara oranını bulabiliriz. Buna göre 2003 yılı için işletme sermayesinin satışlara oranı % -2, 2002 de % 3, 2001 de % 7, 2000 de % -0.4, 1999 de % 8, 1998 de % 5 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık ortalama olarak işletme sermayesinin satışlara oranı % 0,35 olarak gerçekleşmiştir. Gelecekte ise bu oranın %0,3 olarak gerçekleşeceği varsayılmıştır. Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda gelecek yıllara ilişkin satışları, vergi öncesi karı, finansal giderleri, işletme sermayesi ihtiyacını tahmin edersek; Tablo 15. Nakit Akımları YILLAR Satışlar (milyon TL) Satışlar Artış Oranı (%) 60% 60% 60% 60% 50% 50% Vergi Öncesi Kar (milyon TL) Vergi Öncesi Kar/ Satışlar (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50% Finansman Giderleri (milyon TL) Finansman Giderleri / Satışlar (%) 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5% İşletme Sermayesi İhtiyacı (milyon TL) İşletme Sermayesi İhtiyacı/Satışlar (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3% İşletmenin geleceğe ilişki satış tutarları ve daha önce tahmin edilmiş satışlara olan oranlarından vergi öncesi kar, finansman giderleri ve işletme sermayesi ihtiyacı yukarıdaki gibi hesaplanmıştır. Yukarıdaki tabloda hesaplanan değerlerden ve yukarıda verilen veriler kullanarak gelecek dönemler itibariyle nakit alımları belirlenirse; Tablo 16. Nakit Akımları YILLAR ( milyon TL ) FVÖK (VÖK+Faiz Gideri) Amortisman Gideri Faiz Gideri Vergi Ödemesi Temettü Yatırım İşletme Sermayesi İhtiyacı Net Nakit Akımları Nakit akımlarının 2010 yılına kadar yukarıdaki gibi gerçekleşeceği tahmin edilmiş olup, 2010 yılından sonra ise nakit akımlarının 2010 yılındaki nakit akımlarına oranla sabit bir g 18

19 oranı 9 ile büyüyeceği varsayılmıştır. İşletmenin sermaye maliyetinin bulunması zor olacağı için, bunun yerine gerekli iskonto oranı olarak piyasa faiz oranı olarak yaklaşık %23 oranı alınırsa nakit akımlarının 2005 yılı başındaki değeri aşağıdaki formülden bulunabilir; Nakit Akımları 2005 Nakit Akımları 2006 Nakit Akımları 2010 (1+g) 1 P 0 = X (1 + k) (1 + k) 2 k - g (1+k) 6 Buna göre nakit akımlarının bugünkü değeri; Tablo 17. Nakit Akımlarının Bugünkü Değerleri Yıllar Net Nakit Akımları (milyon TL) Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri (milyon TL) Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri Toplamı (milyon TL) İşletmenin gelecekte sağlayacağı nakit akımlarının bugünkü değeri TL dir. Şirketin 2005 yılındaki hisse senedi sayısı ise daha önce adet olarak tahmin edilmişti. 10 Buna göre; P 0 = TL / adet P 0 = ,04 TL/adet olarak bulunur Fiyat/ Kazanç (F/K) Oranına Göre Hisse Senedi Değerleme Fiyat/ Kazanç oranı hisse senedinin pazar fiyatının, hisse başına kara bölünmesiyle bulunan bir orandır. F/K oranı ile yapılan hesaplamalardaki en önemli sorun şirketin uzun dönemde ortaya çıkacak olan olumlu veya olumsuz karlılığının bulunacak değer üzerine etkisinin olmamasıdır. F/K oranında yatırımcının hisse başına düşen 1 birimlik kara ne kadar ödemeye razı olduğunu gösterir Bölümündeki Temettülerin İskonto Edilmesi Yöntemi nde büyüme oranı ekonomide beklenen büyüme oranı olarak alınmış ve bu büyüme oranının ilerde de korunacağı varsayılmıştır. Buna göre 2010 dan sonraki tahmini büyüme oranında % 5 olarak tahmin edilmiştir Bölümdeki PD/DD Oranına Göre Değerleme Yönteminde hesaplanmıştır. 19

20 Net Kar (Milyon TL) Hisse Senedi Sayısı Tablo 18. Fiyat/Kazanç Oranı Hisse Başı Kar(HBK) Ortalama Fiyat Fiyat/ Kazanç(F/K) 732, , , , ,88 646, ,77 5,88 3,44 7,11 4,22 9,15 Geçmiş dönemler için ortalama Fiyat/ Kazanç oranını hesaplarsak, ortalama Fiyat/ Kazanç oranı 6,26 çıkar. Gelecek için de bu ortalama Fiyat/Kazanç oranının gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Geçmiş yıllar itibariyle Hisse Başı Kar oranlarına baktığımızda ortalama hisse başı kar rakamının 1.271,77 TL olduğunu görürüz. Ancak 2005 yılı için bir kar rakamı tahmin edip ona göre bulunan bir HBK oranından 2005 yılı için hisse senedi değeri bulmak daha anlamlı olacaktır. Nakit akımlarının bugüne indirgenmesi yönteminde 2005 yılı için bulunan Faiz Vergi Öncesi Kar, Faiz Giderleri ve Vergi Değerleri ile 2005 yılında hesaplanan hisse senedi sayısı değerlerini kullanırsak; Tablo 19. Net Kar Tahmini NET KAR TAHMİNİ 2005 Faiz Vergi Öncesi Kar Faiz Gideri Vergi Öncesi Kar Vergi Net Kar Tablo 20. Hisse Başı Kar Tahmini HBK TAHMİNİ 2005 Net Kar Tahmini (TL) Yılı Hisse Senedi Sayısı Tahmini (adet) Yılı İçin Hisse Başı Kar Tahmini (Net Kar /Hisse Senedi Sayısı) 927 gibi çıkar; Bulunan bu tahmini değerlere göre 2005 yılı için hisse senedinin değeri aşağıdaki P 0 = F/K ortalama * HBK 2005 P 0 = 6,26 * 927 TL P 0 = 5.803,03 TL çıkar. 6. Sonuç Mardin Çimento A.Ş' nin hisse senedinin değeri Temettülerin Bugüne İndirgenmesi, Piyasa Değeri / Defter Değeri, Nakit Akımlarının Bugüne İndirgenmesi ve Fiyat/ Kazanç Oranı Yöntemlerine göre hesaplanmıştır. Buna göre hisse senedinin 2005 yılı için elde edilen değerleri aşağıdaki gibidir. 20

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Siyasi ve ekonomik gücün yeniden paylaşımı baskıları artarken, liberal demokrasilerden otoriter demokrasilere geçiş sinyalleri çoğalırken Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2012 Nisan 2012 ÖZETİN ÖZETİ

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 114 ŞUBAT 2012 ISSN 1304-8155 Yatırım Araçlarının Karşılaştırmalı Getirileri (sayfa 6) Yatırım Yapılabilir Ülke Notunun Sermaye Piyasalarına Etkisi (sayfa 11) TSPAKB TSPAKB

Detaylı