İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe yönelik ahmin çalışmaları oldukça yaygınlaşmışır. Bu ahmin yönemleri genel olarak geçmiş verileri kullanarak geleceğe ilişkin yorum geirebilecek nielikedirler. Hisse seneleri piyasası finans seköründe önemli bir yere sahipir. Bu piyasada işlem gören hisse seneleri için bir göserge olan İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Ulusal 00 Endeksi değerinin değişim oranı pek çok ekonomik nedene bağlı olabildiği gibi psikolojik ve siyasi nedenlere de bağlıdır. Bu çalışmada, Markov Zincirleri üzerine kurulu olan Saklı Markov Modeli kullanılarak İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Ulusal 00 Endeksi değerinin değişim oranlarını ahmin emek amacı ile bir uygulama gelişirilmişir. Saklı Markov Modeli nin kullanıldığı bu ahminlemede ekili sonuçlar oraya çıkığı görülmüşür. Anahar Kelimeler: Markov Zincirleri, Saklı Markov Modeli, Saklı Markov Modeli Algorimaları, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası, Tahminleme. AN ESTIMATION BY HIDDEN MARKOV MODEL FOR THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE Absrac Fuurisic esimaions on he finance secor have become more frequen over he recen years in our counry. These esimaion mehods are generally in he form of making commens abou he fuure by using he pas daa. Sock marke have an Makale çalışması yazarın dokora ezinden alınarak yapılmışır. 2 Dr., Öğr. Gör., Yıldız Teknik Üniversiesi, Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü

2 60 Ersoy ÖZ imporan place in finance secor. The change rae of he value of The Isanbul Sock Exchange Naional 00 index which is an indicaor for he socks ha are ransaced in his marke can be based no jus only on many economic reasons bu also on psychological and poliical reasons. In his sudy, o esimae he change rae of he value of The Isanbul Sock Exchange Naional 00 Index using Hidden Markov Model which is based upon Markov Chains, an applicaion has been improved. By his esimaion, a which Hidden Markov Model is used, effecive resuls are observed. Keywords: Markov Chains, Hidden Markov Model, Algorihms of Hidden Markov Model, The Isanbul Sock Exchange, Esimaion.. GİRİŞ Markov Zincirleri, karar problemlerinde kullanılan ve geçmişeki olaylardan bağımsız olarak sadece mevcu süreç durumuna bağlı kalan sürecin, geleceke nasıl gelişeceğini içeren olasılıkları bulunduran bir yapıdadır. Saklı Markov (SM) Modeli, Markov Zincirleri üzerine kurulu ve Markov Zincirlerine bazı özellikler eklenerek oluşurulmuş bir modeldir. Markov Zincirlerinde başlangıç durum olasılıkları ve geçiş olasılıkları marisi kullanılırken SM Modelinde ise bunlara ek olarak gözlem olasılıkları marisi de kullanılır. Markov Zincirlerinde sisem herhangi durumda iken eldeki gözlem sadece sisemin bulunduğu durumdur. SM Modelinde ise sisemin herhangi bir anda hangi durumda olduğu bilinmez, faka sisemin bir durumda iken bu durumun eiklediği gözlem oraya çıkar ve bu gözlem bilinir. SM Modelinde yer alan gözlem olasılıkları marisi sisemin herhangi bir anda herhangi bir duruma geldiğinde oluşan gözleme ai olasılıkları içeren bir marisir. Ayrıca sisemin herhangi bir anda içinde bulunduğu durum bilinmediği için modele Saklı denilmişir. SM Modeli paramereleri oluşurulurken geçmiş veriler kullanılır. Bu veriler baz alınarak sisemde geleceğe yönelik oluşacak gözlemlere ai olasılıklar ve geleceke oluşacak gözlemlerin alında yaan saklı durumların bulunması için ahminler yapılmakadır. Ayrıca geleceke oluşacak herhangi bir gözlemin veya gözlem dizisinin meydana gelme olasılığını maksimum yapmak adına, başlangıç durum olasılıkları, geçiş olasılıkları marisi ve gözlem olasılıkları marisi elemanlarının yeniden ahmini yapılır. Bu ahmin yönemlerinin ümü Saklı Markov Modelinin Üç Temel Problemi olarak incelenip her biri için çözüm algorimaları gelişirilmişir.

3 İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli İle Bir Tahminleme 6 SM Modeli ilk olarak 940 lı yıllarda çalışılmaya başlanmış olsa da eori ancak 970 li yıllarda (Baum, 972), (Perie, 969), (Baum ve Eagon, 967) ve (Baum ve Perie, 966) arafından gelişirilmişir. Sonraki yıllarda özellikle bilgisayar sisemlerinin gelişmesi ile bilgisayara dayalı uygulama alanlarıda oldukça gelişmişir. Bu alanda emel sayılabilecek çalışmalar şu şekildedir: Konuşma anımada (Rabiner ve Juang, 993), (Rabiner, 989), karaker anımada (Bing ve Ding, 2000), (Chen, Kundu ve Zhou, 994), dijial ileişimde (Ellio, Aggoun ve Moore, 995) ve modern ileişim ağlarında (Heffes ve Lucanoni, 986). Biyoloji alanında özellikle bilgisayar dayalı olan moleküler biyoloji dalında da yaygın olarak çalışılmışır. Bu çalışmalar; biyolojik dizileme analizinde (Asai, Hayamizu ve Handa, 993), doku analizinde (Guoliang ve Xia, 2003), (Do ve Veerli, 2002), moleküler biyolojide (Krogh, Brown, Mian, Sjolander ve Haussler, 994) ve iyon kanalı araşırmalarında (Ball ve Rice, 992)) olarak verilebilir. Ekonomi alanında ise (Hamilon, 989, 994) ve hisse senedi kar değişimlerinde (Ryden, Terasvira ve Asbrink, 998) arafından çalışılmışır. Hisse senelerinin fiyalarına eki eden pek çok fakör bulunmakadır. Bu fakörler emel olarak endojen fakörler ve egzojen fakörler olarak iki grupa oplanırlar. Endojen fakörler, firmanın kendi bünyesinde meydana gelen fakörlerdir. Egzojen fakörler ise firma dışında meydana gelen bir akım ekonomik ve siyasi fakörlerdir. İsanbul Menkul Kıymeler Borsası genel endekslerinden olan İMKB Ulusal 00 Endeksi için egzojen fakörlerden faiz oranları, döviz kuru ve para arzı kullanılarak bu endeks değerinde oluşacak geleceğe yönelik değişim oranlarının ahmini üzerine bir uygulama gelişirilmişir. Uygulamada verilerin alındığı zaman aralığı 987 yılı Aralık ayından 2008 yılı Mar ayı da dahil olmak üzere 244 aylık değerden oluşmakadır. Bu verilere dayanarak 2008 yılı Nisan ayı, 2008 yılı Nisan ve Mayıs ayları ve 2008 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için İMKB Ulusal 00 Endeks değerinde oluşacak değişim oranları ile ilgili üç analiz yapılmışır. 2. SAKLI MARKOV MODELİ Markov analizi geçmişeki olaylardan bağımsız olarak, sadece mevcu süreç durumuna bağlı kalan sürecin, geleceke nasıl gelişeceğini içeren olasılıkları bulunduran bir özelliğe sahipir. Uygulamada pek çok süreç bu anıma uymaka ve dolayısıyla da Markov analizi olasılık modelinin önemli bir ürünü oluşurmakadır (Özürk, 2004; 645). Markov analizinin emeli olan esadüfi değişken, örnek uzayındaki her bir olayı reel sayılara dönüşüren bir fonksiyon olarak anımlanabilir (Can, 2006; 7).

4 62 Ersoy ÖZ Sokasik süreç ise sabi bir olasılık uzayı üzerinde anımlı gerçek değerli esadüfi değişkenlerin bir koleksiyonudur (Dupacova vd., 2002; 23) ve zaman parameresi olmak üzere ( X, T ) şeklinde göserilir. n İndeks kümesindeki n sayıda zaman nokasının herhangi bir < < < kümesi için nin in verilen değerlerine göre koşullu olasılık dağılımı yalnızca X, X n X, K, X 2 n X n in değerine bağlı ise, 2 ( X T ) sokasik sürecine Markov süreci denir (Cinemre, 2003; 485). S = {x, x, 2 } durum uzayı K ve < < < için bir Markov süreci aşağıdaki eşilikle açıklanır ve bu eşiliğe 2 Markovyen Varsayım denir. n P( X = xn X = x,, ) ( ) = = = = n K X x P X xn X x n n n n n () Markovyen Varsayıma göre sürecin bir sonraki adımda bulunacağı durum geçmişen amamen bağımsız olup, yalnızca mevcu duruma bağlıdır. Markov Zincirlerinde üm durumlar ve üm ler için aşağıda verilen koşullu olasılığın varlığı kabul edilir: P ( X = p, i, j S = {0,, 2, K} (2) + = j X = i) Burada ele alınan ij p ij olasılıklarına ek adım geçiş olasılıkları denir (Tijms, i + anında j 2003; 83). Bu ifadeye göre anında durumunda olan sürecin durumunda olma olasılığı p ile göserilecekir. p için aşağıdaki eşilikler geçerlidir: 0 j= 0 ij ij, 0 p, i j (3) p =, i = 0,,2,K (4) ij Yukarıdaki biçimde anımlanan ij geçiş olasılıklarının oluşurdukları maris Markov Zincirinin geçiş olasılıkları marisidir (Chung ve Walsh, 2005; 29) ve P = p ] ile göserilir. Herhangi bir P marisi, yukarıda verilen (3) ve (4) [ ij koşullarını sağladığında sokasik maris olarak adlandırılır (Sirzaker, 2003; 400). Markov Zincirleri, Markovyen Varsayımı sağlayan ayrıca geçiş olasılıkları zamanla değişmeyen sokasik süreçlerdir. p ij

5 İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli İle Bir Tahminleme 63 Bir sisemin durum uzayı S = {,2, K, N} ve sisemin başlangıcında i durumunda bulunma olasılığı aşağıdaki biçimde göserilir: P( X 0 = i) = π (0) = π, i =,2, K, N (5) i i Bir SM Modeli, Markov Zincirine benzer faka ondan daha genel ve daha esnekir. Ayrıca Markov Zinciri ile am olarak modellenemeyen olayların modellenmesini sağlar. Bir SM Modeli kesikli zamanlı Markov Zincirinin bazı eksra özellikler almış halidir. Eklenen emel özellik, Markov Zincirinin bir duruma geldiğinde, sabi ve zamandan bağımsız bir olayı meydana geirmesidir. Meydana gelecek olaylardan her biri zamandan bağımsızdır ve mevcu durumun her bir olaya ilişkin olasılığı, dağılım değerine bağlıdır (Ewens ve Gran, 2005; 409). Bir SM Modelinde durumlar doğrudan gözlemlenemez. Bunun yerine her bir durumdan meydana gelen gözlem çıkıları oluşur (Seeb, 2005; 472). Gözlem çıkılarının bir araya gelmesi ile gözlem dizisi meydana gelir. SM Modelinde gözlem dizisinin alında yaan durum dizisinin bilinmemesi modele Saklı anlamını yükler. Bir SM Modeli aşağıdaki biçimde anımlanır (-5): ) Modeldeki durumların sayısı N ile göserilir. Genel olarak durumlar kendi içlerinde herhangi bir durumdan diğer durumlara ulaşabilecek şekilde bağlanılıdır. Yani durumlar ergodik bir yapıdadır. S = { S, S 2, K, S N } durumlar kümesini ve q, anındaki durumu göserir. 2) Her bir duruma ai gözlem sayısı M ile göserilir. Gözlemler kesikli bir küme şeklinde ifade edilir. Gözlemler, modellenen sisemin fiziksel çıkılarına karşılık gelir. V = v, v, 2, v } ile gözlem kümesi ifade edilir. { K M Gözlemler, gözlem sırasında sisemin içinde olduğu duruma bağlıdır. Bu yüzden bir önceki gözlemden bağımsızdır ( Schliep vd., 2004, 2-35). için 3) Durum geçiş olasılık dağılımı A = { a ij } şeklinde göserilir. j i, N a ler negaif olmayan sayılar olup A, N N boyuunda bir maris ile ifade ij edilir ve bu marisin her bir saırındaki değerlerin oplamı ayrı ayrı e eşiir. Bu şekilde ifade edilen durum geçiş olasılıkları zaman içerisinde değişmez ve bu olasılıklar gözlemlerden bağımsızdır (Bhar ve Hamori, 2004; 7).

6 64 4) Gözlem olasılık dağılımı B { b (k)} j durumunda iken j Ersoy ÖZ = ile göserilir. Bu ifade, anında v gözleminin olasılığını verir. j N ve k M için k b j (k) lar negaif olmayan sayılardır. B, N M boyuunda bir maris olup her bir saırındaki değerlerin oplamı ayrı ayrı e eşiir. 5) Başlangıç durum dağılımı π = { π i } dir. Başlangıç anında sisemin durumunda olma olasılığıdır ve aşağıdaki biçimde göserilir ( Bicego ve Murino, 2004; ). S i [ q ] i = P = S i π, i N (6) N, M, A, B ve π nin uygun değerleri için SM Modeli O = O O 2 KO T gözlem dizisini üreir. T, gözlem sayısı olmak üzere her bir gözlemi { v, v, 2, v M } gözlemlerinden biridir (Rabiner, 989; ). K Göserimde kolaylık olması bakımından SM Modelinin paramereler kümesi = A, B şeklinde göserilecekir. ( π ) λ, SM Modeli gözlemlere bağlı olarak kesikli veya sürekli olarak sınıflandırılabilir (Xue ve Govindaraju, 2006; ). SM Modelinde meydana gelen gözlemler kesikli olduğunda, kesikli SM Modeli oluşur faka bu model genel olarak SM Modeli adı ile ifade edilir. Gözlem dizisinin kesikli olmadığı durumlarda ise sürekli gözlem yoğunluklu SM Modeli veya kısaca sürekli SM Modeli oluşur. O 2.. Saklı Markov Modelinin Üç Temel Problemi ve Çözümleri Uygulama alanlarında SM Modelini kullanabilmek için lieraürde SM Modelinin Üç Temel Problemi olarak geçen üç problemin çözülmesi gerekmekedir. Üç problemin her biri uygulama alanına göre birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir.. Problem ve Çözüm Algorimaları:. Problem, bir SM Modelinde λ = A, B, π paramereleri ve O = O O KOT gözlem dizisi için, bu verilen ( ) modele ai P ( O λ) gözlem dizisi olasılığının hesaplanmasına yönelikir. 2

7 İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli İle Bir Tahminleme 65 P ( O λ) nın hesaplanmasında İleri-Yön (Forward) Algoriması ve Geri-Yön (Backward) Algoriması kullanılır. Her iki algorima ile hesaplanan P ( O λ) değerleri aynıdır. İleri-Yön Algoriması: İleri-Yön Algorimasında kullanılacak olan İleri-Yön değişkeni α (i) aşağıdaki biçimde anımlanır: α i ) = P( O O K O, q = S ) (7) ( 2 i λ Verilen λ modeli için α (i) İleri-Yön değişkeni, anında Si durumundaki sisemin O O 2 KO kısmi gözlem dizisinin olasılığıdır. α (i) değişkeni aşağıda verildiği gibi ümevarımsal bir yönemle çözülür (Rabiner ve Juang 993; 335): ) Başlangıç: İlk değerin verilmesi α i ) = P( O, q = S ) = π ( O ), =, i N (8) ( i λ 2) Yineleme: N + ( = ij j + i= i b i α j) [ α ( i) a ] b ( O ), T, j N (9) 3) Sonlandırma: N i= N P( O λ ) = P( O, q = S λ) = α ( i) (0) i i= Geri-Yön Algoriması: Verilen λ modeli için anında durumunda olan + anından iibaren son ana kadar olan kısmi gözlem dizilerinin β (i ile anımlanır. Geri-Yön Algorimasının sisemin olasılığı, Geri-Yön değişkeni ) adımları aşağıda verilmişir (Becchei ve Ricai, 2004; 79): T S i ) Başlangıç: β ( i) =, i N () T

8 66 Ersoy ÖZ 2) Yineleme: β N ( i) = aijb j ( O+ ) β + ( j) j=, = T, T 2, K,, i N (2) O = O O KO 2. Problem ve Çözüm Algoriması: 2. Problem, 2 T şeklinde verilen bir gözlem dizisi ve λ modeli için, bu gözlemleri en uygun biçimde açıklayan Q = q q 2 Kq T saklı durum dizisinin nasıl seçileceği ile ilgilidir. O = O O K O T Bu problem, 2 gözlem dizisinin oluşmasında meydana gelmiş olan saklı durumların bulunması işlemini yapar. 2. Problemin çözümünde Vierbi Algoriması kullanılır. Vierbi Algoriması: Verilen O = O O KO } gözlem dizisi için en iyi saklı durum dizisi Q = { qq2 KqT { 2 T } yi bulmak için δ ( i) = max P[ qq2 Kq = i, OO2 KO q, q2, K, q λ] (3) ifadesi anımlanır. δ (i), anında S durumunda olan sürecin, anına kadar izlenen yol boyunca en yüksek olasılığı göserir. δ ( ) ifadesi ise δ (i) i + j değişkenine ümevarım meodunun uygulanması ile elde edilir. δ j) [maxδ ( i) a ]. b ( O ) (4) + ( = ij j + i Gerçek durum dizisine erişmek için δ ( ) ifadesini maksimum yapan + j bağımsız değişkenin izlenmesi gerekir. Bu işlem ψ ( j) dizisi ile yapılır. Vierbi algorimasının adımları aşağıda verilmişir (-4): ) Başlangıç: δ i) = b ( ), i N (5a) ( π i i O ψ ( i) 0 (5b) =

9 İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli İle Bir Tahminleme 67 2) Yineleme: δ j) = max [ δ ( i) a ] b ( O ), 2 T, j N (6a) ( i N ij j ψ j) = arg max [ δ ( i) a ], 2 T, j N (6b) ( i N ij 3) Sonlandırma: P * = max [ δ ( i)] (7a) i N T q * T = arg max [ δ ( i)] (7b) i N T 4) Yol Durum Dizisi Geri İzleme: * q ( * = ψ + q+ ), = T, T 2, L, (8) 3. Problem ve Çözüm Algoriması: 3. Problem λ modeli için verilen herhangi bir gözlem veya gözlem dizisinin geleceke meydana gelme olasılığının maksimum olması amacıyla model paramerelerinin opimize edilmesi ile ilgilidir. SM Modelinin paramerelerinin ( A, B, π ) ahmini için emel olarak, ieraif bir prosedür olan Baum-Welch Algoriması kullanılır (Karlsson, 2004). Baum-Welch Algoriması: SM Modelinin eğiimi olarak adlandırılan Baum- Welch Algoriması İleri-Yön ve Geri-Yön değişkenlerine ai olasılıklar kullanılarak oluşurulur (Vaseghi, 2007; 364). + anında λ modeli ve herhangi bir gözlem dizisi için anında S durumunda olma olasılığı ( i, j) j S i ξ değişkeni ile göserilir. durumunda ve ξ ( i, j) = P( q = S, q + S O, λ) (9) i = j ξ ( i, j) değişkeni, İleri-Yön ve Geri-Yön değişkenlerinin anımları kullanılarak aşağıdaki biçimde yazılabilir:

10 68 Ersoy ÖZ α ( i) aijb j ( O+ ) β + ( j) α ( i) aijb j ( O+ ) β + ( j) ξ ( i, j) = = (20) N N P( O λ) α ( i) a b ( O ) β ( j) i= j= (20) ifadesinin bir olasılık ölçüü olması amacıyla i) a b ( O ) ( ) ifadesi P ( O λ) değerine bölünmüşür. ij α j + + ( ij j + β+ j Verilen bir gözlem dizisi ve model için anında durumunda bulunulması olasılığı veilen bağını yazılabilir: N j= γ (i) ile göserildiğinde γ (i) ile ξ ( i, j) arasında aşağıda γ ( i) = ξ ( i, j) (2) Yukarıda verilen formüller kullanılarak SM Modeli paramerelerinin yeniden ahmini için bir yönem anımlanabilir. Yeni paramereler λ ( A, B, π ) S i = ile göserilir. Bu paramerelerin ahmini ile ilgili formüller (22) ifadesinde verilmişir: T ξ ( i, j) π i = γ ( i ), = = aij, b T γ ( i) = j ( k) T = O = v = T = γ ( j) k γ ( j) (22) 3. HİSSE SENETLERİ PİYASASI Hisse seneleri, anonim oraklıklar arafından çıkarılan ve belirli oraklık sermayesine kaılma payını emsil eden, yasa ve sermaye piyasası kural ve şarlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymeli evraklardır (Tokaç, 200). Hisse senedi borsalarında, borsanın genel seyrini yansıan gösergeler endekslerdir. Borsa endeksleri, bir sayısal göserge olmalarına karşın; oplumun ve ekonominin geleceğine ilişkin beklenilerini de yansıırlar böylece, sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik açılardan da anlamlı bilgiler içerebilirler. Hisse seneleri endekslerinin gösermiş olduğu seyir, ekonomik gelişmelere karşı oplumsal davranış biçimlerinin seyri olarak da algılanabilir (Sayılgan, 2004; 43). İMKB hisse seneleri piyasası endeksleri, borsada işlem gören hisse senelerinin fiya ve geirilerinin büünsel ve sekörel bazda performanslarının

11 İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli İle Bir Tahminleme 69 ölçülmesi amacıyla oluşurulmuşur. Bu endeksler üm seans süresince hesaplanmaka, geiri endeksleri ise sadece seans sonunda hesaplanmaka ve yayınlanmaka olup, İMKB Ulusal 00 Endeksi Ulusal Pazar için emel endeks olarak kullanılmakadır (İsanbul Menkul Kıymeler Borsası, 997). Hisse seneleri piyasalarının bir ülkenin ekonomik gelişiminde çok büyük kakıları vardır. Hisse seneleri piyasaları yolu ile şirkeler önemli uarda özkaynak sağlarken, ülkeler de yur dışı piyasalardan döviz sağlarlar. Hisse seneleri ihraç eden şirkeler, yeni oraklar bularak şirkelerine özkaynak sağlamakadır. Özkaynak yolu ile sağlanan finansmanın en önemli kakısı, şirkein finansman riski ile ilgilidir. Özkaynak yolu ile sağlanan sermayeye şirkein ödemesi gereken sabi bir faiz veya yükümlülük olmaması, anaparaların geri ödenme zorunluluğu bulunmaması şirkee bir risk yüklemeyecekir. Buna karşılık borçlanma yolu ile sağlanan kaynaklar işlemelerin finansman riskini arırmakadır. Diğer arafan bugün üm ülkeler hisse senedi yolu ile uluslararası sermayeyi ülkelerine çekmek için çaba gösermekedir. Birçok gelişmeke olan ülke sermaye pazarlarında isikrarı sağlayarak her yıl milyarlarca dolar uarında ülkelerine döviz girişi sağlamakadır. Hisse senedi piyasalarının ekonomiye diğer kakıları şunlardır (Karan, 200; ); Hisse seneleri, geniş halk kilelerinin küçük asarruflarını büyük işlemeler içinde bir araya geirerek hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini sağlar. Hisse seneleri, üreim araçlarının ve ikisadi işlemelerin mülkiyeini geniş halk opluluklarına dağımak sureiyle ikisadi refahı geniş bir abana yayarlar, daha dengeli bir gelir dağılımını sağlarlar. Hisse seneleri, halkı, ekonomik kararlarda az çok söz sahibi yaparak demokrasinin ikisadi yanını amamlar. Hisse seneleri, halkın asarruflarına ek gelir sağlarken bunu faiz yoluyla değil, enflasyona karşı dayanıklı, enflasyonla birlike değerlenen bir yaırım yoluyla sağlar. 3.. Hisse Senedi Fiyalarına Eki Eden Fakörler Hisse senedi fiyalarına eki eden fakörler, endojen ve egzojen fakörler olarak sınıflandırılabilir. Endojen fakörler firma içi fakörler olan ahmini şirke kazancı ve şirkein mali yapısındaki değişikliklerdir. Egzojen fakörler ise, firma dışından kaynaklanan fakörler olmakadır Endojen Fakörler Endojen fakörler firmanın kendi bünyesinde meydana gelen fakörlerdir. Hisse senedini ihraç eden şirkein mali yapısı, karlılık durumu gibi fakörler hisse senedinin piyasa fiyaını ekilemekedir.

12 70 Ersoy ÖZ Egzojen Fakörler Genel olarak hisse senelerinin fiyalarını ekileyen egzojen fakörler aşağıdaki biçimde verilebilir (Kanalıcı, 997; 43-59): Kurumlar Vergisi Oranındaki Değişiklikler (Tuncer, 984; 267). Hüküme Harcamalarındaki Değişiklikler (Edizdoğan, 989; 42). Gayri Safi Milli Hasıla daki Değişiklikler. Fiyalar Genel Seviyesindeki Değişiklikler (Buluoğlu, 2003; 0) ve (Boeckh ve Coghlan, 982; 57). 269). Döviz Kurundaki Değişiklikler (Copeland, 989; 4) ve (Feensra, 2000; Para Arzındaki Değişiklikler (Keyder, 977; 0). Faiz Oranlarındaki Değişiklikler (Dikmen, 993; 5). Diğer Fakörler; siyasi fakörler, poliik bekleniler ve güven unsuru olarak verilebilir. 4. UYGULAMA Hisse senelerinin fiyalarına eki eden egzojen fakörlerden bazıları kullanılarak, İMKB Ulusal 00 Endeksinin değerinde oluşacak değişim oranlarının geleceğe yönelik ahmini üzerine bir uygulama gelişirilmişir. SM Modelinin kullanıldığı uygulamada üç analiz yapılmışır. İlk olarak verilerin alındığı arih aralığının biişinden iibaren sonraki dönemlerde İMKB Ulusal 00 Endeksinin değişim oranının hangi yönde olacağına ilişkin olasılıklar ahmin edilmişir. Bu ahmin için SM Modelinin. Problem inde incelenen İleri Yön ve Geri-Yön Algorimaları kullanılmışır. İkinci olarak, İMKB Ulusal 00 Endeksinde oluşacak bir değişim oranının, uygulamada kullanılan hisse seneleri fiyalarına eki eden fakörlerin hangisinin değişiminden kaynaklandığı ahmin edilmişir. Bu ahmin işlemi ile, uygulamada kullanılan fakörlerden en yüksek olasılıkla ekili olanı belirlenir. SM Modelinin 2. Probleminde verilen Vierbi Algoriması bu ahminlemede kullanılmışır. Son olarak, İMKB Ulusal 00 Endeksinde herhangi bir değişim oranının meydana gelmesi olasılığını maksimum yapmak adına uygulamadaki model paramerelerinin yeniden belirlenmesi işlemi gerçekleşirilmişir. Bu işlem için SM Modelinin 3. Probleminde verilen Baum- Welch Algoriması kullanılmışır.

13 İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli İle Bir Tahminleme 7 Çalışmada incelenen hisse senedi fiyalarına eki eden fakörler, üm hisse senelerini genel olarak aynı şekilde ekilemekedir. Bu yüzden sadece bir hisse senedini kullanmak yerine genel endeks olan İMKB Ulusal 00 Endeksi kullanılmışır. İMKB Ulusal 00 Endeksi için bu endekse yer alan 00 ade firmanın kendi yapısında oluşacak değişikliklere ai verilerin elde edilmesi çok zor olduğundan ve bu verilerin elde edilebilse bile yayınlanma aralıklarının bir yıl veya alı ay gibi çok uzun zaman aralıklarında olması uygulama için kullanışlı olmayacakır. Buna karşılık egzojen fakörler, herkes arafından kolay ulaşılabilir ve yayınlanma aralıkları aylık, hafalık, günlük, saalik ve haa dakikalık olabilmekedir. Ayrıca egzojen fakörler endojen fakörlere göre hisse senedi fiya oluşumlarında çok daha belirleyici olmakadır. Uygulamada, mevcu egzojen fakörlerden bir kısmı analiz dışı bırakılacakır. Bunun emel nedeni kurumlar vergisi, hüküme harcamaları ve GSMH gibi fakörlerin hisse senedi fiyaları üzerinde dolaylı olarak ekileri bulunmasındandır. Burada kurulacak model çerçevesinde bu dolaylı ekiler analiz dışında bırakılmışır. Ayrıca söz konusu değişkenlerin yıllık değerlerden oluşması ve modelin aylık bazda kurulacak olması nedeniyle bu fakörler kullanılmamışır. Hisse senedi fiyaını ekileyen fakörlerden olan fiyalar genel seviyesi ise modelin içerisinde içsel bağlanı yani çoklu doğrusal bağlanı problemi yaraabileceği için analize dahil edilmemişir. Hisse seneleri fiyalarına eki eden egzojen fakörlerden olan dolar kurları, faiz oranları ve para arzı uygulamada kullanılacak olan fakörlerdir. İMKB Ulusal 00 Endeksinin değerinde oluşacak değişim oranlarının ahmini üzerine kurulu uygulama için 987 yılı Aralık ayından 2008 yılı Mar ayı da dahil olmak üzere 244 aylık değer kullanılmışır. Bu değerler her ayın son iş günüde oluşan İMKB Ulusal 00 Endeksi kapanış değerleridir ve ilgili ayın değerini gösermekedir. Her ayın değeri bir önceki ayın değeri ile oranlanarak aylık değişim oranları bulunmuşur. Böylece 243 ay için değişim oranı hesaplanmış olur. İlk değişim oranı 988 yılı Ocak ayı için olup, son değişim oranı 2008 yılı Mar ayı içindir. Hisse seneleri fiyalarına eki eden egzojen fakörlerden olan dolar kurları, İMKB Ulusal 00 Endeksi üzerinde oldukça ekili olan bir fakör olup İMKB Ulusal 00 Endeksine alernaif bir yaırım aracıdır. İMKB Ulusal 00 Endeksi değişim oranlarının hesaplanmasında kullanılan veri aralığı dolar kurlarında meydana gelen değişim oranlarının hesaplanması için de kullanılmışır. Bu veriler her ayın son iş günüde oluşan dolar kuru alış fiyalarıdır. Her ay oluşan dolar kuru alış fiyaı bir önceki ayın dolar kuru alış fiyaı ile oranlanarak dolar kuru için aylık değişim oranları bulunmuşur.

14 72 Ersoy ÖZ Hisse seneleri fiyalarına eki eden egzojen fakörlerden biri olan faiz oranları, İMKB Ulusal 00 Endeksi değişim oranlarının hesaplanmasında kullanılan diğer bir fakör olarak alınmışır. Faiz oranları için kullanılan veriler yukarıda kullanılan aralıka, her ayın son iş günüde oluşan aylık faiz oranlarıdır. Her ay oluşan faiz oranları bir önceki ayın faiz oranı ile oranlanarak faiz oranları için aylık değişim oranları bulunmuşur. Uygulamada kullanılacak sonuncu fakör para arzıdır. Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası arafından, para arzı için genel olarak üç farklı göserge açıklanmakadır. Bu gösergeler M, M2 ve M3 ür. M: Dolaşımdaki para, icari ve bireysel vadesiz mevdualar, vadesiz asarruflar, diğer vadesiz mevdualar ve Merkez Bankasındaki mevdualardan oluşmaka olup uygulamada kullanılacak olan göserge olacakır. İMKB Ulusal 00 Endeksi değişim oranlarının hesaplanmasında kullanılan veri aralığı para arzında meydana gelen değişim oranlarının hesaplanması için de kullanılmışır. Bu veriler her ayın son iş günüde oluşan para arzı değerleridir. Her ay oluşan para arzı bir önceki ayın para arzı ile oranlanarak para arzı için aylık değişim oranları bulunmuşur. Uygulamada kullanılan verilerin ümü Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası (TCMB) Elekronik Veri Dağıım Sisemi nden emin edilmişir. Çalışmada incelenen hisse senedi fiyalarına eki eden fakörlerden dolar kurları, faiz oranları ve para arzı, SM Modelinin durumlarını oluşuracakır. Bu fakörlerden her biri veri olarak ayrı ayrı ele alınmış ve her bir fakör kendi içinde dör gruba ayrılmışır. Dolar kurlarında hesaplanan değişim oranlarında oluşan değerlerin gruplandırılması için arma ve azalma değerlerinin oralamaları kullanılmışır. Arma değerlerinin oralaması 4,73 ür. Arma değerinin sıfır ile 4,73 arasında olması birinci seviye arma al durumu olarak alınıp ADD ile sembolize edilmişir. Arma değerinin 4,73 e eşi ve daha büyük olması ikinci seviye arma al durumu olarak alınıp ADD2 ile sembolize edilmişir. Dolar kuru değişim oranlarında oluşan azalma değerlerinin oralaması -2,43 ür. Azalma değerlerinin -2,43 den daha küçük olması birinci seviye azalma al durumu olarak alınıp ADD3 ile sembolize edilmişir. Azalma değerlerinin -2,43 e eşi ve daha büyük olması ise ikinci seviye azalma al durumu olarak alınıp ADD4 ile sembolize edilmişir.

15 İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli İle Bir Tahminleme 73 Tablo : Dolar Kuru Değişim Oranları ve Sembolleri Değişim Oranı (D.O.) Sembol 0 D.O. < 4,73 ADD D.O. 4,73 ADD2-2,43 < D.O. < 0 ADD3 D.O. -2,43 ADD4 Faiz oranlarında ve para arzında hesaplanan değişim oranlarında oluşan değerlerin gruplandırılması için de arma ve azalma değerlerinin oralamaları kullanılmışır. Kullanılan oralama değerlere göre gruplandırma ve semboller, faiz oranları için Tablo2 de para arzı için ise Tablo3 de verilmişir. Tablo 2: Faiz Oranı Değişim Oranları ve Sembolleri Değişim Oranı (D.O.) Sembol 0 D.O. < 5,94 ADF D.O. 5,94 ADF2-4,0 < D.O. < 0 ADF3 D.O. -4,0 ADF4 Tablo 3: Para Arzı Değişim Oranları ve Sembolleri Değişim Oranı (D.O.) Sembol 0 D.O. < 7,28 ADP D.O. 7,28 ADP2-4,77 < D.O. < 0 ADP3 D.O. -4,77 ADP4 Yukarıda incelenen dolar kurları, faiz oranları ve para arzı değişim oranlarında yapılan gruplandırma sonucu oluşan değerler al durum olarak ifade edilmişir. Bu al durumların elemanları {ADD, ADD2, ADD3, ADD4}, {ADF, ADF2, ADF3, ADF4} ve {ADP, ADP2, ADP3, ADP4} şeklindedir. Her bir al durum kümesinin elemanlarının birbirleri arasındaki geçişi mümkün olup, diğer al durum kümesinin elemanlarına geçişi mümkün değildir. Çünkü bu elemanlar sadece ai oldukları veriler için bir göserge nieliğindedir. Örneğin, herhangi bir ay için

16 74 Ersoy ÖZ dolar kuru değişim değerlerinden birisi olan ADD2 al durumu bir sonraki ay ADD, ADD2, ADD3 veya ADD4 al durumlarından birisine geçiş yapar faka hiçbir zaman {ADF, ADF2, ADF3, ADF4} ve {ADP, ADP2, ADP3, ADP4} al durum kümelerinin hiçbir elemanına geçiş yapamaz. Benzer biçimde diğer al durumlar için de aynı sonuç doğacakır. SM Modelinde kurulacak olan geçiş olasılıkları marisinde kullanılacak durumlar ve bu durumların birbirlerine geçişlerinin mümkün olması için al durum olarak ifade edilen gösergelerde bir düzenleme yapılmışır. Herhangi bir ay için dolar kuru al durumlarından herhangi birisi meydana geldiğinde, faiz oranları al durumlarından birisi ve para arzı al durumlarından da birisi oluşacakır. Böylece aslında aylık olarak {ADD, ADD2, ADD3, ADD4}, {ADF, ADF2, ADF3, ADF4} ve {ADP, ADP2, ADP3, ADP4} al durum kümelerinin herhangi birer elemanı aynı anda oluşmuş olacakır. Bu şekilde karşılıklı oluşabilecek, üm olası al durumlar ifade edilerek verilerin alındığı aralık için meydana gelmiş olasılıklar durum olarak ifade edilmiş ve sırası ile D, D2, D3, biçiminde sembolize edilmişir. Herhangi üç al durum kümesinin birer elemanının asla aynı anda oluşmadığı durumlar, durum olarak ifade edilmemişir ve Oluşmamış yazılarak belirilmişir. Al durumların karşılıklı meydana gelmesi ile oluşan durumlar Ek de verilmişir. Bu durumlar İMKB Ulusal 00 Endeksinde oluşan değişimleri ekileyen fakörler olarak ele alınmışır. Sadece İMKB Ulusal 00 Endeksi akip edildiğinde durumlar doğrudan gözlemlenemezler. Dolayısıyla durumların İMKB Ulusal 00 Endeksini ekileyen saklı durumlar olduğu söylenebilir. Ek de verilmiş olan durumlar kullanılarak, verilerin alınıp değişim oranlarının hesaplandığı arih aralığında durumlar oluşurulmuşur. Her bir ay için oluşan durumun bir önceki ay için duruma bağlı olduğu düşünülerek geçiş olasılıkları marisi oluşurulmuşur. Bu maris boyuundadır. SM Modelinde, herhangi bir duruma ai gözlemler ve bu gözlemlere ai gözlem olasılıkları vardır. Bu gözlemler geçiş olasılıkları marisinin durumlarına karşılık oluşur. İMKB Ulusal 00 Endeksinde meydana gelen değişim oranları SM Modelinde gözlemlere karşılık gelecek biçimde düşünülmüşür. Veriler için kullanılacak arih aralığında İMKB Ulusal 00 Endeksi için hesaplanan değişim oranları al durumlarda olduğu gibi dör ayrı gruba ayrılmışır. İMKB Ulusal 00 Endeksinde hesaplanan değişim oranlarında oluşan değerlerin gruplandırılması için arma ve azalma değerlerinin oralamaları kullanılmışır. Kullanılan oralama değerlere göre gruplandırma ve semboller Tablo 4 de verilmişir.

17 İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli İle Bir Tahminleme 75 Tablo 4: İMKB Ulusal 00 Endeksi Değişim Oranları ve Sembolleri Değişim Oranı (D.O.) Sembol 0 D.O. < 5,53 G D.O. 5,53 G2-9,54 < D.O. < 0 G3 D.O. -9,54 G4 Tablo 4 de verilmiş olan gözlem sembolleri kullanılarak, 988 yılı Ocak ayı ile 2008 yılı Mar ayıda dahil 243 ay için oluşurulan durumlara karşılık gözlem olasılıkları marisi oluşurulmuşur. Gözlem olasılıkları marisi, herhangi bir zamanda herhangi bir durum yani {D, D2, D3,,D54} kümesinin elemanlarından birisi meydana geldiğinde bu zamanda oluşan gözlemin yani {G, G2, G3, G4} kümesinin elemanlarından herhangi birisinin alınması ile oluşurulmuşur. Dolayısıyla oluşurulan gözlem olasılıkları marisi 54 4 boyuunda olacakır. SM Modeli paramerelerinden olan başlangıç durum olasılıkları ise, başlangıç anında her bir durumun meydana gelme olasılığı aynı olduğundan üm durumların olasılıkları eşi alınmışır. Çünkü modelde yer alan durumlardan hiçbirinin diğer durumlara göre bir önceliği bulunmamakadır. SM Modeli gözlemlere bağlı olarak genel bir ifade ile sürekli veya kesikli olmak üzere iki kaegoriye ayrılır. Uygulamada yer alan gözlemler kesikli olduğundan, kullanılan SM Modelinin, kesikli SM Modeli olduğu basiçe söylenebilir. SM Modelini oluşuran ve açıklaması yapılan üm paramereler kullanılarak, İMKB Ulusal 00 Endeksinin değerinde oluşacak değişim oranlarının ahmini için üç ayrı analiz yapılacakır. Bu analizler; verilerin alındığı arih aralığının biişi olan 2008 yılı Mar ayını akiben yapılacak olup, 2008 yılı Nisan ayı ve 2008 yılı Nisan ve Mayıs aylarına yönelik olacakır. Bu üç analiz; SM Modelinde incelenen gözlem dizisi olasılığı, gözlem dizisinin alında yaan saklı durumların bulunması ve model paramerelerinin yeniden yapılandırılması problemlerinden oluşmakadır. Uygulamada incelenecek olan SM Modelinin üç emel problemi için çözüm algorimları MalabR2007b yazılım programı içerisinde yer alan SM Modeli çözüm algorimaları araçları kullanılarak yapılmışır.

18 76 Ersoy ÖZ Yılı Nisan Ayı Tahmin Analizi 2008 yılı Nisan ayına yönelik İMKB Ulusal 00 Endeksinde meydana gelecek değişim oranları, {G, G2, G3, G4} gözlem kümesinin elemanlarından birisi ile ifade edilebilen bir oran olacakır. SM Modelinin üç emel probleminden birincisi, verilen bir SM Modelinde, model arafından gözlem kümesinde yer alan bir gözlemin üreilme olasılığı hesaplar. Birinci problemin çözümünde kullanılan İleri-Yön ve Geri-Yön Algorimaları ile {G, G2, G3, G4} gözlem kümesinin her bir elemanının gözlemlenme olasılığı hesaplanmışır. Bu olasılıklar Tablo 5 de verilmişir. Tablo 5: 2008 Yılı Nisan Ayı Gözlemleri için Tahmin Edilen Gözlem Olasılıkları Gözlem Gözlem Olasılığı (%) G 38,4 G2 2,55 G3 9,50 G4 20, yılı Nisan ayı için ahmin edilen gözlem olasılıklarından en yükseği %38,4 ile G gözlemidir. Bu sonuca göre 2008 yılı Nisan ayında İMKB Ulusal 00 Endeksinde 2008 yılı Mar ayına göre %5,53 ü geçmeyen bir arış olacağı söylenebilir. Gerçek verilere göre 2008 yılı Nisan ayında oluşan değişimin G olduğu görülür. Dolayısıyla oldukça ekili bir ahmin yapılmış olur. SM Modelinin üç emel probleminden ikincisi, modelin saklı kısmının açığa çıkarılması yani herhangi bir gözlemi en uygun biçimde açıklayan saklı durumun bulunmasıdır. Saklı durumun bulunmasında ele alınan gözlemin oluşmasında en ekili olan yani en yüksek olasılıklı olan durum seçilir. Bu işlem için SM Modelinin ikinci probleminin çözümünde verilen Vierbi Algoriması kullanılmışır yılı Nisan ayı için ahmin edilen gözlem olasılıkları ile birlike bu olasılıkların hesaplanmasında ekili olan durumlar ve durumların içerdiği al durumlar Tablo 6 da verilmişir.

19 İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli İle Bir Tahminleme 77 Tablo 6: 2008 Yılı Nisan Ayı Gözlemleri için Tahmin Edilen Gözlem Olasılıkları, Durum Tahminleri ve Al Durumlar Gözlem Gözlem Olasılığı (%) Durum Tahmini Al Durumlar G 38,4 D2 ADD, ADF, ADP2 G2 2,55 D ADD, ADF, ADP G3 9,50 D ADD, ADF, ADP G4 20,53 D3 ADD, ADF, ADP yılı Nisan ayı için ahmin edilen gözlem olasılıklarından en yükseği olan G için Vierbi Algoriması ile yapılan durum ahmini D2 olarak bulunmuşur. Gerçek verilere göre 2008 yılı Nisan ayında G gözlemine karşılık D37 durumunun oluşuğu görülmüşür. Basi bir ifade ile bu ahminin ekili olamadığı sonucu söylenebilir. Faka al durumlar incelendiğinde, G gözlemine ai ahmin edilen D2 durumunun içerdiği al durumlar ADD, ADF, ADP2 şeklinde iken, gerçek verilerde oluşan al durumlar ADD3, ADF3, ADP şeklindedir. Tahmin edilen al durumlara göre dolar kurunda oralama arma oranından daha küçük bir arma beklenirken, oralama azalma oranından daha küçük bir azalma meydana gelmişir. Benzer biçimde faiz oranında oralama arma oranından daha küçük bir arma beklenirken, oralama azalma oranından daha küçük bir azalma meydana gelmişir. Para arzında ise oralama arma oranından daha büyük bir arma beklenirken, oralama arma oranından daha küçük bir arma meydana gelmişir. Bu sonuçlara göre Vierbi Algoriması ile yapılan durum ahminin çok ekili olmasa da yaklaşık sonuçlar oraya koyduğu söylenebilir yılı Nisan ayı için oluşurulan üm olası gözlem ve gözlem dizileri için model paramerelerinin yeniden düzenlenmesi işlemi gerçekleşirilmişir. Bu işlem SM Modelinin 3. Probleminin çözümünde incelenen Baum-Welch Algoriması kullanılarak yapılmışır. Baum-Welch Algoriması kullanılarak, herhangi bir gözlem veya gözlem dizisinin oluşma olasılığı maksimum yapmak amacı ile model paramerelerinin ahmini yapılmışır. Tüm olası gözlem ve gözlem dizilerine yönelik model paramereleri için yapılan ahmin sonrasında, yeni paramerelerin kullanılması ile paramere düzenlemesinin yapıldığı gözlem veya gözlem dizisine ai olasılıklar %00 olarak bulunmuşur.

20 78 Ersoy ÖZ Yılı Nisan ve Mayıs Ayları Tahmin Analizi 2008 yılı Nisan ve Mayıs aylarına yönelik İMKB Ulusal 00 Endeksinde meydana gelecek değişim oranları için gözlem kümesi elemanlarından ikili diziler oluşurularak bu diziler için gözlem olasılıkları ve oluşurulan dizileri en yüksek olasılıkla açıklayan durum dizileri ahmin edilmişir. Bu ahminler ve durum dizileri ahmininde oraya çıkan durumların içerdiği al durumlar Tablo 7 de verilmişir. Tablo 7: 2008 Yılı Nisan ve Mayıs Ayları Gözlemleri için Tahmin Edilen Gözlem Olasılıkları, Durum Dizisi Tahminleri ve Al Durumlar Gözlem Durum Gözlem Dizisi Dizisi Dizisi Olasılığı (%) Tahmini Al Durumlar G, G,80 D40, D38 ADD3, ADF4, ADP, ADD3, ADF3, ADP3 G, G2 7,24 D40, D29 ADD3, ADF4, ADP, ADD2, ADF4, ADP2 G, G3,53 D46, D34 ADD4, ADF, ADP3, ADD3, ADF, ADP3 G, G4 7,83 D2, D ADD, ADF, ADP2, ADD, ADF, ADP G2, G 8,22 D3, D2 ADD, ADF, ADP3, ADD, ADF, ADP2 G2, G2 4,4 D4, D9 ADD, ADF4, ADP3, ADD, ADF3, ADP2 G2, G3 4,65 D4, D3 ADD, ADF4, ADP3, ADD, ADF4, ADP2 G2, G4 4,28 D52, D27 ADD4, ADF4, ADP, ADD2, ADF3, ADP4 G3, G 7,23 D8, D2 ADD, ADF3, ADP, ADD, ADF, ADP2 G3, G2 4,30 D8, D28 ADD, ADF3, ADP, ADD2, ADF4, ADP G3, G3 4,43 D, D ADD, ADF, ADP, ADD, ADF, ADP G3, G4 3,54 D, D3 ADD, ADF, ADP, ADD, ADF, ADP3 G4, G 7,23 D3, D2 ADD, ADF, ADP3, ADD, ADF, ADP2 G4, G2 3,70 D2, D ADD, ADF, ADP2, ADD, ADF, ADP G4, G3 4,08 D2, D ADD, ADF, ADP2, ADD, ADF, ADP G4, G4 5,52 D3, D35 ADD, ADF, ADP3, ADD3, ADF2, ADP 2008 yılı Nisan ve Mayıs aylarında gerçek gözlemler sırası ile G ve G3 şeklindedir. Bu gözlemlerin oluşmasına ilişkin ahmin ise %,53 olmuşur. Bu değer en yüksek olasılık olan %,80 den sonraki yüksek olasılıkır. En yüksek

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Pamukkale Üniveriei Soyal Bilimler Eniüü Yükek Lian Tezi İkia Anabilim Dalı Ayşe AKMAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülen GÜLOĞLU Temmuz-007

Detaylı

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM WORKING PAPER SERIES BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI Melike Bildirici Ümi Bozoklu Working Paper 09 June 200 TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ OPTİMAL PORTFÖY OLUŞTURULMASINDA BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA DANIŞMAN Prof.

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, MANİSA Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, MANİSA Prof. Dr. Cengiz YILMAZ YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) Sektör Bazında İşlem Gören Hisse Senetlerinin Alım-Satım Kararlarında En

Detaylı

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii İKİNCİ BÖLÜM i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...v ŞEKİLLER DİZİNİ...v ÖZET...vi ABSTRACT...vii KISALTMALAR DİZİNİ... viii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ...1 1.1. Çalışmanın Konusu...1 1.2. Çalışmanın Amacı...2

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

TEKNOLOJİK GELİŞME, İMKB VE NASDAQ DA İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ANALİZİ 1

TEKNOLOJİK GELİŞME, İMKB VE NASDAQ DA İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ANALİZİ 1 TEKNOLOJİK GELİŞME, İMKB VE NASDAQ DA İŞLEM GÖREN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL ANALİZİ 1 Technological Development, Financial Analysis of Technology Firms in Iso and Nasdaq Index Arş. Gör. Dr. Ali

Detaylı

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ

VADELİ PİYASALARDA RİSKTEN KORUNMA: VOB-İMKB 30 ENDEKS SÖZLEŞMELERİ KULLANIMINA DAYALI KORUNMA ORANI VE KORUNMA ETKİNLİĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.39-63. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı