Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ"

Transkript

1 Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı İstanbul i

2 Yayın No : 2766 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı Cilt : Lord Matbaası Alpaslan Arıboğa (Sertifika No: 22858) Davutpaşa Cad. Davutpaşa Emintaş San. Sitesi No: 103/430 Zeytinburnu/İstanbul ( 0212) Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) ii

3 Sevgili Annem Cemile, Babam Mahir ALTUNİŞ in Değerli Anılarına iii

4 iv

5 2. BASKIYA SUNUŞ tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve 01 Ocak 1994 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu tutulan Tek Düzen Hesap Planı, muhasebe sistemini bir düzene oturtma ve kullanılan hesap isimlerinde birlik sağlama amacını gütmekte idi. Ancak ilk yıllarda konunun yeni olması sebebiyle, yazılan kitaplarda bazı hesap isimleri ve işlemlerde bu birliğin yeterince sağlanamadığı görülüyordu. Diğer taraftan, giderek artan ölçüde uygulama alanı bulduğu için kitaplarda da ağırlıkla ele alınan anonim ve limited şirketlerle ilgili yeni düzenlemelerde vergileme ve kuruluş yönünden bazı değişiklikler ortaya çıkmıştı. Şirketler Muhasebesi derslerini verirken, konunun netleşmemesinden ve o dönemlerdeki yeni düzenlemelerden dolayı yazılı kaynakları ve uygulamayı ayrıntılı irdelemiş ve bu kitabın 1996 yılında yayınlanan 1.Baskısı nı hazırlamıştık. Geçen zaman içerisinde; yeni gelişmeler, Türk Ticaret Kanunu ndaki değişiklikler ve özellikle de kitabın içeriği, üslubu ve pedagojisi ile ilgili alınan olumlu geri dönüşler, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş yeni baskıyı hazırlama ihtiyacını doğurmuştur. Kitabımızın bu 2. baskısında; önceki baskıda olduğu gibi, şirketlerin genel özelliklerinden bahsedildikten sonra şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri tek tek ele alınıp, kuruluştan sermaye değişikliklerine, kar dağıtımından tasfiye ve birleşmeye kadar işletmelerin her türlü muhasebe kayıtları verilmeye çalışılmıştır. Anonim ve limited şirketler daha ayrıntılı incelenirken, uygulaması olmayan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere yer verilmemiştir. Ayrıca, genel çerçeve korunurken, kısaca şu temel değişiklikler yapıldı: * Şirket kavramı ve sınıflandırılmasına ilişkin birinci bölümde yeni bilgiler eklendi ve açıklamalar önemli ölçüde değiştirildi. * Kitabın tüm teorik kısımlarının tamamı Yeni TTK'ya uygun hale getirildi. Burada şirketlerle ilgili önemli değişiklikler, yeni kanun esas alınarak düzenlendi. * Yevmiye ve defter-i kebir kayıtlarının takibi için Defter-i Kebir kayıtları, yevmiye kayıtlarındaki numaralara göre numaralandırıldı. * Aslına uygun olarak, kitaptaki örnek uygulamalarda bazı değişiklikler yapıldı. * Eklerdeki şirket kuruluşu ile ilgili sözleşme örnekleri yenilendi. * Örneklerdeki rakamlar, günümüz ekonomik durumuna göre güncellendi. Ülkelerin ulusal muhasebe standartlarındaki farklılıklar, işletmelerin ölçeği ne olursa olsun, birçok konuda çelişkiler yaratmaktadır. Küreselleşme sürecinin dünyayı giderek tek bir pazara dönüştürmesi, sermaye piyasalarındaki hızlı gelişim ve uluslararası para hareketlerinin ivme kazanması gibi olgular, işletmelerin finansal raporlama anlamında ortak ölçütlerde/standartlarda toplanmalarını zorunlu kılmıştır. Yine sermaye ihtiyaçlarını uluslararası finans piyasalarından v

6 temin etmek isteyen işletmelerin mali tablolarının güvenilirliğini arttırmaları, önceden belirlenmiş bu ölçütlere (standartlara) uyumuna bağlıdır. Bu bağlamda, ülkemizde standart oluşturma yetkisi Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu na (TMSK) verilmiştir. 2 Kasım 2011 tarih ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2499 Sayılı Kanuna Ek 1. maddesi iptal edilerek TMSK lağvedilmiş ve yerine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGMDSK) kurulmuştur. Bu yetki çerçevesinde Kurul, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu ve dünya uygulamalarına entegrasyonu sağlayabilmek amacıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) benimsemiş ve Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı (IASCF) ile bir telif ve lisans anlaşması imzalamıştır. Bu çalışmalar kapsamında TMSK tarafından resmi bir çevirinin yapılarak Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS / TFRS) resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu bağlamda kurum TMS/TFRS na uyumlu yeni bir tek düzen hesap planı hazırlama çalışmalarına halen devam ettiğinden, kitabımızda hâlihazırda ülkemizde uygulanması zorunlu olan Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) esas alınarak muhasebe kayıtları gösterilmiştir Hazırlık çalışmaları halen sürmekte olan TFRS/TMS'na uyumlu yeni TDHP'nın, şirketler muhasebesi açısından değerlendirildiğinde, önemli değişiklikleri içermediği düşünülmektedir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde kitabımız kapsamında ele alınan şirket çeşitlerinin kuruluş, sermaye artırımı, kar dağıtımı vb. mali nitelikli olayların muhasebeleştirilmesinde halen uygulanmakta olan TDHP'na bağlı kalarak muhasebeleştirilmesi yeni TDHP'nından büyük farklılıklar ortaya koymayacaktır. Kitabımızın ilk baskısının hazırlanması sürecinde, konuları kendileriyle tartıştığım akademisyen ve uygulamacı pek çok arkadaşıma teşekkür borcumu tekrar ifade etmek isterim. İkinci baskının hazırlanmasında ise; kitabın yeni baştan titizlikle gözden geçirilmesi, değişiklik önerileri ve önemli katkılarını esirgemeyen değerli meslektaşım Dr. İrfan ÖZEN e çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili akademisyenlerin, uygulamacıların ve öğrencilerimizin eleştirilerinin daha iyiye varmak için yol gösterici olacağına inanıyor, tüm eksik ve hataların tarafıma ait olduğunu belirtmek istiyorum. Doç. Dr. Mine GERNİ Marmara Üniversitesi SBMYO Öğretim Üyesi vi

7 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ŞİRKET KAVRAMI VE SINIFLANDIRILMASI Sayfa No I. ŞİRKETİN TANIMI... 1 II. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 III. ŞİRKETLER HAKKINDA KISA BİLGİLER... 4 A. ADİ ŞİRKETLER... 4 B. ŞAHIS ŞİRKETLERİ... 4 C. SERMAYE KETLERİ ŞİR... 4 D. KOOPERATİFLER... 5 E. ŞİRKETLER MUHASEBESİNİN KONUSU... 5 İkinci Bölüm ŞAHIS ŞİRKETLERİ 1: KOLLEKTİF ŞİRKETLER I. KOLLEKTİF ŞİRKETLERİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ... 7 II. KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLERİ... 7 III. KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KURULUŞLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI... 9 A. KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Sermaye Olarak Para Konulması Sermaye Olarak Para ve Paradan Başka Değerlerin Konulması Sermaye Taahhüdünün Bir Kısmının Yerine Getirilmesi Sermaye Olarak İşletme Konulması B. KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ Sermayenin Artırılması a. Ortakların Sermaye Paylarını Artırmaları b. Yedeklerin Sermayeye İlavesi c. Ortakların Kâr Paylarını Sermayeye İlave Etmeleri d. kete Yeni Ortak veyaşirortaklar Alınması Sermayenin Azaltılması a. Ortakların Sermaye Paylarının Azaltılması b. Ortak veya ortakların Şirketten Çıkması (Çıkarılması) C. KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KÂR VE ZARAR DAĞITIMI Kâr Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesi a. Kârın Ortaklar Arasında Eşit Olarak Dağıtılması b. Kârın Ortakların Sermaye Payları ile Orantılı Olarak Dağıtılması c. Kârın Ortakların Sermaye Paylarına Belirli Bir Faiz Uygulandıktan Sonra Dağıtılması Kollektif Şirketlerde Zararın Dağıtımı a. Ortakların Zararı Paylarını Şirkete Ödemeleri b. Ortakların Zarar Kadar Sermaye Paylarının Azaltılması vii

8 viii D. KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE TASFİYE Tasfiye İşlemleri Tasfiye İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi E. KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE BİRLEŞME Birleşme İşlemleri Birleşen Şirketlerin Muhasebe Kayıtları Üçüncü Bölüm ŞAHIS ŞİRKETLERİ 2: KOMANDİT ŞİRKETLER I. KOMANDİT ŞİRKETLERİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ II. KOMANDİT ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLERİ III. KOMANDİT ŞİRKETLERDE MUHASEBE UYGULAMALARI A. KOMANDİT ŞİRKETLERDE KURULUŞ KAYITLARI B. KOMANDİT ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ Sermaye Artırımı Sermayenin Azaltılması C. KOMANDİT ŞİRKETLERDE KÂR VE ZARAR DAĞITIMI D. KOMANDİT ŞİRKETLERDE TASFİYE Dördüncü Bölüm ANONİM ŞİRKETLER I. TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI A. TANIM B. SINIFLANDIRILMASI II. ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞU III. ANONİM ŞİRKETLERDE MUHASEBE UYGULAMALARI A. KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ani Kuruluş Tedrici Kuruluş B. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ Sermaye Artırılması a. Yeniden Sermaye Taahhüt Ederek Sermaye Arttırılması b. Yedek Akçelerin Sermayeye İlave Edilmesi ile Sermaye Artırılması c. Yeniden Değerleme Artışlarıyla Sermaye Artırılması d. Tahvil sahiplerine Yeni Hisse Senedi Verilmesi Yoluyla Sermaye Artırılması Sermayenin Azaltılması a. Hisse Senetlerinin Nominal Değerlerinin Düşürülmesi b. Pay Sayısının Azaltılması Yolu ile Sermaye Azaltılması C. ANONİM ŞİRKETLERDE TAHVİL ÇIKARMA Tahvil Çıkarma İşlemleri Tahvil Çıkarmak İçin Aranan Şartlar D. ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI Dönem Net Kârından Ödenecek Vergiler ve Fon Kesintileri Kâr Dağıtımı ile İlgili Muhasebe Uygulamaları E. ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE Tasfiye İşlemleri a. Tasfiye Şartları

9 b. Tasfiyenin İlanı c. Tasfiye Memurlarının Atanması d. Tasfiye Memurunun Görevleri e. Anonim Şirketlerin Tasfiye Dönemi ve Vergi Karşısındaki Durumu Anonim Şirketlerin Tasfiyesine İlişkin Muhasebe Kayıtları F. ANONİM ŞİRKETLERDE BİRLEŞME Birleşmeye İlişkin Muhasebe Kayıtları Dördüncü Bölüm LİMİTED ŞİRKETLER I. LİMİTED ŞİRKETLERİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ II. LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ İŞLEMLERİ III. LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI IV. LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ A. SERMAYE ARTIRILMASI B. SERMAYE AZALTILMASI V. LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI Altıncı Bölüm KOOPERATİFLER I. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ II. KOOPERATİFLERDE MUHASEBE UYGULAMALARI A. KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ B. GELİR-GİDER FARKININ DAĞITIMI Gelir-Gider Farkının Ortaklara Dağıtımı Gelir-Gider Farkının Vergilendirilmesi Dağıtım İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi a. Olumlu Gelir-Gider Farkının Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesi b. Olumsuz Gelir-Gider Farkının Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesi C. KOOPERATİFLERDE TASFİYE İŞLEMLERİ EKLER EK-1: AÇIKLAMALI LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ EK-2: AÇIKLAMALI ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ EK-3: TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ YARARLANILAN KAYNAKLAR ix

10 x

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

Banka ve Finans Matematiği

Banka ve Finans Matematiği Dr. Beşir Topaloğlu Dr. Mehmet Maşuk Fidan Banka ve Finans Matematiği i Yayın No : 2339 İşletme-Ekonomi Dizisi : 428 1. Baskı - Ekim 2010 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-362 - 7 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI (Son Mevzuat Değişiklikleri Dahil) 2012 Yayın No : 2648

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı ÖZET M. Uğur AKDOĞAN Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun değişmesi ile

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

TTK ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi *

TTK ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi * Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.283-298 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.283-298 TTK ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi * Fikret OTLU İnönü Üniversitesi, Fakültesi,

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI

IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI ÖZET Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * Günümüzde yaşanan küresel rekabet, rekabet araçlarındaki değişim, teknolojik gelişmeler, tüketici

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı