UYGULAMA-2 1. ÖZET 2. UYGULAMALAR. 2.1 PORT2 nin kullanımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGULAMA-2 1. ÖZET 2. UYGULAMALAR. 2.1 PORT2 nin kullanımı"

Transkript

1 UYGULAMA-2 1. ÖZET Bu uygulamada ADuC 841 µ-denetleyicisine ait ASM komutlarının, zamanlama biriminin, ADC / DAC birimlerinin, seri portun ve kesmelerin kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla aşağıdaki uygulamalar gerçeklenecektir. Çeşitli birimlerin programlanması ve kontrolüne ilişkin özet bilgi EK kısmında bulunmaktadır. EK kısmında, çevre birimlerinin programlanmasına ilişkin özet bilgiler bulunmaktadır. Yardımcı olması için sunumda görülen örneklerin kopyasını yanınızda bulundurmanız önerilir. 2. UYGULAMALAR 2.1 PORT2 nin kullanımı Giriş PORT2, çift yönlü bir giriş çıkış portudur. PORT2 bacaklarının değerleri P2.0 - P2.7 bitlerine 1 ya da 0 yazılarak değiştirilir. Ayrıca PORT2 uçlarına uygulanan lojik değer bu bitlerin değerlerini değiştirmektedir. Denetleyicinin reset lenmesinin ardından PORT2 uçlarında lojik 1 (3.3V) bulunmaktadır. Bu uçlardan herhangi biri toprağa kısa devre yapıldığında P2.X biti 0 olmaktadır. Kısa devre kaldırıldığında ise tekrar lojik 1 değerine çıkmaktadır. Bu kısımda P2.7 deki LED, P2.6 daki düğme ile sürülecektir. Öncelikle LED 100 ms de bir sürekli yakıp söndürülecek, daha sonra düğme kullanılarak yakıp söndürülecektir. Yapılacaklar a) Şekil 1 deki devreyi hazırlayınız. (74HC00 entegresinin 7 numaralı bacağını toprağa, 14 numaralı bacağını ise Vdd ye (3.3 Volt) bağlamayı unutmayınız.) b) (C:\ADUC\ASM51\Blink.asm) programını inceleyiniz. Bu programı derleyerek işlemciye yükleyiniz. Programı çalıştırdığınızda LED in yanıp sönmesi gerekmektedir. c) Düğmeye basıldığında LED in konum değiştirmesi için, Şekil 2 deki akış diyagramını sağlayacak kodu yazınız. Denetleyiciye programı yükleyip çalıştırarak devrenin çalışmasını gözlemleyiniz. P2.7 P HC00 dügme LED 0 0 R1 1k Şekil için hazırlanacak devre 1

2 BAŞLA P 2.6 =1? e 10 ms BEKLE P 2.6 =1? e P 2.6 =0? e 10 ms BEKLE P 2.6 =0? h h h h Düğmenin basılı olmadığı kontrol ediliyor Düğmenin basıldığı kontrol ediliyor Düğmeye yeniden basılana kadar bekleniyor e P2.7=(P2.7)' LED i aç/kapat Şekil için akış diyagramı 2

3 2.2 TIMER kullanımı Giriş Bu kısımda Zamanlayıcı (TIMER) istenilen süreye programlanacak ve çeşitli frekanslarda kare dalga üretilecektir. Kare dalga işareti PORT2.7 ucu kullanılarak üretilecektir. TIMER2 nin programlanmasının nasıl yapılacağına ilişkin özet bilgi EK kısmında bulunabilir. Yapılacaklar a) Frekansı 100 Hz olan kare dalgayı üretmek üzere gerekli TH0 ve TL0 değerlerini hesaplayınız. b) Şekil 3 teki akış diyagramını sağlayacak olan kodu hazırlayınız. c) Hazırladığınız kodu derleyip µ-denetleyiciye yükleyiniz. Programı çalıştırıp P2.7 ucunu osiloskop ile gözleyiniz. Osiloskopta gözlenen işareti, periyodu ve tepe noktaları dikkate alarak Ölçüm Sonuçları kâğıdına çiziniz. d) a,b ve c şıklarını 10 khz için tekrarlayınız. BAŞLA TMOD ve TCON saklayıcılarını düzenle TH0 ve TL0 saklayıcılarına uygun değerleri yaz Timer0 başlat TF0=1? h e P2.7=(P2.7)' TF0=0 Şekil için akış diyagramı 3

4 2.3 Kesme (Interrupt) kullanımı Giriş Bu kısımda, bir önceki uygulama kesme kullanarak çalıştırılacaktır. Kesme, çeşitli donanımlardan (TIMER, ADC, DAC, vs.) işlemciye gelen sinyaller sonucu oluşur. Đşlemci uygun programlandığı takdirde, kesme isteklerine cevap veren servis rutinlerini koşturacaktır. TIMER2 nin programlanması ve kesmeler hakkında özet bilgi EK kısmında bulunabilir. Yapılacaklar a) Frekansı 100 Hz olan kare dalgayı üretmek üzere gerekli TH0 ve TL0 değerlerini hesaplayınız. b) Şekil 4 teki akış diyagramını sağlayacak olan kodu hazırlayınız. c) Kodu derleyip µ-denetleyiciye yükleyiniz. Programı çalıştırıp, P2.7 ucunu osiloskop ile gözleyiniz. Osiloskoptan gözlenen işareti, periyodu ve tepe noktaları dikkate alarak Ölçüm Sonuçları kâğıdına çiziniz. d) a,b ve c şıklarını 10 khz için tekrarlayınız. ANA PROGRAM TIMER0 KESME PROGRAMI BAŞLA TMOD ve TCON saklayıcılarını düzenle TH0 ve TL0 saklayıcılarına uygun değerleri yaz TH0 ve TL0 saklayıcılarına uygun değerleri yaz Timer0 başlat P2.7=(P2.7)' Timer0 kesmesini etkinleştir Kesmeden Çık Timer0 başlat JMP $ Şekil için akış diyagramı 4

5 2.4 UART Biriminin Kullanımı Giriş UART, donanım elemanları tarafından sıkça kullanılan bir haberleşme protokolüdür. Đşlemci ve bilgisayar üç hat üzerinden (GND, RXD, TXD) karşılıklı olarak kolayca haberleşebilir. Bu uygulamada ADUC841 ile µ-denetleyici, bit/s veri aktarım hızı (baudrate) ile haberleşecektir. UART ın programlanması için özet bilgi EK kısmında bulunabilir. Bu uygulamada, program belleğindeki bir karakter dizisi, P2.6 ucundaki düğmeye basılmasıyla UART üzerinden bilgisayara gönderilecektir. Program, karakter dizisi gönderildikten sonra yeniden düğmeye basılmasını bekleyecektir. Program belleğine veri yazma MOVC komutu ile yapılmaktadır. Ayrıca program derlenmeden önce, program belleğine sabit veriler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi DB komutlarıyla yazılır. (NOT: MOVC komutu çalıştırılmadan önce DPTR saklayıcısına, karakter dizisinin adresi olan 1000H değeri kopyalanmalıdır.) Yapılacaklar a) bps için gerekli saklayıcı değerlerini EK kısmında belirtildiği gibi hesaplayınız. b) UART ın aşağıdaki gibi programlanması için diğer saklayıcı değerlerini belirtiniz. Mod 1 Tek işlemcili çalışma Veri alımı aktif Baudrate c) Şekil 5 teki akış diyagramını sağlayan kodu gerçekleyiniz. d) Hazırladığınız kodu derleyip, µ-denetleyiciye yükleyiniz. Yükleme bittikten sonra programı çalıştırıp WSD programını kapatınız. "C:\ADUC" klasöründe bulunan "57600COM1" isimli bağlantıyı çift tıklayarak HyperTerminal programını başlatınız. e) Düğmeye her basışta kod belleğinde bulunan karakter dizisinin ekrana yazıldığını doğrulayınız. Tablo 1. Program belleğinin 1000H adresinde sabit bir karakter dizisi bulundurma.. ORG 1000H YAZI: DB 'MERHABA ADUC 841 ' DB 10,13 DB 00H.. 5

6 BAŞLA UART birimi için gerekli saklayıcılarına uygun değerleri yaz DPTR=1000H N=0 P2.6 düğmesi yeniden basılana kadar bekle* DPTR nin N kadar ötesindeki bir karakteri kod belleğinden al karakter=0? e h Karakteri UART üzerinden aktar N=N+1 Şekil için akış diyagramı * Bakınız, Şekil-2 6

7 2.5 DAC Biriminin Kullanımı Giriş DAC, belirli sınırlarda sayısal olarak kodlanmış olan gerilim değerini çıkışta analog olarak üreten bir birimdir. Bu kısımda, osiloskopta gözlemek üzere, belirli frekansta bir sinüs işareti üretilecektir. Uygulama farklı frekanslar için tekrarlanacak, işaret frekansı 100 Hz ve 10 khz olacaktır. Bir sinüs işareti periyodu 8 gerilim değerinden oluşmaktadır. Bu bakımdan örnekleme frekansı, işaret frekansının 8 katı olacaktır. Bir sinüs periyodu için gerekli 8 adet örneğin gerilim değerleri aşağıda verilmiştir: 1.65V 2.82V 3.3V 2.82V 1.65V 0.48V 0V 0.48V Yapılacaklar a) Tabloda belirtilen 8 adet gerilim değerini verecek olan DAC0H ve DAC0L değerlerini hesaplayınız. (Hesaplamanın nasıl yapılacağını EK kısmından görebilirsiniz) b) f=100hz için iki örnek arası gereken süreyi hesaplayıp, bu durumda gerekli TH0 ve TL0 değerlerini bulunuz. c) Şekil 6 daki akış diyagramını sağlayacak olan program kodunu hazırlayınız (Program kesme ile çalışacaktır) ve derleyip, işlemciye yükleyiniz. d) Programı çalıştırıp DAC0 çıkışını osiloskop ile gözlemleyiniz, elde edilen işareti, genlik ve periyodu dikkate alarak Ölçüm Sonuçları kâğıdına çiziniz. e) b-d şıklarını 10 khz için de tekrarlayınız. 7

8 ANA PROGRAM BAŞLA DPTR=1000H N=0 TIMER0 KESME PROGRAMI TH0 ve TL0 saklayıcılarına uygun değerleri yaz DAC0 ı 0-3.3V arası çıkış verebilecek biçimde programla TMOD ve TCON saklayıcılarını ayarla Timer0 başlat DAC0H= DPTR nin N kadar ötesindeki bir byte N=N+1 TH0 ve TL0 saklayıcılarına uygun değerleri yaz DAC0L= DPTR nin N kadar ötesindeki bir byte N=N+1 Timer0 kesmesini etkinleştir N=16? e Timer0 başlat JMP $ h N=0 Kesmeden Çık Şekil için akış diyagramı 8

9 2.6 ADC Biriminin Kullanımı Giriş ADC, girişindeki analog işareti belirli sayıdaki bitlerle temsil edilebilen sayısal işarete dönüştüren bir birimdir. Örneğin ADuC 841 için 12 bitlik 8 adet ADC, maksimum giriş gerilimi olan 3.3V u FFFH, 0V'luk giriş gerilimini ise 000H değerine dönüştürür. ADC çevriminin yapılması ve ADC nin kullanımı hakkında özet bilgi EK kısmında bulunabilir. Bu kısımda, ADC girişine çeşitli gerilim değerleri verilecektir. P2.6 daki düğmeye basılmasıyla bir ADC çevrimi yapılacak, elde edilen 12 bitlik ADC okuma değeri UART üzerinden bilgisayara aktarılacaktır. Yapılacaklar a) Potansiyometre kullanarak Şekil 7 deki gerilim bölücü devresi kurunuz. b) Şekil 8 deki akış diyagramını sağlayacak olan program kodunu hazırlayıp, derleyip, işlemciye yükleyiniz. Programı çalıştırıp, WSD programını kapatınız. c) 0V- 3.3V arasında belirleyeceğiniz 8 adet gerilim değerinden ilkini potansiyometrenin direnç oranını değiştirerek elde ediniz. d) "C:\ADUC\SeriPortOku.exe" programını çalıştırınız. e) P2.6 düğmesine basarak ekranda okunan iki adet 16 lık düzende kodlanmış sayıyı Ölçüm Sonuçları kâğıdına kaydediniz. f) Diğer gerilim değerleri için de c, d ve e şıklarını tekrarlayınız. Vdd RV1 POT ADC0 GND Şekil 7 Gerilim bölücü devresi 9

10 BAŞLA ADCCON1 ve ADCCON2 saklayıcılarına uygun değerleri yaz UART için gerekli ayarları yap P2.6 düğmesi yeniden basılana kadar bekle* Bir ADC çevrimi yap ADCDATAH saklayıcı değerini (kanal bilgisini silip) UART üzerinden gönder ADCDATAL saklayıcı değerini UART üzerinden gönder Şekil için akış diyagramı * Bakınız, Şekil-2 10

11 EK-1 PORTLARIN Kullanımı ADuC 841 de 4 adet 8 bitlik port bulunmaktadır. Bu portlara doğrudan P0, P1, P2, P3 saklayıcılarıyla erişilebilir. P1, tek yönlü (yalnızca giriş) portudur, diğer portlar hem giriş hem de çıkış portlarıdır. Giriş-çıkış portlarının yönünün (giriş ya da çıkış olması) önceden belirlenmesine gerek yoktur. Px saklayıcına bir veri yazılınca port çıkış portu olarak çalışır, Px saklayıcısı okununca da port giriş portu olarak çalışır. Bütün port bitlerine tek tek ulaşılabilir. Porta veri yazmak (port 1 hariç) ya da port u okumak için MOV komutu kullanılabilir: MOV P2, #07H; P2=07H port a bir byte yaz MOV A, P2; A=P2 port u A saklayıcısına sakla Bir portun (port 1 hariç) bir bitini değiştirmek için SETB ya da CLR komutları kullanılır. Bitler üzerinde yapılan işlemler port pinleri üzerinde de geçerlidir. SETB P2.7; P2.7=1 CLR P2.6; P2.6=0 CPL P2.4; P2.4=(P2.4) ' JB P2.6, EX; P2.6 biti kontrol edilir, sonuç 1 ise EX adresine atlanır EK-2 TIMER kullanımı ADuC 841, 4 adet Timer (T0, T1, T2, T3) içerir. Bunlardan T0 ve T1 16 bitlik programlanabilir zamanlayıcılardır. T2, ADC için örnekleme frekansını belirler. T3 ise UART için baudrate i belirler. T0 ve T1, zamanlayıcı olarak kullanılırken, THx ve TLx saklayıcılarına 16 bitlik bir değer atanır. Timer ın çalışması için TRX biti 1 yapılmalıdır (X=0 ya da 1). Timer çalışırken her işlemci çevriminde (1/saat_frekansı = ns) TIMER değeri bir artar. THX TLX değeri "FFFFH" değerini geçtiği anda TFX biti 1 yapılır ve işlemciye TimerX kesmesi gönderilir. TMOD Timer 0 ve 1 Mod Saklayıcısı GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 Bit Đsim Açıklama 7 GATE Timer1 kontrolünün kim tarafından yapılacağını bildirir. 0 yapılırsa, TR1 kontrol biti Timer ı kontrol eder. 1 yapılırsa, dış kesme hattı (INT1) tarafından kontrol edilir. 6 C/T Timer1 i "Counter" ya da "Timer" olarak çalıştırır. (Counter seçildiğinde, Timer sayacı T1 pini ile artırılır) Counter=1, Timer=0 5 M1 M1 ve M0, Timer1 modunu belirler. M1=0, M0=1 yapılırsa, 16-bit Timer olarak 4 M0 çalışır. 3 GATE Timer0 kontrolünün kim tarafından yapılacağını bildirir. 0 yapılırsa TR0 kontrol 11

12 biti Timer ı kontrol eder. 1 yapılırsa, dış kesme hattı (INT0) tarafından kontrol edilir. 2 C/T Timer0 i "Counter" ya da "Timer" olarak çalıştırır. (Counter seçildiğinde, Timer sayacı T0 pini ile artırılır) Counter=1, Timer=0 1 M1 M1 ve M0, Timer0 modunu belirler. M1=0, M0=1 yapılırsa, 16-bit Timer olarak 0 M0 çalışır. TCON Timer 0 ve 1 Kontrol Saklayıcısı TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 NOT: Bu saklayıcı bit adreslenebilirdir, her bite kendi adı ile erişilebilir. Bit Đsim Açıklama 7 TF1 Timer1 taşma biti, Timer1 sayacı FFFF adresine ulaştıktan sonra bir daha artırılırsa TF1 biti donanım tarafından 1 yapılır. Kesme kullanılıyorsa sıfıra çekilir, kullanılmıyorsa program içinde sıfırlanmalıdır. 6 TR1 Timer1 kontrol biti. 1: Timer1 aktif 0: Timer1 kapalı 5 TF0 Timer0 taşma biti, Timer0 sayacı FFFF adresine ulaştıktan sonra bir daha artırılırsa TF0 biti donanım tarafından 1 yapılır. Kesme kullanılıyorsa sıfıra çekilir, kullanılmıyorsa program içinde sıfırlanmalıdır. 4 TR0 Timer0 kontrol biti. 1: Timer0 aktif 0: Timer0 kapalı 3 IE1 Son 4 bit dış ortamdan tetiklenme sağlamak için ayarlanır. (Kullanılmadığı zaman 0,0,0,0 olarak ayarlanacaklardır) 2 IT1 1 IE0 0 IT0 THx ve TLx : 16 Bit Timer değeri THx ve TLx (x=0 ya da 1) saklayıcılarına atılır. Đstenilen süre THx ve TLx saklayıcılarıyla ayarlanır. THx ve TLx saklayıcı değerleri aşağıda hesaplanan X değerini temsil edecektir. Timer ın ayarlanacağı süre= T Sistem saat frekansı: MHz Timer periyodu: 1/ MHz=90.42ns T=90.42ns (65536-X) 12

13 X numaralı Timer ın kullanımı (kesme olmadan) 1. TMOD ve TCON saklayıcısı ayarlanır (TRX=0 yapılmalı) 2. THX ve TLX saklayıcıları istenilen süreye göre ayarlanır. 3. TRX=1 yapılır, TimerX çalışmaya başlar. 4. TFX biti 1 olana kadar kontrol edilir, 1 olduğunda istenilen süre dolmuş demektir. 5. Timer ı Tekrar çalıştırmak için TFX biti sıfırlanır, 2. adıma dönülür. EK-3 UART kullanımı UART, donanım elemanları tarafından sıkça kullanılan bir haberleşme protokolüdür. Veri tek hat üzerinden karşı tarafa iletilir (Tx), tek hat üzerinden de alınır (Rx). ADuC 841 denetleyicisinden UART haberleşmesi için bir Rx ve bir Tx hattı bulunmaktadır. Seri haberleşme protokolü SFR ler aracılığıyla kurulup veri aktarımı kolayca yapılabilir. UART çeşitli aktarım hızlarına sahiptir. Bu hızlar TIMER3 ayarlanarak gerçeklenir. SCON Seri Port kontrol saklayıcısı SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI NOT: Bu saklayıcı bit adreslenebilirdir, her bite kendi adı ile erişilebilir. Bit Đsim Açıklama 7 SM0 SM0 ve SM1 seri heberleşme modunu seçer. Bu modlar aşağıda belirtilmiştir. Mod0 (SM0=0, SM1=0): Kaydırma saklayıcısı türü. Bit gönderim hızı sabittir. Mod1 (SM0=0, SM1=1): 8 bit UART haberleşmesi. Bit gönderim hızı 6 SM1 seçilebilir. Bir başla biti ile bir dur biti karaktere eklenir. Genellikle bu mod kullanılır. Mod2 (SM0=1, SM1=0): 9 bit UART haberleşmesi. Sabit bit gönderim hızı. MOD3(SM0=1 SM1=1): 9 bit UART haberleşmesi, seçilebilir bit gönderim hızı. 5 SM2 SM2 çoklu işlemci haberleşmesinin olması durumunda bir yapılır. 4 REN REN biti seri haberleşmeden veri alımının aktif olduğunu belirtir. 3 TB8 TB8 ve RB8 Mod 2 ve 3 için 9. bitler olmaktadırlar. 2 RB8 1 TI Bir karakter gönderildiğinde TI kesme biti donanım tarafından 1 yapılır. Daha sonra kullanıcı tarafından 0 yapılmalıdır. 0 RI Bir karakter alındığında RI kesme biti donanım tarafından 1 yapılır. Daha sonra kullanıcı tarafından 0 yapılmalıdır. 13

14 UART Veri aktarım hızının (Baud Rate) ayarlanması Seri haberleşmede veri bit-bit aktarılır. Doğru bir biçimde haberleşmek için iki bit arasında belirli bir süre geçmesi gereklidir. Bu süre baud rate ile ilişkilidir. Haberleşmenin sağlanması için Baud Rate değeri hem alıcı hem de verici tarafından bilinmelidir. Timer3 kullanılarak veri aktarım hızı ayarlanabilir. Bu amaçla Timer3 kontrol saklayıcıları olan T3CON ve T3FD saklayıcıları aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır (Denklemlerde 10 tabanında logaritma kullanılmaktadır). Veri gönderimi ve alımı Veri gönderimi ve alımı için SBUF saklayıcısı kullanılır. Bu saklayıcıya veri yazmak, verinin seri porttan iletilmesine, saklayıcının içeriğini başka bir saklayıcıya atmak, dışarıdan gelen veriyi okumak anlamına gelir. Veri gönderimi Öncelikle, daha önceki veri gönderme işleminin tamamlanmış olduğunu sorgulamak için TI bitine bakılır. Bu bit 1 ise seri port gönderime hazır demektir. Veri alımı JNB TI, $ CLR TI MOV SBUF, A Öncelikle, yeni veri gelip gelmediği öğrenilmelidir. Bu amaçla RI bitine bakılır. Eğer bir ise yeni veri gelmiştir, SBUF saklayıcısından alınabilir. JNB RI, $ CLR RI MOV A, SBUF 14

15 EK-4 ADC nin kullanımı ADC, dış ortamdaki analog gerilim değerlerini sayısal koda dönüştüren bir çevre birimidir. ADuC 841 de 12 bit çözünürlüğünde 8 adet ADC bulunmaktadır. 0V-V REF ya da 0-V DD arası 12 bitlik değere dönüştürülür. V REF ayarlanabilir olup normal durumda 2.5V tur. ADCCON1 ADC Kontrol Saklayıcısı-1 ADCCON1 saklayıcısı ADC lerin okuma hızını ayarlar, ADC leri kullanıma sokar ya da kapatır. Bu saklayıcı ile okuma frekansı ile bir okuma için harcanması gereken süre belirtilmektedir. MD1 EXT_REF CK1 CK0 AQ1 AQ0 T2C EXC Bit Đsim Açıklama 7 MD1 ADC mod biti. ADC ler çalıştırılacak ise 1, kapatılacaksa 0 yapılır. 6 EXT_REF Referans geriliminin nereden alınacağını bildirir. Harici referans için 1, dahili referans için 0 kullanılır. 5 CK1 5. ve 4. bitler ADC saat hızının ayarlanmasını sağlar. Tipik uygulamalarda 00 seçilebilir. 4 CK0 3 AQ1 3. ve 2. bitler analog sinyalin tutulma süresini belirler. 11 seçilirse daha doğru (ama daha yavaş) hızda çevrim yapılır 2 AQ0 1 T2C 1 seçilirse ADC yi TIMER2 ye bağlar, böylece ADC nin TIMER2 taşma kesmesiyle okumaya başlayacağını belirtir. Örnekleme frekansı da TIMER2 tarafından belirlenir. 0 EXC Okuma işlemi için harici bir tetik kullanılacağını bildirir. NOT: Uygulamada ADC giriş gerilimleri 0-V DD arasında değişecektir. Harici referans ucu halihazırda denetleyici devresinde 3.3V gerilimine bağlanmıştır. ADC ler tek çevrimli olarak, (Timer 2 ye bağlı olmadan) okuma yapacaktır. ADCCON2 ADC Kontrol Saklayıcısı-2 ADCCON2 saklayıcısı ile kanal ve okuma modu seçimi yapılır. ADCI DMA CCONV SCONV CS3 CS2 CS1 CS0 NOT: Bu saklayıcı bit adreslenebilirdir, her bite kendi adı ile erişilebilir. 15

16 Bit Đsim Açıklama 7 ADCI ADC kesme biti. 1 yapılmasıyla her okuma sonunda 1 yapılır ve bir kesme oluşur. 6 DMA DMA modu etkinleştirme biti 5 CCONV Sürekli çevrim etkinleştirme biti 4 SCONV Tek çevrim etkinleştirme biti. 1 yapılarak ADC nin bir veri okumasını sağlanır 3 CS3 3,2,1,0 nolu bitler hangi kanaldan okuma yapılacağı belirler. 2 CS2 1 CS1 0 CS0 ADC verisi 12 bit ADC okuma sonucu 2 saklayıcıya yazılır (ADCDATAH, ADCDATAL). Yüksek anlamlı bitleri içeren SFR (ADCDATAH), ayrıca okunan kanalın numarasını da içerir ADC'nin kullanımı (kesme olmadan) 1. ADCCON1 ve ADCCON2 saklayıcıları ayarlanır, kanal seçimi yapılır (SCONV=0 yapılmalı) 2. SCONV=1 yapılır. 3. ADCI biti 1 olana kadar kontrol edilir, 1 olduğunda ADC okuması tamamlanmış demektir. 4. ADC okuma bilgisi ADCDATAH ve ADCDATAL saklayıcılarından elde edilir. 5. ADC yi tekrar çalıştırmak için ADCI biti temizlenir, 2. adıma dönülür. 16

17 EK-5 DAC nin kullanımı DAC, sayısal veriyi analog gerilim değerine dönüştüren bir çeviricidir. ADuC 841 de 12 bit çözünürlüğünde 2 adet DAC bulunmaktadır. 12 bitlik değer 0V ile V DD arasına dönüştürülebilir. DAC0 ve DAC1, Sayısal analog çevirici, DAC kontrol saklayıcısına (DACCON) gerekli değer yazılarak ayarlanır. DAC ların düzgün çalışması için ADC ler etkin olmalıdır (ADCCON1 saklayıcısında MD1 biti 1 yapılmalıdır) DACCON DAC Kontrol Saklayıcısı MODE RNG1 RNG0 CLR1 CLR0 SYNC PD1 PD0 Bit Đsim Açıklama 7 MODE Veri tipini 8 bit ya da 12 bit ayarlanmasını sağlar. (1: 8 bit, 0: 12 bit) 6 RNG1 DAC1 için gerilim üst sınırını belirler (0: 0-VREF, 1: 0-VDD) 5 RNG0 DAC0 için gerilim üst sınırını belirler (0: 0-VREF, 1: 0-VDD) 4 CLR1 1 değeri DAC1 çıkışını normal değerinde bırakır, 0 yazılırsa çıkışı 0V olmaya zorlar. 3 CLR0 1 değeri DAC0 çıkışını normal değerinde bırakır, 0 yazılırsa çıkışı 0V olmaya zorlar. 2 SYNC 1 seçildiğinde, çıkış gerilimi DACxL ye yazıldığı anda değiştirilir. 0 iken çıkış gerilimini değiştirmek için SYNC biti 1 yapılmalıdır. 1 PD1 DAC1 aktif/kapalı biti (1: aktif, 0:kapalı) 0 PD0 DAC0 aktif/kapalı biti (1: aktif, 0:kapalı) DACxH, DACxL DAC Değer Saklayıcıları DAC0 ve DAC1 için iki ayrı saklayıcı çifti vardır (DAC0H, DAC0L ve DAC1H, DAC1L). Gönderilecek olan gerilim değeri, aşağıdaki denkleme göre 16 bitlik koda dönüştürülür. (uygulamada V REF =V DD alınacaktır). 17

18 DAC nin kullanımı (X numaralı DAC için, SYNC biti=1) 1. DACCON saklayıcına uygun değer yazılır (SYNC biti=1, 12 bit) 2. DACxH değeri önce yazılır. 3. DACxL değeri sonra yazılır, yazılmasıyla beraber DACx çıkışı değişir. EK-6 Kesmelerin kullanımı Kesme geldiğinde aşağıdaki işlemler gerçekleşir: 1. Program sayacının önce düşük, sonra yüksek anlamlı byte ı yığına atılır. 2. Aynı öncelikli ve düşük öncelikli diğer tüm kesmeler iptal edilir. bu aşamadan sonra yüksek öncelikli bir kesme gelmedikçe gelmiş olan kesmeye hizmet verilir. 3. Seri PORT kesmesi hariç diğer tüm kesme kaynakları için kesme bayrağı sıfırlanır. 4. Program sayacı gelen kesmenin türüne göre belirlenmiş olan adrese atlar, işlemci buradaki kodu koşmaya başlar. 5. RETI komutu gelene kadar işlemci kesmeden çıkamaz. RETI komutuyla program sayacını yığından geri çeker, kesme durumu eski haline getirilir. Đşlemci kesme gelmeden önceki işleyişine devam eder. Kesmelerin karşılanması için istenilen kesme aktifleştirme bitleri bir yapılmalıdır. Bu amaçla IE, kesme etkinleştirme saklayıcı değeri değiştirilir. IE Kesme Etkinleştirme Saklayıcısı EA EADC ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 NOT: Bu saklayıcı bit adreslenebilirdir, her bite kendi adı üzerinden erişilebilir. EA : Tüm kesmelerin iptali için 0 yapılır. Herhangi bir kesmenin kullanılması için 1 yapılmalıdır. EADC : ADC kesmesinin iptali için 0 yapılır, etkinleştirilmesi için 1 yapılır. ET2 : TIMER2 kesmesinin iptali için 0 yapılır, etkinleştirilmesi için 1 yapılır. ES : UART kesmesinin iptali için 0 yapılır, etkinleştirilmesi için 1 yapılır. ET1 : TIMER1 kesmesinin iptali için 0 yapılır, etkinleştirilmesi için 1 yapılır. EX1 : Harici kesme kaynağı-1 kesmesi iptali için 0 yapılır, etkinleştirilmesi için 1 yapılır. ET0 : TIMER0 kesmesinin iptali için 0 yapılır, etkinleştirilmesi için 1 yapılır. EX0 : Harici kesme kaynağı-0 kesmesi iptali için 0 yapılır, etkinleştirilmesi için 1 yapılır. Aktifleştirilmiş bir kesme olayı meydana geldiği zaman, program ilgili kesme adresine dallanır. Kesme adresleri sabittir, aşağıda belirtilmişlerdir. Yazılan program kodunun adresini tanımlamak için Kod içinde ORG XXXXH komutu kullanılır. Daha sonra, bu kesme geldiğinde gidilecek olan fonksiyona bir JMP işlemi gerçekleştirilir. 18

19 ADuC 841 de kesme vektör tablosu Kesme kullanımı için örnek kod ORG 0000H JMP BASLA ORG 000BH JMP TIME_INT ORG JMP 0033H ADC_KESME BASLA: TIME_INT: RETI ADC_KESME: RETI EK-7 ASM PROGRAMI YAZMA, DERLEME ve YÜKLEME ASM (Assembly), düşük seviyeli bir programlama dili olup işlemciye ait çeşitli komutları içermektedir. ASM dilinde yazılabilecek komutlar ADuC841 Katalog unda belirtilmiştir. ASM program örnekleri için " C:\aduc\Code\841" klasöründeki asm uzantılı dosyalar incelenebilir. ASM dosyaları program kodunu içermektedir. Herhangi bir metin editörü (Ör: Notepad ) ile açılıp düzenlenebilirler. ASM Programı Derleme 1..asm uzantılı program dosyasını (örnek: deneme.asm) "C:\aduc\ASM51" klasörüne kopyalayınız. 2. Bu klasördeki asm51.exe dosyasını çalıştırınız. 3. Đstenen.asm uzantılı kaynak dosyasını (source file) belirtiniz. Ör: deneme komutunu yazınız. 4. Programda hata varsa, oluşan lst uzantılı dosyadan hataları görebilirsiniz. 5. Program hatasız derlenmişse, oluşan hex uzantılı dosya işlemciye yüklenebilir. 19

20 µ-denetleyiciye Program Dosyasını Yükleme 1. "C:\aduc\Download\wsd.exe" programını çalıştırınız. 2. Denetleyici devresinde bulunan Debug tuşuna basıyorken Reset tuşuna basınız, ardından önce reset tuşunu, sonra da Debug tuşunu bırakınız. 3. WSD programında "Download" tuşuna basınız. Eğer denetleyici ye ulaşılabiliyorsa dosya seçimi penceresi açılacaktır, bir sorun varsa hata mesajı görülecektir. 2. ve 3. adımı tekrarlayınız. Eğer sorun devam ederse asistanı çağırınız. 4. Dosya seçimi penceresinden derleme sırasında oluşan hex uzantılı dosyayı seçiniz, program işlemciye yüklenecektir. 5. Yüklemenin ardından WSD üzerinde "Run" tuşuna basınız. Denetleyici, yüklenen kodu çalıştırmaya başlayacaktır. 6. Denetleyici devresi üzerindeki reset tuşuna istenildiği zaman basılıp, işlemci reset lenebilir. Böylece denetleyiciye yüklenmiş olan program yeniden başlar. NOT: Eğer aynı zamanda Hyperterminal programı da çalışıyorsa, WSD programı hata verebilir, önce bu programı kapatınız. Kaynak: ADuC 841 data sheet Kolay gelsin, başarılar 20

Y. Müh. Ayhan Yüksel. (Son güncelleme: Zafer Đşcan) Tıbbi Enstrumantasyon Tasarım & Uygulamaları ( )

Y. Müh. Ayhan Yüksel. (Son güncelleme: Zafer Đşcan) Tıbbi Enstrumantasyon Tasarım & Uygulamaları ( ) ADuC 841 μ-denetleyicisi (2) Y. Müh. Ayhan Yüksel (Son güncelleme: 07.03.2012 - Zafer Đşcan) Tıbbi Enstrumantasyon Tasarım & Uygulamaları (07.03.2012) Sunum Planı Mikrodenetleyici Çevre Elemanları ADC

Detaylı

BÖLÜM 6 Seri Port Đşlemleri

BÖLÜM 6 Seri Port Đşlemleri C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları BÖLÜM 6 Seri Port Đşlemleri Amaçlar Seri haberleşmenin önemini kavramak 8051 seri port kontrol saklayıcılarını öğrenmek Seri port çalışma modları hakkında bilgi

Detaylı

BÖLÜM 7 XTAL2 XTAL1. Vss. Şekil Mikrodenetleyicisi osilatör bağlantı şekli. Bir Makine Çevrimi = 12 Osilatör Periyodu

BÖLÜM 7 XTAL2 XTAL1. Vss. Şekil Mikrodenetleyicisi osilatör bağlantı şekli. Bir Makine Çevrimi = 12 Osilatör Periyodu BÖLÜM 7 7. ZAMANLAYICI/SAYICI YAPISI: 7.1. Sistem Saat üreteci ve Makine Çevrimi Bilgi: Saat üreteci bir mikrodenetleyicinin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan saat darbelerini üreten

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı Zamanlayıcılar ve Sayıcılar Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT Doç.Dr. Cüneyt

Detaylı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 5 Zamanlayıcılar Zamanlayıcı/Sayıcı 3 Zamanlayıcı/Sayıcı Zamanlayıcı: Zaman geciktirici olarak kullanıldığında verilen isim. Sayıcı:

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 6.Hafta

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 6.Hafta SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 6.Hafta Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 6 Seri Veri İletimi ve 8051 in Seri Portunun Kullanımı 6 Seri Veri İletimi ve 8051 in Seri Portunun Kullanımı UART I2C SPI USB CAN

Detaylı

BÖLÜM 7 Kesmeler.

BÖLÜM 7 Kesmeler. C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları BÖLÜM 7 Kesmeler www.8051turk.com Amaçlar Kesme tanımını ve önemini kavramak 8051 mikrodenetleyicisinin kesme yapısını öğrenmek 8051 de kullanılan kesme türlerini

Detaylı

KOMUT TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

KOMUT TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: KOMUT TABLOSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: 1) Etkilenen Bayraklar (E.B.) : Bazı komutlar koşturulurken PSW saklayacısındaki bayrakların değeri değişebilir. Herbir komut için etkilenen bayraklar belirtilmiştir.

Detaylı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı İLERI MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 5 Seri Veri İletimi Seri Veri İletimi Uzun mesafeli, Düşük hızın yeterli olduğu durumlarda kullanılır. Senkron ve Asenkron olmak

Detaylı

Ayhan Yüksel. (Son güncelleme: 06.03.2013 Berat Doğan) Tıbbi Enstrumantasyon Tasarım & Uygulamaları (06.03.2013)

Ayhan Yüksel. (Son güncelleme: 06.03.2013 Berat Doğan) Tıbbi Enstrumantasyon Tasarım & Uygulamaları (06.03.2013) ADuC 841 μ-denetleyicisi Ayhan Yüksel (Son güncelleme: 06.03.2013 Berat Doğan) Tıbbi Enstrumantasyon Tasarım & Uygulamaları (06.03.2013) 1 Sunum Planı Mikrodenetleyici ADuC841 mikrodenetleyicisi ADuC 841

Detaylı

ADUC841 MİKRODENETLEYİCİ TABANLI GELİŞTİRME KARTININ TANITIMI:

ADUC841 MİKRODENETLEYİCİ TABANLI GELİŞTİRME KARTININ TANITIMI: ADUC841 MİKRODENETLEYİCİ TABANLI GELİŞTİRME KARTININ TANITIMI: Aduc841 geliştirme kartının genel görüntüsü aşağıda verilmiştir; RS232 ANALOG USB ÇIKIŞ ANALOG GİRİŞ POTLAR TEXT LCD EKRAN GÜÇ KAYNAĞI LEDLER

Detaylı

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş Amaçlar 8051 mikrodenetleyicisinin tarihi gelişimini açıklamak 8051 mikrodenetleyicisinin mimari yapısını kavramak 8051

Detaylı

Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC)

Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİ LABORATUARI Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC) 1. Giriş Analog işaretler analog donanım kullanılarak işlenebilir.

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı

BÖLÜM in Bellek Organizasyonu

BÖLÜM in Bellek Organizasyonu C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları BÖLÜM 3 8051 in Bellek Organizasyonu Amaçlar 8051 mikrodenetleyicisinin bellek türlerini öğrenmek Dahili veri belleği (Internal RAM) hakkında bilgi sahibi olmak

Detaylı

Paralel ve Seri İletişim. Asenkron/Senkron İletişim. Şekil 2: İletişim Modları

Paralel ve Seri İletişim. Asenkron/Senkron İletişim. Şekil 2: İletişim Modları Paralel ve Seri İletişim Şekil1a: Paralel İletişim Şekil1b. Seri iletişim Şekil 2: İletişim Modları Asenkron/Senkron İletişim PROTEUS/ISIS SANAL SERİ PORT ile C# USART HABERLEŞMESİ Seri iletişimde, saniyedeki

Detaylı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı İLERI MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 3 LCD Gösterge Kullanımı +5 LCD Modülün Bağlantısı 8K2 1K +5 10 P0.5 P0.6 P0.7 P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.6 P2.7 1 2 3

Detaylı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 7 Kesmeler Kesme (Interrupt) Donanım işareti ile mikroişlemcinin program akışını değiştirme işlemine kesme denir. Kullanım amacı;

Detaylı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 2 MSC-51 Ailesi MCS-51 Ailesi Ekim 2014 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Engin 8051 in Blok Şeması 4 Denetim Hatları Veri Yolu DPTR P.C. 8051

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar)

Detaylı

CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ

CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ CP1E KM-N2-FLK MODBUS HABERLEŞMESİ Kablo Bağlantıları ve Slave Node Adresinin Belirlenmesi KM-N2-FLK Modbus Ayarlarının Yapılması PLC Modbus Ayarlarının Yapılması KM-N2-FLK dan 1 Word Okuma İşlemi KM-N2-FLK

Detaylı

Program Kodları. void main() { trisb=0; portb=0; while(1) { portb.b5=1; delay_ms(1000); portb.b5=0; delay_ms(1000); } }

Program Kodları. void main() { trisb=0; portb=0; while(1) { portb.b5=1; delay_ms(1000); portb.b5=0; delay_ms(1000); } } Temrin1: PIC in PORTB çıkışlarından RB5 e bağlı LED i devamlı olarak 2 sn. aralıklarla yakıp söndüren programı yapınız. En başta PORTB yi temizlemeyi unutmayınız. Devre Şeması: İşlem Basamakları 1. Devreyi

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar) Bus

Detaylı

DERS 12 PIC 16F84 ile KESME (INTERRUPT) KULLANIMI İÇERİK

DERS 12 PIC 16F84 ile KESME (INTERRUPT) KULLANIMI İÇERİK DERS 12 PIC 16F84 ile KESME (INTERRUPT) KULLANIMI İÇERİK KESME NEDİR KESME ÇEŞİTLERİ INTCON SAKLAYICISI RBO/INT KESMESİ PORTB (RB4-RB7) LOJİK SEVİYE DEĞİŞİKLİK KESMESİ Ders 12, Slayt 2 1 KESME PIC in bazı

Detaylı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 3 Assembler Programlama ve Program Geliştirme Program Geliştirme Problem Tanımlama Bağlantı Şekli Algoritma Akış Diyagramı Kaynak

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı

MikroiĢlemci ile Analog-Sayısal DönüĢtürücü (ADC)

MikroiĢlemci ile Analog-Sayısal DönüĢtürücü (ADC) KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MĠKROĠġLEMCĠ LABORATUARI MikroiĢlemci ile Analog-Sayısal DönüĢtürücü (ADC) 1. GiriĢ Analog işaretler analog donanım kullanılarak işlenebilir.

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ İLE A/D DÖNÜŞÜMÜ

MİKROİŞLEMCİ İLE A/D DÖNÜŞÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU LABORATUVARI MİKROİŞLEMCİ İLE A/D DÖNÜŞÜMÜ 1. GİRİŞ Analog işaretleri sayısal işaretlere dönüştüren elektronik devrelere

Detaylı

PULSE ÇIKIŞI İLE SERVO MOTOR KONTROLÜ. Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması CP1H ve Smart Step 2 Kablo Bağlantıları Sonuç

PULSE ÇIKIŞI İLE SERVO MOTOR KONTROLÜ. Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması CP1H ve Smart Step 2 Kablo Bağlantıları Sonuç PULSE ÇIKIŞI İLE SERVO MOTOR KONTROLÜ Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması CP1H ve Smart Step 2 Kablo Bağlantıları Sonuç GİRİŞ Bu dökümanda CP1H plc sinden pulse çıkışı alınarak Smart Step 2 üzerinden nasıl

Detaylı

27.10.2011 HAFTA 1 KALICI OLMAYAN HAFIZA RAM SRAM DRAM DDRAM KALICI HAFIZA ROM PROM EPROM EEPROM FLASH HARDDISK

27.10.2011 HAFTA 1 KALICI OLMAYAN HAFIZA RAM SRAM DRAM DDRAM KALICI HAFIZA ROM PROM EPROM EEPROM FLASH HARDDISK Mikroişlemci HAFTA 1 HAFIZA BİRİMLERİ Program Kodları ve verinin saklandığı bölüm Kalıcı Hafıza ROM PROM EPROM EEPROM FLASH UÇUCU SRAM DRAM DRRAM... ALU Saklayıcılar Kod Çözücüler... GİRİŞ/ÇIKIŞ G/Ç I/O

Detaylı

1. LİNEER PCM KODLAMA

1. LİNEER PCM KODLAMA 1. LİNEER PCM KODLAMA 1.1 Amaçlar 4/12 bitlik lineer PCM kodlayıcısı ve kod çözücüsünü incelemek. Kuantalama hatasını incelemek. Kodlama kullanarak ses iletimini gerçekleştirmek. 1.2 Ön Hazırlık 1. Kuantalama

Detaylı

MĐKROĐŞLEMCĐLĐ FONKSĐYON ÜRETECĐ

MĐKROĐŞLEMCĐLĐ FONKSĐYON ÜRETECĐ K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemciler Laboratuarı MĐKROĐŞLEMCĐLĐ FONKSĐYON ÜRETECĐ Mikrobilgisayarların kullanım alanlarından biri de değişik biçimli periyodik işaretlerin

Detaylı

MICROPROCESSORS ESA 86/88-3 KULLANIM KLAVUZU

MICROPROCESSORS ESA 86/88-3 KULLANIM KLAVUZU MICROPROCESSORS ESA 86/88-3 KULLANIM KLAVUZU Microprocessors dersinin deneyleri için kullanılan ESA 86/88-3 board unun resmi yukarıdadır. Board ile iletişime geçebilmek ve assembler ını kullanmak için

Detaylı

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000 Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 22.04.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm...

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100 Ethernet RS232/422/485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100, cihazlarınıza veya bilgisayara RS232/422/485 hattından bağlayarak kullanabileceğiniz tak-kullan şeklinde tasarlanmış

Detaylı

icono Kullanıcı Kılavuzu

icono Kullanıcı Kılavuzu Kullanıcı Kılavuzu ĐÇĐNDEKĐLER 1 Genel Bakış... 3 1.1 ÖRNEK UYGULAMA... 4 2 Kurulum... 4 3 Kullanım... 5 3.1 KANALLARI GĐRĐŞ OLARAK KULLANMA... 7 3.2 KANALLARI ÇIKIŞ OLARAK KULLANMA... 7 3.3 ĐCONO HABERLEŞME

Detaylı

8051 DONANIM ÖZELLİKLERİ

8051 DONANIM ÖZELLİKLERİ 8051 DONANIM ÖZELLİKLERİ Şekil 4.1 8051 Mikrocontrollerinin mimari Blok Diyagramı 36 4.1. ÖZEL FONKSİYON REGİSTERLERI (Special Function Registers / SFRs) 8051 mikrodenetleyicisi, pek çok çalışma moduna

Detaylı

Bölüm 9 A/D Çeviriciler

Bölüm 9 A/D Çeviriciler Bölüm 9 A/D Çeviriciler 9.1 AMAÇ 1. Bir Analog-Dijital Çeviricinin çalışma yönteminin anlaşılması. 2. ADC0804 ve ADC0809 entegrelerinin karakteristiklerinin anlaşılması. 3. ADC0804 ve ADC0809 entegrelerinin

Detaylı

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm... 4 2. Cihaz

Detaylı

Analog Sayısal Dönüşüm

Analog Sayısal Dönüşüm Analog Sayısal Dönüşüm Gerilim sinyali formundaki analog bir veriyi, iki tabanındaki sayısal bir veriye dönüştürmek için, az önce anlatılan merdiven devresiyle, bir sayıcı (counter) ve bir karşılaştırıcı

Detaylı

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER 1 MİKROİŞLEMCİLER RESET Girişi ve DEVRESİ Program herhangi bir nedenle kilitlenirse ya da program yeniden (baştan) çalıştırılmak istenirse dışarıdan PIC i reset yapmak gerekir. Aslında PIC in içinde besleme

Detaylı

Bölüm 14 FSK Demodülatörleri

Bölüm 14 FSK Demodülatörleri Bölüm 14 FSK Demodülatörleri 14.1 AMAÇ 1. Faz kilitlemeli çevrim(pll) kullanarak frekans kaydırmalı anahtarlama detektörünün gerçekleştirilmesi.. OP AMP kullanarak bir gerilim karşılaştırıcının nasıl tasarlanacağının

Detaylı

Mikrobilgisayar Donanımı

Mikrobilgisayar Donanımı KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MĠKROĠġLEMCĠ LABORATUARI Mikrobilgisayar Donanımı 1. GiriĢ Bu deneyde 16 bit işlemci mimarisine dayalı 80286 mikroişlemcisini kullanan DIGIAC

Detaylı

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER BÖLÜM 2 INTEL AİLESİNİN 8 BİTLİK MİKROİŞLEMCİLERİ 2.1 8080 MİKROİŞLEMCİSİ Intel 8080, I4004, I4040 ve I8008 in ardından üretilmiştir ve 8 bitlik mikroişlemcilerin ilkidir ve 1974 te kullanıma sunulmuştur.

Detaylı

Code Composer Studio İndirilmesi ve Kurulması

Code Composer Studio İndirilmesi ve Kurulması BÖLÜM 2: 2.1. STELARIS KART GENEL BİLGİ VE CODE COMPOSER STUDIO: Code Composer Studio İndirilmesi ve Kurulması 1. Aşağıdaki linkten Code Composer Studio yu indirebilirsiniz: http://processors.wiki.ti.com/index.php/download_ccs

Detaylı

BLGM423 Gömülü Sistem Tasarımı

BLGM423 Gömülü Sistem Tasarımı 1 BLGM423 Gömülü Sistem Tasarımı İkinci Çalışma Sayısal giriş ucunun çeşitli konum ve hareketlerini algılama Bu çalışmada tipik bir anahtara bağlanmış olarak kullanılan sayısal giriş ucundaki konum ve

Detaylı

Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi

Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi Malzeme listesi: Güç kaynağı: 12V dc Transistör: 2xBC237 LED: 2x5 mm standart led Direnç: 2x330 Ω, 10 K, 100 K Kondansatör: 100μF, 1000μF Şekildeki tek kararlı

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ Amaç: Bu deneyde terslemeyen kuvvetlendirici, toplayıcı kuvvetlendirici ve karşılaştırıcı

Detaylı

KASIRGA 4. GELİŞME RAPORU

KASIRGA 4. GELİŞME RAPORU KASIRGA 4. GELİŞME RAPORU 14.07.2008 Ankara İçindekiler İçindekiler... 2 Giriş... 3 Kasırga Birimleri... 3 Program Sayacı Birimi... 3 Bellek Birimi... 3 Yönlendirme Birimi... 4 Denetim Birimi... 4 İşlem

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

DIGIAC 2000 Deney Seti PAT 80286 İŞLEMCİ KARTI :

DIGIAC 2000 Deney Seti PAT 80286 İŞLEMCİ KARTI : DIGIAC 2000 Deney Seti DIGIAC 2000 deney seti, çeşitli işlemler gerçekleştirmek üzere tasarlanmış üç adet kart ve hem program yazmak hem de kartlarla haberleşmeyi sağlamak için kullanılacak bir adet bilgisayardan

Detaylı

PLS2 KOMUTU. Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması Sonuç

PLS2 KOMUTU. Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması Sonuç Giriş PLS2 Komutunun Açıklanması Sonuç GİRİŞ Bu dökümanda PLS2 komutunun nasıl kullanılacağı anlatılacaktır.pls2, çoğunlukla pulse ile servo sürme uygulamalarında kullanılır. Kısaca bahsedilecek olunursa

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31 İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 Satır ve Sütunlar...11 Devre Şeması...14 Program...15 PIC 16F84 ile 4x4 klavye tasarımını gösterir. PORTA ya bağlı 4 adet LED ile tuş bilgisi gözlenir. Kendiniz Uygulayınız...18

Detaylı

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU Yayınlanış Tarihi: 01.08.2012 Revizyon:1.2 1 1. MODEM İN ÖZELLİKLERİ: Beti GSM/GPRS modem kartı, kullanıcıların M2M uygulamaları için ihtiyaç duyabilecekleri asgari

Detaylı

Adresleme Modları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Adresleme Modları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar Adresleme Modları 1 Adresleme Modları İşlenenin nerede olacağını belirtmek için kullanılırlar. Kod çözme aşamasında adresleme yöntemi belirlenir ve işlenenin nerede bulunacağı hesaplanır. Mikroişlemcide

Detaylı

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman

WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12. WiFi RS232 Converter. Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 1 / 12 WiFi RS232 Converter Teknik Döküman WiFi RS232 Converter Sayfa 2 / 12 1. ÖZELLĐKLER 60.20mm x 40.0mm devre boyutları (5-15)VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini

Detaylı

Trafik Işık Kontrolü

Trafik Işık Kontrolü Trafik Işık Kontrolü TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMASYON LABORATUVARI DENEY NO:2 1. Zamanlayıcılar PLC bünyesinde bulunan zamanlayıcılar klasik

Detaylı

Deney 2. Kesme Uygulamaları

Deney 2. Kesme Uygulamaları Deney 2 Kesme Uygulamaları Deneyin Amacı Kesme kavramının öğretilmesi Kesme, kesme isteği ve yazılım kesmesi kavramlarının anlaşılması Kesme hizmet programı geliştirme Titreşimsiz düğme kavramının irdelenmesi

Detaylı

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7

Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 FONKSİYON ÜRETECİ KULLANIM KILAVUZU (FUNCTION GENERATOR) İçindekiler Elektriksel-Fiziksel Özellikler... 2 Kullanım... 3 Uygulama Örnekleri... 7 Şekil Listesi Şekil 1 Fonksiyon üreteci... 2 Şekil 2 Fonksiyon

Detaylı

DENEY II RAPORU MİKROİŞLEMCİ UYGULAMALARI LABORATUVARI

DENEY II RAPORU MİKROİŞLEMCİ UYGULAMALARI LABORATUVARI MİKROİŞLEMCİ UYGULAMALARI LABORATUVARI DENEY II RAPORU Hazırlayan : Beycan Kahraman No (Beycan) : 040020337 Grup Arkadaşı : Hani İsmail No ( Hani ) : 040020925 Grup No : 3 Deney Adı : G/Ç (PIA) Uygulamaları

Detaylı

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama

TECO N3 SERĐSĐ HIZ KONTROL CĐHAZI HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI. ADIM 1: Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama 1/6 TECO N3 SERĐSĐ HIZLI BAŞLAT DÖKÜMANI ADIM 1 Sürücü beslemesini ve motor uçlarını bağlama Monofaze N3 serisinde 220 volt beslemesi L1 (L) ve L3 (N) girişlerine bağlanarak cihaza enerji verilir. Aşağıdaki

Detaylı

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir.

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler çağırılma kaynaklarına göre 3 kısma ayrılırlar: Yazılım kesmeleri Donanım

Detaylı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı İLERI MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı EK-A IDE, Program Geliştirme Araçları Geliştirme Araçları Keil C51 Yazılımı Geliştirme Araçları ISIS Programı ISIS/Proteus programı:

Detaylı

8051 Mikrokontrolcü Ailesi

8051 Mikrokontrolcü Ailesi 8051 Mikrokontrolcü Ailesi 8051 mikrokontrolcü entegrenin temel blok iç şeması aşağıda gösterilmiştir. İç hafıza olarak 8051 entegre 4Kx8 ROM iç hafızaya, ve 128x8 RAM iç hafızaya sahiptir. Entegre iki

Detaylı

Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi. FT232R ve MAX232 Entegreleri. Çalışma Raporu

Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi. FT232R ve MAX232 Entegreleri. Çalışma Raporu Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi FT232R ve MAX232 Entegreleri Çalışma Raporu Hazırlayan: Fatih Erdem 26 Mayıs 2011 Bilgisayar ile Dijital Devrelerin Haberleşmesi Günümüz bilgisayarları USB,

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş 29.11.2016 İÇERİK Arduino Nedir? Arduino IDE Yazılımı Arduino Donanım Yapısı Elektronik Bilgisi

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER) EEM 0 DENEY 9 Ad&oyad: R DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANTA R DEVRELERİ (FİLTRELER) 9. Amaçlar Değişken frekansta R devreleri: Kazanç ve faz karakteristikleri Alçak-Geçiren filtre Yüksek-Geçiren filtre

Detaylı

LCD EKRANIN SÜRÜLMESİ VE FLASH/EE HAFIZASININ KULLANILMASI

LCD EKRANIN SÜRÜLMESİ VE FLASH/EE HAFIZASININ KULLANILMASI LCD EKRANIN SÜRÜLMESİ VE FLASH/EE HAFIZASININ KULLANILMASI 1. Deneyin Amacı a. Kullanıcı ve mikrokontrolör arasında bir arayüz elamanı olan LCD lerin sürülmesi b. ADUC841 mikrokontrolör mimarisinde bulunan

Detaylı

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri Armatür (endüvi) gerilimini değiştirerek devri ayarlamak mümkündür. Endüvi akımını değiştirerek torku (döndürme momentini) ayarlamak mümkündür. Endüviye uygulanan

Detaylı

TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI

TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI 12. Bölüm TUŞ TAKIMI (KEYPAD) UYGULAMALARI Tuş Takımı (Keypad) Hakkında Bilgi Tuş Takımı Uygulaması-1 74C922 Tuş Takımı Enkoder Entegresi Tuş Takımı Uygulaması-2 (74C922 İle) Bu bölümde tuş takımı diğer

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu

DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ. Kullanma Kılavuzu DY-45 OSĐLOSKOP KĐTĐ Kullanma Kılavuzu 01 Kasım 2010 Amatör elektronikle uğraşanlar için osiloskop pahalı bir test cihazıdır. Bu kitte amatör elektronikçilere hitap edecek basit ama kullanışlı bir yazılım

Detaylı

FPGA İLE UYGULAMA ÖRNEKLERİ FPGA ile Seri Haberleşme (RS232) Uygulaması

FPGA İLE UYGULAMA ÖRNEKLERİ FPGA ile Seri Haberleşme (RS232) Uygulaması FPGA ile Seri Haberleşme (RS232) Uygulaması 1 FPGA ile (Sahada Programlanabilir Mantık Dizeleri) gerçekleştirilen bu örnek uygulamamızda, geliştirme kartımız üzerinde bulunan giriş / çıkış pinlerini FT232RL

Detaylı

BQ351 Modbus Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ351 Modbus Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 08.12.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı

Detaylı

UYGULAMA 1 24V START CPU V LO. Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız.

UYGULAMA 1 24V START CPU V LO. Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız. UYGULAMA 1 24V 0V START I1.5 I1.4 I1.3 I1.2 I1,1 I1.0 I0.7 I0.6 I0.5 I0.4 I0.3 I0.2 I0.1 I0.0 CPU-224 Q1.1 Q1.0 Q0.7 Q0.6 Q0.5 Q0.4 Q0.3 Q0.2 Q0.1 Q0.0 0V 24V LO Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna

Detaylı

İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı

İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı 1.1 Giriş İTÜ Eğitim Mikrobilgisayarı (İTÜ-Eğit) MC6802 mikroişlemcisini kullanan bir eğitim ve geliştirme bilgisayarıdır. İTÜ-Eğit, kullanıcıya, mikrobilgisayarın

Detaylı

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 Günümüzde kullanılan elektronik kontrol üniteleri analog ve dijital elektronik düzenlerinin birleşimi ile gerçekleşir. Gerilim, akım, direnç, frekans,

Detaylı

Alvemsis PLC Otomasyon çözümleri. ALVM 21A1 Versiyon: 20015.02 PLC Tip: ALVM 21A1 Traih: 15.02.2015

Alvemsis PLC Otomasyon çözümleri. ALVM 21A1 Versiyon: 20015.02 PLC Tip: ALVM 21A1 Traih: 15.02.2015 Alvemsis PLC Otomasyon çözümleri. ALVM 21A1 Versiyon: 20015.02 PLC Tip: ALVM 21A1 Traih: 15.02.2015 SN:0000001 TEKNİK ÖZELLİKLER Adı Adet Lojik Çıkış (Transistor) Output 8 12..24VDC (Her Çıkış 3 Amp) (8

Detaylı

DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler

DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler DENEY 2a- JK Flip-Flop Devreleri DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların prensiplerinin ve sayıcıların JK flip-flopları ile nasıl gerçeklendiklerinin incelenmesi. GENEL

Detaylı

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI Bazı pinler çevre birimleri ile çoklanmıştır. Peki bu ne demek? Mesela C portundaki RC6 ve RC7 pinleri seri iletişim için kullanılır. Eğer seri iletişimi

Detaylı

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0

ROKAY. Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 ROKAY Robot Operatör Kayıt Cihazı KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Programın Kurulumu... 4 Windows-7 Sürücülerin Yüklenmesi... 5 Windows-Vista Sürücülerin Yüklenmesi...

Detaylı

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ ELM 33 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY ÖYÜ DENEY 2 Ortak Emitörlü Transistörlü Kuvvetlendiricinin rekans Cevabı. AMAÇ Bu deneyin amacı, ortak emitörlü (Common Emitter: CE) kuvvetlendiricinin tasarımını,

Detaylı

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Bahar Dönemi Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Merkezi İşlemci Biriminde İletişim Yolları Mikroişlemcide işlenmesi gereken komutları taşıyan hatlar yanında, işlenecek verileri taşıyan hatlar ve kesme işlemlerini

Detaylı

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Proje Teslimi: 2013-2014 güz yarıyılı ikinci ders haftasında teslim edilecektir.

Proje Teslimi: 2013-2014 güz yarıyılı ikinci ders haftasında teslim edilecektir. ELEKTRONĐK YAZ PROJESĐ-2 (v1.1) Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde okuyan 1. ve 2. sınıf öğrencilerine; mesleği sevdirerek öğretmek amacıyla, isteğe bağlı olarak

Detaylı

BQ352 Modbus Röle Cihazı 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ352 Modbus Röle Cihazı 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Röle Cihazı 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

FAZ KİLİTLEMELİ ÇEVRİM (PLL)

FAZ KİLİTLEMELİ ÇEVRİM (PLL) FAZ KİLİTLEMELİ ÇEVRİM (PLL) 1-Temel Bilgiler Faz kilitlemeli çevrim (FKÇ) (Phase Lock Loop, PLL) dijital ve analog haberleşme ve kontrol uygulamalarında sıkça kullanılan bir elektronik devredir. FKÇ,

Detaylı

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK 1.1 Programın Başlatılması 1.2 Yeni Proje Oluşturma 1.3 MCU Seçimi Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu 1.4 MCU Programlama Dil Seçimi 1.5 Proje İsmi

Detaylı

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI

YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI YEDEKLEME PROGRAMI KURULUM VE KULLANIMI Kurulum 1..zip dosyasını açınız. 2. Açılan dosyanın içindeki Yedekleme klasörünü açınız. 3. Yedekleme.exe dosyasını açınız. 4. Üst pencerede ki ekran gözükecektir.

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X7 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 - Y4

Detaylı

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu 1.0 Giriş AC-3200 cihazı, maliyet odaklı tasarlanmış yüksek entegreli Seri den ZigBee ye kablosuz çevirici adaptördür. Dahili ZigBee teknolojisi

Detaylı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 3 MSC-51 Ailesi Mikrodenetleyicilerin Komut Kümesi Mikroişlemci Programlama Mikroişlemci ikilik komutlar kabul eder ve sonuçlarını

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

9. MERKEZİ İŞLEM BİRİM MODÜLÜ TASARIMI

9. MERKEZİ İŞLEM BİRİM MODÜLÜ TASARIMI 1 9. MERKEZİ İŞLEM BİRİM MODÜLÜ TASARIMI Mikroişlemci temelli sistem donanımının en önemli kısmı merkezi işlem birimi modülüdür. Bu modülü tasarlamak için mikroişlemcinin uç işlevlerinin çok iyi bilinmesi

Detaylı

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display) LCD (Liquid Crystal Display) LCD ekranlar bize birçok harfi, sayıları, sembolleri hatta Güney Asya ülkelerin kullandıkları Kana alfabesindeki karakterleri de görüntüleme imkanını verirler. LCD lerde hane

Detaylı