1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)"

Transkript

1 I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili ve özellikleri, fonetik ve morfolojik yapısı, Türkçe dil bilgisi, cümle ve paragraflar, okuma ve anlama, kelime çeşitleri, özellikleri ve cümlede kullanışları, imla ve noktalama işaretleri. Sözlü ve yazılı anlatım ve özellikleri, kompozisyon denemeleri, dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının doğru kullanımı, sözlükler ve imla kılavuzu, konuşma ve tartışma ilkeleri ve teknikleri, davetiye, telgraf vb. yazılar, Türk edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve eleştiriler yapma, metin okuma ve inceleme, işlek bir yazı geliştirme yöntemleri, kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmaları. YD I Yabancı Dil I(2+1) Bu dersin genel hedefi, başlangıç seviyesinde İngilizce bilgisi edindirme ve temel becerilerin ediniminin sağlanmasıdır. Dersin içeriğinde, dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, teklif ve kabul etmek, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma yer almaktadır. ENF 1 Temel Bilgi Tek. (1+1) Bilgisayar programlarını kullanmaya giriş. Bilgisayarda kullanılan yazılım. MS Office(Excel,Word,Powerpoint vs.) kullanımı ve uygulamaları. Access kullanımı ve uygulamalar. UTL101 İşletme Bilimine Giriş (3+0) İşletmenin temelleri, işletmelerin amaçları ve performans ölçütleri, işletme ve çevre, işletmenin kuruluşu, işletmelerde iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, uluslararası işletmecilik, yönetim, örgütlenme, insan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ilişkileri, çalışma ilişkileri, üretim sistemleri ve yönetimiyle ilgili konular hakkında bilgiler vermeyi amaçlar. İşletme Yöneticiliği, Tamer KOÇEL, 10.Bası, Arıkan Basım Yayın, İstanbul, Temel İşletmecilik Bilgisi, Hüseyin ÖZGEN ve Azmi YALÇIN, 3.Baskı, Nobel Yayınevi, Adana, Yardımcı İşletme Bilimlerine Giriş, M. Şerif ŞİMŞEK, Güney Ofset, Konya, 2001.

2 UTL103 İktisada Giriş I (3+0) İktisat biliminin tanımı ve temel kavramları, ekonomik sorunlar ve ekonomik düzen tartışmaları, talep, arz ve denge (fiyat teorisi), arz, talep ve esneklik analizleri ile ilgili uygulamalar, tüketici davranışları teorisi ve tüketici dengesi, üretim ve maliyet teorisi, firma davranışları teorisi ve piyasa çeşitleri, tam rekabet piyasası, aksak rekabet piyasası, monopol, oligopol piyasası, üretim faktörleri fiyat analizi ve gelir dağılımı politikası. Dinler, Zeynel, İktisada Giriş, Gözden Geçirilmiş Onuncu Baskı, Ekin Kitabevi., Bursa, UTL105 Genel Muhasebe I (3+0) İşletmenin temelleri, işletmelerin amaçları ve performans ölçütleri, işletme ve çevre, işletmenin kuruluşu, işletmelerde iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, uluslararası işletmecilik, yönetim, örgütlenme, insan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ilişkileri, çalışma ilişkileri, üretim sistemleri ve yönetimiyle ilgili konular hakkında bilgiler vermeyi amaçlar. Orhan Sevilengül (2005), Genel Muhasebe, Ankara. UTL107 İşletme ve Finans Matematiği I (3+0) İşletmelerde etkin bir finans politikasının oluşturulabilmesi, uygun yatırım ve finansman kararlarının alınabilmesi için gerekli alt yapıya ilişkin matematik bilgilerinin verilmesine amacına yönelik olarak, basit faiz (iç ve dış faiz), basit iskonto (iç iskonto ve dış iskonto) hesaplamaları, bileşik faiz (nominal ve efektif faiz oranları), hazine bonosu, finansman bonosu ve repo değerlemesi, taksitler (anüite) ve taksit türleri, borç ödemeleri ve tahvil değerlemesi ve problem çözümleri yapılacaktır. Finans Matematiği, Nurhan Aydın, Seçkin Yayınevi, Finans Matematiği, Ramazan AKTAŞ, Gazi Kitapevi, UTL109 Hukuka Giriş (3+0) Hukuk kavramı, toplum düzeni ve toplumu düzenleyen kurallar, hukukun amacı, sağladığı yararlar ve hukukun unsurları, hukuk sistemleri, Türk hukuk sistemi, hukuki ilişkiler, temel insan hakları, hakların özellikleri ve türleri gibi konular hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Turgut Akıntürk, Hukuka Giriş, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir II.YARIYIL TD II Türk Dili II(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili ve özellikleri, fonetik ve morfolojik yapısı, Türkçe dil bilgisi, cümle ve paragraflar, okuma ve anlama, kelime çeşitleri, özellikleri ve cümlede kullanışları, imla ve noktalama işaretleri. Sözlü ve yazılı anlatım ve özellikleri, kompozisyon denemeleri, dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının

3 doğru kullanımı, sözlükler ve imla kılavuzu, konuşma ve tartışma ilkeleri ve teknikleri, davetiye, telgraf vb. yazılar, Türk edebiyatından seçilmiş örnekler hakkında tahlil ve eleştiriler yapma, metin okuma ve inceleme, işlek bir yazı geliştirme yöntemleri, kaynak tarama ve kaynakça düzenleme çalışmaları. Üniversiteler İçin Dil ve Anlatım, Editör: Serdar ODACI, 2. Baskı, Palet Yayınları, Konya, Yardımcı Türk Dili II, M. Baki GÖKÇE, Beta Yayınevi, İstanbul, YD 1I Yabancı Dil II(2+1) Bu dersin genel hedefi, orta seviyede İngilizce bilgisi edindirme, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin edinimini geliştirmedir. Dersin içeriğinde, şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, present perfect tense, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar yer almaktadır. UTL102 Yönetim ve Organizasyon(3+0) İşletme yönetimine bilimsel bakış, yönetim ve yönetici tanımı, karar verme ve planlama, organizasyon teorileri ve modern teoriler, klasik, neo-klasik ve insan ilişkileri yaklaşımları, yöneticilik ve motivasyon, organizasyonlarda gruplar ve departmanlar, çatışma yönetimi, liderlik, iletişim, motivasyon, organizasyonlarda değişim, organizasyon yapısı ile ilgili temel sorunlar İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Mümin ERTÜRK, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul,1995. Yönetim ve Organizasyon Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Erol EREN, Beta Yayınları, İstanbul, 2003 Yardımcı İşletme Yöneticiliği, Tamer KOÇEL, 10.Bası, Arıkan Basım Yayın, İstanbul, 2005 UTL104 İktisada Giriş II (3+0) Kamusal mallar, dışsallıklar, mikro iktisattan makro iktisada geçiş, devlet ve makro ekonomi, makro ekonominin bileşenleri, milli gelir muhasebesi, milli gelir hesapları, GSMH nın hesaplanması, milli hasılanın belirlenmesi, kamu harcamaları, yatırımlar, net ihracat, makro ekonomik denge, maliye politikası ve toplam harcamalar, para ve bankacılık, para teorisi ve politikası, merkez bankacılığı ve merkez bankasının fonksiyonları, toplam talep-toplam arz analizi ve enflasyon, uluslar arası ticaret ve finansman, ekonomik büyüme ve kalkınma konuları. İktisada Giriş, Editör. Kemal YILDIRIM, Ekin Kitabevi, 1.BasıM, Bursa, İktisada Giriş, Erdoğan ALKİN, Kemal YILDIRIM, Mustafa ÖZER, AÖF Yayını No: 785, Eskişehir, 2008

4 UTL106 Genel Muhasebe II(3+0) Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka kredileri, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri, aktif ve pasif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, dönem sonu ayarlama kayıtları, hesapların kapatılması ve dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi gibi konularda bilgi vermeyi amaçlar. Orhan Sevilengül (2005), Genel Muhasebe, Ankara. UTL108 İşletme ve Finans Matematiği II (3+0) Finans piyasalarında modelleme, lineer programlama, karar verme süreci, enflasyon ve faiz, rant hesapları ve uygulamaları Finans Matematiği, Nurhan Aydın, Seçkin Yayınevi, Finans Matematiği, Ramazan AKTAŞ, Gazi Kitapevi, UTL110 Ticaret hukuku (3+0) Ticaret Hukuku kavramı ve uygulama alanının tespiti, Türk Ticaret Kanununun özellikleri, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı, ticari işletme kavramı ve unsurları, tacir kavramı, tacir sıfatının hukuki sonuçları, Ticaret sicili, ticaret ünvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler anlatılmaktadır. Kayıhan, Şaban (2007), Ticaret Hukuku, Ankara Seçkin Yay. III.YARIYIL AİİT1 2.YIL Atatürk İlkeleri veink.tar.i(2+0) Bu dersin amacı Osmanlı İmparatorluğunun dağılışı ve Türk İnkılabını hazırlayan sebepler, Milli Mücadele, Atatürk İnkılapları, Milli Mücadele sonrası dış politika ve Atatürk İlkeleri konular hakkında temel bilgiler vermektir. UTL201 Dış Ticarete Giriş I (3+0) Firmaların ticari faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelen ve uygulamada çok sık sorun yaratan ve firma temsilcilerinin her an yasal soruşturmalara maruz kalmasına yol açan ihraç kayıtlı alış ve satışlara ilişkin temel sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik pratik önlemler, dış ticarette temel kavramlar, dış ticaret açığı, fazlası, dengesi, cari işlemler, döviz, ilgili mevzuat, ithalat ve ihracat işlemleri, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri.

5 Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, Atilla BAĞRIAÇIK, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, UTL203 Envanter ve Bilanço (3+0) Bu derste; envanter kavramı ve çeşitleri, dönen ve duran varlık hesaplarının dönem sonu işlemleri, öz kaynak, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak işlemlerine yönelik uygulamalar ve mali tabloların hazırlanmasına ilişkin temel işleyiş ele alınmaktadır. Envanter ve Bilanço, Sabri Bektöre, Yılmaz Benligiray, Nurten Erdoğan, UTL205 Pazarlama İlkeleri Pazarlama yönetimine ilişkin kavramlar, pazar bölümlendirme ve pazar hedefleme, pazar konumlandırma, pazarlama karması kararları, dağıtım yönetimi, satış gücü yönetimi, promosyon yönetimi, pazarlama denetimi. Pazarlama Yönetimi, Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU, Beta Yayınları, 2000, İstanbul. UTL207 Mesleki Yabancı Dil I (3+0) İngilizce yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi; çeviriye, okuduğunu anlamaya yönelik olarak yazılı ve sözlü çalışmalar ve alıştırmalar; İngilizce yazılı metinler ve özellikle bölümle ilgili akademik içerikli makalelerin ve kitap bölümlerinin incelenmesi, üzerinde çeviri amaçlı yabancı dil bilgisi geliştirme çalışmaları ve alıştırmaları. UTL209 Uluslararası Finans (3+0) Sermaye bütçelemesi kararları, risk ve getiri arasındaki ilişkinin irdelenmesi, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı kararları, kar payı politikası, kısa vadeli finansal yönetim, değere dayalı yönetim ve firma değerinin tespit edilmesi. Uluslararası Finans, Hatice DOGUKANLI, Nobel Kitabevi, Adana, 200 IV.YARIYIL AİİT II Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2+0) Osmanlı imparatorluğundan ulus devlete geçiş sürecindeki politik olaylar ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetilen kurtuluş hareketi sonucu Türkiye Cumhuriyetinin gelişme safhaları, temel ilkeler ve yapılan reformlar, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti ve Türk insanının geleceği ile ilgili idealleri, tavsiye ve önerileri, Türkiye cumhuriyetinin bir kuruluş belgesi niteliğindeki Nutuk un -Türkiye Cumhuriyetin kuruluşuna ilişkin olarak geçmişte

6 yaşanan savaşların sadece devletle ve onların orduları arasında gerçekleşen bir askeri savaş değil bunun da ötesinde fikir ve ideallerin çarpıştığı bir gerçeklik olarak yansıtan niteliği ileayrıntılı bir biçimde irdelenmesi, siyasal alanda yapılan inkılaplar, siyasal alanda yapılan inkılaplara tepkiler, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar, tarih alanındaki çalışmalar ve Atatürk ün tarih görüşü, hukuk alanında yapılan inkılaplar, sosyal alanda yapılan inkılaplar, kadın hakları ve Atatürk, türkü dış politikası ve Atatürk, Atatürk ilkeleri, bütünleyici ilkeler UTL202 Dış Ticarete Giriş II (3+0) Dış ticarette korumacılık ve gümrük tarifelerinin amaçları ile tarife dışı ticaret politikası araçları; Ödemeler dengesi kapsamında dış ticaret açığı ve dış ticaret fazlası; Dış ticarette döviz işlemleri ve kur uygulamaları; Dış ticaret işlemlerine yardımcı olan kurum ve kuruluşlar (Dış Ticaret, Hazine ve Gümrük Müsteşarlıkları, İhracatçı ve İthalatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya sanayi odaları, ticari bankalar, vb.) Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, Atilla BAĞRIAÇIK, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, UTL204 İşletme Finansmanı (3+0) Finansal yönetime giriş (finans kavramı, gelişimi, işletmelerdeki yeri ve önemi, temel ilkleri, firma amacı, temel politikaları), finansal tablolar ve finansal planlama (temel finansal tablolar, bilanço-gelir tablosu, nakit akım tablosu, finansal oranlar, uzun vadeli finansal planlama ve büyüme), paranın zaman değeri (tek dönem hesaplamaları, anüite hesaplamaları, mevduat hesaplarının getirileri, döviz kurları, enflasyon ve faiz oranları), tahvil değerlemesi (kapsamı, derecelendirme ve süresi), hisse senedi değerlemesi (değer kavramları, değerleme) sermaye bütçelemesi (net bugünkü değer, geri ödeme süresi, iskonoto edilmiş geri ödeme süresi, ortalama muhasebe getirisi, iç getiri oranı, karlılık endeksi). İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, Öcal USTA, 3. Baskı, Detay Yayınevi, Ankara, Değere Dayalı İşletme Finansı-Finansal Yönetim, Metin Kamil ERCAN ve Ünsal BAN, Gazi Kitabevi, Ankara, Yardımcı Ders Kitapları: Finansal Yönetim, Öztin AKGÜÇ, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, UTL206 İstatistik (3+0) Sosyal bilimlerde veri toplama ve ölçme araçları, istatistik, olasılık, kesikli ve sürekli rastgele değişkenler, olasılık dağılımları, merkezi eğilim ve dağılma ölçüleri, örnekleme ve örnekleme dağılımları, ana kütle, değişken, parametre kavramları, verilerin sunumunda istatistik seriler ve grafiksel yöntemler, verilerin özet sunumunda merkezi eğilim ölçüleri, verilerin özet sunumunda dağılım ölçüleri, olasılık teorisi ve olasılık hesaplama kuralları, olasılık dağılım fonksiyonları, örnekleme ve örnekleme dağılımı, istatistik tahmin, hipotez

7 kurma, hipotez testleri ve yorumlama. İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Paul NEWBOLD (Çeviren: Ümit Şenesen), Literatür Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, İstatistik Analiz Metodları, Bilge Aloba KÖKSAL, Çağlayan Kitabevi, 5. Baskı, İstanbul, Yardımcı Ders Kitapları: Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-1, Kazım ÖZDAMAR, Kaan Kitabevi, 4. Baskı, Eskişehir, UTL208 Mesleki Yabancı Dil I (2+1) Akademik ve mesleki alan ağırlıklı olup, İngilizce dersinin devamıdır. Öğrencilerin İngilizce yi akademik çalışmaları boyunca verimli bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve güveni geliştirmeleri sağlanacaktır. Ders, mesleki terimler kullanarak teknik metin ve rapor yazmayı, araştırmalarda bilgisayar ve internetten faydalanmayı ve sunum tekniklerinin edinilmesi ve geliştirilmesini içerir. Ders ayrıca, akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçaları ve akademik çeviri teknikleri ve alıştırmalarını da içerir UTL210 Uluslararası Pazarlama (3+0) Uluslararası pazarlama ve temel kavramlar, uluslararası pazarlamanın çevresi, stratejik planlama, uluslararası pazarlama araştırması, uluslar arası pazarlamada hedef pazar seçimi, uluslar arası pazarlama karması elemanları, ihracat- ithalat işlemleri ve uygulamaları, modern pazarlama anlayışı, pazarlama yönetimi ve stratejik planlama, pazarlama çevresi, pazarlama araştırması, tüketici pazarları, uluslararası pazarlar, pazar bölümleme, pazarlama 4 p si, hizmet pazarlaması. Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Mehmet KARAFAKİLİOĞLU, Beta Yayıncılık, İstanbul, Yardımcı Pazarlama, Cemal YÜKSELEN, Detay Yayıncılık, V.YARIYIL 3.YIL UTL301 Uluslararası İşletmecilik (3+0) İşletme kavramı ve ekonomideki yeri, uluslararası pazarlar, küreselleşme ve ticaret, uluslararası işletmelerde yönetim ve organizasyon, uluslararası işletmelerde üretim yönetimi, uluslararası işletmelerde insan kaynakları yönetimi, uluslararası işletmelerde pazarlama yönetimi, uluslararası işletmelerde muhasebe ve finans yönetimi, uluslararası işletmelerde bilgi teknoloji kullanımı ve teknoloji yönetimi, uluslararası taşımacılık ve lojistik yönetimi, patent ve telif hakları, yenilikçilik, ar-ge yönetimi, e-ticaret; internetin uluslararası ticarete etkileri, uluslararası pazarlara giriş stratejileri, ihracat, lisans anlaşmaları, franchising, sözleşmeli üretim, anahtar teslim projeler, yönetim sözleşmesi, montaj operasyonları, ortak

8 girişimler, uluslararası birleşme ve satınalmalar, yurt dışında doğrudan yatırım Uluslararası İşletmecilik, MUTLU Esin Can, Beta Yayınları, İstanbul, UTL303 Lojistik Yönetimine Giriş (3+0) Fiziksel dağıtıma ve lojistiğe giriş, lojistiğin tarihsel gelişimi, günümüzde lojistiğin kazandığı önem ve bunun nedenleri, ürün, hizmet ve lojistik kavramları, lojistik sistemlerinin tanımlanması, lojistik sistem türleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri servisi, paketleme ve malzeme taşıma, trafik yönetimi, envanter yönetiminin genel ilkeleri, dağıtım merkezleri ve depolama, dış kaynak kullanımı ve üçüncü parti lojistik tanımları, tedarikçi seçimi ve geliştirme, talep yönetimi konularına giriş. Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi, Hakan Keskin, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, Yardımcı Ders Kitapları:Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları, Ruhet GENÇ, Detay Yayıncılık, Ankara, UTL305 Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları (3+0) Türk parasının kıymetini koruma kanunu, temel kambiyo kavramları, kambiyo mevzuatındaki ödeme şekilleri, ihracattan sağlanan dövizlerin tahsil ve Türkiye ye getirilme süreleri, kambiyo dosyası oluşturulması ve kapatılmasına ilişkin konular kapsamında; 1567 saylı Türk parasının kıymetini koruma kanunu ve 32 sayılı karar ve ilgili mevzuat incelenmekte ve ihracatta kullanılan belgeler konularında uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Ders Kitapları: Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar, Murat CANITEZ, Gazi Kitapevi, Dış Ticaret Gümrük Kambiyo ve İlgili Mevzuat, Ali DÖLEK, Beta Yayınevi, UTL307 Mesleki Yabancı Dil III (2+1) İngilizce yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi; çeviriye, okuduğunu anlamaya yönelik olarak yazılı ve sözlü çalışmalar ve alıştırmalar; İngilizce yazılı metinler ve özellikle bölümle ilgili akademik içerikli makalelerin ve kitap bölümlerinin incelenmesi, üzerinde çeviri amaçlı yabancı dil bilgisi geliştirme çalışmaları ve alıştırmaları. UTL309 Lojistik Maliyet Muhasebesi (3+0) Lojistik ve maliyet muhasebesi; maliyetlerin sınıflandırılması, tam maliyetleme ve maliyet giderlerinin dağılımı, başa baş noktası analizi, değişken maliyetleme sistemi, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlama yöntemi, sipariş maliyetleme sistemi, standart maliyetleme sistemi, faaliyet tabanlı maliyet sistemi, faaliyet tabanlı maliyetleme ile de bütünleştirici lojistik süreçlerinin performansı ve maliyetlerinin belirlenmesi, bütçeleme, maliyet analizi ve fiyatlama kararları. Lojistik Yönetim Sisteminde Maliyet Hesaplaması, Volkan DEMİR, Nobel Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2001.

9 VI. YARIYIL UTL302 Uluslararası Lojistik (3+0) Uluslararası bağlamda çeşitli lojistik sistemleri, bu sistemlerle kültürlerarası deneyimlerin önemi, uluslararası taşımacılık hizmetlerinin planlanması ve sağlıklı olarak yürütülmesi, uluslararası politika ve yönetim açısından taşımacılık, uluslararası ticaret, yerleşim, acenteler, pazarlama ve araştırma tekniklerinin kullanımı, performans değerlendirme ve raporlama. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Mehmet Sıtkı SAYGILI, Hizmet Üretenleri Derneği Yayınları, İstanbul, UTL304 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (3+0) Temel gümrük kavramları, Türkiye de gümrük idaresinin yapısı, gümrük vergisi uygulamasında mükellefiyet, istisna, muafiyet ve genel işlemler, giriş ve çıkış rejimi, gümrük kıymetinin belirlenmesi ve kontrolü, geçici çıkış ve geri gelen eşya, özel gümrük rejimleri, gümrük cezaları. Bunlara ilaveten, gümrük birliği ve Türkiye nin yükümlülükleri, fikri mülkiyet haklarının korunması, Türkiye ekonomisinin farklı sektörlerine gümrük birliğinin etkileri. Ders Kitapları: Yasal Düzenlemeler ve Lojistik Yönetimi Perspektifinden Karayolu Taşımacılığı, Ömer Faruk GÖRÇÜN, Beta yayınları, İstanbul, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Türkiye, Cihan DURA ve Hayriye ATİK, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, UTL306 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi (3+0) Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, tek düzen hesap planı ve muhasebe işlemleri, döviz, menkul kıymet ve avans işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtları, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtları, akreditifli ve kabul kredili ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi; peşin ödemeli, mal mukabili ve vesaik mukabili ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları, Feridun KAYA, Beta Yayıncılık, Ankara, UTL308 Mesleki Yabancı Dil IV (2+1) Teknik alanlar ve rapor sunumunda öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim becerilerini önemli ölçüde geliştirmek için hazırlanmış olup; öğrenciler resmi ve gayri resmi yolla tavsiye vermeyi, belirsiz zamir kullanımını, geçmiş alışkanlıkları ifade etmeyi, resmi yolla bir isteği ifade etmeyi, isim fiillerle ilgili kullanım farklılığını, edilgen cümle yapısı ve kullanımı, öğrenmiş olacaklardır

10 UTL310 Dış Ticaret Finansmanı (3+0) İhracat: ihracat şekil ve esasları, Türkiye de ihracat rejimi kararı, ihracat yönetmeliği, ithalat: ithalat şekil ve esasları; Türkiye de ithalat mevzuatı, gümrük birliği çerçevesinde dış ticaret rejimindeki değişiklikler: dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, Türkiye nin gümrük ve kambiyo mevzuatı, Türk dış ticaret politikası, Türkiye nin uluslararası anlaşmalar/wto ve bölgesel anlaşmalar/gümrük birliği çerçevesinde yükümlülükleri, dış ticarette kullanılan teslim şekilleri/ıncoterms 2000, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri, dış ticaretin finansmanında ticari banka kredileri, ihracatın teşviki ve finansmanında devlet desteği ve Türk Eximbank kredileri, factoring, forfaiting, finansal kiralama, ithalat ve ihracatçının karşılaştığı sorunlar ve dış ticarette riskler konuları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. GERNİ, Cevat. Dış Ticaretin Finansmanı, TOBB Yayınları, Ankara, 1990

11 SEÇİMLİK DERSLERİN İÇERİKLERİ III. YARIYIL UTL211 Borçlar Hukuku(3+0) Dersin konusunu, borçlar hukukunun genel hükümler kısmı oluşturmaktadır. Öğretiye uygun olarak derste öncelikle borcun kaynakları, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme ayrı ayrı ve bütün unsurları ile anlatılmaktadır. Ardından borç ilişkilerindeki özel durumlar, müteselsil borç, alacağın temliki, borcun nakli, başkası lehine akit, cezai şart işlenmektedir., Borç ilişkisine ilişkin açıklamalardan sonra ifa konusuna geçilmekte, ifa etmemenin sonuçları ve borcu ifa dışında sona erdiren tecdit, zamanaşımı, takas gibi müesseseler anlatılarak ders tamamlanmaktadır Reisoğlu, Safa (2008), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul: Beta UTL213 Üretim Yönetimi (3+0)) Üretim, Üretim Sistemi, Üretim Yönetimi ve Üretim Teknolo, Ürün Tasarımı ve Üretim Süreci Seçimi, Kuruluş Yeri Seçimi ve Fabrika İçi Yerleştirme, Malzeme Yönetimi ve Stok Kontrol Sistemleri, Kapasite Planlaması, Üretim PlanlamasıSatış tahmin teknikleri, ana üretim planlama, stok yönetimi, üretim çizelgeleme, kalite kontrol, toplam kalite yönetimi, bakım yönetimi Çelikçapa, Feray Odman, Üretim Yönetimi, Ekin Yayınevi, Bursa,2015 UTL215 Kalite Yönetim Sistemleri (3+0) Globalleşme ve rekabette değişim, bu değişim içerisinde işletme yönetiminde ve operasyonel faaliyetlerinde kalitenin yeri, kalitenin tarihi gelişim süreci, kalite kavramı ve toplam kalite yönetimi, kalite yönetiminin esasları ve öncelikleri, toplam kalite yönetim süreci, liderlik ve taahhütler, müşteriye ye odaklanma ve müşteri tatmini, kalite güvence sistemleri, kalite ölçümleri, Türkiye de ve dünyada kalite standardizasyon sistemleri, ISO 9000 ve çeşitli kalite standardizasyon sistemleri, kalite iyileştirme ve problem çözme araçları. Toplam Kalite Yönetimi Kuram, İlkeler ve Uygulamalar, Hasan ŞİMŞEK, Seçkin Yayıncılık, Kargo Taşımacılık Hizmetleri Pazarlaması ve Hizmet Kalitesi, Şükrü YAPRAKLI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2006.

12 IV. YARIYIL UTL212 Bilgisayarlı Muhasebe (3+0) Bilgisayarla bilgi işleme sistemleri; muhasebe bilgi sistemi ve bilgisayarlar; bilgisayarlı muhasebe bilgi sisteminin oluşturulması; bilgisayarla muhasebe uygulamaları; Microsoft Excel uygulamaları: mali tabloların hazırlanması; bilanço, gelir tablosu, satışların maliyet tablosu, nakit akım tablosu, öz kaynaklarda değişim tablosu, kar dağıtım tablosu; paket program uygulamaları: bilgisayarlı ortamda şirketin kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması, bilgisayarda dönem içi işlemlerin yürütülmesi, dönem sonu işlemleri ve mali tabloların düzenlenmesi. Bilgisayarlı Muhasebe:Logo Eta SQL Luca, FEYİZ, Mehmet Ali. Ekin Yayınevi, UTL214 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0) İnsan kaynaklarının etkin kullanımı ve rekabet avantajının sağlanması amacıyla insan kaynağının verimliliğinin artırılması, tespiti, planlaması, seçimi ve işe alınması, geliştirilmesi ve eğitimi, değerlendirilmesi ve ücret yönetimi dersin içeriğini oluşturan temel konulardır. Endüstri ilişkiler sisteminin insan kaynakları yönetimine bakışı ve insan kaynaklarının yönetiminin yeni bir alternatif olabilme olasılığı dersin içeriğinde yer alabilecek diğer hususlardır. Bingöl, Dursun (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul UTL216 Tüketici Davranışları (3+0) Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranış modelleri, öğrenme, güdülenme, algılama, tutumlar ve tutumların değiştirme stratejileri, kişilik ve yaşam biçimi, grup dinamikleri ve danışma grupları aile, kişiler arası iletişim, fikir liderliği ve yeniliklerin yayılması, kültür ve sosyal sınıf tüketicinin satın alma süreci, satın alma sonrası tüketici davranışları. Consumer Behaviour, Michael R. SOLOMON, 7. Edition, PrenticeHall, Tüketici Davranışı, Yavuz ODABAŞI ve Gülfidan BARIŞ, Media Cat, İstanbul, 2002

13 V. YARIYIL UTL311 Serbest Bölgeler (3+0) Serbest bölgelerin tanımı ve çeşitleri, serbest bölgeler işletmeciliği, serbest bölgelerde dış ticaret uygulamaları, serbest bölgelerde kullanılan belgeler, serbest bölgeler mevzuatı, serbest bölgeler sosyal güvenlik uygulamaları, serbest bölgeler vergi uygulamaları IŞIK, İsmail ve ÇABUK, Mehmet. Serbest Bölgeler: Vergi, Muhasebe ve Dış Ticaret Uygulamaları Açısından. Maliye ve Hukuk Yayınları, UTL313 Uluslararası Satış Yönetimi (3+0) Uluslararası satış stratejileri, müzakere teknikleri ve stratejileri, tahkim, ulusal satış planlaması, pazar bulma ve antlaşmalar.müşteri tespiti, sözlü ve yazılı satış iletişimi, itiraz karşılama, güdüleme, ödeme, kontrol, bölge ve kota belirleme; pazarlık teknikleri, bireysel uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, uzlaşma takımının oluşturulması, kriz ortamlarında uluslararası pazarlık, uluslararası satış elemanı yetiştirilmesi, dış görevler için planlama. Uluslararası takas için strateji ve taktikler. UTL315 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3+0) İş hukukunun tanımı, özellikleri, temel kavramları, hizmet akdi ve hukuki niteliği, hizmet akdinden doğan borçlar, hizmet akdinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işin düzenlenmesi toplu iş sözleşmesi özellikleri, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu hak ve menfaat uyuşmazlıkları, grev ve lokavtın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonunun tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları. Haluk Hadi SÜMER, İş Hukuku, 11. Baskı, Konya, 2005 UTL317 Şirketler Muhasebesi (3+0) Bu derste; şirketlere ilişkin temel kavramlar, adi, komandit, kollektif ve limited şirketlerde kuruluş işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, şirketlere ilişkin genel bilgiler, anonim şirketlerde; kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri ve tahvil çıkarma işlemleri, kar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, holdinglerde; kuruluş işlemleri, holdingleşmenin amaçları, döviz büfelerinde ve faktoring şirketlerinde; kuruluş işlemleri ile, özellik arzeden işlemler, kooperatiflerin kuruluş işlemleri, gelir gider farkının dağıtımı ve tasfiye işlemleri ele alınmaktadır Ildır Ali, Şirketler Muhasebesi, Seçkin Yayınevi,Bursa,2012

14 VI. YARIYIL UTL312 Lojistik Hizmet Pazarlaması (3+0) Hizmet ve hizmet pazarlaması kavramının tanımlanması, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet pazarlamasının bileşenlerinin analizi, hizmet pazarlamasında ürün, hizmet pazarlamasında fiyat, hizmet pazarlamasında dağıtım, hizmet pazarlamasında tutundurma, hizmet pazarlamasında personel, hizmet pazarlamasında fiziksel kanıtlar, hizmet pazarlamasında süreç, hizmet pazarlamasında kapasite ve talep yönetimi, hizmet pazarlamasında müşteri, hizmet kalitesi ve ilişkisel pazarlama. Hizmet pazarlaması faaliyetlerinin etkilediği ve etkilendiği çevresel şartlar, hizmet pazarlama karması ve yönetilmesi, hizmet işletmelerinde müşteri şikayetleri ve müşteriyi elde tutma yolları. Uluslar arası Pazarlamada Lojistik ve Uygulamalar, CANITEZ, Murat. Gazi Kitabevi, Hizmet Pazarlaması, İSLAMOĞLU, Hamdi. Beta Yayınevi, UTL314 Yönetim Muhasebesi (3+0) Yönetim muhasebesinin niteliği, Yönetimdeki yeri, Maliyet kavramı ve bölümlenmesi, maliyet hacim ilişkileri, toplam ve birim maliyet fonksiyonları, maliyet-hacim ilişkileri, saptama yöntemleri, maliyet hacim-kâr analizleri, yönetim kararlarına uygulanması konuları anlatılacaktır Büyükmirza, Kamil. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, 2011 UTL316 Muhasebe Denetimi (3+0) Finansal tablolarının ve dönem içi kayıtlarının doğruluğunun araştırılması, muhasebeleştirme işlemlerinin güvenilirliğini bozacak olası hata, hile ve eksikliklerin belirlenerek düzeltilmesinin sağlanmasıdır. Derste; denetim kavramları, denetim ve denetçi türleri, denetim standartları, denetçiye ilişkin standartlar, denetim kanıtları ve çalışma kağıtları, iç kontrol sistemi, raporlama standartları, kasa ve bankanın denetimi, ticari alacakların denetimi, stokların denetimi, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların denetimi, borçların denetimi, satışlar ve diğer gelirlerin denetimi konularına değinilmektedir. Selimoğlu, Kardeş Seval. Uzay, Şaban.Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi,2014. UTL318 Küresel Marka Yönetimi (3+0) İşletmelerin maddi olmayan varlıkları: şirket ismi, marka, sembol, slogan, çağrışımlar, algılanan kalite, kişi olarak marka, kurum olarak marka, sembol olarak marka, markanın stratejik yönetimi, markanın özvarlığı ve değerinin yönetimi, marka kimliği ve marka konumu, marka geliştirmede gerçek vaka analizleri. Ders Kitapları: Küresel Pazarda Marka Yönetimi ve Halkla İlişkiler, Füsun Kocabaş, Aylin

15 Pira, Mine Yeniçeri, Dönence Basım Yayım, İstanbul, 2005i Marka Değeri Yönetimi, AAKER A. David, Çevirmen: Ender Orfanlı, MediaCat Kitapları, İstanbul, Marka Yönetimi ve Marka Değerinin Ölçülmesi, YÜKSEL Aslı ve Ülkü YÜKSEL, Beta Yayınları, İstanbul, VII.YARIYIL UTL401 Uluslararası Ticari ve Ekonomik Kuruluşlar (3+0) Uluslararası ticarette etkili rol alan uluslararası kuruluşların (ILO, UNESCO, ECOSOC, OECD, GATT, IMF, Dünya Bankası gibi) yapısı, etki alanları, çalışma şekilleri, bu kuruluşların uluslararası işletmecilik açısından önemleri. Ders Kitabı : Küreselleşen Dünyada Uluslar arası Kuruluşlar, Rıdvan KARLUK, Beta Yayınları, İstanbul, UTL403 Uluslararası Ticarette Yazışmalar (3+0) İletişimde yazının önemi, yazılı kültür, yazılı iletişim, bireyler arası ve kurumlar arası iletişimde yazılı iletişimin önemi, uluslar arası ticarette yazışma türleri (iş, genel, özel), yazışma kuralları, yazı türleri, iyi bir yazıda bulunması gereken özellikler üzerine bilgiler aktarılmaktadır. Ders Kitapları:. Uluslar arası Ticarette Yazışma Teknikleri, MELEMEN, Mehmet Türkmen Kitabevi, UTL405 Kurumsal Kaynak Planlaması (3+0) ERP nin gelişimi ve temel kavramlar, ERP sistemlerinin temel modülleri, muhasebe ve finans yönetim modülü, malzeme yönetim modülü satınalma, stok ve depo yönetimi), satış ve dağıtım sistemi modülü,, üretim veri yönetimi(ürün ağaçları ve iş akışları), üretim planlama modülü (MPS, MRP, CRP),, üretim kontrol işlemleri modülü, kalite ve bakım yönetim modülleri tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), kurumsal performans yönetimi (balancedscorecard), insan kaynakları yönetimi, ERP paketleri (sap, likomgusto,netsis vs.) tanıtımı ve uygulamalar ERP Kurumsal Kaynak Planlama Stephen HARWOOD/Halefşan SÜRMEN 2005 UTL407 Tedarik Zinciri Yönetimi (3+0) MRP, MRP II, ERP sistemleri ve tedarik zincirleri, tedarik zinciri yönetiminin ortaya çıkışı, tedarik zincirleri ve yönetimleri ile ilgili temel kavramlar, tedarik zincirlerinin fabrika, tedarikçi, toptancı, perakendeci ve tüketiciler gibi unsurları arasındaki ilişkiler ve bilgi, para ve malzeme akışları, tedarik zinciri içerisinde etkin ve verimli bir ilişkinin kurulması ve bu ilişkinin sürekli ve sistemli bir şekilde devam etmesi için sürecin planlanması, yönetimi ve kontrolü, üçüncü ve dördüncü parti hizmet sağlayıcılar, tedarik zinciri ağ yapısı, tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan güçlükler. Ders Kitapları: Tedarik Zinciri Yönetimi Stratejik Planlama, Modelleme ve Optimizasyon, Hasan Kürşat GÜLEŞ, Hasan BÜLBÜL, Turan PAKSOY, Eren ÖZCEYLAN, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

16 UTL409 Elektronik Ticaret (3+0) İnternet, internet sistemi ve internet bileşenleri, internetin organizasyonel ve sosyal etkileri, e-ticaret ortamı ve e-ticaret çevresi, e-ticaretin Dünya daki ve Türkiye deki gelişimi, e-ticaret türleri ve elektronik pazarlar, internette pazarlama süreçler, internette pazarlama stratejileri, internette ürün kararları ve ürün stratejileri, internette fiyat kararları ve fiyatlandırma stratejileri, internette dağıtım kararları ve dağıtım stratejileri, internette tutundurma kararları ve tutundurma stratejileri, internette pazarlama araştırmaları, olay analizleri: ulusal firmaların e-ticaret ve internet pazarlama uygulamalarının analizi, olay analizleri: yabancı firmaların e- ticaret ve internet pazarlama uygulamalarının analizi. İnternet Ortamında Pazarlama: Elektronik Ticarete İlk Adım, KARTAL Cihat Gazi Kitabevi, Ankara, UTL411 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (3+0) Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının tanıtımı ve temel içerikleri, uluslararası muhasebe standartlarından uluslararası finansal raporlama standartlarına geçiş süreci, uluslararası muhasebe standartları ve finansal raporlama standartlarına ilişkin kurum ve kuruluşlar, uluslararası muhasebe ve finansal raporlamaların sunum ilkeleri. Uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaç duyacakları muhasebe ve raporlama süreçleri, uluslararası muhasebe uygulamaları ve gelişimi, bu standartların uygulama esasları. International Financial ReportingStandards (IFRSs) UMSB, 2005, Gürbüz GÖKÇEN, Başak ATAMAN AKGÜL, Cemal ÇAKICI, Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları, Beta Yayınları, İstanbul, UTL413 Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketler (3+0) Küreselleşmenin gelişimine genel bakış ve çokuluslu şirketlere etkisi. Küreselleşmenin safhaları ve çokuluslu şirketlerin küresel rekabeti yükseltmedeki rolü. Küresel Yönetim, Çokuluslu Şirketler, Çokuluslu şirketlerin organizasyonel yapısı ve yönetim felsefesi. Küreselleşme ve Çokuluslu İşletmecilik, Oya Aytemiz SEYMEN, Nobel Yayın, Ankara, UTL415 Sigorta ve Risk Yönetimi (3+0) Sigortanın tanımı, temel sigortacılık kavramları, sigortacılığın dünyadaki ve Türkiye deki tarihsel gelişimi, sigortanın iş süreçlerindeki yararları, sigorta sistemleri, sigorta sistemlerinin bileşenleri, sigorta sözleşmeleri, sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması, sigorta tazminatı, risk yönetimi, sigorta türleri: can, mal, sorumluluk gibi, türk sigorta sektörünün mevcut durumu, sorunları, çözüm önerileri, dünyada ve türk sigorta sisteminde lojistik ve taşımacılık uygulamaları.

17 Risk Yönetimi ve Sigorta, Mahir ÇİPİL, Nobel Kitabevi, UTL417 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri (3+0) Avrupa da birlik düşüncesi ve bunu hazırlayan nedenler, dünyadaki ekonomik entegrasyonlar ve ab, AB nin kuruluşu (AKÇT, EURATOM, AET), topluluğun genişleme süreci, Maastricht zirvesi, sonuçları ve Kopenhag kriterleri, diğer tarihi zirveler ve etkileri, AB nin yapısı ve yönetimi, dünya ekonomisi ve ab, AP nin ortak politikaları, Türkiye nin AB ye başvurusu ve sonrasındaki tarihsel gelişim, gümrük birliği ve sonrasındaki gelişmeler, tam üyelik sürecinde Türkiye. Avrupa Birliği ve Türkiye, R. KARLUK, Beta Yayınları, İstanbul, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Nurettin BİLİCİ, Seçkin Yayıncılık, UTL419 Uluslar arası Ticarette Risk Yönetimi (3+0) Risk kavramı ve çeşitleri. Risk Kaynakları. Uluslar arası alanda faaliyet gösteren işletmelerin karşılaşabileceği riskler ve Yönetim. Mala ilişkin riskler, Ödemeye İlişkin Riskler, Piyasa Riski Riskleri kaldırma ve azaltma olanakları. Uluslararası ticarette risk yönetim araçları, Uluslararası ticarette risk yönetimi, Ali POLAT. İstanbul, İstanbul Ticaret Odası Yayın No:2008 VIII.YARIYIL UTL402 Liman İşletmeciliği ve Yönetimi (3+0) Bu derste modern limanlarda gerçekleştirilen operasyon ve fonksiyonların, planlamaların, yerleştirme ve düzenlemelerin net bir şekilde anlaşılması sağlanacaktır. Bu dersle uluslararası deniz taşımacılığının karmaşıklığı araştırılacak; deniz taşımacılığı ekonomisi ve teknolojisi, liman yönetimi, liman performansı, deniz taşımacılığı hukuku, liman hukuku ve deniz kanunları işlenecektir. ERDAL, Murat. Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Beta Yayınları, UTL404 Uluslararası Ticaret Hukuku (3+0) Uluslararası ticaret hukukunun temel kavramları, uluslararası ticari anlaşmalar, uluslararası ticari alım-satım usulleri, kambiyo ve akreditif türleri, uluslararası alım-satımlarda kullanılan belgeler, INCOTERMS (uluslararası ticari terimler), başlıca uluslararası ticari sözleşme türleri, uluslararası ticari sözleşmelere uygulanacak hukuk, malların uluslararası satışına dair viyana konvansiyonu, UNIDROIT uluslararası ticari sözleşme ilkeleri, Avrupa sözleşme ilkeleri, DTÖ hukuku, uluslararası ticari tahkim ve tahkim şartı yazımı.

18 Uluslararası Ticaret Hukuku, Prof.Dr. Cemal ŞANLI ve Prof.Dr. Nuray EKŞİ, Arıkan Basım Yayın, 5. Baskı, İstanbul, UTL406 Uluslararası Fuar Organizasyonu (3+0) Fuar kavramı ve türleri, fuar organizasyonu ve özellikleri,uluslararası fuar turizminin temel özellikleri, fuar organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmaları, fuar organizasyonlarında bütçeleme ve sunulan hizmetler. Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, AYMANKUY, Yusuf. Detay Yayıncılık, Ankara 2.Çakıcı, Celil. Toplantı Yönetimi, Detay Yayınları, Ankara UTL408 İthalat ve İhracatta Devlet Teşvikleri (3+0) İthalat ve İhracata yönelik devlet teşvikleri, Türkiye'de uygulanmakta olan ihracat teşvik araçları, Ar-ge yardımları, Yurt dışı fuar katılımlarının desteklenmesine ilişkin yardımlar, Dahilde işleme rejimi, ihracatta sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası Teoride ve Uygulamada İhracat Teşvikleri, Mustafa DURMAN, Yayıncılık, İstanbul, Alfa UTL410 Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon (3+0) Globalleşme ve rekabette değişim, bu değişim içerisinde işletme yönetiminde veoperasyonel faaliyetlerinde kalitenin yeri, kalitenin tarihi gelişim süreci, kalite kavramı ve toplam kalite yönetimi, kalite yönetiminin esasları ve öncelikleri, toplam kalite yönetim süreci, liderlik ve taahhütler, müşteriye odaklanma ve müşteri tatmini, kalite güvence sistemleri, kalite ölçümleri, Türkiye de ve dünyada kalite standardizasyon sistemleri, ISO 9000 ve çeşitli kalite standardizasyon sistemleri, kalite iyileştirme ve problem çözme araçları. Toplam Kalite Yönetimi Kuram, İlkeler ve Uygulamalar, Hasan ŞİMŞEK, Seçkin Yayıncılık, Kargo Taşımacılık Hizmetleri Pazarlaması ve Hizmet Kalitesi, Şükrü YAPRAKLI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, UTL412 Uluslararası Ticarette Vergilendirme (3+0) Uluslararası ticaret yapan şirketlerin vergi yasaları karşısındaki durumu, (kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV ve gümrük vergileri); vergi iadeleri; serbest bölgede gümrük rejimi; Gümrük Birliği veya G.B.'den yapılan ticari işlemlerde vergilendirme; geçici ithal rejimi; cross-borderleasing'de vergilendirme; çift vergilendirme. Dış Ticarette Ulusal ve Uluslar arası Vergilendirme, Ersan ÖZ. Nobel Kitabevi Adana, 2002.

19 UTL414 Taşımacılık Sistemleri ve Teknolojileri (3+0) Lojistik ve taşımacılık sektöründe uygulanan araç, sistem ve yönetim biçimlerindeki teknolojik gelişmeler, bunların uygulanma biçimleri, uygulamaların lojistik sektörüne ve ülke ekonomisine etkileri, bilgi sitemlerinin tedarik zincirleri ve lojistik fonksiyonları üzerindeki etkileri, uygulamalarda bilgi sistemi seçimi, seçim kriterleri, MRP, ERP, DRP, müşteri ilişkileri yönetimi, taşımacılık/depolama/dağıtımda karar destek sistemleri, izleme teknolojileri, RFID, EDI, e-ticaret. RFID ve Tedarik Zinciri, Dr. Alp ÜSTÜNDAĞ, Sistem Yayıncılık, İstanbul, UTL416 Stok Muhasebesi (3+0) Stok Kavramı, Önemi, Türleri, Stokların Muhasebe Kuramı Açısından İncelenmesi, Stok Maliyeti, Stoklarda Değerleme, Stoklarda Muhasebe İşlemleri, Stoklarda Envanter İşlemleri, Stok Yönetimi, Planlaması, Kontrolü Ve Stokların Denetimi, Stokların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlemesi, Denetimi. Stok Muhasebesi, Abitter ÖZULUCAN, Türkmen Kitabevi, İstanbul, UTL418 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk (3+0) İş ahlakı ve sosyal sorumluluk, etik gibi konularının tanımlanması, iş hayatında iş ahlakı ve sosyal sorumluluk konularında hüküm süren doğru ve yanlış uygulamalar, iş ahlakının kurumsallaştırılması ve günümüzdeki başarılı uygulamalar, öğrencilerin bu konularda gözlemci olarak örnek bir uygulama geliştirmeleri. İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk, AY Ünal, Nobel Kitabevi, Adana, 2003 UTL420 Sigorta Hukuku (3+0) Sigorta kavramı, sigorta sözleşmelerinin çeşitli yönlerden sınıflandırılması, sigortanın önemi ve işlevleri, sigorta hukukunun kaynakları, zorunlu sigorta ve sigorta sözleşmesi akdetme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin özellikleri, sigorta sözleşmesinin unsurları, sigortacı, sigorta ettiren ve sigortalı kavramları, sigorta bedeli, sigorta ücreti (prim), risk, menfaat ve sigortalanabilir menfaatler, sigorta belgeleri; sigorta sözleşmesinde tarafların yükümlülükleri, sigorta ettirenin yükümlülükleri, sigortacının yükümlülükleri, sigorta sözleşmesinin türleri, tazminat (zarar) sigortaları, karadaki ve iç sulardaki taşıma rizikoları sebebiyle yapılan sigortalar, nakliyat sigortaları, yangın sigortası, denizcilik rizikolarına karşı sigortalar, hava rizikolarına karşı sigortalar, sorumluluk sigortası; meblağ sigortaları, internet ve sigorta, anonim ve limited şirketlerde yönetim kurulu ve müdürlerin sorumluluk sigortası, sigorta sözleşmesinin sona ermesi, sigorta sözleşmelerinden doğan tazminat davalarında yetki, sigorta kurumları, sigorta ortaklıkları, sigorta aracıları Sigorta Hukuku, Mustafa ÇEKER, Karahan Kitabevi, 2008.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S. 31.10.2017 - SALI 30.10.2017 - PAZARTESİ TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I İşletme

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4

DERS BİLGİLERİ ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT TPB 215 3 2+ 0 2 4 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim Görevlisi Serkan

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral.

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral. Lojistik Programı (METEB) Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi- I Temel Kavramlar; Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar; Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi ; Türk

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4.2017 T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Yerel Kredi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

TÜRK DIŞTİCARET VAKFI DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2014-15 PROGRAMI

TÜRK DIŞTİCARET VAKFI DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2014-15 PROGRAMI TÜRK DIŞTİCARET VAKFI DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2014-15 PROGRAMI 1.HAFTA 09.30 10.15 : Başlarken A dan Z ye Dışticaret 10.30 11.15 : Başlarken A dan Z ye Dışticaret 11.30 12.15 : Başlarken A dan Z

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final Final 09.01.2017 10:00 7502307 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 10:00 7502311 BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 13:30

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

TSEV-Oryantasyon Programı

TSEV-Oryantasyon Programı ORYANTASYON PROGRAMI-Hayat Dışı 1 TSEV-Oryantasyon Programı Programa Neden Katılmalı? Şirketinizde işe başlayan yeni mezun veya sigortacılık deneyimi olmayan çalışanlarınız; Şirket içi eğitim ve uygulamalar

Detaylı

Doktora. 2. yıl Bahar / 4. yarıyıl DERS ÖĞRETİM PLANI. Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı

Doktora. 2. yıl Bahar / 4. yarıyıl DERS ÖĞRETİM PLANI. Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

MFBP 100 Genel Muhasebe

MFBP 100 Genel Muhasebe YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ MFBP 100 Genel Muhasebe İşletme hesap işleri

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ CİHANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında birinci ve ikinci sınıflarda öğrencileri piyasa şartlarına hazırlayacak genel ve uzmanlık dersleri verilmektedir. Bu dersler YÖK tarafından belirlenmiş olup,

Detaylı

NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ALAN DIŞI DERSLER ARA SINAV PROGRAMI ALAN DIŞI DERSLER İKİNCİ ÖĞRETİM

NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ALAN DIŞI DERSLER ARA SINAV PROGRAMI ALAN DIŞI DERSLER İKİNCİ ÖĞRETİM ALAN DIŞI DERSLER ARA SINAV PROGRAMI 18 Kasım 2015 Çarşamba 14:30 Alan dışı Seçmeli Ders Müşteri İlişkileri Yönetimi Öğr.Gör. Oğuzhan AYDIN 76 SD 10 SD 12 18 Kasım 2015 Çarşamba 15:30 Alan dışı Seçmeli

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Ders No : 0690160035 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı