ASKON EKONOMİ RAPORLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASKON EKONOMİ RAPORLARI"

Transkript

1

2

3 ASKON EKONOMİ RAPORLARI 17 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN İMAJ VE BÜYÜYEN ÜMİTLER 2013 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 2012 DEĞERLENDİRMELERİ 2013 BEKLENTİLERİ

4 Bu Araştırma Raporu ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Ar-Ge Komisyonu Tarafından Hazırlanmıştır. Yapım Ftm Reklam Basım Yayın Org. San. Tic. Ltd. Şti. Kuştepe M. Tomurcuk S. İzmen Sit. A2 Blok K.4 D.21 Mecidiyeköy Şişli T F Baskı Favori Basım Favori Basım Matbaa T ISBN Basım Yeri ve Tarihi İstanbul / 2013 Her Hakkı Mahfuzdur. Bu Rapordan, Askon un İzni Alınmak ve Kaynak Gösterilmek Şartıyla Alıntı Yapılabilir.

5 ...sorumluluğumuz adil kazanç ve adil bölüşümü sağlamak ve bunu yaygınlaştırmaktır.

6 İCİNDEKİLER TABLOLAR... VI / VIII ŞEKİLLER... VIII / IX KUTULAR... X KISALTMALAR... XII ÖNSÖZ... XIII I. GİRİŞ... XV II. KÜRESEL EKONOMİDEKİ GELİŞMELER GENEL KÜRESEL GELİŞMELER ÜLKESEL VE BÖLGESEL GELİŞMELER OECD Ülkeleri OECD Dışı Bazı Ülkeler DİĞER ULUSLARARASI GELİŞMELER III. TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER GENEL EKONOMİK DURUM Tarım ve Hayvancılık Sektörü Sanayi Sektörü Hizmetler Sektörü Bazı Alt Sektörler KOBİ LER NÜFUS, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Nüfus Yapımız İstihdam ve İşsizlik FİYAT, GELİR VE TÜKETİM Fiyatlardaki Gelişmeler Gelir Dağılımındaki Gelişmeler Tüketimdeki Gelişmeler... 57

7 3.5 PARASAL KESİM Para ve Kur Politikaları Bankacılık Kesimindeki Gelişmeler Diğer Mali Kesimdeki Gelişmeler Finansal Yatırım Araçları Getirileri KAMU KESİMİ Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Kamu Borç Yönetimi ve Finansman Dengesi Özelleştirme Gelir ve Giderleri DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER Dış Ticaret İhracat İthalat Ödemeler Dengesi Uluslararası Yatırım Pozisyonu IV. GENEL DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER DÜNYA EKONOMİSİ GENEL EKONOMİK DURUM KOBİLER NÜFUS, İSTİHDAM, İŞSİZLİK FİYAT, GELİR, TÜKETİM PARASAL KESİM KAMU KESİMİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER IV / V

8 TABLOLAR Tablo 2.1 Küresel İyileşmede Hız Artışı Tablo 2.2 Avrupa Bölgesine Yapılan İhracatın GSMH ler Üzerine Etkisi Tablo 2.3 Uluslararası Konut Piyasasındaki Gelişmeler (Yıllık % Değişim) Tablo 2.4 OECD İşgücü Piyasası Şartları ( ) Tablo 2.5 Dünya Ticaretindeki Yavaş Güçlenme Tablo 2.6 Euro Bölgesine İlişkin Makroekonomik Model Simülasyonu Tablo 2.7 Mali Pozisyonlar ve Yavaş Düzelme (GSMH nin Yüzdesi) Tablo 2.8 ABD de İstihdam, Gelir ve Enflasyon (% Değişim) Tablo 2.9 ABD Mali Göstergeleri Tablo 2.10 ABD Dış Göstergeler (Milyar DOLAR) Tablo 2.11 Euro Bölgesi İstihdam, Gelir ve Enflasyon Tablo 2.12 Euro Bölgesi Finansal Göstergeleri Tablo 2.13 Çin Makroekonomik Göstergeler Tablo 2.14 Dünya İşsiz Sayısı (Milyon) Tablo 3.1 Tüketici Güven Endeksi, Alt Kalemleri ve Değişim Oranı Tablo 3.2 Kurulan Kapanan Şirketler Ocak 2013 Genel Görünümü Tablo 3.3 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları ( ) Tablo GSMH Gelişme Hızları Tablo 3.5 Cari Fiyatlarla Sektörlerin GSYH İçindeki Payları Tablo 3.6 GSYH Sonuçları Tablo 3.7 Aylık Sanayi Üretim Endeksi ( ) Tablo 3.8 Otomotiv Sanayi Yılı Verileri Tablo 3.9 Sektörel Güven Endeksleri, Alt Kalemler ve Değişim Oranları ( ) Tablo 3.10 Dönemsel Turizm Geliri ve Gideri, Tablo 3.11 Küresel Yenilik Endeksi ve Türkiye nin Konumu Tablo 3.11 KOBİ lerin Dünya daki ve Türkiye deki Payı (2010) % Tablo 3.12 İşletmelerde Ekonomik Faaliyetlere Göre Ürün ve Süreç Yeniliği Tablo 3.13 İşgücü Durumu (2011 Kasım-2012 Kasım)

9 Tablo 3.14 İşgücüne Dahil Olmayanların Nedenine Göre Dağılımı Tablo 3.15 Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelire Göre Sıralı Yüzde 20 lik Gruplar, Tablo 3.16 Hanehalkı Kullanılabilir Gelire Göre Sıralı Yüzde 20 lik Gruplar İtibariyle Yıllık Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirlerin Dağılımı, Tablo 3.17 Fert Yoksulluk Oranı % Tablo 3.18 TCMB Amaç ve Araçlarındaki Yaklaşım Farkı Tablo 3.19 TCMB Tarafından Alım-Satımı Yapılan Döviz Tutarları ( ) Tablo 3.20 Tablo 3.21 Likiditedeki Değişim ve TCMB Fonlaması Bankacılık Sisteminde Banka ve Şube Sayısı Tablo 3.22 Bankacılık Sisteminde Çalışanlar Tablo 3.23 Öğrenim Gruplarına Göre Banka Çalışanları Tablo 3.24 Mevduatın Vade Dağılımı (%) Tablo 3.25 Finansal Kiralama Sektörü Bilanço Büyüklükleri Tablo 3.26 Finansal Yatırım Araçlarının Aylık ve Üç Aylık Nominal ve Reel Getirileri (Aralık 2012) Tablo 3.27 Finansal Yatırım Araçlarının Altı Aylık ve Yıllık Nominal ve Reel Getirileri (Aralık 2012) Tablo 3.28 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Tablo 3.29 Bütçe Giderleri Tablo 3.30 Bütçe Gelirleri Tablo 3.31 Vergi Gelirleri Tablo 3.32 Tablo 3.33 Tablo 3.34 Tablo 3.35 Uluslararası Para Fonu ndan Sağlanan Finansman Merkezi Yönetim Borç Stoku Döviz Cinslerine Göre Dağılımı Türkiye nin Net Dış Borç Stoku Dönemi Gerçekleştirilen Özelleştirme İşlemleri Tablo 3.36 Ekonomik Faaliyetlere Göre İhracat Rakamları Tablo 3.37 Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre İhracat Tablo 3.38 Ülke Gruplarına Göre Yılı İhracat Rakamları Tablo 3.39 Ekonomik Faaliyetlere Göre İthalat Rakamları Tablo 3.40 Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre İthalat Tablo 3.41 Tablo 3.42 Ülke Gruplarına Göre Yılı İthalat Rakamları Ödemeler Dengesi Analitik Sunumu (2012 Ocak-Aralık) VI / VII

10 SEKİLLER Şekil 2.1 Petrol Dışı Mallardaki Fiyat Hareketliliği ( ) Şekil 2.2 Euro Bölgesi Birim Emek Maliyetleri İndeksi (1998=100) Şekil 2.3 Potansiyel GSMH ye Göre Gelir ve Gider , (GSMH nin Yüzdesi) Şekil 2.4 Euro Bölgesi Sanayi Üretim Endeksi (2005=100, Mevsimsel Düzeltilmiş) ve Kapasite Kullanım Oranı (%) Şekil 2.5 Çin deki Büyüme (Çeyrekler İtibariyle) Şekil 2.6 Dünya Hasılası Paylarında Değişim (Yüzde, ) Şekil 3.1 Tüketici Güven Endeksi Ocak 2011-Ocak 2012 Şekil GSMH Çeyrekler İtibariyle Gelişmeler (Sabit, Cari, %) Şekil Aylık Tarımsal İhracat ve İthalat Değerleri (Milyon TL) Şekil 3.4 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ( ) Şekil 3.5 Şekil 3.6 Şekil Konut Satışları (Çeyrekler İtibariyle) Bazı Madenlerin 2012 Yılı İhracat Değerleri KOBİlerde Büyüklük Grubuna Göre Girişim Sayısı, İstihdam ve Faktör Maliyetiyle Katma Değerin (FMKD) Dağılımı (yüzde ) Şekil 3.8 KOBİ lerin Dış Ticaretteki Payı (yüzde ) Şekil 3.9 KOBİ lerde Yenilik Faaliyetleri, Şekil 3.10 Girişimlerde Yıllara Göre Bilgisayar Kullanımı, İnternet Erişimi ve Web Sayfası Sahipliği (2005,2012) Şekil 3.11 Girişimlerde Yenilik Faaliyeti yüzde Şekil 3.12 Yaş Gruplarına Göre Nüfus Piramidi, 2012 Şekil 3.13 Şekil 3.14 Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100), Aralık 2012 (Yıllık Değişim Oranı) Üretici Fiyatları Endeksi (2003=100), (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranları) Şekil 3.15 Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelir Lorenz Eğrisi Şekil 3.16 Kişi Başı GSMH Hacim Endeksleri 2011 AB27=100 Şekil 3.17 Kredi Değişimi ve Cari İşlemler Açığı (GSMH ya Oran, %) Şekil 3.18 Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (2003=100)

11 Şekil 3.19 Şekil 3.20 TL Zorunlu Karşılıkların Döviz Olarak Tesis Edilebilmesine İlişkin ROK lar TL Zorunlu Karşılıkların Altın Olarak Tesis Edilebilmesine İlişkin ROK lar Şekil 3.21 YP Likit Aktiflerin Bilanço Payı (%) Şekil 3.22 TL Borçlanma Swapı ve ROM Kapsamında Tutulan Döviz (Milyar DOLAR) Şekil 3.23 Personel ve Şube Sayısı ( ) Şekil 3.24 Kredi ve Menkul Kıymetlerin Aktif teki Oranı Şekil 3.25 Banka Grupları Bazında Toplam Aktiflerin Gelişimi Şekil 3.26 Seçilmiş Rasyolar (%) Şekil 3.27 Toplam Kredi Büyümesi ( ) Şekil 3.28 Şekil 3.29 Şekil 3.30 Şekil 3.31 Şekil 3.32 Bankaların Kaldıraç Oranlarının Dağılımı Kaldıraca Dayalı İlave Zorunlu Karşılık Oranı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Milyon TL) Bütçe Giderleri (Milyon TL) Vergi Gelirleri (Milyon TL) Şekil 3.33 GSMH içinde Vergi Yükü (%) Şekil 3.34 İç Borçlanmanın Enstrümanlara Göre Dağılımı (2012 Ocak-Aralık) Şekil 3.35 İç Borçlanmanın Ağırlıklı Ortalama Vadesi Şekil 3.36 TL Cinsi Sabit Faizli İç Borçlanmanın Ağırlıklı Ortalama Vadesi Şekil 3.37 Merkezi Yönetim iç Borç Servisi Şekil 3.38 Merkezi Yönetim Bütçe Kapsamında Proje Kullanımları, 2012 Şekil 3.39 Dış Borç Servisinin Döviz Kompozisyonu (2012 Ocak-Aralık) Şekil 3.40 Yıllar İtibariyle Özelleştirme Uygulamaları Şekil 3.41 Şekil 3.42 Şekil 3.43 Yöntemler İtibariyle Özelleştirme Uygulamaları Ocak Aralık Dönemi Dış Ticareti İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (yüzde) Şekil 3.44 Çalışan Sayısına Göre Dış Ticaret (%) VIII / IX

12 KUTULAR Kutu 2.1 Kutu 2.2 Kutu 2.3 Kutu 3.1 Kutu 3.2 Kutu 3.3 Kutu 3.4 Kutu 3.5 Kutu 3.6 Euro Borç Krizi Gelişmekte Olan Ülkeleri Etkiliyor mu? Gelecek 50 Yılda Dünya Küresel İşsizlik Tarımda İlkler TÜİK Verileri ile KOBİ ler KOBİ ler ve Sorunları Rezerv Opsiyonu Mekanizması ve Uygulaması Bankacılık Sektörü ve Finansal İstikrara Yönelik Yapısal Düzenlemeler Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret

13 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD ADNKS AET ATO BDDK BDT BKM BSMV BM (UN) TÜİK DPT DTÖ (WTO) FİDER GOÜ GSMH GSYH HİA HM IMF İAB İMKB İTO KBMG KDV KOBİ KOSGEB MG OECD ÖTV OPEC ROM SDR SPK TBB TCMB TEFE TMSF TOBB TPKK TÜFE TÜİK TZE ÜFE TL : Amerika Birleşik Devletleri : Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi : Avrupa Ekonomik Topluluğu : Ankara Ticaret Odası : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu : Bağımsız Devletler Topluluğu : Bankalararası Kart Merkezi : Banka Sigorta Muamele Vergisi : Birleşmiş Milletler : Türkiye İstatistik Kurumu : Devlet Planlama Teşkilatı : Dünya Ticaret Örgütü : Finansal Kiralama Derneği : Gelişmekte Olan Ülkeler : Gayri Safi Milli Hasıla : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla : Hanehalkı İşgücü Anketi : Hazine Müsteşarlığı : Uluslararası Para Fonu : İstanbul Altın Borsası : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası : İstanbul Ticaret Odası : Kişi Başı Milli Gelir : Katma Değer Vergisi : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı : Milli Gelir : Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Yardımlaşma ve Kalkınma Teşkilatı) : Özel Tüketim Vergisi : Organization of the Petroleum Exporting Countries (Petrol İhrac Eden Ülkeler Teşkilatı) : Rezerv Opsiyon Mekanizması : Özel Çekme Hakkı (IMF Sepet Para Birimi) : Sermaye Piyasası Kurulu : Türkiye Bankalar Birliği : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : Toptan Eşya Fiyat Endeksi : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun : Tüketici Fiyat Endeksi : Türkiye İstatistik Kurumu : Tam Zaman Eşdeğeri : Üretici Fiyat Endeksi : Yeni Türk Lirası X / XI

14

15 ÖNSÖZ ASKON olarak her yıl muntazaman yayınladığımız Türkiye ve Dünya Ekonomisi Raporunun yenisini sizlere sunmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. ASKON EKONOMİ RAPORU 2012 yılını analiz eden zengin bir içerikle dolu dolu iken, 2013 yılı ve müteakip yıllarda Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin vizyon üretmede önemli bir referans niteliğine haiz hüviyette hazırlanmıştır. Ekonominin salt ekonomik dinamiklerle hareket etmediği ve sonuç üretmediği bilinen bir gerçektir. Ekonomiye etki eden diğer faktörlerin de doğru analiz edilmesi ekonomik tahminleri derinden etkileyen bir endikatördür. Özellikle siyasal gelişmeler çok önemlidir. Bir şekilde ülkemizin merkezine yerleştiği büyük menfaat kesişimlerinin hayatımızın tamamını etkilediği bir düzlemdeyiz. Adeta bölgemizde tüm rejimlerin değiştiği, eski güçlü imajların yıkılmaya yüz tuttuğu, bunun yerine yepyeni siyasal figürlerin devreye girdiği bir süreci yaşıyoruz. Buna mümasil gelişmiş kabul edilen ülkelerin, küresel krizi müteakip 5 yıldır süregelen dönemde kendine gelememe durumu, gelişmekte olan ülkeler ve özellikle bizim ülkemiz için son derece önemli bir öne çıkma fırsatı oluşturmaktadır. Böylece küresel değişim bize gülen yüzüyle yansıyacak gibi görünmektedir. Ekonominin sağlığı, genellikle makro tabloların dengesi ve KBMG hesaplarıyla ölçülmektedir. Türkiye ekonomisi göreceli olarak iyi dengelere ve devam eden büyüme trendine sahip ülke konumunu muhafaza etmektedir. Bu açıdan ciddi bir ayrışma gösterdiği de kabul edilen bir gerçektir. Ancak artık sıçrama yapma zamanıdır. 10 bin dolarlık eşik aşılmalı ve minimum 25 bin dolarlık seviyeler yakalanmalıdır. Ekonomiye karakter kazandırmalı ve özellikle değişen bölge ile ilgili olarak doğru projeksiyonlarla entegrasyon fikri pratiğe dönüştürülmelidir. Artık Türkiye yüksek katma değer üretme potansiyelini beceriye dönüştürmeyi başarmalıdır. Üstelik bunu hinterlandındaki diğer ülkelerle birlikte yapmalı, bölgesel liderlik imajının ekonomik hakkını inşa etmeyi başarmalıdır. Beklenen budur. Bunun için gerekli olan bilgi, teknoloji ve beceri üretmenin altyapısı oluşmaktadır. Biraz daha etkin bir yönetimle işbirliği imkanları artırılır ve asıl hedeflere odaklanma başarılabilirse beklentiler karşılığını bulacaktır. İç barışın temini konusunda önemli bir mesafe alınırken, İsrail özrü olumlu imaja ilave değer katmıştır. Suriye sorununun çözümü siyasal karizmaya zirve yaptıracaktır. Asıl mesele, bütün bu gelişmeleri tüm parametreler açısından dengeli ve verimli bir tarzda yönetmek ve ekonomik değere de dönüştürmeyi başarmaktır. İmajla birlikte ümitlerin de büyüdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Daha güzel günleri haketmek temennisiyle Mustafa KOCA Genel Başkan XII / XIII

16

17 GİRİŞ XIV / XV

18

19 I. GİRİŞ 18 Kasım 2002 tarihinde 57. Hükümet görevini tamamlamıştır den 2012 ye kadar geçen 10 yıllık süreçte mevcut iktidar 3. dönemini tamamlamıştır. Bu 10 yıllık dönem siyasetin, ekonominin, askeri yapının, iç ve dış algının değiştiği ve değişmeye devam ettiği bir dönem olmuştur. Bahsi geçen konularda daha çok yapısal ve uzun vadeli sorunlar yaşayan ülkemizin enerjisinin büyük bir kısmı aslında normalleşme süreci olarak adlandırabileceğimiz bir süreç için harcanmaktadır. Normalleşme çabaları sadece Türkiye açısından değil bölgesel ve küresel çapta da ele alınmalıdır. Arap dünyasındaki değişim, Avrupa ve Amerika nın içinde bulunduğu küresel ekonomik kriz ve kapitalizmin geleceği, Asya ve Afrika nın her anlamda ilgi odağı olması hususundaki gelişmeler gelecek yüzyıl için temel soru işaretlerini oluşturmaktadır. Bütün bu gelişmeler arasında Türkiye bıçak sırtı bir denge gözetmek ve hem kısa vadeli sorunlarla boğuşmak hem de orta ve uzun vadeli planlarını uygulamaya geçirmek durumundadır. Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin konulan hedefler, ya da orta ve uzun vadeli planlar Türkiye yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında üst sıralara taşıma amacı gütmektedir. Tabii ki bu stratejik hedefler başka ülkelerin çıkarları ile çatışacaktır. Ülkemiz, son 10 yılın büyük bir kısmını yukarda da belirttiğimiz gibi normalleşme adına atılan büyük adımlarla geçirmiştir: Makroekonomik istikrarın sağlanması, TL nin değerinin korunmaya çalışılması, IMF ile olan borçlu-alacaklı ilişkisinin sona erdirilmesi, sosyo ekonomik küresel bir aktör olarak etkin bir siyaset izlenmesi bir yandan normalleşmenin sebebi olurken öte yandan sonucunu da etkilemektedir. Ülkemizin önünü gören bir politikaya sahip olması mevcut küresel şartlarda gerek şart olsa bile yeter şart olmamaktadır. Daha açık ve daha büyük bir Türkiye aynı zamanda daha kırılgan bir Türkiye anlamına da gelebilir. Bunun olmaması için çok dikkatli olunması ve uzun vadeli analizlerle küresel ilişkiler kurulması gerekmektedir. Toplam dış ticaretimizin yüzde 50 sini gerçekleştirdiğimiz Avrupa nın içinde bulunduğu durum, NATO müttefikimiz ABD nin yaşadığı aşılması güç sorunlar (bütçe açığı, dış ticaret açığı, imaj sorunu, kredi krizi) geçmişte uygulanan politikaların ve beklentilerin gelecekte uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Türkiye, birçok açıdan hem kendisi ile hem de küresel rakipleri ile yarışta çıtanın üstünde kalmayı sağlayacak politikaları uygulamaya koyabilmiştir. Bu başarı ise ancak ve ancak kalıcı bir büyüme ve küresel bir aktör olmamız durumunda daha da pekişecektir. Umutlu olduğumuz gelecek ve gösterdiğimiz performans aşırı belirsizlik ortamında tam ters istikamete doğru da gidebilir. Bu yüzden, giderilmesi gereken eksiklikler ve aksaklıklara konsantre olunarak her anlamda taş üstüne taş koymaya devam edilmelidir. XVI / XVII

20 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN imaj VE BÜYÜYEN ÜMiTLER ASKON bu çerçevede kendi sorumluluklarının farkında olan bir organizasyondur. En temel sorumluluğumuz adil kazanç ve adil bölüşümü sağlamak ve bunu yaygınlaştırmaktır. Ülkenin en temel sorunlarından olan kaliteli üretim, yüksek katma değer ve istihdam konularında öncü olmak da öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Türkiye, 80 milyona yaklaşan nüfusu ve aktif insan kaynakları ile büyük bir güç olma yolundadır. Ancak yapısal anlamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu nun gelişimi için özellikle bu bölgelerdeki tarım dışı istihdamın arttırılması önem arz eden hususların başında gelmektedir. Hazırlamış olduğumuz bu rapor, 2012 yılı için Türkiye nin bir resmini çekmekte ve bu resim içerisindeki olumlu ve olumsuz hususları dile getirmektedir. Giriş bölümümüzden sonra ikinci bölümde küresel ekonomik gelişmeler ele alınmıştır ve OECD verilerini kullanarak hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki temel makroekonomik büyüklükler ile sorunlara ilişkin bir özete yer verilmektedir. Üçüncü bölümde Türkiye ekonomisi tarım, sanayi ve hizmetler grubundaki gelişmeleri ile ele alınmaktadır. Bu bölümde yer alan diğer bir alt başlık ise KOBİ leri, nüfus, istihdam ve işsizlik verilerini, fiyat, gelir ve tüketimdeki gelişmeleri açıklamaya çalışmaktadır. TÜİK tarafından yayınlanan güncel veriler ışığında hazırlanan tablo ve grafiklerle konular ele alınmaya çalışılmıştır. Rapor yayınlandığında mevcut olan en son veriler kullanılmıştır. Bu nedenle bazı konulara ilişkin 9 aylık veriler bazı durumlarda yıl sonu verileri görülebilmektedir. Üçüncü bölümün izleyen alt bölümü ise parasal gelişmeler hakkındadır. Parasal kesimi konusunda özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın uyguladığı ve uygulayacağı para ve kur politikaları, bankacılık kesimindeki değişmeler, sigortacılık, sermaye piyasası, altın borsası ve buna benzer konular yer almaktadır. Diğer bir alt bölümde ise kamu kesimi, bütçe, gelir - gider ve kamu finansmanı rakamları paylaşılmaktadır. Bunu ise ithalat, ihracat ve ödemeler dengesinin incelendiği dış ekonomik ilişkiler bölümü izlemektedir. Raporumuzun araştırmacılara, iş dünyasına ve ilgililere faydalı olmasını diliyor, bu belirsizlik ortamında dikkatli analizlerle adım adım kalıcı büyümeye doğru yol almaya vesile olmasını temenni ediyoruz.

21

22

23

24

25 2 / 3 II. KÜRESEL EKONOMİDEKİ GELİŞMELER 2.1 Genel Küresel Gelişmeler Küresel ekonominin gelişimi açısından en hızlı sayılabilecek son 5 yıllık zaman diliminde bulunmaktayız. Bu hız, dünya dengelerinin batıdan doğuya doğru kaydığı bir döneme denk gelirken bir yandan da tarihte eşine çok az rastlanacak bir etkileşim ortamının tecrübe edilmesini sağlamıştır. Çok hızlı geçen bu yıllara kısaca baktığımızda 2008 kredi krizi ile birlikte sarsılan ABD sermaye piyasaları ve yüksek kamu borçları nedeni ile silkelenen AB ile birlikte yüksek tansiyonlu bir Ortadoğu, Rusya, Suriye, dinamik bir dönüşüm ortamının olduğu iç ekonomik ve politik yapı birçok gelişmenin sindirilmeden yerini bir sonrakine bırakmasına sebep olmaktadır. Aslında, hem ABD de AB de yaşanan gelişmelerin arka planında eksik kurumsal yönetim, denetim, çıkar, sahtecilik, kamu yararının özel çıkar için kullanılması ifadelerinin yer alması bu alanlarda ne kadar geliştiğini ifade eden batılı ülkeler için sistemin iflası anlamına gelmektedir. Bu ifadelerimiz çalışmamızda serpiştirilmiş bir şekilde açıklanmaktadır. Bu bölümde OECD ülkelerine OECD verileri çerçevesinde bakılacak ve küresel ekonomik gelişmelere ilişkin bazı bilgiler sunulacaktır yılı açısından dünyanın genel ekonomik yapısına bakıldığında hissedilir bir yavaşlama görülmektedir yılından miras kalan kırılganlıklara eklenen Euro Bölgesi ndeki durgunluk ve gelişmekte olan birçok ülkedeki beklenmeyen yavaşlama, bu durgunluğun temel faktörleri arasında yer almaktadır. Yine Euro krizinin küresel faaliyetlere ve küresel güvene olan olumsuz etkileri, artan belirsizlik ortamı ve daha sıkı iktisat politikası önlemlerinin alınması, hem geçmişi hem de gelecekteki gelişmeleri ipotek altına alan olumsuz sinyaller olarak ortaya çıkmaktadır. Euro Bölgesi dışında kalan diğer OECD ülkelerine bakıldığında, daha önceki yıllardan farklı bir şekilde ülke içi dinamiklerde yüksek risk taşıyan unsurlarda artış görülmüştür. Yani yüksek işsizlik, düşük güven düzeyi gibi hususların ekonomik faaliyetleri daha da yavaşlatması söz konusu olabilecektir. Bu gelişmeler ışığında, küresel büyümenin bir müddet daha baskıda kalacağı görülmektedir. OECD tarafından yapılan projeksiyonlar çerçevesinde 2013 yılı boyunca artmaya çalışan bir büyüme hızı, büyüme çabası çerçevesinde (yani ciddi bir küresel büyüme değil sadece bir büyüme çabası genel olarak hakim olacaktır) küresel ekonomi gelişecektir. Bu projeksiyonların hazırlanmasında temel varsayım olarak ülkelerin farklı düzeylerde uygulayacağı iktisat politikalarının çok büyük riskleri ortadan kaldıracağı varsayımı da yapılmaktadır. Yani küresel ekonomi daha kötüye gitme eğilimine sahip olmakla birlikte daha iyiye gitmesi kısa vadede pek mümkün gözükmemektedir. Tablo 1 in de detaylarında görüleceği üzere OECD büyümesinin yakın dönemde düşük düzeyde gerçekleşmesi beklenmektedir. Euro Bölgesi veya diğer ülkelere ilişkin detaylar da yine Tablo 1 den görülebilmektedir. Euro Bölgesi nin 2013 yılı boyunca yaşadığı durgunluk ve kamu kesimi borçlarının da yine büyük oranda devam

26 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN imaj VE BÜYÜYEN ÜMiTLER edeceği öngörülmektedir. Hızı ve etkisi farklılık arz etse bile OECD dışında yer alan temel ekonomilerdeki iyileşme hızının OECD ülkelerine göre kısmen daha iyi olması beklenmektedir. Eğer Euro Bölgesi krizi daha da yoğunlaşırsa ve bazı yüksek etkili risklerden kaçınmak mümkün olmazsa büyüme oranının beklentilerin de altında kalacağı öngörülmektedir. Tablo 2.1 Küresel İyileşmede Hız Artışı Ortalama % Çeyrek Verileri Reel GSH Büyümesi ABD Euro Bölgesi Japonya Çıktı Açığı İşsizlik Oranı Enflasyon Mali Denge Dünya Reel Ticaret Artışı Dünya Reel GSH Artışı Kaynak: OECD Economic Outlook, 2012, Issue 2, No: 92 Genel küresel gelişmelerle ilgili olan bu bölümde öncelikle mevcut durumda yer alan temel iktisadi ve finansal güçler ele alınacak ve ardından enflasyon, işgücü piyasası ve dış dengelerle ilgili konulara değinilecektir. İzleyen bölümler için temel riskler ve projeksiyonlar ve Euro Bölgesi krizini çözmek için gerekebilecek politik aksiyonlar üzerinde tartışılacak ve daha sonra da mevcut projeksiyonlar çerçevesinde alınabilecek önlemler ve gerçekleşmesi olası riskler üzerinde durulacaktır. Küresel Ekonomideki Temel Güçler Talep ve Faaliyetlerle İlgili Gelişmeler OECD Bölgesi ndeki iyileşme hızı, bölge geneli için, oldukça düşük düzeyde gerçekleşmektedir. Aslında OECD Bölgesi nde daha önce yaşanan durgunluklarla kıyaslandığında güncel durgunluğun ve faaliyetlerdeki yavaşlamanın geçmişe göre çok daha düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. Küresel düzeyde beklentilerin de üzerinde bir zayıflık bulunmaktadır. Temel sebepler zayıf iş dünyası, tüketici güvenindeki eksiklik nedeni ile tüketim malları ve sermaye mallarında oluşan baskı olarak ifade edilebilir. Küresel ekonomik yapıda birçok unsurun ve olumsuzluğun bir araya gelmesi aynı zamanda sorunun kaynağı ve çözümü noktasında da ayrı bir sıkıntı oluşturmaktadır. Avrupa Birligi bünyesinde oluşan borç krizi ve alınan iktisat politikası önlemleri hem OECD ülkelerini hem de OECD dışı ülkeleri ticaret, finansman ve güven açısından etkilemekte ve geniş çaplı mali konsolidasyon ve sıkı para politikaları da ek sıkışma unsurları olarak ortaya çıkmaktadır.

27 4 / 5 Kutu 2.1 Euro Borç Krizi Gelişmekte Olan Ülkeleri Etkiliyor mu? Başlıca gelişmekte olan ekonomilere bakıldığında 2012 yılının bir önceki yıla göre üretim açısından daha zayıf olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki bu geri çekilmenin sıkı para politikası ve Euro Bölgesi krizinden etkilendiği söylenebilir. Dağılma (spillover) etkisi olarak da ifade edilebilecek bir etki ile Euro Bölgesindeki sorunlar, ticari, mali ve iş kanalları aracılığı ile diğer ülkelere de yayılmaktadır. Tabir yerinde ise, devamlı ziyaret edilen hasta bir komşunun en nihayetinde diğer komşulara da hastalık bulaştırması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Ancak kimin ne kadar ve ne sürede hasta olacağı sorusu da önemli olmaktadır. Yani hangi ülkelerin ve ne boyutlarda ne sürelerde etkileneceği de önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında birçok merkez ve batı Avrupa ekonomilerinin daha yüksek oranda etkilendiği görülmektedir. Avrupa dışında bakıldığında ise bu maruz kalmanın daha çok Güney Afrika ve Çin dahil birçok Asya ülkesinde olduğu görülmektedir. Krizin derinleşmesi ile birlikte Avrupa ülkelerinin Avrupa dışından yaptığı ithalat yıllık yüzde 3.25 oranında düşüş göstermiştir. Hindistan ve Güney Afrika dan ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde azalma kaydederken; Rusya ve Endonezya yüzde 8-9, Çin ve Brezilya ise yüzde 6 ve 3 oranlarında düşüş kaydetmiştir. İhracattaki azalmanın da etkisi ile 2012 yılı ilk yarısı için Hindistan, Çin ve Endonezya GDP büyümesi yüzde 0.25 oranında azalmıştır. İhracattaki azalmanın yatırımlara olan olumsuz etkisi de muhtemelen izleyen bir etki olarak kendini gösterecektir. Avrupa Bölgesi ndeki zayıf talep yapısı hizmet ihracatını da bu bölgeye azaltacaktır. İhracat hacmindeki artış oranlarını gösterge olarak aldığımızda Avrupa Bölgesi ndeki ithalat hacmi değişikliklerin direkt etkilerini aşağıdaki Tablo dan görebiliriz. Tablo 2.2 Avrupa Bölgesine Yapılan İhracatın GSMH lar Üzerine Etkisi Euro Bölgesi İhracat Artışı (Yıllık GSMH nın Yüzdesi) Büyümeye Olan Katkısı (% değişim) Gsmh daki Yıllık Değişim (Yüzde) Çin Hindistan Rusya Brezilya Endonezya Güney Afrika Kaynak: Eurostat, IMF Direction of Trade Statistics and OECD Analytical Database. Bu tür yüksek stresli ve riskten kaçınma güdüsünün olduğu durumlarda oluşan aşağı yönlü baskıların küresel hisse senedi piyasalarını da etkilemesi, kredi marjlarının açılması ve genel itibariyle finansal ortamı bozması da görülebilmektedir. Borçlanmadan kaçınma güdüsü dolaylı olarak kredi artışını ters yönde etkileyecektir. Örneğin Avrupa bankalarının sınır ötesi gelişmekte olan ekonomilere verdiği kredilerde ciddi düşüşler görülmektedir. Yüksek risk ağırlıklı kredilerde kesintiye gidilmekte bundan da proje finansmanı, uçak-gemi leasingleri gibi büyük çaplı işlemler olumsuz etkilenmektedir. Küresel düzeyde iş düşüncesi ve şevki ile buna bağlı olarak talep yapısı birçok ekonomi açısından zayıf kalırken ABD ve Kanada da, Japonya ve AB ye göre daha güçlü olduğu görülmektedir. Küresel ticaret de olumsuz etkilenmiş ve hem sermaye hem de talep mallarında çok hafif faaliyetler görülmüştür. Avrupa çapında uygulanan mali konsolidasyonun 2012 yılı için OECD çapında yüzde 1 ile yüzde 1.5 oranında bir küçülmeye neden olacağı tahmin edilmektedir. Bu küçülmede daha önce de bahsettiğimiz dağılma etkisinin de olduğu görülmektedir. Kamu harcamalarındaki azalma da yine konsolidasyon (bütçe açıklarını azaltmak için uygulanan politikalar) hanesine yazılmalıdır. Bu tür önlemlerin uzun vadede iyi olduğu söylense bile kısa vadede ciddi sorunlara dönüştüğü aşikardır. Zaten kriz öncesin-

28 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN imaj VE BÜYÜYEN ÜMiTLER de zayıf ve fonksiyonsuz finansal sistemlere sahip olan ülkelerin hanehalkı ve firma harcamalarının çok daha olumsuz etkilenmesi beklenmelidir. Tüm bu gelişmeler sonunda yatırımların da OECD çapında azalması gayet normal olacaktır. Yatırım projelerinin geciktirilmesi ancak talep yapısında kalıcı ve önemli bir artış ile birlikte ciddi olarak hareket kazanacaktır. Tüm bu gelişmelerin hanehalkı talebini etkilemesi nedeni ile hanehalkı harcamalarında ciddi düşüşler olmuştur. Dayanıklı tüketim mallarında düşüş yaşanmıştır. Örneğin araç satışlarında yüzde 23 oranlarında azalmalar kaydedilmiştir. Bazı ülkelerde hisse senedi piyasalarının olumsuz seyretmesi, ABD ve bazı ülkelerde artan konut fiyatları ve borç azaltma faaliyetleri olumlu gelişmeler olarak görülmektedir. Konut piyasasından bahsetmek gerekirse, OECD ülkelerinde genel yapının zayıf olduğu, reel fiyatlarda düşüş olduğu ve konut yatırımlarının birçok ülkede hala normal düzeylerinin altında olduğu görülmektedir. Tablo 2.3 Uluslararası Konut Piyasasındaki Gelişmeler (Yıllık % Değişim) Son Çeyrek Konut Fiyatı / Kira Oranı Konut Fiyatı / Gelir Oranı Son Çeyrek ABD Ç Japonya Ç Almanya Ç Fransa Ç İtalya Ç İngiltere Ç Kanada Ç Avustralya Ç Belçika Ç Danimarka Ç Finlandiya Ç Yunanistan Ç İrlanda Ç Kore Ç Hollanda Ç Norveç Ç Yeni Zellanda Ç İspanya Ç İsveç Ç İsviçre Ç Toplam Euro Ç Toplam Kaynak: OECD EconomicOutlook, 2012, Issue 2, No: 92

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014

Yıllık Ekonomik Rapor 2014 2014 Yıllık Ekonomik Rapor 21 21 Yıllık Ekonomik Rapor T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 21 Yıllık Ekonomik Rapor 21 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. (http://www.maliye.gov.tr)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr I ISBN: 978-605-137-463-5 TOBB Yayın No: 2015/253 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?

Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Soru ve cevaplarla dünya ve Türkiye ekonomisi: Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Ekim 2014 İçindekiler Global ortam 2 Türkiye ekonomisi 20 Yazar Hakkında Dr. Murat Üçer Deloitte Ekonomi Danışmanı Murat Üçer,

Detaylı

Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde...

Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde... Ekonomik Görünüm Merkez bankalarının gölgesinde... Temmuz 2014 İçindekiler Özetle... 2 Global ortam 4 Türkiye ekonomisi 12 - Büyüme ve istihdam - Enflasyon ve para politikası - Bütçe ve maliye politikası

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı