T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Nisan 1994 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 26 Nisan 1994 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Nisan 1994 SALI Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 94/5362 Milletlerarası Andlaşmalar Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin 8-11 Ekim 1991 tarihlerinde Kahire'de yapılan 7 nci Olağan Hükümetlerarası toplantısında kabul edilen ilişik "Akdeniz'in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü'ne IV. Ek"in onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 16/2/1994 tarihli ve EİUK-AEP sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/3/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI M. KARAYALÇIN N. CEVHERİ Y. AKTUNA A. Ş. EREK Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam t. TEZ B. S. DAÇE T. AKYOL M. A. YILMAZ Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam N. KURT M. KAHRAMAN A. A. DOĞAN A. ATAÇ Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam E. ŞAHİN N. TEKİNEL Ş. ERDEM M. S. OKTAY Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam Adalet Bakam M. GÖLHAN N. MENTEŞE H. ÇETİN 1. ATTİLA Milli Savunma Bakam İçişleri Bakam Dışişleri Bakanı Maliye Bakam N. AYAZ 0. KUMBARACIBAŞI M. K. DİNÇ Milli Eğitim Bakam Bayındırlık ve İskan Bakam Sağlık Bakam M. KÖSTEPEN R. ŞAHİN M. MOĞULTAY Ulaştırma Bakam Tarım ve Köyişleri Bakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik B a M. T. KÖSE V. ATASOY D. F. SAĞLAR Sanayi ve Ticaret Bakam Enerji ve Tabii Kaynakla r Bakam Kültür Bakam A. ATEŞ H. EKİNCİ R. AKÇALI Turizm Bakam Orman Bakam Çevre Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Akdeniz'in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolüne IV. Ek Bu ek, iş bu Protokolün 4.1 (b) maddesi doğrultusunda atmosfer yoluyla taşınan kara kökenli kaynaklardan ortaya çıkan kirlenmeye bu Protokolün uygulama koşullarını tanımlar. (1) Bu Protokol aşağıdaki koşullar altında atmosfere kirletici deşarjlara uygulanacaktır: (a) Hakim meteorolojik koşullar altında deşarj edilen maddenin Protokol alanına taşınması veya taşınabilirliği, (b) Protokol alanına veya altbölgelerine maddenin girişi, başka şekilde alana ulaşan aynı maddelerin miktarlarıyla bağlı olarak, çevre için zararlıdır. (2) Bu Protokol, iş bu Protokolün 4.2 maddesi hükmüne tabi sabit yapay açık deniz yapılarından, taraf ülkelerin sınırları içindeki kara kökenli kaynaklardan Protokol alanını etkileyen atmosfere kirletici deşarjlara da uygulanacaktır. (3) Atmosfer yoluyla kara kökenli kaynaklardan Protokol alanının kirlenmesi halinde, bu Protokolün 5. ve 6. maddelerindeki hükümler, bu Protokolün Ek I ve ll'sinde sıralanan uygun madde ve kaynaklara, taraflarca mutabık kalındığı şekilde tedricen uygulanacaktır. (4) Bu ekin 1. paragrafında belirtilen koşullara bağlı olarak, bu Protokolün Madde 7.1 hükümleri : (a) Akit taraflarda mevcut olan hava kirletici kaynakların yer ve dağılımlarına ait bilgilere bağlı olarak atmosfere yayılan deşarjlar-maddelerin miktar ve oranı, (b) Yakıt ve hammaddelerde tehlikeli maddelerin muhteviyatı, (c) yakma prosesleri, Hava kirliliği kontrol teknolojilerinin verimliliği ve daha verimli üretim ve yakıt (d) Tarım ve ormancılıkta tehlikeli maddelerin kullanımına da uygulanacaktır. (5) Her ne zaman uygunsa, bu Protokolün III. Ekinin hükümleri, atmosfer yoluyla oluşan kirlenmeye uygulanacaktır. Kabul edilebilir ortak yayılma faktörleri ve metodolojileri kullanılarak hava kirliliği izleme ve modellemesi, kara kökenli kaynaklardan atmosfere yayılan kirleticilerin miktarları ve oranlarının envanterlerinin derlenmesi ile birlikte, maddelerin atmosferik çökmelerinin değerlendirilmesinde de uygulanacaktır. (6) Yukarıdaki 1 den 5'e kadar ki paragraflarda belirtilmeyen bu Protokolün bölümlerinde içerileri bütün maddeler, bu ekin 1. Paragrafında belirlenen koşullara bağlı olarak ve her nerede uygunsa atmosfer tarafından taşınan kara kökenli kaynaklardan oluşan kirlenmeye eşit olarak uygulanacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 ANNEX IV TO THE LBS PROTOCOL This annex defines the conditions of application of this Protocol to pollution from landbased sources transported by the atmosphere in terms of Article 4.1 (b) of this Protocol. (1) This Protocol shall apply to polluting discharges Into the atmosphere under the following conditions: (a) (b) the discharged substance is or could be transported to the Protocol Area under prevailing meteorological conditions; The input of the substance into the Protocol Area or its subregions is hazardous for the environment in relation to the quantities of the same substance reaching the Area by other means. (2) This Protocol shall also apply to polluting discharges into the atmosphere affecting the Protocol Area from land-based sources within the territories of the parties, from fixed man-made offshore structures, subject to the provision of Article 4.2 of this Protocol. (3) In the case of pollution of the Protocol Area from land-based sources through the atmosphere, the provisions of Articles 5 and 6 to this Protocol shall apply progressively to appropriate substances and sources listed in Annexes I and II to this Protocol as will be agreed by the Parties. (4) Subject to the conditions specified in paragraph 1 of this annex, the provisions of Article 7.1 of this Protocol shall also apply to: (a) (b) (c) (d) discharges - quantity and rate - of substances emitted to the atmosphere, on the basis of the information available to the Contracting Parties concerning the location and distribution of air pollution sources; the content of hazardous substances In fuel and raw materials; the efficiency of air pollution control technologies and more efficient manufacturing and fuel burning processes; the application of hazardous substances in agriculture and forestry. (5) The provisions of Annex III to this Protocol shall apply to pollution through the atmosphere whenever appropriate. Air pollution monitoring and modelling using acceptable common emission factors and methodologies, shall be carried out In the assessment of atmospheric deposition of substances, as well as in the compilation of inventories of quantities and rates of pollutant emissions into the atmosphere from land-based sources. (6) All Articles, including parts thereof to this Protocol not mentioned in paragraphs 1 to 5 above shall apply equally to pollution from land-based sources transported by the atmosphere wherever applicable and subject to the conditions specified in paragraph 1 of this Annex. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Karar Sayısı : 94/5424 Karadeniz'de Çevrenin Korunması ve Yönelimi Projesi çerçevesinde İstanbul'da kurulacak Program Koordinasyon Birimi'ne ilişkin 3/2/1994 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli Mutabakat Metni'nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 3/3/1994 tarihli ve EIUK sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/3/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan M. KARAYALÇIN N. CEVHERİ Y. AKTUNA A. Ş. EREK Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 1. TEZ Devlet Bakanı B. S. DAÇE Devlet Bakanı T. AKYOL Devlet Bakam M. A. YILMAZ Devlet Bakanı N. KURT I. TEZ A. A. DOĞAN A. ATAÇ Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı E. ŞAHİN Devlet Bakanı N. TEKİNEL Devlet Bakanı Ş. ERDEM Devlet Bakam M. S. OKTAY Adalet Bakanı M. GÖLHAN Milli Savunma Bakanı N. MENTEŞE İçişleri Bakam II. ÇETİN Dışişleri Bakanı İ. ATTILA Maliye Bakanı N.AYAZ Milli Eğitim Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı M. K. DİNÇ Sağlık Bakanı M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakam R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakan V.ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı 11. F.SAĞLAR Turizm Bakanı V. H. EKİNCİ Orman Bakanı R. AKÇALI Çevre Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 4

5 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 MUTABAKAT METNİ Bu Mutabakat Metni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında Karadeniz'de Çevrenin Korunması ve Yönetimi Projesi'ni (RER/93/631) yürütecek olan Program Koordinasyon Birimi'nin Türkiye'de kurulmasına ilişkindir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bu Metnin amaçları bakımından Çevre Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Hizmetleri Ofisi (UNDP/OPS) tarafından temsil edileceklerdir. TARAFLAR AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARI GÖZÖNÜNE ALMIŞLARDIR: - Türk Hükümeti, yılları arasında GEF (Global Çevre İmkanı) tarafından finanse edilecek olan "Karadeniz'de Çevrenin Korunması ve Yönetimi Projesi" başlıklı projeye (bundan böyle "Proje" olarak adlandırılacaktır) katılma kararı almıştır. Projenin amacı, Karadeniz ekosisteminin restorasyonu ve Karadeniz'in bütün doğal kaynaklarının korunmasıdır. - UNDP, Proje Hizmetleri Ofisi aracılığıyla (UNDP/OPS) Projenin İcra Kuruluşu olarak görev yapmayı kabul etmiştir. Türk Hükümeti, Projenin Program Koordinasyon Birimi'ne (bundan böyle "PKB" olarak adlandırılacaktır) ve Karadeniz (Bükreş) Sözleşmesini yürütmekle görevli Sekretarya'ya İstanbul'da evsahipliği yapmayı kabul etmiştir. PKB'nin ana görevi, Projenin uygulanması ve geliştirilmesi amacıyla, Yönlendirme Komitesi, Ulusal Koordinatörler Temas Grubu ve Donör Koordinasyon Grubu'nun talimatları doğrultusunda bir koordinasyon ve yönetim yapısı sağlamak ve Komisyon Sekretaryası ile yakın işbirliği içinde çalışmaktır. TARAFLAR ŞU KARARLARA VARMIŞLARDIR: Madde 1. Program Koordinasyon Birimi (PKB), UNDP'nin himayesi altında kurulan, İstanbul'da yerleşik, uluslararası ve kâr amacı gütmeyen hükümet dışı bir kuruluştur. Madde 2. Türk Hükümeti, PKB için 4 meslek elemanı, en fazla üç yardımcı personel, en fazla üç idari personel (bir büro yöneticisi ve yabancı dil bilen iki adet sekreter) ve bir adet destek personeline (şoför) yetecek büro alanı sağlayacaktır. Türk Hükümeti aşağıdaki imkanları sağlayacaktır: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : F i z i k i İhtiyaçlar: 3 meslek elemanı ve 1 danışmanın çalışabilmesi için 4 ayrı büro - yardımcı personel için 2 büro; idari yardımcı ve i k i sekreter de dahil olmak üzere yerel olarak işe alınacak destek personeli için ortak bir büro; büro araçları (bilgisayarlar, iletişim araçları, fotokopi makinası, görsel-işitsel araçlar vb.) ve toplantı belgelerinin, toplantı raporlarının, bültenlerin vb. dokümanların hazırlanabilmesine elverecek mekan; - Dosya ve kitap arşivi için mekan; - 12 kadar kişinin toplanabileceği bir toplantı odası; - PKB'nin kullanımına tahsis edilecek tuvalet; - Güvenli park alanı. Ekipman : PKB Aşağıdaki UNDP/OPS malzemeleri i l e donatılacaktır: 180M har d disk ve SVGA ekranlı ve UPS ve/veya voltaj düzenleyicisi destekli sekiz adet 386 veya 486 bilgisayar; - Anahtar ünitesine sahip ortak kullanımlı üç adet lazer yazıcı ; - "Microsoft Word for Windows", "Microsoft Excell", "HG for Windows" dahil lisanslı yazılımlar; Dia ve tepegöz projektörü ve video projektörü gibi görselişitsel ekipman; - Normal kağıtlı faks cihazı; - Yüksek kapasiteli fotokopi makinası. Yer: PKB şu adreste ikamet edecektir: Yeşilköy Halkalı Asfaltı No:9 Florya-İSTANBUL Madde 3. PKB, IDD teçhizatlı i k i telefon hattı, sadece faksa tahsis edilmiş bir hat, teleks erişim imkanı ve önerilen büro malzemesine uygun elektrik donanımına sahip olacaktır. Telefon hatları, PKB ve alan istasyonları arasında elektronik veri iletişimi ve E-Maıl haberleşmesine olanak tanıyacak kalitede olmalıdır. Büro olarak ayrılan mekanlar ihtiyaca bağlı olarak soğutulacak veya ısıtılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 Madde PKB, proje için ihtiyaç duyulması halinde, PC dia hazırlayıcısı, profesyonel video kamera ve mixing masası, renkli yazıcı, CD ROM birimi ve diğerleri gibi daha gelişmiş araç ve gereçleri kendi işletme bütçesinden karşılayacaktır PKB, PKB'de bulunan proje araç gereçlerinin bakım ve işletme giderlerini proje bütçesinden karşılayacaktır. Madde 5. Büronun ve sıhhi tesisatın temizliği, havalandırma ve ısıtma dahil olmak üzere su ve elektrik giderleri PKB tarafından karşılanacaktır. Madde 6. Türk Hükümeti, PKB personeli, bürosu ve malzemeleri için Birleşmiş Milletler normları ve uygulamalarına uygun güvenliği sağlayacak ve tesislerin sigorta işlemleri için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Madde 7. PKB, uluslararası ve bölgesel uzmanlardan oluşan bir çekirdek kadro tarafından desteklenecek bir koordinatör tarafından yönetilecek ve koordine edilecektir. Katılımcı Hükümetler PKB'ne ilave bir katkı olarak ek personel görevlendirebileceklerdir. Madde 8. Türk Hükümeti, PKB çalışanları ve seminer, konferans ve proje tarafından desteklenen diğer etkinliklere katılacak olan uzman ve danışmanlar için gereken ülkeye giriş işlemlerinde yardımcı olacaktır. Madde 9. Türk Hükümeti, PKB'ne ve Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olanlar haricindeki PKB personeline Birleşmiş Milletler'in İmtiyaz ve Muafiyetlerine dair Sözleşme'nin 5'inci ve 6'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Birleşmiş Milletlere ilişkin uygulamaları ile uyumlu olarak gerekli imtiyaz ve muafiyetleri sağlar. Madde 10. Türk Hükümeti, standart BM yerel tedarik prosedürleri uyarınca, proje için yapılacak resmi nitelikteki yerel satınalımlarda yerel vergi (KDV) muafiyeti sağlayacaktır. Madde 11. Proje Koordinatörü, Türk Hükümeti ile iletişimi gerektiren idari konularda UNDP'nin Türkiye'deki Daimi Temsilcisine danışacaktır. Proje Koordinatörü, Projenin bizzat esasına ilişkin konularda, Ulusal Koordinatörler ile doğrudan yazışma yapabilecektir. Bu durumda Proje Koordinatörü sözkonusu yazışmaların birer örneğini bilgi için UNDP Daimi Temsilcisine ya da Birleşmiş Milletler Temsilcisine (hangisi uygunsa) iletecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Madde 12. işbu anlaşma 3 yıl için geçerli olacaktır. Metin, taraflar arasında mektup teatisi yoluyla değiştirilebilir. Bu durumda, sözkonusu değişiklik, teati edilen mektuplardan sonuncusunun diğer tarafça alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. İmzalayanlar: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Sumru NOYAN, Elçi Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı (İmza) UNDP/OPS adına Edmund J.CAIN UNDP Türkiye Daimi Temsilcisi (İmza) (Yer) (Tarih) Ankara MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between the Government of Turkey and the United Nations Development Programme (UNDP) for the establishment in Turkey of the Programme Co-ordination Unit (PCU) of project RER/93/G31 for the Environmental Management and Protection of the Black Sea. For the purposes of this Memorandum the Government of Turkey and the United Nations Development Programme will be represented by the Ministry of Environment and the United Nations Development Programme Office for Project Services (UNDP/OPS) respectively. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 26 Nisan 1994 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 CONSIDERING THAT The Government of Turkey has decided to participate in regional project entitled "Environmental Management and Protection of the Black Sea", hereinafter referred to as the "Project", to be funded by the Global Environmental Facility (GEF) from 1993 to 1995; The Project Objective is the restoration of the Black Sea ecosystem and protection of all its natural resources; The UNDP has agreed through its Office for Project Services (UNDP / OPS) to act as the Executing Agency of the project; The Government of Turkey has agreed to host the programme co-ordination unit (hereinafter referred to as the "PCU") for the Project and the Secretariat for implementing the Black Sea (Bucharest) Convention in Istanbul; The major role of the PCU is to provide a coordination and management structure for the development and implementation of the Project, consistent with directions provided by the Steering Committee, the National Coordinators' Contact Group and the Donor Co-ordination Group and will work in close association with the Commission Secretariat; THE PARTIES HAVE AGREED TO : Article 1 : The Programme Co-ordination Unit (PCU) is a non-profit international non-governmental organization, established under the auspices of the UNDP and based in Istanbul, Turkey. Article 2 : The Government of Turkey will provide office space to the PCU, sufficient for the work of 4 professionals, up to three seconded staff, up to three administrative staff (one office administrator and two multilingual secretaries), and one support staff (driver). The Government of Turkey will provide the following facilities : Physical Requirements four seperate offices for the three professional staff and one consultant staff; two offices for seconded staff _ one common office space to accommodate locally recruited support staff to include Administrative Assistant and two Secretaries; Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Space for office equipment (computers, communications equipment, copying machine, audiovisual equipment, etc.), and sufficient space for the preparation of documents for meetings, meeting reports, and bulletins; archiving space for files, books, etc. access to meeting room for up to 12 persons appropriate toilet facilities reserved for PCU use secure car parking spaces Equipment The PCU will be equipped with the following UNDP/OPS equipment: eight 386 or 486 computers with 180M hard disks and SVGA screens, appropriately supported with UPS and/or voltage stabilizers as required three shared laser printers with switching unit licensed software including Microsoft Word for Windows, Microsoft Excell, HG for Windows Audiovisual equipment such as slide and overhead projector and video projector plain paper fax hihg-volume photocopier Location The PCU will be located at : Yeşilköy Halkalı Asfaltı, No : 9 Florya, Istanbul Article 3 : The PCU will have two telephone lines equipped with IDD, one dedicated fax line, access to telex, electrical power suitable for the proposed office equipment. Telephone lines should be of sufficient quality to support electronic data transmission between the PCU and field stations, as well as . The office spaces will be air conditioned or heated as appropriate. Article 4 : 4.1. The PCU will provide from its operational budget advanced equipment such as PC slide maker, professional video camera and mixing table, color printer, CD Rom unit, and other specialized items as may be required by the project. 4.2 The PCU will cover from the project budget all maintenance and operational expenses of project equipment installed at the PCU. YürütmeveİdareBölümü Sayfa : 10

11 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Article 5 : The PCU will arrange for its running costs by providing cleaning services for the office and sanitary facilities, water and electricity supply including air conditioning and heating. Article 6 : The Government of Turkey will provide appropriate security, consistent with the United Rations norms and practice, for the PCU personnel, office and goods and will make arrangements for insurance coverage for the premises. Article 7 : The PCU will be managed and co-ordinated by a co-ordinator, assisted by a core staff composed by a team of international and regional experts. Additional staff may be seconded by participating Governments as an additional contribution to the PCU. Article 8 : The Government of Turkey will assist all immigration requirements for the PCU employees, experts and consultants participating in seminars, conferences, and other activities, as sponsored by the Project. Article 9 : The Government of Turkey grants immunities and privileges to the PCU and its personnel, other then those of Turkish nationality, within the framework of the 5 th and 6 th article of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations and consistent with the practice regarding the United Nations. Article 10 : The Government of Turkey grants local tax (VAT) exemption to local purchases of formal character under the project in keeping with standart UN system local procurement procedures. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Article 11 : The Project Co-ordinator w i l l consult the UNDP Resident Representative in Turkey on those managerial issues requiring communication with the Government of Turkey. On the substantive issues of the project i t s e l f, direct communication w i l l be maintained with the National Coordinators with information copies to the relevant UNDP Resident Representative / Representative of the United Nations, where appropriate. Article 12 : The present agreement w i l l be valid for three (3) years. It can be modified through an exchange of letters between both parties, to take effect from the date of receipt of the last of these. Signed by on behalf of the Government of Turkey (Name and Title)Sumru NOYAN (Signature) Minister Plenipotentiary Deputy Director General Of Multilateral Economic Relations on behalf of UNDP/OPS Fax PS 22 dated 24/01/94 from Mr. R. Helmke, OPS (Edmund J.Cain - Resident Representative) (Signature) (Place) ANKARA (Date) Yürütme ve İdare BöIümü Sayfa : 12

13 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Karar Sayısı : 94/5425 Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu (Avrupa Konseyi İskan Fonu)'ndan Göçmen Konutları İlave Projesi'nde kullanılmak üzere sağlanan Yen tutarındaki krediye ilişkin 27 Ekim 1993 tarihinde Paris'te imzalanan ekli Anlaşmanın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 4/3/1994 tarihli ve EİUK/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/3/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan M. KARAYALÇIN Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. N. CEVHERİ Devlet Bakam Y. AKTUNA Devlet Bakam A. Ş. EREK Devlet Bakam t. TEZ Devlet Bakanı B. S. DAÇE Devlet Bakam T. AKYOL Devlet Bakam M. A. YILMAZ Devlet Bakam N. KURT Devlet Bakanı 1. TEZ Devlet Bakam V. A. A. DOĞAN Devlet Bakam A. ATAÇ Devlet Bakam E. ŞAHİN Devlet Bakanı N. TEKİNEL Devlet Bakam Ş. ERDEM Devlet Bakam M. S. OKTAY Adalet Bakam M.GÖLHAN Milli Savunma Bakam N. MENTEŞE İçişleri Bakanı H. ÇETİN Dışişleri Bakanı I. ATTİLA Maliye Bakam N. AYAZ Milli Eğitim Bakam O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı M. K. DİNÇ Sağlık Bakam M.KÖSTEPEN Ulaştırma Bakam R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakam V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı D. F. SAĞLAR Turizm Bakanı V. H. EKİNCİ Orman Bakam R. AKÇALl Çevre Bakam Yürütme veidarebölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Fon Projesi 916 (1993) İkinci Dilim ADD.I AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI Avrupadaki Milli Mülteciler ve Nüfus Fazlalıkları için Avrupa Konseyi İskan Fonu (bundan sonra "FON" denilecektir) bir yanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "BORÇLU" denilecektir) diğer yanda, -Türk Hükümetinin 25 Ocak 1993 tarihli taleplerini, görüşlerini, -18 Mart 1993 tarihli Avrupa Konseyinin Mesleki Eğitim ve Nüfus Bölümünün -26 Mart 1993 tarihli Guvernor Raporunu, -Fon Yönetim Kurulu'nun: 1279 (1993) ve 1273 (1992) sayılı kararlarını, Protokol'ü, - Avrupa Konseyi Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Sözleşmesi'ne ek üçüncü - 6 Ekim 1970 tarihli Fon Ödünç Yönetmeliği'ni gözönünde bulundurarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. MADDE 1 Bu Ödünç, bu Anlaşma'nın imza tarihinde yürürlükte bulunan Ödünç Yönetmeliği'ndeki genel koşullara ve bu Anlaşma ile saptanan özel koşullara göre kabul olunmuştur. MADDE 2 Fon, Borçlu'ya Yen (Yedi Milyar Yen) tutarında bir ödünç vermeyi yükümlenir. Borçlu krediyi, kabul edilebilir gecikmeler hariç, 916 (1993) ADD.I No.lu Fon Projesinin ikinci dilimi, Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut İdaresi kanalıyla, Türkiye'de 7 ilde yürütülen Bulgaristan'dan gelen Türk Mülteciler için toplu konut ve altyapı inşaatı programının finansmanında kullanılacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15 Tüm finansman süresi boyunca borçlu her altı ayda bir Fon'a ödüncün kullanım durumu ve çalışmaların ilerleme durumunu belirten bir rapor gönderecektir. Proje gerçekleştiğinde, projenin gerçekleşmesi ile ilgili mali, ekonomik ve istihdam değerlendirilmesini içeren bir son raporu Fon'a gönderecektir. Bunun dışında Borçlu Fon yetkilileri tarafından görevlendirilen muhtemel enformasyon heyetlerini uygun bir şekilde kabul etmeyi ve onların görevleri sırasında gerekli tüm yardımları temin etmeyi yükümlenir. MADDE 3 Ödüncün vadesi, 5 yılı ödemesiz olmak üzere 10 yıldır. Faiz oranı yıllık % 4.75'dır. Yıl 360 gün ve ay 30 gün sayısı üzerinden hesaplanan faizler altı aylık devreler halinde Ek l'de yeralan amortisman tablosuna uygun olarak ilki 27 Nisan 1994 tarihinde olmak üzere her yılın 27 Nisan ve 27 Ekim tarihlerinde ödenecektir. Anapara geri ödemesi, ekli itfa tablosuna göre 5 yılda ve 5 defa yapılacaktır. İlk ödeme 27 Ekim 1999; Son ödeme 27 Ekim 2003 tarihinde yapılacaktır. MADDE 4 Fon tarafından kredi miktarı %0.50 oranında ve Yen tutarındaki prim kesildikten sonra ödenecektir. Net tutar Yen borçlu adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara'nın Citibank, Tokyo nezdindeki hesabına yatırılacaktır. MADDE 5 verir. Ödüncün kullanılması maksadıyla, Borçlu Fon'a ilişik Bonoyu (EK.II) zamanında Bono, Yen olarak düzenlenir ve ödenir. MADDE 6 Bonoda tesbit edilmiş vadelerde öngörülen tutarların ödenmesi. Borçlu'yu yukarıda 3'ncü Maddede belirtilen yükümlülüklerinden kurtarır. Bu ödüncün anaparası ve bundan doğan faizler ile diğer masraflar, özellikle aşağıda 9'ncu Maddede belirtilenler, Borçlu tarafından usulüne uygun olarak tamamen ödendiğinde; Borçlu, Fon'a karşı bütün yükümlülüklerinden kurtulur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : MADDE 7 Vadeyi takip eden ay içinde tamamen veya kısmen ödenmemiş her meblağ ve faizi ödenmemiş anapara üzerinden yıllık %1 oranında bir ek faiz ödenecektir. Bu ek faiz: a) Gerekli faiz ödemesinin yapılmadığı veya faizden ödenmesi gereken bir kısmın ödenmediği hallerde.faiz vadelerinden itibaren, b) Anarapaya ilişkin bir taksidin ödenmemesi halinde.anapara taksidinin vade tarihinden itibaren ödenecektir. Her iki hal aynı anda vuku bulduğu takdirde, ilk tarih esas alınır. Vadesi gelen tutarlar ödendiği zaman ek faiz talep edilmez. MADDE 8 Bu ödünç gereğince, Borçlu tarafından Fon lehine Yen olarak ödenecek bütün tutarlar, Borçlu adına ödemeyi yükümlenen Banka tarafından her ödeme tarihinden beş işgünü önce Fon'a teleksle bildirilmek suretiyle Fon'un Long Term Credit Bank of Japan Ltd, No: hesabına gen ödenecektir. MADDE 9 Gerek bu Anlaşma'nın akdi, icrası ve tasfiyesinden.gerek verilen ödüncün garanti veya refinansmanından,gerek bu ödünç ile ilgili hukuki veya hukuk ötesi işlemlerden meydana gelsin, tahakkuk etmiş ve tahsil edilmiş bütün vergi, resim ve harçlar, genellikle bu nitelikte olan masraflar ile diğer bütün masraflar Borçlu'ya aittir. Ancak hakem işlemleriyle ilgili masraflar konusunda Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 4'ncü Bölümünde yeralan 25.maddedeki düzenlemeler uygulanacaktır. MADDE 10 Akit taraflar, Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 4'ncü Bölümünde öngörülen koşullar çerçevesinde verilen hüküm sonucu olarak yapılan zorunlu uygulamaya karşı koymak maksadıyla dahili veya uluslararası hiçbir kazai veya diğer merci önünde herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ve mevzuattan yararlanmamayı yükümlenir. MADDE 11 Borçlu, bu Anlaşma'dan doğan yükümlülüklerinden kısmen veya tamamen kurtulmak için üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredinin kullanılmasıyla ilgili hiçbir işlemden yararlanmayacaktır. Borçlu ile üçüncü şahıslar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar hakkında dava açılamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16 dolayısıyla Fon

17 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 MADDE 12 Ödüncün, bu Anlaşma'nın 2'nci Maddesinde belirtildiği gibi kullanılmaması ve Fon tarafından tasvip edilmeyen değişiklikler veya tahsisler, Fon Ödünç Yönetmeliği'nin 3'ncü Bölümünün 13 (h) Maddesi hükmü uyarınca, kredinin durdurulması, iptali veya talep edilebilirliği için yeterli bir neden sayılır. MADDE 13 Bu Anlaşma, 27 Ekim 1993 tarihinde yürürlüğe girecektir. MADDE 14 Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile ilgili kullanma belgeleri, 2 Eylül 1949 tarihli Avrupa Ayrıcalıklar ve Muafiyetler Genel Anlaşması'nın, 6 Mart 1959 tarihli Üçüncü Katma Protokol'ün 1'nci Maddesi, 3'ncü Fıkrasında belirtildiği şekli ile Fon ve ikinci derecede de Fransız Hukukuna tabidir. MADDE 15 Fon Yönetim Kurulu'nca, 6 Ekim 1970 tarihinde kabul edilen Fon Ödünç Yönetmeliği, bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Sözkonusu Yönetmeliğin, herhangi bir hükmü ile bu Anlaşma'nın herhangi bir hükmü arasında çelişki bulunması halinde Anlaşma hükmü geçerli sayılır. eder. Borçlu İşbu Anlaşma'da adıgeçen Fon Ödünç Yönetmeliğini tanıdığını beyan MADDE 16 Bu Anlaşma, her ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir. * Akit tarafların herbirinde birer nüsha bulunur. Paris'te 27 Ekim 1993 tarihinde yapılmıştır. Paris'te 27 Ekim 1993 tarihinde yapılmıştır. M. Bülent ÖZGÜN Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Raphael ALOMAR Guvernör Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Milli Mülteciler ve Avrupa Nüfus Fazlalıkları İçin Avrupa Konseyi İskan Fonu Adına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : EK: 1-01 İTFA TABLOSU ( /Ed ) ödünçten Yararlanan Para Cinsi Faiz Oranı Yürürlük Tarihi Projeden Yararlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tutar Yen Emisyon % Vade Fon Projesi 916 ADD.1-Tkirıci dilim Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonu , ay Vadeler Anapara Bakiyesi Anapara Ödemesi Faiz Ödemesi Ödenecek Tutar ooo TOPLAM F/P 916 (1993) ADD.I-İkinci Dilim EK:II.0I TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ANKARA-BONO Yen Ekim 1993 Aşağıda imzası bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bono ile aldığı meblağ karşılığı olarak Avrupa konseyi İskan Fonu'nca aşağıda gösterilen tarihlerde taksitler halinde Yedi Milyar Yen tutarında anaparayı yükümlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Bu tarihlerde ödemeler anaparanın taksidi ile bakiye anaparanın faizini kapsayacak şekilde yapılır. VADE TAKSİT YEN TUTARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, Ankara, F/P 916 (1993)-ADD.I-İkinci Dilim EK-ll-02 Yukarıdaki ödemeler, Avrupa Konseyi İskan Fonu lehine, Long Term Credit Bank of Japan Ltd. Tokyo'ya, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince herhangi bir siyasi veya vergi mercii tarafından hiçbir şekilde vergi, resim veya harca tabi tutulmadan yapılacaktır. Bu Bono, Avrupa Konseyi İskan Fonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne 27 Ekim 1993 tarihinde verilmiş olan krediye karşılık teşkil eder. Bu Bono ile ilgili herhangi bir faizin zamanında ve tam ödenmesinde kusur bulunulduğu takdirde, anaparanın ve ödeme tarihine kadar olan faizin tümü, bu tarihte derhal muaccel olacak ve bono sahibinin arzu ve talebi üzerine hemen ödenecektir. Bono sahibinin, bu Bonodan doğan haklarından birini kullanmaması hiçbir şekilde bu hak veya diğer haklardan feragat sayılmayacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, Ankara, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Fonds/Projet 916 (1993) - ADD. I 2ème tranche CONTRAT DE entre PRET LE FONDS DE REETABLISSEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE Ankara Le FONDS DE REETABLISSEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe (ci-après appelé "Fonds"), d'une part, et le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE, Ankara, (ci-après appelé "emprunteur"), d'autre part, - VU la demande du Gouvernement turc en date du 25 Janvier 1993, - VU les avis de recevabilité de la Division de la Population et de la Formation Professionnelle du Conseil de l'europe en date du 18 Mars 1993, - VU les rapports du Gouverneur en date du 26 Mars 1993, - VU les Résolutions du Conseil d'administration du Fonds: 1273 (1992) et 1279 (1993). - VU le Troisième Protocole Additionnel à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe, - VU les articles du Règlement des Prêts du Fonds en date du 6 Octobre 1970, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 Le présent prêt est consenti aux conditions générales du Règlement des Prêts du Fonds en vigueur à la date de la signature du présent contrat et aux conditions particulières fixées par le présent contrat. Article 2 Le Fonds s'engage à accorder un prêt à l'emprunteur, qui l'accepte, d'un montant de: Yen (Sept milliards de Yen) L'emprunteur utilisera le produit du prêt sans retard, sauf délai justifié, pour le financement du Fonds/Projet 916 (1993) ADD.I - 2ème tranche Administration des Logements Collectifs et de la Participation Publique, concernant un programme de construction de logements collectifs et infrastructures annexes pour les réfugiés turcs de Bulgarie dans 7 villes de Turquie. Yürütme veidarebölümüsayfa : 20

21 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 21 Pendant toute la durée du financement, l'emprunteur adressera au Fonds, tous les six mois, un rapport indiquant l'état d'utilisation du prêt et Vétat d'avancement des travaux. L'emprunteur présentera à la fin de la réalisation du projet un rapport final contenant une appréciation des effets économiques et financiers, y compris l'effet sur l'emploi, de la réalisation du projet. L'emprunteur s'engage par ailleurs à accueillir favorablement les éventuelles missions d'information effectuées par les agents du Fonds, et à fournir toute la collaboration nécessaire à leur tâche d'information. Article 3 Le prêt aura une durée de 10 ans dont 5 ans de franchise. Le taux d'intérêt est de 4,75 % l'an. Les intérêts calculés sur la base de 360 jours par an et 30 jours par mois, seront payables semestriellement à terme échu, suivant le tableau d'amortissement ci-annexé (Annexe I). Les paiements auront lieu les 27 Avril et 27 Octobre de chaque année, et pour la première fois le 27 Avril Le remboursement du capital, suivant le tableau d'amortissement ci-annexé, interviendra en 5 tranches annuelles. La première tranche sera payable le 27 Octobre 1999, la dernière le 27 Octobre Article 4 Le montant du prêt sera versé par le Fonds, après déduction d'une prime de 0,50 % représentant Yen Le montant net de Yen sera versé au compte de la Banque Centrale de la République de Turquie, Ankara, auprès de Citibank, Tokyo, en faveur de l'emprunteur. Article 5 Aux fins de mobilisation du prêt, l'emprunteur remet au Fonds, en temps utile, la promissory-note ci annexée (Annexe II). La promissory-note est libellée et payable en Yen. Article 6 Le versement des montants prévus sur la promissory-note aux échéances y fixées, libère l'emprunteur à due concurrence de ses obligations définies à l'article 3 ci-dessus. Lorsque le montant intégral du principal du présent prêt, ainsi que tous les intérêts ou autres frais en découlant, notamment ceux de l'article 9 ci-dessous, seront dûment versés, l'emprunteur sera complètement libéré de ses obligations envers le Fonds. Article 7 Tous intérêts et sommes non versés en tout ou en partie dans le mois qui suit l'échéance, donnent lieu au paiement d'un intérêt de 1% l'an sur le montant en principal restant dû sur le prêt. Ce supplément d'intérêt doit être versé: a) à compter de la période pour laquelle les intérêts étalent dûs s'il y a non-paiement, ne serait-ce que d'une partie du montant des intérêts restants dûs et. Yürütme veidarebölümüsayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : b) à compter du jour de son échéance s'il s'agit du non-paiement de montants du principal échus. Si ces deux cas coincident, c'est la première date qui sera retenue. Le supplément d'intérêt n'est plus exigible au moment où toutes sommes restant dues sont payées. Article 8 Toutes les sommes dues par l'emprunteur au titre du présent prêt sont payables au compte du Fonds en Yen no , auprès de Long Term Credit Bank of Japan Ltd, Tokyo, sous avis telex à adresser au Fonds par la Banque chargée du paiement par l'emprunteur, au moins cinq jours avant chaque paiement. Article 9 Tous droits, impôts et taxes, généralement quelconques, dus et perçus et tous frais auxquels peuvent donner lieu soit la conclusion, l'exécution et la liquidation du présent contrat, soit la garantie ou le refinancement du prêt accordé, ainsi que tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires ayant leur origine dans ce prêt, sont à la charge de l'emprunteur. Toutefois, en ce qui concerne les frais de la procédure arbitrale prévue dans le chapitre 4 du Règlement des Prêts du Fonds, les dispositions de l'article 25 dudit chapitre seront applicables. Article 10 Les parties contractantes s'engagent à ne se prévaloir d'aucun privilège, immunité ou législation devant aucune autorité juridictionnelle ou autre, interne ou internationale, pour s'opposer à l'exécution forcée éventuelle d'une sentence rendue dansées conditions prévues au chapitre 4 du Règlement des Prêts du Fonds. Article 11 L'emprunteur ne pourra se prévaloir d'aucun fait ayant trait, dans le cadre de l'utilisation du prêt, à ses relations avec des tiers pour se soustraire, en totalité ou en partie, aux obligations découlant du présent contrat. Le Fonds ne pourra être mis en cause à l'occasion des litiges qui pourraient surgir entre l'emprunteur et des tiers. Article 12 Tout changement ou tout manquement à l'affectation du prêt telle qu'elle a été décrite à l'article 2 du présent contrat qui n'aurait pas reçu l'agrément du Fonds, sera considéré comme motif suffisant pouvant donner lieu à la suspension, à l'annulation ou à l'exigibilité du prêt, conformément aux dispositions du chapitre 3, article 13 (h) du Règlement des Prêts du Fonds. Article 13 Le présent contrat entrera en vigueur le 27 Octobre Yürütme veidarebölümü Sayfa : 22

23 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 23 Article 14 Le présent contrat et les titres de mobilisation y afférents sont régis par le droit du Fonds tel qu'il est précisé dans les dispositions de l'article 1er, alinéa 3, du Troisième Protocole Additionnel du 6 Hars 1959 à l'accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'europe du 2 Septembre 1949 et, à titre subsidiaire, par le droit français. Article 15 Le Règlement des Prêts du Fonds, adopté en date du 6 Octobre 1970 par le Conseil d'administration du Fonds, fait partie intégrante du présent contrat. Toutefois, en cas de contradiction entre une disposition quelconque dudit Règlement et une disposition quelconque du présent contrat, la disposition du contrat prévaudra. L'emprunteur déclare avoir pris connaissance du Règlement des Prêts du Fonds cité dans le présent contrat. Article 16 Le présent contrat est établi en deux exemplaires, chacun d'eux faisant également foi. Un exemplaire se trouve respectivement entre les mains de chacune des parties contractantes. Fait à Paris, le 27 Octobre Pour le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE, Ankara M. Bülent ÖZGÜN Foreign Economie Relations Director General Fait à Paris, le 27 Octobre Pour le FONDS DE REETABLISSEMENT DU CONSEIL DE L'EUROPE pour les Réfugiés Nationaux et les Excédents de Population en Europe, le Gouverneur Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23

24 Sayfa : 24 RESMl GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : ANNEXE I-01 TABLEAU D'AMORTISSEMENT ( / Ed ) Bénéficiaire prêt : GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE, Ankara Devise Taux d'intérêt Date de valeur Yen 4,750 % Montant Prix émission Durée Bénéficiaire Projet: Fonds/Projet 916 ADD.1 (1993) - 2ème tranche Low-Cost Housing and Public Participation Fund ,500 % 120 mois Dates Capital Capital à Intérêts Montant Echéances restant du rembourser à verser Echéance TOTAUX F/P 916 (1993) ADD. I - 2nd instalment GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY, Ankara ANNEXE PROMISSORY-NOTE YEN OCT 1993 FOR VALUE RECEIVED, the undersigned : GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY, Ankara, by this Promissory-note promises to pay to the Council of Europe Resettlement Fund or other, the principal sum of : Seven billion Yen, in instalments on the date hereinafter specified. Yürütme veidarebölümü Sayfa : 24

25 26 Nisan 1994 Sayı : RESMÍ GAZETE Sayfa : 25 On these dates payment shall be made as provided for hereinafter of a total sum comprising the instalment due on the principal and the interest on the unpaid balance of the principal. Date Amount YEN , , , , , , , , , , , , , GOVERNMENT Ankara OF THE REPUBLIC OF TURKEY, F/P 916 (1993) ADD. I - 2nd instalment ANNEXE Above payments shall be made at the : Long Term Credit Bank of Japan Ltd, Tokyo, in favour of the Council of Europe Resettlement Fund, without deduction for or on account of any present or future taxes, duties or any other charges imposed or levied against this note or the proceeds thereof by or within the. Turkish Republic, or any political or taxing subdivision thereof. This Promissory-note constitutes a relation to a loan granted by the Council of Europe Resettlement Fund to the : GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY, Ankara, dated on 27 OCT Upon default in the prompt and full payment of any interest on this note the entire principal ami interest thereon to the date of payment shall immediately become due and be paid at the option and upon demand of the holder thereof. The failure of the holder thereof to exercise any rights hereunder in any case shall not constitute a waiver of any of its rights in that or any other instance. GOVERNMENT Ankara OF THE REPUBLIC OF TURKEY, Yürütme veidarebölümüsayfa : 25

26 Sayfa : 26 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLlK Personel ve Prensipler 25 Nisan 1994 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) Yüksek Destekleme Komitesi'nin toplantısına katılmak üzere, 26 Nisan 1994 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nevzat AYAZ'ın dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami DAÇE'nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 25 Nisan BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 25 Nisan 1994 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu (GEÖK) Yüksek Destekleme Komitesi'nin toplantısına katılmak üzere, 26 Nisan 1994 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Nevzat AYAZ'ın dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami DAÇE'nin vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Devlet Bakanlığından : Atama Kararlan Karar Sayısı : 94/ Açık bulunan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine Temsilciliği) Nurettin ERGUVANLI'nın 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür. 22 Nisan 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan A. A. DOĞAN Devlet Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26

27 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 27 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından : Karar Sayısı : 94/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Özden BİLEN'in 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür. 22 Nisan 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan O. KUMBARAClBAŞI Bayındırlık ve Iskan Bakam Ulaştırma Bakanlığından : Karar Sayısı : 94/ Açık bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliğine t. Taner KÜÇÜKÜNSAL'ın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 22 Nisan 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı Karar Sayısı : 94/ Açık bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı Metin GÖNEN'in, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 - Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 22 Nisan 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı Karar Sayısı : 94/ Açık bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet YAĞCIOĞLU'nun, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 22 Nisan 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27

28 Sayfa : 28 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : Karar Sayısı : 94/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet BOZDEMİR'in, Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hasan TÜZÜNER ve Necdet KAYIHAN'ın, Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail AYVALI ve Hamit ÖZKAN'ın, Açık bulunan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Muammer IŞIKOĞLU ve Naci VARLIK'ın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin S inci maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam yürütür. 22 Nisan 1994 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Karar Sayısı: 94/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sedat YILDIZ'ın, Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erdal COŞKUN ve Osman Zeki TÜRKER'in,' Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılıklarına Ahmet UZUN ve Yaver HEPER'in, Açık bulunan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Aytekin AKAGÜN ve Timuçin TÜMER'in, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74 ve 76 ncı maddeleri gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam yürütür. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan 22 Nisan 1994 V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28

29 26 Nisan 1994 Sayı : RESM İ GAZET E Sayfa : 29 Yönetmelik Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden : Amaç Okçuluk Hakem Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Okçuluk yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Merkez Hakem Kurulu ve il ve ilçe hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Genel Müdür Genel Müdürlük Federasyon İl Müdürü İl Müdürlüğü İl Temsilcisi FITA Hakem Kurulunun Çeşitleri : Gençlik ve Spor Genel Müdürü'nü, : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nü, : Türkiye Okçuluk Federasyonu'nu, : Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü, : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü, : Okçuluk İl Temsilcisi'ni, : Uluslararası Okçuluk Federasyonu'nu, ifade eder. İKİNCİ KISIM Esas Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Merkez Hakem Kurulu Madde 5 Hakem kurulları; Merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurulu ile ilçelerde ilçe hakem kurullarından oluşur. Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu Madde 6 Merkez Hakem Kurulu 3 üyeden oluşur. Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulunun göstereceği 8 hakem arasından, Federasyon başkanı tarafından seçilir. Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi Madde 7 Merkez Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 29

30 Sayfa : 30 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi a) Üyenin istifa etmesi, b) Federasyon Başkanının isteği, c) Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmeme, durumunda sona erer. Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar Madde 8 Merkez Hakem Kurulu üyelerinde şu özellikler aranır. a) Milli Okçuluk Hakemi olmak. b) Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza almamış olmak. c) Faal sporcu olmamak. Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı, yapılan ilk kurul toplantısında oy çokluğu ile seçilir. Asbaşkanın üyelikten herhangi bir sebeple ayrılması durumunda seçim yapılır. Kurul üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak bir sekreter ve sicil işlerini düzenleyecek iki üye seçerler. Sekreter Kurulun yazı işlerini ve başkanın vereceği diğer işleri yapar. Sicil işlerini yapan üyeler tüm okçuluk hakemlerinin sicil işlerini düzenler. Boşalan üye yerine Federasyon Yönetim Kurulunun göstereceği adaylardan Federasyon Başkanı tarafından atanır. Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı Madde 9 Federasyon Başkanı ve Kurul Asbaşkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. a) Merkez Hakem Kurulu ayda bir toplanır. b) Merkez Hakem Kurulu toplantısına, Federasyon Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıyı asbaşkan yönetir. c) Merkez Hakem Kurulu, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. d) Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. e) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 10 Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; a) FITA'nın hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak, b) tilerden gelecek olan kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak üzere Eğitim Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak, c) FITA ve yabancı ülkelerin Okçuluk Federasyonunun düzenleyeceği seminerlere katılacak eğitici ve hakemleri ilgili kurullarla işbirliği yaparak belirlemek ve Genel Müdürlüğün onayına sunmak, d) Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak, yabancı eğitici, gözlemci ve hakem çağırmak üzere Genel Müdürlükten Onay almak, e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tesbit ederek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak, f) Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylatmak, g) Milli hakemlerden başarılı görülenleri Federasyon aracılığı ile FITA'ya uluslararası Hakemlik için teklif etmek, bu adaylarla ilgili belgeleri hazırlamak ve FITA'ya gönderilmek üzere Federasyona sunmak, Yürütme ve İdare Bölümü Savfa : 30

31 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 31 h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak, ı) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri gözlemciler aracılığı ile denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek, i) Hakemlerin yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak, j) Hakemlerin Merkez Hakem Kurulunca belirlenen kıyafetlerle yarışma yönetmelerini sağlamak, k) Yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin atamasını yapmak, 1) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona öneride bulunmak, m) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve Hakem Bilgi Formunu hazırlamak (Ek 1). Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi Madde 11 İl hakem kurullarının çalışmalarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak, hakemlerin dosyalarım ve bilgi fişlerini tutmaktır. Hakem Bilgi Fişlerinde aşağıda yazılı hususlar bulunur. a) İl'i ve lisans numarası b) Hakemin adı ve soyadı c) Baba adı d) Doğum yeri ve tarihi e) Öğrenim durumu f) Bildiği yabancı diller g) İdareci ve faal olarak bulunduğu kulüpler h) Mesleği ve iş adresi ı) Ev adresi i) Sağlık raporu j) Medeni hali k) İş ve ev telefon numaraları. Hakem Lisansı İptali Madde 12 Hakem lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir. a) Üç defa üst üste mazeretsiz hakemliğe gelmemek, b) Okçuluk kaidelerinde yetersizlik göstermek, c) Lisans kontrolünde görevli olup, lisanssız sporcuyu müsabakaya almak ve görevini kötüye kullanmak, d) Faal hakemlik yapmasına mani sağlık yönünden engeli olduğunu tesbit etmek, e) Uluslararası okçuluk kurallarını ihlâl etmek. İKİNCİ BÖLÜM İl ve İlçe Hakem Kurulları İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu Madde 13 Lisanslı hakem sayısı enaz 10 olan illerde ve ilçelerde hakem kurulları kurulması zorunludur. Hakem Kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler il müdürlüğünce yürütülür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31

32 Sayfa : 32 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : İl ve İlçe Hakem Kurullarının Seçimi Madde 14 İl ve ilçe hakem kurulları il müdürlüğünün teklifi, Merkez Hakem Kurulunun onayı ile kurulur. İl ve ilçe hakem kurullarının başkanı, il okçuluk temsilcisidir. Kurul, Başkan hariç 3 kişiden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter seçerler. İl ve İlçe Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri Madde 15 İl spor temsilcisi veya kurul asbaşkanı, İl Hakem Kurulunu herzaman toplantıya çağırabilir. a) Başkanın olmadığı zamanlarda toplantıyı asbaşkan yönetir. b) İl hakem kurulu çoğunlukla toplanır. c) Kararlar çoğunlukla alınır, oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. d) Kararlar, karar defterine yazılıp üyelerce imzalanır. İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler Madde 16 İl hakem kurulu üyelerinde bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yer alan hakem olacaklarda aranacak niteliklerden başka; a) İl hakem kategorisinde enaz 2 yıl çalışmış olmak, b) Hakemliği bırakmış ise, sıhhi ve fiziki bakımdan görevini yapmada engel hali bulunmamak, şartları aranır. İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi Madde 17 İl ve ilçe hakem kurullarının görev süresi 2 yıldır. İl spor temsilcileri gerek gördükleri zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmım değiştirmeyi teklif edebilirler. Bu gibi durumlarda, İl müdürlüğünün teklifi Federasyonca incelenerek karara bağlanır. İl ve İlçe Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 18 İl hakem kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. a) Federasyona, hakem kursu açılması için istekte bulunmak, b) Merkez Hakem Kurulunca verilecek ve hakemlikle ilgili diğer bütün işleri yapmak, c) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecekleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek, d) Federasyonun izniyle hakemlik konusunda konferanslar vermek, e) Federasyonun izniyle geliştirme kursları açmak ve hakemleri müsabakalara hazırlamak üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek. f) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek, itiraz halinde bunları kesin karara bağlamak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek, g) Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri, müsabaka yönetmekten yasaklamak ve gerektiğinde lisanslarının veya vizelerinin iptali için nedenleri ile durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmek, h) Aşağıda yazılı müsabakaların hakemlerini tayin etmek, 1 İl ve ilçelerde düzenlenen özel ve resmi bütün yarışmalar, 2 İl'de ve ilçede başka illerin kulüpleri arasında oynanan özel yarışma ve turnuvalar, 3 Federasyon tarafından yetki verilen yarışmalar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 32

33 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 33 İl ve İlçe Kurulu Üyeliğinin Son Bulması Madde 19 İl ve ilçe hakem kurulu üyeleri aşağıda sayılan durumlarda görevlerinden ayrılmış olurlar; a) Üyenin istifa etmesi, b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması, c) Özürsüz üst üste 3 toplantıya gelmemesi, d) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması, hallerinde il spor müdürlüğünün teklifi, Federasyonun onayı ile il ve ilçe hakem kurulu üyeliğinden ayrılmış olurlar. Hakemlerin Ceza Kurullarına Şevkinde Uygulanacak Kurallar Madde 20 Bu Yönetmelik çerçevesinde ve FITA kurallarına göre verilen görevlerini tam olarak yapmayan, eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, başhakem kararlarına karşı gelen, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen yada yapmayan, yarışmaların akışını bozan ve oyuncuları aşağılayan, rahatsız eden hakemler; başhakemin veya il hakem kurulunun durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmesi yada Merkez Hakem Kurulunun gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi yaparak Federasyon Başkanının teklifi ile cezalandırılmak üzere Merkez Hakem Kuruluna sevk edilirler. Bu durumların dışında Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerine yazılı uyarı cezası verebilir. Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapması yada yapmaya devam etmesi durumunda Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Merkez Ceza Kuruluna başvurabilir. İl ve İlçe Hakem Kurulu Toplantıları Madde 21 İl ve ilçe hakem kurulları, il okçuluk temsilcisi veya Kurul Asbaşkanının daveti üzerine toplanır. İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı Madde 22 İl ve ilçe hakem kurulu üyeleri spor kulüplerinde görev alamazlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar Hakemlerin Yarışma Öncesi Yapması Gereken İşler Madde 23 Hakemler yarışma öncesinde; a) Bütün hakemler biraraya gelerek sahanın veya salonun fiziki şartlarının FITA Yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol ederler. b) Müsabakada başhakem hedef dağılımı yaparak hakemleri görevlendirir. c) Kronometre, kırmızı kalem, düdük, büyüteç ve metrelerim hazırlarlar. d) Sporcuların kıyafetlerinin Okçuluk FITA Kıyafet Yönetmeliğine uygunluğunu denetler, özellikle reklam ve tanıtım yasaklarının yerine getirilip getirilmediğini tesbit ederler. Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri Madde 24 Hakemler yarışmalarda aşağıda belirtilen hususlara dikkat ederler; a) Oyuncuların ad, soyad ve sırt numaralarını kontrol ederler. b) Sayı hakemleri puan kağıtlarına hedeflere giderek her sporcuya ait ok değerlerini kayıt ederler. c) Her mesafe sonunda okların toplam değerlerini alarak hakem masasına teslim ederler. d) Yarışma başlamadan önce malzeme kontrolü yaparlar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 33

34 Sayfa : 34 RESMÎ. GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri Madde 25 Hakemlerin yarışma sonrası görevleri şunlardır: a) Hakemler kendi sorumlulukları altındaki yarışma neticelerini tutanakla birlikte Federasyon görevlisine teslim ederler. b) Yarışma sonrası malzemelerin toplanmasına yardımcı olurlar. c) Yarışmayla ilgili düzenlenen rapor ve tutanaklar başhakem tarafından imzalandıktan sonra bir hafta içerisinde Federasyona iletilir. Hakemlerin Yarışma Yönetimi ile İlgili Esaslar Madde 26 Federasyonca düzenlenen yarışmaların başhakemleri Federasyon tarafından, il ve ilçelerde düzenlenen yarışmaların başhakemleri il ve ilçe hakem kurulları tarafından atanır. Hakemler yarışmalara ait verilmiş kararları tartışamazlar. Ancak, haklı gördükleri konularda Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazabilirler. Hakemler yarışmalar süresince özellikle davranışlarına dikkat ederek oyunculara örnek olmalıdırlar. Organizasyonlarda mümkün olduğu kadar oyuncu antrenör ve idarecilerle ilişkiye giremezler. Hakemler yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar. Hakem Olabilme Şartları Madde 27 Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır; a) T.C. Vatandaşı olmak, b) Enaz Lise mezunu olmak, (Milli Sporcularda bu şart aranmaz) c) 18 yaşından küçük 55 yaşından büyük olmamak, d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak, e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak, f) Teşkilat tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almamış olmak, g) Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis yada yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, h) Kulüplerin Yönetim Kurullarında yönetici veya antrenör olmamak. Hakemlik Kademe ve Dereceleri Madde 28 Hakemlik sınıflaması şu şekildedir; a) Aday Hakem, b) Bölge Hakemi, c) Milli Hakem, d) Uluslararası Hakem. a) Aday Hakem Federasyon tarafından açılan hakem kursuna katılarak yapılan yazılı sınavdan, 100 puan üzerinden enaz 70 puan almış olmak, devamında yapılan teorik sınavda da yeterli bulunmuş olmak gerekir. b) Bölge Hakemi Enaz 3 yıl süre ile aday hakem olarak aktif şekilde görev yapmış olmak, hakem bilgi ve değerlendirme raporunun olumlu olması ile bölgesinin teklifi üzerine Merkez Hakem Kurulunda görüşülerek karara bağlanması ile olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34

35 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 35 c) Milli Hakem Faal olarak hakemlik görevini sürdürmüş olmak, bölge hakemi olarak enaz 3 yıl görev yapmış olmak, yarışmalarda başarılı sicil almak, yetkili kurullarca milliliğinin onaylanmış bulunması gerekir. d) Uluslararası Hakem Gerekli gördüğü durumlarda, Merkez Hakem Kurulunun teklifi, Federasyon Kurulunun olumlu kararı üzerine FITA'nın sınavında başarılı bulunması ile uluslararası hakem olunur. Hakemlerin Sigortalanması Madde 29 Hakemlerin sigortalanması Genel Müdürlüğün tesbit edeceği esaslara göre yürütülür. Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar Madde 30 Yabancı ülke Federasyonlarından Hakemlik lisansı alanların Türkiye'de hakemlik yapmak istediklerinde hangi kategoriye girebileceklerine Federasyonca karar verilir. Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vize Edilmesi Madde 31 Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere, Merkez Hakem Kurulunca Hakemlik Lisansı verilir. Hakemlik lisansı her yıl başında Merkez Hakem Kurulu tarafından vize edilir. Bu liste üzerinde vizeler yapılarak ilgililere ulaştırılmak üzere il hakem kuruluna gönderilir, İl hakem kurulları lisansları ilgililere verir. Merkez Hakem Kurulu gerek gördüğü durumlarda lisansların vize yetkisini bir süre için il hakem kuruluna verebilir. Verilen bütün lisanslarla yapılan vizeler Ek (1) formla birlikte Genel Müdürlük Sicil Lisans Müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca vizeleri yapılan hakemlere ait liste bir yazı ile birlikte gönderilir. Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri Madde 32 Yarışmalar, herne şekilde olursa olsun, lisanslı Okçuluk Hakemi ile yönetilir. a) Türkiye'de her türlü okçuluk yarışmasında görev alacak başhakemlerin atanması Merkez Hakem Kurulu görüşü ve Federasyonun onayı ile yapılır. b) Milli/Uluslararası düzeyde yapılan karşılaşmaların tüm hakemleri, Merkez Hakem Kurulunun görüşü ve Federasyonun onayı ile atanır. c) İl'lerin düzenleyecekleri özel veya resmi yarışmaların başhakemini ve hakemlerini il hakem kurulları atar. d) Özel yarışmalarda atanacak olan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans ücretleri Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret Genel Müdürlük tarafından resmi karşılaşmalar için ödenen tazminattan düşük olamaz. Resmi yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin ücretleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde ödenir. e) Yarışmalara atanan başhakemlerin gerek gördüğü durumlarda yarışmada görev alan hakemlerden bir yada bir kaçı görevden alınabilir. Aynı şekilde yarışma başhakeminin isteği durumunda Merkez Hakem Kurulu kararı ile yarışmada ilave olarak hakem görevlendirilmesi yapılabilir. Merkez Hakem Kurulunun toplanmasının mümkün olmadığı durumlarda Federasyon Temsilcisinin kararı yeterli olacaktır. Yarışmalar sırasında başhakem değiştirilemez. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 35

36 Sayfa : 36 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : f) Yarışmalarda görev yapacak hakem sayısı Yarışma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre belirlenir. Merkez Hakem Kurutu, uygun gördüğü durumlarda yarışmanın türü, önemi ve katılan oyuncu sayısına bakarak hakem sayısında değiştirme yapabilir. Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi Madde 33 Yurtdışındaki hakemler federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede görev yapabilirler. Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar Madde 34 Raporlara dayanılarak hakemler hakkında gerekli kararları almaya, Merkez, il ve ilçe hakem kurulları yetkilidir. Ayrıca, 12 nci madde hükümleri uygulanır. Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmemesi Madde 35 Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez. a) İstifa etmek, b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, c) Federasyon veya il yarışmalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden bir yıl görev yapmamak, d) Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak, e) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek, f) Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, yarışmalarda olan olayları bir tarafın lehine örtbas etmek, bir oyuncunun veya takımın lehine kurallara aykırı olarak çıkar sağlamak, g) Taraflardan birinden veya ikisinden maddi veya manevi çıkar sağlamak, h) Okçuluk camiası aleyhinde gazete, dergi, radyo veya benzeri araçlarla yayın yapmak. Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi Madde 36 Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olmak şartıyla bir aydır. Söz alarak yapılan itirazlar kabul edilmez. Hakemlik Görevine Ara Verilmesi Madde 37 Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen, il hakem kurullarına yazılı olarak başvurur. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler. İl hakem kurulu ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu özürleri kabul edilenlerin dışında hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek isterlerse özürsüz ara verenlerin bıraktıkları seviyedeki ilk kursa katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. Hakemlikten İstifa Madde 38 Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar o sezon yarışma yönetemezler. İstifanın tekrarı halinde lisansları vize edilmez. Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri Madde 39 Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir, a) Gözlemciler yarışmalar sırasında hakemlere ve yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemezler, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 36

37 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 37 b) Gözlemciler hakemle yarışmalar sırasında herhangi bir nedenle tartışamazlar, c) Gözlemciler hakemden uygun zamanda eşlendirme ve maç netice cetvelini isteyip inceleyebilirler, d) Gözlemciler her yarışma sırasında hakemin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini değerlendirir ve rapor tutarlar, e) Gözlemciler yarışmalar sırasında oyuncuların kurallara uyup uymadığını izler ve rapor tutarlar, f) Gözlemciler yarışma organizasyonunun düzenlemesi hakkındaki izlenimlerini raporlarına eklerler, g) Gözlemciler yarışma sonuçlarını ve hakem hakkındaki izlenimlerini ve notunu raporlarına eklerler. Hakemlerin Denetimi Madde 40 Merkez, il ve ilçe hakem kurulları hakemleri denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile Uluslararası Hakemler bütün hakemlerin, Milli Hakemler ise il ve aday hakemlerin gözlemciliklerini yapabilirler. Gözlemciler yazılı raporlarıyla hakemler hakkındaki değerlendirme raporlarım yarışmanın bitiminden itibaren en geç üç gün içerisinde Merkez Hakem Kuruluna ve Federasyon Başkanlığına göndermek zorundadırlar. Hakemlik Yapamayacak Olanlar Madde 41 İl temsilcileri, antrenörler, kulüp başkanları ve üyeleri bu görevleri yaptıkları sürece Federasyon faaliyetlerinde hakemlik yapamazlar. Hakem Kıyafetleri Madde 42 Hakemlerin yarışmalar esnasında giyecekleri kıyafetler, FITA Hakem Kurulu kararları da dikkate alınarak, Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Hakemler belirtilen kıyafet talimatına uymak zorundadırlar. Okçuluk hakemleri sınıflarına göre belirlenen amblemleri/sembolleri takmak zorundadırlar. ÜÇÜNCÜ KISIM Son Hükümler Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış olan çeşitli hakemlik hakları saklıdır. Yürürlük Madde 43 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 44 Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 37

38 Sayfa : 38 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : HAKEM BİLGİ FORMU Ek : 1 1 Lisans Aldığı İl ve Lisans Numarası 2 Hakemin Adı ve Soyadı 3 Baba Adı 4 Doğum Yeri ve Tarihi 5 Öğrenim Durumu 6 Bildiği Yabancı Diller 7 İdareci ve Faal Olarak Üye Olduğu Kulüp veya Dernekler 8 Mesleği ve İş Adresi 9 Ev Adresi 10 Sağlık Raporu 11 İş ve Ev Telefonları 12 Aday Hakemlikten Milletlerarası Hakemliğe kadar yükselmesine esas olan Merkez Hakem Kurulu kararlarının tarih ve numaraları. - - Tebliğler Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından : İthalat : (94/29) Madde 1 Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddeler İthalat: (94/10) sayılı Tebliğin Ek : III sayılı listesine ilave edilmiştir. G.T.l.P. Madde İsmi Vatkadan hijyenik havlu ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya Yalnız hijyenik bezler (adet bezleri) Madde 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından : İthalat : (94/30) Mer'i İthalat Yönetmeliği'nin 27 nci maddesi hükmü uyarınca, İthalat belge no.lu Güz İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret - Yüksel Vural Firmasının başlamış bulunan işlemleri hariç, işbu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren üç yıl süre ile ithalattan men edilmesi ve bu süre içerisinde mutemet olarak dahi atanmaması kararlaştırılmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 38

39 T. C. Resmi Gazete İlânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu: 7 Ekim 1920 İLÂN BÖLÜMÜ 26 Nisan 1994 SALI Yargı İlânları Sayı : Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1989/54 K. No : 1993/100 Yağma suçundan sanık Dedo ve Keziban oğlu 1952 doğumlu, Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Bakırköy Şirinevler Fatih Mahallesi 347 Sokak No:21'de mukim Seyfi Sevil hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda; Sanığın sabit olan suçundan eylemine uyan T.C.K.nun 492/6, 522, 647/6 36. maddeleri gereğince 8 ay hapis cezası verildiği cezasının tecil edildiği, emanele kayıtlı sahte Amerikan dolarların müsaderesine dair sanık hakkında verilen gıyabi karar tüm aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete vasıtası ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, kanun yoluna başvurulmadığı takdirde ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : Sahte senet düzenleyip kullanmak suçundan sanık Artvin İli, Yusufeli İlçesi Havuzlu Köyü nüfusunda kayıtlı olup, dosyadaki son adresi Antalya İli, Düdenbaşı Mahallesi Demirgül Siteleri 3/12 olan Osman oğlu Fatma'dan olma 1956 doğumlu Sefer Çelik hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda: Sahte senet düzenleyip kullanmaktan sanık Sefer,Çelik'in T.C.Y.sının 342/1. maddesi uyarınca 2 yıl ağır hapis ce/ası ile cezalandırılmasına, Adli emanetin 1993/73 sırasında kayıtlı sahte senedin delili olarak dosyasında saklanmasına, 1993/371 sırada kayıtlı senedin ise, sahibi olan tanık İbrahim Zor'ageri verilmesine, , TL. makdu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine, , TL. yargılama giderinin sanıktan alınmasına dair sanığın yokluğunda verilen 6/12/1993 gün ve 1992/332 Esas, 1993/352 sayılı hüküm sanığın dosyada mevcut adresinde bulunamadığından ve zabıta marifati ile de halen bulunduğu adres tesbit edilemediğinden tebliğ edilememiş olmakla, Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğine ilân tarihinden itibaren (7) gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, Karar verildiği ilân olunur. 8775

40 Sayfa : 40 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : İstanbul 10. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1991/1311 K. No : 1993/400 Sanık : Kazım Ağaççanak/Zekeriya ve Miyase'den olma 1968 D.lu, Konya Karatay Sarıyakup Mah. K. 32'de nüf. kayıtlı, Niğde S.S.K. Hastanesi arkasında bekar odasında kalır. Suç : 3167 sayılı Yasaya muhalefet Suç Tarihi: 30/5/1991 Yukarda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı 3167 sayılı Yasanın 16/1 T.C.K. 59. maddesi uyarınca 10 Ay Hapis 1 Yıl Bankalarda çek hesabı açmak ve keşide etmekten yasaklanmasına dair cezanın 647 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca Ertelenmesine karar verilmiş olup, yapılan bütün aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işleminin yapılamadığının 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30. maddeleri gereğince anılan bu hükmün ilânen tebliğine ilânın Resmi Gazete'de neşrinden (15) gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilân olunur E. No : 1992/259 K. No : 1993/1101 Sanık : Mustafa Meral: Mehmet ve Hediye'den olma 1956 D.lu, Sinop Boyabat Eğlence Köyü H: 23'de nüf kayıtlı. Kavapınar Mah. G. 3 Sk. No: 45 Kaynarca İst. adresinde oturur. Suç : 3167 sayılı Yasaya Muhalefet Suç Tarihi : 5/10/ sayılı Yasaya muhalefetten sanık Mustafa Meral'in eyleminden dolayı 3167 sayılı Yasanın 16/1. T.C.K. 59. mad. uyarınca 10 Ay Hapis, 1 Yıl Bankalarda çek hesabı açmak ve keşide etmekten yasaklanmasına, 647. sayılı yasanın 6. mad. uyarınca cezasının Ertelenmesine karar verilmiş olup, yapılan bütün aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işleminin yapılamadığından 7201 sayılı Kanunun 28,29,30. maddeleri gereğince anılan bu hükmün ilânen tebliğine, ilânın Resmi Gazete'de neşrinden (15) gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilân olunur E. No : 1990/931 K. No : 1993/1294 Sanık : Durak Akdeniz: İbrahim vesatıa'dan olma l/s/1957 D.lu, Sorgun Faraslı Mah. C. 52/7, S. 66, H. 59'da nüf. kayıtlı. Nisbetiye Cad. Taşlık Sk. No: 20 K: 3. Suç : Hırsızlık Suç Tarihi : 18/8/1989-2/7/1990 Hırsızlıktan sanık Durak Akdeniz'in eyleminden dolayı T.C.K. 492/1, 522, T.C.K. 492/1, 522, 523/1, T.C.K. 71. mad. uyarınca 2. Sene 13. Ay 10. Gün hapis cezası ile tecziyesine karar verilmiş olup, yapılan bütün aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işleminin yapılamadığından 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30. maddeleri gereğince anılan bu hükmün ilânen tebliğine, ilânın Resmi Gazete'de neşrinden (15) gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilân masrafının mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilân olunur. 8465

41 26 Nisan 1994 Sayı : 21916' RESMİ GAZETE Sayfa : 41 Diyarbakır 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1989/799 K. No : 1993/372 Sanık : Ramazan Köstek Abdulsamat oğlu 1970 D.lu Silvan Çiğdemli Köyünde kayıtlı Bağlar Göçmenler Cad. No. 73'de ikamet eder. Müdahil : Abdulsamet Köstek Göçmenler Can. No 73 Diyarbakır. Suç : 6136 S.Y. Muh. silah boşaltmak kavgada silah çekmek mütecvüz sarhoşluk. Suç Tarihi : 1/8/1989 Karar Tarihi : 29/9/1993 Sanığın müsnet suçtan dolayı 466/1,2 647/4,5. madeleri gereğince , TL, ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verildii gıyabında verile hükmün sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 29. maddesi gereğine Resmi Gazete'de ilanından itibaren 5 gün içinde kanun.yoluna gidilmediğinden kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur Çorlu Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1990/167 K. No : 1993/235 Hırsızlık suçundan sanıklar Yaşar Nergis Mustafa Uzun ve Tuncay Bakıp'ın mahkememizce yapılan yargılamaları sonunda mahkememizin 20/5/1993 gün ve 1990/67 esas 1993/235 karar sayılı kararı ile sanıklardan Tuncay Bakıp TCK.nun 493/1,son, maddeleri gereğine 6 yıl 8 ay hapis sanıklar Yaşar Nergis ve Tuncay Bakıp ise TCK. 493/1,son 55/3, 59, 55/3. maddeleri gereğince 3 yıl 22 ay 3 gün hapis cezasına mahkum edilmiş olup, bu karar sanıklardan aslen Adana İli Osmaniye İlçesi Raufbey Mah. Sefa sitesi 7. Blok Kat 1 D: 3 de ikamett eden Ahmet ve Dürdane oğlu 1972 D.lu Yaşar Nergis adresinde bulunamaması ve başkaca adreside tesbit edilemediğinden tebliğ edilememiştir. B unedenle hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince resmi Gazete'de ilanına ilan masraflarının sanıktan tahsiline kararın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur İstanbul 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/490 K. No : 1994/13 Davacı : K.H. Sanık : hikmet Yılmaz İsmail Hakkı oğlu 1947 D.lu. Suç : Yankesicilik suretiyle hırsız Suç Tarihi : 6/7/1993 Sanık Hikmet Yılmaz'ın yukarıda yazılı suçundan dolayı TCK. 492/6-7 son 62, 81/2, 40 maddeleri gereğince 3 yıl 10 ay 20 gün hapis ve Ağır para cezası ile mahkumiyetine müsaderesine (18.000, TL.) Mahkeme masrafı ile tecziyesine 25/1/1994 tarihinde karar verilmiş, fakat sanığın gösterilen adreste ve icap eden yerlerden arandığı halde, bulunamadığı adresinin meçhul kaldundan, gıyabi karar tebliğ edilememesi sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine tevfikan keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 8474

42 Sayfa : 42 RESMt GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Ankara İli Gölbaşı İlçesi Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1991/201 K. No : 1993/81 Dolandırıcılığa teşebbüs suçundan sanık Ankara ili Polatlı ilçesi Yeniköseler köyü nüfusuna kayıtlı, Ali ve Havva oğlu 1963 D.lu Halit Özdemir hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda mahkememizin 26/5/1993 tarih, 1991/201 esas 1993/81 karar sayılı ilamı ile sanığın T.C.K.nun 503/1, 522/1, 61/1. maddeleri gereğince neticeten 4 ay 12 gün hapis, , TL. (tkimilyonikiyüzbin) Ağır para cezası ile cezalandırılmasına kadir verilmiş olup, hükmün resmi Gazete'de ilânından itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur / 1 E. No : 1992/161 K. No : 1993/222 Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık Kayseri ili İncesu ilçesi Yenicami Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mevlüt ve Lüftfiye oğlu 1963 D.lu Abdulkadir Keklik hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda mahkememizin 22/12/1993 tarih, 1992/161 esas 1993/222 karar sayılı ilamı ile sanığın T.C.K.nun 459/2, 647 S.K.nun 4/1-6. maddeleri gereğince neticeten , TL. (Yüzotuzbeşbin TL.) Ağır Para Cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olup, hükmün Resmi Gazete'de ilânından itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur Denizli 2. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1992/107 K. No : 1993/503 Sanık : Hasan Erdem Mustafa ve Nazmiye'den olma, 1962 D.lu Nevşehir ili Merkez ilçe Yirmi Temmuz Mah.den Tuzyolu Sokak No : 14 mukim. Suç : 3167 Sa. K. Muh. Suç Tarihi: 30/8/1991 Hüküm : 3167 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 3167 sayılı Kanunun 16/1. maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 1 yıl süre ile çek hesabı açma ve keşide etme hakkının yasaklanması Sanığın gıyabında verilen karar açık adresinin bulunmadığından, kararın tebliğ edilmediği, bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. maddeleri gereğince adı geçen hükümlüye ilânen tebliğine, kararın bir nüshasının Mahkeme Divanhanesine asılmasına, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir. 8981

43 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 43 Kartal 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1992/251 K. No : 1993/417 Müessir Fiil suçundan sanık Fazlı kızı, 1973 D.lu, Çorum tli Osmancık İlçesi Ardıç Köyü nüfusuna kayıtlı, Altıntepe Mah. Galipbey Cad. Defne Sokak Bahar Apt. No: 6 Küçükyalı İstanbul adresinde oturan San Özkardeş hakkında mahkememizden verilen T.C.K.nun 456/4 maddesi gereğince Yüzbin lira ağır para cezası ile cezalandırıldığı, verilen cezanın 647 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince tecil edildiği, 1/10/1993 tarih 1992/251 esas 1993/417 karar sayılı ilâmın aramalara rağmen bulunup sanığa tebliğinin mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilân tarihinden onbeş gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur Konya 4. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/340 K. No : 1993/1004 Görevli Memuru silahla tehdit suçundan sanık Kulu İlçesi Karapınar Cumhuriyet Mah. nüfusuna kayıtlı Murat Oğ. Eliften olma, 1970 D.lu Siyami Ekinci'nin eylemine uyan T.C.K.nun258/2-3, 81/1 maddeleri gereğince Dokuz ay hapis ve sanığın Antalya 2. As. Ceza Mahkemesinin 11/3/1991 tarih 1989/771 Esas, 1991/161 karar sayılı kararı ile tecilli iki sene iki ay yirmi gün hapis cezasının T.C.K.nun 95. maddesi gereğince cezasının aynen infazına karar verilmiş, gıyabi kararın sanığın adreslerini terk etmesi sebebiyle tebliği mümkün olmamış, yapılan araştırmada da adresi meçhul kalmış olmakla Resmi Gazete'de ilânen tebligat yapılmasına karar verildiği ve işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına ve ilân masraflarının sanığa yükletilmesine karar verildiği ilân olunur E. No: 1993/500 K. No: 1993/ sayılı Çek Yasasına aykırı davranmak suçundan sanık Karaman Merkez Hamidiye Mah. nüfusuna kayıtlı Ali Rıza Oğ. Fatma'dan olma, 1955 D.lu Ayhan Yıtdız'ın eylemine uyan 3167 sayılı Kanunun 16/1 maddesi gereğince Bir sene hapis ve bir sene süre ile bankalarda çek hesabı açtırmasının ve keşide etmesinin yasaklanmasına karar verilmiş, gıyabi kararın sanığın adreslerini terk etmesi sebebiyle tebliği mümkün olmamış yapılan araştırmada da adresini meçhul kalmış olmakla Resmi Gazete'de ilânen tebligat yapılmasına karar verildiği ve işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına ve ilân masraflarının sanığa yükletilmesine karar verildiği ilân olunur Şişli 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1992/370 K. No : 1993/824 Karar Tarihi: 28/10/1993 Sanık: Mehmet Topgaç, Ebuzeyit ve Gevez'den olma, 1977 D.lu, Van-Çaldıran, Kalkandelen Köyü nüfusunda kayıtlı olup, aym Köyde oturur Suç: Kaçakçılık Suç Tarihi: 23/2/1992 Yukarıda açık kimliği ve eylemi yazılı sanık hakkında müsnet suçtan mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda, Sanığın fiil ve hareketine uyan 1918 S.K.nun 25/3, 33/son maddesi gereğince , TL. ağır para cezasıyla tecziyesine dair mahkememizden verilen hüküm, sanığın tüm aramalara rağmen bulunup karar tebliğ edilemediğinden, ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün zarfında Kanuni bir müracaadda bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilân olunur. 8789

44 Sayfa : 44 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Küçükçekme 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1990/335 K. No : 1992/339 Karar Tarihi : 30/3/1992 TCK. 534/1 mad. 647/6. maddelerine muhalefetten sanık Salih oğlu Fevziye'den olma 1967 D.lu Adana Merkez Seyhan Mah. Nüf. kayıtlı Muzaffer Aslandoğan hakkında verilen , TL. ağır para cezasının ertelenmesine ilişkin verilen gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup yukarda açık kimliği yazılı sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddelerince ilanen tebliği gerekmiş olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. E. No : 1990/335 K. No : 1992/339 karar Tarihi : 30/3/1992 TCK. 545/1 mad. 647/6 maddelerine muhalefetten sanık Hüseyin oğlu Nurandan olma 1969 D.lu Hafik Bayalı Köyünden nüf. kayıtlı Hakan Çiçek hakkında verilen , TL. ağır para cezasının ertelenmesine ilişkin verilen gıyabi karar bütün aramalara rağmen bulunup yukarda açık kimliği yazılı sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddelerince ilanen tebliği gerekmiş olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/618 K. No : 1993/513 Sanık : Abdullah Nama Abdulbaki ve Mihdiye'den olma 1949 D.lu Diyarbakır Kulp İlçesi Ağaçlı Köyü C. 004/02 S. 29 K. 52 Nüf. kayıtlı olup İstanbul Canbaziye Mah. Alay İmam Sok. Birlik Apt. No: 20/1 Kocamustafapaşa/İSTANBUL Yukarıda adresi gösterilen sanık Abdullah Nama mahkememizin 23/8/1993 tarih ve 1993/618 esas 1993/513 sayılı kararı ile TCK.nun 404/4 mad. ile ceza tayinine yer olmadığına, sanığın salahı tıbben anlaşılıncaya kadar en yakın ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde muhafaza altına alınmasına karar verilmiştir sayılı Yasa dairesinde adreside, sanığa tebligat yapılması kabul olmamıştır. Bu itibarla Aynı Yasanın 28 ve müteakip maddesine göre hüküm hülasası ilanen tebliğ olunur İstanbul 9. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1991/815 K. No : 1993/1177 Sanık : Eyüp Ululcan, B.İsmail, A.Raife, 1948 D.blu Eskişehir Sivrihisar, Paşakadın Köyü C. 093/02, Sh. 96 H. 8 de nüusa kayıtlı olup Eskişehir/Uluönder Mahallesi 7. Cadde No: 3/A da oturur. Yukarıda açık adresi yazılı sanık Eyüp Ulucan hakkında mahkememizden verilen 14/12/1993 tarih ve 1991/815 esas 1993/1177 sayılı karar ile 3167 sayılı Kanunun 16/1, TCK.nun 59/2. maddesi uyarınca 10 ay hapis, 1 yıl süre ile bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanması cezası ile tecziyesine karar verilmiştir sayılı yasa Dairesinde adı geçen sanığa adresinde tebligat yapılması kabil olmamıştır. Bu itibarla Aynı Yasanın 28 ve müteakip maddeisne göre hüküm hülasası ilanen tebliğ olunur. 8904

45 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 45 Adana 1. İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/2572 K. No : 1993/3527 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Seyit Ahmet oğlu 1972 D. Abdulkadir Aksak Hakkında Mahkememizin 22/9/1993 gün ve esas 1993/2572 karar 1993/3527 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ Olunur E. No : 1993/2878 K. No : 1993/3786 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Mustafa oğlu 1948 D.lu Nevzat Bal kaya Hakkında Mahkememizin 6/10/1993 gün ve esas 1993/2878 karar 1993/3786 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ Olunur E. No : 1993/2864 K. No : 1993/3670 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Mahmut kızı 1967 D. Nursen Ergin Hakkında Mahkememizin 29/9/1993 gün ve esas 1993/2864 karar 1993/3670 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gaz'ete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ Olunur E. No : 1993/2866 K. No : 1993/3671 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Mahmut kızı 1967 D. Nursen Ergin Hakkında Mahkememizin 29/9/1993 gün ve esas 1993/2866 karar 1993/3671 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir surelinin İlânen Tebliğ Olunur. 9334

46 Sayfa : 46 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Adana 1. İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/1401 K. No : 1993/2358 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Abdullah kızı 1960 D.lu Gülsen Alaydın hakkında Mahkememizin 23/6/1993 gün ve esas 1993/1401 karar 1993/2358 sayılı ilanıyla İ.t.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin ilânen Tebliğ olunur E. No : 1993/1470 K. No : 1993/2075 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Mehmet oğlu )958 D.lu Aytekin Koca hakkında Mahkememizin 14/6/1993 gün ve esas 1993/1470 karar 1993/2075 sayılı ilanıyla l.i.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resini Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur. * 9336 E. No : 1993/1469 K. No : 1993/2478 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Mehmet oğlu 1958 D.lu Aytekin Koca hakkında Mahkememizin 29/6/1993 gün ve esas 1993/1469 karar 1993/2478 sayılı ilanıyla İ.İ.K. 337 maddeleri uyarınca!0 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/1467 K. No : 1993/2477 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Mehmet oğlu 1958 D.lu Aytekin Koca hakkında Mahkememizin 29/6/1993 gün ve esas 1993/1467 karar 1993/2477 sayılı ilanıyla l.i.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tejpi t edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur. 9338

47 26 Nisan 1994 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 Adana 1. tcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/1502 K. No : 1993/3720 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Kemal oğlu 1955 D.lu Vedat Tataroğlu hakkında Mahkememizin 4/10/1993 gün ve esas 1993/1502 karar 1993/3720 sayılı ilanıyla t.t.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilânen Tebliğ olunur E. No : 1993/5866 K. No : 1993/5713 Taahhüdü İhlal suçundan sanık Hakkı oğlu 1926 D.lu Ahmet Yolaç hakkında Mahkememizin 22/12/1993 gün ve esas 1993/5866 karar 1993/5713 sayılı ilanıyla l.l.k. 340 maddeleri uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebtigat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/4134 K. No : 1993/4889 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Mehmet oğlu 1946 D.lu Cabbar Dut hakkında Mahkememizin 22/11/1993 gün ve esas 1993/4134 karar 1993/4889 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/1860 K. No : 1993/2895 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Mehmet Bozan oğlu 1945 D.lu İbrahim Halil Yahlıoğlu hakkında Mahkememizin 12/7/1993 gün ve esas 1993/1860 karar 1993/2895 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur. 9342

48 Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Adana 1. İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/1901 K. No : 1993/5038 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Şükrü oğlu 1956 D.lu Ferman Demir hakkında Mahkememizin 25/11/1993 gün ve esas 1993/1901 karar 1993/5038 sayılı ilanıyla U.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1992/3651 K. No : 1993/675 Taahhüdü İhlal suçundan sanık Mehmet oğlu 1947 D.lu Mustafa Elmas hakkında Mahkememizin 4/3/1993 gün ve esas 1992/3651 karar 1993/675 sayılı ilanıyla U.K. 340 maddeleri uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/2443 K. No : 1993/4997 Taahhüdü İhlal suçundan sanık Hamza oğlu 1965 D.lu Mehmet Bulut hakkında Mahkememizin 24/11/1993 gün ve esas 1993/2443 karar 1993/4997 sayılı ilanıyla U.K. 340 maddeleri uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/2461 K. No : 1993/3473 Taahhüdü İhlal suçundan sanık Mehmet Bozan oğlu 1945 D.lu İbrahim Halil Yahlıoğlu hakkında Mahkememizin 21/9/1993 gün ve esas 1993/2461 karar 1993/3473 sayılı ilanıyla U.K. 340 maddeleri uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur. 9346

49 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 49 Adana 1. İcra Ceza Hakimliğinden : E. No : 1992/4265 K. No : 1993/4288 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Mehmet oğlu 1960 D.lu Ercan Fikirdanış hakkında Mahkememizin 21/10/1993 gün ve esas 1992/4265 karar 1993/4288 sayılı ilanıyla t.t.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1992/2746 K. No : 1993/1425 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Emin oğlu 1949 D.lu Rasim Dursun hakkında Mahkememizin 28/4/1993 gün ve esas 1992/2746 karar 1993/1425 sayılı ilanıyla t.t.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/940 K. No : 1993/1940 Taahhüdü İhlal suçundan sanık Yusuf Canan oğlu 1963 D.lu Muhittin Arslan hakkında Mahkememizin 7/6/1993 gün ve esas 1993/940 karar 1993/1940 sayılı ilanıyla t.t.k. 340 maddeleri uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine. İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/2153 K. No : 1993/3351 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Veysel oğlu 1949 D.lu Hasan Şahin hakkında Mahkememizin 14/9/1993 gün ve esas 1993/2153 karar 1993/3351 sayılı ilanıyla t.t.k. 331 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur. 9350

50 Sayfa : 50 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Adana 1. İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/1908 K. No : 1993/3158 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Mehmet oğlu 1960 D.lu Cahit Kaplan hakkında Mahkememizin 6/9/1993 gün ve esas 1993/1908 karar 1993/3158 sayılı ilanıyla t.i.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm Verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/232 K. No : 1993/1857 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Mehmet oğlu 1947 D.lu Mustafa Elmas hakkında Mahkememizin 26/5/1993 gün ve esas 1993/232 karar 1993/1857 sayılı ilanıyla İ.İ.K. 33? maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/1928 K. No : 1993/3850 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık İzzettin oğlu 1952 D.lu Mehmet Doğan Özgiray hakkında Mahkememizin 11/10/1993 gün ve esas 1993/1928 karar 1993/3850 sayılı ilanıyla İ.İ.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/1555 K. No : 1993/2405 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Veli oğlu 1969 D.lu Cihat Karadaş hakkında Mahkememizin 24/6/1993 gün ve esas 1993/1555 karar 1993/2405 sayılı ilanıyla l.i.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hükıim verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29,30 ve 31. naddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, Hanen Tebliğ olunur. 9354

51 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 51 A<ww 1. İcra Ceza Hfekimliğindf: E. No : 1993/2571 K. No : 1993/3557 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık S. Ahmet oğlu 1972 D.lu Abdulkadir Aksak hakkında Mahkememizin 23/9/1993 gün ve esas 1993/2571 karar 1993/3557 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E, No : 1993/2573 K. No : 1993/3558 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık S.Ahmet oğlu 1971 D.lu Veysel Aksak hakkında Mahkememizin 23/9/1993 gün ve esas 1993/2573 karar 1993/3558 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/2131 K. No : 1994/3 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Şevket oğlu 1950 D.lu Doğan Kapılı hakkında Mahkememizin 7/1/1994 gün ve esas 1993/2131 karar 1994/3 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/2129 K. No : 1994/4 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Şevket oğlu 1950 D.lu Doğan Kapılı hakkında Mahkememizin 7/1/1994 gün ve esas 1993/2129 karar 1994/4 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, tlânen Tebliğ olunur. 9358

52 Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Adana 1. tcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/2419 K. No : 1993/4729 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Abdultah oğlu 1962 D.lu Yusuf Uslu hakkında Mahkememizin 16/11/1993 gün ve esas 1993/2419 karar 1993/4729 sayılı ilanıyla t.t.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/4211 K. No : 1993/5248 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Mehmet Hanifi oğlu 1945 D.lu Fevzi Umar hakkında Mahkememizin 2/12/1993 gün ve esas 1993/4211 karar 1993/5248 sayılı ilanıyla U.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilânen Tebliğ olunur E. No : 1993/3361 K. No : 1993/4453 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Kemal oğlu 1955 D.lu Vedat Tataroğlu hakkında Mahkememi/in 2/11/1993 gün ve esas 1993/3361 karar 1993/4453 sayılı ilanıyla U.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1992/4102 K. No : 1993/997 Taahhüdü İhlal suçundan sanık Bahri oğlu 1949 D.lu Cabbar Muratlı hakkında Mahkememizin 31/3/1993 gün ve esas 1992/4102 karar 1993/997 sayılı ilanıyla U.K. 340 maddeleri uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur. 9362

53 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 53 Adana 1. İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/1076 K. No : 1993/1948 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık İhsan oğlu 1957 D.lu ibrahim önal hakkında Mahkememizin 7/6/1993 gün ve esas 1993/1076 karar 1993/1948 sayılı ilanıyla U.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/280 K. No : 1993/5253 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanıklar 1 Muammer Mehmet oğlu 1959 D.lu Fuat Şakir Okay, 2 Halil İbrahim oğlu 1959 D.lu Bülent Görün haklarında Mahkememizin 6/12/1993 gün ve esas 1993/280 karar 1993/5253 sayılı ilanıyla U.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasamn 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/6477 K. No : 1993/5821 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Ahmet oğlu 1959 D.lu tdris Azrak hakkında Mahkememizin 24/12/1993 gün ve esas 1993/6477 karar 1993/5821 sayılı ilanıyla U.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasamn 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilânen Tebliğ olunur E. No : 1993/3620 K. No : 1993/5275 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Halil oğlu 1941 D.lu Yalçın Bilgetay hakkında Mahkememizin 6/12/1993 gün ve esas 1993/3620 karar 1993/5275 sayılı ilanıyla U.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilânen Tebliğ olunur. 9366

54 Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Adana 1. İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1992/4592 K. No : 1993/4579 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Hüsnü oğlu 1955 D.lu Hasan Yalçın hakkında Mahkememizin 10/11/1993 gün ve esas 1992/4592 karar 1993/4579 sayılı ilanıyla Î.Î.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine. İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/879 K. No : 1993/3057 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Ali oğlu 4966 D.lu Halil Koç hakkında Mahkememizin 15/7/1993 gün ve esas 1993/879 karar 1993/3057 sayılı ilanıyla Î.Î.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup santğm 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, îlânın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/626 K. No : ;>?3/2424 Taahhüdü İhlal suçundan sanık Ali oğlu 1966 D.lu Halil Koç hakkında Mahkememizin 28/6/1993 gün ve esas 1993/626 karar 1993/2424 sayılı ilanıyla İ.İ.K. 340 maddeleri uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/316 K. No : 1993/3903 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Necati oğlu 1960 D.lu Nevzat Mezarcı hakkında Mahkememizin 13/10/1993 gün ve esas 1993/316 karar 1993/3903 sayılı ilanıyla İ.İ.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur. 9370

55 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 55 Adana 1. İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/3518 K. No : 1993/4596 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık İbrahim oğlu 1945 D.lu Nejat Teymen hakkında Mahkememizin 10/11/1993 gün ve esas 1993/3518 karar 1993/4596 sayılı ilanıyla l.i.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/6496 K. No : 1993/5766 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Mehmet oğlu 1956 D.lu Hasan Çakmak hakkında Mahkememizin 23/12/1993 gün ve esas 1993/6496 karar 1993/5766 sayılı ilanıyla l.i.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/2862 K. No : 1993/3669 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanıklar 1 Mahmut kızı 1967 D.lu Nursen Ergin, 2 Hüseyin kızı 1962 D.lu Nurcan Ergin haklarında Mahkememizin 29/9/1993 gün ve esas 1993/2862 karar 1993/3669 sayılı ilanıyla l.i.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/2860 K. No : 1993/3668 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Mahmut kızı 1967 D.lu Nursen Ergin hakkında Mahkememizin 29/9/1993 gün ve esas 1993/2860 karar 1993/3668 sayılı ilanıyla l.i.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin İlânen Tebliğ olunur. 9374

56 Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Adana 1. İcra Ceza Hakimliğinden : E. No :.1993/2865 K. No : 1993/3757 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Mahmut kızı 1967 D.lu Nursen Ergin hakkında Mahkememizin 5/10/1993 gün ve esas 1993/2865 karar 1993/3757 sayılı ilanıyla l.î.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/1508 K. No : 1993/3377 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Bekir Sıtkı oğlu 1947 D.lu Nuri Özdemir hakkında Mahkememizin 15/9/1993 gün ve esas 1993/1508 karar 1993/3377 sayılı ilanıyla U.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/1716 K. No : 1993/2444 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Ali Yılmaz oğlu 1959 D.lu Mustafa Ercan Haklı hakkında Mahkememizin 28/6/1993 gün ve esas 1993/1716 karar 1993/2444 sayılı ilanıyla İ.İ.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilini} olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/2197 K. No : 1993/3412 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Selahaddin oğlu 1953 D.lu Ali Dayan hakkında Mahkememizin 16/9/1993 gün ve esas 1993/2197 karar 1993/3412 sayılı ilanıyla U.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeler; uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur. 9378

57 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 57 Adana 1. İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/2576 K. No : 1993/3588 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Şevket oğlu 1960 As. D.lu Adnan Menderes Kapılı hakkında Mahkememizin 27/9/1993 gün ve esas 1993/2576 karar 1993/3588 sayılı ilanıyla t.t.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/2863 K. No : 1993/3756 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Mahmut kızı 1967 D.lu Nursen Ergin hakkında Mahkememizin 5/10/1993 gün ve esas 1993/2863 karar 1993/3756 sayılı ilanıyla t.t.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilânen Tebliğ olunur E. No : 1991/2023 K. No : 1993/4225 Taahhüdü İhlal suçundan sanık Haşim oğlu 1961 D.lu Cengiz Kopar hakkında Mahkememizin 19/10/1993 gün ve esa^ı 1991/2023 karar 1993/4225 sayılı ilanıyla I.t.K. 340 maddeleri uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1991/2025 K. No : 1993/4226 Taahhüdü ihlal suçundan sanık Haşim oğlu 1961 D.lu Cengiz Kopar hakkında Mahkememizin 19/10/1993 gün ve esas 1991/2025 karar 1993/4226 sayılı ilanıyla t.i.k. 340 maddeleri uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilânın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin İlânen Tebliğ olunur. 9382

58 Sayfa : 58 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Adana 1. İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/2624 K. No : 1993/3781 Mal Beyânında bulunmamak suçundan sanık İbrahim oğlu 1943 D.lu Hamza özdemir hakkında Mahkememizin 6/10/1993 gün ve esas 1993/2624 karar İ993/3781 sayılı ilanıyla İ.İ.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/3321 K. No : 1993/4310 Taahhüdü İhlal suçundan sanık Mustafa oğlu 1948 D.lu Nevzat Balkaya hakkında Mahkememizin 21/10/1993 gün ve esas 1993/3321 karar 1993/4310 sayılı ilanıyla İ.İ.K. 340 maddeleri uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/3681 K. No : 1993/3964 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Ali oğlu 1965 D.lu Cengiz Özkan hakkında Mahkememizin 14/10/1993 gün ve esas 1993/3681 karar 1993/3964 sayılı ilanıyla l.i.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, ilânen Tebliğ olunur E. No : 1993/3289 K. No : 1993/4389 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Ramazan oğlu 1964 D.lu Salih Zeki Akkaya hakkında Mahkememizin 26/10/1993 gün ve esas 1993/3289 karar 1993/4389 sayılı ilanıyla İ.İ.K. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adı esinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur. 9386

59 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 59 Adana I. İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1992/3778 K. No : 1993/1430 Mal Beyanında bulunmamak suçundan sanık Ali Kemal oğlu 1955 D.lu Mehmet Uğur hakkında Mahkememizin 28/4/1993 gün ve esas 1992/3778 karar 1993/1430 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, Hânın yayınlandığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve bir suretinin İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/980 K. No : 1993/3015 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanıklar 1 Abdulkadir kızı 1962 Dürdane Erkek, 2 Cemal oğlu 1957 D.lu Cem Erkek haklarında Mahkememizin 14/7/1993 gün ve esas 1993/980 karar 1993/3015 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/1474 K. No : 1993/3848 Mal Beyanında Bulunmamak suçundan sanık Mustafa oğlu 1960 D.lu Murat Mert hakkında Mahkememizin 11/10/1993 gün ve esas 1993/1474 karar 1993/3848 sayılı ilanıyla l.l.k. 337 maddeleri uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28,29,30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, İlânen Tebliğ olunur E. No : 1993/2981 K. No : 1993/3830 Tahhüdü İhlal suçundan sanık Duran Ali oğlu 1953 D.lu Fadime Serin hakkında Mahkememizin 7/10/1993 gün ye esas 1993/2981 karar 1993/3830 sayılı ilanıyla l.l.k. 340 maddeleri uyarınca 1 Ay hafif hapis cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. Maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tespit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmi Gazete'de ilânen tebliğine, mahkeme divanhanesine asılmasına karar verifmiştir. İlânen Tebliğ olunur. 9390

60 Sayfa : 60 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Ankara İcra Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1993/171 K. No : 1994/637 Müşteki: Başak Basınyayın Sanık: Muharrem Ünlükaplan Suç: M.B.B. M.B.B. suçundan sanık Muharrem Ünlükaplan, Çelik oğlu Elif den olma 1969 doğumlu Amasya Göynücek Köyü nüfusuna kayıtlı olup ve halen İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Paşa Sok. No. 8/2 Ümraniye adresinde ikamet eden sanık Muharrem Ünlükaplan hakkında Hâkimliğimizce İ.İ.K maddesine göre 10 gün hafif hapis cezası ile tecziyesine karar verildiği tüm aramalara rağmen bulunup kararı tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasamn 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur E. No: 1993/15 K. No: 1994/69 Müşteki: Fikri Yavru Sanık: Ethem Daracı Suç: M.B.B. M.B.B. suçundan sanık Ethem Daracı, Bilal oğlu Güldere'den olma 1965 doğumlu Dikenli Köyü nüfusuna kayıtlı olup ve halen İskilip Yolu Üzeri Yenifetih Tavuk Çiftliğinde çalışır, sanık Ethem Daracı hakkında Hâkimliğimizce t.t.k maddesine göre 10 gün hafif hapis cezası ile tecziyesine karar verildiği tüm aramalara rağmen bulunup karan tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 29. maddesi gereğince ilânen tebliğine karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağ ilânen tebliğ olunur Ankara 3.Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1994/174 Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Küçükerikli Köyü cilt 022/1, sayı 8, kütük 38'de Nüf. kayıtlı Bekir oğlu Müsade'den olma 1961 D.lu Arap Abakaya cezası süresince M.K.nun 357.nci madesi uyarınca vesayet altına alınarak kendisine aynı yer ve nüfusa kayıtlı babası Bekir Abakaya vasi tayin edilmesine ve M.K.nun 369/2 maddesi uyarınca babasının velayeti altına konulmasına ilişkin mahkememizden verilen 12/4/1994 gün ve 1994/ sayılı karan ilân olunur /182 Erzurum tli, Karayazı İlçesi, Çavuş Köyü cilt 024/02 sayfa 24 kütük 52'de nüfusa kayıtlı Efendi oğlu Bedia'dan olma 1965 D.lu Niyazi Karabuluta M.K.nun 357.nci maddesi uyarınca vesiyat altına alınarak kendisine aynı yer nüfusuna kayıtlı Harun Karabulutun vasi tayin edilmesine ve ilişkin mahkememizden verilen gün ve 1994/ sayılı kararı ilan olunur, 9579

61 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 61 Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1994/130 Ankara İli, Polatlı İlçesi Türkkarsak Köyü, Cilt No: 084/01, Sayfa No: 53, Kütük Sıra No: 14 de nüfusa kayıtlı Bekir ve Fatma'dan olma 1970 doğumlu Türkan Ahiye cezası süresince M.K.nun 357. maddesi uyarınca vesayet altına alınarak kendisine aynı yer nüfusuna kayıtlı babası Bekir Ahi'nin vasi tayini ile M.K.nun 369/2 maddesi uyarınca babasının velayeti altına konulduğuna dair mahkememizce verilen 5/4/1994 gün ve 1994/ sayılı ilâmı ile karar verilmiştir. İlân olunur /170 Yozgat İli, Sorgun İlçesi Karakız Köyü cilt 073 sayfa 28, kütük 43 de nüfusa kayıtlı İlhan ve Yosma'dan olma 1974 D.Iu tmran Gödek'in cezası süresince M.K.nun 357. nci maddesi uyarınca vesayet altına alınarak kendisine aynı yer nüfusuna kayıtlı babası İlhan Gödek' in vasitayin edilmesine ve M.K.nun 369/2 maddesi uyarınca babasının velayeti altına konulmasına ilişkin mahkememizden verilen 6/4/1994 gün ve 1994/ sayılı karan ilân olunur Ankara 16. Sulh Hukuk Hâkimliğinden ; E. No : 1994/170 Ankara 16. Sulh Hukuk Hâkimliğinin 1/3/1994 gün ve 1994/ sayılı ilâmı ile İstanbul Eyüp Yenimahalle 021/16 cilt, 35 sayfa, 1106 kütük sıra numarada nüfusa kayıtlı 1955 doğumlu Hüseyin Aydın Durul'a ablası Leyla Güller (Durul) vasi olarak atanmıştır. İlân olunur Turhal Sulh Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 1993/256 K. No : 1994/113 Tokat İli Turhal İlçesi Nurkavak Mahallesi cilt: 013/05, sa: 59 KSN: 242 de kayıtlı Halil ve Selver'den olma 1967 D.lu Ali Değerli'ye aynı yer nüfusunda kayıtlı olup İzmir Buca 684/13 Sok. No: 13 de mukim Rıza ve Şemsi'den olma 1973 D.lu Sevinç Değerli'nin M.K.nünün 357. maddesi gereğince Vasi Tayin edilmiştir E. No: 1993/518 K. No: 1994/114 Tokat İti Turhal İlçesi Boyacılar Mahallesi Cilt: 077/02, Sa: 1 KSN: 78 de kayıtlı Hamza ve Şükriye'den olma 1974 D.lu Abdurrahman Şahin'e aynı yer nüfusunda kayıtlı olup Turhal Yavşanlık Boyacılar Mahallesi Maden Yolu 32 de mukim Mehmet ve Fatma'dan olma, 1938 D.lu Hamza Şahin'in M.K.nunun 357. maddesi gereğince Vasi Tayin edilmiştir E. No: 1994/37 K. No: 1994/115 Turhal Gümüştop Köyü cilt: 036/01, Sa: 16, KSN: 5 de kayıtlı Mehmet ve Dürdane'- den olma 1972 D.lu Ali Çalışır'a aynı yer nüfusunda kayıtlı Meh-ıet ve Gülizar'dan olma 1935 D.lu Mehmet Çalışır'ın M.K.nunun 357. maddesi gereğince Vtsi Tayin edilmiştir. 9090

62 Sayfa : 62 RESMt GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Ankara 3. Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1994/177 Halen Kalecik Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Hicabi ve Rabia'dan olma 1971 doğumlu Osman Çiğdem'e cezası süresince M.K.nun 357. maddesi uyarınca vesayet altına alınarak kendisine Ankara İli, Altındağ İlçesi, nüfusuna kayıtlı babası Hicabı Çiğdem'in vasilayini ile M.K.nun 369/2 maddesi uyarınca babasının velayeti altına konulduğuna dair mahkememizce verilen 12/4/1994 gün ve 1994/ sayılı ilâmı ile karar verilmiştir. İlân olunur /843 Ankara İli, Bala İlçesi, Kozyaylı Köyü cilt 045/01, sayfa 006 kütük 78 de nüfusa kayıtlı Kemal oğlu Güley'den olma 1975 D.lu Bektaş Kandemir'e M.K. nın 357. maddesi uyarınca vesayet allına alınarak kendisine Kayseri İli, Sarız İlçesi Çağşak Köyü nüfusuna kayıtlı Şükrü Akpmar'm vasi tayin edilmesine ilişkin mahkememizden verilen 13/4/1994 gün ve 1993/ /241 sayılı kararı ilân olunur /181 Erzurum İli, Karayazı İlçesi Çavuş Köyü cilt 024/01 sayfa 79, kütük 31 de nüfusa kayalı Mehmet oğlu Zeytin'den olma 1975 D.lu Servet Boztaş'a M.K.nun 357. maddesi uyarınca vesayet allına alınarak kendisine Erzurum İli Karayazı İlçesi Çavuş Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmez Nasır Boztaş'ın vasitayin edilmesine ilişkin mahkememizden verilen 13/4/1994 gün ve 1994/ sayılı karan ilân olunur /69 Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Erkiletzade Mahallesi, Cilt No: 063/03, S: 12, K: 75 de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Meryem'den olma 1959 doğumlu Hasan Hamis'e cezası süresince M.K.nun 357. maddesi uyarınca vesayet altına alınarak kendisine aynı yer nüfusuna kayıtlı Mustafa Hamis'in vasitayin edildiğine dair mahkememizce verilen 13/4/1994 gün ve 1994/ sayılı ilâmı ile karar verilmiştir. İlân olunur /183 Amasya İli, Merkez Gümüşlü Mah. cilt 005/01, sayfa 99, kütük 118 de nüfusa kayıtlı Ahmet oğlu Melahat'tan olma 1964 D.lu Sinan Polat'a cezası süresince M.K.nun 357. maddesi uyarınca vesayet altına alınarak kendisine aynı yer nüfusa kayıtlı Melahat Polat'ın vasitayin edilmesine ve M.K.nun 369/2 maddesi uyarınca annesinin velayeti altına konulmasına ilişkin mahkememizden verilen 13/4/1994 gün ve 1994/ sayılı karar ilân olunur /179 İstanbul İli, Fatih İlçesi, Babahasanalemi Köyü, C. 008/05, S. 66, K. 409 da nüfusa kayıtlı Arslan ve Hadiye'den olma 1964 doğumlu Ahmet Kaan Doğudan'ın cezası süresince M.K.nun 357. maddesi uyarınca vesayet altına alınarak kendisine aynı yer nüfusuna kayıtlı Hadiye Nurlen Doğudan'ın vasitayini ile M.K.nun 369/2 maddesi uyarınca annesinin velayeti altına konulduğunda dair mahkememizce verilen 12/4/1994 gün ve 1994/ sayılı ilâmı ile karar verilmiştir. İlân olunur /175 içel ili Merkez Kiremithane Mahallesi cilt 016 sayfa 62, kütük 11 de nüfusa kayıtlı Ahmel oğlu Atike'den olma 1972 D.lu Hüseyin Mısır'ın cezası süresince M.K.nun 357. maddesi uyarınca vesayet allına alınarak kendisine aynı yer nüfusa kayıtlı babası Ahmet Mısır'ın vasitayin edilmesine ve M.K.nun 369/2. maddesi uyarınca babasının velayeti altına konulmasına ilişkin mahkememizden verilen 12/4/1994 gün ve 1994/ sayılı kararı ilân olunur. 9476

63 26 Nisan 1994 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanlığından : 1993/10084 Davacı Adnan Aysal vekili tarafından, davalılar Hatice Atalay Vd. aleyhine açılan tescil davasında; Antalya Asliye 1. Hukuk Mahkemesinden verilen 22/9/1993 gün 1992/28 Esas sayılı hüküm; davacı Adnan Aysal vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiştir. Davalılardan M. Atilla Kıratlı'ya posta ile davetiye tebliğ edilemediğinden duruşma gününün ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, 25 Ekim 1994 Salı günü saat 09.15'de duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda yapılacağına dair işbu ilân duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere davalılardan M. Atilla Kıratlı'ya tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur / 1-1 Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları MANEUROP MARKA SOĞUTMA KOMPRESÖRÜ SATINALINACAKTIR PTT Genel Müdürlüğünden : işletmemiz ihtiyacı için klima cihazlarında kullanılmak üzere 150 adet Tam Hermetik Maneurop marka soğutma kompresörü satınalınacaktır. Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, I.Satmalına Şube Müdürlüğünden, istanbul'da PTT Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden (KDV hariç) TL. bedel karşılığında temin edilebilir. Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartnamelerini işletmemizden almış olmaları şarttır. Teklifler en geç 31/5/1994 günü saat 10.00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı I.Satınalma Şube Müdürlüğüne verilecek veya posta ile bu saatte bulunacak şekilde gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz / 2-1 TAKRİBİ 818 TAKIM ELBtSE VE TAKRİBİ 19 TAKIM TAYYÖR SATINALINACAKTIR İstanbul Anadolu Yakası Telefon Başmüdürlüğünden : Başmüdürlüğümüz ihtiyacı takribi 818 takım elbise ve takribi 19 takım tayyör kapalı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. Bu işe ait şartname Üsküdar Ahmediye Meydanı Toptaşı Cad. No: 1 deki Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını engeç 11/5/1994 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Malzeme Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur / ADET YANGIN ALARM SANTRALI SATINALINACAKTIR Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünden : Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı 1 adet yangın alarm santralı kapalı teklif usulü satınalınacak olup, teklif verme son günü 11/5/1994 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadardır. İhale ile ilgili şartname; Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü ile, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. İstanbul Satınalma Müdürlüğü, Rıhtım Cad. Denizciler Sokak R. Han Kat: 2 Karaköy/lstanbul adreslerinden temin edilebilir.. Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir / 1-1

64 Sayfa : 64 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : KREDİ KARTI YAPTIRILMAK SURETİYLE SAT1NALINACAKTIR /itaat Bankası Genel Müdürlüğünden (Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğünden) : 1 Hankamız ihtiyacı için; ISO Standardlarına uygun, adet Eurocard Şirket, adet Visa Şirket, adet Visa International, adet Eurocard International, adet Eurocard Gold, adet Visa Premier olmak üzere toplam adet kredi kartı yaptırılmak suretiyle satınalınacaktır. 2 ihale Kapalı Zarf Usulü teklif alnımak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 3 Konu ile ilgili şartname Ankara'da Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün Varlık Mahallesi Trafo Durağı karşısındaki Hizmet Binasından , TL. karşılığında alınabilir. 4 Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 9/5/1994 günü 15.30'a kadar Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün yukarıdaki adresine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 5 Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir / 2-2 ATM RULOSU SATINALINACAKTIR 1 Bankamız ihtiyacı için adet baskılı ATM rulosu satınalınacaktır. 2 ihale Kapalı Zarf Usulü teklif alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Satın Alma Komisyonunca yapılacaktır. 3 Konu ile ilgili şartname Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün Varlık Mahallesi Trafo Durağı Karşısındaki Hizmet Binasından , TL. karşılığında alınabilir. 4 Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 29/4/1994 günü 15.30'a kadar Malzeme ve Satın Alma Müdürüğümüzün yukarıdaki adresine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecektir. 5 Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir / 2-2 OTOKOPÎLt BOBİN KAĞITI Bankamız ihtiyacı için, Otokopili -CB (verici) kg. SATINALINACAKTIR Otokopili -CFB (alıcı-verici) kg. bobin kağıt satınalınacaktır. ihale Kapalı Zarf Usulü teklif alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. Konu ile ilgili şartname Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüzün Varlık Mahallesi Trafo Durağı Karşısındaki Hizmet Binasından , TL. karşılığında alınabilir. Şartnamede belirtilen hususlar dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 9/5/1994 günü 15.30'a kadar Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüzün yukarıdaki adresine getirilerek karşılığında teslim edilecektir. Bankamız 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir / 2-2

65 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 65 PVC İÇMESUYU BORUSU VE ÖZEL AKSAM SATINALINACATIR Çanakkale İl Daimi Encümeni Başkanlığından : Aşağıda izahı yapılan satınalma işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Çanakkale özel İdare Müdürlüğü hizmet binasında îl Daimi Başkanı Salonunda İl Daimi Encümenince yapılacaktır. İşin Adı ve Konusu : PVC İçmesuyu Borusu ve Özel aksam alınması, Keşif Bedeli: , TL. Geçici Teminatı : , TL., Son Müracaat Tarihi : 9/5/1994, İhale Tarihi ve Saati : 17/5/ Bu ihalede Bayındırlık ve İskan Bakanlığının "Uygun Bedel"e ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 2 Bu işlere ait ihale işlem dosyası hergün mesai saatleri içinde bedelsiz olarak Çanakkale Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü İçmesuları Şube Müdürlüğünde görülebilir. A) İhaleye katılma belgesi almak için, müracaat dilekçesi ile birlikte; a) Müracaat eden isteklinin 1994 yılı Ticaret ve Sanayi Odası Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, b) Mali durum bildirisinin (tahmin edilen bedelin % 10 tutarında nakit kredisi, % 10 tutarında teminat mektubu kredisi), D) İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; a) İhaleye katılma belgesini, b) Başvuru yılına ait Ticaret ve/veya Sanayii Odası belgesini, c) Noter tasdikli imza sirkülerini, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, e) İşin adı belirtilmek suretiyle İl Daimi Encümeni Başkanlığına hitaben alınmış geçici teminatı. 3 İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat yukarıda belirtilen tarihin mesai saati sonuna kadardır. 5 İstekliler teklif mektuplarını ihale saatine kadar makbuz karşılığında İl Daimi Encümeni Başkanlığına verecektir. 5 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6 Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur / 1-1 BİG BAG TORBA S ATIN ALINA ÇAKTIR KUMAŞ Kütahya Manyezit İşi. A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 1 Şirketimizin ihtiyacı olan 3000 adet 80 x 80 x 80 cm. ebatlarında big bag torba alımı işi, kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 2 İstekliler Eskişehir Yolu 9. Km. (Tel: hat) KÜTAHYA adresinden temin edecekleri şartnameye uygun tekliflerini en geç 6/5/1994 günü saat 14.00'e kadar yukarıda belirtilen adrese teslim edeceklerdir. 3 Şirketimiz 2886 sayılı Kanun'a tabi değildir / 1-1

66 Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : MUHTELİF HURDA MALZEME T.E.K. Eskişehir Elektrik Dağıtım Müessesesinden : SATILACAKTIR 1 Müessesemiz ambar sahasında bulunan 10 kalem muhtelif hurda malzeme şartname esasları dahilinde kapalı zarf teklif alma usulü ile satılacaktır. 2 Satılacak malzemenin cinsi +~ % 50 miktarı, geçici teminat ve çekim süreleri aşağıda belirtilmiştir. Malzemenin Cinsi Yak.Miktarı Geç.Tem. (TL.) Çekim Süresi 1 Hur.Demir (direk, travers ve mamul parça) Kg işgünü 2 Hurda Pano (saçtan mamul) Kg işgünü 3 Hurda ziftli kablo (iki makara halinde) Kg işgünü 4 Hurda oto lastiği (Muhtelif çapta) 260 Ad işgünü 5 Hurda akü 124 Ad işgünü 6 Hurda varil 50 Ad işgünü 7 Hurda trafo ( kva arası) 19 Ad işgünü 8 Hurda bakır iletken (klemensli iletken) Kg işgünü 9 Hurda alimünyum (iletken, armatür kapağı) Kg işgünü 10 Hurda ağaç direk Kg işgünü 3 ihaleye katılmak isteyenler, ilgili şartnameleri T.E.K. Eskişehir Elektrik Dağıtım Müessesesi Makina İkmal ve Satınalma Müdürlüğü, Şair Fuzuli Cad. No: 9 Eskişehir Tel: (7 Hat) adresinden temin edilebilir. 4 Teklifler engeç 10 Mayıs 1994 Salı günü saat 9.00'a kadar 3. maddedeki adrese verilmiş olacak, ihale aym gün sat 10.00'da yapılacaktır. 5 Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir / 1-1 TIBBİ CİHAZ SATINALINACAKTIR Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Sigorta Müdürlüğünden : Dosya No : Kurumumuz Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinin ihtiyacı 6 kalem Tıbbi Cihaz Fiyat ve Teklif isteme Usulüne göre satınalınacaktır. 2 İsteklilerin İdari Şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını engeç 6/5/1994 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Fındıklı Mebusan Yokuşu SSK Işhanındaki Müdürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurmak üzere posta ile göndermeleri gerekir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 3 Bu işe ait idari şartname ile ihtiyaç listesi 2 No.lu Satınalma Komisyonundan mesai saatleri içinde temin edilebilir. 4 Geçici teminat miktarı isteklilerin KDV, dahil olarak teklif ettikleri bedelini yüzde üçüdür. (% 3) 5 Şirketler Kurucularının isim listelerinin iade teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 6 Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta yahut kısmen yapmakta serbesttir / 1-1

67 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 67 PLASTİK NOZULUN SATINALINACAKTIR Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden : Kurumumuz ihtiyacına binaen 1340.MSB.0254 işaretli dosyamız konusu adet plastik nozulun yurt dışı piyasasından temini amacıyla ihaleye çıkılmıştır. Bu işe ait idari ve teknik şartnameler Ankara'da M.K.E.K. Genel Müdürlük Dış Alım Şubesi Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA, İstanbul'da İnönü Cad. No: 88 Taksim/İS- TANBUL adresindeki M.K.E.K. İstanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamelerimize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 30/5/1994 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Kurumumuz İkmal Dairesi Başkanlığı evrakında bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir / 1-1 BUTÎLASETAT SATINALINACAKTIR. Kurumumuz ihtiyacına binaen 6810.MSB.O253 işaretli dosyamız konusu 2235 kg. Butilasetat malzemesi yurt dışı piyasasından temini amacıyla ihaleye çıkılmıştır. Bu işe ait idari ve teknik şartnameler Ankara'da M.K.E.K. Genel Müdürlük Dış Alım Şubesi Müdürlüğü Tandoğan/ANKARA, istanbul'da inönü Cad. No: 88 Taksim/İS- TANBUL adresindeki M.K.E.K. İstanbul Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamelerimize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif mektuplarını kapalı bir zarf içerisinde en geç 30/5/1994 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Kurumumuz ikmal Dairesi Başkanlığı evrakında bulunacak şekilde göndermeleri şarttır. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir / 1-1 İŞLETMELERİMİZ KONTİNÜ HADDEHANELERİNDE ÜRETİLEN TAKRİBİ TON MAMUL VE YARI MAMULÜN PAKETLENMESİ, ŞART VE tkmal KANCACILIĞI VE HER TÜRLÜ TEMİZLİĞİ İŞİ MÜTEAHHİT VASITASIYLA YAPTIRILACAKTIR. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adresden alınabilir. Demir ve Çelik İşletmeleri Müessesesi Tedarik ve ikmal Müdürlüğümüz (Telefon: ) Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte engeç 5 Mayıs 1994 Perşembe günü saat: 14.00'e kadar Karabük'te Müessesemiz Sosyal ve İç Hizmetler Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur / 1-1

68 Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : ADET MUHTELİF CİNS AMPUL SATINALINAÇAKTIR T.E.K. Bursa Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 1 Müessesemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı ve dosya satış bedeli yazılı malzemeler kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satınalınacaktır. Dosya Satış Bedeli Sıra Satın Alınacak Geç. Tem. (KDV. Dahil) No Malzemenin Cinsi Miktarı TL. TL W. Fluoresan Ampul 3000 Adet W. Civa Buharlı Ampul 5000 Adet W. Sodyum Buharlı Ampul 2000 Adet (Ateşlemeli) 2 İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler; T.E.K. Bursa Elektrik Dağıtım Müessesesi İzmir Yolu Merinos Kavşağı Zemin Kat Oda No : 8 Tlf : Bursa adresinden bedeli mukabilinde alınabilir. 3 Teklifler en geç 11 Mayıs 1994 günü saat 14.00'e kadar aynı adreste zemin kat 6 nolu odadaki muhaberat servisine teslim edilecektir. Teklifler aynı gün saat 15.00'de alenen açılacaktır. 4 Müessesemiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir / 1-1 ELEKTRİK İŞLETME MALZEMESİ T.E.K. Antalya Elektrik Dağıtım Müessesesinden : SATINALINACAKTIR 1 Müessesemize bağlı ilçe kasaba ve köylerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan işletme malzemesi kapalı zarf usulü teklif almak sureti ile şartnamesine göre ihaleten satınalınacaktır. 2 Dosya Bed. Geç. Tem. KDV Dahil Sıra No Grup No İşin Adı TL. TL İŞ Ek Mufu-sil Başlık İŞ Klemens İŞ OG Sigorta Buşonu İŞ Muhtelif Şalter İhaleye katılacak firmalar şartname dosyalan Göksu Mah. Demokrasi Kavşağı Aspendos Bulvarı Antalya adresinde bulunan Müessesemiz Makina İkmal ve Satınalma Müdürlüğünden bedeli mukabilinde temin edilebilir. 4 Şartnameye göre hazırlanan teklifler en geç 10/5/1994 günü saat 14.00'e kadar yukarıdaki belirtilen adresteki Müessesemiz Evrak kayıt Servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.30'da aynı adreste alenen açılacaktır. 5 Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6 Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine kısmen yapmakta serbesttir / 1-1

69 26 Nisan 1994 Sayı : RESMt GAZETE Sayfa : 69 KATODtK KORUMA MALZEMESİ SATINALINACAKTIR Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğünden : 1 Ofisimiz ihtiyacı olan 16 kalem katodik koruma malzemesi şartnameleri esasları dahilinde iç piyasadan kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir. 2 Bu işe ait muhammen bedel TL. olup, geçici teminat miktarı ise TL.dir. 3 Şartnameler TL. (KDV Hariç) ücret karşılığında verilecek olup, ücret P.O. A.Ş.Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak No: 8 Bakanlıklar/Ankara adresine yatırılacak buradan alınan makbuz karşılığında Malzeme Alım Şube Müdürlüğü Bestekar Sokak No: 25/4 Bakanlıklar/Ankara adresinden temin edilecektir. 4 İhaleye iştirak edecek Firmalar teklif mektuplarını en geç 12/5/1994 günü saat 12.30'a kadar dış zarfın üzerine "Katodik koruma malzemesi ihalesine ait tekliftir" ibaresini yazarak P.O.A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestek'ar Sokak No: 8 Bakanlıklar/Ankara adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 5 Teklif mektupları 12/5/1994 günü saat 14.00'de İhale Komisyon Kurulunda açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler. 6 Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusunu, teşkil eden işi ihale edip etmemekte kısmen veya bölümler halinde ihale etmekte yahut tercih ettiğine vermekte serbesttir / 2-1» BANLİYÖ VAGON TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR T. C.Devi et Demiryolları H.Paşa I.Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 1 Bölgemize bağlı Haydarpaşa Gar'ında bulunan aylık yaklaşık 2700 adet banliyö vagonu ile Sirkeci Gar'ında bulunan aylık yaklaşık 3300 adet banliyö vagonunun 1994 yılı sonuna kadar temizlettirilmesi işi Kapalı Zarf Yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 3/6/1994 günü saat 14.00'de Haydarpaşa'daki I.Bölge Başmüdürlüğü binasında bulunan Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığı'nda yapılacaktır. 3 Geçici teminat teklif edilen toplam bedelin % 2,5'u olup, şartnameleri Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden TL. (KDV Dahil) bedel mukabilinde temin edilebilir. 4 Tekliflerin engeç 3/6/1994 günü saat 14.00'e kadar Komisyona verilmiş veya gelmiş olması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 5 İhaleye iştirak edecek firmaların, işin tamamına teklif vermeleri mecburi olmayıp, Haydarpaşa'daki ve Sirkeci'deki banliyö vagon temizlikleri için ayrı ayrı teklifte bulunabilirler. 6 TCDD 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve tercih ettiği talibe ihale yapmakta tamamen serbesttir / 2-1 PTT Genel Müdürlüğünden : ŞİLT YAPTIRILACAKTIR Teşekkülümüz ihtiyacı için 3000 adet şilt yaptırılacaktır. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığı III.Satınalma Şube Müdürlüğünden, İstanbul'da PTT Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden KDV hariç TL. bedelle temin edilebilir. Teklifler en geç 12/5/1994 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığı IH.Satmalma Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır / 2-1

70 Sayfa : 70 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : M"LÜK 1 ADET BETON MİKSERİ SATINALINAÇAKTIR Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 İskenderun'da D.Ç. Fabrikaları Tedarik ve İkmal Müdürlüğünden İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını engeç 12/5/1994 günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine verip vermemekte serbesttir / 1-1 YOL ÇİZGİ BOYASI İLE ÇİZGİLERİN MAKİNA İLE ÇİZİLMESİ Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden : SİVAS 1 Aşağıda cinsi yeri ve keşif bedeli yazılı işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81. (b) maddesi gereğince taşeronlardan kapalı teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 2 İhale 16. Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonunda yapılacaktır. 3 Teklifler ihale saatine kadar ilgili komisyon başkanlığına verilmiş olacaktır. 4 Adı geçen işlerin dosyası ve katılma şartlan Trafik Başmühendisliğinde dosyasında görülebilir. İşin Adı : Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü yollarında soğuk yol çizgi boyası ile çizgilerin (Makina ile) çizilmesi. (Yol çizgi boyası ve cam küreciği idareden)., Keşif Bedeli : , TL., Geçici Teminatı : , TL., Başvuru Son Gün ve Saati : , İhale Gün ve Saati : , İhale Yapılacağı Yer : Eğitim Salonu., 8409 / 1-1 BAŞ VE DİP KAPAK SATINALINACAKTIR Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden : KIRIKKALE Şirketimiz ihtiyacı olan, 1 Baş Kapak Temini Adet 2 Dip Kapak Temini Adet Baş kapak ve Dip kapak temini işi için 12/5/1994 tarihine kadar kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkılmıştır. İhale ile ilgili şartnameler Şirketimiz İkmal Kısım Müdürlüğünden temin edilecektir. İhaleye iştirak edecek firmaların şartnameye göre hazırlayacakları fiyatlı teklif mektuplarını en geç 12/5/1994 günü saat 14.00'e kadar Şirketimiz arşivine teslim edeceklerdir. Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir / 1-1

71 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 71 ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR Erdemli Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : Deposu Çamlık Çamlık Çamlık Tömük Çamlık Çamlık Emvalin Cinsi ve Nev'i II.S.N.B.Çz. Tomruk II. S.K.B.Çz. Tomruk III. S.N.B.Çz. Tomruk III.S.N.B.Çz. Tomruk III.S.K.B.Çz. Tomruk Çz. SAnayi Odunu Parti Miktarı Adedi Adet M'.Dm' Muh. Bed. TL % 3 Geç. Teminatı TL MUHAMMEN BEDEL SATIŞ TUTARI : , TL. 1 İşletmemiz depolarında bulunan yukarda cinsi ve miktarları yazılı 111 parti orman emvali, tutar bedelinin % 50'si ile vergi ve resimleri peşin, mütebaki 7o 50'si % 42 vade faizli limit dahili süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakte çevrilebilen devlet tahvilleri, hazine bonoları ve devlet bankalarına ait tahviller karşılığında olmak üzere şartnamesi uyarınca 3 ay vadeli açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 2 Açık artırma 6 Mayıs 1994 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00'de İşletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Satışa ait şartnameler ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı işletme Müdürlükleri, Çevre işletme Müdürlükleri ile İşletmemize bağlı Şefliklerde görülebilir. 4 Alıcıların belirtilen gün ve saatte işletmemiz satış salonunda hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat önce geçici teminatlarını işletmemiz veznesine yatırmaları, Banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektubunda işletme adı ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa katılacakların teminat makbuzu ile birlikte komisyonumuza başvurmaları şarttır. İlân Olunur. NOT : Pazarlığa kalan emval, pazarlık süresi beklenilmeksizin ORÜS kurumuna tahsisen verilecektir / 1-1 DEKAPAJ MALZEMESİ NAKLİYESİ VE DEKAPAJ DÖKÜM SAHASI DÜZENLENMESI İşi YAPTIRILACAKTIR Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden : Yeni Çeltek (Sorgun) Linyit işletmesi açık işletme ocaklarında - Tu 30 toleranslı m' dekapaj malzemesi nakliyesi ve dekapaj döküm sahası düzenlenmesi işi yaptırılacaktır. 1 Teklif mektupları 3/5/1994 Salı günü saat 14.00'e kadar Kızılırmak Sokak No: 45 Kocatepe-Ankara adresinde Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. 2 İhale ile ilgili şartnameler , TL. karşılığında Genel Müdürlüğümüz veznesinden temin edilebilir. 3 Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabii değildir / 1-1

72 Sayfa : 72 RESMI GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : TIBBÎ MALZEME Bandırma Devlet Hastanesi Baştabibliğinden : SATINALINACAKTIR Cinsi tlaç Serum Tıbbi Malzeme Laboratuar Malzeme Hemodializ Malzeme Miktarı 99 Kalem 21 Kalem 106 Kalem 44 Kalem 7 Kalem Tah. Tutan Gec.Teminatı TL. TL. ihale Tarihi Saati Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Hastanemizin 1994 yılı ihtiyacı için alınacak olan yukarıda yazılı maddeler 84/8213 sayılı Yönetmelik gereğince "Kapalı Teklif" usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 1 ihale yukarıda yazılı bulunan tarih, gün ve saatte toplantı salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 2 Toptan veya kalem kalem teklif verilebilir. 3 Şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içersinde Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığında görülebilir. 4 Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. 5 İhaleye girmek isteyenlerin; 5 a) Türkiye'de Tebligat için adres göstermesi, 5 b) 1994 yılı lastikli Ticaret Odası belgesi veya sair resmi bir makamdan şirketin sicille kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, 5 c) İmza sirkülerini ibraz etmesi, 5 d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri vermesi, 5 e) Geçici teminat mektup veya makbuzlarını 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 30 ncü maddesine göre hazırlayacakları teklif mektupları ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermelerini veya posta ile göndermeleri, postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Bütün belgeler aslı veya noter tasdikli olacaktır.) İlân Olunur / 1-1 HARİÇTEN VASITA KİRALANACAKTIR T.E.K. Orta Anadolu Bölgesi İşletme Grup Müdürlüğünden : 1 1 adet 4 kişi taşıma kapasiteli araç kapalı zarf usulü ile kiralanacaktır. Taşımacılık Ereğli İlçesi Ereğili 11 Trafo Merkezi arasında yapılacaktır. 2 ihaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler , TL. bedelle T.E.K. Ereğili Trafo Merkezi Ereğli/Konya adresinden temin edilebilir. 3 Teklif mektupları engeç 9/5/1994 tarih ve saat 14.00'e kadar aynı adresteki Mes'- ul tablocuğumuza verilmiş olmalıdır. 4 Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanunlarına tabi olmayıp; ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir / 1-1

73 26 Nisan 1994 Sayı : RESMÎ. GAZETE Sayfa : 73 İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Erbaa Belediye Başkanlığından : Erbaa Belediyesi iki nolu işhanı 2. kısım inşatı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile eksiltme ihalesine çıkarılmıştır. İşin keşif bedeli , TL.dir. Bu İhale Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 7 Şubat 1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan uygun bedele ait Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 1 İhale 6/5/1994 Cuma günü saat 15.00'de Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. 2 İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Belediye Fen ve İmar İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 3 İstekliler Yapı İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine, İhale Şartnamesine Ek özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım işleri İhalesine Katılma Yönetmeliğine ve "Uygun Bedel" Tebliğine uygun olacaktır. A - İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte; a) Bayındırlık ve iskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek şartı ile örneğini, (noter tasdikli) (Ortak girişimlerde Pilot Firmanın karnesi esas alınacaktır. b) Makina Teçhizat Kapasitelerine ait Yapı Araçlar Taahhütnamesini ve, veya belgelerini, c) Mali Güçlerine ait Mali Durum Bildirgesini ve belgelerini, d) Teknik Personel Taahhütnamesini, e) Gelir ve, veya kurumlar vergisi beyanını ve belgelerini verecektir. B İhaleye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile birlikte, a) İhaleye katılma belgesi, b) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, c) Noter tasdikli imza sirkülerini, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tsdikli imza sirkülerini, e) Belediye Başkanlığından alınmış , TL.lik geçici teminat makbuzu veya Danka makbuzu, f) İhale Şartnamesinde ve ihale Şartnamesine Ek özel Şartnamede öngörülen diğer belgeleri verecektir. 4 İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 4 Mayıs 1994 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Belediye Başkanlığına müracaatları, 5 İstekliler Teklif mektuplarını 6/5/1994 Cuma günü saat 15.00'e kadar makbuz karşılığı ihale komisyonu başkanlığına verecektir. 6 Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 1-1

74 Sayfa : 74 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : MUHTELİF İŞ YERLERİ SATILACAKTIR Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığından : T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (KOİ), özelleştirme kapsamında bulunan SEK Süt Endüstrisi A.Ş.'nin (ŞİRKET), aşağıda isimleri yazılı işletme, süt toplama merkezi ve arsaları ile Şirket'in "SEK" isim hakkını satışa sunmaktadır. İlgi duyan girişimcilere ve özellikle üretici birliklere, kooperatifler ile benzeri kuruluşlara duyurulur. I. İşletmeler Teminat Tutarı (TL) Görüşme Tarihi ve Saati 1. ADANA Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ ADIYAMAN Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ ADÎLCEVAZ (Bitlis) Süt ve Mamulleri işletmesi /5/ AFYON Süt ve Mamulleri işletmesi /5/ AKSARAY Süt ve Mamulleri işletmesi /5/ AMASYA Süt ve Mamulleri işletmesi /5/ BALIKESİR Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ BAYBURT Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ BOLU Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ BURDUR Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ ÇAN (Çanakkale) Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ ÇANKIRI Süt ve Mamulleri işletmesi /5/ ÇORUM Süt ve Mamulleri işletmesi /5/ DEVREK (Zonguldak) Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ DİYARBAKIR Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ ELAZIĞ Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ ERZİNCAN Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ ERZURUM Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ ESKİŞEHİR Süt ve Mamulleri işletmesi /5/ GİRESUN Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ HAVSA (Edirne) Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ İSTANBUL Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ İZMİR Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ (Ödemiş ve Germencik Süt Toplama Merkezleri dahil) 24. KASTAMONU Süt ve Mamulleri İşletmesi /5/ LALAHAN Süt ve Mamulleri işletmesi /5/ MUŞ Süt ve Mamulleri işletmesi /5/ SİNOP Süt ve Mamulleri tşletmesi /5/ SİVAS Süt ve Mamulleri tşletmesi /5/ SİVEREK (Şanlıurfa) Süt ve Mamulleri tşletmesi /5/ TRABZON Süt ve Mamulleri tşletmesi /5/ YATAĞAN (Muğla) Süt ve Mamulleri tşletmesi /5/ YÜKSEKOVA (Hakkâri) Süt ve Mamulleri işletmesi /5/ Teminat Görüşme II. Süt Toplama Merkezleri Tutarı (TL) Tarihi ve Saati 1. SİLİVRİ (İstanbul) Süt Toplama Merkezi /5/ SOLAKLI (Adana) Süt Toplama Merkezi /5/ YENİCE (içel) Süt Toplama Merkezi /5/ TUNCELİ Süt Toplama Merkezi /5/

75 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ. GAZETE Sayfa : 75 Teminat Görüşme III. Arsalar Tutarı (TL) Tarihi ve Saati 1. KÖŞK (Aydın) Arsası /5/ CEYLANPINAR (Urfa) Arsası /5/ ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun) Arsası /5/ IV. SEK isim Hakkı /5/ Satışa konu varlıklar hakkında teknik ve mali bilgiler ŞIRKET'ten temin edilebilir. İlgililer, ilân tarihinden itibaren görüşme gününe kadar, tesisleri yerinde inceleyebilirler. 2. Satışlar, görüşme gününde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İdare tarafından gerek görülmesi halinde, pazarlık görüşmelerinin herhangi bir aşamasında açık pazarlık yapılabilecektir. 3. Satışa konu her bir işletme, süt toplama merkezi ve arsalardan sadece birine teklif verilebileceği gibi, birden fazla varlık için de teklif verilebilecektir. 4. Teklif sahipleri görüşmeler esnasında, gerekli teminatı yatırmak kaydıyla tekliflerini, teklif gelmeyen veya KOİ tarafından uygun görülmesi halinde diğer varlıklara kaydırabileceklerdir. 5. Adı geçen varlıkların borç, alacak ve stokları satışa konu edilmeyecektir. 6. Satışa konu varlıklar, ilân tarihi itibariyle mevcut durumları ile alıcıya devredilecektir. 7. Satışa konu işletmelerde 1475 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışan personel, alıcıya devredilecektir. Devredilecek personelin bu Kanun'dan ve toplu iş sözleşmesinden doğan ve/veya doğacak olan hak ve alacaklarının yerine getirilmesi ile ilgili bütün yükümlülükler alıcıya ait olacaktır. 8. SEK isim hakkını almak isteyenler, diğer varlıklardan ayrı olarak sadece isim hakkı için teklif vereceklerdir. 9. Vadeli tekliflerde satış bedelinin en az yüzde 25'i sözleşme tarihinde, bakiyesi sözleşme tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde ödenecektir. Vadeli tutarlar için banka kesin teminat mektubu alınacaktır. 10. İstekliler, adı geçen varlıkların karşılarında yazılı bulunan tutarda, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici banka teminat mektubunu veya geçerli teminat akçesini, KOİ'nin aşağıda yazılı adresine, görüşme tarihinden önce yatırarak alacakları makbuz ile birlikte, yukarıda belirtilen gün ve saatte pazarlık görüşmelerine katılabileceklerdir. 11. Pazarlık görüşmelerine katılacak gerçek kişiler imza sirkülerini, vekâleten katılanlar bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza sirkülerini, tüzel kişiler adına katılanlar ise tüzel kişi adına hareket ettiklerini gösterir belge ile imza sirkülerini, görüşme gününde İdare'ye ibraz edeceklerdir. 12. Teklifler görüşme tarihinde alınacağından, posta ile gönderilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 13. T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satışı yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve gerektiğinde teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. 14. Satış ile ilgili diğer hususlar. KOl tarafından satış görüşmeleri sırasında, teklif sahiplerine bildirilecektir / 1-1

76 Sayfa : 76 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : ELEKTRİK KABLOSU VE TOPRAKLAMA LEVHASI SATINALINACAKTIR Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No.lu J.İhale Komisyonu Başkanlığından : Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve geçici teminatı yazılı ikmal maddeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kaununun 37 nci maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İkmal maddelerinin ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde ANKARA-Güvercinlik J. ikmal Mekezi K.lığı 1 No.lu J.İhale Kom.Bşk.lığında yapılacaktır. Evsaf ve şartnameleri çalışma saatlerinde ANKARA-Güvercinlik J.İkmal Merkezi Komutanlığında görülebilir. İsteklilerin şartnamede istenilen belgelerle birlikte yasal şekilde tanzim edecekleri teklif mektuplarını ihale saatine kadar makbuz karşılığı 1 No.lu J.İhale Kom.Bşk.lığına vermeleri, postadaki ve hertürlü gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. T.Bedeli G.Tem. İ h a l e n i n C i n s i Miktarı TL. TL. Tarihi ve Saati 1. Elektrik kablosu. 3 Kalem Mayıs 1994 Saat : Topraklama levhası 10 Mayıs 1994 (400x400x3 mm.) 500 Adet Sat : /1-1 AMPULLER SATINALINACAKTIR T.E.K. İçel Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 1 Müessesemizce, aşağıya cins ve miktarları çıkarılan ampuller, kapalı zarf teklif alma suretiyle şartnamesi esasları dahilinde satınalınacaktır. Şart.Dos.Bed. Geç.Tem. (KDV Dahil)' Grup No S.No Malzemenin Cinsi Miktarı TL. TL, MLZ W.Cıva Buharlı Ampul 2000 Ad W. Cıva Buharlı Ampul 750 Ad W. NA Buharlı Ampul 750 Ad W.Balastsiz Cıva Buharlı Amul 100 Ad İhaleye katılmak için şartname dosyası almak zorunludur. Şartname dosyaları, Mesudiye Mah. 56 Sokak No: 1 - MERSİN adresindeki Müessesemiz Satınalma ve Sigorta İhale Şefliği'nden bedeli mukabilinde temin edilecektir. 3 Teklifler en geç 13 Mayıs 1994 günü saat 14.00'e kadar aynı adreste bulunan Evrak Kayıt Servisi'ne verilecektir. 4 Teklifler aynı gün aynı adreste saat 15.00'de alenen açılacaktır. 5 Posatadaki gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. 6 Ku -yr»»mnz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamurr,"erkekte serbesttir. Sf 07/1-1

77 26 Nisan 1994 Sayı : RESMI GAZETE Sayfa : 77 CATERPILLER YEDEKLER! SATINALINACAKTIR Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlğü Karadon Taşkömürü tşlctme Müdürlüğünden : 1 Aşağıda ayrıntılı durumu durumu belirtilen muhtelif malzemeler satın alınacaktır. 2 Şartnamesine göre kapalı zarfın teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son gün ve saatleri karşılarında gösterilmiştir. Malzemenin Cinsi : Catarpiller Yedekleri., Miktarı : 10 Kalem., Tarih ve Saati : 10/5/ , Dosya No : Teklif zarflan ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Zonguldak'ta Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 4 Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün saat 15.00'de Zonguldak'ta Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktır. 5 Postadaki gecikmeler ile telgrafla ve telefaxla yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. 6 Malzemelerin şartnameleri bedelsiz olarak, Zonguldak'ta Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğünden, ayrıca Ankara'da T.T.K. Ankara İrtibat Şube Müdürlüğü Gençlik Caddesi 119/A Anıttepe/ANKARA adresinden temin edilebilir. 7 Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi Yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 9614/2-1 İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI (KULLANILMIŞ) MALZEMELER SATILACAKTIR T.E.K. Karaman Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 1 Müessesemizce aşağıda cinsi, tahmini miktarı ve geçici teminatı yazılı 12 kalem ihtiyaç dışı ve ihtiyaç fazlası (Kullanılmış) malzemeler kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satılacaktır. Tah. Miktarı Geç.Tem. S.No Malzemenin Cinsi TL. TL. İ Kullanılmış Demir Kğ. 2 Kullanılmış Bakır Kğ. 3 Kullanılmış İzalatör 67 Ad. 4 Kullanılmış Akım Trafosu 30 Ad Kullanılmış Röle 18 Ad. 6 Kullanılmış Şalter 8 Ad. 7 Kullanılmış Pano 1 Ad. 8 Kullanılmış Armatür Ad. 9 Kullanılmış Akü Kğ. 10 Kullanılmış Dış Lastik 107 Ad Kullanılmış İç Lastik 25 Ad. 12 Kullanılmış Oto Avadanlık Mlz. 97 Kalem 2 1 ile 8. kalem kullanılmış malzemelerin geçici teminatı , TL.'dir. 9. Kalem dahil 12. kaleme iştirak edecekler , TL. geçici teminatı yatıracaklardır. Tüm kalemlere iştirak eden firmalar , TL. geçici teminat yatırarak ihaleye iştirak edeceklerdir. 3 Bu satışlara ait şartnameler Müessesemizin Molla Fenari Cad. Ünsay Pasajı No: 12 Tlf: Hat fax : Karaman adresinden temin edilebilir. 4 Satışa iştirak edecek firmalar tekliflerini engeç 11/5/1994 günü saat 12.00'ye kadar aynı adresteki muhaberat servisine vermiş olacaklardır. Teklifler aynı gün saat 14.00'de açılacak ve müteakibinde açık arttırma yapılacaktır. 5 Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, yada dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 9715/2-1

78 Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : ÇAMUR HAVUZLARI TEMÎZLETTÎRİLECEKTİR Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikasından : 1 Fabrikamız sahasında bulunan takriben +/- % 30 toleranslı M 1, çamur ihtiva eden çamur havuzlarının temizleme işi ihalesi 5/5/1994 perşembe günü saat 14.00'de fabrikamız ofis binasında kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle ihale edilecektir. 2 Temizleme işindeki kazma, yükleme ve gösterileceği yere nakli ile düzenlemeye ait ekipman müteahhide ait olacaktır. 3 Bu işe ait geçici teminat TL , Kati teminat ise iki katı olup, teminatlar müddetsiz banka teminat mektubu devlet tahvili veya nakit olabilir. 4 Bu işe ait şartname ve sözleşme örneği fabrikamız ücaret servisinden temin edilebilir. 5 Yeterlilik belgesi 5/5/1994 Perşembe günü saat 14.00'de kadar fabrikamız inşaat servisinden alınacaktır. 6 îhaleye iştirak edecekler şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00'e kadar fabrikamız muhaberat servisine tevdi edecekler ve bizzat fabrikamızda hazır bulunacaklardır, teklifler şartnamedeki son teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süreyle opsiyonlu olacaktır sayılı Kanuna tabi olmayan fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 9713/1-1 YOL AÇMA IŞI YAPTIRILACAKTIR Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 1 Fabrikamız kireçtaşı ihalesinin yapılabilmesi için mevcut taş aynası kullanılmaz duruma geldiğinden ayna üst örtüsünün harfiyatının yapılabilmesi için 600 mt. yolun açılması işi ihalesi kapalı zarf luzumü halinde açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. 2 ihale 3/5/1994 günü saat 14.00'de Fabrikamız ofis binasında yapılacaktır. 3 Teklif mektupları ihale günü saat I3.45'e kadar Fabrikamız muhaberat servisine verilmiş olacaktır. 4 Bu işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Şefliğinden mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 5 Bu işe ait keşif bedeli TL , (Üçyüzmilyon ve 00/00 lira)'dır. 6 Bu işe ait muvakkat teminat teklif tutarının %5'i olup, Kati teminat ise ihale bedelinin % 10'u kadardır. 7 Şirketimiz 28*86 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir. 9712/1-1 SUBAP İTlctst İMAL ETTIRILECEKTIR Türkiye Zirai Donatım Kurumu Adapazarı Müessese Müdürlüğünden : Müessesemizce imali yapılmakta olan STEYR modeli traktörlere ait 4000 adet SUBAP ITICISI, teknik resim ile teknik ve ticare şartname hükümleri dahilinde kapalı zarf teklif mektubu alınmak suretiyle imal ettirilecektir. 1 ihale tarihi 12/5/1994 günü saat 16.00'ya kadardır. 2 ihale dosyaları hergün mesai saatleri dahilinde Adapazarı Müessese'miz Satmalına Müdürlüğü'nden bedeli mukabilinde temin edilebilir. 3 Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, işi dilediğine vermekte veya miktar itibariyla kısımlara bölmekte serbesttir. 9714/1-1

79 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : SAYILI KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUNA GÖRE KAÇAK VE KAÇAK ZANNI İLE TUTULAN HER ÇEŞİT EŞYA, ALET VE TAŞIMA VASITALARININ TASFİYESİ HAKKİNDA KANUN UYARINCA SATILACAK ARAÇ LİSTESİ SATIŞ İLÂNI Maliye Bakanlığı TASİŞ Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Müdürlüğünden : I- a) istanbul Tasfiye isletme Müdürlüğünce bulunduğu yerve marka, model,hasar oranı, satışaesas bedeli İle güvence tutarı aşağıda gösterilenve ayrıntılı bilgilere şartname eki listelerde yer verilen araçlar; » tarihinde BİRİNCİ, satılmadığı takdirde, » tarihinde İKİNCİ derave tarihinde ÜÇÜNCÜ defa açık artırma suretiyle Keresteciler Sitesi AlaybeySokakMo:20Merter/tSTANBUL adresindeki açık artırmasalonunda ve saatleri arasında satışa sunulacaktır. SIRA BULUNDUC.U CİNSİ,HÖDEL 1 HASAR SATIŞA COVENCE NO : YER : MARKASI VE TİPİ ORANİ: ESAS BEDEL 1 TUTAR : I 1-57 KYSCUH.HD.ÎAStŞY.KÜY 8.oto 1978Mercedes250 H.sız KYSCUM.MD.TASIŞY.KÖY B.oto 191 BMW525 1 H.sız 62» KYSCUM.MO.TASİŞY.KÜY B.oto 197Hercedes280 S % »-60 KYSCUM.MD.TASIŞY.KOY B.oto 1979Mercedes280SE H.sil KYSCOM.HO.1ASIŞY.KÜY B.oto 197Mercedes280 S * KYSCUM.MO.TAStŞY.KÜY B.oto 1979FordTaunus % KYSCÜH.MO.TASİŞY.KÖY B.oto 1983 BMW7.28 H.sız » «KYSCUM.MD.TASIŞY.KÖY B.oto 198» BMW »5.» <5 KYSCÜH.MO.TASİŞY.KÖY B.oto 1971 Volks»agenColf %»0 B » KYSCUM.MD.TASIŞY.KÜY B.oto 197Mercedes350 * I.OOO KYSCUM.MO.TASİŞY.KOY B.oto 1979Mercedes280SE H.sız ».9»0.OO KYSCUM.MO.1ASIŞY.KÖY B.oto 1989BMW750 1A H. sız « »» KYSCUM.MO.TASİŞY.KÖY B.oto 1981 CadilacHeetvood H.sız ft KYSCUM.MO.TASİŞY.KÜY B.oto 1975Mercedes350SE H.sız » KYSCUM.MD.TASIŞY.KÜY B.oto 1989V.*agenColfCTI H.sız KYSCUM.MO.TASİŞY.KÜY B.oto 1980Hercedes380SE KYSCÜH.MO.TASİŞY.KÖY B.oto 1978Mercedes280SE * » KYSCUM.MD.TASIŞY.KÖY B.oto 1978Mercedes280SE H.sız KYSCUM.MO.TASİŞY.KÖY B.oto 1979Mercedes250 D H.sız I.OOO KYSCUM.MD.TASIŞY.KÖY Mln. 198*Ford Translt H.sız KYSCUM.MD.TASIŞY.KÖY B.oto 1973Hercedes280 S X KYSCUM.MD.TASIŞY.KÜY B.oto 1986Hercedes230 E H.sız KYSCUM.MD.TASIŞY.KÖY B.oto 197Hercedes280 % »-80 KYSCUM.MD.TASIŞY.KÖY B.oto 1983Volvo ÍX2F.12 H.sız KYSCUM.HO.TASİŞY.KÖY K.kasakamyon 1978Mercedes70 S * KYSCUM.MO.TASİŞY.KÖY B.oto 197»Mercedes 20 D H.sız KYSGÜM.HD.TASİŞY.KÖY B.oto 1980Pontiac Phanl«13 H.sız » KYSCUH.HO.TASIŞY.KÖY B.oto 1989 BMW320 I H.sız KYSCÜM.HD.TASİŞY.KüY B.oto 197Mercedes280S « » 1 KYSCUM.MD.TASIŞY.KÖY B.oto 1980Mercedes230 C H.sız » % ' 31-7 KYSCÜH.MO.TASİŞY.KÖY B.oto 1978Mercedes290 S » KYSCUM.MD.TASIŞY.KÖY B.oto 1978BMW316 H.sız KYSCUM.MD.TASIŞY.KÖY B.oto 1986 BMW528 t » KYSCUM.MO.TASİŞY.KÖY Motor 1972Hercedes b) Hudur1ngurnüzveya araçların bulunduğu gümrük idaresinden yazılı İzin alınmak suretiyle birincidera satışa sunulan araçlar satış tarihinden 7 gün öncesinden İtibaren s.ıtılamayıpda ikincive üçüncüdeta satışa sunulacaklar İse satı} tarihinden 4'er gün öncemesai günleri ile saatleri arasında yukarıda belirtilen ambar vesundurmalarda görülebilir.

80 Sayfa : 80 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : c) Satışa sunulan araçların güvence tutarlarının tarihinde saat l«.)0'a kadar Keresteciler Sitesi Alaybey Sokak No:20 Her ter/istanbul adresindeki HüdürlOgUaiil veznesine yatırılması ve açık artırma mahalline girerken alındı belgesinin İbraz edilmesi gerekmektedir. d) Satışa esas bedeli t'ntn altında kalan araç İçin güvence aranmaz. Ancak, söıkonusu aracın satıhta bulduğu delerinin 3* I'ya kadar olan kısaı peşin olarak alınır. 2- Açık artıraa suretiyle satış; 386» Sayîîı kaçakçılığın Nen ve Takibine dair kanuna güre Kaçak ve Kaçak zannı İle tutulan her tej.t Eşya, Alet ve Tasma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun ve 1»15 Sayılı Güarük u^nununun 2817 sayılı Kanunla defllşlk Hl'ncl aaddesl ve bu aadde uyarınca yürürlüfe konularak, Resal Cazetenln 5.3*196$ tarih ve sayılı nüshasında yayıalanan fidanlar Kurulunun $ tarih ve 65/9130 sayılı kararı eki İla Tüzük ve Resal Cazetenln tarih ve sayılı nüshasında yayıalanan Bakanlar Kurulunun tarih ve 91/137«sayılı kararı eki Tüzükle değişik, Resal Cazetenln tarih ve sayılı nüshasında yayıalanan Bakanlar Kurulunun tarih ve 83/7385 sayılı Kararı eki "Cüarüje Terkedilen, Terkedilmiş Sayılan, Müsadere Edilen Eşyanın Tasfiyesine İlişkin Tüzük" (Tasfiye Tüzüğü) İle bu Tüzükte hüküa bujunaayan hallerde şartnamenin 23'ncü aaddeslnde belirtilen aevzuat hüküalerlne göre yapılır Sayılı Kanuna göre satıma sunulan araç üzerinde araç sahibinin öncelikle satın alma hakkı vardır. Bu nedenle, satış laaaalandıktan sonra 7 gün İçinde araç sahibi tarafından alınmadığı takdirde, satış, alıcısı adına gerçekleştirilecektir. Araç sahibinin aracı satın alaası halinde alıcı hiç bir hak İddiasında bulunaaaz. k- Birinci defa yapılan satışta alıcısı çıkmadığı İçin İkinci kez satışa çıkarılacak araç listesi birinci satışın, İkinci satışta da alıcısı çıkmayan araç listesi İkinci satışın tamamlanmasına müteakiben İlan tahtasına asılarak İlan edilecektir. Cazeteye ayrıca satış İlanı verilmeyecektir. 5- Açık Artırmaya katılacakların, kimliklerini belirlemeye yarayan belge İle satış, tarihine göre 6 ay içinde alınaıf, İş veya İkametgah adreslerini gösteren bir belgeyi, tebllfiat adresinin ikametgah adresine belgedeki adresten farklı olduöu hallerde tebligat adreslerini gösterir belgeyi, başkası adına vekil olarak satışa katılanların ayrıcı noterden onaylı vekaletname örneğini satıştan önce satış kuruluna vermeleri gerekmektedir. 6- İlgili mevzuat hüküalerlne göre ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi dahil her çeşit vergi, resla, harç ve dlfler aall yükümlülüklere İlişkin tutarlar İle tellaliye ücreti sair giderler alıcı tarafından ayrıca ödenecektir. 7- Araçlar halihazır duruau İtibariyle «atışa sunulaakta olup, bu ilanda gösterilen ve şartname eki listelerde belirtilen hasar oranlarına İlişkin hususlar yalnızca bilgi mahiyetindedir. Alıcının aracı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden! hasar oranları gösterilmiş olsun veya olaasın belirtilen hususlara alıcı tararından hiçbir şekilde İtiraz edlleaez. Yapılan İtirazlar İdarece reddedilecekt i r. Hasar oranı * 60 ve daha yukarı olan araçlar hurda olarak satışa çıkarılır ve bunlar için "trafik Şahadetnaaesl" verilmez-, 8- Satışa çıkarılan araca İlişkin olarak İlgili aevzuat hükümleri çerçevesinde aracın bulund-ifl.ii yer itibariyle şartnaae ve eki listelerde belirtilen ttaltrt göre ardiye, yükleme, boşaltsa, taşıma, haaallık, tartı ücreti ve diğer hizmetler karşılıflı alacaklar ve giderler alıcı tarafından ayrıea ödenecektir. *- Aracın satışta bulduflu defleri peşin alarak ödenecektir. Bu satışta taksitlendlrme yapılaayacakt i r. 10- Şartname eki listeler Adana, Ankara, Bursa, Otyarbekır, Edirne, Erenköy, Erzurum, Cebze, İstanbul ve tzmlr Tasfiye işletme NUdürlOklerl İlan panolarında görülebileceği gibi, anılan listelerle birlikte satış şartneaesl bedeli karşılımı HUdUrlUgüaüz Satış Kurulu Başkanlığından alınabilir.

81 26 Nisan 1994 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 I I - Satışla İlgili eııılır sartnese v«eki l i s t e l e r d e ayrıntılı olarak bellrıllals olop, "Açık Artır.alı E;ya Satış Şartnaaesl" ve eki l i s t e l e r sbrlesae yerine fleeer. Satışa fcıtılınlır bu ıartna«e»e e k l e r i n d e k i hükümleri aynen kabul et«ls sayılırlar. İZ- Satışta H o l l l olarak, satışı yapan tasfiye t j l t t. t Müdürlüsünün «salıda b e l i r t i l e n telefon nunarasından ayrıntılı b i l g i alınabilir. istanbul tasfiye isletme HüdûrluOü, Tel: 50» İlan olunur / 1-1 MANAVGAT ÇAYI SU TEMİN PROJESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : Genel Müdürlüğümüz, DSİ XIII. Bölge Müdürlüğü (Antalya) sınırları içinde yer alan ve yapımı halihazırda devam eden "Manavgat Çayı Su Temin Projesi" işinin deniz yapıları bölümünü oluşturan denizaltı boru hatları, SPM dolum tesisleri ve bunlarla ilgili müştemilata ait müşavirlik hizmetlerirvi, finansman gereksinimi Kamu Ortaklığı İdaresi'nce karşılanmak üzere, önseçim usulü ile Uluslararası ihaleye çıkarmıştır. 1- Manavgat Çayı Su Temin Projesi'ne ait iş üniteleri aşağıda belirtilmiş olup, Müşavirlik Hizmetleri yalnızca (b) maddesinde açıklanan işleri kapsamaktadır. a-su alma yapısı, pompa istasyonu, 2x01200 mm iç çapında ve herbiri yaklaşık 1000 m uzunluğunda çelik boru terfi hatları,? m 3 /gün kapasiteli antma tesisi, 2x01600 mm iç çapında ve herbiri yaklaşık m uzunluğunda çelik borudan müteşekkil cazibeli isale hatlarından oluşan kara yapılan. b-deniz kıyısında bulunan vana kontrol odasından (vana odası dahil) itibaren 4x01200 mm iç çapında ve herbiri takribi 1300 m uzunluğunda denizaltı çelik boru hatları, 2 adet SPM dolum terminali ve ilgili müştemilattan oluşan deniz yapılan. 2- Deniz yapıları ile ilgili müşavirlik hizmetleri (36) takvim ayı süreli olup, özetle aşağıda belirtilen işleri kapsayacaktır. a-proje bütününe ait hidrolik hesapların gözden geçirilmesi, müteahhit tarafından yapılan ve mevcut olan deniz tabanına ait jeoteknik ve batımetrik haritalarının incelenmesi, gerekiyorsa bu etütlerin geliştirilmesi yönündeki önerileri, SPM dolum terminallerinin yerleri ile ilgili optimizasyon çalışmasının yapılması. b-manavgat Çayı Su Temin Projesi için bir çevre koruma raporunun hazırlanması c-işveren ile yapılan mukavele çerçevesinde müteahhit tarafından hazırlanan deniz yapılarına ait tüm projelerin, teknolojik çizimlerin, planlann ve hesapların incelenmesi ve bunlarla ilgili ^örüşlerini-içeren raporlann hazırlanması ve denizaltı boru hatları ile SPM dolum terminallerinin inşaatı aşamasında yol gösterilmesi. 3- Önseçime yabancı ve Türk firmaları yalnız olarak veya özel ortaklık (joint-venture) teşkil ederek girebilirler. Ancak, bir firma birden fazla grupla birlikte önseçime katılamaz. Katıldığı takdirde önseçim müracaatı geçersiz sayılır. 4- Önseçime grup olarak katılacak firmaların pilot ortağı, teklif verme aşamasında da pilot ortak olacaktır.

82 Sayfa : 82 RESMt GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : Önseçime tek başına katılacak her firmanın veya grup olarak katılacak firmalardan pilot ortağın asgari olarak denizaltında boru hattı ve deniz üstünde sıvı maddeler için SPM (Single Point Mooring) dolum terminallerini tek başına projelendirdiğini, inşaat ve montaj süpervizyonunu yaptığını ve bu tesislerin başarılı bir şekilde işletmeye alınmasında kontrollük hizmeti yürüttüğünü tevsik eden ve işverence onaylanmış orijinal belge veya noter tasdikli suretini getirmesi gereklidir. İngilizce ve Türkçe dışında yazılı iş bitirme belgelerinin noter tasdikli Türkçe veya İngilizce tercümesi verilecektir. Yukarıda belirtilen şartlar önseçime katılmak için gerekli asgari şartlar olup, bu şartlan yerine getiren her firma veya firma grubunun önseçimi kazanmasını gerektirmez. 6- Önseçime tek başına veya grup olarak iştirak etmek isteyen bütün firmalar son 10 yılda danışmanlığını yaptıktan ve yapmakta olduktan denizaltı boru hattı, deniz üstünde SPM (Single Point Mooring) siyi madde dolum terminaline ait tanıtıcı broşür ve katalogları İngilizce olarak, firmaların mali durumlarını ve bu işte çalıştırmayı öngördükleri teknik personelin biyografilerini gösteren bilgileri, aynca iş anlayışı ve işin yapılması için takip edilecek usul ve yol hakkında hazırladıktan raporu İngilizce ve özet Türkçe olarak müracaattan ile birlikte vereceklerdir. Türk firmalan tüm bilgileri Türkçe olarak verebilirler. 7- Önseçime grup olarak katılacak firmalar önseçim müracaatlannı müştereken imzalayarak yapacaklardır. Kazanan gruptan teklif verme aşamasında herhangi bir ortağın aynlması halinde gruptaki diğer fırmalann müracaatı da geçersiz sayılacaktır. 8- Önseçime müracaat edecek firma/firma gruplarının değerlendirilmesi aşağıda gösterilen puanlara göre yapılacaktır. i) Daha önce yaptıktan işler (5. maddede istenilen) 50 puan ü) Firmaların teknik personel tecrübesi (6. maddede istenilen) 30 puan iii) İş anlayışı ve işin yapılması için takip edilecek usul ve yol (6. maddede istenilen) 20 puan Firma/firma gruplarının önseçimi kazanmaları için gerekli asgari puan 70 olarak belirlenmiştir. 9- Bu iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. 10- Durumları yukandaki şartlara uyan teklif sahipleri en geç günü saat 17.00'ye kadar gerekli belgelerle birlikte müracaatlannı "DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, D Blok, Kat 4, Yücetepe/ANKARA TÜRKİYE" adresine yazılı olarak yapacaklardır. 11- Posta, özel kurye veya teslimatta meydana gelen gecikmelerden DSİ sorumluluk kabul etmeyeceği gibi, teleks ve telefaks ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir / 1/1-1 MANAVGAT WATER SUPPLY PROJECT CONSULTANCY NOTICE Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ (General Directorate of State Hydraulic Works) intends to put out an international tender for the consultancy of the off-shore structures consisting of submarine pipelines, single point mooring (SPM) loading terminals and related appurtenances within the scope of "Manavgat Water Supply Project" and issues this invitation to prequalify the interested parties for the mentioned work. The works which are already under construction are within the region of authority of DSİ XIII. Regional Directorate at Antalya. The financial requirements of the consultancy shall be met by Kamu Ortaklığı İdaresi - KOİ (Public Participation Fund).

83 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 8J 1- The work units within the scope of Manavgat Water Supply Project are listed below. However, the consultancy services comprise only the works under item (b). a- Land structures consisting of water intake structure, pumping station, 2 steel pumping mains each with a diameter of mm and an approximate length of 1000 m, treatment plant with a capacity of m 3 /day and 2 steel gravity mains each with a diameter of mm and an approximate length of m. b- Off-shore structures consisting of a valve control chamber on the shore, 4 submarine steel pipelines each with a diameter of mm and an approximate length of 1300 m, 2 SPM loading facilities and related appurtenances. 2- The consultancy services for the off-shore structures mentioned above shall be a 36 calender - months and the contract shall comprise the following work units: a- Review of the hydraulic design of the total project, investigation of the present geotechnical and bathygraphical maps of the sea platform prepared by the contractor, further suggestions to improve these surveys and studies on the sea platform If required and optimisation studies related to the location of the SPM loading terminals. b- Preparation of an environmental protection report for Manavgat Water Supply Project. c- Review of all the technological plans, calculations and all kinds of civil, mechanical, electrical and similar drawings related to the marine structures prepared in connection with the contract signed by the Owner and the Contractor, give written comments On all these and supervise the construction of the off-shore structures such as the submarine pipelines and the SPM terminals at the site. 3- Local and foreign firms may apply for the prequalification individually or jointly by forming a joint-venture partnership. However, any firm applying more than once, either individually or in a joint-venture, will be disqualified. 4- The pilot firm of the joint-venture applying for the prequalification shall be the same during the bidding stage. 5- Each firm applying individually or the pilot firm of the joint venture must submit an original document or its notary certified copy approved by the owner authenticating that the firm has carried out the following works satisfactorily for the prequalification: - design of submarine pipelines and SPM loading terminals for liquid matters. - supervision of construction, installation and setting to work of such structures. If such work certificates are submitted in languages other than Turkish or English, their notary approved Turkish or English translations shall also be given. The above mentioned conditions, while required as a minimum to be considered for prequalification, will not necessarily assure the prequalification of the applicants submitting such details. 6- All the firms wishing to apply for the prequalification either individually or jointly shall submit brochures and catalogues of submarine pipelines and SPM loading terminals for liquid matters that they have designed and supervised in the last 10 years in English. They shall further submit a document on the financial status of the firm and the cirriculum vitae of all the technical personnel who will work in this project together with a report about the work comprehension and the method and procedures to be followed during the execution of the work. The financial status report, the biographies of the personnel and the comprehension report should be written in English with a Turkish summary. Local firms can submit all the documents in Turkish.

84 Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : The firms applying for the prequalification as joint-venture partners shall sign the application letter jointly. In case one of the partners leave the qualified joint-venture group during the bidding stage, all the rest of the groupshall as well be considered disqualified. 8- The evaluation of the applications of the firms/group of firms applying for the prequalification shall be made according to the the below mentioned criteria. i) For their reference works (as required in Item 5) 50 ii) For the experience of their technical personnel (as required in Item 6) 30 iii) For their understanding the work and the method and procedures to be followed during the execu-' tion of the work (as required in Item 6) 20 The minimum grade for the prequalification of the firms/group of firms shall be This work is not subject to the State Tender Law No : The interested firms/group of firms with above qualifications shall writtenly apply for prequalification together with the required documents to Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı D Blok, Kat 4 Yücetepe-AN KARA/TÜ RKİYE by 17:00 hours on 18 May 1994 at the latest. 11- DSİ shall not assume any responsibility for delays in mail, private carriers or other deliveries and shall not accept any applications made by telephone, telex and telefax / 2/1-1 MUHTELİF İLAÇ SATINALINACAKTIR Pctkim Petrokimya Holding A.Ş. Yarımca Petrokimya Kompleksinden : 1 Yarımca Petrokimya Kompleksi'ne 94 kalem Muhtelif İlaç kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. 2 Bu işe ait şartname Yarımca Kompleksi İç Alım Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 Teklifler 4 Mayıs 1994 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Muhaberat Servisine ulaşmış olmalıdır. Teklifler aynı gün saat 14.00'den itibaren teklif sahiplerinin huzurunda açılacak olup isteyen teklif sahipleri teklif açmada hazır bulunabilirler. 4 Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 9602/2-2

85 SİVAS İLİNE BAĞLI MUHTELİF İLÇELERDEKİ KÖYLERDE YET-İKET ELEKTRİK TESİSİ, İLÇE VE BELEDİYELİK YERLEŞİM YERLERİNİN ELEKTRİK ŞEBEKE VE TEVSİİ İŞLERİ İLE İKİ ADET DM İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Sivas Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 1 Aşağıda grupları belirtilen YET-İKET elektrik tesisi ilçe ve Belediyelerin Şebeke Tevsii işleri ile iki adet DM inşaatı kısmi malzemeli ve malzemeli olarak kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. Keşif Bedeli Şartname Geçici Malzeme + Montaj Dosya Bedeli Teminat Grup No t ş i n A d ı TL. TL. TL. 94-SİV-E SIV-ŞEB-14 Merkez, Şarkışla, Gemerek ve Yıldızeli İlçelerinde 3 Adet Mezranın AG + OG Elk. tesisi ile 3 Adet Köyün yenilenmesi (Kısmi Malzemeli) (Gemerek) Çepni Belediyesi AG + OG Elk.Şbk.Tevsii (Malzemeli) Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinin AG + OG Elk.Şbk.Tevsii (Malzemeli) SİV-DM-İNŞ-15 Zara İlçesi Beypınar DM İnşaatı SİV-DM-İNŞ-16 Şarkışla İlçesi Akçakışla DM İnşaatı İhaleye katılabilmek için şartname dosyası almak mecburidir. Şartnameler TEK Sivas Elektrik Dağıtım Müessesesi Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Asfaltı 1.Km.Sivas adresinden" bedeli mukabil alınabilir. 3 Teklifler en geç 9/5/1994 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar aynı adreste Zemin Kattaki 18/2 nolu odaya verilmelidir. 4 Teklifler aym gün saat 15.00'de açılacaktır. 5 Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir / Nisan 1994 Sayı : RESMt GAZETE Sayfa : 85

86 Sayfa : 86 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : VASITA SATILACAKTIR Alaliirk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : Bakanlar Kurulunun 94/5373 sayılı kararı ile satışı öngörülen üç adet vasıta 3 mayıs 1994 günü saat 14.00'de Müdürlüğümüz binasında kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle ihale edilerek satılacaktır. Muh.Bed. Geç.Tem. Kat'i Tem. Markası Modeli TL. TL. TL. Mercedes 200 Binek Renault SVV Binek Fiat 124 Binek Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinden temin edilebilir. Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya Tabi değildir. 9708/1-1 ALİMİNYUM GÜĞÜM SATINALINACAKTIR Müdürlüğümüz Süt Fabrikasının ihtiyacı bulunan 200 Adet 40 Kg.lık Alüminyum Güğüm 4/5/1994 günü saat 14.00'da Müdürlüğümüz binasında kapalı zarf usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır. Muhamen Bedel (1 Adet) : , TL./AD. Muhammen Bedel (Tamamı) : , TL. Kesin Teminatı : , TL. Geçici Teminatı : , TL. Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinden Temin edilebilir. 9707/1-1 PASUPE TORBA SATINALINACAKTIR Müdürlüğümüz Süt Fabrikasının ihtiyacı olup, Peynir Ambalajlamasında kullanılacak baskılı, Pasupe Torbalar 5/5/1994 günü saat 14.00'da Müdürlüğümüz binasında yapılacak kapalı zarf usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır. Miktarı : Kğ. Muhammen Bedel (1 Gg) : , TL./Kğ. Muhammen Bedel (Tamamı) : , TL. Kesin Teminat : , TL. Geçici Teminat , TL. Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinden temin edilebilir. Müdürlüğümüz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir. 9706/1-1

87 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 87 MUHTELİF MALZEME SATINALINACAKTIR Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : Şirketimiz ihtiyacına binaen işaretli dosyamız konusu 600 tüp 50 MI. litrelik ambalajda penloj VF + Aktivitör veya 600 tüp 50 Mİ. litrelik ambalajda Loctite 270 malzemesi satın alınacaktır. Bu malzemelere ait idari ve teknik şartname Ankara Elmadağ'da Bulunan Genel Müdürlüğümüz Ticaret Servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olan firmaların şartnamemize göre hazırlayacakları fiyatlı teklif mektuplarını kapalı zarf içerisinde eng eç 11 Mayıs 1994 günü saat 14.00'e kadar Şirketimiz Arşiv Şefliğine göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmıyacaktır. Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi dilediğine vermekte serbesttir. 9709/1-1 MUHTELİF RULMAN SATINALINACAKTIR Taksan Takım Tezgahlan Genel Müdürlüğünden : 1 Şirketimiz ihtiyacı olan muhteliif ebatlarda 3 kalem rulman Satınalma Genel Şartnamemizde belirtilen hükümler dahilinde satınalınacaktır. 2 Konuya ilişkin şartname ve malzeme listesi; a) Kayseri-ADANA Devlet Karayolu 43. Km. (Tel. 352/ ) KAYSERİ adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz satınalma servisinden, b) M.K.E.Kurumu Tandoğan/ANKARA (Tel ) adresinde bulunan irtibat büromuzdan bedelsiz temin edilebilir. 3 isteklilerin rulman için , TL. tutarındaki geçici teminatları ile kapalı teklif mektubunu ikinci bir zarf içerisinde en geç 11/5/1994 tarihinde saat 11.00'e kadar yukarıda 2.a maddesindeki adreste bulunan Genel Müdürlüğümüz muhaberat servisinde bulundurmaları şart olup, postadaki vaki gecikmeler nazarı dikkate alınmayacaktır. 4 Şirketimiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen yapmakta dilediğine sipariş vermekte serbesttir. 9710/1-1 TELEF, ÜSTÜPÜ, PARÇA BEZ, HURDA, İHTİYAÇ FAZLASI MAKİNE VE MALZEME SATILACAKTIR Sümer Holding A.Ş. Denizli Pamuklu Sanayü İşletmesinden : 1 Açık Pazarlık Şartnamesi gereğince 3 Mayıs Salı günü saat 14.00'de İşletmemiz lokalinde yapılacaktır. 2 Bu işe ait liste ve şartname işletmemizden temin edilip satışa arzedilen mallar işletmemiz Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 3 İşletmemiz 2886 sayılı devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihale yapıp yapmamakta serbesttir. 9711/1-1

88 Sayfa : 88 RESMt GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : /1 NE %100 VISKON İPLİK SATILACAKTIR Sümer Holding A.Ş. Karaman Pamuklu Sanayii işletmesinden : işletmemizden takriben 53 Ton civarında VolOO sağlam viskondan imal edilmiş 20/1 Ne Ring ipliği kapalı teklif mektubu alınmak suretiyle satılacaktır. Talipliler satışla ilgili şartnameyi işletmemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edebilirler. Son teklif verme tarihi 29/4/1994 olup, işin teminatı , TL.'dir. işletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 9705/1-1 MUHTELİF MALZEMELER Sivas Demir Çelik işletmeleri A.Ş.'den : SATINALINACAKTIR Toz Karbon (Kok tozu) Silis Kumu Çeltik Kabuğu Bakır tapa 560 ton 280 ton 280 ton 3358 adet Fuluşpat (Florit madeni 144 ton malzemeler satınalınacaktır. Bu işe ait şartnameler : Esat Cad. No : 45 Küçükesat/ANKARA adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir. Son teklif verme tarihi 28/4/1994 saat 17.00'ye kadar Tel : (8) Hat 9703/1-1 İHALE İPTAL ILÂNI KÜMAŞ-Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'den : DUYURULUR 28/4/1994 günü saat 14.00'de kapalı teklif almak suretiyle satışı yapılacak 4 adet otomobil ihalesi iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur. 9702/1-1 Çeşitli İlânlar Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan : Yayıncısı tarafından gönderilen "ELELE" isimli derginin Nisan 1994 tarihli nüshasının incelenmesi neticesinde; derginin "Seksin Büyüsü" isimli ilâvesinde yer alan fotoğraf, resim ve yazıların, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu sebeple mezkûr derginin 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına 20/4/1994 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir. İlgililere duyurulur / 1-1 Yayıncısı tarafından gönderilen "PLAYBOY Türkiye" isimli derginin Nisan 1994 tarihli nüshasının incelenmesi neticesinde; dergide yer alan fotoğraf, yazı ve çizimlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna, bu sebeple mezkûr derginin 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlgililere duyurulur / 1-1

89 Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden : Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilânın yayın tarihinden itibaren onbeş gün olup müracaatlar bizzat yapılacak, posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Üniversitemize müracaat eden tüm Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlilerinin Yabancı Dil sınavları 31/5/1994 gün saat 10.00'da Üniversitemiz Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu dersliklerinde, Bilim sınavları ise 20/6/1994 tarihinde saat 10.00'da yine aynı yerde yapılacaktır. Başvuracak Adaylardan; 1 Profesör kadroları devamlı statüde olup 2547 sayılı Kanun'un 26/b maddesindeki niteliklere sahip adayların Anabilim Dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı altı nüsha olarak Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 2 Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, Doçentlik Belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 3 Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların Anabilim Dallarını ve sınava girmek istedikleri yabancı dili belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, iki adet fotoğraf ve doktora diplomalarının tasdikli örneğini varsa Merkezi Doçentlik Yabancı Dil Sınavı belgelerini ekleyerek bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 4 Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, Anabilim Dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, iki adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 5 Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların, Anabilim Dalını ve sınava girecekleri yabancı dili belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, Yükseköğrenim belgesi (Lisans), nüfus cüzdan sureti, iki adet fotoğraf varsa bilimsel yayınlarını Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Araştırma Görevlisi sınavına girecek adayların müracaat dilekçelerine ekleyecekleri Lisans Diploması not ortalaması (Transkiript) en az 60 olması ve başvuru tarihinin son günü itibariyle Yükseklisans yapmamış olanlar 31, Yükseklisans yapanlar 33, doktora yapanların ise 36 yaşından gün almamış olmaları şartı aranmaktadır. 6 Okutman kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları Anabilim Dalım belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, öğrenim belgelerinin tasdikli örneğini, iki adet fotoğraf, bir adet nüfus cüzdan sureti ile varsa bilimsel yayınlarını Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 7 Uzman kadrolarına başvuracak adayların, dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, öğrenim belgelerinin suretini, iki adet fotoğraf, bir adet nüfus cüzdan sureti ile Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 26 Nisan 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 89

90 Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Tüm başvuru sahiplerinin dilekçelerine (ilânımıza uygun) bildikleri ve sınava girecekleri yabancı dil ile yazışma adreslerini belirtmeleri gerekmekte ve ilân edilen kadrolara başvuran adaylar görev alacakları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadırlar. Duyurulur. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre daimi statüde Profesör ve Doçent alınacaktır. ' 1 Profesörlük kadroları için 2547 sayılı Yasanın 26/b maddesindeki nitelikleri sahip adayların Anabilim Dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı altı nüsha olarak Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 2 Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Duyurulur. Birimi Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Açıklama Nazilli İkt. ve îd. Bil. Fakültesi Yönetim Bilimleri Profesör 1 Veteriner Fakültesi Hayvan Bes. ve Besi. Has. Profesör 1 Tıp Fakültesi Nöroşirurji Doçent 1 Nöroortopedi ve Etilepsi alanında yayınları olmak Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Doçent 1 Küçükbaş Hay. Yetiş, ve Islahı dalında yayınları olmak Ziraat Fakültesi Tarım Pol. ve Yayın Doçent 1 Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Doçent 1 Bitki Islahı ve Gemetiği dalında yayınları olmak. Nazilli İkt. ve İd. Bil. iktisat Teorisi Doçent 1 Nazilli Fakültesi ikt. ve îd. Bil. Yönetim ve Organizasyon Doçent / 1-1 Sayfa : 90 RESMt GAZETE 26 Nisan 1994 Sayt : 21916

91 26 Nisan 1994 Sayı : RESMÎ. GAZETE Sayfa : 91 TÜRKÎYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASINDAN : TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI NCA 26 NİSAN 1994 TARİHİNDE UYGULANACAK KURLAR: BÜLTEN NO: 1994/79 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ ALIS SATIS ALIS SATIŞ 1 ABD DOLARI ALMAN MARKI 1 AVUSTRALYA DOLARİ AVUSTURYA SİLİNİ BELÇİKA FRANGI DANİMARKA KRONU FİN MARKKASI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSPANYOL PEZETASI İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGI İTALYAN LİRETİ JAPON YENİ KANADA DOLARI KUVEYT DİNARI NORVEÇ KRONU İNGİLİZ STERLİNİ SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) LuKSEMBURG FRANGİ İRLANDA LİRASI PORTEKİZ ESKûDOSU YUNAN DRAHMİSİ BULGAR LEVASI İRAN RİYALİ SURİYE LİRASI LuBNAN LİRASI YENİ MEKSİKA PEIOSU RUMEN LEYİ urdün DİNARI GERÇEK BREZİLYA KRUZEİROSU YENİ İSRAİL 5EKEL ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARı ALMAN MARKı 1 ABD DOLARı AVUSTRALYA DOLARı 1 ABD DOLARı AVUSTURYA SİLİNİ 1 ABD DOLARı BELÇIKA FRANGı 1 ABD DOLARı DANIMARKA KRONU 1 ABD DOLARı FİN MARKKASı 1 ABD DOLARı FRANSıZ FRANGı 1 ABD DOLARı HOLLANDA FLORINI 1 ABD DOLARı ISPANYOL PEZETASı 1 ABD DOLARı ISVEÇ KRONU 1 ABD DOLARı ISVIÇRE FRANGı 1 ABD DOLARı ITALYAN LtRETt 1 ABD DOLARı JAPON YENt 1 ABD DOLARı KANADA DOLARı 1 ABD DOLARı NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARı SUUDI ARABISTAN RIYALI 1 KUVEYT DINARı ABD DOLARı 1 INGILIZ STERLINI ABD DOLARı 1 AVRUPA PARA BıRıHKECU) ABD DOLARı BILGI IÇIN: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKı(SDR) ABD DOLARı 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) TÜRK LIRASı TuRKlYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ

92 Sayfa : 92 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI"NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA * TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU 1 VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIM GÜN SAYISI (100.OOO.-TL ÜZERİNDEN) «* 6B 1*8 59.* * 9B «* 9B B * B «* 9B * 9B 127 6* * 9B * 9B 211 * B * 12T * 12T * * 12T * 12T * 12T 127 6* «* 12T «* 12T * 12T 211 ** * 12T T 267 3* T T * T 34* VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.

93 26 Nisan 1994 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET LERİNİN TIP VE VADELER İTİBARIYLA TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.) VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIM FAİZ ORANI ( TL ÜZERİNDEN I T-D T-D T İ T-D T-D T-D T-D T-0Z T-D T-D T-0Z T-0Z T-D T-D T T-D T2-D T-0Z T-D T-D T-D T T-D T-D T-D T-D T-D T-D T-D T-D T T2-D T T-D T-D T-D T-D T-D T-D T-D T-D

94 Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : TÜRKİYE CUMHURİYET HERKE? BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENET LERİNİN TIP VE VADELER İTİBARIYLA TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIM FAİZ ORANI (100.OOG.-TL ÜZERİNDEN) T-Û " T-D T-D T-D T-D T-D T2-D T-D T-D VT-D fT T-D VT-D VT-D VT-D VT-D VT-D T T-D T-D T-D T-D T-D T-D T-D T-D T-D T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ VADE BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TANIM (1 ABD DOLARI KARŞILIĞI I G YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET IÇ BORÇLANMA SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

95 26 Nisan 1994 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 T.C. RESMİ GAZETE Yönelim Yeri : Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü ADRES : BAŞBAKANLIK Necatibey Cad. No : 108 Kat : ANKARA Dizgi ve Basıldığı Yer ile Abone ve İlân Servisi : Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ADRES : Erguvan Sok. No : Ulus/ANKARA T aşıdan n Giriş Yeri : Fuat Börekçi Cad. Sular İdaresi Yanı Dağıtım : (Abonelere ve Perakende Satış) : Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Santral : Abone Şartlan Yurtiçi Yurtdışı : Resmi Gazete Yıllık abone bedeli (KDV dahil) , TL. dır. Resmi Gazete'nin PTT kanalıyla gönderilmesi halinde , TL. posta ücreti ilave edilir. Resmi Gazete aboneleri istedikleri takdirde TBMM Tutanak Dergisine de yukarıdaki bedel karşılığı abone olabilirler. Resmi Gazete abone bedelleri, doğrudan İşletme veznesine yatırılabileceği gibi, T.C. Ziraat Bankası Dışkapı/Ankara Şubesindeki 30423/2037 no.iu hesaba da havale edilebilir. Abone kaydı yapılabilmesi için vezne makbuzunun ibrazı veya banka dekont suretinin abone açık adresini belirten bir yazı ekinde İşletmeye gönderilmesi gereklidir. Abone bedeline ilişkin vezne makbuzunun veya banka dekont suretinin içinde bulunulan ayın en geç yirmisine kadar İşletmeye intikali halinde takip eden ayın başından itibaren Resmi Gazete, aboneye gönderilmeye başlanılır. : Resmi Gazete yurtdışı abone bedeli, 275 Amerikan Doları, 415 Alman Markı, 2920 Avusturya Şilini, 8550 Belçika Frangı, 1410 Fransız Frangı, 355 İsviçre Frangı, İtalyan Lireti, 1025 Suudi Arabistan Riyali, 470 Hollanda Florinidir. Yurtiçi ve yurtdışı abone bedellerine, yıl içinde meydana gelecek maliyet artışları ile posta ücretlerindeki artışlarda yansıtılır. İlan Ücreti : İlanların her satın için (KDV hariç) , TL. ücret alınır. Resmi Gazete Perakende Satış Fiyatı (KDV.Dahil) 7.000, TL.dir.

96 Sayfa : 96 RESMİ GAZETE 26 Nisan 1994 Sayı : İÇİNDEKİLER. Yürütme ve İdare Bölümü : Milletlerarası Andlaşmalar Sayfa 94/5362 Akdeniz'in Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolüne IV.Ek'in Onaylanması Hakkında Karar 1 94/5424 Karadeniz'de Çevrenin Korunması ve Yönetimi Projesi Çerçevesinde İstanbul'da Kurulacak Program Koordinasyon Birimi'ne İlişkin Mutabakat Metni'nin Onaylanması Hakkında Karar 4 94/5425 Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonundan Göçmen Konutları İlave Projesinde Kullanılmak Üzere Sağlanan Krediyle İlgili Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar 13 Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami DAÇE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 26 Atama Kararları Devlet, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma ite Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 26 Yönetmelik Okçuluk Hakem Yönetmeliği 29 Tebliğler Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının İthalat : (94/29), (94/30) Sayılı Tebliğleri 38 İlânlar a - Yargı İlânlan 39 b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 63 c - Çeşitli İlânlar 88 T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 91 Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler 95 DUYURU Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Osmanlı Dev/eti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri" adlı eser. Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (Erguvan Sokak, No: 2 Ulus/ANKARA), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı (hedik Caddesi, No: 59, Yenimahalle/ANKARA) ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı (Ticarethane Sokak, No: 12, Sultanahmet/İSTANBUL) adreslerinde KDV dahil , TL. karşılığında satışa sunulmuştur. Posta ileyapılacak taleplerde kitap bedeline , TL. posta ücreti ilave edilerek Başbakanlı k Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 'n ün A nkara/dışkapı Ziraat Bankası Şubesi nezdindeki 30423/2065 numaralı hesabına yatırılması ve banka dekontunun Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. İlgililere duyurulur. BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Saus Fiyaü: (KDV. dahil) 7.000, TL.

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1995 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Nisan 1995 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Nisan 1995 PAZARTESİ Sayı : 22254 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim MAYIS PAZARTESİ Sayı: KARARNAMELER

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim MAYIS PAZARTESİ Sayı: KARARNAMELER T.C. R esmı Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 24 MAYIS 1976 PAZARTESİ Sayı: 15596

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1990 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1990 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Eylül 1990 PERŞEMBE Sayı : 20634

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Ocak 1993 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Ocak 1993 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Ocak 1993 PERŞEMBE Sayı : 21465 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlen için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 4 1 Eylül 4 Eylül 1985 Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur ÇARŞAMBA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1984 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1984 PERŞEMBE. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 8 Kasım 1984 PERŞEMBE Sayı: 18569 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 20 ŞUBAT 1977 PAZAR KARARNAME M. K- ERKOVAN. Millî Savunma Bakanı F. MELEN.

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 20 ŞUBAT 1977 PAZAR KARARNAME M. K- ERKOVAN. Millî Savunma Bakanı F. MELEN. T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 ŞUBAT 1977 PAZAR Sayı: 15856 KARARNAME

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ Sayı: 18049 J YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için \ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat \ 11 NİSAN 1977 Genel Müdürlüğüne PAZARTESİ Sayı : 15906 : \ başvurulur...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Mayıs 1984 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Mayıs 1984 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığım başvurulur 23 Mayıs 1984 ÇARŞAMBA Sayı: 13409 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T. AML. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 12 Eylül 1980 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T. AML. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 12 Eylül 1980 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Temmuz 1980 PAZARTESİ Sayı: 17061 YÜRÜTME

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and _ as Buyer concluded on / /,. hours Delivery Schedule:

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 23.02.2005 Çarşamba Sayı: 25736 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2005/8465 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5209 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASATARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (GSÜÖSYS) CONCOURS INTERNE DE L UNIVERSITE GALATASARAY (GSÜÖSYS) ÖĞRENCİ KONTENJANI Türk-Fransız ortak

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/151 Ref: 4/151

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/151 Ref: 4/151 SĐRKÜLER Đstanbul, 01.07.2011 Sayı: 2011/151 Ref: 4/151 Konu: VARLIK KĐRALAMA ŞĐRKETLERĐ TARAFINDAN ĐHRAÇ EDĐLEN TAHVĐLLER VE ĐMKB DE ĐŞLEM GÖREN ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDĐLECEK KAZANÇLARA UYGULANACAK

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 5 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26250 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2006/10692 3 Şubat 2004 tarihinde New York da imzalanan, 1/3/2006 tarihli ve 5468 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 13 Mart 2010 CUMARTESİ Sayı: 27520 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2010/162 Ekli Deniz Alacaklarına Karşı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 İstanbul, 15 Temmuz 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine Göre Uygulanan Beş Puanlık Prim Teşvikine Bazı İllerde

Detaylı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (Mükerrer) Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 26 Mart 2008 - Çarşamba Resmi Gazete

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar 10.03.2003 Pazartesi Sayı: 25044 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türk - Fransız Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı : 2003/5266

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

- 227 - (Resmi Gazete ile yayımı: 10.4.1997 Sayı: 22960)

- 227 - (Resmi Gazete ile yayımı: 10.4.1997 Sayı: 22960) - 227 - İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No.lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmi Gazete ile

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Sayı : 2015 / 83 Konu: Bilgilendirme 09 Nisan 2015

Sayı : 2015 / 83 Konu: Bilgilendirme 09 Nisan 2015 Sayı : 2015 / 83 Konu: Bilgilendirme 09 Nisan 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 37 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE Requête n o 42888/98 présentée par Hasan İLETMİŞ et autres contre

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı