BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR"
  • Su Veli
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR 1

2 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler Kasa Alınan Çekler 3-Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler Hisse Senetleri 2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 4-Diğer Menkul Kıymetler Menkul Kıym.Değer Düş. Karşılığı (-) C-Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Alacak Senetleri Reeskontu(-) 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar 7-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D-Diğer Alacaklar Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Vergi Dairesinden Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-) 7-Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) E-Stoklar İlk Madde ve Malzeme 2-Yarı mamüller 3-Mamüller 4-Ticari Mallar Diğer Stoklar Verilen Sipariş Avansları F-Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gelir Tahak Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları G-Diğer Dönen Varlıklar Devreden KDV 2-İndirilecek KDV 3-Diğer KDV 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5-İş Avansları Personel Avansları 0.00 II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar

3 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4-Verilen Depozito ve Teminatlar Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B-Diğer Alacaklar 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar C-Mali Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler 2-Bağlı Men.Kıym. Değer Düş. Karş. (-) 3-İştirakler D-Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 3-Binalar Tesis, Makina ve Cihazlar 5-Taşıtlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar(-) Verilen Sipariş Avansları E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar Haklar 2-Şerefiye 3-Kuruluş ve Örgütleme Giderleri 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5-Özel Maliyetler 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar(-) F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0.00 G-Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahk H-Diğer Duran varlıklar Elden çıkarılacak stoklar ve M.D.V Peşin ödenen vergi ve fonlar 6-Diğer çeşitli duran varlıklar 7-Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 8-Birikmiş Amortismanlar(-) AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR 3

4 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (PASİF) KAYNAKLAR I- KV. YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar Banka Kredileri 2-UV.Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri 3-Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 7-Diğer Mali Borçlar B-Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar 0.00 C-Diğer Borçlar Ortaklara Borçlar 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar Personele Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 8- Diğer Çeşitli Borçlar D-Alınan Avanslar Alınan Sipariş Avansları Alınan Diğer Avanslar E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vad.Geç.Ert.-Taks.Vergi-Diğer Yüküml. 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler F-Borç ve Gider Karşılıkları DK. Vergi-Diğer Yasal Yük. Karşılıkları 2-DK.Peşin Öd.Vergi-Diğer Yük.(-) 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahk Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1-Hesaplanan KDV 2-Diğer KDV 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar II-UV. YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 1-Banka Kredileri 2-Çıkarılmış Tahviller 4

5 3-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 4-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 5-Diğer Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar 2-Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar Ortaklara Borçlar 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar D-Alınan Avanslar 1-Alınan Sipariş Avansları 2-Alınan Diğer Avanslar E-Borç ve Gider Karşılıkları 1-Kıdem Tazminatı Karşılığı 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak. 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2-Gider Tahakkukları G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1-Gel.Yıll.Ert. veya Terkin Edilecek KDV 2-Tesise Katılma Payları 3-Diğer Çeşitli UV. Yabancı Kaynaklar III-ÖZ KAYNAKLAR A-Ödenmiş Sermaye B-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri 1-Yasal Yedekler 2-Statü Yedekleri 3-Olağanüstü Yedekler 4-Diğer Kar Yedekleri 5-Özel Fonlar D-Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) Geçmiş Yıllar Zararları(-) F-Dönem Net Karı(Zararı) Dönem Net Karı Dönem Net Zararı(-) 0.00 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

6 6 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Yurt İçi Satışlar Yurt Dışı Satışlar 3-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) Satıştan İadeler (-) Satış İskontoları (-) 3-Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) Satılan Mamüller Maliyeti (-) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) Satılan Hizmet Maliyeti (-) Diğer Satışların Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-) Araştırma Geliştirme Giderleri (-) 2-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-) 3-Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KARI VEYA ZARARI F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6-Menkul Kıymet Satış Karları Kambiyo Karları 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR(-) Komisyon Giderleri (-) 2-Karşılık Giderleri (-) 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 4-Kambiyo Zararları (-) 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR Önceki Dönem Gelir ve Karları 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0.00 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) DÖNEM KARI VEYA ZARARI K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

7 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI KASA Türk Lirası Kasası Merkez Kasa ALINAN ÇEKLER 0.00 Pörtföydeki Çekler 0.00 BANKALAR Vadesiz TL Mevduat Hesabı Yapı Kredi Bankası Fatih Bulvarı Şubesi Denizbank FSM Şubesi T.İş Bankası Nilüfer Şubesi Vakıflar Bankası FSM Şubesi Akbank FSM Şubesi Vadeli TL Mevduat Hesabı 0.00 Denizbank FSM Şubesi 0.00 DİĞER HAZIR DEĞERLER Kredi Kartı Slipleri Yapı Kredi Bankası Fatih Bulvarı Şubesi Denizbank FSM Şubesi Akbank FSM Şubesi T. İş Bankası Nilüfer Şubesi Vakıflar Bankası FSM Şubesi Yapı Kredi Bankası(GsmPos) Fatih Bulvarı Şubesi DİĞER MENKUL KIYMETLER Denizbank B Likit Fonları ALICILAR Üyelerden Aidat Alacakları Makdu Aidatlar Nisbi Aidatlar Gecikme Faizi Alacakları Takip Masrafı Alacakları ALACAK SENETLERİ Tahsildeki Senetler Protestolu Senetler Senetler DİĞER TİCARİ ALACAKLAR Terkin Edilecek Üye Borçları DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR Diğer Çeşitli Alacaklar ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR Şüpheli Diğer Alacaklar TİCARİ MALLAR Ticari Mallar Sözleşme Adet Rozet 993 Adet DİĞER STOKLAR Temsil Malzemeleri Stokları Hediyelik Havlu 40 Adet Hediyelik Çini Plaket 2 Adet Hediyelik Tükenmez Kalem Adet Hediyelik Masa Takvimi Adet Hediyelik Ajanda Adet Hediyelik Saat 200 Adet Hediyelik Deri Çanta 186 Adet Eski Model Panzot Çanta 18 Adet 0.18 Eski Türmob Evrak Çantası 29 Adet 0.29 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR 7

8 Eski Masa Bayrak Direği 92 Adet 0.92 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 0.00 Yurt içi Sipariş Avansları 0.00 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER Gelecek Aylara Ait Giderler İŞ AVANSLARI İş Avansları VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR Verilen Depozitolar Su Depozitosu Doğalgaz Depozitosu Elekrtik Depozitosu İŞTİRAKLER Kooperatif İştirakleri Çağdaş Eğitim Koop. 100 Pay S.S.Akademik Odalar Sarayı Koop 1 Pay 1.00 BİNALAR Binalar BAOB 3516/31200 Arsa Paylı A-2 Bağımsız Bölümü BAOB 388/31200 ve 105/31200 Arsa Paylı Salonlar TAŞITLAR Binek Araçlar BM 009 Wolkswagen Passat BSM 69 Mercedes Benz Viano 2.2 Cdi DEMİRBAŞLAR Merkez Demirbaşları Büro Makinaları ve Cihazlar Mobilya ve Döşemeler İnegöl İlçe Temsilciliği Demirbaşları Büro Makinaları ve Cihazlar Mobilya ve Döşemeler Gemlik İlçe Temsilciliği Demirbaşları Büro Makinaları ve Cihazlar Mobilya ve Döşemeler Orhangazi İlçe Temsilciliği Demirbaşları Mobilya ve Döşemeler Merkez Depodaki Demirbaşlar İhsaniye Temsilcilik Demirbaşları BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) Birikmiş Amortismanlar (-) Bina Amortismanları (-) Taşıt Amortismanları (-) Demirbaşlar Amortismanları (-) VERİLEN AVANSLAR Yurt içi Sipariş Avansları Akademik Odalar Aidatı DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Diğer Maddi Olamayan Duran Varlıklar Bilgisayar Programları Web Sitesi Tasarımı BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) Birikmiş Amortismanlar (-) DİĞER DURAN VARLIKLAR Elden Çıkarılacak Stoklar ve Demirbaşlar Hurdaya Ayrılan Demirbaşlar BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) Elden Çıkarılacak Stoklar ve Demirbaş Amortismanı Hurdaya Ayrılan Demirbaşlar Amortismanları AKTİF TOPLAMI :

9 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI DİĞER MALİ BORÇLAR 0.00 Oda Kredi Kartı 0.00 SATICILAR Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar Prodata Bilgisayar Yazılım Ltd. Şti İhtisas Mak. End. Ür. Paz. Ltd. Şti Serkan Anlaşan - Seç Kurye Köseleciler Dijital Matbaa Ltd.Şti Gülsevinç Gıda Ltd. Şti Mükellef İletişim Yayıncılık Ltd. Şti Mehmet Er Çiçekçilik Nilüfer Spor Tesisleri Ltd. Şti Mihraplı Kur. - İbrahim Kırmızıyüz Baob Yerleşkesi Site Yönetimi (Aidat) Mari Gold Otel - Oba Turzim Aş Gümüşkalem Kırtasiye - Yavuz Yıldırım Ort Kahveci Limiye Delibekir Araton Gıda Ltd. Şti Sade Lokanta - İsmail Birlik Ort Sürat Kargo Aş Yurtiçi Kargo Aş Kumsan Yapı Malzm. Aş Uludağ Elektrik Dağıtım Aş Türk Telekom Aş Turkcell Aş TTNet Aş Buski Genel Müdürlüğü DİĞER BORÇLAR Bağlı Ortaklıklara Borçlar Bursa SMMMO Basın Yayın Dağıtım İşletmesi PERSONELE BORÇLAR Personele Ödenecek Ücretler DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR Diğer Çeşitli Borçlar Kurullara Ödenecek Ücretler Eğitmen ve Danışmanlara Ödenecek Ücretler Sosyal İş Sendikası Hasan Başaran Genpa Aş. (Abonelik Karşılığı Telf. Taksitleri) Sahibi bilinmeyen Akbank havalesi Sahibi bilinmeyen Ykb havalesi ALINAN AVANSLAR Alınan Sipariş Avansları ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Ödenecek Vergiler Ödenecek Muhtasar Vergisi Ödenecek Kdv Tevkifatı ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek SGK Primi Ödenecek İşsizlik Sigortası Primi Ödenecek Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Ödenecek Bildirge Damga Vergisi

10 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Şüpheli Alacak Karşılığı Kurullardan Alınan GELECEK AYLARA AİT GELİRLER Üyelerden Aidat Alacakları GİDER TAHAKKUKLARI Takipteki Alacaklar Vekalet Ücreti Gid UZUN VADELİ BORÇLAR Türmob Borçlar GEÇMİŞ YILLAR KARLARI Geçmiş Yıllar Olumlu Gelir Gider Farkları GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) Geçmiş Yıllar Olumsuz Gelir Gider Farkları DÖNEM NET KARI Yılı Olumlu Gelir Gider Farkı PASİF TOPLAMI :

11 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI DÖNEMİ GELİR KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI YURTİÇİ SATIŞLAR Üye Aidatları Nisbi Aidatlar Maktu Aidatlar Yeni Üye Giriş Aidatları Giriş Aidatı Üye Nakil Aidatı Belge ve Basılı Evrak Gelirleri Faaliyet Belgesi Sözleşme Gelirleri Diğer Gelirler Üye Kimlik Kartı Gelirleri Üye Kaşe Gelirleri Büro Tescil Belgesi Gelirleri Üye Bildirim (Ek-9) Gelirleri 0.00 Yaka Kartı Gelirleri 0.00 Stajer Kimlik Kartı Gelirleri Tahkim Bilirkişilik Gelirleri 0.00 Rozet Satış Geliri Bayrak Satış Geliri Bağışlar Yardımcı Eleman Kimlik Kartı Geliri İnegöl Temsilcilik Salon Kira Geliri Mesleki Etkinlik Gelirleri Muhasebe Forum Gelirleri Muhasebe Kongre Gelirleri Bilirkişilik Eğitim Semineri Geliri Staj ve Sınav Gelirleri Staj Dosyası Mür.Bedeli Staj Nakil Sosyal ve Kürtürel Faaliyet Gelirleri Tiyatro Kursu Gelirleri Halk Oyunları Kursu Gelirleri Türk Sanat Müziği Kursu Gelirleri Türk Halk Müziği Kursu Gelirleri Oda Yemeği Organizasyonu Gelirleri Futbol Turnuvası Gelirleri Oda Piknik Gelirleri İfter Yemeği Organizasyon Gelirleri Voleybol Turnuvası Gelirleri DİĞER GELİRLER Üyelerden Alınan Gecikme Faizleri Tahsil Edilen Gecikme Faizleri Diğer Gelirler SGK İşveren Primi %5 lik Hazine İndirimi SATIŞTAN İADELER (-) Satışlardan İadeler (-) DİĞER İNDİRİMLER (-) İptal Oda Org. İadeleri FAİZ GELİRLERİ Mevduat Faiz Gelirleri MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI Denizbank B Likit Fon Gelirleri FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR Diğer Olağan Gelir ve Karlar GELİRLER TOPLAMI :

12 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI DÖNEMİ GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ Sözleşme Rozet Bayrak 0.04 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ Merkez Hizmet Üretim Gider Yeri Kırtasiye Giderleri Temizlik,Sağlık ve Gıda Malz.Kullanımları Personel Ücretleri SSK İşveren Pirim Payları İşsizlik Sigortası İşveren Payları Elektrik Giderleri Su Giderleri Personel Yemek Giderleri Telefon ve İnternet Haberleşme Giderleri Posta ve Kargo Giderleri Web Hosting ve Teknik Servis Giderleri Medya Takip ve Arşivleme Giderleri Şehir içi Yol Gideri Bakım ve Onarım Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri İşyeri Sigorta Giderleri Baob Müşterek Giderler Katılım Payı Seminer,Panel ve Toplantı Giderleri Yayın ve Abonelik Giderleri Kitap ve Diğer Yayınlar Telif ücreti Giderleri Kitap ve Diğer Yayınlar Basım Giderleri Gider Yazılan Küçük Demirbaşlar İlan Giderleri Taşıt Yakıt Giderleri Taşıt Otopark Giderleri Noter ve Mahkeme Giderleri Dergi ve Kitapçık Dağıtım Giderleri Motorlu Taşıt Vergisi Giderleri Türmob Birlik Payları Damga Vergisi Yapı Kredi Kredi Kartı Komisyonları Akbank Kredi Kartı Komisyon Giderleri Denizbank Kredi Kartı Komisyon Giderleri İş Bankası Kredi Kartı Komisyon Giderleri Vakıfbank Kredi Kartı Komisyon Giderleri Hediyelik Eşya Giderleri Bina Amortisman Gideri Demirbaş Amortisman Gideri Taşıt Amortisman Gideri MOD Varlıklar Amortisman Gideri İnegöl Üretim Gider Yeri Temizlik,Sağlık ve Gıda Malz.Kullanımları Elekrik Giderleri 0.00 Su Giderleri Gaz Giderleri 0.00 Telefon ve İnternet Haberleşme Giderleri

13 Bakım ve Onarım Giderleri 0.00 İnegöl İlçe Tems.Kira Giderleri Diğer Temsilcilikler Üretim Gider Yeri Y.Şehir İlçe Tems.Kira Giderleri Orhangazi İlçe Tems.Kira Giderleri Karacabey ilçe Tems kira giderleri Mesleki Etkinlikler Giderleri Muhasebe Sempozyum Giderleri Muhasebe Forum Giderleri Muhasebe Kongre Giderleri Bilirkişilik Eğitim Semineri Gideri Sosyal ve Kürtürel Faaliyet Giderleri Tiyatro Kursu Giderleri Halk Oyunları Kursu Giderleri Türk Sanat Müziği Kursu Giderleri Türk Halk Müziği Kursu Giderleri Tiyatro Gösteresi Giderleri Piknik Organizasyonu Giderleri Futbol Turnuvası Giderleri Oda Yemeği Organizasyon Giderleri Türk Sanat Müziği Konseri Giderleri İftar Yemeği Organizasyonu Giderleri Türk Halk Müziği Konseri Giderleri Voleybol Turnuvası Giderleri Danışmanlık Giderleri Sosyal Güvenlik Danışmanlık Gideri Vergi Mevzuatı Danışmanlık Gideri İş Hukuku Danışmanlık Gideri Genel Hukuk Danışmanlık Gideri 0.00 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Yönetim Gider Yeri Yönetim Kurulu Ücretleri Denetim Kurulu Ücretleri Disiplin Kurulu Ücretleri Tesmer Yönetim Kur. Ücretleri Haksız Rek.Kurulu Ücretleri Taşıt Sigorta Giderleri Temsil ve Ağırlama Giderleri Yurtiçi Seyahat Giderleri Havale Diğer Banka İşlem Giderleri Ödenen Vergi Resim Harçlar DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR Diğer Olağan Gider ve Zararlar 1.33 Takipteki Alacaklara ait Gider ve Zararlar OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR Önceki Dönem Gider Ve Zararları Sonradan Temin Edilebilen Gider Faturaları Diğer Çeşitli Geçmiş Dönem Giderleri GİDERLER TOPLAMI : BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR

14 BASIN YAYIN 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler Kasa Alınan Çekler 3-Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1-Hisse Senetleri 2-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 3-Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları C-Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri D-Diğer Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Vergi Dairesinden Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 6-Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-) 7-Şüpheli Diğer Alacaklar 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) E-Stoklar İlk Madde ve Malzeme 2-Yarı mamüller 3-Mamüller 4-Ticari Mallar F-Gelecek Ayl. Ait Gid. ve Gelir Tahak Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları G-Diğer Dönen Varlıklar Devreden KDV İndirilecek KDV 3-Diğer KDV 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar İş Avansları 6-Personel Avansları II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar 1-Alıcılar 2-Alacak Senetleri 3-Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B-Diğer Alacaklar 1-Ortaklardan Alacaklar 2-İştiraklerden Alacaklar 14

15 C-Mali Duran Varlıklar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 2-Bağlı Men.Kıym. Değer Düş. Karş. (-) 3-İştirakler D-Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 3-Binalar 4-Tesis, Makina ve Cihazlar 5-Taşıtlar 6-Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar(-) E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar Haklar Şerefiye 3-Kuruluş ve Örgütleme Giderleri 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5-Özel Maliyetler 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7-Birikmiş Amortismanlar(-) Verilen Avanslar F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1-Arama Giderleri 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 5-Verilen Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tahk. 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 2-Gelir Tahakkukları H-Diğer Duran varlıklar 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 2-Diğer KDV 3-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI BASIN YAYIN 2013 YILI MALİ TABLOLAR 15

16 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (PASİF) KAYNAKLAR I- KV. YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 1-Banka Kredileri 2-UV.Kredi Anapara Taksitleri ve Faizleri 3-Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 4-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 7-Diğer Mali Borçlar B-Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar Ortaklara Borçlar 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4-Personele Borçlar 5-Diğer Çeşitli Borçlar 7-Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 4-Personele Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar D-Alınan Avanslar Alınan Sipariş Avansları Alınan Diğer Avanslar E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vad.Geç.Ert.-Taks.Vergi-Diğer Yüküml. 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler F-Borç ve Gider Karşılıkları DK. Vergi-Diğer Yasal Yük. Karşılıkları DK.Peşin Öd.Vergi-Diğer Yük.(-) Kıdem Tazminatı Karşılığı 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahk Gelecek Aylara Ait Gelirler 2-Gider Tahakkukları H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesaplanan KDV 2-Diğer KDV 3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar II-UV. YABANCI KAYNAKLAR 0.00 A-Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 1-Satıcılar 16

17 C-Diğer Borçlar D-Alınan Avanslar E-Borç ve Gider Karşılıkları F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahak. 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1-Gel.Yıll.Ert. veya Terkin Edilecek KDV III-ÖZ KAYNAKLAR A-Ödenmiş Sermaye 1-Sermaye 2-Ödenmemiş Sermaye(-) B-Sermaye Yedekleri 1-Hisse Senedi İhraç Primleri 2-Hisse Senedi İptal Karları 3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5-Diğer Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri 1-Yasal Yedekler 2-Statü Yedekleri 3-Olağanüstü Yedekler 4-Diğer Kar Yedekleri 5-Özel Fonlar D-Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) Geçmiş Yıllar Zararları(-) F-Dönem Net Karı(Zararı) Dönem Net Karı Dönem Net Zararı(-) 0.00 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

18 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Yurt İçi Satışlar Yurt Dışı Satışlar 3-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) Satıştan İadeler (-) 2-Satış İskontoları (-) 3-Diğer İndirimler (-) C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) Satılan Mamüller Maliyeti (-) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) Satılan Hizmet Maliyeti (-) Diğer Satışların Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-) Araştırma Geliştirme Giderleri (-) 2-Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri (-) 3-Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KARI VEYA ZARARI F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 4-Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6-Menkul Kıymet Satış Karları 7-Kambiyo Karları 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar G-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR(-) Komisyon Giderleri (-) 2-Karşılık Giderleri (-) 3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 4-Kambiyo Zararları (-) 5-Reeskont Faiz Giderleri (-) 6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR Önceki Dönem Gelir ve Karları 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 3-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) DÖNEM KARI VEYA ZARARI K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.(-) 18 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI K.K.E.G : K.K.E.G : MALİ KAR : Geçmiş Yıllar Gider ve Zararları : Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar : Özel İletişim Vergisi :

19 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ TARİHLİ VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI KASA Türk Lirası Kasası Merkez Kasa ALINAN ÇEKLER 0.00 Pörtföydeki Çekler 0.00 BANKALAR Vadesiz TL Mevduat Hesabı Yapı Kredi Bankası - Fatih Bulvarı Şubesi DİĞER HAZIR DEĞERLER Kredi Kartı Slipleri Yapı Kredi Bankası - Fatih Bulvarı Şubesi ALICILAR Firmalardan Alacaklar Eta Bilgisayar Erbak - Uludağ Pazarlama Aş İbrahim Kafkas Artislik Reklam Nuh Hattat Ta-Bu Özel Eğitim Ltd. Şti Zirve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti CNC Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti Kalem Reklam - Yeşim Saraç Enstitü-Sem Sürekli Eğitim Ltd. Şti Kurumsal Yazılım Danş. Ltd. Şti Salon Binbirgece - Şenol Şafak Okan Üniversitesi Mayes Mali Yapılanma Eğt. Sist. Aş Kılavuz Öğretim Kurumları Aş Marmara Büro Mak. - İsa Ardahanlı Bisen Enerji Toptan Satış Aş Amaç Kurumsal Yön. Danş. Eğt. Ltd. Şti Tek Erişim Bilgisayar Ltd. Şti Eğitim ve Kurslardan Alacaklar Mustafa Tan Nevsin Ersoy Ahmet Eşerler Ali İrfan Kılıç ORTAKLARDAN ALACAKLAR Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası TİCARİ MALLAR Ticari Mallar Kitap Alışları Palmiye Mevzuat Programı GELECEK AYLARA AİT GİDERLER Gelecek Aylara Ait Giderler PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR Ödenen Geçici Vergi DEMİRBAŞLAR Merkez Demirbaşları Büro Makinaları ve Cihazlar Mobilya ve Döşemeler BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) Demirbaşlar Amortismanları (-) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Haklar Lisanslar BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) MOD Varlıklar Amortismanları (-) MOD Varlıklar Amortismanları (-) AKTİF TOPLAMI :

20 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ TARİHLİ KAYNAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA NOTLARI BASIN YAYIN 2013 YILI MALİ TABLOLAR SATICILAR Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar Yılmaz Can Servis Taşımacılığı Turkcell Aş DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0.00 Diğer Ticari Borçlar 0.00 PERSONELE BORÇLAR Personele Borçlar DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR Eğitmenlere Borçlar Sosyal İş Sendikası Diğer Çeşitli Borçlar ALINAN AVANSLAR Alınan Sipariş Avansları ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Ödenecek Vergiler Ödenecek Muhtasar Vergisi Ödenecek Kdv Ödenecek Kdv Tevkifatı ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenecek SGK Primi Ödenecek İşsizlik Sigortası Primi Ödenecek Bildirge Damga Vergisi GEÇMİŞ YILLAR KARLARI Geçmiş Yıllar Olumlu Gelir Gider Farkları GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI Geçmiş Yıllar Olumsuz Gelir Gider Farkları DÖNEM NET KARI Yılı Olumlu Gelir Gider Farkı PASİF TOPLAMI :

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR

SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 30.04.2008 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF PASİF I- DÖNEN VARLIKLAR 13.438.216,13 I-KISA V.Y.KAYNAKLAR 1.123.873,71 A-HAZIR DEĞERLER 1.317.930,51 A-BORÇLAR 1.014.148,43 Nakit

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL)

İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) İZMİR TİCARET ODASI 2013 NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 19,054,899.90 III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1,746,989.88 10 HAZIR DEĞERLER 17,608,290.18 32 TİCARİ BORÇLAR 457,905.41

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

2015 E DOĞRU BİZİM ORADA NELER OLUYOR? BÜMED FAALİYET RAPORU - 2011

2015 E DOĞRU BİZİM ORADA NELER OLUYOR? BÜMED FAALİYET RAPORU - 2011 BÜMED FAALİYET RAPORU - 2011 2015 E DOĞRU BİZİM ORADA NELER OLUYOR? n YENİDEN YAPILANMA n ÜNİVERSİTEYE KATKI n İLETİŞİM n EĞİTİM n HOBİ n YÖNETİŞİM n FİNANSMAN n GYM n PLAJ n TESİS n AİLE ETKİNLİKLERİ

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts)

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) 100 Kasa Cash 101 Alınan Çekler Cheques Received 102 Bankalar Banks 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) Cheques Given and Payment Orders(-) 108 Diğer

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça KONU DİZİNİ AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13 AB -- Muhasebe 65(2003),186-194 AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479 AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002),

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı