Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi"

Transkript

1 Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*, Nurettin Cengiz**, Aydın Him***, Serdr Uğrş****, Fevzi Özgökçe*****, Ender Erdoğn** Özet: Amç: Bu çlışmd yüksek kolesterollü yemle beslenmiş sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) bitkisinin kn kolesterol seviyesi ve bzı biyokimysl ve hemtolojik prmetreler üzerine etkisi rştırıldı. Yöntem: Çlışm gruplrın stndrt sıçn yemi, yüksek kolesterollü yem ve yüksek kolesterollü yeme % 8.5 ornınd kekik eklenmiş yem 90 gün süreyle verildi. Çlışm boyunc gruplrın vücut ğırlığı tkibi ypıldı. Çlışmnın sonund kn ve doku örnekleri lınrk biyokimysl ve hemtolojik bzı prmetrelere bkıldı. Krciğer, ort ve böbrek dokulrı histoptolojik yönden incelendi. Bulgulr: Kolesterol grubund serum lklen fosftz (ALP), kretinin, kolesterol ve yüksek dnsiteli lipoprotein (HDL) değerlerinin, kekik grubund serum sprtt minotrnsferz (AST), üre, kolesterol ve HDL değerlerinin kontrol grubun göre yükseldiği, hemtolojik prmetreler yönünden trombosit (PLT) syısı hriç diğer tüm prmetrelerin düştüğü sptndı. Kontrol grubund % lik bir vücut ğırlığı rtışı olurken, kolesterol grubund % 1.95 ve kekik grubund % ornınd vücut ğırlığı kybı tespit edildi. Histoptolojik incelemelerde kekik ve kolesterol gruplrının ort ve böbreklerinde herhngi bir ptolojiye rstlnmzken, krciğer dokulrınd yygın yğlnm lnlrı sptndı. Sonuç: Sonuç olrk yüksek kolesterollü diyet uygulnn sıçnlrd, yeme % 8.5 kekik ilvesinin kn kolesterol seviyesini düşürmede etkili olmdığı, sıçnlrın beslenmesini olumsuz yönde etkileyerek ğırlık kybın neden olduğu ve krciğer yğlnmsını önlemede önemli bir ktkısının bulunmdığı knısın vrıldı. Anhtr Kelimeler: Thymus fllx F., kekik, kolesterol düşürücü etki, sıçn. Thymus fllx F., thymus (Lbite) türlerinin kurutulmuş çiçekli ve yprklı dllrıdır. Nemmulotu vey ster olrk d bilinir. Thymus türleri pembe vey beyz çiçekli, küçük yprklı, kuvvetli kokulu, çok yıllık bitkilerdir (1). Bhrt olrk çoğu zmn tm çmmış çiçekli kısımlrı ile birlikte yprklrı kullnılır. 100 g bhrtt 276 kcl enerji, 7.8 g su, 9.1 g protein, 7.4 g yğ, 63.9 g krbonhidrt, 18.6 g lif, 11.7 g kül, 1890 mg C, 124 mg Fe, 220 mg Mg, 201 mg P, 814 mg K, 55 mg N, 6 mg Zn, 5 mg nisin ve 3800 IU A vitmini bulunur (2). Bileşiminde % uçucu yğ içermektedir. Yzışm Adresi: Dr.Hnefi ÖZBEK Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji AD Vn *Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fkültesi, Frmkoloji Anbilim Dlı, **Histoloji Anbilim Dlı, ***Fizyoloji Anbilim Dlı, ****Attürk Arştırm ve Eğitim Hstnesi, Ptoloji Lbortuvrı Ankr. ***** Fen-Edebiyt Fkültesi, Biyoloji Bilim Dlı, Vn, Uçucu yğ % 5-60 timol, % 5-40 krvkrol, % p-simen, % 5-10 γ-terpinen, linlol, kmfen, linlil sett, limonen, α-pinen, borneol, kâfur, terpinen-4- ol, α-terpinol ve terpinil sett moleküllerinden oluşur (1,2). Midevi, ytıştırıcı, ntiseptik, kurt düşürücü ve kn dolşımını uyrıcı etkileri vrdır (1). Özbek ve rkdşlrı, Thymus fllx F. (TF) uçucu yğının medyn letl dozunu (LD 50 ) ml/kg olrk freler üzerinde hesplmışlr (3), TF nin hipoglisemik ktivitesini yine freler üzerinde göstermişlerdir (4). Cingi ve rkdşlrı, Orignum onites ve Orignum minutiflorum uçucu yğlrının sıçn mide fundusundn lınn doku örneklerinin tonusunu yrıc crbchol ile indüklenmiş izole ileum dokusunun tonusunu zlttığını, koyun üreterinin spontn ktivitesini inhibe ettiğini bildirmişlerdir (5). Bir çok bitki türü ile birlikte kekik bitkisi tohumlrının d Türk Hlk Tıbbı nd terosklerozu önleme mcıyl kullnıldığı bilinmektedir (6). Ateroskleroz ve onun en yygın ölümcül sonucu oln koroner klp hstlığı ile hiperkolesterolemi rsınd Vn Tıp Dergisi, Cilt:13, Syı:3,Temmuz/

2 Özbek ve rk. ykın bir ilişki olduğu birçok epidemiyolojik incelemede inndırıcı bir şekilde gösterilmiştir (7). Bu nedenle TF nin teroskleroz oluşumunu önlemede, dolyısı ile kn kolesterol seviyesini düşürmede bir etkinliğinin olup olmdığını rştırmk mcıyl bu çlışm plnlndı. Gereç ve Yöntem Kolesterol, kolik sid ve tiyoursil Sigm (Steinheim, Germny) firmsındn sğlndı. Kekik bitkisi tohumlrı Vn Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen- Edebiyt Fkültesi Biyoloji Bilim Dlı nd bitki tksonomisti oln Dr. Fevzi Özgökçe trfındn Özlp-Vn civrındn toplnrk bitkinin tnımı (identifiksyonu) ypıldı ve herbryum numrsı verildi (VANF Nr. 5889). Bu çlışmd Sprgue-Dwley ırkı grm ğırlığınd, ynı yş grubu, erkek ve dişi cinsiyette sıçnlr kullnıldı. Deney hyvnlrı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi Deney Hyvnlrı Ünitesi nden temin edildi. Sıçnlr, 12 st ışık 12 st krnlık ritminde ışıklndırıln, 22 ± 2 o C deki odlrd, çeşme suyu ve stndrt pelet rt yemi (Vn Yem Fbriksı) ile beslendi. Çlışm gruplrın yedirilen yem krışımlrı bu stndrt pelet yemlerden hzırlndı, yem ve su lımı serbest bırkıldı. Deney hyvnlrı stndrt plstik kfeslerde (Değişim Ltd., İstnbul) brındırıldı. Çlışm ypılmdn önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fkültesi Etik Kurulu ndn ony lındı (Krr syısı: 2003/01-08). Yirmi dört det ynı yşt ve her iki cinsiyette sıçn her birinde sekizer det olck şekilde üç grub yrıldı. Kontrol grubu (1. grup) stndrt sıçn yemi ile, kolesterol grubu (2. grup) yüksek kolesterollü sıçn yemi ile ve kekik grubu (3. grup) yüksek kolesterollü yeme krıştırılmış kekik ile 90 gün süreyle beslendi. Yüksek kolesterollü yem % 4 kolesterol, % 1 kolik sid ve % 0.5 tiyoursil içerecek şekilde hzırlndı (8, 9). Kekik bitkisi tohumu içeren yüksek kolesterollü yem ise yüksek kolesterollü yeme % 8.5 kekik bitkisi yprklrı öğütülüp eklenerek hzırlndı (10). Çlışm gruplrının vücut ğırlıklrı çlışm boyunc hftd üç kez ölçülüp ortlmsı lınrk bir hftlık vücut ğırlığı değişimi hesplndı. Tüm çlışm boyunc meydn gelen vücut ğırlığı değişimleri şğıdki formüle göre 100 üzerinden stndrdize edilerek kydedildi: Vücut ğırlığı değişimi (%) = 100 X (Ağırlık n Ağırlık bşlngıç ) / Ağırlık bşlngıç Ağırlık bşlngıç : Çlışmnın bşınd ölçülen ilk vücut ğırlığı. Ağırlık n: Çlışm boyunc ypıln hftlık ortlm ğırlık ölçümü. Çlışmnın bitiminde (91. gün) sıçnlr servikl disloksyonl skrifiye edildi. Klp içi girişimle kn lınrk düz biyokimy tüplerine ve ntikogülnlı hemtoloji tüplerine konuldu. Krciğer, böbrek ve ort dokulrı çıkrılrk % 10 luk formlinle fikse edildi. Prfin bloklr gömülerek 4 µm klınlığınd kesitler lındı ve Hemtoksilen Eozin (HE), Oil Red O ve Retikülin metotlrı ile boyndı. Serumd sprtt minotrnsferz (AST), lnin minotrnsferz (ALT), lklen fosftz (ALP), kretinin, totl bilirubin, kn üre zotu (BUN), kolesterol ve yüksek dnsiteli kolesterol (HDL) prmetrelerine Vitros DT-60 II cihzınd, ntikogülnlı knd ise lökosit (WBC), eritrosit (RBC), hemoglobin (HBG), hemtokrit (HCT), ortlm eritrosit volümü (MCV), ortlm eritrosit hemoglobini (MCH), ortlm eritrosit hemoglobin konsntrsyonu (MCHC) ve trombosit (PLT) değerlerine Coulter MAX-M oto nlizör cihzınd bkıldı. Çlışm gruplrın it sonuçlr ortlm ± stndrt ht ortlmsı (Ort ± SHO) şeklinde ifde edildi. Verilere One-smple Kolmogorov-Smirnov testi uygulnrk dğılım yönünden nlizleri ypıldı. Bun göre isttistiksel nliz için Student s-t independent ve tek yönlü vryns nlizi (ANOVA) testleri uygulndı. ANOVA sonucu nlmlı çıkn gruplr post-hoc Bonferroni testi uygulndı ve p<0.05 olsılık değeri isttistiksel olrk nlmlı kbul edildi. (11). Bulgulr Çlışm gruplrının biyokimysl değişkenlere it sonuçlrı Tblo 1 de, hemtolojik değişkenlere it sonuçlrı ise Tblo 2 de verilmiştir. Tblo 1 incelendiğinde serum ALT ve totl bilirubin değerleri yönünden gruplr rsınd isttistiksel olrk nlmlı bir frklılık sptnmmıştır. Serum AST değerlerinin kontrol ve kolesterol gruplrı rsınd nlmlı bir frklılık göstermediği, nck kekik grubund kontrol ve kolesterol gruplrın göre nlmlı derecede yükseldiği tespit edilmiştir. Serum kolesterol değerlerinin kolesterol ve kekik gruplrınd kontrol grubun göre nlmlı seviyede yükseldiği, kolesterol grubu ile kekik grubu rsınd nlmlı bir frklılık olmdığı sptnmıştır. Serum ALP değerinin sdece kolesterol grubund kontrol grubu ve kekik grubun göre nlmlı seviyede yüksek olduğu, serum HDL değerinin ise kolesterol ve kekik gruplrınd kontrol grubun göre nlmlı derecede dh yüksek bulunduğu, yrıc kolesterol grubu HDL değerinin kekik grubun göre dh yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Serum kretinin ve BUN/üre değerleri yönünden kolesterol ve kekik gruplrının kontrol grubun göre yüksek bulunduğu sptnmıştır. Tblo 2 incelendiğinde, PLT ve MCHC yönünden 72 Vn Tıp Dergisi, Cilt: 13, Syı: 3, Temmuz/2006

3 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Tblo I: Çlışm gruplrın it serum enzim düzeyleri (Ortlm ± Std. Ht Ort). AST ALT ALP T. Bil. Kolesterol HDL Kretinin BUN/Üre Gruplr (U/L) (U/L) (U/L) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) Kontrol 177.0± ± ± ± ± ± ± ±0.7 Kolesterol 143.1± ± ± ± ± ± ± ±1.1 Kekik b 292.4± ±29.2 b 344.9± ± ±38.9 b 92.8±18.4 b 0.50±0.03 b 31.3±1.1 F-değeri/p değeri p-değeri Post-hoc Bonferroni testi sonuçlrı: : p<0.05 kontrol grubu ile krşılştırm. b: p<0.05 Kolesterol grubu ile krşılştırm. Tblo II: Kontrol ve kekik gruplrının tm kn syımı değerleri (Ortlm ± Std. Ht Ort). WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT Gruplr (thsd/cu mm) (mill/cu mm) (g/dl) (%) (femtolitre) (picogrm) (g/dl) (thsd/cu mm) Kontrol 4.7± ± ± ± ± ± ± ±125.0 Kekik 2.2± ± ± ± ± ± ± ±046.7 : p<0.05 gruplr rsınd nlmlı bir frklılık olmdığı, diğer tüm hemogrm değerlerinin kekik grubund kontrol grubun göre nlmlı seviyede düştüğü sptnmıştır. Çlışmnın bşınd ölçülen vücut ğırlığın göre hftlık vücut ğırlığı değişimi % cinsinden stndrdize edilmiş ve bun göre çlışmnın bitiminde kontrol grubund % ornınd ğırlık rtışı olurken, kolesterol grubund % 1.95 ve ve kekik grubund ise % ornınd bir ğırlık kybı olduğu tespit edilmiştir. Çlışm gruplrının krciğer, böbrek ve ort dokulrın it kesitlerden lınn görüntüler incelenmiş (Resim 1 3), çlışm gruplrının ort ve böbrek dokulrınd herhngi bir ptolojik bulguy rstlnmzken (Resim 1, 1b), kolesterol ve kekik gruplrının krciğer dokusund yğlnm, dejenersyon ve dejenertif lnlrd retikülin ipliklerinde (Resim 2, 2b, 3, 3b) rtış tespit edilmiştir. Trtışm Yüksek kn kolesterol düzeyleri, çğımız insnının teroskleroz ve klp hstlıklrı bşt olmk üzere önemli sğlık problemlerinin temelindeki nedenlerden birini oluşturmktdır. Bu nedenle kn kolesterol düzeylerini belirli düzeylerde tutmk vey dengelemek, birçok hstlığın ilerlemesini durdurmk için önemlidir. Günümüzde kn kolesterol düzeylerini yrlmk mcıyl birçok ilç piysy sürülmüş ve kullnılmktdır. Anck her zmn dh güvenilir ve dh etkin ilç geliştirmek de frmkoloji ve eczcılık bilim lnlrının sorumluluk shsın girmektedir. Son zmnlrd oldukç mod oln bitkisel tedvi (fitoterpi) yklşımlrı, yüksek kn kolesterol düzeylerinin tedvisinde de gündeme gelmekte ve rezene, kekik, biberiye, enginr yprğı, kr hindib, limon suyu ve üzüm suyu gibi bitki vey bitkilerden elde edilen ürünler bu mçl hlk rsınd kullnılmktdır (1,6). Resim 1.: Kolesterol grubun it ort dokusu, HEx40. Vn Tıp Dergisi, Cilt:13, Syı:3,Temmuz/

4 Özbek ve rk. knıt olrk kekik tohumlrındn elde edilen uçucu yğın 0.05, 0.10 ve 0.15 ml/kg dozlrınd güçlü bir ntiinflmtuvr etkinlik gösterdiği (EC 50 =0.132 ml/kg) son zmnlrd ypmış olduğumuz bir çlışmd tespit edilmiştir (çlışm bir kongrede sunulmk ve rdındn bir dergiye gönderilmek üzere yzım şmsınddır). Antiinflmtuvr ktivite çlışmsının sonuçlrı kekiğin dmrlr üzerinde de bir ntiinflmtuvr etki göstermiş olbileceğini destekler yönde kbul edilebilir. Resim 1b: Kolesterol grubun it böbrek dokusu, HEx20. Bu çlışmd, hlk rsınd kullnıln bu bitki vey bitki ürünlerinden birisi oln kekik bitkisinin, deneysel hiperkolesterolemi oluşturulmuş sıçnlr üzerinde biyokimysl, hemtolojik ve histoptolojik yönden etkileri rştırıldı. Krciğer yğlnmlrınd serum trnsminz düzeylerinin bir miktr yükseldiği, özellikle de serum ALT düzeyindeki yükselmenin dh belirgin olduğu, bun serum bilirubin düzeyi rtışının d eklendiği bildirilmekte (12) ve bizim çlışmmızdki bulgulrl, özellikle AST değerleri yönünden prlellik göstermektedir. Ayrıc histoptolojik bulgulr d (Resim 2, 3) kolesterol ve kekik gruplrınd bir krciğer yğlnmsı olduğunu desteklemektedir. Serum ALP düzeyi kolesterol grubund kontrol ve kekik gruplrın göre yüksek olrk tespit edilmiş, kekik grubunun ALP değeri düşük olrk bulunmuş, htt kontrol grubu ile rlrınd nlmlı bir frk sptnmmıştır. Deep ve rk çlışmlrınd iki hft süreyle yüksek kolesterollü yem (% 4 kolesterol, % 1 kolik sid ve % 0.5 tiyoursil) verdikleri Wistr ırkı sıçnlrd kolesterol grubunun serum AST, ALT ve ALP değerlerini kontrol grubun göre yüksek bulmuşlr ve serum ALP değerinin yüksek olmsını krciğer dmrlrınd yüksek kolesterollü diyet sonucu gelişen inflmsyon bğlmışlrdır (13). Bizim çlışmmızd kolesterol grubunun ALP değerinin yüksek olrk sptnmsını krciğer dmrlrınd meydn gelen inflmsyon bğlybiliriz. Kekik grubunun ALP değeri, kolesterol ve kontrol gruplrın göre dh düşük bulunmuştur. Bu durumd kekiğin dmrlrdki inflmsyon üzerinde etkili olduğu ve böylece inflmsyonu gerilettiği söylenebilir. Nitekim bu durumu destekleyici bir Resim 2: Kolesterol grubun it krciğer dokusu, HEx50. Resim 2b: Kolesterol grubun it krciğer dokusu, Oil red Ox40. Tblo 1 de Serum kolesterol değerinin kontrol grubun göre kolesterol grubund yklşık 11 kt, kekik grubund ise yklşık 12 kt rttığı, kolesterol grubundki rtış ile kekik grubundki rtışın isttistiksel yönden birbirinden frklı olmdığı görülmektedir. Bun göre kekiğin yüksek 74 Vn Tıp Dergisi, Cilt: 13, Syı: 3, Temmuz/2006

5 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi kolesterollü diyetle beslenmede kolesterol seviyesi üzerinde nlmlı bir etkisinin olmdığı söylenebilir. Anck günümüzde kn kolesterolü yüksek oln hstlr kolesterolden fkir diyet ynınd kekik suyu önerilebilmektedir. Bu çlışmd yüksek kolesterollü diyete kekik eklenerek kn kolesterol düzeyleri çlışılmış ve sonuç olrk kekiğin kn kolesterol seviyesini düşürmediği sptnmıştır. Kn kolesterol düzeyi yüksek sıçnlrd kolesterolden fkir diyete kekik eklenmesi durumund kn kolesterol düzeyine kekiğin etkisi yrı bir çlışm konusu olrk yrıc incelenebilir. Yüksek dnsiteli lipoproteinler (HDL), plzmdn trigliseridlerin ve kolesterolün temizlenmesinde (klerensinde) ve kolesterolün dokulrdn krciğere geri tşınmsınd ve metbolizmsınd önemli rol oynrlr. Dolyısı ile nti-terojenik etkinlik gösterirler (7). Bu çlışmd kekik grubun it HDL değerinin kontrol grubun it HDL değerinden nlmlı seviyede yüksek olduğu sptnmıştır. Anck kekik grubund serum kolesterol seviyesi kontrol grubun göre yklşık 12 kt rtış gösterirken serum HDL değeri 2.5 kt rtış göstermektedir. Dolyısı ile kekiğin serum HDL değerini yükseltmek suretiyle bir nti-terojenik ktivite gösterdiğini söylemek ttmin edici olmktn uzk görünmektedir. Kolesterol grubund HDL değeri kontrol grubun göre nlmlı seviyede (yklşık 3.5 kt) rtmıştır. misli rttığı, dolyısı ile serum totl kolesterol düzeyindeki 11 misli rtışın bury ynı ornd ynsımdığı görülecektir. Serum BUN/üre değeri yönünden kekik grubun it değerin kontrol ve kolesterol gruplrın göre nlmlı seviyede rttığı, kolesterol ile kontrol gruplrı rsınd frklılık olmdığı sptnmıştır. Serum BUN/üre değerinin ptolojik sebeplerle rtışı böbreklere (renl üremi) y d böbrek öncesi bzı olylr bğlnmktdır (prerenl üremi) (12). Histoptolojik olrk incelendiğinde tüm çlışm gruplrının böbrek dokulrınd herhngi bir ptolojik bulguy rstlnılmmıştır. Serum kretinin değerleri de kekik grubund kontrol grubun göre nlmlı seviyede rtış göstermiş, kolesterol grubundki rtış kekik grubun göre dh yüksek olmuştur. Anck tüm çlışm gruplrın it kretinin değerleri fizyolojik sınırlr içerisinde kldığındn norml olrk kbul edilmiştir. Bu durumd norml serum kretinin değerine krşılık rtmış BUN/üre değeri prerenl sebepli bir ptolojiyi işret etmektedir (12). Böbreklere it histoptolojik incelemelerde herhngi bir ptolojik bulguy rstlnılmmış olmsı d bu durumu desteklemektedir. Vücut ğırlığı tkibi yönünden kontrol grubund % ornınd ğırlık rtışı görülürken, kekik grubund % lik bir ğırlık kybı olmsı d dikkt çekici olup vücutt bir yıkımı işret etmektedir. Sonuçt kekik grubunun BUN/üre değerindeki nlmlı yükselmeyi prerenl sebeplere ve bu sebepler içerisinde de şırı protein ktbolizmsın bğlmk dh uygun olcktır. Resim 3: Kekik grubun it krciğer dokusu, Hex20. Anck serum totl kolesterolünü oluşturn kolesterol komponentlerinden birisi de HDL kolesteroldür. Dolyısı ile serum totl kolesterolü kontrol grubun it kolesterol düzeyinin yklşık 11 misli kdr rtmış iken serum HDL kolesterolünün de yükselmesi norml krşılnbilir. Tblo 1 deki HDL değerlerine bkılırs serum HDL değerinin kolesterol grubund kontrol grubun göre yklşık 4 Resim 3b: Kekik grubun it krciğer dokusu, Reticulinx20. Tblo 2 incelendiğinde hemtolojik prmetreler yönünden PLT ve MCHC değerlerinin gruplr rsınd frklılık göstermediği, nck diğer Vn Tıp Dergisi, Cilt:13, Syı:3,Temmuz/

6 Özbek ve rk. prmetrelerin kontrol grubun göre nlmlı derecede düştüğü görülmektedir. Diyete % 4 kolesterol, % 1 kolik sid ve % 0.5 tiyoursil ynınd % 15 kekik eklenmesi, sıçnlrın beslenmesinde demir ve B vitmini kompleksinin yeterince lınmmsın ve dolyısı ile bunlrın eksikliğine bğlı bir nemiye neden olmuş olbilir. Nitekim çlışmnın sonund kontrol grubunun ğırlığının ortlm % rttığı sptnırken, kekik grubund % lik bir zlm olmsı, kolesterol grubund ise % 1.95 lik bir ğırlık kybının tespiti kekik ve kolesterol gruplrının beslenme yönünden bir problemle krşı krşıy olduğu yönünde değerlendirilebilir. Bu yüzden hiperkolesterolemi çlışmlrınd uygulnn yem ve ktkı mddelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve bu tip çlışmlrd dh uygun bir diyet yönteminin geliştirilmesinin uygun olcğı düşüncesindeyiz. Histoptolojik yönden Resim 1-3 incelendiğinde, ort ve böbrek dokulrınd herhngi bir ptolojinin gelişmediği, nck kolesterol ve kekik gruplrın it krciğer dokulrınd yygın yğlnm lnlrının tespit edildiği görülmektedir. Sonuç olrk; % 8.5 kekik ilve edilmiş yüksek kolesterollü diyetle beslenen Sprgue-Dwley ırkı sıçnlrd kekiğin, teroskleroz gelişmesine bğlı dmr inflmsyonunu zlttığı, kn kolesterol seviyesi üzerinde etkili olmdığı, nck sıçnlrın beslenmesini olumsuz yönde etkilediği, krciğer yğlnmsını önlemede önemli bir ktkısının olmdığındn dolyı diyete ktılmış kekiğin kn kolesterolünü düşürmek mcıyl kullnılmsının önerilmemesinin uygun olcğı sonucun vrılmıştır. Bu nedenle yüksek kn kolesterolünü düşürmek mcıyl fitoterpiden yrrlnmyı düşünen hstlrın, bilimsel olrk etkisi knıtlnmmış bitki terpilerine bşvurmmlrı, fitoterpi öncesi mutlk bir hekime dnışrk hekim tvsiyesi ve kontrolünde böyle bir tedviyi lmlrı dh kılcı olcktır diye düşünmekteyiz. The study of the effects of Thymus fllx F. leves on the blood cholesterol leves nd some other blood prmters in high cholesterol diet fed rts Abstrct: Aim: In this study the effects of Thymus fllx F. (TF) leves on the blood cholesterol nd some other biochemicl nd hemtologic prmeters were investigted in rts fed with high cholesterol diet. Methods: The nimls in the control group were fed with stndrd rt diet, the cholesterol group received high cholesterol diet nd the TF group received high cholesterol diet with TF leves (8.5%) for 90 dys. The nimls were weighed three times week during the study. At the end of the study period, blood nd tissue smples were obtined from the nimls for biochemicl nd hemtologic exmintion. Liver, ort nd kidney tissues were obtined for histopthologicl exmintion. Results: In the cholesterol group serum lklen phosphtse (ALP), cretinine, cholesterol, nd high dnsity lipoprotein (HDL) levels were higher thn those in the control group. In the TF group serum sprtt minotrnsferse (AST), ure, cholesterol cholesterol, nd HDL levels were higher thn those in the control group. In the TF group serum AST nd cholesterol levels were higher while hemtologic prmeters except pltelet count (PLT) were lower thn those in the control group. While there ws 21.01% increse in body weight in the control group there were 1.95 % nd % decrese in body weight in the cholesterol nd TF groups respectively. Histopthologic exmintion reveled no pthology in the ort nd kidney tissues while there ws widespred ftty degenertion in the liver tissue. Conclusions: As result, thyme ws not effective in reducing the blood cholesterol levels in the Sprgue- Dwley rts fed with high cholesterol diet, nd it decresed body weight nd did not prevent ftty degenertion in liver. Key Words: Thymus fllx F., hypocholesterolemic effect, rts. Kynklr 1. Bytop T: Therpy with Medicinl Plnts in Turkey. 2 nd Edition, İstnbul, Nobel Tıp Kitbevleri, Akgül A: Bhrt Bilimi & Teknolojisi. Birinci Bskı, Ankr, Gıd Teknolojisi Derneği Yyınlrı No: 15, Ankr, Özbek H, Öztürk M, Öztürk A, Ceyln E, Yener Z: Determintion of lethl doses of voltile nd fixed oils of severl plnts. Est J Med 9(1): 4-6, Özbek H, Öztürk M, Özgökçe F: Investigtion of Medin Lethl Dose (LD50) nd Hypoglycemic Effect of Thymus fllx Fisch& C.A. Mey leves essentil Oil Extrcts in Helthy nd Dibetic Mice. IV. Interntionl Congress of Ethnobotny (ICEB 2005) August 21-26th, Yeditepe University, İstnbul-Turkey. P Cingi Mİ, Kırımer N, Srıkrdşoğlu İ, Cingi C, Bşer KHC. Orifgnum onites ve Orignum minutiflorum uçucu yğlrının frmkolojik etkileri. 9. Bitkisel İlç Hmmddeleri Toplntısı, Bildiriler, 1991, Eskişehir, Türkiye. 6. Pmuk A: Şiflı Bitkiler Ansiklopedisi. Pmuk Yyıncılık, İstnbul, Kylp O: Rsyonel Tedvi Yönünden Tıbbi Frmkoloji. Onuncu Bskı, Hcettepe-TAŞ, Ankr, Lee WC, Cho WT, Yng VC: Effects of highcholesterol diet on the interendothelil clefts nd the ssocited junctionl complexes in rt ort. Atherosclerosis 155: , Eddy AA, Liu E, McCulloch L: Interstitil inflmmtion nd fibrosis in rts with diet-induced hypercholesterolemi. Kidney Int 50: , Vn Tıp Dergisi, Cilt: 13, Syı: 3, Temmuz/2006

7 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi 10. Ydv SP, Vts V, Ammini AC, Grover JK: Brssic junce (Ri) significntly prevented the development of insulin resistnce in rts fed fructose-enriched diet. J Ethnophrmcol 93: , Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V: Biyoisttistik, 10. bskı, Ankr, Htiboğlu Yyınevi, İmren AH, Turn O: Klinik Tnıd Lbortuvr. Bet Yyım Dğıtım AŞ., 3. bskı, İstnbul, Deep PR, Vrlkshmi P: Protective effects of certoprin sodium, low moleculr weight heprin derivtive, in experimentl therosclerosis. Clin Chim Act 339: , Vn Tıp Dergisi, Cilt:13, Syı:3,Temmuz/

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi

Askorbik Asit ve Alfa-Tokoferol ün Karbon Tetraklorürle Oluşturulmuş Akut Karaciğer Toksisitesi Modelinde Karaciğeri Koruyucu Etkisi Byrm ve rk. Vn Tıp Dergisi: 11 (2):32-38, 2004 Askorik Asit ve Alf-Tokoferol ün Kron Tetrklorürle Oluşturulmuş Akut Krciğer Toksisitesi Modelinde Krciğeri Koruyucu Etkisi İrfn Byrm*, Hnefi Özek**, Serdr

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR TMMOB İNŞAAT MÜHENDİLERİ ODAI İTANBUL ŞUBEİ YAPI TAARIM KURLARI YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR Prof. Dr. Zeki Cele İstnbul Teknik Üniversitesi, İnşt Fkültesi Betonrme Yılr ve Derem

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi

Deneysel aortik iskemi-reperfüzyonda beta-glukanın böbrek hasarı üzerine etkisi Türk Göğüs Klp Dmr Cerrhisi Dergisi Turkish Journl of Thorcic nd Crdiovsculr Surgery Deneysel ortik iskemi-reperfüzyond ın böbrek hsrı üzerine etkisi The effect of bet-glucn on kidney injury in experimentl

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi

Huş Odununun Kayın Odununa Alternatif Olarak Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi 50 Odununun Kyın Odunun Alterntif Olrk Kontrplk Üretiminde Değerlendirilmesi Evren Osmn ÇAKIROĞLU 1*, İsmil AYDIN 2 1 Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mobily ve Dekorsyon Bölümü/Artvin 2 Krdeniz

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN HASTALIK VE TEDAVİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hzırlyn İhsn BÜYÜK Dnışmn Doç. Dr. M. Betül

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ PEDAL DÖRTGENLERİNDE GEOMETRİK EŞİTSİZLİKLER

ÖZEL EGE LİSESİ PEDAL DÖRTGENLERİNDE GEOMETRİK EŞİTSİZLİKLER ÖZEL EGE LİEİ PEDAL DÖRTGENLERİNDE GEOMETRİK EŞİTİZLİKLER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Güneş BAŞKE Zeynep EZER DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ereny ŞEN İZMİR 06 İçindekiler yf. Giriş.... Amç.... Ön Bilgiler...... 3. Yöntem....

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Arştırm Mklesi/Originl Article ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Investigtion of Q fever, Listeriosis, Toxoplsmosis

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir?

YÜKSEK KOLESTEROL. Hiperkolesterolemi; Yüksek kolesterol sebepleri nelerdir? YÜKSEK KOLESTEROL Hiperkolesterolemi; Kolesterol ve kolesterole bağlı kalp damar hastalıklar en büyük ölüm sebebidir. Hiperkolesterolemi kan yağlarından biri olan kolesterolün yüksek olmasıdır. Kan yağları

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Dersin Adı Kodu Sınıf Hücre ve Doku Sistemleri TIP 102 1.SINIF/1. Yarıyıl / Güz 102 54 9

Dersin Adı Kodu Sınıf Hücre ve Doku Sistemleri TIP 102 1.SINIF/1. Yarıyıl / Güz 102 54 9 Dersin Adı Kodu Sınıf Teori Uygulm Hücre ve Doku Sistemleri TIP 2.SINIF/. Y / Güz 2 54 9 Önkoşullr Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Anltım, Trtışm, Soru-Ynıt, İnterktif Sum,

Detaylı

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI

PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI TMMOB Çevre Mühendisleri Odsı V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ PETROL İÇEREN ATIKSULARIN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ARITILMASI Hill Y.AKBULUT (1), Mehmet KARPUZCU (2), Fund CİHAN (3), Antoly DİMOGLO

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Veysel Mehmet ŞİMŞEK BAZI TARIMSAL SAVAŞ İLAÇLARININ TURUNÇGİL EKOSİSTEMİNDEKİ ÖNEMLİ PARAZİTOİT VE PREDATÖRLERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİTKİ

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı