TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşme... adresinde mukim Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile, adresi başvuru formunda yazılı (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında, MÜŞTERİ'nin BANKA'nın sağlayacağı İnternet Bankacılığı hizmetinden yararlanması hususunda düzenlenmiş olup, bu hizmetlere aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: İşbu Sözleşme de MÜŞTERİ tanımı, işbu Sözleşme nin tarafı olan şirketi ifade eder. MÜŞTERİ nin BANKA ya ismen bildireceği kişilere 6 ayrı yetki tanımı yapılabilecektir. 1- Görüntüleme 2- Hazırlayıcı 3- Yarım Yetkİlİ 4-1. Onay Yetkilisi 5-2. Onay Yetkilisi 6- Tam Yetkili GÖRÜNTÜLEME: Kullanıcı, işlemleri sadece sorgulamaya yetkilidir. HAZIRLAYICI: Kullanıcı, işlemleri hazırlayıp Yarım ve Tam yetki seviyesi gruplarındaki kullanıcılardan herhangi bir kullanıcıya veya onay yetkisi bulunanların tamamına onay için gönderir. YARIM YETKİLİ: Kullanıcı, bütün işlemleri hazırlayıp diğer Yarım yetki seviyesi grubundan bir kullanıcının ya da Tam yetki seviyesi grubundaki bir kullanıcının veya onay yetkisi bulunanların tamamına onay için gönderebilir. 1. ONAYCI: Kullanıcı, sadece Hazırlayıcı yetki grubundan bir kullanıcının hazırlamış olduğu bir işleme ilk onayı vererek işlemin tamamlanması için 2. Onaycıya gönderebilir. 2. ONAYCI: Kullanıcı, sadece 1. Onaycıdan gelen işleme onay vererek tamamlanmasını sağlar. TAM YETKİLİ: Kullanıcı, bütün işlemleri gerçekleştirmeye tek başına yetkilidir. MÜŞTERİ, yukarıda adı geçen işlem gruplarına dahil edilmesini istediği kişilerin dahil olmasını istediği yetki grubunu tespit edecek ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini, yetki gruplarını ve onay limitlerini işbu Sözleşme nin Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu kısmında belirtecektir. MÜŞTERİ, bu yetki gruplarındaki kişilerin sahip oldukları şifrelerin/şifre kartlarının (her türlü, şifre üreten cihaz, yazılım, donanım vb. şifre kartı olarak tanımlanmaktadır) herhangi bir şekilde deşifre olmasından ve bu nedenle uğrayacağı zarardan BANKA yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olan ve MÜŞTERİ nin BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetleri yetki grubu bazında gösteren Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu ndaki işlemlere ve bu işlemlere bilahare ilave edilecek diğer işlemlere de işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanacağını beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, yukarıda sıralanan yetki gruplarındaki kişilerin, BANKA tarafından kendilerine verilecek şifre/şifre kartı vasıtasıyla BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla MÜŞTERİ ye sunacağı hizmet ve ürünlerden MÜŞTERİ nam ve hesabına işlem yapmaları esnasında Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu nda yer alan sınırlamalara tabi olacaklarını, BANKA nın Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu nda yer alan yetki ve işlem gruplarını, bu gruplardaki kişilerin yapabilecekleri işlemlerin türlerini, bu işlemlerle ilgili giriş, onay, iptal vb. süreleri değiştirebileceğini beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetlerin uygulama ve içeriği ile ilgili değişikliklerle, Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu ında yer alan yetki ve işlem gruplarının yetkilerinde meydana gelen değişiklikleri kabul etmiş olacaktır. 1) MÜŞTERİ, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile verilen hizmetlerden yararlanırken BANKA tarafından kendisine bildirilen ilke ve kurallar ile BANKA nın Güvenlik Kuralları ve işlem adımlarına uyacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. BANKA, uygun gördüğü zamanda ve MÜŞTERİ ye önceden bildirimde bulunmaksızın bu ilke ve kuralları değiştirmeye yetkilidir. MÜŞTERİ, BANKA nın kendisine, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetler esnasında kullanılmak üzere cari hesabına over draft limiti şeklinde tanımlanacak bir kredi limiti tahsis etmesi halinde, BANKA yla Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi imzalayacağını ve internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemlerde, BANKA yla imzalayacağı Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi nin hükümleri geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi kendisine tanınan kredi limitini kullanarak yapacağı işlemlerden doğacak borçlarına işlem tarihinde bu tür krediler için uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanmasını, KKDF ve BSMV leri ile her türlü komisyonların kendisine ait olacağını, temerrüt halinde; 19. madde hükmünün uygulanmasını kabul ve taahhüt eder. 2) MÜŞTERİ, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili işlemleri sistem gereği imzası olmaksızın güvenlik adımlarından geçirilmiş olan şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgileri aracılığı ile yapacağını beyan,

2 kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanmak için kendisine verilen şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini gizli tutmakla yükümlü olup, şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini kullanma hakkı münhasıran MÜŞTERİ nin BANKA ya, Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu ndaki listeyle açık kimliklerini bildireceği kişilere aittir. MÜŞTERİ nin, Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu ndaki liste ve açık kimliklerini bildirdiği bu kişilerin herhangi bir nedenden dolayı işten ayrılmaları durumunda, MÜŞTERİ, şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini işten ayrılan kullanıcılardan teslim almak zorundadır. MÜŞTERİ nin teslim aldığı bu şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini başka bir kullanıcıya teslim edip etmemesi ve bu konuda BANKA ya bilgi verip vermemesi MÜŞTERİ nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ, şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini herhangi bir nedenle işten ayrılan kullanıcıdan teslim almaması ve/veya kullanıcı değişikliği ile ilgili olarak BANKA ya bilgi vermemesi nedeniyle doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğini, ettirmeyeceğini, şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi/yetkilisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def i haklarından peşinen feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini BANKA nın tespit etmekle yükümlü olmadığını şifre kartının kaybolma, çalınma vb. herhangi bir nedenden dolayı elinden çıkması halinde derhal BANKA ya haber vereceğini, şifre kartının BANKA tarafından iptal edilmesine kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilen işlemlerden dolayı BANKA nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 3) BANKA nın MÜŞTERİ ye internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile hizmet verecek olması MÜŞTERİ ye donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir BANKA taahhüdü oluşturmaz. 4) MÜŞTERİ, işbu madde kapsamındaki hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ve BANKA ya Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu ndaki listeyle ismen bildireceği yetkililere ait olduğunu, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile BANKA ca kendisine sunulan hizmetleri bir diğer şahsa kullandıramayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu madde kapsamındaki işlem ve hizmetler ile ilgili olarak BANKA ya yazılı, sözlü, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile verdiği bilgilerin tamamının doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu, bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmaması halinde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu madde MÜŞTERİ nin BANKA tarafından kendisine İnternet Bankacılık sistemine erişimi sağlanmak üzere verilmiş/verilecek Şifre Kartı için de aynen geçerlidir. 5) İşbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen yetki gruplarındaki kişiler; MÜŞTERİ tarafından belirlenen yetki çerçevesinde internet bankacılığı hizmetinden yararlanırken, BANKA tarafından verilen ve verilecek olan hizmetlere ilişkin her türlü sözleşme, taahhütname ve yazılı beyan gibi belgeleri elektronik ortamda MÜŞTERİ adına onaylamaya tam olarak yetkili kılınmıştır. Yetki gruplarındaki kişilerin elektronik ortamda vereceği onay MÜŞTERİ açısından geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Söz konusu Sözleşme, taahhütname, yazılı beyan MÜŞTERİ veya yetkili temsilcisi olan yetki gruplarındaki kişiler tarafından ayrıca kâğıt üzerinden imza edilmeyecektir. MÜŞTERİ, bu hususu da peşinen kabul ve beyan eder. 6) İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen MÜŞTERİ, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gereken önkoşulları teminden ve parasal sonuç doğuran işlemlerde hesap bakiyelerinin bu işlemler için yeterli olmasından bizzat sorumludur. Gerekli önkoşulları yerine getirmeyen veya parasal sonuç doğuran işlemlerde hesap bakiyeleri yeterli olmayan MÜŞTERİ nin verdiği talimatların yerine getirilmemesinden BANKA sorumlu değildir. 7) MÜŞTERİ, BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunmuş olduğu hizmet ve ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak veya bu ürün ve hizmetlerin kullanımı sırasında uğramış olduğu her türlü zarar ve kayıplardan BANKA yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. 8) MÜŞTERİ, BANKA tarafından internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 9) BANKA gerekli gördüğü durumlarda MÜŞTERİ ye önceden bildirimde bulunmaksızın Internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, genişletebilir, kısmen veya tamamen durdurabilir, Bu hizmetlere ilişkin giriş, onay, iptal vb. sürelerle ilgili değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ, bu değişiklikleri elektronik ortamda takip edip bu değişikliklere uygun davranmayı, uymaması ve/veya hizmetin durdurulması nedeniyle uğrayabileceği zarar ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde BANKA ya rücu etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. BANKA, MÜŞTERİ nin internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri amacı dışında veya kötü niyetli olarak kullandığı kanaatine varırsa, müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın bu hizmetlerin sunulmasını geçici olarak veya tamamen durdurabilir. 10) MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesini teminen MÜŞTERİ nin bilgisayarına yapılacak kurulum_veya hizmetlerin verilmesi sırasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza ve sair teknik sebepler ile bu hizmetlere ara veya son verilmesinden ya da hizmetin kesintiye uğramasından, aynı şekilde donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu oluşabilecek hatalar, zararlar, kayıplar, gecikmeler veya erken tecellilerden ve üçüncü şahısların kendisine ait bilgilere erişiminden BANKA nın sorumlu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 11) MÜŞTERİ, BANKA tarafından kendisine internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanırken yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, BANKA tarafından internet

3 ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile verilen hizmetleri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici ya da hizmeti başkalarına satmak amacıyla kullanamaz. Ayrıca müşteri, üçüncü şahısların interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı fiil ve tasarruflarda bulunamaz. MÜŞTERİ, bu kısıtlamalara uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 12) MÜŞTERİ, BANKA tarafından kendisine internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanırken dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu, BANKA nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan ve kabul eder. 13) MÜŞTERİ, BANKA ca kendisine elektronik posta hizmeti sunulduğu taktirde, bunu yasalara uygun şekilde kullanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde BANKA, MÜŞTERİ ye sunduğu elektronik posta hizmetini MÜŞTERİ ye önceden bildirimde bulunmaksızın durdurabilir veya tamamen sona erdirebilir. MÜŞTERİ, kendisine sağlanan elektronik posta hizmetini alıcının iznini almaksızın, reklam amaçlı yığınsal elektronik posta gönderileri için kullanmayacağını ve posta gönderilerinin yasaları ihlal edici materyaller içermeyeceğini beyan ve kabul eder. BANKA nın MÜŞTERİ ye elektronik posta hizmeti sağlaması halinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan aksaklıklardan, gecikmelerden ve bunların sonucunda uğranılan zarar ve kayıplardan BANKA mesul olmayıp, BANKA MÜŞTERİ nin elektronik postası depolama kapasitesinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması halinde elektronik posta iletilerinden bir kısmını silebilir. 14) MÜŞTERİ, BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunmuş olduğu hizmet ve ürünlerin, bu hizmet ve ürünlerinin sunumu ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin BANKA nın fikri hakları içerisinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde BANKA nın izni olmaksızın kullanmayacağını beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, BANKA tarafından verilen yazılımların telif hakkının BANKA ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 15) BANKA, MÜŞTERİ nin Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu yla yetki talep ettiği kişilerin hukuki ehliyete sahip olup olmadıklarını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kişilerin BANKA nın MÜŞTERİ ye internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetleri kullanmaları halinde MÜŞTERİ nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarar ve kayıplardan, dolayıbanka nın hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. 16) MÜŞTERİ nin kendilerine şifre verilen yetkililerinin bedensel olarak, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanamayacak ölçüde bir kazaya maruz kalması veya vefatı halinde, kendilerine verilen şifre ve kullanıcı bilgilerinin kullanılması suretiyle işbu madde çerçevesindeki hizmetler kapsamında yapılacak tüm işlemler nedeniyle BANKA nın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve MÜŞTERİ nin bu nedenlerle BANKA dan hiçbir talep hakkı bulunmayacaktır. 17) BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak verdiği bilgi ve açıklamalar tam, uygun, güncel veya yeterli olmayabilir. Bunların tam uygun, güncel veya yeterli olmamasından dolayı MÜŞTERİ BANKA yı mesul tutamaz. 18) BANKA, MÜŞTERİ nin internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetler kapsamında verdiği talimatları yerine getirip getirmemekte tamamen serbesttir. Çalışma saatleri ve/veya süreli hizmet saatleri dışında verilen MÜŞTERİ talimatları BANKA ca ertesi işgününde gerçekleştirilmek üzere değerlendirmeye alınır. 19) MÜŞTERİ nin internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerle ilgili olarak yapmış olduğu yabancı para işlemlerinin ye çevrilmesinde veya den yabancı paraya çevrilmesi hallerinde BANKA nın belirleyeceği kurlar uygulanır. 20) MÜŞTERİ, BANKA tarafından kendisine verilen bu hizmetler çerçevesinde BANKA tarafından resen belirlenecek ücretleri BANKA nın işlem anında hesaplarına resen borç kaydetmeye yetkili olduğunu, hesap bakiyesinin müsait olmaması halinde BANKA nın işlem yapıp yapmamakta muhtar olduğunu bu Sözleşme ye konu işlemler nedeniyle doğacak borçlarına BANKA nın ilk yazılı talebinde ödenmemesi halinde; BANKA nın mevzuat gereğince tespit ettiği kredi faiz oranlarından işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en yüksek kredi faiz oranına bu oranın %50 ilavesi ile bulunacak oranda faiz, fon, gider vergisi işletilmesini kabul ve taahhüt eder. 21) MÜŞTERİ, BANKA nın gerekli gördüğü hallerde MÜŞTERİ nin internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanmak amacıyla verdiği bilgileri müşteri mahremiyetine zarar vermeyecek şekilde ve MÜŞTERİ nin rızasını almaksızın üçüncü kişilere vermeye yetkili olduğunu ve bu hususlara peşinen muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 22) MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler ve hesapları ile ilgili olarak, BANKA ca hesap bazında gönderilenler dışında ayrıca belli bir dönemi kapsayan ekstre, hesap özeti ve dekont talep etmeyeceğini, talep ettiği taktirde BANKA nın resen belirleyerek talep edeceği bedeli ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 23) BANKA nın MÜŞTERİ ye elektronik ortamlar aracılığı ile yapmış olduğu ve yapacağı duyurular MÜŞTERİ ye yapılmış tebligat niteliğindedir. MÜŞTERİ bu duyuruların elektronik ortam aracılığı ile yapılması halinde kendisine yapılmamış olduğu hakkındaki her türlü itiraz ve def i haklarından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 24) BANKA tarafından internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanan MÜŞTERİ nin Türkiye de yerleşik olmaması ve/veya bu ürün ve hizmetlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kullanımı

4 halinde dahi BANKA ile MÜŞTERİ arasında çıkacak uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak ve bu Sözleşme nin 30. maddesinde belirtilen Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 25) MÜŞTERİ, BANKA nın vermiş olduğu İnternet Bankacılığı hizmetlerinden yararlanmak suretiyle 3. şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan BANKA nın sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde BANKA ya izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında BANKA yı şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder. 26) MÜŞTERİ, yurtdışında ikamet etmekte ise de BANKA ya mutlaka Türkiye de bir tebligat adresi bildireceğini, Türkiye de adres bildirmediği taktirde veya Türkiye de bildirecekleri adrese yapılacak tebligatlar için de bu madde hükmünün geçerli olacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme de yer alan hususların yerine getirilmesi ve BANKA ca kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için, bu Sözleşme nin ilgili maddelerinde yazılı yeri İİK 21. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla kanuni ikametgâh ittihaz ettiklerini, BANKA tarafından son olarak hesap özeti gönderilen adreslerinin muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal ikametgâhları olduğunu, bu adreslere gönderilecek tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını, ileride diğer bir mahalli kanuni ikametgâh ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter aracılığı ile BANKA ya bildirmeyi, bildirmedikleri taktirde bu Sözleşme de yazılı adreslerine gönderilecek her türlü tebligatın noter veya postaya tevdi edildiği tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. 27) Yapı Kredi İnternet Bankacılığı yoluyla MÜŞTERİ ye sağlanacak hizmetler ve yapılacak ödemeler imza karşılığı olamayacağından, MÜŞTERİ BANKA daki kayıtların geçerliliğini ve BANKA kayıtlarındaki borcu kabul ettiğini, BANKA ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta BANKA nın kayıt ve defterleri ile bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil olacağını, bu maddenin HMUK 287. maddesi anlamında delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder. 28) MÜŞTERİ ile BANKA arasındaki imzalanmış bulunan tüm sözleşmelerin, bu Sözleşme ye aykırı olmayan hükümleri bu Sözleşme nin uygulanmasında da aynen geçerlidir. 29) MÜŞTERİ, BANKA nın kendisine internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetlerden yararlanırken kullanmak üzere, BANKA tarafından kendisine teslim edilmiş olan her türlü araç ve belgeyi BANKA tarafından gerekli görüldüğünde hasarsız ve hukuki ayıpsız olarak BANKA ya aynen iade etmek zorunda olduğunu kabul ve beyan eder. 30) Taraflar, bu Sözleşme nedeniyle çıkabilecek ihtilafların çözümlenmesinde... Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ve beyan ederler. İstanbul Şubeleri için İstanbul Merkez Sultanahmet Mahkeme ve İcra Daireleri yazılmalıdır. MÜŞTERİ BANKA Unvanı: Banka Kaşesi ve Yetkili İmzalar: Tarih: Şirket Kaşesi ve Yetkili İmzalar:

5

6

7 Tüm İşlemleri firma limiti dahilinde ve belirtilen yetkilerde kullanmak için seçiniz Not : Gri boyalı alanlar dışında kalan yetkiler ile yetkilendirme yapınız. Hesaplar Varlıklarım Dekont Ekstre Gönderimi Vadesiz Hesap Açma Karta Hesap Bağlama Kredi Kartları Limit Değişiklik Talebi Limit Artırma Limit Azaltma Ekstre Basım Durdurma Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Listesi Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Oluşturma Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri İptal Etme Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Değiştirme Otomatik Ödeme Talimat İşlem Güncelleme Listesi Başka Kart Ödeme Başka Worlcard İşlemleri Başka Worldcard Rehber Başka Worldcard Otomatik Ödeme Kart Giriş Ekranı Başka Worldcard Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Oluşturma Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri İptal Etme Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Değiştirme Otomatik Ödeme Talimat İşlem Güncelleme Listesi Başka Worldcard Ödeme Başka Worldcard Ödeme Onay Kredi Kartından Para Transferi Kredi Kartından Kendi Hesabına Havale Kredi Kartından Kendi Hesabına Havale Onay Kredi Kartından Havale Kredi Kartından Havale Onay Kredi Kartından EFT Kredi Kartından EFT Onay Sanal Kart Tanımlama Sanal Kart Limit Tanımlama Sanal Kart Limit Tanımlama Onay Sanal Kart Limit Sıfırlama Hesap Kesim Tarihi Değişikliği Harcama İtirazı Formu Elektronik Hesap Özeti İşlemleri /Güncelleme Elektronik Hesap Özeti İşlemleri /Oluşturma

8 Elektronik Hesap Özeti İşlemleri /İptal Kartsız Alışveriş Yetkisi (Kredi Kartı ile) Kartsız Alışveriş Yetkisi (Banka Kartı ile) Ekkart Yetkilendirme Worldpuan Yekilendirme ATM Yetkilendirme Özel İşlem Limit Açma Kapama Harcama ve Nakit Avans İtirazı Worldcard Şifre Değiştirme Worldcard Şifre Değiştirme Ek Kart Şifre Değiştirme Firma Worldpuan Yetkilendirme Firma Limit Değişikliği Firma Kredi Kartı İşlemleri Firma Kredi Kartı İşlemleri Menü Yetkisi Firma / Hesap Kesim Tarihi Değişikliği Firma / Özet Hesap Bildirim Cetveli Firma / Worldpuan Bilgileri Firma / Otomatik Ödeme Talimatı İptal Etme Firma /Otomatik Ödeme Değişiklik / İptal Etme List Firma / Otomatik Ödeme Talimatı İşlemleri Firma / Otomatik Ödeme Talimatı Oluşturma Firma / Otomatik Ödeme Talimatı Değiştirme Firma Bazında Borç Ödemesi Firma Bazında Borç Ödemesi Onay Firma Bazında Borç Ödeme İzleme Para Transferleri EFT Hesaba EFT Hesaba EFT Onay Başka Banka Kredi Kartı Ödeme Başka Banka Kredi Kartı Ödeme Onay İsme EFT İsme EFT Onay EFT Iptal Havale Akıllı Rehber'den Havale Hesaplararası Havale Hesaplararası Havale Onay Başka Hesaba Havale Başka Hesaba Havale Onay İsme Havale İsme Havale Onay İleri Tarihli Havale İleri Tarihli Havale İptal Çoklu Para Transferi Tanımlı Alıcılara Para Transferi Tanımlı Alıcılara Para Transferi Onay Yeni Alıcılara Para Transferi Yeni Alıcılara Para Transferi Onay Tanımlı Alıcılara Çoklu Para Transferi Tanımlı Alıcılara Çoklu Para Transferi Onay Yeni Alıcılara Çoklu Para Transferi Yeni Alıcılara Çoklu Para Transferi Onay

9 Alıcı Grubuna Para Transferi Alıcı Grubuna İşlem Yap Alıcı Grubuna İşlem Yap Onay Akıllı Rehber'den Finans Kurum Ödemesi Akıllı Rehber'den Sigorta Ödemesi Yapı Kredi Yatırım'a Havale Akıllı Rehber'den Yapı Kredi Yatırım'a Havale Yapı Kredi Yatırım'a Havale Bağış Vadesiz Hesaptan Bağış Kredi Kartından Bağış Yatırım İşlemleri Bono,Tahvil ve Repo İşlemleri Türk Lirası Sabit Getirili Menkul Kıymet Alım Türk Lirası Sabit Getirili Menkul Kıymet Bozum Yabancı Para Sabit Getirili Menkul Kıymet Alım Yabancı Para Sabit Getirili Menkul Kıymet Bozum Repo Alım Repo Bozum Hazine İhalesi Teklif Girişi Fon Alış Fon Bozum Emir İptali Çalışan Hesap Tanımlama Vadeli Mevduat Kapatma Vadeli Mevduat Açma Döviz Alım Döviz Bozum Çapraz Döviz Hisse Senedi İşlemleri Geçmiş Emirler Hisse Senetleri Portföyü Ordino Hisse Senedi Alım Hisse Senedi Satım Banka Hesabına Para Transferi Yatırım Hesabına Para Transferi Yatırım Hesabı Hareketleri Emir Takibi Emir İptal Seans Değiştirme Emir İyileştirme Emir Bölme Yapı Kredi Hesabına Havale Yapı Kredi Hesabına Havale Onay Halka Arz (Hisse Senedi) Kesin Talep Girişi (Hisse Senedi) Kesin Talep İptali (Hisse Senedi) Halka Arz (Bono) Kesin Talep Girişi (Bono)

10 Ön Talep Girişi (Bono) Taksit Sorgula Taksit Ödeme Kesin Talep Sorgulama Taksit Ödeme İptali Pusula Talimat Girişi Pusula Talimat Değişiklik/İptal/Ara Ödeme Pusula Değişiklik Pusula İptal Ödemeler Aylık Ödeme Planı Listesi Fatura Ödeme İşlemi Fatura Ödemeleri Fatura Ödeme Fatura Ödeme Onay Fatura Atlat Fatura İptal Onay Fatura İptal Akıllı Rehber'den Fatura Ödeme Talimat İşlemleri Talimat Değiştir Onay Talimat Değiştir Talimat İptal Et Talimat Ekstre Talebi Talimat Ekstre Talebi Onay Fatura Ödeme Genel Hesap Seçimi Yeni Fatura Talimatı Ver Onay Yeni Fatura Talimatı Ver Finans Kurum Ödemeleri Anında Finans Kurum Ödemesi Anında Finans Kurum Ödemesi Onay Finans Kurum Ödemesi Talimatı İptal Et Finans Kurum Ödemesi Talimatı Değiştir Finans Kurum Ödemesi Talimatı Değiştir Onay Finans Kurum Ödemesi Atlat Finans Kurum Ödemeleri Talimat İşlemleri Ödenmiş Finans Kurum Ödemesi İptal Ödenmiş Finans Kurum Ödemesi İptal Onay Yeni Finans Kurum Ödemesi Talimatı Ver Yeni Finans Kurum Ödemesi Talimatı Ver Onay Sigorta Ödemeleri Anında Sigorta Ödeme Anında Sigorta Ödeme Onay Sigorta Ödemesi Talimatı İptal Et Sigorta Ödemesi Talimatı Değiştir Sigorta Ödemesi Talimatı Değiştir Onay Sigorta Ödemesi Atlat Sigorta Ödemesi Talimat İşlemleri Ödenmiş Sigorta Ödemesi İptal Ödenmiş Sigorta Ödemesi İptal Onay Yeni Sigorta Ödemesi Talimatı Ver Yeni Sigorta Ödemesi Talimatı Ver Onay Düzenli Ödemeler Menü Düzenli Ödeme Talimat Girişi Menü

11 Düzenli Ödeme EFT Talimat Girişi Düzenli Ödeme EFT Talimat Girişi Onay Düzenli Ödeme Havale Talimat Girişi Düzenli Ödeme Havale Talimat Girişi Onay Düzenli Ödeme Talimat İzleme Düzenli Ödeme Talimat Değişiklik Menü Düzenli Ödeme Talimat Hesap Değişiklik Düzenli Ödeme Talimat Hesap Değişiklik Onay Düzenli Ödeme Talimat Ödeme Planı Değişiklik Düzenli Ödeme Talimat Ödeme Planı Değişiklik Onay Düzenli Ödeme Talimat İptali Düzenli Ödeme Talimat İptali Onay SSK,Bağkur,Gümrük,Vergi ve Trafik Cezası Ödemeleri Vergi Ödemeleri Motorlu Taşıtlar Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Akıllı Rehber'den Ödeme Motorlu Taşıtlar Vergisi Taşıt Vergisi Ödeme Motorlu Taşıtlar Vergisi Taşıt Vergisi İptal Diğer Vergi Ödeme Menü Diğer Vergi Online Ödeme Diğer Vergi Offline Ödeme Diğer Vergi Ödeme İptal Gümrük Vergisi Ödeme Gümrük Vergisi Ödeme İptal SSK Bağkur Ödeme SSK Prim Ödeme SSK Prim Ödeme İptal BağKur Ödeme BağKur Prim Sorgulama BağKur Prim Ödeme BağKur Prim Ödeme İptal Sorgulama BağKur Prim Ödeme İptal Trafik Cezası Ödeme Akıllı Rehber'den Ödeme Trafik Cezası Ödeme Listesi Trafik Cezası Ödeme Trafik Cezası İptal Hazır Kart 'a Kontör Bilyoner.com Ödeme Üniversite Ödemesi Üniversite Ödemesi İptali Krediler Bireysel Krediler Otomatik Ödeme Talimatı İptal Otomatik Ödeme Talimatı Verme Taksit Ödeme Ticari Nakit Krediler Gayri Nakit Krediler Nakit Yönetimi Çek Karnesi Yenileme Çek Ödeme Borçlu Yapı Kredi Çekleri Sorgulama Takas Çeki Onaylama Takas Çeki Sorgulama

12 Senet İşlemleri Banko EFT/Havale Onaylama Takas Çeki Onaylama Onay EFT/Havale Onaylama Onay EFT/Havale Sorgulama Lisans Dosyası Yükleme Doğrudan Borçlandırma Sistemi İşlemleri Tedarikçi Finansmanı Sistemi İşlemleri Çekkart İşlemleri Üye İş Yeri İşlemleri POS Üye İşyeri Ciro Raporu POS Üye İşyeri Nakit Akışı Raporu POS Üye İşyeri Pos Hareketleri Verisi Trio Üye İşyeri Bekleyen İşlemler Raporu Trio Üye İşyeri Nakit Akışı Raporu Trio Hareketleri WorldRapor Üye İşyeri Bilgileri İade İşlemleri İade İşlemleri / İade İşlem Girişi Pos Hesap Bilgileri ve Hareketleri CC Chargeback İşlemleri Üye İşyeri Bloke İşlemleri Blokede Bekleyen İşlemler Blokede Bekleyen İşlemler / Bloke Çözümü Aysonu İtibarı İle Blokede Bekleyen Tutar Geçmiş Bloke Çözüm İşlemleri Bloke Çözüm İptali Limit Üstü İşlemler Kampanya Bilgileri Üye İşyeri Hizmetleri Ciro Bilgisi CC Ciro Bilgisi / Terminal Ciro Bilgisi CC Malzeme Talebi APN Tanımı Teknik Destek Geçmiş Tarihli Kayıtlar Geçmiş Tarihli Kayıtlar / Arıza Geçmiş Tarihli Kayıtlar / Malzeme Geçmiş Tarihli Kayıtlar / İş Emri Dış Ticaret İşlemleri Dış Ticaret İşlemleri

13

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ

İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ 1- Bu İnternet Bankacılığı Sözleşmesi nde (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) Arap Türk Bankası A.Ş. bundan böyle BANKA olarak anılacak olup formu onaylayan...tckno.

Detaylı

İşlem Listesi. Para Transferleri. Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal

İşlem Listesi. Para Transferleri. Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal İşlem Listesi Para Transferleri Başka Bankaya Transfer[EFT] Hesaba EFT Kredi Kartına EFT İsme EFT IBAN ile EFT EFT Sorgulama EFT İptal Havale Hesaplarınız Arası Havale Başka Hesaba Havale İsme Havale Havale

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR Bu sözleşme, BANKA'dan İnternet Bankacılığı hizmeti alan MÜŞTERİ lerin İnternet Bankacılığı güvenliği için faydalandıkları GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ne ilişkin kullanım

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi

Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi MADDE:1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, AKBANK T.A.Ş'ye (Bundan böyle kısaca "BANKA" olarak anılacaktır) BANKA nın ÖZGÜR BANKACILIK KANALLARI NDAN giriş yaparak

Detaylı

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME MADDE 1 - TARAFLAR İşbu sözleşme, Zurich Sigorta A.Ş. Meclis-i Mebusan Cad. No:47/6 Fındıklı 34427

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR

PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR Bir taraftan.. (bundan böyle kısaca SİTE/APARTMAN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.(bundan böyle kısaca BANKA olarak anılacaktır) Aidat Ödemeleri

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

TL bilgisi,puan bilgisi)

TL bilgisi,puan bilgisi) ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit planı, hesap ekstresi,

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Hastane Cd. 5221 Sk. No:14 Mersin adresinde mukim ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. (Bundan böyle ERTEM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları : 1-) MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2-) Adı, Soyadı : Adres : Büyükdere Cad.Fargo İş Merkezi No. 147-6 Adres : Zincirlikuyu

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ S O B A T R 1 0 BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka )

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 20 TL Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 30 TL 22 Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 30 TL 250

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka diye olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri diye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda bu sözleşme imzalanmıştır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri olarak anılacaktır) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI BÖLÜMLER 1. Anasayfa 2. Hesabım 2.1. Portföy 2.2. İşlem Hacim Detay Raporu 2.3. Aylık Hacim Raporu 2.4. Hesap Ekstresi 2.5. Hisse Hareketleri 2.6. Günlük İşlem

Detaylı

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU:

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU: MBFH FİNANSAL e-hizmetler SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU: İşbu sözleşme, Mercedes Benz Finansman Türk A. Ş. (Kısaca MBFT ) tarafından verilen bazı finansal hizmetlerin (Kısaca e-hizmetler

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 25 TL Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 3 225 TL Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 35 TL 275

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL CardFinans

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Sevgili Finansbank Enpara.com müşteri adayımız, öncelikle bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Enpara.com, Finansbank bünyesinde, Finansbank Enpara.com internet bankacılığı, 0850

Detaylı

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf ye, İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf (kısaca Vodafone ) tarafından İşini Bilen Esnaf Kampanyası ndan ( Kampanya ) İşini Bilen Esnaf S tarifesine ( Tarife 1 ) İşini Bilen Esnaf M tarifesine

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ

VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ VİDEOFON GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SANAL POS KULLANIM SÖZLEġMESĠ Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen; VİDEOFON: Videofon Plaza, Kağıthane caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400 adresinde

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI Ana Sayfa Ana Sayfada yer alan sekmelerden Alıcı Başvurusu Yapılan Firmaları Eksik Kalan Bildirimlerinizi ve Alıcı Analiz ve Prim Borcunuzu izleyebilirsiniz. ANA SAYFA Poliçe

Detaylı

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU MEVDUAT TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU İŞLEM TÜRÜ UYGULAMA ŞEKLİ ÜCRET ÜCRET - HESAP İŞLETİM ÜCRETİ Hesap İşletim Ücreti (TL)- Bireysel Hesap İşletim Ücreti (TL)- Dernek, Vakıf, Apt. Yönetimi,

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

FKBsoft Bayi Sözleşmesi

FKBsoft Bayi Sözleşmesi FKBsoft Bayi Sözleşmesi < SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.> İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf ye, İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf (kısaca Vodafone ) tarafından İşini Bilen Esnaf Kampanyası ndan ( Kampanya ) İşini Bilen Esnaf S tarifesine ( Tarife 1 ) İşini Bilen Esnaf M tarifesine

Detaylı