TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TİCARİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPI KREDİ İNTERNET BANKACILIĞI SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşme... adresinde mukim Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile, adresi başvuru formunda yazılı (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında, MÜŞTERİ'nin BANKA'nın sağlayacağı İnternet Bankacılığı hizmetinden yararlanması hususunda düzenlenmiş olup, bu hizmetlere aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: İşbu Sözleşme de MÜŞTERİ tanımı, işbu Sözleşme nin tarafı olan şirketi ifade eder. MÜŞTERİ nin BANKA ya ismen bildireceği kişilere 6 ayrı yetki tanımı yapılabilecektir. 1- Görüntüleme 2- Hazırlayıcı 3- Yarım Yetkİlİ 4-1. Onay Yetkilisi 5-2. Onay Yetkilisi 6- Tam Yetkili GÖRÜNTÜLEME: Kullanıcı, işlemleri sadece sorgulamaya yetkilidir. HAZIRLAYICI: Kullanıcı, işlemleri hazırlayıp Yarım ve Tam yetki seviyesi gruplarındaki kullanıcılardan herhangi bir kullanıcıya veya onay yetkisi bulunanların tamamına onay için gönderir. YARIM YETKİLİ: Kullanıcı, bütün işlemleri hazırlayıp diğer Yarım yetki seviyesi grubundan bir kullanıcının ya da Tam yetki seviyesi grubundaki bir kullanıcının veya onay yetkisi bulunanların tamamına onay için gönderebilir. 1. ONAYCI: Kullanıcı, sadece Hazırlayıcı yetki grubundan bir kullanıcının hazırlamış olduğu bir işleme ilk onayı vererek işlemin tamamlanması için 2. Onaycıya gönderebilir. 2. ONAYCI: Kullanıcı, sadece 1. Onaycıdan gelen işleme onay vererek tamamlanmasını sağlar. TAM YETKİLİ: Kullanıcı, bütün işlemleri gerçekleştirmeye tek başına yetkilidir. MÜŞTERİ, yukarıda adı geçen işlem gruplarına dahil edilmesini istediği kişilerin dahil olmasını istediği yetki grubunu tespit edecek ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini, yetki gruplarını ve onay limitlerini işbu Sözleşme nin Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu kısmında belirtecektir. MÜŞTERİ, bu yetki gruplarındaki kişilerin sahip oldukları şifrelerin/şifre kartlarının (her türlü, şifre üreten cihaz, yazılım, donanım vb. şifre kartı olarak tanımlanmaktadır) herhangi bir şekilde deşifre olmasından ve bu nedenle uğrayacağı zarardan BANKA yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olan ve MÜŞTERİ nin BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetleri yetki grubu bazında gösteren Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu ndaki işlemlere ve bu işlemlere bilahare ilave edilecek diğer işlemlere de işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanacağını beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, yukarıda sıralanan yetki gruplarındaki kişilerin, BANKA tarafından kendilerine verilecek şifre/şifre kartı vasıtasıyla BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla MÜŞTERİ ye sunacağı hizmet ve ürünlerden MÜŞTERİ nam ve hesabına işlem yapmaları esnasında Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu nda yer alan sınırlamalara tabi olacaklarını, BANKA nın Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu nda yer alan yetki ve işlem gruplarını, bu gruplardaki kişilerin yapabilecekleri işlemlerin türlerini, bu işlemlerle ilgili giriş, onay, iptal vb. süreleri değiştirebileceğini beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetlerin uygulama ve içeriği ile ilgili değişikliklerle, Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu ında yer alan yetki ve işlem gruplarının yetkilerinde meydana gelen değişiklikleri kabul etmiş olacaktır. 1) MÜŞTERİ, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile verilen hizmetlerden yararlanırken BANKA tarafından kendisine bildirilen ilke ve kurallar ile BANKA nın Güvenlik Kuralları ve işlem adımlarına uyacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. BANKA, uygun gördüğü zamanda ve MÜŞTERİ ye önceden bildirimde bulunmaksızın bu ilke ve kuralları değiştirmeye yetkilidir. MÜŞTERİ, BANKA nın kendisine, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetler esnasında kullanılmak üzere cari hesabına over draft limiti şeklinde tanımlanacak bir kredi limiti tahsis etmesi halinde, BANKA yla Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi imzalayacağını ve internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemlerde, BANKA yla imzalayacağı Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi nin hükümleri geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi kendisine tanınan kredi limitini kullanarak yapacağı işlemlerden doğacak borçlarına işlem tarihinde bu tür krediler için uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanmasını, KKDF ve BSMV leri ile her türlü komisyonların kendisine ait olacağını, temerrüt halinde; 19. madde hükmünün uygulanmasını kabul ve taahhüt eder. 2) MÜŞTERİ, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili işlemleri sistem gereği imzası olmaksızın güvenlik adımlarından geçirilmiş olan şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgileri aracılığı ile yapacağını beyan,

2 kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanmak için kendisine verilen şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini gizli tutmakla yükümlü olup, şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini kullanma hakkı münhasıran MÜŞTERİ nin BANKA ya, Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu ndaki listeyle açık kimliklerini bildireceği kişilere aittir. MÜŞTERİ nin, Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu ndaki liste ve açık kimliklerini bildirdiği bu kişilerin herhangi bir nedenden dolayı işten ayrılmaları durumunda, MÜŞTERİ, şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini işten ayrılan kullanıcılardan teslim almak zorundadır. MÜŞTERİ nin teslim aldığı bu şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini başka bir kullanıcıya teslim edip etmemesi ve bu konuda BANKA ya bilgi verip vermemesi MÜŞTERİ nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ, şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini herhangi bir nedenle işten ayrılan kullanıcıdan teslim almaması ve/veya kullanıcı değişikliği ile ilgili olarak BANKA ya bilgi vermemesi nedeniyle doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceğini, ettirmeyeceğini, şifre, şifre kartı ve kullanıcı bilgilerinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi/yetkilisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def i haklarından peşinen feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini BANKA nın tespit etmekle yükümlü olmadığını şifre kartının kaybolma, çalınma vb. herhangi bir nedenden dolayı elinden çıkması halinde derhal BANKA ya haber vereceğini, şifre kartının BANKA tarafından iptal edilmesine kadar geçen süre içerisinde gerçekleştirilen işlemlerden dolayı BANKA nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 3) BANKA nın MÜŞTERİ ye internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile hizmet verecek olması MÜŞTERİ ye donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir BANKA taahhüdü oluşturmaz. 4) MÜŞTERİ, işbu madde kapsamındaki hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ve BANKA ya Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu ndaki listeyle ismen bildireceği yetkililere ait olduğunu, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile BANKA ca kendisine sunulan hizmetleri bir diğer şahsa kullandıramayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu madde kapsamındaki işlem ve hizmetler ile ilgili olarak BANKA ya yazılı, sözlü, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile verdiği bilgilerin tamamının doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu, bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmaması halinde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu madde MÜŞTERİ nin BANKA tarafından kendisine İnternet Bankacılık sistemine erişimi sağlanmak üzere verilmiş/verilecek Şifre Kartı için de aynen geçerlidir. 5) İşbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen yetki gruplarındaki kişiler; MÜŞTERİ tarafından belirlenen yetki çerçevesinde internet bankacılığı hizmetinden yararlanırken, BANKA tarafından verilen ve verilecek olan hizmetlere ilişkin her türlü sözleşme, taahhütname ve yazılı beyan gibi belgeleri elektronik ortamda MÜŞTERİ adına onaylamaya tam olarak yetkili kılınmıştır. Yetki gruplarındaki kişilerin elektronik ortamda vereceği onay MÜŞTERİ açısından geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Söz konusu Sözleşme, taahhütname, yazılı beyan MÜŞTERİ veya yetkili temsilcisi olan yetki gruplarındaki kişiler tarafından ayrıca kâğıt üzerinden imza edilmeyecektir. MÜŞTERİ, bu hususu da peşinen kabul ve beyan eder. 6) İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen MÜŞTERİ, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gereken önkoşulları teminden ve parasal sonuç doğuran işlemlerde hesap bakiyelerinin bu işlemler için yeterli olmasından bizzat sorumludur. Gerekli önkoşulları yerine getirmeyen veya parasal sonuç doğuran işlemlerde hesap bakiyeleri yeterli olmayan MÜŞTERİ nin verdiği talimatların yerine getirilmemesinden BANKA sorumlu değildir. 7) MÜŞTERİ, BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunmuş olduğu hizmet ve ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak veya bu ürün ve hizmetlerin kullanımı sırasında uğramış olduğu her türlü zarar ve kayıplardan BANKA yı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. 8) MÜŞTERİ, BANKA tarafından internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 9) BANKA gerekli gördüğü durumlarda MÜŞTERİ ye önceden bildirimde bulunmaksızın Internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, genişletebilir, kısmen veya tamamen durdurabilir, Bu hizmetlere ilişkin giriş, onay, iptal vb. sürelerle ilgili değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ, bu değişiklikleri elektronik ortamda takip edip bu değişikliklere uygun davranmayı, uymaması ve/veya hizmetin durdurulması nedeniyle uğrayabileceği zarar ve kayıplardan dolayı hiçbir şekilde BANKA ya rücu etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. BANKA, MÜŞTERİ nin internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri amacı dışında veya kötü niyetli olarak kullandığı kanaatine varırsa, müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın bu hizmetlerin sunulmasını geçici olarak veya tamamen durdurabilir. 10) MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesini teminen MÜŞTERİ nin bilgisayarına yapılacak kurulum_veya hizmetlerin verilmesi sırasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza ve sair teknik sebepler ile bu hizmetlere ara veya son verilmesinden ya da hizmetin kesintiye uğramasından, aynı şekilde donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu oluşabilecek hatalar, zararlar, kayıplar, gecikmeler veya erken tecellilerden ve üçüncü şahısların kendisine ait bilgilere erişiminden BANKA nın sorumlu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 11) MÜŞTERİ, BANKA tarafından kendisine internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanırken yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, BANKA tarafından internet

3 ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile verilen hizmetleri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici ya da hizmeti başkalarına satmak amacıyla kullanamaz. Ayrıca müşteri, üçüncü şahısların interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı fiil ve tasarruflarda bulunamaz. MÜŞTERİ, bu kısıtlamalara uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 12) MÜŞTERİ, BANKA tarafından kendisine internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanırken dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu, BANKA nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan ve kabul eder. 13) MÜŞTERİ, BANKA ca kendisine elektronik posta hizmeti sunulduğu taktirde, bunu yasalara uygun şekilde kullanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde BANKA, MÜŞTERİ ye sunduğu elektronik posta hizmetini MÜŞTERİ ye önceden bildirimde bulunmaksızın durdurabilir veya tamamen sona erdirebilir. MÜŞTERİ, kendisine sağlanan elektronik posta hizmetini alıcının iznini almaksızın, reklam amaçlı yığınsal elektronik posta gönderileri için kullanmayacağını ve posta gönderilerinin yasaları ihlal edici materyaller içermeyeceğini beyan ve kabul eder. BANKA nın MÜŞTERİ ye elektronik posta hizmeti sağlaması halinde çeşitli nedenlerle ortaya çıkan aksaklıklardan, gecikmelerden ve bunların sonucunda uğranılan zarar ve kayıplardan BANKA mesul olmayıp, BANKA MÜŞTERİ nin elektronik postası depolama kapasitesinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması halinde elektronik posta iletilerinden bir kısmını silebilir. 14) MÜŞTERİ, BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunmuş olduğu hizmet ve ürünlerin, bu hizmet ve ürünlerinin sunumu ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin BANKA nın fikri hakları içerisinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde BANKA nın izni olmaksızın kullanmayacağını beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, BANKA tarafından verilen yazılımların telif hakkının BANKA ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 15) BANKA, MÜŞTERİ nin Ticari Müşteriler İçin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. İnternet Bankacılığı Başvuru ve Yetki Talep Formu yla yetki talep ettiği kişilerin hukuki ehliyete sahip olup olmadıklarını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kişilerin BANKA nın MÜŞTERİ ye internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetleri kullanmaları halinde MÜŞTERİ nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarar ve kayıplardan, dolayıbanka nın hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. 16) MÜŞTERİ nin kendilerine şifre verilen yetkililerinin bedensel olarak, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerden yararlanamayacak ölçüde bir kazaya maruz kalması veya vefatı halinde, kendilerine verilen şifre ve kullanıcı bilgilerinin kullanılması suretiyle işbu madde çerçevesindeki hizmetler kapsamında yapılacak tüm işlemler nedeniyle BANKA nın hiçbir sorumluluğu olmayacak ve MÜŞTERİ nin bu nedenlerle BANKA dan hiçbir talep hakkı bulunmayacaktır. 17) BANKA nın internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak verdiği bilgi ve açıklamalar tam, uygun, güncel veya yeterli olmayabilir. Bunların tam uygun, güncel veya yeterli olmamasından dolayı MÜŞTERİ BANKA yı mesul tutamaz. 18) BANKA, MÜŞTERİ nin internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetler kapsamında verdiği talimatları yerine getirip getirmemekte tamamen serbesttir. Çalışma saatleri ve/veya süreli hizmet saatleri dışında verilen MÜŞTERİ talimatları BANKA ca ertesi işgününde gerçekleştirilmek üzere değerlendirmeye alınır. 19) MÜŞTERİ nin internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerle ilgili olarak yapmış olduğu yabancı para işlemlerinin ye çevrilmesinde veya den yabancı paraya çevrilmesi hallerinde BANKA nın belirleyeceği kurlar uygulanır. 20) MÜŞTERİ, BANKA tarafından kendisine verilen bu hizmetler çerçevesinde BANKA tarafından resen belirlenecek ücretleri BANKA nın işlem anında hesaplarına resen borç kaydetmeye yetkili olduğunu, hesap bakiyesinin müsait olmaması halinde BANKA nın işlem yapıp yapmamakta muhtar olduğunu bu Sözleşme ye konu işlemler nedeniyle doğacak borçlarına BANKA nın ilk yazılı talebinde ödenmemesi halinde; BANKA nın mevzuat gereğince tespit ettiği kredi faiz oranlarından işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en yüksek kredi faiz oranına bu oranın %50 ilavesi ile bulunacak oranda faiz, fon, gider vergisi işletilmesini kabul ve taahhüt eder. 21) MÜŞTERİ, BANKA nın gerekli gördüğü hallerde MÜŞTERİ nin internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanmak amacıyla verdiği bilgileri müşteri mahremiyetine zarar vermeyecek şekilde ve MÜŞTERİ nin rızasını almaksızın üçüncü kişilere vermeye yetkili olduğunu ve bu hususlara peşinen muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 22) MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler ve hesapları ile ilgili olarak, BANKA ca hesap bazında gönderilenler dışında ayrıca belli bir dönemi kapsayan ekstre, hesap özeti ve dekont talep etmeyeceğini, talep ettiği taktirde BANKA nın resen belirleyerek talep edeceği bedeli ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 23) BANKA nın MÜŞTERİ ye elektronik ortamlar aracılığı ile yapmış olduğu ve yapacağı duyurular MÜŞTERİ ye yapılmış tebligat niteliğindedir. MÜŞTERİ bu duyuruların elektronik ortam aracılığı ile yapılması halinde kendisine yapılmamış olduğu hakkındaki her türlü itiraz ve def i haklarından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 24) BANKA tarafından internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanan MÜŞTERİ nin Türkiye de yerleşik olmaması ve/veya bu ürün ve hizmetlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kullanımı

4 halinde dahi BANKA ile MÜŞTERİ arasında çıkacak uyuşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak ve bu Sözleşme nin 30. maddesinde belirtilen Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 25) MÜŞTERİ, BANKA nın vermiş olduğu İnternet Bankacılığı hizmetlerinden yararlanmak suretiyle 3. şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan BANKA nın sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde BANKA ya izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında BANKA yı şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder. 26) MÜŞTERİ, yurtdışında ikamet etmekte ise de BANKA ya mutlaka Türkiye de bir tebligat adresi bildireceğini, Türkiye de adres bildirmediği taktirde veya Türkiye de bildirecekleri adrese yapılacak tebligatlar için de bu madde hükmünün geçerli olacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme de yer alan hususların yerine getirilmesi ve BANKA ca kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için, bu Sözleşme nin ilgili maddelerinde yazılı yeri İİK 21. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla kanuni ikametgâh ittihaz ettiklerini, BANKA tarafından son olarak hesap özeti gönderilen adreslerinin muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal ikametgâhları olduğunu, bu adreslere gönderilecek tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını, ileride diğer bir mahalli kanuni ikametgâh ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter aracılığı ile BANKA ya bildirmeyi, bildirmedikleri taktirde bu Sözleşme de yazılı adreslerine gönderilecek her türlü tebligatın noter veya postaya tevdi edildiği tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. 27) Yapı Kredi İnternet Bankacılığı yoluyla MÜŞTERİ ye sağlanacak hizmetler ve yapılacak ödemeler imza karşılığı olamayacağından, MÜŞTERİ BANKA daki kayıtların geçerliliğini ve BANKA kayıtlarındaki borcu kabul ettiğini, BANKA ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta BANKA nın kayıt ve defterleri ile bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil olacağını, bu maddenin HMUK 287. maddesi anlamında delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder. 28) MÜŞTERİ ile BANKA arasındaki imzalanmış bulunan tüm sözleşmelerin, bu Sözleşme ye aykırı olmayan hükümleri bu Sözleşme nin uygulanmasında da aynen geçerlidir. 29) MÜŞTERİ, BANKA nın kendisine internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla sunduğu hizmetlerden yararlanırken kullanmak üzere, BANKA tarafından kendisine teslim edilmiş olan her türlü araç ve belgeyi BANKA tarafından gerekli görüldüğünde hasarsız ve hukuki ayıpsız olarak BANKA ya aynen iade etmek zorunda olduğunu kabul ve beyan eder. 30) Taraflar, bu Sözleşme nedeniyle çıkabilecek ihtilafların çözümlenmesinde... Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ve beyan ederler. İstanbul Şubeleri için İstanbul Merkez Sultanahmet Mahkeme ve İcra Daireleri yazılmalıdır. MÜŞTERİ BANKA Unvanı: Banka Kaşesi ve Yetkili İmzalar: Tarih: Şirket Kaşesi ve Yetkili İmzalar:

5

6

7 Tüm İşlemleri firma limiti dahilinde ve belirtilen yetkilerde kullanmak için seçiniz Not : Gri boyalı alanlar dışında kalan yetkiler ile yetkilendirme yapınız. Hesaplar Varlıklarım Dekont Ekstre Gönderimi Vadesiz Hesap Açma Karta Hesap Bağlama Kredi Kartları Limit Değişiklik Talebi Limit Artırma Limit Azaltma Ekstre Basım Durdurma Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Listesi Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Oluşturma Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri İptal Etme Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Değiştirme Otomatik Ödeme Talimat İşlem Güncelleme Listesi Başka Kart Ödeme Başka Worlcard İşlemleri Başka Worldcard Rehber Başka Worldcard Otomatik Ödeme Kart Giriş Ekranı Başka Worldcard Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Oluşturma Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri İptal Etme Otomatik Ödeme Talimat İşlemleri Değiştirme Otomatik Ödeme Talimat İşlem Güncelleme Listesi Başka Worldcard Ödeme Başka Worldcard Ödeme Onay Kredi Kartından Para Transferi Kredi Kartından Kendi Hesabına Havale Kredi Kartından Kendi Hesabına Havale Onay Kredi Kartından Havale Kredi Kartından Havale Onay Kredi Kartından EFT Kredi Kartından EFT Onay Sanal Kart Tanımlama Sanal Kart Limit Tanımlama Sanal Kart Limit Tanımlama Onay Sanal Kart Limit Sıfırlama Hesap Kesim Tarihi Değişikliği Harcama İtirazı Formu Elektronik Hesap Özeti İşlemleri /Güncelleme Elektronik Hesap Özeti İşlemleri /Oluşturma

8 Elektronik Hesap Özeti İşlemleri /İptal Kartsız Alışveriş Yetkisi (Kredi Kartı ile) Kartsız Alışveriş Yetkisi (Banka Kartı ile) Ekkart Yetkilendirme Worldpuan Yekilendirme ATM Yetkilendirme Özel İşlem Limit Açma Kapama Harcama ve Nakit Avans İtirazı Worldcard Şifre Değiştirme Worldcard Şifre Değiştirme Ek Kart Şifre Değiştirme Firma Worldpuan Yetkilendirme Firma Limit Değişikliği Firma Kredi Kartı İşlemleri Firma Kredi Kartı İşlemleri Menü Yetkisi Firma / Hesap Kesim Tarihi Değişikliği Firma / Özet Hesap Bildirim Cetveli Firma / Worldpuan Bilgileri Firma / Otomatik Ödeme Talimatı İptal Etme Firma /Otomatik Ödeme Değişiklik / İptal Etme List Firma / Otomatik Ödeme Talimatı İşlemleri Firma / Otomatik Ödeme Talimatı Oluşturma Firma / Otomatik Ödeme Talimatı Değiştirme Firma Bazında Borç Ödemesi Firma Bazında Borç Ödemesi Onay Firma Bazında Borç Ödeme İzleme Para Transferleri EFT Hesaba EFT Hesaba EFT Onay Başka Banka Kredi Kartı Ödeme Başka Banka Kredi Kartı Ödeme Onay İsme EFT İsme EFT Onay EFT Iptal Havale Akıllı Rehber'den Havale Hesaplararası Havale Hesaplararası Havale Onay Başka Hesaba Havale Başka Hesaba Havale Onay İsme Havale İsme Havale Onay İleri Tarihli Havale İleri Tarihli Havale İptal Çoklu Para Transferi Tanımlı Alıcılara Para Transferi Tanımlı Alıcılara Para Transferi Onay Yeni Alıcılara Para Transferi Yeni Alıcılara Para Transferi Onay Tanımlı Alıcılara Çoklu Para Transferi Tanımlı Alıcılara Çoklu Para Transferi Onay Yeni Alıcılara Çoklu Para Transferi Yeni Alıcılara Çoklu Para Transferi Onay

9 Alıcı Grubuna Para Transferi Alıcı Grubuna İşlem Yap Alıcı Grubuna İşlem Yap Onay Akıllı Rehber'den Finans Kurum Ödemesi Akıllı Rehber'den Sigorta Ödemesi Yapı Kredi Yatırım'a Havale Akıllı Rehber'den Yapı Kredi Yatırım'a Havale Yapı Kredi Yatırım'a Havale Bağış Vadesiz Hesaptan Bağış Kredi Kartından Bağış Yatırım İşlemleri Bono,Tahvil ve Repo İşlemleri Türk Lirası Sabit Getirili Menkul Kıymet Alım Türk Lirası Sabit Getirili Menkul Kıymet Bozum Yabancı Para Sabit Getirili Menkul Kıymet Alım Yabancı Para Sabit Getirili Menkul Kıymet Bozum Repo Alım Repo Bozum Hazine İhalesi Teklif Girişi Fon Alış Fon Bozum Emir İptali Çalışan Hesap Tanımlama Vadeli Mevduat Kapatma Vadeli Mevduat Açma Döviz Alım Döviz Bozum Çapraz Döviz Hisse Senedi İşlemleri Geçmiş Emirler Hisse Senetleri Portföyü Ordino Hisse Senedi Alım Hisse Senedi Satım Banka Hesabına Para Transferi Yatırım Hesabına Para Transferi Yatırım Hesabı Hareketleri Emir Takibi Emir İptal Seans Değiştirme Emir İyileştirme Emir Bölme Yapı Kredi Hesabına Havale Yapı Kredi Hesabına Havale Onay Halka Arz (Hisse Senedi) Kesin Talep Girişi (Hisse Senedi) Kesin Talep İptali (Hisse Senedi) Halka Arz (Bono) Kesin Talep Girişi (Bono)

10 Ön Talep Girişi (Bono) Taksit Sorgula Taksit Ödeme Kesin Talep Sorgulama Taksit Ödeme İptali Pusula Talimat Girişi Pusula Talimat Değişiklik/İptal/Ara Ödeme Pusula Değişiklik Pusula İptal Ödemeler Aylık Ödeme Planı Listesi Fatura Ödeme İşlemi Fatura Ödemeleri Fatura Ödeme Fatura Ödeme Onay Fatura Atlat Fatura İptal Onay Fatura İptal Akıllı Rehber'den Fatura Ödeme Talimat İşlemleri Talimat Değiştir Onay Talimat Değiştir Talimat İptal Et Talimat Ekstre Talebi Talimat Ekstre Talebi Onay Fatura Ödeme Genel Hesap Seçimi Yeni Fatura Talimatı Ver Onay Yeni Fatura Talimatı Ver Finans Kurum Ödemeleri Anında Finans Kurum Ödemesi Anında Finans Kurum Ödemesi Onay Finans Kurum Ödemesi Talimatı İptal Et Finans Kurum Ödemesi Talimatı Değiştir Finans Kurum Ödemesi Talimatı Değiştir Onay Finans Kurum Ödemesi Atlat Finans Kurum Ödemeleri Talimat İşlemleri Ödenmiş Finans Kurum Ödemesi İptal Ödenmiş Finans Kurum Ödemesi İptal Onay Yeni Finans Kurum Ödemesi Talimatı Ver Yeni Finans Kurum Ödemesi Talimatı Ver Onay Sigorta Ödemeleri Anında Sigorta Ödeme Anında Sigorta Ödeme Onay Sigorta Ödemesi Talimatı İptal Et Sigorta Ödemesi Talimatı Değiştir Sigorta Ödemesi Talimatı Değiştir Onay Sigorta Ödemesi Atlat Sigorta Ödemesi Talimat İşlemleri Ödenmiş Sigorta Ödemesi İptal Ödenmiş Sigorta Ödemesi İptal Onay Yeni Sigorta Ödemesi Talimatı Ver Yeni Sigorta Ödemesi Talimatı Ver Onay Düzenli Ödemeler Menü Düzenli Ödeme Talimat Girişi Menü

11 Düzenli Ödeme EFT Talimat Girişi Düzenli Ödeme EFT Talimat Girişi Onay Düzenli Ödeme Havale Talimat Girişi Düzenli Ödeme Havale Talimat Girişi Onay Düzenli Ödeme Talimat İzleme Düzenli Ödeme Talimat Değişiklik Menü Düzenli Ödeme Talimat Hesap Değişiklik Düzenli Ödeme Talimat Hesap Değişiklik Onay Düzenli Ödeme Talimat Ödeme Planı Değişiklik Düzenli Ödeme Talimat Ödeme Planı Değişiklik Onay Düzenli Ödeme Talimat İptali Düzenli Ödeme Talimat İptali Onay SSK,Bağkur,Gümrük,Vergi ve Trafik Cezası Ödemeleri Vergi Ödemeleri Motorlu Taşıtlar Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Akıllı Rehber'den Ödeme Motorlu Taşıtlar Vergisi Taşıt Vergisi Ödeme Motorlu Taşıtlar Vergisi Taşıt Vergisi İptal Diğer Vergi Ödeme Menü Diğer Vergi Online Ödeme Diğer Vergi Offline Ödeme Diğer Vergi Ödeme İptal Gümrük Vergisi Ödeme Gümrük Vergisi Ödeme İptal SSK Bağkur Ödeme SSK Prim Ödeme SSK Prim Ödeme İptal BağKur Ödeme BağKur Prim Sorgulama BağKur Prim Ödeme BağKur Prim Ödeme İptal Sorgulama BağKur Prim Ödeme İptal Trafik Cezası Ödeme Akıllı Rehber'den Ödeme Trafik Cezası Ödeme Listesi Trafik Cezası Ödeme Trafik Cezası İptal Hazır Kart 'a Kontör Bilyoner.com Ödeme Üniversite Ödemesi Üniversite Ödemesi İptali Krediler Bireysel Krediler Otomatik Ödeme Talimatı İptal Otomatik Ödeme Talimatı Verme Taksit Ödeme Ticari Nakit Krediler Gayri Nakit Krediler Nakit Yönetimi Çek Karnesi Yenileme Çek Ödeme Borçlu Yapı Kredi Çekleri Sorgulama Takas Çeki Onaylama Takas Çeki Sorgulama

12 Senet İşlemleri Banko EFT/Havale Onaylama Takas Çeki Onaylama Onay EFT/Havale Onaylama Onay EFT/Havale Sorgulama Lisans Dosyası Yükleme Doğrudan Borçlandırma Sistemi İşlemleri Tedarikçi Finansmanı Sistemi İşlemleri Çekkart İşlemleri Üye İş Yeri İşlemleri POS Üye İşyeri Ciro Raporu POS Üye İşyeri Nakit Akışı Raporu POS Üye İşyeri Pos Hareketleri Verisi Trio Üye İşyeri Bekleyen İşlemler Raporu Trio Üye İşyeri Nakit Akışı Raporu Trio Hareketleri WorldRapor Üye İşyeri Bilgileri İade İşlemleri İade İşlemleri / İade İşlem Girişi Pos Hesap Bilgileri ve Hareketleri CC Chargeback İşlemleri Üye İşyeri Bloke İşlemleri Blokede Bekleyen İşlemler Blokede Bekleyen İşlemler / Bloke Çözümü Aysonu İtibarı İle Blokede Bekleyen Tutar Geçmiş Bloke Çözüm İşlemleri Bloke Çözüm İptali Limit Üstü İşlemler Kampanya Bilgileri Üye İşyeri Hizmetleri Ciro Bilgisi CC Ciro Bilgisi / Terminal Ciro Bilgisi CC Malzeme Talebi APN Tanımı Teknik Destek Geçmiş Tarihli Kayıtlar Geçmiş Tarihli Kayıtlar / Arıza Geçmiş Tarihli Kayıtlar / Malzeme Geçmiş Tarihli Kayıtlar / İş Emri Dış Ticaret İşlemleri Dış Ticaret İşlemleri

13

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR Bu sözleşme, BANKA'dan İnternet Bankacılığı hizmeti alan MÜŞTERİ lerin İnternet Bankacılığı güvenliği için faydalandıkları GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ne ilişkin kullanım

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt (Bundan böyle kısaca Bir Elektronik diye adlandırılacaktır.)

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı