M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ"

Transkript

1 M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE TEORİSİ ADALET YAYINEVİ Ankara

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER...IX ŞEKİLLER LİSTESİ... XXV KISALTMALAR...XXVII Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER 1.1. İŞLETME KAVRAMI MUHASEBE KAVRAMI Muhasebenin Tanımı Muhasebenin Fonksiyonları Kaydetme Fonksiyonu Sınıflandırma ve Özetleme Fonksiyonu Raporlama Fonksiyonu Analiz ve Yorumlama Fonksiyonu Muhasebenin Amacı Muhasebenin Faydaları MUHASEBENİN TARİHÇESİ MUHASEBEDE BİLGİ KULLANICILARI İç Bilgi Kullanıcıları Ortaklar Yöneticiler Çalışanlar Dış Bilgi Kullanıcıları Devlet Kredi Kurumları Alıcılar Satıcılar Rakip İşletmeler Yatırımcılar Araştırmacılar Tüketiciler Toplum...18

3 X Muhasebe Teorisi 1.5. MUHASEBENİN ÇEŞİTLERİ Fonksiyonel Muhasebe Çeşitleri Genel Muhasebe Maliyet Muhasebesi Yönetim Muhasebesi Şirketler Muhasebesi Enflasyon Muhasebesi Sektörel Muhasebe Çeşitleri Banka Muhasebesi Sigorta Muhasebesi İnşaat Muhasebesi Konaklama Muhasebesi Tarım Muhasebesi Diğer Muhasebe Çeşitleri Devlet Muhasebesi Çevre Muhasebesi Davranışsal Muhasebe Yaratıcı Muhasebe Adli Muhasebe Sorumluluk Muhasebesi Muhasebe Sosyolojisi TEMEL MUHASEBE EŞİTLİĞİ MUHASEBEDE HESAP KAVRAMI Hesabın Tanımı Hesabın Çeşitleri Bilanço Hesapları-Gelir Tablosu Hesapları Aktif Hesaplar-Pasif Hesaplar Gelir Hesapları-Gider Hesapları Asıl Hesaplar-Nazım Hesaplar Ana Hesaplar-Yardımcı Hesaplar Düzenleyici Hesaplar-Geçici Hesaplar Hesaplar ile İlgili Temel Kavramlar Hesapların İşleyişi Aktif Hesapların İşleyişi Pasif Hesapların İşleyişi Gelir Hesaplarının İşleyişi Gider Hesaplarının İşleyişi Hesap Kayıt Yöntemleri Tek Taraflı Kayıt Yöntemi...38

4 İçindekiler XI Çift Taraflı Kayıt Yöntemi YEVMİYE MADDESİ Basit Yevmiye Maddesi Birleşik Yevmiye Maddesi Karma Yevmiye Maddesi YARDIMCI HESAPLAR MİZAN...42 İkinci Bölüm MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ 2.1. GENEL OLARAK BİLGİ SİSTEMİ Sistem Kavramı Bilgi Sistemi Kavramı Verinin Tanımı Bilginin Tanımı Bilgiyi İşleme ve Yöntemleri Bilginin İletimi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ Genel Olarak Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sisteminin Kuruluşu Yönetim Bilgi Sisteminde Fayda-Maliyet İlişkisi MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ Genel Olarak Muhasebe Bilgi Sistemi Muhasebe Bilgi Sisteminin Süreci Muhasebe Bilgi Sisteminin Unsurları Muhasebe Sistemini Etkileyen Faktörler İşletmelerin Ortaklık ve Örgütlenme Yapıları Kültürel Faktörler Uluslararası Faktörler Ekonomik Faktörler Devlet Muhasebe Mesleğinin Örgütlenmesi...64 Üçüncü Bölüm TÜRKİYE DE MUHASEBE MESLEĞİ 3.1. MUHASEBE MESLEĞİNİN TANIMI MUHASEBE MESLEĞİNİN KÜRESELLEŞMESİ MUHASEBE MESLEĞİNİN SORUMLULUĞU TÜRKİYE DE MUHASEBE MESLEĞİNİN GELİŞİMİ...69

5 XII Muhasebe Teorisi 3.5. TÜRKİYE DE MUHASEBE MESLEĞİNİN YASALAŞMASI SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu Meslek Mensubu Olabilmenin Genel Şartları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları Staj Süresinden Sayılan Hizmetler Yeminli Mali Müşavir Olabilmenin Özel Şartları MUHASEBE MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÜNCEL MEVZUAT...78 Dördüncü Bölüm MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER 4.1. GENEL OLARAK BELGE KAVRAMI BELGELERİN SINIFLANDIRILMASI Oluşumuna Göre Belgeler İşlevlerine Göre Belgeler Düzenlenme Yerine Göre Belgeler MUHASEBE BELGELERİNİN SAKLANMASI BELGELER İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER Türk Ticaret Kanunu nda Belgeler Vergi Usul Kanunu nda Belgeler MUHASEBEDE KULLANILAN BAŞLICA BELGELER Ticarette Kullanılan Belgeler Fatura Faturanın Tanımı Faturada Bulunması Gereken Bilgiler Fatura Düzenleme Kuralları Fatura Kullanmak Zorunda Olanlar Faturanın Basımı Elektronik Fatura Sevk İrsaliyesi İrsaliyeli Fatura Gider Pusulası Perakende Satış Vesikaları Perakende Satış Fişleri Makineli Kasaların Kayıt Ruloları Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri Serbest Meslek Makbuzu Müstahsil Makbuzu...95

6 İçindekiler XIII Ücret Bordrosu Taşıma İrsaliyesi Yolcu Listesi Günlük Müşteri Listesi Adisyon Reçete Ambar Tesellüm Fişi Döviz Alım ve Satım Belgesi Haberleşme Belgesi Sigorta Poliçesi Hakediş Belgesi Kıymetli Maden Alım Belgesi Kıymetli Maden Satım Belgesi POS Belgesi Dernek Gelirleri Alındı Belgesi Diğer Belgeler Kambiyo Senetleri (Ticari Senetler) Genel Açıklama Kambiyo Senetlerinin Tanımı Kambiyo Senetlerinin Çeşitleri Poliçe Poliçenin Tanımı Poliçenin Tarafları Poliçenin Unsurları Açık Poliçe İkametgahlı ve Adresli Poliçeler Poliçede Kabul Poliçede Aval Poliçede Vade Poliçenin Devri Poliçede Ödeme Bono (Emre Yazılı Senet) Bononun Tanımı Bononun Unsurları Bonoyu Düzenleyenin Sorumluluğu Bonoda Hak Sahibi Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri Çek Çekin Tanımı...118

7 XIV Muhasebe Teorisi Çekin Unsurları Çekte Yazılmayacak Kayıtlar Türk Hukukunda Çek Düzenleme Şartları Çekte Hak Sahibi Çekte Vade ve İbraz Süreleri Çekten Cayma Çekte Ödeme Yasağı Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Hisse Senedinin Tanımı Hisse Senedinin Çeşitleri Tahviller Tahvilin Tanımı Tahvil Çeşitleri Kâr Zarar Ortaklığı Belgeleri (KOB) Finansman Bonoları Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Diğer Belgeler Kasa Tahsil Makbuzu Kasa Tediye Makbuzu Çek Giriş Bordrosu Çek Çıkış Bordrosu Senet Giriş Bordrosu Senet Çıkış Bordrosu Borç Dekontu Alacak Dekontu Hesap Özetleri Kira Kontratı Banka Dekontu Harcırah Belgesi Beşinci Bölüm MUHASEBEDE KULLANILAN FİŞLER 5.1. GENEL OLARAK MUHASEBE FİŞİ KASA TAHSİL FİŞİ KASA TEDİYE FİŞİ MAHSUP FİŞİ...138

8 İçindekiler XV Altıncı Bölüm MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTERLER 6.1. GENEL OLARAK DEFTERLER DEFTERLERİN SINIFLANDIRILMASI Tutulmalarındaki Zorunluluk Açısından Defterler Tasdik Zorunluluğu Açısından Defterler Tasdiki Zorunlu Defterler Tasdiki Zorunlu Olmayan Defterler Defterlerin Tasdik Zamanı Tüccarların Sınıfı Açısından Defterler DEFTER TUTMA DÖNEMİ Normal Hesap Dönemi Özel Hesap Dönemi Kıst Hesap Dönemi MUHASEBE DEFTERLERİNDE KAYIT DÜZENİ Vergi Usul Kanunu na Göre Kayıt Düzeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Kayıt Düzeni MUHASEBEDE KULLANILAN BAŞLICA DEFTERLER Esas Defterler Yevmiye Defteri Defter-i Kebir (Büyük Defter) Envanter Defteri İşletme Hesabı Defteri Serbest Meslek Kazanç Defteri Çiftçi İşletme Defteri Yardımcı Defterler İmalat Defteri Kombine İmalatta İmalat Defteri Bitim İşleri Defteri Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri Ambar Defteri Damga Resmi Defteri Banka ve Sigorta Muameleleri Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri Ortaklar Kurulu Karar Defteri Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Ortaklar Pay Defteri Sabit Kıymet ve Amortisman Defteri...154

9 XVI Muhasebe Teorisi 6.6. MUHASEBE TEORİSİNDE DEFTER SİSTEMLERİ İtalyan Sistemi Alman Sistemi Fransız Sistemi İngiliz Sistemi Türk Sistemi Amerikan Sistemi Yedinci Bölüm MUHASEBEDE İŞLEM SÜRECİ 7.1. AÇILIŞ KAYDI DÖNEM İÇİ İŞLEMLERİN KAYITLARI Günlük İşlemler Aylık İşlemler Üç Aylık İşlemler GENEL GEÇİCİ MİZANIN DÜZENLENMESİ ENVANTER VE ENVANTER KAYITLARI KESİN MİZANIN DÜZENLENMESİ MALİ TABLOLARIN HAZIRLANMASI KAPANIŞ KAYDI Sekizinci Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI 8.1. MUHASEBE STANDARDININ TANIMI MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ MUHASEBE STANDARTLARININ OLUŞUMU Muhasebe Standartlarının Yasama Yoluyla Oluşturulması Muhasebe Standartlarının Özel Sektör Düzenleyici Kuruluşlar Tarafından Oluşturulması Kamu Sektörünün Muhasebe Standartlarını Oluşturma Yetkisini Özerk Bir Kuruluşa Devretmesi MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSLARARASI UYUMLAŞTIRILMASININ FAYDALARI MUHASEBE STANDARTLARININ ULUSLARARASI UYUMLAŞTIRILMASINDA YAŞANAN SORUNLAR DÜNYADA MUHASEBE STANDARTLARI Uluslararası Muhasebe Standartları Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)...182

10 İçindekiler XVII Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı (IFRS Foundation) IFRS Danışma Konseyi (IFRS Advisory Council) IFRS Yorumlama Komitesi IAS/IFRS lerin Yaygınlaşması Konusunda Yaşanan Gelişmeler AB Muhasebe Yönergeleri Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Basel Komitesi Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE) Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu (FCM) Muhasebe Standartları Oluşturulması İçin Bazı Ülkelerde Yapılan Çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri İngiltere Almanya Çin Halk Cumhuriyeti Rusya Federasyonu TÜRKİYE DE MUHASEBE STANDARTLARI Türkiye de Muhasebe Standartlarının Gelişimi İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu Tarafından Yapılan Çalışmalar Türkiye Bankalar Birliği Tarafından Yapılan Çalışmalar Türk Standartları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi Tarafından Yapılan Çalışmalar Maliye Bakanlığı Koordinatörlüğünde Kurulan Muhasebe Standartları Komisyonu Tarafından Yapılan Çalışmalar Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK) Tarafından Yapılan Çalışmalar Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) Tarafından Yapılan Çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tarafından Yapılan Çalışmalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Tarafından Yapılan Çalışmalar Sigorta ve Reasürans Sektörüne Yönelik Çalışmalar Devlet Muhasebe Standartları Türkiye de Muhasebe Standartları ile İlgili Yasal Statü Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu...217

11 XVIII Muhasebe Teorisi Türkiye de Yayımlanan Muhasebe Standartları Tam Set Muhasebe Standartları KOBİ ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) KOBİ UFRS/TFRS nin Temel Özellikleri KOBİ UFRS/TFRS nin Gelişimi KOBİ UFRS/TFRS de KOBİ Tanımı KOBİ UFRS/TFRS nin İçeriği TMS/TFRS lerin Şirket Ölçeklerine Göre Kullanımı Tam Set TMS/TFRS yi Kullanacak Şirketler KOBİ TFRS yi Kullanacak Şirketler Dokuzuncu Bölüm HESAP PLANI 9.1. HESAP PLANININ TANIMI HESAP PLANI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Hesap Çerçevesi Genel Hesap Planı Hesap Planı HESAP PLANININ TARİHİ GELİŞİMİ HESAP PLANININ FONKSİYONLARI HESAP PLANININ GÖREVLERİ HESAP PLANININ FAYDALARI HESAP PLANI KODLAMA YÖNTEMLERİ Harfli Kodlama Sistemi Numaralı Kodlama Sistemi Harfli ve Numaralı Kodlama Sistemi DÜNYADA HESAP PLANI ÇALIŞMALARI Fransa Almanya Eski Doğu Almanya Avusturya Amerika Birleşik Devletleri TÜRKİYE DE HESAP PLANI ÇALIŞMALARI Onuncu Bölüm MUHASEBE SİSTEMLERİ GENEL AÇIKLAMA AŞIRI BİRCİ MUHASEBE SİSTEMİ...268

12 İçindekiler XIX ÖLÇÜLÜ BİRCİ MUHASEBE SİSTEMİ AŞIRI İKİCİ MUHASEBE SİSTEMİ ÖLÇÜLÜ İKİCİ MUHASEBE SİSTEMİ Onbirinci Bölüm TEMEL MALİ TABLOLAR BİLANÇO Bilançonun Tanımı Bilanço Türleri Hesap Tipi Bilanço Rapor Tipi Bilanço Diğer Bilanço Türleri Bilanço Teorileri Statik Bilanço Teorisi Dinamik Bilanço Teorisi Organik Bilanço Teorisi GELİR TABLOSU Gelir Tablosunun Tanımı Gelir Tablosu Türleri Hesap Tipi Gelir Tablosu Rapor Tipi Gelir Tablosu Onikinci Bölüm TÜRKİYE DE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ GENEL AÇIKLAMA DÜZENLEMENİN AMACI DÜZENLEMENİN NİTELİĞİ DÜZENLEMENİN KAPSAMI MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI Sosyal Sorumluluk Kavramı Kişilik Kavramı İşletmenin Sürekliliği Kavramı Dönemsellik Kavramı Parayla Ölçülme Kavramı Maliyet Esası Kavramı Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı Tutarlılık Kavramı Tam Açıklama Kavramı İhtiyatlılık Kavramı...292

13 XX Muhasebe Teorisi Önemlilik Kavramı Özün Önceliği Kavramı MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI MALİ TABLOLAR Bilanço Bilanço Tanımı Tekdüzen Hesap Planında Bilanço İlkeleri Varlıklara İlişkin İlkeler Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler Özkaynaklara İlişkin ilkeler Gelir Tablosu Gelir Tablosu Tanımı Tekdüzen Hesap Planında Gelir Tablosu İlkeleri Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kâr Dağıtım Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Onüçüncü Bölüm TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINDA FİNANSAL TABLOLAR KAVRAMSAL ÇERÇEVE GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Genel Açıklama Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri İşletmenin Sürekliliği Muhasebenin Tahakkuk Esası Önemlilik ve Birleştirme Netleştirme (Mahsup Etme) Raporlama Sıklığı Karşılaştırmalı Bilgi Sunuluşun Tutarlılığı FİNANSAL TABLOLARIN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ Anlaşılabilirlik İhtiyaca Uygunluk Güvenilebilirlik Karşılaştırılabilirlik...315

14 İçindekiler XXI FİNANSAL TABLOLARIN UNSURLARI Varlıklar Borçlar Özkaynaklar Gelirler Giderler FİNANSAL TABLO UNSURLARININ TAHAKKUKU Varlıkların Tahakkuku Borçların Tahakkuku Gelirlerin Tahakkuku Giderlerin Tahakkuku FİNANSAL TABLO UNSURLARININ ÖLÇÜM ESASLARI Genel Açıklama Ölçüm Esasları Tarihi Maliyet Cari Maliyet Gerçekleşebilir Değer (Ödeme Değeri) Bugünkü Değer TFRS DE FİNANSAL TABLOLAR Genel Açıklama Finansal Tabloların Amacı Finansal Tabloların Kapsamı Finansal Tablolara İlişkin Genel Kurallar Finansal Tabloların Yapı ve İçeriği Finansal Tablolarda Bulunması Gereken Bilgiler Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Finansal Durum Tablosunun İçerdiği Bilgiler Finansal Durum Tablosunun Sunuluşu Finansal Durum Tablosunda Kısa Vade-Uzun Vade Ayrımı Finansal Durum Tablosunda Dönen Varlıklar Finansal Durum Tablosunda Kısa Vadeli Borçlar Kapsamlı Gelir Tablosu Genel Açıklama Kapsamlı Gelir Tablosunda Sunulacak Bilgiler Giderlerin Sınıflandırılması Kapsamlı Gelir Tablosunun Sunuluşu Özkaynaklar Değişim Tablosu Nakit Akış Tablosu Genel Açıklama...340

15 XXII Muhasebe Teorisi Nakit Akış Standardının Amacı ve Kapsamı Nakit ve Nakit Benzerleri Kavramı Nakit Akış Tablosunun Sunumu İşletme Faaliyetleri Yatırım Faaliyetleri Finansman Faaliyetleri Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesinde Özellik Gösteren Durumlar Dipnotlar Ondördüncü Bölüm MUHASEBEDE FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN TANIMI FİNANSAL ANALİZİN TARİHİ GELİŞİMİ ABD de Finansal Analizin Tarihi Gelişimi Türkiye de Finansal Analizin Tarihi Gelişimi FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN KAPSAMI VE AMACI FİNANSAL ANALİZDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İLKELER FİNANSALTABLOLAR ANALİZİNİN ÖN KOŞULLARI Finansal Tablolar Analizinin Dolaylı Ön Koşulları İşletmenin İçinde Bulunduğu Ekonomik Ortam İşletmenin İçinde Bulunduğu Sektörel Ortam İşletmenin Yapısal ve Yönetsel Özellikleri Finansal Tablolar Analizinin Dolaysız Ön Koşulları Tekdüzen Muhasebe Sistemi Standart Oranların Belirlenmesi FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN ÇEŞİTLERİ Analizin Kapsamına Göre Çeşitleri Statik Analiz Dinamik Analiz Analizin Yapacak Uzmanlara Göre Çeşitleri Dış Analiz İç Analiz Analizin Yapılma Amacına Göre Çeşitleri Yönetim Analizleri Kredi Analizleri Yatırım Analizleri FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZE HAZIRLANMASI...360

16 İçindekiler XXIII Bilançonun Finansal Analize Hazırlanması Gelir Tablosunun Finansal Analize Hazırlanması Diğer Finansal Tabloların Finansal Analize Hazırlanması FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ TEKNİKLERİ Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trend Analizi) Oran Analizi (Rasyo Analizi) Finansal Oranların Karşılaştırılmasına İlişkin Yaklaşımlar Geçmiş Yıllara Ait Oranlar Sektör Standart Oranları İdeal Standart Oranlar Bütçe Standart Oranları Oran Analizini Etkileyen Faktörler Ekonomik Faktörler Analist ile İlgili Faktörler Oranların ve Hesaplama Yöntemlerinin Tutarlılığı Muhasebe Uygulamaları Analizin Yorumlanması Finansal Tablo Oranlarının Sınıflandırılması Likidite Oranları Cari Oran Likidite Oran (Asit-Test Oranı) Nakit Oranı Mali Yapı Oranları Finansal Kaldıraç Oranı Borçların Özsermayeye Oranı Özsermaye Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Toplam Kaynaklara Oranı Faaliyet Oranları Stok Devir Hızı Oranı Alacak Devir Hızı Oranı Alacakların Ortalama Tahsilat Süresi Net İşletme Sermayesi Devir Hızı Dönen Varlıklar Devir Hızı Oranı Duran Varlıklar Devir Hızı Oranı...388

17 XXIV Muhasebe Teorisi Aktif Devir Hızı Oranı Özsermaye Devir Hızı Oranı Kârlılık Oranları Kâr ile Satışlar Arasındaki İlişkiyi Gösteren Oranlar Özkaynakların Kârlılığı Oranı Ekonomik Rantabilite Oranı Faizleri Karşılama Oranı KAYNAKÇA...401

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça KONU DİZİNİ AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13 AB -- Muhasebe 65(2003),186-194 AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479 AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002),

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ

MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ AHMET ALP Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 31 Mart 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO ARA

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı