DEHA EĞİTİM KURUMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEHA EĞİTİM KURUMLARI"

Transkript

1 D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) 6. ( Yanıt B ): A da şehrin göbeği göbek insandan şehre aktarılmış C de kör bıçak körlük insandan bıçağa aktarılmış D de dağların başı baş insandan dağa aktarılmış E de kilidin dili dil insandan kilide aktarılmış B seçeneğinde bu tarz kullanılan bir sözcük yoktur. 7. ( Yanıt B ) : kolay kanmama, başkalarını kandırma ve ufak tefek oyunlarla amaca ulaşmadır. Bu yapıdaki kişiler, çaba göstermeden amaçlarına ulaşmak isterler. cümlelerinde altı çizili ifadelerden de yola çıkarak boşluklara gelecek en uygun sözcüğün KURNAZLIK olduğu görülür. TÜRKÇE ( 1 7 ) 1. ( Yanıt D ) : Boğulayazdı boğul-a+yaz-dı (yaklaşma) 2. ( Yanıt B ) : Kaynaştırma sesleri: Y, Ş, S, N A) Pire-y-e C) Öfke-y-le D) üfle-y-erek E) ne-s-i Körle yatan şaşı kalkar. cümlesinde kaynaştırma sesi yoktur ( Yanıt D ): A da Ancak bir mucize kurtarır bizi. (sadece) B de Bitkiler ancak güneşli ortamlarda gelişebilir. (sadece) C de Bu elbiseye ancak seksen milyon veririm ben. (sadece) E de Sizinle ancak önerdiğim koşullarla anlaşabiliriz. (sadece) D de Motoru ancak yarına onarabiliriz. (zar zor, güç bir şekilde) MATEMATİK ( 8 15 ) 8. ( Yanıt E ) : b nin hangi aralıkta olduğunu bulmak için a nın uç değerleri verilen denklemde yerine yazılır. a = -4 için 3.(-4) b + 2 = 0 ( Yanıt D ): Bir saat içinde koca ev yandı, bitti. (tutuştu) Sıcak tavaya dokununca eli yandı. (acıdı) Derdim çoktur, hangisine yanayım? (üzüleyim) Soğanın acısından gözlerim yandı. (acıdı) Konsere gidemeyince biletlerimiz yandı. (geçersiz oldu) yanmak fiili dört farklı anlamda kullanılmıştır. a = -2 için 3.(-2) b + 2 = 0 b = -10 bulunur. b = -4 bulunur. -4 te eşitlik olduğu için kapatılır, -2 de eşitlik olmadığı için açık şekilde gösterilir. Çözüm aralığı [ - 10, -4) bulunur. 9. ( Yanıt B ): Değerlendirme bir varlık, olgu, durum, kavram hakkında bir görüşün, tespitin ortaya konmasıdır. Değerlendirmede iyi veya kötü, eksik veya fazla olan bir yan belirlenir. A) Tanpınar ın şiirlerinin temasını, Valery den aldığı söylenir. (bilgi iletilmiş) C) Sanat, çağına uygun olarak oluşturulursa başarı kazanır. (öneri yapılmış) ( Yanıt A ) : Bir denklem sisteminin sonsuz çözümünün olması için bütün katsayılar birbirine eşit olmalıdır. 3 m n buradan m = -12 ve n = 21 bulunur. m + n = = 9 1

2 10. ( Yanıt C ) : (1 3x 2 5 xy 8 y 2 3x x ( )t 10 8y -y 40 t ) 100 her iki tarafın logaritması alınırsa süre 20 yıl olarak bulunur. Buna göre çarpanlar (3x + 8y).(x y) bulunur. Seçeneklerde 3x + 8y olduğu için cevap C seçeneğidir. 15. ( Yanıt B ) : %30 karla liraya satılan bu malın alış fiyatı 11. ( Yanıt B ) : Verilen bölümlü ifadelerin hepsinin eşit olması için ortak bir sayıda eşitlemeye çalışalım. Mesela hepsini bir yapmaya çalışalım. Bunun için; a = 0,2, b = 0,3 ve c = 0,25 alınabilir. Soru kökünde sayılar negatif verildiği için; a = -0,2, b = -0,3 ve c = -0,25 alınır. Buna göre sayıların sıralaması b < c < a şeklinde olur liradır. Bu mala alış fiyatının %20 si kadar indirim yanı lira indirim yapılırsa bu mal liraya satılır liralık bir malı liraya satarsak %10 karla satılmış olur. 12. ( Yanıt D ) : Küçük olan sayıyı 4x alalım. Büyük olan sayıyı 7y alalım. İki sayının toplamı 4x + 7y = 48 Küçük olanın 1/4 ü x bulunur. Büyük olanın 2/7 si 2y bulunur. x 2y = -3 verilmiş. Bulduğumuz iki denklem ortak çözülürse; 4x + 7y = 48 x = 5 ve y = 4 bulunur. Küçük sayı = 4.5 = 20 x 2y = -3 Büyük sayı = 7.4 = 28 Sayıların farkı = 8 bulunur. TARİH ( 16 20) 16. ( Yanıt B ): Halifeliğin kaldırıldığı gün, şeriye ve evkaf vekaleti kaldırılmış, tevhidi tedrisat kanunu çıkarılmıştır. 17. ( Yanıt B ): Türkiye, lozan barış antlaşmasından sonra dış politikada karşıalştığı sorunların çözümünde hep barış yolunu seçmiştir. Bu da diğer devletlere güven 13. ( Yanıt D ) : Soruyu kutu yöntemiyle çözebiliriz. vermiştir. Boğazlar ve hatay konusunda diğer devletlerin güvenini kazanarak destek almıştır ( Yanıt C ): Her devrimde azda olsa zorlama vardır. Türk devriminde de zorlama öğesi olmuştur Paranın tamamı 9000 liradır. 19. ( Yanıt A ): II. Mahmut döneminde yapılan çalışmalar kendisinden sonra ilan edilecek tanzimat fermanının 14. ( Yanıt D ) : Bileşik faiz formülünü kullanırsak; F = Faiz miktarı A = Anapara P = Faiz yüzdesi N = Süre temelleri olmuştur. 20. ( Yanıt E ): Amasya görüşmesine İstanbul hükümeti adına Salih A F A.(1 P)n Paşa, Temsil Heyeti adına da Mustafa Kemal Paşa katılmıştır. 2

3 ALAN BİLGİSİ TESTİ SORU İ ( ) 22. ( Yanıt A): DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ FİNANSAL MUHASEBE ( ) İTİBARİ (NOMİNAL )DEĞER 21. ( Yanıt E): İtibari değer, her türlü senetler ile hisse senetleri ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir. Bir iktisadi kıymetin muhasebe Uzun vadeli yatırım amacıyla veya ortak olmak amacıyla satın alınan hisse senetleri MALİ DURAN VARLIKLAR grubundaki hesaplara kaydedilir. MUKAYYET BEDEL kayıtlarında hesap gösterilen değeridir. Bir iktisadi kıymetin değerleme TASARRUF DEĞER gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Ortaklık paylarına göre kullanılacak hesapların ayrımı şöyledir: Gerek menkul kambiyo kıymetler borsasına, ve gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan BAĞLI MENKUL KIYMET: %10 dan az İŞTİRAKLER :En az %10, En fazla %50 BAĞLI ORTAKLIKLAR : %50 den fazla BORSA RAYİCİ iktisadi kıymetlerin değerlemeden önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerinin ortalama değerini ifade eder. Bir iktisadi kıymetin değerleme Soruda, Hayat İşletmesi nin %25 lik sermaye payı RAYİÇ BEDEL için taahhüt kaydı istendiğine göre yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: / İŞTİRAKLER HS İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ / günündeki normal alım satım değeridir. Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak EMSAL BEDEL tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran ifade ettiği değerdir. İktisadi bir kıymetin edinilmesi veya değerinin artırılması MALİYET BEDELİ sebebiyle yapılan ödemeler ile bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder. VERGİ DEĞERİ 3 Bina ve arazinin rayiç bedelidir.

4 25. ( Yanıt B): 23. ( Yanıt E): Aralıksız envanter yöntemini uygulayan işletmeler her mal satışından sonra maliyet kaydı yaparlar. / 120 ALICILAR HS 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS 391 HESAPLANAN KDV HS / 621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HS 153 TİCARİ MALLAR HS / İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi ve değer olarak elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda kullanılacak hesap; KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI dır. Kuruluş ve örgütlenme giderleri, işletme faaliyet geçinceye kadar ya da gelişme için yaptığı ve karşılığında maddi bir kıymet edinilmeyen giderlerdir. Örneğin; sözleşmesinin hazırlanması için yapılan giderler, kuruluşla ilgili seyahat giderleri, kuruluş sırasında ödenen tanıtım ve reklam giderleri, hisse senedi basım ve çıkarma giderleri gibi Satılan mal, müşteri tarafından iade edildiğinde satış kaydıyla birlikte maliyet kaydının da düzeltilmesi gerekmektedir. / KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS BORÇ SENETLERİ HS (Senet düzenlenmesi veya keşide edilmesi ) / / 610 SATIŞTAN AİDELER HS İNDİRİLECEK KDV HS ALICILAR HS / 153 TİCARİ MALLAR HS SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ / NOT: Soruda malın daha önce nasıl satıldığı belirtilmemiş ise KREDİLİ SATIŞ varsayılır. 24. ( Yanıt E): Alacak senetlerinin vadesinden önce, lehdarı veya 26. ( Yanıt E): hamili paraya gereksinim duyabilir. Bu durumda, alacak senedini belli bir faiz karşılığında bankaya Bilindiği üzere VUK nun 281 ve 285. maddelerinde iktisadi işletmelere dahil alacak ve borçların değerlemesi düzenlenmiştir. Anılan maddelerle, alacak ve borçların mukayyet değerleri ile değerlenmesi esası getirilmiştir. Ancak yasada öngörülen şekilde bazı mükellefler zorunlu, diğer bir kısmı ise ihtiyari olarak senede bağlı alacak ve borçlarını değerleme gününün değerine getirebilmektedirler. Bu şekilde senede bağlı alacak ve borçların değerleme gününün değerine getirilmesi (Gerçeğe Uygun Değeri ile gösterilmesi) işlemine pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka ifade ile alacak ve borç senetlerini mukayyet değerlerinden, vadelerine ve faiz oranına göre değişen, bir meblağı düşmek suretiyle net bugünkü değere (değerleme günübilanço günü) ulaşılması reeskont işlemini ifade etmektedir. satar. Çünkü banka iskonto işleminde senedi iskonto ettirene kredi vermektedir. Bunun karşılığında, banka kredisi alandan faiz ile yaptığı giderlerin karşılığını tahsil eder. Banka, senede ilişkin faiz tutarı ile iskonto işlemi sırasında yaptığı giderleri ( FİNANSMAN GİDERLERİ) kestikten sonra geriye kalan tutarı senet sahibine öder veya işletmenin bankadaki hesabına aktarır. Bu bilgilere göre SENEDİN İSKONTO EDİLMESİNDE işletme tarafından yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: / BANKALAR HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS ALACAK SENETLERİ HS / 4

5 27. ( Yanıt E): 28. ( Yanıt D): ÖNEMLİ Bankalardan kredi kullanıldığında; / 100 KASA VEYA 102 BANKALAR 300 BANKA KREDİLERİ / 1. Ülkemizdeki vergi mevzuatı, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satın alınmasında yapılan noter, mahkeme, değer takdiri, komisyon giderleri ile Emlak ve Taşıt Alım Vergilerini maliyet bedeline eklemekte veya genel giderler arasında göstermekte işletmeleri serbest bırakmıştır. Bu giderler dışında kalan gümrük vergisi, taşıma ve montaj giderleri ile duran varlıkların kullanılabilecek duruma gelmeleri için yapılan bütün giderler duran varlıkların maliyet öğeleridir. Arsalar, üzerlerinde inşa edilen binalardan ayrı olarak muhasebeleştirilir. Diğer bir deyişle, arsalar ve binalar için ayrı hesaplar tutulmaktadır. Arsa ve bina toptan bir bedelle birlikte satın alınmışlarsa da muhasebeleştirme sırasında arsa ve binanın değerleri uygun yollarla saptanmalı ve ayrı hesaplarda muhasebeleştirilmelidir. Bir fabrika için kuruluş yeri olarak seçilen arsada, işletmenin işine yaramayan bir bina da varsa, işletme ilgili arsa ile binayı birlikte almak zorunda kalacaktır. Bu durumda, bina için ödenen bedel de arsanın maliyetine katılır. Bundan başka, arsayı fabrika inşaatına hazır duruma getirmek için işe yaramayan binanın yıkılması ve bina ile ilgili enkazın arsa üzerinden kaldırılması için yapılan harcamalar da arsanın maliyeti kapsamına girer. Yıkılan binanın enkazından herhangi bir gelir sağlanmışsa, bu gelir arsa maliyetinden çıkarılır. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi durumunda olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla satın alınan binek otoların KDV si indirilemez.söz konusu KDV ya maliyete eklenir ya da dönem gideri olarak kaydedilir. 29. ( Yanıt C): Bir işletmenin sahip olduğu malın bir kısmını satmak koşuluyla ve emanet olarak diğer bir işletmeye göndermesi işlemine KONSİNYE adı verilir. 30. ( Yanıt C): Temettü geliri tahsil edildiğinde; %10 daz az; / KASA DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR / En az %10 en fazla %50 ; / KASA İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ / %50 den fazla; / KASA BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR / 3. maddedeki açıklamaya göre yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir. / ARAZİ VE ARSALAR İNDİRİLECEK KDV KASA ALINAN ÇEKLER / 5

6 Tahvil Anapara Borç Taksitleri ve Faizleri hesabına aktarılır. 31. ( Yanıt B): Maddi duran varlık alındığında; / 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI veya 252 BİNALAR HESABI veya 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI veya 254 TAŞITLAR HESABI veya 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 100 KASA HESABI ( Peşin alınmış ise) 101 ALINAN ÇEKLER HS ( Çek ciro edilerek alınmış ise) 102 BANKALAR HS ( Mal bedeli mevduattan ödenmiş ise) 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS ( Çek keşide edilerek alınmış ise) 121 ALACAK SENETLERİ HS ( Bono / senet ciro edilerek alınmış ise) 321 BORÇ SENETLERİ HS ( Bono / senet ciro keşide edilerek alınmış ise) 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS ( Borçlanarak satın alındığında) Bu bilgilere göre yapılacak kayıt; / 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ / 33. ( Yanıt D): Poliçe bedelini ödeyen kimse kendisinden önce gelen borçlulardan aşağıdaki hakları kapsayan bir talep hakkına sahiptir. / İşletme, TL lik bir yarısı ve KDV sini peşin almıştır geri kalanını ise çek keşide ederek almıştır. Ayrıca makine için ödenen gümrük vergileri, taşıma ve montaj gideri TL dir Ödemiş olduğu tutarın tamamını, Ödeme tarihinden bu yana işleyen faizini, Yaptığı giderleri, Poliçe için ödediği komisyon ücretini. 34. ( Yanıt A): Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre; / TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR İNDİRİLECEK KDV KASA VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ / varlıkları gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. İhtiyatlılık olaylarında Kavramı temkinli karşılaşabileceği gereğince; muhasebe davranılması ve işletmenin risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler muhtemel gider ve zararları için karşılık ayırır, muhtemel gelir ve karları için ise 32. ( Yanıt E): gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER: Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerle, kamu iktisadi teşebbüslerinin uzun vadeli kaynak sağlamak amacıyla tahvil ihraç etmeleri durumunda, çıkarılan tahvil karşılığında alınan borcun izlendiği hesaptır. Çıkarılmış tahviller nominal değerleri üzerinden bu hesaba alacak yazılır. Bilanço gününden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksit ve faizleri 304 Bu bilgilere göre; TL değer kaybeden ticari mallar için yapılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: / 157 DİĞER STOKLAR HS KARŞILIK GİDERLERİ HS 153 TİCARİ MALLAR HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS /

7 35. ( Yanıt A): MALİYET MUHASEBESİ ( ) BORÇ TİCARİ MALLAR ALACAK Dönem Başı Mal Mevcudu Alış İadeleri Alış İskontosu Dönem İçi Mal Alışları Alış Giderleri Alış İade Giderleri Nakliye Gideri Sigorta Gideri Gümrük Vergisi 36. ( Yanıt C ): Üretimde çalışan işçilere ödenen sosyal nitelikli yardımlar Genel üretim giderleri içersinde yer alır. 37. ( Yanıt C ) : Soru kökünde birim satış fiyatının ve birim değişken maliyetin %10 artırılması durumunda başabaş noktası satış miktarında ne kadarlık bir değişim meydana getireceği sorulmuş. Soruda hangi unsur ile ilgili değişim isteniyorsa o unsur 2 kez hesaplanır (Artış/ azalış veya değişim isteniyorsa) o halde başabaş noktası satış miktarı 2 kez hesaplanır. I. Durum Yukarıda da belirtildiği gibi mal alımı sırasında ödenen nakliye gideri satın alınan malın maliyetini artırtığı için TİCARİ MALLAR hesabının borcuna kaydedilir. Söz konusu alış değişik şekillerde yapılabilir: Başabaş noktası satış miktarı= birim / TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV KASA (Peşin alış) ALINAN ÇEKLER ( Çek ciro edilerek alış) BANKALAR (Ödeme bankadan yapıldığında) VER.ÇEK.ÖDM.EMR. ( Çek keşide edilerek alış) ALACAK SENETLERİ ( Senet ciro edilerek alış) SATICILAR ( Kredili alış ) BORÇ SENETLERİ ( Senet/bono keşide edilerek II. Durum; Birim satış fiyatının ve birim değişken maliyetin %10 artırılması durumunda başabaş noktası satış miktarı Birim satış fiyatı: 15 x %10 (15 +1,5) = 16,5 TL Birim değişken maliyeti: 10 x %10 (10 +1)= 11 TL Başabaş Toplam Sabit Maliyetler noktası satış miktarı= Br.satış Fiyatı Br. Değişken maliyetler Alış) / Başabaş noktası satış miktarı= Soruda malın yarısı kredili yarısının da senet düzenlenerek satın alındığı belirtildiğine göre SATICILAR hesabı ve BORÇ SENETLERİ hesabına alacak kaydı yapılacaktır. Satın alınan malın nakliyesi ile ilgili olarak ortaya çıkan borç ise DİĞER TİCARİ BORÇLAR hesabına alacak kaydedilmelidir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: TL = BR 16,5 TL 11 TL II. Durum - I. Durum TL TL= satış miktarı TL azalmıştır. / TİCARİ MALLAR Alış Bedeli Nakliye Gideri İNDİRİLECEK KDV SATICILAR BORÇ SENETLERİ DİĞER TİCARİ BORÇLAR Nakliye Firmasına Olan Borçlar / Başabaş noktası 38. ( Yanıt B ) : Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın üretimle ilgili tüm giderlerin üretilen mamullerin maliyetine yüklendiği maliyet sistemi tam maliyet sistemidir. Maliyet= DİMM GİD + DİG + GÜG ( Değişken +Sabit) 7

8 39. ( Yanıt E ) : Başabaş Noktası ile ilgili olarak yanlış bilgi isteniyor. Seçenekleri tek tek incelemek gerekirse; a) Başabaş noktası, toplam gelirin toplam maliyete eşit olduğu noktadır. (Doğru) b) Satış fiyatındaki artışlar, katkı payını artırarak başabaş noktasını daha düşük satış hacimlerine indirir.( Doğru: katkı payı= br.satış fiyatı Br. Değişken maliyet ise; Satış fiyatındaki artışlar, katkı payını artırır. Başabaş noktası hesaplanırken sabit maliyetler katkı payına bölünür, katkı payı ne kadar büyürse Başabaş noktası daha düşük çıkacaktır. Ör: 100/10=10 iken 100/ 20= 5 tir. ) c) Sabit maliyetlerin değişmediği durumlarda, katkı oranı azaldıkça başabaş noktası tutarı artar. (Doğru) d) Birim değişken maliyetteki artış, katkı payını azaltarak başabaş satış miktarını artırır. (Doğru) e) Satış hacmi sabitken, fiyat düşürüldüğünde başabaş noktası değişmez.( Yanlış; satış hacmi sabitken, fiyat düşürüldüğünde başabaş noktası azalır.) Dönemin üretim miktarı - Dönem başı stok+ Dönem sonu stok 600 birim 20 birim + 30 birim =610 birim 42. ( Yanıt C ) : G Üretim İşletmesi dönem sonunda genel üretim giderlerine ilişkin olarak TL tutarında olumsuz verimlilik farkı olduğunu saptamıştır. İşletme, dönem sonunda genel üretim giderlerine ilişkin bu farkı kapatmayarak, gelecek yılın farkları ile mahsup etmeye karar vermiştir. Bu durumda, işletmenin genel üretim giderleri verimlilik farkına ilişkin olarak yapması gereken kayıt aşağıdaki gibidir; / GENEL ÜRETİM GİDERİ VERİMLİLİK FARKI MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI / 40. ( Yanıt A ) : Fiili veya planlanmış satış hacmi ile başabaş noktası satış hacmi arasındaki fark Güvenlik marjı dır. B FARK HESAPLARI Olumsuz olumlu Farklar Farklar A 41. ( Yanıt D ) : Bütçelenmiş satış miktarı birim birim birim birim Olumsuz verimlilik farkı verimlilik farkları hesabına borç kaydedilir. Hesap kapatılmayacağına göre; yapılan kayıtta borç kaydedilecektir. Gelecek yılın farkları ile mahsup etmeye karar verildiği için MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HES. kullanılacaktır. Fark kapatılsaydı soruda farkı hangi hesaba alacağına ilişkin bilgi olurdu. (151,152,620 ) kodlu hesaplara aktarılırdı. İşletme her dönem sonunda dönem için bütçelediği satışların %5 i kadarlık stok miktarını elinde bulundurmak istemektedir. 1. dönemin sonunda 2. dönemin stok miktarının %5 i kadar stok bulunduracaksa 1. dönem için Dönem sonu: 400 x %5= 20 br 1. dönemin dönem sonu 2. dönemin dönem başı stokuna eşittir o halde; 2. dönem için dönem başı stok: 20 br 2. dönem için dönem sonu stok: 600 x %5 =30 br 43. ( Yanıt B ): A mamulünün genel üretim giderleri; 40 hazırlık X1.000 TL/hazırlık= TL 50 sipariş X 500 TL/sipariş = TL TL ikinci üç aylık dönem itibariyle bütçelenen üretim miktarı 8

9 44. ( Yanıt D ): I. Dağıtım sonunda gider yerinde toplanan giderleri, sadece esas üretim gider yerleri ile dönem gider yerleri ve varsa yatırım gider yerleri arasında dağıtan gider dağıtım yöntemi Basit dağıtım yöntemi dir. 50. ( Yanıt E) : Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin yatay analiz olarak da adlandırılmasının nedeni Finansal tablolardaki her bir kalemin yıllar itibarıyla karşılaştırılarak incelenmesidir. 51. (Yanıt B) Net satışların %60 ise; Bu durumda; 45. ( Yanıt A ): Birim Değişken Maliyet= Toplam Maliyetlerdeki Değişme/ Faaliyet hacmindeki değişme TL TL Birim Değişken Maliyet= saat saat 0,60 = Brüt satış karı Net satışlar 0,60 = Brüt satış karı Birim Değişken Maliyet= 1 TL/saat Brüt satış karı = 0,60 X = TL 52. ( Yanıt D ) : Net işletme sermayesi = Dönen varlıklar KVYK olarak ifade edilir. FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ ( ) 46. ( Yanıt D ) : Oran analizinde, hesaplanan oranların karşılaştırılarak daha anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi için kullanılan standart oranlar şunlardır; Tarihi Standart Oranlar Sektör veya Sanayi Standart Oranları İdeal veya Hedef Standart Oranlar Bütçe Standart Oranları I Duran varlıkların peşin satışı Duran varlıkların peşin satılması durumunda ; dönen varlıklar artar. Fakat kısa vadeli yabancı kaynaklarda bir değişme olmadığı için Net işletme sermayesi artar. II Kredili mal alış Mal alışı olduğu için, dönen varlıklar artar. kısa vadeli borçlanmadan dolayı kısa vadeli borçlar artar. Aynı tutarda arttığı için net işletme sermayesini değiştirmez. 47. ( Yanıt C ) : Ticari yaşamın gereklerine ve muhasebe kuramı ve uygulamalarına göre hazırlanan bilânçolara ticari bilanço adı verilir. Bu bilânçoların hazırlanmasında vergi yasaları ve ilgili yasal düzenlemeler belirleyici değildir. III Kısa vadeli alacakların tahsil edilmesi Kısa vadeli alacakların tahsil edilmesi durumunda, dönen varlıklarda değişme olmaz. Net işletme sermayesi de değişmez. 48. ( Yanıt A) : Belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen finansal tabloya Fon Akış Tablosu adı verilir. 53. ( Yanıt E ) : Satışları sürekli sermayesi Aktif devir hızı 49. ( Yanıt A ) : Peşin mal ve hizmet alışı ise, nakit kullanımıdır. Alacakların tahsil edilmesi, nakit kaynağıdır. Demirbaşların peşin satılması, nakit kaynağıdır. Yeniden değerleme yapılması, nakit kaynağıdır. Nakden sermaye artırılması, nakit kaynağıdır TL TL 2 Aktif devir hızı = Net satışlar Aktif 2 = Aktif 2 x Aktif = Aktif = TL olarak bulunur. 9

10 Aktif MUHASEBE DENETİMİ ( 56 70) Pasif Aktif topl K.V.Y.K. U.V.Y.K. Öz kaynak Pasif topl. 56. ( Yanıt D ): Bağımsız denetçinin, bağımsız denetim kanıtı temininde işletme yönetimi beyanlarının kullanımında ve değerlendirilmesinde tüm işlem ve olayların kayıtlara yansımış olması tamlık kavramı ile ilgilidir ( Yanıt C ): Pür denetim faaliyetinden farklı olarak bir yönetsel danışmanlık şeklinde nitelendirilen Not: Sürekli sermaye = U.V.Y.K. + Öz kaynaklar denetim türü faaliyet denetimidir. Faaliyet ( Verimlilik - Performans ) Denetimi: Bir işletmenin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlemek ve denetlemek amacıyla, bu faaliyetlere ilişkin belirlenen yöntem ve uygulamaların gözden geçirilmesidir. Faaliyet denetimi sonuçları verimlilik standartları ile karşılaştırılarak, işletmenin belirlemiş olduğu faaliyet hedeflerine ya da sektör standartlarına ulaşılıp ulaşılmadığı ölçüldüğünde bu denetime verimlilikperformans denetimi de denir. Vergi inceleme elamanlarının imalat işletmelerinde randıman oranı dikkate alınarak yaptıkları denetim örnek verilebilir. Cari oran likidite oranı = stok kvyk 3 2 = stok = stok Stoklar = TL olarak bulunur. Stok devir hızı = Net satışlar = = 6 Ort. Stoklar Stok devir hızı = 6 olarak bulunur. 58. (Yanıt C ): Sürekli denetim çalışmasında denetçi, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun düzenlendiği konusunda bir denetim görüşüne ulaşabilmek için iç kontrol sistemini kuramaz ve çalıştıramaz. 54. ( Yanıt C ) : Aktif = pasif = dönen varlık + duran varlık Aktif= pasif = = Yabancı kaynaklar = Pasif Özkaynaklar = = (Yanıt E ): Pazar fiyatları faaliyet risklerinden biri değildir. Pazar fiyatları finansal risklerden biridir. İşletme riskleri dört alt başlıkta toplanabilir.bunlar; Kaldıraç Oranı = Top Yab.kaynaklar / Pasif Kaldıraç Oranı = / = % ( Yanıt A ) : Öz kaynak karlılığı = Dönem Net karı Öz kaynak Öz kaynak karlılığı = = 0, GENEL DIŞSAL RİSKLER FAALİYET RİSKLERİ FİNANSAL RİSKLER Kurumlaşama ma Riskleri Yasal Yükümlülükler Politik Gelişmeler Pazar Fiyatları Örgütlenme Riskleri Teknolojik Değişiklikler Satış Riskleri Müşterilerin Kredibiliteleri Yönetim Riskleri Doğal Afetler Üretim Riskleri Likidite Riskleri İletişim Yapısı Politik Gelişmeler Tedarik Riskleri - İletişim Kültürü

11 60. (Yanıt D ): Denetim planının yapılması denetimi tamamlama çalışmalarından biri değildir. 65. (Yanıt C ): Müşteri seçimi ve işin kabulü, denetim anlaşmalarının yürütülmesi ve bulgulara bağlı olarak denetçi görüşünün açıklanması şeklindeki işlemler dizisine denetim süreci adı verilir. Denetimi tamamlama çalışmaları şunlardır; 1. Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden geçirilmesi 2. İşletmenin geleceğiyle ilgili muhtemel belirsizlikleri değerlendirme (Şarta bağlı borç ya da Zaraların değerlendirilmesi) 3. İşletmeyle ilişkili kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemleri belirleme ve inceleme 4. Genel analitik testlerin yapılması 5. Denetim programının son kez gözden geçirilmesi Yönetim teyit mektubunun alınması ( Yanıt B ): Sermaye piyasasında bağımsız denetim uygulamalarına göre kıdemli denetçi unvanının kazanılması için fiilen en az 6 yıl mesleki deneyim şartı aranmaktadır. Denetimde Ünvanları 62. (Yanıt C ): Yeterli ve kaliteli denetim kanıtlarının toplanması amacıyla izlenen yollara genel olarak denetim işlemleri adı verilir. 63. (Yanıt E ): Denetçinin mesleki deneyimi denetim raporunun türünü ve kapsamını belirleyen faktörlerden biri değildir. Denetçilerin 67. (Yanıt B :) İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı kanaatine varması sonucu oluşan riske alfa riski adı verilir. 64. (Yanıt C ): Tespit riski ( Bulgu ) denetim riskinin unsurlarından biridir. Denetim riskinin unsurları şunlardır; DENETİM RİSKLERİ Denetlenen müşterinin mali tablolarının önemli ölçüde hata ve düzensizlik içermesine rağmen denetçinin bunlar hakkında olumlu görüş verme veya isabetsiz görüş verme olasılığıdır. Denetim riski 3 tür risk sonucu ortaya çıkar; DR = YR x KR x BR ( TR) (Tespit Alacak Sorumlu Ortak Başdenetçi: Bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup baş denetçi ünvanına haiz ve denetim çalışmasına kuruluş adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişidir. Başdenetçi: Bu ünvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl deneyim Kıdemli denetçi: Bu ünvan için en az fiilen 6 yıl Denetçi: Bu ünvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl deneyim şarttır. Denetçi Yardımcıları : Bağımsız denetim kuruluşu tarafından en az fiilen 2 yıl süre ile staja tabi tutulurlar. Stajer Denetçi: 61. (Yanıt B ): Geçmiş yıllara ilişkin bağımsız denetim ücretinin, geçerli bir nedenden dolayı, müşteri tarafından ödenmemesi bağımsız denetçinin bağımsızlığını ortadan kaldıracak hallerden biri değildir. DR= Denetim Riski YR= Yapısal Risk KR= Kontrol Riski BR= Bulgu Riski Edememe riski) Yer DR = YR x KR x BR ( TR) Riski-Tespit 11

12 1. Yapısal Risk: İyi bir muhasebe ve iç kontrol sistemi olmadan doğabilecek hataların toplamıdır.iç kontrol sisteminin devrede olmadığı ya da çalışmadığı varsayımı altındaki risktir. İşletmenin dış çevresinin faaliyetlerinin ve işletmenin kontrol yapısının neden olabileceği risklerdir. Yanlış kabul riski: Örneklem sonuçları hesap kalanlarında bir maddi hata olmadığını desteklemekle birlikte, maddi bir hata olması riskine yanlış kabul riski adı verilir. 2. Örneklem dışı risk: Denetçinin yanlış planlama yapması, örnekleme yöntemini yeterince iyi uygulamaması veya zaman baskısı gibi nedenlerle oluşan risktir. Yapısal Riski Arttıran Unsurlar: Muhasebeleştirme ve değerleme yöntemlerinde farklı muhasebe politikası uygulayabilme olanakları. Hesaplama ve sayısallaştırma olanakları açısından zorluklar veya karmaşıklıklar. Hesap kalemlerinin büyüklüğü ve diğer hesaplarla ilişkisi. Varlıkların kolayca çalınabilir, işletme dışına kolay çıkarılabilir olma gibi özellikleri arttıkça bu risk de 68. (Yanıt C ): Bilanço tarihi itibariyle varlıkların ve borçların var olup olmadığının belirlenmesi gerçeklik( vaarolma) kapsamına girmektedir. 2. Kontrol Riski: İyi bir muhasebe ve iç kontrol sistemi sayesinde önlenenler çıktıktan sonra, hala kalan risklerdir.iç kontrol ve muhasebe sistemi sayesinde de önlenemeyen veya fark edilemeyen hatalardan kaynaklanan risklerdir. İç kontrol sistemi ne denli iyi ise bu riskler azalır. İç kontrol sisteminin etkinliği azaldığı sürece bu risk de artar. Genel Denetim Amaçları / Hedefleri Denetim çalışmalarında hedefler şunlardır; 1. Gerçeklik (Varolma): Bilançoda gösterilen varlıklar veya borçların gerçekten var olup olmadıklarına yönelik tespittir. Fiilen mevcut olmayan varlıklar veya hukuken ödenmeyecek borçlar bilançoda yer almazlar.olmayan borçlar veya varlıklar bilançoda yer almazlar. (Mevcut mu?) YR x KR = THİ ( Toplam Hatalı İşlem) 3. Bulgu Riski: Kontrol sistemleri sayesinde önlenemeyen veya bulunamayan hatalardan kalan ve denetçinin de denetim teknikleri uygulayarak ortaya çıkaramadığı hata ve hilelerden doğan risktir. Mali tablolardaki hata ve hilelerin denetçi tarafından bulunamama riskidir. 1. Örneklem riski : Denetçinin oluşturduğu örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olma olasılığına örnekleme riski adı verilir. Örnekleme riski ise dört alt başlıkta toplanır. 2. Bütünlük (Tamamını Kapsama Tamlık):Denetçi bilançoya veya gelir tablosuna geçmeyen hiçbir hesap kaleminin olmadığını, tüm varlık ve yükümlülüklerle birlikte, tüm gelir ve giderlerin de mali tablolara yansımış olduğunu araştırır. Bunu kanıtlayabilmek için kanıt toplar. Kanıt toplama çalışmalarının hedefi mali tablolarda gereken her unsurun yer aldığını ortaya çıkarmaktır. (Kayıtdışı işlemler ve Gizli hesaplar var mı?) Alfa riski: İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı kanaatine varması sonucu oluşan risktir. Beta riski: Denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde, güvenilir olduğu kanısına varması sonucu oluşan risktir. Yanlış ret riski: Örneklem sonuçları hesap kalanlarında maddi bir hata olduğunu desteklemekle birlikte, maddi bir hata olmaması riskine yanlış ret riski adı verilir. 3. Mülkiyet ( Sahiplik ve yükümlülükler- Hak Sahibi - Mükellef Olma): Bilanço tarihi itibariyle sadece işletmeye ait varlık unsurları ve borçlar bilançoda yer alabilir. Mülkiyete konu olmayan veya mülkiyeti işletmeye ait olmayan kalemler bilanço da yer almaz. (Ait mi? konsinye mallar gibi) 4. Açıklama : Mali tablolarda veya dipnotlarda yer alan 5. bilgiler işletmenin finansal durumunu gerektiği şekilde göstermelidir. Geçmişteki Bir Olaydan Kaynaklanma: Mali tablo kalemleri hesap dönemi içindeki olayların veya işlemlerin birer yansımasıdır. 12

13 Doğru Değerleme: Denetçinin hedefi, mali tablolarda yer alan bir varlık veya yükümlülüğün doğru değerlendiğinin ortaya çıkarılmasıdır. SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, Uluslar arası Muhasebe Standartları, Bankalar Tekdüzen Muhasebe Sistemi ne belirlenen değerleme ölçüleridir. Dönemsellik ( Zamanlılık) : Bir işlemin doğru rakamlarla kayda alındığı ve raporlandığı, gelir ve giderlerin ise dönemsellik ilkesine uygun olarak mali tablolara yansıdığının ortaya çıkarılması ile ilgilidir. Standartlara Uygun Sınıflama: Hesap kalemlerinin mali tablolarda doğru sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını, dipnotların standartlara uygun ve yeterli olup olmadığını araştırır. Denetçi işletme hangi muhasebe sistemine bağlı kalarak mali tabloları düzenlemek zorunda ise denetçi de belirlenen veya işletmeye uygun formata uygun bir mali tablo sınıflaması yapılıp yapılmadığını araştırır. Kayıtsal Doğruluk: İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilmesini, hesapların doğru tarafına ve doğru tutarda kaydedilmesini ifade eder. MUHASEBE STANDARTLARI ( ) 71. ( Yanıt C): Maddi duran varlık kalemlerinin günlük bakım maliyetleri aktifleştirilmez Maddi duran varlık kalemlerinin günlük bakım maliyetleri giderleştirilir. 72. ( Yanıt B): Finansal durum tablosu BİLANÇO Performans tablosu GELİR TABLOSU NAKİT Finansal yapıdaki değişimi gösteren tablo AKIŞ TABLOSU 73. ( Yanıt D): Olağanüstü (olağandışı) gelir veya giderlere gelir tablosunda yer verilmez. 74. ( Yanıt B): 69. ( Yanıt A ): Denetçi, aracı kurumlara gönderme ihtiyacı duymaz. 70. ( Yanıt D ): Bağımsız BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR mutabakat mektubu Bilanço tarihinden Bilanço tarihi itibariyle ilgili olayların sonra düzeltme var olduğuna ilişkin kanıtları gösteren gerektiren koşulların bulunduğu durumlardır. olaylar denetim kanıtının uygunluk ve ölçümü ölçüsü ise yeterliliktir. Bilanço kalitesinin miktarının tarihinden İlgili olayların bilanço tarihinden sonra sonra düzeltme ortaya çıktığını gösteren koşulların gerektirmeyen bulunduğu durumlardır. olaylar 75. ( Yanıt A): İhtiyaca uygunluk: Finansal bilgi kullanıcılarının ekonomik kararlarının geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardımcı olmak yada geçmişteki olayları algılamalarını teyit etmek veya düzeltmek suretiyle etkilemesidir. 13

14 81. (Yanıt B): Tüm piyasada tek bir girişimcinin egemen olması durumunda tek satı karşısında çok alıcının bulundu bir piyasa türü karşımıza çıkacaktır. Bu tür piyasalara monopol denir. EKONOMİ ( ) 76. (Yanıt A): Birbirinin yerine kullanılabilen ve dolayısıyla bir malın fiyatı yükseldiği zaman tüketiciler diğer maldan daha çok almaya başladıkları mallar ikame mallardır. 82. (Yanıt B): Bazı oligopolcülerin fiyatı belirlerken işbirliği yaptıkları, piyasada lider konumundaki firmanın fiyatı belirlediği ve diğer firmaların da belirlenen bu fiyatı izlediği modeli üzerine kurulan teori Fiyat önderliği teorisi dir. 77. (Yanıt E): Bu tarz sorularda, her seçenek birer birer değerlendirilmelidir; Talep eğrisi yatay eksene paralelse talebin fiyat esnekliği sıfırdır ifadesi yanlıştır, çünkü; Talep eğrisi yatay eksene paralelse talebin fiyat esnekliği sonsuzdur. Talep eğrisi dik ise talebin fiyat esnekliği 1 olur. ifadesi yanlıştır, çünkü; Talep eğrisi dik ise talebin fiyat esnekliği 0 olur. Talep eğrisi pozitif eğilimli ise talebin fiyat esnekliği sonsuz olur ifadesi yanlıştır, çünkü; Talep eğrisi pozitif eğilimli olmaz. Talep eğrisi yatay eksene paralelse talebin fiyat esnekliği 1 olur ifadesi yanlıştır, çünkü; Talep eğrisi yatay eksene paralelse talebin fiyat esnekliği sonsuzdur. Talep eğrisi yatay eksene dik ise talebin fiyat esnekliği sıfırdır ifadesi doğrudur. 83. (Yanıt A): Efektif döviz kuru, ulusal paranın ülkenin başlıca ticaret ortaklarının paralarıyla olan kurlarının ağırlıklı ortalamasına eşittir. 84. (Yanıt C): Ödemeler bilançosunun temel hesap grupları şunlardır; Cari İşlemler Hesabı (Otonom İşlemler), mal ve hizmet akımları ile ilgili işlemler kaydedilir. Sermaye Hesabı (Otonom İşlemler), sınır ötesi sermaye işlemleri kaydedilir. Resmi Rezervler Hesabı(Denkleştirici İşlemler) Merkez Bankasının piyasaya müdahale nedeniyle yaptığı döviz alım satım sonucunda ülkenin resmi rezervlerindeki değişmeyi gösterir. Bu durumda, resmi rezervlerin artıp azalması ödemeler bilançosunda denkleştirici veya dengesizlik giderici işlemlerdir. 78. (Yanıt C): Ortalama Maliyet; toplam maliyet kavramının toplam çıktı miktarına bölünmesiyle ulaşılır. 79. (Yanıt C): Fiyat farklılıklarından yararlanmak amacıyla eş anlı alım-satım gerçekleştirilmesi durumu arbitraj olarak adlandırılmaktadır. 85. (Yanıt D): TC Merkez Bankası para politikasını yönetmede kullandığı araçlardan zorunlu devir oranlarıyla ekonomide kazanılan dövizlerin belli bir oranının kendisine satılmasını öngörmektedir. 80. (Yanıt E): Faiz değişmelerinden yararlanarak yüksek gelir elde etme amacıyla servetin bir kısmının elde tutulması durumu spekülasyon güdüsüyle para talebi olarak adlandırılır. 14

15 94. (Yanıt A ): 3568 Sayılı Kanuna göre soruda verilen unvanlardan 5 tanesi bir meslek unvanı değildir Sayılı Kanuna göre meslek unvanları şunlardır; a. Serbest muhasebeci mali müşavir b. Yeminli mali müşavir MALİYE ( ) 86. (Yanıt E): Fizyokrasi liberalizmin öncülerindendir. 87. (Yanıt D ): Gerçek artış nedenleri Savaş ve savunma harcamaları Nüfus artışı Teknik ilerlemeler. Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler Bütçe yöntem ve tekniğindeki görünüşte artış nedenidir. 95. (Yanıt B ): Oda Genel Kurulu 3 yılda bir mayıs ayı içerisinde toplanır. değişmeler İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( ) 96. (Yanıt E ): Son 60 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarından biri değildir. 88. (Yanıt E ): Türkiye'de Bütçe Komisyonu 40 üyeden oluşur. ( 25 i iktidardan 15 i muhalefetten olmak zorundadır.) 89. (Yanıt A ): Vergi yasalarında yer alan en az geçim indirimi tutarının yüksek tutulmak istenmesi: Adaletin sağlanması= sosyal amaç; hazineyi vergi kaybına uğratması:mali amaç 97. (Yanıt B ): Süreksiz iş sözleşmesi yazılı yapılması gereken iş sözleşmelerinden biri değildir? Yazılı yapılması gereken sözleşmeler şunlardır; 1. Çıraklık sözleşmesi Yani sosyal ve mali amacı çatışmaktadır. 90. (Yanıt B ): Mükelleflerin vergi oranı yüksek olan mallar yerine, vergi oranı düşük olan ikame malları tercih etmeleri verginin Karar (beyan) etkisiyle açıklanır. MESLEK HUKUKU ( ) 91. ( Yanıt D ): Birlik haksız rekabetle mücadele kurul üyeleri en az 5 yıl kıdemli meslek mensupları arasından birlik yönetim kurulu tarafından görevlendirilir Gazeteci sözleşmesi Takım sözleşmesi Toplu sözleşme Gemi adamı sözleşmesi 6. Belirli süreli iş sözleşmesi (bir yıl ve üzeri olanlar 7. Çağrı üzerine sözleşmesi çalışmayı öngören iş 98. (Yanıt C ): İş mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı temyiz için Yargıtay a başvurulur. 92. (Yanıt E ): Sınav Yönetmeliğine göre revizyon serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav konularından değildir. 99. (Yanıt D ): Türkiye de Cumhuriyetin kurulmasından sonra yürürlüğe giren ilk İş Kanunu 3008 Sayılı Kanundur. 93. (Yanıt C ): 3568 Sayılı Kanun'a göre, Oda'nın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu konuda Genel Kurul'a rapor vermek Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulunun görevidir ( Yanıt B ): İş kazası ve meslek hastalıkları kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek için prim gün sayısı aranmaz. 15

16 108. ( Yanıt E ): Beyana dayalı vergilerin ödenmemesi durumunda gecikme zammı, ikmalen resen idarece tarh edilen vergilerin ödenmemesi durumunda ise gecikme faizi uygulanmaktadır. VERGİ HUKUKU ( ) 101. ( Yanıt D ): Telif hakları ile ilgili hükümler şöyledir. a) Telif hakkı sahibi veya kanuni mirasçısı telif haklarını, ister kiralasın ister satsın kazanç Serbest meslek kazancıdır. b) Telif hakkı sahibi değil üçüncü şahıslar tarafından telif haklarının, satılmasından doğan kazanç Diğer kazanç ve irat tır. c) Telif hakkı sahibi değil üçüncü şahıslar tarafından telif haklarının, kiralanmasından doğan kazanç GMSİ dır ( Yanıt A ): İcra takibi durumu demek icra memurunun işyerine gitmesi demektir dolayısı ile memurun gitmesi ile vergi borcu sona ermez ( Yanıt B ): Yoklama yapmaya yetkili olanlar a) Yoklama memurları b) Vergi dairesi müdürleri c) İncelemeye yetkili olanlar d) Özel olarak yoklama ile görevlendirilenler e) Gelir uzmanları 102. ( Yanıt E ): Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi, kurumlar vergisi kanun unda yazmaktadır. Adres değişikliğini bildirme süresi ise Vergi Usul Kanun unda yazılmaktadır. Bu sebepler bu sürelere Kanuni süre veya yasal süre denilmektedir. TİCARET HUKUKU ( ) 103. ( Yanıt B ): Borçlunun ölümü durumunda icra takibi 3 gün durur. B seçeneği üç ay dediğinden yanlıştır (Yanıt D): Anonim şirketler esas sermayeli şirketlerdir. Esas sermaye sistemi, ortakların şirket içindeki konumu ve sorumluluk rejiminin meydana getirdiği bir zorunluluktur. Yani anonim şirketin sermayesi kuruluş aşamasında belli olmak zorundadır. Bu anlamda şirketin kuruluşunda taahhüt edilen sermayeye ESAS SERMAYE adı verilir ( Yanıt A ): Beyan Süresi =Ödeme Süresi Memleketi Terk Ölüm 15 gün 4 ay 112. ( Yanıt B ) : Komandit şirketlerde; komandite ortaklar kollektif şirket ortakları ile benzer nitelikte sorumluluk ve yetkiye sahiptirler. Komandite ortaklar gerçek kişilerden oluşur. Komandite ortaklar, şirket borçlarından ikinci dereceden sınırsız ve müteselsil sorumludurlar. Ayrıca şirketin temsil ve idaresi de komandite ortaklara aittir ( Yanıt C ): Ödenmemiş vergi alacakları için uygulanabilecek yaptırımlar şunlardır. a) Gecikme zammı b) Gecikme faizi c) Haciz (icra) 113. ( Yanıt D ) : Ticari mümessil, bir ticari işletme ve esnaf işletmesi sahibi tarafından işletmenin işlerini idare ve işletmenin imzasını kullanarak vekâleten imza atmak üzere açık veya örtülü olarak kendisine yetki verilen kimsedir. Ticari mümessil atandığı işletmenin imzasını kullanarak hem olağan hem de olağanüstü işlemleri yapma yetkisine sahiptir. Ancak ticari mümessil işletmenin gayrimenkulleri üzerinde üçüncü kişiler lehine irtifak hakkı tesis edemez ( Yanıt B ): Ödeme emri beyana dayalı vergiler de olur. Mükellefin beyana dayalı vergilere karşı dava açmaması lazımdır. Mükellef buna rağmen dava açarsa ve kaybederse borcunu % 10 zamlı öder ( Yanıt E ): Belge ibrazı dolayısı ile mükellefe yazı ile verilen 15 günlük süre kanuni süre değil idari süre dir. 16

17 114. ( Yanıt C ) : Müktesep (kazanılmış) hak; bir kişinin edinmiş olduğu hakkın onun iradesi dışında elinden alınamamasıdır. Anonim şirketler hukukunda müktesep haklar özel bir öneme sahiptir ve genel kurulun ana sözleşmeyi değiştirmesinin sınırını oluşturur. Çünkü TTK na göre, aksine ana sözleşmede hüküm olmadığı takdirde genel kurul belli koşullarda ana sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir. Ancak pay sahiplerinin bu sıfatla sahip olduğu müktesep haklarda rızası olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz. Müktesep haklar; kanun veya ana sözleşme hükümlerine göre, genel kurul veya yönetim kurulu kararlarına tabi olmayan ve genel kurulun toplantılarına katılma hakkından doğan, özellikle üyelik, oy kullanmak, iptal davası açmak, kar payı almak ve tasfiye sonucuna katılmak gibi haklardır ( Yanıt B ): : Hata, hile, ikrah (korkutma) gibi sebeplerle, kişinin iradesi ile beyanı arasında istenmeden meydana sakatlığı gelen adı uyumsuzluk verilir. İrade hallerine irade sakatlığında iptal edilebilirlik söz konusudur. Zarar gören taraf 1 yıl içinde sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip olup bu süre içerisinde hakkın kullanılmaması sözleşmeyi geçerli hale getirir ( Yanıt D) : bir hukuki işlemin yetkili bir makam ya da şahıs önünde, yasaları aradığı usul ve koşullara uygun olarak yapılması zorunluluğu, RESMİ ŞEKLE TABİ İŞLEMLER için söz konusudur ( Yanıt D ) : Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir. Bu anlamda; Poliçe emre yazılı veya nama yazılı, Bono emre yazılı, Çek ise emre yazılı, nama yazılı veya hamiline yazılı düzenlenebilir ( Yanıt E ) : Ariyet sözleşmesi kullandırma borcu doğuran sözleşmelerden birisidir. BORÇLAR HUKUKU ( ) 116. ( Yanıt B ) : Taraflar arasında, hukuksal işlemlerden, haksız fiilden veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan ve tarafların bir şey vermek, bir şey yapmak veya bir şeyden kaçınmak zorunda oldukları hukuksal ilişkidir ( Yanıt D ) : Borçlar Kanunu na göre borcun ifa yerini taraflar kendi iradeleri ile serbestçe belirleyebilirler. Borcun ifa yerinin taraflarca kararlaştırılmamış olduğu durumlarda; Para borçları alacaklının ikametgâhında, Belirli bir şeyin teslimini öngören borçlar sözleşmenin yapıldığı sırada o şeyin bulunduğu yerde, Diğer tüm borçlar (cinsi ile muayyen) ise borçlunun ikametgâhında ifa edilir. 17

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı