DEHA EĞİTİM KURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEHA EĞİTİM KURUMLARI"

Transkript

1 D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) 6. ( Yanıt B ): A da şehrin göbeği göbek insandan şehre aktarılmış C de kör bıçak körlük insandan bıçağa aktarılmış D de dağların başı baş insandan dağa aktarılmış E de kilidin dili dil insandan kilide aktarılmış B seçeneğinde bu tarz kullanılan bir sözcük yoktur. 7. ( Yanıt B ) : kolay kanmama, başkalarını kandırma ve ufak tefek oyunlarla amaca ulaşmadır. Bu yapıdaki kişiler, çaba göstermeden amaçlarına ulaşmak isterler. cümlelerinde altı çizili ifadelerden de yola çıkarak boşluklara gelecek en uygun sözcüğün KURNAZLIK olduğu görülür. TÜRKÇE ( 1 7 ) 1. ( Yanıt D ) : Boğulayazdı boğul-a+yaz-dı (yaklaşma) 2. ( Yanıt B ) : Kaynaştırma sesleri: Y, Ş, S, N A) Pire-y-e C) Öfke-y-le D) üfle-y-erek E) ne-s-i Körle yatan şaşı kalkar. cümlesinde kaynaştırma sesi yoktur ( Yanıt D ): A da Ancak bir mucize kurtarır bizi. (sadece) B de Bitkiler ancak güneşli ortamlarda gelişebilir. (sadece) C de Bu elbiseye ancak seksen milyon veririm ben. (sadece) E de Sizinle ancak önerdiğim koşullarla anlaşabiliriz. (sadece) D de Motoru ancak yarına onarabiliriz. (zar zor, güç bir şekilde) MATEMATİK ( 8 15 ) 8. ( Yanıt E ) : b nin hangi aralıkta olduğunu bulmak için a nın uç değerleri verilen denklemde yerine yazılır. a = -4 için 3.(-4) b + 2 = 0 ( Yanıt D ): Bir saat içinde koca ev yandı, bitti. (tutuştu) Sıcak tavaya dokununca eli yandı. (acıdı) Derdim çoktur, hangisine yanayım? (üzüleyim) Soğanın acısından gözlerim yandı. (acıdı) Konsere gidemeyince biletlerimiz yandı. (geçersiz oldu) yanmak fiili dört farklı anlamda kullanılmıştır. a = -2 için 3.(-2) b + 2 = 0 b = -10 bulunur. b = -4 bulunur. -4 te eşitlik olduğu için kapatılır, -2 de eşitlik olmadığı için açık şekilde gösterilir. Çözüm aralığı [ - 10, -4) bulunur. 9. ( Yanıt B ): Değerlendirme bir varlık, olgu, durum, kavram hakkında bir görüşün, tespitin ortaya konmasıdır. Değerlendirmede iyi veya kötü, eksik veya fazla olan bir yan belirlenir. A) Tanpınar ın şiirlerinin temasını, Valery den aldığı söylenir. (bilgi iletilmiş) C) Sanat, çağına uygun olarak oluşturulursa başarı kazanır. (öneri yapılmış) ( Yanıt A ) : Bir denklem sisteminin sonsuz çözümünün olması için bütün katsayılar birbirine eşit olmalıdır. 3 m n buradan m = -12 ve n = 21 bulunur. m + n = = 9 1

2 10. ( Yanıt C ) : (1 3x 2 5 xy 8 y 2 3x x ( )t 10 8y -y 40 t ) 100 her iki tarafın logaritması alınırsa süre 20 yıl olarak bulunur. Buna göre çarpanlar (3x + 8y).(x y) bulunur. Seçeneklerde 3x + 8y olduğu için cevap C seçeneğidir. 15. ( Yanıt B ) : %30 karla liraya satılan bu malın alış fiyatı 11. ( Yanıt B ) : Verilen bölümlü ifadelerin hepsinin eşit olması için ortak bir sayıda eşitlemeye çalışalım. Mesela hepsini bir yapmaya çalışalım. Bunun için; a = 0,2, b = 0,3 ve c = 0,25 alınabilir. Soru kökünde sayılar negatif verildiği için; a = -0,2, b = -0,3 ve c = -0,25 alınır. Buna göre sayıların sıralaması b < c < a şeklinde olur liradır. Bu mala alış fiyatının %20 si kadar indirim yanı lira indirim yapılırsa bu mal liraya satılır liralık bir malı liraya satarsak %10 karla satılmış olur. 12. ( Yanıt D ) : Küçük olan sayıyı 4x alalım. Büyük olan sayıyı 7y alalım. İki sayının toplamı 4x + 7y = 48 Küçük olanın 1/4 ü x bulunur. Büyük olanın 2/7 si 2y bulunur. x 2y = -3 verilmiş. Bulduğumuz iki denklem ortak çözülürse; 4x + 7y = 48 x = 5 ve y = 4 bulunur. Küçük sayı = 4.5 = 20 x 2y = -3 Büyük sayı = 7.4 = 28 Sayıların farkı = 8 bulunur. TARİH ( 16 20) 16. ( Yanıt B ): Halifeliğin kaldırıldığı gün, şeriye ve evkaf vekaleti kaldırılmış, tevhidi tedrisat kanunu çıkarılmıştır. 17. ( Yanıt B ): Türkiye, lozan barış antlaşmasından sonra dış politikada karşıalştığı sorunların çözümünde hep barış yolunu seçmiştir. Bu da diğer devletlere güven 13. ( Yanıt D ) : Soruyu kutu yöntemiyle çözebiliriz. vermiştir. Boğazlar ve hatay konusunda diğer devletlerin güvenini kazanarak destek almıştır ( Yanıt C ): Her devrimde azda olsa zorlama vardır. Türk devriminde de zorlama öğesi olmuştur Paranın tamamı 9000 liradır. 19. ( Yanıt A ): II. Mahmut döneminde yapılan çalışmalar kendisinden sonra ilan edilecek tanzimat fermanının 14. ( Yanıt D ) : Bileşik faiz formülünü kullanırsak; F = Faiz miktarı A = Anapara P = Faiz yüzdesi N = Süre temelleri olmuştur. 20. ( Yanıt E ): Amasya görüşmesine İstanbul hükümeti adına Salih A F A.(1 P)n Paşa, Temsil Heyeti adına da Mustafa Kemal Paşa katılmıştır. 2

3 ALAN BİLGİSİ TESTİ SORU İ ( ) 22. ( Yanıt A): DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ FİNANSAL MUHASEBE ( ) İTİBARİ (NOMİNAL )DEĞER 21. ( Yanıt E): İtibari değer, her türlü senetler ile hisse senetleri ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir. Bir iktisadi kıymetin muhasebe Uzun vadeli yatırım amacıyla veya ortak olmak amacıyla satın alınan hisse senetleri MALİ DURAN VARLIKLAR grubundaki hesaplara kaydedilir. MUKAYYET BEDEL kayıtlarında hesap gösterilen değeridir. Bir iktisadi kıymetin değerleme TASARRUF DEĞER gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Ortaklık paylarına göre kullanılacak hesapların ayrımı şöyledir: Gerek menkul kambiyo kıymetler borsasına, ve gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan BAĞLI MENKUL KIYMET: %10 dan az İŞTİRAKLER :En az %10, En fazla %50 BAĞLI ORTAKLIKLAR : %50 den fazla BORSA RAYİCİ iktisadi kıymetlerin değerlemeden önceki son işlem gününde borsadaki işlemlerinin ortalama değerini ifade eder. Bir iktisadi kıymetin değerleme Soruda, Hayat İşletmesi nin %25 lik sermaye payı RAYİÇ BEDEL için taahhüt kaydı istendiğine göre yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: / İŞTİRAKLER HS İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ / günündeki normal alım satım değeridir. Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak EMSAL BEDEL tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran ifade ettiği değerdir. İktisadi bir kıymetin edinilmesi veya değerinin artırılması MALİYET BEDELİ sebebiyle yapılan ödemeler ile bunlara ilişkin tüm giderlerin toplamını ifade eder. VERGİ DEĞERİ 3 Bina ve arazinin rayiç bedelidir.

4 25. ( Yanıt B): 23. ( Yanıt E): Aralıksız envanter yöntemini uygulayan işletmeler her mal satışından sonra maliyet kaydı yaparlar. / 120 ALICILAR HS 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS 391 HESAPLANAN KDV HS / 621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ HS 153 TİCARİ MALLAR HS / İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi ve değer olarak elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri durumunda kullanılacak hesap; KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI dır. Kuruluş ve örgütlenme giderleri, işletme faaliyet geçinceye kadar ya da gelişme için yaptığı ve karşılığında maddi bir kıymet edinilmeyen giderlerdir. Örneğin; sözleşmesinin hazırlanması için yapılan giderler, kuruluşla ilgili seyahat giderleri, kuruluş sırasında ödenen tanıtım ve reklam giderleri, hisse senedi basım ve çıkarma giderleri gibi Satılan mal, müşteri tarafından iade edildiğinde satış kaydıyla birlikte maliyet kaydının da düzeltilmesi gerekmektedir. / KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS İNDİRİLECEK KDV HS BORÇ SENETLERİ HS (Senet düzenlenmesi veya keşide edilmesi ) / / 610 SATIŞTAN AİDELER HS İNDİRİLECEK KDV HS ALICILAR HS / 153 TİCARİ MALLAR HS SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ / NOT: Soruda malın daha önce nasıl satıldığı belirtilmemiş ise KREDİLİ SATIŞ varsayılır. 24. ( Yanıt E): Alacak senetlerinin vadesinden önce, lehdarı veya 26. ( Yanıt E): hamili paraya gereksinim duyabilir. Bu durumda, alacak senedini belli bir faiz karşılığında bankaya Bilindiği üzere VUK nun 281 ve 285. maddelerinde iktisadi işletmelere dahil alacak ve borçların değerlemesi düzenlenmiştir. Anılan maddelerle, alacak ve borçların mukayyet değerleri ile değerlenmesi esası getirilmiştir. Ancak yasada öngörülen şekilde bazı mükellefler zorunlu, diğer bir kısmı ise ihtiyari olarak senede bağlı alacak ve borçlarını değerleme gününün değerine getirebilmektedirler. Bu şekilde senede bağlı alacak ve borçların değerleme gününün değerine getirilmesi (Gerçeğe Uygun Değeri ile gösterilmesi) işlemine pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka ifade ile alacak ve borç senetlerini mukayyet değerlerinden, vadelerine ve faiz oranına göre değişen, bir meblağı düşmek suretiyle net bugünkü değere (değerleme günübilanço günü) ulaşılması reeskont işlemini ifade etmektedir. satar. Çünkü banka iskonto işleminde senedi iskonto ettirene kredi vermektedir. Bunun karşılığında, banka kredisi alandan faiz ile yaptığı giderlerin karşılığını tahsil eder. Banka, senede ilişkin faiz tutarı ile iskonto işlemi sırasında yaptığı giderleri ( FİNANSMAN GİDERLERİ) kestikten sonra geriye kalan tutarı senet sahibine öder veya işletmenin bankadaki hesabına aktarır. Bu bilgilere göre SENEDİN İSKONTO EDİLMESİNDE işletme tarafından yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır: / BANKALAR HS FİNANSMAN GİDERLERİ HS ALACAK SENETLERİ HS / 4

5 27. ( Yanıt E): 28. ( Yanıt D): ÖNEMLİ Bankalardan kredi kullanıldığında; / 100 KASA VEYA 102 BANKALAR 300 BANKA KREDİLERİ / 1. Ülkemizdeki vergi mevzuatı, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satın alınmasında yapılan noter, mahkeme, değer takdiri, komisyon giderleri ile Emlak ve Taşıt Alım Vergilerini maliyet bedeline eklemekte veya genel giderler arasında göstermekte işletmeleri serbest bırakmıştır. Bu giderler dışında kalan gümrük vergisi, taşıma ve montaj giderleri ile duran varlıkların kullanılabilecek duruma gelmeleri için yapılan bütün giderler duran varlıkların maliyet öğeleridir. Arsalar, üzerlerinde inşa edilen binalardan ayrı olarak muhasebeleştirilir. Diğer bir deyişle, arsalar ve binalar için ayrı hesaplar tutulmaktadır. Arsa ve bina toptan bir bedelle birlikte satın alınmışlarsa da muhasebeleştirme sırasında arsa ve binanın değerleri uygun yollarla saptanmalı ve ayrı hesaplarda muhasebeleştirilmelidir. Bir fabrika için kuruluş yeri olarak seçilen arsada, işletmenin işine yaramayan bir bina da varsa, işletme ilgili arsa ile binayı birlikte almak zorunda kalacaktır. Bu durumda, bina için ödenen bedel de arsanın maliyetine katılır. Bundan başka, arsayı fabrika inşaatına hazır duruma getirmek için işe yaramayan binanın yıkılması ve bina ile ilgili enkazın arsa üzerinden kaldırılması için yapılan harcamalar da arsanın maliyeti kapsamına girer. Yıkılan binanın enkazından herhangi bir gelir sağlanmışsa, bu gelir arsa maliyetinden çıkarılır. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi durumunda olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla satın alınan binek otoların KDV si indirilemez.söz konusu KDV ya maliyete eklenir ya da dönem gideri olarak kaydedilir. 29. ( Yanıt C): Bir işletmenin sahip olduğu malın bir kısmını satmak koşuluyla ve emanet olarak diğer bir işletmeye göndermesi işlemine KONSİNYE adı verilir. 30. ( Yanıt C): Temettü geliri tahsil edildiğinde; %10 daz az; / KASA DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR / En az %10 en fazla %50 ; / KASA İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ / %50 den fazla; / KASA BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR / 3. maddedeki açıklamaya göre yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir. / ARAZİ VE ARSALAR İNDİRİLECEK KDV KASA ALINAN ÇEKLER / 5

6 Tahvil Anapara Borç Taksitleri ve Faizleri hesabına aktarılır. 31. ( Yanıt B): Maddi duran varlık alındığında; / 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI veya 252 BİNALAR HESABI veya 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI veya 254 TAŞITLAR HESABI veya 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 100 KASA HESABI ( Peşin alınmış ise) 101 ALINAN ÇEKLER HS ( Çek ciro edilerek alınmış ise) 102 BANKALAR HS ( Mal bedeli mevduattan ödenmiş ise) 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS ( Çek keşide edilerek alınmış ise) 121 ALACAK SENETLERİ HS ( Bono / senet ciro edilerek alınmış ise) 321 BORÇ SENETLERİ HS ( Bono / senet ciro keşide edilerek alınmış ise) 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR HS ( Borçlanarak satın alındığında) Bu bilgilere göre yapılacak kayıt; / 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ / 33. ( Yanıt D): Poliçe bedelini ödeyen kimse kendisinden önce gelen borçlulardan aşağıdaki hakları kapsayan bir talep hakkına sahiptir. / İşletme, TL lik bir yarısı ve KDV sini peşin almıştır geri kalanını ise çek keşide ederek almıştır. Ayrıca makine için ödenen gümrük vergileri, taşıma ve montaj gideri TL dir Ödemiş olduğu tutarın tamamını, Ödeme tarihinden bu yana işleyen faizini, Yaptığı giderleri, Poliçe için ödediği komisyon ücretini. 34. ( Yanıt A): Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre; / TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR İNDİRİLECEK KDV KASA VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ / varlıkları gerçeğe uygun değerleri ile gösterebilmek için varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması zorunludur. İhtiyatlılık olaylarında Kavramı temkinli karşılaşabileceği gereğince; muhasebe davranılması ve işletmenin risklerin göz önüne alınması gereğini ifade eder. Bu kavramın sonucu olarak, işletmeler muhtemel gider ve zararları için karşılık ayırır, muhtemel gelir ve karları için ise 32. ( Yanıt E): gerçekleşme dönemlerine kadar herhangi bir muhasebe işlemi yapmazlar. 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER: Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerle, kamu iktisadi teşebbüslerinin uzun vadeli kaynak sağlamak amacıyla tahvil ihraç etmeleri durumunda, çıkarılan tahvil karşılığında alınan borcun izlendiği hesaptır. Çıkarılmış tahviller nominal değerleri üzerinden bu hesaba alacak yazılır. Bilanço gününden itibaren bir yıl içinde ödenecek anapara taksit ve faizleri 304 Bu bilgilere göre; TL değer kaybeden ticari mallar için yapılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: / 157 DİĞER STOKLAR HS KARŞILIK GİDERLERİ HS 153 TİCARİ MALLAR HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS /

7 35. ( Yanıt A): MALİYET MUHASEBESİ ( ) BORÇ TİCARİ MALLAR ALACAK Dönem Başı Mal Mevcudu Alış İadeleri Alış İskontosu Dönem İçi Mal Alışları Alış Giderleri Alış İade Giderleri Nakliye Gideri Sigorta Gideri Gümrük Vergisi 36. ( Yanıt C ): Üretimde çalışan işçilere ödenen sosyal nitelikli yardımlar Genel üretim giderleri içersinde yer alır. 37. ( Yanıt C ) : Soru kökünde birim satış fiyatının ve birim değişken maliyetin %10 artırılması durumunda başabaş noktası satış miktarında ne kadarlık bir değişim meydana getireceği sorulmuş. Soruda hangi unsur ile ilgili değişim isteniyorsa o unsur 2 kez hesaplanır (Artış/ azalış veya değişim isteniyorsa) o halde başabaş noktası satış miktarı 2 kez hesaplanır. I. Durum Yukarıda da belirtildiği gibi mal alımı sırasında ödenen nakliye gideri satın alınan malın maliyetini artırtığı için TİCARİ MALLAR hesabının borcuna kaydedilir. Söz konusu alış değişik şekillerde yapılabilir: Başabaş noktası satış miktarı= birim / TİCARİ MALLAR İNDİRİLECEK KDV KASA (Peşin alış) ALINAN ÇEKLER ( Çek ciro edilerek alış) BANKALAR (Ödeme bankadan yapıldığında) VER.ÇEK.ÖDM.EMR. ( Çek keşide edilerek alış) ALACAK SENETLERİ ( Senet ciro edilerek alış) SATICILAR ( Kredili alış ) BORÇ SENETLERİ ( Senet/bono keşide edilerek II. Durum; Birim satış fiyatının ve birim değişken maliyetin %10 artırılması durumunda başabaş noktası satış miktarı Birim satış fiyatı: 15 x %10 (15 +1,5) = 16,5 TL Birim değişken maliyeti: 10 x %10 (10 +1)= 11 TL Başabaş Toplam Sabit Maliyetler noktası satış miktarı= Br.satış Fiyatı Br. Değişken maliyetler Alış) / Başabaş noktası satış miktarı= Soruda malın yarısı kredili yarısının da senet düzenlenerek satın alındığı belirtildiğine göre SATICILAR hesabı ve BORÇ SENETLERİ hesabına alacak kaydı yapılacaktır. Satın alınan malın nakliyesi ile ilgili olarak ortaya çıkan borç ise DİĞER TİCARİ BORÇLAR hesabına alacak kaydedilmelidir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: TL = BR 16,5 TL 11 TL II. Durum - I. Durum TL TL= satış miktarı TL azalmıştır. / TİCARİ MALLAR Alış Bedeli Nakliye Gideri İNDİRİLECEK KDV SATICILAR BORÇ SENETLERİ DİĞER TİCARİ BORÇLAR Nakliye Firmasına Olan Borçlar / Başabaş noktası 38. ( Yanıt B ) : Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın üretimle ilgili tüm giderlerin üretilen mamullerin maliyetine yüklendiği maliyet sistemi tam maliyet sistemidir. Maliyet= DİMM GİD + DİG + GÜG ( Değişken +Sabit) 7

8 39. ( Yanıt E ) : Başabaş Noktası ile ilgili olarak yanlış bilgi isteniyor. Seçenekleri tek tek incelemek gerekirse; a) Başabaş noktası, toplam gelirin toplam maliyete eşit olduğu noktadır. (Doğru) b) Satış fiyatındaki artışlar, katkı payını artırarak başabaş noktasını daha düşük satış hacimlerine indirir.( Doğru: katkı payı= br.satış fiyatı Br. Değişken maliyet ise; Satış fiyatındaki artışlar, katkı payını artırır. Başabaş noktası hesaplanırken sabit maliyetler katkı payına bölünür, katkı payı ne kadar büyürse Başabaş noktası daha düşük çıkacaktır. Ör: 100/10=10 iken 100/ 20= 5 tir. ) c) Sabit maliyetlerin değişmediği durumlarda, katkı oranı azaldıkça başabaş noktası tutarı artar. (Doğru) d) Birim değişken maliyetteki artış, katkı payını azaltarak başabaş satış miktarını artırır. (Doğru) e) Satış hacmi sabitken, fiyat düşürüldüğünde başabaş noktası değişmez.( Yanlış; satış hacmi sabitken, fiyat düşürüldüğünde başabaş noktası azalır.) Dönemin üretim miktarı - Dönem başı stok+ Dönem sonu stok 600 birim 20 birim + 30 birim =610 birim 42. ( Yanıt C ) : G Üretim İşletmesi dönem sonunda genel üretim giderlerine ilişkin olarak TL tutarında olumsuz verimlilik farkı olduğunu saptamıştır. İşletme, dönem sonunda genel üretim giderlerine ilişkin bu farkı kapatmayarak, gelecek yılın farkları ile mahsup etmeye karar vermiştir. Bu durumda, işletmenin genel üretim giderleri verimlilik farkına ilişkin olarak yapması gereken kayıt aşağıdaki gibidir; / GENEL ÜRETİM GİDERİ VERİMLİLİK FARKI MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI / 40. ( Yanıt A ) : Fiili veya planlanmış satış hacmi ile başabaş noktası satış hacmi arasındaki fark Güvenlik marjı dır. B FARK HESAPLARI Olumsuz olumlu Farklar Farklar A 41. ( Yanıt D ) : Bütçelenmiş satış miktarı birim birim birim birim Olumsuz verimlilik farkı verimlilik farkları hesabına borç kaydedilir. Hesap kapatılmayacağına göre; yapılan kayıtta borç kaydedilecektir. Gelecek yılın farkları ile mahsup etmeye karar verildiği için MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HES. kullanılacaktır. Fark kapatılsaydı soruda farkı hangi hesaba alacağına ilişkin bilgi olurdu. (151,152,620 ) kodlu hesaplara aktarılırdı. İşletme her dönem sonunda dönem için bütçelediği satışların %5 i kadarlık stok miktarını elinde bulundurmak istemektedir. 1. dönemin sonunda 2. dönemin stok miktarının %5 i kadar stok bulunduracaksa 1. dönem için Dönem sonu: 400 x %5= 20 br 1. dönemin dönem sonu 2. dönemin dönem başı stokuna eşittir o halde; 2. dönem için dönem başı stok: 20 br 2. dönem için dönem sonu stok: 600 x %5 =30 br 43. ( Yanıt B ): A mamulünün genel üretim giderleri; 40 hazırlık X1.000 TL/hazırlık= TL 50 sipariş X 500 TL/sipariş = TL TL ikinci üç aylık dönem itibariyle bütçelenen üretim miktarı 8

9 44. ( Yanıt D ): I. Dağıtım sonunda gider yerinde toplanan giderleri, sadece esas üretim gider yerleri ile dönem gider yerleri ve varsa yatırım gider yerleri arasında dağıtan gider dağıtım yöntemi Basit dağıtım yöntemi dir. 50. ( Yanıt E) : Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin yatay analiz olarak da adlandırılmasının nedeni Finansal tablolardaki her bir kalemin yıllar itibarıyla karşılaştırılarak incelenmesidir. 51. (Yanıt B) Net satışların %60 ise; Bu durumda; 45. ( Yanıt A ): Birim Değişken Maliyet= Toplam Maliyetlerdeki Değişme/ Faaliyet hacmindeki değişme TL TL Birim Değişken Maliyet= saat saat 0,60 = Brüt satış karı Net satışlar 0,60 = Brüt satış karı Birim Değişken Maliyet= 1 TL/saat Brüt satış karı = 0,60 X = TL 52. ( Yanıt D ) : Net işletme sermayesi = Dönen varlıklar KVYK olarak ifade edilir. FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ ( ) 46. ( Yanıt D ) : Oran analizinde, hesaplanan oranların karşılaştırılarak daha anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi için kullanılan standart oranlar şunlardır; Tarihi Standart Oranlar Sektör veya Sanayi Standart Oranları İdeal veya Hedef Standart Oranlar Bütçe Standart Oranları I Duran varlıkların peşin satışı Duran varlıkların peşin satılması durumunda ; dönen varlıklar artar. Fakat kısa vadeli yabancı kaynaklarda bir değişme olmadığı için Net işletme sermayesi artar. II Kredili mal alış Mal alışı olduğu için, dönen varlıklar artar. kısa vadeli borçlanmadan dolayı kısa vadeli borçlar artar. Aynı tutarda arttığı için net işletme sermayesini değiştirmez. 47. ( Yanıt C ) : Ticari yaşamın gereklerine ve muhasebe kuramı ve uygulamalarına göre hazırlanan bilânçolara ticari bilanço adı verilir. Bu bilânçoların hazırlanmasında vergi yasaları ve ilgili yasal düzenlemeler belirleyici değildir. III Kısa vadeli alacakların tahsil edilmesi Kısa vadeli alacakların tahsil edilmesi durumunda, dönen varlıklarda değişme olmaz. Net işletme sermayesi de değişmez. 48. ( Yanıt A) : Belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen finansal tabloya Fon Akış Tablosu adı verilir. 53. ( Yanıt E ) : Satışları sürekli sermayesi Aktif devir hızı 49. ( Yanıt A ) : Peşin mal ve hizmet alışı ise, nakit kullanımıdır. Alacakların tahsil edilmesi, nakit kaynağıdır. Demirbaşların peşin satılması, nakit kaynağıdır. Yeniden değerleme yapılması, nakit kaynağıdır. Nakden sermaye artırılması, nakit kaynağıdır TL TL 2 Aktif devir hızı = Net satışlar Aktif 2 = Aktif 2 x Aktif = Aktif = TL olarak bulunur. 9

10 Aktif MUHASEBE DENETİMİ ( 56 70) Pasif Aktif topl K.V.Y.K. U.V.Y.K. Öz kaynak Pasif topl. 56. ( Yanıt D ): Bağımsız denetçinin, bağımsız denetim kanıtı temininde işletme yönetimi beyanlarının kullanımında ve değerlendirilmesinde tüm işlem ve olayların kayıtlara yansımış olması tamlık kavramı ile ilgilidir ( Yanıt C ): Pür denetim faaliyetinden farklı olarak bir yönetsel danışmanlık şeklinde nitelendirilen Not: Sürekli sermaye = U.V.Y.K. + Öz kaynaklar denetim türü faaliyet denetimidir. Faaliyet ( Verimlilik - Performans ) Denetimi: Bir işletmenin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlemek ve denetlemek amacıyla, bu faaliyetlere ilişkin belirlenen yöntem ve uygulamaların gözden geçirilmesidir. Faaliyet denetimi sonuçları verimlilik standartları ile karşılaştırılarak, işletmenin belirlemiş olduğu faaliyet hedeflerine ya da sektör standartlarına ulaşılıp ulaşılmadığı ölçüldüğünde bu denetime verimlilikperformans denetimi de denir. Vergi inceleme elamanlarının imalat işletmelerinde randıman oranı dikkate alınarak yaptıkları denetim örnek verilebilir. Cari oran likidite oranı = stok kvyk 3 2 = stok = stok Stoklar = TL olarak bulunur. Stok devir hızı = Net satışlar = = 6 Ort. Stoklar Stok devir hızı = 6 olarak bulunur. 58. (Yanıt C ): Sürekli denetim çalışmasında denetçi, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun düzenlendiği konusunda bir denetim görüşüne ulaşabilmek için iç kontrol sistemini kuramaz ve çalıştıramaz. 54. ( Yanıt C ) : Aktif = pasif = dönen varlık + duran varlık Aktif= pasif = = Yabancı kaynaklar = Pasif Özkaynaklar = = (Yanıt E ): Pazar fiyatları faaliyet risklerinden biri değildir. Pazar fiyatları finansal risklerden biridir. İşletme riskleri dört alt başlıkta toplanabilir.bunlar; Kaldıraç Oranı = Top Yab.kaynaklar / Pasif Kaldıraç Oranı = / = % ( Yanıt A ) : Öz kaynak karlılığı = Dönem Net karı Öz kaynak Öz kaynak karlılığı = = 0, GENEL DIŞSAL RİSKLER FAALİYET RİSKLERİ FİNANSAL RİSKLER Kurumlaşama ma Riskleri Yasal Yükümlülükler Politik Gelişmeler Pazar Fiyatları Örgütlenme Riskleri Teknolojik Değişiklikler Satış Riskleri Müşterilerin Kredibiliteleri Yönetim Riskleri Doğal Afetler Üretim Riskleri Likidite Riskleri İletişim Yapısı Politik Gelişmeler Tedarik Riskleri - İletişim Kültürü

11 60. (Yanıt D ): Denetim planının yapılması denetimi tamamlama çalışmalarından biri değildir. 65. (Yanıt C ): Müşteri seçimi ve işin kabulü, denetim anlaşmalarının yürütülmesi ve bulgulara bağlı olarak denetçi görüşünün açıklanması şeklindeki işlemler dizisine denetim süreci adı verilir. Denetimi tamamlama çalışmaları şunlardır; 1. Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden geçirilmesi 2. İşletmenin geleceğiyle ilgili muhtemel belirsizlikleri değerlendirme (Şarta bağlı borç ya da Zaraların değerlendirilmesi) 3. İşletmeyle ilişkili kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemleri belirleme ve inceleme 4. Genel analitik testlerin yapılması 5. Denetim programının son kez gözden geçirilmesi Yönetim teyit mektubunun alınması ( Yanıt B ): Sermaye piyasasında bağımsız denetim uygulamalarına göre kıdemli denetçi unvanının kazanılması için fiilen en az 6 yıl mesleki deneyim şartı aranmaktadır. Denetimde Ünvanları 62. (Yanıt C ): Yeterli ve kaliteli denetim kanıtlarının toplanması amacıyla izlenen yollara genel olarak denetim işlemleri adı verilir. 63. (Yanıt E ): Denetçinin mesleki deneyimi denetim raporunun türünü ve kapsamını belirleyen faktörlerden biri değildir. Denetçilerin 67. (Yanıt B :) İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı kanaatine varması sonucu oluşan riske alfa riski adı verilir. 64. (Yanıt C ): Tespit riski ( Bulgu ) denetim riskinin unsurlarından biridir. Denetim riskinin unsurları şunlardır; DENETİM RİSKLERİ Denetlenen müşterinin mali tablolarının önemli ölçüde hata ve düzensizlik içermesine rağmen denetçinin bunlar hakkında olumlu görüş verme veya isabetsiz görüş verme olasılığıdır. Denetim riski 3 tür risk sonucu ortaya çıkar; DR = YR x KR x BR ( TR) (Tespit Alacak Sorumlu Ortak Başdenetçi: Bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup baş denetçi ünvanına haiz ve denetim çalışmasına kuruluş adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişidir. Başdenetçi: Bu ünvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl deneyim Kıdemli denetçi: Bu ünvan için en az fiilen 6 yıl Denetçi: Bu ünvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl deneyim şarttır. Denetçi Yardımcıları : Bağımsız denetim kuruluşu tarafından en az fiilen 2 yıl süre ile staja tabi tutulurlar. Stajer Denetçi: 61. (Yanıt B ): Geçmiş yıllara ilişkin bağımsız denetim ücretinin, geçerli bir nedenden dolayı, müşteri tarafından ödenmemesi bağımsız denetçinin bağımsızlığını ortadan kaldıracak hallerden biri değildir. DR= Denetim Riski YR= Yapısal Risk KR= Kontrol Riski BR= Bulgu Riski Edememe riski) Yer DR = YR x KR x BR ( TR) Riski-Tespit 11

12 1. Yapısal Risk: İyi bir muhasebe ve iç kontrol sistemi olmadan doğabilecek hataların toplamıdır.iç kontrol sisteminin devrede olmadığı ya da çalışmadığı varsayımı altındaki risktir. İşletmenin dış çevresinin faaliyetlerinin ve işletmenin kontrol yapısının neden olabileceği risklerdir. Yanlış kabul riski: Örneklem sonuçları hesap kalanlarında bir maddi hata olmadığını desteklemekle birlikte, maddi bir hata olması riskine yanlış kabul riski adı verilir. 2. Örneklem dışı risk: Denetçinin yanlış planlama yapması, örnekleme yöntemini yeterince iyi uygulamaması veya zaman baskısı gibi nedenlerle oluşan risktir. Yapısal Riski Arttıran Unsurlar: Muhasebeleştirme ve değerleme yöntemlerinde farklı muhasebe politikası uygulayabilme olanakları. Hesaplama ve sayısallaştırma olanakları açısından zorluklar veya karmaşıklıklar. Hesap kalemlerinin büyüklüğü ve diğer hesaplarla ilişkisi. Varlıkların kolayca çalınabilir, işletme dışına kolay çıkarılabilir olma gibi özellikleri arttıkça bu risk de 68. (Yanıt C ): Bilanço tarihi itibariyle varlıkların ve borçların var olup olmadığının belirlenmesi gerçeklik( vaarolma) kapsamına girmektedir. 2. Kontrol Riski: İyi bir muhasebe ve iç kontrol sistemi sayesinde önlenenler çıktıktan sonra, hala kalan risklerdir.iç kontrol ve muhasebe sistemi sayesinde de önlenemeyen veya fark edilemeyen hatalardan kaynaklanan risklerdir. İç kontrol sistemi ne denli iyi ise bu riskler azalır. İç kontrol sisteminin etkinliği azaldığı sürece bu risk de artar. Genel Denetim Amaçları / Hedefleri Denetim çalışmalarında hedefler şunlardır; 1. Gerçeklik (Varolma): Bilançoda gösterilen varlıklar veya borçların gerçekten var olup olmadıklarına yönelik tespittir. Fiilen mevcut olmayan varlıklar veya hukuken ödenmeyecek borçlar bilançoda yer almazlar.olmayan borçlar veya varlıklar bilançoda yer almazlar. (Mevcut mu?) YR x KR = THİ ( Toplam Hatalı İşlem) 3. Bulgu Riski: Kontrol sistemleri sayesinde önlenemeyen veya bulunamayan hatalardan kalan ve denetçinin de denetim teknikleri uygulayarak ortaya çıkaramadığı hata ve hilelerden doğan risktir. Mali tablolardaki hata ve hilelerin denetçi tarafından bulunamama riskidir. 1. Örneklem riski : Denetçinin oluşturduğu örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olma olasılığına örnekleme riski adı verilir. Örnekleme riski ise dört alt başlıkta toplanır. 2. Bütünlük (Tamamını Kapsama Tamlık):Denetçi bilançoya veya gelir tablosuna geçmeyen hiçbir hesap kaleminin olmadığını, tüm varlık ve yükümlülüklerle birlikte, tüm gelir ve giderlerin de mali tablolara yansımış olduğunu araştırır. Bunu kanıtlayabilmek için kanıt toplar. Kanıt toplama çalışmalarının hedefi mali tablolarda gereken her unsurun yer aldığını ortaya çıkarmaktır. (Kayıtdışı işlemler ve Gizli hesaplar var mı?) Alfa riski: İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı kanaatine varması sonucu oluşan risktir. Beta riski: Denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde, güvenilir olduğu kanısına varması sonucu oluşan risktir. Yanlış ret riski: Örneklem sonuçları hesap kalanlarında maddi bir hata olduğunu desteklemekle birlikte, maddi bir hata olmaması riskine yanlış ret riski adı verilir. 3. Mülkiyet ( Sahiplik ve yükümlülükler- Hak Sahibi - Mükellef Olma): Bilanço tarihi itibariyle sadece işletmeye ait varlık unsurları ve borçlar bilançoda yer alabilir. Mülkiyete konu olmayan veya mülkiyeti işletmeye ait olmayan kalemler bilanço da yer almaz. (Ait mi? konsinye mallar gibi) 4. Açıklama : Mali tablolarda veya dipnotlarda yer alan 5. bilgiler işletmenin finansal durumunu gerektiği şekilde göstermelidir. Geçmişteki Bir Olaydan Kaynaklanma: Mali tablo kalemleri hesap dönemi içindeki olayların veya işlemlerin birer yansımasıdır. 12

13 Doğru Değerleme: Denetçinin hedefi, mali tablolarda yer alan bir varlık veya yükümlülüğün doğru değerlendiğinin ortaya çıkarılmasıdır. SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, Uluslar arası Muhasebe Standartları, Bankalar Tekdüzen Muhasebe Sistemi ne belirlenen değerleme ölçüleridir. Dönemsellik ( Zamanlılık) : Bir işlemin doğru rakamlarla kayda alındığı ve raporlandığı, gelir ve giderlerin ise dönemsellik ilkesine uygun olarak mali tablolara yansıdığının ortaya çıkarılması ile ilgilidir. Standartlara Uygun Sınıflama: Hesap kalemlerinin mali tablolarda doğru sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını, dipnotların standartlara uygun ve yeterli olup olmadığını araştırır. Denetçi işletme hangi muhasebe sistemine bağlı kalarak mali tabloları düzenlemek zorunda ise denetçi de belirlenen veya işletmeye uygun formata uygun bir mali tablo sınıflaması yapılıp yapılmadığını araştırır. Kayıtsal Doğruluk: İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilmesini, hesapların doğru tarafına ve doğru tutarda kaydedilmesini ifade eder. MUHASEBE STANDARTLARI ( ) 71. ( Yanıt C): Maddi duran varlık kalemlerinin günlük bakım maliyetleri aktifleştirilmez Maddi duran varlık kalemlerinin günlük bakım maliyetleri giderleştirilir. 72. ( Yanıt B): Finansal durum tablosu BİLANÇO Performans tablosu GELİR TABLOSU NAKİT Finansal yapıdaki değişimi gösteren tablo AKIŞ TABLOSU 73. ( Yanıt D): Olağanüstü (olağandışı) gelir veya giderlere gelir tablosunda yer verilmez. 74. ( Yanıt B): 69. ( Yanıt A ): Denetçi, aracı kurumlara gönderme ihtiyacı duymaz. 70. ( Yanıt D ): Bağımsız BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR mutabakat mektubu Bilanço tarihinden Bilanço tarihi itibariyle ilgili olayların sonra düzeltme var olduğuna ilişkin kanıtları gösteren gerektiren koşulların bulunduğu durumlardır. olaylar denetim kanıtının uygunluk ve ölçümü ölçüsü ise yeterliliktir. Bilanço kalitesinin miktarının tarihinden İlgili olayların bilanço tarihinden sonra sonra düzeltme ortaya çıktığını gösteren koşulların gerektirmeyen bulunduğu durumlardır. olaylar 75. ( Yanıt A): İhtiyaca uygunluk: Finansal bilgi kullanıcılarının ekonomik kararlarının geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardımcı olmak yada geçmişteki olayları algılamalarını teyit etmek veya düzeltmek suretiyle etkilemesidir. 13

14 81. (Yanıt B): Tüm piyasada tek bir girişimcinin egemen olması durumunda tek satı karşısında çok alıcının bulundu bir piyasa türü karşımıza çıkacaktır. Bu tür piyasalara monopol denir. EKONOMİ ( ) 76. (Yanıt A): Birbirinin yerine kullanılabilen ve dolayısıyla bir malın fiyatı yükseldiği zaman tüketiciler diğer maldan daha çok almaya başladıkları mallar ikame mallardır. 82. (Yanıt B): Bazı oligopolcülerin fiyatı belirlerken işbirliği yaptıkları, piyasada lider konumundaki firmanın fiyatı belirlediği ve diğer firmaların da belirlenen bu fiyatı izlediği modeli üzerine kurulan teori Fiyat önderliği teorisi dir. 77. (Yanıt E): Bu tarz sorularda, her seçenek birer birer değerlendirilmelidir; Talep eğrisi yatay eksene paralelse talebin fiyat esnekliği sıfırdır ifadesi yanlıştır, çünkü; Talep eğrisi yatay eksene paralelse talebin fiyat esnekliği sonsuzdur. Talep eğrisi dik ise talebin fiyat esnekliği 1 olur. ifadesi yanlıştır, çünkü; Talep eğrisi dik ise talebin fiyat esnekliği 0 olur. Talep eğrisi pozitif eğilimli ise talebin fiyat esnekliği sonsuz olur ifadesi yanlıştır, çünkü; Talep eğrisi pozitif eğilimli olmaz. Talep eğrisi yatay eksene paralelse talebin fiyat esnekliği 1 olur ifadesi yanlıştır, çünkü; Talep eğrisi yatay eksene paralelse talebin fiyat esnekliği sonsuzdur. Talep eğrisi yatay eksene dik ise talebin fiyat esnekliği sıfırdır ifadesi doğrudur. 83. (Yanıt A): Efektif döviz kuru, ulusal paranın ülkenin başlıca ticaret ortaklarının paralarıyla olan kurlarının ağırlıklı ortalamasına eşittir. 84. (Yanıt C): Ödemeler bilançosunun temel hesap grupları şunlardır; Cari İşlemler Hesabı (Otonom İşlemler), mal ve hizmet akımları ile ilgili işlemler kaydedilir. Sermaye Hesabı (Otonom İşlemler), sınır ötesi sermaye işlemleri kaydedilir. Resmi Rezervler Hesabı(Denkleştirici İşlemler) Merkez Bankasının piyasaya müdahale nedeniyle yaptığı döviz alım satım sonucunda ülkenin resmi rezervlerindeki değişmeyi gösterir. Bu durumda, resmi rezervlerin artıp azalması ödemeler bilançosunda denkleştirici veya dengesizlik giderici işlemlerdir. 78. (Yanıt C): Ortalama Maliyet; toplam maliyet kavramının toplam çıktı miktarına bölünmesiyle ulaşılır. 79. (Yanıt C): Fiyat farklılıklarından yararlanmak amacıyla eş anlı alım-satım gerçekleştirilmesi durumu arbitraj olarak adlandırılmaktadır. 85. (Yanıt D): TC Merkez Bankası para politikasını yönetmede kullandığı araçlardan zorunlu devir oranlarıyla ekonomide kazanılan dövizlerin belli bir oranının kendisine satılmasını öngörmektedir. 80. (Yanıt E): Faiz değişmelerinden yararlanarak yüksek gelir elde etme amacıyla servetin bir kısmının elde tutulması durumu spekülasyon güdüsüyle para talebi olarak adlandırılır. 14

15 94. (Yanıt A ): 3568 Sayılı Kanuna göre soruda verilen unvanlardan 5 tanesi bir meslek unvanı değildir Sayılı Kanuna göre meslek unvanları şunlardır; a. Serbest muhasebeci mali müşavir b. Yeminli mali müşavir MALİYE ( ) 86. (Yanıt E): Fizyokrasi liberalizmin öncülerindendir. 87. (Yanıt D ): Gerçek artış nedenleri Savaş ve savunma harcamaları Nüfus artışı Teknik ilerlemeler. Devlet anlayışında meydana gelen değişmeler Bütçe yöntem ve tekniğindeki görünüşte artış nedenidir. 95. (Yanıt B ): Oda Genel Kurulu 3 yılda bir mayıs ayı içerisinde toplanır. değişmeler İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( ) 96. (Yanıt E ): Son 60 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarından biri değildir. 88. (Yanıt E ): Türkiye'de Bütçe Komisyonu 40 üyeden oluşur. ( 25 i iktidardan 15 i muhalefetten olmak zorundadır.) 89. (Yanıt A ): Vergi yasalarında yer alan en az geçim indirimi tutarının yüksek tutulmak istenmesi: Adaletin sağlanması= sosyal amaç; hazineyi vergi kaybına uğratması:mali amaç 97. (Yanıt B ): Süreksiz iş sözleşmesi yazılı yapılması gereken iş sözleşmelerinden biri değildir? Yazılı yapılması gereken sözleşmeler şunlardır; 1. Çıraklık sözleşmesi Yani sosyal ve mali amacı çatışmaktadır. 90. (Yanıt B ): Mükelleflerin vergi oranı yüksek olan mallar yerine, vergi oranı düşük olan ikame malları tercih etmeleri verginin Karar (beyan) etkisiyle açıklanır. MESLEK HUKUKU ( ) 91. ( Yanıt D ): Birlik haksız rekabetle mücadele kurul üyeleri en az 5 yıl kıdemli meslek mensupları arasından birlik yönetim kurulu tarafından görevlendirilir Gazeteci sözleşmesi Takım sözleşmesi Toplu sözleşme Gemi adamı sözleşmesi 6. Belirli süreli iş sözleşmesi (bir yıl ve üzeri olanlar 7. Çağrı üzerine sözleşmesi çalışmayı öngören iş 98. (Yanıt C ): İş mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı temyiz için Yargıtay a başvurulur. 92. (Yanıt E ): Sınav Yönetmeliğine göre revizyon serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav konularından değildir. 99. (Yanıt D ): Türkiye de Cumhuriyetin kurulmasından sonra yürürlüğe giren ilk İş Kanunu 3008 Sayılı Kanundur. 93. (Yanıt C ): 3568 Sayılı Kanun'a göre, Oda'nın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu konuda Genel Kurul'a rapor vermek Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulunun görevidir ( Yanıt B ): İş kazası ve meslek hastalıkları kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanabilmek için prim gün sayısı aranmaz. 15

16 108. ( Yanıt E ): Beyana dayalı vergilerin ödenmemesi durumunda gecikme zammı, ikmalen resen idarece tarh edilen vergilerin ödenmemesi durumunda ise gecikme faizi uygulanmaktadır. VERGİ HUKUKU ( ) 101. ( Yanıt D ): Telif hakları ile ilgili hükümler şöyledir. a) Telif hakkı sahibi veya kanuni mirasçısı telif haklarını, ister kiralasın ister satsın kazanç Serbest meslek kazancıdır. b) Telif hakkı sahibi değil üçüncü şahıslar tarafından telif haklarının, satılmasından doğan kazanç Diğer kazanç ve irat tır. c) Telif hakkı sahibi değil üçüncü şahıslar tarafından telif haklarının, kiralanmasından doğan kazanç GMSİ dır ( Yanıt A ): İcra takibi durumu demek icra memurunun işyerine gitmesi demektir dolayısı ile memurun gitmesi ile vergi borcu sona ermez ( Yanıt B ): Yoklama yapmaya yetkili olanlar a) Yoklama memurları b) Vergi dairesi müdürleri c) İncelemeye yetkili olanlar d) Özel olarak yoklama ile görevlendirilenler e) Gelir uzmanları 102. ( Yanıt E ): Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi, kurumlar vergisi kanun unda yazmaktadır. Adres değişikliğini bildirme süresi ise Vergi Usul Kanun unda yazılmaktadır. Bu sebepler bu sürelere Kanuni süre veya yasal süre denilmektedir. TİCARET HUKUKU ( ) 103. ( Yanıt B ): Borçlunun ölümü durumunda icra takibi 3 gün durur. B seçeneği üç ay dediğinden yanlıştır (Yanıt D): Anonim şirketler esas sermayeli şirketlerdir. Esas sermaye sistemi, ortakların şirket içindeki konumu ve sorumluluk rejiminin meydana getirdiği bir zorunluluktur. Yani anonim şirketin sermayesi kuruluş aşamasında belli olmak zorundadır. Bu anlamda şirketin kuruluşunda taahhüt edilen sermayeye ESAS SERMAYE adı verilir ( Yanıt A ): Beyan Süresi =Ödeme Süresi Memleketi Terk Ölüm 15 gün 4 ay 112. ( Yanıt B ) : Komandit şirketlerde; komandite ortaklar kollektif şirket ortakları ile benzer nitelikte sorumluluk ve yetkiye sahiptirler. Komandite ortaklar gerçek kişilerden oluşur. Komandite ortaklar, şirket borçlarından ikinci dereceden sınırsız ve müteselsil sorumludurlar. Ayrıca şirketin temsil ve idaresi de komandite ortaklara aittir ( Yanıt C ): Ödenmemiş vergi alacakları için uygulanabilecek yaptırımlar şunlardır. a) Gecikme zammı b) Gecikme faizi c) Haciz (icra) 113. ( Yanıt D ) : Ticari mümessil, bir ticari işletme ve esnaf işletmesi sahibi tarafından işletmenin işlerini idare ve işletmenin imzasını kullanarak vekâleten imza atmak üzere açık veya örtülü olarak kendisine yetki verilen kimsedir. Ticari mümessil atandığı işletmenin imzasını kullanarak hem olağan hem de olağanüstü işlemleri yapma yetkisine sahiptir. Ancak ticari mümessil işletmenin gayrimenkulleri üzerinde üçüncü kişiler lehine irtifak hakkı tesis edemez ( Yanıt B ): Ödeme emri beyana dayalı vergiler de olur. Mükellefin beyana dayalı vergilere karşı dava açmaması lazımdır. Mükellef buna rağmen dava açarsa ve kaybederse borcunu % 10 zamlı öder ( Yanıt E ): Belge ibrazı dolayısı ile mükellefe yazı ile verilen 15 günlük süre kanuni süre değil idari süre dir. 16

17 114. ( Yanıt C ) : Müktesep (kazanılmış) hak; bir kişinin edinmiş olduğu hakkın onun iradesi dışında elinden alınamamasıdır. Anonim şirketler hukukunda müktesep haklar özel bir öneme sahiptir ve genel kurulun ana sözleşmeyi değiştirmesinin sınırını oluşturur. Çünkü TTK na göre, aksine ana sözleşmede hüküm olmadığı takdirde genel kurul belli koşullarda ana sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir. Ancak pay sahiplerinin bu sıfatla sahip olduğu müktesep haklarda rızası olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz. Müktesep haklar; kanun veya ana sözleşme hükümlerine göre, genel kurul veya yönetim kurulu kararlarına tabi olmayan ve genel kurulun toplantılarına katılma hakkından doğan, özellikle üyelik, oy kullanmak, iptal davası açmak, kar payı almak ve tasfiye sonucuna katılmak gibi haklardır ( Yanıt B ): : Hata, hile, ikrah (korkutma) gibi sebeplerle, kişinin iradesi ile beyanı arasında istenmeden meydana sakatlığı gelen adı uyumsuzluk verilir. İrade hallerine irade sakatlığında iptal edilebilirlik söz konusudur. Zarar gören taraf 1 yıl içinde sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip olup bu süre içerisinde hakkın kullanılmaması sözleşmeyi geçerli hale getirir ( Yanıt D) : bir hukuki işlemin yetkili bir makam ya da şahıs önünde, yasaları aradığı usul ve koşullara uygun olarak yapılması zorunluluğu, RESMİ ŞEKLE TABİ İŞLEMLER için söz konusudur ( Yanıt D ) : Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir. Bu anlamda; Poliçe emre yazılı veya nama yazılı, Bono emre yazılı, Çek ise emre yazılı, nama yazılı veya hamiline yazılı düzenlenebilir ( Yanıt E ) : Ariyet sözleşmesi kullandırma borcu doğuran sözleşmelerden birisidir. BORÇLAR HUKUKU ( ) 116. ( Yanıt B ) : Taraflar arasında, hukuksal işlemlerden, haksız fiilden veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan ve tarafların bir şey vermek, bir şey yapmak veya bir şeyden kaçınmak zorunda oldukları hukuksal ilişkidir ( Yanıt D ) : Borçlar Kanunu na göre borcun ifa yerini taraflar kendi iradeleri ile serbestçe belirleyebilirler. Borcun ifa yerinin taraflarca kararlaştırılmamış olduğu durumlarda; Para borçları alacaklının ikametgâhında, Belirli bir şeyin teslimini öngören borçlar sözleşmenin yapıldığı sırada o şeyin bulunduğu yerde, Diğer tüm borçlar (cinsi ile muayyen) ise borçlunun ikametgâhında ifa edilir. 17

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI... I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi...2 1- Vergi İncelemesinin Amacı...2 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO... 6 2) GELİR

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VERGİ MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ RECEP SELİMOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VUK DEĞERLEME HÜKÜMLERİ(MD/258-330) DEĞERLEME: VERGİ MATRAHLARININ HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İKTİSADİ

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde usul sözcüğü yol, yöntem anlamında kullanılmıştır? TÜRMOB-TESMER-04.03.2006-103- 4. şağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır? 1. Benim şiirim yalınlıktır. ma o en yalın sözcüğü yerinde kullanarak, imge yükleyerek,

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı