Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve"

Transkript

1 Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. 1

2 SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI ARACI NOTU 2

3 Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL ve mevcut ortaklardan Birol Mutlu nun sahip olduğu TL olmak üzere toplam TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Birol Mutlu ya ait TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %12,5 ine tekabül eden payların, dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur.bu nedenle, halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek TERA Menkul Değerler A.Ş. ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ve adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr)../../. tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. Kurulca / /.. tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında daha önce ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir... 3

4 İÇİNDEKİLER KISALTMA VE TANIMLAR SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇIYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER İHRAÇVE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER MEVCUT PAYLARINSATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHÜTLER HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ SULANMA ETKİSİ DİĞER BİLGİLER PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER

5 KISALTMA VE TANIMLAR Kısaltmalar A.Ş. AB ABD Borsa veya BİST EUR GVK ISIN JPY veya Yen Kurul veya SPK Lider Maden Kanunu Migem MKK Pay SPKn Şirket, Ortaklık, İhraççı veya Mutlucan Tuz TC veya T.C. TL TP TTK USD Tanım Anonim Şirket Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Borsa İstanbul A.Ş. ni Avrupa Birliği Ortak Para Birimi, EUR Gelir Vergisi Kanunu Uluslararası Menkul Kıymet Kodu (International Securities Identification Numbers) Japon Yeni Sermaye Piyasası Kurulu Payların halka arzında görev alan lider aracı kurumu 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu (5995 saylı kanunla değişmiştir ve değişiklik tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. İşbu izahname ile ihraç ve halka arzedilecek edilecek olan Şirket payları Sermaye Piyasası Kanunu Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Türk Lirası Türk Parası Türk Ticaret Kanunu Amerika Birleşik Devletleri USD I. BORSA GÖRÜŞÜ: II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: 5

6 1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mutlucan Tuz, Yön. Kurulu Başkanı Birol Mutlu Sorumlu Olduğu Kısım: SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI İmza Tarih Konsorsiyum Lideri Sorumlu Olduğu Kısım: TERA Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Emre Tezmen Genel Müdür Yrd Ayşe Çolak SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI İmza Tarih 6

7 Konsorsiyum Lideri Sorumlu Olduğu Kısım: TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yrd. Kartal Çağlı Direktör Yavuz Jankat Bozkurt SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN TAMAMI İmza Tarih 7

8 2. RİSK FAKTÖRLERİ 2.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: - Yurtiçi Talebe Duyarlılık İhracatın toplam satış hacmi içerisindeki payının düşük ve/veya sürekli olmaması sebebiyle Şirket satışları yurtiçi talebe karşı oldukça duyarlıdır. - Maliyetleri Etkileyen Önemli Risk Faktörleri Tuz üretiminde en büyük maliyet unsurları motorin ve işçilik olup bu kalemlerin fiyatlarının artışı maliyetleri olumsuz etkiler. - Bayi Ağı ile İlgili Riskler/Alacak Riski: Şirketin çalıştığı alıcılarla bir bayilik sözleşmesi bulunmamakta cari hesap şeklinde çalışılmaktadır. Şirketin müşterileri faaliyete başlanılan tarihten itibaren çalıştığı firmalardır. Dolayısıyla belli bir kredibilite verisi oluşmuştur. Buna karşın Şirket in mevcut müşterilerinin geçmiş verilerden farklılık gösterecek şekilde kredibilite durumlarında değişiklikler olması mümkündür. Sektörde alıcıların da kendi müşterilerine vadeli satış yapması nedeniyle vade aşımları gözlemlenebilmektedir. Şirket müşterilerinin vade aşımını bulundukları sektöre ve kredibilite durumlarına bağlı olarak tolere etmektedir.söz konusu müşterilerden alacaklarını tahsil etmeye ve satış yapmaya devam etmekte olan Şirket in beklentisi izleyen dönemlerde vadesi geçmiş alacakların tahsilinin gerçekleşmesi yönündedir. Ancak söz konusu alıcılarda ve çek senet müşterileri de dahil olmak üzere Şirket in tüm müşterilerinde şirket beklentileri dışında koşulların gerçekleşmesi halinde alacaklarını tahsil edememe riski bulunmaktadır.. - Lisans Anlaşmasının Devam Etmeme Riski: Maden Kanunu, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat uyarınca belirli şartların uygunluğu halinde lisans anlaşması uzatılabilir. Maden Kanunu, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket, 26 yıllık ruhsat hakkının bitiminden itibaren her 10 yılda bir maden ruhsat harcı ödenmesi, gerekli teknik şartların sağlanması ve uzatma talebinin Migem tarafından da kabul edilmesi şartı ile yeniden ihaleye çıkmadan maden ruhsat hakkını en çok 60 yıl süre ile kullanmaya devam edebileceğini tahmin etmektedir. Meri mevzuat kapsamınsa toplam işletme ruhsat süresi 60 yılı geçemez ve 60 yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir. İleri tarihlerde mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ile müktesep hakların kısıtlanması, ortadan kalkması mümkün olabilir. Şirket in, Kayacık Tuzlasının Özelleştirilmesine İlişkin Satış ve Devir Sözleşmesi nde, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tarihine kadar Tuzla nın maden ruhsatındaki haklarını devraldığı belirtilmektedir. Maden Kanunu, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat uyarınca gerekli şartların uygunluğu, gerekli resmi mercilerin izni ve sözleşme taraflarının mutabık kalması ile T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tarihineli kadar olan sürenin uzatılması halinde, Tuzla ya ait maden ruhsat hakkının uzaması mümkün olabilir. 8

9 - Ürün Stok Riski: Üretimi yapılan ham tuzun stoklaması üçgen veya piramit şeklinde yapılmakta, bu şekilde yağmurun kolay akışı gerçekleşerek yüzeyde cm arasında sert bir kabuk oluşturması sağlanmakta, kapalı alana ihtiyaç olmaksızın %2 gibi bir fire haricinde kalite bozulmadan uzun yıllar muhafaza edilebilmektedir. Stok sahasından tuzun çalınma riski tesisin güvenlik önlemleri alınması nedeniyle düşük bir risk oluşturmakla beraber mümkündür. - Tuz Gölü Havzasındaki Havuzların Alt Katmanında (Tahta Tabakasında) Bozulma Riski: Mutlucan Tuz üretimini kendine ayrılmış havuzlarda yapmaktadır. Bu havuzların alt kısımları tahta tabaka denilen seneler içersinde oluşmuş bir bevi tuz kabuğundan oluşmaktadır. Üretim esnasında bu tahta tabakanın sertliği ve dayanıklılığı üzerinde makinalarla üretim yapıldığı için çok önemlidir. Tahta tabakanın incelmesi halinde makinalarla çalışmak çok zorlaşır. Bu sebeple havuzlar içerisinde bulunan tahta tabakasını yağmur ve tatlı sudan korumak için her sene oluşan tuzun 1 cm e yakın kısmının üretimi yapılmayarak tatlı suyun 1 cm lik tuzu eritmesine müsaade edilir.bu şekilde alt katmanda bozulma riski önlenmiş olmaktadır. Eriyen tuz, tatlı suyla çözülerek tuzlu su oluşur. Tuzlu su alt tabanı çözemez ve havuz tabanında bulunan tahta tabakası korunmuş olur. Ayrıca tabana gelecek tatlı suyun havuz etrafına açılan kanal vasıtasıyla Tuz Gölüne akması sağlanmaktadır. - Kredi Riski Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket yalnızca kendileri açısından kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, teminat alma yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır (kredi güvenilirliği Şirket tarafından çalışma süresi, ödemelerdeki süreklilik, piyasa araştırması gibi araçlarla takip edilmektedir). Şirket in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Şirket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. Ticari alacaklar çok sayıda müşteriden kaynaklanmaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. Şirket in 30 Eylül 2013, 31 Aralık 2012, 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kaldığı kredi riskleri aşağıda belirtilmiştir: 30 Eylül 2013 itibari ile Alacaklar Ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf Diğer dönen varlıklar Bankalardaki mevduat Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter Değerleri Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) - ( ) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

10 -Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar (1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2012 itibari ile Alacaklar Ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf Diğer dönen varlıklar Bankalardaki mevduat Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter Değerleri Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) - ( ) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar (1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2011 itibari ile Alacaklar Ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili Taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf Diğer dönen varlıklar Bankalardaki mevduat Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter Değerleri Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) - ( ) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2010 itibari ile Alacaklar Ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraf Diğer taraf İlişkili taraf Diğer taraf Diğer dönen varlıklar Bankalardaki mevduat Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E) (1) Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne

11 uğramamış finansal varlıkların net defter değeri B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter Değerleri Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) - ( ) Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) Değer düşüklüğü (-) Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (1) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu - Likidite Riski Likidite riski Şirket in net fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Şirket tarafındanlikidite riski, kredi kuruluşlarıyla önceden belirlenmiş kredi limitleri kapsamında dengelenen nakit giriş ve çıkışları aracılığıyla yönetilmektedir. Finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre detayı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak gösterilmiştir. Aşağıdaki Şirket in 30 Eylül 2013, 31 Aralık 2012, 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle finansal yükümlülüklerinin sözleşmeye dayalı iskonto edilmemiş ödemelerin vadelerine göre durumunu göstermektedir. 30 Eylül aydan az 3 ila 12 ay 1 ila 5 yıl Toplam Finansal borçlar Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar Ertelenmiş Gelirler Çalışanlar sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Diğer karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Total Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık aydan az 3 ila 12 ay 1 ila 5 yıl Toplam - - Finansal borçlar Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Diğer borçlar Ertelenmiş Gelirler Çalışanlar sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Diğer karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Total Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2011 Defter değeri 3 aydan az 3 ila 12 ay 1 ila 5 yıl Vadesiz Toplam Finansal borçlar Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar Diğer borçlar

12 Diğer kısa vadeli yükümlülükler Total Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2010 Defter değeri 3 aydan az 3 ila 12 ay 1 ila 5 yıl Vadesiz Toplam Finansal borçlar Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar Diğer borçlar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Total Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu - Yabancı Para Riski Şirket başlıca Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır ve bu kur riski genellikle Avro ve ABD Doları cinsi ticari alacaklar, ticari borçlar ve finansal borçlardan kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemektedir. Şirket in 30 Eylül 2013, 31 Aralık 2012, 2011 ve 2010 tarihleri itibari ile net döviz pozisyonu aşağıdaki gibidir: Toplam bazında 30 Eylül Aralık Aralık Aralık 2010 A.Döviz cinsinden varlıklar B.Döviz cinsinden yükümlülükler ( ) ( ) ( ) ( ) Net döviz pozisyonu (A+B) ( ) ( ) ( ) ( ) Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu Şirket in 30 Eylül 2013, 31 Aralık 2012, 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibari ile yabancı para pozisyonu detayları aşağıdaki gibidir: 30 Eylül 2013 TL TL Toplam ABD Doları Karşılığı Avro karşılığı TL karşılığı Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Dönen varlıklar Toplam varlıklar Kısa vadeli finansal borçlar Kısa vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Net yabancı para pozisyonu ( ) ( ) ( ) Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2012 TL TL Toplam ABD Doları Karşılığı Avro karşılığı TL karşılığı Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar

13 Dönen varlıklar Toplam varlıklar Kısa vadeli finansal borçlar Kısa vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Net yabancı para pozisyonu ( ) ( ) ( ) Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2011 TL TL Toplam ABD Doları Karşılığı Avro karşılığı TL karşılığı Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Dönen varlıklar Toplam varlıklar Kısa vadeli finansal borçlar Kısa vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Net yabancı para pozisyonu ( ) ( ) ( ) Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2010 TL TL Toplam ABD Doları Karşılığı Avro karşılığı TL karşılığı Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Dönen varlıklar Toplam varlıklar Kısa vadeli finansal borçlar Kısa vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler Net yabancı para pozisyonu ( ) ( ) ( ) Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu Döviz kuru duyarlılık tablosunun kar/zarar bölümünde 30 Eylül 2013, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle TL nin aşağıda belirtilen yabancı paralar karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda kapsamlı gelir tablosunun ne şekilde etkileneceği sunulmuştur. Analiz yapılırken, başta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değişkenlerin sabit kaldığı varsayılmıştır. Şirket in 30 Eylül 2013, 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle döviz kuru duyarlılık analizi tablosu aşağıdaki gibidir: 13

14 ABD Doları nın TL karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde Yabancı Paranın Değer Kazanması 30 Eylül 2013 Kar/(zarar) Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi 1- ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü) sebebi ile oluşan gelir/(gider) ( ) ABD Doları riskten korunan kısım (-) - - ABD Doları net etki ( ) Avro nun TL karşısında %10 değer kazanması/ kaybetmesi halinde 3- Avro net varlık/(yükümlülüğü) sebebi ile oluşan gelir/(gider) ( ) 4- Avro riskten korunan kısım (-) - - Avro net etki ( ) Toplam net etki ( ) Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu ABD Doları nın TL karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde Yabancı Paranın Değer Kazanması 31 Aralık 2012 Kar/(zarar) Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi 1- ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü) sebebi ile oluşan gelir/(gider) ( ) ABD Doları riskten korunan kısım (-) - - ABD Doları net etki ( ) Avro nun TL karşısında %10 değer kazanması/ kaybetmesi halinde 3- Avro net varlık/(yükümlülüğü) sebebi ile oluşan gelir/(gider) (1.939) 4- Avro riskten korunan kısım (-) - - Avro net etki (1.939) Toplam net etki ( ) Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu ABD Doları nın TL karşısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde Yabancı Paranın Değer Kazanması 31 Aralık 2011 Kar/(zarar) Yabancı Paranın Değer Kaybetmesi 1- ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü) sebebi ile oluşan gelir/(gider) ( ) ABD Doları riskten korunan kısım (-) - - ABD Doları net etki ( ) Avro nun TL karşısında %10 değer kazanması/ kaybetmesi halinde 3- Avro net varlık/(yükümlülüğü) sebebi ile oluşan gelir/(gider) ( ) 4- Avro riskten korunan kısım (-) - - Avro net etki ( ) Toplam net etki ( ) Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 14

15 - Faiz Oranı Riski Şirket, faiz haddi bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riski taşıyabilmektedir. Şirket bu riski, faiz oranına duyarlı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemekle oluşan doğal tedbirler almak suretiyle yönetmektedir. Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir: Sabit faizli finansal araçlar 30.Eyl Ara Ara Ara.10 Finansal yükümlülükler Değişken faizli finansal araçlar Finansal yükümlülükler Toplam finansal yükümlülükler Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu - Halka yeni açılan bir Şirket olması sebebiyle fiyat ve hacim dalgalanması riski Şirket ilk defa halka açılmaktadır. Payları BİST in Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak ilk defa organize bir piyasada işlem görebilecektir. Paylar BİST te işlem görmeye başladıktan sonra yeterli likiditesinin olacağına veya başlangıçta yeterli likidite olsa da mevcudiyetini devam ettireceğine ilişkin hiç bir güvence bulunmamaktadır. Halka Arz işleminin ardından, payların yaklaşık % 34,8 i (ek satış hakkının kullanılması durumunda %39,1 i) halka açık bir hale gelecektir. Dolayısıyla ikincil piyasada payların fiyat ve işlem hacmi dalgalı bir seyir izleyebilir. Şirket in payları BİST te işlem görmeye başladıktan sonra, paylara ilişkin likidite oluşmaması durumunda, pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilirler. Ayrıca yükselen piyasalardaki bir çok ihraççının payları gibi, Şirket in mali performansı ile ilişkili olmaksızın BİST te olası bir satış dalgası ve piyasanın yönünü aşağıya çevirmesi neticesinde Şirket in payları da olumsuz yönde etkilenebilir. Faaliyet sonuçları veya mali performans, bu risk faktörleri bölümünde belirtilen sebepler veya diğer başka koşulların ortaya çıkmasından ötürü analistlerin veya yatırımcıların beklentilerini karşılamayabilir. Böyle bir durum olması halinde payların fiyatı düşebilir ve yatırımcılar, halka arz kapsamında satın almış oldukları payları arz fiyatı üzerinden veya daha yüksek bir fiyatla veya hiçbir şekilde satamayabilirler. - Mutlu Ailesinin Şirket in ana pay sahibi olmaya devam etmesi ve menfaatlerinin azınlık pay sahiplerinin menfaatleri ile çatışabilme riski Birol Mutlu, halka açıldıktan sonra Şirket in ana hissedarı olmaya ve Şirket sermayesinin çoğunluğunu kontrol etmeye devam edecektir. Aynı zamanda Şirket in mevcut sermayedarları Şirket in yönetimini belirleme hakkını sağlayan oy hakkı imtiyazına sahiptir.bu nedenle yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu seçebilecektir.sermaye Piyasası Mevzuatındaki kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla önemli nitelikteki işlemler, temettü dağıtımı ve çıkarılmış sermayenin artırılması gibi pay sahiplerinin onayını gerektiren işlemleri kontrol edebileceklerdir. 15

16 Ana ortakların çıkarlarının azınlık hisse sahiplerinin çıkarları ile çelişmesi durumunda verecekleri kararlar,bu durumda ortakların Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklıktan çıkma hakları söz konusu olmakla birlikte azınlık hisse sahiplerini olumsuz şekilde etkileyebilir. - Gelecekte yapılabilecek pay satışının pay fiyatı üzerindeki riski Şirket in hissedarları payların BİST te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına, bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmasına ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi bir başka karar alınmayacağına, ayrıca bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağı konusunda garanti vermişlerdir. 1 yıllık süre sona erdiğinde sermaye artırımı, pay satışı gibi kararlar alınabilir. Bu tip kararların da pay fiyatını orta vadede etkileme olasılığı bulunmaktadır. - Temettü ödememe riski 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre halka açık anonim ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtımı politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Bu çerçevede, gelecekte yatırımcılara kâr payı dağıtılacağına ilişkin bir garanti bulunmamaktadır. Ayrıca Şirket in temettü ödeyebilmesi yeterli karlara ulaşılmasına bağlı olup gelecekte yapılacak temettü ödemelerinin zamanı ve meblağı, mevcut ve öngörülen mali duruma, faaliyet sonuçlarına, likidite ihtiyaçlarına, yatırım harcamalarına ve sermaye piyasası koşulları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere zaman zaman göz önünde bulundurulabilecek diğer hususlara bağlı olacaktır.şirket yukarıda bahsedilen koşullar doğrultusunda uygun gördüğünde temettü ödemesi gerçekleştirmeyebilir. 3. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 3.1. İşletme sermayesi beyanı: Şirketin 31 Aralık 2012 itibariyle toplam dönen varlıkları 67,5 milyon TL, kısa vadeli yükümlülükleri 24,2 milyon TL olup işletme sermayesi 43,3 milyon TL seviyesindedir. 30 Eylül 2013 itibariyle ise toplam dönen varlıkları 93,2 milyon TL, kısa vadeli yükümlülükleri 36,5 milyon TL olup işletme sermayesi 57,7 milyon TL seviyesindedir. Şirket, elindeki nakit kaynaklarını ve faaliyetlerden nakit yaratma kapasitesini göz önüne alarak göz önünde bulundurarak, bu İzahname nin düzenlendiği tarihi müteakip en az 12 ay içinde ortaya çıkacak ihtiyaçları için yeterli işletme sermayesine sahiptir. TL 30 Eylül Aralık Aralık Aralık 2010 Dönen Varlıklar 93,199,208 67,450,651 45,740,926 28,014,940 Kısa Vadeli Yükümlülükler 36,511,678 24,171,694 15,171,608 23,349,990 İşletme Sermayesi 56,687,530 43,278,957 30,569,318 4,664,950 Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 3.2.İhraççının son durum itibariyle finansman yapısı ve borçluluk durumu: 16

17 Ortaklığın son durum itibariyle finansman yapısı: Finansman Yapısı ve Borçluluk Durumu 30 Eylül 2013 itibariyle Tutar (TL) Kısa vadeli yükümlülükler Garantili - Teminatlı - Garantisiz/Teminatsız Uzun vadeli yükümlülükler Garantili - Teminatlı - Garantisiz/Teminatsız Özkaynaklar Ödenmiş/çıkarılmış sermaye Kardan Kısıtlanmış Yedekler Tanımlanmış fayda planları yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/ (kayıpları) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı TOPLAM NetBorçluluk Durumu A.Nakit B.Nakit Benzerleri - C.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - D. Likidite (A+B+C) E.Kısa Vadeli Finansal Alacaklar - F. Kısa Vadeli Banka Kredileri G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı - H. Diğer Finansal Borçlar - I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) K.Uzun Vadeli Banka Kredileri - L.Tahviller - M.Diğer Uzun Vadeli Krediler - N.Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) - O. Net Finansal Borçluluk (J+N) Kaynak: Bağımsız Denetim Raporu 3.3. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri: Mutlucan Tuz paylarının halka arzından satan ortak Birol Mutlu hisse satış geliri, Mutlucan Tuz özkaynak geliri, halka arza aracılık eden aracı kuruluşlar ise halka arza aracılık komisyonu elde edeceklerdir. Birol Mutlu, halka açıldıktan sonra Şirket in ana hissedarı olmaya ve Şirket sermayesinin çoğunluğunu kontrol etmeye devam edecektir. Aynı zamanda Şirket in mevcut sermayedarları Şirket in yönetimini belirleme hakkını sağlayan oy hakkı imtiyazına sahiptir.bu nedenle yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu seçebilecektir.sermaye Piyasası Mevzautındaki kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla önemli nitelikteki işlemler, temettü dağıtımı ve çıkarılmış sermayenin artırılması gibi pay sahiplerinin onayını gerektiren işlemleri kontrol edebileceklerdir. Ana ortakların çıkarlarının azınlık hisse sahiplerinin çıkarları ile çelişmesi durumunda verecekleri kararlar,bu durumda ortakların Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklıktan çıkma hakları söz konusu olmakla birlikte azınlık hisse sahiplerini olumsuz şekilde etkileyebilir. 17

18 3.4. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri: Payların halka arzı,mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde olacaktır. Şirket, halka arzdan maliyetler sonrası yaklaşık 39,17 ile 41,50 milyon TL arasında (halka arz fiyatının gerçekleşme seviyesine göre) net gelir elde etmeyi planlamaktadır. Halka arzdan sağlanacak fonların özkaynakların güçlendirilmesi ve şirketin gerçekleştirmeyi planladığı projelerin finansmanı ve olağan faaliyetleri için kullanılması planlamaktadır. Bu kapsamda halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık 17 milyon Amerikan Dolarlık kısmı (Kur 2,03 TL/$ olarak alındığında 34,5 milyon TL ye denk gelmektedir), alt paragrafta anlatılan, rafine tuz tesisinin yatırımına ayrılması planlanmaktadır. Yeni yatırım projeleri arasında yıllık ton kapasiteli rafine tuz fabrikası kurulması bulunmaktadır. Rafine tuz tesisinin kurulma amacı granül ham tuzun eritilerek tuzlu su haline getirilip, (Alman Sertliği AS) 0-1 AS değerine indirilmesi ve daha temiz ve kaliteli tuzun elde edilerek sanayide ve sofra tuzu pazarında hem yurtiçinde hem de yurtdışında yeni müşteriler elde edilmesidir. Yaklaşık yatırım maliyetinin 15 milyon Amerikan Doları olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu tesis için bir arsa alımı gerekmektedir. Bu arsanın da maliyetinin yaklaşık 2 milyon Amerikan Doları olabileceği tahmin edilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde halka açılma ile Mutlucan Tuz un beklentileri kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Sermayenin kuvvetlenmesi Kurumsallaşma Rekabet gücünün arttırılması Sağlıklı büyüme Ürün gamının katma değerli ürünler lehine büyütülmesi Bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi Kredibilite artışı Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması Ortak satışından elde edilecek gelir, ortaklara aktarılacağından Şirket için yukarıda belirtilen kapsamda kullanılamayacaktır Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler a) Ticaret unvanı, merkez adresi ve varsa merkezinden farklı yerdeki yönetim yerinin adresi: Ticaret Unvanı : Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkez Adresi : Halil Sezai Erkut Caddesi No:8-F Etlik, Ankara Fiili Yönetim Adresi : Halil Sezai Erkut Caddesi No:8-F Etlik, Ankara Telefon ve Faks Numaraları : Merkez Tel: (312) Merkez Faks: (312)

19 İnternet Adresi Şereflikoçhisar Tuzla Tel: (312) Şereflikoçhisar Tuzla Faks: (312) : b) Kuruluş tarihi, varsa ticaret sicili ve numarası, sınırsız değilse süresi: Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : Ankara Ticaret Sicili Memurluğu Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz c) Tabi olduğu ülke mevzuatı ile bu mevzuat uyarınca ihraççının kurulduğu işletme türü: Tabi Olduğu Yasal Mevzuat İşletme Türü : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları : Anonim Şirket 4. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 4.1. İhraç ve halka arz edilecek paylar ile ilgili bilgi: Mevcut Durum: Grubu Nama/ Hamiline Olduğu İmtiyazlar Pay Sayısı Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%) Bir Payın Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) A Nama Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy %68 1, %68 hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve üç üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Şirket in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu paya 15 (onbeş), her bir B Grubu paya 1 (bir) oy hakkı tanır. B Hamiline Yoktur %32 1, %32 TOPLAM TOPLAM Halka Arz Sonrası: Halka Arz Öncesi 19 Halka Arz Sonrası Ek Satış Dahil Halka Arz Sonrası Ortaklık Yapısı Grubu Pay (TL) Pay (%) Pay (TL) Pay (%) Pay (TL) Pay (%) Birol Mutlu A %56, %49, %49,5 Birol Mutlu B %32, %6, %1,7 Hatice Mutlu A %10, %8, %8,7 Erol Mutlu A %1, %0, %0,9 Muzaffer Mutlu A %0, %0, %0,1 Halka Açık B 0 %0, %34, %39,1

20 TOPLAM %100, %100, %100,0 a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi: Şirket, 31 Ocak 2013 tarihinde aldığı karar ile sermayesini TL den TL ye yükseltilmesine ve sermaye artırımının 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait birikmiş karlardan karşılanmasına karar vermiştir. Sermaye artırımı 6 Şubat 2013 tarih ve 8252 No lu TTSG de ilan edilmiştir. b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi: Yoktur. c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları: Yoktur Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu: Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi: Ortaklığımız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi: Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi: Kar payı hakları: Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak temettü, karın dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. - İhraççının karından pay alma hakkı ve hakkın doğduğu kesin tarih(ler) ile ödeme zamanı: Sermaye artırımında ihraç edilen paylar ve mevcut payların satışında halka arza katılarak pay alan yatırımcılar kar elde edilmesi ve Genel Kurul ca kar dağıtımına karar verilmesi halinde ilk kez 2013 yılı karından pay alma hakkına sahip olacaklardır 20

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.100.000 TL den 2.000.000

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı