YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 2009

2

3 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları Türk Bankacılık Sektöründe A&T BANK Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Türkiye Ekonomisi 2009 Yılı Performansı A&T BANK 2009 Yılı Faaliyetleri Bağlı Ortaklık: A&T Finansal Kiralama A.Ş. Dahil Olunan Risk Grubu ile İlişkiler Destek Hizmeti Sağlanan Kişi ve Şirketler YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

4

5 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSAL GÖSTERGELER VE RİSK YÖNETİMİ Murakıplar Raporu Denetim Komitesi nin Banka nın İç Sistemlerine İlişkin Değerlendirmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Finansal Pozisyon: Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirmeler Risk Yönetim Politikaları Son Beş Yıla Dair Karşılaştırmalı Özet Mali Göstergeler Banka nın Derecelendirme Notları Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 137

6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Banka nın dinamizminin karşılığı: Yeni ve daha çarpıcı bir isim, logo ve kurumsal kimlik. 4

7 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU Gelişmiş ülkelerin finansal piyasalarında başlayıp 2008 yılı son çeyreğinden itibaren tüm dünyayı kapsayacak şekilde derinleşen küresel krizin yansımaları, 2009 yılının ikinci yarısında azalarak da olsa hissedilmeye devam etmiştir. Bu dönemde, finansal sisteme ve iktisadi faaliyete dair açıklanan veriler toparlanma sürecinin başladığına işaret ederken, küresel büyüme hızına ilişkin tahminler son iki yıldır ilk kez yukarı yönlü güncellenmiştir. Bununla birlikte, küresel iktisadi faaliyete dair öncü göstergelerdeki iyileşmenin yeterince güçlü olmaması, kredi piyasalarındaki sorunların kısmen sürmesi ve işsizlik oranlarının artmaya devam etmesi kriz sonrası toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağına işaret etmektedir. Toplam talepte meydana gelen daralma ve emtia fiyatlarındaki sert düşüş tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de enflasyon oranlarının hızlı bir şekilde gerilemesi sonucunu doğurmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, küresel mali krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerini azaltmak için kısa vadeli faiz oranlarını sert bir şekilde aşağıya çekmiştir. Gerçekleştirilen kademeli ve istikrarlı indirimler, Türkiye de faiz oranlarını tarihi dip seviyelere getirmiştir. Türk bankacılık sektörü 2009 yılında da büyümesini sürdürmüş, göstermiş olduğu performans ile küresel olarak en iyiler içerisinde yer almıştır sonu ile karşılaştırıldığında, sektörün aktif toplamı %13.8 artarak 2009 sonunda 834 milyar TL ye ulaşmıştır. Bankacılık sektörü 2009 yılını 20.2 milyar TL dönem kârı ile kapatmıştır yılı sonunda, A&T Bank ın aktif büyüklüğü, 2008 yılı sonundaki milyon TL seviyesinden, %21 oranında artarak milyon TL ye ulaşmıştır. Bu dönemde, Banka nın net dönem kârı da dramatik bir şekilde artarak 2.7 milyon TL den 25.0 milyon TL ye yükselmiştir. Hazırlamış olduğumuz beş yıllık detaylı yol haritası paralelinde, Bankamız organizasyon yapısı, prosedür ve sistemleri yeniden tasarlanmış ve modernize edilmiş, bankacılık işlemleri en güncel bankacılık uygulamaları seviyesine getirilmiştir un ilk yarısında, işletme adımızın -yeni dinamizmimizi yansıtır bir şekilde- A&T Bank olarak belirlenmesi çalışmalarına odaklanılmıştır. Değişim konusundaki kararlılığımız, işletme adımızın belirlenmesini takiben yürüttüğümüz Banka tarihinin en yaygın reklam kampanyası ile de sürdürülmüştür. Şube ağımız, Konya, Kayseri ve Gaziantep illerinde açılan yeni şubeler ile genişletilmiş, personel sayımız bu paralelde artış göstermiştir. Teknoloji tarafında, ana bankacılık paketi -hızlı dönüşüm ve büyümeyi desteklemek adına- alanındaki en iyi uygulamalardan biri kabul edilen Temenos T24 ile değiştirilmiştir. İnanıyorum ki, Bankamız tarihindeki en heyecan verici dönemlerden birini yaşamaktayız. Yapmak istediğimiz, dinamik ve hızla büyüyen Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatlar ile Bankamızın kendine özgü pozisyonunu, deneyimini ve MENA ülkelerinde sahip olduğu bağlantılarını bir araya getirmektir. Amacımız, müşteri tabanımızı genişleterek Türkiye ile MENA ülkeleri arasındaki yakın bağları pekiştiren, Türkiye nin merkezine ve doğusuna refah getiren, üretim, inşaat ve ihracat ağırlıklı faaliyet gösteren sektörlerdeki en büyük ve en iyi dereceli şirketlerine ve büyük ölçekli KOBİ lerine ulaşmaktır yılında tamamlanması planlanan bu dönüşüm süreci sonunda A&T Bank kendini, kurumsal bankacılık alanında stratejik pozisyona sahip, uluslararası ve özellikle MENA bölgesinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlere ve KOBİ lere hizmet veren, bireysel bankacılık alanında büyüyen ve geniş bir şube ağına sahip Türkiye nin en yeni orta ölçekli bankasına dönüştürecektir. Bu, bizim kendimiz için belirlediğimiz hedeftir ve 2009 yılında bu hedefe ulaşma konusunda çalışanlarımızın da gayreti ile çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Eminiz ki A&T Bank, kalitesinden, bilgi birikiminden ve deneyiminden ödün vermeden büyümeye devam edecektir. Saygılarımla, A. AYKUT DEMİRAY Yönetim Kurulu Başkanı 5

8 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Bankamız hedeflerini gerçekleştirmekle yetinmedi, aynı zamanda onları aştı. 6

9 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU Mevcut finansal krizin bir sonucu olarak ulusal ve küresel ekonomide yaşanan sert daralmaya rağmen, 2009 yılı A&T Bank açısından son derece başarılı bir yıl olmuş, Banka böylesi zor bir dönemde hedeflerine ulaşmış, hatta aşmıştır. Yıl, milyon TL (641.5 milyon USD) aktif büyüklüğü ve 25 milyon TL (16.6 milyon USD) net dönem kârı ile kapatılmıştır. Bu sonuçlar, yıllık bazda sırasıyla %21 lik ve %822 lik artışları ifade etmektedir. Diğer taraftan, Bankamızca açılan ihracat akreditifleri hacmi 2008 yılındaki 819 milyon dolar seviyesinden iki katı bir artış ile 1.7 milyar dolar seviyesine çıkarken verilen teminat mektupları hacmi %61.5 artarak, 2008 sonundaki milyon TL seviyesinden milyon TL ye yükselmiştir. Finansal sonuçların yanısıra, Banka mızı Türk finans sistemi içerisinde yeniden konumlandırmayı hedefleyen Stratejik Plan paralelinde yürütülen yapısal dönüşüm çalışmaları da yıl boyunca devam etmiştir. Daha verimli bir organizasyonel yapının ve daha güçlü bir kurumsal kimliğin sağlanması konusunda adımlar atılmıştır. İşletme adımızın A&T Bank olarak belirlenmesinin ardından, kamuoyunda Banka mız hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla ulusal çapta bir medya kampanyası yürütülmüştür. Organizasyonel yapılanma ve ana bankacılık sisteminin değiştirilmesi çalışmaları da 2009 yılında başarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca, yılın son çeyreğinde -Konya, Kayseri ve Gaziantep illerindeüç yeni şube açılmış, 2008 yılı sonunda 170 olan toplam personel sayımız da %35 artarak 2009 yılı sonunda 230 a ulaşmıştır. Özkaynak kaleminin toplam yükümlülüklere oranı %29.2 gibi oldukça yüksek bir seviyededir. Herbiri ülkelerinin lider finansal kuruluşları olan güçlü ortaklarımız ve sağlam sermaye yapımız, son iki yıldır yaşamakta olduğumuz küresel ve ulusal dalgalanmalara karşı en büyük güvencelerimizden biridir. A&T Bank, %31.61 ile %8 lik yasal sınırın ve %12 lik hedef rasyonun oldukça üzerinde bir sermaye yeterlilik standart oranına sahiptir. Yürütülen senaryo analizleri ve stres testleri, A&T Bank ın sermaye yapısının en derin şok varsayımlarında dahi ortaya çıkabilecek kayıpları karşılayacak güçte olduğunu ortaya koymaktadır. yarısındaki oldukça toparlanmış ekonomik görünüme önemli katkıda bulunmuştur. Ancak, söz konusu iyiye gidiş ve toparlanma sürecinin sürdürülebilirliği belirsizdir. Küresel ekonomi ile ilgili önemli göstergelerdeki yavaş ve değişken gelişmeler, tüm dünyadaki yüksek işsizlik oranları ve bankacılık sektörünün henüz çözümlenememiş problemlerinin olması muhtemel risklere ve halihazırdaki kamusal destekler ortadan kalktığında olabileceklere dair süregelen endişelere işaret etmektedir. Böylesi bir ortamda, varlık kalitesi A&T Bank için, önümüzdeki dönemlerde de olacağı gibi, 2009 daki önemli performans göstergelerinden biri olmuştur. Geçtiğimiz yıl, söktörün problemli krediler oranı (brüt problemli krediler / toplam krediler) 2008 yılındaki %3.9 seviyesinden %5.3 e çıkmış, A&T Bank ta ise söz konusu oran %2.3 ten %1.7 ye gerilemiştir. Net problemli kredilerin tutarı, 2008 yılı sonunda olduğu gibi 0 dır yılında atılan somut adımlar ile uygulamaya konan ve 2013 yılında tamamlanması planlanan bu dönüşüm süreci sonunda, Bankamız yenilenmiş ve modernize edilmiş teknolojik altyapısı, uzmanlaşmış insan kaynakları, genişleyen şube ağı ve farklılaştırılmış ürün yelpazesi ile Türk bankacılık sektörü içerisinde hedeflediği konuma bir adım daha yaklaşacaktır. Yenilenen yüzü ve dinamik enerjisi ile Bankamız bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, hizmet kalitesini geliştirme, müşteri memnuniyetini artırma ve yaratılacak katma değer ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunma gayretlerini sürdürecektir. A&T Bank olarak başarımızı kalıcı hale getirmeye ve önümüzdeki yıllarda daha da artırmaya odaklanmış bulunmaktayız. Tüm müşterilerimize, hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. En içten, iyi dileklerimle, SADEK K.S.ABU HALLALA Genel Müdür Dönüşüm ve büyüme konusunda atılan tüm adımlara rağmen, önümüzde halen ekonomi ile ilgili zor dönemlerin olabileceğinin bilinci ile sürdürülebilir ihtiyatlılığın ne kadar önemli olduğunun farkındayız yılının son çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri nde başlayan fakat daha sonra tüm dünyaya yayılan finansal kriz dolayısıyla uygulamaya konan benzeri görülmemiş para ve maliye politikaları geçtiğimiz yıl boyunca etkili olmuş, 2009 yılının ikinci 7

10 A&T BANK HAKKINDA A&T BANK ın dünyanın dört bir köşesine yayılmış olan 300 ün üzerinde muhabir bankası bulunuyor. Banka, uluslararası arenada faaliyet gösteren müşterilerine hizmet verebilmek için gerekli olan yaygınlığa ve saygınlığa da sahip. 8

11 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU A&T Bank, 11 Ağustos 1975 tarihinde Libya nın Trablusgarp şehrinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Arasında Kurulacak Banka Anlaşması çerçevesinde iki ülke arasındaki ticareti artırmak amacıyla 1977 yılında kurulmuş bir ortak girişim bankasıdır yılına kadar Arap Türk Bankası A.Ş. olarak bilinen Banka, %62.37 oranında Libya, %36.01 oranında ise Türk hissedarların sahipliğindedir. Libya Merkez Bankası nın tam sahipliğini yaptığı Libyan Foreign Bank, Banka daki Libya payının tamamını temsil etmektedir. Türkiye nin aktif büyüklüğü açısından en büyük iki bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. sırasıyla %20.58 ve %15.43 lük paylara sahiptirler. Geriye kalan %1.62 lik pay ise Kuwait Investment Company nin sahipliğindedir. Banka nın genel müdürlüğü İstanbul dadır yılı sonunda A&T Bank ın 170 çalışanı ve beş ilde toplam altı şubesi bulunmaktadır. İstanbul Merkez Şube İstanbul Kozyatağı Ankara Kayseri Konya Gaziantep Tüm dünyadaki 300 ü aşan muhabir banka ağı ile A&T Bank, uluslararası alanda faaliyet gösteren müşterilerine hizmet edebilmek için gerekli olan zenginlikte ve sağlamlıkta bir üne sahiptir. Uzmanlık bölgesi olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika da 30 yılı aşkın bir süreye yayılan güçlü iş ilişkileri ve organik bağları ile A&T Bank, Türkiye nin bölgeye açılan kapısı olmak konusunda rakipsizdir yılında, Türkiye ve MENA bölgesi arasında gelişen ticari bağlardan daha fazla istifade edebilmek için, Banka yöneticileri görece daha iddialı bir büyümeyi sağlayabilmek için stratejilerin belirlenme vaktinin geldiğine karar vermişlerdir. A&T Bank ın bölgesel uzmanlığı, güçlü hissedarları, uzun süreli bağlantıları ve haklı ünü çerçevesinde, mevcut strateji değerlendirilmiş, ödenmiş sermaye artırılmış ve Banka nın hem Türkiye deki hem de MENA bölgesindeki payını olabildiğince artırabilmek için gerekli olan altyapı çalışmalarına başlanmıştır A&T Bank taki Stratejik Dönüşüm ün ilk yılıdır: Temel üstünlüklerin belirlenmesi, kapasitenin artırılması ve gelecekteki pozisyonun belirlenmesi 2009 yılında uygulamaya konan yeni stratejik plan, tüm hızıyla 2013 yılına kadar devam edecektir. Planın amacı bu sürecin sonunda A&T Bank ı önemli bir şekilde genişleyen müşteri tabanıyla, Banka ya sadece finansman açısından değil aynı zamanda sahip olduğu uluslararası perspektifi ve ilişki ağı nedeniyle bağlı olan müşterileriyle, gelişmiş ürün portföyüyle ve büyüyen bilançosuyla orta ölçekli bir Türk Bankası haline getirmektir. Halihazırda ödenmiş sermaye yaklaşık beş kat artarak 41 milyon TL den 240 milyon TL ye çıkarılmış, personel sayısı %35 artarak 230 a tırmanmış ve şube sayısı 3 ten 6 ya yükselmiştir. Yaşanan bu büyüme ve gelişme, Banka nın dış ticaret finansmanı ile ilgili işlem hacimlerine de yansımış, geçtiğimiz yıl 819 milyon USD olan hacim bu yıl 1.7 milyar USD ye çıkmıştır. Yenilenen adıyla A&T Bank ta yürütülen kapsamlı değişikliklerin anlatılabilmesi için etkili ve farklılaştırıcı markalaşma ile satış ve yapılandırma kampanyaları başlatılmıştır deki kuruluşundan itibaren A&T Bank, Türkiye ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeri arasındaki ticareti kolaylaştırmak konusunda uzmanlaşmıştır. Günümüzde, A&T Bank Libya ile en fazla işlem hacmi gerçekleştiren Türk bankası olmakla kalmayıp Suriye, Cezayir, Lübnan ve Ürdün pazarlarında da ilk sıralarda yer alan Türk bankaları arasındadır. A&T Bank ın kurucuları ve çalışanlarının, otuz yılı aşkın bir süredir bölge ile olan bankacılık ve iş ilişkileri, deneyimleri ve bilgi birikimleri sayesinde inşa edilen istikrarlı büyüme sayesinde, Banka bu özerk ve çekici bölgenin önemli bir oyuncusu olmuştur. 9

12 2009 A&T BANK ın Stratejik Değişiminde 1. Yıl: Güçlü Noktaları Sağlamlaştırmak, Yetkinlikleri Artırmak, Geleceğe Uygun Yeni Bir Konumlandırma Yapmak. 10

13 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2009 da A&T BANK Yeni Stratejik Plan Yeni Bankacılık Paketi Geliştirilmiş BT Sistemi Satış ve Pazarlama Konusunda Daha Fazla Duyarlılık 70 Yeni İstihdam Yeniden Yapılandırılmış, Daha Dinamik Bir Organizasyon Daha Agresif ve Banka Çapında Bir Büyüme Yaklaşımı Geliştirilmiş Ürün Portföyü Modernize Edilmiş ve Güçlendirilmiş Bir Kurumsal Kimlik 3 Yeni Şube Tüm bunlar, A&T Bank ı Türk finans sistemi içerisinde küçük bir oyuncu olmaktan çıkarıp, her türlü hizmeti verebilen orta ölçekli bir bankaya dönüştürmeyi amaçlayan çabaların yalnızca başlangıcıdır yılında gerçekleştirilen saygın bir araştırmada da belirtildiği gibi Türkiye deki küçük bankaların en büyüğü olarak A&T Bank, önümüzdeki dönemde, en büyüklerle ve en iyilerle rekabet edebilen kaynaklara ve bilgi birikimine sahip, stratejisini MENA bölgesinde olan tartışmasız üstünlüğü üzerine kurmuş ve de en önemlisi genişleyen müşteri portföyünün ihtiyaçlarını karşılarken hâlâ küçük bir bankanın butik yaklaşımını gösterebilen bir kuruma dönüşecektir. Halihazırda 33 yerli ve 130 uluslararası banka ile muhabirlik ilişkisi, 400 Banka ile SWIFT bağlantısı, 35 ülkede muhabir bankası bulunan A&T Bank, hissedarlarının yoğun desteği ile bölgesel uzmanlığını muhaza etmeyi başarmış daha küresel bir banka olabilecektir. 11

14 YENİ KONSEPTİYLE A&T BANK ŞUBESİ A&T BANK ı niş oyuncu rolünden çıkarıp, tam hizmet, orta ölçekli bir banka haline getirmek için tasarlanmış ilk adımlardan yalnızca birkaçı. 12

15 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Hedefleri Şube Ağını Genişletmek Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Alanlarına Girmek Yeni İstihdamlar Yaratmak Kârlılığı Artırmak Kredi Portföyünü ve Bilançoyu büyütmek Sektör Ortalamasının Çok Altında Olan Problemli Kredi Düzeyini Sürdürmek Ürün ve Servis Gamını Geliştirmek İnternet Bankacılığı, İletişim Noktası ve ATM Gibi Alternatif Kanallar ve Şubelerden Oluşan Entegre Dağıtım Kanalları Oluşturmak A&T Bank ın Vizyonu: Yetenekli çalışanları ile tercih edilen bir finansal kurum olmak, iş ilişkilerini geliştirmeye odaklanmak, müşterilerine daima çarpıcı sonuçlar sunmak. A&T Bank ın Misyonu: Türkiye ve MENA ülkeleri arasında finansal bir köprü olmak, sunduğumuz yaratıcı ürün ve hizmetler ile müşterilerimize değer katmak, müşterilerimizin aynı zamanda iş ortağı olmak, ulaşılabilir ve çalışılması kolay olan bir finansal kurum olmak. 13

16 2009 FİNANSAL GÖSTERGELER VARLIKLAR (BİN TL) Nakit Değerler ve Merkez Bankası Bankalara Plasmanlar Krediler (Net) Menkul Değerler Cüzdanı (Net)* Diğer Varlıklar Toplam Varlıklar * Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan F.V.(Net) + Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) 14

17 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU 15

18 2009 FİNANSAL GÖSTERGELER YÜKÜMLÜLÜKLER (BİN TL) Mevduat Alınan Krediler Para Piyasalarına Borçlar Diğer Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Yükümlülükler GELİR TABLOSU (BİN TL) Net Faiz Gelirleri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Net Faaliyet Kârı / Zararı Net Dönem Kârı BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (BİN TL) Teminat Mektupları Akreditifler Diğer Toplam Bilanço Dışı Yükümlülükler

19 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU 17

20 Yeni logomuz, yeni vizyonumuzu yansıtıyor. 18

21 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU Hem Banka hem de Türk şirketleri için MENA bölgesinin kapılarını açmak kolaylaşıyor. Hepsi dinamik, yeniden yapılandırılmış olan satış ekibi ve Kayseri, Konya, Gaziantep gibi hızlı gelişen sanayi kentlerinde yaygınlaşan şube ağı sayesinde... 19

22 HİSSEDARLAR 2009 YILINDA A&T BANK IN ORTAKLIK YAPISINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞTIR. ÖDENMİŞ SERMAYE (BİN TL) Libyan Foreign Bank T. İş Bankası A.Ş T.C. Ziraat Bankası A.Ş Kuwait Inwestment Company Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.* 0 0 TOPLAM HİSSEDARLAR (%) Libyan Foreign Bank T. İş Bankası A.Ş T.C. Ziraat Bankası A.Ş Kuwait Inwestment Company Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.* TOPLAM * Emek İnşaat ve İşletme A.Ş TL ile ödenmiş sermaye içerisinde % paya sahiptir. DAHİLİ HİSSEDARLAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri nin, Genel Müdür ve Yardımcıları nın ve Murakıplar ın A&T Bank ta hisseleri yoktur. 20

23 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU 21

24 A&T BANK IN TARİHSEL GELİŞİMİNDEKİ KİLOMETRE TAŞLARI 11 Ağustos 1975 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Arasında Kurulacak Banka Anlaşması, Libya nın Trablusgarp şehrinde imzalandı. 1 Nisan yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde, A&T Bank kuruldu ler Banka, 1980 lerde, uluslararası para piyasalarında işlem yapan ve dövizli işlemler gerçekleştiren Türkiye nin ilk bankalarından oldu. Ayrıca, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ya yapılan ihracatı finanse eden ülkedeki az sayıdaki bankadan biriydi Banka nın bağlı ortaklığı A&T Finansal Kiralama A.Ş. kuruldu. 22

25 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU li yılların başında Türkiye ekonomisi tarihinin en yıkıcı sonuçlarını doğuran ikiz finansal krizler ile karşılaştı. Bu dönemde, en büyük Türk bankaları dahi ciddi fonlama problemleri ile karşılaştılar ve Merkez Bankası nın acil likidite fonlarından yararlanma ihtiyacı hissettiler döneminde Türkiye de faaliyet gösteren banka sayısı 79 dan 48 e geriledi. A&T Bank ise, güçlü sermaye yapısı, başarılı yönetimi ve ana ortağından almış olduğu büyük destek ile böylesi derin bir finansal türbülanstan etkilenmedi. Hatta, yabancı kaynaklara ulaşma ve bunları finansal sisteme aktarma kabiliyeti sayesinde, ekonominin desteklenmesi konusunda üstlenmiş olduğu görevlerine devam etti ve bu zor dönemi başarı ile atlatarak büyümesini sürdürdü Banka yı Türk bankacılık sektörü içerisinde yeniden konumlandırmayı hedefleyen yeni bir stratejik plan uygulamaya kondu. Banka nın ödenmiş sermayesi %485.4 oranında artırılarak 41 milyon TL den 240 milyon TL ye yükseltildi A&T Bank Stratejik Plan ı kapsamında somut adımlar atıldı. Yeni kurumsal kimlik ve yeni işletme adı ulusal çapta yürütülen bir kampanya ile tüm kamuoyuna duyuruldu. Banka, yeniden yapılandırıldı. Türk firmaları ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki partnerleri arasındaki bağları daha da güçlendirebilmek için Kayseri, Konya ve Gaziantep illerinde A&T Bank şubeleri açıldı. 23

26 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE A&T BANK A&T Bank, Türkiye ile Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgeleri arasında bir köprü işlevi görmektedir. Banka, Türk finans sektörünün özel bir oyuncusu olup MENA bölgesinde proje yürüten inşaat firmalarına veya bu bölgeye ihracat yapan ticari müşterilere yönelik gayrinakdi kredilere ve ticari kredilere odaklanmıştır lerden günümüze Banka nın faaliyetleri hazine işlemleri, kurumsal krediler (nakdi ve gayrinakdi) ve ihracat finansmanı (akreditif) üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak geçtiğimiz yıl ile birlikte, Banka nın kendisini Türk finans piyasası içerisinde daha büyük bir oyuncu olarak konumlandırabilmesine yönelik olarak ürün portföyü yenilenmiş ve çeşitlendirilmiş, ticari ve bireysel bankacılık taraflarını güçlendirecek adımlar atılmaya başlanmıştır. Banka nın iki adet İstanbul da (Merkez ve Kozyatağı) ve birer adet Ankara, Kayseri, Konya ve Gaziantep te olmak üzere altı şubesi ve 2009 yıl sonu itibarıyla 230 personeli bulunmaktadır. Aktif Büyüklüğü: milyon TL veya sektörün toplam aktif büyüklüğü olan milyar TL nin %0.12 si. Kredi Portföyü: milyon TL veya sektörün toplam kredi büyüklüğü olan milyar TL nin %0.09 u. Mevduat Hacmi: milyon TL veya sektörün toplam mevduat hacmi olan milyar TL nin %0.03 ü. Ödenmiş Sermaye: 240 milyon TL veya sektörün toplam ödenmiş sermayesi olan 42.5 milyar TL nin %0.56 sı. Dönem Kârı: 25 milyon TL veya sektörün toplam kârı olan 20.2 milyar TL nin %0.12 si. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI A&T Bank, araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında alanlarının en güvenilir ve uzman firmaları ile proje bazında çalışmaktadır. ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hesap dönemi içerisinde A&T Bank ana sözleşmesinde bir değişiklik olmamıştır. 24

27 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ 2009 YILI PERFORMANSI TÜRKİYE EKONOMİSİ 2008 yılının son çeyreğinde en büyük Amerikan yatırım bankalarından biri olan Lehman Brothers ın çökmesiyle başlayan küresel ekonomik kriz, 2009 yılı boyunca finansal piyasaları etkilemeye devam etmiş ve tüm ekonomilerde buhrana neden olmuştur. Küresel ekonomide yaşanan hızlı daralma, geleceğe yönelik belirsizlikler ve böylesi bir ortamda finansal kurumların ve şirketlerin kredi ve yatırımlarını genişletme konusundaki isteksizliği, II. Dünya Savaşı ndan bu yana küresel ticaret hacmindeki en keskin düşüşe neden olmuştur. Son yıllarda dış ticaret hacmi GSYİH sının %50 sine ulaşan Türkiye de, krizden ağır bir şekilde etkilenmiştir. Türk ürünlerine ve hizmetlerine olan talep, yurt içi ve yurt dışında keskin bir şekilde azalmış, üretim ve gelirler düşmüştür. Ayrıca, bütçe açığı genişlemiş, vergi gelirleri azalmış, işsizlik ve kamu sektörü borçlanması artmıştır. Fakat, Türkiye, krizin üstesinden gelmeyi başarmış, bu konuda başarılı bir performans gösterdiğine dair ekonomi çevrelerinde yaygın bir hüküm oluşmuştur yılında yaşanan büyük yerel kriz sonrasında başlatılan reformlar, ülke ve yatırımcıları açısından daha güvenli bir ekonomik ortamın oluşmasını, yasal ve düzenleyici altyapının gelişmesini ve ekonomideki sıkıntılı dönemlere karşı daha güçlü bir direncin var olmasını sağlamıştır. Zorluklar devam etmekle birlikte, güçlü ekonomik görünüm sürmekte ve Türkiye nin büyümesiyle ilgili beklentilerini yükselten IMF nin de dahil olduğu önde gelen birçok uluslararası gözlemci tarafından, iyileşmenin 2010 yılında da sürmesi beklenmektedir. Küresel ekonomik krizin 2009 yılında yerel ekonomiye olan başlıca etkileri aşağıda özetlenmiştir: Ekonomi hızla daralmıştır in son çeyreğindeki %6.5 luk küçülme ve yıllık sadece %0.9 luk büyümeye ek olarak, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ilk çeyrekte %14.7, ikinci çeyrekte %7.9 ve üçüncü çeyrekte de %3.3 küçülmüştür yılının ilk 9 ayında ekonomideki daralma %8.4 e ulaşmıştır. İşsizlik oranı artmıştır. Eylül 2008 de %10.3 olan işsizlik oranı, Şubat 2009 da %16.1 e yükselmiştir. Belirli sektörlere uygulanan vergi indiriminin etkisiyle, işsizlik oranı yılın ikinci yarısında düşmeye başlayarak Kasım 2009 da %13.1 olarak gerçekleşmiştir. Cari açık daralmıştır yılı sonunda %5.6 olan cari açığın GSYİH ya oranı, Eylül 2009 da %1.9 a düşmüştür. Bütçe açığı artmıştır yılı sonu itibarıyla %1.8 olan bütçe açığının GSYİH ya oranı Eylül 2009 sonunda %6 ya yükselmiştir. Enflasyon ve faiz oranları düşmüştür. Tüketici enflasyonu 2009 sonu itibarıyla %6.53 e düşmüştür. Merkez Bankası gecelik borçlanma faiz oranı, 2008 sonuyla karşılaştırıldığında 8.5 puan azalarak %6.5 a düşmüştür. Piyasa faiz oranları da Merkez Bankası nın faiz politikası doğrultusunda düşmüştür. Dış ticaret hacmi azalmıştır sonu itibarıyla 334 milyar dolar (132 milyar dolar ihracat, 202 milyar dolar ithalat) olan yıllık dış ticaret hacmi, 2009 sonunda milyar dolara (102.1 milyar dolar ihracat, milyar dolar ithalat) düşmüştür. Krizin yerel piyasalara olan etkilerini hafifletebilmek amacıyla Türk yetkililer tarafından bir dizi tedbirler alınmıştır. Eylül ayı ortasında hükümet, yatırımcıların ve mali piyasaların güvenini korumak ve ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak için bir önlemler paketini yasalaştırmıştır. Bu önlemler, gelir vergisi ve mali şeffaflık gibi alanlarda gerçekleştirilecek reformları içeren üç yıllık bir programı kapsamıştır. Hükümet ayrıca IMF ile 2008 yılında süresi dolan anlaşmanın yerine yeni bir stand-by anlaşmasının imzalanabileceğini açıklamıştır. Merkez Bankası küresel krizin yerel sanayiye olan etkilerini azaltmak amacıyla, ihracat reeskont kredi limitini ikiye katlayarak 1 milyar dolara yükseltmiştir. Ayrıca, Merkez Bankası ihracat reeskont kredisinin kullanımını yaygınlaştırabilmek amacıyla, bu kredinin tabi olduğu düzenlemelerde değişiklik yapmıştır. 25

28 Maliye Bakanlığı belirli sektörler için vergi avantajlarını uygulamaya koymuştur. Hükümet tarafından ilan edilen paket çerçevesinde, özellikle otomobil ve beyaz eşya gibi belirli ürünler için katma değer vergisi %18 den %8 e düşürülmüştür. Durgunluk sonrası Türkiye ekonomisi yeniden dengelenmiştir. Dünya genelindeki düşük enflasyon, talep yetersizliği ve düşük faiz oranları Merkez Bankası nın gecelik borçlanma oranını rekor düzeyde düşürmesine neden olmuş ve Hazine bonolarının faiz oranları tek haneli rakamlara düşmüştür. Cari açık önemli derecede daralmış ve cari açığın finanse edilmesi böylesi zorlu bir küresel ortamda, beklenenden daha kolay olmuştur. Ancak durgunluk, bütçe açığındaki artış ve devlet borçlarının GSYİH ya oranındaki artışla birlikte kamu maliyesinde belirgin bir bozulmaya neden olmuştur. Uzun vadede, 2008 sonunda %40 olan borçlar / GSYİH oranının 2011 de %50 lere ulaşacağı beklenmektedir. BANKACILIK SEKTÖRÜ Küresel finansal krizin Türk bankacılık sektörüne etkileri, diğer birçok ülke ile karşılaştırıldığında hafif olmuştur. Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu ve aktif kalitesi, iyi bir risk yönetimi ve etkili bir kamu denetimi sayesinde düşük kalan kur ve likidite riskleri; faiz, karşı taraf ve vade risklerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi bankacılık sektörünün krizden nispeten izole olmasını sağlamıştır. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından küresel mali risklerdeki artışa karşı alınan önlemler, bankacılık sektörünün sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmuştur. Küresel finansal istikrarsızlık nedeniyle, bankaların dış borçlanma olanakları daralmış, borçlanma maliyeti yükselmiş ve likidite yönetiminin önemi daha da artmıştır. Ekonomik faaliyetlerdeki daralma nedeniyle, bankacılık hizmetlerine olan talep ve işlem hacmi keskin bir şekilde düşmüştür. Yabancı para mevduata olan talep dalgalı bir seyir izlerken, TL mevduata olan talep reel olarak artmaya devam etmiştir yılının büyük bir kısmında, mevduatların kısa vadeli yapısı sürmüştür. Artan riskler, kredi talebinde meydana gelen düşüş ve daha çok kamu finansmanına yönelinmesi konusundaki eğilim sonucu bankalar reel kesime borç verilmesinde tutucu bir eğilim göstermiştir. Kredilerin mevduata oranı 2008 sonuyla karşılaştırıldığında 3 puan azalarak %81 olurken, kredilerin GSYİH ya oranı %40 olarak gerçekleşmiştir. Kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı iki puan düşerek %50 olmuştur yılı sonuyla karşılaştırıldığında, kurumsal kredilerin tüketici kredilerine göre daha yavaş arttığı gözlenmiştir. Takipteki alacakların toplam kredilere (brüt) oranı 2008 yılı üçüncü çeyreğinde %3.1 iken, 2009 yılı sonunda %5.3 e çıkmış, kredi riski artmıştır. Takipteki alacakların %84 ü için özel karşılık ayrılmıştır. Piyasadaki istikrarsızlığa karşı bankalar ellerinde tuttukları devlet tahvillerini artırmışlardır yılında bankaların elindeki devlet tahvilleri %5 artarak toplam aktiflerin %32 sine ulaşmıştır. Küresel gelişmeler bankacılık sistemini sarssa da, Türk bankalarının kur riski düşük seviyede kalmıştır. Bununla birlikte, uzun dönemli varlıklar ve kısa vadeli yükümlülüklerden dolayı oluşan vade uyumsuzluğu dolayısıyla faiz riski yüksek seviyesini sürdürmüştür. 26

29 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diğer taraftan, bankalar işletme maliyetlerini kısıtlamak amacıyla hızlı önlemler almış ve sonuçta yavaş da olsa kâr hacmi ve kârlılık artmıştır. Özkaynaklar, kâr ve sermayedeki artış dolayısıyla güçlenmeye devam etmiştir sonu itibarıyla, bankacılık sektöründeki toplam özkaynak hacmi 2008 yılına göre %28.3 artarak milyar TL ye ulaşmıştır. Sermaye yeterlilik oranı 2008 yılıyla karşılaştırıldığında 2.5 puan artarak %20.5 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, Türkiye deki banka şubelerinin sayısı ten e yükselmiş, bankalarda çalışan kişilerin sayısı da ten ya çıkmıştır. Bu dönemde Türk bankaları, büyük ekonomilerde ağır tahribatlara yol açan yüksek faizli ipotek kredisi veya diğer benzeri türev ürünlere doğrudan maruz kalmamıştır. Türk bankalarındaki menkul kıymetler esas olarak Hazine bonoları ve devlet tahvillerinden oluşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bankaları etkileyen dalgalanmalar ve iflasların Türkiye üzerindeki etkisi ticaret, borçlanma ve yatırım hacimlerindeki düşüşlerle sınırlı kalmış, finansal kurumlardaki yatırım varlıklarının doğrudan kaybı söz konusu olmamıştır. Aşırı dalgalanmanın yaşandığı bu dönem boyunca, Türk bankalarının Merkez Bankası acil likidite desteğini ve hükümet yardımını gerektirecek ciddi bir fon problemi yaşamamış olması, mevduat ağırlıklı fonlama karakterinin sağlamlığına işaret etmektedir. 27

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU Cumhuriyet in ilk kurumlarından biri olan İş Bankası nın kuruluş misyonu Türkiye nin kalkınmasına, inşasına ve gelişmesine her alanda katkı sağlamak olmuştur. 90

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası 2014 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Misyonumuz 2 Vizyonumuz 3 Kurumsal Profil 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Hep Birlikte

Detaylı

Bölüm I Şunuş. İçindekiler

Bölüm I Şunuş. İçindekiler 2 Bölüm I Şunuş İçindekiler Bölüm I - Genel Bilgiler 1 Yönetim Beyanı 2 Özet Finansal Bilgiler 4 Vizyon, Misyon ve Hedefler 5 DenizEmeklilik in Tarihsel Gelişimi 6 Bir Bakışta 8 Kısaca Dexia 10 Kısaca

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş

İÇİNDEKİLER. I. Sunuş İÇİNDEKİLER I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 10 Üst Yönetim 12 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

2012 Faaliyet RapoRu

2012 Faaliyet RapoRu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Özet Finansal Göstergeler 10 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 11 Kısaca Kuveyt Türk 12 Kilometre Taşları 14 Misyon, Vizyon, Kalite Politikası ve Hizmet

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

Yasanabilir bir dünya icin...

Yasanabilir bir dünya icin... 2012 Faaliyet Raporu Yasanabilir bir dünya icin... Değişen dünyanın sigortası ...sürdürülebilirlik inisiyatifini hayata geçiren ve fark yaratan global bir oyuncuyuz. Sigortacılık ve bireysel emekliliğin

Detaylı

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu

Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri. garant emekl l k 2013 faal yet raporu Bir Emeklilik Şirketi nin Faaliyet Defteri garant emekl l k 2013 faal yet raporu İçindekiler BÖLÜM I - Sunuş 04 Başlıca Finansal Göstergeler 06 Garanti Emeklilik ve Hayat Üzerine 07 Garanti Emeklilik ve

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

Türkiye nin Sabancı sı...

Türkiye nin Sabancı sı... Türkiye nin Sabancı sı... 1 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Değer Yaratan... Sorumlu... 3 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Aktif Katılımcı... 5 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Yaratıcı...

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Bölüm 1/Sunuş 02 Kısaca Bank Asya 05 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 06 Başlıca Göstergeler 08 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 010 Bank Asya ile Diğer Katılım Bankalarının Karşılaştırılması

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

2010 faaliyet raporu

2010 faaliyet raporu 2010 faaliyet raporu KUVEY T TÜRK 2010 YILI faaliyet raporu İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: SUNUŞ 08 Özet Finansal Göstergeler 11 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 13 Kısaca Kuveyt Türk 14 Türk Katılım Bankacılığında

Detaylı

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz ING Emeklilik A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - SUNUŞ 2 Misyonumuz, Vizyonumuz ve İlkelerimiz 4 Kısaca ING Emeklilik 6 Ortaklık Yapısı 8 Finansal Göstergeler

Detaylı