YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 2009

2

3 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları Türk Bankacılık Sektöründe A&T BANK Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Türkiye Ekonomisi 2009 Yılı Performansı A&T BANK 2009 Yılı Faaliyetleri Bağlı Ortaklık: A&T Finansal Kiralama A.Ş. Dahil Olunan Risk Grubu ile İlişkiler Destek Hizmeti Sağlanan Kişi ve Şirketler YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

4

5 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU FİNANSAL GÖSTERGELER VE RİSK YÖNETİMİ Murakıplar Raporu Denetim Komitesi nin Banka nın İç Sistemlerine İlişkin Değerlendirmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Finansal Pozisyon: Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirmeler Risk Yönetim Politikaları Son Beş Yıla Dair Karşılaştırmalı Özet Mali Göstergeler Banka nın Derecelendirme Notları Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 137

6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI Banka nın dinamizminin karşılığı: Yeni ve daha çarpıcı bir isim, logo ve kurumsal kimlik. 4

7 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU Gelişmiş ülkelerin finansal piyasalarında başlayıp 2008 yılı son çeyreğinden itibaren tüm dünyayı kapsayacak şekilde derinleşen küresel krizin yansımaları, 2009 yılının ikinci yarısında azalarak da olsa hissedilmeye devam etmiştir. Bu dönemde, finansal sisteme ve iktisadi faaliyete dair açıklanan veriler toparlanma sürecinin başladığına işaret ederken, küresel büyüme hızına ilişkin tahminler son iki yıldır ilk kez yukarı yönlü güncellenmiştir. Bununla birlikte, küresel iktisadi faaliyete dair öncü göstergelerdeki iyileşmenin yeterince güçlü olmaması, kredi piyasalarındaki sorunların kısmen sürmesi ve işsizlik oranlarının artmaya devam etmesi kriz sonrası toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağına işaret etmektedir. Toplam talepte meydana gelen daralma ve emtia fiyatlarındaki sert düşüş tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de enflasyon oranlarının hızlı bir şekilde gerilemesi sonucunu doğurmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, küresel mali krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerini azaltmak için kısa vadeli faiz oranlarını sert bir şekilde aşağıya çekmiştir. Gerçekleştirilen kademeli ve istikrarlı indirimler, Türkiye de faiz oranlarını tarihi dip seviyelere getirmiştir. Türk bankacılık sektörü 2009 yılında da büyümesini sürdürmüş, göstermiş olduğu performans ile küresel olarak en iyiler içerisinde yer almıştır sonu ile karşılaştırıldığında, sektörün aktif toplamı %13.8 artarak 2009 sonunda 834 milyar TL ye ulaşmıştır. Bankacılık sektörü 2009 yılını 20.2 milyar TL dönem kârı ile kapatmıştır yılı sonunda, A&T Bank ın aktif büyüklüğü, 2008 yılı sonundaki milyon TL seviyesinden, %21 oranında artarak milyon TL ye ulaşmıştır. Bu dönemde, Banka nın net dönem kârı da dramatik bir şekilde artarak 2.7 milyon TL den 25.0 milyon TL ye yükselmiştir. Hazırlamış olduğumuz beş yıllık detaylı yol haritası paralelinde, Bankamız organizasyon yapısı, prosedür ve sistemleri yeniden tasarlanmış ve modernize edilmiş, bankacılık işlemleri en güncel bankacılık uygulamaları seviyesine getirilmiştir un ilk yarısında, işletme adımızın -yeni dinamizmimizi yansıtır bir şekilde- A&T Bank olarak belirlenmesi çalışmalarına odaklanılmıştır. Değişim konusundaki kararlılığımız, işletme adımızın belirlenmesini takiben yürüttüğümüz Banka tarihinin en yaygın reklam kampanyası ile de sürdürülmüştür. Şube ağımız, Konya, Kayseri ve Gaziantep illerinde açılan yeni şubeler ile genişletilmiş, personel sayımız bu paralelde artış göstermiştir. Teknoloji tarafında, ana bankacılık paketi -hızlı dönüşüm ve büyümeyi desteklemek adına- alanındaki en iyi uygulamalardan biri kabul edilen Temenos T24 ile değiştirilmiştir. İnanıyorum ki, Bankamız tarihindeki en heyecan verici dönemlerden birini yaşamaktayız. Yapmak istediğimiz, dinamik ve hızla büyüyen Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatlar ile Bankamızın kendine özgü pozisyonunu, deneyimini ve MENA ülkelerinde sahip olduğu bağlantılarını bir araya getirmektir. Amacımız, müşteri tabanımızı genişleterek Türkiye ile MENA ülkeleri arasındaki yakın bağları pekiştiren, Türkiye nin merkezine ve doğusuna refah getiren, üretim, inşaat ve ihracat ağırlıklı faaliyet gösteren sektörlerdeki en büyük ve en iyi dereceli şirketlerine ve büyük ölçekli KOBİ lerine ulaşmaktır yılında tamamlanması planlanan bu dönüşüm süreci sonunda A&T Bank kendini, kurumsal bankacılık alanında stratejik pozisyona sahip, uluslararası ve özellikle MENA bölgesinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlere ve KOBİ lere hizmet veren, bireysel bankacılık alanında büyüyen ve geniş bir şube ağına sahip Türkiye nin en yeni orta ölçekli bankasına dönüştürecektir. Bu, bizim kendimiz için belirlediğimiz hedeftir ve 2009 yılında bu hedefe ulaşma konusunda çalışanlarımızın da gayreti ile çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Eminiz ki A&T Bank, kalitesinden, bilgi birikiminden ve deneyiminden ödün vermeden büyümeye devam edecektir. Saygılarımla, A. AYKUT DEMİRAY Yönetim Kurulu Başkanı 5

8 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI Bankamız hedeflerini gerçekleştirmekle yetinmedi, aynı zamanda onları aştı. 6

9 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU Mevcut finansal krizin bir sonucu olarak ulusal ve küresel ekonomide yaşanan sert daralmaya rağmen, 2009 yılı A&T Bank açısından son derece başarılı bir yıl olmuş, Banka böylesi zor bir dönemde hedeflerine ulaşmış, hatta aşmıştır. Yıl, milyon TL (641.5 milyon USD) aktif büyüklüğü ve 25 milyon TL (16.6 milyon USD) net dönem kârı ile kapatılmıştır. Bu sonuçlar, yıllık bazda sırasıyla %21 lik ve %822 lik artışları ifade etmektedir. Diğer taraftan, Bankamızca açılan ihracat akreditifleri hacmi 2008 yılındaki 819 milyon dolar seviyesinden iki katı bir artış ile 1.7 milyar dolar seviyesine çıkarken verilen teminat mektupları hacmi %61.5 artarak, 2008 sonundaki milyon TL seviyesinden milyon TL ye yükselmiştir. Finansal sonuçların yanısıra, Banka mızı Türk finans sistemi içerisinde yeniden konumlandırmayı hedefleyen Stratejik Plan paralelinde yürütülen yapısal dönüşüm çalışmaları da yıl boyunca devam etmiştir. Daha verimli bir organizasyonel yapının ve daha güçlü bir kurumsal kimliğin sağlanması konusunda adımlar atılmıştır. İşletme adımızın A&T Bank olarak belirlenmesinin ardından, kamuoyunda Banka mız hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla ulusal çapta bir medya kampanyası yürütülmüştür. Organizasyonel yapılanma ve ana bankacılık sisteminin değiştirilmesi çalışmaları da 2009 yılında başarıyla tamamlanmıştır. Ayrıca, yılın son çeyreğinde -Konya, Kayseri ve Gaziantep illerindeüç yeni şube açılmış, 2008 yılı sonunda 170 olan toplam personel sayımız da %35 artarak 2009 yılı sonunda 230 a ulaşmıştır. Özkaynak kaleminin toplam yükümlülüklere oranı %29.2 gibi oldukça yüksek bir seviyededir. Herbiri ülkelerinin lider finansal kuruluşları olan güçlü ortaklarımız ve sağlam sermaye yapımız, son iki yıldır yaşamakta olduğumuz küresel ve ulusal dalgalanmalara karşı en büyük güvencelerimizden biridir. A&T Bank, %31.61 ile %8 lik yasal sınırın ve %12 lik hedef rasyonun oldukça üzerinde bir sermaye yeterlilik standart oranına sahiptir. Yürütülen senaryo analizleri ve stres testleri, A&T Bank ın sermaye yapısının en derin şok varsayımlarında dahi ortaya çıkabilecek kayıpları karşılayacak güçte olduğunu ortaya koymaktadır. yarısındaki oldukça toparlanmış ekonomik görünüme önemli katkıda bulunmuştur. Ancak, söz konusu iyiye gidiş ve toparlanma sürecinin sürdürülebilirliği belirsizdir. Küresel ekonomi ile ilgili önemli göstergelerdeki yavaş ve değişken gelişmeler, tüm dünyadaki yüksek işsizlik oranları ve bankacılık sektörünün henüz çözümlenememiş problemlerinin olması muhtemel risklere ve halihazırdaki kamusal destekler ortadan kalktığında olabileceklere dair süregelen endişelere işaret etmektedir. Böylesi bir ortamda, varlık kalitesi A&T Bank için, önümüzdeki dönemlerde de olacağı gibi, 2009 daki önemli performans göstergelerinden biri olmuştur. Geçtiğimiz yıl, söktörün problemli krediler oranı (brüt problemli krediler / toplam krediler) 2008 yılındaki %3.9 seviyesinden %5.3 e çıkmış, A&T Bank ta ise söz konusu oran %2.3 ten %1.7 ye gerilemiştir. Net problemli kredilerin tutarı, 2008 yılı sonunda olduğu gibi 0 dır yılında atılan somut adımlar ile uygulamaya konan ve 2013 yılında tamamlanması planlanan bu dönüşüm süreci sonunda, Bankamız yenilenmiş ve modernize edilmiş teknolojik altyapısı, uzmanlaşmış insan kaynakları, genişleyen şube ağı ve farklılaştırılmış ürün yelpazesi ile Türk bankacılık sektörü içerisinde hedeflediği konuma bir adım daha yaklaşacaktır. Yenilenen yüzü ve dinamik enerjisi ile Bankamız bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, hizmet kalitesini geliştirme, müşteri memnuniyetini artırma ve yaratılacak katma değer ile ülkemiz ekonomisine katkıda bulunma gayretlerini sürdürecektir. A&T Bank olarak başarımızı kalıcı hale getirmeye ve önümüzdeki yıllarda daha da artırmaya odaklanmış bulunmaktayız. Tüm müşterilerimize, hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. En içten, iyi dileklerimle, SADEK K.S.ABU HALLALA Genel Müdür Dönüşüm ve büyüme konusunda atılan tüm adımlara rağmen, önümüzde halen ekonomi ile ilgili zor dönemlerin olabileceğinin bilinci ile sürdürülebilir ihtiyatlılığın ne kadar önemli olduğunun farkındayız yılının son çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri nde başlayan fakat daha sonra tüm dünyaya yayılan finansal kriz dolayısıyla uygulamaya konan benzeri görülmemiş para ve maliye politikaları geçtiğimiz yıl boyunca etkili olmuş, 2009 yılının ikinci 7

10 A&T BANK HAKKINDA A&T BANK ın dünyanın dört bir köşesine yayılmış olan 300 ün üzerinde muhabir bankası bulunuyor. Banka, uluslararası arenada faaliyet gösteren müşterilerine hizmet verebilmek için gerekli olan yaygınlığa ve saygınlığa da sahip. 8

11 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU A&T Bank, 11 Ağustos 1975 tarihinde Libya nın Trablusgarp şehrinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Arasında Kurulacak Banka Anlaşması çerçevesinde iki ülke arasındaki ticareti artırmak amacıyla 1977 yılında kurulmuş bir ortak girişim bankasıdır yılına kadar Arap Türk Bankası A.Ş. olarak bilinen Banka, %62.37 oranında Libya, %36.01 oranında ise Türk hissedarların sahipliğindedir. Libya Merkez Bankası nın tam sahipliğini yaptığı Libyan Foreign Bank, Banka daki Libya payının tamamını temsil etmektedir. Türkiye nin aktif büyüklüğü açısından en büyük iki bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. sırasıyla %20.58 ve %15.43 lük paylara sahiptirler. Geriye kalan %1.62 lik pay ise Kuwait Investment Company nin sahipliğindedir. Banka nın genel müdürlüğü İstanbul dadır yılı sonunda A&T Bank ın 170 çalışanı ve beş ilde toplam altı şubesi bulunmaktadır. İstanbul Merkez Şube İstanbul Kozyatağı Ankara Kayseri Konya Gaziantep Tüm dünyadaki 300 ü aşan muhabir banka ağı ile A&T Bank, uluslararası alanda faaliyet gösteren müşterilerine hizmet edebilmek için gerekli olan zenginlikte ve sağlamlıkta bir üne sahiptir. Uzmanlık bölgesi olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika da 30 yılı aşkın bir süreye yayılan güçlü iş ilişkileri ve organik bağları ile A&T Bank, Türkiye nin bölgeye açılan kapısı olmak konusunda rakipsizdir yılında, Türkiye ve MENA bölgesi arasında gelişen ticari bağlardan daha fazla istifade edebilmek için, Banka yöneticileri görece daha iddialı bir büyümeyi sağlayabilmek için stratejilerin belirlenme vaktinin geldiğine karar vermişlerdir. A&T Bank ın bölgesel uzmanlığı, güçlü hissedarları, uzun süreli bağlantıları ve haklı ünü çerçevesinde, mevcut strateji değerlendirilmiş, ödenmiş sermaye artırılmış ve Banka nın hem Türkiye deki hem de MENA bölgesindeki payını olabildiğince artırabilmek için gerekli olan altyapı çalışmalarına başlanmıştır A&T Bank taki Stratejik Dönüşüm ün ilk yılıdır: Temel üstünlüklerin belirlenmesi, kapasitenin artırılması ve gelecekteki pozisyonun belirlenmesi 2009 yılında uygulamaya konan yeni stratejik plan, tüm hızıyla 2013 yılına kadar devam edecektir. Planın amacı bu sürecin sonunda A&T Bank ı önemli bir şekilde genişleyen müşteri tabanıyla, Banka ya sadece finansman açısından değil aynı zamanda sahip olduğu uluslararası perspektifi ve ilişki ağı nedeniyle bağlı olan müşterileriyle, gelişmiş ürün portföyüyle ve büyüyen bilançosuyla orta ölçekli bir Türk Bankası haline getirmektir. Halihazırda ödenmiş sermaye yaklaşık beş kat artarak 41 milyon TL den 240 milyon TL ye çıkarılmış, personel sayısı %35 artarak 230 a tırmanmış ve şube sayısı 3 ten 6 ya yükselmiştir. Yaşanan bu büyüme ve gelişme, Banka nın dış ticaret finansmanı ile ilgili işlem hacimlerine de yansımış, geçtiğimiz yıl 819 milyon USD olan hacim bu yıl 1.7 milyar USD ye çıkmıştır. Yenilenen adıyla A&T Bank ta yürütülen kapsamlı değişikliklerin anlatılabilmesi için etkili ve farklılaştırıcı markalaşma ile satış ve yapılandırma kampanyaları başlatılmıştır deki kuruluşundan itibaren A&T Bank, Türkiye ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeri arasındaki ticareti kolaylaştırmak konusunda uzmanlaşmıştır. Günümüzde, A&T Bank Libya ile en fazla işlem hacmi gerçekleştiren Türk bankası olmakla kalmayıp Suriye, Cezayir, Lübnan ve Ürdün pazarlarında da ilk sıralarda yer alan Türk bankaları arasındadır. A&T Bank ın kurucuları ve çalışanlarının, otuz yılı aşkın bir süredir bölge ile olan bankacılık ve iş ilişkileri, deneyimleri ve bilgi birikimleri sayesinde inşa edilen istikrarlı büyüme sayesinde, Banka bu özerk ve çekici bölgenin önemli bir oyuncusu olmuştur. 9

12 2009 A&T BANK ın Stratejik Değişiminde 1. Yıl: Güçlü Noktaları Sağlamlaştırmak, Yetkinlikleri Artırmak, Geleceğe Uygun Yeni Bir Konumlandırma Yapmak. 10

13 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2009 da A&T BANK Yeni Stratejik Plan Yeni Bankacılık Paketi Geliştirilmiş BT Sistemi Satış ve Pazarlama Konusunda Daha Fazla Duyarlılık 70 Yeni İstihdam Yeniden Yapılandırılmış, Daha Dinamik Bir Organizasyon Daha Agresif ve Banka Çapında Bir Büyüme Yaklaşımı Geliştirilmiş Ürün Portföyü Modernize Edilmiş ve Güçlendirilmiş Bir Kurumsal Kimlik 3 Yeni Şube Tüm bunlar, A&T Bank ı Türk finans sistemi içerisinde küçük bir oyuncu olmaktan çıkarıp, her türlü hizmeti verebilen orta ölçekli bir bankaya dönüştürmeyi amaçlayan çabaların yalnızca başlangıcıdır yılında gerçekleştirilen saygın bir araştırmada da belirtildiği gibi Türkiye deki küçük bankaların en büyüğü olarak A&T Bank, önümüzdeki dönemde, en büyüklerle ve en iyilerle rekabet edebilen kaynaklara ve bilgi birikimine sahip, stratejisini MENA bölgesinde olan tartışmasız üstünlüğü üzerine kurmuş ve de en önemlisi genişleyen müşteri portföyünün ihtiyaçlarını karşılarken hâlâ küçük bir bankanın butik yaklaşımını gösterebilen bir kuruma dönüşecektir. Halihazırda 33 yerli ve 130 uluslararası banka ile muhabirlik ilişkisi, 400 Banka ile SWIFT bağlantısı, 35 ülkede muhabir bankası bulunan A&T Bank, hissedarlarının yoğun desteği ile bölgesel uzmanlığını muhaza etmeyi başarmış daha küresel bir banka olabilecektir. 11

14 YENİ KONSEPTİYLE A&T BANK ŞUBESİ A&T BANK ı niş oyuncu rolünden çıkarıp, tam hizmet, orta ölçekli bir banka haline getirmek için tasarlanmış ilk adımlardan yalnızca birkaçı. 12

15 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Hedefleri Şube Ağını Genişletmek Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Alanlarına Girmek Yeni İstihdamlar Yaratmak Kârlılığı Artırmak Kredi Portföyünü ve Bilançoyu büyütmek Sektör Ortalamasının Çok Altında Olan Problemli Kredi Düzeyini Sürdürmek Ürün ve Servis Gamını Geliştirmek İnternet Bankacılığı, İletişim Noktası ve ATM Gibi Alternatif Kanallar ve Şubelerden Oluşan Entegre Dağıtım Kanalları Oluşturmak A&T Bank ın Vizyonu: Yetenekli çalışanları ile tercih edilen bir finansal kurum olmak, iş ilişkilerini geliştirmeye odaklanmak, müşterilerine daima çarpıcı sonuçlar sunmak. A&T Bank ın Misyonu: Türkiye ve MENA ülkeleri arasında finansal bir köprü olmak, sunduğumuz yaratıcı ürün ve hizmetler ile müşterilerimize değer katmak, müşterilerimizin aynı zamanda iş ortağı olmak, ulaşılabilir ve çalışılması kolay olan bir finansal kurum olmak. 13

16 2009 FİNANSAL GÖSTERGELER VARLIKLAR (BİN TL) Nakit Değerler ve Merkez Bankası Bankalara Plasmanlar Krediler (Net) Menkul Değerler Cüzdanı (Net)* Diğer Varlıklar Toplam Varlıklar * Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan F.V.(Net) + Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) 14

17 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU 15

18 2009 FİNANSAL GÖSTERGELER YÜKÜMLÜLÜKLER (BİN TL) Mevduat Alınan Krediler Para Piyasalarına Borçlar Diğer Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Yükümlülükler GELİR TABLOSU (BİN TL) Net Faiz Gelirleri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Net Faaliyet Kârı / Zararı Net Dönem Kârı BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (BİN TL) Teminat Mektupları Akreditifler Diğer Toplam Bilanço Dışı Yükümlülükler

19 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU 17

20 Yeni logomuz, yeni vizyonumuzu yansıtıyor. 18

21 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU Hem Banka hem de Türk şirketleri için MENA bölgesinin kapılarını açmak kolaylaşıyor. Hepsi dinamik, yeniden yapılandırılmış olan satış ekibi ve Kayseri, Konya, Gaziantep gibi hızlı gelişen sanayi kentlerinde yaygınlaşan şube ağı sayesinde... 19

22 HİSSEDARLAR 2009 YILINDA A&T BANK IN ORTAKLIK YAPISINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞTIR. ÖDENMİŞ SERMAYE (BİN TL) Libyan Foreign Bank T. İş Bankası A.Ş T.C. Ziraat Bankası A.Ş Kuwait Inwestment Company Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.* 0 0 TOPLAM HİSSEDARLAR (%) Libyan Foreign Bank T. İş Bankası A.Ş T.C. Ziraat Bankası A.Ş Kuwait Inwestment Company Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.* TOPLAM * Emek İnşaat ve İşletme A.Ş TL ile ödenmiş sermaye içerisinde % paya sahiptir. DAHİLİ HİSSEDARLAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri nin, Genel Müdür ve Yardımcıları nın ve Murakıplar ın A&T Bank ta hisseleri yoktur. 20

23 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU 21

24 A&T BANK IN TARİHSEL GELİŞİMİNDEKİ KİLOMETRE TAŞLARI 11 Ağustos 1975 Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Arasında Kurulacak Banka Anlaşması, Libya nın Trablusgarp şehrinde imzalandı. 1 Nisan yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde, A&T Bank kuruldu ler Banka, 1980 lerde, uluslararası para piyasalarında işlem yapan ve dövizli işlemler gerçekleştiren Türkiye nin ilk bankalarından oldu. Ayrıca, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ya yapılan ihracatı finanse eden ülkedeki az sayıdaki bankadan biriydi Banka nın bağlı ortaklığı A&T Finansal Kiralama A.Ş. kuruldu. 22

25 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU li yılların başında Türkiye ekonomisi tarihinin en yıkıcı sonuçlarını doğuran ikiz finansal krizler ile karşılaştı. Bu dönemde, en büyük Türk bankaları dahi ciddi fonlama problemleri ile karşılaştılar ve Merkez Bankası nın acil likidite fonlarından yararlanma ihtiyacı hissettiler döneminde Türkiye de faaliyet gösteren banka sayısı 79 dan 48 e geriledi. A&T Bank ise, güçlü sermaye yapısı, başarılı yönetimi ve ana ortağından almış olduğu büyük destek ile böylesi derin bir finansal türbülanstan etkilenmedi. Hatta, yabancı kaynaklara ulaşma ve bunları finansal sisteme aktarma kabiliyeti sayesinde, ekonominin desteklenmesi konusunda üstlenmiş olduğu görevlerine devam etti ve bu zor dönemi başarı ile atlatarak büyümesini sürdürdü Banka yı Türk bankacılık sektörü içerisinde yeniden konumlandırmayı hedefleyen yeni bir stratejik plan uygulamaya kondu. Banka nın ödenmiş sermayesi %485.4 oranında artırılarak 41 milyon TL den 240 milyon TL ye yükseltildi A&T Bank Stratejik Plan ı kapsamında somut adımlar atıldı. Yeni kurumsal kimlik ve yeni işletme adı ulusal çapta yürütülen bir kampanya ile tüm kamuoyuna duyuruldu. Banka, yeniden yapılandırıldı. Türk firmaları ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki partnerleri arasındaki bağları daha da güçlendirebilmek için Kayseri, Konya ve Gaziantep illerinde A&T Bank şubeleri açıldı. 23

26 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE A&T BANK A&T Bank, Türkiye ile Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgeleri arasında bir köprü işlevi görmektedir. Banka, Türk finans sektörünün özel bir oyuncusu olup MENA bölgesinde proje yürüten inşaat firmalarına veya bu bölgeye ihracat yapan ticari müşterilere yönelik gayrinakdi kredilere ve ticari kredilere odaklanmıştır lerden günümüze Banka nın faaliyetleri hazine işlemleri, kurumsal krediler (nakdi ve gayrinakdi) ve ihracat finansmanı (akreditif) üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak geçtiğimiz yıl ile birlikte, Banka nın kendisini Türk finans piyasası içerisinde daha büyük bir oyuncu olarak konumlandırabilmesine yönelik olarak ürün portföyü yenilenmiş ve çeşitlendirilmiş, ticari ve bireysel bankacılık taraflarını güçlendirecek adımlar atılmaya başlanmıştır. Banka nın iki adet İstanbul da (Merkez ve Kozyatağı) ve birer adet Ankara, Kayseri, Konya ve Gaziantep te olmak üzere altı şubesi ve 2009 yıl sonu itibarıyla 230 personeli bulunmaktadır. Aktif Büyüklüğü: milyon TL veya sektörün toplam aktif büyüklüğü olan milyar TL nin %0.12 si. Kredi Portföyü: milyon TL veya sektörün toplam kredi büyüklüğü olan milyar TL nin %0.09 u. Mevduat Hacmi: milyon TL veya sektörün toplam mevduat hacmi olan milyar TL nin %0.03 ü. Ödenmiş Sermaye: 240 milyon TL veya sektörün toplam ödenmiş sermayesi olan 42.5 milyar TL nin %0.56 sı. Dönem Kârı: 25 milyon TL veya sektörün toplam kârı olan 20.2 milyar TL nin %0.12 si. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI A&T Bank, araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında alanlarının en güvenilir ve uzman firmaları ile proje bazında çalışmaktadır. ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hesap dönemi içerisinde A&T Bank ana sözleşmesinde bir değişiklik olmamıştır. 24

27 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ 2009 YILI PERFORMANSI TÜRKİYE EKONOMİSİ 2008 yılının son çeyreğinde en büyük Amerikan yatırım bankalarından biri olan Lehman Brothers ın çökmesiyle başlayan küresel ekonomik kriz, 2009 yılı boyunca finansal piyasaları etkilemeye devam etmiş ve tüm ekonomilerde buhrana neden olmuştur. Küresel ekonomide yaşanan hızlı daralma, geleceğe yönelik belirsizlikler ve böylesi bir ortamda finansal kurumların ve şirketlerin kredi ve yatırımlarını genişletme konusundaki isteksizliği, II. Dünya Savaşı ndan bu yana küresel ticaret hacmindeki en keskin düşüşe neden olmuştur. Son yıllarda dış ticaret hacmi GSYİH sının %50 sine ulaşan Türkiye de, krizden ağır bir şekilde etkilenmiştir. Türk ürünlerine ve hizmetlerine olan talep, yurt içi ve yurt dışında keskin bir şekilde azalmış, üretim ve gelirler düşmüştür. Ayrıca, bütçe açığı genişlemiş, vergi gelirleri azalmış, işsizlik ve kamu sektörü borçlanması artmıştır. Fakat, Türkiye, krizin üstesinden gelmeyi başarmış, bu konuda başarılı bir performans gösterdiğine dair ekonomi çevrelerinde yaygın bir hüküm oluşmuştur yılında yaşanan büyük yerel kriz sonrasında başlatılan reformlar, ülke ve yatırımcıları açısından daha güvenli bir ekonomik ortamın oluşmasını, yasal ve düzenleyici altyapının gelişmesini ve ekonomideki sıkıntılı dönemlere karşı daha güçlü bir direncin var olmasını sağlamıştır. Zorluklar devam etmekle birlikte, güçlü ekonomik görünüm sürmekte ve Türkiye nin büyümesiyle ilgili beklentilerini yükselten IMF nin de dahil olduğu önde gelen birçok uluslararası gözlemci tarafından, iyileşmenin 2010 yılında da sürmesi beklenmektedir. Küresel ekonomik krizin 2009 yılında yerel ekonomiye olan başlıca etkileri aşağıda özetlenmiştir: Ekonomi hızla daralmıştır in son çeyreğindeki %6.5 luk küçülme ve yıllık sadece %0.9 luk büyümeye ek olarak, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ilk çeyrekte %14.7, ikinci çeyrekte %7.9 ve üçüncü çeyrekte de %3.3 küçülmüştür yılının ilk 9 ayında ekonomideki daralma %8.4 e ulaşmıştır. İşsizlik oranı artmıştır. Eylül 2008 de %10.3 olan işsizlik oranı, Şubat 2009 da %16.1 e yükselmiştir. Belirli sektörlere uygulanan vergi indiriminin etkisiyle, işsizlik oranı yılın ikinci yarısında düşmeye başlayarak Kasım 2009 da %13.1 olarak gerçekleşmiştir. Cari açık daralmıştır yılı sonunda %5.6 olan cari açığın GSYİH ya oranı, Eylül 2009 da %1.9 a düşmüştür. Bütçe açığı artmıştır yılı sonu itibarıyla %1.8 olan bütçe açığının GSYİH ya oranı Eylül 2009 sonunda %6 ya yükselmiştir. Enflasyon ve faiz oranları düşmüştür. Tüketici enflasyonu 2009 sonu itibarıyla %6.53 e düşmüştür. Merkez Bankası gecelik borçlanma faiz oranı, 2008 sonuyla karşılaştırıldığında 8.5 puan azalarak %6.5 a düşmüştür. Piyasa faiz oranları da Merkez Bankası nın faiz politikası doğrultusunda düşmüştür. Dış ticaret hacmi azalmıştır sonu itibarıyla 334 milyar dolar (132 milyar dolar ihracat, 202 milyar dolar ithalat) olan yıllık dış ticaret hacmi, 2009 sonunda milyar dolara (102.1 milyar dolar ihracat, milyar dolar ithalat) düşmüştür. Krizin yerel piyasalara olan etkilerini hafifletebilmek amacıyla Türk yetkililer tarafından bir dizi tedbirler alınmıştır. Eylül ayı ortasında hükümet, yatırımcıların ve mali piyasaların güvenini korumak ve ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak için bir önlemler paketini yasalaştırmıştır. Bu önlemler, gelir vergisi ve mali şeffaflık gibi alanlarda gerçekleştirilecek reformları içeren üç yıllık bir programı kapsamıştır. Hükümet ayrıca IMF ile 2008 yılında süresi dolan anlaşmanın yerine yeni bir stand-by anlaşmasının imzalanabileceğini açıklamıştır. Merkez Bankası küresel krizin yerel sanayiye olan etkilerini azaltmak amacıyla, ihracat reeskont kredi limitini ikiye katlayarak 1 milyar dolara yükseltmiştir. Ayrıca, Merkez Bankası ihracat reeskont kredisinin kullanımını yaygınlaştırabilmek amacıyla, bu kredinin tabi olduğu düzenlemelerde değişiklik yapmıştır. 25

28 Maliye Bakanlığı belirli sektörler için vergi avantajlarını uygulamaya koymuştur. Hükümet tarafından ilan edilen paket çerçevesinde, özellikle otomobil ve beyaz eşya gibi belirli ürünler için katma değer vergisi %18 den %8 e düşürülmüştür. Durgunluk sonrası Türkiye ekonomisi yeniden dengelenmiştir. Dünya genelindeki düşük enflasyon, talep yetersizliği ve düşük faiz oranları Merkez Bankası nın gecelik borçlanma oranını rekor düzeyde düşürmesine neden olmuş ve Hazine bonolarının faiz oranları tek haneli rakamlara düşmüştür. Cari açık önemli derecede daralmış ve cari açığın finanse edilmesi böylesi zorlu bir küresel ortamda, beklenenden daha kolay olmuştur. Ancak durgunluk, bütçe açığındaki artış ve devlet borçlarının GSYİH ya oranındaki artışla birlikte kamu maliyesinde belirgin bir bozulmaya neden olmuştur. Uzun vadede, 2008 sonunda %40 olan borçlar / GSYİH oranının 2011 de %50 lere ulaşacağı beklenmektedir. BANKACILIK SEKTÖRÜ Küresel finansal krizin Türk bankacılık sektörüne etkileri, diğer birçok ülke ile karşılaştırıldığında hafif olmuştur. Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu ve aktif kalitesi, iyi bir risk yönetimi ve etkili bir kamu denetimi sayesinde düşük kalan kur ve likidite riskleri; faiz, karşı taraf ve vade risklerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi bankacılık sektörünün krizden nispeten izole olmasını sağlamıştır. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından küresel mali risklerdeki artışa karşı alınan önlemler, bankacılık sektörünün sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmuştur. Küresel finansal istikrarsızlık nedeniyle, bankaların dış borçlanma olanakları daralmış, borçlanma maliyeti yükselmiş ve likidite yönetiminin önemi daha da artmıştır. Ekonomik faaliyetlerdeki daralma nedeniyle, bankacılık hizmetlerine olan talep ve işlem hacmi keskin bir şekilde düşmüştür. Yabancı para mevduata olan talep dalgalı bir seyir izlerken, TL mevduata olan talep reel olarak artmaya devam etmiştir yılının büyük bir kısmında, mevduatların kısa vadeli yapısı sürmüştür. Artan riskler, kredi talebinde meydana gelen düşüş ve daha çok kamu finansmanına yönelinmesi konusundaki eğilim sonucu bankalar reel kesime borç verilmesinde tutucu bir eğilim göstermiştir. Kredilerin mevduata oranı 2008 sonuyla karşılaştırıldığında 3 puan azalarak %81 olurken, kredilerin GSYİH ya oranı %40 olarak gerçekleşmiştir. Kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı iki puan düşerek %50 olmuştur yılı sonuyla karşılaştırıldığında, kurumsal kredilerin tüketici kredilerine göre daha yavaş arttığı gözlenmiştir. Takipteki alacakların toplam kredilere (brüt) oranı 2008 yılı üçüncü çeyreğinde %3.1 iken, 2009 yılı sonunda %5.3 e çıkmış, kredi riski artmıştır. Takipteki alacakların %84 ü için özel karşılık ayrılmıştır. Piyasadaki istikrarsızlığa karşı bankalar ellerinde tuttukları devlet tahvillerini artırmışlardır yılında bankaların elindeki devlet tahvilleri %5 artarak toplam aktiflerin %32 sine ulaşmıştır. Küresel gelişmeler bankacılık sistemini sarssa da, Türk bankalarının kur riski düşük seviyede kalmıştır. Bununla birlikte, uzun dönemli varlıklar ve kısa vadeli yükümlülüklerden dolayı oluşan vade uyumsuzluğu dolayısıyla faiz riski yüksek seviyesini sürdürmüştür. 26

29 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diğer taraftan, bankalar işletme maliyetlerini kısıtlamak amacıyla hızlı önlemler almış ve sonuçta yavaş da olsa kâr hacmi ve kârlılık artmıştır. Özkaynaklar, kâr ve sermayedeki artış dolayısıyla güçlenmeye devam etmiştir sonu itibarıyla, bankacılık sektöründeki toplam özkaynak hacmi 2008 yılına göre %28.3 artarak milyar TL ye ulaşmıştır. Sermaye yeterlilik oranı 2008 yılıyla karşılaştırıldığında 2.5 puan artarak %20.5 olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, Türkiye deki banka şubelerinin sayısı ten e yükselmiş, bankalarda çalışan kişilerin sayısı da ten ya çıkmıştır. Bu dönemde Türk bankaları, büyük ekonomilerde ağır tahribatlara yol açan yüksek faizli ipotek kredisi veya diğer benzeri türev ürünlere doğrudan maruz kalmamıştır. Türk bankalarındaki menkul kıymetler esas olarak Hazine bonoları ve devlet tahvillerinden oluşmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bankaları etkileyen dalgalanmalar ve iflasların Türkiye üzerindeki etkisi ticaret, borçlanma ve yatırım hacimlerindeki düşüşlerle sınırlı kalmış, finansal kurumlardaki yatırım varlıklarının doğrudan kaybı söz konusu olmamıştır. Aşırı dalgalanmanın yaşandığı bu dönem boyunca, Türk bankalarının Merkez Bankası acil likidite desteğini ve hükümet yardımını gerektirecek ciddi bir fon problemi yaşamamış olması, mevduat ağırlıklı fonlama karakterinin sağlamlığına işaret etmektedir. 27

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2013 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2013 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2013 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Haziran 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 GENEL BİLGİLER Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Şube Tahran İran da kurulu Bank Mellat ın Türkiye de

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mart 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Göstergeler Orta Vadeli Program > Yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı; 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla %3,2 ve %4 büyüme beklenmektedir. > Düşük iç talep ve geçen

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Eylül 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ. 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2010 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2011 22 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD de başlayan ve ardından tüm gelişmiş ülke piyasalarına

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI 30 Mart 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2014 GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 9,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası 2014 Yılının İkinci Çeyreğinde Net Faiz Marjında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2017 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2017 yılına başlarken küresel piyasaların gündemindeki önemli konular

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ NİSAN 2011 23 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı