(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al."

Transkript

1 Bütçe Gelirleri 448,518, Vergi Gelirleri 260,887, Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver, 75,799, Gelir Vergisi 48,806, Beyana Dayanan Gelir Vergisi 2,759, Basit Usulde Gelir Vergisi 300, Gelir Vergisi Tevkifatı 44,323, Gelir Geçici Vergisi 1,422, Kurumlar Vergisi 26,992, Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 3,530, Kurumlar Vergisi Tevkifatı 333, Kurumlar Geçici Vergisi 23,128, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 10,108, Veraset ve İntikal Vergisi 253, Veraset ve İntikal Vergisi 253, Motorlu Taşıtlar Vergisi 6,003, Motorlu Taşıtlar Vergisi 6,003, Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 3,851, Bina Vergisi 2,432, Arsa Vergisi 978, Arazi Vergisi 53, Çevre Temizlik Vergisi 387, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 104,555, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 29,955, Beyana Dayanan Katma Değer Vergisi 28,677, Tevkif Suretiyle Kes. Katma Değer Vergisi 1,278, Özel Tüketim Vergisi 64,978, Petrol ve Doğalgaz Ürünleri 33,572, Motorlu Taşıt Araçları 8,567, Alkollü İçkiler 3,856, Tütün Mamülleri 15,850, Kolalı Gazozlar 280, Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar 2,057, Haberleşme Vergisi 48, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 741, S.K. Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri 3, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 4,288, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 4,288, Şans Oyunları Vergisi 528, Şans Oyunları Vergisi 528, Özel İletişim Vergisi 4,418, Özel İletişim Vergisi 4,418, Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 385, Eğlence Vergisi 128, Yangın Sigortası Vergisi 18, İlan ve Reklam Vergisi 239, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Al. Ver. 53,450, Gümrük Vergileri 4,652, Gümrük Vergileri 4,208, Ek Mali Yükümlülük 443, İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 48,684, İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 48,684, Diğer Dış Ticaret Gelirleri 113, Diğer Dış Ticaret Gelirleri 113, Damga Vergisi 6,464, Damga Vergisi 5,424, Damga Vergisi 5,424, Eğit. Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga V. 1,039, Eğit. Katkı Payı Ayrılması Gereken Damga V. 1,039, Harçlar 10,380, Yargı Harçları 1,453, Ticaret Sicil Harçları 184, Esnaf Sicil Harçları 19, Diğer Yargı Harçları 1,249, Noter Harçları 435, Noter Harçları 435, Vergi Yargısı Harçları Vergi Yargısı Harçları Tapu Harçları 4,042, Tapu Harçları 4,042, Pasaport ve Konsolosluk Harçları 785, Pasaport ve Konsolosluk Harçları 785, Gemi ve Liman Harçları 12, Gemi ve Liman Harçları 12, İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma H. 24,020

2 Avcılık Belgesi Harçları 16, Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Dipl. H. 7, Trafik Harçları 398, Trafik Harçları 398, Diğer Harçlar 3,227, Yurt Dışı Çıkış Harcı 88, Eğitime Katkı Payı Ayrılması Gereken Harçlar 53, Özel Güvenlik Harçları 21, Türk Uluslara. Gemi Sicil Kayıt ve Yıllık Tonaj H. 7, Gemi Sağlık Resmi 118, Bina İnşaat Harcı 508, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 12, İşgal Harcı 278, İşyeri Açma İzni Harcı 58, Kaynak Suları Harcı 3, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 1, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 32, Tellallık Harcı 49, Toptancı Hali Resmi 189, Yapı Kullanma İzni Harcı 176, Diğer Harçlar 1,627, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 129, Kaldırılan Vergi Artıkları 7, Kaldırılan Vergi Artıkları 7, Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kaz. Hk.K.Uy.Al.V. 4, Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kaz. Hk.K.Uy.Al.V. 4, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 117, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 117, Sosyal Güvenlik Gelirleri 105,402, Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 63,566, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Gelirleri 63,566, Hizmet Akdine Dayalı Prim Gelirleri (işçiler) 31,238, Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Prim Gelirleri 7,019, Kamu Hizmetlerinde Çalışanlardan Prim Gelirleri (Memurlar) 13,110, İsteğe Bağlı Sigorta Prim Gelirleri 16, Tarım Sigortası Prim Gelirleri 168, İsviçre Prim Gelirleri Toptan Alınan Prim Gelirleri Döviz Karşılığı Prim Gelirleri -5, Topluluk Sigortası Prim Gelirleri 9, Borçlanma Karşılığı Prim Gelirleri 2,434, Fiili Hizmet Zammı 461, Diğer Prim Gelirleri 9,112, Kamu Çalışanlarından Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Borçlanma Karşılığı Prim Topluluk Sigortası Prim Gelirleri Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Gelirleri İsteğe Bağlı Sigorta Tarım Sigortası Toptan Alınan Prim Tahsilatı Döviz Karşılığı Prim Gelirleri Diğer Prim Gelirleri Kendi İşine Sahip Olanlardan Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Kısa Vadeli Sig. Kol. Prim Borcl. Krşl. Prim Gelirleri Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Gelirleri İsteğe Bağlı Sigorta Tarım Sigortası Diğer Prim Gelirleri Hizmet Akdi İşverenlerden Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Kısa Vadeli Sig. Kol. Prim Fiili hizmet Zammı Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Gelirleri Diğer Prim Gelirleri Hizmet Akdi Çalışanlarından Malüllük, Yaşlılık ve Emeklilik Borçlanma Karşılığı Prim Topluluk Sigortası Sosyal Güvenlik Destekleme Prim Gelirleri İsteğe Bağlı Sigorta Tarım Sigortası Toptan Alınan Prim Tahsilatı 0

3 Döviz Karşılığı Prim Gelirleri Diğer Prim Gelirleri Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 28,843, Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 28,819, Hizmet Akdine Dayalı Olanlardan (işçiler) Alınan GSS Prim Gelirleri 19,379, Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Alınan GSS Prim Gelirleri 4,274, Kamu Hizmetlerinde Çalışanlardan (Memurlar) Alınan GSS Prim Gelirleri 4,634, Primi Devletçe Karşılanan GSS Primi Gelirleri 424, Primini Kendisi Ödeyenler (60 ıncı madde kapsamında) Diğer Prim Gelirleri 106, Kamu Çalışanlarından Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri Hizmet Akdi İşverenlerin Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri Primi Devletçe Ödenen Primi Devletçe Ödenen Hizmet Akdi Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri Kendi İşine Sahip Olanlar Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri Diğer Sağlık Sigorta Prim Gelirleri 23, Diğer Sağlık Sigorta Prim Gelirleri 23, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri 4,456, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri 4,456, Hizmet Akdine Dayalı Olanlardan (işçiler) Alınan iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirler 2,731, Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Alınan iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Ek Karşılıklar 1,724, Diğer Prim Gelirleri Devlet Katkısı 8,536, Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Çalışanlar 8,536, Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Geliri 2,986, Sağlık Primi Devlet Katkısı 5,554, Diğer Prim Gelirleri -4, Öncesi Sos.Sig.Prim Gelirleri Öncesi Sos.Sig.Prim Gelirleri Hizmet Akdine Dayalı Olanlardan (işçiler) Alınan Prim Gelirleri Bağımsız Çalışanlardan veya Çalışmayanlardan Alınan Prim Gelirleri Kamu Hizmetlerinde Çalışanlardan (Memurlar) Alınan Prim Gelirleri Toptan Alınan Prim Gelirleri Döviz Karşılığı Prim Gelirleri Borçlanma Karşılığı Prim Gelirleri Diğer Prim Gelirleri+E Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 29,039, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 12,356, Mal Satış Gelirleri 2,043, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 106, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 17, Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri 101, Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 5, Gemi Sağlık Cüzdanı Bedelleri Sağlık Karnesi Satışı Noter Kağıtları Satış Bedeli 453, Pasaport Satış Bedeli 160, Yabancılar İçin İkametgah Tezkereleri Sat.Bed. 15, Nüfus Cüzdanı Satış Bedeli 35, Aile Cüzdanı Satış Bedeli 29, Sürücü Belgesi Satış Bedeli 115, Sürücü Çalışma Belgesi (Karne) Satış Bedeli 1, Motorlu Araç Trafik Belgesi Satış Bedeli 211, Motorlu Araç Tescil Belgesi Satış Bedeli 352, İş Makinesi Tescil Belgesi Satış Bedeli 2, Diğer Mal Satış Gelirleri 434, Hizmet Gelirleri 10,313, Teftiş ve Denetleme Ücret ve Payları 103, Muayyene Denetim ve Kontrol Ücretleri 116, Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 23, Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet Gel. 13, Danışmanlık/Bilgilendirme Gelirleri 1, Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri 56, Kalite Kontrol Hizmet Gelirleri 47, Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri 790, İhaleye İlişkin Şikayetler İçin Alınan Bedeller 9, Sportif Faaliyet Gelirleri 1, İlan ve Reklam Gelirleri 27, Gişe Gelirleri 10,197

4 Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 13, Çevre Kirliliğini Önleme Gelirleri 28, Sivil Savunma Gelirleri Elektrik Enerjisi Gelirleri 342, Serbest Bölge Gelirleri 88, Kooperatifçiliği Tanıtım ve Eğitim Gelirleri Etüt ve Proje Gelirleri 112, Patent Gelirleri 15, Marka Gelirleri 13, Faydalı Model Gelirleri Coğrafi İşaret Gelirleri Endüstriyel Tasarım Gelirleri 1, Entegre Devre Topografya Gelirleri Sergi ve Fuar Gelirleri 1, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilenler 630, Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri 182, İkinci Öğretimden Elde Edilenler 481, Yaz Okulu Gelirleri 66, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 41, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 17, Doktora Gelirleri 3, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 142, Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 9, Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 300, İhale İlan Yayın Geliri 82, Otopark İşletmesi Gelirleri 57, Uluslar Arası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri 12, Vakıf Yönetim ve Temsil Gelirleri 2, Vatandaşlık İşlemleri Hizmet Bedelİ Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 26, Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler 166, Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Gelirler 10, Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler 12, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler 182, Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 36, Sağlık Hizmetlerine İlişkin Gelirler 47, Sosyal Hizmetlere İlişkin Gelirler 99, Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 3,517, Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 844, Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler 132, Diğer Hizmet Gelirleri 1,385, Malların Kul. ve Faaliyette Bulunma İzni Gel. 1,444, Malların Kul. veya Faaliyette Bulunma İzni Gel. 1,444, RTÜK Lisans Ücreti 13, RTÜK Yayın İzni Ücreti Sağlık Malzeme Hizmetleri Ruhsat Bedeli Yatırımları Teşvik Gelirleri 2, İletişim Araçları Ruhsatname ve Sertifika Üc. 184, İletişim Araçları Kullanım Ücretleri 963, Sermaye Piyasası Araçları Kayıt Ücretleri 64, Elektrik Piyasası Lisans Gelirleri 41, Doğalgaz Piyasası Lisans ve Sertifika Gelirleri 21, Petrol Piyasası Lisans Gelirleri 47, LPG Piyasası Lisans Gelirleri 14, TV Yıllık Kanal Tahsis Kira Bedeli 24, Radyo Yıllık Frekans Tahsis Kira Bedeli 2, Tütün Piyasası İzin vb. Gelirleri Tütün Mamulleri Piyasası İzin vb. Gelirleri 7, Alkollü İçkiler Piyasası İzin ve Benzeri Gelirleri 7, Malların Kul. veya Faal. Bulunma İz. İl. Diğer G. 46, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 4,557, Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri 4,099, KİT'den Elde Edilen Gelirler 2,006, İştirak Gelirleri 205, Yeniden Değerlenndirme Farkları 1, Tip Telekom. Ruhsatı ve Genel İzin Gel. 25, Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü G. 1,856, Diğer Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri 3, KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler 458, Devlet Hava Mey. İşl. Genel Müdürlüğü'nden 179, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 33, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kur,İşl. Gen.Müd.'nden 40, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan 205, Diğer KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler 0

5 Kurumlar Hasılatı 5,687, Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı 1, Resmi basımevleri, Okullar Kur. Hasılatı Diğer 1, Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı 5,608, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 33, Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 6, Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 131, Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 1, Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 40, Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 12, Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 4,029, Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1,312, Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hasılatı 39, Diğer Kurumlar Hasılatı 78, Diğer Kurumlar Hasılatı 78, Kurumlar Karları 1,051, Döner Sermayeler 885, Döner Ser. Aylık Gayrisafi Has. Ak. 780, Döner Ser. Yılsonu Karlarından Ak. 105, Mahalli İdareler 151, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Doğalgaz Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 76, Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 1, Kültürel Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları Sağlık Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları Sosyal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları 3, Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 67, Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları 2, Tarımsal Hizmetlere İlişkin Kurumların Karları Diğer Kurumlar Karları 13, Diğer Kurumlar Karları 13, Kira Gelirleri 3,174, Taşınmaz Kiraları 2,828, Lojman Kira Gelirleri 439, Ecrimisil Gelirleri 461, Sosyal Tesis Kira Gelirleri 37, Spor Tesisi Kira Gelirleri 1, Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri 1, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 1,886, Taşınır Kiraları 94, Taşınır Kira Gelirleri 94, Ön İzin,İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gel. 251, Ön İzin Gelirleri 26, İrtifak Hakkı Gelirleri 142, Kullanma İzni Gelirleri 82, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 767, Diğer Gelirler 767, Para Basımı Gelirleri 151, İşletme Mük. Tahsil Ol. Amortisman Üc Masraf Karşılıkları 2, Yurt Dışı Dövizli Askerlik Gelirleri 471, Tarımsal Amaçlı Kooperatif Kredi Dönüş Gel Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. 142, Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3,345, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 7, Cari 5, AB'den Alınan Bağış ve Yardımlar 3, Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkez Bank. 34 No'lu NATO Hs.Haz. Dev. Mik Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar 1, Sermaye 2, AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar Dünya Bankasından Alınan Bağış ve Yardımlar Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar 2, Merkezi Yön. Bütçesine Dahil İdarelerden Al Cari Hazine Yardımı Muhtar Ödenekleri için Genel Bütçeden Alınan Cari Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Al Sermaye Hazine Yardımı Altyapı Hizmetleri için Genel Bütçeden Alınan

6 Eğitim Hizmetleri için Genel Bütçeden Alınan Ser. Nitelikli Diğer İşler İçin Genel Bütçeden Al Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 317, Cari 243, Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 243, Sermaye 74, Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Bağış ve Yardımlar Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 74, Kurum. ve Kişilerden Al. Bağış ve Yardımlar 1,456, Cari 660, Kurumlardan Aınan Bağış ve Yadımlar 368, Kişilerden Alınan Bağış ve Yadımlar 143, Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar 142, Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar 5, Sermaye 796, Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 125, Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 38, Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar 618, Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yadımlar 13, Proje Yardımları 927, Cari 196, Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 196, Sermaye 730, Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Alınan Proje Yardımları Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alınan Proje Yardımları Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 730, Özel Gelirler 636, Genel Büt. İdarelere Ait Özel Gelirler 636, Harita ve Kadastro Bedeli 3, Saray, Köşk ve Kasır Gelirleri 30, Basılı Kağıt ve Plaka Satış Gelirleri 1, Nato Anlaşma KarşılıklarI Çıraklık, Mes. ve Teknik Eğitim Gelirleri 359, TSK Mal ve Hizmet Satış Geliri 76, Dön. Ser. Karlarından Sermayeye Ek. Gel Konvertibl Olmayan Konsolosluk Gelirleri 109, Ücretle Yapılacak İş ve Hizmet Karşılıkları 19, Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri 8, Yabancı Uyruklu Öğrenci Eğitim Karşılığı 4, Diğer Özel Gelirler 23, Faizler, Paylar ve Cezalar 43,132, Faiz Gelirleri 4,708, Dış Borcun İkrazından Doğan Al. Faizleri 336, Dış Borcun İkrazından Doğan Al. Faizleri 336, Para Piyasası Nakit İşlemleri Al. Faizleri Para Piyasası Nakit İşlemleri Al. Faizleri Kurumca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri 514, Kurumca Verilen Borç. Alacakların Faizleri 514, Takipteki Kurum Alacakları Faizleri 849, Takipteki Kurum Alacakları Faizleri 849, Menkul Kıy. ve Gecikmiş Öd. Faizleri 3, Menkul Kıy. ve Gecikmiş Öd. Faizleri 3, Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Borçlanma Senedi Geçmiş Gün Faizleri Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri 1,257, Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri 1,257, Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 207, Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 207, Diğer Faizler 1,539, Kişilerden Alacaklar Faizleri 75, Hazine Al. Dön. Tohumluk Kredi. Faizleri Mevduat Faizleri 947, Çevre Kredi Faizleri İkrazlardan Geri Alınanlar 4

7 Diğer Faizler 516, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 11,909, Devlet Payları 524, Mükerrer Sigorta Şirketlerinden Alınan Petrolden Devlet Hakkı Madenlerden Devlet Hakkı 127, Oyun Kağıtları Gelirleri Petrolden Devlet Hissesi 369, Hidroelektrik Kaynak Katkı Payı Gelirleri 26, Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar Yargı Harçlarından Alınan Paylar Noter Harçlarından Alınan Paylar Savunma Sanayi Destekleme Fonu Payları Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar Yönetim Giderlerine Katılım Payları 500, Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payı Mahalli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları Fonlardan Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları 404, Diğerlerinden Alınan Yönetim Giderlerine Katılım Payları 95, Kamu Harcamalarına Katılma Payları 669, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 103, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 82, Yol Harcamalarına Katılma Payı 259, Diğer Harcamalara Katılma Payları 224, Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 7,103, Düz. ve Den. Kurumlardan Alınan Paylar Mahalli İdarelerden Alınan Paylar Eğitim Özel Geliri (4306 S.K.) Fonlardan Aktarmalar 17, Tasfiye Edilen Fon Gelirleri 218, RTÜK'den Elde Edilen Eğitime Katkı PayI 19, GSM İşletmelerinden Alınan Haz. Payları 2,007, Evrensel Hizmet Gelirleri 356, İthalatta Kay. Kul. Destek. Fonu Kesintisi 536, Kaynak Kul. Destekleme Fonu Kesintisi 2,447, Bandrol, Kayıt, Tescil Ücret ve Payı Bağıtlanan Sözleşmelerden Al. Kurum Payı 36, Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Trafik Sigorta Payları 128, İthal. Yüzde Bir ve Binde Beş Or. Al. Çev. Kat. P. 170, Belediyelerden Al. Yüzde Bir Or. Çev.Kat. P. 50, IMKB ve Diğer Kurumlardan Alınan Paylar 20, Şans Oyunları Has. Ayrılan Kamu Payları 3, Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı 279, Kira. V. Haz. A.Taşınmaz. El. Ed. Has.ve Tic. K.Payı G. 78, Mahalli İdare Gelirlerinden Ayrılan Paylar Diğerlerinden Alınan Paylar 730, Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 969, Eti Maden İşletmelerinden Alınan Pay 1, Bor Madeni Payı Federasyon Faaliyetlerine Katılım Payı Spor Toto-Loto Payları 336, Aidat Gelirleri 20, Buluculuk ve Katkı Payları 166, İhracatçı Birlikleri Katkı Payı Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 350, Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar 93, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Ait Paylar 265, Bankalar Katılım Payı 129, Şirket Kuruluş ve Sermaye Artırımlarından Alınan Pay 43, TV Reklam Gelirlerinden Alınan Pay 57, Radyo Reklam Gelirlerinden Alınan Pay 4, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara Ait Diğer PaylaR 31, Mahalli İdarelere Ait Paylar 408, Maden İşletmelerinden Alınan Paylar 59, Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar 10, Ortak Altyapı Hizmetleri İçin Diğer Kurumlar Tarafından Paylar 30, Otopark Gelirlerinden İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri Payları 4, Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar 304, Diğer Paylar 1,467, Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 1,110, Yeşil Kartlılardan Tedavi Katılım Payı 80, Diğer Paylar 276, Para Cezaları 6,709,493

8 Yargı Para Cezaları 206, Yargı Para Cezaları 206, İdari Para Cezaları 1,358, Trafik Para Cezaları 147, Karayolu Taşıma Kan. Gö. Al. İdari Para Cezaları 68, Karayolu Geçiş Ücretleri İdari Para Cezaları 14, Çevre İdari Para Cezaları 11, Doğalgaz Piyasası Kan. Uy. Al. İdari Para Cezaları Petrol Piyasası Kan. Uy. Al. İdari Para Cezaları 4, Sıvılaş. Petrol Gaz. Pi. Kan. Uy. Al. İd. Para Cezaları Suç Gelir. Ak. Ön. Hk.Kan. Uy.Al. İd. Para Cezaları Tütün Mam. Zarar. Ön. Dair Kan. Uy. Al.İd.Para C. 2, Deniz Araç. Bağl. Kütüğü Ruhsat ve İd. Para Cezaları 1, Diğer İdari Para Cezaları 1,107, Pay Ayrılan İdari Para Cezaları 781, Trafik Para Cezaları 779, Şeker Kan. Göre Alınan İdari Para Cezaları 1, Elektrik Piy. Kan. Uy. Al. İdari Para Cezaları Pay Ayrılan İdari Para Cezaları Vergi Cezaları 4,041, Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gec. Zamları 922, Vergi Barışı TEFE Tutarı 157, Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı 15, Vergi Barışı Kıy. Mad. ve Ziynet Eşyası Beyanı S.K Kapsamında Geç Ödeme Zammı 12, S.K Yeniden Yapılandırma TEFE Tutarı 1,748, S.K Kapsamında Katsayı Tutarı 635, Diğer Vergi Cezaları 549, Diğer Para Cezaları 321, Düşük Olan Değerleme Tutarları 22, Zamanında Ödenmeyen Üc. Gel. Al. Gelirler 91, Cezai Faiz (Kay.Kul. Des.Fonu Kesintileri) 5, Hazine Alacağına Dön.Toh. Kredil. Gec. Zammı Öğrenim Kredisi Gecikme Zammı 8, Katkı Kredisi Gecikme Zammı 1, Trafik Muayenesi Para Cezaları 126, Yukarıda Tanımlanmayan D. Para Cezaları 65, Yasal Süresinde Ödenmeyen Primlerin Faizleri 19, Primler 19, Primler 19, Diğer Çeşitli Gelirler 19,786, Diğer Çeşitli Gelirler 19,786, İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 76, İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 97, Hazine Alacağına Dön. Toh. Kredi Gelirleri Para Farkları 9, Kişilerden Alacaklar 618, Afetlerde Kullanılacak Gelirler 103, Orman Köylülerini Kalkındırma Gelirleri 93, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Gelirleri 136, Milli Parkları Koruma ve Geliştirme Gelirleri 20, Mera Gelirleri 37, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gelirleri Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli 133, Pay Ayrılmayan Kaldırılan Fon Artıkları 26, Yukarıda Tanımlanmayan D. Çeş. Gelirler 18,432, Sermaye Gelirleri 6,160, Taşınmaz Satış Gelirleri 2,632, Lojman Satış Gelirleri 6, Lojman Satış Gelirleri 6, Sosyal Tesis Satış Gelirleri Sosyal Tesis Satış Gelirleri Diğer Bina Satış Gelirleri 285, Diğer Bina Satış Gelirleri 285, Arazi Satışı 113, Arazi Satışı 113, Arsa Satışı 1,838, Arsa Satışı 1,838, Vakıflara Ait Taşınmaz Satış Gelirleri 110, Mazbut Vakıflara Ait Taşınmaz Satış Gelirleri 97, Mazbut Vakıf Taviz Bedelleri 13, Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 276, DSİ Gn. Müd.ne Tahsisli Taşınmaz Satışı (4706 S.K) Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 276,893

9 Taşınır Satış Gelirleri 41, Taşınır Satış Gelirleri 15, Taşınır Satış Gelirleri 15, Taşıt Satış Gelirleri 10, Taşıt Satış Gelirleri 10, Stok Satış Gelirleri 3, Stok Satış Gelirleri 3, Diğer Taşınır Satış Gelirleri 11, Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 11, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 77, Tahvil senet ve Bonolar Tahvil senet ve Bonolar Altın Altın Altın Dışındaki Kıymetli Madenler Altın Dışındaki Kıymetli Madenler Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Konvertibl Olmayan Yabancı Paralar Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar 77, Diğer Çeşitli Menkul Varlıklar 77, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 3,408, Telekom Hisse Satış Geliri Telekom Hisse Satış Geliri Diğer Sermaye Satış Gelirleri 3,408, Diğer Çeşitli Sermaye Satış Gelirleri 3,408, Alacaklardan Tahsilat 551, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 478, Genel Bütçeli İdarelerden Genel Bütçeli İdarelerden Özel Bütçeli İdarelerden Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Mahalli İdarelerden İl Özel İdarelerden Belediyelerden Köylerden Mahalli İdare Birliklerinden Bağlı İdarelerden Kamu Teşebbüs., Döner Sermayelerden 38, Üretici Birliklerinden Tarım Kredi Kooperatiflerinden Diğer Teşebbüslerden 23, Ziraat Bankası'ndan 1, Kalkınma Bankası'ndan 11, Diğer Mali Kurumlardan Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilatlar 439, Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlardan Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Kamu Ortaklıklarından Özel Teşebbüslerden 31, Hane Halklarından 408, Diğerlerinden Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 73, Dış Ülkelere Yapılan Yardımlardan Tahsilat 4, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden 4, Dışarıya Verilen Diğer Borçlardan Tahsilat 69, Dışarıya Verilen Diğer Borçlardan Tahsilat 69,126 Kaynak : Muhasebat Genel Müdürlüğü,

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI 000 GENEL İŞLER 001 Mevzuat İşleri [Bu başlık altında yer alan mevzuat, numaralarına göre tümleşik dosya olarak dosyalanır. 7/1979 veya AE10/1998 gibi] 01 Yasalar [Yasa tasarıları ve Önerileri için bkz.

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

2012 YILI VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ

2012 YILI VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ 2012 YILI VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ KANUN ADI VE NUMARASI MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 9/1-2-3-4-5-6-7- Vergiden Muaf Esnaf 8 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 19

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR )

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) Ana Dsoya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER Saklama Süresi Saklama Kodu 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler

Detaylı

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça

AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13. AB -- Muhasebe 65(2003),186-194. AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479kaynakça KONU DİZİNİ AB-- Denetim Standartları 5(1991), 11-13 6(1991), 11-13 AB -- Muhasebe 65(2003),186-194 AB -- Muhasebe -- Uyum UFRS Özel sayı(2006),457-479 AB -- Muhasebe Standartları -- Uygulamalar 59(2002),

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

5217 : 14.7.2004 MADDE

5217 : 14.7.2004 MADDE Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun Kanun No. 5217 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE 1. 6.6.1985 tarihli ve 3218

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı