T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU"

Transkript

1 T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: J K A R A R N A M E L E R Karar Sayısı: 7/ Nisan 1976 tarihinde Hükümetimizle, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerin Kötüye Kullanılmasının Önlenmesi Fonu (UNFDAC) arasında, haşhaş ekim alanlarının havadan kontrolünü sağlamak amacıyla yapılacak yardım konusunda imzalanan ilişik Anlaşmanın onaylanması Dışişleri Bakanlığının 13/9/1976 tarihli ve SİGM (SİND) - 5/ /1159 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 10/10/1976 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI V. Bambalean. S. DEMtREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. Devlet Bakanı S- ÖZTÜRK ERBAKAN T. ARIBURUN Devlet Bakamı Ba^hakan Yardımcısı Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU Devlet Balkanı H. AKS AY Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelerin Kötüye Kullanılmasını Önleme Fonu (UNFDAC) TÜRK HÜKÜMETİ'nin PROJESİ Proje adı: Multispectral Opram Puppy Sensor (MOPS)ı system Bayı : AC.B Yayın tarihi : Nisan 1976 Projıa çalışmalarının başlama tarihi: >1 Mayıs 1976 SüTesi : İki bucuk yıl Uygulama Komitesi: İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutarihğı) UNFDAC yardımı : , Amerikan Doları Hükümet yardımı: Yaklaşık olarak: ,00 TL. Hükümet adına (İmza) A. C. KIRCA Büyükelçi Tarih: 29/4/1976 B. M. Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi UNFDAC Adına (İmza) Harvey R. WELLMAN Tarih: 29 Nisan 1976 (İcra Direktörü adına) İcra Direktörü Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Baıkanı M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU Millî Savunma Bakanı İçişleri Balkanı Dışişleri Bakanı V. F. MELEN 0. ASİLTÜRK S. ÖZTÜRK Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanr Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sağ. ve So. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakamı 11.BASOL Dr. K- DEMİR 0. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay. Balkanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Prof. K- ÖZAL N. MENTEŞE A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab- Kay. Bakını Turizm ve Tan Baıkanı A. DOĞRU S- KİLİÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Baıkanı Köyişıleri Bakanı Orman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve Spor Bakam (Kültür Baıkanı Sosyal Güvenlik Baıkamı A. S- EREK R. DANİŞMAN A- M. ABLUM United Nations Fund For Drug Abuse Control Projet of the Government of Turkey Project title: Multispectral Opium Poppy Sensor (MOPS) system Number: AC.B Date of Submission: April 1976 Starting date for project operations: 1 May 1978 Duration: 2 1/2 years Executing agency: United Nations Division of Narcotic Drugs Government Co-operating Agencies : Ministry of Interior (General Command of Gendarmeri) UNFDAC contribution: US $ 1,880,700 Government contribution: Estimated US $ Approved: on behalf of the Government Date: 29 April 197«(signature) A. C. KIRCA Ambassador Permanent Representative of Turkey to the U. N. Office in Geneva on behalf of UNFDAC (signature) For the Executive Director Date: 29/4/1976 Harvey R. Wellrnan Deputy Executive Director

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 11 ŞUBAT 1977 I. Ek ve Tamamlayıcı Bilgiler Projenin Gerekçesi la) Afyon kaçakçılığını ve kanun dışı üretimini önlemek amacıyla Türk uyuşturucu madde kontrol sistemini ve yardımcı kanun uygulayıcı kuvvetterini desteklemek için UNFDAC 19751ten beri Türkiye'ye önemli yardımlarda bulunmuştur, «Kanun dışı Afyon Üretimine Karşı Tedbirlerin Arttırılması» olarak adlandırılan Proje konusunda Türk Hükümeti ile UNFDAC arasında imzalanan anlaşmada yardımın kapsamı belirtilmiştir. b) Haşhaş Türkiye'nin birçok yerinde ekilen bir bitkidir. Haşhaş yüzyıllardır Türk çiftçisinin yaşamının bütünleyici bir kısmını teşkil eden yağı ve tohumu için yetiştirilir. Türkiye haşhaşı ve sapını kanunî ve tıbbî amaçlarla da yetiştirmiştir. c) 1971 de Türk Hükümeti ikili yardım çerçevesinde haşhaşın yetiştirilmesini yasaklamıştır. Bu adım 1960 larda uyuşturucu madde kullanımının yayılması üzerine artan uluslararası tepkiye karşılık olarak atılmıştır. Bunun sonucu olarak bu ekime dayanan çiftçiler için ekonomik ve sosyal güçlükler Dayanılmaz olmuştur. d) Temmuz 1974'te Hükümet Türkiye'nin 7 ilinde afyon'un müsaadeye tabi olarak tekrar üretilmesine karar vermiştir. Bu karar evvelce haşhaş yetiştirmiş olan çiftçilerin sorunlarını çözümlemek ve afyonun bir yan ürünü olan kodeine karşı dünyada artan meşru ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla alınmıştır. e) Hükümet aynı zamanda ekimin yeniden başlatılması kararının kesinlikle kanun dışı afyon üretimiyle sonuçlanmaması konusu üzerinde de önemle durmuştur. f) Türk Hükümeti dahili amaçlarına ulaşmak ve uluslararası camianın zarar görmemesini sağlamak için Birleşmiş Milletlerin yardım ve tavsiyelerini istemiştir. g) Türk Hükümetti afyon üretiminin önlenmesi amacıyla 8 Ocak 1975 tarihli kararnamesiyle afyon sütünün çıkartılabileceği iki hafta boyunca haşhaş kapsülünün çizilmesini yasaklamıştır. Bu karar UNFDAC tarafından da desteklenmişti. Yasaklanan işlem çizilmemiş kapsüllerin POPPYSTRAW olarak adlandırılan metodu ile değiştirilmiştir. Bu işlem kanun dışı sapmaları güçleştirerek kanunî tıbbî amaçlar için kodein üretmektir. UNFDAC'ın araç, haberleşme malzemesi ve eğitimi de kapsıyan yardımıyla Hükümet sıkı kontrol tedbirleri uygulama imkânına sahip olup, 1976 ve sonraki yıllarda da aynı politikayı sürdürmeye kararlıdır. h) Türkiye'yi Temmuz 1975 te ziyaret eden bir Birleşmiş Milletler Heyeti haşhaşın çizidiğine ve 1975 mahsulünden afyon üretildiğine dair hiç bir belirti mevcut olmadığını bildirmiştir. Amaç üç yıl sürebilecek olan afyon üretiminden çizgisiz üretime geçiş değişikliğini tam anlamıyla uygulayacaktır. Bu süre çizilmemiş afyon hulâsasının, morfin, kodein ve diğer alkoloidlerin üretilmesi için Hükümet tarafından bir fabrika kurulmasına imkân verecektir. j) Birleşmiş Milletler Türk Hükümetinin ricası üzerine bir yıllık teknik yardım süresini uzatmayı kabul etmiştir. k) Türk Hükümeti ayrıca 8 Ocak 1975 tarihli Kararname ile öngörülen ekim kontrolünün efikinleştiritoıesi amacıyla Kanun dışı afyon üretiminin saptanması konusunda davadan fotoğrafçılık sistemi olan MOPS için Birleşmiş Milletlerden yardım istemiştir. Kurumsal çerçeve : a) Behemehal ihtiyaç duyulan bu yardım mezkûr (kararnamelerin uygulanmasından sorumlu olan İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı içindir. b) Sözkonusu Bakanlık ve Kuruluş programının kendilerine ait kısımlarının uygulanması için gereken alt yapıya sahiptirler. Bu Anlaşma ile talep olunan kaynaklar bazı araçların yerleştirilmesi, finansmanı ile kullanım ve bakımlarında Jandarma subaylarının yetiştirilmesi için gerekmektedir. Bu yardım UNFDAC tarafından temin edilmekte ve UNDND tarafından kontrol edilmekte olup, Hükümetin, haşhaşın kontrollü üretimi programının azamî ölçüde tesirli olması için gerekmektedir. I. Background And Supporting Information Justification of the Project: a) The United Nations Fund for Drug Abuse Control (UNFDAC) has given since 1975 substantial assistance to Turkey aimed at strengthening the Turkish narcotic drugs control system and the supporting law enforcement services with a view to the prevention of illicit production and trafficking of opium. The extent of assistance provided is outlined in the agreements signed between the Government of Turkey and UNFDAC which cover a project entitled : hstrengthening of Measures Against Production of Illicit Opiums. b) The opium poppy is a traditional crop in many parts of Turkey. The poppy is grown for its seed and oil which for hundreds of years has formed an integral part of the way of life of the Turkish farmers. Turkey has also supplied opium for legal medical purposes and «poppy straws for the same reason. c) In 1971, the Turkish Government, with bilateral assistance, banned all cultivation of the opium poppy. It took the step in response to international concern over the proliferation of drug abuse during the decade of the 1960's. The resultant aconomic and social hardship to those farmers who had depended on this cultivation became unacceptable. d) In July 1974, the Government announced that it had decided to resume licensing of opium poppy cultivation in seven provinces of Turkey. The decision was taken in order to deal with the problems of farmers who had previously grown the opium poppy, and to help meet growing legal world demand for codeine, a product of opium. e) The Government simultaneously re-emphasized its determination to ensure that decision to resume cultivation did not result in the production of illicit opium. f) The Turkish Government also asked for United Nations assistance and advice in ensuring that its internal objectives were met and that the international community did not suffer any ill effects. g) The Turkish Government in a Decree of 8 January 1975, in order to prevent opium production, banned the incision of the opium poppy capsule during the two weeks in which opium latex could be extracted. This decision was supported by UNFDAC. The forbidden process was replaced by one under which the unlanced capsules would be harvested in a form known as «poppy straws. This process produces codeine for legal medical use with less possibility of diversion to the illicit traffic. With assistance provided by the United Nations Fund for Drug Abuse Control in 1975 comprising vehicles, telecommunications equipment and training, the Government was able to impose strict control measures and is deterrnined to adopt the same policy in 1976 and the following years. h) A United Nations mission which visited Turkey in July 1975 reported that there was no available evidence that any poppies were lanced or any opium produced from the 1975 crop. i) The aim is to implement fully the change from opium to poppy straw, a process which may require a period of at least three years. This period will allow the Government to build an alkaloid factory for the processing of «concentrate of poppy straws, morphine, codeine and ether alkaloids. j) The United Nations agreed to extend its technical assistance beyond the initial year following a request by the Turkish Government. k) The Turkish Goevrnment has also requested United Nations assistance in installing a system of'aerial photography, the Multispectral Opium Poppy Sensor (MOPS) system, intended to identify and locate the growth of illicit poppy, as a further strengthening of the controls on cultivation authorized by the Decree of 8 January Institutional Framework: a) The assistance, which is immediately required, is for the Turkish Gendarmerie, in the Ministry of Interior, which is responsible for enforcing the above-mentioned Decree. b) The Ministry and Departement concerned have the necessary infrastructure for administering their sectors of the programme. The resources requested under this agreement relate mainly to the financing and installation of equipment and the training of Gondarmerie officers in its operation and maintenance. The assistance is to be provided by the United Nations Fund for Drug Abuse Control with the United Nations Division of Narcotic Drugs as Executing Agency, and is essential to achieve the maximum impact of the Government's programme of controlled cultivation of opium poppy.

3 11 ŞUBAT 1077 (Resmî Gazete) Sahife : 3 c) Proje 8 Ocak 1975 tarihli kararname uyarınca gerçekleştirilecektir. Hükümet yatırımları : a) Hükümet ilerdeki proje masrafları için gerekli bütçe tedbirlerini almakta olup, icabettigi takdirde yeni bir takım kuralları ilâve etmek için uygun atılımlarda bulunacaktır. II. PROJENİN AMAÇLARI Proje sistem planlama kurumunun (B. M. - Türkiye Hükümeti) tarafından yürütülen havadan fotoğrafla tarama sistemi (MOPS) konusundaki 23 Ağustos 1975 tarihli ve 228 sayılı raporunda ve sistem planlama kurumunun sayılı ve «Birleşmiş Milletler MOPS Sisteminin Türkiye'de uygulanması» adlı 20 Ocak 1976 tarihli teknik önerisinde tanımlanmaktadır. Hükümet tarafından projeye gösterilen büyük öncelik kendisiyle UNFDAC İcra Müdürü arasında mevcut yazışmadan görülmektedir. Usun vadeli amaçlar : Bu proje UNFDAC tarafından 1975 ve 1976 yularında Türk Hükümetine temin edilen yardım programım desteklemek ve tamamlamak gayesini gütmektedir. Amaç, haşhaş üretilen belirli bölgelerde çizilmemiş afyonun mubayaası ve pazarlamasında etkili ve sızmaları önleyici bir sistemin kurulması için Hükümetin ve kurumlarının kapasitesinin kuvvetlendirilmesidir. Acil amaçlar: a) Haşhaşın kanun dışı ekim ve üretiminin kontrolünü kolaylaştıracak olan MOPS sisteminin yerleştirilmesi. b) MOPS sisteminin çalıştırılmasında Türk jandarmasının eğitimi UNFDAC katkısını kapsayan bütçe tasarısı a) Ortak planlama sistemi için Sözleşme (i) Sistem işletmesi ve eğitimi (ü) Araç nakliye dahil çalıştırma ve bakım Fotoğraf uçağı Donatılmış kamyon Fotoğraf aletleri Keşif uçağı Film ve kimyasal maddeler Nakliye Toplam teçhizat 1976/ Toplam U. S. dolar U. S. dolar U. S. dolar b) harcamaları İcra kurumlarının idari TOPLAM Hükümetin aynî ve nakdî katkıları Hükümet aşağıdakileri yerine getirmeyi taahhüt eder. 1) Güvercinlik üssünde aşağıdakileri de dahü edecek. MOPS olanaklar -kamyonlar ve uçaklar için sert satıhlı park alanı, kamyonlar için ceryan, telefon, su, kanalizasyon hizmetleri- güvenlik. 2) Aşağıdakiler dahil jandarma subaylarının görevlendirilmeleri ve hazırlık eğitimleri. 1 komutan, 2 fotoğraf uçağı pilotu, bir keşif uçağı pilotu, 2 hava fotoğrafçısı, 2 film banyocusu, 2 fotoğraf analizcisi, 1 kroki yapımcısı, 1 uçak mekanisyeni, 1 uçak gözlemcisi, 4 mütercimden kurulu bir Hükümet takımının kurulması. Bütün yukarıda sözü geçen pilotların ve fotoğraf uçağı pilotlarının kullanacakları uçak ve aletler konusunda eğitilmeleri. Yukarıda sözügeçen teknisyenlerin kendi alanlarında yetiştirilmelerinin sağlanması. 3) Öğrenim ve el kitaplarının tercümesi 4) Traktör ve sürücülerinin MOPS kamyonlarını giriş limanlarından alana götürmelerinin sağlanması 5) Yakıt yağ ve uçak bakımının sağlanması 6) Yoğun öğretim süresince tercümanların sağlanması, 7) Hükümet takımı genel masraflarının karşılanması. c) The project is to toe executed under the authority of the Decree of 8 January Provision for Government Follow-up: a) The Government is making the necessary budgeting provision for future project costs and will take appropriate steps to premulgate, if necessary, any additional regulations. II. OBJECTIVES OF THE PROJECT The project is identified and described in Report 226 of the System Planning Corporation, entitled «Plan for the United Nations/Government of Turkey Operation of the Compass Trip Multlspectral Opium Poppy Sensor (MOPS) system» of 23 August 1975, and in Technical Proposal of the System Planning Corporation, entitled «United Nations Multispectral Photography System for Poppy Survey in Turkey» of 20 January The high priority attached to the project by the Government is reflected by correspondence exchanged between it and the Executive Director of UNFDAC. Long-range Objectives: a) The project is intended to complement and support the programmes of assistance provided by UNFDAC to the Turkish Government in 1975 and 1976 ( J ),. The purpose is to strengthen the capacity of the Government and its agencies in applying controls to develop an efficient and leakproof buying and marketing system for poppy straw from a given area under opium puppy cultivation. Immediate Objectives: a) To install the Multispectral Opium Poppy Sensor (MOPS) System, which is intended to facilititate the control of illicit planting and cultivation of opium poppy. b) To train the Turkish Gendarmerie in the operation of the MOPS system. Tentative Project Budget Covering UNFDAC Contribution : a) Sub-Contract to System Planning Corporation 1976/ Total US $ US $ us $ i. System Management and Training ii. Equipment, including transport, operation and maintenance photo aircraft equipped van multispectral photo equipment ' scout aircraft versamat, film, chemicals transportation ' Total equipment b) Executing agency administrative and related costs Totals Government Counterpart Contribution in Cash and in Kind: The Government undertakes to provide the following : i. MOPS facilities at the Guvercinlik Base to include : a hard-surfaced parking space for the vans and the aircraft; utilities for the vans-power, telephone, water and sewage; security; ii. assignment and preparatory training of Gendarmerie officers, including : manning of a Government Team to include commander, 2 photoaircraft pilots, 1 scout-aircraft pilot, 2 aerial photographers, 2 film processors, 2 photo-interpreters, 1 cartographer, 1 aircraft mechanc, 1 navigator/observer, 4 interpreters; upgrading of all the above-mentioned pilots to instrument ratings and the photo-aircraft pilots to multi-engine ratings including altitude indoctrination; providing the above-mentioned technicians with additional training in their fields; iii. translation of manuals and training material; iv. tractors and crews to haul the MOPS vans from the port of entry to the site; v. fuel, oil and aircraft maintenance; vi. interpreters during the operation-intensive training period; vii. local costs for the Government Team. i 1 ) UNFDAC Projects AC and AC B

4 Sahife : 4 (Resmî Gazete) 11 ŞUBAT 1977 Uçaklarla ilgili özel koşullar: 1) B. M. in MOPS fotoğraf uçağı ve MOPS keşif uçağı Birleşmiş Milletler kontrolü ve gözetimi altında satın alınacak, Türkiye'ye taşınacak ve Türkiye'de kullanılacaktır. MOPS personelinin bir birim halinde yeteri kadar yetiştirilmesinden sonra 1978 in ortasında planlanan MOPS teçhizatının Hükümete devri gerçekleşecektir. 2) 1977 ve 1978 in ilkbaharının sonu ve yazı olan 3-4 aylık keşif MOPS eğitim süresi boyunca MOPS uçakları sadece MOPS tarafından kullanılacaktır. Bu iki yoğun eğitim süresi dışındaki 8 ay zarfında Birleşmiş Milletler uçakları Hükümetin MOPS takımının planlama amaçlarıyla daha iyi yetiştirilmesinin sağlanması için kullanılabilecektir. Bu yoğun eğitim devreleri dışındaki süre içinde her MOPS uçağı BM proje subayı tarafından öngörüldüğü üzere ve Hükümet kontrolü altında MOPS personeli tarafından ayda takriben 16 saat uçuş yapmalıdır Bu süre zarfında BM gözlemcileri bazı periodik standartlaşma ve/veya ilgili kontrolü yapabilirler ve bu uçuşlar süresince BM uçakların sorumluluğunu taşır. 3) Birleşmiş Milletler program sırasınca yedek parçaları bulmakla hükümet ise bakım, yakıt, yağ ve oksijen sağlamakla yükümlü olacaklardır. 4) BM Hükümetin bu uçakları çalıştırdığı program süresince meydana gelecek olan kazalardan, doğacak zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu süre Hükümet pilotlarının uçaklara komuta ettiği süredir. Projenin tamamlanması nihayetinde yardım hükümleri Bu belgenin, projenin düzenlenmesi başlığı altında özetlenen Birleşmiş Milletler kuralları uyarınca ve 1978 çalışma yılları sonunda Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan malzeme Hükümete devredilecektir. Kaynakların müsaadesi nisbetinde UNFDAC MOPS'nin çalışma harcamaları için hükümete yardımda bulunacaktır. Bu masrafların ilk iki çalışma yılından sonra tedrici olarak hükümet tarafından karşılanacağı kararlaştırılmıştır. 3 üncü çalışma yılında (1979) hükümet masrafların 1/3 ünü karşılayacaktır; 4 ncü çalışma yılında (1980) 2/3 sini 5 nci çalışma yılında (1981) ise tamamım karşılayacaktır. Bu geçiş süresi içinde BM tarafından karşılanacak masrafların oranı 2 nci çalışma yılının sonunda (1978) hükümet ile BM arasında yeni bir anlaşmanın konusunu teşkil edecektir. Genel sorumluluklar PROJENİN DÜZENLENMESİ Hükümet, UNFDAC ve İcra Kurumu projenin gerçekleşmesinden ve proje belgesinde tanımlanan amaçlarının yerine getirilmesinden ortaklaşa sorumlu olacaklardır. Hükümet proje için millî proje personeli ve diğer gerekli hizmetleri sağlayacaktır. Bu belgenin baş sayfasında zikrolunan uygulama makammı tayin edecek, bu makam bundan böyle uygulama makamı olarak anılacak ve hükümetin projeye katkısı için direkt olarak sorumlu olacaktır. UNFDAC, hükümetin katkısını tamamlayacak, destekleyecek ve icra kurumu aracılığı ile gerekli uzman hizmetlerini eğitim malzeme ve diğer hizmetleri proje için tahsis edilen malî olanaklan çerçevesinde sağlayacaktır. Hükümetin iştiraki: Proje bütçesinde belirtildiği şekliyle hükümet katkısına dahil olan parçaların takribi maliyeti, bu proje tasarısının kaleme alındığı sırada mevcut olan en iyi bilgilere dayandırılacaktır. Hükümet milli proje personelinin UNFDAC stajlon için projeden aynldığı süre içinde dahi yerel maaşını ve uygun ödemelerini sağlamaya devam edecektir. Hükümet proje malzemesinin gümrükten çıkartılması, nakli ve depolanması için gereken gümrük vergileri ve memleket içindeki diğer masrafları karşılayacaktır. Malzemenin proje mahalline tesliminden sonra emniyetli bir şekilde muhafazası, yerleştirilmesi ve bakılması, sigorta edilmesi ve gerekirse değiştirilmesinden hükümet sorumlu olacaktır. Particular Conditions Regarding Aircraft : i. The United Nations MOPS photo-airplane and the United Nations MOPS scouting airplane will be bought, ferried to, and initially operating in Turkey under United Nations supervision and control. After the MOPS personnel are adequately trained as a unit the MOPS equipment will be transferred to the Government, this is panned to occur in mid ii. During the 3 to 4-month MOPS intensive training period in the late spring and early summer of 1977 and 1973 the MOPS aircraft will be used exclusively by MOPS. During the remainder of the time between these two intensive training periods, about 8 months, the Urited Nations aircraft will be available to the Government MOPS team for proficiency upgrading training for planning purposes; during this period between intensive training phases each MOPS aircraft should be programmed to be flown approximately 16 hours per month by MOPS personnel under Government control as delegated by the United Nations project off : cer. During this period United Nations supervisors may conduct a few periodic standardization and/or instructions and for such flights the United Nations will be in charge of the aircraft. iii. The United Nations will toe responsible for funding spare parts during the programme and the Government will be responsible for providing the maintenance, fuel, oil, greases and oxygen. iv. The United Nations will not be liable for damages resulting from any accidents While the Government is operating these aircrafts during this programme, this means while Government pilots are operating as the pilot in command. Provisions for Assistance after Completion of Project : In keeping with United Nations regulations as outlined in this document under the section «Organization of the Project», it is understood that at the end of two operational years ( 'and 1978) ownership of the equipment provided by the United Nations will be transferred to the Government. Subject to availability of funds, the UNFDAC will continue to provide assistance to the Government for the operating exnenses of the MOPS system. It is understood that these expenses will be borne by the Government progressively, aftei the first two operational years. In the 'third operational year (1979) the Government will bear onethird of the expenses; in the fourth operational year (1980) it will bear two - thirds; and in the fifth operational year (1981) it will bear all expenses The proportion of expenses to be borne by the United Nations during this period of transition will be the subject of a further agreement between the United Nations and the Government prior to the end of the second operational year (1978). ORGANIZATION OF THE PROJ ECT General Responsibilities : The Government, the UNFDAC and the Executing Agency shall jointly be responsible for the execution of the project and the realization of its objectives as described in this Project Document. The Government shall provide to the project the national project personnel, and other required services and facilities. It will designate the Government Co-operating Agency named in the cover page of this document, whish will hereinafter be referred to as the «Co-operatting Agency» and which will be directly responsible for the implementation of the Government contribution to the project. The UNFDAC undertakes to complement and supplement the Government participation and will provide through the Executing Agency the required expert services, training, equipment and other services within the funds available to the project. Participation of the Government : The estimated cost of items included in the Government contribution, as detailed in the Project Budget, shall be based on the best information available at the time of drafting this project proposal. The Government shall continue to pay the local salaries and appropriate allowances of national project personnel during the period of their absence from the project while on UNFDAC fellowships. The Government shall defray any customs duties and other charges related to the clearance of project equipment, its transportation, handling, storage and related expenses within the country. It shall be responsible for safe custody of the equipment, its installation and maintenance, insurance and replacement if necessary, after delivery to the project site.

5 11 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 5 UNFDAC'ın ve İcra Kurumunun iştiraki: UNFDAC İcra Kurumu aracılığıyla çalışma planında «belirtilen malzeme ve hizmetleri projeye sağlıyacaktır. UNFDAC katkıları için bütçe hükümleri proje bütçesinde yer alacaktır. adaylıkları ko İcra kurumu uluslararası uzman ve müşavirlerin nusunda Hükümetle istişarede bulunacaktır. İcra kurumu proje ile görevlendirilen uzmanları ve diğer kurum personelinin kontrolü ve millî proje personelinin yerel eğitiminden sorumludur. İcra kurumu UNFDAC kaynaklan ile projeye tahsis edilen bütün malzemenin kullanımından da sorumlu olacaktır. İcra kurumu Hükümet ile istişare sonunda çalışma planında öngörüldüğü üzere projeye uluslararası memur ve diğer personeli tayin edecek, stajlar için aday tespit edecek ve millî proje personelinin yetiştirilmesinde standartları tesbit edecektir. Staj olanakları İcra Kurumunun kuralları uyarmca tahsis edilecektir. UNFDAC kaynakları ile satın alınan her türlü malzeme sadece projenin uygulanmasında kullanılacak ve Birleşmiş Milletler malı olarak kalacaktır. Bu malzemeler Birleşmiş Milletler adına İcra Kurumu tarafından muhafaza edilecektir. Sözkonusu malzemenin nihai devrine tesir etmeyecek şekilde proje süresince mahalli makamlara geçici olarak transferi için bazı düzenlemeler yapılabilecektir. Projeye UNFDAC yardımının bitmesinden önce hükümet UNFDAC ve İcra Kurumu BM tarafından tahsis olunan malzemenin elden çıkartılması konusunda istişare edeceklerdir. Bu malzeme projenin sürekli çalışması veya direkt olarak bunun sonucunu teşkil eden faaliyetler için gerekli olduğu takdirde sözkonusu malzeme üzerindeki halklar hükümete veya Hükümet tarafından tayin edilecek bir makama devredilecektir. Ancak BM gerekli görüldüğü takdirde bu malzemenin tamamen veya bir kısmı üzerindeki haklarını muhafaza edebilir. Projeye UNFDAC yardımının tamamlanmasından sonraki ortaklaşa tesbit edilecek bir tarihte hükümet UNFDAC ve İcra Kurumu projenin devamı ile ilgili faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla denetleyebilecektir. Sağlanacak kolaylıklar, ayrıcalık ve dokunulmazlıklar Birleşmiş Milletler ve BM ihtisas kurumları personeli BM personeline, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve İcra Kurumlarının personeline sağlanan kolaylıkların, ayrıcalık ve dokunulmazlıkların aynıları tanınacaktır. Müteahhitler ve personeli: Ülke milliyetine sahip mahalli sözleşmeliler dışında BM müteahhitleri ve personeli: a) Programın tatbiki sırasında resmî sıfatlan ile yaptıkları icraattan doğacak hukukî koğuşturmadan masun olacaklardır, b) Askerlik hizmetinden muaf tutulacaklar, c) Bakmakla yükümlü bulundukları eşleri ve aileleri ile birlikte millî ikamet kısıtlamalarından muaf tutulacaklardır. d) Programın gerekleri veya şahsî ihtiyaçları için bu personel ülkeye uygun miktarda döviz sokabilecek, ithal edilmiş bu meblâğları tekrar ihraç edebilecek veya ilgili kambiyo kuraîlan çerçevesinde programının icraatı sırasında kazandıklan paraları transfer edebileceklerdir. e) Uluslararası krizler sırasında diplomasi temsilcilerine sağlanan yurda dönüş kolaylıklarının aynılan kendilerine ve ailelerine sağlanacaktır. İcra Kurumunun müteahhitlerine bağlı personeline ait olan programa ilişkin kayıt ve belgelere dokunulamayacaktır. İcra Kurumu tarafından görevlendirilecek herhangi yabancı kurum veya firmaya ve bunların yabancı personeline uygulanması gerekebilecek ödeme, görev ve her türlü vergiden hükümet aşağıdaki konularda ya muaf tutacak ya da karşılayacaktır. a) Programın uygulanmasında personelin kazanacağı ücretler. b) Program amacı ile getirilen ya da daha sonra götürülen araçlar. c) Yukarıda (b) de sözü edilen araçların bakım ve çalışmaları için gerekli yedek parça ve petrol gibi programının uygulanması için zorunlu olan ilerdeki ihtiyaçlar konusunda program bütçesinde kaydedilen ve Hükümetle üzerinde anlaşmaya varılan ilgili işlemler ve vergi dışı Participation of the UNFDAC and of the Executing Agency : The UNFDAC shall provide to the project through the Executing Agency the services, equipment and facilities described in the Work Plan. Budgetary provision for the UNFDAC contribution as specified shall be set forth in the Project Budget. The Executing Agency shall consult with the Government on the candidature of international experts and consultants. The Executing Agency is responsible for the supervision of experts and other agency personnel assigned to the project, and th on-the-job training of national project personnel. It shall be responsible for the management of all equipment provided to the project from UNFDAC funds. The Executing Agency, in consultation with the Government, shall assign international staff and other personnel to the project as specified in the Work Plan, select candidates for fellowships and determine standards for the training of national project personnel. Fellowships shalltoeadministered in accordance with the fellowships regulations of the Executing Agency. All material, equipment and supplies which are purchased from UNFDAC resources will be used exclusively for the execution of the project, and will r.main the property of the United (Nations in whose name it will be held by the Executing Agency. Arrangements maytoemade for a temporary transfer of custody of equipment to local authorities during the lifetime of the project, without prejudice of the final transfer. Prior to completion of UNFDAC assistance to the project, the Go. vernment, the UNFDAC and the Executing Agency shall consult as to the disposition of all project equipment providedtoythe United Nations. Title to such equipment shall normally be transferred to the Government, or to an entity nominated by the Government, when it is required for continued operation of the project or for activities following directly therefrom. The United Nations may, however, at its discretion, retain title to part or all of such equipment. At an agreed time after the completion of UNFDAC asistance to the project, the Government, the UNFDAC and he Executing Agency shall review the activities continuing from or consequent upon the project with a view to evaluating its results. Facilities, privileges and immunities : United Nations and United Nations Specialized Agencies personnel Personnel of the United Nations shall be accorded the same facilities, pnvileg s and immunities as are accorded personnel of the United Nations Development Programme (UNDP) executing agencies. Sub-contractors and their personnel : The United Nations contractors and their personnel (except Government nationals employed locally) shall : (a) Be immune from legal process in respect of all acts performed by them in their official capacity m the execution of the Programme. (b) Be immune from national service obligations. (c) Be immune together with their spouses and relatives dependent on them from iirnmigration restrictions. (d) Be accorded the privileges of bringing into the country reasonable amounts of foreign currency for the purposes of the Programme or for personal us of such personnel, and of withdrawing any such amounts brought into the country, or, in accordance with the relevant foreign exchange regulations, such amounts as may toe earned therein by such personnel in the execution of the Programme. (e) Be accorded together with their spouses and relatives dependent or. them the same repariation facilities in the event of international crises as diplomatic envoys. All personnel of the Executing Agency's contractors shall enjoy Inviolability for all papers and documents relating to the Programme. The Government shall either exempt from, or bear the cost of, any taxes, duties, fees, or levies, which it may impose any foreign firm or organization which may be retained by the Executing Agency and on the foreign personnel of any such firm or organization in respect of : (a) The salaries or wages earnedtoysuch personnel in the execution of the programme. (b) Any equipment, materials and supplies brought into the country for the purposes of the Programme or which, after having been brought into the country, may be subsequently withdrawn therefrom. (e) Any substantial quantities of equipment, materials and supplies obtamel locally for the execution of the Programme, such as petrol End spare parts for the operation and maintenance of equipment mentioned under (b) above, with the provision that the types and approximate

6 Sahife : 6 (Resmî Gazete) 11 ŞUBAT 1977 bırakılacak takribi miktar ve modellerle birlikte yerel olarak elde edilen araçlar ve gereçler. d) UNDP ve İcra Kurumu personeline tanınan muafiyetlerde olduğu gibi, Firma veya personeli tarafından, çalışan kişi başına birer otomobil dahil olmak üzere, şahsi ihtiyaç için ithal edilen mallar, sözkonusu personellin ayrılışında tekrar ihraç edilebilecektir. Firma teşkilat veya personelinin faydalanacağı sö2konusu ayrıcalık ve muafiyetler BM tarafından adaletlin uygulanmasını güçleştiren bir nitelikte görülürse, BM projenin tamamlanmasını veya kendi menfaatlerini engellemiyecek şekilde bunları iptal edebilir. İcra Kurumu BM Mahallî Temsilcisi aracılığıyla Hükümete yukarıda bahsi geçen ayrıcalık ve muafiyetlerden faydalanacak olan personelin listesini verecektir. Üçüncü şahıslar hakkında hüküm: Üçüncü şahıslar tarafından BM, UNFDAC veya İcra Kurumu herhangi birinin personeli veya bu Anlaşma uyarınca bunlardan herhangi biri için hizmetlerde bulunan şahıslara karşı ileri sürülen herhangi bir iddiadan Hükümet sorumlu olacak ve BM, UNFDAC, İcra Komitesi personellerini bu tür suçlama ve iddialardan koruyacaktır. Ancak bu sorumluluk BM, UNFDAC ve İcra Kurumunun, sözkonusu iddia ve suçlamaların ağır ihmal ve kasıtlı karardan doğduğuna karar vermesi halinde geçerli olmayacaktır. Bu raporun bazı parağraflarında Türk Hükümeti'nin isteği ve BM örgütünün olumlu karşılaması üzerine yapılan değişiklikler. quantities to be exempt and relevant procedures to be followed shall be agreed upon with the Government and, as appropriate, recorded in the Programme Budget. (d) As in the case of concessions currently granted to the UNDP and Executing Agecies personnel, any property bought, including one privately owned automobile per employee, by the firm or organization or in personnel for their personal use or consumption or which after having been brought into the country, may subsequently be withdrawn therefrom upon departure of such personnel. The privileges and immunities to which such firm or organization and its personnel may be entitled, referred to in the paragraphs above, may be waived by United Nations where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the succesful completion of the Programme or to the interest of the United Nations. The Executing Agency shall provide the Government through the Resident Representative with the list of personnel to whom the privileges and immunities enumerated above shall apply. Third party clause: The Government shall be responsible for dealing with any claims which may be brought by third parties the United Nations, UNFDAC or the Executing Agency, against the personnel of either, or against other persons performing services on behalf of either under this Agreement, and shall hold be United Nations, the UNFDAC, the Executing Agency concerned and the above mentioned persons harmless in case of any claims or liabities resulting from operations under this Agreement except where it is agreed by the United Nations, the UNFDAC and the Executing that such claims or liabilities arise from the gross negligence or wilful misconduct of such persons. Karar Sayısı: 7/ /12/1975 tarih ve 7/llll ll sayılı Kararnameye ektir. İlişik «1975 Yılı Ürünü Zeytinyağı Destekleme Alımları Hakkında Karara Ek Karar»ın yürürlüğe konulması; Ticaret Bakanlığının 12/4/1876 tarih ve 15-7/315^1/7567 sayılı yazısı üzerine, 2834 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 21/7/1976 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRÎ S- KORÜTÜRK Devlet Bakam Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. S. DEMIREL Prof. Dr. N. ERBAKAN F. MELEN Devlet Balsamı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Balkanı A. TÜRKEŞ S. ÖZTÜRK H. AKSAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Af. K. ERKOVAN G. KARACA 7. MÜFTÛOĞLU Millî Saıronma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. F. MELEN 0. ASILTÜRK N- MENTEŞE Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Doç- Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK Ticaret Bakanı Sag. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı H.BASOL Dr. K. DEMİR 0. ÖZTRAK Gıda - Tar. ve Hay- Balkanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE A. T. PAKSU Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tat. Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU İmar ve İskân Bakanı Köyişü'eri Bakanı Orman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve Spor Bakanı Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. S- EREK R. DANIŞMAN A. M. ABLUM 1973 Yılı Ürünü Zeytinyağı Destekleme Alımları Hakkında Karara Ek Karar Madde yılı Ürünü Zeytinyağı Destekleme Alımları Hakkında Karana 3. maddesi aşağıdaki şeküde değiştirilmiştir. «Madde 3 Destekleme alım görevinin ifası için T. C. Ziraat Bankasınca Tariş'e , TL. sı ve Güneydoğuya , TL. sı reeskontabl kredi sağlanır. Bu meblağın % 20 kaldan işletme kredisi olarak kullamlabilir.» Madde 2 Bu kararı Ticaret ve Maliye Bakanlıktan yürütür. Maliye Bakanlığından : Karar Sayısı: Açık bulunan 3 üncü derece Kadrolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Müşavirliğine; MUlî Emlâk Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Yüksekli'nin 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Maliye Bakanı yürütür. 24/1/1977 Başbakan Maliye Bakam S. DSMİREL Doç. Dr. Y. ERGENEKON CUMHURBAŞKANI FAHRİ S, KORÜTÜRK Karar Sayısı: üncü derece kadrolu + 50 Ek Göstergeli Yozgat Deftardarlığına, Edremit Vergi Dairesi Müdürü Ali Crndık'ın 657 sayüı Kanunun değişik 68. maddesinin (B) bendi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Maliye Bakam yürütür. 27/1/1977 Başbakan Maliye Bakam S. DEMİREL Doç. Dr. Y. ERGENEKON CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORÜTÜRK Karar Sayısı: Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Müşavirliğine, Yozgat Defterdarı Hüseyin Avni Mutlu'- nun 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Maliye Bakanı yürütür. 27/1/1977 Başbakan Maliye Bakam S. DEMİREL Doç. Dr. Y. ERGENEKON CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORÜTÜRK

7 11 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 7 YÖNETMELİKLER Gümrük ve Tekel Bakanlığından : Kurslar Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 Kurslar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 19 Muayene memurları yeterlik sınavı, kurslarda okutulan; 1 Gümrük Mevzuatı ve Tatbikatı, 2 Tarife ve Tatbikatı, 3 Dış Ticaret Rejimi, derslerinden yazılı olarak yapılır. Bu sınavlarda en az sekiz (8) not alamıyanlar başarı gösterememiş sayılır. Madde 2 Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmeliği Gümrük ve Tekel Bakanı yürütür. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasından: İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası İç Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 5590 sayılı Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek, meslek ahlâk ve dayanışmasını korumak, ticaret ve sanayi'in genel yararlara uygun şekilde gelişmesine çalışmak, bu maksatlarla yetkili merciler tarafından verilecek görevleri yapmak üzere kurulan ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek teşekkülü olan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasının organları, görevleri, iç teşkilâtı ve görevlileri ile ilgili hükümleri düzenlemektir. KAPSAM Madde 2 Bu Yönetmelik Meslek Komitelerini, Oda Meclisini, Yönetim Kurulunu, Oda Meclisince veya Yönetim Kurulunca devamlı veya geçici olarak kurulan bütün komisyon ve komiteleri, iç teşkilâtı ve bunların çalışma şekil ve usullerini kapsar. TERİMLER Madde 3 Bu yönetmelikte geçen: a) (Kanun) Sözü 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ve Birliği Kanunu ile Ek ve Değişiklikleri; b) (Tüzük) sözü 5590 sayılı Kanunun 91. maddesi gereğince hazırlanan tüzük ile ek ve değişiklikleri; c) (Birlik) sözü Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, d) (Oda) sözü İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası; e) (Üye) sözü İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi; g) (Yönetim Kurulu) sözü İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu; h) (Organlar) sözü İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Organları olan Meslek Komiteleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu; ı) (Görevli) sözü İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında memur, hizmetli, geçici görevli veya sözleşmeli olarak çalışan bütün görevliler; j) (Vakıf Senedi) sözü Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Personeli Sigorta ve Emeklilik Sandığı Vakıf Senedi; anlamında kullanılmıştır. İKİNCİ BÖLÜM A - ORGANLAR Madde 4 Odanın Organları Şunlardır: I Meslek Komiteleri, II Meclis, III Yönetim Kurulu, 1 - MESLEK KOMİTELERİ GRUPLANDIRMA Madde 5 Ticaret ve Sanayi alanmda çalışma şekilleri, üretim usûl ve tarzları, hammadde sağlanması, faaliyet konusu olan maddelerin menşei bakımından birbirine benzeyen veya birbirini tamamlayan meslekler, bir grup sayılır. Odaya muhtelif meslekî faaliyetleri ve çalışma şekilleri ile birden fazla meslek dallarında kayıtlarım yaptırmış gerçek ve tüzel kişiler, bu faaliyet ve çalışma şekillerinden en faalan ve en faydalı oldukları meslek dalının dahil olduğu meslek grubuna alınırlar. Meslek grubu değişiklikleri, üyenin müracaatı veya Genel Sekreterliğin tespiti üz'orine, ayrılacağı ve gireceği grupların meslek komitelerinin görüşleri alınarak, Yönetim Kurulunca yapılır. Bu konuda üyenin yalnız sicil kaydına değil, fiili durumuna da bakılır. Gerek ilk kayıtta ve gerekse sonradan dahil edildikleri meslek gruplarını kendi faaliyetlerine uygun bulmayan üyeler, itiraz için Meclise baş vurabilirler. Meclisin karan kesindir. Tüzel Kişiler, Oda Organlarında kanunî temsilcilerinden biri tarafından temsil edilirler. Bir Meslek grubu kurulabilmesi için meslekle iştigal edenlerin en az 30 kişi olmaları şarttır. Ancak meslek komitesi adeti Meclisin teşekkülü için kafi gelmediği takdirde 15 kişi ile de meslek grubu teşkil edilebilir. Bir mesleğin mensupları meslek grubu teşkil edemedikleri taktirde mevzuları itibariyle en yakın meslek grubuna ithal edilirler. KURULUŞ: Madde 6 Meslek Komiteleri belirli bir veya birkaç meslek dalını içine alan ve 3 yılda bir tüzük hükümlerine göre Meclisce tespit ve ilân olunan tarihte, kendi meslek grubundaki üyeler tarafından seçilen istişarî organlardır. Meslek Komiteleri Meslek gruplarındaki üye sayısına göre 5 veya 7 asil üye ile ayni sayıda yedek üyeden kurulur. Her Meslek Komitesi üyeleri arasından 3 yıl için gizli oyla bir başkan, bir başkanvekili seçer. Meslek Komiteleri Asil üyeliklerinde boşalacak yerleri doldurmak üzere aldıkları oy sırasına göre sırada bulunan yedek üye Genel Sekreter tarafından yazılı olarak davet edilir. Yedek üye kalmadığı ve Komite, 5 kişilik komiteler de 3 üyeden, 7 kişilik komiteler de 4 üyeden aşağı düştüğü taktirde o grupta yeniden komite seçimi yapılır. Bu halde durum Yönetim Kurulunca derhal seçim kuruluna bildirilir. Boşalan asil üyelik, bir tüzel kişi temsilcisinin temsilcilik yetkisinin kalkması ile ortaya çıkmışsa, meslek komitesine asil üye olarak sırası gelen (Ençok Oy Alan) yedek üye değil, tüzel kişiliğin yeniden temsilci tayin ettiği kişi çağrılır. Gerek gruplandırma ve gerekse kuruluş bölümlerinde tüzük hükümleri mahfuzdur. GÖREVLERİ : Madde 7 Meslek Komiteleri, Kanun ve Tüzükte yazılı görevleri ifa etmekle beraber, görevleri şunlardır: a - Mesleklerine ait problemleri, mesleklerinin gelişme, genişlemesine engel olan sebepleri, bu sebeplerin giderilmesi çarelerini, mesleklerinin gelişme ve genişlemesini mümkün kılacak hususları tetkik ederler ve alınması icap eden tedbirler hakkında Yönetim Kuruluna teklifte bulunurlar. b - Meclis, Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik tarafından iletilen, meslekleri ile ilgili konuları incelerler ve talepte belirtilen sürede, süre gösterilmemişse istisnaî haller hariç, en geç bir hafta içinde görüşlerini bildirirler. c - Meslekleri ile ilgili ticarî teamülleri tesbit ederler, meslek ahlâk ve tesanüdünün korunması ve gelişmesine matuf tetkikler yapar, meslekî kararlar alır ve bunlar hakkındaki görüş ve tekliflerini Yönetim Kuruluna bildirirler. d - Meslek grubu üyelerinin arzu, istek ve temennilerini öğrenmek ve tesbit etmek üzere çalışmalar yaparlar. e - Üyelerin derece ve meslek grupları değişiklikleri gibi konularda görüşlerim bildirirler. TOPLANTILAR Madde 8 Meslek Komiteleri en az ayda bir defa kendiliğinden ve gerekli hallerde her zaman Başkan veya Başkanvekillerinin yazılı çağrısı üzerine toplanırlar. Meslek Komiteleri, üyelerinden en az ikisinin yazılı isteği üzerine de toplanırlar. Böyle bir istek olduğu takdirde, toplantıların en geç üç gün içkide yapılması zorunludur. Mazeretleri dolayısı ile toplantıda bulunamıyacak olan Meslek Komiteleri üyeleri, toplantıdan evvel Komite Başkanlığına veya Genel Sekreterliğe yazılı veya sözlü bilgi verirler. Meslek Komitesi kararında açıkça belirtilerek ve bir mazerete dayanmadan birbiri ardından üç olağan toplantıya gelmeyen veya altı aylık bir süre içinde nisap sağlanarak yapılan olağan toplantıların yarısından bir faz-

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 11 ŞUBAT 1977 lasına katılmayan Meslek Komitesi üyeleri istifa etmiş sayılırlar. Başkan ve Başkanvekillerinin bulunmaması halinde, acil konular için Meslek Komiteleri, Genel Sekreter tarafından toplantıya çağrılır ve kendi aralarından o oturum için geçici bir başkan seçerek bu toplantıyı yaparlar. Meslek Komiteleri, gerekli hallerde bilgi almak ve vermek üzere, yedek üyeleri ile gruplarında kayıtlı bir veya birkaç üyeyi veya diğer ilgilileri toplantıya çağırabilirler. KOMİTELERİN TOPLANAMAMASI HALİ Madde 9 Meslek Komitelerinin her hangi bir nedenle toplanamaması halinde, o komite ile ilgili acele işlerin halli için gerektiğinde komite veya o grup mensupları, Yönetim Kurulunca davet edilerek, görüşleri alındıktan sonra konu hakkında Yönetim Kurulu doğrudan doğruya karar verebilir. TOPLANTI ve KARAR YETER SAYISI Madde 10 Meslek Komiteleri, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik olduğu takdirde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Meslek Komiteleri üyeleri, doğrudan doğruya ticari işletmelerini ilgilendiren işler veya konular görüşülürken toplantıya katılamazlar ve oy kullanamazlar. KARARLAR Madde 11 Meslek Komitesi kararları, istişarî nitelikte olup, bu kararlar Meclis ve Yönetim Kurulunu bağlamaz. Yönetim Kurulu, meslek komitelerinin karar ve tekliflerinden yetkisi dışında gördüklerini görüşmek üzere, Meclise götürür. Yetkisi içinde gördükleri hakkında gerekli kararları alır. Her iki halde de neticeyi ilgili Meslek Komitesine bildirir. Yönetim Kurulu kararından tatmin olmayan meslek komiteleri, bu kararın bir kere de Meclisçe incelenmesini isteyebilir. KARAR DEFTERÎ Madde 12 Meslek komitelerinde alman kararlar için bir karar defteri tutulur. Kararlar bu deftere yazılır ve üyelere imza ettirilir. Meslek komiteleri kararları, Genel Sekreterlikçe görevlendirilecek memur tarafından yazılır. Kararlar, Genel Sekreterlikçe Yönetim Kuruluna bildirilirler. II - MECLİS KURULUŞ Madde 13 Meclis, Odanın denetim ve en üst karar organıdır. Üç yılda bir, Meslek Komiteleri tarafından seçilen ikişer asil üyeden kurulur. Genel Sekreter, Meclisin tabii üyesidir. Meclis, ilk toplantısında üyeleri arasından gizli oyla veya bir yıl için bir Başkan ve bir Başkanvekili seçer. GÖREV ve YETKİLERİ Madde 14 Meclisin görev ve yetkileri şunlardır : 1 Genel olarak meslek hizmetlerinin görülmesi, meslek ahlâk ve dayanışmasının korunması ve ticaretin genel yararlara uygun olarak gelişmesi için gereken her çeşit karar ve tedbirleri almak, 2 Kendi üyeleri arasından gizli oyla ve bir yıl için dokuz asil ve ayrıca dokuz yedek Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, 3 Kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üç yıl için Birlik Genel Kurulu asil ve yedek delegelerini seçmek, 4 Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Meclisin kararma sunulan ve üyeler arasında doğacak uyuşmazlıkları çözümleyecek, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerim onaylamak, 5 Meclis üyeleri, Yönetim Kurulu veya meslek komiteleri tarafından yapılacak teklifleri inceleyip, karara bağlamak, 6 Uyulması zorunlu olup Yönetim Kurulu selâhiyeti dışında kalan mesleki kararları almak, 7 Bölge içindeki ticarî ve sınaî örf ve adetleri tesbit etmek, 8 İç teşkilât kadrosu ile yıllık bütçeyi ve kesin hesapları onaylamak, Yönetim Kurulunu ibra etmek ve sorumluluğu görülenler hakkında takibata karar vermek, 9 Aylık muvazene cetvellerini ve aktarma tekliflerini incelemek ve onaylamak, 10 Kayıt, aidat ve harç tarifeleri ile Odaca görülen her türlü hizmetlere ait diğer tarifeleri onaylamak, 11 Ülkenin ve bölgenin ekonomik, malî, sosyal, kültürel ve gerekli görülen diğer konuları için raporlar hazırlamak, bu raporlar ile Odanın yıllık çalışma raporlarını ve Yönetim Kurulunca sunulan diğer raporları incelemek ve gerektiğinde görüşünü tesbit etmek, 12 Üyeler hakkında Yönetim Kurulunca teklif olunacak cezaları karara bağlamak, 13 Gerek Odaya kayıt mecburiyetine tabi olup olmama, gerekse kayıt mecburiyetine tabi oldukları halde, dahil edildikleri dereceler için Yönetim Kurulunca verilecek kararlara karşı üyelerin itirazlarım incelemek ve kesin karara bağlamak, 14 Kanun ve Tüzükle belli edilen diğer itiraz konularım incelemek ve karara bağlamak, 15 Muhabir ve fahri üye kabulüne, ajanlıkların kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek, 16 Yurt içi ve dışı ticarî sınaî, ekonomik, sosyal ve kültürel teşekküllere üye olmak, üye olunan teşekküllerin kongrelerine delege göndermek, 17 Fuarlar, sergiler, umumî mağazalar, depolar, kredi müesseseleri, kulüpler, müzeler ve kütüphaneler açmaya veya açılmış veya açılacaklara katılmaya karar vermek, 18 Gayrimenkul alımına, satımına, yapımına, esaslı değişikliği gerektiren onarımlara, bunların tahsis şeklini değiştirmeye, rehin edilmelerine ve ödünç para alınmasına karar vermek, 19 Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile komisyonların üyelerine ödenecek huzur hakların, Meclis ve Yönetim Kurulunca görev verilen üyelere ve Oda görevlilerine ödenecek yollukların miktarım tesbit etmek, Meclis Başkan ve üyelerine ödenecek huzur hakları için Birlik Genel Kuruluna teklifte bulunmak, 20 Yönetim Kurulu tarafından teklif olunan Genel Sekreteri atamak, işten çıkarmak, terfi veya cezalandırılması hakkında karar vermek, 21 Sosyal yardımlarda bulunulmasma karar vermek, 22 İç yönetmeliği ve diğer yönetmelikleri, bunlarla ilgili değişiklik tekliflerini incelemek ve onaylamak. Meclis üyeliğinde boşaltma oldukça Başkan, sıradaki yedek üyeyi davet eder. Böylece asil ve yedek üyelerin tükenmesi halinde boşalan asil ve yedek üyelikler için ilgili meslek komitesince yeniden secim yapılır. TOPLANTILAR Madde 15 Meclis en az ayda bir defa kendiliğinden ve gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanır. Meclis, üye tam sayısının en az dörtte birinin yazılı müracaatı veya Yönetim Kurulunun isteği ile Meclis Başkam tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu takdirde Meclisin en geç yedi gün içinde toplanması zorunludur. Olağanüstü toplantının gün ve saati Başkanlıkça tayin edilir. Olağanüstü toplantılarda, gündemde mevcut olmayan bir husus görüşülmez. TOPLANTI DAVETİYELERİ Madde 16 Aylık toplantıların günü, saati ve gündeminin yazılı olduğu davetiyeler, en az üç gün önceden Meclis üyelerine gönderilir. Gündemde, üyelerin önceden incelemesi gereken konular varsa, bunlarla ilgili teklif, tasarı, cetvel ve raporlar davetiyelere eklenir. GÜNDEMİN HAZIRLANMASI Madde 17 Gündemde yer alacak konular, Genel Sekreterliğin ön çalışması ile Başkanlıkça tayin edilir. Yönetim Kurulunca Mecliste görüşülmesi teklif olunan konularla, Başkanın lüzum göreceği hususlar gündeme alınır. Meclis üyeleri, gündeme alınmasını istedikleri konulan, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için toplantı tarihinden en az bir hafta önce Genel Sekreterlik yolu ile Meclis Başkanlığına yazılı olarak bildirirler. Bu husustaki talebi Başkanlıkça kabul edilmeyen meclis üyesi, aynı konuyu Meclise getirmekte ve gündeme alınmasını istemekte serbesttir. Gündemin dağıtılmasından sonra yapılan teklifler, gündemdeki konularla ilgili ise veya Meclisçe çoğunlukla kabul edilirse, o toplantıda görüşülür. Aksi takdirde gelecek toplantıya bırakılır. MAZERET VE İZİNLER Madde 18 Mazeretleri dolayısı ile toplantıda bulunamıyacak olan Meclis üyeleri, toplantıdan evvel Meclis Başkanlığına veya Genel Sekreterliğe yazılı veya sözlü bilgi verirler. İkiden fazla toplantıda bulunmayacak olanlar, Meclis Başkanlığından yazı ile izin isterler. Meclis Başkan ve üyeleri, Meclis kararında açıkça belirtilerek ve bir; mazerete dayanmadan birbiri ardından üç olağan toplantıya gelmedikleri veya altı aylık süre içinde nisap sağlanarak yapılan olağan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde istifa etmiş sayılırlar. ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANAMAMASI HALİ Madde 19 Üyeler, Meclis toplantısı başlamadan önce, toplantı devam cetvelini imza ederler. Toplantı için belirli olan saatten yarım saat geçtiği halde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, üç günden az, yedi günden çok olmamak üzere başka bir güne bırakılır. TOPLANTI YETER SAYISI Madde 20 Meclis, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlandığında, Başkan oturumu açar. Meclis Başkam veya Başkanvekilinin, bulunmaması halinde Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır.

9 11 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 9 TOPLANTILARDA USUL Madde 21 Meclis toplantıları, aksine karar alınmadıkça, açık yapılır. Toplantıda ilk olarak toplantıya katılmayacak üyelerin mazeret durumları görüşülerek karara bağlanır. Bir önceki toplantıya alt tutanak okunup kabul edildikten sonra, gündemde değişiklik yapılması veya bir madde eklenmesi hakkında bir teklif varsa bu teklif görüşülerek karara bağlanır. Daha sonra yapılacak değişiklik veya madde eklenmesi teklifleri dikkate alınmaz. Bir önceki toplantıya ait tutanak okunurken, alınan karara uygun olarak tutanağa geçmemiş yahut eksik veya yanlış geçmiş hususlar bulunduğu takdirde bunun düzeltilmesi için ayrıca karar alınır. Düzeltme kararı, önceki tutanağa eklenir. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA Madde 22 Gündem dışı konuşmalar, gündeme geçilmeden önce ve genel mahiyetteki konular üzerinde yapılabilir. Aynı konuda olmamak kaydı ile, bir oturumda en çok üç kişiye gündem dışı söz verilir. KİŞİLİK VE SİYASET YAPILAMIYACAĞI Madde 23 Görüşmeler sırasında kişiliğe ve siyasî tartışmalara girişilemez. Aksi takdirde Başkan, üyenin konuşmasını keser Bu karara uymayan üye, Başkan tarafından toplantıyı terke davet olunur. Meclis gerekli görürse konuşma sürelerini sınırlayabilir. TEKLİFLER ve BİLGİ İSTEĞİ : Madde 24 Görüşülen hususlar hakkında her üyenin teklif hakkı vardır. Ancak, bütçe görüşmelerinde Yönetim Kurulunun teklifinden üstün kadro konulması ve ödenek artırılması teklifleri, en az beş üye tarafından yazılı olarak teklif edilmedikçe dikkate alınmaz. Meclis toplantılarında herhangi bir üye Oda işleri ile ilgili olarak bilgi edinmek istediği bir konuda Yönetim Kuruluna soru yöneltebilir. Yönetim Kurulu bu soruyu aynı toplantıda veya bir hazırlık gerekli ise somaki ilk toplantıda cevaplandırır. ÜYELERİN İLGİLİ OLDUKLARI KONULAR Madde 25 Meclis üyeleri, ticarî işletmelerini, işlerini veya ortaklarını, ilgilendiren konuların görüşülmesi ve oylanması sırasında toplantıda bulunamazlar. Meclis gerekli gördüğü takdirde ilgili üyenin savunmasını dinler. KARARLAR Madde 26 Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak, Yönetim Kurulu seçimlerinin yenilenmesi, bu Yönetmelikte değişiklik yapılması, Genel Sekreter'in atanması, cezalandırılması veya işten uzaklaştırılmasında, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu aranır. Alman kararlara karşı olan Meclis üyeleri veya Genel Sekreter, tutanağa geçmek üzere yazılı veya sözlü muhalefet beyan edebilirler. Muhalefet şerhinin gerekçeli olması şarttır. BAŞKANIN OY KULLANMASI Madde 27 Başkan, meseleler görüşülürken, leyh ve aleyhte görüşünü açıklayamaz. Bir görüşmeye katılmak isterse, yerini Vekiline bırakarak üyelerin arasına iner ve ancak görüşülen madde veya mesele oylandıktan sonra tekrar yerine çıkar. Bu yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili beyanlarında bu hüküm uygulanmaz. TUTANAKLAR Madde 28 Meclis tutanaklarının görüşmelerin tamamını kapsayacak şekilde tutulması, Genel Sekreterlikçe sağlanır. III - YÖNETİM KURULU KURULUŞ: Madde 29 Yönetim Kurulu, Odanın yürütme organıdır. Meclis tarafından bir yıl için seçilen Dokuz asil üyeden kuruludur. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir Başkan ve iki başkanvekili, Oda hesaplan ile ilgili olarak kendi acuna ön incelemelerin yapılmasını sağlamak için ayrıca bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedek üyelere, Genel Sekreterlik yolu ile, Meclis Başkanlığınca gerekli bildirim yapılır. SEÇİM ZAMANI: Madde 30 Yönetim Kurulu seçimi, Meclisin ilk toplantısında ve herhalde seçimlerden sonra en geç bir hafta içinde yapılır. Müteakip seçimler Kasım ayında yapılır. Yeni kurulan yönetim kurulu, seçimini müteakip göreve başlar. Seçim dönemi içinde yönetim kurulu istifa eder veya Meclisçe yenilenmesine karar verilirse ayni toplantıda Yönetim Kurulu seçimi yapılamaz. Bu gibi hallerde Meclis, en geç bir hafta içinde yönetim kurulunu seçmek üzere olağanüstü toplantıya çağırılır. Yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder. GÖREV ve YETKİLERİ: Madde 31 Meclisin tasdiki ile kesinleşen kararlar veya Meclise itiraz edilebilecek kararlar hariç, Yönetim Kurulu kararları, idari kararlardır. Kesin ve icraî niteliktedir. Yönetim Kurulunun hukuki temsilcisi ve tabii sözcüsü, Yönetim Kurulu Başkanıdır. Lüzumu halinde başkan, sözcülüğü diğer üyelere bırakabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmadıkça Oda adına beyanatta bulunamazlar. «Yönetim Kurulu, Meclisin kendisine vereceği görevleri yerine getirirken Meclisten yetki alır Kanun ve Tüzükle doğrudan doğruya Yönetim Kurulunun yetkili kılındığı alanlarda Oda Meclisi karar veremez.» (Danıştay 8. Daire Esas 1960/9502 ve Karar 1962/21123 sayılı karan) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 1 Mevzuata ve Meclis kararlarına uygun olarak Oda işlerini yürütmek, 2 Bütçeyi, aktarma tekliflerini, kesin hesabı ve bunlara ilişkin raporları Meclise vermek, 3 Aylık muvazene cetvellerini onaylamak üzere Meclise sunmak, 4 Kayıt ücreti, aidat ve harç tarifelerini hazırlamak ve Meclisin onayına sunmak, 5 Bütçeye ve meclis kararlarına uygun olarak gerekli harcamaları yapmak, 6 Genel Sekreterin atanması için Meclise teklifte bulunmak, diğer görevlilerin atanma, çıkarılma, terfi ve cezalandırılmaları hakkında karar vermek, 7 Kanunun 74. maddesi gereğince üyelere ihtar ve tembih cezalarını vermek, çıkarma cezaları ile 77. maddeye göre verilecek para cezaları hakkında Meclise teklifte bulunmak, Meclisçe verilecek ceza kararlarım uygulamak, 8 Hakem ve Bilirkişi listelerim hazırlamak ve onaylanmak üzere Meclise sunmak, 9 Ticari kefaletleri ve Tüzükte gösterilen belgeleri onaylamak, 10 Oda çalışmaları ve bölgenin ekonomik durumu hakkında yıllık rapor hazırlamak ve Meclise sunmak, 11 Ekonomik, mali, sosyal, kültürel ve gerekli görülen diğer konularda her türlü incelemeler yapmak, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip etmek ve kayıtlarım tutmak, bunları belirli yollarla yaymak, 12 Bu yönetmelikte yapılacak değişiklikler için Meclise teklifte bulunmak, Yönetim Kurulu, yetkili olduğu konularda uygulama yönünden üyelerinden bir veya birkaçım veya Genel Sekreteri yetkili kılabilir. Yönetim Kurulu Başkam, Başkanvekilleri ve üyeleri, Oda bünyesi içinde siyasi faaliyette bulunamazlar. TOPLANTILAR : Madde 32 Yönetim Kurulu, en az haftada bir defa kendiliğinden ve gerektiğinde her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin yazılı isteği üzerine de toplanır. Böyle bir istek olduğu takdirde, toplantının en geç üç gün içinde yapılması zorunludur. Yönetim Kurulunun normal toplantılarının gün ve saatleri önceden kararlaştırılır. MAZERET ve İZİNLER : Madde 33 Mazereti sebebile toplantıya katılmayacak olan Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, toplantıdan evvel Başkan veya başkanvekillerine yazılı veya sözlü olarak durumu bildirirler. Birden fazla toplantıda bulunmayacak olanlar yazı ile Yönetim Kurulundan izin isterler. Bir aya kadar olan izinler Yönetim Kurulu, daha fazlası Meclis kararı ile verilir. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, Yönetmi Kurulu kararında açıkça belirtilerek ve bir mazerete dayanmadan birbiri ardından üç olağan toplantıya gelmedikleri veya altı aylık süre içinde nisap sağlanarak yapılan olağan toplantıların yansından bir fazlasına katılmadıklara takdirde istifa etmiş sayılırlar. GÜNDEM : Madde 34 Yönetim Kurulu, gündemi Genel Sekreterlikçe hazırlanarak başkanın onayına sunulur. Bununla beraber Başkan veya vekili gündemi re'sen hazırlamaya veya değiştirmeye yetkilidirler. Üyelerden herhangi biri veya Genel Sekreter tarafından görüşülmesine ve karar alınmasına lüzum gösterilen konuların gündeme alınması kurulca kabul edilirse görüşmesi yapılır. Aksi halde o konu, bir sonraki toplantı gündemine alınır. TOPLANTILARDA USUL : Madde 35 Yönetim Kurulu toplantıları gizildir. Zorunlu haller hariç, evvelce kararlaştırılmış olmadıkça görevli olanların dışında hiç

10 Sahife : 10 (Resmî Gazete) 11 ŞUBAT 1977 kimse Yönetim Kurulu toplantılarına alınmaz. Zorunlu halleri bizzat Yönetim Kurulu tayin eder. Oda Meclisi Başkam oylamaya katılmamak kaydı ile her zaman Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve genel sekreter, münhasıran kendileri ile ilgili bir konunun görüşülmesinde ve oylamasında bulunamazlar. TOPLANTI ve KARAR YETER SAYISI : Madde 36 Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karşı oy kullananlar, niçin karşı oy kullandıklarını kararlarda belirtilmesini isteyebilirler. TUTANAKLAR : Madde 37 Yönetim Kurulu kararlarının tutanağa alınması ve okunması için toplantılarda bir raportör bulundurulur. Tutanaklar bir sonraki toplantıda okunup oylanarak kesinlesin Kesinleşen tutanaklar kararın verildiği toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır ve karar defteri halinde düzenlenir. KARARLARIN YÜRÜTÜLMESİ: Madde 38 Karara bağlanan hususlar genel sekreterlikçe yürütülür. Genel sekreter, alman kararlarla Kanun ve Tüzüğe aykırı gördüğü hususları toplantı sırasında; incelenmesi gerekenleri bir sonraki toplantıda Yönetim Kuruluna bildirmekle görevlidir. Genel sekreterin bu gibi mütâleaları yerinde görülmezse gerekçesinin kararda gösterilmesi şarttır. S ODANIN TEMSİLİ, İMZA YETKİLERİNİN TESBİTİ, TEMSİLCİ GÖNDERME ODANIN TEMSİLİ Madde 39 Odayı protokolde Meclis Başkanı, Başkanvekili veya Başkanlıkça görevlendirilecek meclis üyesi temsil eder. Odanın hukukî temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. İMZAYA YETKİLİ OLANLARIN TESBİTİ: Madde 40 Kanun ve Tüzük hükümleri içinde Oda adına imzaya yetkili olanları Yönetim Kurulu tesbit eder. Yönetim Kurulu bu maksatla, seçimi müteakip görev bölümü yaptıktan sonra en geç bir hafta içinde bir imza sirküleri yayınlar. Mukaveleler, taahhütnameler, Banka mektupları gibi Odayı yükümlülük altına kayacak işlemlere ait belgelerin geçerli olabilmesi için, Yönetim Kurulu Başkam, Başkanvekih veya üyelerden birisi ile genel sekreter veya genel sekreter yardımcısı tarafından birlikte imza edilmiş olması şarttır. TEMSİLCİ GÖNDERME : Madde 41 Bakanlıklar, Birlik veya çeşitli kuruluşların belirli konulara ait toplantılarına Odadan istenecek temsilciler, kanunda ve tüzükte meclisçe seçileceği belirtilmemiş ise Yönetim Kurulunca, acele durumlarda Yönetim Kurulunun ilk toplantısında onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı ve genel sekreterlikçe seçilir. C KOMİSYONLAR BÜTÇE KOMİSYONU: Madde 42 Bütçe Komisyonu, her seçim döneminden sonra Meclisin ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçeceği iki üye ile Yönetim Kurulunun birisi muhasip üye olmak üzere seçeceği iki üye ve Genel Sekreterden oluşur. Bütçe Komisyonu, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi ve aktarma tekliflerini, aylık mizan cetvellerini ve kesin hesabı Meclis adına inceler ve görüşlerini raporlar halinde bildirir. Bütçe Komisyonu, Meclisten seçilen üyelerden birim Başkan seçer. ÖZEL KOMİSYONLAR: Madde 43 Meclis veya Yönetim Kurulu, gerektiğinde mesleklere veya konulara göre istişarî nitelikte geçici veya sürekli özel komisyon veya komiteler kurabilir. Yönetim Kurulu Başkanı, başkan vekilleri veya üyeleri ile Genel Sekreter veya Genel sekreter yardımcısı, üyesi olmadıkları komisyon veya komite toplantılarına, oya katılmamak kaydı ile katılabilirler. Komisyonların yaptıkları inceleme sonunda aldıkları kararlar veya hazırladıkları raporlarda ileri sürdükleri görüşler istişarî niteliktedir. Bu kararlar veya görüşler, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Ancak gündelik işlerin çabuk, kolay ve doğru yürütülmesi amacı ile kurulan komisyonlara Yönetim Kurulu, yetkilerinden bir kısmım devredebilir. D HUZUR ÜCRETLERİ Madde 44 Meslek komiteleri üyelerine huzur ücreti verilmez. Meclis üyelerine, Meclisin teklifi ile Birlik Genel Kurulunca; Yönetim Kurulu üyelerine Meclisçe; tayinedilecek huzur ücreti verilir. Madde 45 Ayni günde yapılan birden fazla toplantılar, ilk toplantının devamı oturumlar sayılır ve ayrıca huzur ücreti ödenmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İDARÎ TEŞKİLÂT Madde 46 Oda hizmetleri, mevzuat hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak Genel Sekreterlik ve Müdürlükler tarafından yürütülür. A GENEL SEKRETERLİK KURULUŞ: Madde 47 Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısından meydana gelir. Genel Sekreterliğe bağlı olarak özlük işleri, danışma komitesi kurulabilir ve işlerin gerektirdiği sayıda da müşavir çalıştırılabilir. GENEL SEKRETERİN NİTELİKLERİ: Madde 48 Genel Sekreterliğe atanacaklarda aşağıdaki nitelikler birlikte aranır: a) 30 yaşını doldurmuş olmak ve Devlet memuru olabilmek için gerekli diğer şartları taşımak, b) Üniversite veya Yüksek okul mezunu olmak, c) Ekonomik konularda bilgi sahibi olmak, d) Fransızca, İngilizce veya Almanca lisanlarından birini iyi bilmek. GENEL SEKRETERİN YETKİLERİ ve SORUMLULUĞU: Madde 49 Genel Sekreter, Oda iç teşkilâtının en yüksek amiridir. Genel Sekreter, Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına dayanan işlemlerin yapılmasına oda kayıtlarına uygun belgelerin ve suretlerin düzenlenmesine ve onaylanmasına, memur ve hizmetlilerin maaş, yolluk, tahsisat ve tazminatlar gibi bütçe ile tesbit edilmiş her türlü ücretleri ile oda organlarının hakkı huzurlarım ve muayyen tarifeli masrafları tediyeye ve odayı herhangi bir yükümlülük getirmeyen işlere ait her türlü yazışmalarda doğrudan doğruya imzaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından kendisine devredilen yetkilerin kullanılması halinde, gerekli belge ve yazıları Başkan adına imza eder. Genel Sekreter, Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına oy sahibi olarak katılır. Görev ve hareketlerinden dolayı Meclise ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ: Madde 50 Genel Sekreterin görevleri şunlardır: 1 Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarında, konular görüşülürken, kararların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli açıklamalarda bulunmak. 2 Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu konuda mevzuata aykırılık gördüğü takdirde, durumu gecikmeksizin Başkanlığa bildirmek ve tasvibini alarak uygulamayı durdurmak, (Bu gibi durumlarda soru Başkanlar tarafından ilk toplantıya getirilerek yeniden görüşülür ve karara bağlanır.) 3 Bu yönetmeliğin uygulanmasını, Müdürlüklere ait görevlerin kusursuz olarak yürütülmesini sağlamak ve denetlemek, 4 Oda bütçe taslağını hazırlayarak Yönetim Kuruluna vermek, 5 Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, 6 Odanın çalışmaları ve bölgenin ekonomik durumu hakkında bilgi almak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmek, gerekli hallerde önceden Yönetim Kurulu Başkanına bilgi ve haber vermek, 7 Her yıl bölgenin ekonomik durumu ve odanın faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, 8 Yayın organları ve basınla ilgileri düzenlemek, Yönetim Kurulunca verilen yetkilere dayanarak oda görüşleri ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunmak, 9 Oda yayınlarını yönetmek, 10 Özlük işleri danışma komitesinin görüşünü de alarak, görevlilerin atanma, terfi ve cezalandırılmaları hakkında Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak, 11 Görevlilerin özlük işleri ile ilgili sicil kayıtlarının tutulmasını ve saklanmasını sağlamak, 12 Oda ile ilgili diğer işleri yürütmek. ODA GÖREVLİLERİ İLE MÜNASEBET: Madde 51 Servisler tarafından Yönetim Kurulu ve Oda Meclisine arzedilmek üzere hazırlanan yazı ve belgeler, Genel Sekreterlik yolu

11 11 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 11 ile tevdi olunur. Oda görevlilerinin Genel Sekreterlikle olan ilişkilerinde başvurma mercii, Yönetim Kuruludur. GENEL SEKRETER YARDIMCISI: Madde 52 Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreterden sonra Oda iç teşkilâtının en yüksek âmiridir. Genel Sekreter görevde bulunmadığı zamanlar kendisine vekâlet eder. Genel Sekreter Yardımcısının görevleri, Genel Sekreterin görevlerinin aynıdır. Genel Sekreter Yardımcısının atanmasında, 48. Maddenin a, b ve c bentlerinde yazılı nitelikler birlikte aranır. d) bendinde yazılı nitelik, tercih sebebidir. TOPLANTI: Madde 53 Genel Sekreter Yardımcısı ile Şube Müdürleri en az üç ayda bir defa Genel Sekreterin başkanlığında toplanarak Oda hizmetlerinin genel gidişini, yapılması gerekli işleri görüşürler. Bu hususta bir karar defteri tutulur, sonuçları Yönetim Kuruluna sunulur. ÖZLÜK İŞLERİ DANIŞMA KOMİTESİ: Madde 54 Özlük işleri danışma komitesi, Genel Sekreterin Başkanlığında Genel Sekreter yardımcısı ile Şube Müdürlerinden oluşur. Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Vekilleri ile muhasip üye, diledikleri takdirde, Komitenin toplantılarına katılabilirler. Özlük işleri Danışma Komitesi, görevlilerin atanma, terfi, mükâfatlandırma ve cezalandırılmaları hakkında Madde gereğince düzenlenen sicil raporlarını esas alarak görüşlerim tesbit eder. MÜŞAVİRLİKLER : Madde 55 Ekonomik, Teknik, Mali ve Hukuki konularda Genel Sekreterliğe bağlı ve Oda işlerinin yürütülmesinde yararlanmak üzere yeteri kadar Müşavir çalıştırılabilir. Müşavir kadroları, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile konulur. Hangi konularda Müşavir çalıştırılacağı ve Müşavirlerde aranacak özel şartlar, Genel Sekreterlikçe belli edilir. MÜŞAVİRLERİN GÖREVLERİ : Madde 56 İktisat Müşavirinin görevleri şunlardır: 1 İhtisası dahilindeki İktisadı konularda araştırmalar yapmak, Hazırlıyacağı raporları Genel Sekreterliğe tevdi etmek, 2 Neşriyat işlerini Odanın hedef ve gayesine uygun şekilde müessir bir hale sokmayı sağlıyacak hususlarla ilgili tedbir ve yollan tetkik ederek Genel Sekreterliğe teklifte bulunmak, 3 Dış Ticaretle ilgili prensiplere müteallik raporlar vermek, kota ve Ticaret rejimleri ile ilgili tebliğler takip ederek Odayı alakalandıran hususlarda tekliflerde bulunmak, 4 Odanın Kültür Faaliyetlerine yön verecek tekliflerde bulunmak, 5 Sınai Faaliyetlerle ilgili ve Kapasite tesbiti konularında istenecek etütleri yapmak, Madde 57 Teknik Müşavirin Görevleri şunlardır: Yukardaki maddede, Ekonomik ve malı hususlarda sayılan görevlerin, Teknik Alanlardaki karşılıklarına çözüm yolu getirmek, Madde 58 Hukuk Müşavirinin görevleri şunlardır: 1 İdari teşkilatça sorulan hukuki meselelere ait sorulan cevaplandırmak, 2 Genel Sekreterlikçe istenecek tetkikleri yapmak, 3 Genel Sekreterlikçe çalışmalarına katılması istenilen komite ve komisyon toplantılarına katılmak, 4 Muhtelif konularda vaki ehemmiyetli değişikliklerden Genel Sekreterliği haberdar etmek, Görev verildiğinde Odayı kazai merciler nezdinde temsil etmek. Müşavirler, yukarıda yazılı vazifeler dışında, Başkanlık ve Genel Sekreterliğin vereceği aşağıdaki görevleride yaparlar: 1 İhtisastan içindeki konularda etüd ve araştırmalar yapmak, 2 Oda yayınlan için yazılar hazırlamak, 8 Bildikleri dillerde tercümeler yapmak, Müşavirlerin yapacakları her türlü etüd ve araştırmaların neticeleri Odaya ait olup bunlar üzerinde hiçbir hak iddia edilemez. B - MÜDÜRLÜKLER KURULUŞ: Madde 59 Müdürlükler, doğrudan doğruya Genel Sekreterliğe bağlı, nitelikleri bakımından birbirine benzeyen veya birbirinini tamamlayan çeşitli Oda işlerini yürütmekle yükümlü iç teşkilat birimleridir. Bu birimler: 1 Yazı İşleri Müdürlüğü 2 Hesap İşleri Müdürlüğü 3 İç Ticaret ve tescil Müdürlüğü 4 Dış Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü 5 Etüd, Araştırma ve Neşriyat Müdürlüğü 6 Ticaret Sicili ve İstihbarat Müdürlüğü Yeni Müdürlüklerin İmrulması, kurulmuş olanların Ibirleştirilmesi veya kaldırılması, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Meclisçe karara bağlanır. MÜDÜRLER: Madde 60 Her Müdürlük, yüksek öğrenimini bitirmiş bir Müdür tarafından yönetilir. Her Müdür, kendi Müdürlüğü için bu yönetmelikte belirtilen görevleri ve Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlikçe Oda ile ilgili diğer işleri mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür. Kendisine bağlı servislerin tam bir ahenk ve disiplin içinde çalışmasını sağlar ve gerekli tedbirleri alır. Müdürler, Meclis veya Yönetim Kurulu kararlarına ihtiyaç gösteren konularda, hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra gerekli belgeleri Genel Sekreterliğe vermekle yükümlüdürler. Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından imzaya yetkili kılınan Müdürler, Genel Sekreterlikçe belli edilen belgeleri ve yazıları imza ederler. MÜDÜRLÜKLERİN GÖREVLERİ: Madde 61 Müdürlüklerin görevleri, Genel Sekreterlikçe hazırlanacak ayrı bir iç Yönetmelikle tesbit olunur. C - SERVİSLER KURULUŞ: Madde 62 Her Müdürlük, bünyesinde görevlerin düzenli ve süratli yürütülmesini sağlayacak sayıda servisler kurulur. Meclisçe kabul edilen Kadro cetveli dahilinde servislerin kurulması, kurulmuş olanların birleştirilmesi veya kaldırılması, Genel Sekreterliğin teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karara bağlanır. SERVİS ŞEFLERİ: Madde 63 Her servisin başında, en az Lise öğrenimini bitirmiş bir Şef bulunur. Şefler, servisleri ile ilgili görevleri mevzuata, Meclis veya Yönetim Kurulu kararlarına, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı veya bağlı bulundukları Müdürün talimatına uygun olarak yürütürler. Şefler, servislerine ait görevlerin düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesinden, servislerine bağlı görevlilerin devam durumlarından ve iş sahibi ile ilişkilerinin düzenlenmesinden, kendilerine verilmiş olan demirbaş ve diğer malzemenin iyi saklanmasından sorumludurlar. Şefler, servislerine gelen ve giden yazılan ve belgeleri incelemek, giden yazıları ve belgeleri paraf etmek ve hizmetleri çabuk sonuçlandırmakla yükümlüdürler. Cevabı bir hafta veya daha fazla gecikecek yazılar hakkında, gecikme sebeplerini Müdürlükleri vasıtası ile Genel Sekreterliğe bildirirler. SERVİSLER ARASI İLİŞKİLER : Madde 64 Servisler, Oda işlerini ahenkli olarak yürütülmesi için birbirleri ile devamlı ilişki halinde bilinirler. Bu ilişkilerin kurulmasında, başta Genel Sekreter ve yardımcısı olmak üzere Müdürler ve bütün servis Şefleri sorumludur. Genel Sekreter ahengi sağlamayı temin için gerekli göreceği tedbirleri alır. Müdürlere veya sevişlere ek görevler verebilir. Bir Müdürlüğü bağlı görevliyi üç ayı aşmamak üzere geçici olarak diğer bir Müdürlükte çalıştırabilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GÖREVLİLER Madde 65 < İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi itibari ile Odada görevli personelin haklan saklıdır. GÖREVLİLERİN GRUPLAND1RILMASI : Madde 66 Oda görevleri, çalıştırılma şekillerine göre aşağıdaki üç guruba ayrılmıştır: 1 Daimi memur ve hizmetliler : Oda hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler için atanan ve Tüzük, Yönetmelikler ve İç yönetmelik hükümlerinin tümüne tabi olan görevlilerdir. Oda hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler için atanan ve Tüzük, Yönetmelikler ve İçyönetmelik hükümlerinin tümüne tabi olan görevlilerdir. 2 Sözleşmeli görevliler: Hak ve vecibeleri, anlaşmalarla tesbit edilen hukukî statüleri ise tayinlerine ait yönetim kurulu kararlarında belli edilen ve görev süreleri belirli olan görevlilerdir. 3 Geçici memurlar ve geçici hizmetliler:

12 Sahife : 12 (Resmî Gazete) 11 ŞUBAT 1977 Tüzüğün 96. maddesi gereğince iş ve ihtiyaca göre kısa sürelerle göreve alman, işin veya ihtiyacın bitmesi ile görevi de sona eren ücretli veya gündelikli görevlilerdir, A - ATANMA ve SİCİL İŞLEMLERİ DAİMİ MEMUR ve HİZMETLERDE ARANAN ŞARTLAR: Madde 67 Daimi memur ve hizmetlilerde topluca aranan genel şartlar şunlardır: II Türk olmak, 2 Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3 îyi ahlâk sahibi obnafc, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflâs gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 4 Fiili askerlik hizmetlerini yapmış olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak, 5 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 6 Atanacağı görevin gerektirdiği yeteneğe sahip bulunmak. Daimi memurların en az lise, daimi hizmetlerin ise ilkokul mezunu olmaları şarttır. Daimi mamurlar ve hizmetliler, ilcin özel şartların aranması gerektiğinde bu şartlar, Genel Sekreterliğin teklifi ile Yönetim Kurulunca belli edilir. DAİMİ MEMURLAR İÇİN GİRİŞ SINAVI: Madde 68 Odaya alınacak Genel Sekreter ve Genel Yardımcısı dışında kalan daimi memur ve hizmetliler, gerektiğinde giriş sınavına tabi tutulur. Giriş sınavlarının şartları, günü, yeri ve sınavda sorulacak soruların tesbit edilmesi, imtihan ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulunca seçilen üç kişilik sınav komisyonu tarafından yapılır. Adaylar, Odaya «Giriş istek formu» doldurulduktan sonra sınav tarihi en az on gün önce adaylara duyurulur. Sınav komisyonu, değerlendirme raporu ile bu konuda Özlük İsleri Danışma Komitesinin görüşünü Genel Sekreter adayların kişiliklerini de gözönünde tutarak, münhallere atanmaların yapılması için Yönetim Kurulunca teklifte bulunulur. DAİMİ MEMUR ve HİZMETLİLERİN ATANMASINDA ARANAN BELGELER: Madde 69 Odaya alınacak daimi memur ve hizmetlerin atanma İşlemlerinin tamamlarabilmesi için: 1 Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneği, 2 Öğrenim durumunu gösteren diploma veya yerine geçen belge, 3 Görev pn marnına, engel olmadığına dair Savcılıktan aünacak belge, 4 4,5x6 eb'adında ve en geç üç ay önce çekilmiş yeterli sayıda fotoğraf, 5 Askerliğini yaptığım bildirir belge, 6 Almacaklan görevlerin gerektirdiği sağlık şartlarını haiz olduğunu gösterir, tam teşekküpi hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu, 7 Daha önce başka yerde çalışmış ise çalıştığı müesseselerden alacağı hizmet belgeleri. "Veznedar ve tahsildarlardan, müktan Yönetfim Kurulunca bemrtilecek kefalet senedi alınır. Odaca hizmet verileceklerinin getirdikleri belgeler. Genel Sekreterlikçe mcelenir. İnceleme sonunda noksan olduğu anlaşılırsa tamamlanması için onbeş gün mühlet verilir. Bu mühlet sonunda belgelerini tamamlaanıyanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel bir durumlan olduğu anlaşılanlara hizmet verilmez. Belgenin tamamladığı ve istihdama engel bir haun bulunmadığı bu belgelere dayanılarak tesbit edilmeden hiçbir şekilde atanma yapılamaz, GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ ve ADAYLIK SÜRESİ : Madde 70 Atanan memur veya hizmetli, atanmanın kendine tebliğ tarihlinden itibaren meşru bir mazereti olmadan onbeş gün içinde vazifeye başlamazsa, atama işlemi iptal edilir. Atanan memur veya hizmetli, aday olarak göreve başlar. Adaylık süresi, altı aydır. Adaylık süresi içinde olumlu sicil alanlar, Genel Sekreterin onayı ile asil olarak atanırlar. Deneme süresinde kendinden beklenilen randımanı vermeyen veya çalıştırılması herhangi bir nedenle sakıncalı görülen memur veya hizmetinin görevine Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu karan ile son verilir. ATANMA YETKİSİ: Madde 71 Genel Sekreterin atanması, Yönetim Kurulunun teklifi ve Meclisin karan ile Genel Sekreter Yardımcısı ile diğer memur ve hizmetlilerin atanması ise, Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Daimi memur ve hizmetliler içinde açık olan bir görevi yapabilecek kabiliyet ve ehliyette personel bulundukça, bu göreve dışarıdan tayin yapılamaz. ÖZLÜK DOSYASI : Madde 72 Daimî Memur ve hîzmetlilerin herbiri İçin ayrı bir sicil numarası verilir. Ve bir «Özlük Dosyası» tutulur. Bu dosyayla, 69. Madde gereğince alman, belgeler ile çalışma hayatı müddetince terfi, takdir, ceza, izin, sağlık durumu, değişikliklere ait ilgili belgeler ve mal bildirim beyannamesi konulur. Dosyada bulunan fotoğraflar beş yılda bir yenilenir. Ayrıca, her memur ve hizmetli için bir «özlük Fişi» veya bütün personele ait bir «özlük Defteri» tutulur. Bu fişe, veya deftere görevlinin kadro ve fiilî aylık ücreti, terfileri, aldıkları takdir ve cezalar, izinler, sağlık durumu, medenî durumu, devamı ve diğer kişisel durumları ile bunlardaki değişiklikler işlenir. Her görevliye bir sicü numarası verilir. Ayni an görevlinin sicü numarası başkasına verilemez. PERSONEL DEĞERLENDİRME ESASLARI Madde 73 Yeni personel, ilk hizmet yılı içinde, beşinci ve onbirinci ayından geç olmamak üzere iki defa değerlendirüir. Birinci yılın dolmasından sonra her yıl Kasım aynıda Genel Sekreterlikçe değerlendirme yapılır. Aynca, herhangi bir aamanda bir maksat için de değerlendirme yapılabilir. Madde 74 Değerlendirme sorumluluğu, değerlendirilecek person*l* en yakın amir ve ondan sonra gelen amire aittir. «Personel Değerlendirme Föyü» nün talimat ve değerlendirme soruları dikkatle okunduktan sonra ilk amir taraf ından o personele en uygun düşen durumun karşısına, Aşağıda gösterilen puan tablosundaki puvanlar verilir. Daha geniş izahı lüzumlu görülen hususlar. «Düşünceler» kısımlarında açıklanır. Değerlendirme Föyü bu şekilde doldurulduktan sonra ilk amir, Föyü ikinci en yakın amire verilir. İkinci amir, Föyü inceler, gerekli ise Uk amirle durumu inceler ve son şeklini alan formu ilk amire iade eder. İlk amir, bu Föye göre personelin gelişmesini temin edecek yolu saptar. Bu planı esas alarak ilgili personelle yalnız olarak görüşür. Bu görüşme sırasında icap ederse ikinci amir de bulunabilir. Bu görüşme, Föye de işlenir ve son olarak Genel Sekreterin görüşüde kaydedilerek personelin gelişmesini takip etmek üzere özlük Dosyasında saklanır. Değerlendirme için Puvan Tablosu: Derece ve Puvanlar Başarı Faktörü A B C D 1 İşe alışma kabiliyeti tıo 91 2 İş kalitesi İş hacmi İş bilgisi Güvenilirlik Davranış İdarecilik Not: Meal: Memurlarda tdarecüerde İdarecilerde 75 puvandan, Memurlarda 50 puvandan az alan personele o yıl zam verilmez. KADROLAR: Madde 75 Geçici görevliler dışında kadrosuz görevli çalıştırılamaz. Oda için gerekli kadrolar, 75. Maddede yazılı gösterge gereğince ve görevlilerin öğrenim ve görev durumlarına göre her sene yeniden gözden geçirilerek unvan, derece ve sayılan belirtmek sureti ile bütçe ile birlikte hazırlanarak meclisin onayına sunulur. Aynca ihtiyaca göre alınacak görevliler için "bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre kadrolar konulur. BAREM DERECE VE ÜCRETLERİ : Madde 76 Tüzüğün 93. Maddesine göre kabul edilen 12 derece, aşağıda gösterildiği şekilde bir göstergeye dönüştürülmüştür.

13 11 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 13 KADEMELER Dereceler a. Yıi 2. Yû 3. Yıl S fl S i, Madde 77 Bulundukları kadamede bir yıl çalışarak 73. Maddeye göre düzenlenecek değerlendirme Föylerinde ehliyet ve liyakati sabit olan daimî memur ve hizmetliler, bir yan kademeye yükseltilir. Üç yılın sonunda, yukarı derecede açık kadro bulunması ve değerlendirmede müsibet puvan alan personel, bir üst dereceye yükseltilir. Ancak kadrosuzluk nedeni ile terfi edemeyenlere bütçe yılı sonuna kadar bir üst derece ücreti ödenir. DAİMÎ MEMUR VE HİZMETLERİN BAŞLANGIÇ DERECELERİ: Madde 78 Daimi memur ve hizmetli olarak ilk defa görev alacaklardan, a) İlk ve orta okul mezunları, 12. Dereceye b) Lise ve dengi okullar mezunları 11. Dereceye c) Ticaret lisesi mezunları 10. Dereceye d) Yüksek okul, akademi veya Üniversite mezunları 9. Dereceye e) Doktora yapmış olanlar 8. Dereceye atanırlar Ayrıca : 1 Devlet yabancı dil sınavını - İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca - Kazanmış olan veya Odada çalışmakta iken kazananlar, bir üst dereceye, 2 Memurluğa girmeden veya Memurlukta, yüksek öğrenimüstü master yapanlar bir üst dereceye, 3 Meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar bir üst dereceye, 4 Devlet Memurluğundan gelenler, 440 sayılı Kanuna göre kurulmuş iktisadî devlet teşekkülleri ile müesseselerden ve özel kanunlara göre kurulmuş bankalardan naklen gelen memurlar, son aldıkları aylığa en yakın bir üst dereceye atanırlar. Daimî Memurların Yedek Subay Okulu ile Yedek Subaylıkta geçen hizmet süreleri, ilk terfilerinde terfi süresinden indirilir. KATSAYI: Madde 79 Katsayı, daimî memur ve hizmetlilerin barem derecelerine tekabül eden ücretlerinin aylık ücret tutarına çevrilmesinde kullanılan sayıdır. Her bütçe yılında uygulanacak katsayı, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi ve Devlet İstatistik Enstitüsünün yayınlalıklam geçim indeksleri gözönüne alınarak Yönetim Kurulunun hazırlayacağı teklif üzerine Meclisçe saptanır. Katsayı, Genel Bütçe Kanunu ile Devlet Memurları için kabul edilen Katsayıdan az olamaz. Genel Bütçe Kanunu ile kabul edilen katsayı. Odanın uygulamakta olduğu katsayıdan yüksek olutsa, Devlet Memurla, rına uygulanan tarihten itibaren Odada da uygulanır. AYLIK ÜCRET TUTARI : Madde 80 Ücret, personele, bir aylık çalışma karşılığı ödenen meblağdır. Vazifeye başlanılan günde ücrete hak kazanılır, vazifeye son verildiği veya istifa suretiyle Odadan ayrılış günü ücret hakkı zail olur. Daimî memur ve hizmetlilerin hesaplanan aylık ücret tutarları, her ayın başında peşin olarak ödenir. Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin aylık ücretlerinin ödenmesi ile ilgili sözleşme hükümleri saklıdır. Geçici görevlilerin aylık ücretleri her ayın sonunda ödenir. Yaşlılık veya malûllük aylığına hak kazanarak ayrılma veya ölüm halleri ile her ne sebeple olursa olsun Odaca çıkarılma hallerinde, peşin olarak ödenen ücretlerden, ayın tamamlanmamış günlerine ait kısmı geri alınmaz. İstifa eden bir görevli o ay içinde onbeş günden az çalışmışsa, peşin olarak ödenmiş olan aylık ücretin yarısı geri alınır. Onbes gün ve daha fazla çalışmış olanlar için herhangi bir İşlem yapılmaz. Her ne şekil ve surette olursa olsun, Odadan ayrılan personelin tahakkuk etmiş veya edecek her çeşit İstihkakı, isteklerine bakılmaksızın Odaya karşı doğrudan doğruya veya herhangi bir nedenle doğan ve paraya çevrilmesi mümkün olan borçlarına mahsup edilir. VEKÂLET: Madde 81 Açık bulunan ve herhangi bir nedenle asaleten atama yapılmayan kadrolara, Oda personeli içinden vekâleten atama yapılabilir. Bu suretle yapılacak vekâleten atamalarda da 71. Madde hükümleri uygulanır. Vekâlet suretiyle yapılacak atamalarda, atamaya yetkili merciin onayı yeterlidir. Vekilin vekâlet ettiği kadro için aranılan niteliklere dahil olması şarttır. Vekil, asil görevlinin yetki ve sorumluluklarına aynen sahiptir. VEKÂLET ÜCRETİNE HAK KAZANMA: Madde 82 Kadro görevlisinin izinli, raporlu olması, geçici görevde bulunması veya görevinden uzaklaştırılmış olması hallerinde, Oda içinde aynı derecede veya alt derecedeki personelden vekil atanabilir. Bu şekilde bos bir kadroya vekâlet edenler, ise tasladıkları tarihten; boş olmayan kadroya vekâlet edenler de Kırkbeş günlük sürenin bitimini İzleyen günden itibaren vekâlet ücretine hak kazanırlar. Boş kadrolara vekâleten atanma yapılması halinde altı aydan fazla vekalet ücreti verilemez. VEKÂLET ÜCRETİ: Madde 83 Asli görevi uhdesinde kalmak kaydı île bir göreve vekâleten atananlara vekillik ettikleri görevin kadro derecesinin, ilk kademe aylığının 2/3 nisbetinde vekâlet ücreti verilir. Vekâlet görevinin fiilen yapılması şarttır. İHTİSAS TAZMİNATI: Madde 84 Tüzüğün 93. maddesine uygun olarak daimi memur ve hizmetlilere ihtisas tazminatı ödenebilir. Hangi görevlilere ne kadar ihtisas tazminatı ödeneceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Meclisçe belli edilir. TAKDİRNAME: Madde 85 Kadro veya vekâlet görevinde üstün başarı gösteren daimi memur ve hizmetlilere Genel Sekreterin teklifi ile Yönetim Kurulunca (Genel Sekreter için Yönetim Kurulunun teklifi ile Meclisçe') takdirname verilebilir. Üç yıllık terfi süresi içinde iki takdirname le taltif edilenlerin terfi süresi birbuçuk yıl kısaltılır. BEŞİNCİ BÖLÜM İKTRAMİYELER VE SOSYAL YARDIMLAR İKRAMİYELER: Madde 86 Daimi memur ve hizmetlilere her bütçe yılının Nisan ve Ağustos avlarında birer maaş ikramiye verilir Ayrıca personelin o yılın Kasım avında Genel Sekreterlikçe verilecek sicîl raporunda (Değerlendirme föyü) alacağı puan durumuna göre Genel Sekreterin teklifi ile Yönetim Kurulu kararınca bir maaşa kadar ikramiye verilebilir İkramiyeden yararlanabilmek için o yıl içinde en az altı ay çalışmış olmak ve hiç ceza almamış bulunmak lâzımdır. Altı aydan aç çalışmış olanlar çalıstıkları ay oranında ikramiyeden faydalanırlar. Ay sayısının hesabında gün kesirleri tam ay sayılır. DOĞUM YARDIMI: Madde 87 Çocuğu dünyaya gelen daimi memur ve hizmetliler» net 500, TL. sı doğum yardımı yapılabilir. Ana ve Babanın her İkisi de Odada görevli ise, yardım yalnız anaya yapılır. ÇOCUK YARDIMI: Madde 88 Daimi memur ve hizmetlilerin bakmakla mükellef olduklara her çocuk için ayda 100 TL. yardım yapılır. Ana ve Babanın her ikisi de Oda'da görevli iseler, yardım yalnız Babaya yapılır. Babanın velayeti kaldırılmışsa, anaya yapılır. Çocuk yardımı, aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi ile kesilir : a - Çocukların evlenmesi, b - Erkek çocuğun 18 yaşım, orta öğretimde 20, Yüksek öğretimde ise 25 yaşını doldurması, c - Kız çocuğun evlenmesi hali, d - Çocukların kendi hesabına ticaret yapması veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışması, (Öğrenimde iken tatil devresindeki çalışmalar hariç) ÖĞRENİM YARDIMI ÖDENEĞİ: Madde maddeye göre yardım yapılan her çocuk için orta öğrenimde iseler ayda 50. TL., ve yüksek öğrenimde iseler ayda 100, TL. ayrıca öğrenim ödeneği verilir.

14 Sahife : 14 (Resmî Gazete) 11 ŞUBAT 1977 GİYİM YARDIMI: Madde 90 Görevleri aşağıda gösterilen personele, yalnızca görevde giyilmek veya kullanılmak üzere aşağıdaki cetvellerde nevileri, miktarları ve miadları yazılı eşya verilir. Tahsildar, evrak dağıtıcısı ve idare memurları: Eşyanın CİNSÎ Adedi Kullanma Süresi 1 Elbise 2 Yazlık 6 aydan iki devre Kışlık 6 aydan iki devre Palto 1 Dört sene Kundura 1 Bir sene Gömlek 2 Bir sene Kravat 2 Bir sene Çanta 1 Dört sene Odacılara : Elbise 2 Yazlık 6 aydan iki devre Kışlık 6 aydan İM devre Tayyör (Kadın odacı için) 2 Kışlık 6 aydan iki devre Palto - Pardesü 1 Dört sene Manto (Kadın odacı için) 1 Dört sene Kundura 1 Bir sene İskarpin (Kadın odacı için) 1 Bir sene Gömlek 2 Bir sene Bluz (Kadın odacı için) 2 Bir sene Kravat 2 Bir sene Eşarp 2 Bir sene İş önlüğü 1 Bir sene Önlük (Bayan personele) 1 Bir sene Bilfiil Oda dışında dolaşarak görev yapan personelin yağmurlu havalarda giymesi için Genel Sekreterliğin göstereceği lüzuma göre Oda demirbaşı olarak yeterince yağmurluk ve lastik çizme alınır. Giyim eşyasının cins, renk ve biçimini Genel Sekreter tayin eder ve Yönetim Kurulu Başkanının onayını alır. YEMEK YARDIMI : Madde 91 Daimî memur ve hizmetlilere ayda 25, yüda 300 işgünü üzerinden her bütçe yılı için Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktarda yemek yardımı verilir. İzinli ve raporlu bulunulan günler için bu yardım yapılmaz. KONUT YARDIMI: Madde 92 Daimî memur ve hizmetlilere konut edinmelerine yardımda bulunmak için avans verilebilir. Konut yardımlarının nasıl yapılacağı ayrı bir talimatla düzenlenir. EVLENME YARDIMI: Madde 93 Asaleti tasdik edilmiş daimî memur ve hizmetlilere, ilk defa evlenmeleri halinde , TL. dan az olmamak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yardım yapılabilir. Evlenenlerin her ikisinin de Odada görevli olması halinde bu yardım her ikisi içinde ayrı ayrı yapılır. ÖLÜM YARDIMI: Madde 94 Eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ölen daimî memur ve hizmetlilere net 1.000, TL. ölüm yardımı yapılır. Ölen çocuğun hem ana ve hem babası Odada görevli ise yapılacak yardım yine 1.000, TL. dır. Daimî memur ve hizmetlilerden birinin ölümü halinde, sağlığında verdiği bildirimde gösterdiği şahsa, böyle bir bildirimde bulunmamışsa, eşine ve çocuklarına, eşi ve çocukları yoksa ana veya babasına net 3.000, TL. ölüm yardımı yapılır. AVANS: Madde 95 Asaleti tasdik edilmiş daimî memur ve hizmetlilere Yönetim Kurulu kararı ile net üç maaşı geçmemek, Onay içinde tediye edilmek ve Oda personelinin müteselsil kefaletiyle avans verilebilir. ALTINCI BÖLÜM SİGORTA, EMEKLİLİK VE SAĞLIK YARDIMLARI SİGORTA VE EMEKLİLİK Madde 96 Daimî memur ve hizmetlililerin sigorta ve emeklilikle ilgili hak ve muameleleri, üyesi bulundukları Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emeklilik Sandığınca yürütülür. SAĞLIK YARDIMLARI Madde 97 Daimî memur ve hizmetlilere sağlık yardımı, Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik personeli sigorta ve Emeklilik Sandığı Sağlık Yardımları Tatbikat Yönetmeliği esasları dahilinde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir talimatla daimî memur ve hizmetliler lehine daha ileri seviyede sağlığı koruyucu ve tedavi tedbirleri alabilir. YEDİNCİ BÖLÜM İZİNLER YILLIK İZİNLER Madde 98 Yıllık ücretli izin, daimî memur ve hizmetlilere her yıl bir hak olarak verilen izindir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Yıllık izne hak kazanabilmek için Odada bir yıl fiilen çalışılmış olması gerekir. Oda bir yıllık fiili hizmetlerini doldurmuş olan daimî memur Ve hizmetlilere bir ay senelik izin verilir. Bu süreye hafta tatili ve resmî tatil günleri dahildir. Yıllık izin, Oda işlerini aksatmamak kaydı ile personel arasında nöbetleşerek ve Genel Sekreterin onayı alınarak kullanılır. Oda işleri dolayısı ile Genel Sekreterin tensibi, veya personelin arzusu gereğince yıllık izin iki ayrı parça halinde kullanılabileceği gibi yine Genel Sekreterin tasvibi ile bir evvelki yıl izni ile birleştirilerek de kullanılabilir. HASTALIK İZNİ Madde 99 Daimî memur ve hizmetlilerden hastalananlara, Vakıf Senedinin 17. maddesinin A/5 fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde izin verilir. Hastalığın devam ettiği izin süresince aylık istihkaklar tam olarak ödenir. EVLENME İZNİ Madde 100 Evlenen daimî memur ve hizmetlilere, Genel Sekreterin tasvibi ile yedi gün evlenme izni verilir. Bu müddete hafta sonu veya resmî tatil günleri dahil değildir. DOĞUM VE EMZİRME İZNİ Madde 101 Kadın memur ve hizmetlilere doğumdan önce altı, ve doğumdan sonra altı hafta olmak üzere üç ay doğum izni verilir. Bu süre, memur ve hizmetlinin sağlık durumuna göre ve doktor raporu üzerine doğumdan evvel veya sonra artırılabileceği gibi yılık izinlede birleştirilebilir. Doğum izni süresince aylık istihkak tutarları Oda tarafından ödenir. Emzikli kadın memur ve hizmetlilerin doğum izninin bitmesinden sonra ilgili Yönetmelik uyarınca emzirme izni verilir. ÖLÜM İZNİ Madde 102 Eşi, çocuğu, ana veya babası, kardeşi ölen daimî memur ve hizmetliye üç günü geçmemek üzere izin verilir. ASKERLİK İZNİ Madde 103 Muvazzaflık hizmeti dışında kısa süre ile manevra ve diğer nedenlerle askere alınan veya kanunî müklefiyete tabi tutulan daimî memur ve hizmetliler izinli sayılır. Bunlar, bu görevleri dolayısı ile ücret ödendiği ve bu ücret Odadan aldıkları ücretten az olduğu takdirde aradaki fark Odaca kendilerine ödenir. MAZERET İZNİ Madde 103 Diğer maddelerde belirtilen izinler dışında personelin acele ve zorunlu işleri dolayısı ile Genel Sekreterliğin tasvibi ile yılda er. çok on iş gününü geçmemek üzere izin verilebilir. Mazeret izni mükteseb hak değildir. ÜCRETSİZ İZİN : Madde 104 Yurt dışına çıkış veya kendiliğimden bir kursa katılış gibi uzun süre gerektiren halerde, görevlilere bir yılı geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararı ile ücretsiz izin verilebilir. Ücretsiz izin süresince aylık ilerleme, yükselme ve Sosyal Sigorta hakları işlemez. SEKİZİNCİ BÖLÜM KASA TAZMİNATI TAZMİNATLAR Madde 105 Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları Birliği Muhasebe Yönetmeliğinin 31. maddesi gereğince, doğrudan doğruya nakit hareketlerinden sorumlu olan Veznedar ve tahsildarlara veya görevlilerine aylık ücretlerinin en çok % 25 i ve bilumum kıymetlerin kayıt, tanzim ve kontrolü ile ilgili vezne hareketlerinden sorumlu Muhasebe Müdürleri ile muhasiplere aylık ücretlerinin en çok % 15 i kadar kasa tazminatı, Yönetim Kurulunun tayin edeceği nispete göre ödenir. Bir günden fazla, izin, hastalılk rapor gibi sebeplerle kasa tazminatı, vekâlet edene ödenir. HASTALIK TAZMİNATI Madde 106 Herhangi bir hastalık nedeni ile 99. maddesinin 1. fıkrasına göre verilecek hastalık izinleri sonunda iyileşmiyerek Sandıktan sürekli iş görememezlik ödeneğine hak kazanan daimî memur ve hizmetlilere hastalık tazminatı ödenir. Bu tazminat, daimî memur ve hizmetlilerin katsayı çarpımı gereği aldıkları aylık ücret tutarının yarısı ile çalıştığı yıl sayısının çarpmından çıkacak miktardır.

15 11 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 15 AYRILIŞ TAZMİNATI Madde 157 Odada aralıksız en az üç yıl çalışmış bulunan daimî memur ve hizmetlilerden 120. maddenin 4. ve 8. bentleri hariç olmak üzere işten çıkarma cezası dışında herhangi bir sebeple Odadan çıkarılanlara, ayrılanlara veya ölenlere ayrılış tazminatı verilir. Bu tazminat, İskenderun Ticaret ve Sanayi Oda'sında fiilen geçen her hizmet yılı için son aylık ücret tutarındadır. (Son aylık ücret tutarı x Hizmet yılı adedi). Altı aydan fazla kesirler, yıla tamamlanır. Aylık ücret deyiminin kapsamına, fazla mesai ücretleri, ikramiyeler, kasa tazminatı, yemek yardımı gibi yan ödemeler girmez. Ancak ödenecek bu tazminat , TL. den az, yirmibeşinci hizmet yılının son aylık ücretinin yirmibeş katından fazla olamaz. Hizmet süresi ne olursa olsun, daimî memur veya hizmetlinin ölümü halinde bu tazminat tutarı, mirasçılarına ödenir. Ancak, aşağıdaki ceza düşmeleri bu halde uygulanmaz. Bu maddeye göre hesaplanacak tazminat tutarından, dikkati çekme cezası almışsa % iki, kınama cezası almışsa % dört, ücret kesilmesi cezası almışsa % altı, derece durdurulması cezası almışsa % sekiz tutarında bir indirim uygulanır. Cezanın kaldırılmış olması halinde bu fıkra hükmü de uygulanmaz. DOKUZUNCU BÖLÜM ÇALIŞMA SÜRESİ FAZLA MESAİ SÜRESİ Madde 108 Günlük çalışma saatleri dışında, hangi görevlilerin ne kadar süre ile, günde kaç saat fazla çalışma yapacağı, Genel Sekreterlikçe tespit edilir. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ Madde 109 Günde sekiz saatten fazla çalışılan halerde fazla çalışma ücreti, personelin aylık bürüt ücretinin bir saate isabet eden miktarının % 50 fazlasıdır. Fazla mesai ücretlerinin tespitinde ay otuz gün ve beher günde sekiz saat hesap edilir. Bu suretle saat başına düşen para, % elli fazlası ile ödenir. Ancak hafta tatili ve Ulusal, dini bayramlarda çalışanlara ödenen fazla mesai ücreti % 100 fazlası ile ödenir. ONUNCU BÖLÜM ÖDEV VE SORUMLULUKLAR ÖDEVLER Madde 110 Her görevli, işini mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine, Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapmak zorunluğundadır. Her görevli, üyelere ve iş sahiplerine kolaylık göstermek ve iyi davranmakla yükümlüdür. TARAFSIZLIK Madde 111 Her görevli, üyeler ve iş sahipleri hakkında ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, dil, din ve mezhep yönünden bir ayırım yapamaz. EMİRLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KANUNSUZ EMİR Madde 112 Her görevli, amirinin verdiği görevleri yerine getirmekle görevlidir. Görevli, amirden aldığı emri, mevzuat ve içyönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene ve ayrıca bir üstüne yazılı olarak bildirir. Ancak, Amir, emrinde İsrar eder ve bu emrini yazılı olarak yinelerse emri yerine getirmekte sorumlu olmaz, sorumluluk emri verene aittir. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer durumlarda Devlet Memurlarına uygulanan hükümlerden yararlanır. MAL BİDİRİMİ Madde 113 Daimî memur ve hizmetliler, kendileri ile eşleri, velâyetindeki çocuklarına ait menkul, gayrimenkul mallar, alacak ve borçları için, kanunda yazılı hükümlere göre mal bildiriminde bulunurlar. YASAKLAR Madde 114 Daimî memur ve hizmetliler, Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre ticarî veya esnaf ve küçük sanatkârlar Kanununa göre esnaflık sayılacak işlerle meşgul olamazlar. Daimî memur ve hizmetliler, Oda dışında ücretli görev alamazlar. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile geçici bir süre için çalışmalarına izin verilebilir. Daimî memur ve hizmetliler, herhangi bir siyasi partiye üye olamazlar. Oda dahilinde hiçbir personel, siyasi nitelikte bir faaliyette bulunamaz. Meslek komitesi ile Meclis ve Yönetim Kurulu seçimlerinde propaganda yapamaz veya yaptıramaz. Görevliler, doğrudan doğruya veya aracı eli ile üyelerden veya başka iş sahiplerinden hediye isteyemezler, kabul edemezler, borç dahi olsa para alamazlar. ONBİRİNCİ BÖLÜM DİSİPLİN DİSİPLİN CEZALARI Madde 115 Oda hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile mevzuatın ve bu Yönetmeliğin belirttiği görevleri yerine getirmeyen, uygulaması gereken hususlara uymayan veya yasak olan işleri yapan bir görevliye durumun niteliği ve ağırlığına göre aşağıdaki disiplin cezalarından biri verilir : a) Dikkati çekme, b) Kınama c) Ücret kesilmesi d) Derece yükselmesinin durdurulması e) İşten çıkarma Disiplin cezaları, görevlinin siciline işlenir. Cezanın affı, cezanın sicil kaydından silinmez, cezanın kaldırıldığı sicile ayrıca yazılır. Af, disiplin cezasının hukukî neticelerini de kaldırır. DİKKATİ ÇEKME CEZASI Madde 116 Memur ve hizmetliye, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir. 1 Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek, 2 - İş sahipleri ve görevi nedeni ile gelenlerden başka kimselerle iş başında görüşmeyi alışkanlık haline getirmek, 3 İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine karşı saygısız davranışta bulunmak, 4 Vakara uymayan durum ve davranışları görülmek, 5 Kanun, Tüzük, Yönetmelik karar ve emirlerde açık olarak gösterilen konularda, iş uzatacak ve israfa sebep olacak şekilde yazışma ve görüşmelerde bulunmak, 6 Sorulan konuları sebepleri ve zamanında cevaplandırmamak, 7 Özürsüz olarak göreve bir ay içinde üç gün geç gelmek veya izin almadan vazifesi başında üç defa ayrılmak veya iki gün gelmemek, 8 Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak, KINAMA CEZASI Madde 117 Memur ve hizmetliye görevinde ve davranışlarında (kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 1 Bir sene içinde iki defa dikkati çekme cezası almış olmak, 2 Hizmet dışında, görevlerinin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu saracak nitelikte davranışlarda bulunmak, 3 Odanın çalışma ahengine zarar verecek şekilde laübalilik, geçimsizlik kavgacılık gibi davranışlarda bulunmak, 4 Odaya ait olup vazife icabı kendilerine verilen her türlü eşyayı iyi kullanmamak veya bunların bakım ve muhafazasında gereken ihtimamı göstermemek, 5 Bir işleme ait evrakı kasıt olmaksızın kaybetmek, 6 Bir ay içinde mazeretsiz olarak vazifeye dört gün geç gelmek veya izin almadan vazife başında dört defa ayrılmak veya vazifeye üç gün gelmemek, 7 Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde ceza tertip edilen haller dışında Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre verilmesi gereken görevle ilgili bilgi ve belgeleri yetkili kişi ve mercilere süresinde vermemek, ÜCRET KESİLMESİ Madde 118 Aylık ücretin üç günlüğüne tekabül eden miktardan az ve yarısından fazla olmamak üzere ücret kesilmesidir. Ücret kesilmesini gerektiren haller şunlardır: 1 Kınama cezasını gerektiren bir hareketi bir yıl içinde iki defa tekrar etmek, 2 Bir ay içinde mazeretsiz veya izinsiz beş defa geç gelmek, veya beş defa ayrılmak veya dört gün gelmemek, 3 Hastalığını haber verdiği halde rahatsızlığının vazifeye gelmesine mani derecede olmadığı tespit edilmiş olmak, 4 Yanındaki memurlara ve iş sahiplerine güçlük çıkarmak veya iki defa kötü muamelede bulunmak, 5 Amirlerine en az iki defa saygısızlık göstermek, 6 Odaya ait mahrem hususları ifşa etmek veya bunların şayi olmasına sebebiyet vermek, KADEME İLKELERİNİN VEYA DERECE YÜKSELMESİNİN DURDURULMASI Madde 119 Kademe ilerlemesinin veya derece yükselmesinin durdurulması cezası, görevlinin bulunduğu kademe ilerlemesinin veya bulunduğu derecede yükselmesinin bir yıl durdurulmasıdır. Kademe ilerle-

16 Sahife : 16 (Resmî Gazete) 11 ŞUBAT 1977 mesi veya derece yükselmesinin durdurulmasını gerektiren haller şunlardır : : 1 Ücret kesilmesi cezasını gerektiren bir hareketin bir yıl içinde iki defa tekrarı, 2 Alınan mazeret izininde ileri sürülen mazeretin asılsız olduğunun meydana çıkması, 3 İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir ay içinde beş gün veya sene içinde on gün vazifesine gelmemek, 4 İdaresi altındaki personelden veya arkadaşlarından veya iş sahiplerinden birini vazife sırasında tahkir etmek veya dövmek, 5 Vazife başına sarhoş gelmek, 6 Siyasi faaliyette bulunmak veya herhangi bir partiye üye olmak, 7 Organ seçilmelerinde propaganda yapmak veya yaptırmak, İSTER ÇIKARMA Madde 120 İşten çıkarma cezası, her ne suretle olursa olsun, bir daha Odaya alınmamak üzere görevlinin uzaklaştırılmasıdır. Görevliler aşağıdaki hallerden birinin bulunması halinde işten çıkarılırlar: 1 Türk uyrukluğundan çıkmak veya çıkarılmak, 2 Kamu haklarını kaybetmek, 3 Ahlâk, haysiyet ve namusu zedeliyen bir suç ile ve genellikle ağır hapis veya bir yıl hapsi gerektiren kasıtlı bir fille mahkum olmak, 4 Bulaşıcı hastalıklara tutulmak veya görevini düzenli olarak yapmasını engelliyebilecek beden veya akıl aksaklığı ve hastalıklarla malûl bulunmak, 5 Görevine ait isleri yaparken bu işlerden dolayı en az üç ay hapis cezası ile mahkûm olmak, 6 Kumar oynamayı veya sarhoşluğu alışkanlık haline getirmek, 7 Amirlerinin mevzuat hükümlerine uygun emir ve talimatlarına filen veya söz veya yazı ile karşı gelmek, 8 İşinde yetersizliği maddi delillerle sabit olmak, 9 Bir ayda üstüste yedi gün veya bir yılda toplam olarak yirmi gün mazeretsiz ve izinsiz göreve gelmemek, 10 Odaya alınmasına engel bir hali varsa, Odaya giriş formunda bu hali gizlemiş olmak, 11 Oda mallarını veya görevi gereği kendisine veya denetimine verilen nakit, eşya, malzeme veya diğer kıymetli belgeleri çaldığı sabit olmak, 12 Evrak, kayıt ve dosyaları kasıtlı olarak ortadan kaldırmak, amirlerinin izni ve bilgisi olmadan kişisel bir amaçla kopya etmek veya etirmek veya yetkili olmayan kimselere vermek veya bunlar üzerinde tahrifat yapmak veya herhangi bir şekilde sahtekârlıkta bulunmak, 13 Çeşitli istihkaklar ve diğer işlemler için düzenlenecek yazı, belge, suret ve diğer vesikaları bilerek gerçeğe aykırı düzenlemek ve vermek, veya bu gibi evrakı gerçeğe aykırı olduğunu bilerek kabul etmek ve onaylamak veya kullanmak suretiyle haksız tediyelere sebep olmak, 14 Ticarî işlemlerde bulunmak, tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek faliyetlere girmek. SAVUNMAK HAKKI Madde 121 Görevli hakkında, savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapan Genel Sekreterin yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan görevli, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. İTİRAZ HAKKI Madde 122 Disiplin cezasına karşı görevlinin, hakkı vardır. ONİKİNCİ BÖLÜM YOLLUKLAR Meclise itiraz GÜNDELİK VE TAŞIT GİDERLERİ Madde 123 Meclis veya Yönetim Kurulunca görevlendirilenlere yurt içindeki yolculukları sırasında zorunlu giderlerini karşılamak üzere aşağıdaki esaslara göre gündelik veya taşıt ücreti ödenir: a) Meclis ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısına, seyahat hangi vasıta ile yapılırsa yapılsın uçak tarifesi üzerinden taşıt gideri ile net ikiyüzelli TL. gündelik, b) Müdür ve Müşavirlere Birinci mevki tren ücreti ile net 200, TL. gündelik. c) Şeflere Birinci mevki tren ücreti ile net 150, TL. gündelik. d) Diğer memurlara İkinci mevki tren ücreti ile net 100, TL. gündelik. Yönetim Kurulu, acele halerde b, c ve d fıkrlarında yazılı görevlilerin uçakla seyahat etmelerine izin verebilir. Yukarıda sayılmayan Oda üyeleri ile Odadaki diğer görevlilerin vazifelendirilmeleri halinde gündelik ve taşıt giderlerini, Yönetim Kurulu kararlaştırır. Ayni görev dolayısı ile yukarda yazılı fıkralardaki görevlilerin birlikte seyahat etmeleri halinde taşıt ücreti ve gündelik, en yüksek dereceli görevliye önenecek miktara göre hesaplanır. YURT DIŞINA GÖNDERİLENLER Madde 124 Yurt dışı görevlendirilenlere verilecek gündelik ve taşıt ücretini Yönetim Kurulu, görev karan ile birlikte tayin eder. ŞEHİR İÇİ GÖREVLER Madde 125 Personelin görev icabı şehir içi yapacakları yol masrafları gerçek olarak ödenir. Görevi daimi gezici olan (Tahsildar, dağıtıcı, istihbarat memuru) personele Yönetim Kurulu katarı ile aylık bir yol gideri verilebilir. Şehiriçi görevler için gündelik ödenmez. GÜNDELİK HESABINA ESAS GÜNLER Madde 126 Gündelik, gidiş gününden dönüş gününe kadar, (Heriki gün dahil) geçecek günler için ödenir. Gidiş dönüş süresi yirmidört saati geçmeyen hallerde bir gündelik ödenir. Bir görev İçin kalınması gerekli günden fazla geçecek günler için gündelik ödenmez. Ancak taşıt aracı bulunmaması, hava muhalefeti gibi geçerli sebepler kalış sayılır ve böyle günler için de gündelik verilir. NAKİL MASRAFLARI Madde 127 Odaya şehir haricinden yapılacak tayinlerde veya Oda personelinin ölümü halinde bakmakla mükellef olduğu ailesinin üç ay zarfında müracaatı halinde Türkiyede yerleşecekleri mahalle kadar yol ve eşyalarının nakil masrafları Oda tarafından Yönetim Kurulunca tespit edilerek rayice göre ödenir. BEYANNAME Madde 108 Yurt içi veya yurt dışı görevli görev yapanlar, dönüşlerinden sonra en geç üç gün içinde bir «Gündelik Bildirim» beyannamesi hazırlayarak Genel Sekreterliğe verirler. AVANS Madde 129 Yolculuğun gerektirdiği giderlere karşılık avans alınabilir. Yolculuk bittikten en geç beş gün içinde avans hesabı kapatılır. ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER GÖREVDEN AYRILMA Madde 130 Görevliler, en az onbeş gün önce, yazılı olarak müracaat etmek suretiyle görevlerinden ayrılabilirler. Odadan ayrılacak görevli, bu süre içinde görevi ile ilgili olarak kendisine verilmiş bulunan evrak ve demirbaşları bir tutanakla eksiksiz bir şekilde bir üstüne teslim eder. Odadan ayrılan görevli, tekrar Odaya alınmaz. Ancak, ayrılmasının kabul edilebilir bir mazerete dayandığı veya Odada çalışmasından yararlanılacağı Yönetim Kurulunca takdir olunduğu hallerde alınabilir. HİZMET BELGESİ Madde 131 Oda ile ilgisi kalmayan her görevliye yazılı isteği üzerine, görevinin ne olduğunu, çalışma süresini ve aldığı son ücreti gösteren bir hizmet belgesi, Yönetim Kurulu Başkanının imzası ile verilir. ÇOCUK BİLDİRİMİ Madde 132 Çocuk yardımı ve öğretim yardımı ödeneği ile ilgili maddelerin uygulanmasında, çocukların durumlarında meydana gelen değişiklikler en geç onbeş gün içinde görevliler tarafından yazılı olarak Genel Sekreterliğe bildirilir. Durum değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki aybaşından itibaren dikkate alınır. Çocuk yardımı veya öğrenim yardımı ödeneğininkesilmesini gerektiren durumları bildirmeyen personele kınama cezası uygulanır. GEÇİCİ HÜKÜMLER Madde 133 Halen Odada görevli daimî memurların ve hizmetlilerin işbu Yönetmeliğe göre intibakları, 1977 yılı başından itibaren tatbik edilmek kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından tespit olunarak Meclise sunulur. SON HÜKÜMLER Madde /3/1952 tarihli İçyönetmelik ve buna bağlı olarak eklenen hükümler, yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 135 Bu Yönetmelik, 1/1/1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Madde 136 Bu Yönetmeliği, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu yürütür. 1930

17 11 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife: 17 İLÂNLAR Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünden : Ortaköy/Istanbul Boğaziçi Köprüsü Ortaköy ve Beylerbeyi Kule Ayak Sabaları Tesisleri 2. Kısım İnşaatı sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 İşin keşif bedeli ( ,78) TL. olup, geçici teminatı ,76 TL. dır. 2 Bu işe ait dosya (Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Muallim Naci Cad. No: 105) Malzeme Amirliğinde görülüp tetkik edilebilir. 3 Eksiltme 4/3/1977 Cuma günü saat de Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünde toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 4 Eksiltmeye iştirak edecek talipler'n eksiltme şartnamesinin 5. maddesindeki şartları yerine getirmeleri gereklidir. Bu meyanda işe iştirak için engeç 28/2/1977 Pazartesi günü saat ye kadar 17. Bölge Müdürlüğüne müracaatla yeterlik belgesi almaları şarttır. (Müracaatta 17. Bölge Müdürlüğü kayıt tarih: muteberdir. Telgrafla müracaat kabul edilmez.) Yeterlik belgesi almak için dilekçeye; a) Yapı araçları bildirisi, b) Teknik personel bildirisi c) Taahhüt beyannamesi; Sermaye ve kredi İmkanlarını bildiren mali durum bildirisi ve a, b, c maddelerdeki istenilen bildirilerin tevsiki, d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan enaz işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir (Müteahhitlik Karnesi) ile yer görme belgesini ve son 5 sene içersinde yapmış oldukları benzeri inşaat işlerini tevsik eden belgeler eklemeleri şarttır. 5 İsteklilerin ihale günü ihale saatinden 1 saat evveline kadar 1976 yılı vizeli ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi limitli teminat mektubu veya vezne alındısı ile ihale dosyasını ihtiva eden zarfla birlikte 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını 3. maddede yazılı adresdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. 6 Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez / 44 Türkiye Demir ve 'Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : SAÇ HADDESİ VE YEDEKLERİ SATILACAKTIR İstekliler bu işe ait şartname ve mukavele projesinin; a) Karabük'te Satış Müdürlüğü Özel Siparişler Kısım Amirliğinden, b) istanbul'da Taksim, Lamartin Caddesi Doğu Palas Kat. 4 deki mümessilliğimizden, c) Ankara'da Yenişehir Karanfil Sokak Akasya Apt. 30/7 Kat 2 deki mümessilliğimizden, d) Adana, Ankara, Bursa, Derince, Eskişehir, Erzurum, tzmir, Samsun, istanbul (Aksaray ve Merdivenköy) şefliklerimizden bedelsiz olarak alabilirler. İsteklilerin, şartname ve mukavele proiemize uvsun olarak hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, muvakkat teminatlarıyla birliv te en geç 2/3/1977 Çarşamba günü saat a kadar Karabük'te Genel- Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi etmeleri gerekmektedir. Genel Müdürlüğümüz; arttırma, eksiltme ve ihale Kanununa tabi olmayıp satışı yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbesttir / 2-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünden : Trakya otoyolu (Km: ile (II + 240) arası otoyol bretel ve yanyollardaki altyapı köprüler ve üst yapı inşaatı işinin ihalesine iştirak etmek isteyen firmaların ön seçimi ile ilgili ilân. 1 İş 7054 sayılı Kanun Hükümlerine göre «Teklif Alma» suretiyle yaptırılacaktır. 2 İstekli firmaların aşağıda yazılı ana inşaat makmelerini bu işe tahsis edecek durumda olmaları şarttır. Enaz 2 adet (185 HB) gücünde bıçaklı ve riperli hidrolik kontrollü dozer. Enaz 2 adet (1 yd3'lük) Ekskavatör veya 3 adet (1 1/2 Yd3'lük) Trakskavatör. Enaz l'er adet (9-11 ton) ve (5-6 ton) statik ağırlıklarında Vibrasyonlu silindir. Enaz (80 HB) den yukarı güçte 1 adet motor greyder. Enaz 5 Ad. damperli kamyon Enaz 1 adet 20 KW lik Jeneratör grubu. Enaz 2 adet 0.5O0 m 3, ve 1 Adet m 3, kapasiteli yeni vaziyette Betonier. Enaz 5 adet Vibratör. 4-6 inçlik 3 adet Motopomp. Bu inşaat makine ve teçhizat listesi en son yıla ait noterden tasdikli Demirbaş ve Amortisman kayıtları ile 1976 yılı için bu makinelere sahip olduklarını belirtir faturaların Noterden tasdikli Asılları (Proforma fatura kabul edilmez) Ayrıca, ana inşaat makine parkının dengeli ve rantabl çalışmasını tenrn edecek ve iş programım gerçekleştirmeye yararlı diğer makina ve teçhizatın listesi. 3 İsteklilerin ikinci maddede istenilen belgelere ilâveten aşağıdaki belgeleri de hazırlayarak yapacakları müracaata eklemeleri gereklidir: a Firmanın bu işi yapabilecek tecrübe ve kapasiteye sahip olduğunu gösterir belgeler. Bu meyanda 1970 yılından sonra bitirmdş olduğu bu önemdeki benzer islerin Liste ve Belgeleri. b Enaz 150 Milyonluk A grubu Müteahhitlik karnesi. c Bankadan alınacak örneğine uygun mali durum belgesi. d Halen devam eden elindeki taahhüt işleri ve bunların son durumunu tevsik eden hakediş raporları. e) Teknik personel bildirisi,, 4 Teklif vermek isteyen firmaların 17/2/1977 Perşembe günü saat den daha geç olmamak üzere (Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü, Muallim Naci Bey Caddesi No. 105 Ortaköy - istanbul) adresline ön secim için müracaat etmelidirler. Bu işe ait Prole, Keş f f Metrajı ve Şartnameleri Topkapı Vatan Caddesi Kavşağındaki Yol Yapım I. Grup Şefliğinde (TLP ) görülebilir. Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 1953/2-1 Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Malzeme ve Satınalma Müdürlüğünden : BRİSTOL KARTON SATIN ALINACAKTIR 1 Bankamız ihtiyacı için ithâl malı, Amerikan menşeli 70 x 100 cm. eb'admda 240 gramajlı tabaka (1.500 paket) beyaz Bristol Karton satın alınacaktır. 2 İsin geçici teminatı , liradır. 3 Bu işle ilgili idari şartname ve Briston Karton numunesi Malzeme ve Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. 4 İhale, Genel Müdürlüğümüz Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 5 İhaleye girebilmek için; isteklilerin İdari şartnamede kaydedilen bütün hususların gereğini önceden yerine getirmeleri, 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası kayıt sureti, geçici teminat ve diğer belgeleri de eklemek suretiyle düzenleyecekleri teklif mektuplarım (Bristol Karton teklif mektubu olduğu da zarfın üzerinde belirtilecektir) en geç 11/3/1977 Cuma günü saat 17.00*ye kadar kapalı olarak Ankara'da Malzeme ve Satınalma Müdürlüğümüze makbuz karşılığında teslim etmeleri (postada vaki gecikme dikkate alınmaz) gerekmektedir. 6 Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, veya işi bölerek ayrı ayrı firmalara vermekte tamamen serbesttir. 2015/2-1 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: Dört kalemde 10 adet güç trafosu satın alınacaktır. 1 Balkava Linyitleri İşletmemizin (Erzurum) 4 (kalemde 10 adet muhtelif güç trafosu satın alınması işi 103-ABL/7 No.lu dosya numarası ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 Bu işe ait Genel ve Teknik Şartname ile ihtiyaç listesi, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Satm Alma Dairesi Başkanlığı 8. Kat 806 ino.lu odadan dilekçe mukabili temin edilebilir. 3 İsteklilerin en geç 24/2/1977 Perşembe günü saat a kadar fiat ve teslim şartlarını bildirir tekliflerini kapalı zarfla, zarfın üzerine dosya işareti ve ihale konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine vermeleri şarttır. 4 Teklifler, 25/2/1977 Cuma günü saat de Genel Müdürlüğümüz Satın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır. 5 Postada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 6 Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / M

18 Sahife : 18 (Resmî Gazete) 11 ŞUBAT 1977 Ankara Telefon Başmüdürlüğünden : 1 Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan sekiz kalem 28 ve 32 mm kompresör asfalt ve toprak Ikazma keskileri satın alınacaktır. 2 İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabilinde temin edilecektir. 3 ihale 1/3/1977 günü saat de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 4 Geciken teklifler kabul edilmez. 5 Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbesttir / 2-1 Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. den: GALVANİZLİ DÜZ SAÇ SATIN ALMA ÎLÂNI Tevsi ve modernize edilmekte olan fabrikalarımızla yeni kurulmakta olan Afyon Şeker Fabrikamıza tesis edilecek 100 t/h kapasiteli buhar kazanlarının izolasyonunda kullanılmak üzere «265 tonluk muhtelif ebatta galvanizli düz saç» şartnamelerimiz esasları dahilinde satm alınacaktır. isteklilerin Mitihatpaşa Caddesi No. 14 deki Genel Müdürlüğümüz Pazarlama ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı ile istanbul Sirkeci Aşir- efendi Caddesi Şeker Handa mukim istanbul Ahm-Satım Müdürlüğümüzden bedelsiz olarak temin edecekleri söz konusu malzemeye ait teknik ve ticarî şartnamelerimiz esasları dahilinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını engeç 28/2/1977 günü saat a kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğünde olacak şekilde göndermeleri duyurulur. Postada vaki olabilecek gecikmelerden şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır sayılı Kanuna tabi olmayan şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya söz 'konusu malzemeyi dilediği firmadan almakta serbesttir / 1-1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden : 400X1600 mm. Tablo Ölçülü Freze Tezgâhı satın alınacaktır. Şartnameleri Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Satın Alma ve ikmâl, istanbul'da Malzeme Şube ve izmir'de Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tekliflerin en geç 3/3/1977 günü saat e kadar Genel Müdürlük Haberleşme Müdürlüğüne verilmesi gerekmekte olup, aynı gün saat da açılacaktır. Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir 2049 / 1-1 Emet Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Aşağıda müfredatı gösterilen 47 parti halindeki orman emvali 23/2/1977 Çarşamba günü saat de İşletmemizde toplanacak komisyon huzurunda açık artırma ile vadeli olarak satılacaktır. Satışımız tebligatı müteakip mal bedelin^ % 50 si, vergi ve resimlen ile mektubun % 9 dan faizi 10 gün içerisinde peşin yatırılmak üzere mal bedelinin mütebaki % 50 si üç ayı geçmemek üzere müddetsiz Banka Teminat Mektubu karşılığıdır. Bu satışa aüt eb'at listeleri ve şartname Eskişehir Orman Bölge Başmüdürlüğü ve İşletmemizde görülebilir. Alıcıların 23/2/1977 Çarşamba günü saat e kadar almak istedikleri partilerin teminatlarını yatırarak makbuzları ile komisyonumuza müracatları ilân olunur. Parti Mikttarı Muh. Bedel % 7,5 Teminatı En En Cins ve NeV'i Deposu Adedi Adet M 3. Dm 3. Lira Kr. Lira Kr. Küçük Parti Büyük Parti III. S. N. B. Çk. Tomruk III. S. K. B. Çk. Tomruk Emet Emet ,- 500, , , 1951 /1-1 Gölhisar Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : Bölgesi Emvalin cins ve nev'î Parti Muh. Bed. % 7,5 Tem. Peşinat adedi Adet M 3 Dm 3 Lira Lira % si Dirmil I. S. N. B. ÇK. Tomruk II. S. N. B. ÇK. Tomruk III. S. N.B.ÇK. Tomruk III. S. K.B.ÇK. Tomruk I. S N. B. Sedir Tomruk II. S. N. B. Sedir Tomruk III. S. N. B. Sedir Tomruk III. S. K. B. Sedir Tomruk III. S N. B. Ardıç Tomruk III. S. Ardıç III. S. Ardıç K. B. Ardıç Tomnık Sanayi Odunu N. B. Ardıç Tomruk Maden Direk ' Umumi Yekûn : işletmemizin Dirmil Bölgesi Dirmil deposunda mevcut yukarıda beyanı yapılan orman emvalleri hizalarında yazılı muhammen bedel üzerinden 24/2/1977 Perşembe günü saat de Dirmil Orman Bölge Şefliği binasında toplanacak (komisyon huzurunda vadeli açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır. 2 Satışla ilgili şartname Orman Genel Müdürlüğünde, şartname ve eb'ad listeleri İsparta Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Antalya, Afyon, Burdur, Bucak, Denizli, Eğirdir, Kütahya, Sütçüler, Ş. Karaağaç ve İsparta Orman işletme müdürlüklerinde, Konya, Tefenni Dirmil ve Merkez Orman Bölge Şeflikleri ile Adana, Antalya, Gaziantep, Erzurum, İzmir, istanbul ve Mersin ticaret ve sanayi odalannda görülebilir. 3 Sanayi odunu satışına 1977 yılı tasdikli kapasite belgesine istinaden bütün sanayi kolları iştirak edebilirler. Kapasite belgeli iştirakçi bulunmadığı Itakdirde diğer sanayi kolları iştirak edebilirler. 4 Partilerin asgarisi 10 m 3 azamisi ise 55 m 3 dür. 5 ihaleye iştirak etmek isteyenlerin satış günü satış saatinde tvvel geçici teminatlarını İşletme veznesine yatırıp şartnamesini imza lryarak belirli gün ve saatte Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur /1-1

19 11 ŞUBAT 1977 (Resmî Gazete) Sahife : 19 Dursunbey Orman İşletmesi Müdürlüğünden: V» 7,5 Parti adedi Cins ve nev'i Deposu Miktar Adet M 3. D 3. M.Bed. Temin. Lira Lira 3 I. S.K.B. Çk. Tom. Tarlabaşı I.S.N.B.Çk.Tom.» I. S.Uz.B. Çk. Tom.» II.SjK.B.Çk. Tom.» J90 9 II.S.N.B.Ç. Tom.» ~ III. S.N.B. Çk. Tom.» III. S.N.B. Çz. Tom.» III.S.ÜZ.B Çk.Tom.» O 34 III. S.K.B.Çk. Tom.» O III. S.K.B. Çz. Tom.» Isk. N.B. Çk. Tom.» , Isk. K.B.Çk. Tom.» Çk. Sanayi odunu» O 3J5O0 1 III.S.N.B.Kaym T.» III. S.K.B. Kayın T.» III. S.N.B. Kavak T.» Isk. K.B. Meşe T.» II. S. Kayın Mad. Direk» II. Sınıf Kavak M. Dir.» Yukarıda cins nev'i ve miktarı yazılı 137 parti orman emvali hizalarında yazılı muhammen bedelleri üzerinden 21/2/1977 Pazartesi günü saat de açık artırmalı satışı yapılacaktır. İhale 4/a ve 15/B Şartnameler gereğince satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda mal bedelinin 0/ 50 si müddetsiz banka mektubu karşılığı vergiler peşin alınmak suretiyle 3 ay vadeli satılacaktır. Mektup yerine Maliye Bakanlığınca çıkarılan tahviller kabul edilir. Talihlilerin belirli gün saat ye kadar teminatlarım yatırıp Komisyona müracaatları ilân olunur / 1-1 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: Genel Müdürlüğümüz tesislerinden fabrikalarımıza + % 10 toleransla 1500 ton sülfürik asit taşıttırılacaktır. Bu işe ait şartname; İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, Ankara'da Tunus Cad. No: 63 deki Müessese Müdür Muavmliğinüzin Ticaret Şefliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. thale, 25 Şubat 1977 Cuma günü saat 15.30'da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından isteklilerin «B-0132 sayılı dosya ile ilgili teklif mektubudur» meşruhatlı tekliflerini % 4 teminatla birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Müessesemiz Muhaberat Şefliğinde bulundurmaları gerekmektedir. Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 1884/11-1 Müessesemiz tarafından Yurt İçinden 13 kalemde 116 ton sentetik boya. Tiner, Sülyen boya, neft yağı, sıva sikatif, has ve kaba üstübee malzemeleri satınalınacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No: 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefiğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No : 7 Doğu Palas Kat: 4 Taksim Adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 İhale 1/3/1977 Salı günü saat da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından No'lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. 1885/1-1 Müessesemiz tarafından Yurt İçinden 950 adet GPZ-7315, SKF , FAG Rulman satınalınacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No: 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No: 7 Doğu Palas Kat: 4 Taksim Adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 İhale 1/3/1977 Salı günü saat da Müessesemiz Satmalma Komisyonunda yapılacağından No'lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir /1-1 Müessesemiz tarafından Yurt içinden 10 ar Adet İki Elektrik Devresi için Kumanda Kontrolü ve Kısa Devre Rotorlu A Sekron Elektrik Motoru satınalınacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası: 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 İhale 1/3/1977 Sah günü saat da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir / 1-1 Müesseserniz tarafından Yurt içinden 12 Kalemde Kg. Paslanmaz Çelik saç satınalınacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası : 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 İhale 1/3/1977 Sah günü saat da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından No. lu dosyayla ügihaır meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir / ADET TRİPORTÖR SATIN ALINACAKTIR Satınalınacak triportörlerin marka, kapasite vesair özelliklerini belirtir prospektüs satıcılar tarafından teklif mektubu ile birlikte gönderilecektir. Tekliflerde; teslim ve garanti süresi, triportörlerle verilecek yedek parça ve avadanlık listesi mutlaka belirtilecektir. İhale 22/2/1977 Sah günü saat da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından, isteklilerin tekliflerini, ekleri ve % 4 oranındaki geçici teminatları ile beraber aynı gün saat a kadar Müessesemizde bulundurmaları gerekmektedir. Bu saatten sonra gelecek teklifler dikkate alınmıyacaktır. Taahhüt edilen süre içinde teslim edilmeyen triportörler için sipariş tutarının ı% 50 si oranında beher gün için cezai müeyyide uygulanacaktır. Müessesemiz 2490 sayılı yasaya tabi değildir / 1-1

20 Sahife : 20 (Resmî Gazete) 11 ŞUBAT 1977 TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 275 kalem muhtelif Bağlantı Elemanı Satın Alınacaktır. 1 Müessesemiz ihtiyacı olan 275 kalem muhtelif Bağlantı Elemanı ihtiyaç listesi. Tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satm alınacaktır. 2 Eksiltmesi 8/3/1977 tarih Salı günü saat de Müessesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir. 4 Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 5 Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 6 Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 7 E. L. M. S. Ekşitme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir, 1890 / 2-1 Tekel Genel Müdürlüğünden : , TL. keşif bedelli Sapanca Ek Ambarı inşaatı işi, 1976 mali yılı içinde yapılan işlerin bedeli bu yıl, geriye kalan işlerin bedeli de 1977 mali yüi bütçesinden ödenmek üzere, birim fiat esasına göre kapalı zarf yöntemiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı: , TL. dır. 2 Eksiltme 21/2/1977 Pazartesi günü saat de istanbul Unkapanın'daki Merkez Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi anılan Komisyon ile Ankara Tekel Başmüdürlüğü ile Adapazarı Tekel Müdürlüğünde görülebileceği gibi 50, TL. sı 'karşüığmda satın da alınabilir. 4 Eksiltmeye girecek olanların 15/2/1977 günü çalışma saati bitimine kadar Eksiltme Şartnamesinin 5. maddesi uyarınca, a) Teknik personel beyannamesini, b) Taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi olanaklarım bildiren mali durum bildirisini, c) ilk ilân tarihinden sonra alınmış , TL. Iık banka referansını, d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım, Bir dilekçeye ekliyerek istanbul KarakcVdeki Yatırım ve Uvgulama Grubu Müdürlüğüne başvurmaları ve (İhaleye katılma belgesi) almaları şarttır. 5 İsteklilerin, 2490 sayılı yasanın 32. ve Eksiltme Şartnamesinin 10 ncu maddesine göre hazırlayacakları kapalı teklif zarflan ile: a) Geçici teminat makbuzlarım, b) İhaleye katılma belgesini, c) Ticaret Odası belgesini, d) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması gerekir, (özel ve tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) İstekli bir ortaklık olduğu takdirde: aa) idare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veva siciline kavıth bulunduğu Ticaret Odası'ndan veva sair resmi bir makamdan ortaklık siciline kavıth ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış bir belgeyi, bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onanlı vekâletnameyi, ihale saatinden bir saat öncesine kadar 2. maddede belirtilen Komisyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 6 Bu ihale ile ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde gecikme ve kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur /1-1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Aşağıda cins ve miktan yazılı kurşun kalem teknik ve ticari şartnamesine göre iç ve dış piyasadan satın alınacaktır. 1 İstekliler bu alına ait teknik ve ticari şartnameleri Ankara' da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Şubesinden veya istanbul ve izmir Bölge Müdürlüklerinden temin edebilirler. 2 Teklifler en geç 7/3/1977 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Devlet Maİ7«*me Ofisi Gene! MüdiirHi&ü I Numaralı Merkez Satm Mma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek teklifler ve postada vaki gecikmeler nazan itibaren alınmamayacaktır. 3 Ofis satmalma mevzuunu teşkil eden malzemeyi ihale edip etmemekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte serbesttir. Malzemenin Cinsi Miktan Kurşun Kalem T : 2 D : 1 (Yumuşak) , Düzine T : 2 D : 2 (Orta) »» T: 2 D: 3 (Sert) ' ,» Çalışma Bakanlığından: 1794 /1-1 Bakanlığımız Yurtdışı teşkilâtında açık bulunan Çalışma Müşavirliği, Çalışma Ataşeliği, Ataşe Yardımcılığı, Sosyal Yardıma ve Memurluk kadrolarına imtihanla eleman alınacaktır. Ankara'da yapüacak olan imtihanlar, Usan ve yeterlik olmak üzere iki kategoridir. Yazılı lisan inıtihanlan 7/3/1977 günü aşağıda belirtilen yer ve saatlerde : Almanca, Karayolları Gn. Md. lüğü salonunda saat da ingilizce, Karayollan Gn. Md. lüğü salonunda saat da Fransızca, Karayollan Gn. Md. lüğü salonunda saat da Arapça, Karayollan Gn. Md. lüğü salonunda saat da Sözlü lisan imtühanlan da müteakiben yapılacaktır. Lisan imtihanı baraj olup, Almanca, ingilizce, Fransızca ve Arapça dillerinden geçerli puan alan adaylar, kendilerine bildirilecek tarihle yeterlik imtihanına çağnlacaklardır. İmtihanda basan göstermek atanma hakkım vermez, imtihana gireceklerde aranacak şartlar ile imtihan konulan ve tamamlayıcı bilgiler. Bakanlığımız Merkez teşkilâtından, Bağlı kurum ve kuruluşlardan ve yurtdışındaki Çalışma Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden edinilebilir. îmtihane girmek isteyenlerin en geç 24/2/1977 günü mesai bitimine kadar, bir dilekçe, iki adet fotoğraf, nüfus kayıt örneği, tahsil durumunu gösterir belgelerle birlikte Bakanlığımıza başvurmalan ve Bakanlıkça hazırlanmış olan müracaat formunu doldurmalan ve imtihana giriş belgesi almalan lüzumludur / 1-1 Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden: Bahçekapı İSTANBUL adet baskılı naylon torba yaptınlacaktır. Mağazalanmız ihtiyacı için şartnamesi esaslan dahilinde eb'at ve ölçülerine söre 2 tarafı baskılı 3 kalemde cem'an adet naylon torba yaptırılacaktır. I Bu işe ait şaraıame. Eskiz ve Krokiler AL/IV. cü Grupta görülebüir. Tekliflerin kapalı zarfı havi olarak 17/2/1977 günü saat a kat 1 ar Dosya No /Müessese referansımız belirtilmek suretiyle Müescesemİ7 veya istanbul Şubemiz girişlerindeki teklif kutulaıma atılması veya avnı tarihte Müessesemizde bulundurulacak şekilde po? talanrnası pereklidir. Postada vaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. Müessesemiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp teklifler arasından şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir /1-1 Itller Bankasından: 1 Bankamız 1976 programında bulunan elektrik tesisleri için iç piyasadan 2100 ton Al. St. Al. iletken satm alınacaktır. 2 Bu işe ait şartnameler Bankamız Genel Müdürlüğünde «İller Bankası Mensuplan Yardım Demeğinden» ve istanbul'da Kartal/Maltepede Depo ve İkmâl Müdürlüğünden 250, TL. bedel karşılığında temin edilebilir. 3 Teklifler en geç 1/3/1977 günü saat a kadar Bankamızda bulundurulacaktır. 4 Teklifler 2/3/1977 günü saat d» Satmalma Komisyonunda açılacaktır. 5 Postadaki gecikmeler dikkate almmıyacaktır. 6 Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir / 1-1

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Ekim 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30220 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:46/2001. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 7 Aralık, 2001 tarihli birleşiminde kabul olunan, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası Anayasasa nın 94 maddessinin (1)

Detaylı

TANITMA FONU KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA VE HARCAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TANITMA FONU KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA VE HARCAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TANITMA FONU KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA VE HARCAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983 Law 32/1983 Properties of the Treasury About the law Law 32/1983 About the law The law was passed on 20 May 1983 by the Assembly of the Turkish Federated State of Cyprus which operated under the Constitution

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/115 Ref: 4/115

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/115 Ref: 4/115 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2017 Sayı: 2017/115 Ref: 4/115 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı