EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER. Aydın SEYMAN. 25 Ekim 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER. Aydın SEYMAN. 25 Ekim 2011"

Transkript

1 İMKB GELİŞEN EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER Aydın SEYMAN İMKB Başkan Yardımc mcısı 25 Ekim 2011

2 2 ANA BAŞLIKLAR

3 3 ANA BAŞLIKLAR

4 Gelişen en İşletmeler Piyasası nın n (GİP) Kuruluş Amacı Küçük ve orta ölçekli şirketlerin paylarının işlem göreceği şeffaf ve düzenli bir piyasa oluşturmak Sermaye piyasası imkanlarına ve İMKB ye erişimi kolaylaştırmak Yatırımcıların bilgilendirilmesi ve risklerin doğru tanımlanmasının temini için ayrı bir piyasa oluşturmak 4

5 GİP P Listesine Kabul ve İşlem GörmeG rme-i SPK tarafından kayda alınan paylar, İMKB kotasyon şartlarının sayısal kriterlerini sağlayamayan şirketlerin payları, Yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar. 5

6 GİP P Listesine Kabul ve İşlem GörmeG rme-ii Ortakların sahip olduğu payların satışı ve bu payların GİP Listesi ne kabul başvurusu yapılamaz. Payları işlem görecek şirketin bir Piyasa Danışmanı (PD) ile anlaşması bulunması zorunludur. GİP Listesi ne kabul başvurusu şirket ile PD tarafından birlikte yapılır. 6

7 GİP P Listesi ne Kabul ve İşlem Görme G - III Şirket Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıl Sonu Bilançosu 2 PDA 1 Şirketin Hukuki Durumunun Belgelenmesi 3 Şirket Ana Sözleşmesinin Uygun Olması 4 Yeni Pay Alma Hakları Kısıtlanarak İhraç Edilen Paylar 5 8 Belgeler Beyan Taahhütname SPK Kayıt Başvurusu GİP Listesi Kabul Başvurusu 10 Piyasa Danışmanı Borsa Kotu na alınma şartlarına sahip olmamak 6 İnceleme Değerlendirme Hazırlık 7 PD nin Olumlu Raporu 9 7

8 Piyasa Danış ışmanının n (PD) GörevleriG GİP Listesi ne kabul başvurusu öncesinde gerekli hazırlıkların tamamlanmasında şirkete yardımcı olmak. Kabul başvurusunda Borsa ya sunulacak olan belge, beyan ve şirket raporunu hazırlamak. GİP Listesi ne kabul sonrasında şirketin SPK ve Borsa düzenlemelerine uyumunun sağlanmasıiçin danışmanlık hizmeti vermek. PD, görevini yerine getirirken SPK ve Borsa düzenlemelerine uymak, dürüst ve tarafsız olmakla yükümlüdür. 8

9 PD lerin Yetkilendirilmesi PD olabilecek şirket türleri: Yatırım danışmanlığı yetki belgesi veya halka arza aracılık yetki belgesine sahip Aracı Kuruluşlar Yatırım danışmalığı yetki belgesine sahip Portföy Yönetim Şirketleri Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları PD, İMKB Yönetim Kurulu kararıyla yetkilendirilir. Yetki verilen kuruluşlar Piyasa Danışmanı Listesi ne (PDL) alınır. 9

10 Yetkili Piyasa Danış ışmanları (PD) Aracı Kurumlar 17 adet Portföy Yönetim Şirketleri Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Henüz z PD olarak yetkilendirilmiş bir firma bulunmamaktadır. 10

11 Payların n Halka Arzı veya Tahsisli Satışı 11

12 GİP Listesi ne kabul ücreti GİP P Listesi Ücretleri GİP Listesi ne kabul için yapılan her başvuruda başvuruya konu payların nominal tutarıüzerindenalınır (on binde bir). GİP Listesi nde bulunma ücreti Payları GİP Listesi nde bulunan şirketler, payları GİP Listesi nde kaldıkları sürece her yıl GİP Listesi nde bulunma ücreti öderler (GİP Listesi ne kabul ücretinin dörtte biri). İMKB söz konusu ücretleri 2012 yılı sonuna kadar almayacaktır. 12

13 İşlem YöntemleriY Piyasa YapıcılıSürekli Müzayede Tek Fiyat Yöntemi 13

14 14 ANA BAŞLIKLAR

15 KOBİ ler İçin Sunulan Avantajlar-I Payları GİP te işlem görecek olan firmalardan alınan ve resmi tarife ile belirlenmiş İMKB, SPK ve MKK ücretleri, standart ücretlerinin onda biri seviyesine çekilmiştir. Ayrıca İMKB ücretleri 2012 yılı sonuna kadar alınmayacaktır. İMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarında işlem gören şirketler İMKB tarafından tüm sermaye tutarlarıüzerinden ücretlendirilirken, GİP Listesi ücretleri sadece şirketin GİP Listesi nde bulunan paylarının tutarı üzerinden alınmaktadır. 15

16 KOBİ ler İçin Sunulan Avantajlar-II Sadece yılsonu finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması yeterlidir. Ara dönem finansal tabloları için bu şart aranmamaktadır. GİP Yönetmeliği nde başvurunun kabulüiçin nitelik veya niceliğe ilişkin (karlılık, faaliyet süresi, öz sermaye büyüklüğü vb.) bir kriter tanımlanmamıştır. Payları GİP te işlem gören ortaklıklar, Kurul kaydına alındıkları tarihi izleyen üç hesap dönemi boyunca birinci temettü dağıtmayabilir. (Seri IV, No:39) Firmalar, ihraç edilen sermaye piyasası aracının toplam satış bedelinin TL nin altında olması durumunda, SPK ca izahname düzenleme yükümlülüğünden muaf tutulabilirler. (Seri IV, No:39) 16

17 KOBİ ler İçin Sunulan Avantajlar-III Yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulması zorunluluğundan muaf tutulma, SP mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin görevlendirilmesi zorunluluğundan muaf tutulma (Seri IV, No:41). 17

18 KOBİ ler İçin Sunulan Avantajlar-IV SPK, KOSGEB, İMKB ve TSPAKB arasında imzalan işbirliği protokolü, ve bu kapsamda KOSGEB tarafından hazırlanan destek paketi ile, KOSGEB e kayıtlı olan ve GİP te işlem görme kriterlerine sahip olan KOBİ lere halka açılma masraflarının karşılanması için aşağıdaki oran ve tutarlarda geri ödemesiz destek verilecektir. Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%)* Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60, Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20, SPK kurul kaydına alma ücreti İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi ne kabul ücreti Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 10, Aracıkuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10, *%75 lik ödemede %25 lik kısım KOBİ paylarının GİP te işlem görmesinden sonra ödenecektir. 18

19 19 GİP te Mevcut Durum

20 20 ANA BAŞLIKLAR

21 Örnek Şirket GİP ÖNCESİ VE SONRASI XYZ A.Ş. 21

22 XYZ A.Ş.- Sermaye Artırımlar mları 22 * Sermaye artırımlarının tescil tarihi.

23 XYZ A.Ş.Halka.Halka Arz Verileri XYZ A.Ş.- Halka Arz Verileri 23 Birincil Piyasa Tarihi 31 Ocak 2011 Halka Arz Edilen Pay Tutarı(Nominal) Baz Fiyat Birincil Piyasada Gerçekleşen Fiyat (Paylar tavan fiyattan satılmıştır.) Toplanan Fon Miktarı Yatırımcı Sayısı TL 1,85 TL 2,04 TL TL 211 Kişi İkincil Piyasa Başlama Tarihi 4 Şubat 2011 Halka Arz Öncesinde Piyasa Değeri 17 Ekim 2011 İtibarıile Piyasa Değeri TL TL

24 XYZ A.Ş. Yatırım m Kararları Bursa da depo olarak kullanılan eski üretim tesisi artan talep doğrultusunda yeniden devreye alınarak tarihinde üretim yapmaya başlamıştır. Yine artan talep nedeniyle, tarihinde çapraz bağlı polietilen köpük üretim kapasitesini % 30 artıracak $ lık yatırım kararı alınmıştır. T.C.Başbakanlık Hazine MüsteşarlığıTeşvik Uygulama Genel Müdürlüğü nden TL'lik yatırım teşvik belgesi alınmıştır. ( tarih aralığı için) tarihli yatırım kararıdoğrultusunda artırılan kapasitenin tarihinde üretime başlaması sağlanmıştır. 24

25 XYZ A.Ş. Finansal GöstergelerG Söz konusu mali tablolara göre; Aktif büyüklüğüne tarihinde 13,7 milyon TL den tarihinde yaklaşık 22 milyon TL ye yükselmiştir. Bu tarihlerdeki finansal kaldıraçoranlarıda sırasıyla % 61 ve % 39 olarak gerçekleşmişve halka arz sonrasıdaha sağlıklıfinansal bir yapıya kavuşmuştur. Yine tarihli bilançoya göre 0,5 Milyon TL net işletme sermayesi olan şirket, tarihinde yaklaşık 9 Milyon TL net işletme sermayesine sahiptir. 25

26 XYZ A.Ş. Finansal GöstergelerG Şİrket; Halka arz öncesinde bağımsız denetimden geçmiş tarihli mali tablolarına göre TL zarar açıklamışken, Halka arz sonrasında bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolarına göre TL kar açıklamıştır. 26

27 Şirkete yatırım yapan ve ilk günden itibaren elinde tutan yatırımcılar %300 ün üzerinde getiri elde etmiştir. XYZ A.Ş.. ve İMKB 100 Bu süre içerisinde İMKB 100 Endeksi nde %10 un üzerinde düşüş gerçekleşti. 27

28 XYZ A.Ş.. ve Ulusal Pazar Kriterleri GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 XYZ A.Ş. GİP ÖNCESİ XYZ A.Ş. GÜNCEL DURUM Halka Arz Edilen Hisse Senetlerinin Piyasa Değeri Asgari TL Asgari TL Asgari TL Halka Arz Fiyatı1,85 ile hesaplanan TL. 18 Ekim 2011 itibarıile TL Vergi Öncesi Kar Elde Edilmiş Olması Halka arz edilen hisse senetlerinin ödenmişveya çıkarılmış sermayeye oranı Bağımsız Denetimden GeçmişEn Son Mali Tablolardaki Özsermaye Son iki yıldan en az birinde - Asgari TL Son iki yıldan en az birinde Asgari %5 Asgari TL Son 2 yıl Son 2 Yıl Zarar 2011 de kar bekleniyor. Asgari %25 Asgari TL % 50 % TL e göre TL TL Ser.Art. Şirket, şu anda Ulusal Pazar kriterlerinden Grup 3 e ait sadece 1 koşulu yerine getirememektedir. 28 Firma, bu seneyi karla kapatması, hisse senedi piyasa fiyatının düşmemesi ve TL nominal değerli payların halka arzı durumunda Grup 2 deki Ulusal Pazar kriterlerini 2012 de sağlayabilir.

29 TEŞEKK EKKÜRLER Tüm Sorularınız ve Bilgi Almak İçin

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var 0 HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var İMKB / (GİP) Kotasyon Koşulu yok!!! 1 Borsa kotasyon şartlarını henüz taşımayan, gelişme ve

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

İMKB'YE KABUL SÜRECİ

İMKB'YE KABUL SÜRECİ İMKB'YE KABUL SÜRECİ SPK ve İMKB İncelemeleri Şirket hisse senetlerinin halka arzının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvuru yapılması durumunda SPK tarafından şirket nezdinde

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Arz SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Ankara, Şubat 2012 Uyarı: Bu kitapçık tasarruf sahiplerini

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi HİSSE SENEDİ PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER... 2 Madde 1 Amaç... 2 Madde 2 - Kapsam... 2 Madde 3 - Tanımlar... 2 Üyeler arasındaki pay devri, pay iştirak, opsiyon,

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SODA SANAYİİ A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket in Merkez Adresi ve İletişim Bilgileri Şirket Türkiye de kayıtlı olup, iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2 KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom 2013 Volume:48 Number: 2 F nanc

Detaylı

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASALARI ANONİM ŞİRKETİ

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASALARI ANONİM ŞİRKETİ GELİŞEN İŞLETMELER PİYASALARI ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 01.01.2006-31.12.2006 DÖNEMİ GENEL Küçük ve orta ölçekli işletmeler, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz ekonomisinin de dinamik ve sürükleyici

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) III-56.1 PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1) (2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı