Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Tüzüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Tüzüğü"

Transkript

1 Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Tüzüğü Genel Bilgiler Madde 1 Madde 2 Madde 3 Kulübün ismi Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Topluluğu dur. Bilkent IEEE Kulübü IEEE 8. Bölge ye (Region 8) ve Türkiye Şubesi ne bağlı bir öğrenci kolu olarak IEEE çatısı altında, Bilkent Üniversitesi öğrenci kulüplerinden biri olarak da Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi çatısı altında faaliyetlerini sürdürür. Bu anlamda hem uluslararası IEEE meslek örgütüne hem de Öğrenci Konseyi ne bağlıdır. Kulüp aynı zamanda Bilkent IEEE Öğrenci Kolu adıyla anılır. Misyon (Hedef ve Amaçlar) Madde 4 Madde 5 IEEE nin misyonu, elektronik ve bilgi teknolojilerinde ve bilimlerde mühendisliğin yaratma, geliştirme, paylaşma ve bilgiyi uygulama süreçlerini insanlığın ve mesleğin yararı için güçlendirmektir. Bilkent IEEE Kulübü bu misyonu benimser. Kulübün kurulma amaçları şunlardır: a. Bütün mühendislik ve pozitif bilim dallarına ve teknolojiyle ilgilenen herkese hitap eden bir topluluk olmak. b. Üniversite öğrencilerinin, dünyanın en büyük meslek kuruluşu olan IEEE nin olanaklarından yararlanmasını sağlamak. c. Türkiye çapında mühendisliklerin tanıtımını gerçekleştirmek. d. Bilkent Üniversitesinde ve bulunduğu yerel çevrede teknoloji, bilim ve mühendisliğin gelişimini sağlamak. e. Gerçekleştirdiği teknik çalışmalar ile üyelerinin teknik ve akademik anlamda gelişimlerini sağlamak. f. Yurtdışı ve yurtiçi bağlantılarını kullanarak, bulunduğu bölgedeki öğrencileri kariyer olanakları konusunda bilgilendirmek. g. Kulüp üyelerinin akademik ve mesleki alanda gelişimlerine katkıda bulunarak onların bilgi, beceri, deneyim ve donanım kazanmalarına yardımcı olmak. h. Kulüp üyeleri için eğlenceli ve paylaşımcı ortam ve etkinlikler sunarak onların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak. i. Bilkent Üniversitesine, kulübün üye olduğu öğrenci birliklerine, ülkemizdeki ve yurtdışındaki üniversite öğrencilerine olumlu değer katmak.

2 Vizyon (Görüş ve İlkeler) Madde 6 Bilkent IEEE Kulübü nün ilkeleri şunlardır: a. Katılımcılık: Bütün üyelerin katkıda bulunabileceği, dikey hiyerarşiye gereğinden fazla ağırlık vermeyen bir yapıyı ifade eder. b. Yenilikçilik: Yaptığı bütün etkinlik ve projelerde bir yenilik arayışı içinde olmayı ve ortaya çıkardığı her ürüne bir orijinallik katmayı ifade eder. c. Eşitlik: Kulüp içinde çalışan bütün gönüllülerin eşit haklara sahip olduğu ve saygı gördüğü bir yapıyı ifade eder. d. Paylaşımcılık: Yapılan bütün çalışmaların kulüp üyelerinin tamamı ve Bilkent Üniversitesi genelinin erişimine açık olduğu, ortaya çıkarılan ürünlerin paylaşılması konusunda herhangi bir bencillik gütmeyen bir anlayışı ifade eder. e. Şeffaflık: Bütün toplantı ve görüşmelerin raporlandığı, tutanakların kulüp üyelerinin erişimine açık olduğu, kurumsal dokümanların oluşturulması ve kurumsal anlaşmaların yürütülmesinde herhangi bir gizlilik güdülmeyen bir yapıyı ifade eder. f. Gönüllülük: Bütün üyelerin kendi istekleriyle içinde bulundukları bir yapılanmayı ifade eder. g. Sorumluluk: Bütün üyelerin bir şekilde sorumluluk aldığı ve kendisini büyük bir bütünün özverili bir parçası olarak gördüğü bir yapılanmayı ifade eder. Üyelik Madde 7 Teknolojiye ilgi duyan, kendini akademik, teknik ve sosyal alanda geliştirmek isteyen ve Bilkent Üniversitesi öğrencisi olan herkes kulübe üye olabilir. İdari Yapılanma Madde 8 Madde 9 Madde 10 Bilkent IEEE Öğrenci Kolu yapılanmasında bir yönetim kurulu ve bir idari kurul mevcuttur. Yönetim kurulu ve idari kurul birlikte Genel Kurul olarak anılır. Kulüp etkinlikleri komiteler ve etkinlik/proje grupları ile yürütülür. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu bünyesindeki komiteler ve etkinlik/proje grupları şunlardır: a. Robotik ve Otomasyon Topluluğu: Elektrik-elektronik projeleri, teknik atölyeler, seminer ve geziler gerçekleştirir. Robot çalışmalarını yürütür (örn. Çizgi izleyen robot, sumo robot).

3 b. Tasarım Komitesi: Kulübün tanıtım stratejilerini belirler ve tanıtım materyallerini hazırlar. c. Kurumsal İlişkiler Komitesi: Kurumsal ortaklık ve sponsorluk ilişkilerini yürütür, izlenecek kurumsal stratejileri belirler. Cebit gezisinin organizasyonundan d. WIE (Woman In Engineering) Komitesi: Mühendislik alanındaki kadınların desteklenmesiyle ilgili çalışmalar yürütür. İş te Kadın panellerinden e. Kariyer ve Staj Planlama Komitesi: Kariyer gelişimine yönelik etkinlikler yürütür, staj imkanlarını arttırmak ve duyurmak için çalışır. GRC (Graduate Research Conference) etkinliğinin düzenlenmesinden f. Computer Society (Bilgisayar Topluluğu): Komite başkanı IEEE nin alt kolu olan Computer Society başkanlığını yürütür. Bu komitenin başkanı gerçekleştirilen etkinliklerin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden Komitenin amacı bilişim teknolojileri ile ilgili eğitimler ve seminerler gerçekleştirmektir. g. Tanıtım ve Reklam ve Halkla İlişkiler Komitesi: Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nu ve IEEE yi yazılı, görsel ve sosyal medyada tanıtmakla yükümlüdür. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nun oryantasyon sırasında yaptığı faaliyetlerden IEEE üyelikleri için açılacak standlarla ilgilenir. Usta-çırak projesini yürütür. h. Sosyal Organizasyonlar Komitesi: Üyelerin sosyal yönden kaynaşmasını sağlayacak olan faaliyetler gerçekleştirir. i. WebTeam (Web Takımı): İnternet siteleri ve mail gruplarını denetler, güncel tutar ve düzenler. j. Teknoloji101 Koordinatörlüğü: Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nun düzenli olarak yayınladığı Teknoloji101 e-dergisinin editörlüğünü üstlenir. Teknoloji101 e düzenli olarak yazı yazabilecek kişileri bulmakla yükümlüdür. k. Üniversiteye Doğru Koordinatörlüğü: Türkiye'nin farklı şehirlerindeki liselerden gelen öğrencilere mühendisliği tanıtmayı amaçlayan Üniversiteye Doğru etkinliğinden Yönetim Kurulu Madde 11 Madde 12 Madde 13 Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu; Başkan, 2 adet Başkan Yardımcısı, Sekreter, Saymandan oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, IEEE resmî üyesi olmak zorundadır. Yönetim Kurulu Başkanı nın görevleri şunlardır:

4 a. IEEE Merkezi, 8. Bölge ve Türkiye Şubesi yönetimlerine direk bağlı olup mercilere karşı Bilkent IEEE Öğrenci Kolu'nu resmî olarak temsil eden kişidir. b. Akademik danışman ve Öğrenci Konseyi'ne kol hakkında gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. c. Bağlı olunan birimlere düzenli olarak raporlama yapar. d. Kol bazında alınan kararlarda son söz yetkisine sahiptir. e. Kol adına yapılacak önemli yazışmalarda (dilekçe vb.) imzası gerekmektedir. Madde 14 Madde 15 Yönetim Kurulu Başkanı nın görev süresi 1 yıl ile sınırlıdır. Başkan yardımcılarının görevleri şunlardır: a. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının birincil görevi Yönetim Kurulu adına Komite ve Etkinlik/Proje Koordinatörlerini düzenlemek ve denetlemektir. b. Yönetim Kurulu Başkanı nın olmadığı durumlarda bütün yetki ve görevlerini üstlenerek eş başkanlık yapar. c. Komite ve Etkinlik/Proje Koordinatörlerinin görev takibini yapmak ve onlara kılavuzluk etmekle yükümlüdür. d. Etkinliklerin birebir koordinasyonundan e. Yönetim Kurulu Sekreteri ve Saymanı ile beraber başvurulacak ödüllere başvurur. Madde 16 Sekreterin görevleri şunlardır: a. Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını tutar. b. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu'nun IEEE'ye göndereceği yıllık plan ve yıllık raporunun hazırlanarak uygun tarihlerde ilgililere gönderilmesinden c. Etkinlik arşivlerinin oluşturulmasından, saklanmasından ve paylaşımının takip edilmesinden Koordinatörlerin düzenledikleri etkinlikleri raporlamasını ister, bunları bir arşiv haline getirir. d. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu ile ilgili bütün resmi yazışmaları yapmaktan e. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu'nun bütün resmi evrakının takibinden ve saklanmasından f. Etkinlik takvimlerini tutanak halinde tutar. g. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu'nun Bilkent Üniversitesi ile olan yazışma ve benzeri işlerinden Madde 17 Saymanın görevleri şunlardır:

5 a. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nun banka hesaplarının, gelir ve giderlerinin takibinden b. Kurumsal Koordinatör ile birlikte çalışarak sponsorluk gelirlerinin yazılı hale getirilip Yönetim Kurulu nun bilgisine sunulmasını sağlar. c. Üyelik gelirlerinin uygun banka hesaplarına yatması konusunda Halkla İlişkiler Koordinatörü ile birlikte çalışır. d. Harcamaları haftalık fatura ve fişlerle toparlayıp, öğrenci konseyinden her hafta tahsilâtından e. Uluslararası IEEE üyeliklerinin gerçekleştirilmesini ve yenilenmesini sağlar. Bu işlem sırasındaki para akışından Madde 18 Madde 19 Madde 20 Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına kulüp başkanı ya da başkanın atadığı kişi başkanlık eder. Yönetim Kurulu, kararlarından ve icraatlarından dolayı Genel Kurul a karşı Yönetim Kurulu kendi yapılanmasını Genel Kurul un oyuna sunmadan değiştirme hakkında sahiptir. Bunun için Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının üçte ikisinin (salt çoğunluk) onayı gerekmektedir. İdari Kurul Madde 21 Madde 22 İdari Kurul üyeleri, IEEE resmî üyesi olmak zorundadır. Robotik ve Otomasyon Topluluğu Başkanı nın görevleri şunlardır: a. Bilkent Üniversitesi Yönetimi, IEEE Türkiye Şubesi ve Bilkent IEEE Yönetim Kurulu na karşı Teknik Komite nin çalışmalarını temsil eder. b. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu tarafından tasarlanan ve üretilen bütün teknik projeleri denetler, destekler ve tanıtır. c. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu için yeni teknik proje sahaları oluşturur, bu konuda araştırmalar yapar. d. Teknik geziler ve atölye çalışmaları için gerekli iletişimi sağlar, ayarlamaları yapar. e. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nun senelik teknik takviminin çıkarılmasını sağlar, bu süreçte teknik içerikli katılınacak olan etkinlikleri önceden belirler. f. Teknik Komite çalışanlarını IEEE çatısı altında gerçekleştirilen proje ve teknik içerikli etkinliklerden haberdar eder. Madde 23 Tasarım Koordinatörü nün görevleri şunlardır:

6 a. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nun bütün görsel tanıtım materyallerinin tasarlanmasından (afiş, broşür, logo, branda gibi) b. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Web sitesi için gerçekleştirilecek görsel materyallerin tasarımından c. Etkinlik web sitelerinin görsellerinden d. Tasarım teknolojileri ile ilgili eğitimler vermekle yükümlüdür. Madde 24 Kurumsal İlişkiler Koordinatörü nün görevleri şunlardır: a. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nun kurumsal ilişkilerinin düzenlenip denetlenmesinden, ortaklık ve sponsorluk anlaşmalarının takibinden b. Sponsorluk gelirlerinin raporlanması konusunda Sayman ile birlikte çalışır. c. Kurumsal tanıtım ve teklif dokümanlarının etkinlik koordinatörleriyle birlikte hazırlanmasından d. Kolun sene içindeki kurumsal stratejisini belirler. Yaptığı araştırmalardan elde ettiği verilere dayanarak hangi sektörlere yönelinmesi gerektiğini ve hangi firmaların Bilkent IEEE Öğrenci Kolu na uygun servis ve olanakları olduğunu ortaya çıkarır. e. Kol kontaklarını genişletip güçlendirmeye çalışır. f. Kendinden sonraki yönetimlere ışık tutmak üzere bir kurumsal kontak veritabanı oluşturur ya da böyle bir veritabanı varsa düzenli olarak günceller. g. Bilkent Üniversitesi Güz dönemi başlamadan etkinlik koordinatörleriyle birlikte sponsorluk ve etkinlik tanıtım dosyaları hazırlar. h. Sponsorluk gezilerinin düzenlenmesinden i. Koordinatörlerin desteğiyle etkinlik sponsorluklarını ayarlamakla yükümlüdür. Madde 25 WIE (Women in Engineering) Koordinatörü nün görevleri şunlardır: a. İş te Kadın panellerinin organize edilmesinden sorumlu kişidir. b. Okul genelinde düzenlenen paneller, söyleşiler ve sunumlarla kızların mühendislik alanına olan ilgisini arttırır. c. Özellikle Üniversiteye Doğru gibi üniversite öncesi etkinliklerde yer alır ve liselerde düzenlenen seminerlerde kız öğrencileri mühendisliğe özendirir. d. Üniversite dışında Mühendislik alanındaki başarılı kadın mühendislerle röportajlar gerçekleştirip, okul geneline duyurulan Teknoloji-101 e-bültenine içerik sağlar. e. Komitenin işleyişine ve ihtiyacına göre komite yapılanmasını oluşturur düzenler.

7 Madde 26 Üniversiteye Doğru Koordinatörü nün görevleri şunlardır: a. Üniversiteye Doğru organizasyonunun genel koordinasyonundan b. Üniversiteye Doğru ekibinin oluşturulmasından ve takibinden Madde 27 Webmaster ın görevleri şunlardır: a. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nun ve kol tarafından düzenlenen etkinliklerin internet sitelerinin tasarımını yapar, yazılımlarını oluşturur. b. Ulusal ve uluslar arası düzeydeki internet sitesi yarışmalarına katılım sağlar. c. İnternet sitelerinin güncel tutulmasından d. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu tarafından kullanılan bütün e-posta gruplarının kontrolünden, güncellenmesinden ve oluşturulmasından e. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nun internet üzerindeki altyapısını sağlamlaştırmak için yeni fikirler geliştirir, fırsatların tanıtımlarını yapar. Madde 28 Tanıtım, Reklam ve Halkla İlişkiler Koordinatörü nün görevleri şunlardır: a. Yazılı (Bilnews vb), görsel ve sosyal medyada (Facebook, Twitter gibi) etkinliklerin duyurulması ve tanıtılmasından b. Sosyal ağlar üzerinden (SBTR, ITKK, BAIS, Üniaktivite vb.) etkinliklerin duyurulması ve takibinden c. Etkinliklerin tanıtımlarının ve reklamlarının gerçekleştirilmesinden d. Etkinliklerin basın bültenlerinin hazırlanmasından e. Basın-yayın kuruluşlarıyla sürekli irtibat halindedir. f. Etkinlik görsellerinin basılıp, hazır hale getirilmesinden g. Kurumsal İlişkiler Koordinatörü ile birlikte çalışarak kolun İletişim Sponsorlarını belirler. h. Tasarım Komitesi ve Halkla İlişkiler Koordinatörü ile birlikte çalışarak kolun tanıtım ve reklam politikasını belirler. i. IEEE'nin ve Bilkent IEEE'nin geniş kitlelere tanıtılması için çalışmalar yürütür. j. Usta - Çırak Projesi, oryantasyon ve stant organizasyonundan k. Uluslar arası IEEE üyeliğinin tanıtımından Ayrıca üye olmak isteyen kişilerin bilgilerinin alınması ve saymana iletilmesi sürecini takip etmekle yükümlüdür.

8 Madde 29 Kariyer ve Staj Komitesi Koordinatörü nün görevleri şunlardır: a. Kariyer yönlendirme konulu seminerler düzenleyerek Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin kariyer konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunur. b. Bu konuda araştırmalar yapar ve e-posta yoluyla Bilkent IEEE Öğrenci Kolu üyelerine kariyer ve staj fırsatları hakkında düzenli bilgilendirme yapar. c. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu tarafından yapılması planlanan bütün kariyer odaklı etkinlikleri koordine eder. Gelenekselleşmiş olan Kariyer Forum etkinliğini yürütür. d. GRC (Graduate Research Conference) ekibinin oluşturulmasından ve etkinliğinin gerçekleştirilmesinden e. GRC için Elektrik-Elektronik Bölümü ile iletişime geçecek kişidir. f. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu için bir CV veritabanı oluşturur, var olan veritabanını günceller ve bu veritabanını uygun şirketlerle belirli koşullar altında paylaşarak kol üyeleri için staj ve iş imkanları yaratmaya çalışır. Madde 30 Sosyal Organizasyonlar Koordinatörü nün görevleri şunlardır: a. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu aktif kadrosu içindeki kaynaşmayı, kolun Bilkent Üniversitesi genelinde tanıtımını ve çevre kollarla olan ilişkilerini geliştirmesini sağlayacak sosyal etkinlikler düzenlemekle yükümlüdür. b. Sene içinde en az 5 sosyal etkinlik düzenlemesi gerekmektedir. c. Sosyal sorumluluk projelerinden d. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nun diğer öğrenci kulüpleriyle yakın ilişkiler kurmasını sağlamak için düzenlenebilecek olan etkinlikleri belirler. e. Yeni ve yaratıcı sosyal etkinlik fikirleri geliştirir. Madde 31 Computer Society Başkanı nın görevleri şunlardır: a. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu'nun alt grubu olan Computer Society'nin başkanlığını yürütür. b. Computer Society Yönetim Kurulu ndan sorumlu kişidir. c. Bilişim teknolojileri ile ilgili seminerler ve eğitimler düzenlemekle yükümlüdür. d. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu'na etkinlikler hakkında raporlama gerçekleştirir. Madde 32 Teknoloji101 Koordinatörü nün görevleri şunlardır: a. Teknoloji101 e-dergisinin güncel tutulmasından sorumlu kişidir.

9 b. Teknoloji101 ekibinin oluşturulmasından ve bu ekibin koordinasyonundan c. Teknoloji101 görevlilerin denetlenmesini ve tecrübe aktarımı ile bu kişilerin deneyim edinmesini sağlamaktır. Kullandığı İletişim Platformları: Madde 33 Madde 34 Madde 35 Madde 36 Bilkent IEEE Kulübü nün internet sitesi ieee.bilkent.edu.tr dir. Genel Kurul un gerekli gördüğü hallerde diğer internet adresleri de buraya yönlendirilebilir. Kulüp aşağıdaki e-posta gruplarını kullanır: (Genel duyuru grubu) (Genel Kurul) (Üniversiteye Doğru ekibi, ## etkinliğin yapılacağı yılı ifade etmektedir.) (Computer Society) (Women In Engineering komitesi) (Teknoloji101 ekibi) (WebTeam) E-posta grupları, grup üyelerinin her türlü konuda internet üzerinden bilgi ve görüş alışverişi yapabilecekleri, iletişim portallarıdır. Özel olarak, Madde 8'de belirtilen Genel Kurul mail grubu yalnızca Genel Kurul üyelerine ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen kişilere açıktır. Gerekli görülen hallerde etkinlik ve projeler için ayrı mail grupları açılabilir. Bu grupların moderatörlüğünü ilgili etkinlik/proje koordinatörü ve/veya Yönetim Kurulu ndan bir kişi üstlenir. Genel Seçimler Madde 37 Madde 38 Genel seçimler, Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Seçim Yönetmeliği ne uygun olarak gerçekleştirilir. Her sene yapılan genel seçimlerle yeni Genel Kurul, Genel Kurul un işlevlerini oy çokluğuyla devralır. Görev Değişiklikleri Madde 39 Herhangi bir etkinlik, proje koordinatörünün veya Genel Kurul üyesinin görevini bırakması halinde yerine Genel Kurul içerisinde

10 oylama yolu ile bir dahaki seçim dönemine kadar bir görevli seçilir. Görevlinin Genel Kurul üyesi olması zorunlu değildir. Madde 40 Bir Genel Kurul üyesi tüzükte tanımlanan görevlerini yerine getirmediğinde Genel Kurul içerisinde güven oylaması yapılır. Genel Kurul içinden biri görevini yapmayan kişi hakkında güven oylaması önergesini başkan ve başkan yardımcılarına sunar. Başkan ve başkan yardımcıları durumu kendi içerisinde görüşüp kabul ederse görevini yapmayan Genel Kurul üyesi, Genel Kurul un güvenoyuna tabi tutulur. Oylamada oy çoğunluğu tarafından yetersiz bulunan Genel Kurul üyesinden yazılı mazeret alınır. Aynı durum tekrarlanırsa, yetersiz bulunan Genel Kurul üyesinin görevi bıraktığı varsayılarak Madde 39 uygulamaya konulur. Üyelikler Madde 41 Bilkent IEEE Öğrenci Kolu tarafından belirli bir akademik yıl içerisinde düzenlenen etkinlik ve toplantıların en az ikisine katılmış ve en az bir etkinlikte görev almış olan Bilkent Üniversitesi öğrencisi o yılın aktif kulüp üyesi olarak anılır. Bütçe Madde 42 Kulübün bütçesi a. Öğrenci Konseyi nin verdiği bütçeden b. Sponsorluk gelirlerinden oluşur. Tüzük ve Seçim Yönetmeliği Madde 43 Madde 44 Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Tüzüğü ve Seçim Yönetmeliği, akademik yılın sonunda, görevini tamamlamakta olan Genel Kurul tarafından düzenlenebilir. Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Tüzüğü ve/veya Seçim Yönetmeliği'nin ne yapılması gerektiğini açıkça belirtmediği hâllerde; Yönetim Kurulu başkanı, kolun menfaatini ve geçmiş uygulamaları göz önünde bulundurarak, karar verme yetkisine sahiptir. İletişim adresleri: Adres: Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EE Bilkent / ANKARA

11 Telefon: Belgegeçer (Faks) : E-Posta: Bu tüzük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

12 Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Seçim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Madde 2 Bu yönetmeliğin amacı, Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nun sağlıklı seçim süreçleri yaşamasını ve seçimlerde göreve getirilecek olan kişilerin bir demokrasi ortamında belirlenmesini sağlamaktır. Bu yönetmelik Bilkent IEEE Öğrenci Kolu'nun mevcut akademik yıldaki aktif üyelerini kapsar. Genel Hükümler Madde 3 Madde 4 Madde 5 Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Tüzüğü nde listelenen Genel Kurul pozisyonlarına genel seçimler ile görevliler getirilir. Görevlendirmelerde kişilerin gönüllülüğü esastır. Hiç kimse bir göreve zorla getirilemez. Bir kişi aynı yıl içinde Bilkent IEEE İdari ve Yönetim Kurulu yapılanmasında birden fazla göreve adaylığını koyamaz. Seçim Komitesi Madde 6 Madde 7 Madde 8 Seçim Komitesi seçim uygulamalarını düzenler ve denetler. Seçim Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Kurul içerisinden seçime girmeyecek 2 kişiden oluşur. Görevleri, seçim sürecinin tarafsız olarak başarı ile sonlandırılması ve adayların davranışlarının kontrol altına alınmasıdır. Eğer bir aday kulübe zarar verecek açıklamalarda bulunursa adaylığı Seçim Kurulu tarafından gözden geçirilebilecektir. Seçim Komitesi Başkanı, bir sonraki akademik yılda herhangi bir göreve aday olmayacağını açıklaması durumunda Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Aksi takdirde Yönetim Kurulu ve İdari Kurul kendi içinden bir sonraki sene herhangi bir göreve adaylığını koymayacak birini Seçim Komitesi Başkanı olarak göreve getirir.

13 Seçim Takvimi Madde 9 Madde 10 Madde 11 Bilkent IEEE Genel Seçimleri yılda bir kere Nisan veya Mayıs ayı içerisinde gerçekleşir. Tam seçim tarihi Seçim Komitesi tarafından belirlenir. Adaylıklar seçim tarihinden en az bir (1) hafta önce başlayıp en fazla dört (4) gün önce biter. Adaylar ve Adaylıklar Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde 15 Madde 16 Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Sayman adaylığı için bir önceki dönemin Yönetim Kurulu üyesi olma şartı aranır. Yalnızca Sayman adaylığı seçim tarihinden daha önce Genel Kurul a sunulur. Eğer Genel Kurul içerisinden bir aday çıkmazsa normal seçim prosedürü uygulanır ve yeni Sayman ın belirlenmesi için bir önceki dönemin Genel Kurulu nda üye olma şartı kaldırılır. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı ve Saymanlığı dışında kalan pozisyonlara aday olabilmek için Bilkent IEEE Öğrenci Kolu nda aktif üye olarak çalışma ve IEEE üyesi olma şartı aranır. Aktif üyeliğin detayları "Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Tüzüğü"nde belirtilmiştir. Adaylar başvurularını Seçim Komitesi ne yazılı olarak yaparlar. Niyet yazılarını değerlendiren Seçim Komitesi, adaylığında herhangi bir sakınca görmediği üyelerin adaylıklarını duyurur. Adaylığı kabul edilen üyeler seçim öncesi yapılacak olan toplantı sırasında kol üyelerine 5-10 dakikalık bir sunum yapmak zorundadırlar. Bu sunumu yapamayacak olan adaylar, toplantıdan önce Seçim Komitesi'ne yazılı olarak mazeret bildirmelidir. Aksi takdirde Seçim Komitesi adayın adaylığını iptal edebilir. Adaylığı kabul edilen üyelerin niyet yazıları kolun seçim web sayfasında adaylık süreci bitiminden itibaren yer alır. Adayı bulunmayan veya var olan adayların seçim koşullarını sağlamadığı görevler boş bırakılır. Göreve gelecek kişiler gereğine göre ileri bir tarihte seçim ile veya gelecek senenin Genel Kurulu tarafından atama ile belirlenir. Seçmenler Madde 17 Bir kişinin seçmen sayılması için gerekli koşul; kişinin mevcut akademik yılda, Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Tüzüğü'nde belirtilen aktif üyelik koşullarını sağlamasıdır. Bu madde herkes için geçerlidir.

14 Madde 18 Seçmen listesinin ilk hali seçimlerden en geç yedi (7) gün önce Seçim Komitesi tarafından duyurulur. Liste, Seçim Komitesi yetkilileri haricinde kimse tarafından değiştirilemez. Seçmen listesi için son düzeltme tarihi Seçim Komitesi tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra yapılan düzeltmeler geçersiz sayılır. Seçim Süreci Madde 19 Madde 20 Madde 21 Madde 22 Madde 23 Madde 24 Madde 25 Madde 26 Madde 27 Madde 28 Seçimler, Seçim Komitesi tarafından belirlenen tarihlerde tüm gün boyunca sürer. Bu süreler Seçim Komitesi nin kararıyla değiştirilebilir. Amaç, seçmenlerin tam katılımını sağlamaktır. Seçim süresince salonda en az bir (1) Seçim Komitesi yetkilisinin bulunması gerekir. Seçimlerde gizli oylama yöntemi kullanılır. Oylama yapan hiçbir seçmenin etrafında kalabalık oluşturulamaz. Seçmenler oy kullanırken salonda bulunan Seçim Komitesi yetkilisine kimliklerini gösterip imza atarlar. Her seçmen bir kez ve kendi adına oy kullanabilir. Oy pusulalarına işaretlemeler tükenmez ya da pilot kalem ile yapılır. Seçim süresince doldurulan oy pusulaları seçim gününün sonuna kadar kapalı bir şekilde Seçim Komitesi yetkililerinde kalır. Oyların sayımını Seçim Komitesi yapar. Sonuçlar seçimlerin bitmesinden sonra en çok üç (3) gün içinde duyrulur. Seçim sonunda, toplanan seçmen imzaları ve yeni Yönetim Kurulu listesi Öğrenci Konseyi ne teslim edilir. Bir göreve aday olan kişilerin arasından en çok evet oyu alan aday o göreve seçilir. Bir adayın diğerine karşı evet oyu çokluğu sağlayamaması durumunda en az hayır oyu alan seçilir. Eşitlik durumunda o görev için seçim tekrarlanır. Herhangi bir pozisyona aday olan bir kişinin o pozisyona seçilebilmesi için oyların çoğunluğunu alması gereklidir. Oyların %50 sinden fazlasını alamayan bir aday o pozisyona seçilemez.

15 İtirazlar Madde 29 Seçim sonuçlarına itirazlar sonuçların açıklanmasından sonra en çok üç (3) gün içinde Seçim Komitesi ne yazılı olarak yapılır. Görev Teslimi Madde 30 Madde 31 Eğer seçim sonuçlarına herhangi bir itiraz yoksa veya itirazlar hakkında Seçim Komitesi tarafından gerekli görülen işlemler yapılmış ve tamamlanmışsa yeni görevliler o seneki İdari Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte çalışmaya başlarlar. Görev devir teslimi Üniversiteye Doğru etkinliğinin bitiminin ardından gerçekleşir. Resmi olarak görevlerini teslim alan kişilerin devir teslim töreni uygun olan bir tarihte temsili olarak gerçekleştirilir. Yürütme ve Yürürlük Madde 32 Bu yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girer ve Bilkent IEEE Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu yönetmelik tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI

DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI 2015-2016 DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI YK: Yönetim Kurulu IK: İdari Kurul Yönetim Kurulu Görev Tanımları Yönetim Kurulu Yapısı Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı

Detaylı

IEEE Bilkent Öğrenci Kolu Tüzüğü

IEEE Bilkent Öğrenci Kolu Tüzüğü Genel Bilgiler IEEE Bilkent Öğrenci Kolu Tüzüğü Madde 1 Madde 2 Kulübün ismi IEEE Bilkent Öğrenci Kolu Topluluğu dur. IEEE Bilkent Kulübü IEEE 8. Bölge ye (Region 8) ve Türkiye Şubesi ne bağlı bir öğrenci

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ MADDE-1 Kulübün İsmi, Logosu ve Adresi a. Kulübün ismi Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Kulübü ve kısa

Detaylı

Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I

Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Danışma Kurulu (İVU) Danışma Kurulu olacaktır. Danışma Kurulu, bundan sonra İVU Danışma

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. İsim İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK KULÜBÜ - İTÜHAVK 2. Amaç Kulübün amacı İTÜ bünyesinde yamaç paraşütü sporu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 1. Çalışma Grupları, TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; YTÜ ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Kuruluş Bu tüzük T.C. İstanbul Arel Üniversitesi nde planlı ve programlı çalışma yapmak üzere bir araya gelen öğrenciler tarafından

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İstanbul Arel Üniversitesi ÖĞRENCİ KULÜPLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Madde 1: KURULUŞ İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri kuruluş ve çalışma esasları hükümlerini temel

Detaylı

İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu Tüzüğü

İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu Tüzüğü İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu Tüzüğü 1 - PLATFORMUN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Platformun adı İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu dur. Merkezi İstanbul dur. 2- PLATFORMUN AMACI VE ÇALIŞMA

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) Türkiye Öğrenci Aktiviteleri Komitesi Yönetmeliği

Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) Türkiye Öğrenci Aktiviteleri Komitesi Yönetmeliği Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) Türkiye Öğrenci Aktiviteleri Komitesi Yönetmeliği A. KOMİTENİN ADI ve BAĞLI OLDUĞU KURULUŞ 1. Komite, IEEE nin Türkiye Şubesi ne bağlı olup Türkiye

Detaylı

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar.

Kapsam Madde 2- Yönergede öngörülen esaslar, İzmir Üniversite sinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsar. İZMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde

Detaylı

Mobil Günler Nedir? ----------------------------------------------------------------- 3

Mobil Günler Nedir? ----------------------------------------------------------------- 3 İÇİNDEKİLER Mobil Günler Nedir? ----------------------------------------------------------------- 3 Etkinliği Düzenleyen IEEE Nedir? -------------------------------------------------------------------

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel olarak değerlendirmelerini

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı)

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

Üniversiteye Doğru 17

Üniversiteye Doğru 17 Üniversiteye Doğru 17 Etkinlik Tanıtım Dosyası universiteyedogru.org Önsöz Biz, yani IEEE Bilkent Öğrenci Kolu, Bilkent bünyesinde öğrenci konseyine bağlı olarak faaliyet gösteren kulüplerden biriyiz.

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu Yönergesi

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu Yönergesi Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu Yönergesi AMAÇ Madde 1. Boğaziçi Üniversitesi ndeki demokratik yönetim geleneğinin öğrenciler arasında yerleştirilmesi; öğrenci talep ve tepkilerinin Üniversite

Detaylı

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi

ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi ODTÜ KKK Öğrenci Temsilcileri Konseyi Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amaçları aşağıda belirtilmiştir. a) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yalova Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine Katılan Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluklarını Tanımlayan Yönerge Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ KOORDİNATOR Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü e-posta: bahattin.karagozoglu@medeniyet.edu.tr

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Tunceli Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TEMİZ İNSAN TEMİZ ÇEVRE TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN AMACI MADDE 1- AMAÇ 1- Ekolojik dengenin korunması amacı ile içinde bulunduğumuz çevreye ve burada yaşayan bütün canlı varlıklara

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ROBOT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ROBOT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ROBOT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 ÜYELİK... 6 KULÜBÜN ORGANLARI... 8 DİSİPLİN İŞLEMLERİ... 13 GELİR KAYNAKLARI, HARCAMALAR VE HESAP İŞLERİ... 15 ROBOT KULÜBÜ ÜYELİK

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönerge, Karabük Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KLÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ Kapsam: Madde 1- Bu Yönerge; Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu nun oluşumunu, amacını, görevlerini, üyelerin görev dağılımını,

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme,

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir. TÜBİTAK POPÜLER BİLİM YAYINLARI MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi lisans ve lisansüstü programlarına

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ VE KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kapsam ve Amaç Madde 1- Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında

Detaylı

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci BAŞVURU Öğrenciler Kurmak istedikleri topluluğa ait belgeleri teslim ederler. 1-Tüzük 2-Üye isim Listesi 3-Üyeler 4-Geçici Yönetim Kurulu Listesi 5- Danışman

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, Ordu Üniversitesi adresli bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Ordu Üniversitesi Açık Erişim Sistemi nde depolanarak bilim

Detaylı