TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2015 (SAYI: 34)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2015 (SAYI: 34)"

Transkript

1 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2015 (SAYI: 34) (Temmuz 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ekim 2015 tarihli Haber Bülteni ile açıklanmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde söz konusu veriler kapsamında işgücü piyasasında ön plana çıkan gelişmeler, ana başlıklar halinde özetlenecektir. İkinci bölümde, işgücü piyasasında Temmuz 2015 sonrası dönemdeki güncel gelişmelerin görülebilmesi amacıyla Türkiye İş Kurumu nun (İŞKUR) açıkladığı işsizlik ödeneğine başvuranların sayısındaki gelişmeler ile reel kesimin ve tüketicilerin anketlerden elde edilen istihdama yönelik beklentilerinden yararlanılacaktır. Üçüncü bölümde ise Genel Değerlendirme yapılmıştır. I. İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUM VE GELİŞMELER ( 2015 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: Son bir yılda Türkiye de 15 yaş ve üzerindeki nüfus 870 bin kişi artmış; 165 bin kişi çeşitli nedenlerle işgücü piyasasının dışında kalanlar arasından ayrılarak işgücü piyasasına dahil olmuştur. Böylece işgücü artışı 1 milyon 35 bin kişi olmuştur (Grafik 1) Temmuz döneminde 1 milyon 758 bin kişi olan işgücü artışı bir yılda %41,1 oranında küçülmüştür. Yıllık işgücü artışı Ocak 2015 te 1 milyon 452 bin kişi olmuştu. İşgücü içinde istihdam edilenler 932 bin kişi; işsiz sayısı 103 bin kişi artmıştır. 100% Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim (Temmuz 2015 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; bin kişi) 80% 60% 40% 20% 0% -20% Çalışma Çağındaki Nüfus (870) İstihdam (932) İşsiz (103) İDO (*) (-165) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı (*) İşgücüne dahil olmayanlar.

2 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK 2 b. İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI: İşgücüne katılma oranı Temmuz 2015 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak %51,3 ten %52,4 e çıkmıştır. Artışta 1,6 puanla kadınların etkili olduğu anlaşılmaktadır. Oran, erkeklerde %72,8; kadınlarda %32,4 tür (Grafik 2, Tablo 1). İşgücüne katılma oranı Temmuz 2015 itibariyle yaş toplamında %45,8; genç erkeklerde %59,5 ve genç kadınlarda %32 dir. İşgücüne katılma eğilimi gençlerde de çok yüksektir; oranda 1,7 puan artış vardır. Genç kadınlarda bu artış 2,4 puana çıkmaktadır. Grafik 2 İşgücüne Katılma Oranı Ocak-Temmuz Dönemi 2014 ve 2015 (Yüzde) 80,0 60,0 40,0 71,1 71,4 50,3 51,1 29,9 31,3 20,0 0, Toplam Erkek Kadın 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 48,3 47,4 Grafik 3 İşgücüne Katılma Oranının Seyri Ocak 2012-Temmuz ,1 48,3 51,3 50,4 52,4 51,5 Mevsim Etkisinden Arındırılmamış Mevsim Etkisinden Arındırılmış Oran, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre incelendiğinde, bir dönem önceye (Haziran 2015 e) göre 0,1 puan arttığı görülmektedir (Grafik 3). Nisan dan itibaren zayıf bir artış eğilimi dikkati çekmektedir. Bir yıl önce işgücü piyasasında bulunmayan 215 bin iş aramayan ancak bulduğu takdirde çalışmaya hazır olan kişi, 118 bin ev kadını, 92 bin çalışamaz halde olan kişi, 20 bin mevsimlik çalışan çalışma talebiyle iş aramaya başlamıştır. Buna karşılık, 295 bin emekli, 84 bin iş bulma ümidi olmayan kişi ve bin öğrenci işgücü piyasasının dışına çıkmıştır. TÜİK in içeriğini açıklamadığı Diğer kategorisinde 99 bin kişilik azalış olmuştur.

3 3 Tablo.1 İşgücü Piyasasında Gelişmeler (Nüfus Grupları İtibariyle) Türkiye Erkek Kadın Genç Nüfus (15-24) (Temmuz 2015 itibariyle) Bin Kişi Değişim (*) Bin Kişi Değişim (*) Bin Kişi Değişim (*) Bin Kişi Değişim (*) 15 + Yaş Nüfus İşgücü Toplam İstihdam Zamana Bağlı Eksik İstihdam Yetersiz İstihdam Tam Zamanlı İstihdam İşsizler İşgücüne Dahil Olmayanlar İş Bulma Ümidi Olmayan İş Aramayan, Çalışmaya Hazır Mevsimlik Çalışan Ev Kadını Öğrenci Emekli Çalışamaz Halde Diğer İşgücüne Katılma Oranı, % 52,4 1,1 72,8 0,5 32,4 1,6 45,8 1,7 İşsizlik Oranı, % 9,8 0,0 8,6-0,2 12,5 0,5 18,3 0,1 Tarım Dışı İşsizlik Oranı, % 12,0 0,0 9,9-0,3 17,5 0,3 21,9-0,4 (*) Temmuz 2015 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimi ifade etmektedir. c. İSTİHDAM: Nisan 2015 dönemi itibariyle toplam istihdam 27 milyon 342 bin kişi olup, istihdam edilmeyenler (işgücüne dahil olmayanlar ve işsizler) 30 milyon 550 bin kişi ile çok daha büyük bir kitledir. Bir başka ifadeyle çalışma çağındaki nüfusun yarısından azı (%47,2) çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip; yarısından fazlası (%52,8) ise bundan yoksundur (Grafik 4). Görüldüğü gibi %47,2 düzeyindeki istihdam oranını yükseltmek açısından en fazla potansiyele sahip grup, ev kadınlarıdır. TÜİK, evde engelli bakım yardımı alan kişileri ücretli istihdamına dahil etmiştir yılında 450 bin kişi düzeyinde olduğu bilinen, 2015 te muhtemelen sayısı daha da artan bu kitlenin ücretli istihdamına dahil edilmesi, tartışmaya açık bir uygulamadır. Toplam İstihdam ve İstihdam Oranı: Toplam istihdam artışı Nisan-Temmuz 2015 döneminde güçlenmiştir. Temmuz 2015 döneminde toplam istihdam, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında artmış; istihdamın artışı Nisan dan itibaren ivme kazanmış olsa da 12 ay önceki hızına erişememiştir. Bir yıl önce bu artış oranı %5 olmuştu. (Tablo 2). Toplam istihdamdaki artışın hız kazanmasında kadın istihdamı başat rol oynamıştır. Kadınların işgücü piyasasındaki rolü zayıf olmasına rağmen, kadın ve erkek istihdamındaki artış kişi sayısı açısından eşit düzeyde olmuştur (Tablo 2).

4 4 İstihdam oranı Temmuz 2015 te %47,2 olmuş, bir yıl önceye göre 0,9 puan artmıştır. Oran erkeklerde %66,6; kadınlarda %28,3 düzeylerindedir. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme (Haziran 2015 e) göre %0,2 oranında artmıştır (Grafik 5).

5 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK 5 Tablo 2: İstihdam Göstergelerinin Aylar İtibariyle Değişimi (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) Toplam İstihdam (Yüzde) İstihdam Oranı (Puan) Tarım Dışı İstihdam (Yüzde) Sanayi İstihdamı (Yüzde) Genç İstihdamı (Yüzde) Kadın İstihdamı (*) (Yüzde) Dönem 2014 Temmuz 5,0 1,4 5,4 1,9 6,1 - Ağustos 5,0 1,5 5,7 2,7 3,4 - Eylül 5,1 1,5 5,8 4,1 6,0 - Ekim 5,5 1,7 5,7 5,2 6,0 - Kasım 5,8 1,7 5,7 4,1 7,2 - Aralık 5,4 1,6 4,8 2,6 5, Ocak 4,1 1,1 4,8 2,3 3,7 8,1 Şubat 2,3 0,3 4,3-0,1-1,1 4,1 Mart 1,4-0,1 2,4-1,1-0,7 2,4 Nisan 1,7 0,1 2,5-0,9-1,0 2,5 Mayıs 2,0 0,2 2,8 0,7-0,5 4,1 Haziran 2,5 0,4 3,0 0,9 1,3 5,2 Temmuz 3,5 0,9 4,0 1,8 4,4 5,9 (*) Yeni seride 2015 Şubat dönemi öncesi için veri yoktur. 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Grafik 5 Toplam İstihdamın Yıllık Değişimi, Ocak 2012-Temmuz 2015 (Yüzde) Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Sektörel İstihdam: Kadın işgücüne katılma oranındaki 1,6 puanlık yükselme, kadın istihdamındaki 462 bin kişilik artıştan kaynaklanmaktadır. Kadın istihdamı hizmetler sektöründe 406 bin kişi, sanayide 41 bin kişi ve tarımda 33 bin kişi artarken, inşaatta 18 bin kişi azalmıştır (Tablo 3). İstihdam edilen erkek sayısı 470 bin kişi artmıştır. Bu artışın 231 bini hizmetlerde, 116 bini inşaatta, 73 bini tarımda ve 53 bini sanayide çıkmıştır.

6 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK 6 Hizmetler sektörü kadınlar ve erkekler açısından istihdam yaratan en büyük sektör olmuştur. Hizmetler sektörünün 637 bin kişilik istihdam yarattığı görülmektedir. İstihdam sanayi sektöründe 94 bin kişi, tarımda 106 bin kişi artmış, inşaat sektörü sadece erkekler açısından istihdam yaratmıştır. Temmuz 2015 dönemindeki yıllık istihdam artışının temelinde hizmetler sektöründeki kadın istihdamının bulunduğu anlaşılmaktadır. Tablo.3 Sektörel İstihdam Gelişmeleri Temmuz 2015 Değişim(*) (Bin kişi) Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler Toplam Tarım-dışı * Temmuz 2015 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimi ifade etmektedir. Toplam istihdamda tarım ve sanayi sektörlerinin payları azalmıştır. Tarım dışı istihdam artışı Nisan-Temmuz döneminde önemli hız kazanmıştır. Tarım dışı istihdam Temmuz 2015 döneminde bir yıl önceki yılın aynı dönemine göre 826 bin kişi artarak 21 milyon 323 bin kişiye çıkmış ve yıllık artış oranı %4 olmuştur (Tablo 3 ve Grafik 6). Tarım dışı istihdamın seyri mevsim etkisinden arındırılmış veriler kullanılarak incelendiğinde bir önceki döneme göre (Haziran 2015) %0,4 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Grafik 6 Tarım Dışı İstihdamın Yıllık Değişimi, Ocak 2012-Temmuz 2015 (Yüzde) 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Mevsim Etkilerinden Arındırılmış 2015 yılının ilk 7 ayı itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam istihdam 647 bin kişi artmıştır. İlk 7 ayda istihdam tarımda 41 bin kişi, inşaatta 3 bin kişi daralırken, hizmetlerde 664 bin kişi, sanayide 27 bin kişi genişlemiştir (Tablo 4 ).

7 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK 7 Tablo 4: İstihdamda Bir Önceki Yıla Göre Değişim, (Bin Kişi) 2014 Ocak-Temmuz Ortalama 2015 Ocak-Temmuz Ortalama Değişim Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler TOPLAM Grafik 7 Sektörlerde Yaratılan İstihdam (Bin Kişi, Yıllık, Arındırılmış Veriler) Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler Öte yandan sektörlerde yaratılan istihdamın yıllık bazda değişimi sorgulandığında, istihdamın tüm sektörlerde hafifçe yükseldiği izlenmektedir (Grafik 7). İşteki Duruma Göre İstihdam: Yaratılan istihdama işteki durum itibariyle bakıldığında, ücretli veya yevmiyeli olarak çalışanların sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,1 oranında ve 871 bin kişi arttığı, toplam istihdamdaki payının 1 puan yükseldiği görülmektedir (Tablo 5). Tablo.5 İşteki Durum İtibariyle İstihdam Gelişmeleri Bin Kişi Yüzde Dağılım (Temmuz 2015 itibariyle) Değişim(*) Değişim(*) Ücretli ve Yevmiyeli ,2 66,2 1,0 İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan ,6 20,8-0,8 Ücretsiz Aile İşçisi ,2 13,0-0,2 Toplam ,0 100,0 * Temmuz 2015 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimi ifade etmektedir. Ocak-Temmuz dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre ücretsiz aile işçilerinin sayısı %1; işveren olarak çalışan kişilerin sayısı %0,2 azalırken, ücretli veya yevmiyelilerin sayısı %3,9; kendi hesabına çalışan kişilerin sayısı %0,5 artmıştır (Grafik 8).

8 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK 8 Grafik 8 İşteki Duruma Göre Ortalama İstihdam Artışı Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre, Yüzde Ocak-Temmuz 2015 Ücretsiz Aile İşçisi -1,0 Kendi Hesabına Çalışan 0,5 İşveren -0,2 Ücretli veya Yevmiyeli 3,9 Toplam 2,5-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Gençlerin İstihdamı: Genç nüfusun (15-24 yaş) istihdamı Temmuz 2014 te 4 milyon 231 bin kişi iken, bir yıl sonra, Temmuz 2015 te 4 milyon 418 bin kişiye yükselmiştir in ilk aylarında gerileyen genç istihdamının Mayıs tan itibaren toparlandığı, ancak yıllık artış hızının Temmuz da %4,4 ile bir yıl önceye (%6,1) kıyasla düşük kaldığı anlaşılmaktadır (Tablo 2 ve Grafik 9). Genç istihdamının yaklaşık üçte ikisi (%67,2) erkeklere aittir. İstihdam oranı genç erkeklerde %50,2 iken, genç kadınlarda sadece %24,6 dır; genç kadın nüfusun yalnızca yaklaşık beşte biri istihdam imkanına sahiptir. Öte yandan Temmuz 2015 te genç kadınların istihdamı 62 bin kişi artarken, genç erkeklerin istihdamı 125 bin kişi yükselmiştir. Grafik 9 Genç İstihdamının Değişimi Ocak 2012-Temmuz ,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Bin Kişi Yüzde

9 9 Kayıt Dışı İstihdam: Temmuz 2015 döneminde kayıt dışı istihdam büyüklüğü 9 milyon 572 bin kişidir; bunun 5 milyon 610 bin kişisi erkek, 3 milyon 962 bin kişisi kadındır. Temmuz 2015 döneminde 12 ay önceye göre kayıtdışı istihdamda kaydedilen oransal azalmayla birlikte, mutlak düzeyinin de gerilemesi olumludur. Kayıtdışı istihdam oranı tarımda %84 ten %82,1 e ve tarım dışı sektörlerde %22,7 den %21,7 ye inmiştir. Tarım dışı sektörlerde kayıtdışı ücretli istihdamı oranı da %17,8 den %16,8 e düşmüştür (Grafik 10). Ancak, kayıtdışı istihdam oranı Nisan-Temmuz 2015 döneminde giderek yükselmiştir; Mart ta %31,7 olan söz konusu oran Temmuz da %35 e çıkmıştır. Bunun sebebi Milletvekili Seçimleri öncesinde denetimlerin azaltılması olabilir Bin Kişi 0 Grafik 10 Kayıtlı ve Kayıtdışı Ücretli İstihdamı Ocak-Temmuz 2014 Ocak-Temmuz 2015 Kayıtlı Ücretliler ve Yevmiyeliler Kayıtdışılık Oranı (sağ ölçek) Kayıtdışı Ücretliler ve Yevmiyeliler % 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 Eğitim Durumuna Göre İstihdam: İstihdamdaki yıllık değişimin eğitim durumuna göre dağılımı incelendiğinde, istihdam artışının yarısından fazlasını (%57,2 sini) yükseköğretim mezunlarının oluşturduğu görülmektedir. İkinci sırayı ise lise altı eğitimliler almaktadır. Okur-yazar olmayanların istihdamı ise daralmıştır (Grafik 11). Yükseköğretim Mezunları Meslek Lisesi Mezunları Genel Lise Mezunları Lise Altı Eğitimliler Okur-Yazar Olmayanlar Grafik 11 Temmuz 2015 Döneminde İstihdamdaki Yıllık Değişimin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı, Bin Kişi KADIN ERKEK TOPLAM

10 10 d. İŞSİZLİK: İşsiz sayısındaki artış hızı Aralık 2014-Temmuz 2015 döneminde yavaşlasa da son bir yılda %3,6 artmıştır (Tablo 7). Tablo 7: İşsizlik Göstergelerinin Aylar İtibariyle Değişimi (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) Toplam İşsiz Sayısı (Yüzde) Toplam İşsizlik Oranı (Puan) Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Puan) Kadın İşsiz Sayısı (Yüzde) (*) Genç İşsiz Sayısı (Yüzde) Yüksek Öğrenim Mezunu İşsiz Sayısı (Yüzde) (*) Dönem 2014 Temmuz 21,0 1,2 1,3-21,1 - Ağustos 18,6 1,1 1,1-17,5 - Eylül 21,3 1,3 1,4-15,7 - Ekim 23,2 1,3 1,6-18,4 - Kasım 24,0 1,4 1,7-22,0 - Aralık 21,8 1,3 1,6-26, Ocak 16,2 1,0 1,3 24,8 20,5 38,9 Şubat 14,2 1,0 1,1 22,2 20,9 34,6 Mart 11,7 0,9 1,0 21,8 12,6 35,6 Nisan 9,4 0,6 0,8 17,2 10,1 24,7 Mayıs 9,3 0,5 0,7 15,1 8,1 27,9 Haziran 8,5 0,5 0,6 13,0 8,8 17,8 Temmuz 3,6 0,0 0,0 11,5 4,8 9,6 (*) Yeni seride 2015 Şubat dönemi öncesi için veri yoktur. Temmuz 2015 itibariyle işsizlik oranı bir yıl önceye göre değişmemiş, %9,8 seviyesini korumuştur. Oran erkeklerde %8,6; kadınlarda %12,5 tir (Tablo 1). Toplam işsiz sayısı 2 milyon 970 bin kişidir. Son bir yılda erkek işsiz sayısı 20 bin kişi azalmış, buna karşılık kadın işsiz sayısı 123 bin kişi artmıştır; dolayısıyla işsizlik kadınların iş bulamaması ile belirlenmiştir. İşsizlik oranının artış hızı yavaşlasa da oran Mayıs-Temmuz 2015 döneminde yükselmiştir. Sadece mevsimsellikten arındırılmış seride Temmuz da Haziran a göre hafif düşüş vardır (Grafik 12) ve 2013 te %8-9 bandında iken ekonomik büyümedeki hız kaybı nedeniyle artık %10 civarında gezinen işsizlik oranının gelecekteki durumu yine büyümeye bağlı olarak değişecektir. İşsizlik oranı genç nüfusta %18,3 tür. Oran genç erkeklerde %15,6; genç kadınlarda %23,2 düzeyindedir. Genç işsiz ve yükseköğretim mezunu işsiz sayılarındaki artış hızı, genel işsizliğe kıyasla daha yüksektir (Tablo 7).

11 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK 11 Grafik 12 Toplam İşsizlik Oranının Seyri, Ocak 2012-Temmuz 2015 (Yüzde) 12,0 11,0 10,4 10,4 10,0 9,2 9,0 8,0 8,1 8,6 9,8 9,8 7,0 6,0 7,6 Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Tarım dışı işsizlik oranının da Temmuz 2014 teki %12 seviyesini koruduğu anlaşılmaktadır. Mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin seyrinde toplam işsizliğe benzer eğilimler izlenmiştir (Grafik 13). İşsizlikteki artışın analizinde, mutlak olarak en fazla hizmetler sektörünün ana kaynağı teşkil ettiği, onu ilk kez iş arayanların izlediği görülmektedir. Öte yandan, hizmetler sektöründe çalışırken işsiz kalanların payı azalmıştır (Tablo 6).

12 2014 OCAK 2015 OCAK 12 Tablo.6 Daha Önce Çalıştığı Sektörlere Göre İşsizler (Temmuz 2015 dönemi itibariyle) Bin Kişi Bin Kişi Değişim(*) Dağılım Dağılım Değişim(*) Tarım ,1 5,2 0,1 Sanayi ,8 17,8 0,0 İnşaat ,1 11,8-2,3 Hizmetler ,4 49,8 0,4 8 yıldan önce işten ayrılanlar ,0 4,6 0,6 İlk kez iş arayan ,5 10,7 1,2 Toplam ,0 100,0 * Temmuz 2015 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimi ifade etmektedir Grafik 14 Umutsuzlar ve Çalışmaya Hazır Olan Diğer Kişiler, Bin Kişi İş bulma ümidi olmayanlar Çalışmaya Hazır Olan Diğer Kişiler Toplam İş bulma ümidi olmayanlar ve iş bulduğu takdirde çalışmaya hazır olan diğer kişilerin sayısı, bir yıl önceye göre toplamda 131 bin kişi azalmıştır. Söz konusu azalışta, iş bulduğu takdirde çalışmaya hazır olan diğer kişilerin sayısındaki azalış (215 bin kişi) belirleyici olmuş, iş bulma ümidi olmayanların sayısı ise 84 bin kişi artmıştır (Grafik 14). İşsizlik oranı eğitim durumuna göre incelendiğinde, 2015 yılının ilk 7 aylık döneminde en yüksek oranın %12,3 ile genel lise mezunlarında olduğu, bunu sırasıyla yükseköğretim mezunlarının (%10,6), meslek lisesi mezunlarının (%10,4) ve lise altı eğitimlilerin (%10,6) izlediği, en düşük oranın ise %4,9 ile okur-yazar olmayanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır (Grafik 15). İşsiz sayısındaki yıllık değişim eğitim durumuna göre incelendiğinde, 90 bin kişi ile en yüksek artışın lise altı eğitimlilerden kaynaklandığı, onları 63 bin kişi ile yükseköğretim mezunlarının takip ettiği görülmektedir. Meslek lisesi mezunlarında işsizlik 23 bin kişi azalmıştır. Yükseköğretim mezunlarının temsil ettiği nitelikli işsizlerdeki artış, toplam işsiz sayısı artışının üçte ikisini (%61,2) oluşturmaktadır (Grafik 16).

13 13 Yükseköğretim mezunlarında işsizlik çok hızlı artmaktadır. Toplam işsiz sayısı yıllık bazda %3,6 artarken, yükseköğretim mezunu işsiz sayısındaki artış %9,6 dır (Tablo 7). Öte yandan, Temmuz 2015 itibariyle yükseköğretim mezunu işsizler toplam işsizlerin %24,2 sini oluşturmaktadır. Bir yıl önce Temmuz ayında bu oran %22,9 du. Grafik 15 Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranları Ocak-Temmuz Dönemi 2014 ve 2015 (Yüzde) Yükseköğretim Mezunları Meslek Lisesi Mezunları Genel Lise Mezunları Lise Altı Eğitimliler Okur-Yazar Olmayanlar 0,0 5,0 10,0 15, Grafik 16 Temmuz 2015 Döneminde İşsiz Sayısındaki Yıllık Değişimin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı, Bin Kişi Yükseköğretim Mezunları Meslek Lisesi Mezunları Genel Lise Mezunları Lise Altı Eğitimliler Okur-Yazar Olmayanlar KADIN ERKEK TOPLAM

14 2013 OCAK 2014 OCAK 14 İşsizlerin %66,4 ile çoğunluğu 5 ay ve daha kısa süreden beri iş aramaktadır ay süredir işsiz olanların payı %12,7; bir yıl ve daha uzun süredir işsiz durumda bulunanların payı ise %20,9 dur. Son 12 ayda 1 yıl ve daha uzun süredir işsiz olanların toplamdaki payı %19,5 ten %20,9 a yükselmiştir (Grafik 17) Temmuz döneminde Türkiye nin klasik işsizlik oranı açısından durumu diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, dünyadaki belli başlı 44 ülke içinde %9,8 oranı ile işsizliğin en yüksek olduğu 9 uncu ülke olduğu anlaşılmaktadır (Grafik 18). Bir yıl önce Türkiye 13 üncü sırada yer alıyordu. Öte yandan, klasik işsizlik oranı %10,9 ile Euro Bölgesi nde Türkiye den yüksektir. 12,0 Grafik 17 İşsizlik Süreleri İtibariyle İşsizlik Oranları, (Yüzde) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1 yıl ay 6-11 ay 0,0 1-5 ay 6-11 ay 1 yıl +

15 15 Grafik 18 Klasik İşsizlik Oranı (%) Temmuz 2015 Yunanistan (**) Güney Afrika (*) İspanya İtalya Slovenya Slovakya Euro Bölgesi Fransa Polonya Türkiye İrlanda Kolombiya Litvanya Belçika Hollanda Finlandiya Brezilya Macaristan Lüksemburg Kanada Şili Venezüella (***) Estonya (*) Peru İsveç Almanya Avustralya Çek Cumhuriyeti Avusturya İngiltere (**) Rusya ABD Danimarka Meksika Norveç Çin (*) Tayvan Güney Kore Japonya Hong Kong İsviçre Malezya İzlanda Ukrayna Tayland 1,0 1,6 2,6 4,6 4,3 4,3 4,0 3,7 3,7 3,3 3,3 3,3 3,2 6,8 6,8 6,8 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,4 6,3 6,3 5,8 5,5 5,3 5,3 7,5 8,8 8,6 8,5 8,5 8,4 12,0 12,0 11,5 10,9 10,4 10,1 9,8 9,5 22,2 25,2 25,0 (*) 2. Çeyrek (**) Haziran 2015 (***) Mayıs 2015 Kaynak: The Economist, Türkiye için TÜİK

16 16 Alternatif İşsizlik Oranları İşgücü piyasasındaki gelişmeleri daha sağlıklı takip ve analiz edebilmek açısından, klasik işsizlik tanımı yanında alternatif işsizlik tanımları da kullanılabilmektedir. Alternatif tanımlarla klasik tanım birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki tespitler ön plana çıkmaktadır. U-1 tanımlı yeni işsizler açısından, işsizlik oranı klasik tanıma göre daha düşüktür. U-3 tanımında yer alan iş bulma ümidi olmayanlar dahil edildiğinde, oran, klasik tanımdan daha yüksek düzeydedir. İşgücü piyasasının dışında kalan önemli miktarda bir potansiyel nüfus bulunmaktadır. Potansiyel nüfusun işsizlik tanımına dahil edilme derecesine bağlı olarak en geniş tanımlı işsizlik oranı (U-6) %18,1 ve işsiz sayısı 5 milyon 949 bin kişidir (Tablo 8). Tablo 8: Alternatif İşsizlik Oranları Temmuz Temmuz Fark (Yüzde) (Puan) U-1 Yeni İşsizler 6,7 6,5-0,2 U-2 Klasik Tanım 9,8 9,8 0,0 U-3 Ümitsizler 11,6 11,8 0,2 U-4 Çalışmaya Hazırlar 17,1 16,5-0,6 U-5 Mevsimlik ve Eksik İst. 11,8 11,5-0,3 U-6 Hepsi Dahil 19,0 18,1-0,9 Alternatif Tanımlar: U-1 Beş ay ve daha kısa süredir iş arayanları U-2 TÜİK tarafından açıklanan klasik tanımı U-3 Klasik tanım + iş bulma ümidi olmayanları U-4 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları U-5 Klasik tanım + mevsimlik çalışanları + eksik istihdamı U-6 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları + mevsimlik çalışanları + eksik istihdamı içermektedir.

17 2008 OCAK 2009 OCAK 2010 OCAK 2011 OCAK EKIM 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK 17 II. İŞGÜCÜ PİYASASI İLE İLGİLİ KISA VADELİ BEKLENTİLER a. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURANLAR: İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneği talep edenlerin sayısı ile ilgili olarak İŞKUR tarafından derlenen bilgiler, işgücü piyasası hakkında TÜİK in Hanehalkı İşgücü Araştırmasına göre daha güncel eğilimler sunmaktadır. İŞKUR verilerine göre, işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 2007 yılında 246 bin iken, 2009 yılında Krizin etkisiyle 598 bine varmış, 2010 da 427 bine gerilemiştir yılı genelinde ise yeniden yükselmiş ve 441 bin olmuştur. Başvuru sayısının 2012 yılında 566 bine, 2013 yılında 763 bine yükselmesi ve 2014 te 900 bine çıkarak 2009 seviyesini yarı yarıya aşmış bulunması dikkat çekicidir. Başvuru sayısı aylık olarak incelendiğinde ise, 2012 den itibaren dalgalanarak yükseldiği görülmektedir Mart ayında 58 bin seviyesinde olan başvuru sayısı 2014 Ocak ayında 87 bine, 2015 Ocak ayında ise 111 bine çıkmıştır. Söz konusu sayı Haziran 2015 te 119 bini aşarak bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. İşsizlik sigortasına başvuranların sayısı Temmuz 2015 ten itibaren gerilemiş ve Eylül 2015 te 73 bin 414 kişi olmuştur (Grafik 19 ve 20). Grafik 19 İşsizlik Ödeneğine Başvuranların Sayısı, (Bin Kişi) ; 2008 Yılı Ortalaması (küresel kriz öncesi)

18 OCAK 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2009 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2010 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2011 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2012 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2013 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2014 Oc. Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım 2015 Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül 18 Grafik 20 İşsizlik ve Ödenek Başvuruları, (2008=100) 400,0 Ödeneğe başvuru sayısı İşsiz 160,0 350,0 140,0 300,0 120,0 250,0 100,0 200,0 80,0 150,0 60,0 100,0 40,0 50,0 20,0 0,0 0,0 Başvuru sayısı TÜİK İşsiz Sayısı a. REEL KESİMİN İSTİHDAM, TÜKETİCİLERİN İŞSİZLİK BEKLENTİLERİ Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi nde imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 171 reel kesim katılımcısından gelecek üç aydaki istihdam beklentileri de sorulmaktadır. Söz konusu beklentilerde Mayıs 2015 ten bu yana önceki aylara kıyasla istihdam artacak diyenlerin oranı azalırken, istihdam azalacak diyenlerin oranı ise artmıştır. Eylül 2015 itibariyle ağırlıklı görüş, gelecek üç ayda istihdam düzeyinin değişmeyeceği yönünde olsa da kötümserlikte artış vardır (Grafik 21). Grafik 21 Reel Kesim İstihdam Beklentisi (Yüzde) ,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Sanayi İstihdamı RKGE (gelecek 3 ay için istihdam beklentisi)

19 OCAK 2012 OCAK 2013 OCAK 2014 OCAK ,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 Grafik 22 Tüketicinin Gelecek 12 Aylık Dönemde İş Bulma Olanakları Beklentisi Tüketicinin İstihdam Beklentisi Tüketici Güveni Diğer taraftan, TÜİK ve Merkez Bankası tarafından ortaklaşa yapılan Tüketici Güven Endeksi kapsamında, daha önceki dönemlerde iş bulma olanakları ile ilgili soru, AB ile uyum kapsamında gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisine dönüştürülmüştür. Bu çerçevede tüketicilere geleceğe yönelik olarak işsiz sayısı beklentileri sorulmaktadır. Endeksin 100 den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu ifade etmektedir. Tüketicinin iş bulma olanakları beklentisi, endeksin hesaplanmaya başladığı 2012 yılının başından bu yana kötümser alanda seyretmekte olup, yönelişi de geçmişe göre aşağıya doğrudur. Tüketicinin istihdam beklentisinde ve tüketici güveninde Haziran 2015 ten bu yana azalış olduğu görülmektedir (Grafik 22).

20 20 GENEL DEĞERLENDİRME Temmuz 2015 itibariyle TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları, İŞKUR un derlediği işsizlik ödeneğine başvuranların sayısındaki gelişmeler ve kısa vadeli istihdam beklentilerine yönelik olarak yapılan anketlerin sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, işgücü piyasasında ön plana çıkan temel sonuçlar ve ana değişim eksenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: İşgücü artışı bir yıl önceye göre neredeyse yarı yarıya azaldı ancak Nisan dan beri zayıf bir artış eğilimi devam ediyor. Çalışma isteği en güçlü kesim, genç kadınlar. İş bulmaktan ümidini kesen kişi sayısı son bir yılda 84 bin kişi arttı. Çalışma çağındaki nüfusun yarısından azı (27 milyon 342 bin kişi) istihdam edilerek çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip; yarısından fazlası (30 milyon 550 bin kişi) ise bundan yoksun. İstihdam artışı Nisan-Temmuz döneminde güçlendi ama Temmuz da bir yıl önceki hızına erişemedi. İstihdam artışının lokomitifi, hizmetler sektöründeki kadın istihdamı. Toplam istihdamda tarım ve sanayi sektörlerinin payı azaldı. Tarım dışı istihdam artışı Nisan-Temmuz döneminde önemli hız kazandı. İstihdamdaki artış, ücretli çalıştırmadaki yükselişten kaynaklandı. TÜİK in, 2015 te sayısı 500 bin kişiyi aştığı tahmin edilen evde engelli bakımı için sosyal yardım alan kitleyi istihdam kapsamında sayması tartışmaya açık bir uygulama yarattı in başlarında gerileyen genç istihdamı oranı Mayıs tan itibaren toparlansa da Temmuz daki artış hızı geçen yılın gerisinde kaldı. Genç kadınların sadece beşte biri çalışıyor. Kayıtdışı istihdam yıllık bazda azaldı ama Nisan-Temmuz döneminde giderek yükseldi. Seçimler nedeniyle denetimlerin azaltılması bu yükselişe kaynaklık etmiş olabilir.

21 21 Son bir yılda istihdam imkanı bulanların yarısından fazlası (%57 si) yükseköğretim mezunu. Son bir yılda işsiz sayısı %3,6 artarak 2 milyon 970 bin kişi oldu. İşsizlik oranının artış hızı yavaşladı ancak Mayıs-Temmuz 2015 döneminde oran yükseldi ve 2013 te %8-9 bandında iken ekonomik büyümedeki hız kaybı nedeniyle %10 larda gezinen işsizlik oranının gelecekteki durumu yine büyümeye bağlı olarak değişecek. İşsizlikteki artış kadınların iş bulamamasından kaynaklandı. Tarım dışı işsizlik oranı %12 ile geçen yılki seviyesini korudu; mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise Haziran a göre azaldı. Genç işsizliği yükseliyor. İlk yedi ay itibariyle en yüksek işsizlik oranları genel lise mezunlarında ve yükseköğretim mezunlarında görüldü. Son bir yılda 63 bin yükseköğretim mezunu işsiz kaldı. Yükseköğretim mezunu işsizlerdeki artış, toplam işsiz sayısındaki artışın üçte ikisini oluşturdu. Bir yıl ve daha uzun süredir işsiz olanların toplam işsizler içindeki payı %19,5 ten %20,9 a çıktı. Türkiye işsizlik oranının yüksekliği açısından dünyada 9 uncu sırada. Geçen yıl 13 üncü sıradaydı. En geniş işsizlik tanımına göre Türkiye de işsizlik oranı %18,1 ve 5 milyon 949 bin işsiz var. Sanayicinin ve tüketicinin istihdam artış beklentisi giderek azalıyor. Yayın hakları TİSK e aittir, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim. a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 100% İDO (*) (198) 80% 60% 40% 20% İşsiz (242) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı

Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim. a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 100% İDO (*) (198) 80% 60% 40% 20% İşsiz (242) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2015 (SAYI: 33) (Nisan 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Nisan 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Temmuz 2015 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 30) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış,

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 28) (Ocak 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan 2014 tarihli Haber

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35) (EKİM 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) 17.04.2016 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) (Ocak 2016 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2016 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) (2015 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 23 Mart 2016 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) (Temmuz 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 11 Ekim 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı. TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) (Ekim 2012 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39) 20.10.2016 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39) (Temmuz 2016 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2016 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 17 Ekim

Detaylı

TİSK - İŞVEREN DERGİSİ

TİSK - İŞVEREN DERGİSİ Sayfa 1 / 6 ARALIK 2008 Arama «Dergi İndeksi Son Sayı Tüm Sayılar TİSK Ana Sayfa İŞGÜCÜ PİYASASINDA SON DURUM: GELİŞME VE BEKLENTİLER Ercan TÜRKAN Merkez Bankası Danışman Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2014 2014 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 288 bin kişi artarak 2 milyon 551 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 8,8, %, Genç

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2014 tarihinde 2014 yılı Temmuz dönemi Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı Temmuz

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU MAYIS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 17/08/2015 tarihinde 2015 yılı Mayıs dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2014 2014 yılı Haziran döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 414 bin kişi artarak 2 milyon 654 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 9,1, Tarım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU NİSAN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 15/07/2016 tarihinde 2016 yılı Nisan dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı Nisan döneminde geçen yılın

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22) (2012 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2012 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2013 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2015 tarihinde 2015 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Temmuz döneminde geçen yılın

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) (2013 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2013 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2014 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/54 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Yoksulluk Araştırması Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Dış Ticaret

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 19 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx sayı27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi:

HABER BÜLTENİ xx sayı27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: HABER BÜLTENİ xx.01.2016sayı27 Konya İnşaat Sektörü 2015 te 2014 e Göre Daha Kötü Performans Sergiledi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı İlk Üç Ayda 14,2 Arttı yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye den 4

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 39

HABER BÜLTENİ xx Sayı 39 HABER BÜLTENİ xx.07.2017 Sayı 39 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22

HABER BÜLTENİ xx Sayı 22 HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 22 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 29

HABER BÜLTENİ Sayı 29 HABER BÜLTENİ 02.09.2016 Sayı 29 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24

HABER BÜLTENİ Sayı 24 HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 24 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.02.2017 Sayı 34 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/45

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/45 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/45 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 35

HABER BÜLTENİ xx Sayı 35 HABER BÜLTENİ xx.03.2017 Sayı 35 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin yerel

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/52 Fiyat Endeksleri Satınalma Gücü Paritesi,Tüketim Mal ve Hizmetleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici, Sektörel Güven ve Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ)

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) Şubat 2016 KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) 3 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) 4 - Konya İstihdam İzleme Bülteni

Detaylı

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR 19/04/2008 2008/9 BASIN BÜLTENİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞMEKLE BERABER İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 U AŞIYOR Dünyada işsizlik oranı istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 gün içinde iş başı yapabilecek

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 69

HABER BÜLTENİ Sayı 69 HABER BÜLTENİ 09.10.2015 Sayı 69 PERAKENDEDE GÜVEN GEÇEN AYA VE GEÇEN YILA GÖRE DÜŞTÜ: TEPE, eylül ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş

Detaylı

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1

1 Şekil-1. TEPE (Şubat 2016 Şubat 2017) 1 HABER BÜLTENİ 03.03.2017 Sayı 86 GELECEĞE DAİR UMUTSUZLUK PERAKENDE GÜVENİNİ DÜŞÜRÜYOR 2016 yılını negatif seyirle tamamlayan perakende güveni, yeni yılın ilk iki ayında da bu eğilimine devam ederek son

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE

HABER BÜLTENİ Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE HABER BÜLTENİ 04.04.2017 Sayı 87 ŞUBAT AYINDAKİ SERT DÜŞÜŞÜ BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞLA TELAFİ EDEN TEPE, HALA NEGATİFTE Şubat 2016 dan bu yana negatifte bulunan perakende güveni, yılın üçüncü ayında da yine

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 92

HABER BÜLTENİ Sayı 92 PERAKENDE GÜVENİ 11 AYDIR YATAY SEYİRDE HABER BÜLTENİ 07.09.2017 Sayı 92 Perakende güveni Ağustos ayında -18,7 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 0,5 puan artış, bir önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ MAYIS 2015 PERAKENDEDE İŞLER DURGUN ANCAK İYİMSER BEKLENTİLER SÜRÜYOR TEPE, mayıs ayında yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre işlerin durumu, Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 89

HABER BÜLTENİ Sayı 89 PERAKENDEDE İŞLER TOPARLANMIYOR, TEPE YİNE DİPTE HABER BÜLTENİ 02.06.2017 Sayı 89 Nisan ayında son 99 ayın en düşük seviyesini gören perakende güveni, Mayıs ayında da bu seviyesini korudu. Bir önceki aya

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 88

HABER BÜLTENİ Sayı 88 NİSAN AYINDA TEPE, SON 99 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE HABER BÜLTENİ 03.05.2017 Sayı 88 Şubat 2016 dan bu yana aralıksız negatifte bulunan perakende güveni, -20,2 ile Nisan ayında son 99 ayın en düşük seviyesini

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015)

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDECİNİN GELECEK DÖNEM SATIŞ BEKLENTİLERİ YENİDEN ARTIYOR: TEPE, ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 36

HABER BÜLTENİ Sayı 36 PERAKENDE GÜVENİ AB DE ARTARKEN, TÜRKİYE DE DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR HABER BÜLTENİ 04.12.2012 Sayı 36 TEPE, Kasım 2012 de geçen aya göre düşerken geçen yılki seviyesinin de altında kaldı. Geçen yılın aynı

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ KONYA DA SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 16 BİN ARTTI: HABER BÜLTENİ xx.05.2016 Sayı 51 Konya İstihdam İzleme Bülteni, SGK ve İŞKUR verilerine göre Sigortalı ücretli çalışan sayısı, kadın çalışan sayısı, işyeri,

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI

HABER BÜLTENİ Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI HABER BÜLTENİ 04.11.2016 Sayı 82 PERAKENDE GÜVENİ EKİM DE SON 7 YILIN EN DÜŞÜK DEĞERİNİ ALDI Perakende güveni Ekim ayında hem geçen yıla hem de geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu,

Detaylı

1 Şekil-1. TEPE (Ocak 2016 Ocak 2017) 1

1 Şekil-1. TEPE (Ocak 2016 Ocak 2017) 1 HABER BÜLTENİ 02.02.2017 Sayı 85 PERAKENDE GÜVENİ 12 AYDIR NEGATİFTE 2016 yılını negatif seyirle tamamlayan perakende güveni, yeni yılın ilk ayında da bu eğilimine devam ederek son 12 ayı negatif seviyede

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ)

KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER. 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) Mart 2015 KONYA TİCARET ODASI İÇİNDEKİLER 1- Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) 2 Konya Hizmet Sektörü Güven Endeksi (KOHİZ) 3 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) 4 - Konya İstihdam İzleme Bülteni

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ KONYA DA SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 296 BİN OLDU: HABER BÜLTENİ xx.06.2016 Sayı 52 Konya İstihdam İzleme Bülteni; SGK ve İŞKUR verilerine göre Sigortalı ücretli çalışan sayısı, kadın çalışan sayısı, işyeri,

Detaylı

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR

TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR TÜRKİYE, DÜNYADA BÜYÜME ORANI EN DÜŞÜK VE SANAYİ ÜRETİMİ EN HIZLI AZALAN ÜLKELER ARASINDA BULUNUYOR 14 Şubat 2009 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan basın açıklamasında

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 90

HABER BÜLTENİ Sayı 90 PERAKENDECİ YILIN İLK 6 AYINDA GEÇEN YILI ARADI HABER BÜLTENİ 04.07.2017 Sayı 90 2016 yılının ilk yarısını -6,9 puan ile sonlandıran perakende güveni, 2017 yılının ilk yarısında -16,8 puan seviyesine geriledi.

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 10

HABER BÜLTENİ Sayı 10 HABER BÜLTENİ 04.02.2015 Sayı 10 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin, yerel

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 39 Konya da sigortalı çalışan sayısı son bir yılda 14 bin arttı: SGK verilerine göre Ocak 2015 te sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Türkiye genelinde 13 milyon 58

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE

HABER BÜLTENİ Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE HABER BÜLTENİ 03.11.2017 Sayı 94 PERAKENDE GÜVENİ 13 AY SONRA İLK DEFA YILLIK BAZDA YÜKSELİŞTE Perakende güveni Ekim ayında -16,6 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 2,1 puan, bir önceki yılın

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 6

HABER BÜLTENİ xx Sayı 6 HABER BÜLTENİ xx.10.2014 Sayı 6 Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İmalat Sanayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin, yerel

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 43

HABER BÜLTENİ Sayı 43 KONYA DA PERAKENDECİLER İŞLERDEN MEMNUN DEĞİL HABER BÜLTENİ 02.09.2015 Sayı 43 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre azaldı. Geçtiğimiz 3 aydaki işlerin durumunda geçen yıla ve geçen

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi Ekim 2017 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı

Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı 25.10.2009 2009/21 Ücretler yüzde 12 eridi, çalışan yoksullaştı Ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu süreçte işsizler ordusunu en fazla büyüten ülkelerden biri olurken

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı