Gerçek Yaşamda BT Süreç Otomasyonu: HP Müşterileri Deneyimlerini Paylaşıyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçek Yaşamda BT Süreç Otomasyonu: HP Müşterileri Deneyimlerini Paylaşıyor"

Transkript

1 Gerçek Yaşamda BT Süreç Otomasyonu: HP Müşterileri Deneyimlerini Paylaşıyor

2 Giriş BT Süreç Otomasyonu, şirketlerin ihtiyaç duyduğu iş hizmetlerini sunan BT kuruluşları için hayatın bir gerçeğidir. BT Süreç Otomasyonunun (ITPA) artan güvenilirlikten maliyet tasarrufuna kadar önemli faydalar sağladığı kanıtlanmıştır. Geriye kalan tek bir gerçek soru vardır: Gerçek uygulamalarda, otomasyon bir kuruluşu ne kadar ileriye götürebilir? HP Operations Management çözümlerini kullanan 14 müşteriyle yapılan derinlemesine görüşmeleri temel alan bu belge, bu müşterilerin gerçek hayattaki uygulamalarda elde ettiği gerçek faydalara odaklanarak bu sorunun yanıtını araştırmaktadır. Müşteriler, otomasyona yaklaşımları düzeltme eki uygulaması yönetimini, uyumu, uygulama yayınlanmasını, yapılandırma yönetimini ve diğer konuları kapsayacak şekilde büyük ölçüde farklılık göstermekle birlikte, tutarlı bir şekilde BT süreç Otomasyonunun faydalarının gerçek ve somut olduğunu belirtmişlerdir. Bu belge, müşteriler tarafından bildirilen çeşitli faydaları açıklamakta ve katılımcıların çoğu tarafından dile getirilen üç yaygın deneyime derinlemesine bir bakış getirmektedir: 1. Yatırım getirisi (ROI) zaman içinde ortaya çıkar ve daha fazla süreç otomatik hale geldikçe getiri önemli ölçüde artar. 2. Getiri elde etmenin en hızlı yolu, bu süreci başlatmaktır. Otomasyon benimsendikçe başarı daha fazla başarıyı doğurur ve insanlar sürekli olarak otomasyon araçlarını kullanmanın yeni yollarını bulmaktadır. 3. Otomasyon alımını doğrudan yatırım getirisiyle gerekçelendirseniz bile, otomasyondan elde edilen dolaylı faydalar daha da fazla değer sağlamaktadır. Proje Yöntemi HP Software, Dimensional Research şirketini HP Operations Management çözümlerini dağıtmış olan müşterilerle görüşmeler yapması ve bu ürünlerin kullanımından elde edilen gerçek faydalar hakkında derinlemesine geri bildirimler alması için görevlendirmiştir. Dimensional Research, HP müşterileriyle 14 telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir; bu rapor, bu görüşmelerin bir özetidir. Müşterilerden yapılan tüm alıntılar görüşme dökümlerinden alınmakla birlikte, bazı alıntılarda gramer ve okunurluk açısından ufak düzeltmeler yapılmıştır. HP, görüşmeler için müşterilerin katılımını sağladıktan sonra iletişim bilgilerini Dimensional Research'e iletmiştir. HP hiçbir şekilde görüşmelere katılmamış ve ürün işlevlerinin belirli ayrıntıları haricinde bu rapora bir katkı sağlamamıştır. Görüşme sırasında, katılımcılara kendi otomasyon ortamlarına, otomatik hale getirilmiş belirli süreçlere ve daha önceki yaklaşımlarla karşılaştırıldığında HP otomasyon ürünleriyle iş sonuçlarında ortaya çıkan değişimlere dair sorular sorulmuştur. Katılımcılara bu araştırma projesine katılımları için bir ödeme yapılmamış, sadece ayırdıkları zaman karşılığında bir teşekkür ifadesi olarak onların seçtiği bir hayır kurumuna ufak bir bağış yapılmıştır. Katılımcı Profili BT işlemlerinin kamuya açık şekilde tartışılmasına dair kurumsal onay alınmasının zorlukları nedeniyle, tüm katılımcılara geri bildirimlerinin özet raporun bir parçası olarak, kendilerine atıfta bulunulmadan sunulacağı güvencesi verilmiştir. Katılımcılar, geniş bir sektör yelpazesindeki aşağıdakiler gibi büyük şirketlerin çalışanlarıdır: Uluslararası finans hizmetleri şirketleri (7) Sağlık hizmetleri veren yenilikçi şirketler (2) Önde gelen telekomünikasyon şirketleri (2) Çok uluslu perakende zincirleri Büyük akademik kurum Enerji şirketi On dört katılımcının tamamı iş hizmet otomasyonunun en az bir alanında sorumluluk sahibiydi. Katılımcılarımız sunucu otomasyonu (7), ağ otomasyonu (6), istemci otomasyonu (2), depolama yönetimi (1) ve işletme kitabı otomasyon araçlarını (6) kullanıyordu. Bu sayıların toplamının katılımcı sayısından fazla olmasının sebebi, birçok müşterinin birden çok otomasyon ürünü kullanıyor olmasıdır. Katılımcılar tarafından yönetilen ortamların tamamı, büyük ve son derece karmaşıktı. Müşteriler, arası fiziksel sunucu (çoğu çoklu sanal sunucularda çalışacak şekilde), ağ aygıtı, istemci aygıt ve 7 10 petabayt depolama alanının otomatik hale getirildiğini bildirmiştir. Tüm katılımcılar çok sayıda satıcıdan alınmış aygıtlara sahipti ve bu aygıtlar geniş bir yapılandırmalar, standartlar ve uyum şartları yelpazesinde otomasyon gerektiriyordu. Gerçek Yaşamda BT Süreç Otomasyonu: HP Müşterileri Deneyimlerini Paylaşıyor 2

3 Katılımcılar, otomasyon çözümlerinin yanı sıra HP ve diğer satıcılardan çeşitli diğer araçları da kullanmaktaydı. Çoğu katılımcı için fiziksel sunucuların sayısı organik olarak artış göstermese de (buna karşın bazı sunucu sayıları alım yoluyla artış göstermektedir) sanal sunucuların, ağ aygıtlarının ve depolama aygıtlarının sayıları yıldan yıla %15 ile %300 arasında artmaktadır. BT Süreç otomasyonunun yatırım getirisinin ölçümlenmesi Bu çalışmadaki katılımcılar, otomasyon yaklaşımları büyük ölçüde farklılık gösterse de, tutarlı olarak otomasyonun gerçek ve somut faydaları olduğunu belirtmiştir. Ölçülebilir faydaların çoğu, belirli kullanım alanlarına göre açıklanmıştır: kaynak sağlama, uyum, yapılandırma yönetimi ve diğerleri. Bu faydaların somut örneklerine, bu belgenin ilerleyen kısımlarında değinilmiştir. Çalışmanın katılımcıları tarafından tutarlı olarak dile getirilen üç başlık, BT Süreç Otomasyonunun kapsamlı bir görünümünü sunmaktadır: Yatırım getirisi (ROI) zaman içinde birikir, hızlı bir başlangıç esastır ve nitel faydalar, nicel faydalar kadar önemlidir. Otomasyonun Yatırım Getirisi Zaman İçinde Ortaya Çıkar Katılımcılar tutarlı olarak, otomasyonun faydalarının zaman içinde ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Bu durum, otomasyonun yalnızca uzun vadeli bir yatırım olduğu anlamına gelmez. Müşteriler, kısa bir süre zarfında kesinlikle iyi bir getiri elde ettiklerini belirtmiştir. Örneğin bu çalışmadaki birçok şirket için, yeni bir işlemsel aracın dağıtımından sonra bir yıl içinde somut bir gerekçelendirme yapılması, standart bir uygulamaydı. Ancak BT Süreç Otomasyonunun biriken faydaları, yatırım getirisinin en etkileyici kısmı olarak görülmekteydi. Bir süreç otomatik hale getirildikten sonra otomasyonu yerleştirmek için harcanan çabanın değeri, zamana yayılmış şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir katılımcı, ekibinin her bir üyesinin, her yıl bir kişinin 2000 saatlik çalışmasını otomatik hale getirme hedefi olduğunu bildirdi. İlk yıl için bu hedef başa baş yatırım getirisinden biraz fazlası anlamına geliyordu, ancak ilerleyen yıllarda otomasyonun çalışmaya devam etmesi müşteriyi her yıl, mevcut her personel için yeni bir kişiyi işe alma zorunluluğundan kurtardı. Her geçen gün otomasyondan elde ettiğimiz değeri artıran yeni bir kullanım alanı buluyoruz. Hızlı Yatırım Getirisinin Anahtarı: Hemen Yapın Bir BT Süreç Otomasyonu girişimini başlatmak HP OPERATIONS MANAGEMENT HAKKINDA HP Operations Management, akıllı otomasyon ve performans yönetimini kullanarak küresel düzeyde heterojen ortamlardaki uygulama altyapısı, aygıtlar ve süreçler genelinde işlem verimliliğini en üst düzeye çıkarır. Bunun içinde Otomasyon, Orkestrasyon ve Uyum alanlarında yer alan ve kurum, veri merkezi ve Bulut ortamları genelinde kaliteli BT hizmetlerini hızlı, uyumlu ve verimli bir şekilde sunan çözümler de yer almaktadır. Öne çıkan HP Operations Management ürünleri şunlardır: HP Operations Orchestration yazılımı: BT görevlerini ve süreçlerini otomatik hale getirerek işlem maliyetlerini, hataları, arıza süresini ve uyumsuzluk riskini azaltır HP Server Automation yazılımı: Kaynak sağlama, düzeltme eki uygulama, yapılandırma ve uyum gibi görevler için kurumsal sunucu yaşam döngüsü otomasyonu sağlar HP Database and Middleware Automation: Veri tabanlarıyla ve uygulama sunucularıyla ilişkili kaynak sağlama ve yapılandırma, uyum, düzeltme eki uygulama ve yayın yönetimi gibi idari görevleri otomatik hale getirir HP Network Automation yazılımı: Ağ değişimi, yapılandırma ve uyum yönetimini otomatik hale getirerek istikrarlı ve güvenlikli bir ağ sağlar HP Storage Essentials: Fiziksel ve sanal ortamlardaki heterojen depolama altyapısının izlenmesi, analizi ve raporlamasını tek bir görünümde birleştirerek verimli bir depolama optimizasyonu ve kapasite planlamasına olanak sağlar HP BSA Security and Compliance abonelik hizmeti: Güvenlik uyarılarını doğrudan sunuculara, ağ aygıtlarına ve bilgisayar istemcilerine ulaştıran yıllık bir aboneliktir 3 Gerçek Yaşamda BT Süreç Otomasyonu: HP Müşterileri Deneyimlerini Paylaşıyor

4 zor olabilir. Katılımcılar sık sık belirli ekiplerin otomasyona açık olmadığına dair hikayeler anlattı ve çoğunlukla, üstesinden gelinmesi gereken politik zorlukların teknik zorluklardan fazla olduğunu bildirdi. Başarılı otomasyon uygulamaları rapor eden müşteriler tutarlı biçimde aynı tavsiyeyi veriyordu: Hemen başlayın. Otomasyonu en hızlı dağıtan veya otomatik hale getirilmiş iş akışlarını en hızlı inşa edenler, en hızlı getiriyi elde edenlerdi. Başarının başarıyı doğurduğu klasik bir örnekte, yatırım getirisinin faydalarından yararlanmak, otomasyonun nasıl kullanılacağı hakkında daha da fazla yaratıcı düşünce ortaya çıkmasını sağladı. Bu düşüncenin somut örnekleri, diğer birey ve ekiplerle otomasyon kullanımının genişletilmesi üzerine raporların paylaşımından, çok sayıda grup genelinde iletişimin nasıl iyileştirileceğini gösteren başarılı otomasyon örneklerine kadar uzanan bir yelpazeyi kapsıyordu. Çalışmanın katılımcıları aynı zamanda, otomasyon araçlarını satın aldıkları sırada göz önünde bile bulundurmadıkları bazı görevlerin otomasyonundan da fayda elde ettiklerini tutarlı bir şekilde vurguladılar. Katılımcılardan birinin söylediği gibi, Bunun gibi yeni bir araç almaya karar verdiğinizde tüm olasılıkları gözünüzde canlandıramıyorsunuz. HP Professional Services, bir otomasyon çabasını hızla başlatmada önemli bir başarı etkeni olarak tanımlandı. Birden çok katılımcı, bu etkileşimlerin erken sonuçlar alınmasına yardımcı olduğunu, bunun da iç ekibi kendi başlarına daha fazla eylem denemeye yönlendirdiğini bildirdi. Başlangıçta yapmanız gereken bu araçları en kısa zamanda dağıtmak. Görünürlük elde etmeye başladığınızda, benimseme süreci hızla hayata geçecektir. Doğrudan yatırım getirisi? Evet. Dolaylı yatırım getirisi? Kesinlikle! Katılımcılar, BT Süreç Otomasyonu satın alımları için kendilerinden somut yatırım getirisi göstermelerinin beklendiğini ve bunu da, bu raporun ilerleyen bölümlerindeki belirli kullanım alanı örneklerinde gösterildiği şekilde gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ancak katılımcılar tutarlı bir şekilde, yatırım getirisini sayılarla sınırlama konusunda isteksizdi. Sorduğumuz sorular özellikle doğrudan yatırım getirisine odaklanmış olsa da, bu çalışmada yer alan müşteriler daha dolaylı faydaların önemini vurgulamak için konunun dışına çıktılar. Otomasyonu başarıyla uygulayan tüketiciler tutarlı bir şekilde BT işletim bütünlüğünün, büyük bir kurumu yönetme maliyetlerinin önemli bir parçası olduğunu düşünmektedir. İşletim bütünlüğüne tüm kurum için kabul edilebilir parasal bir değer atfetmek zor olsa da bu, BT'nin işlevsel başarısı için kritik bir faktördür. Tutarlılık ve denetlenebilirliğe somut parasal bir değer atfetmekte zorlanıyoruz; ancak, otomasyonun en ikna edici değeri burada ortaya çıkıyor. Gerçek Yaşamda BT Süreç Otomasyonu: HP Müşterileri Deneyimlerini Paylaşıyor 4

5 BT Süreç Otomasyonunun Belirli Kullanım Alanlarındaki Yatırım Getirisi Elde edilen faydaların somut örneklerinin çoğu, belirli kullanım alanlarında BT Süreç Otomasyonunun (ITPA) tartışılması sırasında ortaya çıkmıştır. Bu raporda, bu örnekler aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır: Kaynak sağlama Uygulama Yayınlama Uyum Raporlaması Görünürlük ve Raporlama Değişim Yönetimi ve Sorun Çözümü Lisans Birleştirme Yapılandırma Yönetimi Personel Tasarrufu İşletme Kitabı Otomasyonu Kaynak sağlama Yeni sunucuların, ağ aygıtlarının ve masaüstü sistemlerin dağıtımından depolama altyapısının doğru boyutlandırılmasına kadar, kaynak sağlamanın, otomasyondan fayda elde edilen bir alan olduğu tutarlı bir şekilde dile getirilmiştir. Depolama için ince kaynak sağlama özelliği Yeni işlevleri masaüstü sistemlere yaymak için gereken zaman Yeni ağ donanımlarına kaynak sağlamak için gereken zaman HP ILE KAYNAK SAĞLAMA AVANTAJLARI Mevcut depolama alanının %40'ını geri kazandık. Daha önce bu işlem neredeyse bir yıl sürerdi. Bu süre artık 4-8 güne indi. Önceki yaklaşımlardan iki kat hızlı. Katılımcılar, HP Operations Management kullanımından elde edilen ve kolaylıkla ölçümlenemeyen kaynak sağlama faydalarından da bahsetmiştir. Bu faydalar arasında şunlar yer almaktadır: Kaynak sağlama için, erişilebilir depolama kapasitesinin çok daha hızlı tanımlanması Daha fazla hata noktasına sahip çok adımlı bir sunucu kaynak sağlama sürecinden daha yüksek doğrulukla çalışan tek adımlı bir sürece geçilmesi Yazılım geliştirmede tutarlılık Yalnızca standardizasyon bile buna değer. Sadece her seferinde aynı sonucu elde edebileceğinizi bilmek bile çok büyük bir değer taşıyor. Değişim Yönetimi ve Sorun Çözümü Değişimleri otomatik hale getirme becerisi çalışmamızdaki katılımcılar için sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp, sorun çözme faaliyetlerini de basitleştirmiş ve sorunun çözümüne kadar geçen zamanı HP ILE YAPILANDIRMA YÖNETIMI AVANTAJLARI Standardizasyon Yapılandırma değişikliklerinin uygulanmasında hız Yapılandırma raporlaması HP'den önce standartlaştırılmış ağ yapılandırmaları bulunmuyordu. Artık yapılandırmalar tamamen standartlaştırılmış ve yedeklenmiş durumda. Sunucu yapılandırma değişikliklerinin binlerce sunucuya uygulanma süresi iki haftadan 15 dakikaya indi. Lisans uyumu için gereksinim duyulan sunucu yapılandırma raporlaması yapabilme özelliği elde edildi. 5 Gerçek Yaşamda BT Süreç Otomasyonu: HP Müşterileri Deneyimlerini Paylaşıyor

6 da büyük ölçüde azaltmıştır. Katılımcılar, HP Operations Management kullanımından elde edilen ve kolaylıkla ölçümlenemeyen değişim yönetimi ve sorun çözme faydalarından da bahsetmiştir. Bu faydalar arasında şunlar yer almaktadır: Otomasyonun başlatılmasından sonra sorunlara yönelik bilet hacimleri de düşmeye başlamıştır. Değişim gerçekleştirmede ayrıcalıkların onaylanması ve bir üst aşamaya taşınmasında "rol" kavramı kazanılmıştır. Otomasyon bize daha iyi bilgiler sağlamaktadır, bu da sorunları daha hızlı çözmemiz anlamına gelmektedir. Yapılandırma Yönetimi Birçok katılımcı, otomasyonun benimsenmesinden sonra yapılandırma yönetiminde önemli ölçüde iyileştirme olduğunu gözlemlemiştir. Yapılandırma yönetimi yorucu bir iş olduğundan, elle gerçekleştirildiğinde hataya yatkındır; bu da önemli güvenlik sorunlarına yol açabilir. Otomasyonla, yapılandırma görevleri tutarlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Elle yapılandırma çok yorucu bir iş ve bu hata yapmanıza neden oluyor. Otomasyondan önce, herhangi bir değişiklik yapmaktan kaçınıyorduk. Artık yapılandırmalarımız güncel ve son derece yüksek doğruluğa sahip. İşletme Kitabı Otomasyonu İşletme kitabı otomasyonu; sistemi ve ağ işlem süreçlerini destekleyen iş akışlarının tanımlanması, oluşturulması, orkestrasyonu, yönetimi ve raporlanmasını mümkün kılar. Bu çalışmada yer alan ve HP Operations Orchestration kullanan katılımcılar yorucu, çapraz işleve sahip iş akışlarını otomatik hale getirmeden elde edilecek faydalar hakkında son derece heyecanlı bir tutum sergilemiştir. Katılımcılar, işletme kitabı otomasyonunun sağladığı tasarrufların kademeli olarak arttığını vurgulamıştır. Örneğin, bir iş akışında 10 dakika tasarruf sağlamak, onu ayda 100 defa çalıştırana kadar çok da etkili değildir. Bu tasarruf bir düzine iş akışı için tekrarlandığında toplam tasarruf miktarı önemli bir seviyeye ulaşacaktır. Gerçek yaşamdan alınan şu örneği ele alalım: Tipik iş akışınız karmaşık değil, ancak uzun ve yorucu. Bir sunucu hakkında uyarı aldığınızda o sunucunun çalışır halde olup olmadığını doğrulamak için o sunucuda oturum açmanız, müşterilere hizmet verip vermediğini, canlı trafiğe hizmet edip etmediğini, yükünün dengeli olup olmadığını ve ne şekilde yapılandırılmış olduğunu doğrulamanız gerekir. Daha sonra belirli bir sırada uygulamaları kapatmanız, tüm tanılama bilgilerini sıkıştırmanız, sıkıştırılmış dosyayı geliştirme sunucusundaki belirli bir konuma yerleştirmeniz, iş ortağına e-posta göndermeniz, sonra da belirli bir sırada hizmetleri başlatmanız, çalışır durumda olduğunu doğrulamanız ve çalışıyorsa yük dengelemesini gerçekleştirmeniz gerekir. Bu işlem en az 20 dakikanızı alır. Ve her hafta yüzlerce uyarı alırız. HP Operations Orchestration ile sunucu uyarısı, tüm adımları daha kısa zamanda hatasız şekilde gerçekleştiren gözetimsiz bir akış başlatır. Ayrıca tüm adımlar da belgelenir. HP ILE İŞLETME KITABI OTOMASYONU AVANTAJLARI Çoklu akışların birçok defa çalıştırılmasından kaynaklanan tasarruflar Denetim ve geçmiş işletimlerin kazanılması Sorunların daha hızlı çözülmesi Ayda 200 defa çalıştırılan bir iş akışı, yılda dolar tasarruf sağladı. HP Operations Orchestration'dan önce, iş akışlarının belgelemesi yapılmıyordu. Müşteriye etki etme sürelerini kısaltan her bir çözümle binlerce dolar tasarruf sağlandı. Gerçek Yaşamda BT Süreç Otomasyonu: HP Müşterileri Deneyimlerini Paylaşıyor 6

7 Katılımcılar, HP Operations Orchestration kullanımından elde edilen ve kolaylıkla ölçümlenemeyen işletme kitabı faydalarından da bahsetmiştir. Bu faydalar arasında şunlar yer almaktadır: Ekiplerin ortak kullandığı akışlardaki tüm adımları belgeleyerek, gruplar arası iletişimin iyileştirilmesi Her seferinde aynı şekilde çalışmaları sağlanarak süreçlere disiplin getirme; örneğin, sunucuların kullanımdan kaldırılmasında HP Operations Orchestration'ın büyük bir faydası da tutarlılık. İnsan faktörünü ortadan kaldırıp her şeyi doğru sırada yapıyorsunuz. Uygulama Yayınlama Uygulamaların aygıtlara dağıtımı karmaşık bir süreç olabilir. Katılımcılar veri tabanları olan sunucularından, Basit Dizin Erişim Protokolünden (LDAP), web sunucularından, uygulama sunucularından, benzersiz portal yapılandırmalarından vb. bahsettiler. Bu öğelerin her birinin belli bir düzende dağıtılması gerekiyordu, ancak elle yürütülen süreçler sıklıkla tutarsız oluyordu. Hata oranlarında azalma Daha yüksek değişim gerçekleştirme becerisi Uygulama geri almayla daha yüksek güven Zaman tasarrufu HP ILE UYGULAMA YAYINLAMA AVANTAJLARI Otomasyon altında, uygulama yayınlamada %20-30 olan hata oranları %0,15'e düştü. Otomasyonla binlerce sunucuya haftada beş taneye kadar uygulama güncellemesi dağıtabiliyoruz. Değişiklikleri hızla geri alma ve müşterilerin gördüğü zararı en alt düzeye indirme olanağı elde ettik. İlk denememizde bir kişinin 3-6 aylık çalışması kadar zaman tasarrufu sağladık ve öğrendikçe bu sayıları artıracağız. Dağıtımda tutarlılık Otomasyondan önce uygulamalar her sunucuya ufak değişikliklerle dağıtılıyordu. Otomasyonla birlikte tutarlılık ve kontrol elde ettik. Geri alma son derece değerli bir özellik. Arkadaşlarıma biraz zaman ayırabiliyorum, bu çok güzel. Bunun müşteriyi etkilememesi, paha biçilemez bir şey. 7 Gerçek Yaşamda BT Süreç Otomasyonu: HP Müşterileri Deneyimlerini Paylaşıyor

8 Düzeltme Eki Yönetimi Düzeltme eki yönetimi, güvenlik ve uyum şartlarını karşılayabilmek açısından çalışmanın katılımcıları için önemli bir faaliyetti. Otomasyon, düzeltme eki uygulama sürecine güven ve hız getirdi. En büyük zorluğumuz düzeltme eki uygulamasıydı. Çok kısa zaman aralıklarında, 300 konumda 1000'den fazla makineye düzeltme eki uygulamamız gerekiyor. HP Server Automation ile, yalnızca üç konumda personelimiz bulunsa bile bu artık basit bir süreç. Sunuculara düzeltme eki uygulanması Masaüstü düzeltme eki uygulamalarında kişi sayısından tasarruf Sunucu düzeltme eki uygulamalarında kişi sayısından tasarruf Yerinde personel bulundurma gereksiniminin ortadan kaldırılması Masaüstü düzeltme eki uygulamaları HP ILE DÜZELTME EKI UYGULAMA YÖNETIMI AVANTAJLARI Sunuculara, merkezileştirilmiş bir araçla güvenlik duvarının ardında ve silahsızlandırılmış bölge (DMZ) içinde düzeltme eklerini uygulama yeteneğini elde ettik. Otomasyondan önce Microsoft SMS kullanan sekiz çalışanımız vardı. Şimdi aynı işi HP Client Automation ile tek bir kişi yapıyor. Düzeltme eki uygulamalarında gece geç saatlerde "herkes görev başına" tarzından, otomasyonu yöneten ve sorunları kontrol eden bir kişinin olduğu bir düzene geçtik. Otomasyondan önce, düzeltme eklerini uygulamak için yerel teknisyenleri koordine etmemiz gerekiyordu. Şimdi tüm düzeltme eki uygulamalarını uzaktan gerçekleştirebiliyoruz. Daha önce, Microsoft SMS kullanarak bu iş üç ay sürüyordu. Artık, HP Client Automation ile 10 gün sürüyor. Uyum Raporlaması Uyum raporlaması ve denetim için gereken bilgileri sağlaması otomasyonun belirgin kazançlarından biri. Çalışmanın katılımcıları enerji şirketleri için Kuzey Amerika Elektrik Güvenilirliği Kurumu (NERC) standartları, Ödeme Kartı Endüstrisi (PCI) standartları ve ABD Savunma Bakanlığı Bilgi Güvenliği Sertifikasyon ve Akreditasyon Süreci (DIACAP), Sarbanes-Oxley (SOX), Denetim Standartları Bildirgesi (SAS 70) ve diğerleri gibi son derece geniş bir uyum gereksinimleri yelpazesini destekliyor. Otomasyonu uyum için kullanan katılımcılar genellikle daha önce hiçbir şekilde uyum raporları çalıştıramıyordu; artık tamamen yeni bir özellik ekleme imkanına sahip oldular. Sunucu uyum raporlaması için harcanan zaman Uyum için gereken düzeltme eki uygulamalarının gerçekleştirilmesi Uyum denetimlerini gerçekleştirebilme HP ILE UYUM AVANTAJLARI Daha önce kullanılan elle raporlama yöntemlerinin gerektirdiği zamanı %75 oranında azalttık. HP Business Service Automation'dan önce, düzeltme eklerinin uygulanamaması nedeniyle uyum denetimlerinden geçemeyen sitelerimiz vardı. Artık bu denetimleri geçebiliyoruz. Otomasyon öncesinde, basit denetimleri bile yapma yeteneğine sahip değildik. Artık denetime girme konusunda kendimize güvenimiz tam. Güvenlik açıklarının azaltılması Otomasyondan önce, güvenlik düzeltme eklerini sisteme yayma becerisinin olmayışı, uyum sorunları yaratıyordu. Gerçek Yaşamda BT Süreç Otomasyonu: HP Müşterileri Deneyimlerini Paylaşıyor 8

9 Uyum, otomasyon stratejimizi destekleyen sebeplerden biriydi. İzinleri çok detaylı bir düzeyde kontrol edebilmek, SOX uyum hedeflerimizi karşılayabilmemizi sağlıyor. Görünürlük ve Raporlama Görünürlük birçok katılımcı tarafından dolaylı bir fayda olarak görülse de sıklıkla otomasyonun sağladığı en önemli kazanımlardan biri olarak bahsediliyordu. Görünürlük, katılımcıların şunları gerçekleştirmesine olanak sağladı: Hangi bileşenlerin yükseltileceğini saptamak için detaylı raporlar oluşturulması Bir şeyleri toparlayabilmek için mücadele etmek yerine taleplerin hızla ve doğru bilgilerle yerine getirilmesi Şirkette daha fazla insanın daha iyi kararlar alabilmesine olanak sağlayan doğru bilgilerin paylaşılması Otomasyonun en güzel yanı raporlama. Orada ne olduğuna dair verilere sahip olmak bile tek başına yüzlerce farklı şekilde fayda sağlıyor. Lisans Birleştirme Bazı katılımcılar, HP otomasyon süiti sayesinde elde edilen yatırım getirisinin önemli bir parçası olarak, diğer ürünlerin bakımına devam etmeme özelliğine de değindiler. Diğer araçları merkezileştirerek neredeyse HP otomasyonunun maliyeti kadar tasarruf sağlayan bir şirket örneğinde olduğu gibi, bazı katılımcılar için bu işlem önemli bir maliyet tasarrufu sağladı. Çalışmanın diğer katılımcıları sadece tasarruf sağlamakla kalmayıp işlemlerde de iyileştirme sağladılar. Bir katılımcı, yalnızca %60 kapsama sağlayan performans verisi toplama aracını HP ürünleriyle değiştirerek %98 kapsamaya ulaşmaya başardı. Bu genişleyen kapsama da müşterinin, daha önce mevcut araçla yapamadıkları kapasite planlamasını yapmalarına olanak sağladı. Başlangıçta dört yönetim sistemimiz vardı, bu da her kutuda dört aracı olmasını gerektiriyordu. Bu dört ürünün tamamını kaldırmak bir yandan yapabileceklerimizin sayısını artırırken bir yandan da lisans maliyetlerimizi önemli oranda düşürdü. Personel Tasarrufu Çalışmanın katılımcılarıyla kişi sayısındaki değişiklikleri tartışmak özellikle ilginçti. Otomasyonun yatırım getirisi, sıklıkla çalışan sayısından yapılabilen tasarrufla ölçülür. Az sayıdaki örnekte otomasyon araçlarının getirilmesi işten çıkarmalara yol açmıştı (özellikle alım durumlarında), ancak en yaygın senaryo bu değildi. Daha fazla sayıda örnekte otomasyonun benimsenmesiyle çalışanlar işten çıkarılmamıştı. Bunun yerine kuruluşlar, yeni çalışanlar almadan altyapılarını büyütebilmiş ve çalışanlar ayrıldığında boş pozisyonları doldurma gereksinimi duymamıştı. Yeni işe alımlar yapmadan BT altyapısını büyütebilme becerisinden, bugünün ekonomik koşullarında kritik bir fayda olarak bahsediliyordu. Tutarlı şekilde dile getirilen bir başka personelle ilgili konu da, mevcut personelle daha ilginç ve yüksek değerli işler yapılabilmesiydi. Tekrar eden ve sıkıcı işler ortadan kalktığında mevcut personelin yeteneklerini sergilemesi daha kolay oluyordu. 9 Gerçek Yaşamda BT Süreç Otomasyonu: HP Müşterileri Deneyimlerini Paylaşıyor

10 Depolama yöneticisi oranı Masaüstü sistemi yönetici oranı Sunucu sistemi yöneticisi oranı HP OPERATIONS MANAGEMENT ILE ELDE EDILEN PERSONELE FAYDALARI HP Storage Essentials yazılımını dağıttıktan sonra, aynı yönetici sayısıyla depolama miktarını iki katına çıkardık masaüstüne düşen sistem yöneticisi sayısını 10 kat azalttık. Sunucu başına düşen yönetici sayısı 1:100'den 1:150'ye düştü. Dimensional Research Hakkında Dimensional Research, teknoloji şirketlerine daha akıllı iş kararları almalarında yardımcı olan kullanışlı pazar araştırmaları gerçekleştirmektedir. Araştırmacılarımız teknoloji alanında uzmanlığa sahiptir ve kurumsal BT organizasyonlarının nasıl çalıştığını bilir. Her müşterimizle, riskleri azaltan ve müşteri memnuniyetini artıran eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlamak üzere ortak hareket ederiz. Araştırma hizmetlerimiz müşteri ve pazar dinamiklerine dair net bir kavrayış sunar. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: Altı kişiyle yılda 10 milyon değişimin üstesinden geliyoruz. Uygulama ve araçlarınız yerine oturduktan sonra bu gayet mümkün. Sonuç Bir kuruluşun BT Süreç Otomasyonundan elde edeceği somut faydalar kendi işlemlerine ve koşullarına özgü olacaktır. Bu çalışma, otomasyon sayesinde çok değişik altyapı türleri, BT kültürleri ve işlemleri genelinde çok önemli doğrudan ve dolaylı faydalar elde edilebileceğini göstermektedir. HP Yazılımları Hakkında Bu çalışma, HP Yazılımları tarafından yaptırılmıştır. HP IT Performance Suite, BT yazılımlarına bütünsel bir yaklaşım sağlayarak işletmenizin karmaşık gereksinimlerini basitleştirmeye yardımcı olur. Tüm ürün portföyümüzle HP, uygulamalarınızı, bilgilerinizi ve altyapınızı emniyetli bir şekilde ve güvenle en iyi duruma getirmenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: 2012, Dimensional Research. Tüm hakları saklıdır.

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği

Etkileyici Bir Birleşik Mesajlaşma Örneği Birleşik iletişim uygulamalarındaki değişiklikler, çoğu kuruluş için UM'yi doğru seçenek haline getirmektedir. Marty Parker Müdür, UniComm Consulting, LLC Ağustos 2009 da Yenilendi Özet: Birleşik Mesajlaşma,

Detaylı

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi

IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi IBM Global Technology Services Ağustos 2011 Düşünce Liderliği Teknik Belgesi BT altyapınızın daha iyi yönetilmesiyle verimlilik ve iş değeri elde etme Hizmetlerin etkin bir biçimde sağlanması ve maliyet

Detaylı

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla

Bulut Bilişim. Dosyası. İşbirliğiyle. katkılarıyla Bulut Bilişim İşbirliğiyle Dosyası Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen BHT-Bilişim ve

Detaylı

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM

SAP ERP. Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN. MetaboLİzma. hareket kabiliyeti MOBİL YAŞAM Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon İÇİN Fazlalıklardan kurtulun BULUTLAR KADAR HAFİF İŞ SÜREÇLERİ SINIRLI KAYNAKLARLA SINIRSIZ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARIN SAP ERP MetaboLİzma Hızlandırıcı SAP HANA

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı satış noktası (POS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır. Ürün ve/veya

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ www.microsoft.com/turkiye/dynamics CRM: İçindekiler Giriş... 3 PAZARIN PERDE ARKASI... 3 BAŞARI İÇİN PLANLAMA... 3 Zorlu Bir Ekonomide CRM'nin Rolü... 4 CRM: KOLAYLAŞTIRICI

Detaylı

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmasından CSCO öngörüleri IBM İş Değerleri Enstitüsü IBM Üst Düzey Yönetici Araştırmasından Üst Düzey Tedarik

Detaylı

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15

SEKTÖR LİDERİ OLUN! İÇERİK İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER HEDEF: DEĞER YARATMAK BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN HIZLI İLERLEYENLER 2011 SAYI 15 2011 SAYI 15 İŞİNİZİ DESTEKLEYEN ÇÖZÜMLER İÇERİK HEDEF: DEĞER YARATMAK İşinizin dayanağı olan yazılımlar yetersiz kalmaya başladığında ne yapabilirsiniz? BAŞARIYA DAHA HIZLI ULAŞIN Kurumsal sınıftaki kaynaklar

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı

Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi nin Başarı Planı Whirlpool un dijital değer yönetim mimarisi, marka değerini korumasını ve genişletmesini sağlıyor. Leonor Ciarlone Uzman Editör, The Gilbane

Detaylı

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation

Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur. Temmuz 2009 Microsoft Corporation Windows Server 2008 R2 BT'yi En İyi Duruma Getirmenize ve Tasarruf Sağlamanıza Nasıl Yardımcı Olur Temmuz 2009 Microsoft Corporation 1 Sorumluluk Reddi Bu belgenin içerdiği bilgiler, Microsoft Corporation'ın

Detaylı

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I

M E V C U T B T O R T A M I N D A O R T A Y A Ç I K A N D E S T E K Z O R L U K L AR I A R A Ş T I R M A R A P O R U B T D ö n ü ş ü m ü i ç i n H e r Z a m a n A ç ı k D e s t e k D e n e y i m i n d e n Y a r a r l a n m a Sponsor: HP Rob Brothers Mart 2012 B U AR AŞ T I R M A R AP O R

Detaylı

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti

Horizons. BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif. Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak. Yönetici Özeti BYOD (Kendi Cihazını Getir): Küresel Bir Perspektif Çalışanların Yön Verdiği Yenilikten Faydalanmak Joseph Bradley Jeff Loucks James Macaulay Richard Medcalf Lauren Buckalew Yönetici Özeti BYOD'nin (Kendi

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ. Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi Big Data Analizi

İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ. Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi Big Data Analizi Ü Ç A Y D A B İ R Y A Y I M L A N I R M A R T - N İ S A N 2 0 1 3 S A Y I 5 4 İŞ ZEKASI NIN YENİ FORMÜLÜ Bütünleşik Sistemlerin Gücü Yarının Fırsatlarının Bugünden Keşfi Strateji Belirleme ve Karar Yönetimi

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı dijital güvenlik ve izleme (DSS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

2011-2012 Ücretler, Yan Haklar & İşyeri Eğilimleri Raporu

2011-2012 Ücretler, Yan Haklar & İşyeri Eğilimleri Raporu 2011-2012 Ücretler, Yan Haklar & İşyeri Eğilimleri Raporu İçindekiler 1. Raporun yapısı 2 2. Kilit bulgular 3 3. Şirket 4 4. Katılımcı profil 6 5. Güçlükler 8 6. İK ve ek menfaatler 10 7. İstihdam eğilimleri

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

Farklılıkların Yönetimi için Eğitim Elkitabı

Farklılıkların Yönetimi için Eğitim Elkitabı Farklılıkların Yönetimi için Eğitim Elkitabı Hazırlayanlar: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett and Kailash von Unruh (International

Detaylı

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri

Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Yaygın İş Zekası Uygulaması İçin Önemli Olan Başarı Etkenleri Eylül 2007 James Markarian Stephen Brobst Jeff Bedell Informatica Teradata MicroStrategy Teknoloji Direktörü Teknoloji Direktörü Teknoloji

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız?

Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? İşletmelerde Güvenlik Algısı ve Gerçekler 2014 RAPORU Farklı bir pencereden bakmaya hazır mısınız? Çok yakında Deloitte ve Trend Micro işbirliği ile TechInside sayfalarında! İÇİNDEKİLER Büyük Veri Casper

Detaylı