TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb.) yeterliliği:... 2 Temin edilen hizmetlerin yeterliliği:... 3 Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği:... 3 B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar... 3 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey:... 3 İdari personel niteliğinde beklenen düzey:... 4 Mali kaynakların yeterliliği:... 4 Fiziksel olanakların yeterliliği:... 5 Toplum ile ilişkilerin yeterliliği:... 5 Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği:... 5 Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği:... 5 C.Geliştirilmesi Gereken Alanlar... 6 İş teknolojilerinin yeterliliği:... 6 Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği:... 6 Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği:... 6 Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği:... 6 Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği: KURUMSAL NİTELİKLERİN VE ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 7 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 7 Çalışanların yaş ortalamaları (öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği:... 7 Çalışanların kıdem ortalamaları (öğretim üyeleri, diğer öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği:... 8 Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (metrekare) yeterliliği: B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Öğrenci sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği: Öğretim elemanı sayıları (profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman vb.) ve yeterliliği: İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği: Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği: Akademik personelin ortalama unvan düzeyi: İdari personelin eğitim düzeyi: Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans, doktora) ve yeterliliği: Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği: EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Güçlü Olduğumuz Alanlar Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği: B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu: ii

3 Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği: Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği: Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı: Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği: Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği: Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği: Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği: Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği: C.Geliştirilmesi Gereken Alanlar Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği: Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği: Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği: Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği: Uluslararası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (BİLGİ ÜRETME) SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Güçlü Olduğumuz Alanlar Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği, Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği: B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu: Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği: Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği: Araştırma ve geliştirme çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı: Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu: Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği:.. 24 Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği: Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği: Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik: C.Geliştirilmesi Gereken Alanlar Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterlilik: 26 Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği: Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği: Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği: UYGULAMA VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Güçlü Olduğumuz Alanlar Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu: Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği: Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği: B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği: iii

4 Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği: Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği: Eğitim öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği: Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği: Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği: Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik: Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik: C.Geliştirilmesi Gereken Alanlar Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yürütülebilmesi yeterliliği: Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği: Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği: Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği: Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği: Yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin yeterliliği: İDARİ SÜREÇLER VE DESTEK SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Güçlü Olduğumuz Alanlar Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği: B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği: İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği: Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği: Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği: Kütüphane ve dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği: Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği: Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği: Staj destek hizmetlerinin yeterliliği: Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği: C.Geliştirilmesi Gereken Alanlar Teknik destek işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği: Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği: YÖNETSEL ÖZELLİKLERİN (YAPISAL) DEĞERLENDİRİLMESİ B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Organizasyonel yapının yeterliliği: Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı: Görev yetkilerinin yeterliliği: Stratejilerin varlığı ve yeterliliği: Karar verme süreçlerinin yeterliliği: İş süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği: Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği: Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği: Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği: C.Geliştirilmesi Gereken Alanlar Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği: İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği: Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği: YÖNETSEL ÖZELLİKLERİN (DAVRANIŞSAL) DEĞERLENDİRİLMESİ A.Güçlü Olduğumuz Alanlar iv

5 Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği: İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği: Çalışanlar arasındaki işbirliği ortamının yeterliliği: B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik: Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği: Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği: Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği: Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği: İdari personelin özelliklerinin yeterliliği: C.Geliştirilmesi Gereken Alanlar İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği: ÇIKTILAR / SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği: Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği: Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği: Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği: İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği: Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği YÜKSEKÖĞRETİM MİSYONUNU BAŞARMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ EKLER EK 1: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 2: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 ÖZDEĞERLENDİRME TABLOSU v

6 TABLOLARIN LİSTESİ Tablo- 1. Bütçe Ödenekleri... 4 Tablo- 2: Trakya Üniversitesi Akademik Personel Unvan Düzeyi Tablo- 3. Trakya Üniversitesi Ağırlıklı Alanları Tablo Öğretim Yılı ve 2009 Yıl Sonu İtibarı İle Gerçekleştirilen Etkinlikler Tablo- 5. Etkinlikler Tablo- 6. Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2009 Yılına Ait Genel Sayısal Veriler Tablo- 7. Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2009 Yılı Kullanıcı Sayıları ŞEKİLLERİN LİSTESİ Grafik 1.1: Yaş Aralığına Göre Öğretim Üyesi Oranları... 7 Grafik 1.2: Yaş Aralığına Göre Öğretim Elemanı Oranları... 8 Grafik 1.3: Yaş Aralığına Göre İdari Personel Oranları... 8 Grafik 2.1: Kıdem Yılına Göre Öğretim Üyesi Oranları... 9 Grafik 2.2: Kıdem Yılına Göre Öğretim Elemanı Oranları... 9 Grafik 2.3: Kıdem Yılına Göre İdari Personel Oranları Grafik 3.1: Cinsiyete Göre Öğretim Üyesi Oranları Grafik 3.2: Cinsiyete Göre Öğretim Elemanı Oranları Grafik 3.3: Cinsiyete Göre İdari Personel Oranları Grafik 4.1: Akademik Personelin Unvan Düzeyleri Grafik 5.1: İdari Personelin Eğitim Düzeyleri Grafik 6.1: Öğrenci Oranları Açısından Ağırlıklı Alanlar Grafik 6.2: Öğretim Üyesi Oranına Göre Ağırlıklı Alanlar vi

7 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Trakya Üniversitesi, 2007 yılında hazırlamış olduğu stratejik planda kurumsal misyonunu; bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, rasyonel düşünceyi temel alan, donanımlı bilim insanı ve öğrenciler yetiştirmek ve çağdaş, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal gelişmeye katkıda bulunacak yüksek düzeyde bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve bunları toplum yararına sunmak olarak tanımlamış; bu misyon doğrultusunda vizyonunu ise, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında lider, tercih edilen ve saygınlığı olan bir üniversite olmak şeklinde belirlemiştir. Plan da belirlenen stratejik hedefler ve amaçlar da misyonu yerine getirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Trakya Üniversitesi nin Stratejik Planı nda belirlediği misyon, amaç ve hedeflere ulaşmasına katkıda bulunacak faktörlerin ve çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla yürütülen özdeğerlendirme süreci ve çalışmaları, Üniversite nin önceki yıllardaki performansı ile bugünkü performansını belirli kriterler temelinde inceleyip değerlendirmekle kalmayıp, gelecekle ilgili kurumsal politikaların ve hedeflerin belirlenmesi için de önemli bir fırsat oluşturmaktadır. YÖDEK tarafından, Türkiye deki üniversitelerin mevcut durumlarını karşılaştırmak ve ileriye dönük anlamlı strateji ve hedefler koymalarını sağlamak amacıyla başlatılan bu çalışma, üniversitelerin kendi bünyelerinde kurdukları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulları tarafından (ADEK) yürütülmektedir. Trakya Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) tüm akademik ve idari birimlere, özdeğerlendirmeye esas olacak performans göstergeleri ve özdeğerlendirme konularını içeren dokümanları iletmiştir. Bu raporda, birimlerden toplanan verilerin ve yürütülen anket çalışmalarının ADEK tarafından hazırlanmış değerlendirilmesi sunulmaktadır. YÖDEK Özdeğerlendirme Modeli ne uygun olarak, 2010 yılı için yapılan çalışmaların ayrıntılı değerlendirilmesi aşağıda sunulmaktadır. 1

8 1. GİRDİLER (Kaynaklar ve İlişkiler): A.Güçlü Olduğumuz Alanlar Öğrenci niteliğinde beklenen düzey: Üniversitemize 2009 yılında giren öğrencilerin ÖSS de aldıkları ortalama yerleştirme puanları incelendiğinde; SAY 1 puanının ; SAY 2 puanının ; SÖZ-1 puanının , SÖZ-2 puanının ; EA 1 puanının ; EA 2 puanının ve son olarak DİL puanının olduğu görülmektedir. Böylece, 2009 yılında lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin sayısal, sözel, eşit ağırlıklı ve dil puanlarının ortalamaları olarak gerçekleşmiştir yılında sınav sisteminde yaşanan değişiklik nedeniyle belirtilen yıla ait üniversitemize kabul edilen öğrencilerin puanlarıyla ilgili olarak karşılaştırmaya uygun veri bulunmamaktadır. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin 2010 yılında ALES puanları ve lisans mezuniyet notu ortalamaları yüksek lisansta SAY 73,12; EA 79,00; SÖZ 64,83; doktorada ise SAY 77,33; EA 50,14; SÖZ 52,14 olmuştur yılında Enstitü Anabilim Dalları tarafından belirlenen başvuru koşullarını sağlayabilen adayların programlara kabul edilme oranı; yüksek lisansta %31.75 doktorada ise %54,54 olarak gerçekleşmiştir. Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb.) yeterliliği: Üniversitemizin bilgi teknolojileri ve kaynakları, tüm birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi, haftalık ortalama 73 saat hizmet vermekte ve kütüphanemizde basılı ve elektronik dergi olarak yayın mevcut bulunmaktadır. Ayrıca Merkez Kütüphaneye ait toplam kitap sayısı dir. Üniversitemizin tüm personeli ve öğrencileri internet erişimine sahiptir. Önlisans ve lisans programlarındaki bilgisayar laboratuarlarında öğrenci başına 0,19 bilgisayar düştüğü görülmektedir. Ayrıca lisansüstü eğitim gören öğrencilerin Üniversitemiz Araştırma Fonu bünyesinde projelendirilen tez çalışmaları için gerekli teknik donanım proje bütçesinden karşılanmaktadır. Tüm personelimizin tamamen kendi kullanımına açık en az bir bilgisayarı bulunmaktadır. Üniversitemizdeki azami internet bağlantı kullanım kapasitesi 100 Mbps dir. Bu bağlamda; Üniversite bünyesinde yer alan fakülte ve yüksekokulların büyük bölümünde eğitim ve öğretim bahar yarı yılında başlanan öğrencilerin internet üzerinden ders kayıtları genişletilerek devam etmektedir. Ayrıca, danışman öğretim üyeleri ile 2

9 bu birimlerdeki öğrencilerin haberleşebilmeleri amacıyla e-posta hesabı açılmıştır. 20 adet Th in Client terminal ve 1 adet Th in Client sunucu Bilgisayar Mühendisliği öğrenci laboratuarlarında, etkin biçimde kullanılmaktadır. Üniversite nin WEB sayfası yenilenerek, Haber ve Duyuru Arşivi MySQL veri tabanına aktarılarak gelişmiş arama olanakları sağlanmıştır. Bilgiye erişimde sınır tanımamak adına, kablosuz erişim bağlantısı birçok birimde uygulanarak, Trakya Üniversitesi nin öğretim elemanları ile öğrencilerinin her yerden kablosuz bir biçimde internet bağlantısı gerçekleştirebilmeleri sağlanmıştır. Bilgi çağının haberleşme teknolojisi olan e-posta adresi, tüm akademik ve idari personele verilmiştir. Ayrıca, isteyen tüm akademik personele ve idari birimlere kişisel WEB sayfası oluşturabilmeleri için ilgili sunucu üzerinde alan adı ve yer tahsisi yapılmaktadır. Temin edilen hizmetlerin yeterliliği: Üniversitenin sunduğu yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı %7; aynı hizmetlerden yararlanan personel oranı ise %27 dur. Yemekhane hizmetlerinden yararlanma oranında bir önceki yıla göre düşüş yaşanmıştır. Üniversitenin sağlık hizmetlerinden yararlanan günlük öğrenci oranı %0,02; günlük personel oranı ise %0,19 dir. Bazı birimlerimiz kalite belgelendirme ve akreditasyon çalışmaları için KalDer, TSE vb. kuruluşlardan eğitim ve danışmanlık hizmetleri almıştır. Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği: Üniversitemizde çalışma ortamındaki ilişkiler, uyum ve işbirliği açısından oldukça yüksek bir memnuniyet söz konusudur. Akademik personelin %74.8 i, idari personelin ise %78,2 si iş arkadaşları ile uyumlu bir işbirliği içinde çalıştığını belirtmiştir. B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Akademik personel niteliğinde beklenen düzey: Üniversitemizin akademik personel yükseltme ve atama ilkeleri, Üniversite Senatosu nun 10 Temmuz 2008 tarihli toplantısında belirlenmiş olup, Üniversite nin web sitesinde duyurulmaktadır. Üniversitemizin akademik personeli, bu ilkeler ve atama yapılacak kadronun gerekleri göz önüne alınarak titizlikle seçilmektedir. 3

10 2010 yılında, öğretim üyesi başına toplam 3,71 yayın ve bilimsel faaliyet (makale, kongre, konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb) düşmüştür. Önceki yıl ise bu oran 2,89 olarak gerçekleşmiştir. İdari personel niteliğinde beklenen düzey: Son yıllarda idari personel alımında ortaya çıkan kısıtlamalar yüzünden istenilen sayı ve nitelikte idari personel istihdamında sıkıntı yaşanmaktadır. Kadrolu idari personel alımında sıkıntılar bulunmaktadır. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4.maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere personel alımı yoluna gidilmektedir. Bu statüdeki personele mevzuat gereği yetki devri yapılamadığından, üniversite mezunu olan personelden etkin bir şekilde yararlanılamamaktadır. Ayrıca, idari personel alımı merkezi sınav sistemine göre yapıldığından görevin niteliklerine uygun personel alımında sıkıntılar yaşanmakta ve alınan personelin işe yönelik bilgi ve becerileri almış oldukları eğitimden farklılık göstermektedir. Mali kaynakların yeterliliği: Trakya Üniversitesi nin bütçe ödenekleri incelendiğinde en yüksek payın personel giderlerine ayrıldığı görülmektedir (bkz. Tablo- 1). Tablo dan da görülebileceği gibi eğitim, sağlık, teknolojik araştırma ve spor giderlerinin içinde yer aldığı sermaye giderleri toplam bütçe içinde %18,04 lük bir pay tutmaktadır. Toplam bütçe içinden öğrenci başına düşen ödenek miktarı ise 2010 yılında 5.080,19 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo-1: Bütçe Ödenekleri Bütçe Ödenek Kalemleri Değer (YTL) Toplam içinde Oranı (%) 1. Personel Giderleri ,39 49,71 2. Sosyal Güvenlik Giderleri ,44 9,81 3. Mal ve Hizmet Giderleri ,20 10,29 4. Cari Transfer Giderleri ,05 10,73 5. Sermaye Giderleri ,80 18,04 6. Toplam Bütçe Giderleri ,88 4

11 Fiziksel olanakların yeterliliği: Üniversitemizde eğitim-öğretim, barınma ve yemek ile spor dahil tüm sosyal etkinlikler için fiziksel olanaklar mevcuttur. Öğrenci başına 1,47 metrekare derslik alanı ve 0,84 metrekare laboratuar alanı düşmektedir. Ayrıca, üniversitemizde akademik ve idari personelimize tahsis edilmiş toplam metrekare konut alanı mevcuttur. Bu konutların bakım ve onarım gereksinimleri giderek artmakta olup, giderilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, bununla birlikte bazı birimlerimizin fiziksel olanaklarının geliştirilmesi çalışmaları da devam etmektedir. Trakya Üniversitesi nde yeni akademik ve idari birimler oluşturulmaktadır ve bu yeni birimlere uygun fiziksel olanaklar yaratılmaktadır. Toplum ile ilişkilerin yeterliliği: Üniversitemiz, toplumla ilişkilerini çeşitli etkinlikler (seminerler, konferanslar, paneller, sergiler, konserler, Sürekli Eğitim Merkezi vb.) aracılığıyla sürdürürken; değerlendirme yılında, üniversite tarafından, 175 sanat ve kültür etkinliği düzenlenmiştir. Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği: Üniversitemiz, yeni başlayan öğrenciler için uyum programları düzenlemektedir. Her yıl seçilen Öğrenci Temsilcileri Konseyi, üniversite yönetimi ve öğrenciler arasında, köprü görevi üstlenmektedir. Üniversitemizde 54 adet öğrenci topluluğu olup; öğrenciler her türlü sosyal etkinliğe katılmaları için teşvik edilmektedir. Trakya Üniversitesi ni yeni kazanan öğrencilere Üniversiteyi, şehri ve öğrenci topluluklarını tanıtıcı ve bilgilendirici programlar düzenlenmektedir. Üniversitemizde belli dönemler itibarıyla öğrenci memnuniyeti çalışmaları yapılmakta ve bu değerlendirmeler doğrultusunda öğrenciye yönelik gerek eğitim-öğretim, gerekse diğer hizmetler konusunda güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği: Trakya Üniversitesi ERASMUS programına üye olup, yurtdışında birçok üniversiteye öğrenci göndermekte ve bu üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir yılında, uluslararası öğrenci değişim programlarına katılma oranı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında %0,90 olarak gerçekleşmiştir. Benzer anlaşmalarla üniversitemize gelen uluslararası değişim öğrencisi oranı ise % 2,21 tir. 5

12 C.Geliştirilmesi Gereken Alanlar İş teknolojilerinin yeterliliği: Üniversitemizde iş teknolojileri, genellikle yeterli olmakla birlikte, iş teknolojilerine yönelik altyapının geliştirilmesi gerekli görülmektedir. Bazı eğitim ve araştırma laboratuarlarındaki yetersiz teknolojik altyapı ve teknik personel eksikliğinden dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Benzer şekilde bazı idari ve hizmet birimlerimizde de istenilen teknolojik düzeye ulaşılamamıştır. Sorunlar bilinmekte ve izlenmekte olup, kaynak yetersizliği giderilen alanlarda, çözüme ulaşılmaya çalışılmaktadır. Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği: Trakya Üniversitesi nde 2010 yılında sanayi destekli proje bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği: Trakya Üniversitesi nde 2010 yılında öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı 0,95 olmuştur. Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği: Mezunlarla ilişkiler açısından Trakya Üniversitesi bünyesinde düzenli bir çalışma bulunmamaktadır. Birkaç birimde mezunlarla doğrudan iletişim kurularak çalışmalara başlanmış olup, bu çalışmaların diğer bölümlerde de yaygınlaştırılması gerekmektedir. Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği: Üniversitemiz Türkiye deki tüm üniversitelerle özellikle de bölge üniversiteleriyle işbirliği yapma ve hizmet etme konusunda çalışmalar yürütmektedir. Üniversitemizden 35.madde kapsamında diğer üniversitelere doktora eğitimi almak üzere giden toplam 39 araştırma görevlimiz bulunmaktadır. Trakya Üniversitesi kendi bünyesinden ayrılan Namık Kemal ve Kırklareli Üniversiteleri ne destek hizmetleri de sunmaktadır Sayılı Kanun un 40/b ve 40/d maddeleri uyarınca üniversitemizden diğer üniversitelere 4 öğretim üyesi ders vermek için gitmiş ve diğer üniversitelerden de 4 öğretim üyesi ders vermek üzere üniversitemize gelmiştir. Lisansüstü tez jürilerine de karşılıklı katılım sağlanmaktadır. 6

13 2.KURUMSAL NİTELİKLERİN VE ÖZELLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Güçlü Olduğumuz Alanlar Çalışanların yaş ortalamaları (öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği: Üniversitemizde çalışan öğretim üyelerinin %0,2 si 20-30, %29 u 31-40; %47 si ve %24 ü 51 yaş ve üstü yaş aralığındadır. Öğretim elemanlarında ise %35 i 20-30, %47 si 31-40; %14 ü ve %4 ü 51 yaş ve üstü yaş aralığındadır. Burada araştırma görevlisi kadrolarının öğretim elemanı yaş ortalamasında etkin olduğu gözlenmektedir. İdari personelin %21 i 20-30, %34 ü 31-40; %37 si ve %8 i 51 yaş ve üstü yaş aralığındadır. Grafik 1.1: Yaş Aralığına Göre Öğretim Üyesi Oranları 7

14 Grafik 1.2: Yaş Aralığına Göre Öğretim Elemanları Oranları Grafik 1.3: Yaş Aralığına Göre İdari Personel Oranları Çalışanların kıdem ortalamaları (öğretim üyeleri, diğer öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği: Üniversitemizdeki öğretim üyelerinin %5 i 0-5 yıl, %8 i 6-10 yıl; %20 si yıl, %30 u yıl ve %37 si 21 yıl ve üstü kıdem düzeyindedir. Öğretim elemanlarında bu durum %56 sı 0-5 yıl, %19 u 6-10 yıl; %12 si yıl, %7 si yıl ve %6 sı 21 ve üstü yıl kıdem düzeyinde gerçekleşmiştir. İdari personel kıdem düzeyi ise %24 ü 0-5 yıl, %8 i 6-10 yıl; %25 i yıl, %17 si yıl ve %26 sı 21 yıl ve üstü olduğu görülmektedir. 8

15 Grafik 2.1: Kıdem Yılına Göre Öğretim Üyesi Oranları Grafik 2.2: Kıdem Yılına Göre Öğretim Elemanları Oranları 9

16 Grafik 2.3: Kıdem Yılına Göre İdari Personel Oranları Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (metrekare) yeterliliği: Üniversitemizin yerleşke alanı toplam ,31 metrekare, toplam kapalı alanı ise ,88 metrekaredir. Eğitim-öğretim ve araştırma alanları toplamı ,00 metrekare ve sosyal hizmet alanları ,88 metrekaredir. Üniversitemizden ayrılan yeni üniversiteler olması nedeniyle yeni birimler açılması ve öğrenci sayıları göz önüne alındığında, yeni birimlerin eğitim ve idari binaları ile mevcut birimlerin de derslik alanlarında ve idari binalarda ek alan ihtiyacı hissedilmiş olup gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla 2010 yılında daha önce başlamış ve devam eden 6 adet (Eğitim Fakültesi ek derslik bloğu inşaatı 9.750,00 metrekare, Enstitüler Binası İnşaatı 2.350,00 metrekare, Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezi İnşaatı 3.200,00 metrekare, İpsala Meslek Yüksekokulu İnşaatı 4.900,00 metrekare, Sağlık Bilimleri Fakültesi İnşaatı 7.500,00 metrekare, Onkoloji Merkezi İnşaatı 4.100,00 metrekare) yapı projesi bulunmaktadır. B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Öğrenci sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği: Eğitim-Öğretim yılında önlisans öğrenci sayısı ve lisans öğrenci sayısı olmuştur. Lisansüstü öğrenci sayımız da 1498 olarak gerçekleşmiştir. Lisansüstü öğrencilerin tüm öğrenciler içindeki payı % 0,061 dir. 10

17 Öğretim elemanı sayıları (profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman vb.) ve yeterliliği: Üniversitemizde 498 i öğretim üyesi olmak üzere toplam 1335 (uzmanlar dahil) öğretim elemanı bulunmaktadır öğretim yılında kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 48,55 iken; kadrolu ders veren öğretim elemanı (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı ise 30,11 olmuştur. İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği: Değerlendirme yılında üniversitemizde 1095 kadrolu idari personel ve görev yapmaktadır. Kadrolu idari personele ek olarak 657 Sayılı Kanun un 4/b maddesi uyarınca ve hizmet alımı yoluyla 240 kişi görev yapmaktadır. Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı 0,82 iken; toplam idari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) kadrolu akademik personele oranı ise 1,56 dir. Üniversitemiz bünyesinden ayrılan iki üniversiteye aktarılan kadrolu idari personel ile ayrılan ve emekli olan personelin yerine kadrolu idari personel alınmasında güçlükler yaşanmaktadır. Üniversitemizin yenilenme sürecinde bulunması ve yeni birimlere ihtiyaç duyması nedeniyle idari personel ihtiyacı bulunmaktadır. Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği: Üniversitemiz öğretim üyelerinin %36 sını kadınlar %64 ünü erkekler ve öğretim elemanlarının %46 sını kadınlar %54 ünü erkekler oluşturmaktadır. İdari personelin ise %42 sini kadınlar, %58 ini erkekler oluşturmaktadır. 11

18 Grafik 3.1: Cinsiyete Göre Öğretim Üyesi Oranları Grafik 3.2: Cinsiyete Göre Öğretim Elemanı Oranları 12

19 Grafik 3.3: Cinsiyete Göre İdari Personel Oranları Akademik personelin ortalama unvan düzeyi: Üniversitemizde, değerlendirme yılı itibariyle 116 profesör, 104 doçent ve 278 yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversitenin gelişmesine paralel olarak yeni açılacak ve mevcut birimler için öğretim üyesi ihtiyacı devam etmektedir. Ayrıca öğrenci kontenjanlarındaki artış öğrenime açık mevcut birimlerde de ihtiyaç doğurmaktadır. Grafik 4.1: Akademik Personelin Unvan Düzeyleri 13

20 Tablo-2: Trakya Üniversitesi Akademik Personel Unvan Düzeyi TÜ AKADEMİK PERSONEL UNVAN DÜZEYİ (2010) Kişi Ağırlıklı puan Unvan Katsayı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi (Doktoralı) Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi TOPLAM Akademik personel unvan düzeyi (4132/1294) 3.19 İdari personelin eğitim düzeyi: İdari personelin %4 ü İlkokul, %9 u ilköğretim; %28 i lise; %28 i ön lisans; %29 u lisans ve %4 ü lisansüstü eğitim almıştır. İdari personelin ortalama eğitim düzeyi görece yüksek olmakla birlikte, yabancı dil ve işe yönelik becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu eksikliğin, görevlerin gereğince yerine getirilmesi amacıyla, hizmet içi eğitimlerle giderilmesine çalışılmaktadır. Grafik 5.1: İdari Personelin Eğitim Düzeyleri 14

21 Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans, doktora) ve yeterliliği: Değerlendirme yılı içerisinde Trakya Üniversitesi nde 8 Fakülte, 4 Enstitü, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 19 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rektörlüğe bağlı 5 Bölüm, İç Denetim Birimi, Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı 8 Daire Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü bulunmaktadır. Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği: Üniversitemiz öğrencileri ağırlıklı olarak Mesleki ve Teknik Temel Alanı nda (%42), öğretim üyeleri ise ağırlıklı olarak Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanları nda (%44) bulunmaktadır. Öğrenci ağırlığı bakımından, Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı nı takiben Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı gelmektedir. Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı nda %11, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı nda ise öğrenci ağırlığı %9 iken, öğretim üyelerinin ağırlığı Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı nda %10, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı nda ise %11 dir. Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı ndaki öğrenci yoğunluğu da İstanbul ve Çorlu da bulunan sanayi bölgelerinin yakın olması nedeniyle programların açılmasında ara eleman yetiştirilmesine yönelik hedefler belirlendiğini göstermektedir. Tablo-3: Trakya Üniversitesi Ağırlıklı Alanları ( Eğitim-Öğretim Yılı Sayıları) Öğrenci Öğretim Elemanı No Bilim Temel Alanı Sayısı % Sayısı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı Mimarlık Temel Alanı Mühendislik Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Tıp ve Sağlık Bilimleri Konservatuar ve Güzel Sanatlar 81 0, Toplam , ,00 15

22 Grafik 6.1: Öğrenci Oranları Açısından Ağırlıklı Alanlar Grafik 6.2: Öğretim Üyesi Oranına Göre Ağırlıklı Alanlar 16

23 3. EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Güçlü Olduğumuz Alanlar Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği: Üniversitemizde lisans programları ülke gereksinimleri ve bilimin öncelikli alanları göz önüne alınarak; ulusal alanda köklü üniversitelerimiz ve uluslararası benzer programlarla karşılaştırılarak hazırlanmaktadır. Uygulanan programlar, gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği doğrultuda, yeniden gözden geçirilmekte ve ihtiyaca yönelik olarak yenilenmektedir. Bölüm kurulları lisans ve lisansüstü düzeyde programları gözden geçirmekte ve gerekli yenilemeleri gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Programların bütünlüğü ve devamlılığı açısından kendi lisans mezunlarımızın % 11,59 u üniversitemiz yüksek lisans programlarına, kendi yüksek lisans mezunlarımızın % 14,14 sı, üniversitemiz doktora programlarına devam ettiği görülmektedir. Kendi lisans mezunlarımızın üniversitemiz yüksek lisans programlarına başvuru oranındaki düşüklük mezunlarımızın şehre sadece öğrenim amaçlı gelmesi ve büyük çoğunluğunun Edirne dışında işe yerleşmesi nedeniyle değişik üniversiteleri tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır. B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu: Trakya Üniversitesi bir bölge üniversitesi olarak kurulmuş olup, bünyesinden 3 yeni üniversite ayrılmıştır. Kuruluş yıllarında daha çok bölgesel ihtiyaçları karşılayacak ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar göz önünde bulundurulmuştur. İki yeni üniversitenin ayrılmasıyla Trakya Üniversitesi, ulusal gereksinimlerin yanı sıra uluslararası yükseköğretim alanındaki gelişmeler ve Balkan Ülkelerinin beklentileri ve bilim teknoloji politikalarını da göz önüne almaktadır. Uluslararası alanda özellikle Balkan Ülkeleri nden olmak üzere, 15 ülkeden 35 adet üniversite ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Değişim programları çerçevesinde de 2010 yılında 140 anlaşma yapılmıştır. Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği: Üniversitemiz bölümlerinin program geliştirme çalışmalarında, eğitim hedefleri belirlenmekte ve sürekli güncellenmektedir. Eğitim programlarımız hazırlanırken gelişen dünya şartlarına ayak uydurabilecek niteliklere sahip öğrenciler yetiştirmek ana hedef olarak 17

24 alınmakta ve bu hedef doğrultusunda, uygulanmakta olan ön lisans, lisans ve lisansüstü programların ulusal ve uluslararası eğitim hedeflerini yakalaması için gerekli düzenlemeler ve işbirliği anlaşmaları yapılmaktadır. Üniversitemizin Bologna Süreci ile ilgili komisyonu, Bologna Süreci ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği: Trakya Üniversitesi nde bulunan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar, ders çeşitliliği bakımından hedeflerle uyumlu olmakla birlikte; değişen yapıya uyması ve yeni açılan birimler açısından yeterli ve hedefe uygun olabilmesi için, ihtiyaçlar doğrultusunda gözden geçirme çalışmaları da yapılmaktadır. Lisans düzeyinde tıp, mimarlık, mühendislik, fen, sosyal, güzel sanatlar, eğitim ve idari bilimler temel alanlarında 8 fakülte ile eğitim verilen üniversitemizde dersler, zorunlu alan dersleri ve seçmeli dersler olarak belirlenmiştir. Tüm ön lisans programlarında açılan derslerin % 6,81 sı ve tüm lisans programlarında açılan derslerin % 10,45 i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarında mezun olmak için alınan seçmeli derslerin oranı ise % 57 dir. Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı: Üniversitemizin tüm programları, hedefleri, ders tanımları internet ortamında yer almaktadır. Lisans öğrenimine yeni başlayan öğrencilere, birimler bazında tanıtım toplantıları çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği: Üniversitemizin tüm bölüm ve programları için program çıktıları tanımlanmıştır. Genel anlamda öğrenim çıktısı, öğrenciden ne öğrenmesinin (ne bilebileceği, ne anlayabileceği ve ne yapabileceği) beklendiği ile ilgili olmakta ve bu yaklaşım da öğrenci merkezli eğitim sistemini desteklemektedir. Üniversitemizin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet oranı ortalaması % 16,21 dir. Mezunların (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) mezuniyet not ortalaması ise, 4 lük sistem üzerinden 2,80 dir. Lisansüstü programların en önemli çıktısı ise tezlerdir. Değerlendirme yılında, 21 si doktora olmak üzere toplam 325 lisansüstü tez tamamlanmıştır. 18

25 Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği: Üniversitemizde 498 i öğretim üyesi olmak üzere toplam 1335 kadrolu akademik personel bulunmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 30,11 dir. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ise 48,55 dir. Bu oranlar bölümlere ve fakültelere göre farklılık göstermektedir. Bu konuda özellikle yeni kurulan bölümler için acil önlemlerin alınması ve öğretim elemanı bazındaki orana yakın bir oran sağlanması gerekmektedir. Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği: Üniversitemizde öğrencilerin dönem içindeki değerlendirilmesi 1 ara sınav, 1 dönem sonu sınavı, ödevler ve gerektiğinde verilen proje-rapor sunumu gibi araçlarla sağlanmaktadır. Öğrencilerin çalışmasının sürekliliğini sağlamak amacıyla ödevlere ağırlık verilmekte ve özellikle hazırladıkları ödevleri sunumlar yaparak aktarmaları sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitemizde yaz okulu uygulaması gerçekleştirilmektedir. Not değerlendirme sistemi bağıl değerlendirme şeklinde yapılmaktadır. Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği: Trakya Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere sene başında, Rektörlük ile üniversitenin mevcut yerleşkelerini ve şehri tanıtıcı turlar düzenlenerek bilgi verilmekte; birimler tarafından da tanıtım ve uyum toplantıları düzenlenmektedir. Ancak öğrencilerin program gereksinimlerine daha donanımlı olarak hazırlanmasını sağlamak amacıyla daha fazla bölümde staj programları uygulanması üniversitemizin bu yöndeki eksiklerini giderecektir. Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği: Lisans ve lisansüstü düzeyde ERASMUS Öğrenci Değişim Programı, yürütülen projeler ve diğer ülke üniversiteleri ile yapılan işbirliği anlaşmaları mevcut programların ilgili alanlardaki ulusal ve uluslararası programlarla uyumuna katkı yapmaktadır. Bu çerçevede uluslararası alanda özellikle Balkan Ülkeleri nden olmak üzere, 15 ülkeden 35 adet üniversite ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Değişim programları çerçevesinde de 2010 yılında 140 anlaşma yapılmıştır. 19

26 C.Geliştirilmesi Gereken Alanlar Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği: eğitim öğretim yılında Trakya Üniversitesi nde yan dal ve çift ana dal programı uygulanmaya başlamıştır ancak uygulamaya daha yeni geçildiği için konuyla ilgili veriler yetersizdir. Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği: Üniversitemizde akademik danışmanlık sistemi uygulanmaktadır. Ancak akademik danışmanlık sistemi öğrenci ve danışmanlar tarafından sadece ders kaydı dönemlerinde aktif olan bir sistem olarak algılanmaktadır. Bu da danışmanlık sisteminin verimli işlememesine neden olmaktadır. Akademik danışmanlık sisteminin işlerliği ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri üniversitemiz açısından önemli eksiklikler olarak ortaya çıkmaktadır. Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği: Üniversitemizde özürlü öğrenci birimi kurulmuştur. Bedensel engelli öğrenciler için öğrenci yemekhanesinde asansör tahsis edilmiş olup, bu öğrenciler burslardan öncelikli olarak faydalandırılmaya çalışılmaktadır. İleri derece görme bozukluğu olan bedensel engelli öğrenciler için sınavlarda yardımcı personel görevlendirilmektedir. Bununla birlikte engelli dostu yerleşkelerin oluşturulmasına da çalışılmaktadır. Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği: Üniversitemizde bazı bölümlerde yabancı dil (İngilizce) eğitimi verilen hazırlık sınıfı mevcuttur. Hazırlık sınıfı okuyan öğrenci oranı % 3,11 dir. Hazırlık sınıfı olmayan bölümlerimiz ise 8 yarıyıllık programlar içerisinde mesleki yabancı dil dersleri ile takviye edilmeye çalışılmaktadır. Ancak yabancı dil konusunda, yazılı ve sözel iletişim yeteneğinin geliştirilmesi hususunda yeterli düzeyde olanaklar mevcut değildir. Yabancı dil eğitimi konusunda istenen düzeye ulaşılabilmesi için bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinin bilgiye ulaşma olanaklarını artırmak için ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, birimler ve merkez kütüphanedeki bilgisayar laboratuarlarında internet olanakları sunulmaktadır. Üniversitemizde her 20 öğrenciye genel kullanım amaçlı bir bilgisayar düşmektedir. Ayrıca dersliklerimizde bilgisayar, 20

27 projeksiyon cihazı, tepegöz kullanılmaktadır. Bölümlerin sekiz yarıyıllık programlarında zorunlu veya seçmeli bilgisayar dersleri verilmektedir. Uluslararası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği: Üniversitemizde uluslararası öğrenci değişim programlarına katılma oranı açısından lisans düzeyinde gelen yabancı uyruklu öğrenci oranı % 2,38; yüksek lisans düzeyinde % 0,87; doktora düzeyinde %0,33 ve toplamda % 2,21 oranında gerçekleşmiştir. Lisans programlarına giden öğrenci oranı % 0,92; yüksek lisans programlarına giden öğrenci oranı % 0 ve doktora programlarına giden öğrenci oranı % 0,33 olarak gerçekleşmekte ve toplamda bu oranın %0,90 olduğu görülmektedir. ERASMUS Öğrenci Değişim Programına başvurular yetersiz düzeydedir. Bunu etkileyen en önemli faktörler arasında yabancı dil eğitimi bulunmaktadır. Üniversitemizin yabancı dil eğitimi konusunda yapacağı çalışmalar, uluslararası öğrenci değişim programlarına öğrenci katılım oranlarını da etkileyecektir. 4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (BİLGİ ÜRETME) SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Güçlü Olduğumuz Alanlar Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği, Araştırma ve geliştirme faaliyetleri öncelikle yerel (yöresel) ve ulusal öncelikler göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda Edirne ili ve çevresi başta olmak üzere Balkan coğrafyasına yönelik çeşitli projeler öngörülmektedir. Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği: Bildiri sunmak isteyen öğretim elemanları yılda iki kez yurt dışı ve iki kez yurtiçi kongrelerde Üniversitemizden destek almaktadır. Araştırma ve geliştirme sonuçları ulusal ve uluslararası kongrelerde, kitaplarda ve dergilerde yapılan yayınlarla ve web tabanlı ortamlarda duyurulmaktadır. Üniversitemizde kongre, çalıştay, sempozyum vb. faaliyetler organize edilmektedir. Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, kullanıcılarının üretilen bilgiye en hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlama anlayışı doğrultusunda çağımızın bir gereği olan tüm teknolojik araçları da kullanarak VISUAL LIBRARY (İnteraktif Kütüphanecilik) hizmetlerini sunmayı ilke edinmiş ve 1998 yılından bu yana gelişmiş bir otomasyon sistemi ile hizmet sunmaya 21

28 başlamıştır yılında özel okuma odaları bulunan yeni binasına taşınan kütüphanemiz, e- kütüphanecilik olanaklarını yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Kütüphanede takip edilen basılı ve veri tabanları ile ulaşılabilen tam metin elektronik periyodik dergi sayısı dir. Üniversitemizin farklı yerleşkelerinde farklı yoğunlukta olan internet kullanım talebini karşılamak amacıyla yatırımlar yapılmakta ve birimler bazında kablosuz internet bağlantıları sağlanmaktadır. Özellikle Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (TUZEM) için önemli yatırımlar yapılmıştır. B.Yeterli (Geliştirmeye Açık) Alanlar Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu: Üniversitemizde araştırma geliştirme faaliyetleri tüm birimler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca bu çalışmalara katkı yapmak üzere 14 adet araştırma ve uygulama merkezi kurulmuştur. Bu merkezlerin tamamı, ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yapmaktadır. Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği: Üniversitenin teknolojik altyapısı ve laboratuarlarının geliştirilmesi konusunda, bakım ve onarımı açısından baktığımızda, yeterli kaynak ayrılmadığı dikkati çekmektedir. Birimlerin mevcut altyapıları, bakım, onarım ve faaliyetlerini kendi bütçesinden sürdürmelerine olanak vermeyecek düzeydedir. Üniversitenin teknolojik altyapısının yıllık bakım ve onarımını sürekli kılmak üzere devlet kaynağı sağlanmalıdır yılında döner sermayeden bilimsel araştırma projelerine aktarılan pay ,00 TL olmuştur. Hazine yardımından araştırma ve geliştirmeye ayrılan ödenekler yetersizdir. Ar-Ge ye sağlanan desteklerin artırılması; bütçe kısıtlamalarına uğramadan harcanabilmesi ve araştırma öz gelirlerindeki kesintilerin azaltılması gerekmektedir. Bilimsel toplantılara katılım desteği, mali kaynakların elverdiği ölçüde, azami derecede artırılmaya çalışılmış ve yılda iki defa yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere desteklenmiştir. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği: Değerlendirme yılında DPT destekli proje yapılmamış olup, TÜBİTAK destekli 6 adet proje yürütülmektedir. TÜBAP destekli devam eden 327 projeye destek sağlanmaktadır. 22

29 Trakya Üniversitesi araştırma geliştirme faaliyetlerinde üniversite sanayi işbirliği konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu anlamda yapılan bir proje bulunmamaktadır. Ancak bu konuda Teknopark çalışmaları ile gerekli adımlar atılmıştır. Trakya Bölgesi nde kurulması hedeflenen, Edirne ili merkezindeki Ayşekadın Yerleşkesi ile Prof. Dr. Ahmet Karadeniz Yerleşkesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi alanlarında Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin kuruluş, hazırlık ve faaliyetlerini kanunlar ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirecek işbirliği ortamını oluşturmayı ve böylece başta Trakya Bölgesi olmak üzere ülke ve dünya teknolojik gelişimine paralel olarak bilginin ticarileştirilerek katma değer kazanmasını hedefleyen Üniversite kurucu heyeti, bu amaçların gerçekleşmesi doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve bireysel girişimleri ortak platformda buluşturarak sorunları yerinden belirlemeyi ve bölgesel-küresel çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Edirne ilinde Trakya Üniversitesi Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulması Bakanlar Kurulu nca tarihinde kararlaştırılmış ve tarih Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Üniversitemiz önderliğinde kurulan Teknopark A.Ş yılı içerisinde çalışmalarına başlamıştır. Trakya Teknopark bünyesinde, 2010 yılı son verilerine göre 37 adet Ar Ge firması faaliyet göstermektedir. Araştırmacı insan kaynağı Ar-Ge nin en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Üniversitelerde öğretim elemanlarının yanı sıra bu anlamda lisansüstü öğrenciler de önemli bir potansiyel oluşturmaktadır yılında lisansüstü öğrenci sayısı 1498 kişi olmuştur. Tüm öğrenciler içerisindeki oranı % 6,19 olarak gerçekleşmiştir. Lisansüstü öğrenciler tez çalışmaları ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde yer almaktadır. Değerlendirme yılında 304 adet yüksek lisans ve 21 adet doktora tezi tamamlanmıştır. Öğretim üyesi başına tamamlanan tez sayısı % 0,65 olmuştur. Üniversitemiz enstitülerinde yeni yüksek lisans ve doktora programları ve mevcut programlardaki öğrenci kontenjanlarının artırılması gerekmektedir. Bu da ancak öğretim üyesi sayısının artması ile gerçekleşecektir. Ar-Ge faaliyetlerinin önemli çıktılarından biri de yayınlardır. Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetlerin (makale, kongre, konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb.) sayısı 3,71 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı: Araştırma faaliyetlerinin bütünlüğü ve devamlılığı gerek Araştırma Koordinatörlüğü gerekse fakülte, bölüm, enstitü ve merkezlerin eşgüdümünde sağlanmaktadır. TÜBAP, DPT, 23

30 TÜBİTAK ve AB kaynaklarına proje başvuruları ve izlenecek yol ile ilgili bilgiler üniversite içerisinde Rektörlük, Dekanlıklar, Enstitüler ve Merkezler aracılığıyla öğretim elemanlarıyla paylaşılmaktadır. Araştırmalarda, öncelikli alanlar duyurulmakta ve alan çalışma grupları oluşturulmaktadır. Tüm proje grupları için uzmanlaşmış hizmet birimleri oluşturulmaya başlanmıştır. Projelere yönelik süreçler, bu birimler aracılığıyla izlenerek, kayıtları tutulmaktadır. Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılması için eskiyen ve eksiklikleri olan altyapının yenilenerek yeni teknoloji içeren unsurların güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Ar-Ge çalışmalarının önemli girdilerinden biri olan nitelikli insan kaynağının sağlanabilmesi için ilgili mevzuatın değiştirilmesi gereklidir. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu: Trakya Üniversitesi nin araştırma ve geliştirme alanları belirlenirken özellikle bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar çerçevesinde destek sağlayan kuruluşların (DPT, TÜBİTAK, sanayi kuruluşları gibi) belirledikleri öncelikli alanlar göz önüne alınmaktadır. Uluslararası düzeyde ise AB Çerçeve Programları nın ve benzer uluslararası projeleri destekleyen kuruluşların önceliklerinin yanı sıra Balkan ülkelerinde işbirliği yapılan ve yapılabilecek olan ülkelerdeki araştırma ve geliştirme konuları dikkate alınarak öncelikler belirlenmektedir. Araştırma ve geliştirme önceliklerinin uyumu konusunda henüz eksiklikler bulunmaktadır. Bunun en önemli göstergesi, TÜBİTAK ve AB destekli proje sayısındaki azlıktır. Bununla birlikte araştırma merkezleri ve merkez birimleri üniversitenin öncelikleri ve ulusal ihtiyaçlar dikkate alınarak kurulmaktadır. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği: Bilimsel araştırmalarda, bilimsel bilgi üretimi hedeflenmektedir. Uluslararası saygın dergilerde yayınlanan makalelerin sayısı ve aldıkları atıf sayıları da araştırmaların hedefini belirleyen faktörlerdendir. Trakya Üniversitesi kaynaklı yayınlara yayın başına alınan ortalama atıf sayısı 5,20 olmuştur. Lisansüstü tezler de bu hedefe erişimde önemli göstergelerdir yılında toplam 325 adet lisansüstü tez tamamlanmıştır. 24

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... V GRAFİK LİSTESİ... V GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A. Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 2 a. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 b. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Mayıs 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECİ... 3 3. BELİRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERİ...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011-2012 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...10

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ADEK 2011 RAPORU İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 2 Kurumun Norm ve Değerleri 6 Özdeğerlendirme Girdiler(Kaynaklar

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35:

2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ G35: Değerlendirme yılının bir önceki yılında mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içerisinde işe yerleşme oranı 35.2 (değerlendirme yılı içinde işe yerleşen bir

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ EK 8: AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Maltepe

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER (KAYNAKLAR VE ĐLĐŞKĐLER)... 2 A) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Verileri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011-2013 Kurumsal Değerlendirme Verileri İSTATİSTİKSEL GÖSTERGE A. GENEL GÖSTERGELER NO 2011 2012 2013 1 Öğrenci Sayıları 2 Personel Sayıları A.1.1 Önlisans Öğrenci Sayısı

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM STRATEJİK PLAN VE ANA BAŞLIKLARI. Birim Tanıtımı. Birim Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri 3. 0004 dönemi için belirlenen

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EK-1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONURALP YERLEŞKESİ KONURALP MERKEZ / DÜZCE 14.06.2016 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum

Detaylı

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi 2014 2015 2016 2017 2018 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS4 %100 YGS6 %92.5 YGS6 %94 YGS6 %97 YGS6 %99 YGS6 %100 1 2 Önlisans programlarına kabul edilen Lisans programlarına

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen

MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen MOBBİG Veritabanı Komisyonu Çalışmalarında Gelinen Aşama Esra FİDANOĞLU İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Bu sunuş, MOBBİG Veritabanı Komisyonu ile birleşen Kurultay Veritabanı Çalışma Gurubunun,

Detaylı

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ (Her diploma programı ayrı ayrı dolduracak, daha sonra her birim Fakülte, YO kendi tablosunu oluşturacak) (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) No Gösterge Ölçme Yöntemi

Detaylı

ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ODTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2011 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 1. GİRİŞ ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) Özdeğerlendirme Raporu YÖDEK Rehberinde belirtilen özdeğerlendirme modeli ve ODTÜ Rektörlük

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı