I. Dünya Savaşı Kaynakçası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Dünya Savaşı Kaynakçası"

Transkript

1 I. Dünya Savaşı Kaynakçası Mcmeekin, S. (2013). I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü. :. Kuran, İ. E. (1964). "1. Dünya Savaşı Maddesi". İslam Ansiklopedisi, 199. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Saygılı, H. (2013). "Birinci Dünya Harbi'nde Rumeli'nden Osmanlı Ordusuna Müslüman Gönüllü Katılımları / Muslim Volunteer Participants of Balkans to Ottoman Army in World War I". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (18), , Yel, S. (2001). "1. Dünya Savaşı'nda Trabzon'daki Rum ve Ermeni Faaliyetleri". Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1), , Toprak, Z. (2003). İttihad - Terakki ve Cihan Harbi Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik Istanbul: Homer Kitabevi. Korkmaz, S. (2006). Birinci Dünya Savaşı yıllarında Balıkesir'de sosyal hayat. Metın, C. (2005). "Yusuf Akçura ve I. Dünya Savaşı'nda Rusya'daki Türk Esirleri". Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 1-22, Tarım, M. F. (2004). Birinci Dünya Savaşı'nda Yıldırım Ordular Grubu. Karpat, K. H. (2004). "The Entry of the Ottoman Empire into World War I". Belleten, LXVIII (253), 22-60, Güher, E. (2013). Başlangıcından Birinci Dünya Savaşı'na kadar Türk-Amerikan ilişkileri. Polat, Ü. G. (2014). "I. Dünya Savaşında İngiliz ve Türk propaganda gazetelerinin etkinliği üzerine bir değerlendirme (El-Hakika ve Musavver Çöl)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (36), , Boğuşlu, M. (1997). 1. Cihan Harbi / Türkiye Cumhuriyetinin Doğuşu. Istanbul: Kastaş Yayınları. Yücel, Y. (1976). "Birinci Dünya Harbi Tarihi Bibliyografyası". Askeri Tarih Bülteni, (20), , Bey, A. R. (2001). Cihan Harbi ve Türk Ermeni Meselesi. : Bilge Kültür Sanat. Güllübağ, M. (2004). Birinci Dünya Savaşı`nın Türk ve İngiliz şiirindeki yansımaları. Sarısaman, S. (1996). "Birinci Dünya Savaşı Sırasında İran Elçiliğimiz ile İrtibatlı Bazı Teşkilat-ı Mahsusa Faaliyetleri". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (7), , (1996). Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Avrupa Cepheleri (Özet). Ankara: Genel Kurmay Basımevi. Aslan, B. (2000). 1. Dünya Savaşı Esnasında Azerbaycan Türkleri'nin Anadolu Türkleri'ne "Kardaş Kömeği (Yardımı)" ve Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

2 Görgülü, İ. (1990). On Yıllık Harbin Kadrosu , Balkan, I. Dünya ve İstiklal Harbi. Parmaksızoğlu, İ. (1983). "Atatürk'ün Birinci Dünya Savaşına Girişimiz Üzerine Görüşleri". Milli Kültür Dergisi, (40), 1-52, Yazan, M. A. (1996). Birinci Dünya Savaşı Türk basınında Çanakkale Muharebeleri. Durmaz, Ö. (2010). İran ve I. Dünya Savaşı Büyük Güçlerin Savaş Alanı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Yılmaz, A. (1992). "I. Dünya Harbi ve 2 Ağustos 1914 Tarihli Türk-Alman İttifak Antlaşması". Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 3 (9), , Artuç, N. (2008). "Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Denizaltı Gücünü Artırma ve Denizaltı Subay-Er Yetiştirme Çabaları". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXIII-II), 57-74, Ulu, C. (2013). "I. Dünya Savaşı ve İşgal Sürecinde İstanbul'da Yaşanan Sosyal ve Ahlaki Çözülme ( )". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (58), , Ünalp, F. (2010). Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'ya Yönelik Faaliyetleri. Karabekir, K. (2011). Birinci Dünya Savaşı Anıları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Ünal, H. (1985). İttihat ve Terakki Liderlerinin I. Dünya Savaşı Sonrası Yurt Dışı Faaliyetleri ( ). Aaronsohn, A. (2003). Türk Ordusuyla Filistin'de Bir Yahudi Askerin 1. Dünya Savaşı Notları. İstanbul: Selis Kitapları. Pichon, J. (1939). CİHAN HARBİNİN ŞARKA AİT KAYNAKLARI. Ankara: Kanaat Yayınları. Karal, E. Z., & Uzunçarşılı, İ. H. (1996). Osmanlı Tarihi: İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı ( ). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Sayılır, B. (2005). "Çanakkale Savaşları'nda Yer Alan İtilâf Askerlerinin Dini-Etnik Yapısı ve Sahip Oldukları Türk İmajı". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (18), , Rasim, A. (1939). Cihan Harbi ve Sonu. İstanbul: Ekonomi-Reklam Basımevi. Avşar, S. (2003). "Birinci Dünya Savaşı'nda Rus Propoganda Faaliyetleri ve Osmanlı Devleti". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (14), , Çalık, R., & Tepekaya, M. (2006). "Birinci Dünya Savaşı Esnasında Anadolu'daki Salgın Hastalıklar ve Ermeniler". Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), , Kopraman, K. Y. (1966). "Kitap Tanıtma: Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye'de Bulunan Generallerin Raporları". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 4 (6-7), ,

3 Bozkurt, A. (2014). "I. Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Devleti'nde Casusluk Faaliyetleri ve Güvenlik Algısı ( )". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (36), 1-44, Özakman, T. (2008). Şu Çılgın Türkler. İstanbul: Bilgi Yayınevi. Şensözen, V. (2013). I. Dünya Savaşı Yılları ve Kafkas Cephesi Anıları. İstanbul: Okyanus Yayınları. Bardakçı, V. V. (1998). Birinci Dünya Savaşında Galiçya Cephesi'nde Türk kuvvetlerinin faaliyetleri. Kobal, Y. (2014). Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Almanya. İstanbul: Gece Kitaplığı. Yaccob, A. R. (1996). Anglo-Ottoman Rivalries In S.W. Arabia Prior to and During World War I, Haytoğlu, E. (1998). "Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi Hadim Şehitleri". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (4),, Selçuk, M. (2012). "Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Harbiye Nezareti'nin "Çanakkale Kahramanlığını Yaşatma"Amaçlı Faaliyetleri". Avrasya İncelemeleri Dergisi, (2012),, Ataçkarapınar, M. (2009). Birinci Dünya Savaşı'ndan Günümüze Batılı Ülkelerin Doğu Karadeniz Bölgesi'ne Yönelik Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetlerinin Türkiye'nin Güvenliği Açısından İncelenmesi. Çil, O. (2002). Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti`nin ittifak arayışları. Taşkıran, C. (1998). "1913'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'daki Faaliyetleri Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Türk-Bulgar Askeri İlişkileri". Askeri Tarih Bülteni, (45), 1-8, Avcı, B. (2014). Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı topçusu: Çanakkale Boğazı Muharebeleri örneği. Çelik, C. (1999). Birinci Dünya Savaşında Sina Filistin cephesinde Birinci Kanal Seferi. Karacagil, Ö. K. (2014). "I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devletinin İran'la İttifak Kurma Arayışları". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (36), , Eyicil, A. (2003). "I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Mücadelesi Sırasında Maraş'ta Ermeni Mezalimi". Belleten, LXVII (250), , Mahmud Muhtar Paşa (1999). Maziye Nazar: Berlin Antlaşmasından Birinci Dünya Savaşı'na Kadar Avrupa ve Türkiye-Almanya İlişkileri. Ankara: Genelkurmay Basım Evi. Günay, N. (2009). "Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Ermenileriyle İlişkileri ve 1914/1915 Zeytun İsyanları". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (51), , Ergin, F. (1991). "Birinci Dünya Savaşı'nda ve Atatürk Döneminde Fiyatlar ve Gelirler". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III (4), 59-84,

4 Evsile, M. (1996). "Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde Aşiret Mensuplarından Oluşturulan Milis Birlikleri". Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XII (36),, Akbay, C. (1976). "Birinci Dünya Harbi'nde Sarıkamış Taarruzu ve Birinci, İkinci Kanal Seferleri Yapılmalı Mıydı?". Askeri Tarih Bülteni, 13 (25), 65-84, Burak, D. M. (2004). Birinci Dünya Savaşı'nda Türk - İngiliz İlişkileri ( ). Ankara: Babil Yayıncılık. Polat, Ü. G. (2014). "I. Dünya Savaşı'nda Müttefiklerin (İngiltere-Fransa) İskenderun Çıkarması Planı ve İkinci Çanakkale Korkusu". Gazi Akademik Bakış Dergisi, 7 (14),, Yerasımos, S. (2002). Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Sorunu. İstanbul : Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. Selahattın, Y. (2006). Kafkas Cephesi'nde 10 ncu Kolordunun Birinci Dünya Savaşı'nın Başlangıcından Sarıkamış Muharebelerinin Sonuna Kadar Olan Harekatı. Ankara: Genelkurmay ATASE Başkanlığı. Belen, F. (1964). Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi. Ankara: Genelkurmay Basımevi. Sonatılgan Uygur, A. T. (2013). İsveç kaynaklarına göre birinci dünya savaşı'nda Rusya'daki malul Türk savaş esirlerinin İsveç Kızılhaçı yardımıyla İsveç üzerinden mübadelesi. Esenkaya, A. (2013). "Çanakkale Cephesi'nde 19 Mart-24 Nisan 1915 Günleri". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, (14), 49-83, Bostancı, M. (2005). Türk basınına göre Birinci Dünya Savaşı arifesinde adalar meselesi. Yıldırım, Ö. (2009). Dönemin Türk Basınına göre Birinci Dünya Savaşı Arifesinde Türk-Yunan İlişkileri. Tanyer, T. (2010). Çanakkale Savaşı'nın Bilinmeyen Cephesi: Hava Savaşları. Türkiye:. Türkkan, H. (2007). Askeri Mecmua'da birinci dünya savaşı Türk cepheleri (1-145.sayılar). Üzen, İ. (2007). Birinci Dünya Savaşı'nda Kanal Seferleri ( ). Atakan, R. (1976). "Birini Dünya Savaşının 1915 Yılı Çanakkale Muharebelerinde 5. Ordu'nun Personel Kayıpları Ve İkmali". Askeri Tarih Bülteni, (18), 47-57, Balcıoğlu, M. (1993). "Birinci Dünya Savaşı Sırasında Karadeniz'de Rum Faaliyetleri ve Sivil Tepki". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (4), 91-97, Altuğ, Y. (1969). "Birinci Dünya Savaşında, Filistini Yaratan Faktörler ve İngiltere". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (26), 44-49, Tonguç, F. (2001). 1. Dünya Savaşı'nda Bir Yedek Subayın Anıları. Istanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. Feroz, A. (1971). İttihat ve Terakki ( ). İstanbul:.

5 Pomıankowskı, J. (2003). Osmanlı İmparatorluğunun Çöküşü; Dünya Savaşı. :. Bozgeyik, B. (2013). Osmanlının 7 cephede 7 Düvelle savaşı. istanbul: Çelik Yayınevi. Karal, E. Z. (1999). Osmanlı Tarihi. IX. Cilt. İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı ( ). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Turgut, M. (2010). "Contributions of medical students at the Gallipoli in World War 1". Child's Nervous System, 26 (11), , Karaca, E. (2005). Türk basınına göre Birinci Dünya Savaşı arifesinde Şarki Anadolu meselesi. Koca, H. (1976). "Birinci Dünya Harbi'nde Van-Bitlis-Muş Hattının Önemi Ve 16. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa". Askeri Tarih Bülteni, (46), 79-90, Sürgevil, S. (1983). "Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Girişinin İzmir Basınındaki Yankıları". Tarih İncelemeleri Dergisi, (I), , Yalçın, H. (2008). Harp ceridesi (1. Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi). Çağlayan, T. (2000). "Birinci Dünya Savaşı Sonlarında Kafkasya'da İngiliz Faaliyetleri". Belleten, LXIV (240), , Somel, S. A. (2005). "İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı Döneminde Türkçülük ve Ulusal Kimlik İnşası". Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, (2), , Işık, H. (1999). Birinci Dünya Savaşında Seyyar Jandarma Birlikleri. Ankara:. Sabis, A. İ. (1951). Harb Hatıralarım: Birinci Cihan Harbi. Ankara: İnkılab Kitabevi. Said (). "Cihan Harbi'nin Mes'ulu". Belen, F. (2006). Birinci cihan harbinde Türk harbi 1917 hareketleri. Ankara: Genelkurmay Başkanlığı. Toprak, Z. (1978). "Cihan Harbi Yıllarında İttihat ve Terakki'nin İaşe Politikası". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi Beşeri Bilimler, (6), , Toprak, Z. (). "Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı Finansmanı ve Para Politikası". Gelişme Dergisi, (), , Arslan, E. Ş. (2005). Bir Arap aydının gözüyle Osmanlı Tarihi ve 1. Dünya Savaşı anıları. Istanbul: Çatı Kitapları. Emin Yalman, A. (1930). Turkey in the World War. New Haven: Yale University Press. Karakaş, N. (2012). "Britanyalıların Gözüyle Sina-Filistin Cephesi'nde Türk Askeri". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XXVII-II), , Habeck, M. R., Parker, G., & Wınter, J. (2012). I. Dünya Savaşı ve 20. Yüzyıl. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Apak, B. (1998). Birinci Dünya Savaşı'nda Atatürk'ün güneydoğudaki faaliyetleri.

6 Erickson, E. J. (2003). Size Ölmeyi Emrediyorum: Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu. Istanbul: Kitap Yayınevi. Beşikçi, M. (2015). Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Seferberliği. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Kon, K. (2011). Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'daki Müslüman Esir Kampları ( ). Howard, M. ( 2014). Birinci Dünya Savaşı - Yüzüncü Yıldönümünde (Kültür Kitaplığı 143). İstanbul: Dost Kitabevi. Metin, B. (2012). Birinci Dünya Savaşında İran Coğrafyasında Etnik, Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri. Ankara: Berikan Yayınevi. Beşirli, M. (2004). "Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Türk Ordusunun Top Mühimmatı Alımında Pazar Mücadelesi: Alman Friedrich Krupp Firması ve Rakipleri". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (15), , Toprak, Z. (2002). "Cihan Harbi'nin Provası Balkan Harbi". Toplumsal Tarih Dergisi, 18 (104), 44-51, Örses, T., & Özçelık, N. (2007). 1. Dünya Savaşında Türk Askeri Kıyafetleri( ). İstanbul: Denizler Kitabevi. Kasımov, M. (2001). Birinci Dünya Müharibesi illerinde böyük dövletlerin Azerbaycan siyaseti( ). :. Yeğın, S. İ. (2006). Birinci Dünya Harbi'nde Azerbaycan ve Dağıstan Muharebelerinde 15 nci Piyade Tümeni. Ankara: Genelkurmay ATASE Başkanlığı. Çubukçu, B. (1976). "Birinci Dünya Savaşı, Galiçya Cephesi Ve Türk Sağlık Ekibinde Avusturya Madalyası Alanlar". Askeri Tarih Bülteni, (42), ,