İÇİNDEKİLER. Önsöz Türkay BARAN (Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına)...XII

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. Önsöz Türkay BARAN (Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına)...XII"

Transkript

1 Sunuş Cem OĞUZ (İMO Antalya Şube Başkanı)... X Önsöz Türkay BARAN (Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına)...XII Su Kuvveti ve Türkiye Ünal ÖZİŞ...2 Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santralı Ünal ÖZİŞ, Hikmet YANAR Yağmursuyu Cadde Ağızlığı Tasarımı Ertuğrul BENZEDEN Su Yapılarının Projelendirilmesinde Jeotekniğin Önemi ve Çarpıcı Örnekler Erdal ŞEKERCİOĞLU Özelleştirme ile Hidroelektrik Santral (HES) Ölçütleri İlişkisi Necat ÖZGÜR Hidroelektrik Santrallerin (HES) Çevresel ve Sosyal Etkileri:Alakır Vadisi Örneği Evren TURHAN, Hatice (ÖZMEN) ÇAĞATAY, Abidin KEÇECİ Türkiye de Su Yapıları Planlanması ve Yatırımlarında Nerede Hata Yaptık Hasan AKYAR Köprü Yan Ayaklarının Oluşturduğu Daralmanın Atnalı Vorteks Sistemi ve Oyulmaya Etkisinin DES Modellemesi ile İncelenmesi Mete KÖKEN Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Dolusavak Hidrolik Model Deneyleri Mustafa GÖĞÜŞ, A. Burcu-Altan SAKARYA, Mete KÖKEN, Ali Ersin DİNÇER, Cüneyt YAVUZ, Emre HASPOLAT...94 RSM Türbülans Modeli İle Enerji Kırıcı Yapı Üzerindeki Akımın Sayısal Modellenmesi M. Sami AKÖZ, Oğuz ŞİMŞEK, N. Göksu SOYDAN, Veysel GÜMÜŞ, M. Salih KIRKGÖZ

2 Basınçlı ve Savak Tipi Akım Durumlarında Köprü Tabliyesi Altındaki Oyulmaların İncelenmesi Müsteyde BADUNA KOÇYİĞİT, Onur KARAKURT Baraj Göleti Su Alma Yapısı Sayısal Modeli Volkan KİRİÇÇİ, Ahmet Ozan ÇELİK Orta Karadeniz Bölgesi İç Kısımları Tarihi Su Yapıları Aslı ÜLKE, Emre KEBAPCIOĞLU Binyıllar Boyunca Anadolu daki Su Mühendisliği N. Orhan BAYKAN, Nesrin BAYKAN Tarih Boyunca Barajların Elden Çıkma Nedenleri Onur ABAY, Nesrin BAYKAN, N. Orhan BAYKAN Malabadi Köprüsü nün Tarihsel Mirasın Sürdürülebilirliği Açısından Değerlendirilmesi Veysel Süleyman YAVUZ Denizli İli İçme Suyu Tarihsel Gelişimi Ülker GÜNER BACANLI, Sibel ÇUKURLUOĞLU Akarsu Köprülerinde Yıkılma Riskinin Azaltılması Üzerine Bir Çalışma Meriç SELAMOĞLU, Melih ÇALAMAK, A. Melih YANMAZ Ürkmez Barajı Çarpıtılmış Modelinde Ani Göçme Sonucu Oluşan Taşkın Dalgalarının Deneysel Araştırılması M. Şükrü GÜNEY, Eser YAŞİN, Gökmen TAYFUR, Gülpembe NEYİŞ Akarsu Köprülerinde Gözle Muayene ve Güvenlik Değerlendirme Çalışmaları Hüseyin AKAY, Müsteyde BADUNA KOÇYİĞİT Baraj Yıkılması Probleminin Düzleştirilmiş Tanecik Hidrodinamiği Yöntemi Kullanılarak Sayısal Olarak İncelenmesi Ali Ersin DİNÇER, Zafer BOZKUŞ Karaelmalar Deresi Taşkın Koruma Yapısının Yapılma Amacının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Ortaya Konulması Cengiz KOÇ, Yıldırım BAYAZIT, Recep BAKIŞ, Atilla YILDIZ...225

3 İnsan Hayatının Değeri Ferhat TÜRKMAN, Ayşen TÜRKMAN Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Anlık Birim Hidrografların Elde Edilmesi Mustafa Utku YILMAZ, Evren ÖZGÜR, E. Beyhan YEĞEN Çevresel Değişikliklerin Tasarım Taşkın Değerleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Gülay ONUŞLUEL GÜL, Ali GÜL, Murat TÜRKEŞ Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Taşkın Hidrolik Modeli H. İbrahim BURGAN, Dorukhan KELLECİOĞLU, Hafzullah AKSOY, V. Ş. Özgür KIRCA Su Yapılarında Balık Elekleri Tasarımı Necati AĞIRALİOĞLU, Mustafa Nuri BALOV, Abdüsselam ALTUNKAYNAK, Mehmet ÖZGER Toprak Dolgu Barajlarda Hazne Seviyesindeki Ani Düşmenin Şev Stabilitesine Etkilerinin Değerlendirilmesi Melih ÇALAMAK, Meriç SELAMOĞLU, A. Melih YANMAZ SSB Barajlarda Birinci ve İkinci Seviye Termal Analizin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Sayısal Model Çalışması Mesut YAPMIŞ, Mustafa SELVİ, İhsan KAŞ Beton Barajların Sismik Performans Tayini için Basitleştirilmiş Bir Yaklaşım Uğur AKPINAR, Barış BİNİCİ Küçük Hidroelektrik Santral Projelerinin Ön-fizibilite Çalışmasının RETScreen ile Yapılması M. İshak YÜCE, Şimal YÜCE Dicle Havzası Ardışık Hidroelektrik Santralleri İçin İşletim Modeli Emrah YALÇIN, Şahnaz TİĞREK Dünyada ve Türkiye de Hidroelektrik Enerji, Gelişimi ve Genel Değerlendirme Süleyman BOZKURT, Rıfat TÜR İklim Değişikliğinin Murat Nehri Su Gücü Potansiyeline Etkisi Sadık ALASHAN, Z. Fuat TOPRAK, Zekai ŞEN...331

4 Alternatif Bir Enerji Üretim Yöntemi Olarak Hidrokinetik Enerji Türbinleri Abdullah MURATOĞLU, M. İshak YÜCE Su Yapılarında Fluent Uygulamaları Şahnaz TİĞREK, Ahmet Nazım ŞAHİN, Tuğçe YILDIRIM Akarsu Yatağındaki Bitki Örtüsünün Akım Şartlarına Etkisinin Sayısal Yöntemle İncelenmesi Selcan SOVUKLUK, Önder KOÇYİĞİT, Bahadır ALYAVUZ Açık Kanal Savak Akımlarında Debinin Farklı Yöntemler ile Belirlenmesi Mehmet ARDIÇLIOĞLU, Mücella İLKENTAPAR Ilısu Barajı ve HES Projesi Dolusavak Havalandırıcısının Performans Değerlendirmesi M. Cihan AYDIN, Cesur KAPLAN Taşkın Yatağında Bulunan Bitki Örtüsünün Akıma Etkisinin Sayısal Yöntemler ile İncelenmesi Birol ATAY, Önder KOÇYİĞİT Akarçay Sinanpaşa Alt Havzası Akım Verilerinin Yağış Parametresine Bağımlılık Haritası Yılmaz İÇAĞA, Emin TAŞ Kızılırmak Havzası Yağış-Akış İlişkisinin Belirlenmesi Mehmet İshak YÜCE, Burcu ERCAN Büyük Menderes Havzası Yağışlarında Eğilim Analizi Özkan ÇAKMAK, Türkay BARAN HEC-RAS Paket Programı İle Manavgat İlçesi Ilıca Deresi Taşkın Bölgesinin Modellenmesi Murat ÜYÜKLÜOĞLU, Burhan ÜNAL, Burak TURAN Küresel İklim Değişikliğinin Keban Barajı na Hidrolojik Etkisi M. Cihan AYDIN, Recep ÇELİK, Muhammed Mustafa YAYLAK Nehir Tipi Santraller ve Karadeniz Bölgesi ndeki Örnekleri Cemre Gizem SAĞLAM, Aslı ÜLKE

5 Sulama Amaçlı Rezervuarlarda İşletme Çalışması Yapılması ve Optimum Rezervuar Kapasitesinin Belirlenmesi Taha Emre ERDİN, A. Burcu ALTAN-SAKARYA Hazne Hacminin Belirlenmesinde Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar Sandıklı Kızılca Barajı Örneği Emin TAŞ, Murat KİLİT Bütüncül Havza Yönetimi: Konya Kapalı Havzası Uygulaması İsmail Kaan TUNÇOK, Okan Çağrı BOZKURT Eğirdir ve Burdur Gölleri Su Seviyelerinde Olası Azalma Eğilimleri M. Erol KESKİN, E. Dilek TAYLAN, Tevfik ASLANBAŞ Paleoklimatoloji ve Filyos Nehri Paleo Akımlarının Türetilmesi Nermin ŞARLAK Erzurum İli Kuraklıkların İki Değişkenli Frekans Analizi: Kopula Fonksiyonlarının Kullanımı Fatih TOSUNOĞLU, İbrahim CAN Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerinin Yapısal Elemanlarının Çevresel Etkileri İbrahim YURTSEVEN, Yusuf SERENGİL Seyhan Havzasında Yer Alan Enerji Amaçlı Su Yapılarında Balık Geçidi Durumları Burak NAHARCI, Ekrem AKSOY, Mustafa ALKAYA Tarihi Milas Suyolları Ahmet ALKAN Keban Barajı İle Neler Kaybettik? Düzgün ÇAKIRCA