GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım"

Transkript

1 Sayfa 1/7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : OY/35263 Ürün adı : Ürün tanımı : Walking Bleach Tekniğiyle Diş Beyazlatıcı 1.2. Madde veya karışımın tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tespit edilen ilgili kullanımlar : Profesyonel Diş Beyazlatıcı Jel 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisi hakkında ayrıntılı bilgi Üretici AB(Avrupa Birliği) Sorumlu Kişi Ultradent Products, Şirketi. Ultradent Products LTD Şirketi 505 W S. Am Westhover Berg 30 South Jordan, UTAH Eyaleti Köln Almanya E-posta: Acil Durum Telefon Numarası : +49(0) Acil durum telefon numarası CHEMTREC (KUZEY AMERİKA) : (800) (ULUSLARARASI) : +1(703) BÖLÜM 2: Tehlike tanımı 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırması 1272/2008 [CLP] sayılı Yönetmelik (AT) uyarınca sınıflandırma : Karışım, fiziksel, sağlık ve çevresel tehlikeleri açısından değerlendirilmiş ve/veya test edilmiştir ve aşağıda belirtilen sınıflandırma uygulanmıştır. Sağlık : Gözde Hasar, Kategori 1 Cilt Tahrişi, Kategori 2 Akut Toksisite (Soluma), Kategori 4 Hedef Organ Toksisitesi (Tek maruziyet), Kategori 3 Akut Toksisite (Oral), Kategori Etiket öğeleri 1272/2008 [CLP] sayılı Yönetmelik (AT) uyarınca sınıflandırma Tehlike piktogramı (piktogramları) : İşaret Sözcüğü Tehlike ifadesi (ifadeleri) Ünlem işareti : TEHLİKE : H318: Ciddi derecede göz hasarına neden olur. H335: Solunum yolları tahrişine neden olabilir. H315: Cilt tahrişine neden olur. H302: Yutulması halinde zararlıdır.

2 Sayfa 2/7 Önleyici açıklama(lar) Önleme : P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruyucusu kullanın. Müdahale : P305: GÖZLERLE TEMAS HALİNDE: P351: Birkaç dakika boyunca suyla iyice durulayınız. P315: Derhal tıbbi tavsiye/önlem alın. P302+P352: CİLTLE TEMASI HALİNDE: Bol sabun ve suyla yıkayınız. P332+P313: Cilt tahrişi halinde: Tıbbi tavsiye/önlem alın. P301: YUTULMASI HALİNDE: P330: Ağzınızı çalkalayın. P312: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİ ni arayın veya doktora / hekime başvurun. P304 + P341: SOLUNMASI HALİNDE: Solunum güçlüğü varsa, kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve nefes alabilmesi için rahat bir pozisyonda tutun. Saklama : P273: Çevreye salınımını önleyin. Bertaraf : P501: Resmî yönetmeliklere göre bertaraf edin. (AT 1975L /11/2003) 2.3. Diğer tehlikeler Sonuç: Madde, tarama değerlendirmesi kapsamında PBT ve vpvb kriterlerini yerine getirmemektedir; P veya B özelliklerine ilişkin herhangi bir gösterge mevcut değildir. BÖLÜM 3: Bileşimi / içerik ögeleri hakkında bilgi 3.1. Maddeler Geçerli Değil 3.2. Karışımlar Kimyasal Adı CAS(Kimy asal Kayıt Numarası) EINECS(Mevcut Avrupa Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri) No. Hidrojen Peroksit < 40 H-ifadelerinin tam metni için: BÖLÜM 16 ya bakınız. BÖLÜM 4: İlk yardım tedbirleri Ağırlık % 1272/2008 [CLP] sayılı Yönetmelik (AT) uyarınca sınıflandırma GÖZDE HASAR, Kat. 1; Cilt Tahrişi,Kat. 2; Akut Toks. (O), Kat. 4; STOT SE, Kat. 3; H302; H315; H335; H İlk yardım tedbirlerinin tanımı Gözle temas halinde : En az 15 dakika boyunca gözlerinizi bol su ile hemen yıkayın. Derhal tıbbi yardım alın. Ciltle temas halinde : Sabun ve suyla yıkayın. Tahrişin devam etmesi veya artması halinde tıbbi yardım alın. Yutulması halinde : Yutulması halinde ağzı suyla çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız tıbbi yardım alın. Solunması halinde : Solunması halinde kişiyi temiz havaya çıkarın. Soluma güçlüğü varsa doktoru arayın Hem akut, hem de geciktirilmiş en önemli semptom ve etkileri Gözler : Göz tahrişine neden olur. Cilt : Cilt tahrişine neden olur. Yutma : Yutulduğunda zararlı olabilir. Soluma : Solunması halinde zararlı olabilir.

3 Sayfa 3/ Gerekli acil tıbbi destek ve özel tedavi açıklamaları Doktorlara yönelik notlar : Gözleri ve cildi tahriş eder. BÖLÜM 5: Yangın söndürme önlemleri 5.1. Yangın söndürme malzemeleri Yangın söndürme malzemeleri : Sadece su spreyi Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Tehlikeli patlayıcı ürünler : Bilinmiyor İtfaiyeciler için tavsiye Yangın söndürme prosedürleri : Genel: Tüm personeli tahliye edin; yangın söndürme için koruyucu ekipman kullanın. Ürünün yangına sebebiyet vermesi halinde bağımsız solunum aparatları kullanın. BÖLÜM 6: Kazara salınım tedbirleri 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri Genel prosedürler : Kişisel Koruyucu Donanımların için Bölüm 8e bakınız Çevresel tedbirler Su döküntüsü : Su yollarına giden kanalizasyon veya tahliye borularına girmesine izin vermeyin Muhafaza ve temizlik yöntemleri ve malzemesi Küçük Döküntü : Bez, sabun ve su ile siliniz. Büyük Döküntü : Reaksiyona girmeyen, nemli ve yanmayan bir malzeme ile emdirin, ardından alanı suyla yıkayın Diğer bölümlere atıf Diğer bölümlere atıf : Geçerli Değil BÖLÜM 7: Taşıma ve saklama 7.1. Güvenli taşıma önlemleri Genel prosedürler : Göz, cilt ve giysilere teması önleyin. Taşıma : Uygun koruyucu ekipman kullanın. Saklama : Ürün etiketlemeye bakınız 7.2. Uygunsuzlukları da içerecek şekilde güvenli saklama şartları Raf ömrü : Ürün etiketlemeye bakınız 7.3. Belirli son kullanım(lar) Belirli son kullanım(lar) : Profesyonel Diş Beyazlatıcı Jel BÖLÜM 8: Maruziyet kontrolleri / kişisel korunma 8.1. Kontrol parametreleri Kontrol parametreleri : Hidrojen Peroksit CAS:

4 Sayfa 4/7 Kontrol Parametreleri OSHA PEL Genel Endüstri OSHA PEL İnşaat Endüstrisi OSHA PEL Denizcilik Endüstrisi ACGIH TLV NIOSH REL Maruziyet Sınırları 8.2. Maruziyet kontrolleri Göz/yüz koruması Cildin korunması Solunum ile ilgili koruma : Koruyucu gözlük takın : Çalışırken uygun koruyucu giysi ve eldiven kullanın. : Hava kaynaklı seviyeleri kontrol etmek için iyi bir genel havalandırma sağlanmalıdır. Yetersiz havalandırma durumunda, uygun solunum cihazı takın. BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler Fiziksel durum : Jel Görünüm : Viskoz Renk : Renksiz ile beyaz arası Koku : Kokusuz veya karakteristik koku mevcut değil ph : 2,8 ila 5,2 Özgül Ağırlık : 1,1 ila 1,3 Suda çözünürlük : Kısmen Çözünür 9.2. Diğer bilgiler Ek bilgi : Başka ilgili bilgi yok. BÖLÜM 10: Kararlılık ve reaktiflik Reaktiflik Reaktiflik Kimyasal stabilite Kimyasal stabilite Tehlikeli reaksiyon olasılığı Tehlikeli polimerizasyon Önlenmesi gereken durumlar Önlenmesi gereken durumlar Uygun olmayan malzemeler Uygun olmayan malzemeler Tehlikeli bozulma ürünleri Tehlikeli bozunma ürünleri : Sabit : Tavsiye edilen koşullar altında saklanması ve kullanımı halinde sabittir. : Yok : Kuvvetli bazlardan, metallerden, aşırı sıcaklıktan ve nemli hava veya suya maruz kalmaktan kaçının. : Güçlü kostik, çoğu metal : Bilinmiyor.

5 Sayfa 5/7 BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler Toksikolojik etkileri hakkında bilgi Akut Dermal LD50 Oral LD50 Soluma LC50 Diğer bilgiler : > 5500 mg/kg Tavşan : > 3300 mg/kg (Sıçan) : > 1,0 mg/l/4h Sıçan : Ürün, bilinen bir toksikolojik profile sahip yüksek hidrojen peroksit içerir. Ürün, sadece lisanslı diş profesyonelleri tarafından belirtilen mühendislik kontrolleri kullanılarak uygulanabilir. BÖLÜM 12: Ekolojik bilgi Toksisite Sulu ortamda toksisite (akut) : Su yollarına giden kanalizasyon veya tahliye borularına girmesine izin vermeyin Kalıcılık ve parçalanabilirlik Kalıcılık ve parçalanabilirlik : Sınıflandırılmamış Biyoakümülatif potansiyel Biyoakümülatif potansiyel : Sınıflandırılmamış Toprakta hareketlilik Toprakta hareketlilik : Mevcut değil PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları : Sonuç: Madde, tarama değerlendirmesi kapsamında PBT ve vpvb kriterlerini yerine getirmemektedir; P veya B özelliklerine ilişkin herhangi bir gösterge mevcut değildir Diğer olumsuz etkiler Çevresel veriler : Kanalizasyona boşaltmayın. BÖLÜM 13: Bertarafın önemi Atık arıtma yöntemleri Bertaraf yöntemi : Resmî yönetmeliklere göre bertaraf edin. (AB 1975L /11/2003) BÖLÜM 14: Taşıma bilgileri BM numarası BM numarası : BM uygun sevkiyat adı BM uygun sevkiyat adı : Oksitleyici Sıvı, N.O.S. (başka türlü belirtilmeyen) (Hidrojen Peroksit Karışımı) Nakliye tehlike sınıfı (sınıfları) Birincil tehlike sınıfı/bölümü : 5.1 Tehlike sınıflandırması : Ambalaj grubu Ambalaj grubu : II

6 Sayfa 6/ Çevresel tehlikeler Deniz kirletici # Kullanıcı için özel önlemler ADR - karayolu RID - demiryolu IMDG - deniz: GEÇERLİ DEĞİL IATA - hava: GEÇERLİ DEĞİL MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre toptan nakliyat Toptan nakliyat BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi Madde veya karışıma yönelik güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri/mevzuatı Genel yorumlar Kimyasal güvenlik değerlendirmesi Kimyasal güvenlik değerlendirmesi Ek bilgi : 93/42 / EEC nolu Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine bakınız. : Bölüm 11 e bakınız : Bileşenlerin hiçbiri IARC, NTP veya CA Prop 65 ile kanserojen olarak listelenmemiştir. BÖLÜM 16: Diğer bilgiler İlgili H-ifadeleri (sayı ve : Akut Toks. (O), Kat. 4: Akut Toksisite (Oral), Kategori 4 tam metin) GÖZDE HASAR, Kat. 1: Gözde Hasar, Kategori 1 STOT SE, Kat. 3: Hedef Organ Toksisitesi (Tek maruziyet), Solunum Yolu Kategori 3 Cilt Tahrişi, Kat. 2: Cilt Tahrişi, Kategori 2 H302: Yutulması halinde zararlıdır. H315: Cilt tahrişine neden olur. H318: Ciddi derecede göz hasarına neden olur. H335: Solunum yolları tahrişine neden olabilir. Hazırlayan : Anu Kattoju Revizyon özeti : Bu SDS, 15/04/2015 tarihli SDS nin yerine geçmektedir. Revizyon: Bölüm 1: MALZEME GÜVENLİĞİ VERİ SAYFASI No. Bölüm 2: ACİL DURUM GENEL BAKIŞ - ACİLEN ÇÖZÜLMESI GEREKEN SORUNLAR 2.3. Diğer tehlikeler. Bölüm 3:. Bölüm 4: YUTMA, SOLUMA, DOKTORLARA YÖNELİK NOTLAR, AŞIRI MARUZ KALMA İŞARET VE BELİRTİLERİ (YUTMA, SOLUMA). Bölüm 5: PATLAMA TEHLİKELERİ, YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ, YANGINDA PATLAMA, YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI, TEHLİKELİ PATLAMA ÜRÜNLERİ, STATİK BOŞALMAYA HASSAS, DARBEYE KARŞI HASSASİYET. Bölüm 7: GENEL PROSEDÜRLER. Bölüm 8: KİŞİSEL KORUYUCU ARAÇ GEREÇLER - SOLUNUM CİHAZI. Bölüm 9: GÖRÜNÜM, RENK, YORUMLAR, UÇUCULUK YÜZDESİ, ph, ÖZGÜL AĞIRLIK. Bölüm 11: AKUT (DERMAL LD50 (tavşan), DERMAL LD50 (tavşan), ORAL LD50 (sıçan), ORAL LD50 (sıçan), SOLUMA LC50 (sıçan), SOLUMA LC50 (sıçan), SOLUMA LC50 (sıçan), ORAL LD50 (sıçan)

7 Sayfa 7/7 Genel beyanlar Üretici feragati AKUT, GENEL YORUMLAR. Bölüm 12: KİMYASAL ETKİ BİLGİLERİ, DAĞITIM, EKOTOKSİKOLOJİK BİLGİLER, ÇEVRE VERİLERİ, BİYOBİRİKİM / BİRİKİM, AKUATİK TOKSİSİTE (AKUT), AKUATİK TOKSİSİTE (AKUT) (48 SAAT EC50, 96 SAAT EC50), BÖLÜM 12: Ekolojik bilgi. Bölüm 14: GEMİ (ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ / ULUSLARARASI DENİZYOLUYLA TEHLİKELİ MALZEME TAŞIMACILIĞI) - DENİZ KİRLİLİĞİ # 1. YOL VE DEMİRYOLU (sadece İngiltere) (CDG) - ÖZEL HÜKÜMLER BÖLÜM 14: Nakliye ile ilgili bilgiler, ADR - karayolu, IMDG - deniz, IATA - hava. Bölüm 15: YORUMLAR GENEL YORUMLAR, RoHS. Bölüm 16: GENEL BEYANLAR. : NAP =Uygulanabilir Değil NE= Kurulmamıştır TLV = Eşik Sınır Değeri PEL = İzin verilen maruziyet sınırları MAK =Maksimum İşyeri Konsantrasyonu STEL= Kısa süreli maruz kalma sınırı STEV = Kısa süreli maruz kalma değeri TWA = Zaman Ağırlıklı Ayarlanan Ortalama PPE = Kişisel Koruyucu Ekipmanlar AMU=Atom Kütle birimi : SADECE DİŞ KULLANIM İÇİNDİR: Belirtildiği şekilde kullanın. Bilgi ve tavsiyeler, doğru olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır (ham madde güvenlik veri formları ve üreticinin bilgisi); ancak, üretici, bilgilerin doğruluğu veya tavsiyenin uygunluğu açısından hiçbir garanti vermez ve bu kapsamda herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Her kullanıcı amaçlanan kullanım kapsamında bu tavsiyeleri gözden geçirmeli ve uygun olup olmadıklarına karar vermelidir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu Ürün adı : XO/34567 : Ürün tanımı : Profesyonel Kullanım için Diş Beyazlatma Jeli, Bölüm 1/2 1.2. Madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : DM / 32103 Ürün adı : Ürün tanımı : Işıkla sertleşen resin koruması 1.2. Madde veya karışımın tespit edilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Diş Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Diş Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : ER/ 81225 Ürün adı : Ürün tanımı : Kanal Dolgu Patı 1.2. Madde veya karışımın tespit edilen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : CO / 11052 Ürün adı Ürün tanımı : : Çürük Göstergesi 1.2. Madde veya karışımın tespit edilen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 6 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : TL/13588, UV/41902 Ürün adı : Ürün tanımı : Florür içeren sürekli salınımlı potasyum nitrat jeli 1.2. Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : TF/11577 Ürün adı : Ürün tanımı : Beyazlatıcı Diş Macunu 1.2. Madde veya karışımın tespit edilen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 6 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : 2Q/1001303 Ürün adı Ürün tanımı : Opalescence Beyazlatıcı Diş Macunu - Hassasiyet Giderici : Beyazlatma Diş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : ET / 66.009 Ürün adı Ürün tanımı : : Kök kanal kenetleme kremi ve temizleyici 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : Birleşik Krallık / 81247 Ürün adı : Ürün tanımı : Ojenolsüz Geçici Yapıştırma / Dolgu Malzemesi 1.2. Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : FE / 10353 Ürün adı : Ürün tanımı : Endodontik şelatör ve dezenfekte için yağlama solüsyonu 1.2. Madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 8 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu Ürün adı Ürün tanımı : XO/34567, XW/15083, XZ/71087 : Opalescence Boost PF %38 ve Opalescence Boost PF %40,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1/7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : UB / 81242 Ürün adı : Ürün tanımı : Ojenolsüz Geçici Yapıştırma / Dolgu Malzemesi 1.2. Maddenin veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : CW / 13575 Ürün adı Ürün tanımı : Kompozit Nemlendirme reçinesi : Kompozit restorasyonu ve hazırlığının

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Diş Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Diş Kullanım Sayfa 1 / 8 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : FF/39025, FG/39029, FH/39013, FI/39019, FJ/39005, FK/39009, FP/13514, FQ/13509, FR/13518, SC/71178, SD/71179,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik (AT) uyarınca Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik (AT) uyarınca Dental Kullanım Sayfa1 / 6 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : UK / 81247 Ürün adı : Ürün tanımı : Ojenolsüz Geçici Yapıştırma / Dolgu Malzemesi 1.2. Maddenin veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik e (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik e (AT) göre Dental Kullanım Sayfa1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : BI / 15076 Ürün adı : Ürün tanımı : Profesyonel Dental Etch Ajanı 1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : FO/10316 Ürün adı : Ürün tanımı : Yavaş salınımlı florür jel 1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : PS / 63010 Ürün adı : Ürün tanımı : Kompozit Yüzey Örtücü 1.2. Madde veya karışımın tespit edilen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik e (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik e (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1/8 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : CX/41711 Ürün adı : Ürün tanımı : Kalsiyum Hidroksit Macun 1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik e (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik e (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1/7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : OL/55403 Ürün adı : Ürün tanımı : Kimyasal ve mekanik aşınma, sulu karışım 1.2. Maddenin veya karışımın ilgili

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Diş Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Diş Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : PY/10955 Ürün adı : Ürün tanımı : Diş kurutma ve astarlama ajanı. 1.2. Madde veya karışımın tespit edilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : EY/12050 Ürün adı : Ürün tanımı : EndoREZ için polimerizasyon hızlandırıcısı 1.2. Maddenin veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dişte Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dişte Kullanım Sayfa 1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : UX / 10947 Ürün adı : Ürün tanımı : Fosforik Asit dental aşındırma 1.2. Madde veya karışımın tespit edilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dişte Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dişte Kullanım Sayfa 1 / 9 BÖLÜM 1 : Madde/müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Kodu Ürün adı : DC/71057 : Ürün tanımı : Klorheksidin içerikli Hafif Kürlenmiş Yapıştırıcı (%0,2) 1.2. Madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 8 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : VV / 73203 Ürün adı : Ürün tanımı : Hemostatik Ajan 1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa1 / 7 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : 4760-4779, 4780-4799, 4801, S4801, 4802, S4802, 4803 Ürün adı : Ürün tanımı : Dental Kompozit 1.2. Maddenin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dişte Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dişte Kullanım Sayfa 1 / 9 BÖLÜM 1 : Madde/müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün kodu Ürün adı Ürün tanımı : PO/63311 : : Tek reçineli bağlayıcı madde 1.2. Madde veya karışımın tespit edilen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik e (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik e (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1/8 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : UX/10947 Ürün adı : Ürün tanımı : Fosforik asit dental aşındırıcı 1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik e (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 sayılı Yönetmelik e (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 8 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : 6A/1004438, 6B/1004439, 6C/1004440, 2I/1001036 Ürün adı : Ürün tanımı : %5 Sodyum Florid Verniği 1.2. Maddenin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Dental Kullanım Sayfa 1 / 9 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : PE / 10324 Ürün adı : Ürün tanımı : Profesyonel Dental Asitle Aşındırma Çözümü 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Diş Kullanım

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 nolu Yönetmeliğe (AT) göre Diş Kullanım Sayfa 1 / 9 BÖLÜM 1: Madde /müstahzar ve şirket/taahhüt tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün kodu : BO/10318 Ürün adı : Ürün tanımı : Işıkla sertleşen laboratuvar block-out ve model rezini 1.2. Madde veya

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi. özel kullanım için. 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı YELLOW HAND CLEANSER Ambalajsız 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Temizleme - Aksesuarlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 791442; 505534; 505532 1.2. Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SOFT SENSITIVE

Detaylı

: AKPOL AVP. GÜVENLİK BİLGİ FORMU (EC) No. 1907/2006 Yönetmeliği ne göre hazırlanmıştır. Revizyon tarihi: ---/ Revizyon: ---

: AKPOL AVP. GÜVENLİK BİLGİ FORMU (EC) No. 1907/2006 Yönetmeliği ne göre hazırlanmıştır. Revizyon tarihi: ---/ Revizyon: --- 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün adı : Kimyasal formulü Sinonimleri GBF numarası : 500-000 EC numarası REACH kayıt numarası 1.2. Madde veya müstahzarın kullanım

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP BOOSTER ENZİMLİ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR ALCOHOL 100 Ürün Tanımı

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ Versiyon : 1.1 Revizyon Tarihi : 01.11.2016 BÖLÜM 1 : Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün Adı Sayfa : 1/5 1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanan Kullanma Biçimleri

Detaylı

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.06.2015 29.06.2015 Versiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR F 10 Ürün Tanımı Konsantre

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 04/02/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: DR9 1.2. Madde veya karisim ile ilgili geçerli

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Ürün ÜrünTanımı :TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Semboller

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR POLISH Ürün Tanımı Paslanmaz

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 21.08.2015 21.08.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 950049; 950098; 950153; 1005077;

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2.

Detaylı

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.09.2016 02.09.2016 Versiyon

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 09.04.2016 09.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün grubu: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Zulieferprodukt 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP AC Ürün Kodu

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU Sayfa: 1 Derleme tarihi: 14/05/2015 Revize numarasi: 1 Bölüm 1: Madde/karisimin ve sirket/müteahhitin tanimlanmasi 1.1. Ürün belirleyici Ürün ismi: Ürün kodu: IC4-RTU 1.2. Madde veya karisim ile ilgili

Detaylı

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³ 5. Yangınla Mücadele Uygun Söndürücü Koruyucu giysi Ek bilgiler : Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz. : Bağımsız bir solunum aparatı kullanın. : Kirlenmiş söndürme suyu yasal düzenlemelere uygun

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1035481 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 07.09.2016 07.09.2016 Versiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR GT-520 Ürün Tanımı Asidik

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DEZ 920 Ürün Tanımı Gıda

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 08.09.2016 08.09.2016 Versiyon

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Kısaltma: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Elektrolit 1.3. Şirket/İş

Detaylı