Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi"

Transkript

1 Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi MADDE:1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu sözleşme, AKBANK T.A.Ş'ye (Bundan böyle kısaca "BANKA" olarak anılacaktır) BANKA nın ÖZGÜR BANKACILIK KANALLARI NDAN giriş yaparak sanal ön ödemeli kart olan Akbank Direkt Kart (Bundan böyle kısaca KART olarak anılacaktır) talebinde bulunan kullanıcı (Bundan böyle kısaca "KULLANICI" olarak anılacaktır) ile BANKA arasında akdedilmektedir. MADDE:2 SÖZLEŞMENİN AMACI İşbu Sözleşme BANKA tarafından üretilen KART a ilişkin kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. MADDE:3 TANIMLAR KART (Akbank Direkt Kart): BANKA tarafından internet üzerinden online alışverişlerde kullanılması için oluşturulan, kredi kartı özelliği bulunmayan yükleme yapılarak kullanılabilen ve yeniden yükleme özelliğine sahip ön ödemeli sanal karttır. ÖZGÜR BANKACILIK KANALLARI: İnternet Bankacılığı( Akbank Direkt ), PC, WAP, SMS, MMS, GPRS, WIFI, cep telefonu,telefon Bankacılığı, Java istemci taraflı veya mobil tarayıcı taraflı uygulamalar, cihaza özel uygulamalar, ATM, BTM, avuç içi bilgisayar, kiosk veya sair kablolu veya kablosuz cihaz veya sistemler aracılığı ile hizmet sağlanan kanallardır. KULLANICI: KART tanımlamak ve kullanmak için BANKA nın ÖZGÜR BANKACILIK KANALLARI ndan giriş yapıp, işbu sözleşmede belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi kabul ederek KART talebinde bulunan ve kullanan gerçek kişilerdir. MADDE:4 KULLANIM KOŞULLARI 1. KART sadece sanal olarak oluşturulur ve kullanılır. KART ın, kredi kartı özelliği bulunmamaktadır. 2. İşbu KART, banka hesabına bağlı değildir. 3. Sıfır bakiye ile oluşturulan bu KART ile üzerine yüklenen bakiye kadar internet üzerinden alışveriş yapılabilir. KULLANICI, BANKA ATM lerinden, BANKA nın internet, telefon ve mobil bankacılık kanallarından dolum yapabilir. BANKA bu kanallarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4. KART içerisindeki bakiye BANKA ATM lerinden ve şubelerinden nakit olarak çekilebilir. İşlem yapılabilecek limitler BANKA tarafından belirlenecektir.

2 5. KART a yükleme ve KART la alışveriş işlemleri; yasal düzenlemelerde veya yetkili merci kararlarında belirlenen limitler dahilinde BANKA tarafından belirlenecektir. Bu limitlerin yasal düzenlemeler veya yetkili merciler tarafından değiştirilmesi durumunda KART limitleri güncel kanun/düzenleme vb ye uyumlu olarak değiştirilecektir. Bir takvim yılı içerisinde KART a toplamda 2.000TL ye kadar yükleme yapılabilir. 6. KULLANICI, KART bakiyesini ve KART ı ile gerçekleştirdiği işlemleri BANKA ATM lerinden, internet ve mobil bankacılık kanallarından takip edebilir. BANKA erişim kanallarını değiştirme ve yeni kanallar ekleme hakkına sahiptir. MADDE:5 GENEL HÜKÜMLER 1. KART ın kullanımından doğan tüm sorumluluk KART ın oluşturulduğu andan itibaren KULLANICI ya aittir. 2. KULLANICI BANKA nın internet ve mobil kanallarından; e-posta, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri ile kayıt olmak zorundadır. KART oluşturulurken KULLANICI, KART ın şifresini de belirleyecektir. 3. Bir kişi aynı anda birden fazla KART başvurusunda bulunamaz. Aynı T.C. kimlik numarasına bağlı bir yıl içerisinde en fazla 2 adet Akbank Direkt Kart alınabilecektir. 4. KART la yapılan işlemlerden chip para kazanımı olmayacaktır. 5. Kart sistemini olumsuz yönde etkileyecek şekilde müdahale yaptığı tespit edilen ya da herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanım/işlem yaptığı tespit edilen KULLANICI larla ilgili olarak BANKA nın haklı nedenle derhal işbu sözleşmeyi feshederek ve KART ı iptal etme hakkı mevcuttur. Böylesi durumlarda, haksız olarak kazanımı sağlanan varsa chip paralar da iptal edilecektir. Yapılan işlemlerin hukuken suç unsuru taşıması halinde KULLANICI lar hakkında ayrıca yasal işlemler de başlatılacaktır. 18 yaşından küçük kişiler KART başvurusunda bulunamaz ve KART sahibi olamaz. KULLANICI, BANKA tarafından kendisine SMS, MMS, , Facebook, Twitter mesajları veya benzeri iletişim kanallarından bilgilendirme ve pazarlama mesajlarının gönderilmesini kabul eder.

3 6. KART la yetkili merci kararlarına ve/veya mevzuata aykırı kullanım yapılması durumunda (BANKA nın tabi olduğu düzenleyici/denetleyici merci kuralları ve mevzuat dahil) bundan dolayı oluşan her türlü hukuki/cezai sorumluluk ile zarar-ziyanın tazmin yükümlülüğünün KART sahibi (KULLANICI) kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Böylesi durumlarda BANKA nın işbu sözleşmeyi derhal haklı nedenle feshetme ve KART ı kullanıma kapatma hakkı mevcuttur. 7. KART la yapılan ürün/mal/hizmet alımlarında, BANKA, KULLANICI ile ürün/mal/ hizmeti satan/sunan firma arasındaki hukuki ilişkiyi bilmek ve anlaşmazlıklara taraf olmak durumunda değildir. Bu nedenle KULLANICI, KART ile gerçekleştirdiği tüm ürün/mal/ hizmet alımlarında ürün/mal/hizmeti satan işyerini muhatap alacaktır. Bu kapsamda KART la alınan ürün/mal/hizmetten kaynaklı herhangi bir sorun, şikayet, ayıp, tedarik sıkıntısı vb. sorunda BANKA nın sorumluluğu bulunmamaktadır. 8. KART bilgilerinin, KART a bağlı olarak tanımlanan cep telefonunun korunması ve 3. Kişilere karşı güvenliğinin sağlanması KULLANICI nın sorumluluğundadır. Yine KART bilgilerinin 3.şahıslarla paylaşılmasından doğacak sorumluluk da KULLANICI ya aittir. KART sahibi, KART bilgilerinin kayıp ya da çalıntı durumlarında yükleme yapılarak kullanılan KART ın içerisindeki bakiyenin nakit hükmünde olduğunu ve hiçbir şekil/şartta bu tutarın iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KART bilgilerinin korunması ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gereken her türlü önlemin alınması KULLANICI nın sorumluluğundadır. 9. Para çekme/gönderme, internetten yapılan tüm işlemlerde sorumluluk KULLANICI ya aittir. Bu sebeplerle BANKA ya iletilen itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 10. KULLANICI; BANKA nın sahibi bulunduğu söz konusu ön ödemeli KART sistemi, KART ın kendisi, kullanım esasları,ücretlendirme uygulamaları, web sitesi ve sosyal medyadaki ürün sayfalarıyla ilgili her türlü düzeltme, değişiklik yapma ve/veya ürünü sona erdirme hakkının mevcut olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4 11. İşbu KART ın kullanım esaslarını düzenleyen sözleşme ; KULLANICI nın Akbank Direkt KART ı oluşturmasını takiben süresiz olarak yürürlüğe girecektir. Sözleşme sona ermiş ya da feshedilmiş olsa dahi, yürürlükte olduğu dönemde yapılan işlemler için, geçerli ve hükümlerini ifa etmeye devam edecektir. 12. BANKA, öncesinde bildirimde bulunmak suretiyle her zaman ve sebep göstermeksizin, KART ı iptal etme ve işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. KULLANICI, KART ını Akbank Telefon Şubesi'ni arayarak her zaman iptal etme hakkına sahiptir. KART ta kalan bakiye, KART ın iptalinden sonra gönderilecek SMS koduyla birlikte Akbank ATM lerinden ya da Akbank Şubelerinden çekilebilecektir. 13. KART işlemlerinde kullanılacak şifre başvuru aşamasında KULLANICI tarafından belirlenecektir. KULLANICI BANKA ATM'lerinden, Akbank Direkt İnternet ve Akbank Direkt Mobil kanallarından şifresini değiştirebilecektir. 14. ATM üzerinden müşteriler: Kartsız işlem menüsünden, KART a bakiye yükleme, KART bilgileri görüntüleme, KART şifresi değiştirme, para çekme ve hesap hareketleri görüntüleme işlemleri yapabilecektir. Kartsız işlem yapılabilmesi için; a. KULLANICI ATM e gelerek "GİRİŞ tuşuna basar. b. Gelen ekranda Akbank Direkt Kart menüsünü seçer, KULLANICI dan KART ına bağlı cep telefonu bilgisini girmesi istenir. KULLANICI bu bilgiyi girerek GİRİŞ tuşuna basar ve KULLANICI nın girdiği cep telefonuna tek seferlik bir şifre gönderilir. c. Gelen ekranda cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık şifre girilir ve GİRİŞ e basılır. d. Son olarak KULLANICI dan Akbank Direkt Kartının şifresinin girilmesi istenir. KULLANICI bu bilgiyi girerek GİRİŞ tuşuna basar. e. Tüm bilgiler doğru ise KULLANICI işlemlerine ulaşabilecektir. f. BANKA, akışta ve sunduğu hizmetlerde gerekli görülen düzenleme ve değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

5 15. Akbank T.A.Ş müşterileri, kredi kartı ve banka kartlarıyla BANKA ATM lerindeki Ön Ödemeli Kart İşlemleri menüsünden KART numarası girerek bakiye yüklemesi yapabilecektir. 16. KART şifresinin unutulması durumunda "SIFRE boşluk KART ın son 4 hanesi" Turkcell 5857'ye SMS göndererek yeni şifre istenebilmektedir. (Örnek metin : SIFRE 1234) 17. BANKA, KART uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler veya kendi yönetsel politikaları kapsamında ücretlendirme veya KART ın ürün özellikleri ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. 18. KULLANICI detaylı bilgiyi BANKA nın internet sitesi olan adresinden alabilecektir. 19. İşbu sözleşme nedeniyle çıkabilecek ihtilaf halinde İstanbul Adliyesi (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili; BANKA nın kayıt ve defterleri HMK. m.193 anlamında kesin delil niteliğindedir. 20. KART sahibi, KART ı işbu sözleşmede belirtilmiş koşullar dahilinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KART ın, işbu sözleşmedeki kullanım koşullarına aykırı olarak kullanılması durumunda, bundan dolayı oluşan her türlü hukuki/cezai sorumluluk ile zarar-ziyanın tazmin yükümlülüğü KART sahibine (KULLANICI ya) aittir. Akbank T.A.Ş. Sabancı Center 4.Levent, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Sicil Numarası :

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. I. KONU: İşbu Sözleşme, AKBANK T.A.Ş. (bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile... (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) arasında, FİRMA nın Sözleşme nin XI. bölümünde belirtilen iş yerlerinde Sözleşme

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Adnan Kahveci Cad. No:139 Yakacık-Kartal / İSTANBUL adresinde mukim TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer taraftan...adresinde mukim... belirtilen hususlarda

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SÖZLEŞMESİ I- TARAFLAR Bu sözleşme, BANKA'dan İnternet Bankacılığı hizmeti alan MÜŞTERİ lerin İnternet Bankacılığı güvenliği için faydalandıkları GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ne ilişkin kullanım

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı