TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 F A A L İ Y E T R A P O R U Mart 4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A LİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 SUNUŞ Ülkemizde li yıllar idari ve ekonomik reformların gerçekleştirildiği ve makroekonomik istikrarın sürdürülmesine yönelik önemli adımların atıldığı bir dönem olmuştur. Küresel platformda da Türkiye uluslararası meselelerde rolü giderek daha önemli hale gelen bölgesel bir güce dönüşmüştür. Diğer yandan ülkemiz, Avrupa Birliği üyeliği yolunda çabalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Dış politikasını farklılaştırarak dünyanın dört bir yanındaki ülke ve uluslararası kurumlarla ilişkiler yürütmekte olan Türkiye için Avrupa Birliği, önemli bir ortak konumundadır. Başkanlığımız yılında Avrupa Birliği ve dış ilişkiler kapsamına giren tüm çalışma alanlarında görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği ile ilişkilerde ilgili olduğu tüm müzakere fasıllarında yürütülen çalışmalara etkin katılım ve katkı sağlamış, Mali Kontrol faslı kapsamında. Bölgesel KİMK Konferansı nın başarı ile gerçekleştirilmesinde eşgüdümü sağlamış, özellikle Mali Kontrol ve Kamu Alımları fasıllarında OECD- SIGMA ve AB Komisyonu ile iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesine vesile olmuş, AB fonlarından daha etkin yararlanılması yönünde proje eğitimleri vermiş ve ülkemizin Fiscalis Programı na katılmasına ilişkin tüm idari ve mali çalışmaları yürütmeye devam etmiştir. Başkanlığımız Avrupa Birliği ile ilişkilerinin yanı sıra, ABD, Arnavutluk, Bangladeş, Fas, Filistin, Hollanda, İran, Japonya, Mısır ve Vietnam gibi ülkelerden Bakanlığımızı ziyaret eden heyetleri ağırlamış, ülkemizin uluslararası ilişkilerinin yapıcı bir zeminde gelişmesine katkıda bulunmuş, OECD, Dünya Bankası, IMF ve G- gibi uluslararası platformlarda Bakanlığımızın temsiline ilişkin çalışmalarını sürdürerek ilgili birim ve kurumların görüş taleplerinde Bakanlığımız içindeki eşgüdümü sağlamış, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel konuların ele alındığı platformlarda Bakanlığımızı başarıyla temsil etmiştir. Başkanlığımız yılında da Avrupa Birliği ne ilişkin hususların ve Bakanlığımızın görev ve yetki alanına giren konuların tek merkezden yürütülmesi amacıyla Bakanlık Birimleri ve ilgili diğer paydaşlar arasında koordinasyon, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini en etkin şekilde gerçekleştirmiştir. Başkanlığımız yılında yayın faaliyetlerini sürdürerek tüm paydaşlar için aydınlatıcı olması amacıyla uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan raporların gayri resmi özetlerini ve haftalık olarak çıkarılan Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu nu hazırlamaya ve dağıtımını yapmaya devam etmiştir. yılının Eylül ayında gündemle bağlantılı ve Başkanlığımız çalışma alanları ile ilgili bir konunun Uzman ve Uzman Yardımcıları tarafından akademik olarak incelendiği özel gündem çalışmaları başlatılmıştır Başkanlığımız, önümüzdeki dönemde de aktif çalışma temposunu sürdürmeye ve misyon ve vizyonumuz çerçevesinde tüm platformlarda sürekli değer yaratan örnek bir Birim olarak yer alma hedefi doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam edecektir. Bu çerçevede, yıl boyunca yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Başkanlığımız faaliyetlerinin detaylı olarak ele alındığı yılı Faaliyet Raporunu tüm kesimlerin bilgisine sunarak faydalı olmasını dilerim. Dr. Hakan KARABACAK Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkan V. i

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... i İÇİNDEKİLER... ii ŞEKİL, TABLO VE GRAFİKLER... iv I. GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar... C. Başkanlığa İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı.... Örgüt Yapısı.... Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Koordinasyon Avrupa Birliği ne Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu Türkiye Katkısına İlişkin Koordinasyon AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın Koordinasyonu Katılım Öncesi Ekonomik Programın Koordinasyonu Alt Komite Çalışmalarının Koordinasyonu AB Müktesebatının Çevirisi Çalışmalarının Koordinasyonu Müzakere Sürecinin Koordinasyonu Fiscalis Programının Koordinasyonu Bakanlığın Uluslararası İlişkilerinin Koordinasyonu Danışmanlık Projeler Türkiye- AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği TAIEX Temas Noktaları Aracılığıyla Bakanlığımız Teknik Destek Başvuruları Hollanda ile İkili İşbirliği MATRA/ GG.NL Programları Eğitim Yayınlar Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu Özel Gündem Uluslararası Kuruluşlarca Yayımlanan Raporların Özetleri Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında Başkanlığımızca Yürütülen Çalışmalar... ii

4 D. Diğer Hususlar... II AMAÇ VE HEDEFLER... 4 A. Başkanlığın Amaç ve Hedefleri... 4 B. Temel Politika ve Öncelikler... 4 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 5 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar... 6 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Projeler Eğitimler Diğer Faaliyetler Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi... 8 IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 9 A. ÜSTÜNLÜKLER... 9 B. ZAYIFLIKLAR... 9 C. DEĞERLENDİRME... 9 V SONUÇ... 4 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 4 EK : 9- Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu (4. Düzey - TL)... 4 EK : 9- Yılları Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırması Tablosu (. Düzey - TL) iii

5 ŞEKİL, TABLO VE GRAFİKLER Şekil : Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şemaları Tablo : 9- Dönemi Donanım ve Yazılım Envanteri Tablo :Personelin Unvan Bazında Durumu 4 Tablo : Personelin Kadro Bazında Durumu 4 Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre - Dönemi Yıllık Ödenek ve Harcama Tutarları (TL) 5 Tablo 5: Harcamaların Yıllar İtibariyle Birinci Düzey Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (%) 6 Tablo 6: Yurtiçinde Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar 7 Tablo 7: Yurtdışında Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar 8 Tablo 8: Uzman Personel Tarafından Verilen Konferans ve Eğitimler 8 Grafik : Cinsiyet Dağılımı 4 Grafik : Yaşa Göre Dağılım 4 Grafik : Öğrenim Durumu 4 Grafik 4: Mezun Olunan Bölüm (Lisans) 4 Grafik 5: Yabancı Dil 4 Grafik 6: KPDS İngilizce Başarı Seviyesi 4 Grafik 7: Bakanlığımızın Fiscalis Etkinliklerine Katılımı 4 Grafik 8: Maliye Bakanlığının Aldığı TAIEX Teknik Destek Hizmetlerinin Dağılımı Grafik 9: Maliye Bakanlığı Personelinin ATAUM Eğitimlerine Katılım Durumu Grafik : Gelen/Giden Evrak Sayısı Grafik : Harcama Tutarlarında Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı (%) 5 Grafik : Yurtiçi/Yurtdışı Yolluk Bildirimi (Bin TL) 6 Grafik : AB Uzman/Yardımcı Sayısı 6 iv

6 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nın (Başkanlık) misyonu; Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanını ilgilendiren konularda ikili ve çok taraflı yurtdışı münasebetler ve Avrupa Birliği ile ilgili hususlardaki çalışmaların tek merkezden yürütülmesi amacıyla araştırmacı, üretken ve paylaşımcı bir temelde Bakanlık birimleri ve ilgili diğer paydaşlar arasında koordinasyon, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek, vizyonu ise; Yükselen standartlarıyla faaliyet alanı dahilindeki ulusal ve uluslararası tüm platformlarda sürekli değer yaratan aktif, öncü ve örnek bir birim olmak tır. B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci Maddesine göre Başkanlığın görevleri: Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır. C. Başkanlığa İlişkin Bilgiler. Fiziksel Yapı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Merkez Yerleşkesi D-E Blok altıncı katta hizmet vermektedir.. Örgüt Yapısı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı makamına bağlı müstakil olarak kurulmuş bir Başkanlıktır. Başkanlığımızın taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Aşağıdaki şekillerde Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şemaları gösterilmektedir:

7 Şekil : Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şemaları

8 . Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar yılı sonunda Başkanlıkta bilgi işlem desteğinin hizmet satın alma yöntemi ile dışarıdan sağlanmasına son verilmiş olup, yılında yapılan çalışmalar neticesinde bu hizmet Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından alınmıştır. Bu çerçevede, Başkanlığın donanım ve yazılıma ilişkin envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo : 9- Dönemi Donanım ve Yazılım Envanteri 9 MasaüstüBilgisayar * 8 Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Yazıcı 4 8 7** 8*** Çok Fonksiyonlu Yazıcı *** Evrak İmha Makinası Spiral Sırt Geçirme Makinası Fotokopi Makinası Kesintisiz Güç Kaynağı Ağ Yönetim Sistemi E-Posta Sunucusu Bilgi İşlem Kabini Diğer Swichler(Anahtarlar) Klavye, Monitör ve Fare Çoklayıcıları Kablosuz İletişim Tuşlu Geçiş Sistemleri Bilgi İşlem Isı Uyarı Sistemi Office 7 Programı Anti-Virüs Programı Duvar Tipi Klima Tavan Tipi Klima Telefon Barkod Okuyucu * 4 adet masaüstü bilgisayar kullanılmamıştır. ** Faaliyet Raporunda mükerrer sayım nedeniyle 8 olarak belirtilmiştir. *** adet yazıcı ve adet çok fonksiyonlu yazıcı kullanılmamaktadır. 4. İnsan Kaynakları yılı başında Başkanlıkta Başkan Vekili, Avrupa Birliği (AB) Uzmanı, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, 7 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ), Yardımcı Hizmetli ve Şoför olmak üzere 5 i kadın u erkek toplam 5 personel bulunmaktadır. yılı sonunda Başkanlıkta fiilen görevli Başkan Vekili, AB Uzmanı, 4 AB Uzman Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, 6 VHKİ, Yardımcı Hizmetli ve Şoför olmak üzere toplam 7 kişi bulunmaktadır.başkanlığımız personelinden Programcı ve VHKİ TBMM de, ücretsiz izinli olarak görev yapmaktadır. yılı sonu itibariyle Başkanlıkta fiilen görevli personelin unvan ve kadro bazında durumu ile diğer bilgiler aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir.

9 Tablo :Personelin Unvan Bazında Durumu Unvan Sayı Başkan Vekili AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı 4 Bilgisayar İşletmeni Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 Yardımcı Hizmetli Şoför TOPLAM 7 Tablo : Personelin Kadro Bazında Durumu Kadro Sayı Kadrolu Personel 4 Geçici Görevli Personel Görevlendirme ile Çalışan Personel TOPLAM 7 Grafik : Cinsiyet Dağılımı Grafik : Yaşa Göre Dağılım 4% 59% % 6% 7% Kadın Erkek ve Üstü Grafik : Öğrenim Durumu Grafik 4: Mezun Olunan Bölüm (Lisans) Grafik 5: Yabancı Dil Grafik 6: KPDS İngilizce Başarı Seviyesi % 69% A ( Kişi) B (5 Kişi) 4

10 5. Sunulan Hizmetler 5.. Koordinasyon Başkanlığımız Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak ve Bakanlığın uluslararası ilişkilerini yürütmekle görevlendirilmiştir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar aşağıda yer almaktadır Avrupa Birliği ne Uyum Çalışmalarının Koordinasyonu Avrupa Birliğine Üye Devletlerin Hükümet ve Devlet Başkanları nın - Aralık 999 tarihlerinde Helsinki de gerçekleştirdiği Zirvede Türkiye resmi olarak aday ülke statüsü kazanmış ve AB nin yeni genişleme politikası çerçevesinde oluşturulan sisteme, diğer aday ülkelerle eşit olarak dahil edilmiştir. Türkiye, 999 Helsinki Zirvesi'ni takip eden dönemde yoğun bir reform sürecine girmiştir. Başkanlığımız, Helsinki Zirvesi ile başlayan süreçte Bakanlığımızın görev alanına giren hususlardaki uyum çalışmalarına aktif şekilde katılım sağlamakta, bu çalışmalarda Bakanlığımız Birimleri ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon görevini üstlenmekte ve sürece ilişkin konularda bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir. Bu çerçevede Başkanlığımız; AB ye katılım süreci çerçevesinde düzenli olarak hazırlanan belge ve raporların (İlerleme Raporu, Ulusal Program, Katılım Öncesi Ekonomik Program) Bakanlığımız Birimlerinin katkıları ile oluşturulmasında, alt komite toplantılarına yönelik yürütülen çalışmalarda ve AB müktesebat çevirisi çalışmalarında koordinasyon ve bilgi paylaşımının sağlanması görevini yerine getirmektedir. Başkanlığımız ayrıca, müzakere sürecinde yürütülen çalışmalar kapsamında gerek Bakanlığımız Birimleri gerekse ilgili Kurumlar arasında irtibatı sağlayarak bilgilendirme ve yönlendirme görevi yürütmektedir. Bu çerçevede Başkanlığımız tarafından yılında yürütülen çalışmalar aşağıda özetlenmektedir Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu Türkiye Katkısına İlişkin Koordinasyon Avrupa Komisyonu diğer aday ülkeler için 998 yılından başlayarak hazırladığı İlerleme Raporlarını Türkiye için de bu tarihten itibaren yayınlamaya başlamıştır. Ancak, Türkiye nin adaylığının 999 yılında teyit edilmesi, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program ın ise yılında açıklanması nedeniyle Türkiye nin uyum sürecinde yürüttüğü çalışmaların ve eksikliklerin ilk kapsamlı değerlendirmesi, Yılı İlerleme Raporu nda mümkün olmuştur. Her yıl yayımlanan ve Avrupa Birliği ne uyum çerçevesinde sağlanan gelişmelerin yer aldığı İlerleme Raporu temel olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanmakla birlikte; raporun hazırlanma aşamasına Türkiye de katkı sunmakta ve bu katkılar ilgili kurumların yardımıyla derlenerek Komisyon a iletilmektedir. İlerleme Raporu na ilişkin Türkiye katkısına esas teşkil edecek belgenin taslağı Bakanlığımız sorumluluk alanları itibariyle gözden geçirilmekte ve ilgili Birimlerin katkıları derlenerek Avrupa Birliği Bakanlığı na gönderilmektedir. İlerleme Raporu nun Komisyonca yayımlanmasından sonra söz konusu raporda yer alan maddi hata ve eksiklikler ilgili Birimlerle eşgüdüm halinde tespit edilerek AB Bakanlığı na iletilmektedir. Bu çerçevede, Yılı Düzenli İlerleme Raporu Türkiye Katkısında yer almak üzere Siyasi Kriterler, Ekonomik Kriterler ve Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme başlıklarında Ağustos tarihinden 9 Temmuz tarihine kadar kaydedilen ve Bakanlığımız görev alanına giren hususlarla ilgili tüm gelişmeler Nisan ve Temmuz aylarında derlenerek AB Bakanlığı na iletilmiştir. 5

11 Öte yandan, Avrupa Birliği katılım süreci çerçevesinde kaydedilen gelişmeleri ortaya koyan ve AB Bakanlığı tarafından tüm ilgili kurum ve kuruluşların katkıları alınmak suretiyle hazırlanan ilk Türkiye İlerleme Raporu Ocak tarihinde yayımlanmıştır. Bu doğrultuda, yılına ilişkin Türkiye İlerleme Raporu na esas teşkil edecek Bakanlığımız katkıları ilgili başlıklar halinde Kasım döneminde derlenerek AB Bakanlığı na iletilmiştir AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı nın Koordinasyonu Türkiye Ulusal Programı, Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım sürecinde, kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları kapsamaktadır. Ulusal Program, yıllık gerçekleşmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi, tarama sonu raporları, müzakere çerçeve belgeleri ve ilerleme raporları da dikkate alınarak, Ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine göre güncellenmektedir. Katılım Ortaklığı Belgesi de Türkiye nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği gelişmeler ve gelinen aşama değerlendirilerek yenilenmektedir. Bu çerçevede, 6 Şubat 8 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren dördüncü Katılım Ortaklığı Belgesi nde yer alan öncelikler ve takvim doğrultusunda hazırlanan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı-8 Eylül 8 tarihinde kamuoyuna açıklanmış ve 8/448 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile resmen kabul edilmiştir. 8 Ulusal Programın hazırlanmasında, başta Mali Kontrol, Mali ve Bütçesel Hükümler, Vergilendirme ve Kamu Alımları olmak üzere Bakanlığımızın ilgili olduğu fasıllara ilişkin hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirler, Başkanlığımız tarafından derlenerek AB Bakanlığına iletilmiştir. Mali ve Bütçesel Hükümler faslında ise, Katılım Ortaklığı Belgesi nde herhangi bir öncelik öngörülmediğinden, Ulusal Program da da bu fasıla yer verilmemiştir. Ulusal Program da yer alan hedeflerin belirlenen takvim içerisinde yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların takip ve koordinasyonu, Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımız görev alanı itibariyle Ulusal Program ın Ekonomik Kriterler" başlığında yer alan hususlara ilişkin tedbirler ile mevzuat uyumu ve kurumsal yapılanma tedbirlerine ilişkin gerçekleşmeler, üç aylık dönemler itibarıyla dönem sonunu izleyen on beş gün içinde AB Bakanlığı na bildirilmektedir. Türkiye nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği gelişmenin düzenli olarak izlenebilmesi amacıyla Bakanlığımız görev alanı itibariyle düzenli olarak bilgi aktarımı çalışmalarının takip ve koordinasyonu, Bakanlığımız Birimlerinde oluşturulan irtibat noktaları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir Katılım Öncesi Ekonomik Programın Koordinasyonu 999 Helsinki Aralık Zirvesi nde alınan karar uyarınca her yıl Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) hazırlanmakta ve Avrupa Komisyonuna iletilmektedir. KEP çerçevesinde, aday ülkeler orta dönem makroekonomik politika ve hedeflerini, kamu maliyesinin amaçlarını ve öngörülen yapısal reformları içeren üç yıllık bir ekonomik program hazırlamaktadırlar. Söz konusu programın amacı Kopenhag ekonomik kriterlerinin karşılanmasıdır. Bu doğrultuda her yıl bir önceki yıla ait KEP incelenmekte ve Bakanlığımız görev alanına giren kısımlara yönelik görüşler, varsa değişiklik önerileri ve KEP in geneline ilişkin değerlendirmeler Başkanlığımızca Kalkınma Bakanlığına iletilmektedir. 6

12 yılı içerisinde hazırlanan KEP 4-6 dönemini kapsamakta olup, Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve Bütçe çalışmalarıyla uyumlu şekilde hazırlanmaktadır Alt Komite Çalışmalarının Koordinasyonu Helsinki Zirvesini izleyen dönemde Türkiye nin müzakere sürecine hazırlanmasını sağlamak amacıyla, Türkiye AB Ortaklık Komitesine bağlı 8 adet teknik alt komite kurulmuştur. Aşağıda sıralanan bu 8 alt komite kendi içinde 5 müzakere başlığını kapsamaktadır: Tarım ve Balıkçılık İç Pazar ve Rekabet Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Teknolojik Yenilik, Eğitim ve Araştırma Programları Ulaştırma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa Şebekeleri Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve İstihdam Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Belli aralıklarla ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan alt komite toplantılarına Başkanlığımız tarafından düzenli katılım sağlanmasının yanında, söz konusu toplantılarına ilişkin hazırlık çalışmalarının Bakanlık içi koordinasyonu görevi de yerine getirilmektedir AB Müktesebatının Çevirisi Çalışmalarının Koordinasyonu AB ye aday ülkeler katılımdan makul bir süre önce, tüm AB müktesebatını kendi dillerine çevirmiş olmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükle ülkelere, AB mevzuatını kendi dillerinde anlama ve yorumlama imkanı verilmiş olmaktadır. AB müktesebatının Türkçeye çevrilmesine yönelik çalışmalar, AB Bakanlığı bünyesindeki Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı (ÇEB) tarafından koordine edilmektedir. Müktesebat çevirisi, çeviri şirketleri ve serbest çevirmenler tarafından yapılmakta, sonrasında revize edilmek üzere ÇEB aracılığıyla ilgili kurumlara iletilmektedir. Kurum içi koordinasyonunun etkin şekilde sağlanması amacıyla ilgili kurumlar bünyesinde oluşturulan Çeviri Revizyon Grubu ve belirlenen Çeviri Temas Kişisi aracılığıyla çalışmaların sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Bu çerçevede, AB müktesebatının çevirisi çalışmalarının Bakanlığımız adına yürütülmesi amacıyla Başkanlığımız temsilcisi Çeviri Temas Kişisi olarak belirlenmiş ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinden temsilcilerin yer aldığı Çeviri Revizyon Grubu oluşturulmuştur. Başkanlığımız, AB Müktesebatının çevirisi çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı ve eğitimlere katılmakta, fasıllara ilişkin revizyon çalışmalarında Bakanlığımızın ilgili Birimleriyle birlikte görev almakta ve söz konusu çalışmaların Bakanlık içerisindeki koordinasyonunu yürütmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız, yılında Kamu Alımları, Vergilendirme ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarındaki çeviri çalışmalarında aktif rol alarak kurum içi koordinasyonu sağlamıştır. Diğer taraftan Başkanlığımız, kamu kurumlarının yürüttükleri tercüme çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi yapılması, süreci ilgilendiren olası işbirliği ve eşgüdüm mekanizmalarının ele alınması ve süreçte karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaları Bakanlığımız içerisinde koordine etme görevini üstlenmiştir. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantılara Bakanlığımız mütercimlerinin ve ilgili diğer personelin katılımı sağlanmıştır. 7

13 Müzakere Sürecinin Koordinasyonu Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri Ekim 5 tarihinde resmi olarak başlamıştır. Aynı tarihte, müzakerelerin usul ve esaslarını belirleyen "Müzakere Çerçeve Belgesi" de kabul edilmiştir. Belgenin ekinde yer alan 5 fasıl için tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları Ekim 5 ve Ekim 6 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Taramalar müzakerelerin ilk aşamasını oluşturmuş, taramalar ardından Komisyon tarafından fasıllara ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda, her bir fasıl itibariyle müzakerelerin başlatılıp başlatılmaması hakkında karar verilmiştir Müzakere Sürecinin başlaması ile birlikte ülkemizdeki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey bir yetkili müzakere sürecinde daimi temas noktası olarak belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı adına daimi temas noktası olarak Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN görevlendirilmiştir. Kamu Alımları, Vergilendirme, Mali Kontrol ve Mali ve Bütçesel Hükümler müzakere fasılları doğrudan Bakanlığımızın görev alanına girmektedir. Müzakere sürecinde Bakanlığımız, belirtilen bu dört fasılda yürütülen çalışmalara aktif katılım ve katkı sağlamaktadır. Bakanlığımız ayrıca Sermayenin Serbest Dolaşımı, Şirketler Hukuku, Rekabet Politikası, Ekonomik ve Parasal Birlik, İstatistik, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Gümrük Birliği, Sosyal Politika ve İstihdam, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik ve Çevre fasılları kapsamında yürütülen çalışmalara da katkı vermektedir. Müzakere fasıllarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Başkanlığımız, Bakanlığımız Birimleri ve ilgili kurumlar arasında irtibatı sağlayarak onları bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir. Başkanlığımız Bakanlığımızın ilgili olduğu fasıllara ilişkin müzakere belgelerinin (Müzakere Pozisyon Belgesi, Eylem Planı, Strateji Belgesi, Politika Belgesi vb.) hazırlık çalışmalarında da aktif rol almaktadır. Başkanlığımız ayrıca Bakanlığımızın ilgili olduğu tüm fasıllar kapsamına giren alanlarda yurtiçi ve yurtdışı toplantıların hazırlığını yapmakta, toplantılara katılım ve katkı sağlamakta, toplantı notlarını hazırlamakta ve arşivlemektedir. Ek olarak uluslararası platformlarda AB müzakereleri açısından ulusal mevzuatımıza etki edebilecek tüm gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hazırlanan toplantı ve bilgi notları Bakanlığımız üst yönetimine sunulmakta ve müzakere fasılları ve AB ye uyum sürecindeki gelişmeler hakkında Bakanlığımız üst yönetimi bilgilendirmektedir. Müzakere sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarının AB müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla AB Bakanlığı tarafından bir İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) oluşturulmuştur. 7 Ocak tarih ve 7455 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İKUK un Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca, AB Daimi Temas Noktası görevini yürüten Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN İKUK un üyesidir. Bu çerçevede, belirli aralıklarla düzenlenen ve Başmüzakerecinin başkanlık ettiği söz konusu toplantılara AB Daimi Temas Noktası, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı ile katılım sağlamakta ve koordinatörlüğünü yürüttüğümüz fasıllara ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vermektedir. Başkanlığımız, İKUK toplantısına ilişkin hazırlıkların yürütülmesi ve kurum içi koordinasyonun sağlanması görevini yürütmektedir. Bakanlığımızın doğrudan ilgili olduğu ve ayrıca katkı verdiği fasıllarda yılında Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar ve meydana gelen gelişmeler aşağıda özetlenmektedir: Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı 4 No lu Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslına ilişkin tanıtıcı tarama toplantısı 5 Kasım 5, ayrıntılı tarama toplantısı ise Aralık 5 tarihlerinde Brüksel de yapılmıştır. Bu fasıl ile ilgili Komisyon tarafından hazırlanan tarama sonu raporu 8 Eylül 6 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu raporda, müzakerelerin başlatılması için iki adet açılış kriterinin yerine getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 8

14 Açılış kriterlerinden biri olan Strateji ve Eylem Planı Bakanlığımız Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak Eylül 8 tarihinde bu fasılda koordinatör kurum olan Hazine Müsteşarlığı na iletilmiştir. 9 Aralık 8 tarihinde Brüksel de düzenlenen Türkiye - AB Hükümetlerarası Katılım Konferansında alınan karar ile Fasıl müzakerelere açılmış olup, dört adet kapanış kriteri belirlenmiştir. Bu kapanış kriterlerinden ikisi Bakanlığımız görev alanı kapsamında yer almaktadır Söz konusu Kapanış kriterlerinin karşılanmasına ilişkin olarak Bakanlığımız görev alanına giren hususlarda Başkanlığımızca koordinasyon faaliyetleri yürütülmekte ve yapılan toplantılara düzenli olarak katılım sağlanmaktadır. Fasıl 5: Kamu Alımları Tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları sırasıyla 7 Kasım 5 ve 8 Kasım 5 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilen Kamu Alımları faslına ilişkin olarak belirlenen üç açılış kriteri Avusturya Dönem Başkanlığınca 7 Mayıs 6 tarihinde tarafımıza bildirilmiştir. Müzakere sürecinde ve üyelikten sonra kamu alımlarına ilişkin her alanda tutarlı bir politika izlenmesini temin edecek ve uygulamayı yönlendirecek bir kurumun görevlendirilmesine yönelik birinci açılış kriterinin karşılanması kapsamında, Bakanlığımız koordinatör kurum olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Temmuz 9 tarih ve 784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 597 sayılı Kanunla, 78 sayılı Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin. maddesinin. fıkrasının (m) bendi uyarınca, Bakanlığımız genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak, bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak la görevlendirilmiştir. Söz konusu görevin tüm kamu idarelerine duyurmak amacıyla Sayın Bakanımız imzası ile 7// tarihli ve 79 sayılı yazı gönderilmiştir. Koordinatörlük görevinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen, Ağustos tarih ve 69 sayılı Kanun a istinaden, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde Kamu Alımları Koordinasyon Dairesi kurulmuştur. Kamu alımları alanında mevzuat uyumunun sağlanması ve gerekli idari kapasitenin oluşturulması konusunda atılacak adımları ve takvimi içeren kapsamlı bir Strateji Belgesi nin hazırlanmasına ilişkin ikinci açılış kriteri kapsamında, Aralık 9 tarihinde taslağı hazırlanan Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi, Ocak tarihinde Avrupa Komisyonu yetkilileri ile görüşülmüş olup, Komisyon görüşleri çerçevesinde ikinci taslak hazırlanmıştır. Mart tarihinde tekrar Komisyon un görüşlerine sunulan taslağın nihai hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Türk kamu alımları mevzuatının, ilgili AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi, AB mevzuatında yapılan değişikliklerin Türk mevzuatına aktarılması ve Topluluk mevzuatı ile uyumlu olmayan; ancak pek çok Kanun da yer alan ihale rejimine yönelik istisnaların yürürlükten kaldırılmasını kapsayan üçüncü açılış kriterine ilişkin çalışmalar takip edilmektedir. AB de kamu alımları alanında meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve Bakanlığımızın kamu alımları alanındaki koordinatörlük rolünün etkin bir şekilde yürütülebilmesine yardımcı olması açısından, Avrupa Birliği mevzuatında yapılması öngörülen düzenlemelerin yılda 4 kez mutat olarak görüşüldüğü Avrupa Komisyonu Kamu Alımları Danışma Komitesi (Advisory Committee for Public Contracts) toplantılarına yılında da katılım sağlanmıştır. Ayrıca, OECD Önde Gelen Kamu Alımı Uygulayıcıları Toplantısı ve OECD Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Toplantısı takip edilmiştir. Diğer yandan, OECD-SIGMA yetkililerinin kamu alımları alanında gerçekleştirmekte oldukları tüm çalışma ziyaretleri Başkanlığımızca organize edilmektedir. Çalışma ziyaretleri kapsamında yapılan toplantıların öncesinde ve sonrasında gerekli koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmektedir. Ayrıca, OECD-SIGMA çalışmalarına Başkanlığımızca aktif katılım ve katkı 9

15 sağlanmaktadır. yılında OECD-SIGMA ile Bakanlığımız işbirliğinde kamu alımları alanında çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın ilgili birimlerinin yanı sıra, ilgili kurumların da katılım sağladığı söz konusu çalışmaların koordinasyonu Başkanlığımızca yapılmıştır. Fasıl 6: Şirketler Hukuku Şirketler Hukuku faslındaki tanıtıcı tarama toplantısı 8 Mayıs 6, ayrıntılı tarama toplantısı ise Haziran 6 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. AB Dönem Başkanlığı bu fasılda bir adet açılış kriterini Türkiye'ye iletmiştir. Açılış kriteri çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan çalışmalar sonucunda bu fasıl altındaki müktesebat uyum ve uygulamasına yönelik olarak detaylı bir "Strateji Belgesi" hazırlanarak Komisyona sunulmuştur. Bunun üzerine, Şirketler Hukuku faslı, 7 Haziran 8 tarihinde Brüksel de yapılan Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansı nda müzakereye açılmıştır. AB Ortak Müzakere Pozisyonu belgesinde, Ek Protokol ün uygulanmasına ilişkin kapanış kriterine ek olarak, 5 adet teknik kapanış kriteri belirtilmiştir. Söz konusu kapanış kriterleri, AB müktesebatına uyum amacıyla yeni Türk Ticaret Kanunu nun kabul edilmesi ve ilgili diğer düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte denetim standartları ve kurallarının belirlenmesinde kamusal gözetim altında bağımsız denetçilerin ve denetim şirketlerinin yetkilendirilmesinde yetkili tek üst organ olarak Türk Denetim Standartları Kurulu nun oluşturulmasıdır. Bu bağlamda yeni Türk Ticaret Kanunu 4 Şubat tarihli ve 7846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; Temmuz tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe girecektir. Ayrıca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kasım tarihli ve 8 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup; Maliye Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir. Söz konusu gelişmeler ışığında Strateji Belgesi ve eklerinin güncellemeleri yapılmıştır. Öte yandan, Türkiye ile AB arasında belirlenen Pozitif Gündem kapsamında Şirketler Hukuku Faslı Çalışma Grubu toplantısı 9 Haziran tarihinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız Şirketler Hukuku faslında AB müktesebatına uyum alanında yürütülen söz konusu çalışmalara düzenli olarak katılım sağlamakta ve Bakanlık içi koordinasyon görevini yürütmektedir. Fasıl 8: Rekabet Politikası Rekabet Politikası faslına ilişkin tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde sırasıyla 8-9 Kasım 5 ve - Aralık 5 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Avrupa Komisyonu, tarama sonu raporunda bu fasılda müzakerelerin açılması için altı adet açılış kriteri belirlemiştir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki katılım müzakereleri kapsamında Rekabet Politikası Faslı için belirlenen altı açılış kriterinden ilki olan Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği tesis eden /95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) kapsamında devlet yardımlarının kapsamlı bir envanterinin sunularak, devlet yardımları alanında şeffaflığın temin edilmesi kriteri kapsamında söz konusu envantere esas teşkil etmek üzere Bakanlığımız görev alanı itibariyle doldurulan formlar Hazine Müsteşarlığı na iletilmiştir. Öte yandan, Türkiye ve AB arasındaki mevcut ikili anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla devlet yardımlarının onaylanması, devlet yardımları uygulamasının izlenmesi ve geri alınmasına ilişkin genel şartları ve kuralları belirleyen 65 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlemesi Hakkında Kanun Ekim tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

16 Söz konusu Kanun ile her bir devlet yardımı programının AB kuralları ile uyumunun incelenmesini gerçekleştirmekle görevli Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu oluşturulmuş ve Kurul üyelikleri için atamalar 9 Aralık tarihli Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız, söz konusu faslın açılış kriterlerini karşılamak amacıyla yapılan çalışma ve toplantılara düzenli olarak katılım sağlamakta ve Bakanlık içi koordinasyon görevini yürütmektedir. Fasıl 6: Vergilendirme Vergilendirme faslına ilişkin tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları Bakanlığımız koordinatörlüğünde 5-6 Haziran 6 ve - Temmuz 6 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Vergilendirme faslında açılış kriterini oluşturan Eylem Planı mızın 5 Haziran 9 tarihinde kabul edilmesinin ardından Ülkemiz Vergilendirme faslında Müzakere Pozisyon Belgesini sunmaya davet edilmiştir. Müzakere Pozisyon Belgemize ilişkin olarak Konsey de yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Haziran 9 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Hükümetler Arası Konferansta düzenlenen bir törenle Vergilendirme Faslının resmi açılışı yapılmış ve dört adet kapanış kriteri tarafımıza iletilmiştir. Bu kriterlerin karşılanması amacıyla mevcut Eylem Planına dayalı olarak gelecek dönemde atılacak adımların çerçevesini çizen ve alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin oransal farkları temel alan bir İzleme Tablosu hazırlanarak Komisyonun dikkatine sunulmuştur. Kapanış kriterlerinin karşılanması amacıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Eylem Planı kapsamında; 7 Mayıs tarih ve 885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile ithal alkollü içeceklerin vergi tutarı ile yerli alkollü içeceklerin vergi tutarı arasındaki parite, ye düşürülmüştür. Diğer taraftan Ocak 4 tarih ve 8869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile de işlenmemiş tütün ürünleri üzerindeki tütün fonu %6 oranında düşürülerek, $/ton olarak belirlenmiştir. Fasıl 7: Ekonomik Ve Parasal Politika Ekonomi ve para politikası alanındaki müktesebat Üye Devletlerde Merkez Bankası'nın bağımsızlığını, kamu sektörünün Merkez Bankaları tarafından doğrudan finanse edilmemesini ve kamu sektörünün mali kurumlara imtiyazlı erişimini engelleyen kurallar içerir. Ekonomik ve Parasal Politika faslındaki tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları, sırasıyla 6 Şubat ve Mart 6 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. 9 Ekim 6 tarihinde Komisyon un tarama sonrası raporu yayınlanmıştır. Tarama toplantılarının ardından, 4 Ocak 7 tarihinde AB Daimi Temsilciler Komitesi, Türkiye yi Ekonomik ve Parasal Birlik faslında Müzakere Pozisyon Belgesi ni sunmaya davet etmiştir. Bu fasılda müzakerelerin başlaması için herhangi bir açılış kriteri öngörülmemiştir. Ülkemizin Müzakere Pozisyon Belgesi Mart 7 tarihinde AB Bakanlığında yapılan toplantıda nihai hale getirilmiş ve Komisyon a sunulmuştur. Bu fasılda müzakereler henüz başlamamıştır. Fasılla ilgili çalışmalar 4 No lu Alt Komite toplantıları kapsamında yürütülmeye devam edilmektedir. Bakanlık içi koordinasyon Başkanlığımız tarafından sağlanmaktadır. Fasıl 8: İstatistik İstatistik faslında tanıtıcı tarama toplantısı 9- Haziran 6, ayrıntılı tarama toplantısı ise 7-8 Temmuz 6 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Tarama toplantılarının ardından Komisyon tarafından sunulan raporda, faslın açılış kriteri olmaksızın müzakerelere açılması önerilmiştir. 6 Haziran 7 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans ta bu fasılda müzakerelerin açılmasına karar verilmiş ve üç adet kapanış kriteri belirlenmiştir. Ulusal hesap

17 göstergelerinin ve bu alanda kullanılan metodolojinin ortaya konulması olarak ifade edilen kapanış kriteri temelinde, kamu hesaplarının derlenmesi amacıyla TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile 8 yılında oluşturulan çalışma grubu, çalışmalarına devam etmektedir. Öte yandan, 9 Nisan tarihinde İstatistik faslında koordinatörlük görevini yürüten TÜİK başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve Bakanlığımız Birim temsilcileriyle birlikte AB Bakanlığı nda gerçekleştirilen Fasıl Bazlı İKUK toplantısına katılım sağlanmıştır. Türkiye ile AB arasında belirlenen Pozitif Gündem kapsamında İstatistik Faslı Çalışma Grubu toplantısı Temmuz tarihinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız İstatistik faslında AB müktesebatına uyum alanında yürütülen söz konusu çalışmalara düzenli olarak katılım sağlamakta ve Bakanlık içi koordinasyon görevini yürütmektedir. Fasıl : Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı tanıtıcı tarama toplantısı - Eylül 6, ayrıntılı tarama toplantısı ise 9- Ekim 6 tarihlerinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Fasıl 5 Kasım tarihinde Litvanya Dönem Başkanlığında müzakerelere açılmıştır. Fasıl : Yargı ve Temel Haklar Yargı ve Temel Haklar faslına ilişkin tanıtıcı tarama toplantıları 7-8 Eylül 6, ayrıntılı tarama toplantıları ise - Ekim 6 tarihleri arasında Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Söz konusu fasla ait tarama sonu raporu henüz açıklanmamıştır. Gerek söz konusu faslın çok geniş kapsamlı olması gerekse de faslın ehemniyeti açısından fasıl kapsamında beklenen olası açılış kriterlerine yönelik çalışmalar Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğünde başlatılmıştır. Söz konusu fasıl kapsamında Bakanlığımız görev alanına giren hususlarda Başkanlığımızca koordinasyon faaliyetleri yürütülmekte ve düzenlenen toplantı ve çalıştaylara katılım sağlanmaktadır. Fasıl 4: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslına ilişkin tanıtıcı tarama toplantıları -5 Ocak 6, ayrıntılı tarama toplantıları ise -5 Şubat 6 tarihleri arasında Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Tarama toplantılarının ardından 6 Haziran 6 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından bir tarama sonu raporu hazırlanarak tarafımıza iletilmiştir. Bu fasıldaki çalışmaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla 7 yılı içerisinde, Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde ve ilgili kurumların katılımıyla çalışma grupları oluşturulmuş olup, bu gruplarda söz konusu fasılla ilgili olası açılış kriterlerini karşılamak amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Fasıl : Mali Kontrol Mali Kontrol faslındaki tanıtıcı tarama toplantısı 8 Mayıs 6, ayrıntılı tarama toplantısı ise Haziran 6 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilmiştir. Tarama toplantılarının ardından Komisyon tarafından sunulan raporda, faslın açılış kriteri olmaksızın müzakerelere açılması önerilmiştir. Mali Kontrol faslında 6 Haziran 7 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Hükümetler Arası Konferans ta müzakerelerin açılmasına karar verilmiş olup, müzakerelerin tamamlanması için yedi adet kapanış kriterinin karşılanması gerekmektedir. Söz konusu kapanış kriterlerinden birisi olan Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Politika Belgesi nin ve ilgili Eylem Planı nın güncellenmesi ve gerekli mevzuat değişikliklerinin tamamlanarak etkin bir şekilde uygulanması, doğrudan Bakanlığımız görev alanına

18 girmektedir. Başkanlığımız koordinasyonunda yılında gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetler aşağıda sunulmaktadır. OECD-SIGMA yetkilileri ile yılında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde. Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Konferansı nın Haziran te Ankara da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Konferansa yönelik çalışmaların koordinasyonu Müsteşar Yardımcısı ve AB Daimi Temas Noktası Sayın İsa COŞKUN başkanlığında, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile yakın işbirliği halinde Başkanlığımızca yürütülmüştür. Bu çerçevede Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden ilgili yetkililerin katılımıyla Ocak ve Mayıs aylarında, OECD-SIGMA dan ilgili proje asistanlarının katılımıyla da Şubat ayında, yürütülen teknik ve lojistik çalışmaların değerlendirildiği hazırlık toplantıları gerçekleştirilmiştir. Anılan çalışmaların neticesinde, 4-6 Haziran tarihleri arasında Ankara Sheraton Hotel de Bakanlığımız ile OECD-SIGMA işbirliğinde Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı gerçekleştirilmiştir. Mali Yönetim ve Kontrol (MYK) Uygulamaları: Güçlükler ve Kazanımlar başlığı altında gerçekleştirilen Konferans, özellikle uygulamada güçlük yaşanan MYK bileşenine odaklanmıştır. Anılan konferansa, başta AB Komisyonu ve OECD-SIGMA temsilcileri olmak üzere, AB ye aday ve potansiyel aday ülkeler olan Türkiye, Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan ın KİMK alanından sorumlu yetkilileri katılım sağlamıştır. Söz konusu Konferansın düzenlenmesinin yanı sıra Başkanlığımızın da çalışmalarında yer aldığı 58 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda değişiklik öngören kanun taslağına ilişkin çalışmalar devam etmiştir. Bu kapsamda, OECD-SIGMA dan iki kişilik bir heyet ile anılan Kanun da değişiklik taslağını görüşmek üzere Şubat ayında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, OECD-SIGMA dan üç kişilik bir heyetin, AB Komisyonu nun talebi üzerine yılı İlerleme Raporu nda kullanılmak üzere "Dış Denetim" alanında görüşmelerde bulunmak amacıyla Şubat ayında Ankara ya gerçekleştirmiş oldukları çalışma ziyareti kapsamında Bakanlığımızda Sayın İsa COŞKUN Başkanlığında, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirilmiş ve toplantıya ilişkin tüm koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. Belirtilen hususların yanı sıra, OECD-SIGMA Başkanının da aralarında bulunduğu dört kişilik bir heyet ile, ülkemize yönelik gerçekleştirdikleri programlama ziyareti çerçevesinde Sayın İsa COŞKUN başkanlığında Haziran ayında Başkanlığımızda gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. Fasıl : Mali ve Bütçesel Hükümler No lu Mali ve Bütçesel Hükümler faslında tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarının ardından Komisyon tarafından Tarama Sonu Raporu hazırlanmış ve söz konusu rapora ilişkin ülkemiz görüşleri Komisyon a iletilmiştir. Tarama Sonu Raporunun nihai hali henüz resmi olarak yayımlanmamış, bu fasılda müzakereler başlamamıştır. Bununla birlikte Faslı doğrudan ilgilendiren Mali Kontrol, Vergilendirme, İstatistik ve Gümrük Birliği Fasıllarındaki uyum çalışmaları yılı boyunca devam etmiştir. Mali ve Bütçesel Hükümler faslı kapsamındaki müktesebat, AB bütçesine sağlanacak fonlar için gerekli mali kaynaklara (öz kaynaklar) ilişkin kuralları kapsamaktadır. Söz konusu öz kaynaklar gümrük vergileri ve şeker vergilerinden elde edilen geleneksel öz kaynaklar, istatistiki yöntemlerle hesaplanmakta olan KDV kaynağı ve Üye Devletlerin GSMH lerinin büyüklüğüne bağlı olarak değişen oranlarda tahsil edilen GSMH kaynağından oluşmaktadır. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslı kapsamındaki uyum çalışmalarının tam üyelikten hemen önce yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, AB bütçesinin gelirlerini oluşturan öz kaynaklar konusunda güçlü koordinasyon yapıları ve uygulama kurallarının zamanı geldiğinde oluşturulması beklenmektedir.

19 Fiscalis Programının Koordinasyonu Avrupa Birliği nin vergilendirme alanındaki Fiscalis Programına Ülkemiz yılından bu yana katılım sağlamaktadır. 8 yılından itibaren, Ocak 8 - Aralık dönemini kapsayan ve önceki programın devamı niteliğinde olan Fiscalis Programı başlatılmıştır. Ülkemiz aynı koşullarla söz konusu programa da katılım sağlamakta ve Programın koordinasyonu Başkanlığımızca yürütülmektedir. Fiscalis Programı kapsamında düzenlenen faaliyetlere ülkemizin katılımına ilişkin koordinasyon, bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri ile yıllık faaliyet raporu, yıllık çalışma ziyaretleri raporu ve yıllık mali raporun hazırlanıp Avrupa Komisyonu'na iletilmesi işlemleri Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Program bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli seminer, çalışma ziyareti, çalıştay, proje grubu, koordinasyon toplantısı ve benzer diğer faaliyetlere Bakanlığımız ilgili Birimlerinin personelinin katılımı sağlanmakta ve bu şekilde AB nin vergilendirme alanındaki mevzuatı ve diğer katılımcı ülkelerin uygulamaları hakkında bilgi birikimi oluşturulmaktadır. yılı içerisinde Fiscalis programı çerçevesinde seminer, çalışma ziyareti, 7 çalıştay, eğitim faaliyeti ve 4 koordinasyon toplantısı ve diğer benzeri faaliyetlere Bakanlığımızdan toplam 57 temsilci katılım sağlamıştır. Diğer taraftan, Fiscalis programı katılımcısı ülkelerin vergilendirme alanında çalışan temsilcilerine ülkemizde iki çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Grafik 7: Bakanlığımızın Fiscalis Etkinliklerine Katılımı Faaliyet Sayısı Katılımcı Sayısı 4

20 5... Bakanlığın Uluslararası İlişkilerinin Koordinasyonu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı nın Birleşmiş Milletler, OECD, OECD- SIGMA, Avrupa Konseyi, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam Kalkınma Örgütü, G- gibi uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek ve Bakanlık birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Ayrıca bu kuruluşlar tarafından yayınlanan Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin raporların, üst makamları ve ilgili Birimlerimizi bilgilendirme amaçlı takibi yapılmaktadır. Bakanlığımızı ziyaret eden heyetlerle ilgili olarak organizasyon, koordinasyon ve üst düzey yöneticileri bilgilendirme çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer yandan, Sayın Bakanın yurtdışı yazışmaları yapılmakta ve Sayın Bakan tarafından katılım sağlanan ikili ve çok taraflı uluslararası toplantılara ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede yılı içerisinde Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar şunlardır: - OECD: OECD bünyesinde yer alan komitelerin çalışmalarına ve Bakanlığımızın görev alanına giren konularda OECD tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlanmaktadır. OECD tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin olarak yayınlanan raporlar Başkanlığımızca takip edilmekte ve Bakanlığımız görüşünün oluşturulmasına katkıda bulunulmaktadır. OECD bünyesinde düzenlenen toplantıların koordinasyonu ve Bakanlık içerisindeki koordinasyon hizmetleri Başkanlığımız tarafından sağlanmaktadır. - OECD-SIGMA: OECD ve Avrupa Birliği nin ortak bir girişimi olan SIGMA Programı çerçevesinde her yıl düzenli olarak raporlar yayınlanmaktadır. Bu raporlarda kamu iç mali kontrolü, kamu alımları sistemi, kamu personel sistemi, kamu harcama yönetimi ve yolsuzluk konularında Türkiye deki mevcut sistemin analizi ve yıllık bazda ilerlemeler ele alınmaktadır. OECD-SIGMA ve Bakanlığımız arasındaki her türlü işbirliği (mevzuat hazırlık çalışmaları, konferans, seminer ve eğitimler, raporlar ve yıllık çalışma programlarının oluşturulması) Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülmektedir. -Karma Ekonomik Komisyon (KEK)toplantıları Ülkemizin bazı ülkeler ile imzaladığı ticari, ekonomik ve sınai işbirliği anlaşmalarının öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı bir platformdur. Sayın Bakanımızın eş başkanlıklarında Sri Lanka, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Kuveyt ile gerçekleştirilen KEK toplantılarına ilişkin hazırlık çalışmaları Ekonomi Bakanlığı ve Bakanlığımız Özel Kalem Müdürlüğü ile yakın temas halinde Başkanlığımızca yürütülmektedir. 4- Dünya Bankası ve IMF ile ilişkilerimiz çerçevesinde, bu kuruluşlar tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin olarak yayınlanan raporlar ve taslak mevzuatlara ilişkin bu kuruluşların görüşleri takip edilmekte, gerek Bakanlık birimleri gerekse üst düzey yöneticiler raporlar hakkında bilgilendirilmektedir. 5- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Maliye ve Ekonomi Bakanları Toplantıları ile diğer toplantıların Bakanlık içerisinde koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve sekretarya hizmetleri sağlanmaktadır. Diğer taraftan Teşkilat ın hazırlamış olduğu yıllık düzenli raporlar ve Bakanlığımız görev alanına giren faaliyetler Başkanlığımızca takip edilmektedir. 6- Ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu Avrupa Konseyi ne ilişkin çalışmalar çerçevesinde, düzenli olarak gerçekleştirilen, Bakanlığımız üst düzey yetkilileri tarafından katılım sağlanan ve Ülkemizin Bakanlığımız tarafından temsil edildiği Avrupa Konseyi Bütçe Komitesi Toplantıları na ilişkin olarak Bakanlık içerisindeki koordinasyon hizmetleri yerine getirilmektedir. 5

21 7- G- çalışmalarına ilişkin olarak, Bakanlık Birimleri arasında koordinasyon çalışmaları sürdürülmekte ve G- başkanlığı görevini üstlenen ülke temsilcileri ile temas sağlanmaktadır. G- kapsamında küresel finansal krizle mücadele alanında çeşitli çalışma grupları oluşturulmuştur. Bakanlığımız, yılında Rusya nın G- Dönem Başkanlığı kapsamında faaliyet gösteren Kalkınma Çalışma Grubu faaliyetlerine katkı sağlamıştır. Öte yandan, G- Liderler Zirvesi, Sherpa Toplantıları ve Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Yöneticileri Toplantıları öncesinde toplantılara katılacak Ülkemiz heyetince yararlanılmak üzere hazırlanan hazırlık dosyalarına katkı sağlanmakta, Bakanlık içi çalışmaların koordinasyonu Başkanlığımızca yürütülmektedir. 8-Bakanlığımız ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında, ilgili bölge ülkelerine yönelik faaliyetlerin, projelerin planlanması, eğitim programları, seminer, sempozyumlar düzenlenmesi ve bu ülkelere danışmanlık hizmeti sunulması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Başkanlığımız söz konusu faaliyetlerin hazırlık, koordinasyon ve bilgilendirme çalışmalarını yürütmektedir. 9- Bakanlığımız, Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında yürütülen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde ülkemiz heyetinde yer almakta ve anılan müzakerelerde mali mekanizma ve finansman konularını takip etmektedir. Bakanlığımız ayrıca, ulusal düzeyde ülkemizin iklim değişikliği konusundaki pozisyonu, stratejisi ve politikalarının belirlendiği başta İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (7 Ekim tarihli ve 8788 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan / Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu haline getirilmiştir.) toplantıları olmak üzere çeşitli iklim değişikliği toplantılarına katılım sağlamaktadır. Tüm bu toplantıların hazırlık, koordinasyon ve bilgilendirme çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmektedir. - Dünya Ticaret Örgütü: G ülkelerinin özellikle küresel mali krizden sonra maliye ve ticaret politikalarına ilişkin aldıkları önlemler ve bu önlemlere yönelik üstlendikleri tedbirler ile ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Daimi Temsilciliği ve Bakanlığımız arasında yürütülen çalışmalarda Başkanlığımız koordinasyon görevini yürütmekte ve çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kapsamında Bakanlığımızca organize edilen veya katılım sağlanan toplantıların listesi, kuruluşlar bazında sıralanmış olarak aşağıda yer almaktadır: OECD-SIGMA yetkilileri, 58 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu değişiklik taslağını görüşmek üzere 5 Şubat tarihinde Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaret çerçevesinde Başkanlığımız toplantı salonunda düzenlenen ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıya katılım sağlanmıştır. Anılan ziyaret çerçevesinde yılı Haziran ayında Ankara da düzenlenmesi planlanan. Bölgesel KİMK Konferansı ile ilgili de istişarelerde bulunulmuştur. yılı Haziran ayında Ankara da düzenlenmesi planlanan. Bölgesel KİMK Konferansına yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında konferansın gerçekleştirileceği otelin kararlaştırılması ve programın finansmanına yönelik detayların görüşülmesi amacıyla OECD-SIGMA dan proje asistanlarının Şubat tarihinde Ankara ya gerçekleştirmiş oldukları ziyaret çerçevesinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nde düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır. OECD-SIGMA dan yetkililer, Avrupa Komisyonu nun talebi üzerine yılı İlerleme Raporu nda kullanılmak üzere "Dış Denetim" alanında görüşmelerde bulunmak amacıyla - Şubat tarihlerinde Ankara ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiş olup bu kapsamda Şubat tarihinde Başkanlığımız Toplantı Salonunda Müsteşar Yardımcısı ve AB Daimi Temas Noktası Sayın İsa COŞKUN Başkanlığında, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu bir toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya ilişkin tüm koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. 6

22 OECD ve Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 9- Mart ve 8-9 Eylül tarihlerinde Paris te gerçekleştirilen ve uluslararası iklim değişikliği müzakereleri kapsamındaki teknik konulara yönelik ülkeler arası diyalog ve işbirliği sürecinin güçlendirilmesini amaçlayan ve iklim değişikliğine yönelik finansman kaynaklarının ele alındığı İklim Değişikliği Uzman Grubu Küresel Forumu na katılım sağlanmıştır. OECD-SIGMA ile Bakanlığımız işbirliğinde Kamu Alımları alanında Bakanlığımız Toplantı Salonu nda; 5 Nisan tarihinde KOBİ lerin ihalelere katılımı çalıştayı ve Mayıs tarihinde Avrupa Birliği nde Kamu-Özel İşbirlikleri ve İmtiyazlara İlişkin Politika ve Uygulamalar çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylara ilişkin hazırlık ve koordinasyon çalışmaları Başkanlığımızca yapılmıştır. OECD-SIGMA dan aralarında SIGMA Programı Başkanının da bulunduğu dört kişilik bir heyet ile ülkemize yönelik gerçekleştirdikleri programlama ziyareti kapsamında Müsteşar Yardımcısı Sayın İsa COŞKUN başkanlığında 5 Haziran tarihinde Başkanlığımız Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. Ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen SIGMA projelerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, kısa ve orta vadede işbirliğine açık alanların belirlenmesi ve AB kaynaklı diğer kurumsal yapılanma araçlarıyla girişilebilecek ortak çalışmaların saptanması amacıyla gerçekleştirilen çalışma ziyaretine ilişkin Bakanlık içi koordinasyon ve diğer hazırlık çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüş ve toplantıya katılım sağlanmıştır. 4-6 Haziran tarihleri arasında Ankara Sheraton Hotel de Bakanlığımız ile OECD-SIGMA işbirliğinde gerçekleştirilen Üçüncü Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Konferansı na katılım sağlanmıştır. Mali Yönetim ve Kontrol (MYK) Uygulamaları: Güçlükler ve Kazanımlar başlığı altında gerçekleştirilen Konferans, özellikle uygulamada güçlük yaşanan MYK bileşenine odaklanmıştır. Anılan konferansa, başta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve OECD-SIGMA temsilcileri olmak üzere, AB ye aday ve potansiyel aday ülkeler olan Türkiye, Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan ın KİMK alanından sorumlu yetkilileri katılım sağlamıştır. Söz konusu konferansa yönelik hazırlık çalışmalarının koordinasyonu, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile yakın temas halinde Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. Haziran tarihinde AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanmakta olan Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) mekanizması kapsamında, AB Komisyonu ile Hırvatistan Maliye Bakanlığı işbirliğinde Hırvatistan ın başkenti Zagreb de gerçekleştirilen Kapsamlı Kamu Yönetimi Reformlarının Bir Parçası Olarak Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Sistemi (PIFC System as a Part of Comprehensive Public Administration Reforms) başlıklı çok ülkeli bir günlük konferansa katılım sağlanmıştır. Bölgesel Çevre Merkezi ne (Regional Environment Center-REC) bağlı olarak faaliyet gösteren Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi (Sustainable Development Academy) tarafından organize edilen ve REC in finansal desteği ile Eylül-5 Ekim tarihlerinde Venedik te düzenlenen, iklim değişikliği çalışmaları kapsamında sürdürülebilirlik ve yeşil büyüme ile ilgili hususlarda yaşanan gelişmelerin ele alındığı Sürdürülebilirlik Üzerine Eğitim Semineri ne katılım sağlanmıştır. 4-5 Ekim tarihlerinde Şili nin Santiago kentinde gerçekleştirilen. OECD Kıdemli Memurlar Toplantısına Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL ın katılımına ilişkin hazırlık ve eşgüdüm çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüştür. OECD tarafından 5-6 Aralık tarihlerinde Paris te düzenlenen ve yeşil büyümeye yönelik teşvik politikalarının ele alındığı Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Forumu na katılım sağlanmıştır. 7

23 Ayrıca, yılında Başkanlığımızca organize edilen ikili ve çok taraflı heyet ziyaretlerinin ve Bakanlar düzeyinde katılım sağlanan uluslararası toplantıların listesi aşağıda yer almaktadır: Dünya Sağlık Örgütü'nün Tütün Kontrolü faaliyetleri kapsamında Bangladeş milletvekillerinden oluşan bir heyet, ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen tütün kontrol çalışmaları ve tütün ürünlerinin vergilendirilmesi konularında incelemelerde bulunmak üzere 4 Ocak tarihinde Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaretin koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüş ve görüşmeye katılım sağlanmıştır. Almanya nın Baden-Württemberg Eyaleti Maliye ve Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Nis SCHMID başkanlığındaki iş adamları heyetiyle Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Erdem CANTİMUR başkanlığındaki Türk heyeti arasında 5 Mart tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen toplantıya yönelik hazırlıklar Başkanlığımızca yürütülmüş ve toplantıya katılım sağlanmıştır. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın himayelerinde ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK in ev sahipliğinde Al-İktissad Wal-Aamal Grubu tarafından 4-5 Haziran tarihlerinde İstanbul da gerçekleştirilen 8. Türk-Arap Ekonomi Forumu na ilişkin eşgüdüm çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüştür. 5 Nisan tarihinde Mısır Cumhurbaşkanlığından bir heyetin bütçe süreci hakkında bilgi almak üzere ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Bakanlığımızda düzenlenen toplantıya katılım sağlanmış ve toplantının hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Mayıs tarihinde Fas Temsilciler Meclisi Maliye ve Ekonomik Kalkınma Komisyonu Başkanı Sayın Said KHAİROUNE başkanlığında bir heyet, küresel ekonomik krize karşı ülkemizde alınan siyasi ve mali tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Hazırlıkları Başkanlığımızca yürütülen toplantıda Fas heyetine ülkemizin bütçe ve vergilendirme politikaları hakkında bilgi verilmiştir. Hollanda Maliye Bakanlığından 4 yetkili ülkemizdeki yatırım ve iş ortamı, bütçe politikası, finans sektörü ve ülkemizin AB ye üyelik süreci hakkında bilgi almak üzere 8 Mayıs tarihinde Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyarete ilişkin hazırlık çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüştür. Hollandalı heyetle yapılan toplantıda Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşüme ilişkin olarak Başkanlığımızca sunum yapılmıştır. Filistin Maliye Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Basın Genel Müdürü Ahmed A. ALİ ile Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Erdem CANTİMUR arasında 4 Mayıs tarihinde Bakan Yardımcılığı makamında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. Temmuz tarihinde İran ve Filistin'den Bakanlığımızı ziyarete gelen heyetlere tütün ürünlerinin ve alkollü içeceklerin vergilendirilmesi ile ülkemizdeki bandrol uygulaması hakkında bilgi verilmiştir. Toplantıya ilişkin hazırlık çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüştür. 5 Temmuz tarihinde Vietnam Maliye Bakan Yardımcısı Cong Nghiep NGUYEN başkanlığındaki Vietnam heyetiyle Bakanlığımız yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin eşgüdüm çalışmaları yürütülmüş ve görüşmeye katılım sağlanmıştır. Ekim tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Odası temsilcileri, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyaret kapsamında düzenlenen toplantının 8

24 koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. Toplantıda Amerikalı heyete Türkiye ekonomisindeki yapısal değişiklikler konusunda Başkanlığımızca bir sunum yapılmıştır. 4-5 Ekim tarihlerinde Şili nin Santiago kentinde düzenlenen. OECD Kıdemli Memurlar Toplantısı na ilişkin bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak üzere Şili nin Türkiye Büyükelçisi Jose ARANCIBIA nın 4 Ekim tarihinde Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL ile yaptığı görüşmeye ilişkin hazırlık ve eşgüdüm çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüştür. 9- Kasım tarihlerinde Tacikistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan ve Moldova ülkeleri hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyet kamu harcama yönetimi reformunda ülkemizin tecrübelerinden yararlanmak üzere Bakanlığımıza PEMPAL TCOP (Kamu Harcama Yönetimi Eşdüzey Destekli Öğrenme Programı Hazine Uygulama Toplumu) kapsamında bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantıya ilişkin eşgüdüm çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüş ve toplantıya katılım sağlanmıştır. Kasım tarihinde Arnavutluk Maliye Bakanlığı temsilcileri, Türkiye nin bütçe süreci hakkında bilgi almak, Türkiye deki iyi uygulama örneklerinden faydalanmak ve Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili işbirliği olanaklarını görüşmek amacıyla Bakanlığımıza bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu ziyaret kapsamında düzenlenen toplantının koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. Tacikistan milletvekillerinden ve Bütçe Analiz Departmanı çalışanlarından oluşan bir heyet kamu mali yönetimi reformları hakkında bilgi almak ve bütçeleme sürecinde ülkemizin deneyimlerinden faydalanmak amacıyla -7 Aralık tarihleri arasında ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Bu çalışma ziyareti çerçevesinde 5 Aralık tarihinde Müsteşar Yardımcımız Sayın İsa COŞKUN un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmış ve söz konusu toplantının koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. 9 Aralık tarihinde Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı çalışmalar çerçevesinde ülkemizin tütün kontrolü konusundaki tecrübelerinden faydalanmak üzere Moldovalı üst düzey yetkililerden oluşan heyet ile Müsteşar Yardımcımız Sayın İsa COŞKUN başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Hazırlıkları Başkanlığımızca yürütülen toplantıda Başkanlığımız tarafından Türkiye ekonomisi hakkında genel bilgileri içeren bir sunum yapılmıştır. Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İlişkiler Genel Müdürlüğü temsilcisi Dr. Hans Berend FEDDERSEN in ülkemizdeki bütçe çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Aralık tarihinde Bakanlığımıza gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin eşgüdüm çalışmaları Başkanlığımızca yürütülmüş ve toplantıya katılım sağlanmıştır. 5.. Danışmanlık Sayın Bakanın ve Sayın Müsteşarın katılım sağladığı ulusal ve uluslararası toplantılar ile zirvelere ilişkin hazırlık çalışmaları, Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede toplantılara ilişkin ülke raporları ve brifing dosyaları hazırlanmaktadır. Üst düzey yöneticiler, AB ye uyum süreci ve dış ekonomik ilişkiler alanındaki gelişmeler hakkında sürekli olarak bilgilendirilmekte, yöneticilerin AB ye ilişkin konularda katılım sağladıkları ulusal ve uluslararası toplantılara ilişkin hazırlıklar yürütülmekte ve brifing dosyaları hazırlanmaktadır. 9

25 5.. Projeler 5.. Türkiye- AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre-accession Assistance) ile genişleme sürecindeki ülkelerin gerçekleştirdikleri reformlara mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu destekler ile ülkelerin siyasi ve ekonomik reformları yapmaları kolaylaştırılmakta ve bu ülkeler üyeliğin berberinde getireceği yükümlülüklere hazırlanmaktadır. 7- dönemi için toplam,5 milyar Avroluk IPA bütçesinden Arnavutluk, Bosna ve Hersek Hırvatistan, Makedonya, İzlanda, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye yararlanmaktadır. IPA mali yardımları I. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, II. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği, III. Bölgesel Kalkınma, IV. İnsan Kaynaklarını Geliştirme, V. Kırsal kalkınma. olmak üzere beş bileşen altında kullandırılmaktadır. Türkiye nin AB fonlarından daha etkin faydalanabilmesi için IPA Çerçeve Anlaşması nda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere /5 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan merkezi olmayan uygulama sistemi çerçevesinde Başkanlığımız, Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlamaktadır. Bu kurul, mali işbirliği sürecinin genel işleyişine yönelik faaliyetleri koordine etmekte, izlemekte ve değerlendirmektedir. Geçiş Dönemi ve Kurumsal Yapılanma Komitesi toplantılarına katılım sağlamaktadır. Söz konusu Komite, IPA I. Bileşeni kapsamında kullanılacak kaynaklara ilişkin öncelikleri belirlemekte, hazırlık aşamasından başlamak üzere, programlama belgelerini değerlendirmekte ve varsa değişiklik önerilerinde bulunmaktadır. Bu toplantılar Başkanlığın, IPA kapsamında sağlanacak mali yardımların aktarılacağı proje tekliflerinin değerlendirilmesi, karara bağlanması ve proje hazırlama sürecinin yönlendirilmesi süreçlerine katılım sağlamasına imkan tanımaktadır. Katılım Öncesi Yardım İzleme Komitesinin ve Sektörel İzleme Komitelerinin toplantılarına katılım sağlamaktadır. Böylece IPA kapsamında sağlanan mali yardımların farklı IPA bileşenleri altında kullanımı izlenmektedir TAIEX Temas Noktaları Aracılığıyla Bakanlığımız Teknik Destek Başvuruları Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX), Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Biriminin bir teknik yardım ve bilgi değişimi enstrümanı işlevini görmekte olup; amacı destek kapsamındaki ülkelere genel AB politika hedefleri çerçevesinde AB mevzuatına yakınlaştırma ile uygulama alanında destek sağlamaktır. Bu çerçevede TAIEX, destek kapsamında yer alan ülkelerde görev yapan kamu çalışanlarına çalışma ziyareti, uzman talebi ve çalışma toplantısı şeklinde kısa süreli teknik destek imkanı sunmaktadır. Türkiye, Ekim tarihinden itibaren TAIEX imkânlarından resmen yararlanmaya başlamış ve yılında TAIEX Bütçesine katılmıştır.

26 TAIEX teknik destek başvuru formlarının gerektiği gibi doldurulabilmesi amacıyla Bakanlığımız için TAIEX temas noktaları belirlenmiştir. TAIEX kapsamında sunulan hizmetlerden daha etkin şekilde faydalanılması ve mevcut koordinasyon mekanizmasının işlerliğinin arttırılması amacıyla TAIEX Başvurularının elektronik ortamda alınmasını, değerlendirilmesini ve izlenmesini sağlayan bir veritabanı geliştirilmiştir. Başvurular anılan veri tabanı üzerinden kurumlarda belirlenen TAIEX temas noktası ve Avrupa Birliği Bakanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. Şubat döneminde Avrupa Birliği Bakanlığı nda TAIEX veri tabanına ilişkin tanıtım ve eğitim toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bakanlığımızın TAIEX hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi amacıyla 8 Aralık tarihinde TAIEX veri tabanı hakkında Bakanlığımız Birim temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirilmiştir. yılı içerisinde Bakanlığımız tarafından bir uzman talebi başvurusu yapılmış olup; Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu faaliyetin 4 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. - dönemlerinde alınan toplam TAIEX teknik destek hizmetlerinin dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Grafik 7: Maliye Bakanlığının Aldığı TAIEX Teknik Destek Hizmetlerinin Dağılımı 9 8 Çalışma Toplantısı Uzman Talebi Çalışma Ziyareti 5... Hollanda ile İkili İşbirliği MATRA/ GG.NL Programları Hollanda Hükümeti nin AB ye aday ülkelere yardımcı olmak amacıyla yürüttüğü MATRA ve GG.NL Programları nın ilgili yıl bütçesinden desteklenecek proje tekliflerinin belirlenmesi ile Hollanda Hükümeti ile ikili işbirliği kapsamında sürdürülen MATRA PATROL Katılım Öncesi Hukukun Üstünlüğü Eğitimi ne (MATRA Pre-Accession Training on Rule of Law) ilişkin Bakanlık içi koordinasyon Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. MATRA 6 Programı kapsamında üç, MATRA ve GG.NL 7 Programları kapsamında üç, MATRA ve GG.NL 8 Programları kapsamında iki, 9 Programları kapsamında dört, Programları kapsamında dört ve Programları kapsamında toplam üç ayrı proje teklif belgesi incelenerek Avrupa Birliği Bakanlığı na iletilmiş, sonrasında gerekli koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür. Bununla birlikte, ve yılları içerisinde MATRA Programı kapsamında AB Bakanlığı nın Bakanlığımızdan herhangi bir proje teklifi talebi olmamıştır Eğitim Başkanlık AB ve Uluslararası İlişkiler alanında sertifika programlarının koordinasyonu görevini yürütmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından yılda iki kez düzenlenen AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim ve Uzmanlık Eğitimi programları, Jean Monnet Sosyal Politika Modülü ile AB Müzakere ve İletişim Teknikleri programı hakkında Bakanlık Birimlerine duyuru yapılmakta ve katılım sağlanmasına ilişkin çalışmalar Başkanlıkça yürütülmektedir.

27 yılı içerisinde 6 Bakanlık personeli AB Temel Eğitimi, Bakanlık personeli de AB Müzakere ve İletişim Teknikleri Eğitimi programına katılım sağlamıştır. Ayrıca, yılı içerisinde Bakanlığımızda Jean Monnet Burs Programı hakkında kamu çalışanlarının farkındalığının artırılması amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı yetkililerinin bilgi verdiği bir konferansı düzenlenmiştir. Bakanlığımız merkez birimlerinden, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından temsilcilerin katılım sağladığı söz konusu konferansın koordinasyonu Başkanlığımız tarafından sağlanmıştır. Grafik 8: Maliye Bakanlığı Personelinin ATAUM Eğitimlerine Katılım Durumu Temel Eğitim Jean Monnet Sosyal Politika Modülü Uzmanlık Eğitimi AB Müzakere ve İletişim Teknikleri 5.5. Yayınlar Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu Başkanlığımızda Eylül ayından bu yana uluslararası kuruluşların internet sayfalarından ve belli başlı yabancı haber kaynaklarından yararlanılarak haftalık Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu hazırlanmakta ve raporun elektronik olarak dağıtımı yapılmaktadır. Bu Rapor ekonomik ve mali konularda dünyada yaşanan gelişmeleri satır başlarıyla ele almakta ve ekonomik verilerle bir haftanın küresel ekonomik görünümünü özetlemektedir. Rapor ilgili olduğu haftayı takip eden hafta başında Bakanlığımız üst yönetimine sunulmakta ve elektronik olarak dağıtılmaktadır Özel Gündem Başkanlığımız çalışma alanlarıyla ilgili ve gündemle bağlantılı konuların akademik olarak incelendiği Özel Gündem çalışmaları yılı Haziran ayından itibaren çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda, yılı içerisinde gündeme ilişkin çeşitli konu başlıklarında 6 adet Özel Gündem çalışması yayınlanmış ve bu çalışmaların elektronik olarak dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu çalışmalara Başkanlığımız resmi internet adresinden de erişim sağlanabilmektedir Uluslararası Kuruluşlarca Yayımlanan Raporların Özetleri Başkanlığımız çalışma alanlarıyla ilgili olup, Uluslararası Kurumlarca yayımlanan raporların Türkçe özetleri internet sitemiz üzerinden paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda, yılı içerisinde Başkanlığımız çalışma alanlarıyla ilgili 84 adet Rapor Özeti yayınlanmıştır. Söz konusu çalışmalara Başkanlığımız resmi internet adresinden de erişim sağlanabilmektedir.

28 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 6.. Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında Başkanlığımızca Yürütülen Çalışmalar 58 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun iç kontrole ilişkin hükümleri ve Bakanlık Makamının 9/4/ tarihli ve No lu onayı ile yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde, Başkanlığımızda kamu kaynaklarının etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleri doğrultusunda kullanımına imkan veren bir iç kontrol sistemine yönelik çalışmalar yılında devam etmiştir. D. Diğer Hususlar Başkanlığımızın yürütmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde 8- döneminde yıllar itibariyle gelen giden evrak sayısı aşağıdaki grafikte yer almaktadır. Grafik : Gelen/Giden Evrak Sayısı Gelen Evrak Giden Evrak

29 II AMAÇ VE HEDEFLER A. Başkanlığın Amaç ve Hedefleri Maliye Bakanlığının yılında revize ederek kamuoyuna duyurduğu -7 Stratejik Planında yer alan stratejik amaçları çerçevesinde Başkanlığın hizmet ettiği stratejik amaç ve hedefler şunlardır: STRATEJİK AMAÇ 4. Kurumsal kapasiteyi artırmak STRATEJİK HEDEF 8. Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek B. Temel Politika ve Öncelikler Bu bölümde, Başkanlık faaliyetleri yürütülürken göz önünde bulundurulan ulusal plan ve programlar ele alınmaktadır.. Dokuzuncu Kalkınma Planı (7-): 7- dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planının Avrupa Birliği ne katılım sürecinin ele alındığı bölümünde, Plan dönemi sonunda AB ye üyelik hedefi doğrultusunda, Kopenhag siyasi kriterlerine uyum düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik kriterlere uyum sağlanması ve 5 fasıl altında toplanan AB müktesebatına ilişkin müzakerelerin sonuçlandırılarak katılım sürecinin tamamlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Buna göre katılım sürecinin ve üyelik sonrası koşulların gerektirdiği idari yapılanmaya gidilirken, kamu yönetimini ve düzenleyici çerçeveyi etkin kılacak tedbirler alınacaktır. Bu çerçevede, yeniden yapılanma çalışmaları hızlandırılacak, bürokrasi azaltılacak, görev ve yetki örtüşmeleri giderilecek, koordinasyon mekanizmaları geliştirilecek ve karar alma süreçleri iyileştirilerek toplumun katılımı artırılacaktır.. Orta Vadeli Program (-5): -5 dönemi için hazırlanan Orta Vadeli Programının Makroekonomik Hedefler ve Politikalar başlığı altında Kamu Maliyesine ilişkin olarak Harcama, Yatırım, Gelir, Borçlanma Politikaları ile Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi alanlarında strateji ve hedefler ile göstergeler ortaya koyulmuştur.. Orta Vadeli Mali Plan (-5): -5 dönemi Orta Vadeli Mali Planında, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları ortaya koyulmuştur. 4. Yılı Programı: Yılı Programında, ülkemizin AB ye uyum sürecine yönelik gelişme ve değerlendirmeler Dış Ekonomik İlişkiler başlığı altında ele alınmaktadır. Buna göre, AB ye tam üyelik hedefi doğrultusunda, Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterlerine uyum düzeyinin yükseltilmesi ve 5 fasıl altında toplanan AB müktesebatına uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir. AB ye uyum süreci, 8 Katılım Ortaklığı Belgesi temelinde, ülkemizin öncelikleri dikkate alınarak yürütülecektir. Programa göre AB den sağlanacak mali yardımların Türkiye nin AB ye üyelik sürecine azami katkı sağlaması temel hedef olarak belirlenmiştir. 5. Katılım Öncesi Ekonomik Program (-5): -5 dönemi için hazırlanan Katılım Öncesi Ekonomik Programının Kamu Maliyesi başlığı altında Maliye Politikası Stratejisi ve Orta Vadeli Amaçlar kapsamında Gelir, Harcama ve Kamu Borçlanma Politikaları ile Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi alanlarında strateji ve hedefler ortaya koyulmuştur. 4

30 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına yılı bütçesi ile toplam.98., TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle bu ödeneğin % 8, ü olan.57.74,6 TL harcanmıştır. Ekonomik sınıflandırmaya göre Başkanlığın yılı bütçesinde yer alan ödenek ve harcamalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Personel Giderleri için Başkanlık bütçesine yılı harcamasına göre % 4,8 artışla.74. TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin % 95,9 u olan..96,54 TL yılında harcanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için Başkanlık bütçesine yılı harcamasına göre % 5, artışla. TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin % 96,4 ü olan 8.86, TL si yılında harcanmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri için Başkanlık bütçesine yılı harcamasına göre % 5,9 artışla 67. TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin %,6 sı olan 84.4,6 TL yılında harcanmıştır. 9- dönemine ilişkin ekonomik sınıflandırmaya göre yıllık bütçe giderleri tablosu EK- de yer almaktadır. - yılları için Başkanlık bütçesinde yer alan ödenek ve harcama tutarları ise aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre - Dönemi Yıllık Ödenek ve Harcama Tutarları (TL) BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA PERSONEL GİDERLERİ , 796.,7.86., 86.55,79.74.,..96,54 SOSYAL GÜVENLİK.55, 6.777,9 9., 6.5,., 8.86, KURUMLARINADEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM 9.,.985,74., 5.988,8 67., 84.4,6 GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER 9., 8.584, 5., 9.86,46 4.,.64,9 SERMAYE GİDERLERİ 4., 6.5,9.,.4,., 95.86, TOPLAM.684.4, ,6.94.,.4.,74.98.,.57.74,6 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yılında toplam harcama tutarı bir önceki yıla oranla % 9 artarak.57.74,6 TL ye ulaşmıştır. 7- yıllarında Başkanlık bütçesinin toplam harcama tutarlarındaki artış oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik : Harcama Tutarlarında Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı (%)

31 Harcamaların yıllar itibariyle birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı incelendiğinde en büyük payın personel giderlerinden oluştuğu görülmektedir. yılında da harcamaların %66 sı personel gideridir. Aşağıdaki tabloda 9- dönemi için Başkanlık harcamalarının yıllar itibariyle birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı gösterilmektedir. Tablo 5: Harcamaların Yıllar İtibariyle Birinci Düzey Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (%) 9 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Mali Denetim Sonuçları Bu başlık altında yılına ilişkin belirtilecek bir husus bulunmamaktadır.. Diğer Hususlar Başkanlığımızın yürütmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde 8- dönemine ilişkin yurtiçi yurtdışı yolluk bildirimleri ile AB Uzman ve Uzman Yardımcısı sayıları aşağıdaki grafiklerde yer almaktadır. Grafik : Yurtiçi/Yurtdışı Yolluk Bildirimi (Bin TL) , , Grafik : AB Uzman/Yardımcı Sayısı Yurtiçi Yurtdışı AB Uzman Yardımcısı AB Uzmanı B. Performans Bilgileri. Faaliyet ve Proje Bilgileri.. Projeler yılında OECD-SIGMA ile Bakanlığımız işbirliğinde Avrupa Birliği nde KOBİ lerin Kamu İhalelerine Katılımlarının Artırılması ve Avrupa Birliğinde Kamu Özel Sektör Ortaklıkları/İmtiyazlar konularında çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız birimlerinin yanı sıra ilgili kurumların temsilcilerin de yer aldığı çalıştayların koordinasyonu Başkanlığımızca yapılmıştır. Ayrıca söz konusu çalışmalara Başkanlığımızca katılım sağlanmıştır. 6

32 .. Eğitimler yılında Başkanlığımız personeli tarafından yurtiçinde katılım sağlanan eğitim, konferans, seminer ve çalıştaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Tablo 6: Yurtiçinde Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar Programın Adı Yapılan Eğitim Programının Katılan Personelin Tarihi Yeri Unvanı Sayısı Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite 9 Mart Ankara AB Uzmanı Oluşturulması Projesi Açılış Konferansı Kişisel Gelişim Eğitimi 4-9 Mart Antalya VHKİ İşbirliğiyle Büyüme Uluslararası AB Uyum 8 Mart Ankara AB Uzmanı Politikası Konferansı Kişisel Gelişim Eğitimi -5 Nisan Antalya VHKİ Orta ve İleri Düzey Excel, Powerpoint ve 6-8 Nisan Ankara AB Uzman Yardımcısı 4 İleri Sunuş Teknikleri Avrupa Birliği nde KOBİ lerin Kamu İhalelerine Katılımlarının Artırılması 5 Nisan Ankara AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı 4 Çalıştayı Avrupa Birliğinde Kamu Özel Sektör Ortaklıkları/İmtiyazlar Mayıs Ankara AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı Türkiye nin İklim Değişikliği Azaltım/Uyum Mayıs Ankara AB Uzmanı Senaryolarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi Çalıştayı Üçüncü Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Konferansı 4-6 Haziran Ankara AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı Bilgisayar Eğitimi 4-8 Haziran Ankara AB Uzmanı Küresel Sorunlar Karşısında Türkiye ve 7-8 Haziran İstanbul AB Uzmanı Avrupa Birliği için Ortak Bir Gelecek Konferansı Bilgisayar ve Ofis Uygulamaları Eğitimi -5 Temmuz Ankara AB Uzmanı Türkiye de İklim Değişikliği Sera Gazı 6 Eylül Ankara AB Uzmanı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Çalıştayı AB Temel Eğitim Kursu 7 Ekim - Ocak Ankara 4 5. İzmir İktisat Kongresi Ekim-Kasım İzmir AB Uzman Yardımcısı AB Proje Danışmanlarının Mesleki Standardını Oluşturma Projesi Final Konferansı Kamuda Bilgi Teknolojileri Denetimi Konferansı Kasım Ankara AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı 5 Kasım Ankara AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı. Girişimcilik Konferansı Kasım Ankara AB Uzmanı Birlik Programlarının İzlenmesine ve Değerlendirilmesine Yönelik Bir Veri Tabanı Olarak Tasarlanan Yönetim Bilgi Sistemlerine İlişkin Eğitim Programı Aralık Ankara AB Uzmanı AB Uzman Yardımcısı yılında Başkanlığımız personeli tarafından yurtdışında katılım sağlanan eğitim, konferans ve seminerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 7

33 Tablo 7: Yurtdışında Katılım Sağlanan Eğitim, Konferans, Seminer ve Çalıştaylar Programın Adı Yapılan Eğitim Programının Katılan Personelin Tarihi Yeri Unvanı Sayısı PICS iletişim platformunun bir ileri versiyonunun 6-7 Şubat Malmö/İsveç AB tanıtılmasına ilişkin çalıştay Uzmanı İklim Değişikliği Uzman Grubu Küresel Forumu 9- Mart Paris/Fransa AB Uzmanı Kamu Mali Yönetimi 7-7 Nisan Hollanda AB Uzmanı ART Temel Eğitimi 5 Haziran Brüksel/Belçika AB Uzmanı Kapsamlı Kamu Yönetimi Reformlarının Bir Parçası Haziran Zagreb/Hırvatistan AB Olarak Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Sistemi Konferansı Uzmanı İklim Değişikliği Uzman Grubu Küresel Forumu 8-9 Eylül Paris/Fransa AB Uzmanı Fiscalis Program Yönetimi Çalıştayı -4 Eylül Lizbon/Portekiz AB Uzmanı Sürdürülebilirlik Üzerine Eğitim Semineri Eylül-5 Ekim Venedik/İtalya AB Uzmanı ART Eğitimi Ekim Brüksel/Belçika AB Uzmanı Kamu Alımları Eğitimi - Ekim Lahey/Hollanda AB Uzmanı Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Forumu 5-6 Aralık Paris/Fransa AB Uzmanı yılında Başkanlığımız Uzman personeli tarafından verilen konferans ve eğitimler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Tablo 8: Uzman Personel Tarafından Verilen Konferans ve Eğitimler Programın Adı Verilen Eğitim/Konferans Programının Tarihi Yeri-Katılımcıları Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm Sunumu 4 Ocak Bangladeş Milletvekillerinden Oluşan Bir Heyet Türkiye de Ekonomik Karar Alma Süreci Sunumu Ocak Başkanlık Toplantı Salonu- Başkanlık Uzman Personeli Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm Sunumu Ocak Başkanlık Toplantı Salonu- Başkanlık Uzman Personeli AB Fonları İçin Proje Fişi Hazırlama Eğitimi 4 Mart Başkanlık Toplantı Salonu-MİLE Temsilcileri Başkanlık Çalışmaları Hakkında Sunum 5 Mart Antalya-BAHUM Temsilcileri Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Mesleki Eğitim Programı -5 Nisan Başkanlık Toplantı Salonu-AB Uzman Yardımcıları Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm Sunumu 8 Mayıs Başkanlık Toplantı Salonu- Hollanda Maliye Bakanlığı Yetkilileri 58 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hakkında Sunum 7 Haziran Başkanlık Toplantı Salonu- Başkanlık Uzman Personeli Proje Yönetimi Eğitimi 8-9 Ağustos Başkanlık Toplantı Salonu-AB Uzman Yardımcıları Başkanlık Tanıtım Sunumu 9 Ağustos MAYEM Ulus Eğitim Merkezi- Maliye Uzman Yardımcıları Proje Hazırlama ve Yönetme Kapasitesinin Eylül-4 Ekim Marmaris-GİB Temsilcileri 8

34 Geliştirilmesi Eğitimi Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Değişiklikler Sunumu Ekim Bakanlık Toplantı Salonu-Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası Temsilcileri Proje Hazırlama ve Yönetme Kapasitesinin 7- Ekim Marmaris-GİB Temsilcileri Geliştirilmesi Eğitimi Başkanlık Tanıtım Sunumu 5 Ekim MAYEM Ulus Eğitim Merkezi- Maliye Uzman Yardımcıları Başkanlık Tanıtım Sunumu Ekim MAYEM Ulus Eğitim Merkezi- Maliye Uzman Yardımcıları Türkiye Ekonomisi Sunumu Aralık Başkanlık Toplantı Salonu-Nochu Bank, Ashmore Japonya ve Ashmore Portföy Yönetim A.Ş Temsilcileri Türkiye Ekonomisi Sunumu 5 Aralık Tacikistan dan altı milletvekili ve Bütçe analiz departmanı çalışanlarından oluşan bir heyet Türkiye Ekonomisi Sunumu 9 Aralık Moldovalı üst düzey yetkililerden oluşan heyet.. Diğer Faaliyetler Bakanlığımız ile OECD-SIGMA nın işbirliğinde gerçekleştirilen Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler için Üçüncü Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Konferansı 4-6 Haziran tarihleri arasında Ankara da Sheraton Oteli nde düzenlenmiştir. Anılan konferansa, başta Avrupa Birliği Komisyonu ve OECD-SIGMA temsilcileri olmak üzere, AB ye aday ve potansiyel aday ülkeler olan Türkiye, Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan ın KİMK alanından sorumlu yetkilileri katılım sağlamıştır. Mali Yönetim ve Kontrol (MYK) Uygulamaları: Güçlükler ve Kazanımlar başlığı altında gerçekleştirilen Konferans, özellikle yönetsel hesap verebilirlik ve MYK konularına odaklanmıştır. Söz konusu Konferansın koordinasyonuna ilişkin çalışmalar Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde Başkanlığımızca yürütülmüştür.. Performans Sonuçları Tablosu Başkanlığımızın stratejik amaç ve hedeflerine uygun olarak yılında toplam yedi adet performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergelerine ilişkin olarak yılında üçer aylık dönemlerde ve yılsonu itibariyle kaydedilen gerçekleşme oranları ve performans sonuçlarının analizi vb. bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 9

35 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim..7. / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. Stratejik Amaç Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Stratejik Hedef Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Performans Göstergesi Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu Gerçekleşmesi Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Mesleki gelişime ilişkin yurtiçi ve yurtdışında katılım sağlanan faaliyet sayısı (Adet) Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 4, 5,, 5,, 5,, 5,, Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 4, 6,, 5, 7, 7, 9,5-7,5 Hedefe Ulaşılamamış Mesleki gelişime ilişkin olarak birim personelinin yurtiçi ve yurtdışında katılım sağladığı eğitim, konferans, seminer vb. faaliyet sayısını ifade eder. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedefe ulaşılamamıştır. Başkanlık personelinin mesleki gelişim faaliyetlerine katılımı hedef doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu gösterge 4 yılında da takip edilerek personelin mesleki gelişiminde sürdürebilirlik sağlanacaktır. 4. Çeyrek. Çeyrek. Çeyrek 4. Çeyrek 4,5 4, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 4, Hedef 7, Yıl Sonu Gerçekleşmesi

36 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim..7. / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. Stratejik Amaç Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Stratejik Hedef Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Performans Göstergesi Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu Hedefin Hedefin Hedefe Gerçekleşmesi Gerçekleşme Sapma Ulaşma Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Oranı (%) Oranı (%) Derecesi Fiscalis Programı çerçevesinde,,,,,, Hedef Aşılmış Bakanlığımızca düzenlenen çalışma ziyareti sayısı (Adet) Tanım Avrupa Birliğinin Fiscalis Programı çerçevesinde Bakanlığımızca düzenlenen çalışma ziyareti sayısını ifade eder. Göstergenin Kaynağı Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Performans Sonuçlarının Analizi Hedef aşılmıştır. Sapmanın Nedeni Fiscalis programına katılımcı ülkelerden ülkemize ziyaret talepleri artmıştır. Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin iç denetim raporundaki benzer faaliyetler için tek gösterge belirlenmesi önerisi doğrultusunda 4 yılında bu hedef Fiscalis programına ilişkin performans göstergesi altında izlenecektir.,5, Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri,5, Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi,,5,,5,5,,, 4. Çeyrek. Çeyrek. Çeyrek 4. Çeyrek,5, Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi

37 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim..7. / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. Stratejik Amaç Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Stratejik Hedef Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Performans Göstergesi Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu Hedefin Hedefin Hedefe Gerçekleşmesi Gerçekleşme Sapma Ulaşma Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Oranı (%) Oranı (%) Derecesi Fiscalis Programı çevresinde 5, 9,, 9, 57, 57, 6,86 6,86 Hedef Aşılmış Bakanlığımızdan katılım sağlanan seminer, proje grubu toplantısı, koordinasyon toplantısı ve değişim programı sayısı (Adet) Tanım Avrupa Birliğinin Fiscalis Programı çerçevesinde Bakanlığımız personeli tarafından katılım sağlanan seminer, proje grubu toplantısı, koordinasyon toplantısı ve değişim programı sayısını ifade eder. Göstergenin Kaynağı Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Performans Sonuçlarının Analizi Hedef aşılmıştır. Sapmanın Nedeni yılında Fiscalis Programı kapsamında Avrupa Komisyonu ve Üye Ülkeler tarafından geçen yıllara kıyasla daha çok sayıda seminer ve çalıştay organize edilmiştir. Bakanlığımız personelinin bu etkinliklere katılımı azami düzeyde sağlanmıştır. Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler 4 yılında daha gerçekçi bir hedef belirlenecektir. 6, 4,,, Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 4. Çeyrek. Çeyrek. Çeyrek 4. Çeyrek 6, 5, 4,,,,, Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 57, 5, Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi

38 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim..7. / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. Stratejik Amaç Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Stratejik Hedef Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Performans Göstergesi Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu Gerçekleşmesi Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Basılı olarak dağıtımı yapılan yıllık bülten sayısı (Adet) Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 75,,,, -, Hedefe Ulaşılamamış Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Bir önceki yıl içinde elektronik olarak dağıtımı yapılan tüm e-bültenlerin kitap haline getirilerek dağıtımı yapılan bülten sayısını ifade eder. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedefe ulaşılamamıştır. Bülten çalışmalarına yılı performans göstergeleri belirlendikten sonra son verilmiş olup yerine farklı yayınların hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu hedef 4 yılında takip edilmeyecektir. Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi, 8, 75,,8,6 7, 6, 5,,4 4,,, 4. Çeyrek. Çeyrek. Çeyrek 4. Çeyrek,,,, Hedef, Yıl Sonu Gerçekleşmesi

39 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim..7. / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. Stratejik Amaç Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Stratejik Hedef Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Performans Göstergesi Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu Hedefin Hedefin Hedefe Gerçekleşmesi Gerçekleşme Sapma Ulaşma Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Oranı (%) Oranı (%) Derecesi Avrupa Birliği ne ilişkin konularda 7,,, 4, 8, 8, 4,9 4,9 Hedef Aşılmış verilen eğitim sayısı (Adet) Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler AB ye ilişkin konularda Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında bilinç ve ilginin arttırılması amacıyla Bakanlık personeline verilen eğitim sayısını ifade eder. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedef aşılmıştır. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin AB konularında bilinç ve ilgilerinin artırılmasına yönelik verilen eğitimler hedef doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu gösterge 4 yılında da takip edilerek merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin AB konularında bilinç ve ilgilerinin artırılması çalışmalarına devam edilecektir. Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi, 8, 6, 4,,, 4. Çeyrek. Çeyrek. Çeyrek 4. Çeyrek 8, 8, 7,8 7,6 7,4 7, 7, 6,8 6,6 6,4 7, Hedef 8, Yıl Sonu Gerçekleşmesi 4

40 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim..7. / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. Stratejik Amaç Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Stratejik Hedef Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Performans Göstergesi Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu Gerçekleşmesi Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılım sayısı (Adet) Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 7,,, 8,57-7,4 Hedefe Ulaşılamamış Başkanlık personelinin Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen müzakere ve iletişim teknikleri vb. gibi uzmanlık eğitimlerine katılımını ifade eder. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Hedefe ulaşılamamıştır. yılında 7 adet AB Uzman Yardımcısının istihdam edilmesi planlanmışken bu istihdamın 4 olarak gerçekleşmesi ve oluşan iş yoğunluğu nedeniyle katılım hedeflenenden daha az sayıda olmuştur. Başkanlığımız faaliyetlerine ilişkin iç denetim raporundaki benzer faaliyetler için tek gösterge belirlenmesi önerisi doğrultusunda 4 yılında bu hedef mesleki gelişime ilişkin performans göstergesi altında izlenecektir. Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi,5,,5,,5, 4. Çeyrek. Çeyrek. Çeyrek 4. Çeyrek 8, 6, 4,,, 7, Hedef, Yıl Sonu Gerçekleşmesi 5

41 PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME İZLEME RAPORU Yıl Birim..7. / AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Performans Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir. Hedefi Stratejik Amaç Kurumsal Kapasiteyi Artırmak Stratejik Hedef Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek Performans Göstergesi Hedef Gerçekleşen Yıl Sonu Gerçekleşmesi Çeyrek Çeyrek Çeyrek Çeyrek Basılı olarak dağıtımı yapılan yıllık Küresel Ekonomik Gelişmeler Raporu sayısı (Adet) Tanım Göstergenin Kaynağı Hedefin Gerçekleşme Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı (%) Hedefe Ulaşma Derecesi 75,,,, -, Hedefe Ulaşılamamış Bir önceki yıl içinde elektronik olarak dağıtımı yapılan tüm Dış Ekonomik ve Mali Gelişmeler Raporlarının kitap haline getirilerek dağıtımı yapılan rapor sayısını ifade eder. Veri, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Hedefe ulaşılamamıştır. Raporun iletildiği elektronik adres defteri güncellenmiş olup elektronik ortamda dağıtımı yeterli görülmüştür. Bu hedef 4 yılında takip edilmeyecektir., Üçer Aylık Performans Gerçekleşmeleri 8, Performans Hedefi - Yıl Sonu Gerçekleşmesi 75,,5, 4. Çeyrek. Çeyrek. Çeyrek 4. Çeyrek 6, 4,,, Hedef, Yıl Sonu Gerçekleşmesi 6

42 . Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Yıl PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN HEDEFE ULAŞMA DERECESİNE GÖRE DAĞILIMI Birim..7. / AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE DIġ ĠLĠġKĠLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI No Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu Gerçekleşmesi Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılmış Hedefe Ulaşılamamış Veri Elde Edilememiş Mesleki geliģime iliģkin yurtiçi ve yurtdıģında katılım sağlanan faaliyet sayısı (Adet) Fiscalis Programı çerçevesinde Bakanlığımızca düzenlenen çalıģma ziyareti sayısı (Adet) Fiscalis Programı çevresinde Bakanlığımızdan katılım sağlanan seminer, proje grubu toplantısı, koordinasyon toplantısı ve değiģim programı sayısı (Adet) 4, 7,,, 5, 57, 4 Basılı olarak dağıtımı yapılan yıllık bülten sayısı (Adet) 75,, 5 Avrupa Birliği ne iliģkin konularda verilen eğitim sayısı (Adet) 7, 8, 6 Avrupa Toplulukları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılım sayısı (Adet) 7,, 7 Basılı olarak dağıtımı yapılan yıllık Küresel Ekonomik GeliĢmeler Raporu sayısı (Adet) 75,, 57% % 4% % Hedef Aşılmış Hedefe Ulaşılmış Hedefe Ulaşılamamış Veri Elde Edilememiş 7

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010 FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 200 FAALİYET RAPORU 3.03.20 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLO, ŞEKİL ve GRAFİKLER... 4 BAŞKANIN MESAJI...... 6 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 F A A L İ Y E T R A P O R U Ocak 2015 TÜRKİYE CUMHURİYETİ M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUŞ Başkanlığımız, ülkemizin dış politikada izlediği etkin

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 10. Hafta (8 14 Mart 2010) 8 MART 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA 19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA Bu müzakere başlığı: İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadın ve Erkek Arasında Eşit Muamele, Ayrımcılıkla Mücadele, Sosyal

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı i Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2011 31.12.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR LİSTESİ... iii 1. Satın

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 06 TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ NO 06 İçindekiler TÜRKİYE - AB KATILIM MÜZAKERELERİ 1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 14. Hafta (5-11 Nisan 2010) 5 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:30-16:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 1 KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 03 ŞUBAT 2011 2 SUNUM İÇERİĞİ 1 2 3 TÜRKİYE DE MEVCUT ÇOK YILLI BÜTÇELEME

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı