KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU"

Transkript

1 KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No:125 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 9 uncu maddesinde öngörüldüğü üzere Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. UYARI Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları veya internet sitelerinden öğrenebilirsiniz. RİSK BİLDİRİMİ İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. 3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve spread ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır. 7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. 8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir. İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. MÜŞTERİ : Tarih : Ad Soyad : İmza :

2 KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: Bu Sözleşmede Aracı Kurum ve Müşteri birlikte Taraflar diye anılacaktır ARACI KURUMUN UNVANI: TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Sözleşmede Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRESİ: Nisbetiye Cd. Akmerkez B3 Bl.Kat 9 Etiler, Beşiktaş, İstanbul MÜŞTERİNİN ADI SOYADI / UNVANI : (Sözleşmede Müşteri diye anılacaktır.) ADRESİ: VATANDAŞLIK NO: SÖZLEŞMENİN KONUSU 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin (g) bendine dayanılarak yayınlanan Seri 5, No 125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ e uyar şekilde, Kurul un yetkisi dâhilinde belirlediği döviz, dövize dayalı işlem sözleşmeleri, döviz çifti kontratları, kıymetli maden, emtia ve yine Kurul un belirleyebileceği diğer varlıklar dâhilinde kalan yurtiçinden ve yurtdışından, tezgahüstü veya teşkilatlanmış piyasalarda teminata bağlı kaldıraçlı alım satım ticaretine konu olacak şekilde, Aracı Kurum'un piyasa yapıcı konumu ile belirleyeceği finansal enstrümanlar ve bunların alım satım fiyatları üzerinden, Müşteri ye sunulan elektronik çevrimiçi işlem platformu, telefon ya da yazılı talimat hizmetleri aracılığıyla Müşteri den gelen emirlerin Aracı Kurum tarafından kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi esasları çerçevesinde Aracı Kurum ile Müşteri arasında ticari amaçla kaldıraçlı alım satım, alım satımına aracılık yapma ve bunlara ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik verilecek hizmetler ve tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen sözleşmedir. 3. TERİM VE TANIMLAR Açık Pozisyon: Müşteri nin ters işlem (pozisyon kapatma emri ile) yaparak kapatmadığı finansal enstürmanın değeri ile gerçekleştirdiği alım ya da satım işlemlerini, Bloke Bakiye (Teminat): Müşteri'nin açtığı pozisyon miktarına ve varlık çiftine göre değişiklik gösteren tarafların yazılı olarak belirlediği kaldıraç oranına göre hesaplanan ve Aracı Kurum tarafından bloke edilen tutarı, Elektronik İşlem Platformu (EİP): Aracı Kurum tarafından elektronik ortamda sunulan ve müşteri tarafından aracı kurum un web sayfasından indirip kendi bilgisayarına kurduğu ve internet vasıtasıyla kaldıraçlı varlık alım satımı yapabileceği platformu, Emir : Müşteri nin, Aracı Kurum a, KAS işlemlerine yönelik olarak, yazılı veya sözlü, telefon, internet ve benzeri kablolu veya kablosuz iletişim araçlarını kullanarak verdiği bildirimdir. Finansal Enstrüman: Müşteri nin KAS işlemlerine ilişkin emir verebileceği tüm varlıklar, döviz çiftleri, kıymetli madenler gibi kurulca belirlenen ve belirlenecek diğer varlıklara verilen genel ismi, Fiyat Boşluğu (GAP): Herhangi bir finansal enstrümanın, her iki yönde belirli bir fiyat seviyesinden işlem görmeden geçmesi sonucunda oluşan fiyat boşluklarına denir, İşlem Günü: Müşterilerin, Kaldıraçlı Alım Satım işlemi yapabildiği gün ve saatleri, İşlem Hesabı : Mevduat ve yatırım hesapları anlamına gelmemesi kaydıyla, KAS işlemlerine konu finansal enstrümanlarda alım satım vb. emirleri gerçekleştirmek üzere müşteriye tahsis edilen hesabı, İşlem Masası: Aracı Kurum bünyesinde kurulan ve müşterilerin telefon vasıtasıyla emirlerini ve talimatlarını iletebileceği bölümü, İşlem Miktarı (Lot): İşlem büyüklüğü finansal varlığa göre değişkenlik gösteren işlem adedini, İşlem Teminatı: Bu Sözleşme kapsamında müşterilerin bulundurması gereken başlangıç teminatını, İşlem Yapılacak Kıymetler: Müşteri işlem platformunda Aracı Kurum tarafından alım satımı sağlanan parite çiftleri, altın ve değerli madenlerin ve işleme konu diğer finansal enstrümanları, Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oranı, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi/İşlem: Yatırılan teminat tutarı karşılığında belirli bir kaldıraç oranı üzerinden aracı kurum tarafından belirlenen döviz, emtia, kıymetli maden ve diğer varlıkların fiziki teslimat olmaksızın alım ve/veya satım işlemini, KAS : Kaldıraçlı Alım Satım Komisyon: Müşteri emirleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm işlemler nedeniyle, Müşteri den tahsil edilecek ücreti, Kurul veya SPK : T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nu, Müşteri Bilgi Formu : SPK nun Seri V, No. 46 Sayılı Tebliği nin 12. Maddesinde yer alan ve Müşteri lerin risk ve getiri tercihleri ile yatırım amaçları ve mali durumlarını içeren standart formu, Parite: Ülke para birimlerinin, uluslararası piyasalarda belirlenen dönüşüm hadlerini, Pip: Herhangi bir finansal enstrümanda görülebilecek en küçük fiyat adımıdır. Fiyatın sondan ikinci basamağında gösterilir, Saklama Kuruluşu: KAS işlemi yapan bir Müşterinin hesabında Hesap No: bulundurması zorunlu olan teminatlarının yasal zorunluluk gereği saklandığı Takas ve Saklama Bankası A.Ş. yi (Takasbank), Stop Out: Müşteri'nin yapmış olduğu işlemlerde, teminat çağrısı sonrasında teminat oranının Aracı Kurum tarafından belirlenen ve internet web sayfasında da duyurulan orana erişmesiyle beraber Müşteri'nin en büyük zarara yol açan işlemi sırasına göre, açık pozisyonların bir kısmını veya tamamını tasfiye işlemini, Swap: Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde pozisyon alınan finansal enstrümanın bir sonraki işlem gününe taşınması sonucunda ortaya çıkan ve yatırımcının hesabına artı ya da eksi olarak yansıyan tutarı, Şifre: Müşteri nin parite işlemlerine giriş için kullandığı elektronik işlem platformunun kullanımına erişim için kullanılan kişisel kodu, Talimat: Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her türlü talebi, Tanıtım Temsilcisi : Aracı Kurum'un KAS işlemlerine ilişkin olarak sunduğu hizmetlerin yatırımcılara tanıtımı, sözleşme akdedilmesine aracı olunması veya sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya getirilmesi faaliyetlerini yerine getirme yetkisine sahip kurumları. Teminat Hesabı: Müşterinin internet üzerinden parite işlemleri yapabilmek için, üzerinde aracı kurum lehine rehin ve blokaj bulunan, teminat bakiyelerinin tutulduğu Takasbank nezdindeki hesabı, Teminat Oranı: Müşteri nin açık işlemleri neticesinde hesaptaki toplam tutarın teminat olarak bloke edilen tutara bölünmesiyle bulunan oranı, Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call): Müşteri'nin açık pozisyonları karşılığında bulunması gereken teminat oranının Aracı Kurum tarafından belirlenen ve web sayfasında da duyurulan asgari orana erişmesiyle beraber, Müşteri ye uyarı biçiminde elektronik işlem platformu üzerinden tebliğ edilen ve ek teminat yatırmaz ise yatırımcının pozisyonlarının bir kısmının ya da tamamının otomatik olarak kapatılacağına dair ön uyarı mahiyeti taşıyan bilgilendirmeyi, Ters İşlem /Pozisyon: Uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınmasını, Web sayfası: u, ifade eder. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 4. İŞLEMLERİN KARŞI TARAFINA İLİŞKİN BİLGİLER Kurul'un Seri V, No: 125 tebliğinde, madde 2'nin 1nci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği üzere, Aracı Kurum, Müşteri den gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi kapsamında, kabul edilen emirlerin her birini bizzat ve doğrudan gerçekleştirebilecek, onaylayabilecektir. Aracı Kurum, kaldıraçlı finansal enstrüman alım ve satımına ilişkin işlemlerin karşı tarafı olacağını ve bu sebepten, Müşteri nin karının Aracı Kurum un zararı, Müşteri nin zararının Aracı Kurum un karı olduğunu ve bu durumun taraflar arasında olası menfaat çatışmasına yol açabileceğini açıkça beyan eder. Durum böyle olsa bile Aracı Kurum bu durumu iyi niyet çerçevesinde değerlendireceğini ve Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği etik kurallarına uygun şekilde işlemleri gerçekleştireceğini beyan eder. 5. MÜŞTERİNİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun, Seri: V, No: 46, Seri:V, No:65 ve Seri:V, No:74 sayılı tebliğleri ve bu tebliğlerde değişiklik yapan tebliğler uyarınca; müşteri tanıma kuralı ve müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım araçları tercihleri ve mali durumları gibi bilgilerin sorulması ve tespiti kuralı gereğince Müşteri den alınan bilgiler Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi ekindeki formlarda yer almakta olup, bilgilerin değişmesi halinde güncellenmesi Müşteri nin sorumluluğunda olduğundan Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde, Aracı Kurum un yaptığı işlemlerde sözü geçen form esas alınacaktır. Müşteri nin bilgi vermek istememesi durumunda buna ilişkin yazılı beyanı da bahsi geçen form sözleşmeye eklidir. 6. KİMLİK KONTROLÜ 6.1. Aracı Kurum, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesap açmadan önce Müşteri nin kimlik bilgilerini kontrol eder. Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi olan kişilerin her biri için kimlik kontrolü ayrıca yapar. Müşteri tüzel kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, Sözleşme nin imzalanması hususunda tüzel kişi Müşteri yi temsil edecek gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu Sözleşme nin akdedileceği sırada Aracı Kurum un talep edebileceği başka dokümanları Aracı Kurum a ibraz edeceğini kabul eder. Aracı Kurum bu dokümanların suretlerini bu Sözleşme nin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yükümlüdür Aracı Kurum, Müşteri'nin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerine ilişkin detayları ve imza örneklerini dikkat ve özen göstererek kontrol edip, inceleyecek ve doğrudan doğruya Aracı Kurum un esaslı bir şekilde kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, ilk bakışta birbirinin hemen hemen aynısı olan imzaların benzerliğinden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumlu tutulmayacaktır. 7. SUNULACAK HİZMETLERE ERİŞİM Aracı Kurum, web sayfası üzerinden Tacirler Elektronik İşlem Platformu, diğer bir işlem platformu, web tabanlı arayüz/ler ya da mobil uygulamalar kullandırarak Müşteri'ye hizmet sunacak, bu hizmetlerin asıl konusu olan enstrümanlar listesi ile işlem yapma imkânları ve bunlara ilişkin diğer bilgilendirmelere de Aracı Kurum 'un web sayfası üzerinden ayrıntılı yer verecektir. 1 Müşteri Ad Soyad/Ünvanı:

3 8. İŞLEMİN TEMİNATA BAĞLI YAPILMASI Müşteri, Aracı Kurum'da açtıracağı bir KAS hesabı nezdinde Amerikan Doları (USD) cinsinden teminat bulunduracaktır. Aracı Kurum bu hesap üzerine koyacağı teminat (rehin ve bloke) karşılığı esaslarını bu sözleşmede belirlediği limitler üzerinden Müşteri'nin işlem yapmasına olanak sağlayacaktır. 9. ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMUNA (EİP) ERİŞİM Müşteri, Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerine ilişkin alım satım platformuna (elektronik işlem platformuna) bağlanma esaslarına uygun şekilde adresinden erişerek alım satım işlemlerine ilişkin emirlerini iletebilecektir. 10. YETKİ VE TEMSİL Aracı Kurumun İşlemler İçin Yetkilendirilmesi Müşteri, iş bu sözleşme ve eklerini okuduğunu, anladığını, bu sözleşmede konu edilen tüm işlemlerin kendi adına ve hesabına uygulanmasında ve sonuçlandırmasında Aracı Kurum u tamamen yetkili kıldığını beyan eder Emir ve Talimatlardan Sorumluluk Müşteri nin bildirim, emir ve talimatlarının zamanlaması, şekli, içeriği, yanlış yorumlanması ve bunların sonuçlarının sorumluluğu münhasıran Müşteri ye aittir Vekâletname Müşteri, bu Sözleşme kapsamında yapılacak Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri için kendisi işlem yapabildiği gibi, noter onaylı vekâletname ile bir başka kişi veya kişileri vekil ya da temsilci atayabilir. Müşteri, atadığı vekil ya da temsilcilerin noter onaylı kimlik bilgilerini, verilen yetkilerin kapsam ve sınırlarını belirten vekâletname ve imza örneklerini Aracı Kurum a iletmekle yükümlüdür Vekilin Temsil Sınırları: Müşteri, Aracı Kurum a sunduğu sözleşme konusunu içeren genel vekâletnamenin kapsamındaki yetkiler üzerinde yazılı olarak bir özel kısıtlama veya sınırlama getirmedikçe, temsilcilerin Müşteri yi Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki tüm işlemlerde temsil etmeye yetkili oldukları kabul edilecektir. Aracı Kurum, doğrudan doğruya Aracı Kurum un kusuruna atfedilebilecek nitelikte olmaması şartıyla, Aracı Kurum a sunulan vekâletnamelerde veya başka yetki belgelerinde sahtekârlık veya hata ya da tahrifat eylemlerinden sorumlu tutulmayacaktır Tüzel Kişilerde Temsilci Müşteri nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili olan, isimleri, kimlik ve imza örnekleri sözleşme kurulurken Müşteri tarafından Aracı Kurum a bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme nin ve bu Sözleşme kapsamındaki her türlü belge ve dokümanın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşme ile ilgili diğer tüm işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri yi temsil edenlerdeki değişiklikler, Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmedikçe ve destekleyici yasal dokümanlar sunulana kadar geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır Aracı Kurum Çalışanlarının Vekaletname Alma Yasağı Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 58. maddesinin (k) bendi uyarınca, Aracı Kurum un müdür ve yöneticileri de dahil olmak üzere, merkez ve merkez dışı örgütlerindeki tüm çalışanları ve hizmet satın aldığı diğer kuruluşlar emirlerin ve talimatların verilmesi, dekontların, fişlerin ve diğer dokümanların imzalanması, hesaba nakit yatırılması, hesaptan nakit çekilmesi, elektronik fon transferi işlemlerinin yapılması, pozisyon açılması ve açık pozisyonların tasfiye edilmesi yetkilerinden herhangi birini veya tamamını içeren bir vekaletname alarak Müşteri adına işlem yapamazlar Sözleşmenin Yenilenmesi Şartı Sözleşmeye devir, birleşme, veraset yoluyla yeni hak sahiplerinin dahil olması ya da mevcutlardan bazılarının ayrılması gibi nedenlerle taraflarda oluşacak değişikliklerde sözleşmenin yenilenmesi zorunludur. 11. TANITIM TEMSİLCİLERİ ARACILIĞIYLA AÇILAN HESAPLARA İLİŞKİN ESASLAR Müşteri, eğer bir Tanıtım Temsilcisi aracılığıyla Aracı Kurum da hesap açmış ise Tanıtım Temsilcisinin Müşteri ye verdiği ya da vereceği tavsiyelerin, bilgilendirmelerin veya tanıtım hizmetlerinin doğruluğunun tamamen Tanıtım Temsilcisinin tasarrufunda olduğunu, Tanıtım Temsilcisinin verdiği hizmetlerden dolayı doğabilecek ihtilaflardan Müşteri, Aracı Kurum u sorumlu tutmayacağını açıkça kabul ve beyan eder. 12. KALDIRAÇ ORANLARI Kurul un belirlediği azami kaldıraç oranı aşılmamak kaydıyla, Müşteri, Aracı Kurum tarafından finansal enstrümanlar için kullandırılabilecek azami kaldıraç oranlarının, taraflar arasında yazılı olarak sözleşme ekindeki Kaldıraç Oranı Talep Formu ile belirleneceğini kabul eder Aracı Kurum, piyasa şartlarına göre, gerekli gördüğü hallerde, Müşteri için uygulatabileceği kaldıraç oranı değişikliklerini Müşteri ye en seri iletişim vasıtasıyla derhal haber vererek yeniden belirleyebilir Aracı Kurum, Kurul'un belirlediği azami kaldıraç oranlarını değişmesi halinde, Müşteri den yazılı olarak gelecek kaldıraç oranı değiştirme talebini kabul etme ya da etmeme yetkisine sahiptir Kurul'un belirlediği azami kaldıraç oranı, sözleşme yapıldıktan sonra düşürülmesi halinde, Müşteri nin belirlediği kaldıraç yüksek ise, Aracı Kurum kendiliğinden Kurul'un belirlediği azami kaldıraç oranına uygun şekilde güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri nin elektronik posta adresine bilgilendirme gönderilir. 13. TEMİNAT ORANININ HESAPLANMASI Müşteri nin açık pozisyonları neticesinde hesaptaki toplam tutarın teminat olarak bloke edilen tutara bölünmesiyle ulaşılan oranı ifade eder. Müşteri bu konudaki ayrıntılara Aracı Kurum'un web sayfasından ulaşılabilir. 14. TEMİNATLAR VE NAKDİN TESLİMİ ESASLARI Müşteri tarafından İşlem yapmak üzere getirilen teminatlar, yalnızca kaldıraçlı alım satım işlemlerinde ve işlem maliyet hesaplarında kullanılmak üzere kabul edilir. Müşteri nin bu teminatları ve getirileri, bankacılık düzenlemeleri uyarınca, taraflarca mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde yorumlanamaz Müşteri, teminat bedellerini Türk Lirası veya konvertible döviz cinsinden yatırmakla yükümlüdür. Teminat oranının hesaplanmasında bu kıymetlerin %100 ü teminat olarak kabul edilir Teminat tutarları, teminat yatırma ve çekme işlem saatlerine ilişkin bilgiler Aracı Kurum un web sayfasından güncel olarak ilan edilecektir Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için zorunlu olan ve taraflar arasında sözleşme ekinde belirlenmiş kaldıraç oranları üzerinden hesaplanacak teminat tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür İşlem teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede belirlenir Başlangıç Teminatı, Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için ödenen ve finansal enstrüman bazında belirlenen miktardır. Müşteri, söz konusu başlangıç teminatının yatırılmaması halinde emirlerinin uygulanamayacağını bildiğini kabul eder. Müşteri, başlangıç teminatını pozisyon almadan önce Aracı Kurum un web sayfasında belirtilen banka hesabına teslim etmek zorundadır Sürdürme Teminatı, Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının korunması gereken en alt düzeyidir Müşteri, KAS hesabına göndereceği teminatlarını, Amerikan Doları (USD) harici konvertible bir para birimi üzerinden teslim etmesi halinde, bu teslimatlarının herhangi bir ek talimata, form düzenlemesine ve mutabakata gerek kalmaksızın Aracı Kurum tarafından kur dönüşümü için bu sözleşmede belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde Amerikan Doları (USD) para birimine dönüştürerek KAS hesabına teminat olarak aktarılmasını Müşteri kabul ve beyan eder Müşteri, yazılı talimatı ile KAS hesabında bulunan teminatını, Amerikan Doları (USD) harici konvertible bir para birimi üzerinden çekmek istemesi halinde, herhangi bir ek talimata, form düzenlemesine ve mutabakata gerek kalmaksızın Aracı Kurum tarafından kur dönüşümü için bu sözleşmede belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde Amerikan Doları (USD) para birimi cinsinden teminatın talimatta belirtilen başka bir döviz para birimine dönüştürülmesini Müşteri kabul ve beyan eder Müşteri nin, Amerikan Doları (USD) harici para yatırma veya çekme taleplerinde uygulanacak döviz dönüşüm kurlarının belirlenmesinde, böyle bir talimatın erişim saatinde Garanti Bankası A.Ş., İşbankası, Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve Akbank A.Ş. nin açıklanmış döviz değişim değerlerinin ortalaması esas alınarak, bulunan değer üzerinden Müşteri nin para çekme işlemlerinde alış fiyatının azami %1 altına kadar; para yatırma işlemlerinde satış fiyatının azami %1 üstüne kadar olan değeri geçmeyecek şekilde talimat istemindeki kur dönüşümü gerçekleşeceğini; talimatın saat 16:00 dan sonra talep edilmesi halinde ise bu oranların azami %2.5 olarak uygulanabileceğini Müşteri bilir ve ayrıca bir mütabakata yer olmadığını açıkça kabul ve beyan eder Müşteri nin, fiziki olarak döviz para yatırma talepleri sadece Aracı Kurum un Genel Müdürlüğü üzerinden gerçekleşebilirken; Türk Lirası para yatırma ve çekme işlemleri hesabın bağlı bulunduğu şube üzerinden gerçekleştirilebilir. Müşteri, bu durumu bildiğini ve aksi talimat ve taleplerinin gerçekleşmeyeceğini kabul ve beyan eder Müşteri, teminatını Aracı Kurum a nezdindeki hesabına teslim etmek istediği andan itibaren operasyonel süreçler nedeniyle hesabına teslim edilmemesinden veya gecikmeli teslim edilmesinden ya da Aracı Kurum nezdindeki teknik aksaklıklar nedeniyle elektronik işlem platformuna gecikmeli aktarılmasından Aracı Kurum u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder Müşteri den gelen teminatların elektronik işlem platformuna aktarılmasına kadar geçen kritik süreçte oluşabilecek ani kur değişiklikleri Müşteri nin sorumluluğundadır. Müşteri bu konuda yeterli finansal ve teknik bilgiye ve öngörüye sahip olarak işlem yapmakta olduğunu ve sonuçlarını kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, her türlü fiyat hareketleri nedeniyle ile açık pozisyonları karşılığında güncellenen ve elektronik işlem platformu üzerinden açıklanan teminat oranlarını ve hesabındaki teminat yeterliliğini takip etmek ve varsa yükümlülüklerini yerine getirmek sorumluluğunda olduğunu bilir ve sonuçlarını kabul ve beyan eder Müşteri nin hesabında bulunan teminat tutarının, sürdürme teminatı için gerekli olan ve web adresinde duyurulan oranın altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum elektronik işlem platformu üzerinden Müşteri ye derhal teminat tamamlama çağrısında bulunur. Müşteri, teminat tamamlama çağrısını aldığı andan itibaren en hızlı şekilde ek teminat yatırmaz ise, Aracı Kurum, Müşteri nin açık pozisyonları karşılığında hesapta bulunması gereken teminat oranı seviyesinin web adresinde belirtilen stop out seviyesine erişmesiyle beraber en büyük zarara yol açan işlem sırasına göre, Müşteri hesabında 2 Müşteri Ad Soyad/Ünvanı:

4 bulunan açık pozisyonların bir kısmını veya tamamını tasfiye etme yetkisine sahiptir Aracı Kurum, piyasa koşullarına göre en son belirlediği teminat oranlarını dilediği seviyeye çekebilir. Müşteri, bu olası değişiklikleri Aracı Kurum un web sayfası üzerinden takip etmekle yükümlüdür. Bu değişiklikler açık pozisyonları ve limitli emirleri de etkileyebilir Aracı Kurum, yatırması gereken teminatları süresi içerisinde yatırmayan Müşteri den, riskin artmasına neden olacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmeyecektir Aracı Kurum tarafından aksi tercih edilmedikçe ve web sitesinden duyurulmadığı sürece Müşteri nin Aracı Kurum nezdindeki KAS işlemlerine ilişkin teminatları Amerikan Doları (USD) olarak tutulacak ve raporlanacaktır Müşteri, Aracı Kurum tarafından KAS işlemlerine ilişkin Takasbank nezdinde Müşteri alt hesabına yatırılan teminatların nemalandırılmayacağını bilir ve kabul eder. 15. REHİN, HAPİS, TAKAS VE MAHSUP HAKKI Bu Sözleşme kapsamındaki teminatlar, Müşteri tarafından üçüncü kişilere rehin verilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez Müşteri, Aracı Kurum un muaccel her türlü alacakları için, kendisine ait para, döviz, kıymetli maden ve diğer hak ve alacaklar üzerinde Aracı Kurum un öncelikli rehin hakkının olduğunu, buna peşin olarak muvafakat ettiğini Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, Aracı Kurum un muaccel her türlü alacakları için, Medeni Kanunun 950 ve devamındaki maddelerine uygun olarak, kendisine ait para, döviz, kıymetli maden ve diğer hak ve alacaklar üzerinde hapis hakkını kullanmasına açıkça rıza gösterdiğini ve bu alacağın tasfiye edilinceye kadar Aracı Kurum un bunlar üzerinde hapis hakkının devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder Aracı Kurum, Müşteri den olan muaccel her türlü alacaklarını nezdindeki Müşteri ye ait para, döviz, kıymetli maden ve diğer hak ve alacaklar ile takas ve mahsup etmek, bunları satmak ya da satın almak hakkına sahiptir. Müşteri, şartların oluşması halinde Aracı Kurum un bu hakkını kullanmasına peşin olarak muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 16. ÜCRET, KOMİSYON, MASRAF VE MALİYETLER İLE BUNLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Komisyon Aksi taraflar arasında yazılı olarak belirlenmedikçe, Sözleşme kurulurken başlangıçta taraflar arasında Müşteri nin ödeyeceği komisyon tutarının belirlenmesinde işlem miktarı (lot) esas alınması durumunda Müşteri nin ödeyeceği komisyon tutarı: 1 lot için (rakamla) :... (yazı ile)... Amerikan Doları olarak belirlenmiştir Vergi, Harç, Kesinti ve Borsa Payı Müşteri nin hesabında gerçekleştirdiği işlemlerden kaynaklanan her türlü maliyetler ile gerçekleşen işlemlerin miktarı ve neticesinde doğacak her türlü gelirleri üzerinden yasal olarak tarh ve tahakkuk edebilecek tüm vergi, harç, kesinti ve borsa paylarına ilişkin beyannameler ve ödeme yükümlülükleri münhasıran Müşteri nin sorumluluğundadır Ücret, Komisyon, Masraf ve Diğer Maliyetler Müşteri nin hesabında gerçekleştirdiği işlemlerden ve banka transferi, EFT, döviz alım-satım ve diğer bankacılık işlemlerinden kaynaklanan her türlü ücret, komisyon, masraf ve vergileri dâhil diğer her türlü maliyetler ile gerçekleşen işlemlerin miktarı ve neticesinde doğacak her türlü gelirleri üzerinden Aracı Kurum lehine ücret, komisyon, masraf ve diğer maliyet alacaklarının tümü münhasıran Müşteri tarafından karşılanacaktır Tahsil Müşteri, bu madde başlığı altında yer alan maliyetlerin muacceliyet şartlarının gerçekleştiği andan itibaren Aracı Kurum nezdinde bulunan hesabından tahsil edilmesine muvafakat ettiğini ve hesabında borca yeter miktarda nakit ya da karşılığı varlık bulunmadığı durumlarda Aracı Kurum un alacaklı olduğu maliyetler için Müşteri, hesabına borç kaydedilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder Ücret, Komisyon, Masraf ve Diğer Maliyet Değişiklikler Taraflar, yapılacak mutabakat ile Müşteri nin gerçekleştirdiği işlemlerin büyüklüğü, emir iletim yöntemi ya da finansal enstrüman bazında komisyon oranı veya tutarı yeniden belirleyebilir. Ancak Aracı Kurum un tek taraflı olarak Müşteri'ye uygulamak istediği ücret, komisyon, masraf ve maliyetlere ilişkin herhangi bir oran veya tutar değişikliğine gitmesi durumunda uygulamaya geçmeden önce Müşteri'ye bildirmek zorundadır. Müşteri, Aracı Kurum un oran ve tutarlara ilişkin değişikliklerini, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren iki (2) işgünü içinde kabul etmediğini veya Sözleşmeyi fesih etme hakkını kullanmak istediğini Aracı Kurum a yazılı olarak bildirmediği takdirde, komisyon, ücret, masraf ve maliyetlerdeki değişikliğe ilişkin bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren ikinci (2) iş günü sonunda uygulanmasına başlanmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder Diğer Değişiklikler Bu madde başlığı altında yer alan konular dışındaki diğer değişiklikler hakkında bu Sözleşmenin nci maddesinde belirtilen onbeş günlük genel süre uygulanır Hesaplamada Kullanılacak Döviz Cinsi Müşteri hesabına uygulanacak her türlü ücret, komisyon, masraf ve maliyetler Aracı Kurum tarafından serbest piyasa kurları üzerinden belirlenecek Amerikan Doları (USD) bazında hesaplanarak Müşteri den tahsil edilir. 17. MÜŞTERİNİN TEMERRÜDÜ İşbu sözleşmeden kaynaklanan Müşteri nin doğmuş, doğacak borç ve fer ilerinin muacceliyeti, temerrüdü ve tahsili hakkında bu sözleşme veya eklerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 18. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN ALINMASI VE İLETİLMESİ Müşteri, her hafta Pazartesi günü saat 00:01 ile Cuma günü saat 23:59 a kadar olan süre içerisinde internet kanalıyla Elektronik İşlem Platformu na veya telefon ile Aracı Kurum un işlem masasına emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişiklikler olabileceğini, finansal enstrüman bazında işlem saatlerinin değişiklik gösterebileceğini bilir ve kabul eder Müşteri nin Elektronik İşlem Platformu ndan yararlanabilmesi için web sayfasında belirtilen asgari gereksinimleri karşılayan internet erişimini sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip teknik imkanlara sahip bulunması, Elektronik İşlem Platformu nun şartlarına uygun yazılımı ve donanımı bulundurması ve bu yazılım ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. Müşteri, işbu Sözleşme yi imzalayarak kendisine şifre verilmesi talebinde bulunması halinde söz konusu teknik şartlara ve bilgiye sahip olduğunu kabul eder. Teknik şartların sağlanamaması, eksik ya da yetersiz olması ya da gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda Elektronik İşlem Platformu ndan yararlanılamaması veya yanlış yararlanılmasının doğuracağı zararların tüm sorumluluğu Müşteri ye aittir Müşteri Elektronik İşlem Platformu ndan kısmen veya tamamen yararlanamadığı durumlarda emir ve talimatlarını telefon vasıtasıyla Aracı Kurum un işlem masasına bağlanarak da yerine getirebilir Aracı Kurum, Kurul un izin verdiği sınırlar dahilinde, Müşteri nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu nun altyapısını, uygulamalarını, şeklini ve içeriğini, Müşteri nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla, değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler eklemek ya da mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçını çıkartmakta serbesttir Aracı Kurum, Müşteri ye hesap açılmasının ardından Müşteri nin elektronik işlem platformunda kullanacağı kullanıcı adını ve şifresini, Müşteri nin kayıtlı elektronik posta adresine ya da telefonla ulaşarak güvenli şekilde bildirir Müşteri, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların gönderilmesinde kullanılacak kullanıcı adını/hesap numarasını ve şifreyi gizli tutma yükümlülüğündedir. Müşteri, teslim aldığı kullanıcı adı ve şifresini işlemlere başlamazdan evvel yalnızca kendisinin bildiği ve işlem platformu üzerinden yenileri ile değiştirme tercih ve sorumluluğunu bilir ve kabul eder Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilen emirler dahil, her türlü emir ve/veya talimatların Aracı Kurum nezdinde Müşteri tarafından gönderildiği kabul edilecek ve üçüncü şahısların Müşteri nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimatlar ile ilgili tüm sonuçlardan münhasıran Müşteri sorumlu olacaktır Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri nin rızası olmaksızın kullanıcı adı ve şifresini temin ettiği tespit edildiğinde, durum derhal Aracı Kurum a bildirilmesi halinde Aracı Kurum mümkün olan en kısa ve makul sürede, yetkisiz emirlerin ve talimatların verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır Müşteri nin, Elektronik İşlem Platformu kullanıcı adı veya şifresini kaybetmesi ya da üçüncü kişilerin herhangi bir şekilde ele geçirmesi durumunda, Aracı Kurum dan hesabının elektronik ortamda emir iletimine kapatılmasını talep etmezse, üçüncü şahısların Müşteri nin kullanıcı adını/hesap numarasını ve şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimatlar Aracı Kurum nezdinde Müşteri tarafından gönderilmiş kabul edilecek, bu çerçevede Aracı Kurum, münhasıran Müşteri ye tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresinin usule uygun teslimine ilişkin kayıtlardan başkaca bir hususu ispat etmekle yükümlü olmadığını Müşteri peşinen kabul ve beyan eder Aracı Kurum, Kurul un belirlediği asgari teknik şartlar gözetilerek, kendi standart kontrolleri dışında kalan teknik problemlerden dolayı Müşteri tarafından Elektronik İşlem Platformu na emir ve/veya talimat iletilememesinden, iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, Elektronik İşlem Platformu na ilettiği emir ve/veya talimatların akıbetini bizzat takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Aracı Kurum un kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri nin elektronik işlem platformunu kötüye kullanması, sistemin doğru çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması ya da sistemin normal işleyişine aykırı işlem teknikleri geliştirerek işlem yapması durumunda, Aracı Kurum kendisinin müdahalesi olmaksızın değişebilen kaldıraçlı alım satım işlemlerinde ortaya çıkan kötü niyetli işlemler ya da davranışlar olarak kabul edilir. Aracı Kurum, Müşteri nin Elektronik İşlem Platformundan yararlanma hakkının herhangi bir nedenle kendisi veya kendisiyle illiyet bağı kurulabilen üçüncü kişiler tarafından kötüye 3 Müşteri Ad Soyad/Ünvanı:

5 kullanılmasının tespiti halinde Müşteri ile yapılmış sözleşme/ler tek taraflı olarak askıya alınır ya da doğrudan fesih edilebilir. Bu durumda Müşteri ve onunla birlikte hareket eden üçüncü kişiler Aracı Kurum nezdinde doğacak zararlardan müşterek ve müteselsil sorumlu olur Aracı Kurum, Müşteri nin telefon vasıtasıyla ilettiği emir ve talimatlar ile ilgili olarak, telefon hatlarının işlememesinden, arızalanmasından veya telefon ile gelen bilgi, emir ve talimatın yanlış, değişik, eksik veya olası hile ve sahteciliklerinin doğuracağı sonuçlarından etkilenerek iletilmiş olmasından ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan sorumlu değildir Müşteri, Aracı Kurum yetkili, görevli veya çalışanı ile yapacağı telefon görüşmelerinin kendisine ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın Aracı Kurum tarafından kayıt altına alınmasına, yasal sürelere uyar şekilde saklanmasına ve ihtilaf halinde delil olarak kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder Aracı Kurum, emirler de dâhil olmak üzere internet ve telefon kanalıyla verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimat ın Müşteri den ya da varsa vekil veya temsilcisinden yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir Aracı Kurum, Müşteri nin elektronik işlem platformu ya da diğer emir iletim yöntemleriyle verdiği herhangi bir emri piyasa şartlarına ve hesap durumuna göre kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu tür durumlarda Müşteri ye en seri iletişim aracı ile bilgi verilmesi zorunludur Müşteri nin verdiği her bir emirde hesap numarası, istediği işlem tipi (alım veya satım), işlem yapmak istediği varlık çiftinin adı, miktarı, emrin alındığı tarih ve zaman, işlem yapmak istediği fiyat, emrin türü, geçerlilik süresi, varsa fiyat alt limit ve fiyat üst limit bilgileri, emrin gerçekleştiği tarih, zaman, fiyat ve miktarı ve Aracı Kurum un talep ettiği diğer bilgilerin tamamını açık, anlaşılır, net ve uygulanabilir şekilde belirtmek ve Aracı Kuruma iletmekle yükümlüdür. Emri alan Aracı Kurum un Müşteri Temsilcisi ise emrin gerçekleştirildiği anda elektronik işlem platformunda oluşan fiyatı Müşteri ye bildirmekle yükümlüdür Müşteri, emirleri yazılı olarak vermesi halinde emir formunda Müşteri imzasının bulunması zorunludur. Müşteri nin Aracı Kurum daki hesabı açılırken akdedilen Çerçeve Sözleşmede belirlediği imzası dışında bir imza veya paraf atmasına izin verilemez Müşteri tarafından verilen emirler, Piyasa Emri ve Limitli Emir olarak verilebilir Piyasa Fiyatlı Emir, Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan alım veya satım yapılmasını öngören emir türüdür Pozisyon Kapatma Emri, Müşteri nin açık pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatmak için verdiği ve elektronik işlem platformundan emir iletimi sırasında pozisyon kapatma emri seçeneğiyle gönderdiği emir türüdür. Varsa farklı platformlarda pozisyon kapatma emrinin nasıl verileceği hakkında bilgilere Aracı Kurum un web sayfasından ulaşabilir Limitli Emir, Alım veya satımın Müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Piyasanın Müşteri tarafından belirlenen fiyat seviyesine gelmesi halinde, limitli emir Piyasa Fiyatlı Emir halini alır Limitli Alım Emri, piyasanın belirlenen fiyat seviyesine geldiği zaman, Müşteri nin daha önce belirlemiş olduğu hacimde, piyasa fiyatından alım yapması emridir Limitli Satım Emri, piyasa belirlenen fiyat seviyesine geldiği zaman, Müşteri nin daha önce belirlemiş olduğu hacimde, piyasa fiyatından satım yapması emridir Zarar Durdurmalı (Stop Loss) Emir, mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde Piyasa Fiyatlı Emir haline gelen emir türüdür Kar Alma (Take Profit) Emri, mevcut pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların lehte gelişmesi halinde karın realize edilmesi (gerçekleştirilmesi) amacıyla verilen ve fiyatların belirlenen seviyeye ulaşması halinde Piyasa Fiyatlı Emir haline gelen emir türüdür Emir türüne bağlı kalınmaksızın fiyatlarda oluşabilecek kayma (slipaj) ve boşluklar (GAP) nedeniyle Müşteri nin belirlemiş olduğu seviyeden emirler kabul edilemeyebilir. Bu tür durumlarda piyasa fiyatlı emirler Aracı Kurum tarafından en yakın fiyat seviyesinden gerçekleştirilebilir Müşteri, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir emir Aracı Kurum tarafından belirlenen ve web sayfasında duyurulan süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Müşteri, Aracı Kurum un kabul etmesi şartıyla Aracı Kurum a belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir iletebilir. 19. EMİRLERİN İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ Aracı Kurum, gerçekleşmiş müşteri emirlerini iptal edemez veya değiştiremez. Ancak aşağıdaki durumlarda, müşteriye en seri iletişim aracıyla bilgi vermek koşuluyla emir iptali veya değişikliği söz konusu olabilir İtiraz üzerine müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla, Elektronik işlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum un söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda Müşteri, vermiş olduğu emri eğer gerçekleşmediyse iptal edebilir. Ancak iptale ya da değişikliğe ilişkin talimatın iletildiği sırada, emrin gerçekleşmiş olabileceğini ve Aracı Kurum un iptal ya da değişiklik talimatını bu nedenle yerine getiremeyebileceğini Müşteri kabul ve beyan eder. 20. EMİR BÜYÜKLÜĞÜ SINIRLAMASI Müşteri nin bir defada verebileceği emrin büyüklüğü, herhangi bir finansal enstrüman çeşidinde girebileceği toplam emir hacmi ve büyüklüğü elektronik işlem platformunda Aracı Kurum tarafından belirlenmiş limitleri aşamaz Aracı Kurum, Müşteri nin kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin nezdinde tutacağı azami hesap büyüklüğünü belirleme hakkını saklı tutar. 21. HESAPLARIN İŞLEME KAPATILMASI Aracı Kurum, Müşteri'ye tahsis edilen Elektronik İşlem Platformunun herhangi bir şekilde kötü niyetli kullanımını tespit etmesi durumunda, Müşteri nin, diğer sermaye piyasası araçlarındaki işlemlerinden ötürü Kurul tarafından işlem yasaklısı ya da geçici işlem yasaklısı duruma getirildiği bilgisinin Aracı Kurum'a tebliğ edildiği anda, Aracı Kuruma, resmi kurum ve kuruluşlardan Müşteri hakkında ihtiyati tedbir ve haciz işlemlerine yönelik tebligat ulaşması durumunda, Müşteri'nin, hesabının işleme kapatılması yönünde yazılı talebi olduğunda, İşlemlerin akışına, gerçekleşmesine, fiyat bilgileri ve işlem sonuç mesajlarının üretilmesinde ve hülasa faaliyetlerin sağlıklı olarak sürdürülmesine engel olabilecek bir teknik sorun ile karşılaşılması durumunda, Aracı Kurum tarafından en seri iletişim araçları üzerinden Müşteri'ye bilgi verilmek suretiyle hesabı işleme kapatılabilir. 22. SWAP (ROLLOVER) Aracı Kurum un, uygun görmesi halinde Müşteri'nin açık pozisyonlarının sonraki işlem gününe taşınması durumunda, pozisyonun büyüklüğü ve finansal enstrümana bağlı olarak değişken oranlarda swap uygulanabilir Swap işlemlerinde gün sonu esastır. Ancak ulusal ve/veya uluslararası piyasalar tatil olduğunda, Müşteri hesabına ilgili tatil günlerinin swap tutarının ne zaman yapılacağı, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir Swap işleminde uygulanacak faiz oranları söz konusu işlemin gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir. Müşteri, her bir işlem karşılığındaki swap tutarını elektronik işlem platformu üzerinden takip edebilir Hesaplanan swap maliyetinin / gelirinin tespitinde ya da baz para birimine çevrilmesinde Elektronik İşlem Platformu'nda oluşan anlık döviz kurları uygulanır. Swap işlemleri sonucunda oluşabilecek vergi ve benzeri yasal yükümlülükler Müşteri hesabına borç kaydedilir. 23. SÖZLEŞME TARAFLARININ BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI Seri:V, No:125 sayılı Tebliğ in 17 inci maddesi gereğince Müşteri ye yapılacak bildirimlerin içerikleri aşağıdaki gibidir Aylık Bildirimler Aylık bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve bildirime ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen yedi (7) gün içerisinde Müşteri nin adresine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır Ancak, anılan belgeler Müşteri nin yazılı talebi üzerine, beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir ya da Müşteri lerin bu bilgilere elektronik ortamda (elektronik işlem platformu) erişimine imkân sağlanabilir Müşteri lere yapılacak aylık bildirimlerde, ilgili döneme ait, Alınan tüm pozisyonlara ilişkin tarih, zaman, fiyat ve miktarlara, kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, Aracı Kurum nezdinde KAS İşlemlerine ilişkin hesabında tutulan nakit, finansal enstrüman ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergiler ile teminat durumlarına yer verilir Günlük Bildirimler Aracı Kurum tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri lere elektronik posta adresi üzerinden bildirimde bulunulur. Müşteri nin yazılı, sözlü ya da doğrudan elektronik işlem platformu üzerinden vermiş olduğu tüm emirlere ilişkin günlük bildirimler aşağıdaki şekilde Müşteri ye iletilir Müşteri ye yapılacak bildirimde, önceki güne ait açılan ve kapanan pozisyonlara, iptal edilen emirlere, bekleyen emirler durumuna, gün içinde edilen kar zarar bilgisine, açık işlemlerden kaynaklı potansiyel kar zarar bilgisine, teminat durumuna, açık ve kapanan pozisyonlarına ait fiyat, enstrüman miktar, otomatik kar al, zarar kes, bilgilerine yer verilir Aracı Kurum, ilgili dönemde hesabında herhangi bir hareket bulunmayan Müşteri lere bildirimde bulunmayabilir Bildirim Yapılmaması Beyanı: Aracı Kurum, Müşteri nin KAS İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi eki şeklinde düzenlenecek ve Müşteri nin günlük ve aylık bildirimlerin yapılmasından feragat ettiği beyanını içeren ek sözleşmeyi imzalaması durumunda, Müşteri ye hiçbir şekilde bildirim yapılmayabilir. Aracı Kurum un bilgilendirme ve denetim amaçlı bildirim yapma hakkı saklıdır. 4 Müşteri Ad Soyad/Ünvanı:

6 24. SÖZLEŞMEDE YA DA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİKTE USUL VE ESASLAR Yazılılık Aracı Kurum ile Müşteri arasında yapılan sözleşmenin ya da şartlarının değiştirilmesi durumunda aksi bu sözleşmede belirtilmemiş ise taraflar arasında yazılı olarak yapılması esastır. Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılan değişiklikleri kabul etmemesi durumunda öğrenme tarihinden itibaren, Aracı Kurum a yazılı olarak bildirmesi kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir Mevzuat Değişikliklerinin Yürürlüğü ve Uygulanabilirliği Sözleşmeye bağlanan yasal mevzuattaki değişiklikler, değişikliğin yürürlükte olacağı tarihte taraflar için de geçerli ve uygulanabilir kabul edilmiştir. Bu konuda Aracı Kurum un Müşteri ye ayrıca yazılı bir bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur Sunulacak Finansal Enstrümanlar Aracı Kurum, Müşteri ye sunacağı hizmet ve finansal enstrümanların neler olduğunu Elektronik İşlem Platformunda belirtir. Aracı Kurum un sunmuş olduğu hizmet ve finansal enstrümanlar, yalnızca elektronik işlem platformu üzerinde erişimine imkân tanıdığı hizmet ve finansal enstrümanlarla sınırlıdır. Daha önce sunulan hizmet ve finansal enstrümanların platform üzerinden kaldırılması ya da yeni finansal enstrümanlar eklenmesi halinde Aracı Kurum a yeni ve özel bir bildirim yükümlülüğü doğurmaz. Müşteri kendisine sunulan hizmetler ve finansal enstrümanların neler olduğu vb. bilgiler hakkında ayrıca yazılı bildirim talep edemez, Aracı Kurum bu konulardaki güncel bilgilere işlem platformu üzerinden Müşteri nin ulaşımına olanak sağlar Oran ve Tutarlarda Değişikliğin Bildirilmesi Aracı Kurum tarafından Müşteri ye doğrudan ya da dolaylı sunulan hizmetlere veya finansal enstrüman işlemlerinin her türlü işlem oranı, tutarı, maliyet ve cezai şartlarına yönelik hususların Aracı Kurum tarafından değiştirilmesi halinde Müşteri ye en hızlı şekilde elektronik posta adresine bildirimde bulunulur. Müşteri bildirim tarihinden itibaren sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir Yasal vergiler ve kesinti oran ve tutarlarındaki değişiklikler Aracı Kurum un Müşteri ye bildirim yapma yükümlülüğü kapsamında değildir Müşteri, Aracı Kurum un müdahalesi olmaksızın piyasa şartlarından kaynaklanan ve kaldıraçlı alım satım işlemlerinin oran ve tutarları üzerinde etkili ve önemli durumların oluşması halinde, Aracı Kurum un bu durumu haklı sebep göstererek sözleşme şartlarında değişikliğe gidebileceğini ve tek taraflı değiştirilmeye ilişkin hükümleri işletebileceğini kabul ve beyan eder. Aracı Kurum, haklı sebeplerin oluşması ve bu sözleşmedeki hak ve yetkilerine dayalı olarak sözleşmeyi fesih etmesi veya değişliğe gitmek istemesi durumunda Müşteri yi derhal haberdar eder. 25. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ, BİLDİRİM SÜRELERİ İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Taraflar yedi (7) gün öncesinden yazılı ve iadeli taahhütlü mektupla veya noterden/telgraflı ihbar göndermek kaydıyla tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshedilebilir Taraflardan her biri, diğer taraf ın temerrüde düşmesi veya diğer taraf ın aciz içerisinde bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato vb. durumlar) halinde bu Sözleşme yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır İşbu sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır Müşteri nin kapatılmayan bakiye borcu, fer ileriyle beraber Aracı Kurum a sözleşme koşullarına göre ödenmediği durumda, ayrıca bir işleme gerek kalmadan Müşteri temerrüde düşmüş sayılır Müşteri nin, Sözleşme yi feshi, ancak tüm borçlarını ödemiş olması kaydıyla hüküm ifade eder Müşteri hesabını kapatmak ve para çekme talebi vermesi halinde, Aracı Kurum un hizmet ve finansal enstrümanlardan kaynaklanan alacakları varsa ve Müşteri nin talebin gerçekleşmesi halinde hesapta kalacak olan bakiyesinin bu alacakları karşılamayacaksa, öncelikle Aracı Kurum un alacakları tahsil edilecektir. Müşterinin söz konusu edilen hesap kapatma ve/veya para çekme talebi ile hesaptaki varlıkların nakde çevrilmesi anında Müşterinin henüz muaccel olmamış borçlarından önceye denk düşmesi halinde, talebin yalnızca para çekme olması halinde talep dışında kalan kısım bakiye müeccel borçlarına yetmiyorsa ya da hesap kapatma taleplerinde doğrudan Müşteri nin müeccel borçları muaccel hale gelir Müşteri nin hesabının herhangi bir nedenle kapatılması halinde hesaptaki paralar Aracı Kurum tarafından Müşteri nin yazılı olarak bildirilmiş banka hesabına aktarılır Aracı Kurum, bu sözleşmedeki hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına da sahiptir. Aracı Kurum un Sözleşme hükümlerinde yapabileceği değişikliklerin Müşteri ye yazılı olarak hesap ekstresi ile beraber ya da elektronik posta ile veya web sayfasındaki şifre ile giriş yapılan duyuru bölümünde ya da diğer elektronik iletişim yöntemlerinden biriyle bildirecektir. İşbu sözleşmenin diğer hükümlerinde daha önce belirlenmiş Ücret, Komisyon, Vergi ve Masraflar başlığı altında yer alan tutar ve oranlara ilişkin değişikliklerin bildiriminden sonra Müşteri ye tanınan iki (2) günlük geri bildirimli itiraz süresi korunmak kaydıyla, Müşteri kendisine böyle bir bildirimin gönderildiği tarihten itibaren onbeş (15) gün içinde itirazını ya da sözleşmeyi fesih ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde bu değişiklikleri ve sonuçlarını kabul etmiş sayılacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder. DİĞER HÜKÜMLER 26. Bölünebilirlik Bu Sözleşme nin herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadışı ya da ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum diğer hükümlerin, maddelerin veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek, bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, kısmen veya tamamen geçersiz, yasadışı ya da ifa edilemez olan veya sayılan hükümleri üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerede bulunacaklardır. 27. Risk Bildirim Formu Müşteri, bu sözleşmede yer alan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu nu öncelikle okuduğunu, anladığını ve sözleşme aslı ile birlikte bir örneğini aldığını beyan eder. 28. Sözleşme İle Beraber Uygulanacak Diğer Mevzuat Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde veya oluşacak boşluklarda öncelikle Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna bağlı yetkilerle çıkarılan Resmi Gazetede yayınlanmış yürürlükteki Kurul düzenlemeleri öncelikle uygulanır. Bu sayılanlarda hüküm bulunmayan hallerde yasal mevzuatın genel hükümleri uygulanır. 29. Delil Hükmü Taraflar arasında Müşteri den alınan emir veya talimatlardan doğan uyuşmazlıklarda ve/veya bu sözleşmeden doğan diğer her türlü uyuşmazlıklarda, Aracı Kurum un her türlü kayıtlarının müşteri mutabakatını içermesi halinde taraflar arasında münhasır delil olarak kabul edilir. Aracı Kurum kayıtları ile mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Aracı Kurum kayıtları delil olarak kullanılabilecektir. Elektronik ortamda iletilen emirler, ekrandan alınan dökümler ve diğer sözlü emirlere ilişkin Aracı Kurum tarafından tutulan ses veya bilgisayar kayıtları müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecektir. Bu madde hükmünde yer alan hususlar Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddeside belirtilen ve taraflar arasında uyuşmazlığın giderilmesine esas teşkil edecek delil niteliğinde olduğu ve Kurul un bu konulardaki ilgili tebliğlerinde yer alan hükümleri de dikkate alınarak delillerin takdirinde de esas alınacağını Taraflar kabul ve beyan ederler. 30. Temlik Yasağı Taraflar, Sözleşme ve eklerindeki yükümlülüklerini yerine getirmekten bizzat sorumludur. Tarafların hiçbiri diğer Taraf ın yazılı rızası olmaksızın, işbu Sözleşme yi veya Sözleşme den doğan hak veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir kişiye devir veya temlik edemez. 31. İmzaların Hükmü İşbu sözleşme ve ekleri ile bunların işaret ettiği belgeler üzerinde bulunan ıslak imzalar tarafların bu belgelerde bulunan hükümleri tasdik ettikleri anlamına geldiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 32. Tarafların Tebligat Adresleri Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim, ihbar ve talepler bu sözleşme aslında belirtilen adreslerine yapılır Aksi bu sözleşme ya da eklerindeki hükümlerde yazılı olarak belirtilmemiş ise yapılacak bildirimler iadeli taahhütlü mektupla, kuryeyle, elden teslim yoluyla veya Tarafların bu sözleşme kapsamında yazılı olarak beyan edecekleri numaralara faks gönderilmesi suretiyle ya da elektronik posta yoluyla yapılacaktır Müşteri işbu Sözleşme aslında belirttiği adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve yine burada belirttiği telefon, faks numaraları ile elektronik posta adresinin halen kullanımda olan geçerli ve güncel numaralar olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek herhangi bir değişikliği Aracı Kurum a yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen yazışma adreslerine yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebliğin tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 33. Borç ve Yükümlülerin İfa Yeri İşbu sözleşmeden doğacak bütün borç ve yükümlülerin ifa yeri, münhasıran Aracı Kurum un kanuni ikametgâhın bulunduğu yerdir. 34. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri Taraflar arasında bu sözleşme kapsamında doğacak her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 35. Taraflar, birer nüshası taraflarda olacak şekilde beş (5) sayfadan ve otuzbeş (35) maddeden ibaret işbu sözleşmede yazılı hükümlerin tamamının uygulanabilir olduğunu imzalarıyla kabul, beyan ve taahhüt ederler. / / ARACI KURUM TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İmza / Kaşe MÜŞTERİ Ad, Soyadı/Ünvanı: 5

7 KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE EK KALDIRAÇ ORANI MÜŞTERİ TALEP FORMU MÜŞTERİ TALEBİ 1. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında numaralı hesabımda gerçekleştireceğim işlemlerde döviz bazlı finansal enstüman grupları için talep ettiğim kaldıraç oranı aşağıdaki gibidir. Kaldıraç Oranları 1:1 1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 Talep Beyanı 2. İşbu formda yer almayan finansal enstrümanlar için kaldıraç oranı ve teminat oranlarının Tacirler Yatırım tarafından belirleneceğini ve web sayfasından duyurulacağını bildiğimi, bu form kapsamındaki kaldıraç oranı değişiklik taleplerimi yazılı yapacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Müşteri : Ad Soyad/Unvan : Tarih : İmza : ARACI KURUM BEYANI (Tacirler Yatırım) Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, yukarıda beyanları ve imzası bulunan Müşteri hesabında döviz bazlı finansal enstürüman grupları için gerçekleştirilecek işlemlerde, talep edilen kaldıraç oranı uygun bulunmuştur. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İmza / Kaşe 6

8 KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE EK GÜNLÜK VE AYLIK BİLDİRİMLERİN TEBLİĞİNDEN FERAGAT SÖZLEŞMESİ 1. İşbu sözleşme, taraflar arasında yapılan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi nin eki ve ayrılmaz parçasını teşkil eden münhasır feragat sözleşmesi olup, anılan sözleşmenin tarafları olan ve aşağıda isim ve imzası geçenler arasında akdedilmiştir. 2. Bu sözleşme ile Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri V, No 125 Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin, Müşterilere yapılacak bildirimler başlıklı 17. Maddesinin 6 ncı fıkrası uyar şekilde Taraflar, Müşteri nin Çerçeve Sözleşmede belirtilen tebligat adresine yürürlükteki mevzuat hükümlerinin gerektirdiği dönem ve yöntemlerle yapılması zorunlu olan Günlük ve Aylık Bildirimler inin tebliğ edilmemesi hususunda karşılıklı olarak anlaştıklarını kabul, beyan ederler. 3. İş bu anlaşma uyarınca, Müşteri, Günlük ve Aylık Bildirimler ini içeren tebligatların, tebliğ adresine hiç bir şekil ve suretle gönderilmemesini talep etmiş, mevzuat ve çerçeve sözleşmenin hükümlerinin bu hususta Müşteri ye tanıdığı hak ve taleplerin tümünden feragat ettiğini, ileride doğacak her tür ihtilaf ve dava aşamasında bu husustan dolayı Aracı Kurum aleyhine hiç bir iddia, savunma ve itirazda bulunmayacağını; ihtilaf konusu hesap bakiyesi ve hesap hareketlerinin kendisine tebliğ edilmediğinden bahisle haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 4. Bu sözleşme eki Müşteri nin Aracı Kurum a yönelik mevzuatın ve Kurul Tebliğlerinin, Müşteri ye dönemsel olarak taahhütlü, iadeli taahhütlü posta veya elektronik posta yoluyla hesap ekstresi gönderilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmediğinden bahisle hukuki ve cezai sorumluluk ve yaptırım atfedilmesine yer olmadığına dair feragat beyanını da içeren anlaşma olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5. Aracı Kurum un, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu diğer hususlardaki tebligatların yapılması ve bunlara ilişkin masraf, ücret v.s. gibi sözleşmeden doğan hakları ve Müşteri nin yükümlülükleri saklıdır. 6. İşbu münhasır Sözleşme, taraflarca imzalanarak yukarıda yazılı hesap numarasına bağlı olarak yapılmış KAS İşlemleri Çerçeve Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğunu, içeriğindeki hususlar dışında başkaca hak ve talep konusu yapılamayacağını kabul ve beyan ederler. Müşteri : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ad Soyad/Unvan : Tarih : İmza : İmza / Kaşe 7

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125)

4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ. (Seri: V, No: 125) SPK Mevzuatı 4.1.3.12. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: V, No: 125) (27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ)

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan TÜREV ARAÇLARIN ALIM / SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / /20 Versiyon: 0115 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Türev Araçlar Risk

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir.

BAŞKENT MÜŞTERİ nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ ye bildirir. MÜŞTERİ ALIM ve SATIM EMİRLERİ Emirlerin Şekli MÜŞTERİ, alım ve satım emirlerini bizzat BAŞKENT e gelerek ve yazılı olarak verir. Emirlerin BAŞKENT e gecikmezsizin telefon, teleks ve telefaks gibi iletişim

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı