ZIRAATBANK BH DD nin BİREYSEL TASARRUF HESAP İŞLEMLERİNDE GENEL FAALİYET ŞARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZIRAATBANK BH DD nin BİREYSEL TASARRUF HESAP İŞLEMLERİNDE GENEL FAALİYET ŞARTLARI"

Transkript

1 ZIRAATBANK BH DD nin BİREYSEL TASARRUF HESAP İŞLEMLERİNDE GENEL FAALİYET ŞARTLARI YAYIMLAYAN ORGANİZASYON BİRİMİ Kaynak Yönetimi Sektörü YAYIMLANMA TARİHİ ÖZET Bu mevzuat ile ZiraatBank BH'nin bireysel tasarruf hesap işlemlerinde genel faaliyet şartları tanımlanmaktadır. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN DÜZENLEMELER GEÇİCİ HÜKÜMLER -

2 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ İÇİNDEKİLER IS... Error! Bookmark not defined. KULLANIM ALANI... 3 TANIMLAR... 3 Mevduat hesabı... 3 Mevduat hesap türleri... 3 Vadesiz tasarruf hesabı... 3 Vadeli mevduat hesapları... 3 Vadeli tasarruf hesabı... 3 Kiralık tasarruf... 4 Açık tasarruf... 4 Belirli amaçlı vadeli mevduat hesapları... 4 FAİZ ORANLARI... 4 EFEKTİF FAİZ ORANI... 4 ÜCRET VE KOMİSYONLAR... 5 MEVDUAT HESABININ KULLANILMASI... 5 Vadesiz tasarruf hesabının kullanılması... 5 Vadeli tasarruf hesabının kullanılması... 5 Kiralık tasarruf hesabının kullanılması... 5 Açık tasarruf hesabının kullanılması... 5 Mevduat hesabının ödenmesinin blokajı... 5 DUYURU... 6 TEMSİL HAKKI... 6 KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ... 6 MEVDUAT SİGORTASI... 6 SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ KAPATILMASI... 7 NİHAİ HÜKÜMLER... 7

3 KULLANIM ALANI Ziraat Bank BH d.d. nin Bireysel Tasarruf Hesap İşlemlerinde Genel Faaliyet Şartları (Genel Faaliyet Şartları) resmi sözleşme içerisinde yer alıyorsa veya sözleşme onlara dayalı ise Ziraat Bank BH d.d. (Banka) ve Banka ile nakit mevduat sözleşmelerini akdettiği gerçek kişiler (Müşteri) arasında sözleşme ile tanımlanan özel anlaşmaları tamamlamaktadır. Bu genel faaliyet hükümlerinin bazı sözleşme hükümleri ile uyuşmazlığı durumunda, sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. TANIMLAR Mevduat hesabı Mevduat hesabı, Müşterinin Banka nezdinde sözü geçen amaç ile, tasarruf amacıyla ve Bankanın müşteriye teklif ettiği tasarruf ürünün türüne göre tasarruf sözleşmesinde tanımlanmış şartlar altında açılmış bulunan hesaplarına yatırılan para varlıklarını teşkil etmektedir. Mevduat hesabını yerli veya yerli olmayan tüm gerçek kişiler açabilir. Bir gerçek kişinin Bankada birden fazla mevduat hesabı olabilir. Mevduat hesabını iş yapma yeteneği olan reşit kişiler, yasal temsilcileri olan reşit olmayan kişiler ve vesayet altında olan yetişkin kişiler açabilir. Mevduat Hesap Türleri Bankada mevduat hesapları: Vadesiz veya Vadeli olabilir. Vadesiz Tasarruf Hesabı Vadesiz tasarruf hesapları, sahibinin hesapta bulunan tutar ile sınırlı kullanım imkanı olan mevduat hesaplarıdır. Banka, vadesiz tasarruf hesabının, hesabın açılması için zorunlu olan belgelerin sunulması ile KM, EUR, USD, TRY, GBP, CHF, DKK, HRK, SEK, NOK ve AUD para birimlerinde açma hizmetini sunmaktadır. Vadeli Mevduat Hesapları Vadeli mevduat hesabı, para varlıkları kullanma hakkından vazgeçip veya varlıkları sözleşme ile tanımlanan şartlar altında, belirli faiz karşılığında kullanımı ile Müşteriye para varlıklarını KM, EUR ve USD para biriminde yatırma imkanı vermektedir. Faiz, sözleşme ile belirlenen para birime veya tasarruf mevduatının vadesine bağlı olarak ödenir. Vadenin bitiminde Banka Müşteriye varlıklarını ödemeye veya yeniden yatırma koşullarını teklif etmeye taahhüt etmektedir. Vadeli mevduat hesapları belirli amaçlı veya belirsiz amaçlı olarak tanımlanabilir. Vadeli mevduat hesapları, mevcut varlık fazlalıklarını gelecekteki harcama için tasarruf yapmak isteyen müşteriler için tasarlanmıştır. Vadeli, kiralık veya açık tasarruf hesabının açılması sırasında, Banka tarafından Müşteriye Bankada bulunan hesaba yatırma veya hesaptan ödeme işlemlerinde kullandığı tasarruf cüzdanı verilmektedir. Vadeli Tasarruf Hesabı Vadeli tasarruf hesabı, tek defalık para yatırımı ve sözleşmenin otomatik yanilenme imkanı ile belirli vadeli olarak yapılan mevduat hesabıdır. Otomatik olarak yenilenmesi yapılan sözleşme süre ile ilk olarak anlaşılana uygundur. Tasarruf koşulları ve faiz oranını ise Banka vade tarihinde geçerli olan şartlara uygun olarak müşteriye sunar. Banka, yeniden yatırım koşulları konusunda müşteriyi önceden kabul edilen değişik bildirim yolları ile vadenin gelmesinden en az 15 gün önce bilgilendirir. Müşterinin yeni koşulları kabul etmemesi durumunda ödeme ve hesabın kapatılması ücretsiz olarak yapılır. Banka ve Müşteri her ayrı tutar için ayrı Vadeli Tasarruf Hesabı Sözleşmesini akdederler. Faiz oransal hesaplanma metodu ile hesaplanır. Hesaplanan faiz dönem sonunda mevduat ana para tutarına eklenir. Sözleşme feshinin vadeden önce yapılması için talepte bulunması durumunda,

4 Müşteri para varlıkların erken çekme talebini en az 30 gün önce yazılı olarak gönderir. Sözleşme feshinin vadeden önce yapılması durumunda. Müşteri faiz hakkını kaybeder. Kiralık Tasarruf Bankada Kiralık tasarruf hesabı önceden belirlenmiş süre içinde, yatırılan varlıklara (ana para tutarı) istinaden aylık faizin ödenmesi ile tasarruf yapmak isteyen müşteriler için tasarlanmıştır. Faiz oransal hesaplanma metodu ile hesaplanır. Müşteri, kiralık tasarruf hesabın açılması için yazılı olarak talepte bulunur ve Bankaya hesabın açılması için gerekli belgeleri sunar. Bankada yetkili kişi müşteri ile kiralık tasarrufa istinaden aylık faiz tutarının müşterinin hangi hesabına yatırılacağı konusunda açık olarak tanımlanmasını ve ilgili anlaşmayı yapar. Açık Tasarruf Açık tasarruf, belirli vadeli, vade süresince ek varlık yatırma ve arada bir kısmi çekme imkanı veren ayrı bir tasarruf şeklidir. Müşteri, vade süresince daha doğrusu ay sonunda veya hesabın açılma tarihinde olan (hangisinin daha sonra oluştuğuna bağlı olarak) varlık durumun %75 oranında hesapta kalma şartıyla ay boyunca varlıkları çekebilir. Sözleşme feshinin vadeden önce yapılması için talepte bulunması durumunda, Müşteri para varlıkların erken çekme talebini en az 30 gün önce yazılı olarak gönderir. Faiz, oransal hesaplama metodu ile hesaplanır. Hesaplanan faiz dönem sonunda mevduat ana para tutarına eklenir. Sözleşme feshinin vadeden önce yapılması durumunda, Müşteriye ana para tutarı ödenir, faiz ise Banka Faiz Oranları Aralıkları Hakkındaki Karar ile tanımlanan en yakın geçmiş dönemine göre hesaplanır. Belirli Amaçlı Vadeli Mevduat Hesapları Belirli amaçlı işlem hesabı veya vadeli hesap, kredide, yurtdışına yapılan ödeme, akreditif, banka garantileri, vergi, sigorta, nakliye masrafları ve gümrük yükümlülükleri ve sponsorlukta teminat aracı olarak ve diğer özel amaçlar için açılır. Müşterinin Belirli Amaçlı Hesap Sözleşmesi ile tanımlanmış ise, sözleşme ile belirlenen şartların yerine getirilmesine kadar Banka belirli amaçlı mevduat hesabının kullanılmasını yasaklayabilir (bloke edebilir). FAİZ ORANLARI Faiz oranının türü ve tutarı Bankanın her mevduat ürünü için tanımlanır. Mevduat hesapları için faiz oranları müşterilerin erişebileceği yerde ve kamuya açıktır (her şubede veya bankanın internet sayfasında Müşteri, faiz oranlarının potansiyel olarak sözleşme akdedeceği diğer bankaların faiz oranları ile karşılaştırmasını yapabilir. Müşteri, tasarruf yapacağı bankayı istediği gibi (şartlar konulmadan) seçebilir. Faiz oranının türü ve oranı, değişkenlik koşulları, hesaplama ve eklenme şekilleri, faizlerin ödenme süreleri ile ilgili şartlar detaylı olarak her ayrı sözleşmenin konusudur. Bazı şartların değişmesi halinde, Banka sözü geçen şartlar veya faiz oranının değişmesinden 30 gün önce Müşteriyi bilgilendirmelidir. Bankanın mevduat ürünleri için faiz oransal hesaplama metodu ile aşağıda belirtilen formüle uygun olarak yılda gerçek gün sayısı kullanılarak hesaplanır: Faiz = Mevduat tutarı x x EFEKTİF FAİZ ORANI B-HF Bankacılık Acentası tarafından verilen Kredi ve Mevduatlarda Efektif Faiz Oranının Hesaplanması ve Gösterilmesi Hakkındaki Karar a uygun olarak Efektif faiz oranı (EKS) yıllık 4

5 olarak hesaplanan, alınan mevduatların indirgenmiş nakit gelirlerin indirgenmiş nakit giderleri ile eşit haline getirilerek, birleşik faiz hesabının uygulanması ile vade sonunda hesaplanan faiz oranıdır. Banka, Müşteriyi mevduat sözleşmesinin akdedilmesinden önce efektif faiz oranı hakkında bilgilendirir. Müşteriye, nominal ve efektif faiz oranların eşit olması durumları hariç, mevduat sözleşmesi ile birlikte mevduat ile ilgili ödeme planı sunulur. Vadesiz tasarruf hesabı için Banka mevduat ile ilgili ödeme planı vermez. ÜCRET VE KOMİSYONLAR Ücret, Banka tarafından verilen hizmetler fiyatlarını teşkil eder ve Bankanın yürürlükte olan tarifelerde yer almaktadır. Hesap işletimi için ücret tutarı diğerlerinin yanı sıra harcanan malzeme tutarı, müşteri ile sözleşmenin akdedilmesi için gerekli olan personele ve dış hizmetler tutarına uygun olarak belirlenir. Banka tarifeleri, bankacılık hizmetleri için bir çeşit fiyat listesi olup, periyodik olarak değişime tabi tutulmaktadırlar. Tarifeler müşterilerin erişebileceği yerde ve kamuya açıktır (her şubede veya bankanın internet sayfasında Müşteri, tarifeleri potansiyel olarak sözleşme akdedeceği diğer bankaların tarifeleri ile karşılaştırmasını yapabilir. Bununla ilgili kararını bağımsız olarak kendi iradesi ile verir. MEVDUAT HESABININ KULLANILMASI Vadesiz tasarruf hesabının kullanılması o Yerli ve yabancı para birimlerinde nakit ödeme işlemleri o ZiraatBank BH içindeki gayrinakdi transfer o B-HMB üzerinden iç ödeme işlemleri sistemi ile yurt içi ödeme o Nostro havaleler ile yurt dışı ödemeleri o Ayrı olarak akdedilen sürekli talimat detaylarına uygun olarak sürekli talimat yolu ile Vadeli tasarruf hesabının kullanılması Müşteri, varlıkları sözleşme süresinin bitiminde veya Banka ile Müşteri arasında akdedilen Sözleşme ye uygun olarak vade süresince kullanabilir. Müşteri, önceden yazılı bildirim yapması yükümlülüğü ile vadeden önce kapatılma talebinde bulunabilir. İlgili faiz anlaşılan şekilde ödenir. Kiralık tasarruf hesabının kullanılması Müşteri, varlıkları sözleşme süresinin bitiminde veya Banka ile Müşteri arasında akdedilen Sözleşme ye uygun olarak vade süresince kullanabilir. Müşteri, önceden yazılı bildirim yapması yükümlülüğü ile vadeden önce kapatılma talebinde bulunabilir. İlgili faiz anlaşılan şekilde ödenir. Açık tasarruf hesabının kullanılması Müşteri, varlıkları sözleşme süresinin bitiminde veya Banka ile Müşteri arasında akdedilen Sözleşme ye uygun olarak vade süresince kullanabilir. Müşteri, önceden yazılı bildirim yapması yükümlülüğü ile vadeden önce kapatılma talebinde bulunabilir. İlgili faiz anlaşılan şekilde ödenir. Mevduat hesabının ödenmesinin blokajı Banka, yetkili organ tarafından verilen yazılı talimat üzerine mevduat hesabını bloke etmeye yükümlüdür. Blokaj mevduat hesabının tamamına yapılacaktır. Hesabın bloke edilmesi konusundaki bilgileri kaydeder ve geri çağrılana kadar yetkili organ tarafından verilen karar ve Talep ile birlikte arşivlendirir. 5

6 Kara para aklanması ve terör finanse edilmesini önleme ile ilgili özel düzenlemelere uygun olarak, Banka, Müşterinin vefat ettiğini, kart/tasarruf cüzdanının kaybedildiğini veya çalındığını öğrenmesi, kanuna uygun olarak yetkili organın talebini alması ve müşterinin belirli özelliklerini öğrenmesi durumunda, Müşterinin varlıklarını bloke edecektir. DUYURU Tasarruf mevduatının otomatik olarak yeniden yatırılması seçeneğinin tanımlanmış bulunduğu sözleşmelerde, Müşteri sözleşmenin feshi durumunda Bankaya varlıkların yatırıldığı süresinin bitiminde nakit varlıkların düzenlenme şekli ile ilgili yazılı talimat sunmakla yüklümüdür. Bankaya yeniden yatırılma ile ilgili muvafakatını vermemesi durumunda, Müşterinin varlıkların aynı süre ile yatırılmasını uygun gördüğü kabul edilecektir. Banka, faiz oranının değimesi halinde, vadenin bitmesinden en az 30 gün önce Müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Mevduat müşterisi, Sözleşmeden vazgeçtiği için her hangi ücret ödemeden banka tarafından gönderilen bildirimi teslim almasından 30 gün sonra Sözleşmeyi fesh etmeye hakkı bulunmaktadır. Banka, vadesiz tasarruf hesabı sözleşmeleri için hesaptan yapılan ödeme ve hesap durumu ile ilgili Banka Şubelerinde teslim alınabilen bildirimleri Müşterinin talimatı üzerine hazırlar. Adres değişikliği veya müşteri hakkında her hangi bilgilerin değişmesi durumunda, Müşteri sözü geçen verileri Bankaya sunmakla yükümlüdür. Banka, müşteriye bildirimleri, müşterinin Bankaya bildirim gönderme adresi olarak verdiği adrese gönderecektir. Bankanın adres değişikliği konusunda bilgilendirilmemesinden dolayı oluşan tüm zararlar Müşteriye aittir. TEMSİL HAKKI Hesap sahibi, hesapta bulunan varlıkların kullanılması için çalışma yeteneği olan bir veya birden fazla gerçek kişiye vekalet verebilir. Hesap sahibi, bu Genel Şart hükümleri hakkında Vekili bilgilendirmek zorundadır. Vekalet üçüncü kişilere devredilemez. Vekalet, hesabın açılması sırasında veya daha sonra Bankanın yetkili çalışanı huzurunda verilir. İçeriği uygun olan noter veya yetkili belediye organı veya Bosna Hersek in diplomatik temsilcisi veya konsolosluk daha doğrusu diğer yetkili organ nezdinde onaylanmış velaketler de geçerlidir. Hesapta bulunan varlıkların kullanılması söz konusu olunca, Vekilin Hesap Sahibinin olduğu gibi aynı hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır (ancak Hesap Sahibi hakkındaki bilgileri, Sözleşme koşullarını değiştiremez, Hesapta bulunan varlıkların kullanılması için üçüncü kişiye vekalet veremez, cari hesapta onaylanan limit ve genel limit aşımı için talepte bulunmaz, Hesap Sahibi tarafından verilen özel vekaletin bulunmaması durumunda Sözleşme feshini yapamaz ve Hesabı kapatamaz). Vekalet tek defalık veya sürekli olabilir. Sürekli vekalet yazılı olarak geri çağrılma yapılana kadar geçerlidir. Vekaletin geri çağrılma Beyanı Banka tarafından alındığı anından itibaren yasal etki üretir. Reşit olmayan kişiye ait hesabı ile ilgili Yasal Temsilcisi vekalet verebilir. KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ Müşterinin kişisel bilgileri ve tasarruf hesabı üzerinde yapılan işlemler hakkındaki veriler iş sırrını teşkil eder ve sadece yasalara uygun olarak ifşa edilebilir. Bankanın, sözü geçen bilgilere kendi grubu çerçevesinde kullanma hakkı vardır. MEVDUAT SİGORTASI Müşteri hesaplarında yer alan mevduat hesapları, bu alan ile ilgili geçerli olan mevzuatlara uygun olarak B-H Mevduat Sigorta Kurumu nezdinde sigortalıdır KM tutarına kadar olan mevduatlar bu kurumun yürürlükte olan mevzuatlara uygun olarak B-H Mevduat Sigorta Kurumu (AOD) nezdinde sigortalıdır. 6

7 SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ KAPATILMASI Sözleşme, anlaşılan vadenin bitiminde veya feshi durumunda sona erer. Hesabın kapatılması müşterinin talebi, yasal temsilcisinin talebi, vasinin talebi veya kesin olarak bu konuda vekaleti bulunan vekilin talebi üzerine yapılabilir. Hesabın etkin olmaması durumuda da hesap kapatılır. Etkin olmayan hesap, vadeli tasarruf hesabı hariç, son bir yılda üzerine para yatırma veya ödeme işlemi yapılmayan hesaptır. NİHAİ HÜKÜMLER Kullanıcıların bu iç mevzuat ve içeriği hakkında bankanın web sayfasında veya Banka şubelerinde yazılı olarak görmeye imkanları vardır. Banka bu mevzuata değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Müşteri, bu mevzuatın hükümleri hakkında bilgilendirildiğini, sözü geçeni anladığını ve sözleşmenin imzalanmasından önce uygulanmasını kabul ettiğini doğrulamaktadır. Akdedilen Mevduat Hesabı Sözleşmesi ne istinaden Banka davranışlarına itirazı olması durumunda, Müşterinin ZiraatBanka BH, Dženetića čikma 2, Sarajevo, BiH olan Banka adresine yazılı olarak itiraz etmeye hakkı vardır. Banka itiraz konusunda 30 gün içinde karar verir. Müşterinin, Banka tarafından verilen cevap ile memnun olmaması halinde yetkili bankacılık acentasına yazılı bildirim göndermeye hakkı vardır. Anlaşmazlığın belirtilen şekillerden biri ile çözülmesinin mümkün olmaması durumunda yetkili mahkeme nezdinde davanın açılması ile adli korumaya hakkı vardır. Bu Genel Faaliyet Şartları Kasım 2014 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 7

BİREYSEL ELEKTRONİK BANKACILIK (HAL E-Bank) HİZMETLERİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR 1. GENEL HÜKÜMLER

BİREYSEL ELEKTRONİK BANKACILIK (HAL E-Bank) HİZMETLERİNİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR 1. GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. HAL E-Bank bireysel elektronik bankacılık hizmet kullanımının Genel Şartları ile (metnin devamında: Şartlar) ZiraatBank BH d.d. (metnin devamında: Banka) kalıcı veya geçici olarak

Detaylı

Madde 1. Madde 2. Kart plastiği: belirli standartlar uyarınca Banka tarafından üretilmiş bir kartın taşıdığı hakların gerçekleştirilme aracıdır.

Madde 1. Madde 2. Kart plastiği: belirli standartlar uyarınca Banka tarafından üretilmiş bir kartın taşıdığı hakların gerçekleştirilme aracıdır. I. UYGULAMA ALANI Madde 1. İş bu Genel Şartlar; kart hamiline mal/hizmet ödeme, nakit çekme ve kart işlemleri alanında diğer hizmetlerden yararlanma olanağını sağlayan uluslararası VISA ve/veya MasterCard

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Sevgili Finansbank Enpara.com müşteri adayımız, öncelikle bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Enpara.com, Finansbank bünyesinde, Finansbank Enpara.com internet bankacılığı, 0850

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU (Bu form, yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanmadan önce okunmalı ve imzalanmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: V, No: 55 Sayılı Tebliğ in 12. Maddesi Gereğince

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G 232 20 Kasım 2014 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI 58/2014 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1.Bu Yasa, Banka Kartları ve Kredi Kartları

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri ve Kredi Kartı Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri ve Kredi Kartı Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri ve Kredi Kartı Sözleşmesi Seri No: 3090001 Şube Kodu Şube Adı Müşteri Numarası Müşteri Adı Soyadı Unvanı 1 www.bankasya.com.tr 0850 222 4 888 KİŞİSEL BİLGİLER Ad Soyad / Unvan TC

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı