BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ DÖNER SERMAYE UYGULAMALARINA DAİR ARAŞTIRMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ DÖNER SERMAYE UYGULAMALARINA DAİR ARAŞTIRMA RAPORU"

Transkript

1 BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ DÖNER SERMAYE UYGULAMALARINA DAİR ARAŞTIRMA RAPORU Kesin Hesap ve Mali İstatistikler Dairesi AB Uyum ve Dış İlişkiler Şubesi Ankara, Şubat 2011

2 SUNUŞ: Bu çalışma, dünyadaki döner sermaye uygulamaları hakkında internet sitelerinden yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu araştırmada; bazı ülkelerde döner sermaye uygulamasının bulunmadığı, bazı ülkelerde ise farklı isimlerde döner sermaye uygulamasına benzer sistemlerin geliştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Birinci bölümde incelenen ülkeler hakkında elde edilen bilgiler sunulmaktadır. Bu ülkeler aşağıda yer almaktadır: İngiltere: Risk altındaki tarihsel mirası korumak için oluşturulan ve kullanılan bir sermaye havuzu niteliğindeki Tarihsel Miras Döner Sermayesi ile Koruma Vakıfları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Hollanda: Konut sektörüne ilişkin döner sermaye uygulamaları ele alınmıştır. Kanada: Hazine Bakanlığının Döner Sermayeler Kılavuzu ndan yararlanılmış, aşağıdaki konular hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur: o Döner sermaye tanımı, o Döner sermaye kullanan özel kamu işletme kuruluşları, o Döner sermayenin finansmanı, o Döner sermayenin performansının ölçülmesi, o Döner sermayelerin nasıl kuruldukları ve kuruluş kriterleri, o Gelir harcama, para çekme ve ücretlendirme yetkileri, o Mal ve hizmetler için maliyet istirdadı (Maliyetin hâsılatla kurtarılması) o Döner sermayelerin faaliyet ortamı ile o Mali Tabloları Amerika Birleşik Devletleri: Amerika da working capital fund adı altında aşağıda yer alan kurumlardaki döner sermaye uygulamaları hakkında özet bilgiler sunulmuştur: o Dışişleri Bakanlığı o Enerji Bakanlığı o Savunma Bakanlığı (Deniz ve Hava Kuvvetleri) o Ulaştırma Bakanlığı o Hazine Bakanlığı o Ticaret Bakanlığı o Adalet Bakanlığı o ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı OECD ve AB müktesebatı kapsamında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler ise ikinci bölümde yer almaktadır. Çalışma kapsamında yapılan İngilizce çeviriler bilgi vermek amacıyla yapıldığı için, resmi çeviri niteliğinde değildir. Bu çalışmanın Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüze faydalı olmasını dileriz. Elif GÜDEN KARAAĞAÇ Mütercim-Tercüman Özgecan İYİGÜN Devlet Muhasebe Uzmanı Özlem BAYRAKTAR DARDAĞAN Devlet Muhasebe Uzmanı 2

3 I. ÜLKELER KAPSAMINDA DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI: A. İNGİLTERE: İngiltere Hazine ve Maliye Bakanlığının web sitesinde yapılan araştırmada döner sermaye sistemine ilişkin herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Ancak internet üzerinden yapılan araştırmada, Çevre bakanlarının oluşturduğu hükümetler arası bir konsey olan Çevre Koruma ve Kültür Mirası Konseyi nin Nisan 2005 te hazırlattığı Tarihsel Miras Döner Sermayesi başlıklı raporda İngiltere de de yer alan bir döner sermaye sisteminden bahsedildiği görülmüştür. Buna göre döner sermaye özellikle risk altındaki tarihsel mirası korumak için oluşturulan ve kullanılan bir sermaye havuzudur. Tipik olarak diğerlerinin yatırıma istekli olmadığı veya yatırım yapamayacakları riskli, düşük geri dönüşlü tarihi mülkleri korumada kullanılır. Döner sermaye aslında ihmal nedeniyle yıkılmak üzere olan tarihi yerlerin bir son çare geliştiricisidir. Farklı isimlerle faaliyet göstermelerine rağmen diğer ülkelerde de yaygın bir uygulamadır. Amerika da Döner Sermayeler veya Koruma Vakıfları, İngiltere de Koruma Vakıfları, Avustralya da koruma/doğa Vakıf veya Fonları olarak bilinirler. Döner sermayenin üstlendiği 2 temel gayrimenkul faaliyeti vardır: 1- Satın alma ve yeniden satma (restore ederek veya etmeyerek). Bu, mülkleri koruma sözleşmeleriyle birlikte potansiyel(ilgilenen) alıcılara yeniden satmayı içerir. 2- Risk altındaki mülkleri satın almak, restore etmek ve korumak isteyen bireylere ve derneklere borç vermek. Bu tipik olarak, Fon un kendi sermayesini kullanmasını gerektirir ve genellikle kredi sağlamak için bankalardan veya diğer finansman kaynaklarından borç alır. Krediler, korumaya ilişkin koşullarla ve ticari bir finansman kaynağının verebileceğinden daha elverişli şartlarda verilir. Birçok fon her iki temel fonsiyonuda yerine getirir ve aynı zamanda eğitim, teknik yardım ve savunmada da yardımcı rolleri vardır. Rapora göre İngiltere deki tarihsel miras döner sermayelerinin tarihçesi ve çalışma şekli aşağıda yer almaktadır: Birleşik Krallık ta Bina Koruma Vakıfları 1929 dan beri mevcuttur, ve 1970 lerde yaygınlaşmıştır. Bugün çeşitli büyüklükte ve şekillerde 170 Koruma Vakfı bulunmaktadır. Vakıflar, az sayıda bireyden oluşan çok küçük yerel örgütlerden bir bölgede veya tüm Birleşik Krallıkta faaliyet gösteren daha büyük örgütlere kadar çeşitlilik gösterirler. Bazısı bir yerel otoritenin girişimiyle, veya yerel otorite ve toplumun bir kesimi arasında bir ortak girişim olarak kurulur. Her koşulda, (kurul ve üyelerini yükümlülükten korumak üzere) garanti ile kurulmuş şirketler gibi çalışırlar ve vergi açısından yardım kuruluşu muamelesi görürler. Koruma Vakıflarının temel fon kaynaklarından biri, bağımsız bir ulusal yardım kuruluşu olarak 1 milyon sterlinlik bir bağış fonuyla 1976 da kurulan Mimari Miras Fonu dur. Bu, şu anda bilançosu 9 milyon sterline yükselen bir döner sermaye şeklidir. Koruma Vakıfları aynı zamanda devletin miras hibe programları (Miras Piyango Fonu, İngiliz Mirası vb.), bağışlar ve banka kredileriyle de fonlarını artırmışlardır yılları arasında 180 bina Koruma Vakıfları tarafından kurtarılmış ve korunmuştur. Üstlenilen projeler aşağıda yer almaktadır: 1) sterlin bütçeli, terk edilmiş durumdaki küçük veya teraslı evlerin satın alınması ve onarılması 3

4 2) Proje maliyeti sterlin arasında değişen, bazen yeniden kullanmak için değiştirmeyi amaçlayan, büyük yerleşim yeri, kamu binası veya ticari binaların satın alınması ve onarılması 3) Genellikle İngiliz Mirası ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde üstlenilen, daha iddialı bölge çapında yenileme programları. Vakıf işlerinin önemli bir yönü, risk altındaki binaların kayıtlarını koruyan, onarım emri verme ve son çare olarak mülkleri zorunlu olarak edinme yetkisine sahip yerel makamlarla birlikte çalışmasıdır. Koruma Vakıfları genellikle riskli yerlerde harekete geçmek istemeyen yerel makamlarla satın alma düzenlenmeleri yapmaktadır. Koruma Vakıflarının güçlü bir eşdeğer destek ağı mevcuttur: 1989 da kurulan BK Koruma Vakıfları Birliği. Birlik, uygulama el kitapları, eğitim, bilgi paylaşımı, danışmanlık veya geçici personel görevlendirilmesi, sigorta ve pazarlama desteği, ve diğer bilgi ve tavsiyeleri sağlar. B. HOLLANDA: Hollanda Hazine ve Maliye Bakanlığının web sitesinde yapılan araştırmada da döner sermaye sistemine ilişkin herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Ancak yine internet üzerinden yapılan araştırmada, Delft Teknoloji Üniversitesi Konut, Kentsel ve Hareketlilik Çalışmaları OTB Araştırma Enstitüsü Profesörü Peter Boelhouwer ın Hollanda daki konut sektörünün dünden bugüne gelişimini anlattığı Hollanda da Sosyal Konut Finansmanı: bağımsızlığa giden yol başlıklı makalesinde söz konusu sektöre ilişkin döner sermaye uygulamalarına da yer verildiği görülmüştür. Buna göre, Hollanda da 1995 te konut sektörü ile yapılan yoğun görüşmeler sonrası yasal düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ile hem devlete hem de konut birliklerine belli avantajlar sağlanmıştır. Devletin avantajları sübvansiyonlar üzerinde tasarruf sağlanması, idari bürokrasinin azalması ve yıllık kira artışlarına ilişkin tartışmalarda konut sektörüyle ilgili olarak bağımsız bir duruma gelmiş olmasıdır. Konut birlikleri ise daha esnek, daha piyasa odaklı kira politikaları uygulama konusunda daha bağımsız hale gelmiş ve kendi mülklerinin yönetimine ilişkin yeni sorumluluklar üstlenmişlerdir. Artan kiralar ve brütleştirme ve dengeleme operasyonu birliklerin konut inşa etme görevlerinde kullanmak üzere yeterli mali kaynakları hazırda bulundurmalarını güvence altına almıştır. Hollanda da bu uygulama, döner sermaye terimi ile ifade edilmektedir. Hükümet, bütünüyle sosyal kiralama sektörünü devlet sübvansiyonları olmadan işlev görmesi gereken bir döner sermaye olarak düşünmektedir. Döner sermaye düşüncesi sosyal kiralama sektörü içinde oluşan mevcut ve gelecekteki rezervlerin bu sektör içinde kullanılmasını, bu şekilde, konut derneklerinin kendi kendilerini sübvanse etmelerini ifade eder. Döner sermaye hem bütün olarak sektöre hem de bireysel derneklere uygulanır. Her biri mevcut stok içindeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları stok kalitesi, yeni inşaat ve yaşanabilirlikteki iyileştirmeleri karşılamak amacıyla yeni araçlar için kullanmak zorundadır. Bir bütün olarak sektörde zengin ve yoksul derneklerin kazançları dengelenir. Zengin dernekler, yoksul olanları piyasa faiz oranlarının altında borç vererek desteklerler. Eğer sektör bir döner sermaye olarak faaliyet göstermede başarılı olursa, kamu sübvansiyonlarına bağımlı olmayan tek bir sosyal konut sistemi oluşturacaktır. 4

5 C. KANADA: Kanada daki döner sermaye sistemine ilişkin olarak Hazine Bakanlığının internet sitesinde yapılan araştırma sonucu bulunan Döner Sermayeler Kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıda yer almaktadır. C.1. Döner Sermaye Tanımı Döner sermaye Parlamento tarafından işletme sermayesi, sermaye edinimleri ve birikmiş işletme açıkları için Konsolide Gelir Fonu (CRF) dışında ödeme yapmaları için verilen sürekli veya geçici olmayan yetkidir. Bu yetki onaylanmış bir amaç için verilir ve bazı şartlara ve esaslara tabidir. Döner sermaye Parlamentonun tamamen tarafından finanse edilen veya kısmen kullanıcılar, kısmen devlet tarafından (genellikle yıllık ödenek olarak) finanse edilen bir faaliyet için verdiği sürekli bir izne dayanır. Bir döner sermaye kamuya hizmet veren bir birimi finanse ettiğinde, bu fona işletme fonu adı verilir. Ancak, döner sermaye yönetimin diğer birimlerine destek hizmetleri veren bir birimi finanse ettiğinde, bu fona ortak hizmet fonu adı verilir. Döner sermaye faaliyetleri ile özel sektörde bunlara karşılık gelen faaliyetler arasında temel bir fark vardır. Döner sermaye birimi sadece tüm maliyetleri karşılamak ve işletme planında gösterilen miktarlara karşılık gelen çekme düzeylerini korumakla görevlidir. Özel sektör kuruluşunun amacı ise karı maksimize etmektir. Döner sermaye kuruluşu döner sermayenin kullanılmış ve kullanılmamış miktarını raporlamak için, tahakkuk esaslı muhasebe metodunu kullanır ve böylece sorumlu birim tarafından kullanılan uyarlanmış nakit esaslı muhasebeyi tamamlar. C.2. Döner sermaye kullanan özel kamu işletme kuruluşları Özel kamu işletme kuruluşları daha fazla özel sektör yaklaşımı ile hizmet sunan mevcut kuruluş yapıları içindeki işletmelerdir. Özel kamu işletme kuruluşları bağlı oldukları ana kuruluş ve Hazine Kurulu Sekretaryası ile yazılı anlaşmalar yapmak suretiyle, idari ve personel politikası alanlarında daha fazla serbestlik elde etmek için sıkça müzakere ederler. Bir döner sermaye de ticari işletmelerinkine benzeyen bir hizmet sunumunu geliştiren bir finansman mekanizmasına sahiptir. Sadece kendi masraflarının bir kısmını veya tamamını karşılayan işletme birimleri döner sermaye kullanabilir. Bu nedenle, sadece büyük ölçüde kendi finansmanını sağlayan kuruluşlar finansman mekanizması olarak döner sermayeyi tercih etme şansına sahiptir. Özel kamu işletmesi mekanizmasına bazen kuruluşun özelleştirilmesi yolunda orta vadeli bir adım olarak döner sermaye eklenebilir. C.3. Döner Sermayenin Finansmanı Satılan ve sağlanan mal ve hizmetlerden elde edilen gelirler döner sermayeli bir kuruluşun ana finansman kaynağını oluşturur. Döner sermaye birimine ayrıca Konsolide Gelir Fonundan belirli bir miktar harcama yapmak için çekmek için yetki verilir. Konsolide Gelir Fonundan yapılan harcamalar hiç bir zaman para çekme yetkisinden daha fazla olamaz. Parlamento her bir döner sermaye kuruluşu için net bir para çekme limiti belirler ve her bir fonunun yıllık harcamaları Hazine Kurulu tarafından onaylanır. Döner sermaye 5

6 yöneticileri fonun net nakit gereksiniminin (nakit esasına göre hesaplanan gelirler ile uyarlanmış nakit esasına göre hesaplanan harcamalar arasındaki fark) tahmin edilmesinden ve Hazine Kuruluna buna göre tavsiyeler sunulmasından sorumludur. Onay sürecinde, aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda, döner sermayeyi bünyesinde bulunduran ana kuruluşun döner sermayeyle ilgili mali yükümlülüklerini belirtecektir: Döner sermaye onaylanmış olan yıllık para çekme yetkisini aştığında, Döner sermaye tasfiye edildiğinde. C.4. Döner sermayenin performansının ölçülmesi Performans hedefleri hem bütçe gibi nicel özelliklere, hem de kesintisiz hizmet gibi nitel özelliklere de sahiptir. İş planı, kuruluşun temel hedeflerinin ulaşılabilir olduğunu gösteren nedenleri de içermelidir. Performans ölçüm raporunu hazırlarken, yönetim mali tablolardaki gerçekleşen rakamlar ile yıllık iş planının bir parçasını oluşturan mali tablolardaki planlanan/ bütçelendirilmiş rakamların kıyaslamasını sunar. Zaman içindeki oranların izlenmesine yönelik mali ölçüm tekniklerinin kullanılması trendlerin analiz edilmesi için veri sağlar. C.5. Bir Döner Sermayenin Kurulması Kuruluşların mal ve hizmetlerinden ücret almak için onaya ihtiyacı vardır. Kuruluşun döner sermaye birimini kurmadan önce bir maliyetlendirme sistemini tamamlamış olması gerekir. İkinci adım, bir döner sermaye birimini başlatmadan önce yeterince zaman bırakılmasıdır. Daha sonra Hazine Kurulu Sekretaryası ile gerekli görüşmeler yapılır. Hazine Kurulu Sekretaryasındaki yönetim ve program analisti döner sermaye biriminin başvuru yapan kuruluş tarafından tanımlanan işletme hattı için en uygun finansman sağlama mekanizması olduğuna karar verir vermez, ilgili belgeler kuruluş tarafından hazırlanır. Başvuruda bulunan kuruluştan sorumlu Bakan ve başkan yardımcısı döner sermayenin Hazine Kurulu tarafından onaylanmış yetkilere, şartlara ve esaslara karşı yönetilmesinden sorumludur. C.6. Kuruluş kriterleri Kriter Döner sermayenin amacı Göz önünde bulundurulacak hususlar Çoklu işletme faaliyet çizgisinin tanımı Masraflarının tamamını mı yoksa neredeyse tamamını mı karşılayacağı Tam mali açıklama Ekstra esneklik (örneğin sermaye varlıklarının satın alımı) İşletmede artan verimlilik Hizmet özerkliği (seçmeli mi zorunlu mu) Ticarileşmeye geçiş Kamu çıkarına ve kamu görevi 6

7 Yetki Müşteriler Finansman kaynakları İş koluna göre gelir ve harcamalar Maliyet etkinliği ve optimal kaynak kullanımı Başarılı İşletme uygulamalarının optimize edilmesi Büyüklük Durağan yetki mi yoksa sürekli operasyon(işletme) mi Programın amaçlarına destek Tanımlanabilir müşteriler ve faaliyetler (yönetim içi ve yönetim dışı) Kuruluşun ücret istemek için yasal yetkisi var İşletme faaliyeti ödeneklerle finanse edilebilecek bir kamu hizmeti yetkisiyle ilgilidir Sübvansiyonları (her birinin çeşidi ve gerekçesi) Doğrudan harcamalarla ilgili olmayan gelirler (örneğin telif ücretleri genellik finansman kaynağı olmak için uygun değildir Bir varlığın elde çıkartılmasından doğan hasılat İş kolları arasında çapraz yardım İstikrarlı ücretleri sağlamak için iyi oluşturulmuş maliyet ve fiyatlandırma yapıları Tam maliyet veya sermayeleştirme Devlet ve kullanıcılar için en uygun fiyat Zorunlu hizmetler veya tekel durumları içindeki maliyet kontrol mekanizmaları (örneğin performans göstergeleri, fiyat ve hâkim varyans analizi) Mevcut ve gelecekteki taleplerin karşılanması için müşteriodaklı ortam Gelirin daha iyi yönetimi İşletme planında belirtilen nakit gereksinimlerinin giderilmesi kapasitesi Maliyetlerin tam açıklaması Yönetimin açık hesap verebilirliği İyileştirilmiş nakit yönetimi Kaynak gereksinimleri bu tür bir operasyonun idari ve muhasebe masraflarını karşılayabilecek kadar geniş C.7. Gereken Yetkiler Döner sermayenin kurulması tahsis edilen gelirlerin harcanması ve belirli bir miktara kadar Konsolide Gelir Fonundan para çekme yetkisi gerektirir. Tesis veya hizmetleri kullanan kullanıcılara ücret kesilmesi de döner sermaye kurma yetkisinden ayrı olarak onaylanır. Ücret kesme yetkisi döner sermaye kurma yetkisinden önce onaylanır. Kuruluş dokümanlarının ve işletme planlarının bir parçası olarak, kuruluşlar döner sermaye işletme yetkisi için Hazine Kuruluna başvurur. Parlamento tarafından verilen yetkiler tadil edilene kadar yıldan yıla devam eder. C.8. Gelir Harcama yetkisi Kuruluş yasal çekme limiti ile döner sermaye kurma yetkisini bir Ödenek Yasası, Döner Sermayeler Yasası veya bir program mevzuatı ile elde eder. Bu durumlarda, 7

8 Bir Bakanın yetkilerini, görevlerini veya işlevlerini genişleten veya döner sermayenin gelirinin anlamını değiştirebilecek bir döner sermaye kurma teklifi ayrı bir mevzuat olarak veya bir kuruluşun veya programın mevzuata tadilat olarak Parlamentoya gönderilmelidir. C.9. Çekme yetkisi Çekme yetkisi kredi limitiyle kıyaslanabilir niteliktedir. Bu miktar Ödenek Anlaşmasında veya döner sermayeyi kuran ayrı bir mevzuat içinde onaylanır. Toplam çekme yetkisi Meclis tarafından onaylanan harcama yetkisi ile sınırlıdır. Çekme yetkisi döner sermayenin gelecekteki mali tablolarında belirtilecek olan net nakit ihtiyaçlarını tamamen karşılayan bir düzeyde oluşturulmalıdır. Döner sermaye yönetimi, önerilen nakit ihtiyaçlarının yetersiz kalma ihtimali hakkında, sürecin başında Hazine Kurulu Sekretaryasını bilgilendirecektir. Hazine Kurulu ise gerçekleşen sonuçları gözden geçirecek ve alternatif finansman kaynakları araştıracaktır. Örneğin Hazine Kurulu ilgili döner sermayeyi bünyesinde bulunduran kuruluştan döner sermayenin işletme eksiğinin hepsini veya bir kısmını karşılamasını isteyebilir. C.10. Ücretlendirme Yetkisi Kullanıcı ücretleri Kanada vatandaşlarının vergi yükünün hafifletilmesine katkıda bulunur. Çünkü belirli bir hizmetten yararlanan kullanıcılar bu kullanım için oransal bir miktar öder. Bunun karşılığında, talebe dayalı kaynak tahsisinin verimliliği artırılır. Ücretlendirme yetkisi departman mevzuatı, program mevzuatı, Mali İdare Yasasının 19. Bölümü veya bakanlığın sözleşme yapma yetkisi vasıtasıyla elde edilir. Kullanıcı ücretlerinin çoğu yasama yoluyla müzakere edilen yönetmeliklerle oluşturulur. Bu süreç müşterilere danışılmasını ve sorumlu Bakan, Adalet Bakanı, Hazine Kurulu ve özel bir Kabine komitesinden onay alınmasını gerektirir. Döner sermayelerin işletme planı kullanıcı ücreti belirleme ve değiştirme yetkisini belirtmelidir. C.11. Mal ve hizmetler için maliyet istirdadı (Maliyetin Hâsılatla Kurtarılması) Maliyet İstirdadı ve Ücretlendirme Politikası mal ve hizmetlerin maliyetlerinin tamamının istirdadına dayanır. Öncelikle, daha geniş kamu yardımlarına bakılmaksızın, tanımlama gerektirir. İkincisi, maliyetlerin kaç tanesinin kullanıcılardan çıkartılabileceğinin belirlenmesi için, yönetim özel fayda sahibi grupları ve bireyleri (kullanıcılar) ve genel halk (kamu amacı) arasında maliyetleri tahsis edecektir. Maliyet istirdadı tüm Kanadalıların yararına olan veya sadece yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye yönelik olan programlar için uygun değildir. Hem kamu yararına hizmet eden, hem de özel faydalar sunan programlarda, ücretler toplam maliyetten daha düşük olmalıdır. Her yıl, işkoluna göre çeşitli hizmetler için bir ücret tarifesi ve gelir ücreti planı hazırlanmalıdır. C.12. Döner sermayenin faaliyet ortamı Döner sermaye işletme birimi bir departmanın faaliyet birimi içinde yönetilir ve ilgili departmanın yasal çerçevesine ve Hazine Kurulunun politikaların tabidir. Departman başkan yardımcısı ve döner sermaye yöneticisi döner sermayenin yönetiminde müşterek olarak sorumludur. 8

9 Döner sermaye yönetimi Hazine Kurulu Sekretaryası tarafından yıllık yayınlanan talimatlara uyacaktır ve bünyesinde kurulduğu devlet kuruluşunun (departmanın) genel tahminlerinin bir parçası olarak ayrı tablolar hazırlayacaktır. Bir döner sermaye kurulduktan sonra, birim yönetimi ve Hazine Kurulundaki program analisti döner sermayenin mali ve operasyonel performansını takip edecektir. En az yılda bir kez, program analisti döner sermayenin işletme planına ne ölçüde uygun davrandığına ilişkin olarak performans ölçüm raporu hazırlayacaktır. Program analisti döner sermayenin uygun/uygulanabilir olup olmadığını, faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediğini ve aldığı veya alacağı gelirlerle yükümlülüklerini karşılayıp karşılayamayacağını belirler. Bir döner sermayenin sürdürülmesi, artırılması, azaltılması veya kapatılması kararı aşağıdaki etmenler ile desteklenir: Döner sermaye biriminin tarihçesi, Sübvansiyon ihtiyacı, Birimin hedeflerini karşılama kapasitesi, Mevcut ve gelecekteki faaliyet ortamı ve Faaliyetlerin gelecekte nasıl sürdürüleceğine ve yükümlülüklerin nasıl karşılanacağına dair gerçekçi ve belirgin planlar. C.13. Mali Tabloları: Döner sermayelerin mali tabloları bilanço, faaliyet tablosu, birikmiş fazla/açık tablosu, mali durumdaki değişiklikler tablosunu içerir. Mali tabloların notları birbirine çapraz atıfta bulunmalıdır ve bu tür tabloların bir iç parçasını oluşturmalıdır. Buna ek olarak, döner sermayelere ek beyannameler arasında kullanılan/sağlanan yetki beyannamesi/tablosu ve kullanılmamış yetkinin uzlaştırılmasına ilişkin bir beyanname bulunmaktadır. Mali tabloların içeriği genelde mali işlem veya olayların sonuçlarını temsil eden mali bilgiler ile sınırlıdır. Mali tablolar bu biçimde sunulmalı ve bu terminoloji kullanılmalıdır ve bilginin okuyucu açısından kolayca anlaşılmasını sağlamak için tablo kalemlerinin sınıflandırması verilmelidir. Mali tablolar mevcut dönem miktarlarını bir önceki dönem ile her zaman kıyaslamalıdır. D. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: Amerika Birleşik Devletleri nde, aşağıda sayılan kuruluş ve bakanlıklarda kurulan Döner Sermaye Fonlarına (working capital fund) ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. D.1. Dışişleri Bakanlığı: Ticari nitelikli operasyonlarının kesintisiz döngüsünü finanse etmek amacıyla kurulmuştur. D.2.Enerji Bakanlığı: Mali yönetim sistemi içinde bir ödenek hesabıdır ve genel Federal kanunlar ve ödenekli fonları yöneten yönetmelikler, Bakanlığın muhasebe ve bütçeleme politikaları ve prosedürlerine tabidir. D.3. Savunma Bakanlığı (Deniz ve Hava Kuvvetleri):Bu fonun hesabı doğrudan devlet ödeneklerine değil, satış gelirlerine dayanır. Operasyonların tüm maliyetini 9

10 karşılamayı ve mali yıl sınırlaması olmaksızın fonun devam eden operasyonlarını finanse etmek için kullanılır. Fon kar veya zarar etmez. D.4. Ulaştırma Bakanlığı: Sermaye Fonu Merkezindeki miktarlar araştırma, geliştirme, test, değerlendirme, analiz ve Ulaştırma Bakanlığının onayladığı diğer faaliyetler dahil olmak üzere, Merkezin faaliyetlerinin finansmanı için kullanılır. D.5. Hazine Bakanlığı: Hazine nin genel idari hizmetlerini yürütülmesine ve sürdürülmesine yönelik harcamaları için kullanılır. Fondaki tutarlar tükeninceye kadar tahsis edilebilir, fona tahsisat yapılabilir, fonun ihtiyacını aştığına karar verilen kısmı her mali yılsonunda Hazineye bırakılabilir. D.6. Ticaret Bakanlığı: 5 USC 607 (15 USC 1521) uyarınca 1944 te kurulan fona Kongreden yıllık ödenek verilmez, mali yıl sınırlamasına tabi değildir. İş üretimi, ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve tüm Amerikalıların yaşam standardını yükseltme genel misyonunu gerçekleştirmeye yönelik olarak; merkezi fotokopi çoğaltma, taslak alma ve fotostat hizmetleri ile belirlenecek diğer hizmetlerin yürütülmesi ve sürdürülmesi için gerekli maaş ödemeleri ve diğer harcamalar için oluşturulmuştur.) D.7. Adalet Bakanlığı ( Kamu Kanunu ile 1975 te kuruldu. Kuruluş sermayesi üzerine doğrudan ödenek tahsis edilmedi, harcamalarını ön onay ücreti yapıları yoluyla hizmetlerden faydalananlardan karşılamaktadır Kamu Kanunu yıllık toplam gelirinin % 4 ünü kendinde bırakmasına izin vermektedir. Üç çeşit hesap tipi vardır: faaliyet hesapları, geçici ve aracı hesaplar ile genel gider hesapları. ) D.8. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı: Bağımsız ancak devlet dış çıkarını gözeten bir federal hükümet kuruluşu olan Ajansa ait döner sermaye yıllık olmayan bir fondur. Tükeninceye kadar kullanılabilir. Ancak, tahsisat bakiyeleri İdari ve Bütçe Ofisi tarafından bir sonraki mali yıla aktarılmak üzere yeniden tahsis edilmelidir. II. OECD VE AB MÜKTESEBATI KAPSAMINDA YAPILAN ARAŞTIRMA SONUCU ELDE EDİLEN BİLGİLER: A. OECD: OECD - OLIS sisteminde yapılan araştırma sonucu çok sayıda belgeye ulaşılmış, ancak yapılan ayrıntılı tarama sonucunda döner sermaye sisteminden bahseden oldukça az sayıda belge olduğu görülmüştür. Söz konusu belgelerin döner sermaye ile ilgili kısımları özetle aşağıda yer almaktadır. A.1. OECD Ekonomi Bölümünün Endonezya da Altyapıya İlişkin Olarak Karşılaşılan Zorlukların Üstesinden Gelinmesi konusunu ele alan 26 Ekim 2010 tarihli çalışma raporunda; Su ve sıhhi tesisat sektöründe, uzun vadeli finansman amaçlarını yerine getirmek için iller tarafından yönetilen döner sermayeler kurulması düşünüldüğü ve bu fonların illerdeki birleştirme proje riskleri ve merkezi yönetimden kredi artışının sağlanması yoluyla su ve sıhhi tesisat projelerinin finansmanına yardımcı olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca il yönetimine bu tür fonların yönetilmesi sorumluluğunun verilmesi onların su ve sıhhi tesisat projelerinin koordinasyonuna ilişkin olarak ilçelere daha büyük yetkiler vermelerinin önünü açacaktır 10

11 Ayrıca arazi edinme sorunlarının üstesinden gelmek için, hükümet Endonezya Ücretli Yol İdaresi (BPJT) tarafından yönetilen ücretli yollar arazi edinimi için köprü finansman sağlamak amacıyla arazi döner sermayesini kurmuştur. Raporda ayrıca ABD deki Eyalet döner sermayeleri uygulamasından da bahsedilmektedir. Buna göre, ABD federal hükümetinin 1980 lerin ortalarında kurduğu temiz su ve içme suyu eyalet döner sermayeleri su arıtma ve içme suyu projeleri için piyasanın altında oranlarda kredi sağlayarak atık su ve içme suyu tedarik projelerinin maliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır. Bugün eyalet döner sermayeleri(eds) belediyelerin altyapılarını yenilemeleri için topluluklara fon sağlamada önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. EDS de kullanılan varlıklar topluluklara elverişli oranlarda borç verilmekte ve sonunda faiz ve anaparanın geri ödenmesi yoluyla fona geri dönmektedir. Eyaletler tahvil ihracı veya banka kredileri yoluyla da programları için ek fon sağlayabilir. Bazı eyaletler EDS yoluyla aldıkları fonları, kredi pazarlarına ulaşmak için kredi itibarı ve uzmanlığı bulunmayan yerel yönetimlerin mali ihtiyaçlarını karşılamak için birleştirilmiş projelerde kullanırlar. Genel olarak, EDS devlet tahvili yerel yönetimlerin elde edeceğinden çok daha fazla kredi notuna sahip olacaktır. A.2. OECD Çevre Müdürlüğü, Çevre Politikası Komisyonu, Biyoçeşitliliğin Ekonomik Yönü Çalışma Grubunun hazırladığı 10 Mart 2010 tarihli Ekosistem hizmetleri için maliyet etkili ödemelerin arttırılması taslak belgesi nde; Tazmanya daki özel arazi üzerinde bulunan değerli ormanların korunması ve yönetimi için oluşturulan Orman Koruma Fonu kapsamında; satın alma, koruma ve mevcut emlak piyasasındaki yüksek korumalı mülklerin yeniden satışı için bir döner sermaye kurulması gerektiği belirtilmektedir. A.3. OECD nin 20 Ekim 2009 tarihli Kobiler, Girişimci Kobiler, Girişimcilik ve Yenilik Alanında Faaliyet Gösteren Girişimcilik, Kobi ve Yerel Kalkınma Merkezinin Taslak Raporu nda Endonezya daki Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin girişimcilerinin karşılaştığı sorunlara yönelen ulusal politikanın girişimcilere doğrudan mali destek sağladığı ve KOBİ leri kurduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda iki program dikkat çekmektedir: KOBİ leri desteklemekle yükümlü kamu teşebbüsleri ve yeni girişimcileri güçlendirmek ve KOBİ leri çalıştırmak için bir döner sermaye programı(iptekda) kurmak. Iptekda programı 1998 de para krizinin etkilerini hafifletmek amacıyla başlatılmış, KOBİ lere mali yardım(döner sermaye), teknoloji ve danışmanlık sağlamaktadır. A.4. OECD Çevre Müdürlüğü, Çevre Politikası Komisyonu, Küresel ve Yapısal Politikalar Çalışma Grubunun 5 Mayıs 2008 tarihli OECD Altyapı Projelerine İlişkin Sentez Raporu: Su Temini ve Sıhhi Tesisat başlıklı raporunda ABD nin Güvenli İçme Suyu kapsamında, eyaletlerin federal gereksinimlerini karşılamak amacıyla bir mekanizma oluşturulduğu ve altyapı iyileştirmelerini finanse etmek için hibe olarak fon sağlamak amaçlı İçme Suyu Döner Sermayesinin kurulduğundan bahsedilmektedir. Program aynı zamanda küçük ve dezavantajlı topluluklara ve güvenli içme suyu sağlama aracı olarak kirliliği önlemeyi teşvik eden programlara fon sağlamaktadır. 11

12 Döner sermaye programı, altyapı projelerinin maliyetlerini finanse etmek için kamu su sistemlerine düşük maliyetli krediler ve diğer şekillerde yardım sağlamakla yetkili olan eyaletlere hibe vermektedir. Eyaletler aynı zamanda hibelerinin bir kısmını kaynak su koruma, kapasite geliştirme, operatör sertifikası gibi bir dizi faaliyete ayırabilirler. A.5. OECD Mali ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü, Yatırım Komisyonunun 5 Mart 2009 tarihli Hindistan da Yatırım Politikasının Gözden Geçirilmesi başlıklı raporunda; hem devlet hem de merkezi düzeyde kaliteli proje geliştirme faaliyetlerinin finansmanı amacıyla oluşturulan Hindistan Altyapı Proje Geliştirme Fonunun, sonraki yıllarda devlet bütçesinden katkı alabilmekle birlikte, başarılı projelerden elde edilen kazançlar yoluyla desteklenen bir döner sermaye olacağı belirtilmektedir. Fon faizsiz kredi şeklinde proje geliştirme giderlerinin %75 ine yardımcı olacaktır. A.6. OECD Çevre Müdürlüğü, Çevre Politikası Komisyonu, Biyoçeşitliliğin Ekonomik Yönü Çalışma Grubunun hazırladığı 2002 yılına ait Avustralya da biyoçeşitliliğin korunması için bir döner sermaye başlıklı raporda; Döner sermaye uygulamasının birincil amacının özel araziler içinde yer alan ve yüksek koruma gerektiren alanları ve biyoçeşitlilik değerlerini onlara zarar verebilecek arazi yöneticilerden alıp bu tür değerleri koruyan mal sahiplerine vermek olduğu belirtilmektedir. Bir doğa rezervinin hemen alınması gerektiğinde kamu fonlarının eksikliği sorun olabilmektedir. Bu soruna esnek bir şekilde yönelmek ve hükümetten bağımsız hareket etmek için döner sermaye kurulmuştur. Döner sermaye, korunması gereken arazileri satın almakta, bunların üzerinde izin verilen ve yasaklanan faaliyetleri belirtmek ve tanımlanan koruma değerlerinin gelecekte sürdürülmesi suretiyle, bunlarla ilgili taahhütlerde bulunmakta, ve araziyi kullanımları anlaşma ile sınırlanacak olan potansiyel özel mal sahiplerine yeniden satmaktadır. Kazanılan sermaye sonraki arazileri satın alma finansmanı için kullanılmaktadır. Döner sermaye Doğa Vakfının devlet mevzuatı uyarınca kurulmuş olması ve kamu finansmanı sağlamakla birlikte hükümet-dışı kaynaklardan da fon elde etmesi nedeniyle benzersizdir Döner sermayenin etkinliği, döner sermayenin sermaye alım maliyetinin tamamının veya çoğunun yeniden kazanılmasını sağlamasına ve arazi yönetimi sorumluluğunu koruma etiğine bağlı olan mal sahiplerine devretmesine bağlıdır. B. AVRUPA BİRLİĞİ: AB Müktesebatı içinde yapılan araştırma sonucu çok kısıtlı ve yetersiz bilgiye ulaşılmıştır. Farklı niteliklerde ve farklı işlevlere sahip döner sermayeler aşağıda belirtilmiştir: ACP (Afrika, Karayipler, Pasifik) ülkelerindeki özel sektör yatırımlarını teşvik için ayrılan risk üstlenme döner sermayesi öngörülmüştür DC0086 celex nolu faiz oranı sübvansiyonları ile ilgili Konsey ve Parlamentoya sunulan Komisyon Raporunda Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından yönetilen Kolaylığın (eskiden yürütüldüğü gibi) risk sermayesi fonu yerine döner sermaye olarak yürütülmesinin, özel sektörün kısa, orta ve uzun vadede kalkınması için müsait finansman olarak ACP ülkelerine bir derece teminat sunduğu belirtilmiştir. 2200/96 numaralı Tüzüğün 55. maddesi uyarınca fındık üreticilerine ve bir döner sermaye kuran üretici organizasyonlarına yönelik belirli yardım öngörülmüştür. 12

13 Moldova Cumhuriyeti 2009 yılı İlerleme Raporuna dair Komisyon raporunda Moldova nın yenilenebilir enerji verimliliği döner sermayesi kurmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Ermenistan 2007 yılı İlerleme Raporuna dair Komisyon raporunda Ermenistan ın yenilenebilir enerji kaynakları ile küçük hidroelektrik tesislerinin desteklenmesi için bir döner sermaye kurduğu belirtilmiştir de yapılan Avrupa-Akdeniz Ticaret ve İşbirliği hakkında Geçici Birlik Anlaşması nda Filistin Kalkınma Fonu tarafından yönetilen bir döner sermaye aracılığıyla özellikle KOBİ lere istikraz fonlaması yapıldığı belirtilmiştir de Komisyon un Enerjinin nihai kullanım etkinliği ve enerji hizmetleri- enerji etkinliğini birlikte ileriye götürme hakkındaki raporunda; Birleşik Krallığın, Karbon Vakfı yoluyla bir dizi finansal mekanizma veya döner sermaye kurduğu, Vakfın uygun fonlama sağlayan ve enerji etkinlik koruma fonu kuran organizasyonlara borç verdiği, geri dönüşümlü enerji tasarruflarının döner sermaye ve ön büro hizmetleri arasında bölüştürüldüğü, KOBİ ler ve sanayinin bu fonları hedeflediği belirtilmiştir. Kamu sektörü için de bir Kredi Döner Sermayesi (Revolving Loan Fund) (Salix) vardır. Kredi Döner Sermayesi (Revolving Loan Fund (RLF) küçük işletmeleri geliştirme projeleri için borç vermek üzere oluşturulan nakit kaynağıdırlar te tehlikeli atıkların ve bunların imhasının sınır ötesi hareketlerinin kontrolü hakkında Basel Konvansiyonu nda; tarafların tehlikeli atıkların ve diğer atıkların sınır ötesi hareketlerinden veya bunların imhasından kaynaklanan kazalar nedeniyle oluşacak zararı en aza indirmek için acil hallerde bir başlangıç temeli oluşturmak için bir döner sermaye kurulmasına karar vermesi gerektiği belirtilmelidir. Uyumlaştırma Fonu 2004 yılı Yıllık Komisyon Raporunda üç ülkede (İspanya, Portekiz ve İrlanda) ön fonlama sistemlerinin olduğu, AB fonlarının yetmediği projelerin hızlandırılması için sonuca götüren bir etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Fondaki avans ödemelerinin yarısının aktarılması yoluyla beslenen Portekiz döner sermaye örneğinin özellikle ilginç olduğu ve kolayca yeni üye ülkelere aktarılabileceği belirtilmektedir. 13

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz

YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 1 ADALET BAKANLIĞI FİNLANDİYA YAYIN 2008: 4 YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 2 FİNLANDİYA ADALET BAKANLIĞI YAYIN 2008:4 Helsinki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26606 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı