BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ DÖNER SERMAYE UYGULAMALARINA DAİR ARAŞTIRMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ DÖNER SERMAYE UYGULAMALARINA DAİR ARAŞTIRMA RAPORU"

Transkript

1 BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ DÖNER SERMAYE UYGULAMALARINA DAİR ARAŞTIRMA RAPORU Kesin Hesap ve Mali İstatistikler Dairesi AB Uyum ve Dış İlişkiler Şubesi Ankara, Şubat 2011

2 SUNUŞ: Bu çalışma, dünyadaki döner sermaye uygulamaları hakkında internet sitelerinden yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Bu araştırmada; bazı ülkelerde döner sermaye uygulamasının bulunmadığı, bazı ülkelerde ise farklı isimlerde döner sermaye uygulamasına benzer sistemlerin geliştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Birinci bölümde incelenen ülkeler hakkında elde edilen bilgiler sunulmaktadır. Bu ülkeler aşağıda yer almaktadır: İngiltere: Risk altındaki tarihsel mirası korumak için oluşturulan ve kullanılan bir sermaye havuzu niteliğindeki Tarihsel Miras Döner Sermayesi ile Koruma Vakıfları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Hollanda: Konut sektörüne ilişkin döner sermaye uygulamaları ele alınmıştır. Kanada: Hazine Bakanlığının Döner Sermayeler Kılavuzu ndan yararlanılmış, aşağıdaki konular hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur: o Döner sermaye tanımı, o Döner sermaye kullanan özel kamu işletme kuruluşları, o Döner sermayenin finansmanı, o Döner sermayenin performansının ölçülmesi, o Döner sermayelerin nasıl kuruldukları ve kuruluş kriterleri, o Gelir harcama, para çekme ve ücretlendirme yetkileri, o Mal ve hizmetler için maliyet istirdadı (Maliyetin hâsılatla kurtarılması) o Döner sermayelerin faaliyet ortamı ile o Mali Tabloları Amerika Birleşik Devletleri: Amerika da working capital fund adı altında aşağıda yer alan kurumlardaki döner sermaye uygulamaları hakkında özet bilgiler sunulmuştur: o Dışişleri Bakanlığı o Enerji Bakanlığı o Savunma Bakanlığı (Deniz ve Hava Kuvvetleri) o Ulaştırma Bakanlığı o Hazine Bakanlığı o Ticaret Bakanlığı o Adalet Bakanlığı o ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı OECD ve AB müktesebatı kapsamında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler ise ikinci bölümde yer almaktadır. Çalışma kapsamında yapılan İngilizce çeviriler bilgi vermek amacıyla yapıldığı için, resmi çeviri niteliğinde değildir. Bu çalışmanın Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüze faydalı olmasını dileriz. Elif GÜDEN KARAAĞAÇ Mütercim-Tercüman Özgecan İYİGÜN Devlet Muhasebe Uzmanı Özlem BAYRAKTAR DARDAĞAN Devlet Muhasebe Uzmanı 2

3 I. ÜLKELER KAPSAMINDA DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI: A. İNGİLTERE: İngiltere Hazine ve Maliye Bakanlığının web sitesinde yapılan araştırmada döner sermaye sistemine ilişkin herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Ancak internet üzerinden yapılan araştırmada, Çevre bakanlarının oluşturduğu hükümetler arası bir konsey olan Çevre Koruma ve Kültür Mirası Konseyi nin Nisan 2005 te hazırlattığı Tarihsel Miras Döner Sermayesi başlıklı raporda İngiltere de de yer alan bir döner sermaye sisteminden bahsedildiği görülmüştür. Buna göre döner sermaye özellikle risk altındaki tarihsel mirası korumak için oluşturulan ve kullanılan bir sermaye havuzudur. Tipik olarak diğerlerinin yatırıma istekli olmadığı veya yatırım yapamayacakları riskli, düşük geri dönüşlü tarihi mülkleri korumada kullanılır. Döner sermaye aslında ihmal nedeniyle yıkılmak üzere olan tarihi yerlerin bir son çare geliştiricisidir. Farklı isimlerle faaliyet göstermelerine rağmen diğer ülkelerde de yaygın bir uygulamadır. Amerika da Döner Sermayeler veya Koruma Vakıfları, İngiltere de Koruma Vakıfları, Avustralya da koruma/doğa Vakıf veya Fonları olarak bilinirler. Döner sermayenin üstlendiği 2 temel gayrimenkul faaliyeti vardır: 1- Satın alma ve yeniden satma (restore ederek veya etmeyerek). Bu, mülkleri koruma sözleşmeleriyle birlikte potansiyel(ilgilenen) alıcılara yeniden satmayı içerir. 2- Risk altındaki mülkleri satın almak, restore etmek ve korumak isteyen bireylere ve derneklere borç vermek. Bu tipik olarak, Fon un kendi sermayesini kullanmasını gerektirir ve genellikle kredi sağlamak için bankalardan veya diğer finansman kaynaklarından borç alır. Krediler, korumaya ilişkin koşullarla ve ticari bir finansman kaynağının verebileceğinden daha elverişli şartlarda verilir. Birçok fon her iki temel fonsiyonuda yerine getirir ve aynı zamanda eğitim, teknik yardım ve savunmada da yardımcı rolleri vardır. Rapora göre İngiltere deki tarihsel miras döner sermayelerinin tarihçesi ve çalışma şekli aşağıda yer almaktadır: Birleşik Krallık ta Bina Koruma Vakıfları 1929 dan beri mevcuttur, ve 1970 lerde yaygınlaşmıştır. Bugün çeşitli büyüklükte ve şekillerde 170 Koruma Vakfı bulunmaktadır. Vakıflar, az sayıda bireyden oluşan çok küçük yerel örgütlerden bir bölgede veya tüm Birleşik Krallıkta faaliyet gösteren daha büyük örgütlere kadar çeşitlilik gösterirler. Bazısı bir yerel otoritenin girişimiyle, veya yerel otorite ve toplumun bir kesimi arasında bir ortak girişim olarak kurulur. Her koşulda, (kurul ve üyelerini yükümlülükten korumak üzere) garanti ile kurulmuş şirketler gibi çalışırlar ve vergi açısından yardım kuruluşu muamelesi görürler. Koruma Vakıflarının temel fon kaynaklarından biri, bağımsız bir ulusal yardım kuruluşu olarak 1 milyon sterlinlik bir bağış fonuyla 1976 da kurulan Mimari Miras Fonu dur. Bu, şu anda bilançosu 9 milyon sterline yükselen bir döner sermaye şeklidir. Koruma Vakıfları aynı zamanda devletin miras hibe programları (Miras Piyango Fonu, İngiliz Mirası vb.), bağışlar ve banka kredileriyle de fonlarını artırmışlardır yılları arasında 180 bina Koruma Vakıfları tarafından kurtarılmış ve korunmuştur. Üstlenilen projeler aşağıda yer almaktadır: 1) sterlin bütçeli, terk edilmiş durumdaki küçük veya teraslı evlerin satın alınması ve onarılması 3

4 2) Proje maliyeti sterlin arasında değişen, bazen yeniden kullanmak için değiştirmeyi amaçlayan, büyük yerleşim yeri, kamu binası veya ticari binaların satın alınması ve onarılması 3) Genellikle İngiliz Mirası ve diğer kuruluşlarla işbirliği içinde üstlenilen, daha iddialı bölge çapında yenileme programları. Vakıf işlerinin önemli bir yönü, risk altındaki binaların kayıtlarını koruyan, onarım emri verme ve son çare olarak mülkleri zorunlu olarak edinme yetkisine sahip yerel makamlarla birlikte çalışmasıdır. Koruma Vakıfları genellikle riskli yerlerde harekete geçmek istemeyen yerel makamlarla satın alma düzenlenmeleri yapmaktadır. Koruma Vakıflarının güçlü bir eşdeğer destek ağı mevcuttur: 1989 da kurulan BK Koruma Vakıfları Birliği. Birlik, uygulama el kitapları, eğitim, bilgi paylaşımı, danışmanlık veya geçici personel görevlendirilmesi, sigorta ve pazarlama desteği, ve diğer bilgi ve tavsiyeleri sağlar. B. HOLLANDA: Hollanda Hazine ve Maliye Bakanlığının web sitesinde yapılan araştırmada da döner sermaye sistemine ilişkin herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Ancak yine internet üzerinden yapılan araştırmada, Delft Teknoloji Üniversitesi Konut, Kentsel ve Hareketlilik Çalışmaları OTB Araştırma Enstitüsü Profesörü Peter Boelhouwer ın Hollanda daki konut sektörünün dünden bugüne gelişimini anlattığı Hollanda da Sosyal Konut Finansmanı: bağımsızlığa giden yol başlıklı makalesinde söz konusu sektöre ilişkin döner sermaye uygulamalarına da yer verildiği görülmüştür. Buna göre, Hollanda da 1995 te konut sektörü ile yapılan yoğun görüşmeler sonrası yasal düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ile hem devlete hem de konut birliklerine belli avantajlar sağlanmıştır. Devletin avantajları sübvansiyonlar üzerinde tasarruf sağlanması, idari bürokrasinin azalması ve yıllık kira artışlarına ilişkin tartışmalarda konut sektörüyle ilgili olarak bağımsız bir duruma gelmiş olmasıdır. Konut birlikleri ise daha esnek, daha piyasa odaklı kira politikaları uygulama konusunda daha bağımsız hale gelmiş ve kendi mülklerinin yönetimine ilişkin yeni sorumluluklar üstlenmişlerdir. Artan kiralar ve brütleştirme ve dengeleme operasyonu birliklerin konut inşa etme görevlerinde kullanmak üzere yeterli mali kaynakları hazırda bulundurmalarını güvence altına almıştır. Hollanda da bu uygulama, döner sermaye terimi ile ifade edilmektedir. Hükümet, bütünüyle sosyal kiralama sektörünü devlet sübvansiyonları olmadan işlev görmesi gereken bir döner sermaye olarak düşünmektedir. Döner sermaye düşüncesi sosyal kiralama sektörü içinde oluşan mevcut ve gelecekteki rezervlerin bu sektör içinde kullanılmasını, bu şekilde, konut derneklerinin kendi kendilerini sübvanse etmelerini ifade eder. Döner sermaye hem bütün olarak sektöre hem de bireysel derneklere uygulanır. Her biri mevcut stok içindeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları stok kalitesi, yeni inşaat ve yaşanabilirlikteki iyileştirmeleri karşılamak amacıyla yeni araçlar için kullanmak zorundadır. Bir bütün olarak sektörde zengin ve yoksul derneklerin kazançları dengelenir. Zengin dernekler, yoksul olanları piyasa faiz oranlarının altında borç vererek desteklerler. Eğer sektör bir döner sermaye olarak faaliyet göstermede başarılı olursa, kamu sübvansiyonlarına bağımlı olmayan tek bir sosyal konut sistemi oluşturacaktır. 4

5 C. KANADA: Kanada daki döner sermaye sistemine ilişkin olarak Hazine Bakanlığının internet sitesinde yapılan araştırma sonucu bulunan Döner Sermayeler Kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıda yer almaktadır. C.1. Döner Sermaye Tanımı Döner sermaye Parlamento tarafından işletme sermayesi, sermaye edinimleri ve birikmiş işletme açıkları için Konsolide Gelir Fonu (CRF) dışında ödeme yapmaları için verilen sürekli veya geçici olmayan yetkidir. Bu yetki onaylanmış bir amaç için verilir ve bazı şartlara ve esaslara tabidir. Döner sermaye Parlamentonun tamamen tarafından finanse edilen veya kısmen kullanıcılar, kısmen devlet tarafından (genellikle yıllık ödenek olarak) finanse edilen bir faaliyet için verdiği sürekli bir izne dayanır. Bir döner sermaye kamuya hizmet veren bir birimi finanse ettiğinde, bu fona işletme fonu adı verilir. Ancak, döner sermaye yönetimin diğer birimlerine destek hizmetleri veren bir birimi finanse ettiğinde, bu fona ortak hizmet fonu adı verilir. Döner sermaye faaliyetleri ile özel sektörde bunlara karşılık gelen faaliyetler arasında temel bir fark vardır. Döner sermaye birimi sadece tüm maliyetleri karşılamak ve işletme planında gösterilen miktarlara karşılık gelen çekme düzeylerini korumakla görevlidir. Özel sektör kuruluşunun amacı ise karı maksimize etmektir. Döner sermaye kuruluşu döner sermayenin kullanılmış ve kullanılmamış miktarını raporlamak için, tahakkuk esaslı muhasebe metodunu kullanır ve böylece sorumlu birim tarafından kullanılan uyarlanmış nakit esaslı muhasebeyi tamamlar. C.2. Döner sermaye kullanan özel kamu işletme kuruluşları Özel kamu işletme kuruluşları daha fazla özel sektör yaklaşımı ile hizmet sunan mevcut kuruluş yapıları içindeki işletmelerdir. Özel kamu işletme kuruluşları bağlı oldukları ana kuruluş ve Hazine Kurulu Sekretaryası ile yazılı anlaşmalar yapmak suretiyle, idari ve personel politikası alanlarında daha fazla serbestlik elde etmek için sıkça müzakere ederler. Bir döner sermaye de ticari işletmelerinkine benzeyen bir hizmet sunumunu geliştiren bir finansman mekanizmasına sahiptir. Sadece kendi masraflarının bir kısmını veya tamamını karşılayan işletme birimleri döner sermaye kullanabilir. Bu nedenle, sadece büyük ölçüde kendi finansmanını sağlayan kuruluşlar finansman mekanizması olarak döner sermayeyi tercih etme şansına sahiptir. Özel kamu işletmesi mekanizmasına bazen kuruluşun özelleştirilmesi yolunda orta vadeli bir adım olarak döner sermaye eklenebilir. C.3. Döner Sermayenin Finansmanı Satılan ve sağlanan mal ve hizmetlerden elde edilen gelirler döner sermayeli bir kuruluşun ana finansman kaynağını oluşturur. Döner sermaye birimine ayrıca Konsolide Gelir Fonundan belirli bir miktar harcama yapmak için çekmek için yetki verilir. Konsolide Gelir Fonundan yapılan harcamalar hiç bir zaman para çekme yetkisinden daha fazla olamaz. Parlamento her bir döner sermaye kuruluşu için net bir para çekme limiti belirler ve her bir fonunun yıllık harcamaları Hazine Kurulu tarafından onaylanır. Döner sermaye 5

6 yöneticileri fonun net nakit gereksiniminin (nakit esasına göre hesaplanan gelirler ile uyarlanmış nakit esasına göre hesaplanan harcamalar arasındaki fark) tahmin edilmesinden ve Hazine Kuruluna buna göre tavsiyeler sunulmasından sorumludur. Onay sürecinde, aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda, döner sermayeyi bünyesinde bulunduran ana kuruluşun döner sermayeyle ilgili mali yükümlülüklerini belirtecektir: Döner sermaye onaylanmış olan yıllık para çekme yetkisini aştığında, Döner sermaye tasfiye edildiğinde. C.4. Döner sermayenin performansının ölçülmesi Performans hedefleri hem bütçe gibi nicel özelliklere, hem de kesintisiz hizmet gibi nitel özelliklere de sahiptir. İş planı, kuruluşun temel hedeflerinin ulaşılabilir olduğunu gösteren nedenleri de içermelidir. Performans ölçüm raporunu hazırlarken, yönetim mali tablolardaki gerçekleşen rakamlar ile yıllık iş planının bir parçasını oluşturan mali tablolardaki planlanan/ bütçelendirilmiş rakamların kıyaslamasını sunar. Zaman içindeki oranların izlenmesine yönelik mali ölçüm tekniklerinin kullanılması trendlerin analiz edilmesi için veri sağlar. C.5. Bir Döner Sermayenin Kurulması Kuruluşların mal ve hizmetlerinden ücret almak için onaya ihtiyacı vardır. Kuruluşun döner sermaye birimini kurmadan önce bir maliyetlendirme sistemini tamamlamış olması gerekir. İkinci adım, bir döner sermaye birimini başlatmadan önce yeterince zaman bırakılmasıdır. Daha sonra Hazine Kurulu Sekretaryası ile gerekli görüşmeler yapılır. Hazine Kurulu Sekretaryasındaki yönetim ve program analisti döner sermaye biriminin başvuru yapan kuruluş tarafından tanımlanan işletme hattı için en uygun finansman sağlama mekanizması olduğuna karar verir vermez, ilgili belgeler kuruluş tarafından hazırlanır. Başvuruda bulunan kuruluştan sorumlu Bakan ve başkan yardımcısı döner sermayenin Hazine Kurulu tarafından onaylanmış yetkilere, şartlara ve esaslara karşı yönetilmesinden sorumludur. C.6. Kuruluş kriterleri Kriter Döner sermayenin amacı Göz önünde bulundurulacak hususlar Çoklu işletme faaliyet çizgisinin tanımı Masraflarının tamamını mı yoksa neredeyse tamamını mı karşılayacağı Tam mali açıklama Ekstra esneklik (örneğin sermaye varlıklarının satın alımı) İşletmede artan verimlilik Hizmet özerkliği (seçmeli mi zorunlu mu) Ticarileşmeye geçiş Kamu çıkarına ve kamu görevi 6

7 Yetki Müşteriler Finansman kaynakları İş koluna göre gelir ve harcamalar Maliyet etkinliği ve optimal kaynak kullanımı Başarılı İşletme uygulamalarının optimize edilmesi Büyüklük Durağan yetki mi yoksa sürekli operasyon(işletme) mi Programın amaçlarına destek Tanımlanabilir müşteriler ve faaliyetler (yönetim içi ve yönetim dışı) Kuruluşun ücret istemek için yasal yetkisi var İşletme faaliyeti ödeneklerle finanse edilebilecek bir kamu hizmeti yetkisiyle ilgilidir Sübvansiyonları (her birinin çeşidi ve gerekçesi) Doğrudan harcamalarla ilgili olmayan gelirler (örneğin telif ücretleri genellik finansman kaynağı olmak için uygun değildir Bir varlığın elde çıkartılmasından doğan hasılat İş kolları arasında çapraz yardım İstikrarlı ücretleri sağlamak için iyi oluşturulmuş maliyet ve fiyatlandırma yapıları Tam maliyet veya sermayeleştirme Devlet ve kullanıcılar için en uygun fiyat Zorunlu hizmetler veya tekel durumları içindeki maliyet kontrol mekanizmaları (örneğin performans göstergeleri, fiyat ve hâkim varyans analizi) Mevcut ve gelecekteki taleplerin karşılanması için müşteriodaklı ortam Gelirin daha iyi yönetimi İşletme planında belirtilen nakit gereksinimlerinin giderilmesi kapasitesi Maliyetlerin tam açıklaması Yönetimin açık hesap verebilirliği İyileştirilmiş nakit yönetimi Kaynak gereksinimleri bu tür bir operasyonun idari ve muhasebe masraflarını karşılayabilecek kadar geniş C.7. Gereken Yetkiler Döner sermayenin kurulması tahsis edilen gelirlerin harcanması ve belirli bir miktara kadar Konsolide Gelir Fonundan para çekme yetkisi gerektirir. Tesis veya hizmetleri kullanan kullanıcılara ücret kesilmesi de döner sermaye kurma yetkisinden ayrı olarak onaylanır. Ücret kesme yetkisi döner sermaye kurma yetkisinden önce onaylanır. Kuruluş dokümanlarının ve işletme planlarının bir parçası olarak, kuruluşlar döner sermaye işletme yetkisi için Hazine Kuruluna başvurur. Parlamento tarafından verilen yetkiler tadil edilene kadar yıldan yıla devam eder. C.8. Gelir Harcama yetkisi Kuruluş yasal çekme limiti ile döner sermaye kurma yetkisini bir Ödenek Yasası, Döner Sermayeler Yasası veya bir program mevzuatı ile elde eder. Bu durumlarda, 7

8 Bir Bakanın yetkilerini, görevlerini veya işlevlerini genişleten veya döner sermayenin gelirinin anlamını değiştirebilecek bir döner sermaye kurma teklifi ayrı bir mevzuat olarak veya bir kuruluşun veya programın mevzuata tadilat olarak Parlamentoya gönderilmelidir. C.9. Çekme yetkisi Çekme yetkisi kredi limitiyle kıyaslanabilir niteliktedir. Bu miktar Ödenek Anlaşmasında veya döner sermayeyi kuran ayrı bir mevzuat içinde onaylanır. Toplam çekme yetkisi Meclis tarafından onaylanan harcama yetkisi ile sınırlıdır. Çekme yetkisi döner sermayenin gelecekteki mali tablolarında belirtilecek olan net nakit ihtiyaçlarını tamamen karşılayan bir düzeyde oluşturulmalıdır. Döner sermaye yönetimi, önerilen nakit ihtiyaçlarının yetersiz kalma ihtimali hakkında, sürecin başında Hazine Kurulu Sekretaryasını bilgilendirecektir. Hazine Kurulu ise gerçekleşen sonuçları gözden geçirecek ve alternatif finansman kaynakları araştıracaktır. Örneğin Hazine Kurulu ilgili döner sermayeyi bünyesinde bulunduran kuruluştan döner sermayenin işletme eksiğinin hepsini veya bir kısmını karşılamasını isteyebilir. C.10. Ücretlendirme Yetkisi Kullanıcı ücretleri Kanada vatandaşlarının vergi yükünün hafifletilmesine katkıda bulunur. Çünkü belirli bir hizmetten yararlanan kullanıcılar bu kullanım için oransal bir miktar öder. Bunun karşılığında, talebe dayalı kaynak tahsisinin verimliliği artırılır. Ücretlendirme yetkisi departman mevzuatı, program mevzuatı, Mali İdare Yasasının 19. Bölümü veya bakanlığın sözleşme yapma yetkisi vasıtasıyla elde edilir. Kullanıcı ücretlerinin çoğu yasama yoluyla müzakere edilen yönetmeliklerle oluşturulur. Bu süreç müşterilere danışılmasını ve sorumlu Bakan, Adalet Bakanı, Hazine Kurulu ve özel bir Kabine komitesinden onay alınmasını gerektirir. Döner sermayelerin işletme planı kullanıcı ücreti belirleme ve değiştirme yetkisini belirtmelidir. C.11. Mal ve hizmetler için maliyet istirdadı (Maliyetin Hâsılatla Kurtarılması) Maliyet İstirdadı ve Ücretlendirme Politikası mal ve hizmetlerin maliyetlerinin tamamının istirdadına dayanır. Öncelikle, daha geniş kamu yardımlarına bakılmaksızın, tanımlama gerektirir. İkincisi, maliyetlerin kaç tanesinin kullanıcılardan çıkartılabileceğinin belirlenmesi için, yönetim özel fayda sahibi grupları ve bireyleri (kullanıcılar) ve genel halk (kamu amacı) arasında maliyetleri tahsis edecektir. Maliyet istirdadı tüm Kanadalıların yararına olan veya sadece yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeye yönelik olan programlar için uygun değildir. Hem kamu yararına hizmet eden, hem de özel faydalar sunan programlarda, ücretler toplam maliyetten daha düşük olmalıdır. Her yıl, işkoluna göre çeşitli hizmetler için bir ücret tarifesi ve gelir ücreti planı hazırlanmalıdır. C.12. Döner sermayenin faaliyet ortamı Döner sermaye işletme birimi bir departmanın faaliyet birimi içinde yönetilir ve ilgili departmanın yasal çerçevesine ve Hazine Kurulunun politikaların tabidir. Departman başkan yardımcısı ve döner sermaye yöneticisi döner sermayenin yönetiminde müşterek olarak sorumludur. 8

9 Döner sermaye yönetimi Hazine Kurulu Sekretaryası tarafından yıllık yayınlanan talimatlara uyacaktır ve bünyesinde kurulduğu devlet kuruluşunun (departmanın) genel tahminlerinin bir parçası olarak ayrı tablolar hazırlayacaktır. Bir döner sermaye kurulduktan sonra, birim yönetimi ve Hazine Kurulundaki program analisti döner sermayenin mali ve operasyonel performansını takip edecektir. En az yılda bir kez, program analisti döner sermayenin işletme planına ne ölçüde uygun davrandığına ilişkin olarak performans ölçüm raporu hazırlayacaktır. Program analisti döner sermayenin uygun/uygulanabilir olup olmadığını, faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediğini ve aldığı veya alacağı gelirlerle yükümlülüklerini karşılayıp karşılayamayacağını belirler. Bir döner sermayenin sürdürülmesi, artırılması, azaltılması veya kapatılması kararı aşağıdaki etmenler ile desteklenir: Döner sermaye biriminin tarihçesi, Sübvansiyon ihtiyacı, Birimin hedeflerini karşılama kapasitesi, Mevcut ve gelecekteki faaliyet ortamı ve Faaliyetlerin gelecekte nasıl sürdürüleceğine ve yükümlülüklerin nasıl karşılanacağına dair gerçekçi ve belirgin planlar. C.13. Mali Tabloları: Döner sermayelerin mali tabloları bilanço, faaliyet tablosu, birikmiş fazla/açık tablosu, mali durumdaki değişiklikler tablosunu içerir. Mali tabloların notları birbirine çapraz atıfta bulunmalıdır ve bu tür tabloların bir iç parçasını oluşturmalıdır. Buna ek olarak, döner sermayelere ek beyannameler arasında kullanılan/sağlanan yetki beyannamesi/tablosu ve kullanılmamış yetkinin uzlaştırılmasına ilişkin bir beyanname bulunmaktadır. Mali tabloların içeriği genelde mali işlem veya olayların sonuçlarını temsil eden mali bilgiler ile sınırlıdır. Mali tablolar bu biçimde sunulmalı ve bu terminoloji kullanılmalıdır ve bilginin okuyucu açısından kolayca anlaşılmasını sağlamak için tablo kalemlerinin sınıflandırması verilmelidir. Mali tablolar mevcut dönem miktarlarını bir önceki dönem ile her zaman kıyaslamalıdır. D. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: Amerika Birleşik Devletleri nde, aşağıda sayılan kuruluş ve bakanlıklarda kurulan Döner Sermaye Fonlarına (working capital fund) ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. D.1. Dışişleri Bakanlığı: Ticari nitelikli operasyonlarının kesintisiz döngüsünü finanse etmek amacıyla kurulmuştur. D.2.Enerji Bakanlığı: Mali yönetim sistemi içinde bir ödenek hesabıdır ve genel Federal kanunlar ve ödenekli fonları yöneten yönetmelikler, Bakanlığın muhasebe ve bütçeleme politikaları ve prosedürlerine tabidir. D.3. Savunma Bakanlığı (Deniz ve Hava Kuvvetleri):Bu fonun hesabı doğrudan devlet ödeneklerine değil, satış gelirlerine dayanır. Operasyonların tüm maliyetini 9

10 karşılamayı ve mali yıl sınırlaması olmaksızın fonun devam eden operasyonlarını finanse etmek için kullanılır. Fon kar veya zarar etmez. D.4. Ulaştırma Bakanlığı: Sermaye Fonu Merkezindeki miktarlar araştırma, geliştirme, test, değerlendirme, analiz ve Ulaştırma Bakanlığının onayladığı diğer faaliyetler dahil olmak üzere, Merkezin faaliyetlerinin finansmanı için kullanılır. D.5. Hazine Bakanlığı: Hazine nin genel idari hizmetlerini yürütülmesine ve sürdürülmesine yönelik harcamaları için kullanılır. Fondaki tutarlar tükeninceye kadar tahsis edilebilir, fona tahsisat yapılabilir, fonun ihtiyacını aştığına karar verilen kısmı her mali yılsonunda Hazineye bırakılabilir. D.6. Ticaret Bakanlığı: 5 USC 607 (15 USC 1521) uyarınca 1944 te kurulan fona Kongreden yıllık ödenek verilmez, mali yıl sınırlamasına tabi değildir. İş üretimi, ekonomik büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve tüm Amerikalıların yaşam standardını yükseltme genel misyonunu gerçekleştirmeye yönelik olarak; merkezi fotokopi çoğaltma, taslak alma ve fotostat hizmetleri ile belirlenecek diğer hizmetlerin yürütülmesi ve sürdürülmesi için gerekli maaş ödemeleri ve diğer harcamalar için oluşturulmuştur.) D.7. Adalet Bakanlığı ( Kamu Kanunu ile 1975 te kuruldu. Kuruluş sermayesi üzerine doğrudan ödenek tahsis edilmedi, harcamalarını ön onay ücreti yapıları yoluyla hizmetlerden faydalananlardan karşılamaktadır Kamu Kanunu yıllık toplam gelirinin % 4 ünü kendinde bırakmasına izin vermektedir. Üç çeşit hesap tipi vardır: faaliyet hesapları, geçici ve aracı hesaplar ile genel gider hesapları. ) D.8. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı: Bağımsız ancak devlet dış çıkarını gözeten bir federal hükümet kuruluşu olan Ajansa ait döner sermaye yıllık olmayan bir fondur. Tükeninceye kadar kullanılabilir. Ancak, tahsisat bakiyeleri İdari ve Bütçe Ofisi tarafından bir sonraki mali yıla aktarılmak üzere yeniden tahsis edilmelidir. II. OECD VE AB MÜKTESEBATI KAPSAMINDA YAPILAN ARAŞTIRMA SONUCU ELDE EDİLEN BİLGİLER: A. OECD: OECD - OLIS sisteminde yapılan araştırma sonucu çok sayıda belgeye ulaşılmış, ancak yapılan ayrıntılı tarama sonucunda döner sermaye sisteminden bahseden oldukça az sayıda belge olduğu görülmüştür. Söz konusu belgelerin döner sermaye ile ilgili kısımları özetle aşağıda yer almaktadır. A.1. OECD Ekonomi Bölümünün Endonezya da Altyapıya İlişkin Olarak Karşılaşılan Zorlukların Üstesinden Gelinmesi konusunu ele alan 26 Ekim 2010 tarihli çalışma raporunda; Su ve sıhhi tesisat sektöründe, uzun vadeli finansman amaçlarını yerine getirmek için iller tarafından yönetilen döner sermayeler kurulması düşünüldüğü ve bu fonların illerdeki birleştirme proje riskleri ve merkezi yönetimden kredi artışının sağlanması yoluyla su ve sıhhi tesisat projelerinin finansmanına yardımcı olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca il yönetimine bu tür fonların yönetilmesi sorumluluğunun verilmesi onların su ve sıhhi tesisat projelerinin koordinasyonuna ilişkin olarak ilçelere daha büyük yetkiler vermelerinin önünü açacaktır 10

11 Ayrıca arazi edinme sorunlarının üstesinden gelmek için, hükümet Endonezya Ücretli Yol İdaresi (BPJT) tarafından yönetilen ücretli yollar arazi edinimi için köprü finansman sağlamak amacıyla arazi döner sermayesini kurmuştur. Raporda ayrıca ABD deki Eyalet döner sermayeleri uygulamasından da bahsedilmektedir. Buna göre, ABD federal hükümetinin 1980 lerin ortalarında kurduğu temiz su ve içme suyu eyalet döner sermayeleri su arıtma ve içme suyu projeleri için piyasanın altında oranlarda kredi sağlayarak atık su ve içme suyu tedarik projelerinin maliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır. Bugün eyalet döner sermayeleri(eds) belediyelerin altyapılarını yenilemeleri için topluluklara fon sağlamada önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. EDS de kullanılan varlıklar topluluklara elverişli oranlarda borç verilmekte ve sonunda faiz ve anaparanın geri ödenmesi yoluyla fona geri dönmektedir. Eyaletler tahvil ihracı veya banka kredileri yoluyla da programları için ek fon sağlayabilir. Bazı eyaletler EDS yoluyla aldıkları fonları, kredi pazarlarına ulaşmak için kredi itibarı ve uzmanlığı bulunmayan yerel yönetimlerin mali ihtiyaçlarını karşılamak için birleştirilmiş projelerde kullanırlar. Genel olarak, EDS devlet tahvili yerel yönetimlerin elde edeceğinden çok daha fazla kredi notuna sahip olacaktır. A.2. OECD Çevre Müdürlüğü, Çevre Politikası Komisyonu, Biyoçeşitliliğin Ekonomik Yönü Çalışma Grubunun hazırladığı 10 Mart 2010 tarihli Ekosistem hizmetleri için maliyet etkili ödemelerin arttırılması taslak belgesi nde; Tazmanya daki özel arazi üzerinde bulunan değerli ormanların korunması ve yönetimi için oluşturulan Orman Koruma Fonu kapsamında; satın alma, koruma ve mevcut emlak piyasasındaki yüksek korumalı mülklerin yeniden satışı için bir döner sermaye kurulması gerektiği belirtilmektedir. A.3. OECD nin 20 Ekim 2009 tarihli Kobiler, Girişimci Kobiler, Girişimcilik ve Yenilik Alanında Faaliyet Gösteren Girişimcilik, Kobi ve Yerel Kalkınma Merkezinin Taslak Raporu nda Endonezya daki Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin girişimcilerinin karşılaştığı sorunlara yönelen ulusal politikanın girişimcilere doğrudan mali destek sağladığı ve KOBİ leri kurduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda iki program dikkat çekmektedir: KOBİ leri desteklemekle yükümlü kamu teşebbüsleri ve yeni girişimcileri güçlendirmek ve KOBİ leri çalıştırmak için bir döner sermaye programı(iptekda) kurmak. Iptekda programı 1998 de para krizinin etkilerini hafifletmek amacıyla başlatılmış, KOBİ lere mali yardım(döner sermaye), teknoloji ve danışmanlık sağlamaktadır. A.4. OECD Çevre Müdürlüğü, Çevre Politikası Komisyonu, Küresel ve Yapısal Politikalar Çalışma Grubunun 5 Mayıs 2008 tarihli OECD Altyapı Projelerine İlişkin Sentez Raporu: Su Temini ve Sıhhi Tesisat başlıklı raporunda ABD nin Güvenli İçme Suyu kapsamında, eyaletlerin federal gereksinimlerini karşılamak amacıyla bir mekanizma oluşturulduğu ve altyapı iyileştirmelerini finanse etmek için hibe olarak fon sağlamak amaçlı İçme Suyu Döner Sermayesinin kurulduğundan bahsedilmektedir. Program aynı zamanda küçük ve dezavantajlı topluluklara ve güvenli içme suyu sağlama aracı olarak kirliliği önlemeyi teşvik eden programlara fon sağlamaktadır. 11

12 Döner sermaye programı, altyapı projelerinin maliyetlerini finanse etmek için kamu su sistemlerine düşük maliyetli krediler ve diğer şekillerde yardım sağlamakla yetkili olan eyaletlere hibe vermektedir. Eyaletler aynı zamanda hibelerinin bir kısmını kaynak su koruma, kapasite geliştirme, operatör sertifikası gibi bir dizi faaliyete ayırabilirler. A.5. OECD Mali ve Kurumsal İlişkiler Müdürlüğü, Yatırım Komisyonunun 5 Mart 2009 tarihli Hindistan da Yatırım Politikasının Gözden Geçirilmesi başlıklı raporunda; hem devlet hem de merkezi düzeyde kaliteli proje geliştirme faaliyetlerinin finansmanı amacıyla oluşturulan Hindistan Altyapı Proje Geliştirme Fonunun, sonraki yıllarda devlet bütçesinden katkı alabilmekle birlikte, başarılı projelerden elde edilen kazançlar yoluyla desteklenen bir döner sermaye olacağı belirtilmektedir. Fon faizsiz kredi şeklinde proje geliştirme giderlerinin %75 ine yardımcı olacaktır. A.6. OECD Çevre Müdürlüğü, Çevre Politikası Komisyonu, Biyoçeşitliliğin Ekonomik Yönü Çalışma Grubunun hazırladığı 2002 yılına ait Avustralya da biyoçeşitliliğin korunması için bir döner sermaye başlıklı raporda; Döner sermaye uygulamasının birincil amacının özel araziler içinde yer alan ve yüksek koruma gerektiren alanları ve biyoçeşitlilik değerlerini onlara zarar verebilecek arazi yöneticilerden alıp bu tür değerleri koruyan mal sahiplerine vermek olduğu belirtilmektedir. Bir doğa rezervinin hemen alınması gerektiğinde kamu fonlarının eksikliği sorun olabilmektedir. Bu soruna esnek bir şekilde yönelmek ve hükümetten bağımsız hareket etmek için döner sermaye kurulmuştur. Döner sermaye, korunması gereken arazileri satın almakta, bunların üzerinde izin verilen ve yasaklanan faaliyetleri belirtmek ve tanımlanan koruma değerlerinin gelecekte sürdürülmesi suretiyle, bunlarla ilgili taahhütlerde bulunmakta, ve araziyi kullanımları anlaşma ile sınırlanacak olan potansiyel özel mal sahiplerine yeniden satmaktadır. Kazanılan sermaye sonraki arazileri satın alma finansmanı için kullanılmaktadır. Döner sermaye Doğa Vakfının devlet mevzuatı uyarınca kurulmuş olması ve kamu finansmanı sağlamakla birlikte hükümet-dışı kaynaklardan da fon elde etmesi nedeniyle benzersizdir Döner sermayenin etkinliği, döner sermayenin sermaye alım maliyetinin tamamının veya çoğunun yeniden kazanılmasını sağlamasına ve arazi yönetimi sorumluluğunu koruma etiğine bağlı olan mal sahiplerine devretmesine bağlıdır. B. AVRUPA BİRLİĞİ: AB Müktesebatı içinde yapılan araştırma sonucu çok kısıtlı ve yetersiz bilgiye ulaşılmıştır. Farklı niteliklerde ve farklı işlevlere sahip döner sermayeler aşağıda belirtilmiştir: ACP (Afrika, Karayipler, Pasifik) ülkelerindeki özel sektör yatırımlarını teşvik için ayrılan risk üstlenme döner sermayesi öngörülmüştür DC0086 celex nolu faiz oranı sübvansiyonları ile ilgili Konsey ve Parlamentoya sunulan Komisyon Raporunda Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından yönetilen Kolaylığın (eskiden yürütüldüğü gibi) risk sermayesi fonu yerine döner sermaye olarak yürütülmesinin, özel sektörün kısa, orta ve uzun vadede kalkınması için müsait finansman olarak ACP ülkelerine bir derece teminat sunduğu belirtilmiştir. 2200/96 numaralı Tüzüğün 55. maddesi uyarınca fındık üreticilerine ve bir döner sermaye kuran üretici organizasyonlarına yönelik belirli yardım öngörülmüştür. 12

13 Moldova Cumhuriyeti 2009 yılı İlerleme Raporuna dair Komisyon raporunda Moldova nın yenilenebilir enerji verimliliği döner sermayesi kurmak zorunda olduğu belirtilmiştir. Ermenistan 2007 yılı İlerleme Raporuna dair Komisyon raporunda Ermenistan ın yenilenebilir enerji kaynakları ile küçük hidroelektrik tesislerinin desteklenmesi için bir döner sermaye kurduğu belirtilmiştir de yapılan Avrupa-Akdeniz Ticaret ve İşbirliği hakkında Geçici Birlik Anlaşması nda Filistin Kalkınma Fonu tarafından yönetilen bir döner sermaye aracılığıyla özellikle KOBİ lere istikraz fonlaması yapıldığı belirtilmiştir de Komisyon un Enerjinin nihai kullanım etkinliği ve enerji hizmetleri- enerji etkinliğini birlikte ileriye götürme hakkındaki raporunda; Birleşik Krallığın, Karbon Vakfı yoluyla bir dizi finansal mekanizma veya döner sermaye kurduğu, Vakfın uygun fonlama sağlayan ve enerji etkinlik koruma fonu kuran organizasyonlara borç verdiği, geri dönüşümlü enerji tasarruflarının döner sermaye ve ön büro hizmetleri arasında bölüştürüldüğü, KOBİ ler ve sanayinin bu fonları hedeflediği belirtilmiştir. Kamu sektörü için de bir Kredi Döner Sermayesi (Revolving Loan Fund) (Salix) vardır. Kredi Döner Sermayesi (Revolving Loan Fund (RLF) küçük işletmeleri geliştirme projeleri için borç vermek üzere oluşturulan nakit kaynağıdırlar te tehlikeli atıkların ve bunların imhasının sınır ötesi hareketlerinin kontrolü hakkında Basel Konvansiyonu nda; tarafların tehlikeli atıkların ve diğer atıkların sınır ötesi hareketlerinden veya bunların imhasından kaynaklanan kazalar nedeniyle oluşacak zararı en aza indirmek için acil hallerde bir başlangıç temeli oluşturmak için bir döner sermaye kurulmasına karar vermesi gerektiği belirtilmelidir. Uyumlaştırma Fonu 2004 yılı Yıllık Komisyon Raporunda üç ülkede (İspanya, Portekiz ve İrlanda) ön fonlama sistemlerinin olduğu, AB fonlarının yetmediği projelerin hızlandırılması için sonuca götüren bir etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Fondaki avans ödemelerinin yarısının aktarılması yoluyla beslenen Portekiz döner sermaye örneğinin özellikle ilginç olduğu ve kolayca yeni üye ülkelere aktarılabileceği belirtilmektedir. 13

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR Arif KÜNAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE FIRSATLAR Enerji ithalatına ödenen paranın % 10 u ile ( yaklaşık 5 Milyar $) sanayide ve binalarda yapılacak iyileştirmeler ile birkaç yıl içinde; Her yıl en az 10-15 milyar

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI

KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI PROJE FİNANSMAN SİSTEMİNE FİNANS SEKTÖRÜNÜN BAKIŞI Proje Finansmanı Ekonomik amacı bir varlığın elde edilmesi ya da finansmanı ve tek geri ödeme kaynağı projenin/işin yarattığı nakit

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması

Detaylı

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Muhasebe, Bilançolar ve Finansal Raporlama Mahalli İdarelerin Mali Yönetim Forumu Ankara, Türkiye 23 Mayıs 2008 Michael G. Schaeffer 5/28/2008 1 İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Performans izlemesi

Detaylı

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008

MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELER FİNANSMANI MAYIS 2008 MAHALLİ İDARELERİN FİNANSMANI İÇERİK 1. BORÇLANMA NEDENİ 2. BORÇLANMA ÇEŞİTLERİ VE KAYNAKLARI 3. KREDİ HACMİ VE VAKIFBANK UYGULAMASI 4. YURT DIŞI FARKLI UYGULAMALAR

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler

1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 1.2.7 Kurum ve Süreç Performans Yönetimi 11. 15. Günler 14.2.-18.2.2011 Süreç Performans Yönetimi 12. Gün Süreç Geliştirme Süreç Geliştirme Görev ve faaliyetleri bir bütün olarak geliştirebilen, ürün ve

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DÜNYA BANKASI GRUBU İLE İLİŞKİLER Dünya Bankası Grubu Hakkında Genel Bilgi Dünya Bankası 1944 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Toplantısı 14.03.2017 Dünya da ve Türkiye de KOBİ ler KOBİ ler OECD ülkelerindeki KOBİ ler işletmelerin % 85 lik kısmını, istihdamın ise %70 ini oluşturmaktadır. Güçlü ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Dönen varlıklar

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.015.323 1.299.403 Dönem Karı (Zararı) 1.354.013 1.896.001 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) Durdurulan Faaliyetlerden

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu: T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Toplantının Konusu: 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanmakta

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi,

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İklim Değişikliği Finansmanının Arttırılması Engeller, Seçenekler ve Özel Sektör

İklim Değişikliği Finansmanının Arttırılması Engeller, Seçenekler ve Özel Sektör İklim Değişikliği Finansmanının Arttırılması Engeller, Seçenekler ve Özel Sektör Temiz Enerjinin Finansmanı Çalıştayı, 28 Haziran, Ankara, Türkiye Martin Dasek Sürdürülebilirlik ve İklim İşi, EMENA Koordinatörü

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

7. Gün: Performans Anlaşmaları

7. Gün: Performans Anlaşmaları 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 7. Gün: Performans Anlaşmaları 8 Şubat 2011 Tapio Laamanen 1 Performans Prizması Performans Anlaşmalarının Temel Yapısı Toplumsal anlamda etkinlik için

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler

BİLGİ BİRİKİMİ ALANLARI İşi yapmak için bilinmesi gereken bilgiler MALİ MUHASEBE VE FİNANS Çeşitli mali tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu, vb.) yapısı, terminoloji ve ilişkiler Tipik işlevleri, yaygın kullanılan muhasebe kayıtları, mali tablolarla ilişkileri ve kritik

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KOBİ LERE VE GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN DESTEK VE KREDİLER BANKAMIZ HAKKINDA Türkiye Kalkınma Bankası, 1975 yılında DESİYAB (Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş. ) adı altında

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

Aile Ofisi Hizmetleri

Aile Ofisi Hizmetleri http://www.switzerland-family-office.com/tr/aile-ofisi-hizmetleri/ Aile Ofisi Hizmetleri Profesyonel bir aile ofisi müşterilerine geniş çaplı ve farklı hizmetler sunabilir. Bu sayfada (İsviçre'deki) bir

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı