Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri"

Transkript

1 Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri

2

3 Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ BİLİŞİM SUÇLARI ve SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA EVRELERİ Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı Ankara, 2011

4 Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri Ali KARAGÜLMEZ Hukuk Kitapları Dizisi: 622 ISBN Üçüncü Baskı: Ocak Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam 526 Sayfa, 16x23,5 cm. 1. Bilgisayar 2. Bilişim Sistemi 3. İnternet 4. Bilişim Suçu 5. Soruşturma 6. Elektronik Delil 7. Adlî Bilişim 8. Kovuşturma 9. İhtisas Mahkemesi 10. Bilişimden Yararlanma Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Senin için

6

7 Üçüncü Baskının Önsözü Bilişim ve internetin sağladığı imkânların yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan katlanarak devam eden gelişmelerle, bir taraftan bilişimin kullanıldığı alanlar hızla genişlerken, diğer taraftan da bilişim sistemlerine yönelik hukukî ihlâllerde ve suçlarda ciddi artışlar görülmektedir. Bilişim sistemlerine karşı ya da bu sistemlerden yararlanılarak yapılan hukuka aykırı davranışların etkilediği hedef kitlenin klasik suçlarla mukayese edilemeyecek bir genişlik göstermesi ise son zamanlarda yaşanan örneklerle konuya gösterilmesi gereken farkındalığı dramatik bir şekilde vurgulamaktadır. Ülkemizde 2010 yılında ortaya çıkan ulusal bir sınav merkezinin yaptığı çeşitli sınavlarda, soru ve cevapların bilişim sistemleri vasıtasıya elde edilmesi ve kazanç karşılığı dağıtılması iddiaları ve sonrasında yaşananlar, bunun önemli bir örneğini teşkil etmektedir. Dünyada 2010 yılında yaygın kullanımıyla wikileaks şeklinde dillendirilen olay ise bilişim sistemlerinin ve internetin etkilerinin en son örneğini ortaya koymuştur. Ülkemizde ve dünyada bilişim veya internet eksenli bu örneklerin, henüz tümüyle yaşanıp bittiğini söylemek de olanaklı değildir. Üstelik bilişim alanında ve bilişimin imkânlarıyla bu ve buna benzer olayların tekrarlanmayacağının da bir garantisi yoktur. Bilişim suçlarıyla mücadelede, klasik suçlara ilişkin yaklaşımlar yetersizdir ve başarısız olma riskini taşımaktadır. Bilişim suçlarıyla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla hareket edilmelidir. Bu kapsamda; güncel ve yeterli bir mevzuatın olması, teknik, eğitimli ve donanımlı adli bilişim personeli ile uzman savcılık ve ihtisas mahkemelerinin bulunması, güvenli yazılım ve diğer gereklerin birlikte sağlanması şarttır. Bütün bunların başında ise en başta kanunkoyucudan başlamak üzere önce kamuda ve sonra da özel kesimde bilişim suçları konusunda farkındalık olmalı ve bu farkındalık, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak güncellenmeli; yani artırılmalıdır. Farkındalığın sağlanması ve artırılmasının birinci yolu, bilişim konusunda bilindiği sanılanlardan başlanılarak, bilinmeyenlerle birlikte gerekli eğitimlerin sürekli ve güncel olarak verilmesidir. Bilişim konusundaki bilindiği sanılan kimi konular, ya yanlış bilinmekte ya da güncelliğini yitirmiş olmaktadır. Bilişim alanında ihtiyaç duyulan farkındalığın sağlanması ve artırılmasında, bu alanda öne çıkan yabancı ülke uygulamalarına, bunların mevzuat hükümlerine, yeni yaklaşımlara, işlenen bilişim alanındaki yeni suç türlerine vb. konulara önem verilmelidir. Bilişim suçları, doğrudan bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili olduğu için, yabancı ülke uygulamaları göz ardı edilerek sadece ülke içeri-

8 8 Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri sindeki bilgi ve olgularla yapılacak yeni çalışmalar yeterli olmaktan uzak kalacaktır. Diğer yandan Ülkemizde başta televizyon yayınları olmak üzere, kitle iletişim araçlarıyla, toplumun bu konudaki farkındalığının artırılması için yapılabilecek pek çok şey bulunmaktadır. En azından televizyonlara bu yönde belirli sürelerle yayın yapma zorunluluğu getirilebilir. Bilişim ve internet, başta bilişimle ilgili olmak üzere suç olgusu ve bunun soruşturma ve kovuşturma evrelerinin gerçekleştirilmesi bakımından ceza ve ceza muhakemesi hukukunun en sorunlu ve tartışmalı alanlarını oluşturmaktadır. Konunun; teknik, karmaşık, çok kapsamlı oluşu ve ülkelerüstü bir nitelik taşıdığı da gözetildiğinde, geçici ve sınırlı yaklaşım veya çözümlerin yeterli olmayacağı açıktır. Çalışmamızda ceza ve ceza muhakemesi hukukunun en sorunlu ve tartışmalı alanları ele alınırken, olabildiğince bütüncül bir yaklaşım tercih edilmiştir. Geniş ve çok yönlü konuların her bölümde ana noktaları üzerinde öncelikle durulmuştur. Kitabımızın üçüncü baskısında, öncelikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ndaki konuyla ilgili uygulamalar geniş şekilde ele alınmıştır. Bu bağlamda farklı konulardaki Yargıtay kararlarına ve Yargıtay ın bu alandaki bazı içtihat değişikliklerine yer verilmiştir. Olması gereken hukuk açısından 5237 sayılı TCK daki Bilişim Alanında Suçlar bölümüyle ilgili incelemeler genişletilerek, TCK da yapılması lazım olan değişikliklerle ilgili yeni görüş ve önerilerimiz belirtilmiştir. Üçüncü baskının hazırlanmasında, desteklerini hep yanımda bulduğum sevgili eşime ve kızlarıma içten şükranlarımı sunarım. Kitabımıza bir şekilde katkısı olanlara ve Seçkin Yayıncılık A.Ş. sahipleri ile yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim. Kitabımızın güncelleştirilmiş ve gözden geçirilmiş üçüncü baskının ilgi duyanlara, faydalı olması dileğiyle... Doç. Dr. Ali Karagülmez Ankara, Ocak 2011

9 İkinci Baskının Önsözü Bilişim alanında yaşanan gelişmeler, 20. yüzyılın son zamanlarında ve özellikle 21. yüzyıldan itibaren akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. Önceleri bilgisayar teknolojisi yalnızca bir araç olarak görülmekte ve sınırlı alanlarda belirli amaçlar için kullanılmaktaydı. Günümüzde özel ve kamuda bilgisayarın ve bilişim teknolojisine bağımlılığın olmadığı bir yer kalmamış gibidir. Hizmet birimleri, finans ağları, iletişim sistemleri, güç istasyonları, ulaşım, tıbbî araçlar, modern otomobiller, akıllı evler ve pek çok sahadaki cihazlar bilgisayara bağımlı hâle gelmiştir. Bilgisayarlar, para çekme ve yatırma, satın alma, telefon konuşmaları, elektrik kullanımı, taşımacılık ve pek çok alanda, akıl almaz işlerde kullanılmaktadırlar. Bundan başka bilgisayarlar, kişisel alanda; eğitim, eğlence, çeşitli yazışmalar, kişisel hesapların yönlendirilmesi gibi dar alanda kullanılabildiği gibi, internet ortamında elektronik ticaret, elektronik posta ile iletişim, internette dolaşma, bilgi kaynaklarına ulaşma ve sayılamayacak kadar geniş olanaklar sağlamaktadırlar. Bilgisayar ağları, kullanıcılara çok geniş olanaklar verirken, suç işleme konusunda da çok büyük bir kaynak niteliğindedir. İnternet ortamında suç işleyen kişiler, bilişimin verdiği suç işleme olanaklarının sınırsızlığı karşısında, kendileri de şaşkına dönebilmektedirler. Bilgisayar teknolojisinin özellikle internetin dünyada bir anda yaygınlaşması karşısında, bilişim suçlarındaki patlama şaşırtıcı görülmemelidir. Bilgisayarlar ve bilişim sistemleri suç işlenmesinde araç olarak kullanılmasının yanında, örneğin yetkisiz erişim, hissettirmeden takip etme, çeşitli saldırı ve tacizler, dolandırıcılık, değişik türdeki hırsızlık ve pek çok hukuka aykırı fiillerle de doğrudan suçun hedefi durumuna gelmişlerdir. Üstelik bilgisayarların, neredeyse katkı sağlayamayacağı suç kalmamış gibidir. Bütün bu çarpıcı gelişmeler yaşanırken, bilgisayarların fonksiyonları, bilişim alanının riskleri ve saldırıya açık özellikleri hakkında özelde ve kamuda yeterli bir farkındalığın olduğundan söz etmek oldukça güçtür. Diğer yandan, bilgisayarlar, yerinde, bilinçli ve planlı bir şekilde kullanılabilirse, suçla mücadelede inanılmaz katkı ve kolaylıklar sağlamaktadırlar. Klasik suçlarda bilgisayar ve bilişim sistemlerinin yardımıyla, alan taraması, pek çok konuda karşılaştırma yapılması, parmak izi kontrolü, eşkal programları, coğrafi bilgi sistemleri, veri bankası oluşturulması ve kullanılması gibi çok farklı alanda çok kısa sürelerde delil elde edilebilir. Hemen her suçla bağlantısı artan bilgisayarlar, aynı şekilde pek çok suçun soruşturma ve kovuşturma evresinde de kullanılabilmektedirler. Bu amaçla kurulan bilişim ağlarıyla adalet hizmetlerinde bilişimin sağladığı kolaylıklardan

10 10 Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri yararlanılmaktadır. Hatta soruşturma ve kovuşturmadaki taraflar da, iddia ve savunmalarının hazırlanmasında, tezlerinin dayanağını oluşturan delillerin elde edilmesinde bilişimi kullanabilirler. Bilgisayarların, suç işlenmesi ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde kullanımı ceza ve ceza muhakemesi hukukunun en sorunlu ve en tartışmalı alanlarından birisini oluşturmaktadır. Üstelik bu sorunlu ve tartışmalı alan, klasik yaklaşımlarla çözüme kavuşturulabilecek yapıda görünmemektedir. Konu, çok kapsamlı ve uluslarüstü bir nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda, geçici ve sınırlı yaklaşım veya çözümler yeterli değildir. Sorunun, bir bütün olarak ele alınıp, çok yönlü irdelenmesi, tümden gelme yöntemiyle, çözüm üretilmesi gerekmektedir. Kitabımızda, bu sorunlu ve tartışmalı alan ele alınırken, olabildiğince bu yaklaşım korunmaya çalışılmıştır. Örneğin bilişim suçlarında delil elde edilmesinde başarılı olunabilmesi incelenirken, yalnızca konunun bir yönünü oluşturan teknik donanım boyutunun istenilen düzeye eriştirilmesinin yeterli olmayacağı, bu boyutun da mutlaka sağlıklı olmasının gerekmesiyle birlikte, sorunu oluşturan bütün konuların kül hâlinde gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kitapta, çok kapsamlı ve çok yönlü konuların her bölümde ana noktaları üzerinde öncelikle durulmuştur. Kitabımızın ikinci baskısında, öncelikle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ndaki konuyla ilgili değişiklikler gözetilmiş, birinci baskıda ele alınmayan yeni suçlar incelenmiştir. Diğer yandan, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun daki ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ndaki konuyla ilgili değişiklikler dikkate alınmıştır. Ayrıca, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun un hükümlerine yer verilmiş ve mevzuatımızda yeni kabul edilen örneğin tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu gibi bazı düzenlemelerden de söz edilmiştir. Kitabımızın ikinci baskısının hazırlanmasında, maddî ve manevî desteğini hep yanımda bulduğum sevgili eşime ve kızlarıma içten teşekkür ederim. Kitabımıza bir şekilde katkısı olan ismini tek tek sayamadığım herkese ve Seçkin Yayıncılık A.Ş. sahipleri Sayın Aytaç SEÇKİN ile Sayın Koray SEÇKİN e ve yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim. Güncelleştirilmiş ve gözden geçirilmiş Kitabımızın ikinci baskının ilgi duyan herkese, yararlı olması dileğiyle... Doç. Dr. Ali Karagülmez Ankara, Nisan 2009

11 Birinci Baskının Önsözü Dünyada 1970 li yıllardan itibaren bilgisayar kullanımında dramatik bir değişim yaşanmaktadır. Önceleri bilgisayar teknolojisi yalnızca bir araç olarak görülmekte ve belirli amaçlar için kullanılmaktaydı. Günümüzde ise, toplumun hemen her kesimi bilgisayarlara bağımlı hâle gelmiştir. Üstelik, bilgisayarların fonksiyonları konusunda yeterli bir bilinç olduğu da söylenemez. Finansal şebekeler, iletişim sistemleri, güç istasyonları, tıbbî araçlar, modern otomobiller, pek çok sahadaki cihazlar bilgisayara bağımlı hâle gelmiştir. Bilgisayarlar, para çekme ve yatırma, satın alma, telefon konuşmaları, elektrik kullanımı, taşımacılık ve pek çok alanda, akıl almaz kayıtlar yapabilirler. Bundan başka bilgisayarlar, kişisel alanda; eğitim, eğlence, çeşitli yazışmalar, kişisel hesapların yönlendirilmesi gibi dar alanda kullanılabildiği gibi, internet ortamında elektronik ticaret, e-posta ile iletişim, internette sörf yapma ve sayılamayacak kadar fazla şekilde geniş olanaklar sağlamaktadır. Bilgisayar ağları, kullanıcılara çok geniş özgürlükler vermenin yanında, suç işleme konusunda, çok büyük bir kaynaktır. İnternet ortamında suç işleyen kişiler, bilişimin verdiği suç işleme olanaklarının sınırsızlığı karşısında, kendileri de şaşkına dönebilmektedirler. Bilgisayar teknolojisinin özellikle de internetin dünyada bir anda yaygınlaşmasıyla, bilişim suçlarındaki patlama da şaşırtıcı görülmemelidir. Bilgisayarlar, suç işlenmesinde araç olarak kullanılmasının yanında, örneğin, yetkisiz erişim, hissettirmeden takip etme, çeşitli saldırı ve tacizler, dolandırıcılık, çeşitli türdeki hırsızlık fiilleri de doğrudan bilişim sistemlerine yönelmiş durumdadır. Bilgisayarların, neredeyse katkı sağlayamayacağı suç kalmamış gibidir. Bundan başka bilgisayarlar, yerinde, bilinçli ve planlı bir şekilde kullanılabilirse, suçla mücadelede ve ceza muhakemesinde geniş şekilde yararlanılabilmektedir. Örneğin, adam öldürme veya örgütlü suçlarda bilgisayarlar yardımıyla, delil elde edilebilir. Hemen her suçla bağlantısı artan bilgisayarlar, aynı şekilde hemen her suçun soruşturma ve kovuşturma evresinde de, bu alanda gözetilmesi gerekli ilkeler ve olanaklar ölçüsünde kullanılabilmektedir. Hatta, soruşturma ve kovuşturma geçiren herkes de, iddia ve savunma alanında bilgisayardan yararlanabilir. Bilgisayarların, suç işlenmesi ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde kullanımı ceza ve ceza muhakemesi hukukunun en sorunlu ve en tartışmalı alanını oluşturmaktadır. Üstelik, bu sorunlu ve tartışmalı alan, klâsik yaklaşımlarla çözüme kavuşturulabilecek yapıda görünmemektedir. Konu, çok kapsamlı, çok geniş ve uluslarüstü bir nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda, geçici ve sınırlı yak-

12 12 Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri laşım veya çözümler yeterli değildir. Sorunun, bir bütün olarak ele alınıp, çok yönlü irdelenmesi, tümden gelme yöntemiyle, çözüm üretilmesi gerekmektedir. Kitabımızda, bu sorunlu ve tartışmalı alan ele alınırken, olabildiğince bu yaklaşım korunmaya çalışılmıştır. Örneğin, bilişim suçlarında delil elde edilmesinde başarılı olunabilmesi için, yalnızca konunun bir yönünü oluşturan teknik donanım boyutunun yeterli olmayacağı, bu boyutun da mutlaka sağlıklı olmasının gerekmesiyle birlikte, sorunu oluşturan bütün konuların kül halinde gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kitabımızda, çok geniş kapsamlı ve çok yönlü konuların her bölümde ana noktaları üzerinde öncelikle durulmuştur. Kitabımızın hazırlanmasında, maddî ve manevî desteğini hep yanımda bulduğum sevgili eşime ve kendilerine ait zamanlarını daima bana veren kızlarıma içten teşekkür ederim. Kitabımıza bir şekilde katkısı olan ismini tek tek sayamadığım herkese ve Seçkin Yayıncılık AŞ. sahipleri Sayın Aytaç SEÇKİN ile Sayın Koray SEÇKİN e ve yayınevinin değerli çalışanlarına teşekkür ederim. Çalışmamızın ilgi duyan herkese yararlı olması dileğiyle... Dr. Ali Karagülmez Ankara, Mayıs 2005

13 İçindekiler Üçüncü Baskının Önsözü... 7 İkinci Baskının Önsözü... 9 Birinci Baskının Önsözü Kısaltmalar Giriş Birinci Bölüm GENEL OLARAK BİLİŞİM SUÇLARI I. GENEL OLARAK II. TEMEL BİLGİLER A. Bilgisayar B. Bilgisayar Donanımı C. Bilişim ve Bilişim Alanı D. Elektronik ve Dijital Kelimeleri E. Bilgisayar Ağı Kavramı F. İnternet G. Bilişim Suçu Kavramı H. Bilişim Suçunun Tanımı III. BİLİŞİM SUÇLARININ VE İNTERNETİN TARİHİ GELİŞİMİ A. Dünyadaki Durum B. Türkiye deki Durum IV. BİLİŞİM SUÇLARININ KRİMİNOLOJİSİ A. Bilişim Suçlarında Kriminolojik Bakımdan İlk Gelişmeler B. Kriminolojinin Bilişim Suçlarından Uzak Kalışı C. Mevcut Normatif Yapının Yetersizliği D. Bilişim Suçlarının Beyaz Yaka Suçlarıyla İlgisi E. Bilişim Suçlarını İşlemeye İten Nedenler F. Bilişim Suçlarının İşlenme Şekilleri Modus Operandi Kavramı (MO) Bilişim Suçlusunun Modus Operandisi Örnek Olay İncelemesi İşlenmiş Bazı Bilişim Suçu Türleri... 54

14 14 Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri V. BİLİŞİM SUÇLARINDA FAİL VI. BİLİŞİM SUÇLARININ TASNİFİ VII. BİLİŞİM SUÇLARINDA MAĞDUR A. Mağdur Bilim (Victimology) B. Bilişim Suçlarında Durum C. Mağdurlardaki Çekingenlik D. Meşru Müdafaa Düşüncesi E. Suçla Mücadelede, Mağdurların Konunun Farkında Olmalarını Sağlamak Bilgisayarların Üzerlerinde Uyarı Yazıları Bulundurmak Bilgisayar ve Program Satıcılarına Sorumluluk Yüklemek Basın ve Medya Kuruluşlarına Bu Konuda Belli Sorumluluklar Yüklemek Yasalarda Mağdurları Güvenlik Önlemleri Almaya Zorlamak VIII. BİLİŞİM SUÇLARININ YAPISI A. Klasik Suçlara Göre Bilişim Suçlarının Yapısal Görünümü B. Bilişim Suçlarının Kendisine Özgü Nitelikleri C. Bilişim Suçlarının Türlerini Belirleme Sorunu D. Bilişim Suçlarındaki Artış Nedenleri E. En Çok Görülen Bilişim Suçu Türleri Activism a. Koleksiyon (Collection) b. Yayımlama (Publication) c. Diyalog (Dialogue) d. Eylem Koordinasyonu (Coordination of Action) e. Kulis Faaliyetleri (Lobbying Decisionmakers) Bilişim Korsanlığı (Hacktivism) a. Genel Olarak b. Kavram Çeşitliliği c. Hacker d. Bilişimde Korsanlık (Hackleme Aşamaları) aa. Keşif Yapmak bb. Tarama Yapmak cc. Sisteme Sızmak dd. Kalıcılığı Sağlamak ee. İzleri Yok Etmeye Çalışmak e. Dünya Çapında Hacker, Yetkisiz Erişim ve Hackleme Örnekleri Ethical Hacker a. Gelişim Süreci b. EH lerin Çalışma Yöntemleri c. EH Suç mu İşlemektedir? d. ABD de EH nin Yasal Boyutu aa. Telif Haklarının Korunmasıyla İlgili Araştırmalar bb. Sistem Güvenliğiyle İlgili Araştırma ve Testler... 82

15 İçindekiler 15 cc. Başarılı Bir EH de Olması Gereken Özelikler aaa. Onlara Tamamen Güvenilmelidir bbb. Güçlü Donanıma ve Bilgiye Sahip Olmalıdırlar ccc. Çok Sabırlı ve İnisiyatif Sahibi Olmalıdırlar ddd. Gelişmeleri Takip Edip, Kendilerini Yenilemelidirler F. Ülkemizdeki Durum İkinci Bölüm ULUSLARARASI ALANDA VE YABANCI HUKUKTA BİLİŞİM SUÇLARI I. ULUSLARARASI ALANDAKİ GELİŞMELER A. Genel Olarak B. Bilişim Suçları Sorunun Dünyadaki Genel Görünümü II. YABANCI HUKUKTA BİLİŞİM SUÇLARI A. Amerika Birleşik Devletleri Bilişim Suçlarının Genel Görünümü Bilişim Suçlarına İlişkin Normatif Yapı a. İlk Yasal Düzenlemelerin ABD de Yapılmış Olması b. Erişim Aygıtlarını Taklit Etme ve Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Bilgisayarı Kötüye Kullanma Kanunu c. Diğer Düzenlemeler Bilişim Suçlarıyla Mücadele Adalet Bakanlığında Oluşturulan Bilgisayar Suçları ve Fikri Haklar Bölümü (CCIPS) Ülkemizdeki Durum Genel Olarak Arama İşlemi a. Özel Hayatın Dokunulmazlığının Makul Beklentisi b. Depolama Aygıtı Olarak Bilgisayarlarda Arama İşlemi aa. Bilgisayarlarda Yetkisiz Delil Toplama Yasağı bb. Bilgisayarlarda Özel Hayatın Gizliliğinin Makul Beklentisi B. Avustralya Bilişim Suçlarının Genel Görünümü Avustralya Ceza Kanunu nda Bilişim Suçları Kredi Kartlarıyla İlgili Suçlar Kredi Kartı Kopyalaması (Credit Card Skimming) Bilişim Suçlarıyla İlgili Araştırma ve İncelemeler a Yılına İlişkin Veriler b Yılına İlişkin Veriler c Yılına İlişkin Veriler Ülkemizdeki Durum C. İtalya Bilişim Suçlarının Düzenlenme Sorunu

16 16 Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri 2. İtalyan Ceza Kanunu nda Bilişim Suçları a. Mala Zarar Verme (m. 392) b. Kamusal Yararı Bulunan Bilişim veya Telematik Sistemlere Zarar Verme veya Yok Etme (m. 420) c. Bilişim Sahteciliği (m. 491bis) d. Yetkisiz Erişim (m. 615ter) e. Giriş Kodlarını Haksız Yere Elde Etme (m. 615 quater) f. Bilişim Sistemine, Veri veya Programa Zarar Verme, İşleyişi Engelleme (m. 615 quinques) g. Bilişim veya Telematik Haberleşmenin Dinlenmesi, Engellenmesi veya Araya Girilmesi (m. 617 quarter) h. Bilişim Sistemi, Veri veya Programın Özel Olarak Tahrip Edilmesi (m. 635 bis) i. Bilişim Dolandırıcılığı (m. 640 bis) D. İngiltere Bilgisayarı Kötüye Kullanma Kanunu (Computer Misuse Act) (CMA) a. CMA daki Suç Tipleri b. CMA da Bilgisayar, Veri ve Program Tanımına Bilinçli Olarak Yer Verilmemiş Olması c. CMA ile İlgili Eleştiri ve Tartışmalar İSS lerin Cezaî Sorumluluğu Siber Suç Sözleşmesi Bilişim Suçlarına İlişkin Örnekler a. Trojen Atı Örneği b. Virüs Davası Örneği Bilişim Suçlarına İlişkin Araştırma Örneği E. Fransa Bilişim Suçlarıyla İlgili Normatif Yapıdaki Gelişmeler Yeni Ceza Kanunu nda Bilişim Suçları a. Bilgileri Otomatik İşleme Tâbi Tutmuş Bir Sistemin Tamamına veya Bir Kısmına, Aldatıcı Hareketlerle Erişme (Girme) veya Kalmaya Devam Etme (m ) b. Bilgileri Otomatik İşleme Tâbi Tutmuş Bir Sistemin Fonksiyonunu Bozucu veya Engelleyici Hareketlerde Bulunma (m ) c. Bilgileri Otomatik İşleme Tâbi Tutmuş Bir Sistemdeki Bilgileri Aldatıcı Hareketlerle Değiştirme veya Yok Etme (m ) d. Oluşturulan Bir Gruba veya Manevî İştirak (Hazırlık) Anlaşmasına Katılımla Suç İşleme (m ) e. Ceza Kanunu ndaki Bilişimle İlgili Diğer Bazı Suçlar f. Şifreli Kanal Korsanlığı Bilişim Suçlarıyla İlgili Bazı Sorunlar İnternet Süjelerinin Sorumluluğu F. Almanya Bilişim Suçlarının İşlenmesiyle İlgili Genel Bilgiler Alman Ceza Kanunu nda Bilişim Suçlarını İlgilendiren Düzenlemeler a. Veri Casusluğu (m. 202a) b. Veri Değiştirme (m. 303a) c. Bilgisayar Sabotajı (m. 303b) Diğer Kanunlardaki Düzenlemeler İnternet Suçlarında Sorumluluk

17 İçindekiler 17 G. Japonya Bilişim Suçlarına İlişkin Yasal Gelişmeler Bilgisayara Yetkisiz Erişim Kanunu a. Bilgisayara Yetkisiz Erişim Fiillerinin Yasaklanması b. Bilgisayara Yetkisiz Erişimi Kolaylaştırma Fiillerinin Yasaklanması c. Cezaî Hükümler Üçüncü Bölüm TÜRK HUKUKUNDA BİLİŞİM SUÇLARI I. GENEL OLARAK A. Bilişimle İlgili Altyapı Eksikliği Sorunu B. Bilişim Suçlarında Mevzuattaki Hükümlerin Yorumlanması Sorunu II. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU A. 525a Maddesindeki Suçlar Bilgileri Otomatik Olarak İşleme Tâbi Tutmuş Bir Sistemden, Programları, Verileri veya Diğer Herhangi Bir Unsuru Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme a. Suç Tanımındaki Başlıca Kavramlar aa. Bilişim Sistemi Kavramı bb. Hukuka Aykırı Olarak Kavramı cc. Bilgisayar Programı, Veri ve Diğer Unsurlar dd. Ele Geçirme b. Suçun Koruduğu Hukukî Değer c. Suçun Maddî Unsuru aa. Hareket bb. Netice cc. Teşebbüs d. Suçun Manevî Unsuru Bilgileri Otomatik Olarak İşleme Tâbi Tutmuş Bir Sistemden, Programları, Verileri veya Diğer Herhangi Bir Unsuru Başkasına Zarar Vermek Üzere Kullanma, Nakletme ve Çoğaltma. 140 a. Korunan Hukukî Yarar b. Suçun Maddî Unsuru c. Suçun Manevî Unsuru B. 525b Maddesindeki Suçlar Başkasına Zarar Vermek veya Kendisine veya Başkasına Yarar Sağlamak Maksadıyla, Bilgileri Otomatik İşleme Tâbi Tutmuş Bir Sistemi veya Verileri veya Diğer Herhangi Bir Unsuru Kısmen veya Tamamen Tahrip Etme veya Değiştirme veya Silme veya Sistemin İşlemesine Engel Olma veya Yanlış Biçimde İşlemesini Sağlama a. Korunan Hukukî Yarar b. Suçun Maddî Unsuru c. Suçun Manevî Unsuru Bilgileri Otomatik İşleme Tâbi Tutmuş Bir Sistemi Kullanarak Kendisine veya Başkası Lehine Hukuka Aykırı Yarar Sağlama a. Şifreli Yayınlar

18 18 Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri b. Telefon Frekansına Girmek C. 525c Maddesindeki Suçlar Hukuk Alanında Delil Olarak Kullanılmak Maksadıyla, Sahte Bir Belgeyi Oluşturmak İçin Bilgileri Otomatik Olarak İşleme Tâbi Tutmuş Bir Sisteme, Verileri veya Diğer Unsurları Yerleştirme veya Var Olan Verileri ya da Diğer Unsurları Tahrif Etme Tahrif Edilmiş Belgeyi Bilerek Kullanma D. 525d Maddesi E. 525a ilâ 525c Maddelerinde Fail ve Mağdur Fail Mağdur a. Bilgisayar Kullanmayı Bilmeyen ve Bilgisayarı Olmayan Kişinin Mağdur Olması b. Başkasının Bilgisayarını Kullananın Mağdur Olması c. İstisna Aktinin Taraflarının Mağdur Olması d. Tüzel Kişilerin Mağdur Olması F. 765 Sayılı TCK nın ile İlgili Uygulama Örnekleri Bankamatik Kartlarına İlişkin Suçlar Dolandırıcılık Suçları Değerlendirme III. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU NDA BİLİŞİM SUÇLARI A. Genel Olarak Bilişim Alanında Telif Haklarına İlişkin Suçlar B. Ülkemizdeki Durum Manevi, Mali veya Bağlantılı Haklara Tecavüz a. Hak Sahibinin Yazılı İzni Olmadan Bir Eseri İşleme, Çoğaltma, Değiştirme, Dağıtma, Umuma İletme, Yayımlama, Hukuka Aykırı İşlenen veya Çoğaltılan Eserler Üzerindeki Diğer Fiiller b. Başkasına Ait Esere, Kendi Eseri Olarak Ad Koyma veya Bu Fiili Dağıtmak ya da Yayımlamak Suretiyle Gerçekleştirme c. Bir Eserden Kaynak Göstermeksizin İktibasta Bulunma d. Hak Sahibi Kişilerin İzni Olmaksızın Alenileşmemiş Bir Eserin Muhtevası Hakkında Kamuya Açıklamada Bulunma e. Bir Eserle İlgili Olarak Yetersiz, Yanlış veya Aldatıcı Mahiyette Kaynak Gösterme f. Bir Eseri, İcrayı, Fonogramı veya Yapımı, Tanınmış Bir Başkasının Adını Kullanarak Çoğaltma, Dağıtma, Yayma veya Yayımlama g. Ek 4. Maddenin Birinci Fıkrasındaki Fiillerin Yetkisiz İşlenilmesi, Bu Kanundaki Tanınmış Hakların Bilgi İçerik Sağlayıcılar Tarafından İhlâl Edilmeye Devam Edilmesi h. Etkin Pişmanlık Koruyucu Programları Etkisiz Kılmaya Yönelik Hazırlık Hareketleri Soruşturma ve Kovuşturma Görevli Mahkeme IV. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA BİLİŞİM SUÇLARI A. Genel Olarak B. Mesafeli Sözleşmeler V. ELEKTRONİK İMZA KANUNU A. Genel Olarak

19 İçindekiler 19 B. EİK da Düzenlenen Suçlar İmza Oluşturma Verilerinin İzinsiz Kullanımı Suçu a. Korunan Hukukî Yarar b. Suçun Maddî Unsuru aa. Hareket bb. Netice c. Suçun Manevî Unsuru d. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru e. Fail f. Mağdur g. Kişiye Bağlı Ağırlatıcı Neden Elektronik Sertifikalarda Sahtekârlık Suçu a. Korunan Hukukî Yarar b. Suçun maddî Unsuru aa. Hareket bb. Netice c. Suçun Manevî Unsuru d. Fail e. Mağdur g. Kişiye Bağlı Ağırlatıcı Neden İdarî Suçlar Tüzel Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri VI SAYILI TÜRK CEZA KANUNU A. Genel Olarak B. Bilişim Alanında Suçlar Genel Olarak Bilişim Sistemine Girme ve Kalmaya Devam Etme Suçu a Maddede TBMM Genel Kurulu nda Yapılan Değişiklikler b. Korunan Hukukî Yarar c. Suçun maddî Unsuru aa. Hareket aaa. Madde Metni ile Gerekçe Arasındaki Çelişkiler bbb. Girme ile Erişim Kelimeleri ccc. Girme ve Orada Kalmaya Devam Etme bb. Netice cc. Teşebbüs dd. Suçun İşlenme Şekilleri d. Suçun Manevî Unsuru e. Bedeli Karşılığında Yararlanılabilen Sistemler Hakkında Suç İşlenmesi aa. Yukarıdaki Fıkrada Tanımlanan Fiiller İbaresi bb. Bedeli Karşılığında Yararlanılabilen Sistemler Kavramı aaa. İnternet Kafe ve Benzeri Yerlerin Durumu bbb. Bedel Kavramı ccc. (2) Numaralı Fıkra Hakkında Değerlendirme f. Fiil Nedeniyle Sistemdeki Verilerin Yok Olması veya Değişmesi (m. 243/3.f) aa Maddesinin (2) Numaralı Fıkrası ile Karşılaştırma

20 20 Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri bb. Anlık Yetkisiz Erişimde Verilerin Yok Olması veya Değişmesi cc. Fiilin, 243. Maddenin Bütün Fıkralarına Girmesinde Uygulama Sorunu g. Yaptırımlar h Madde ile 765 Sayılı TCK nın 525a Maddesinin Karşılaştırılması aa. Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık Suçu bbb. Bilişim sistemindeki veri hırsızlığa konu olur mu? bb. Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçu cc Sayılı TCK nın 142/2-e ve 158/1-f Maddeleri 765 sayılı TCK nın 525a/1 Maddesini (Haksız Ele Geçirmeyi) Karşılar mı? i. Ülkemizde TCK nın 243. Maddesine ilişkin Uygulamadaki Durum aa. Soruşturma ve Kovuşturma Konusunda İstatistikî Veriler bb Maddeyle İlgili Yargıtay Kararları j Sayılı TCK nın 243. Maddesiyle İlgili Olarak Yapılması Gerekli Yasal Düzenlemeler aa Maddedeki ve İbaresi veya Olarak Değiştirilmelidir bb. Sisteme Hukuka Uygun Girdikten Sonra, Hukuka Aykırı Olarak Kalma Maddeye Eklenmelidir cc. Şifre veya Benzeri Yapıyla Korunan Bir Bilişim Sisteminin, 243. Maddedeki Suçun Ön Koşulu Olması Düşünülmelidir dd. Bilişim Sistemine Girmeksizin İzleme Fiili de Maddeye Eklenmelidir ee. Suça Konu Bilişim Sisteminin Niteliği Dikkate Alınmalıdır ff Maddenin Son Fıkrasına, Fiil Nedeniyle Bilişim Sisteminin İşleyişinin Etkilenmesi de Eklenmelidir gg. Haksız Erişim Nedeniyle Başkalarının Erişimine Olanak Sağlanması Suça Tesir Eden Sebep Sayılmalıdır ii. Bilişim Suçlarının İşlenmesinin Hazırlığına İlişkin Suçlar Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçları a. Genel Olarak b. Korunan Hukukî Yarar c. Suçun Maddî Unsuru aa. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma Suçu Açısından aaa. Bilişim Sisteminin İşlemesini Engelleme bbb. Bilişim Sisteminin İşleyişini Bozma bb. Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme, Verileri Başka Yere Gönderme Suçu d. Suçun Manevî Unsuru e. Banka veya Kredi Kurumuna ya da Bir Kamu Kurumu veya Kuruluşuna Ait Bilişim Sistemi Üzerinde Suçun İşlenmesi aa. Banka veya Kredi Kurumuna Ait Bilişim Sistemleri bb. Kamu Kurum veya Kuruluşlarına Ait Bilişim Sistemleri f Madde Kapsamındaki Suçlar Nedeniyle Haksız Çıkar Sağlama g. Teşebbüs h. (1) ve (2) Numaralı Fıkralardaki Suçlar İçin Öngörülen Cezaların Değerlendirilmesi i. Suçun İşlenme Şekillerinden Bazıları j Sayılı TCK nın 244. Maddesiyle İlgili Yargıtay Kararları aa Madde Kapsamında Görülen Fiiller bb. Hırsızlık Suçu ile 244. Madde Kapsamında Haksız Çıkar Sağlama aaa. Yargıtay 11. Ceza Dairesi nin Önceki Kararları bbb. Yargıtay 6. Ceza Dairesi ile 11. Ceza Dairesinin Kararlarındaki Farklılık

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR vii ix xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER I. KAVRAM-TANIM 1 1. BANKA KARTI 1 2. KREDİ KARTI 2 A. Kredi Kartlarının

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANINDA SUÇLARIN YAPISAL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ I. TEKNİK KAVRAMLAR... 5 A. Bilgisayar... 5 B. Bilişim... 13

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU

1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 1. BÖLÜM İNTERNET BANKACILIĞI VE KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ TEKNİK BOYUTU 3 1. Giriş 3 2. Elektronik Ortamda Bankacılık Yöntemleri 6 2.1 İnternet Bankacılığı 6 2.2 İnternette Kredi

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu BILIŞIM VE HUKUK Köksal & Genç Avukatlık Bürosu İçerik Bilişim suçları İnternette telif hakkı ihlalleri Güvenli internet kullanımı Kavramlar Veri Bilgi Program Bilgisayar Çevre Birimleri Yayın Bilişim

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Ülkemizde Tarihsel Gelişim 19 III- ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER Uluslararası Örgütler 22

İçindekiler GİRİŞ Ülkemizde Tarihsel Gelişim 19 III- ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELER Uluslararası Örgütler 22 İçindekiler ONSOZ V KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KAVRAMI, TANIMI, TASNİFİ, TARİHSEL GELİŞİMİ, UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDELERLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR,

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. GİRİŞ...1 II. GENEL BİLGİLER...2 İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı İlke GÜRSEL Adalet Yayınevi 1227 İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ I. KONUNUN ÖNEMİ II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI III. ÇALIŞMANIN PLANI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. [11].

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. [11]. 5. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BİLİŞİM SUÇLARI 5.1. Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen Bilişim Suçları TCK da bilişim suçları, esas olarak bilişim alanında suçlar ve özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Sunum Planı Bilgisayar Suçları Bilişim Suçları ile Mücadele Adli Bilişimi Digital Delil Adli Bilişim Süreçleri Bilişim Suçları Yöntemler

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

Avrupa hukuku referanslarıyla Alman bilişim suçları ceza hukuku

Avrupa hukuku referanslarıyla Alman bilişim suçları ceza hukuku Avrupa hukuku referanslarıyla Alman bilişim suçları ceza hukuku hazırlayan Dr. jur. Alexander Koch İnternet Ekonomileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku Enstitüsü 1 Sunum akışı Giriş: Neden yeni

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

nezih@dagdeviren.av.tr Merkezi İşletim Sistemi (CPU): Hafıza: Anakart: Güç Kaynağı: Hard disk: İşletim Sistemi: Entegre Elektronik Sürücü Kontrolleri (IDE): Ses Kartı: Grafik Kartı: Portlar: Çevresel

Detaylı

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış

Bilgisayar, internet ve bilişim alanında uzmanlaşmış teknik personelin ve hızlı soruşturma ile yargılamanın temeli olan, konusunda uzmanlaşmış HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17 KASIM 2013-ZONGULDAK Grup Adı Grup Konusu : CEZA 5. GRUP : BİLİŞİM SUÇLARI KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI - İNSAN

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

Anayasa Maddesi: Kişisel bilgilerin korunması

Anayasa Maddesi: Kişisel bilgilerin korunması HUKUKİ DÜZENLEMELER VE YASAL MEVZUATLAR Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe/Ankara Ülkemizde Bilişim Suçlarına Yönelik Yasal Düzenlemeler

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı

TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI. azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr

TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI. azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr mniyet Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr SUNUM PLANI Hukuk ve Suç nedir? Bilişim Suçu ve unsurları nelerdir?

Detaylı

100 Başlıkta Soruşturma Evresi

100 Başlıkta Soruşturma Evresi 100 Başlıkta Soruşturma Evresi Cüneyd Altıparmak Mesleğe Yeni Başlayan Avukat ve CMK Müdafilerine Yönelik 100 BAŞLIKTA SORUŞTURMA EVRESİ EL KİTABI Gözden Geçirilmiş 3. Baskı Ankara, 2010 100 Başlıkta

Detaylı

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Mustafa İberya ARIKAN AVRUPA BİRLİĞİ YARGI DÜZENİNDE SAVCILIK KURUMU Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Adalet Divanı Savcısı Savcı Mütaalası Avrupa Birliği

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Anayasa Maddesi: Kişisel bilgilerin korunması

Anayasa Maddesi: Kişisel bilgilerin korunması Anayasa Maddesi: Kişisel bilgilerin korunması Madde 20- (1) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir. (2) Bu bilgiler, ancak kişinin açık rızasına veya kanunla öngörülen

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI

ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI Telekomünikasyon Kurumu Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2005 Ankara 1 YASAL SÜREÇ 30 Temmuz 2001 DTM bünyesinde yapılan çalışmalar 14 Ocak 2002 Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan

Detaylı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Avukat Erhan GÜNAY HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yasal Süreç ve Hukuki Nitelik Önkoşul ve Koşulları Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri Hagb

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Yrd. Doç. Dr. Behiye Eker KAZANCI İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI 2. Baskı İhale Kavramı, TCK da

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II.

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA YER ALAN TANIMLAR 55

Detaylı

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM HUKUKUTA YÖNTEMBİLİM I Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKTA YÖNTEMBİLİM Yorum Yöntemleri Hukuk Oluşturma Yöntemleri (Yargıç Hukuku) Yasayla Bağlı Yargıç Hukuku Yasa Yerine

Detaylı

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı Frekans Dağılımları Varyans Analizi Merkezsel

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

1.1. Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçu. Temel Kavramlar

1.1. Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçu. Temel Kavramlar 1.1. Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçu Temel Kavramlar Bilişim teriminin birçok tanımı yapılmaktadır. Bilişim, elektronik sistemlerin tamamını içeren bir üst terimdir. Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte

Detaylı

Sunum Planı. Digital Delil. Adli Bilşim Süreçleri. Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma

Sunum Planı. Digital Delil. Adli Bilşim Süreçleri. Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Sunum Planı Bilgisayar Suçları Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma Digital Delil Adli Bilşim Süreçleri 1.

Detaylı

PROGRAMIN TANIMI ve AMACI:

PROGRAMIN TANIMI ve AMACI: PROGRAMIN TANIMI ve AMACI: 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA LOG PROGRAMI: Kanun Ne Diyor: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi

Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi Hukuki Durum: Av. R. Oya Söylemez ÖDD Yönetim Kurulu Üyesi HUKUK Hukukun teknik anlamı "Belirli bir zamanda belirli bir toplumdaki ilişkileri düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyide) bağlanmış kurallar

Detaylı

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Cihan KAVLAK SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU Organize Suçluluk Kavramı Suç Örgütleri Suçun Özellikleri ve Unsurları Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.06.2012 Karar No : 2012/DK-16/286 Gündem Konusu :Turknet'in İSS Değişikliği Sürecinde Yaşanan Tüketici Mağduriyetlerine İlişkin Yapılan Soruşturma.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI Denizli 07-10 KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu : Ceza Grubu 6. Grup : İhaleye Fesat Karıştırma Suçları, Zimmet, Rüşvet, İrtikâp, Görevi Kötüye

Detaylı

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu Murat USLU Avukat CMR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TAŞIYICININ GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU Ankara 2010 CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1 / 5 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1.Tanımlamalar Birim Web Sitesi: Sinop Üniversitesi'nin idari yapısı içerisinde yer alan akademik veya idari birimler

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı