Mostphotos.com Şartlar ve Koşullar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mostphotos.com Şartlar ve Koşullar"

Transkript

1 Mostphotos.com Şartlar ve Koşullar Bu Hizmet, Kopparbergsvagen 25, SE , Vasteras, İSVEÇ adresinde mukim olan Mostphotos AB'ye (bundan böyle "Mostphotos" olarak anılacaktır) ait olup yine Mostphotos tarafından işletilmektedir. Mostphotos hizmetleri (bundan böyle kısaca "Hizmet" olarak anılacaktır) ile ilgili koşullar işbu Sözleşmede ele alınmakta olup, Hizmeti kullanmakla işbu Sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca işbu Sözleşme Hizmetin Kullanıcıları arasında da yasal olarak bağlayıcıdır. İşbu Sözleşmenin hükümlerini kabul etmiyorsanız veya bunlara uymayacaksanız Hizmete erişim sağlamamalı ve Hizmeti kullanmamalısınız. Mostphotos dilediği herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, Hizmet için tadil edilmiş koşullar yayınlamak suretiyle işbu Sözleşmeyi tadil etme hakkını haizdir. Bu şekilde tadil edilmiş tüm koşullar, tadil metninin yayınlandığı tarih itibarı ile otuz (30) gün sonra kendiliğinden yürürlüğe girecektir. 1 TANIMLAR VE ANLAMLAR 1.1 İşbu Sözleşmede geçen "Kullanıcı" ifadesi Hizmeti kullanmakta olan özel bir kişi veya kuruluş anlamındadır. 1.2 İşbu Sözleşmede geçen "İçerik" ifadesi Hizmete herhangi bir kullanıcı tarafından karşıdan yüklenmiş olan her türlü görsel, video ve sair materyaller ve bilgiler anlamındadır. 2 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 2.1 İçerikle ilgili tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm İçerik, münhasıran ilgili İçeriği karşıdan yüklemiş olan Kullanıcının mülkiyetinde kalacaktır. 2.2 İçeriğin öğeleri ve materyalleri ile ilgili gereken tüm kullanım, işletme, çoğaltma, sunum, adaptasyon, dağıtım ve tüm diğer fikri mülkiyet haklarını gereken şekilde almaktan bizzat siz sorumlusunuz. Hizmete, üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte İçerikler ve sair materyaller yüklemeniz yasaktır. 2.3 Yukarıda yer verilen paragrafların hükümlerine halel getirmeksizin, karşıdan yüklemiş olduğunuz Kullanıcı İçeriğinin işbu Sözleşmenin Madde 5'inin hükümleri uyarınca kullanılması hususunda münhasır olmayan, röyaltiye tabi olmayan ve dünya genelinde geçerli bir kullanım iznini İçeriğinizi satın alan diğer Kullanıcılara böylece vermektesiniz. 3 HİZMETİN KAPSAMI 3.1 Hizmet, Kullanıcıların, karşıdan yüklemiş oldukları İçeriklerin kullanım haklarını, bu İçeriklerle ilgilenen başka Kullanıcılara satabilecekleri bir piyasa ortamından oluşmaktadır. 4 MESLEK AHLAKI KURALLARI 4.1 Hizmeti sağduyulu şekilde kullanın. Örneğin, görsellerinizde kişileri herhangi bir şekilde küçük düşürmekten ve lekelemekten kaçının. 4.2 Hizmeti sadece yasalara uygun amaçlar için kullanabilirsiniz. Hizmete karşıdan İçerik yüklerken ve/veya Hizmet üzerinden başkaları ile iletişimde bulunurken, Hizmeti yasa dışı materyallerin gönderimi, iletilmesi veya sair şekilde dağıtımının yapılması amaçları için kullanmayacağınızı böylece kabul etmiş oluyorsunuz.

2 4.3 Aşağıdaki hususları da böylece kabul etmiş oluyorsunuz: a) Mostphotos da dahil hiçbir üçüncü tarafı istismar, taciz ve/veya tehdit etmeyeceğinizi ve/veya Mostphotos da dahil hiçbir üçüncü tarafın yasal haklarını sair şekilde ihlal etmeyeceğinizi; b) sitede herhangi bir şekilde uygunsuz, karalayıcı, yasaları/hakları ihlal edici, müstehcen, pornografik, ırkçı, terör propagandası, siyasi propaganda, açık saçık ve/veya gayrimeşru kabul edilebilecek konular, isimler, materyaller ve bilgiler yayınlamayacağınızı ve/veya siteye bu tür konu, isim, materyal ve bilgi göndermeyeceğinizi; c) virüs yayılması, istenmeyen e- posta gönderimi ve benzeri gibi Hizmet'e herhangi bir şekilde zararı dokunabilecek yıkıcı aktivitelere katılmayacağınızı; d) İçeriğinizde fikri mülkiyet hakları yasaları kapsamında koruma altında bulunan görseller, fotoğraflar ve benzeri materyaller yayınlamayacak veya bu tür materyalleri sair şekilde başkalarına kullandırmayacağınızı ve İçeriğinizde kullanılan tüm görseller, fotoğraflar ve benzeri materyallerle ilgili haklara ya kendiniz sahip olacağınızı ya da gereken tüm izinleri ilgili taraflardan kendiniz almış olacağınızı; e) İçeriğinizde yer alan yazar beyanları, yasal bilgiler, sair bilgi ve uyarılar gibi etiket ve materyalleri silmeyeceğinizi, değiştirmeyeceğinizi ve üzerlerinde tahrifat yapmayacağınızı; f) çoğaltılmasının, görüntülenmesinin, sergilenmesinin, icra edilmesinin ve/veya dağıtılmasının yasa dışı olduğunu bildiğiniz - veya çoğaltılması, görüntülenmesi, sergilenmesi, icra edilmesi ve/veya dağıtılması makul olarak yasa dışı olması icap eden, hiçbir İçeriği telif hakkı ihlali teşkil edebilecek şekilde indirmeyeceğinizi; 5 İÇERİK 5.1 Mostphotos öncesinde herhangi bir bildirimde bulunma mecburiyeti de olmaksızın, Hizmete yüklenmiş olan İçerikleri dilediğinde silme, taşıma ve düzenleme haklarını haizdir. 5.2 İçeriği Hizmete yüklemekle, Mostphotos'a İçeriğin kullanımı, çoğaltılması, dağıtılması ve görüntülenmesi konusunda, münhasır olmayan, devredilebilir ve röyaltiye tabi olmayan bir lisans veriyorsunuz. 5.3 İçeriğinizi satın alan diğer Kullanıcılara da, İçeriğin işbu Sözleşmenin 6.1 ila 9.1 Maddeleri uyarınca kullanılması konusunda, münhasır olmayan, devredilemez ve röyaltiye tabi olmayan bir lisans veriyorsunuz. 6 RÖYALTİYE TABİ OLMAYAN STANDART LİSANS 6.1 İçeriğin "İzinli Kullanıcıları" şunlardır: a) matbu malzemeler, ürün ambalajları, sunumlar, film ve video sunumları, ticari materyaller, reklamlar, kataloglar, broşürler, promosyon amaçlı tebrik kartları ve promosyon amaçlı (yani yeniden satılmaya yönelik olmayan ve lisansa tabi olmayan) posta kartları da dahil olmak üzere tüm reklam ve promosyon projeleri; b) kitap ve kitap kapakları, dergiler, gazeteler, yazı ve makaleler, haber bültenleri, videolar, yayınlar ve görsel sunumlar / sahne sunumları da dahil tüm eğlence uygulamaları; c) azami 1.4 mega piksele kadar olmak kaydıyla internet sayfaları gibi çevrimiçi yayınlar veya elektronik yayınlar - ki buna internet tabanlı araç ve uygulamalar ile masaüstü prototip veya sayfa oluşturma araç ve uygulamaları da dahildir, ve internet sayfaları, internet hizmetleri, internet uygulamaları, mobil aplikasyonlar, masaüstü uygulamaları v.b.;

3 d) baskılar, posterler (yani matbu kopyalar) ve kişisel kullanım amaçlı ve/veya promosyon amaçlı olan ve yukarıda (i) bendinde tanımlanmış olan amaçlarla kullanılmak üzere yapılmış olan diğer kopyalar; e) İçeriğin azami bin (1,000) adet üründe, örneğin tişört, posta kartı, kupa ve benzeri gibi ürünler üzerinde, basılarak kullanılması ve; f) Mesleki Ahlak Kurallarını ihlal etmemek (örneğin uygunsuz bir konuşma balonu eklenmesi gibi İzinsiz Kullanım teşkil eden bir kullanımda bulunmamak) kaydıyla İçeriğin değiştirilip düzenlenmesi. 6.2 Hizmet üzerinden size satılmış olan İçeriği ancak ve ancak Röyaltiye Tabi Olmayan Standart Lisans kapsamında ve ancak ve ancak reklam, promosyon ve İzinli Kullanım teşkil eden (ve işbu Sözleşmenin 6.1 Maddesinde sayılmış bulunan) sair amaçlar için kullanabilirsiniz. Kullanımınızın işbu Sözleşmenin hükümleri uyarınca İzinli Kullanım kapsamında kalması kaydı şartı ile, İçeriği sayısız baskıda, dilediğiniz kadar büyük baskılarda ve dilediğiniz kadar projenizde, herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanabilirsiniz. İçeriğin işbu Sözleşmede İzinli Kullanım olarak belirtilen amaçlardan başka herhangi bir amaçla kullanılması, ilgili İçeriğin sahibi olan Kullanıcının telif haklarının ve sair fikri mülkiyet haklarının ihlaline girer. 7 RÖYALTİYE TABİ OLMAYAN GENİŞLETİLMİŞ LİSANS 7.1 Eğer İçeriği Röyaltiye Tabi Olmayan Genişletilmiş Lisans kapsamında satın alırsanız, işbu Sözleşmenin Madde 6.1'inde sayılan haklara ek olarak, İçeriği - örneğin tişört, posta kartı, kupa ve benzeri gibi, yeniden satılmak üzere tasarlanmış olan azami beş yüz bin (500,000) ürün üzerinde kullanma hakkına sahip olursunuz. 8 RÖYALTİYE TABİ OLMAYAN SINIRSIZ LİSANS 8.1 Eğer İçeriği Röyaltiye Tabi Olmayan Sınırsız Lisans kapsamında satın alırsanız, işbu Sözleşmenin Madde 6.1'inde tanımlanmış olan haklara ek olarak, İçeriği - örneğin tişört, posta kartı, kupa ve benzeri gibi, yeniden satılmak üzere tasarlanmış olan sınırsız sayıda ürün üzerinde kullanma hakkına sahip olursunuz. 9 RÖYALTİYE TABİ OLMAYAN EDİTÖRYAL LİSANS 9.1 Editöryel İçerik, İçeriği yayınlayan Kullanıcının, İçerikteki Model'in rızasına sahip olmadığı içeriktir (bu husus işbu Sözleşmenin 14.3 Maddesinde tanımlanmaktadır). Bu tür İçerikler ticari amaçlar için kullanılamazlar ama örneğin haber amaçlı olarak kullanılabilirler. Editöryel İçerik, Editöryel İçeriği satın alan Kullanıcı açısından münhasır değildir. Ayrıca, Editöryel İçerik işbu Sözleşmenin Madde 6.1'inde sayılan İzinli Kullanım kısıtlamalarına da tabidir; ancak Editöryal İçeriği satın alan Kullanıcı satın almış olduğu Editöryel İçeriği haber yayıncılığı amaçlı olmak kaydıyla, sınırsız şekilde kullanabilecektir. 10 SINIRLI SORUMLULUK 10.1 Hizmet'ten indirilmiş veya Hizmet kullanımı aracılığıyla alınmış/elde edilmiş olabilecek yazılımlar, bilgisayar virüsleri ve sair zararlı dosya ve materyallerle ilgili olarak ne Mostphotos'un kendisinin ne de Mostphotos'un hizmet sağlayıcılarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet'i ilgili riskleri bizzat üstlenerek kullanırsınız ve Hizmet kullanımınızdan ötürü bilgisayar sisteminizde

4 meydana gelebilecek zarar ve ziyandan ve olası veri kaybından münhasıran siz sorumlusunuz Mostphotos bir hizmet sağlayıcıdır; Mostphotos ve Mostphotos'un hizmet sağlayıcıları fikri mülkiyet hakları kapsamındaki ve/veya Kullanıcılar arası ilişkilerle ilgili hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmemektedir Hizmeti kullanmakla, Hizmetin kendisini ve/veya Hizmetle ilgili herhangi başka bir nesneyi kullanımınızdan kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, tali, özel, tek seferlik veya örnek niteliğindeki hiçbir zarar ve ziyandan - ki buna herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin kar kaybı, itibar kaybı ve veri kaybı da dahildir, ne Mostphotos'un kendisinin ne de Mostphotos'un hizmet sağlayıcılarının sorumlu ve/veya yükümlü tutulamayacağını böylece anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Mostphotos'un işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüğü, İçerikle ilgili olarak gerçekleştirilmiş olan işlemin bedeli/değeri ile sınırlıdır. 11 SINIRLI GÜVENCE 11.1 Hizmet "olduğu gibi", yani bu haliyle tedarik edilmekte olup beraberinde hiçbir güvence veya taahhüt verilmemektedir. Mostphotos Hizmetin sizin ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu ve/veya Hizmetin hatasız ve/veya kesintisiz olarak sunulacağı hususunu taahhüt etmemektedir. 12 ZARAR ZİYANI TAZMİN 12.1 Her ne şekilde vuku bulmuş olursa olsun, (i) işbu Sözleşmenin hükümlerini ihlal etmiş olmanızdan veya (ii) kasıtlı ihmalinizden veya (iii) İçerik indirmenizden, karşıdan yüklemenizden ve/veya İçerik kullanımınızdan ve/veya (iv) Hizmeti kullanımınızdan veya kötü kullanımınızdan kaynaklanabilecek tüm yükümlülükler, zarar ve ziyan, masraf ve maliyetler karşısında Mostphotos'u ve Mostphotos'un hizmet sağlayıcılarını tazmin edeceksiniz. 13 KULLANICI BİLGİLERİNİZ 13.1 Hizmeti kullanarak karşıdan İçerik yüklemekle veya İçerik satın almakla işbu Sözleşmede sayılan yasal yükümlülük ve taahhütleri üstlenmek için gereken yasal yetkiye sahip olduğunuzu ve reşit olduğunuzu (yani örneğin İsveç için 18 yaşınızı doldurmuş olduğunuzu) veya bu tür bir Sözleşmeye girişmek için gereken izni haiz bulunduğunuzu taahhüt etmiş sayılırsınız Hizmetle olan etkileşiminiz sırasında Mostphotos'a kayıt formunda talep edilen bilgileri güncel, gerçek ve eksiksiz şekilde sunacaksınız. Bilgilerinizin güncel ve eksiksiz tutulmasından kendiniz sorumlusunuz. Sadece bir tek Kullanıcı hesabı kaydetme hakkınız bulunmaktadır Mostphotos'un kayıt için kullandığınız e- posta adresine e- posta mesajları gönderme hakkı bulunmaktadır. Amacımız size sizi ilgilendirebilecek bilgiler sunmaktır ki buna haber bültenleri ve ortaklarımızın sizin ihtiyaçlarınıza uygun bir takım teklifleri de dahildir Hizmete yapacağınız tüm erişimden kendinizin sorumlu olduğunu böylece kabul ediyorsunuz. Oturum Kimliğinizi ve Şifrenizi sürekli gizli tutacaksınız. Şifrenizin size özel olduğunu ve Mostphotos'un şifrenizi sıfırlama imkanına sahip olmakla birlikte şifrenize sair şekilde erişim imkanı bulunmadığını da böylece anlıyor ve kabul ediyorsunuz Kişisel bilgilerinizi göndermekle, bu kişisel bilgilerinizin İsveç Kişisel Veriler Kanunu (PUL) hükümleri uyarınca muamele görmesini de - yani herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Hizmetle yapacağınız etkileşimin kolaylaştırılması amaçları için kullanılmasını da, böylece kabul etmiş oluyorsunuz. Kişisel bilgiler sadece hesap yönetimi amacıyla kullanılmakta olup Mostphotos'un çıkarları dışındaki herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır. Mostphotos tüm kişisel bilgilerinizin korunması için gereken tüm teknik ve kurumsal önlemleri almaktadır. Mostphotos sizinle ilgili hiçbir bilgiyi üçüncü taraflara

5 satmamaktadır. 14 İÇERİĞİNİZ 14.1 Hizmet size İçerik karşıdan yükleme, depolama ve yayınlama imkanları sunmaktadır; bunları yaparken işbu Sözleşmenin 4. Maddesinde sayılan hükümlere uymaya dikkat edin. İçeriğinizi yayınlamakla İçeriğinizi işbu Sözleşmenin hükümlerine uygun şekilde ve Mostphotos tarafından belirlenmiş olan bir fiyat karşılığında satmayı kabul etmiş sayılırsınız İçeriği yayınlamakla içeriğin fotoğrafçısı, sanatçısı veya sair telif hakkı sahibi olarak kendinizin veya fotoğrafçının veya çizim sanatçısının (ki bu durumda ilgili fotoğrafçı veya çizim sanatçısından yayın için gereken izni önceden almak sizin sorumluluğunuzdadır) adını yayınlama hakkından feragat etmiş olacağınızı böylece kabul ediyorsunuz Herhangi bir bireyin veya bireylerin kimliği anlaşılır şekilde yer aldığı veya fotoğraflanması yasak olan mülklerin açıkça yer aldığı herhangi bir İçerik yayınlamanız durumunda İçerikte görülen birey(ler)in kendilerinden ve/veya İçerikte görülen mülklerin yasal sahiplerinden bunun için gereken izni verdiklerine dair yazılı bir izin (bundan böyle "Model'in Rızası") almış olmanız ve İçerik beraberinde göndermeniz gerekmektedir İçeriğinizin satışı ile ilgili olarak tahakkuk edebilecek tüm vergi ve harçlardan siz sorumlusunuz. Mostphotos Hizmeti kullanımınızla ilgili olarak tahakkuk edebilecek hiçbir vergi, harç, vergi beyanı ve ücretlendirme konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir İşbu Sözleşmenin 10. Maddesi hükümleri uyarınca Mostphotos hiçbir zarar ve ziyanla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğinden, İçeriğinizin yedek kopyalarını bulundurmanız ve hesabınızdaki paraları düzenli olarak çekmeniz önerilir Yayınlanmış olan tüm İçeriğinizin Hizmetin abonelik seçeneğine de otomatik olarak dahil olacağını kabul ediyorsunuz. Dilerseniz abonelik seçeneklerinden, İçeriğinizi hariç tutmayı tercih edebilirsiniz Mostphotos İçeriğinizle ilgili her satış işleminden %50 komisyon alacaktır Hesabınızdaki paraları Hizmetteki "Para Çekme" seçeneğini kullanarak tahsil edebilirsiniz. "Para Çekme" seçeneğini yanlışsız kullanmanız durumunda, paranız kayıtlı banka hesabınıza otuz (30) gün içerisinde yatırılacaktır. 15 İÇERİĞİN SATIN ALINMASI 15.1 Hizmetteki İçeriğe abone olmayı tercih edebilirsiniz. Abonelik satın aldığınızda, Mostphotos'un e- ticaret sisteminin banka hesabınızdan sürekli surette her ay otomatik olarak tahsilat yapmasını kabul etmiş olursunuz. İleride aboneliğinizi gözden geçirebilir ve dilerseniz iptal edebilirsiniz. Aboneliğinizi iptal etmeniz durumunda, bundan böyle banka hesabınızdan herhangi bir tahsilat yapılmayacaktır Yapılan tüm ödemeler kesin ve bağlayıcıdır ve her ne sebeple olursa olsun para iadesi yapılmayacaktır. İçerik için ödeme yaptığınızda, İçerik bedelini ödemiş olduğunuz lisansın koşullarına uygun şekilde kullanımınıza sunulacaktır. 16 SÜRE VE FESİH 16.1 İşbu Sözleşme, koşullarını kabul ettiğiniz günde yürürlüğe girer ve taraflardan herhangi birince feshedilene kadar da yürürlükte kalır Mostphotos'un dilediğinde, takdir yetkisi tamamen kendisinde olmak kaydıyla ve önceden herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu da olmaksızın kullanıcı hesaplarını iptal etme ve/veya sizi Hizmeti

6 kullanmaktan men etme hakları bulunmaktadır. 17 AYRI TUTULABİLİRLİK 17.1 Tarafınız ile Mostphotos arasında imzalanmış olan işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu konusunda hükme varılması durumunda, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna hükmedilen hüküm işbu Sözleşmenin kalan hükümlerinden ayrı tutulacak ve geçerlilik ve uygulanabilirlik kesbedebilmesi için gerekecek azami değişiklik ve düzenleme yapıldıktan sonra uygulanacaktır; Sözleşmenin geri kalanı ise geçerliliğini ve yürürlüğünü tam olarak koruyacaktır. 18 GEÇERLİ YASA 18.1 İşbu Sözleşmenin yorumlanmasında İsveç Yasalarına bakılır. 19 İHTİLAFLAR 19.1 İşbu Sözleşmeyle ve/veya işbu Sözleşmenin ihlali, feshi ve/veya geçersizliği ile ilgili olarak vuku bulabilecek her türlü ihtilaf, fikir ayrılığı ve hak talepleri Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü'nün Hızlandırılmış Tahkim Kuralları uyarınca yapılacak tahkim oturumu ile karara bağlanacaktır. Tahkimin yeri Stockholm olacaktır. Tahkim görüşmelerinde kullanılacak dil İsveççe olacaktır.

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

Hesabınızı iptal etmek için support@sheystock.com e-posta adrsine ileti göndererek iletişime geçin.

Hesabınızı iptal etmek için support@sheystock.com e-posta adrsine ileti göndererek iletişime geçin. SHEYSTOCK TEK KULLANICILI STANDART LİSANS Sayın Müşteri: İşbu belge sizinle veya bu Kullanım Koşulları'na tabi işvereniniz ya da farklı bir tüzel kişiyle (bundan sonra "siz veya "Müşteri" olarak bahsedilecektir),

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

RinHOST Hizmet Sözleşmesi

RinHOST Hizmet Sözleşmesi RinHOST Hizmet Sözleşmesi Bu belge Düşkuyusu Bilişim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. tarafından, rinhost.com da verdiği hizmetler hakkında müşteri ile olan hukukunun tespiti için hazırlanmıştır. Firmamızdan hizmet

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI

YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI Bu site, Türkiye yasalarına göre kurulmuş olan, kayıtlı ofisi Bankalar Caddesi Bozkurt Han No:3 D:3 Karaköy Beyoğlu, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, Boğaziçi Kurumlar

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir.

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir. SİZ VE RCI EUROPE ARASINDAKİ ANLAŞMA Bu Web sitesi RCI Europe ("RCI", "biz", "bizim") tarafından size sunulmaktadır. Bu Web sitesini kullanmanız ve bu Web sitesinde yayımlanan hükümleri, koşulları ve bildirimleri

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

SUNUCU KİRALAMA (HOSTİNG) SATIŞ FORMU

SUNUCU KİRALAMA (HOSTİNG) SATIŞ FORMU SUNUCU KİRALAMA (HOSTİNG) SATIŞ FORMU Bu satış formu Akdeniz Bilgisayar güvenlik iletişim ve internet hizmetleri ile müşteri arasında karşılıklı hüküm ve sorumlulukların anlaşılması açısından imzalanmıştır.

Detaylı

ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI

ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI Bu genel hüküm ve koşullar (bundan böyle sözleşme veya hüküm ve koşullar olarak anılacaktır) Gayrettepe Mahallesi, Fahri Gizden Sk. Işık Apt. N:15 D:2 Gayrettepe, Şişli,

Detaylı

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA

Detaylı

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 Sözleşme Tarihi../../. Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi./../. Şirket AlfaNumerik 2 Firma

Detaylı