l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia"

Transkript

1 e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h c s Re l Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyopleji / Lidocine Eniched Cdioplegi Emin Cn At 1, Yüksel Deeli 2, Kdi Dugut 2, Cevt Özpın 3 1 Özel İMC Hstnesi, Klp ve Dm Cehisi Kliniği, Mesin, 2 Necmettin Ebkn Ünivesitesi, Mem Tıp Fkültesi, Klp ve Dm Cehisi AD, Kony, 3 Özel Fbi Hstnesi, Klp ve Dm Cehisi Kliniği, Kony, Tükiye 7. Kdiyoloji ve Kdiyovsküle Cehide Yenilikle Kongesinde (24-27 Mt 2011, Antly) ttışmlı poste bildii olk sunulmuştu. Özet Amç: Açık klp cehisi sonsı göülen kompliksyonl çoğunlukl kdiyopulmone byps sısınd gelişen iskemi epefüzyon hsı ile ilişkilidi. Lidokin iskemi ve epefüzyon dönemleinde hüce içi sodyum ve klsiyum knllını bloke ede ve hüce membnını ektif oksijen metbolitleine kşı koumktdı. Bu çlışmd, kdiyopleji solüsyonun lidokin ekleneek miyokdiyl iskemi epefüzyon hsın etkisi ştııldı. Geeç ve Yöntem: Eylül 2005 ve Nisn 2006 tihlei sınd kliniğimizde elektif koone te byps cehisi uygulnn 36 hst ştııldı. Hstl iki gub yıldı. Aotik kos klemp süesi boyunc kullnıln kn kdiyoplejisi içine çlışm gubundki hstld (Gup I) 2 mg/kg lidokin ekleniken, kontol gubundki hstld (Gup II) ise stndt kn kdiyoplejisi kullnıldı. İki gup hstd postop 6. ve 24. stteki kdiyk enzim seviyelei, inotopik destek ihtiycı ve postopetif tiyl fibilsyon insidnsı kşılştııldı. Bulgul: Çlışmy yş otlmsı 63(±5,5), yş dğılımı yıl oln ve ventikül fonksiyonlı bozulmmış (EF>%40) 36 hst (13 ü kdın, 23 ü ekek) dhil edildi. İki gup sınd demogfik veile çısındn nlmlı fklılık yoktu. İki gup sınd postop 6. ve 24. stteki toponin I ve CK-MB değelei, inotopik destek vey defibilsyon ihtiycı ve postopetif til fibilsyon insidnsı bkımındn nlmlı fk tespit edilemedi. Ttışm: Kdiyopleji solusyonun 2 mg/kg dozund lidokin ilve edilmesinin kdiyk enzim seviyelei, inotopik destek ihtiycı ve postopetif til fibilsyon insidnsını etkilemez ve iskemi-epefüzyon hsının önlenmesinde ktkısı yoktu. Anht Kelimele Lidokin; İskemi-Repefüzyon Hsı; Koone Ate Byps Cehisi Abstct Aim: Most of the complictions fte open het sugey is usully ssocited with ischemi epefusion injuy tht develops duing cdiopulmone bypss. In ischemi nd epefusion peiods lidocine blocks intcellule sodium nd clcium chnnels nd potect cell membne ginst ective oxygen metbolites. In this study, lidocine dded to cdioplegi solution nd its effects on myocdil ischemi-epefusion injuy ws exmined. Mteil nd Method: 36 ptients who undewent elective coony tey bypss sugey in ou clinic between Septembe 2005 nd Apil 2006 ws studied. Ptients included into two goups. In study goup ptients (goupe I) 2 mg/ kg lidocine ws dded into cdioplegi solution tht is used duing otic coss clmp peiod; stndt cdioplegi solution ws used in contol goup ptients (goup II). Postopetive 6. nd 24. hous cdic enzyme levels, inotopic suppot equiement nd til fibiltion incidence wee comped in both goups. Results: In this study, 36 ptients (13 women, 23 mn) whose vege ge ws 63(±5,5), ge nge yes nd venticule functions wee not defomed (EF>40%) wee involved. Thee wee no significntly diffeences in demogphic dts between towo goups. Thee wee no significntly diffeences in postopetive 6. nd 24. hous toponin-i nd CK-MB levels, inotopic suppot o defibiltion equiement nd postopetive til fibiltion incidence between two goups. Discussion: Addition of 2 mg/kg dosge lidocine into cdioplegi solution dont effect cdic enzyme levels, inotopic suppot equiement nd postopetive til fibiltion insidence nd it doesnt pevent ischemi-epefusion injuy. Keywods Lidocine; Ischemi-Repefusion Injuy; Coony Atey Bypss Sugey DOI: /JCAM.3188 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Yüksel Deeli, Necmettin Ebkn Ünivesitesi, Mem Tıp Fkültesi, Klp ve Dm Cehisi AD, Kony, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyopleji / Lidocine Eniched Cdioplegi Giiş Açık klp cehisi sonsı gelişen ogn yetmezliklei ve bunu önlemeye yönelik çlışml güncelliğini koumktdı [1]. Bu konud en çok dikkt çeken ve tüm olyldn soumlu tutuln oly, kdiyopulmone byps (KPB) sısınd, hipotnsif - hipotemik peiyodu tkiben nomotnsif - nomotemik koşulun sğlnmsı ile gelişen iskemi - epefüzyon hsı (İRH) ve kn ve knın şekilli elemnlının ybncı bi yüzeyle tems etmelei sonucu oluşn sistemik inflmsyondu [2]. İRH nın tmış sebest dikl oluşumu ve hüce içi şıı klsiyum yüklenmesiyle ilişkili olduğu kbul edilmektedi. KPB sısınd oluşn bu olumsuz etkilei en z indimek için, kdiyopleji solüsyonlın çeşitli mddele ekleneek zenginleştiilmekte ve bu mddelein İRH üzeine etkilei ştıılmktdı. Antiitmik bi ilç oln lidokin, iskemi ve epefüzyon süecinde hüce içi sodyum ve klsiyum konsntsyonlını etkileyeek ve hüce membnını uzun zincili çilknitin ve ektif oksijen metbolitleine kşı svunk miyokdiyl İRH nı önlemektedi [3]. Bu pospektif çlışmd kdiyopleji solüsyonun 2mg/kg dozund lidokin ilve edileek miyokdiyl İRH üzeine etkisi ştııldı. Geeç ve Yöntem Çlışm pospektif olk plnlndı. Lokl etik kuulu onyı (2005/108) lındı. Kliniğimizde Eylül Nisn 2006 tihlei sınd elektif koone te byps cehisi uygulnn 36 hst çlışmy dhil edildi. Konik böbek yetmezliği, konik obstüktif kciğe hstlığı, hipotioidi vey hipetioidisi bulunn hstl çlışm dışı bıkıldı. Hstl opesyon öncesinde detylı bilgi veildi, onylı lındı ve ydınltılmış onm fomlı imzltıldı. Hstl eşit syıd hst içeen iki gub yıldı. Tüm hstl opesyon öncesi stndt 12 deivsyonlu EKG çekildi ve toponin-i ve CK-MB değeleinin noml sınıld olduğu kontol edildi. Peopetif ntibiyotik poflksisi için bütün hstld ynı ntibiyotik (cefzolin) kullnıldı. Bütün hstl ynı nestezi potokolü (indüksiyon için 15mcg/kg fentnyl, 2 mg/kg popofol, 0.1 mg/kg pnkuonyum bomü intvenöz; idme olk ise 2 mg/kg/st popofol ve 10 mcg/kg/st dozund fentnil infüzyonu) uygulndı. Bütün hstl ynı ekip tfındn, ynı cehi posedü ile koone byps cehisi uygulndı. Tüm hstld medin stenotomi uygulndı. Sol intenl tosik te ve sfen ven gefti hzılndı. Aktive pıhtılşm zmnı (ACT) >480 sn olck şekilde sistemik hepinizsyon uygulndı. Asendn otdn teiyel ve sğ tiyum pendjındn venöz knülsyon ypıldı, ot deece (28-32 C) hipotemi eşliğinde kdiyopulmone byps uygulndı. Çlışm gubundki hstld (Gup I) otik kos klemp peyodu boyunc kullnıln intemittn kn kdioplejisi (22,5 meq potsyum kloü, 10 meq sodyum bikbont, %15 mgnesyum sülft 10 ml) içine 2 mg/kg lidokin eklendi. Kontol gubundki hstld (Gup II) ise kos klemp süesi boyunc stndt intemittn kn kdioplejisi (22,5 meq potsyum kloü, 10 meq sodyum bikbont, %15 mgnesyum sülft 10 ml) kullnıldı. Tüm hstlın postopetif 6 ve 24. stte lınn kn önekleinde CK-MB ve Toponin-I değeleine bkıldı, defibilsyon ve inotopik destek geeksinimlei kydedildi ve tiyl fibilsyon (AF) çısındn postopettif 1 ve 3. gündeki EKG öneklei incelendi. İki gup hstd postop 6. ve 24.stteki kdiyk enzim seviyelei, inotopik destek ihtiycı ve postopetif til fibilsyon insidnsı kşılştııldı. İsttistiksel nliz için elde edilen sonuçl bilgisy otmın ktılk otlm ± stndt spm değelei hesplndı. Süekli değişkenlede iki gupt Bğımsız T testi ve Mnn Whitney U testi kullnıldı. Ktegoik değişkenlede Ki-Ke testi kullnıldı. Sonuçl otlm ± stndt spm olk veildi ve isttistiksel nlmlılık düzeyi olk α=0.05 olk lındı. Bulgul Çlışmy yş otlmsı 63(±5,5), yş dğılımı oln ve ventikül fonksiyonlı bozulmmış (EF>%40) 36 hst (13 ü kdın, 23 ü ekek) dhil edildi. İki gup sınd demogfik veile çısındn nlmlı fklılık yoktu (Tblo 1). Peiopetif değişkenlee bkıldığınd distl koone nstomoz syısı, kdiopleji syısı, totl pomp süesi, otik kos klemp süesi, klbin spontn vey defibilsyonl çlışmsı çısındn iki gup sınd nlmlı fklılık gözlenmedi (Tblo 2). Postopetif dönemde 6 ve 24. stteki CK-MB ve Toponin-I değelei, pozitif inotopik destek geeksinimi ve AF göülme sıklığı çısındn iki gup sınd nlmlı fklılık gözlenmedi (Tblo 3). Tblo 1. Demogfik veile Pmete Kontol gubu Çlışm gubu P değei Cinsiyet Kdın 5 (%27.8) 8 (%44.4) P>0.05 Ekek 13 (%72.2) 10 (%55.6) P>0.05 Vücut ğılığı (kg) 67.44(± 10.02) 71.0 (± 8.25) P>0.05 DM 6 (%33.3) 6 (%33.3) - EF (%) (± 5.22) 54.7 (± 6) P>0.05 Tblo 2. Peiopetif değişkenle Pmetee Kontol guubu Çlışm guubu P Distl nstomoz syısı 2.44 (± 0.51) 2.5 (± 0.62) P>0.05 Kdiopleji syısı 2.67 (± 0.69) 2.61 (± 0.78) P>0.05 Kos klemp süesi (dk) (± 13.24) (± 14.9) P>0.05 Totl pomp süesi (dk) (± 17.88) (± 17.16) P>0.05 Spontn çlışm Defibilsyonl çlışm Tblo 3. Postopetif değişkenle Değişken Kontol guubu Çlışm guubu P değei Postopetif CKMB değei Postopetif Toponin I değei 6. st (± 6.59) (± 11.86) P> st (± 12.43) 9.55 (± 5.39) P> st 5.52 (± 10.58) 3.72 (± 3.66) P> st 3.55 (± 7.05) 1.73 (± 1.47) P>0.05 İnotopik destek geeksinimi 4 (%22.2) 5 (%27.8) P>0.05 Postopetif AF insidnsı 5 (%27.8) 6 (%33.3) P>0.05 Ttışm KPB vücutt pek çok ogn sistemini etkileyen, inflmtuv yolklı tetikleyen, fizyolojik olmyn bi teknikti. İnflmtuv mediytölein slınımı sonucund ognizmd sıvı biikimi, kpille geçigenlik tışı, pıhtılşm bozukluğu ve çoklu ogn yetmezliği sendomu gelişebili. Ayıc KPB sısınd otik kos klemp peiyodund miyokdın oksijensiz klmsını tkiben İRH gelişi [4]. İRH sısınd hüce içi klsiyum yükseli, sebest oksijen dikllei oluşu ve yüksek enejili fosft depolının tüketi- 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

3 Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyopleji / Lidocine Eniched Cdioplegi mi t [5]. Miyokd hüceleinde iskemi sısınd oluşn toksik hs, oksijenin dokul tek veilmesiyle dh d şiddetlenmektedi. Bu nedenle dokuy oksijen sunulmsı sonucu oluşn bu duum oksijen pdoksu deni. İskemik shy oksijen sunulmsı ile bud oluşn toksik mddeleden en önemlisi sebest oksijen diklleidi (SOR) [6]. İskemi-epefüzyon bğlı hs hidoksil ve süpeoksit nyonlı gibi SOR leinin DNA, potein ve lipidle ile eksiyon giip, hücenin ypısl ve fonksiyonel özellikleine z veeek neden olduğu düşünülmektedi [7]. Noml eobik koşulld SOR çok z miktd meydn geli ve vücut svunm sistemlei tfındn yok edilile. İskemi sonsı epefüzyon sfhsınd oluşn SOR düzeyi vücut svunm sistemleini ştığı için lokl ve sistemik etki oluşmsın neden olu. Açık klp cehisinde çeşitli miyokd koum tekniklei uygulnı. Bu iskemik duumu zltmk için kbul edilen temel yklşıml hipotemi ve kdiopleji ile oluştuuln fmkolojik estti. KPB sısınd oluşn miyokd hsının bu dönemde slınn SOR leinin hüce membnınd lipid peoksidsyonunu bşltk membn geçigenliğini değiştimesi ve sonuçt intsellüle klsiyumun şıı biikimi ile oluştuğu belitilmektedi [8]. Oluşn hsd kybedilen kn miktı ve ot klemp süesinin de önemli olduğu bilinmektedi. Çeşitli kdiyoplejik ejimlein iskemi ve epefüzyon sısınd N-K-ATPz ktivitesinin bozulmsı sonucu oluşn İRH ınd, yüksek enejili fosftlın tüketimini önleyeek kouyucu olduklı düşünülmektedi [9]. Opesyon sısınd veilen lidokinin İRH n kşı miyokdd sodyum knllını bloke edeek etkili olduğu bilinmektedi. Lidokin sodyum ve klsiyum kımını engelle, hüce zının elektiksel potnsiyelini stbilize ede ve hüce içinde şıı klsiyum yüklenmesini önleyeek miyokdı İRH n kşı miyokdı kou [10,11]. Lidokin (xylocine) hem çık klp cehisinde, hem de miyokd infktüsünde sık kullnıln IB sınıfı bi ntiitmik ilçtı. IB sınıfı ilçl sodyum knllın hızlı bğlnı ve hızlı yılıl. Bu nedenle IB sınıfı ilçlın etkilei, klp kslı depolize olduklınd yd hızlı uyı çıkdıklınd dh beligindi. Ks gevşetici ve zyıf ntihistminik etkisi mevcuttu. Doz bğlı olk bulntı, kusm ve temo gibi geçici yn etkilei göülebili. Kdiyk yn etkilei ise PR ve QRS intevli uzmsı ve QT intevli kıslmsıdı. Eğe hst til fibillsyond ise lidokin ventiküle hızı tıı. Bolus şeklinde hızlı veilise hipotnsiyon neden olbili. Lidokin sini membnlınd N+ knl eseptöleine bğlnk sinisel uyının iletimini inhibe ede ve depolizsyonu yvşltk ksiyon potnsiyelinin iletimini engelle. Dh spesifik olk, hslı miyokd hüceleinde fz 0 depolizsyon hızı ve kondüksiyon velositeyi zltm özelliği ile diğe ntiitmikleden fklıdı. Bu etkisini N+ knllın bğlnk göstei ve sınıf IA ntiitmiklee kıysl ksiyon potnsiyelinin süesine ve efktö peyot etkisi minimldı. Lidokin in bu tip N+ knllın bğlnm etkisi klp ve beyinde İRH nı engellemede çok önemlidi [12]. Son zmnld çeşitli hyvn modelleindeki İRH üzeinde ypıln çlışmld lidokin in ROS fomsyonu ve lipid peoksidsyonunu engelleme özelliği ile ilgili spesifik biyokimysl bilgile elde edilmişti. Lidokin bu etkisini şğıdki meknizmll göstemektedi: i. İskemide N+/C2+ değiş tokuşu ve C2+ biikmesini inhibe ede. ii. Hidoksil diklleini ykl. iii. Gnülositleden süpeoksit slınımını zltı. iv. Polimof nükleuslu lökositlein iskemik dokudki ktivsyonu ve migsyonunu engelleyeek endotel disfonksiyonunu zltı [13]. Koone te byps cehisinde otik kos klemp sonsı gelişen miyokdiyl iskemide intsellüle sodyum konsntsyonu d tmktdı. Sodyumun sodyum knllı ile intsellüle ln gimesi hipoksik sodyum yüklenmesinde önemli bi yoldu ve lidokin in bu yolu bloke etmesi iskemik sodyum tmsını zltmkt vey geciktimektedi. Lidokin in bu koum etkisi iki yoll geçekleşi; 1. Lidokin sodyum yüklenmesinden dolyı hs göen intsellüle otmd eneji tüketen N+/K+-ATPse ktivitesini zltk ATP pezevsyonun neden olu. 2. İntsellüle N+ tışının N+/C2+ değiş tokuş yolu ile intcellüle C2+ tışı ile bğlntılı olduğu bilinmekte ve lidokin in iskemik C2+ yüklenmesini zltığı d bilinmektedi. C2+ yüklenmesi epefüzyon hsınd en önemli fktödü ve lidokin intsellüle sodyum yükünü zltk klsiyum ovelod u önlemektedi [14]. Klsiyum knl blokeleinin İRH nı zltığı bilinmektedi ve lidokin in klsiyum knllı bloke ettiğine di knıtl vdı ve bu d lidokin in şıı klsiyum yüklenmesini zltmsındki bi bşk meknizmdı [9]. İzole t klbi üzeinde, fklı dozld lidokin kullnılk ypıln bi çlışmd, lidokin in miyokdı İRH n kşı kouduğu, epefüzyon süesince sol ventiküle bsınçt gei dönüş sğlndığı, ketin kinz slınımınd önemli zlm göüldüğü ve miyokdiyl oksijen tüketiminde zlm olduğu tespit edilmişti [15]. Klinikte İRH nın en önemli beliteçlei ventiküle tsikdi (VT) ve ventiküle fibilsyon (VF) gibi hytı tehdit eden itmiledi. Dh sıklıkl ise ot deecede inotop destek vey ftelod zltıcı medikl tedvi geektien veniküle pomp fonksiyon bozukluklı göülmektedi. Kıs süeli iskemileden son klp fonksiyonel ve histoptolojik olk toplnı ve sdece çok ufk lnld subendokdiyl skl klı. Dh uzun süeli iskemileden son epefüzyon dh ciddi histolojik değişikliklee yol ç [16]. Miyokd hsını gösteen en önemli lbotu beliteçlei ise kdiyk enzim (CK-MB ve Toponin) seviyeleidi. Açık klp cehisi sonsı hstld en önemli motlite ve mobidite nedenlei sınd sistemik inflmtuv ynıt sendomunun geldiği bildiilmekte ve sitokinle en çok ştııln beliteçle sınd ye lmktdı. Ypıln bi çlışmd, koone byps cehisi uygulnn hstl opesyon öncesi, intopetif ve postopetif dönemde ol ve intvenöz olk N-setil sistein veilmiş, klinik ve biyokimysl etkilei ştılmış ve kdiyk hs beliteçlei (cti, CK-MB) ile IL-6 seviyelei sınd nlmlı hehngi bi fk bulunmıştı [17]. Yine, kdiyopleji solüsyonun N-setil sistein ilve edileek ypıln bi çlışmd, IL-6 ve IL-10 seviyeleinde beligin zlm sğlndığı ve motlite ve mobiditeyi zltbileceği belitilmektedi [18]. Lidokin, hem lokl nestezik hem de Clss IB ntiitmik ilçtı. Ventiküle itmilein kontol edilmesinde miodon ltentif olk kullnılmktdı. Ayıc digoksin, siklik ntidepesnl, stimülnl ve teofilin zehilenmeleine bğlı olk gelişen ventiküle itmilede de kullnılı. Ventiküle tşikdi 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

4 Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyopleji / Lidocine Eniched Cdioplegi vey fibilsyon (VT/VF) bğlı klp dumsınd bşlngıç dozu 1-1,5 mg/kg IV dü. Refkte VF de ek doz 0,5-0,75 mg/kg IV bolus ypılbili, 5-10 dkikd bi teklnbili, mksimum totl dozu 3 mg/kg dı. Stbil VT de dozu 1-1,5 mg/kg IV bolustu dkikd bi 0,5-0,75 mg/kg IV bolus, toplm 3 mg/ kg kd ypılbili. İnfüzyon tedvisi klinik geeksinim ve plzm lidokin düzeyine göe 1-4 mg/ dkik (30-50 µg/kg/dkik) dozund tite edilebili [19]. Çlışmmızd lidokin sdece klinik tedvi dozund (2mg/kg) kullnılmıştı. Toponin kdiyospesifik bi poteindi. Miyokd hüce nekozunu gösteen CK, CK-MB, LDH gibi seum enzimleinden dh spesifik olduğu bildiilmektedi. Ypıln bi çlışmd, elektif koone bypss cehisi geçien 100 hsty bolus ve infüzyon şeklinde lidokin uygulnmış, CK-MB ve toponin-t seviyeleinin bu gupt dh düşük olduğu sptnmıştı [10]. İzole t klbi üzeinde ypıln bi bşk çlışmd ise lidokin dozunun noml tedvi dozunun 10 ktın kd tıılbileceği ilei süülmüştü [15]. Bizim çlışmmızd postopetif 6. ve 24. stteki toponin-i ve CK-MB değelei çlışm gubund kontol gubun göe dh düşük olmsın ğmen isttistiksel olk nlmlı değildi. Bu sonucun çlışmmızd kullnıln lidokin dozu ile ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Ypıln bi çlışmy göe, postopetif inotopik ihtiycının hstnın yşı, totl pomp süesi, toplm meliyt süesi, otik kos klemp süesi ve epefüzyon süesi ile ilişkili olduğu belitilmektedi [20]. Bi bşk çlışmd ise, dh önce geçimiş miyokd infktüsü, koone teledeki lezyonlın özelliği, kdın cinsiyet, dibetes mellitus, hipetnsiyon, diuetik tedvi, sig kullnımı, dislipidemi, konik obstüktif kciğe hstlığı ve eşlik eden diğe hstlıklın postopetif inotopik ihtiycı ile ilişkili olduğu öne süülmüştü [21]. Litetüde lidokin in koone te byps cehisi uygulnn hstld postopetif dönemde inotopik destek geeksinimini zlttığın di çlışm bulunmmktdı. Çlışmmızd kontol gubu ile çlışm gubundki hstld inotopik ihtiyç ve defibilsyon çısındn fk bulunmmıştı. Atiyl fibilsyon koone te bypss cehisi sonsı en sık göülen itmi olup, en sık postopetif 3. günde oty çıkmkt ve insidnsının %20 ile % 40 sınd olduğu bildiilmektedi [22]. Cehi teknik, nestezi yöntemlei ve miyokd koumsındki gelişmelee ğmen AF sıklığınd önemli bi zlm sğlnmmıştı ve bu klinik poblem hlen önemli bi mobidite sebebi olmy devm etmektedi. Litetüde tiyl fibilsyonun, hemodinmik instbilite, tmış stoke iski, uzmış hstnede klım süesi, tmış ntiitmik jn ve pcemke kullnımı ve tmış tedvi mliyetlei ile ilişkili olduğu gösteilmişti [22]. Koone te byps cehisi sonsı göülen AF etiyolojisi tm olk bilinmemesine ğmen, pek çok pedispozn fktö ve tetikleyici olyl öne süülmüştü. Etiyolojideki önemli sebeple sınd evskülizsyon bğlı epefüzyon hsı, kdiyk cehi giişime bğlı klbin çeşitli bölgeleinin mnipülsyonu, postopetif peikdiyl effüzyon, elektolit imblnsı, peiopetif ktekolmin deşjı, itmojenik jnlın kullnınmı, emosyonel stes ve yş bğlı olk tium dokusundki dejenetif değişiklikle syılbili [12]. Fioe ve kdşlının ytığı çlışmd, kofone te byps cehisi uygulnn hstld lidokin kullnımı ile AF sıklığınd bi zlm göülmediği bildiilmişti [23]. Bizim çlışmmızd, toplm 11 hstd (%30,5) AF gelişti, nck iki gup sınd AF sıklığı çısındn isttistiksel olk nlmlı fk göülmedi. Atiyl fibilsyon gelişen tüm hstld miodone tedvisi ile noml sinüs itmine dönüş sğlndı. Sonuç Bu çlışmd 2mg/kg dozund lidokin ile zenginleştiilmiş kdiyoplejinin koone te byps cehisi uygulnn hstld İRH üzeine etkisinin olmdığı, postopetif AF ve inotopik destek ihtiycını zltmdığı göülmüştü. Anck, dh yüksek dozld lidokin kullnılk fklı sonuçl elde edilebili. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Kynkl 1. Etun E, Tükseven S, Hyn HM, Sgon MF, Ys M. Lngendof-Pefüze Sıçn Klbinde İskemi Süesi İle İskemi/Repefüzyon Hsı Asındki ilişki: Değelendime Kitelei Nele Olmlı? Tükiye Kliniklei J Med Sci 2013;33(2): Wn S, LeClec JL, Vincent JL. Inflmmtoy esponse to cdiopulmony bypss: mechnisms involved nd possible thepeutic sttegies. Chest 1997;112(3): Benjmin H, Cssutto DVM, Roge W. Use of intvenous lidocine to pevent epefusion injuy nd subsequent multiple ogn dysfunction syndome. J Vet Emeg Cit Ce 2003;13(3): Hill GE, Whitten CW, Lndes DF. The influence of cdiopulmony bypss on cytokines nd cell-cell communiction. J Cdiothoc Vsc Anesth 1997;11(3): Koge P, Weiss JN. Redox egultion of endogenous substte oxidtion by cdic mitochondi. Am J Physiol Het Cic Physiol 2006 ;291(3): Kevin LG, Novlij E, Stowe DF. Rective oxygen species s meditos of cdic injuy nd potection: the elevnce to nesthesi pctice. Anesth Anlg. 2005;101(5): Vdı N, Plkpın H, Eşefoğlu M, Uç M. Miyokdiyl İskemi-Repefüzyonun Neden Olduğu Histolojik Değişiklikle Üzeine Cffeic Acid Phenethyle Este in Kouyucu Etkilei. Tukiye Kliniklei J Med Sci 2004;24(5): Ko T, Otni H, Immu H, Omoi K, Ingki C. Role of sodium pump ctivity in wm induction of cdioplegi combined with epefusion of oxygented cdioplegic solution. J Thoc Cdiovsc Sug Jul;110(1): Hese DJ. Ischemi, epefusion, nd the deteminnts of tissue injuy. Cdiovsc Dugs The 1990;4(4): T Rinne, S Kukinen, Cdıopotectıon By Lıdocıne And Cdıoplegı - Anlysıs Wıth Toponın-T. Bitish Jounl of Anesthesi 1995;74: Hollmnn MW, Duieux ME. Locl nesthetics nd the inflmmtoy esponse: new thepeutic indiction? Anesthesiology 2000;93(3): Thompson AE, Hisch GM, Peson GJ. Assessment of new onset postcoony tey bypss sugey til fibilltion: Cuent pctice ptten view nd the development of tetment guidelines. J Clin Phm The 2002;27(1): J Cssuto R, Sincli, M Bondeovic. Anti-inflmtoy popeties of locl nesthetics nd thei pesent nd potentil implictions. Act Anesthesiol Scnd 2006;50(3): Mentze J RM, Jhni MS, Lsley RD. Myocdil potection. In: Cohn LH, Edmunds J LH, eds. Cdic sugey in the dult. New Yok:McGw-Hill, p Ebel D, Lipfet P, Fssdof J, Peckel B, Müllenheim J, Thme V, et l. Lidocine educes ischemic but not epefusion injuy in isolted t het. B J Anesth. 2001;86(6): Ak SA, Sgın M. Miyokdiyl Iskemi Repefüzyon Hsı. Tukiye Kliniklei J Cdiovscul Sugey 2004;5: El-Hmmsy I, Stevens LM, Cie M, Pellein M, Bouchd D, Demes P. Effect of intvenous N-cetylcysteine on outcomes fte coony tey bypss sugey: ndomized, double blind, plcebo contolled clinicl til. J Thoc nd Cdiovsc Sug 2007;133(1): İ İnce, E Şimşek, K Kpın, G Özedem. Kdiyoplejik Solüsyon N-Asetilsistein Eklenmesinin Miyokd Koumsı Üzeine Oln Etkilei. J Clin Anl Med 2015;6(1): P Ünvei, Ö Kcıoğlu, C Ayık. Ani Klp Dumsınd İlei Kdiyovsküle Yşm Desteği İlçlının Kullnımı. DEÜ Tıp Fkültesi Degisi 2006;20(2): Mülle M, Junge A, Bäu M, Kwpisz MM, Schindle E, Akintük H,et l. Incidence nd isk clcultion of inotopic suppot in ptients undegoing cdic sugey with cdiopulmony bypss using n utomted nesthesi ecod-keeping system. BJAnesth 2002;89: Smith LR, Hell FE J, Rnkin JS, Cliff RM, Pyo DB, Muhlbie LH, et l. Deteminnts of ely vesus lte cdic deth in ptients undegoing coony tey bypss gft sugey. Cicultion 1991;84(5): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyopleji / Lidocine Eniched Cdioplegi 22. Ceswell LL. Postopetive til hythmis: Risk fctos nd ssocited outcomes. Semin Thoc nd Cdiovsc Sug 1999;11(4): Fioe AC, Nunheim KS, Tub J, Bun P, McBide LR, Pennington DG, et l. Myocdil pesevtion using lidocine blood cdioplegi. Ann Thoc Sug 1990;50: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı