Gümrük Turist Bilgileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gümrük Turist Bilgileri"

Transkript

1 Gümrük Gümrük S n r geçi i Ye il Alan K rm z Alan Deklare edecek hiç bir eyim yok Deklare edilecek ürünler Gümrüksüz Mallar Ma azas Bir tane daha gümrük formu alabilir miyim? Lütfen formu nas l dolduraca m g?sterir misiniz? Buyurun pasaportum Birle ik pasaportumuz var Pasaportuma lütfen damga vurur musunuz? Ben turistim Tatile ç k yorum Ben tek ba nay m Bu benim ilk ziyaretim 2 hafta kalmay planl yorum Bu benim transit geçi vizam Bu valizler benim Sadece ki isel kullan m için e yalar m var Bu arkada m için bir hediye Bu video kamera benim ki isel kullan m m için Onun fiyat n 200 Amerikan dollard r Bu benim deklarasyonum Deklare edecek hiç bir eyim yok 500 dollarl k seyahat çekim var Turist Bilgileri Turizm dan ma bürosu nerede? Otobüsler nerede? Ben New York'a transit giden bir yolcuyum Ayn gün aktarma yapabilir miyim? Aktarma yapmam ne kadar sürer? Burada bir otel odas rezervasyonu yapabilir miyim? Servis otobüsüne nerede binebilirim? Limuzin nerede kira yapabilirim? Beni lütfen buraya g?türür müsünüz?

2 Rezervasyon Buradan buraya nas l gidebilirim? New York'a bir sonraki uçu ne zaman? Direkt uçu var m? Bu tren ekspres mi? Bu uçu ba ka bir ehirde konaklama yap yor mu? Bu tren yolda duraklama yap yor mu? New York'a hangi uçu lar var m? Lütfen di er havayolu irketlerini kontrol ediniz Bu uçakta bo koltuk var m? Ne kadar s kl kla uçak var? Uçak de i tirmek zorunda m y m? Uça m nerede de i tirmeliyim? Bu uçakta yer ay rtmak istiyorum Lütfen bir sonraki Londra uçu una rezervasyon yap n Londra bileti ne kadar? ndirim var m? Muafiyet tarife var m? Bir business class bilet, lütfen ki tane business class bilet rica ediyorum Bir gidi -d?nü bilet, lütfen Havaalan na ne kadar erken gelmeliyim? Ne zaman çek in yapt rmal y m? Uçak ne zaman kalk yor? Saat kaçta varaca z? Yan mda ne kadar valiz getirebilirim? Valizim yok Londra biletimi iptal etmek istiyorum Rezervasyonumu iptal etmek istiyorum Uçu Rezervasyonu Finnair kontuar nerede? A terminali nerede? Finnair terminali nerede? Nerede çek in yapt rabilirim? Valizlerimi otele yollay n lütfen Fazla valiz ücreti ne kadar? Bu valizi Londra'ya g?ndermek istiyorum Yan mda iki parça e ya ta yaca m Los Angeles için transit yolcuyum Uça a ne zaman binece iz? Bu uçak hangi kap dan kalk yor? 1 Nolu kap nerede? Bu uçak zaman nda kalkacak m? Herhangi bir gecikme var m? Pencerenin yan nda koltuk rica ediyorum Sigara içilen b?lümde koltuk rezervasyonu yapt rmak istiyorum Havaalan nda al veri yapabilir miyiz? Bu hangi para biriminde? Dollar olarak?deyebilir miyim? Burada sat n ald m ürünler için gümrük?demem gerekiyor mu? A

3 Lütfen fi verin Geli Gidi güvenlik kontrolü pasaport kontrolü kap gecikme indi iptal edildi uçu uçu numaras bini kart Bu koltuk nerede? Koltuk de i tirebilir miyiz? ngilizce gazeteniz var m? Lütfen bir battaniye verir misiniz? Hasta torbas, lütfen Lütfen bir i e bira verin Bir kadeh daha alabilir miyim? çecek bir eyler sipari etmek istiyorum Cay rica ediyorum, lütfen Uçakta ngilizce konu abilen hostes var m? Bunu ngilizce'ye çevirir misiniz? Gecikme ne kadar sürecek? Uçak ne zaman kalkacak? Burada ne kadar duraca z? Midem bulan yor Koltu umu yat rabilir miyim? Yemek için beni uyand r r m s n z, lütfen? Uçakta gümrüksüz ürünler sat yor musunuz? Bu filmin ismi ne? Ne zaman film g?stereceksiniz? Bu film ne kadar sürüyor? Bu film için kulakl k alabilir miyim? Filmi izlemek için hangi kanala ayarl yorum? Kulakl klar m çal m yor Kemerlerinizi ba lay n can yele i oksijen maskesi tuvalet Tren/Otobüs Tarife alabilir miyim? Bu otobüs tarifesi güncel mi? Bu uanda kullan lan otobüs tarifesi mi? Treni kaç rd m Bir sonraki saat kaçta kalk yor? Bu tren Londra'ya m gidiyor? Bu otobüs Londra'ya m gidiyor? Bu direkt tren mi? Bu otobüs oraya gidiyor mu? Bu ekspres treni mi normal tren mi? Yemekli vagon var m? Yemekli vagon trenin?nünde mi arkas nda m?

4 1 numaral platform nerede? Benim koltu um hangi vagonda? Benim koltu um nerede? Bu koltuk dolu mu? San r m bu benim koltu um Cam kenar tercih ederim Buras çok s cak Pencereyi açabilir miyim? u anda nereden geçiyoruz? Tren burada ne kadar duracak? Bir sonraki durak nerede? Hangi durakta inmeliyim? Bir sonraki durakta inece im Burada ineyim lütfen Burada durun lütfen Buradan sonra kaç durak var? üst yatak alt yatak orta yatak valiz raf kompart man vagon istikamet hareket saati yol bekleme odas Platformlara gider Giri C k C k yolu kay p e ya bürosu Acil freni alarm otomatik kap lar durma talebi gece otobüsü gemi Dok nerede? Gemiye nereden binebilirim? Gemi ne zaman ayr l yor? Ne zaman biniyoruz? Kamarama nas l gidece imi tarif eder misiniz? Kahvalt m kamaramda etmek istiyorum Güvertede bir koltuk rezervasyonu yapt rmak istiyorum Ak am yeme ini ne zaman yiyebilirim? Araba güvertesine giri yasak cankurtaran sandal can yele i kamara güverte üst güverte alt güverte

5 Bagaj Bagaj m nerede check ettirebilirim? Bagaj m nereden alabilirim? te bagaj kart m Bagaj m bulam yorum Bana check-in yapt rd mda bagaj kart vermediler Bagaj m k r lm ve baz eyler eksik Nerede bir hamal bulabilirim? Bu benim bagaj m Bu bagaj taksi stand na ta y n lütfen K r labilir Lütfen ta rken dikkatli olun Emanet nerede? Duyabilecekleriniz Seyahat amac n z? Nerede kalacaks n z? Ne kadar kalacaks n z? Deklare edece iniz bir ey var m? Lütfen formu doldurun Lütfen formu doldurun Nereye gidiyorsunuz? Pasaportunuzu g?rebilir miyim? Gümrük deklarasyonunuz lütfen Kaç valiziniz var? Yan n zda ta mak için çok fazla ey alm s n z Ekses ücreti?demelisiniz Bugün için tüm biletler sat ld Uçakta yer yok Sizi bekleme listesine kay t etmemi ister misiniz? Pencere kenar m, koridor mu istersiniz? Dikkat! 120 numaral uçu bini e ba lam t r 120 numaral uçu için son ça r 1 numaral kap ya gidiniz Burada sigara içmeyin lütfen Burada sigara içmek yasak Elektrikli aletlerinizi kapat n z Pardon, bu sizin kompart man n z de il Bagaj n z ula t nda biz size haber verece iz Kay p e ya bürosuna gitmelisiniz Ad m n za dikkat edin!?nüne bak! Ayakkab lar n z ç kart n Bo yer var Bo yer yok Resepsiyon Resepsiyoner Müdür Y?netici (elektronik) anahtar Viza Deste i Kahvalt büfesi Rezervasyon yapt rm t m Otel

6 Ben ve ailem için rezervasyon yap lm t Rezervasyonumu Londra'dan onaylatm t m Bo yeriniz var m? Bir oda istiyorum Tek ki ilik bir oda rica ediyorum Tek ki ilik odan z var m? ki ki ilik odan z var m? Tuvaleti olan bir oda rica ediyorum Banyoda du kabini var m? ki yatakl bir oda rica ediyorum Bizim ekstra yatakl ikiz odaya ihtiyac m z var Odam za ekstra yatak koyabilir misiniz? Daha iyi bir ey var m? Daha büyük bir oda g?sterir misiniz? Deniz manzaral oda var m? Bir geceli i ne kadar? Servis ücreti ve vergi ne kadar? Servis ücreti dahil mi? Fiyata kahvalt dahil mi? Kahvalt dahil bir oda ne kadar? Ucreti ne kadar? Depozitoya ihtiyac n z var m? Oday bo altma saati kaç? Ba ka bir otel tavsiye eder misiniz? Yak nda ba ka bir otel var m? Bu oday bir günlü üne kullanaca m 2 gece kalaca m 15 Haziran'a kadar kalaca m Benim ad m otel servisi Oda servisiniz var m? Oda servisi lütfen Oda numaram Girin Baz de erli e yalar m emanet kasas na koymak istiyorum De erli e yalar m geri almak istiyorum Valizimi lütfen odama g?nderir misiniz? Valizim için lütfen birini yollar m s n z? Bu valizi benim için saklar m s n z? Valizimi geri alabilir miyim? Odamda t ra makinem için priz var m? Lütfen biraz s cak su getirin Kablolu televizyonu nas l kullanabilirim? D hat kullanabilir miyim? Uluslararas kodunuzu biliyor musunuz? Amerika'n n ülke kodu nedir? Yemek saatleri ne zaman? Kahvalt m odamda yapabilir miyim? Kahvalt m odama lütfen saat 7:00'de yollay n Yar n sabah için kahvalt sipari i vermek istiyorum te sipari im Yürüyebilir miyim yoksa taksi mi ça ray m? Benim için telefon notu var m?

7 Beni arayan oldu mu? Lütfen, otelin adresi olan bir kartvizit verin Buna dikkat edin Saf ipektir Bu çama rlar y kamaya g?nderir misiniz? Bu tak m temizleyip ütüler misiniz? Bu bluzlara lütfen dikkatli davran r m s n z? Bu dü meleri diker misiniz? Bu lekeyi ç kartabilir misiniz? Ben beklerken bu pantolonlar ütüler misiniz? Bunu lütfen ütületin K yafetlerim ne zaman haz r olur? Saat 5'e kadar haz r olmas gerekiyor Beni saat 7:00'de uyand r r m s n z? Ayn gün alabilir miyim? Lütfen bu oday temizleyin Taksi ça rabilir misiniz? Taksiyle havaalan na gitmek ne kadar sürer? Mektuplar m ev adresime g?nderebilir misiniz? Lütfen rahats z etmeyiniz Sadece t ra b ça Oda kahvalt Tam Pansiyon (TP) Her ey dahil Restoran Bar Kafe Asans?r Vestiyer Servis merkezi D?viz bürosu Hediyelik E ya Ma azas yüzme havuzu kap c hamal hizmetçi Gazete stand Dan ma Banka Cama rhane merkezi Otopark Internet eri imi Mini-bar?deme Oday bo alt yorum Yar n ayr l yorum Bir gün erken ayr lmak istiyorum Ziyaret süremi birkaç gün daha uzatmak istiyorum imdi?deyebilir miyim? Nakit?deyece im Hesap alabilir miyim? Hesab g?rebilir miyim? Ayr nt l fi alabilir miyim?

8 Bu hesap ne için? Bunu biraz pahal buluyorum Mini-bar için ne kadar?düyorum? Pardon, bu benim imzam de il Kredi kart kabul ediyor musunuz? Benim için taksi ça r n lütfen Cok memnun kald m Hizmetler Restoran nerede? Burada snack bar var m? Odamda mini-bar var m? Otelinizin kablolu televizyonu var m? Cocuklar için tesisleriniz var m? Acil ç k kap s nerede? Kiralamak tencere çatal b çak tak m f r n k zartma tavas kaplar çama r makinesi ocak battaniyeler elektrik süpürgesi bula k deterjan yer sabunu sünger kap kacak masa sandalye Kiral k daire ar yorum ki odal bir daire kiralamak istiyorum Mobilyal bir daire tercih ederim Depozito ne kadar? Ayl k kira ne kadar? Garaj kiralamam mümkün mü? Anahtarlar nereden alabilirim? Elektrik saati nerede? Yedek sigorta kutusu var m? Hizmetçi hangi gün geliyor? C?pü nereye ç kartay m? F r n nas l çal yor? Caydanl k bozuldu Duyabilecekleriniz Rezervasyonunuz var m? Nas l bir oda istersiniz? Oda numaran z u anda odam z yok maalesef Tek ki ilik odam z kalmad Kaç gece için? Oday bo altma saatiniz Oda servisi saat ba vard r

9 Kahvalt saat 8:00 ile 10:00 aras vard r Ziyaretinizden memnun kald n z m? Servis ücreti dahil de il Mesaj n z var Faturan zda uluslararas telefon g?rü meleri dahil edilmi tir Nas l?demek istersiniz? Kredi kart kabul ediyoruz Otobüs/Metro tam çocuk otobüs kondükt?r yol paras bilet jeton rota otobüs dura metro haritas tarife transfer/yere geçirmek turnike Girilmez Giri ehire ç k C k yolu Kap lara yaslanmay n z. En yak n otobüs dura nerede? Bu otobüs oraya gidiyor mu? Hangi otobüs ehir merkezine gidiyor?... için hangi hatt kullanmam laz m? Hava liman için bir sonraki otobüs saat kaçta kalk yor? Metro kaça kadar çal yor? Kart nereden alabilirim? Bilet ücreti ne kadar? Bu gidi -d?nü bileti ne zamana kadar geçerli? Birden çok yolculuk için indirimli tarifeler var m? Grup için indirimli tarifeler var m?... bilet lütfen. Buraya bilet ücreti ne kadar? Valizim için ücret ne kadar? Ayl k bilet alabilir miyim? ehir merkezine gitmek ne kadar sürer? nece im yeri lütfen bana s?yleyin. Nerede inmeliyim? Burada inmek istiyorum lütfen. Bir sonraki durak lütfen. niyor musunuz? Saatte kaç defa var? Metro ne zaman kapan yor? Bu bileti iptal etmek istiyorum Taksi

10 Taksi! Taksi dura nerede? Benim için taksi ça r r m s n z? Taksi nerede bulabilirim? imdi bir taksi rica ediyorum. Bo musunuz? Beni hava liman na g?türün lütfen. Hava liman na gitmek ne kadar tutar? Cok pahal. Ekstra ücret var m? Taksimetre nerede? Taksimetre lütfen. En k sa yoldan lütfen. Acelem var. Yava lay n. Düz gidin. Sa a. Burada durun. Bekleyebilir misiniz? Borcum ne kadar? Bu sizin için. Param n üstü lütfen. Ustü kals n. Araba kiralama araç kiralama araç kiralama bürosu/oto kiralama kira s?zle mesi depo sigorta Nereden araba kiralayabilirim? Araba kiralayabilir miyim? Tek kap l bir araba kiralamak istiyorum. Araba kiralamak istiyorum. of?rlü bir araba kiralamak istiyorum. Küçük bir araba tercih ederim. Yan mda hangi b?lgelerin bulunmas gerekiyor? Bu benim uluslararas sürücü iznim. Bu arabay iki günlü üne kiralamak istiyorum. Saati ücreti ne kadar? Ucrete sigorta dahil mi?? zel hafta sonu tarifeleriniz var m? Asgari kiralama süreniz ne kadar? Depozito?demem gerekiyor mu? Bu araban n benzini var m? Herhangi bir sorun oldu u takdirde arayabilece im birkaç numara verin lütfen. Fazladan kilometre için ücretiniz nedir? Ne tür benzin kullan yor? Bu arabay denemek istiyorum. Arabay yolumun üstünde bir yere b rakabilir miyim? Nereye iade edeyim? Arabay hava liman nda b rakabilir miyim? Arabay deposu dolu mu iade etmeliyim? Arabay lütfen otelime g?nderin.

11 Araç sigortas talebinde bulunmak istiyorum. Araba kullanmak yol trafik yo un trafik trafik s k kl in aat alan kav ak birle me yeri d?nü (yoldan d ar ) dolambaçl yol trafik klar yol i areti kamyon yaya yaya geçi i yaya geçidi tren yolu geçit (tren yolunda) park yeri ücretli park yeri ücretsiz park yeri h z limiti anayol çevre yolu paral yol bisiklet yolu h z h z g?stergesi yol haritas düz sol sa ilk sonraki sokak k?prü tünel kuzey güney do u bat torpido g?zü g?sterge paneli sürücü koltu u yolcu koltu u sürücü ehliyeti Nereye park edebilirim? Buraya park edebilir miyim? Burada ne kadar park edebilirim? Park ücreti?demem gerekiyor mu? Saati ne kadar?... nas l giderim?... ne kadar uzak?

12 Sahile en k sa yoldan nas l giderim? G?le giden bu yol iyi bir yol mu? En yak n garaj nerede? Anayol ç k nerede? Bu yol nereye gidiyor? Bu yol... m (mi, mu, mü) gidiyor? Yol haritan z var m? Bu haritada nerede oldu umu g?sterir misiniz? Hangi y?nde gitmeliyim? Nereden d?nece im? En yak n benzin istasyonu kaç kilometre uzakl kta? Benzin istasyonunda antifriz otomatik motor egzoz otomobil plakas benzin Benzinim bitiyor. Doldurun lütfen. Benzin kullan yorum. On galon rica ediyorum. Genelde benzin kullan r m. Tamir yap yor musunuz? Benim için kontrol eder misiniz? Ya kontrol edin lütfen.. Ya de i tirin lütfen. Yeni bir aküye ihtiyac m var. Antifriziniz var m? Lastik bas nc n kontrol eder misiniz? Fren s v s n doldurur musunuz? Radyat?re biraz su ekler misiniz? Arabay y katabilir miyim? Tuvaletler nerede? frenler tampon çamurluk motor kapa bagaj yedek lastik direksiyon?n cam silecek lastik kavrama fren pedal gaz pedal vites kolu el freni fla lambas far arka lamba Ar zalar

13 ate leme emniyet kemeri d?nü sinyali yan aynas arka ayna Motor çal m yor. Motor çok s n yor. Cok gürültülü. Bir ey ses ç kart yor. Bu bir eye çarpma sesi ç kart yor. Tekerle im patlad. Radyat?r ak yor. Ya bas nc nda bir sorun var.. Klakson çal m yor.. Farlar çal m yor. Akü bitmi. Aküyü arj eder misiniz? Yedek parçan z var m? Benzinimiz bitti. Anahtarlar m arabada unuttum. Arabam bozuldu. Lütfen birini yollar m s n z? Tamirci yollar m s n z? Arabay tamir edebilir misiniz? Arabay tamir etmeniz ne kadar sürer? Tamirat ücreti ortalama ne kadar tutar? Sigortam tamirat kaps yor mu? Ayr nt l hesap verir misiniz? Arabam haz r olunca beni arar m s n z? Fener?dünç verir misiniz? Kazalar Bir kaza oldu. En yak n telefon nerede? Ambulans ça r n.. Yaral lar var. Yaral yok. Benim hatamd. Sizin hatan z oldu unu dü ünüyorum. O bana çarpt.. Yol benimdir. Bir tercümanla g?rü mek istiyorum. areti g?rmedim. Araç plakam... Fazla hasar yok gibi g?züküyor. Bu sorunu kendi aram zda ç?zebilir miyiz? Ben yabanc y m. Buyurun, sürücü ehliyetim. sminizi ve adresinizi alabilir miyim? Kaza raporunun bir kopyas n alabilir miyim? Girilmez Geçilmez Geçi yok Girilmez: tek y?n Park yap lmaz Trafik aretleri

14 Ucretsiz giri Tek y?n trafik Tehlikeli d?nü Yol çal mas Daralan yol ehir merkezine n aat Dikkat Yava Dur Sonraki ç k Yol ver Farlar n z yak n Sapak Okul Alçak k?prü erit de i tirmeyin Yol kapal Duyabilecekleriniz Biletiniz lütfen. Dikkatli olun kap lar kapan yor. Bir sonraki istasyon... leride bir kaza olmu. Buras tek y?n. Buras sadece yayalara aç k. Burada park yap lmaz. Benzin istasyonu orada.. Tarifeyi orada bulabilirsiniz. Buradan aktarma yapman z gerekecek. Tren de i tirmeniz gerekecek. Otobüs ile giderseniz daha iyi olur. Turizm dan manast r kilise katedral mezarl k kale saray kule belediye binas meclis binas ehir merkezi eski ehir manzara noktas sava alan /sava b?lgesi an t sanat galerisi opera binas tiyatro çe me heykel mezar botanik bahçesi ma

15 park harabeler mozaik piramit çar ortaça eski geçmi tarih?ncesi Art Nouveau mparatorluk Barok Rokoko Klasik Gotik Modern Romantik R?nesans M.S. M.?. bina tren istasyonu metro istasyonu k?prü postane üniversite kolej do um yeri fabrika nehir kenar ehrin tarihi b?lgelerini g?rmek istiyorum. En iyi yol hangisi??nemli yerler nereleri? Hangi geziler var? ehir turu var m? Tüm gün turu var m? Bisikletli tur alabilir miyiz? Gezi turu tavsiye edebilir misiniz? Benim için bir seyahat ayarlar m s n z? Otobüsle gitmeyi tercih ederim. Turla otelde bulu abilir miyim? Otelde inebilir miyim? Tur ücreti ne kadar? Yemek dahil mi? Saat kaçta ba l yor? Saat kaçta d?nüyoruz? Ne zaman ve nerede bulu abiliriz? Nereleri g?rece iz? Bir ehir haritas rica ediyorum, lütfen. Nereden bir ehir haritas sat n alabilirim? Turu ve gezi b?lgelerini anlatan bir bro ürünüz var m? Ba ka ilgi çekici neler var? Yürümek için çok mu uzak? Foto raf çekme imkan m z var m? Burada bulunan müzeleri s?yler misiniz?

16 Bu ehirde tiyatro var m? Tiyatroya nas l gidece iz? Nereden bilet alabilirim? ngilizce konu an bir rehber istiyorum. Tuvaleti kullanabilir miyim? Yol tarifi Pardon. Buraya nas l gidebilirim? Kilise nerede? Bu otele nas l gidebilirim? En yak n metro istasyonu nerede? Yak nda bir metro istasyonu var m? Otel buradan uzak m? Oraya gitmek ne kadar sürer? O bu tarafta m? Postaneye nas l gidece imi tarif eder misiniz? ehir merkezi ne tarafta? Haritada nerede oldu umu g?sterir misiniz? Lütfen buraya plan çizin. u anda neredeyiz? Bu soka n ad ne? Yolumuzun üzerinde hangi s n r i areti var? Düz mü gideyim? Yürüyü yan nda m? Buradan çok uzak m? Burada bir dakika bekleyin lütfen. Yolumu kaybettim. Müzede Ziyaret Saatleri Aç k Kapal Ucretsiz giri Son giri saat 17:00 Sonraki tur saat Fla kullanmay n Hediyelik E ya Ma azas i Olmayan Giremez Dokunmay n sergi interaktif sergisi multimedya sergisi tüfekhane do um?lüm in a etmi tarihi kurulu tarihi taraf ndan resmedildi tarihinde tamamland taraf ndan tasarland taraf ndan y k ld güzel sanatlar el sanatlar kanaviçe ya l boya

17 ressam deniz manzaras sulu boya natürmort eskiz nak friz alt n kaplamak süsleme gravür sanat eseri goblen oyma heykel tavan empresyonistik soyut yüzy l sergi imparator imparatoriçe kral kraliçe tu la pismi lüleci çamura kanat (bina) merdiven hol asans?r Bu müze halka aç k m? Cevreye bakabilir miyiz? Müze saat kaçta aç l yor? Son giri saat kaçta? Pazar günleri aç k m s n z? Bir sonraki rehberli tur saat kaçta? ngilizce rehber kitab n z var m? Foto raf çekebilir miyim? Engelliler için giri var m? ngilizce rehber kaset var m? Giri ücreti ne kadar? Cocuklar için indirim var m? Bir tam iki çocuk lütfen. Biletimi kaybettim. Foto raf çekimi Burada foto raf çekebilir miyim? Fla kullanabilir miyim? Foto raf m çekebilir misiniz? Size bir kopya yollayaca m. Buraya adresinizi yaz n lütfen. Lütfen benimle çekiniz. Sinema/Tiyatro/E lence Rezerve koltuklar Bugün için biletler

18 Bitti oyun yazar besteci solist orkestra efi orkestra halk müzi i caz klasik müzi i komedi kara mizah drama a k hikayesi müzikal aksiyon filmi korku filmi polisiye animasyon filmi erotik filmi?zel efekt Rahatlayabilece im bir yere gitmek istiyorum. Etkinlik program n z var m? Bale tavsiye edebilir misiniz? Gidecek güzel bir yer bulal m m? Benimle tiyatroya gelmek ister misiniz? Hangi sinema salonuna gidiyoruz? u anda g?sterimde ne var? Oyuncular kim? Bu ilk g?sterim mi? Bu gece için bo yeriniz var m? Gece k yafeti gerekli mi? Film saat kaçta ba l yor? Ne kadar sürecek? Biletleri ben al r m. Koltuk ücreti ne kadar? Seni saat 5'te al r m. Beni yerime g?türür müsünüz? Bir program alabilir miyim? Vestiyer nerede? Sizin en çok sevilen film y ld zlar n z kimler? Bu ak am televizyonda iyi filmler var m? Annem dizilik filimlerden ho lan yor.. En çok hangi program bilgilendirici? Duyabilecekleriniz Nas l bir tur tercih edersiniz? Rehbere ihtiyac n z var m? G?rmek istedi iniz?zel bir ey var m? Gezi listesi burada. Yürüyerek be dakika tutar. Yürüyerek gidebilirsiniz. Soka n kar s nda. Cok uzak de il. Mutlaka g?rürsün. Buradan oldukça uzak.

19 Foto raf ve film çekmek yasak. Foto raf çekmek yasak. Hangi koltu u tercih edersiniz? Bu gece için bilet yok. Bu filmin ilk g?sterimi. banka ATM (Bankamatik) Kasa Tüm lemler banka para nakit fatura madeni para fi komisyon seyahat çeki Visa MasterCard American Express faiz oran En yak n banka nerede? Banka saat kaça kadar aç k? Hesap açt rmak istiyorum Amerikan Dolar çekmek istiyorum. Biraz para yat rmak istiyorum. Para çekme formu almam gerekiyor. Nereye imza at yorum? Pasaportum gerekli mi? Buyurun kimlik kart m. Ne kadar çabuk yap labilir? Bankamatikler nerede? Burada kredi kart mdan para çekebilir miyim? Visa kart ma koyun. D?viz Bozdurmak d?viz bürosu al /sat dolar Euro pound pezo lira frank rupi ruble dinar ekel lari yuan real yen won Nerede d?viz de i tirebilirim?

20 Amerikan dolar ile Euro almak istiyorum. Dollar için d?viz kuru ne? Bu seyahat çekini nakide çevirmek istiyorum. Komisyon ne kadar? Büyük para rica ediyorum lütfen. Be pound için bozuk para verir misiniz? Bu 100 dolar bozukluk olarak verebilir misiniz? Bu para için bozukluk verir misiniz? Biraz bozuk para da verebilir misiniz? Her boyutta madeni para istiyorum lütfen. Duyabilecekleriniz Pasaportunuz lütfen.. Buraya imza at n lütfen. Komisyon ücreti... Hesab n zda para yok. Para yat rmak m istiyorsunuz? Komisyon dahil edilmi tir. Bu para sahte. Bu sahte kopya. Postane pul kart zarf mektup koli kutu posta kutusu mektup adresi cevap adresi taahhütlü sigortal k r labilir içerik kime/kimden posta kodu genel teslimat telgraf En yak n postane nerede? Postaneye nas l gidece imi tarif eder misiniz? Genel teslimat hangi gi ede? Genel teslimat nerede? Bunu taahhütlü mektup ile g?ndermek istiyorum. Bu mektuplar için pul ücreti ne kadar? Bunu taahhütlü mektup ile g?nderme ücreti ne kadar? Mektup g?nderme posta ücreti ne kadar? Amerika'ya g?nderim posta ücretini biliyor musunuz? Kart ve pul nerede alabilirim? Lütfen bunu sigortalay n. Bu koliyi tartar m s n z? Bu çok mu a r? Mektuplar m New York adresime g?nderir misiniz? Bunu Amerika'daki bu adrese g?nderir misiniz? Bu koliyi New York'a g?ndermek istiyorum.

21 Bu koliyi hemen g?nderir misiniz? Kaç gün sürer? Zarfa ihtiyac m var. Telgraf g?ndermek istiyorum. Kelime ba na ücreti ne kadar? Form doldurmak Bay/Bayan/Bayan ad baba ad soyad adres sokak ehir ilçe eyalet ülke milliyet nereden/nereye do um tarihi do um yeri cinsiyet erkek kad n evli bekar meslek eri kin erkek k z çocuklar aile imza tarih Telefon ehir içi konu ma uluslararas konu ma uluslararas konu ma (okyanustan) telefon kart telefoncu santral uluslararas deste i ülke kodu b?lge kodu telefon rehberi ücretsiz arama ar zal Buralarda telefon kulübesi nerede bulabilirim??demeli arama yapmak istiyorum. New York'a telefon açmak istiyorum. Dakika ücreti ne kadar? 2 dakika ücreti ne kadar? Bu hat me gul. Bu numara listede yok.

22 Direkt arayabilir miyim? Y?netici ile g?rü ebilir miyim? Telefonunuzu kullanabilir miyim? Benim için arar m s n z? Pardon, yanl numaray çevirdiniz. O u anda burada de il.. O u anda ba ka hatta g?rü üyor.. Hatt tutun lütfen. Hemen kapatmay n lütfen. Sizi sonra tekrar arayaca m. 212 No.lu dahili hat ba lay n lütfen. Kim ar yor sorabilir miyim? Heceler misiniz? Yanl numaray aram m. Ona beni aramas n s?yleyin lütfen. Mesaj b rakabilir miyim? Ne zaman d?ner? Arad n z için te ekkürler. 20 dakikal k telefon kart rica ediyorum. Internet eyt nokta web sayfas kullan c ad ifre giri engellendi hata website ba lant giri domain trafik sistem y?neticisi Nereden Internet'e ba lanabilirim? Burada Internet'e ba lanabilir miyim? imi kontrol edebilir miyim? yoluyla mesaj g?ndermek istiyorum. adresinizi? renebilir miyim? Saat ba na ücretiniz ne kadar? Nas l ba lan yorum? Veri aktar m h z nedir? Duyabilecekleriniz Merhaba! Efendim... Kiminle g?rü üyorum? Kiminle g?rü mek istemi tiniz? Telefon numaran z ne? Lütfen yar n tekrar aray n. Arad n z s?ylerim. Ona sizi aramas n s?ylerim. Tekrar edin lütfen. Size nas l yard m edebilirim? Mesaj b rakmak ister misiniz?

23 sminizi kodlar m s n z? Rezervasyon Lütfen bekleyin. Rezerve Bo masa yok?zel parti kahvalt? le yeme i branç ak am yeme i giri ücreti bekleme listesi Buralarda iyi bir restoran var m? Nerede bir sandviççi bulabilirim? Yemek yiyecek güzel bir yer tavsiye edebilir misiniz? Cok pahal olmayan bir yer. Yak nlarda Cin restoran var m? Cin restoran na gitmek istiyorum. En iyi yerel yeme i yemek istiyorum. Orada yerel mutfa ndan?rnekler tadabilir miyim? Rezervasyon yapt rmam z gerekiyor mu? Benim için rezervasyon yapt rabilir misiniz? ki ki ilik bir masa ay rtmak istiyorum. Bu ak am için rezervasyon yapt rmak istiyorum. Saat 6'da gelece iz. Kahvalt saatiniz kaçta ba l yor? ki ki ilik bir masa istiyorum. Sigara içilen yerde bir masa istiyorum. Pencere kenar nda masan z var m? Orada oturabilir miyim? D?rt ki iyiz. Rezervasyon yapt rm t m. Yemek sipari i Garson! Sipari vermek istiyorum. Sipari vermek için haz r m. Kontinental kahvalt rica ediyorum. Ne tavsiye ederseniz onu istiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Spesiyaliniz nedir? M?nüyü, lütfen. M?nüyü ve arap m?nüsünü alabilir miyim lütfen? Vejetaryen yeme iniz var m? ngilizce m?nünüz var m? Günün kokteyli nedir? Henüz sipari vermek için haz r de ilim. Ayn s ndan alaca m. Bunu istiyorum. Lezzetli mi? Ne kadar sürer? Porsiyon sebze ile birlikte mi geliyor? Jambonlu sandviç rica ediyorum. Biftek k zarm patates ile rica ediyorum.

24 Orta, lütfen.. arap listenizi g?sterin lütfen. Ne tür araplar n z var? Bir i e beyaz arap rica ediyorum. Bir i e arap ne kadar? Bir bardak kahve rica ediyorum. Bir bardak kahve daha rica ediyorum. Tekrar doldurur musunuz? Bir bardak bira alabilir miyim? Portakal suyu. Tatl olarak ne var? Servis ekmek ya margarin tuz eker biber tabak fazladan tabak peçete sofra tak m b çak çatal ka k sürahi/testi bal hardal mayonez ketçap biraz daha ba ka bir tane Servis dahil de il. küçük orta büyük m?nü Günün m?nüsü turist m?nüsü?zel teklif spesiyaliniz tekrar doldurma yok tekrar doldurma ücretsiz Biraz tereya alabilir miyim? Temiz bir tabak alabilir miyim? Bir porsiyon pilav daha lütfen. ki hamburger paket lütfen. Uç katl sandviç ve süt lütfen. Frans z soslu ye il salata. Tereya ile. Biraz daha lütfen. Ba ka bir ey yok, te ekkürler. Yeterli, te ekkürler.

25 Tuzu uzat r m s n z? Tad nas l? Cok lezzetliydi. Bu benim yiyebilece imden fazlayd. Hemen alabilir miyim? Acele eder misiniz lütfen? Sigara içebilir miyim? Bu benim sipari im de il. Sipari im henüz gelmedi. Bunu nas l yiyorsunuz? Bu çok so uk.. Bu çok baharatl. Yeterince pi memi. Bu taze de il. Yeterince temiz de il. Bunu s t r m s n z? Hesap Hesap lütfen. Hesab alabilir miyim lütfen? Hesab imdi?demek istiyorum, lütfen. Toplam ne kadar? Hesaba servis ücreti dahil mi? San r m hesap yanl toplanm. Bunu ben smarlamad m. Cüzdan m unuttum. Hesap benden. Bu ak am yeme i ben smarl yorum. Benim hesab ma yaz n, lütfen. Herkes için ben?düyorum. Ayr?düyoruz. Hesab b?lelim. Hesab o?deyecek. Kendi pay m?dememe izin verin. Ustü kals n, lütfen. Duyabilecekleriniz Uzgünüm, tüm masalar dolu. On dakika beklemeniz gerekebilir. Beklemek ister misiniz? sminizi alabilir miyim? Rezervasyon gerekli. Nerede oturmak istersiniz? Lütfen beni takip edin. te masan z. arap menümüzü g?rmek ister misiniz? çecek bir eyler ister misiniz? Sipari vermek için haz r m s n z? Ne al rd n z? Tatl ister misiniz? Ba ka bir ey? Afiyet olsun. Servis ücreti dahil de ildir. Uzgünüm kredi kart kabul etmiyoruz. Hesab n z.

26 antikac kitap evi eczane gazete bayi foto raf stüdyosu giyim ma azas büyük ma aza ayakkab ma azas spor malzemeleri ma azas hediye/hediyelik e ya ma azas oyuncak dükkan sa l kl g da malzemeleri dükkan kuyumcu çar minimarket süpermarket hipermarket al veri merkezi bayan giyim ma azas erkek giyim ma azas çocuk giyim ma azas kad n iç çama r çorap triko pijama ma azas i /aç l saatleri aç k kapal Tüm gün aç k? le yeme i için kapal Tasfiye sat /Likidasyon sat Tasfiye sat bahar/k /Noel sat Y?netici Kasa Burada?deyin kat haritas indirim hediye sat En yak n al veri merkezi nerede? Al veri b?lgesi nerede? En yak n kitap evi nerede? Saat kaçta aç yorsunuz? Bu ma aza saat kaçta aç l yor? Hafta içi kaça kadar aç ks n z? Buralarda vergisiz sat ma azas var m? Yak nlarda büyük ma aza var m? G da ma azas hangi katta? Bu ehrin?zel ürünleri neler? Onu nereden sat n alabilirim? Sadece etrafa bak yorum. Pahal m?

27 Sizde... var m?... istiyorum.... rica ediyorum.... g?rmek istiyorum. Lütfen bana... g?sterin.... ar yorum. Bunun gibi bir ey var m? Daha kalitelisi var m? Daha büyük boyu var m? Daha ucuz bir eyleriniz var m? Bu hangi boy? Benim boyum var m? Kol boyumu?lçer misiniz? Daha büyük boyu var m? Daha az pahal olan var m? Ba ka renkleri var m? Daha aç k bir tonunu g?rmek istiyorum. Ba ka bir tane g?sterin lütfen. Bunu benim için ay rt n lütfen. Benim boyum sipari edebilir misiniz? Yeni stoklar n z ne zaman gelecek? Bu ürün ne zaman indirime girer? Bunu al yorum. Hediye paketi alabilir miyim? Bunu hediye paketi yapar m s n z? Ayr paketleyin lütfen. Bu güzel ama biraz pahal. Bunu sat n almaya gücüm yetmez. Bunu faturas ile birlikte otele g?nderir misiniz? Bugün g?nderebilir misiniz? G?nderebilir misiniz? Bunu otelime g?nderir misiniz? Sat n ald klar m ev adresime g?nderir misiniz? Buna desen yapt rmak istiyorum. Bunun üzerine ba harflerimi yazd rmak istiyorum. Elime alabilir miyim? Daha sonra tekrar gelece im. terzi i i bluz g?mlek ti?rt kazak kolsuz polo yaka (ti?rt) dik yakal kazak ceket kot pantolon tozluk kapri ort kuma pantolon Giyim

28 etek yelek bikini üçgen bikini külot iç çama r külot boxer külot çorap mayo mayo sutyen kad n geceli i üst kep apka ya murluk palto kazak pulover kuma koton ipek akrilik polyester yün keten poliamid naylon likra tayt el yap m Büyük (L) Küçük (S) Orta (M) Cok büyük (XL) uzun kollu k sa kollu? zel dikim bir tak m rica ediyorum. Bu pantolona uyacak ceketiniz var m? Pijama rica ediyorum. Bunu denemek istiyorum. Her ikisini de denemek istiyorum. Soyunma odalar nerede? Bu kuma dayan kl m? Boyunu ayarlar m s n z? Bunu uzatabilir misiniz? Bu bana tam uydu. Buras çok dar. Bu bana olmad. Cok k sa. Koton bir ey ar yorum. Saf koton mu? Bej bir ey ar yorum. Elde y kama m?

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL:

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: BAŞLAKBAŞLIKBASLIK BAŞLİK BAŞLİK den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle Landkreis Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz Göçmenlere Sözlük 01.07.2013 tarihi itibariyle leti im Editör: Schwäbisch Hall Kaymakaml Göçmen Dairesi Münstraße 1 74523 Schwäbisch

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color Lexicarry Turkish Word List Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3 Pro Lingua s Color Pictures for Learning Languages Patrick R. Moran Copyright 2007 Patrick R. Moran

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

21-1-924. 1 May s da. Lambay yakma b rak! sar bir insan ba dü mesin pencereden kara. Kar ya yor karanl klara. ve ben hat rl yorum.

21-1-924. 1 May s da. Lambay yakma b rak! sar bir insan ba dü mesin pencereden kara. Kar ya yor karanl klara. ve ben hat rl yorum. 21-1-924 Lambay yakma, b rak, sar bir insan ba dü mesin pencereden kara. Kar ya yor karanl klara. Kar ya yor ve ben hat rl yorum. Kar... Üflenen bir mum gibi söndu koskocaman klar... Ve ehir kör bir insan

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

Çıkma. Paranızın. ömrünü. uzatma. Tüketici Kuruluşu hesaplamaları. Kişisel finans tavsiye ve ipuçları

Çıkma. Paranızın. ömrünü. uzatma. Tüketici Kuruluşu hesaplamaları. Kişisel finans tavsiye ve ipuçları Paranıza SAHİP Çıkma 2009 Paranızın ömrünü uzatma Kişisel finans tavsiye ve ipuçları Tüketici Kuruluşu hesaplamaları MALİ İŞLERİM Paranız parmaklarınızın arasından kayıp gidiyor mu? Hesaplarınızı düzenli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı