Gümrük Turist Bilgileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gümrük Turist Bilgileri"

Transkript

1 Gümrük Gümrük S n r geçi i Ye il Alan K rm z Alan Deklare edecek hiç bir eyim yok Deklare edilecek ürünler Gümrüksüz Mallar Ma azas Bir tane daha gümrük formu alabilir miyim? Lütfen formu nas l dolduraca m g?sterir misiniz? Buyurun pasaportum Birle ik pasaportumuz var Pasaportuma lütfen damga vurur musunuz? Ben turistim Tatile ç k yorum Ben tek ba nay m Bu benim ilk ziyaretim 2 hafta kalmay planl yorum Bu benim transit geçi vizam Bu valizler benim Sadece ki isel kullan m için e yalar m var Bu arkada m için bir hediye Bu video kamera benim ki isel kullan m m için Onun fiyat n 200 Amerikan dollard r Bu benim deklarasyonum Deklare edecek hiç bir eyim yok 500 dollarl k seyahat çekim var Turist Bilgileri Turizm dan ma bürosu nerede? Otobüsler nerede? Ben New York'a transit giden bir yolcuyum Ayn gün aktarma yapabilir miyim? Aktarma yapmam ne kadar sürer? Burada bir otel odas rezervasyonu yapabilir miyim? Servis otobüsüne nerede binebilirim? Limuzin nerede kira yapabilirim? Beni lütfen buraya g?türür müsünüz?

2 Rezervasyon Buradan buraya nas l gidebilirim? New York'a bir sonraki uçu ne zaman? Direkt uçu var m? Bu tren ekspres mi? Bu uçu ba ka bir ehirde konaklama yap yor mu? Bu tren yolda duraklama yap yor mu? New York'a hangi uçu lar var m? Lütfen di er havayolu irketlerini kontrol ediniz Bu uçakta bo koltuk var m? Ne kadar s kl kla uçak var? Uçak de i tirmek zorunda m y m? Uça m nerede de i tirmeliyim? Bu uçakta yer ay rtmak istiyorum Lütfen bir sonraki Londra uçu una rezervasyon yap n Londra bileti ne kadar? ndirim var m? Muafiyet tarife var m? Bir business class bilet, lütfen ki tane business class bilet rica ediyorum Bir gidi -d?nü bilet, lütfen Havaalan na ne kadar erken gelmeliyim? Ne zaman çek in yapt rmal y m? Uçak ne zaman kalk yor? Saat kaçta varaca z? Yan mda ne kadar valiz getirebilirim? Valizim yok Londra biletimi iptal etmek istiyorum Rezervasyonumu iptal etmek istiyorum Uçu Rezervasyonu Finnair kontuar nerede? A terminali nerede? Finnair terminali nerede? Nerede çek in yapt rabilirim? Valizlerimi otele yollay n lütfen Fazla valiz ücreti ne kadar? Bu valizi Londra'ya g?ndermek istiyorum Yan mda iki parça e ya ta yaca m Los Angeles için transit yolcuyum Uça a ne zaman binece iz? Bu uçak hangi kap dan kalk yor? 1 Nolu kap nerede? Bu uçak zaman nda kalkacak m? Herhangi bir gecikme var m? Pencerenin yan nda koltuk rica ediyorum Sigara içilen b?lümde koltuk rezervasyonu yapt rmak istiyorum Havaalan nda al veri yapabilir miyiz? Bu hangi para biriminde? Dollar olarak?deyebilir miyim? Burada sat n ald m ürünler için gümrük?demem gerekiyor mu? A

3 Lütfen fi verin Geli Gidi güvenlik kontrolü pasaport kontrolü kap gecikme indi iptal edildi uçu uçu numaras bini kart Bu koltuk nerede? Koltuk de i tirebilir miyiz? ngilizce gazeteniz var m? Lütfen bir battaniye verir misiniz? Hasta torbas, lütfen Lütfen bir i e bira verin Bir kadeh daha alabilir miyim? çecek bir eyler sipari etmek istiyorum Cay rica ediyorum, lütfen Uçakta ngilizce konu abilen hostes var m? Bunu ngilizce'ye çevirir misiniz? Gecikme ne kadar sürecek? Uçak ne zaman kalkacak? Burada ne kadar duraca z? Midem bulan yor Koltu umu yat rabilir miyim? Yemek için beni uyand r r m s n z, lütfen? Uçakta gümrüksüz ürünler sat yor musunuz? Bu filmin ismi ne? Ne zaman film g?stereceksiniz? Bu film ne kadar sürüyor? Bu film için kulakl k alabilir miyim? Filmi izlemek için hangi kanala ayarl yorum? Kulakl klar m çal m yor Kemerlerinizi ba lay n can yele i oksijen maskesi tuvalet Tren/Otobüs Tarife alabilir miyim? Bu otobüs tarifesi güncel mi? Bu uanda kullan lan otobüs tarifesi mi? Treni kaç rd m Bir sonraki saat kaçta kalk yor? Bu tren Londra'ya m gidiyor? Bu otobüs Londra'ya m gidiyor? Bu direkt tren mi? Bu otobüs oraya gidiyor mu? Bu ekspres treni mi normal tren mi? Yemekli vagon var m? Yemekli vagon trenin?nünde mi arkas nda m?

4 1 numaral platform nerede? Benim koltu um hangi vagonda? Benim koltu um nerede? Bu koltuk dolu mu? San r m bu benim koltu um Cam kenar tercih ederim Buras çok s cak Pencereyi açabilir miyim? u anda nereden geçiyoruz? Tren burada ne kadar duracak? Bir sonraki durak nerede? Hangi durakta inmeliyim? Bir sonraki durakta inece im Burada ineyim lütfen Burada durun lütfen Buradan sonra kaç durak var? üst yatak alt yatak orta yatak valiz raf kompart man vagon istikamet hareket saati yol bekleme odas Platformlara gider Giri C k C k yolu kay p e ya bürosu Acil freni alarm otomatik kap lar durma talebi gece otobüsü gemi Dok nerede? Gemiye nereden binebilirim? Gemi ne zaman ayr l yor? Ne zaman biniyoruz? Kamarama nas l gidece imi tarif eder misiniz? Kahvalt m kamaramda etmek istiyorum Güvertede bir koltuk rezervasyonu yapt rmak istiyorum Ak am yeme ini ne zaman yiyebilirim? Araba güvertesine giri yasak cankurtaran sandal can yele i kamara güverte üst güverte alt güverte

5 Bagaj Bagaj m nerede check ettirebilirim? Bagaj m nereden alabilirim? te bagaj kart m Bagaj m bulam yorum Bana check-in yapt rd mda bagaj kart vermediler Bagaj m k r lm ve baz eyler eksik Nerede bir hamal bulabilirim? Bu benim bagaj m Bu bagaj taksi stand na ta y n lütfen K r labilir Lütfen ta rken dikkatli olun Emanet nerede? Duyabilecekleriniz Seyahat amac n z? Nerede kalacaks n z? Ne kadar kalacaks n z? Deklare edece iniz bir ey var m? Lütfen formu doldurun Lütfen formu doldurun Nereye gidiyorsunuz? Pasaportunuzu g?rebilir miyim? Gümrük deklarasyonunuz lütfen Kaç valiziniz var? Yan n zda ta mak için çok fazla ey alm s n z Ekses ücreti?demelisiniz Bugün için tüm biletler sat ld Uçakta yer yok Sizi bekleme listesine kay t etmemi ister misiniz? Pencere kenar m, koridor mu istersiniz? Dikkat! 120 numaral uçu bini e ba lam t r 120 numaral uçu için son ça r 1 numaral kap ya gidiniz Burada sigara içmeyin lütfen Burada sigara içmek yasak Elektrikli aletlerinizi kapat n z Pardon, bu sizin kompart man n z de il Bagaj n z ula t nda biz size haber verece iz Kay p e ya bürosuna gitmelisiniz Ad m n za dikkat edin!?nüne bak! Ayakkab lar n z ç kart n Bo yer var Bo yer yok Resepsiyon Resepsiyoner Müdür Y?netici (elektronik) anahtar Viza Deste i Kahvalt büfesi Rezervasyon yapt rm t m Otel

6 Ben ve ailem için rezervasyon yap lm t Rezervasyonumu Londra'dan onaylatm t m Bo yeriniz var m? Bir oda istiyorum Tek ki ilik bir oda rica ediyorum Tek ki ilik odan z var m? ki ki ilik odan z var m? Tuvaleti olan bir oda rica ediyorum Banyoda du kabini var m? ki yatakl bir oda rica ediyorum Bizim ekstra yatakl ikiz odaya ihtiyac m z var Odam za ekstra yatak koyabilir misiniz? Daha iyi bir ey var m? Daha büyük bir oda g?sterir misiniz? Deniz manzaral oda var m? Bir geceli i ne kadar? Servis ücreti ve vergi ne kadar? Servis ücreti dahil mi? Fiyata kahvalt dahil mi? Kahvalt dahil bir oda ne kadar? Ucreti ne kadar? Depozitoya ihtiyac n z var m? Oday bo altma saati kaç? Ba ka bir otel tavsiye eder misiniz? Yak nda ba ka bir otel var m? Bu oday bir günlü üne kullanaca m 2 gece kalaca m 15 Haziran'a kadar kalaca m Benim ad m otel servisi Oda servisiniz var m? Oda servisi lütfen Oda numaram Girin Baz de erli e yalar m emanet kasas na koymak istiyorum De erli e yalar m geri almak istiyorum Valizimi lütfen odama g?nderir misiniz? Valizim için lütfen birini yollar m s n z? Bu valizi benim için saklar m s n z? Valizimi geri alabilir miyim? Odamda t ra makinem için priz var m? Lütfen biraz s cak su getirin Kablolu televizyonu nas l kullanabilirim? D hat kullanabilir miyim? Uluslararas kodunuzu biliyor musunuz? Amerika'n n ülke kodu nedir? Yemek saatleri ne zaman? Kahvalt m odamda yapabilir miyim? Kahvalt m odama lütfen saat 7:00'de yollay n Yar n sabah için kahvalt sipari i vermek istiyorum te sipari im Yürüyebilir miyim yoksa taksi mi ça ray m? Benim için telefon notu var m?

7 Beni arayan oldu mu? Lütfen, otelin adresi olan bir kartvizit verin Buna dikkat edin Saf ipektir Bu çama rlar y kamaya g?nderir misiniz? Bu tak m temizleyip ütüler misiniz? Bu bluzlara lütfen dikkatli davran r m s n z? Bu dü meleri diker misiniz? Bu lekeyi ç kartabilir misiniz? Ben beklerken bu pantolonlar ütüler misiniz? Bunu lütfen ütületin K yafetlerim ne zaman haz r olur? Saat 5'e kadar haz r olmas gerekiyor Beni saat 7:00'de uyand r r m s n z? Ayn gün alabilir miyim? Lütfen bu oday temizleyin Taksi ça rabilir misiniz? Taksiyle havaalan na gitmek ne kadar sürer? Mektuplar m ev adresime g?nderebilir misiniz? Lütfen rahats z etmeyiniz Sadece t ra b ça Oda kahvalt Tam Pansiyon (TP) Her ey dahil Restoran Bar Kafe Asans?r Vestiyer Servis merkezi D?viz bürosu Hediyelik E ya Ma azas yüzme havuzu kap c hamal hizmetçi Gazete stand Dan ma Banka Cama rhane merkezi Otopark Internet eri imi Mini-bar?deme Oday bo alt yorum Yar n ayr l yorum Bir gün erken ayr lmak istiyorum Ziyaret süremi birkaç gün daha uzatmak istiyorum imdi?deyebilir miyim? Nakit?deyece im Hesap alabilir miyim? Hesab g?rebilir miyim? Ayr nt l fi alabilir miyim?

8 Bu hesap ne için? Bunu biraz pahal buluyorum Mini-bar için ne kadar?düyorum? Pardon, bu benim imzam de il Kredi kart kabul ediyor musunuz? Benim için taksi ça r n lütfen Cok memnun kald m Hizmetler Restoran nerede? Burada snack bar var m? Odamda mini-bar var m? Otelinizin kablolu televizyonu var m? Cocuklar için tesisleriniz var m? Acil ç k kap s nerede? Kiralamak tencere çatal b çak tak m f r n k zartma tavas kaplar çama r makinesi ocak battaniyeler elektrik süpürgesi bula k deterjan yer sabunu sünger kap kacak masa sandalye Kiral k daire ar yorum ki odal bir daire kiralamak istiyorum Mobilyal bir daire tercih ederim Depozito ne kadar? Ayl k kira ne kadar? Garaj kiralamam mümkün mü? Anahtarlar nereden alabilirim? Elektrik saati nerede? Yedek sigorta kutusu var m? Hizmetçi hangi gün geliyor? C?pü nereye ç kartay m? F r n nas l çal yor? Caydanl k bozuldu Duyabilecekleriniz Rezervasyonunuz var m? Nas l bir oda istersiniz? Oda numaran z u anda odam z yok maalesef Tek ki ilik odam z kalmad Kaç gece için? Oday bo altma saatiniz Oda servisi saat ba vard r

9 Kahvalt saat 8:00 ile 10:00 aras vard r Ziyaretinizden memnun kald n z m? Servis ücreti dahil de il Mesaj n z var Faturan zda uluslararas telefon g?rü meleri dahil edilmi tir Nas l?demek istersiniz? Kredi kart kabul ediyoruz Otobüs/Metro tam çocuk otobüs kondükt?r yol paras bilet jeton rota otobüs dura metro haritas tarife transfer/yere geçirmek turnike Girilmez Giri ehire ç k C k yolu Kap lara yaslanmay n z. En yak n otobüs dura nerede? Bu otobüs oraya gidiyor mu? Hangi otobüs ehir merkezine gidiyor?... için hangi hatt kullanmam laz m? Hava liman için bir sonraki otobüs saat kaçta kalk yor? Metro kaça kadar çal yor? Kart nereden alabilirim? Bilet ücreti ne kadar? Bu gidi -d?nü bileti ne zamana kadar geçerli? Birden çok yolculuk için indirimli tarifeler var m? Grup için indirimli tarifeler var m?... bilet lütfen. Buraya bilet ücreti ne kadar? Valizim için ücret ne kadar? Ayl k bilet alabilir miyim? ehir merkezine gitmek ne kadar sürer? nece im yeri lütfen bana s?yleyin. Nerede inmeliyim? Burada inmek istiyorum lütfen. Bir sonraki durak lütfen. niyor musunuz? Saatte kaç defa var? Metro ne zaman kapan yor? Bu bileti iptal etmek istiyorum Taksi

10 Taksi! Taksi dura nerede? Benim için taksi ça r r m s n z? Taksi nerede bulabilirim? imdi bir taksi rica ediyorum. Bo musunuz? Beni hava liman na g?türün lütfen. Hava liman na gitmek ne kadar tutar? Cok pahal. Ekstra ücret var m? Taksimetre nerede? Taksimetre lütfen. En k sa yoldan lütfen. Acelem var. Yava lay n. Düz gidin. Sa a. Burada durun. Bekleyebilir misiniz? Borcum ne kadar? Bu sizin için. Param n üstü lütfen. Ustü kals n. Araba kiralama araç kiralama araç kiralama bürosu/oto kiralama kira s?zle mesi depo sigorta Nereden araba kiralayabilirim? Araba kiralayabilir miyim? Tek kap l bir araba kiralamak istiyorum. Araba kiralamak istiyorum. of?rlü bir araba kiralamak istiyorum. Küçük bir araba tercih ederim. Yan mda hangi b?lgelerin bulunmas gerekiyor? Bu benim uluslararas sürücü iznim. Bu arabay iki günlü üne kiralamak istiyorum. Saati ücreti ne kadar? Ucrete sigorta dahil mi?? zel hafta sonu tarifeleriniz var m? Asgari kiralama süreniz ne kadar? Depozito?demem gerekiyor mu? Bu araban n benzini var m? Herhangi bir sorun oldu u takdirde arayabilece im birkaç numara verin lütfen. Fazladan kilometre için ücretiniz nedir? Ne tür benzin kullan yor? Bu arabay denemek istiyorum. Arabay yolumun üstünde bir yere b rakabilir miyim? Nereye iade edeyim? Arabay hava liman nda b rakabilir miyim? Arabay deposu dolu mu iade etmeliyim? Arabay lütfen otelime g?nderin.

11 Araç sigortas talebinde bulunmak istiyorum. Araba kullanmak yol trafik yo un trafik trafik s k kl in aat alan kav ak birle me yeri d?nü (yoldan d ar ) dolambaçl yol trafik klar yol i areti kamyon yaya yaya geçi i yaya geçidi tren yolu geçit (tren yolunda) park yeri ücretli park yeri ücretsiz park yeri h z limiti anayol çevre yolu paral yol bisiklet yolu h z h z g?stergesi yol haritas düz sol sa ilk sonraki sokak k?prü tünel kuzey güney do u bat torpido g?zü g?sterge paneli sürücü koltu u yolcu koltu u sürücü ehliyeti Nereye park edebilirim? Buraya park edebilir miyim? Burada ne kadar park edebilirim? Park ücreti?demem gerekiyor mu? Saati ne kadar?... nas l giderim?... ne kadar uzak?

12 Sahile en k sa yoldan nas l giderim? G?le giden bu yol iyi bir yol mu? En yak n garaj nerede? Anayol ç k nerede? Bu yol nereye gidiyor? Bu yol... m (mi, mu, mü) gidiyor? Yol haritan z var m? Bu haritada nerede oldu umu g?sterir misiniz? Hangi y?nde gitmeliyim? Nereden d?nece im? En yak n benzin istasyonu kaç kilometre uzakl kta? Benzin istasyonunda antifriz otomatik motor egzoz otomobil plakas benzin Benzinim bitiyor. Doldurun lütfen. Benzin kullan yorum. On galon rica ediyorum. Genelde benzin kullan r m. Tamir yap yor musunuz? Benim için kontrol eder misiniz? Ya kontrol edin lütfen.. Ya de i tirin lütfen. Yeni bir aküye ihtiyac m var. Antifriziniz var m? Lastik bas nc n kontrol eder misiniz? Fren s v s n doldurur musunuz? Radyat?re biraz su ekler misiniz? Arabay y katabilir miyim? Tuvaletler nerede? frenler tampon çamurluk motor kapa bagaj yedek lastik direksiyon?n cam silecek lastik kavrama fren pedal gaz pedal vites kolu el freni fla lambas far arka lamba Ar zalar

13 ate leme emniyet kemeri d?nü sinyali yan aynas arka ayna Motor çal m yor. Motor çok s n yor. Cok gürültülü. Bir ey ses ç kart yor. Bu bir eye çarpma sesi ç kart yor. Tekerle im patlad. Radyat?r ak yor. Ya bas nc nda bir sorun var.. Klakson çal m yor.. Farlar çal m yor. Akü bitmi. Aküyü arj eder misiniz? Yedek parçan z var m? Benzinimiz bitti. Anahtarlar m arabada unuttum. Arabam bozuldu. Lütfen birini yollar m s n z? Tamirci yollar m s n z? Arabay tamir edebilir misiniz? Arabay tamir etmeniz ne kadar sürer? Tamirat ücreti ortalama ne kadar tutar? Sigortam tamirat kaps yor mu? Ayr nt l hesap verir misiniz? Arabam haz r olunca beni arar m s n z? Fener?dünç verir misiniz? Kazalar Bir kaza oldu. En yak n telefon nerede? Ambulans ça r n.. Yaral lar var. Yaral yok. Benim hatamd. Sizin hatan z oldu unu dü ünüyorum. O bana çarpt.. Yol benimdir. Bir tercümanla g?rü mek istiyorum. areti g?rmedim. Araç plakam... Fazla hasar yok gibi g?züküyor. Bu sorunu kendi aram zda ç?zebilir miyiz? Ben yabanc y m. Buyurun, sürücü ehliyetim. sminizi ve adresinizi alabilir miyim? Kaza raporunun bir kopyas n alabilir miyim? Girilmez Geçilmez Geçi yok Girilmez: tek y?n Park yap lmaz Trafik aretleri

14 Ucretsiz giri Tek y?n trafik Tehlikeli d?nü Yol çal mas Daralan yol ehir merkezine n aat Dikkat Yava Dur Sonraki ç k Yol ver Farlar n z yak n Sapak Okul Alçak k?prü erit de i tirmeyin Yol kapal Duyabilecekleriniz Biletiniz lütfen. Dikkatli olun kap lar kapan yor. Bir sonraki istasyon... leride bir kaza olmu. Buras tek y?n. Buras sadece yayalara aç k. Burada park yap lmaz. Benzin istasyonu orada.. Tarifeyi orada bulabilirsiniz. Buradan aktarma yapman z gerekecek. Tren de i tirmeniz gerekecek. Otobüs ile giderseniz daha iyi olur. Turizm dan manast r kilise katedral mezarl k kale saray kule belediye binas meclis binas ehir merkezi eski ehir manzara noktas sava alan /sava b?lgesi an t sanat galerisi opera binas tiyatro çe me heykel mezar botanik bahçesi ma

15 park harabeler mozaik piramit çar ortaça eski geçmi tarih?ncesi Art Nouveau mparatorluk Barok Rokoko Klasik Gotik Modern Romantik R?nesans M.S. M.?. bina tren istasyonu metro istasyonu k?prü postane üniversite kolej do um yeri fabrika nehir kenar ehrin tarihi b?lgelerini g?rmek istiyorum. En iyi yol hangisi??nemli yerler nereleri? Hangi geziler var? ehir turu var m? Tüm gün turu var m? Bisikletli tur alabilir miyiz? Gezi turu tavsiye edebilir misiniz? Benim için bir seyahat ayarlar m s n z? Otobüsle gitmeyi tercih ederim. Turla otelde bulu abilir miyim? Otelde inebilir miyim? Tur ücreti ne kadar? Yemek dahil mi? Saat kaçta ba l yor? Saat kaçta d?nüyoruz? Ne zaman ve nerede bulu abiliriz? Nereleri g?rece iz? Bir ehir haritas rica ediyorum, lütfen. Nereden bir ehir haritas sat n alabilirim? Turu ve gezi b?lgelerini anlatan bir bro ürünüz var m? Ba ka ilgi çekici neler var? Yürümek için çok mu uzak? Foto raf çekme imkan m z var m? Burada bulunan müzeleri s?yler misiniz?

16 Bu ehirde tiyatro var m? Tiyatroya nas l gidece iz? Nereden bilet alabilirim? ngilizce konu an bir rehber istiyorum. Tuvaleti kullanabilir miyim? Yol tarifi Pardon. Buraya nas l gidebilirim? Kilise nerede? Bu otele nas l gidebilirim? En yak n metro istasyonu nerede? Yak nda bir metro istasyonu var m? Otel buradan uzak m? Oraya gitmek ne kadar sürer? O bu tarafta m? Postaneye nas l gidece imi tarif eder misiniz? ehir merkezi ne tarafta? Haritada nerede oldu umu g?sterir misiniz? Lütfen buraya plan çizin. u anda neredeyiz? Bu soka n ad ne? Yolumuzun üzerinde hangi s n r i areti var? Düz mü gideyim? Yürüyü yan nda m? Buradan çok uzak m? Burada bir dakika bekleyin lütfen. Yolumu kaybettim. Müzede Ziyaret Saatleri Aç k Kapal Ucretsiz giri Son giri saat 17:00 Sonraki tur saat Fla kullanmay n Hediyelik E ya Ma azas i Olmayan Giremez Dokunmay n sergi interaktif sergisi multimedya sergisi tüfekhane do um?lüm in a etmi tarihi kurulu tarihi taraf ndan resmedildi tarihinde tamamland taraf ndan tasarland taraf ndan y k ld güzel sanatlar el sanatlar kanaviçe ya l boya

17 ressam deniz manzaras sulu boya natürmort eskiz nak friz alt n kaplamak süsleme gravür sanat eseri goblen oyma heykel tavan empresyonistik soyut yüzy l sergi imparator imparatoriçe kral kraliçe tu la pismi lüleci çamura kanat (bina) merdiven hol asans?r Bu müze halka aç k m? Cevreye bakabilir miyiz? Müze saat kaçta aç l yor? Son giri saat kaçta? Pazar günleri aç k m s n z? Bir sonraki rehberli tur saat kaçta? ngilizce rehber kitab n z var m? Foto raf çekebilir miyim? Engelliler için giri var m? ngilizce rehber kaset var m? Giri ücreti ne kadar? Cocuklar için indirim var m? Bir tam iki çocuk lütfen. Biletimi kaybettim. Foto raf çekimi Burada foto raf çekebilir miyim? Fla kullanabilir miyim? Foto raf m çekebilir misiniz? Size bir kopya yollayaca m. Buraya adresinizi yaz n lütfen. Lütfen benimle çekiniz. Sinema/Tiyatro/E lence Rezerve koltuklar Bugün için biletler

18 Bitti oyun yazar besteci solist orkestra efi orkestra halk müzi i caz klasik müzi i komedi kara mizah drama a k hikayesi müzikal aksiyon filmi korku filmi polisiye animasyon filmi erotik filmi?zel efekt Rahatlayabilece im bir yere gitmek istiyorum. Etkinlik program n z var m? Bale tavsiye edebilir misiniz? Gidecek güzel bir yer bulal m m? Benimle tiyatroya gelmek ister misiniz? Hangi sinema salonuna gidiyoruz? u anda g?sterimde ne var? Oyuncular kim? Bu ilk g?sterim mi? Bu gece için bo yeriniz var m? Gece k yafeti gerekli mi? Film saat kaçta ba l yor? Ne kadar sürecek? Biletleri ben al r m. Koltuk ücreti ne kadar? Seni saat 5'te al r m. Beni yerime g?türür müsünüz? Bir program alabilir miyim? Vestiyer nerede? Sizin en çok sevilen film y ld zlar n z kimler? Bu ak am televizyonda iyi filmler var m? Annem dizilik filimlerden ho lan yor.. En çok hangi program bilgilendirici? Duyabilecekleriniz Nas l bir tur tercih edersiniz? Rehbere ihtiyac n z var m? G?rmek istedi iniz?zel bir ey var m? Gezi listesi burada. Yürüyerek be dakika tutar. Yürüyerek gidebilirsiniz. Soka n kar s nda. Cok uzak de il. Mutlaka g?rürsün. Buradan oldukça uzak.

19 Foto raf ve film çekmek yasak. Foto raf çekmek yasak. Hangi koltu u tercih edersiniz? Bu gece için bilet yok. Bu filmin ilk g?sterimi. banka ATM (Bankamatik) Kasa Tüm lemler banka para nakit fatura madeni para fi komisyon seyahat çeki Visa MasterCard American Express faiz oran En yak n banka nerede? Banka saat kaça kadar aç k? Hesap açt rmak istiyorum Amerikan Dolar çekmek istiyorum. Biraz para yat rmak istiyorum. Para çekme formu almam gerekiyor. Nereye imza at yorum? Pasaportum gerekli mi? Buyurun kimlik kart m. Ne kadar çabuk yap labilir? Bankamatikler nerede? Burada kredi kart mdan para çekebilir miyim? Visa kart ma koyun. D?viz Bozdurmak d?viz bürosu al /sat dolar Euro pound pezo lira frank rupi ruble dinar ekel lari yuan real yen won Nerede d?viz de i tirebilirim?

20 Amerikan dolar ile Euro almak istiyorum. Dollar için d?viz kuru ne? Bu seyahat çekini nakide çevirmek istiyorum. Komisyon ne kadar? Büyük para rica ediyorum lütfen. Be pound için bozuk para verir misiniz? Bu 100 dolar bozukluk olarak verebilir misiniz? Bu para için bozukluk verir misiniz? Biraz bozuk para da verebilir misiniz? Her boyutta madeni para istiyorum lütfen. Duyabilecekleriniz Pasaportunuz lütfen.. Buraya imza at n lütfen. Komisyon ücreti... Hesab n zda para yok. Para yat rmak m istiyorsunuz? Komisyon dahil edilmi tir. Bu para sahte. Bu sahte kopya. Postane pul kart zarf mektup koli kutu posta kutusu mektup adresi cevap adresi taahhütlü sigortal k r labilir içerik kime/kimden posta kodu genel teslimat telgraf En yak n postane nerede? Postaneye nas l gidece imi tarif eder misiniz? Genel teslimat hangi gi ede? Genel teslimat nerede? Bunu taahhütlü mektup ile g?ndermek istiyorum. Bu mektuplar için pul ücreti ne kadar? Bunu taahhütlü mektup ile g?nderme ücreti ne kadar? Mektup g?nderme posta ücreti ne kadar? Amerika'ya g?nderim posta ücretini biliyor musunuz? Kart ve pul nerede alabilirim? Lütfen bunu sigortalay n. Bu koliyi tartar m s n z? Bu çok mu a r? Mektuplar m New York adresime g?nderir misiniz? Bunu Amerika'daki bu adrese g?nderir misiniz? Bu koliyi New York'a g?ndermek istiyorum.

21 Bu koliyi hemen g?nderir misiniz? Kaç gün sürer? Zarfa ihtiyac m var. Telgraf g?ndermek istiyorum. Kelime ba na ücreti ne kadar? Form doldurmak Bay/Bayan/Bayan ad baba ad soyad adres sokak ehir ilçe eyalet ülke milliyet nereden/nereye do um tarihi do um yeri cinsiyet erkek kad n evli bekar meslek eri kin erkek k z çocuklar aile imza tarih Telefon ehir içi konu ma uluslararas konu ma uluslararas konu ma (okyanustan) telefon kart telefoncu santral uluslararas deste i ülke kodu b?lge kodu telefon rehberi ücretsiz arama ar zal Buralarda telefon kulübesi nerede bulabilirim??demeli arama yapmak istiyorum. New York'a telefon açmak istiyorum. Dakika ücreti ne kadar? 2 dakika ücreti ne kadar? Bu hat me gul. Bu numara listede yok.

22 Direkt arayabilir miyim? Y?netici ile g?rü ebilir miyim? Telefonunuzu kullanabilir miyim? Benim için arar m s n z? Pardon, yanl numaray çevirdiniz. O u anda burada de il.. O u anda ba ka hatta g?rü üyor.. Hatt tutun lütfen. Hemen kapatmay n lütfen. Sizi sonra tekrar arayaca m. 212 No.lu dahili hat ba lay n lütfen. Kim ar yor sorabilir miyim? Heceler misiniz? Yanl numaray aram m. Ona beni aramas n s?yleyin lütfen. Mesaj b rakabilir miyim? Ne zaman d?ner? Arad n z için te ekkürler. 20 dakikal k telefon kart rica ediyorum. Internet eyt nokta web sayfas kullan c ad ifre giri engellendi hata website ba lant giri domain trafik sistem y?neticisi Nereden Internet'e ba lanabilirim? Burada Internet'e ba lanabilir miyim? imi kontrol edebilir miyim? yoluyla mesaj g?ndermek istiyorum. adresinizi? renebilir miyim? Saat ba na ücretiniz ne kadar? Nas l ba lan yorum? Veri aktar m h z nedir? Duyabilecekleriniz Merhaba! Efendim... Kiminle g?rü üyorum? Kiminle g?rü mek istemi tiniz? Telefon numaran z ne? Lütfen yar n tekrar aray n. Arad n z s?ylerim. Ona sizi aramas n s?ylerim. Tekrar edin lütfen. Size nas l yard m edebilirim? Mesaj b rakmak ister misiniz?

23 sminizi kodlar m s n z? Rezervasyon Lütfen bekleyin. Rezerve Bo masa yok?zel parti kahvalt? le yeme i branç ak am yeme i giri ücreti bekleme listesi Buralarda iyi bir restoran var m? Nerede bir sandviççi bulabilirim? Yemek yiyecek güzel bir yer tavsiye edebilir misiniz? Cok pahal olmayan bir yer. Yak nlarda Cin restoran var m? Cin restoran na gitmek istiyorum. En iyi yerel yeme i yemek istiyorum. Orada yerel mutfa ndan?rnekler tadabilir miyim? Rezervasyon yapt rmam z gerekiyor mu? Benim için rezervasyon yapt rabilir misiniz? ki ki ilik bir masa ay rtmak istiyorum. Bu ak am için rezervasyon yapt rmak istiyorum. Saat 6'da gelece iz. Kahvalt saatiniz kaçta ba l yor? ki ki ilik bir masa istiyorum. Sigara içilen yerde bir masa istiyorum. Pencere kenar nda masan z var m? Orada oturabilir miyim? D?rt ki iyiz. Rezervasyon yapt rm t m. Yemek sipari i Garson! Sipari vermek istiyorum. Sipari vermek için haz r m. Kontinental kahvalt rica ediyorum. Ne tavsiye ederseniz onu istiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Spesiyaliniz nedir? M?nüyü, lütfen. M?nüyü ve arap m?nüsünü alabilir miyim lütfen? Vejetaryen yeme iniz var m? ngilizce m?nünüz var m? Günün kokteyli nedir? Henüz sipari vermek için haz r de ilim. Ayn s ndan alaca m. Bunu istiyorum. Lezzetli mi? Ne kadar sürer? Porsiyon sebze ile birlikte mi geliyor? Jambonlu sandviç rica ediyorum. Biftek k zarm patates ile rica ediyorum.

24 Orta, lütfen.. arap listenizi g?sterin lütfen. Ne tür araplar n z var? Bir i e beyaz arap rica ediyorum. Bir i e arap ne kadar? Bir bardak kahve rica ediyorum. Bir bardak kahve daha rica ediyorum. Tekrar doldurur musunuz? Bir bardak bira alabilir miyim? Portakal suyu. Tatl olarak ne var? Servis ekmek ya margarin tuz eker biber tabak fazladan tabak peçete sofra tak m b çak çatal ka k sürahi/testi bal hardal mayonez ketçap biraz daha ba ka bir tane Servis dahil de il. küçük orta büyük m?nü Günün m?nüsü turist m?nüsü?zel teklif spesiyaliniz tekrar doldurma yok tekrar doldurma ücretsiz Biraz tereya alabilir miyim? Temiz bir tabak alabilir miyim? Bir porsiyon pilav daha lütfen. ki hamburger paket lütfen. Uç katl sandviç ve süt lütfen. Frans z soslu ye il salata. Tereya ile. Biraz daha lütfen. Ba ka bir ey yok, te ekkürler. Yeterli, te ekkürler.

25 Tuzu uzat r m s n z? Tad nas l? Cok lezzetliydi. Bu benim yiyebilece imden fazlayd. Hemen alabilir miyim? Acele eder misiniz lütfen? Sigara içebilir miyim? Bu benim sipari im de il. Sipari im henüz gelmedi. Bunu nas l yiyorsunuz? Bu çok so uk.. Bu çok baharatl. Yeterince pi memi. Bu taze de il. Yeterince temiz de il. Bunu s t r m s n z? Hesap Hesap lütfen. Hesab alabilir miyim lütfen? Hesab imdi?demek istiyorum, lütfen. Toplam ne kadar? Hesaba servis ücreti dahil mi? San r m hesap yanl toplanm. Bunu ben smarlamad m. Cüzdan m unuttum. Hesap benden. Bu ak am yeme i ben smarl yorum. Benim hesab ma yaz n, lütfen. Herkes için ben?düyorum. Ayr?düyoruz. Hesab b?lelim. Hesab o?deyecek. Kendi pay m?dememe izin verin. Ustü kals n, lütfen. Duyabilecekleriniz Uzgünüm, tüm masalar dolu. On dakika beklemeniz gerekebilir. Beklemek ister misiniz? sminizi alabilir miyim? Rezervasyon gerekli. Nerede oturmak istersiniz? Lütfen beni takip edin. te masan z. arap menümüzü g?rmek ister misiniz? çecek bir eyler ister misiniz? Sipari vermek için haz r m s n z? Ne al rd n z? Tatl ister misiniz? Ba ka bir ey? Afiyet olsun. Servis ücreti dahil de ildir. Uzgünüm kredi kart kabul etmiyoruz. Hesab n z.

26 antikac kitap evi eczane gazete bayi foto raf stüdyosu giyim ma azas büyük ma aza ayakkab ma azas spor malzemeleri ma azas hediye/hediyelik e ya ma azas oyuncak dükkan sa l kl g da malzemeleri dükkan kuyumcu çar minimarket süpermarket hipermarket al veri merkezi bayan giyim ma azas erkek giyim ma azas çocuk giyim ma azas kad n iç çama r çorap triko pijama ma azas i /aç l saatleri aç k kapal Tüm gün aç k? le yeme i için kapal Tasfiye sat /Likidasyon sat Tasfiye sat bahar/k /Noel sat Y?netici Kasa Burada?deyin kat haritas indirim hediye sat En yak n al veri merkezi nerede? Al veri b?lgesi nerede? En yak n kitap evi nerede? Saat kaçta aç yorsunuz? Bu ma aza saat kaçta aç l yor? Hafta içi kaça kadar aç ks n z? Buralarda vergisiz sat ma azas var m? Yak nlarda büyük ma aza var m? G da ma azas hangi katta? Bu ehrin?zel ürünleri neler? Onu nereden sat n alabilirim? Sadece etrafa bak yorum. Pahal m?

27 Sizde... var m?... istiyorum.... rica ediyorum.... g?rmek istiyorum. Lütfen bana... g?sterin.... ar yorum. Bunun gibi bir ey var m? Daha kalitelisi var m? Daha büyük boyu var m? Daha ucuz bir eyleriniz var m? Bu hangi boy? Benim boyum var m? Kol boyumu?lçer misiniz? Daha büyük boyu var m? Daha az pahal olan var m? Ba ka renkleri var m? Daha aç k bir tonunu g?rmek istiyorum. Ba ka bir tane g?sterin lütfen. Bunu benim için ay rt n lütfen. Benim boyum sipari edebilir misiniz? Yeni stoklar n z ne zaman gelecek? Bu ürün ne zaman indirime girer? Bunu al yorum. Hediye paketi alabilir miyim? Bunu hediye paketi yapar m s n z? Ayr paketleyin lütfen. Bu güzel ama biraz pahal. Bunu sat n almaya gücüm yetmez. Bunu faturas ile birlikte otele g?nderir misiniz? Bugün g?nderebilir misiniz? G?nderebilir misiniz? Bunu otelime g?nderir misiniz? Sat n ald klar m ev adresime g?nderir misiniz? Buna desen yapt rmak istiyorum. Bunun üzerine ba harflerimi yazd rmak istiyorum. Elime alabilir miyim? Daha sonra tekrar gelece im. terzi i i bluz g?mlek ti?rt kazak kolsuz polo yaka (ti?rt) dik yakal kazak ceket kot pantolon tozluk kapri ort kuma pantolon Giyim

28 etek yelek bikini üçgen bikini külot iç çama r külot boxer külot çorap mayo mayo sutyen kad n geceli i üst kep apka ya murluk palto kazak pulover kuma koton ipek akrilik polyester yün keten poliamid naylon likra tayt el yap m Büyük (L) Küçük (S) Orta (M) Cok büyük (XL) uzun kollu k sa kollu? zel dikim bir tak m rica ediyorum. Bu pantolona uyacak ceketiniz var m? Pijama rica ediyorum. Bunu denemek istiyorum. Her ikisini de denemek istiyorum. Soyunma odalar nerede? Bu kuma dayan kl m? Boyunu ayarlar m s n z? Bunu uzatabilir misiniz? Bu bana tam uydu. Buras çok dar. Bu bana olmad. Cok k sa. Koton bir ey ar yorum. Saf koton mu? Bej bir ey ar yorum. Elde y kama m?

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2

Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2 Kalkan merkez'de kiralık beş yatak odalı Villa Blue 2 Özet Kalkan Merkez'de tatil kiralamaları için beş yatak odalı özel havuzlu ve bahçeli lüks villa. 10 kişiye kadar konaklama yapabilmektedir. Açıklama

Detaylı

117. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI 1.DÖNEM / 15-19 Nisan 2015

117. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI 1.DÖNEM / 15-19 Nisan 2015 1 117. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI 1.DÖNEM / 15-19 Nisan 2015 P.101 Türk Hava Yolları direkt HONG KONG gidiş-guangzhou dönüş EKONOMİ / 12-18 Nisan 2015 HONG KONG ELEKTRONİK & ÇİN İTHAL İHRAÇ FUARI

Detaylı

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM?

WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? WORK AND TRAVEL A NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM VE AMERİKA DA NE KADAR KALABİLİRİM? Türkiye den katılan öğrenciler için SWT(Summer Work&Travel) 15 Mayıs ta başlar, 1 Ekim de biter. Bu süre içinde okulunuzun

Detaylı

22-27 Kasım 2016 Kenya Safari Turu. Türk Hava Yolları tarifeli seferleriyle 5 gece 6 günlük safari turu.

22-27 Kasım 2016 Kenya Safari Turu. Türk Hava Yolları tarifeli seferleriyle 5 gece 6 günlük safari turu. Kenya Safari Turu 2 http://deepnature.com/yurtdisi-turlar/kenya-safari-turu-2/ Süre:5 GECE 6 GÜN (22-27 Kasım 2016) 22-27 Kasım 2016 Kenya Safari Turu. Türk Hava Yolları tarifeli seferleriyle 5 gece 6

Detaylı

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Nice&Cannes, 16 18 Haziran, 2016 Milli Takımımızın Euro 2016 da İkinci Maçı Euro 2016 Coşkusuna Siz de Katılın! Yaz aylarında canlanan Nice, Euro2016 ile daha

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev

Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Aile ve üst düzey yardım Tarih: Nisan 2016 Durumunuz: Bunlar hamile Bir tedavi ihtiyacı veya Bakım geçici hastalık düşmek Çocuğun ve ev Anne veya baba, çocuk ve ev bakım açarsanız, ortaya çıkar Gerçek

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE KONTROL PLANI (III)

MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE KONTROL PLANI (III) MİGROS TiCARET A.Ş MAL KABUL KALİTE PLANI (III) Plan No: Pln.34.02.00.01.00.007 Revizyon No : 06 Plan Tarihi: 09.06.2005 Revizyon Tarihi: 23.12.2014 ÜRÜN GRUPLARI DİĞER Elektrikli ve Elektronik Ev Aletleri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2014 HAZİRAN AYI SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2014 HAZİRAN AYI SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı: DPÖ 0.00.262-14/ Lefkoşa, 4 Temmuz 2014 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2014 HAZİRAN AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya

Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Tesis Dubrovnik şehrinde yer almaktadır. Otel, 1972 yılında inşa edildi. Otel, 2014 yılında baştan aşağıya yenilendi.

Detaylı

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Turkey

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Turkey ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Turkey Tourism - TR D Kaç yaşındasınız? (YAZINIZ - "CEVAP VERMEYİ REDDETTİ" ise '99' KODLAYIN) D CİNSİYET

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu

Havuz 1 Havuz 2 Havuz 3 (üst sol), 4 (orta), 5 (üst sağ) Relax Havuz. Kaydırak Havuzu 1 Kaydırak Havuzu 2 Kaydırak Havuzu 3 Çocuk Havuzu Konum Botanik Hotel, benzersiz bir doğaya, tarihi zenginliklere sahip bölgemizde 90.000 m² lik yeşil bir alana kurulu, 617 odadan oluşmaktadır. Havalimanı na 90 km, Side ye 30 km, Alanya ya 32 km, mesafededir.

Detaylı

HOTEL DIRECTORY. www.turunchotels.com.tr

HOTEL DIRECTORY. www.turunchotels.com.tr HOTEL DIRECTORY Değerli misafirimiz, Seyahatinizde Eskişehir in nadide tesisi Turunç Hotel i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tesisimizde konaklamanız süresince arzu edeceğinizi düşündüğümüz hizmetlerimize

Detaylı

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50

TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 TARİH : 09.06.2016 KİME : AFYONKARAHİSAR BASKETBOL İL TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİ : Feyzullah DEMİRKALE TEL : 0505 631 60 50 Sayın Feyzullah DEMİRKALE; Öncelikle Oruçoğlu Termal Resort a göstermiş olduğunuz nazik

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE

CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KONSEPT 2012 YAZ CLUB & HOTEL LETOONIA / FETHİYE KATEGORİ : Club & Hotel Letoonia/ 5 Yıldızlı Tatil Köyü KONSEPT : Superior All Inclusive ADRES : Paçarız Burnu Mevkii - P.O. Box 63 48300 Fethiye Muğla

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Kusadasi şehrinde bulunan bu tesis, hem iş hem de tatil seyahati için mükemmel bir yerdir. Otel, 1994 yılında

Detaylı

Adı Soyadı. İletişim için gerekli telefon numaraları : 542 322 3851 Belediye Başkanının telefon numarası Basri Ulaş.

Adı Soyadı. İletişim için gerekli telefon numaraları : 542 322 3851 Belediye Başkanının telefon numarası Basri Ulaş. K A M P R A P O R U G E N Ç T U R Lider : Murat Bayraktar Kamp no : GEN - 35 Kamp tarihi : 01-08-2015 / 11-08-2015 Lider tlf. no: 0537 977 95 01 1) KAMP YERİ ( ) İl merkezi ( ) İlçe merkezi ( x )Belde

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları Lütfen CHEMPARK a giriş yapmadan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz - ve burada bulunduğunuz süre boyunca bu kurallara uyunuz! Teşekkürler! 1. TRAFİK

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-11/ Lefkoşa, 4 Şubat 2011 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2011 OCAK AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

ı ı A A şey yapman gereken

ı ı A A şey yapman gereken D Ş ı ı R D A A yapman gereken şey SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23 43 Sertifika No. 12603

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-11/ Lefkoşa, 3 Ağustos 2011 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2011 TEMMUZ AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2014 ŞUBAT AYI SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2014 ŞUBAT AYI SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-14/ Lefkoşa, 6 Mart 2014 BASIN AÇIKLAMASI 2008=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2014 ŞUBAT AYI SONUÇLARI Devlet Planlama

Detaylı

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel

Göl Manzaralı WI-FI Engelli Dostu Otel Balayı Oteli Çocuk Dostu Hotel Otel Bilgisi Büyük Abant Oteli Büyük Abant Oteli Abant Gölü Milli Parkı mevkiinde, tertemiz havası ve büyüleyici güzelliği ile misafirlerinin memnuniyetini sağlamaktadır. A'la carte restoranı ve barıyla

Detaylı

Avusturya /Çek Cumhuriyeti. 13.30 23.59 Linz. /Avusturya 8 Melk / Dürnstein Avusturya 06.30 17.00 9 Bratislava Viyana. Slovakya / Avusturya

Avusturya /Çek Cumhuriyeti. 13.30 23.59 Linz. /Avusturya 8 Melk / Dürnstein Avusturya 06.30 17.00 9 Bratislava Viyana. Slovakya / Avusturya 5*DLX NEHİR GEMİSİ SWISS TIARA ile MAİN NEHRİ & TUNA NEHRİ & 4 ÜLKE ALMANYA AVUSTURYA SLOVAKYA/ÇEK CUMHURİYETİ Frankfurt Würzburg/Rothenburg Bamberg Nürnberg Regensburg Passau/Salzburg/Chesky Krumlov Linz

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından AMAÇ VE YÖNTEM Burulaş ın şehir içi ulaşım hizmetlerinden beklenti ve memnuniyeti ölçmek, yolcunun bakış açısıyla eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet verebilmek, Burulaş ın güçlü

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğunun en büyük Fuarı

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğunun en büyük Fuarı Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğunun en büyük Fuarı 108. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI - TUR PROGRAMLARI 1. DÖNEM / 15-19 Ekim 2010 TK.1 Türk Hava Yolları ile direk HONG KONG uçuşu HONG KONG ELEKTRONİK FUARI

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1-) İşyerim Mobil 24 Ayar Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ( İŞLETMECİ ) taşınması için talepte bulunduğumuz

Detaylı

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE GEMİ + 4 GECE OTEL Tarih Liman Varış Hareket Cumartesi Kuşadası (Türkiye) - 13:00 Cumartesi Patmos 16:00 21:00 Pazar Girit (Heraklion),

Detaylı

2. Grup: 04 Ağustos Salı - 10 Ağustos Pazartesi

2. Grup: 04 Ağustos Salı - 10 Ağustos Pazartesi İstanbul Ümraniye Kentorman İzcilik tesislerinde yapılacak olan izci kampının kayıtları başlamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Ümraniye Yaz İzci Kampına bu yıl ikinci kez

Detaylı

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI)

ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) ONLİNE KATALOG TARAMA (YORDAM KÜTÜPHANE OTOMASYON PROGRAMI) Toplu tarama yapmak için; sol menüden tarama yapmak istediğiniz ilgili fakülteyi seçerek Ara demeniz gerekmektedir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Sigortaladım.com İşlem Rehberi

Sigortaladım.com İşlem Rehberi Sigortaladım.com İşlem Rehberi Sigortaladım.com a Hoş Geldiniz! TDB Sigorta Brokerlik A.Ş. TDB olarak sigortaladım.com alan adlı web sitemiz üzerinden sizlere Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescilli sigortaladım.com

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE HARCAMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HARCIRAH VE 07.02.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu Yönetmelik, Yeşilay çalışanlarının şehir içine, Yurt İçi ve yurt dışına yapacakları iş seyahatleri

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Türkiye. Müşteri Eğitimi. www.arburg.com.tr

Türkiye. Müşteri Eğitimi. www.arburg.com.tr Türkiye Müşteri Eğitimi 2016 www.arburg.com.tr Önsöz Sayın Müşterilerimiz, ARBURG Plastik Enjeksiyon Makinaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de plastik parça üretiminde en yüksek teknik sonuçlara

Detaylı

FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI

FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI FASIL 335 ARAÇLAR VE TRAFİK DÜZENLEME YASASI ÖZEL OLMAYAN ARAÇLARIN VE ARABALARIN NUMARALANDIRILMASINI VE ÖZEL OLMAYAN ARABALARLA İLGİLİ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİNİN DÜZENLENMESİNİ ÖNGÖREN YASA (10/1983,

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Bu döküman Teknik Acil Yardım Masası nın çalışma yöntemini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Ford Otosan Akpınar mah. Hasan Basri cad. No:2 34885 Sancaktepe - Đstanbul Telefon

Detaylı

İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir.

İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016

2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 2016 FACT SHEET 22 Nisan 2016-31 Ekim 2016 KONUM Muğla Dalaman Ölüdeniz Kuruluş Tarihi 1995 Renovasyon Tarihi 2014 Toplam Arazi Toplam 11652 m² Posta Adresi Belceğiz Mah. 226 Sk. No:10 48340 Ölüdeniz-Fethiye-Muğla/Türkiye

Detaylı

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER SIRA: NO TARİH ŞİKAYET KONUSU SONUÇ 1 3/10/2008 LCD Televizyon Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti Tüketici lehine, Satıcı Firma nın Televizyon un satış bedelini

Detaylı

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu

Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu Dünyanın 3. Büyük Uzakdoğu nun En Büyük Fuarı İSTANBUL - GUANGZHOU Direk Uçuşu 109. ÇİN İTHAL VE İHRAÇ MALLARI FUARI - TUR PROGRAMLARI 1. DÖNEM / 15-19 Nisan 2011 TK.1 Türk Hava Yolları ile Direk GUANGZHOU

Detaylı

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Bu modern aile oteli, 2 ayrı bölümden ve 4 bloktan oluşuyor. Otelin özel plajı ve 2 aquaparkı var. Modern bir dekorasyona

Detaylı

FACT SHEET - KONSEPT

FACT SHEET - KONSEPT FACT SHEET - KONSEPT GENEL BİLGİLER Kategori :3* Toplam Alan :3.000 m2 Plaj Uzunluğu :30 m. Kapasite :86 ODA Kat Sayısı :5 kat Kredi Kartı :Visa - Mastercard Hizmet dönemi :6 AY Konsept :Herşey Dahil Adres

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

Amway İşinizi Destekleyin

Amway İşinizi Destekleyin ZINDE YA AM EV GÜ Amway İşinizi Destekleyin Büyüyen bir iş için Araçlar İşinizi güçlendirmenize yardım için geliştirdiğimiz komple Amway desteğini keşfedin. Bu broşürde size ve müşterilerinize ürün seçimlerinizi

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

2016 YAZ SEZONU ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ +16 Yaş Misafirlere Uygun Konaklama Tesisi

2016 YAZ SEZONU ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ +16 Yaş Misafirlere Uygun Konaklama Tesisi 2016 YAZ SEZONU ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ +16 Yaş Misafirlere Uygun Konaklama Tesisi *A Member of Lyra Group Hotels Sadece Yetişkinler İçin (+16) HEAVEN BEACH RESORT & SPA KONUM Heaven Beach Resort &

Detaylı

OTEL GENEL BİLGİLERİ

OTEL GENEL BİLGİLERİ 2016 YAZ SEZONU OTEL BİLGİ FORMU & ULTRA HERŞEY DAHİL KONSEPTİ OTEL GENEL BİLGİLERİ Otel Adı Adresi : Aurum Moon Holiday Resort : Yeşilkent pk. 09270 Didim/Aydın Grup Telefon : 444 7603 Grup Web Adresi

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı. TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ

India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı. TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ India Stone Mart 2015 Özel Uçak Kiralama ve Diğer Hizmet Alımı TEKLİF ALMA ve TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel: İşbu şartname, 29 Ocak 1 Şubat 2015 tarihleri arasında Hindistan ın Jaipur şehrinde düzenlenecek olan

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı