5. Aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı sayıların en büyüğüdür? A) 999 B) 1000 C) D) 9999

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı sayıların en büyüğüdür? A) 999 B) 1000 C) D) 9999"

Transkript

1 , MATEMATİK 01 DOĞAL SAYILAR Doğal Sayılar, Sayma Sayıları, Rakamlar, Çift ve Tek Sayılar Sayı: Sayma, ölçme ve bunun gibi işlemlerin sonuçlarını gösteren rakamlar kümesine sayı denir. Sayılar ikiye ayrılır on binlik + 3 yüzlük + 5 onluktan oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 535 B) C) D) Doğal Sayı: Sıfırdan (0) başlayarak sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir. 5. Aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı sayıların en büyüğüdür? A) 999 B) 1000 C) D) ,0,8,2 rakamlarını bir defa kullanarak elde edilebilecek en küçük 4 basamaklı doğal sayı kaçtır? A) 582 B) 5028 C) 2058 D) 8520 Rakam: Sayıları yazmak için kullanılan işaretlere rakam denir. 7.Aşağıdakilerden hangisi rakam değildir? A) 5 B)52 C)7 D)0 2. Aşağıdakilerden hangisi doğal sayı değildir? A) 20 B)302 C)00 D)E Sayma Sayıları: 1 den başlayarak sonsuza kadar giden sayılara sayma sayıları denir. 3.Aşağıdakilerden hangisi sayma sayısı değildir? A)25 B)99 C)999 D)0 4. 3,0,4,ve 9 rakamlarının tümü kullanılarak yazılan en büyük dört basamaklı sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3049 B) 4930 C) 9403 D) Aşağıdakilerden hangisi rakamdır? A) 84 B) ce C) 9 D) A Ekim in 24 gün öncesi hangi güne denk gelir? A) 14 Ekim B) 5 Ekim C) 20 Ekim D) 13 Kasım

2 Önemli: sayma sayıları 1 den başlar. Doğal sayılar 0 dan başlar. 10.Beş basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)99999 B)99998 C)99990 D)99991 Çift Sayılar: Birler basamağındaki rakamlar gibi rakamları olan sayılara çift sayı denir A sayısı beş basamaklı çift sayıdır. Aşağıdakilerden hangisini A yerine yazamayız? A)2 B)0 C)3 D)4 12.Yüzler basamağında 6 olan en büyük beş basamaklı çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)96988 B)99698 C)99986 D) Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A)4.561 B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi çift sayı değildir? A) B) C) D) Önemli: Sıfır çift sayıdır. Çift sayılar 2 ye kalansız bölünür. Tek Sayılar: Birler basamağındaki rakamlar rakamlardan oluşan sayılar tek basamaklı sayılardır A sayısı beş basamaklı tek sayıdır. Aşağıdakilerden hangisini A yerine yazamayız? A)1 B)3 C)5 D)0 16.Yüzler basamağında 6 olan en büyük beş basamaklı tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? A)4.561 B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi tek sayı değildir? A) B) C) D) doğal sayısının on binler basamağında hangi rakam vardır? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 Önemli: en küçük tek doğal sayı 1 dir. Tek doğal sayılar 2 ile bölündüğünde 1 kalanını verir.

3 MATEMATİK 02 DOĞAL SAYILAR Beş ve Altı Basamaklı Sayılar Beş Basamaklı Sayılar: Beş rakamla yazılan sayılara beş basamaklı sayılar denir. Örnek: , gibi 1.Aşağıdaki sayılardan hangisi beş basamaklıdır? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı bir sayı değildir? A)yirmi beş bin sekiz yüz otuz B)dokuz yüz doksan sekiz bin altı yüz yirmi beş C)elli altı bin üç yüz kırk sekiz D)seksen beş bin dört yüz kırk beş 3.Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı bir sayı değildir? A) B) C) D) Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız Altı Basamaklı Sayılar: Altı rakamla yazılan sayılara altı basamaklı sayılar denir. Örnek: , gibi 5.Aşağıdaki sayılardan hangisi altı basamaklıdır? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi altı basamaklı bir sayı değildir? A)iki yüz yirmi beş bin sekiz yüz otuz B)dokuz yüz doksan sekiz bin altı yüz yirmi beş C)elli altı bin üç yüz kırk sekiz D)dörtyüz seksen beş bin dört yüz kırk beş 7.Aşağıdakilerden hangisi altı basamaklı bir sayı değildir? A) B) C) D) Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız Yedi yüz bin otuz altı sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C)736 D)7036

4 10.Aşağıdaki tabloda verilen doğal sayıları rakamla yazınız. iki yüz on yedi bin kırk sekiz altı bin üç sekiz yüz atmış bin seksen iki üç bin dokuz yüz yirmi beş yetmiş bin iki yüz iki dört yüz kırk bin atmış sekiz 11.Rakamları birbirinden farklı en büyük dört basamaklı doğal sayıdan Atatürk ün doğum tarihini çıkarırsak sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? A) 7995 B)8118 C)8995 D) Rakamları birbirinden farklı, beş basamaklı en küçük tek sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) on iki bin üç yüz kırk beş B)on bin yüz yirmi üç C)on bin iki yüz otuz beş D)on bin iki yüz otuz dört 15. Beş basamaklı, rakamları farklı en büyük çift sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) doksan dokuz bin dokuz yüz doksan sekiz B)dokuz yüz seksen yedi bin altı yüz elli dört C)doksan sekiz bin yedi yüz atmış dört D)doksan biz sekiz yüz yetmiş altı sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) yedi yüz yedi bin yetmiş B) yedi yüz bin yetmiş C) yedi yüz yetmiş bin yetmiş D) yedi yüz yetmiş yedi bin yedi 12. 4,5,6,7 rakamlarını kullanarak yazabileceğimiz en küçük doğal sayının baştan 2. rakamının basamak değeri kaçtır? A) 400 B) 500 C) 600 D) sayısının okunuşu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) altı yüz bin altı yüz on B) altı yüz bin altı yüz C) altı yüz bir bin altı yüz D) altı yüz bir bin altı yüz on sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) on bir bin B) on bin bir C) on bin D) bin on sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) üç yüz otuz bin üç yüz otuz B) üç yüz üç bin üç yüz otuz C) üç yüz üç bin otuz D) üç yüz üç bin üç yüz 19. otuz iki bin beş sayısının rakamla yazılışı hangisidir? A) B) C) D)32 500

5 MATEMATİK 03 DOĞAL SAYILAR Bölükler Bölük: Bir sayının kolayca yazılıp okunması için sayıların basamaklarının sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılmasına bölük denir. 1.Rakamları birbirine eşit olan, 6 basamaklı kaç sayı yazılabilir? A) 10 B) 9 C)8 D)6 2.Aşağıdaki sayılardan hangisi iki bölükten oluşmuştur? A) 320 B) C) D) Sayıları Yazma ve Okuma: doğal sayılar soldan sağa doğru okunur. Önce en solda bulunan bölükteki sayı bütünüyle okunur, sonra bölüğün adı söylenir. Peşinden diğer bölükler söylenir doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) Üç milyon dört yüz atmış iki B) Üç milyon dokuz yüz atmış dört bin dört yüz iki C) Üç milyon dokuz yüz atmış dört yüz iki D) Üç milyon dokuz yüz atmış dört bin dört yüz 5. yüz milyon yirmi yedi doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Bölüklerin isimleri: Bölükler sağdan sola doğru isimlendirir. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü, milyarlar bölüğü gibi. Binler bölüğü Binler basamağı Onbinler basamağı Yüzbinler basamağı Birler bölüğü Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler Basamağı 3.Kalansız bir bölme işleminde bölüm 12, bölen 8 olursa bölünen kaç olur? A) 72 B) 118 C) 96 D) , 2, 0, 1, 6, 3, 5 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulabilecek 7 basamaklı en büyük sayı kaçtır? A) B) C) D) doğal sayısının binler bölüğünde bulunan rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? A) B) C) D) 4000

6 4, 5, 2, 6, 8, 9, 1 rakamlarını birer kez kullanarak 5, 6, 7 ve 8. soruları yanıtlayınız. 8. Yukarıdaki rakamlarla yazılabilecek 7 basamaklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Yukarıdaki rakamlarla yazılabilecek 7 basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) D) doğal sayısının binler bölüğünde bulunan rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? A) B) C) sayısının binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamının farkı kaçtır? A) B) 9999 C) 9990 D) Yukarıdaki rakamlarla yazılabilecek 7 basamaklı en büyük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Yukarıdaki rakamlarla yazılabilecek 7 basamaklı en küçük çift doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) ? sayı örüntüsünde? yerine hangi sayı gelmelidir? A) 1134 B) 1136 C) 1138 D) 1140 Sayıları Yazma ve Okuma: Sayılar okunurken birler bölüğünün adı söylenmez. Sayılar yazılırken sayı olmayan basamağa sıfır yazılır. Sayı okunurken de sıfır bulunan basamağın adı söylenmez ile 25 arasında kaç tek doğal sayı vardır? A) 9 B) 8 C) 6 D) Milyonlar bölüğünde 40, binler bölüğünde 204, birler bölüğünde 8 bulunan sayı kaçtır? A) B) C) D) A doğal sayısı çift sayıdır. A yerine kaç tane rakam yazılabilir? A)1 B)3 C)5 D)10

7 MATEMATİK 04 DOĞAL SAYILAR ile 172 sayıları arasında kaç tane tek doğal sayı vardır? A)18 B)20 C)21 D) doğal sayısında 2 rakamı 3 artırılır, 6 rakamı 5 azaltıldığında sayıda ne gibi bir değişiklik olur? A)Sayı 350 artar B)Sayı 350 azalır C)Sayı 250 artar D)Sayı 250 azalır 3.Aşağıdakilerden hangisi arka arkaya gelen iki sayının toplamıdır? A)5050 B)4567 C)4000 D)3908 Bak kardeşim böyle sorularda korkma, şimdi seçeneklere bak üç seçenek çift sayı bir seçenek tek sayı o halde Kural: Bir tek sayı ile bir çift sayı toplanırsa sonuç her zaman tek sayı olur. Unutma! 4. Yüz seksen bin seksen sekiz doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdaki doğal sayılardan on binler basamağı en büyük olan hangisidir? A) B) C) D) doğal sayısındaki 2 rakamı ile 9 rakamının basamak değerleri farkı kaçtır? A)7 B)110 C)1090 D) Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Rakamlarının çarpımı 24 olan beş basamaklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) sayısının birler ve binler bölükleri yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)7 106 B)7 601 C) D) sayısında 8 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır? A) B) C) 888 D) sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şeklinden kaç fazladır? A) B) C) D)97.000

8 17. Okulumuzda 78 öğrenci vardır. Kızlar erkeklerin yarısı kadardır. Okulumuzdaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? A) 50 B) 51 C) 52 D) rakamlarının tümü kullanılarak yazılan 3000 den küçük en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)9 510 B)1 950 C)5 019 D) Elli yedi bin üç yüz iki doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A)yediyüz bin yedi B)yediyüz bin yetmiş C)yediyüz bin yüz D)yediyüz yedi bin 18.Bir çıkarma işleminde fark 27 dir. Eksilen sayı 15 artarsa yeni fark kaç olur? A) 12 B) 22 C)32 D)42 19.Bir çıkarma işleminde fark 39 dur. Eksilen sayı 5 artar çıkan sayı 14 eklenirse yeni fark kaç olur? A) 55 B) 56 C) 57 D) > A > sıralamasında A yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük çift doğal sayılar hangileridir? A) B) C) D) doğal sayısındaki 8 rakamı hangi basamaktadır? A) on binler B) binler C) yüzler D) onlar doğal sayısındaki 8 rakamı hangi bölüktedir? A) birler bölüğü B) binler bölüğü C) milyonlar bölüğü D) milyarlar bölüğü doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) Dört milyon iki yüz B) Dört milyon iki yüz bin iki C) Beş milyon beş bin beş D) Beş milyon beş yüz elli beş bin GÖRÜNÜŞÜMÜZÜN VAHŞİ BİR KURDA BENZEDİĞİNİ DÜŞÜNENLER İÇİMİZDEKİ CEYLANIN FARKINDA OLAMAZLAR. (Hz.MEVLANA)

9 MATEMATİK 05 DOĞAL SAYILAR Yuvarlama En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına dikkat ederiz. Eğer birler basamağı 0,1,2,3 ya da 4 ise sayımız kendi onluğunda kalır. Eğer sayımızın birler basamağı 5,6,7,8 ya da 9 ise bir üst onluğa yuvarlanır. 1.Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa, doğru yuvarlanmıştır? A) B) C) D) sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A)1 900 B)1 850 C)1 880 D)1 800 Doğal sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanırken sayıların son iki basamağına bakılır. Buradaki sayı 50'den küçük ise sayı bir önceki yüzlüğe, 50 ve 50'den büyükse bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A)1 900 B)1 850 C)1 880 D) sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Doğal sayılar en yakın binliğe yuvarlanırken sayıların son üç basamağına bakılır. Buradaki sayı 500'den küçük ise sayı bir önceki binliğe, 500 ve 500'den büyükse bir sonraki binliğe yuvarlanır sayısının en yakın binliğe yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A)2 000 B)1 850 C)1 880 D) sayısının en yakın binliğe yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) sayısının en yakın binliğe yuvarlanmış şekli, sayının kendisinden kaç fazladır? A)4 B)24 C)124 D) sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış şekli ile en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli arasındaki fark kaçtır? A)40 B)50 C)60 D)70

10 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanıyor. Bu veriye göre; I.Sayının binler basamağındaki rakam değişmez II.Sayının yuvarlanmış şekli 10 sayısının katıdır. III.Sayının yuvarlanmış şekli sayıdan 3 eksiktir. ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? A)Yalnız I B)Yalnız II C) I ve II D) II ve III sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenir? A)Sadece yüzler basamağındaki rakam değişir. B)Yuvarlanmış şekli sayının kendinden küçüktür. C)Binler basamağındaki rakam 1 artar. D)Yuvarlatılmış şekli sayıdan 37 fazladır. 10. Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Fatih Sultan Mehmet 1430 da Edirne de doğdu.1453 yılında İstanbul u fethetti. Fatih Sultan Mehmet İstanbul u kaç yaşında iken fethetmiştir? A) 32 B) 23 C) 20 D) Milyonlar bölüğünde 8, birler bölüğünde 8 rakamı bulunan sayı hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır? A) = B) = C) = D) = Palandöken dağının en yüksek tepesi 3167m olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi 3167 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış halidir? A)3100 B)3170 C)3000 D) doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) Beş milyon beş bin B) Beş milyon elli bin C) Beş milyon beş bin beş D) Beş milyon beş yüz elli beş bin ? = işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? A) B) C) D) sayısının okunuşu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) bir milyon altı yüz bin altı yüz on B) bir milyon altı yüz bin altı yüz C) bir milyon altı yüz bir bin altı yüz D) bir milyon altı yüz bir bin altı yüz on

11 Aynı basamakta bulunan sayıların hangisi büyükse o sayı diğerinden büyüktür. MATEMATİK 06 DOĞAL SAYILAR Sayılarda Küçük ve Büyük Sayıları büyüklük ve küçüklük yönünden karşılaştırırken, en büyük basamaktan başlarız. En büyük basamaklar eşitse bir küçük basamağa geçeriz. Bu işleme devam eden basamaklarda farklı rakam bulununcaya kadar devam edilir < E < Yukarıdaki karşılaştırmada E yerine gelebilecek sayıların onlar basamağındaki rakamların toplamından birler basamağındaki rakamların toplamını çıkarırsak sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? A)1 B)2 C)3 D)4 < küçüktür > büyüktür < H < A < Yukarıdaki karşılaştırmada soru işareti yerine gelebilecek en büyük doğal sayının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 on binlik+ 4 binlik + 7 yüzlük + 2 onluk + 4 birlik B) 1 on binlik+ 4 binlik + 7 yüzlük + 2 onluk + 2birlik C) 1 on binlik+ 4 binlik + 7 yüzlük + 2 onluk D) 1 on binlik+ 4 binlik + 7 yüzlük + 2 birlik Yukarıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda sondan ikinci sayı hangisi olur? A) 6591 B) 3698 C) 2574 D) Nurettin 13, Ali 11, Arif 12 yaşındadır. Bu üç arkadaşın 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? A)36 B)25 C)48 D)42 5.Yukarıdaki karşılaştırmada A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) > B) < C) > D) < sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir? A) > > > B) > > > C) > > > D) > > >

12 > > > Yukarıdaki sıralamada hangi sayının yeri yanlıştır? A) B) C) D) Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? A) 213>208 B) 756<750 C) 803=803 D) 1453 > , , , sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır? A) > > > B) > > > C) > > > D) > > > , 826, 867, 818 sayıları arasında karşılaştırma yapılıyor. Bu karşılaştırmada sırasıyla hangi işaretler kullanılmalıdır? A) >, <, < B) >, <, > C) <, >, < D) =, >, < den büyük, en küçük sayı kaçtır? A) B) C) D) , , , sayılarını > sembolü ile sıraladığımızda baştan üçüncü sayı hangisidir? A) B) C) D) <.. ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) B) C) D) > ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? A) B) C) D) <668 ifadesinde iki sayı arasına kaç farklı doğal sayı yazabilir? A) 8 B) 6 C) 7 D) , , , , sayıları için hangi sıralama yanlıştır? A) > > > B) > > > C) < < < D) < < <

13 MATEMATİK 07 DOĞAL SAYILAR Basamak ve Sayı Değeri 1 Basamak Değeri: Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere o rakamın basamak değeri denir. Bir sayıyı oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı o sayının kendisine eşittir. 1.Aşağıdaki sayılardan hangisinde 6 rakamının basamak değeri dir? A) B) C) D) sayısının yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağındaki rakamın sayı değeri toplamı kaçtır? A) B) C)5001 D) sayısının birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamla yer değiştirildiğinde sayının okunuşu nasıl olur? A) üç yüz on dokuz bin beş yüz kırk sekiz B) üç yüz kırk dokuz bin beş yüz seksen bir C)üç yüz doksan bir bin beş yüz seksen bir D)dört yüz on dokuz bin beş yüz seksen üç 4. Dokuz yüz dokuz milyon dokuz doğal sayısının rakamlarla yazılışı hangisidir? A) B) C) D) B) C) D) Üç yüz milyon yüz bir bin üç doğal sayısının binler bölüğündeki rakamlar hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir? A) 11 B) 101 C) 111 D) doğal sayısının milyon bölüğündeki rakamın basamak değeri kaçtır? A) Sayı Değeri: Bir rakamın bulunduğu basamağa bakılmaksızın aldığı değere sayı değeri denir. 3 onbinlik + 7 yüzlük + 8 onluk 7.Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) ( 1 on binlik ) + ( 7 binlik ) + ( 1 yüzlük) + ( 7 onluk ) B) ( 1 binlik ) + ( 7 yüzlük ) + ( 1 onluk) + ( 7 birlik ) C) ( 1 on binlik ) + ( 7 binlik ) + ( 1 yüzlük) + ( 7 birlik ) D) ( 1 yüz binlik ) + ( 7 on binlik ) + ( 1 yüzlük) + ( 7 birlik )

14 Önemli: Sayılar okunurken söylenmeyen basamaklar için sayıların rakamla yazımında o basamağın yerine sıfır yazılır sayısında basamak değeri en büyük olan rakam hangisidir? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 *yedi yüz otuz bin otuz *on bin yüz *yüz yetmiş altı bin üç yüz atmış yedi *bin dokuz 14.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda okunuşları verilen sayılardan biri değildir? A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisinde 7 rakamının basamak değeri daha büyüktür? A) B) C) D) doğal sayısında basamak değeri en büyük olan rakam aşağıdakilerden hangisidir? A) 9 B) 8 C) 3 D) 6 Önemli: Bir sayının birler basamağındaki rakamın sayı değeri ile basamak değeri aynıdır sayısında sayı değeri ile basamak değeri aynı olan kaç rakam vardır? A)4 B)3 C)2 D) doğal sayısında tekrar eden 6 rakamlarının basamak değerleri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıda verilen sayı karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? A) < B) > C) < D) > Beş basamaklı en büyük çift sayı ile aşağıdakilerden hangisini toplarsak altı basamaklı en küçük sayıyı buluruz? A)4 B)3 C)2 D) sayısının onlar basamağındaki rakamı 6, binler basamağındaki rakamı 4 artırırsak oluşan yeni sayı ile eski sayının farkı kaç olur? A)4 006 B)4 060 C)4 600 D)6 040

15 MATEMATİK 08 DOĞAL SAYILAR Basamak ve Sayı Değeri 2 Önemli: Bir sayıda sıfır hangi basamakta bulunursa bulunsun sayı değeri ile basamak değeri aynıdır. 4. sekiz yüz iki bin üç yüz kırk sayısı için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? A)Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 300 dür. B)Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 0 dır. C)Binler basamağındaki rakamın basamak değeri 2000 dir. D)On binler basamağındaki rakamın basamak değeri dir sayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur? A)Bu sayı iki bölükten oluşur. B)Birler bölüğündeki rakamların toplamı 19 dur. C)Yüzler ve on binler basamağında rakamların sayı değeri aynıdır. D)Basamak değeri sayı değerine eşit olan iki rakam kullanılmıştır. 2. Beş yüz on bin bir şeklinde okunan sayı için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi yanlış olur? A)Bu sayı altı basamaktan oluşan tek bir sayıdır. B)Onlar ve yüzler basamağında aynı rakam vardır. C)Basamak değeri ile sayı değeri eşit olan rakam on binler basamağındadır. D)Binler bölüğündeki rakamların toplamı 6 eder. Önemli: Rakamların basamak değeri; sayı değeri ile bulunduğu basamağın çarpımı ile bulunur. 5. sekiz yüz iki bin üç yüz kırk sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 300 dür. B) Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 0 dır C) Binler basamağındaki rakamın basamak değeri 2000 dir. D) On binler basamağındaki rakamın basamak değeri dir. 6.Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 3.sırada hangi sayı olur? A) B) C) D) yüz binlik + 9 yüzlük + 2 onluk 3.Yukarıda çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdaki sayılardan hangisi 5700 e en yakındır? A) 5691 B) 5723 C) 5713 D) 5689

16 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 4000 B) C) 400 D) sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 4000 B) C) 400 D) Çözümleme: Bir doğal sayının içinde kaç birlik, onluk, yüzlük, binlik, on binlik varsa bunları basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazmaya çözümleme denir sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıda okunuşu verilen sayının rakamla yazılışı hangisidir? On bin dört yüz iki A) B) C) D) işleminde farkın en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 1600 B) 1500 C) 1400 D) Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? A) = 6210 B) = 1127 C) = 3299 D) = Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin 2008 yılı nüfus sayımına göre nüfusu olarak belirlenmiştir. Bu sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) yetmiş bir milyon beş yüz on yedi bin yüz on iki B) yetmiş bir bin beş yüz on yedi bin yüz on iki C) yedi yüz on beş milyon beş yüz on yedi bin yüz on iki D) yedi yüz on beş yüz on yedi bin yüz on iki x 87 işleminin sonucu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri yetmiştir. B) Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri dört yüzdür. C) Binler basamağındaki rakam, birler basamağındaki rakamdan 1 eksiktir. D) On binler basamağındaki rakam 3 tür.

17 MATEMATİK 09 DOĞAL SAYILAR Konu Tekrarı Doğal sayılarda sağdan sola doğru her üç basamak bir bölük oluşturur. 5, 3, 8, 9, 2, 1, 0 rakamlarını kullanarak 1., 2., 3., 4. soruları yanıtlayınız. 4. Yukarıdaki rakamlarla yazılabilecek 7 basamaklı en küçük çift doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) doğal sayısındaki rakamların bulunduğu bölük adları hangi seçenekte doğru gösterilmiştir? A) Milyonlar: 215, binler: 51, birler: 15 B) Milyonlar: 215, binler:15, birler: 51 C) Milyonlar: 215, binler: 51, birler: 015 D) Milyonlar: 215, binler: 015, birler: Yukarıdaki rakamlarla yazılabilecek 6 basamaklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Yukarıdaki rakamlarla yazılabilecek 7 basamaklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Yukarıdaki rakamlarla yazılabilecek 7 basamaklı en büyük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Önemli: Birler, onlar ve yüzler basamağından oluşan bölüğe Birler bölüğü denir. 6.Rakamları birbirine eşit olan, 7 basamaklı kaç sayı yazılabilir? A) 10 B) 9 C) 8 D) 6 7.Rakamları birbirinden farklı, yedi basamaklı en küçük tek sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) bir milyon on iki bin üç yüz kırk beş B) bir milyon yirmi üç bin dört yüz atmış beş C) bir milyon on bin iki yüz otuz beş D) bir milyon on bin iki yüz otuz dört 8.Aşağıdaki sayılardan hangisinde 6 rakamının basamak değeri dir? A) B) C) D) KENDİN OLMA! KENDİNDEN FAZLASI OL.

18 Önemli: Binler, on binler ve yüz binler basamağından oluşan bölüğe Binler bölüğü denir sayısının yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağındaki rakamın sayı değeri toplamı kaçtır? A) B) C) 5001 D) 510 BAZEN, BİR SANDIK HAZİNE DURUR BAŞUCUNDA. AKIL EDİP KAPAĞINI ARALAMAZSIN sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) yedi yüz yedi bin yetmiş B) yedi yüz bin yetmiş C) yedi yüz yetmiş bin yetmiş D) yedi yüz yetmiş yedi bin yedi 3 onbinlik + 7 yüzlük + 8 onluk 10.Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Çözümleme: Bir doğal sayının içinde kaç birlik, onluk, yüzlük, binlik, on binlik varsa bunları basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazmaya çözümleme denir sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) ( 1 on binlik ) + ( 7 binlik ) + ( 1 yüzlük) + ( 7 onluk ) B) ( 1 binlik ) + ( 7 yüzlük ) + ( 1 onluk) + ( 7 birlik ) C) ( 1 on binlik ) + ( 7 binlik ) + ( 1 yüzlük) + ( 7 birlik ) D) ( 1 yüz binlik ) + ( 7 on binlik ) + ( 1 yüzlük) + ( 7 birlik ) sayısının birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamla yer değiştirildiğinde sayının okunuşu nasıl olur? A) dört milyon üç yüz on dokuz bin beş yüz kırk sekiz B) dört milyon üç yüz kırk dokuz bin beş yüz seksen bir C)dört milyon üç yüz doksan bir bin beş yüz seksenbir D)dört milyon dört yüz on dokuz bin beş yüz seksen üç 14. sekiz yüz iki bin üç yüz kırk sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 300 dür. B) Birler basamağındaki rakamın basamak değeri 0 dır C) Binler basamağındaki rakamın basamak değeri 2000 dir. D) On binler basamağındaki rakamın basamak değeri dir sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) (5x ) + (6x1 000) + (9x10) + (7x1) B) (5x ) + (6x1 000) + (9x100) + (7x1) C) (5x ) + (6x10 000) + (9x10) + (7x1) D) (5x ) + (6x100) + (9x10) + (7x1) sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) (7x ) +(4x ) +(7x 10) B) (7x ) +(4x 1 000) +(7x 10) C) (7x ) +(4x 1 000) +(7x 10) D) (7x ) +(4x 1 000) +(7x 100)

19 MATEMATİK 10 DOĞAL SAYILAR Örüntü Örüntü: Örüntü, bir nesne ve ya olay kümesindeki elemanların ardışık olarak düzenli bir biçimde birbirlerini takip ederek yenilenmesi olarak tanımlanabilir. En basit örnek bir hafta içerisinde günler ve ya bir sene içerisinde ardışık olarak gelen aylardır. Bunlar birer örüntüdür sayı örüntüsü hangi sayı ile devam etmektedir? A) 150 B) 180 C) 200 D) sayı örüntüsü belli bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre noktalı yere hangi sayı gelmelidir? A) 2154 B) 2044 C) 1144 D) Aşağıdaki örüntülerden hangisinin kuralı farklıdır? A) B) C) D) örüntüsünü hangi sayı izlemelidir? A) B) C) D) örüntüsünü hangi sayı izlemelidir? A) 676 B) 674 C) 672 D) sayı örüntüsünü hangi sayı izlemelidir? A) 7168 B) 7068 C) 5376 D) sayı örüntüsünün kuralı hangi seçenekte verilmiştir? A) +6, +7, +8, +9 B) +5, +6, +7, +8 C) x2, x2, x2, x2 D) +7, +8, +9, ? verilen örüntüde? işareti yerine hangi sayı gelmelidir? A) 25 B) 26 C) 27 D) Yukarıda verilen kırk yedi milyon yüz yirmi yedi bin elli dokuz sayısındaki 1 rakamı hangi basamaktadır? A)milyonlar B)yüz binler C)on binler D)binler

20 ? örüntüsü nasıl devam etmelidir? A) 94 B) 83 C) 92 D) 93 Önemli: Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir sayısındaki 4 ve 3 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? A) B)39870 C)39780 D) Yukarıdaki örüntüde boş bırakılan çiçeğin sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 97 B) 81 C) 74 D) Yukarıdaki sayı örüntüsü hangi sayıyla devam etmelidir? A) 70 B) 79 C) 80 D) Yukarıdaki örüntüde? yerine kaç tane üçgen gelmelidir? A) 9 B) 7 C) 12 D) Basamakları birbirinden farklı 5 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır? 16. Binler bölüğünde 263, milyonlar bölüğünde 18, birler bölüğünde 9 bulunan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) C) 14 D) sayısında binler bölüğünde yer alan rakamların toplamı kaçtır? A) 19 B) sayısında 6 nın basamak değeri ile sayı değerinin farkı kaçtır? A) 59 B) 600 C) 594 D) sayısında tekrar eden rakamların basamak adları hangi seçenekte verilmiştir? A)milyonlar on milyonlar B)yüzler binler C)binler on binler D)on binler yüz binler A) B) C) D)

21 MATEMATİK 11 DOĞAL SAYILAR Çözümlü Örneklerle Problemler sayısında kaç tane binlik vardır? A) 36 B)360 C)306 D)300 Böyle sorularda; sayıyı 1000 e bölerek bulabiliriz. Kısa yoldan ise istenen binlik olduğuna göre istenilen sayıyı bulmak için sayının istenilen basamağa kadar olan kısmı atılır birler bölüğü tamamen atılır. Geride kalan sorunun cevabıdır sayısı ile 430 sayılarının ortasındaki sayı kaçtır? A) 376 B) 378 C) 379 D) 380 Böyle sorularda; Sayı dizisinin ilk terimi ile son terimi toplanır ve ikiye bölünür = :2= ile 748 sayılarının ortasındaki sayı aşağıdakilerden hangisidir? (soruyu cevaplamadan önce konu anlatımını bir kez daha okuyalım) A) 1446 B) 723 C) 720 D) sayısında kaç tane binlik vardır? (soruyu cevaplamadan önce konu anlatımını bir kez daha okuyalım) A)568 B)500 C)654 D) sayısında kaç tane binlik vardır? A) 300 B) 320 C) 326 D) sayısında kaç tane binlik vardır? A) 986 B) 900 C) 985 D) ile 548 sayılarının ortasındaki sayı aşağıdakilerden hangisidir? (soruyu cevaplamadan önce konu anlatımını bir kez daha okuyalım) A) 1046 B) 500 C) 520 D) ile 2310 sayılarının ortasındaki sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)1928 B)3856 C)1930 D)1929

22 9.Üç basamaklı kaç tane doğal sayı vardır? A)899 B)900 C)901 D)898 Böyle sorularda; Üç (iki,dört,beş ) basamaklı en büyük sayıdan en küçük Üç (iki,dört,beş ) basamaklı sayı çıkarılır kalana 1 eklenir = 899+1= 900 gibi 10.İki basamaklı kaç tene doğal sayı vardır? (soruyu cevaplamadan önce konu anlatımını bir kez daha okuyalım) A) 2 B)20 C)800 D)90 11.Dört basamaklı kaç tene doğal sayı vardır? A) 9899 B) 9000 C) 8998 D) Altı basamaklı kaç tene doğal sayı vardır? A) B) C) D) ile 147 arasında kaç tane tek sayı vardır? A)49 B)50 C)51 D)48 Böyle sorularda; Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. Kalan ikiye bölünür. Bulunan bölümden 1 sayısı çıkarılır =100/ 100:2= 50 / 50-1= ile 230 arasında kaç tane çift sayı vardır? (soruyu cevaplamadan önce konu anlatımını bir kez daha okuyalım) A)75 B)54 C)53 D) ile 957 sayıları arasında kaç tane tek sayı vardır? A)153 B)154 C)155 D) ile 1958 sayıları arasında kaç tane çift sayı vardır? A)251 B)252 C)250 D) Beş basamaklı kaç tene doğal sayı vardır? A) B) C) D) ile 9001 sayıları arasında kaç tane tek sayı vardır? A)500 B)499 C)501 D)502

23 MATEMATİK 12 DOĞAL SAYILAR Çözümlü Örneklerle Problemler rakamlarını birer defa kullanarak kaç tane beş basamaklı doğal sayı yazılabilir? A)110 B)120 C)115 D) rakamlarını kullanarak yedi basamaklı kaç tane sayı yazılabilir? A) 5000 B) 5500 C) 5040 D) rakamlarını kullanarak sekiz basamaklı kaç tane sayı yazılabilir? A) B) C) D) 4020 Böyle sorularda; kaç basamaklı isteniyorsa rakamlar 1,2,3,4,5 şeklinde numaralandırılır. Numaralandıktan sonra aralarına çarpma işareti konur ve çarpılır. 1x2x3x4x5= rakamlarını birer defa kullanarak kaç tane dört basamaklı doğal sayı yazılabilir? (yukardaki konuyu oku) A)20 B)21 C)24 D) sayısının okunuşu hangi seçenekte verilmiştir? A) dört yüz on milyar üç bin elli B) dört yüz on milyar üç bin elli C) dört yüz on milyar yirmi bir milyon üç bin elli D) dört yüz on milyon elli rakamlarını kullanarak üç basamaklı kaç tane sayı yazılabilir? A)6 B)7 C)4 D) rakamlarını kullanarak altı basamaklı kaç tane sayı yazılabilir? A) 700 B) 720 C) 685 D) sayfalık bir defteri numaralandırmak için kaç tane rakam kullanılır? (Bu tür sorularda sayfa sayısı iki ile çarpılır, çarpımdan 9 sayısı çıkarılır. Ben buldum. Kuralı ben buldum) A)110 B)115 C)119 D) doğal sayısının binler bölüğünü oluşturan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)40 B)44 C)400 D)404

24 sayfalık bir kitaba sayfa numarası vermek için kaç tane rakam kullanılır? A)64 B)60 C)10 D)55 11.Rakamların sayı içinde bulunduğu basamağa bakılmaksızın gösterdiği değere ne ad verilir? A)sayı değeri B)basamak değeri C)bölük değeri D)maddi değeri sayfalık bir deftere sayfa numarası vermek istiyoruz. Bu işlem için kalemimiz kaç adet rakam yazar? (Hatırla; kuralı ben bulmuştum) A)98 B)176 C)167 D) doğal sayısında, basamak değeri en büyük olan rakam ile sayı değeri en büyük olan rakamın toplamı kaçtır? A)10 B)11 C)12 D) doğal sayısından sonra gelen doğal sayı hangisidir? A) B) C) D) doğal sayısındaki 8 rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A)8 B)80 C)800 D) sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı ile birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamının farkı kaçtır? A) 7 B) 6 C) 4 D) binlik, 5 yüzlük, 4 onluk, 3 birlik sayısına hangi sayı eklendiğinde 1 on binlik doğal sayısını elde ederiz? A)3357 B)3457 C)3557 D) A) dört bin üç yüz elli yedi B) kırk üç bin elli yedi C) dört bin beş yüz yedi D) kırk üç bin beş yüz yedi doğal sayısının okunuşu, aşağıdakilerden hangisidir? 19. Yüz bin yüz on bir sayısının rakamla yazılışı hangi seçenekte verilmiştir? A) B) C) D)

25 Nüfus İlçe adı Karatay Bozkır Meram Selçuklu Seydişehi r MATEMATİK 13 DOĞAL SAYILAR Toplama İşlemi 1 İleriye doğru sayma işleminin kısa yoldan yapılmasına toplama denir. Toplama işleminde toplanan her bir sayıya terim, sonuca toplam denir. A) B) C) D) A) 6190 B) 6195 C) 6200 D) Dört toplananlı bir toplama işleminde toplam tir. 1. toplanan , 2. toplanan , 3. toplanan, 2. toplanandan 4516 fazla olduğuna göre 4. toplanan kaçtır? 2. Bir fırında günde 4784 ekmek, 685 simit, 736 açma satılmıştır. Bu fırında satılan ürünlerin sayıları toplamı kaçtır? 3. Birbirinden farklı dört basamaklı 4 doğal sayının toplamı dir. Buna göre en küçük sayı kaç olabilir? Yukarıda verilen ilçelerin nüfus sayıları gerçek nüfus sayıları değildir. 4. Karatay ve Bozkır ilçelerinde toplam kaç kişi yaşamaktadır? A) B) C) D) Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde toplam kaç kişi yaşamaktadır? A) B) C) D) Tabloda nüfusu en az olan 3 ilçede toplam kaç kişi yaşamaktadır? A) B) C) D) Tabloda nüfusu en fazla olan 3 ilçede toplam kaç kişi yaşamaktadır? A) B) C) D) ilçede toplam kaç kişi yaşamaktadır? A) B) C) D) C) 2514 D) 2515 A) 2512 B) 2513

26 Ayda 999 Ayda 358 T.L T.L Ayda 545 T.L Ayda 159 T.L Aşağıda verilen 9.,10., ve 11. soruları yukarıdaki verilenlere göre cevaplayınız. 9.Yukarıdaki yakıt tankerinin satış fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdaki işlemlerden hangisi yakıt tankerin satış fiyatını vermez? A) = B) = C) 999 x 79 = D) = 11.Yukarıdaki araçlardan alan birisi taksitlerinin tamamını bitirdiğinde araç için ne kadar para ödemiş olur? A)8308 B)9388 C)9308 D)2703 Yukarıdaki üç arkadaş dört basamaklı sayılarla toplama işlemi yapıyorlar. 13. Birinci çocuk 7349 sayısını, ikinci çocuk 1710 sayısını söylüyor. Üçüncü çocuk: Ben sayımı söylemeyeceğim ama bu üç sayının toplamı dur. diyor. Bu verilenlere göre üçüncü çocuğun söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1110 B) 1112 C) 1111 D) B75 296A + C Yukarıdaki toplama işlemine göre A + B + C kaçtır? A) 20 B) 18 C) 16 D) ? = işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? A) 6050 B) 6040 C) 6030 D) Yukarıdaki araçlardan toplamda kaç TL. ödeyecektir? A) 159 B) C) 2703 D) 4789 alan birisi A B6 = işlemine göre A+B kaçtır? A) 8 B) 10 C) 11 D) 12

27 MATEMATİK 14 DOĞAL SAYILAR Toplama İşlemi yüz binlik + 3 on binlik+ 9 yüzlük + 7 birlik şeklinde çözümlenmiş olarak verilen sayı hangisidir? A) B) C) D) beş milyon beş bin beş sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Yasemin Fadime Fatma A) 196 B) 444 C) 592 D) Fatih in 148 misketi vardı. Büşra nın ise Fatih in misketlerinin 3 katından 37 eksiği kadar misketi vardır. Her ikisi misketlerini birleştirirlerse kaç misketleri olur? 6. Ali, okul kantininde satmak için sandviç hazırlamaya karar verdi. 24 adet sandviç ekmeğini 2 TL 40 Kr tan, bir kg kaşar peynirini 8 TL 80 Kr tan, 1 kg domatesi 80 Kr tan aldı. Hazırladığı sandviçin tanesi kaça mal olmuştur? A) 5 Kuruş B) 50 kuruş C) 12 TL D) 91.2 TL 7.Yaylapınar Mahallesi nin nüfusu , Alakova Köyü nün nüfusu ise dir. Bu iki yerleşim yerinin nüfus toplamı kaçtır? A) B) C) D) Yasemin 40 yaşındadır. Fadime, Yasemin den 15 yaş küçük, Fatma dan 10 yaş büyüktür. 3. Yukarda verilenlere göre bu üç arkadaşın yaşları toplamı kaçtır? A) 80 B) 26 C) 62 D) Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin toplamı diğerlerinin toplamından fazladır? A) B) C) D) ile 28 arasındaki çift doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 141 B) 143 C) 145 D) 147

28 9.Bir grup rakam veriliyor ve bu rakamlarla en büyük sayı yazılmak isteniyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yaparsınız? A)Rakamları karışık olarak yerleştiririz, sonrada geçer karşısına kaşık oynarız. B)Basamak değeri en büyük olan yere en büyük rakamı yazarız. C)Basamak değeri büyük olan yere küçük rakamı yazarız. D)Rakamları en küçükten en büyüğe doğru sıralayarak yazarız sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) yüz bin dokuz yüz bir B) on bin doksan bir C) yüz dokuz bin bir D) yüz bir bin dokuz yüz bir Huriye 14 yaşındadır. Büşra Huriye den 3 yaş, Şerife de Büşra dan 4 yaş büyüktür. 14. Yukarıdaki verilenlere göre bu üç arkadaşın yaşları toplamı kaçtır? A) 51 B) 52 C) 53 D) sayısının yüz binler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakamın toplamı kaçtır? A) 12 B) 17 C) 13 D) sayısında tekrar eden 5 rakamının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) sayısının binler bölüğü ile birler bölüğündeki rakamlarının toplamının farkı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 5 D) 4 Sekiz milyon yirmi yedi bin dört yüz bir 12.Yukarıdaki sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) yüz binler basamağında 7, yüzler basamağında 9, rakamı bulunan rakamları farklı, yedi basamaklı en büyük sayı kaçtır? A) B) C) D) sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) dört yüz on beş bin yirmi yedi milyon yüz yedi B) dört yüz on beş milyon yirmi yedi bin yüz yedi C) dört yüz milyon yedi bin yüz yedi D) dört yüz milyon yirmi yedi bin yüz yedi KONUŞUNCA, EN GÜZEL ŞEKİLDE KONUŞ BİLLUR GİBİ DÖKÜLSÜN DUDAKLARINDAN İFADELER SÖZLERİN YÜREĞİN GİBİ KOKSUN SEN KONUŞTUKÇA AYDINLANSIN YÜZLER

29 MATEMATİK 15 DOĞAL SAYILAR Toplama İşlemi 3 5. Dört basamaklı en büyük doğal sayı ile üç basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? A) 9009 B) 9809 C) D) * * * * 4 yedi basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayıdaki * lerin sayı değerleri toplamı 36 dır. 1.Bu verilenlere göre toplamı kaçtır? A) 9999 B) C) D) * basamak değerleri Huriye 18 yaşındadır. Büşra Huriye den 2 yaş, Şerife de Büşra dan 3 yaş büyüktür. 2. Yukarıdaki verilenlere göre bu üç arkadaşın yaşları toplamı kaçtır? A)310 B) 65 C) 61 D) Aşağıda verilen sayılardan en küçüğü hangisidir? A) B) C) D) C) 26 D) den 7 ye kadar (7 dahil) olan doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 28 B) sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 4000 B) C) D) Erzurum Palandöken Dağı nın tepesi 3167 m olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi 3167 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış halidir? A) 3100 B) 3000 C) 3170 D) Züleyha, bisikletiyle önce 1870 m, sonra 1325 m, daha sonra ise 980 m giderek teyzesine varmıştır. Züleyha, bisikletiyle toplam kaç metre yol gitmiştir? Çözüm:

30 rakamlarını birer kere kullanarak elde edebileceğimiz en küçük ve en büyük doğal sayıların toplamı kaçtır? A) B) C) D) rakamları farklı, dört basamaklı iki sayının toplamı 8500 dür. Bu durumda büyük sayı en fazla kaç olabilir? A)7476 B)7489 C)7479 D) Bir toplama işleminde birinci toplanan ve ikinci toplanan ise toplam kaçtır? A) B) 7551 C) D) on binlik + 5 yüzlük + 9 birlik şeklinde çözümlenmiş bir sayıya 9 birlik eklenirse, yeni sayının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisi olur? A) 8 on binlik + 5 yüzlük + 1 onluk + 8 birlik B) 8 on binlik + 6 yüzlük + 8 birlik C) 8 on binlik + 9 binlik + 5 yüzlük + 9 birlik D) 8 on binlik + 6 yüzlük + 10 onluk +8 birlik 14.Beş basamaklı iki sayının farkı en fazla kaç olabilir? A) B) C) D) işleminin sonucu kaçtır? A)6 072 B)6 082 C)6 092 D)6 102 ABCD Yukarıdaki işlemde ABCD sayısı, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir? A) B) C) D) rakamlarını kullanarak yazılan en büyük dört basamaklı tek sayı ile en küçük tek basamaklı tek sayının farkı kaçtır? A) 3200 B)4320 C)3240 D) İlayda, sayısı ile sayıların toplamını bu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. Arkasından işlem yapıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Tahmin toplamı, gerçek toplamdan 36 fazladır. B)Tahmin toplamı gerçek toplamdan 46 fazladır. C)Gerçek toplam tahmin toplamından 64 fazladır. D)Gerçek toplam tahmin toplamından 36 fazladır.

31 MATEMATİK 16 **** DOĞAL SAYILAR Toplama İşlemi 4 1.Yukarıdaki çıkarma işleminin eksileni aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur? A)Dört basamaklı en büyük sayıdır. B)Dört basamaklı, rakamları farklı, en büyük sayıdır. C)Dört basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayıdır. D)Dört basamaklı rakamları farklı en büyük çift sayıdır. 2. Üç terimli bir toplama işleminde toplananların onlar basamağındaki rakamlar 2 artırılır, yüzler basamağındaki rakamlar 1 azaltılırsa toplamda ne gibi bir değişiklik olur? A) 240 azalır. B) 80 azalır. C) 80 artar. D) 240 artar. 3. yetmiş bin yirmi doğal sayısının rakamlarla yazılışı, aşağıdakilerden hangisidir? A) B)7020 C) D) ,0,3,8,ve 9 rakamlarını birer kez kullanarak beş basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. Oluşturulan bu sayılarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Bu rakamlarla oluşturulan en büyük tek sayı; tür. B) Bu rakamlarla oluşturulan en büyük çift sayı; dir. C) Bu rakamlar oluşturulan en küçük tek sayı; dur. D) Bu rakamlarla oluşturulan en küçük çift sayı; dır sayısının on binler basamağındaki rakam kaçtır? A) 3 B) 5 C) 6 D) sayısındaki 9 rakamının basamak değeri kaçtır? A) B) C) D) B) C) D) A) B) C) D) sayısının rakamlarının yerlerini değiştirerek yazılabilecek sekiz basamaklı en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) milyonlar bölüğü 27, binler bölüğü 48, birler bölüğü 102 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

32 x 87 = işleminin sonucu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri yetmiştir. B) Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri dört yüzdür. C) Binler basamağındaki rakam, birler basamağındaki rakamdan 1 eksiktir. D) On binler basamağındaki rakam 3 tür. 10.Cebimde 185 lira vardı. 96 lirasını harcadım. Kaç liram YAZINCA, EN GÜZEL ŞEKİLDE YAZ BOŞ SAYFALARA ŞEKİL VERSİN YAZDIKLARIN YAZMAK, KENDİNİ ORTAYA KOYMAKTIR Ardışık sayılar: Belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına ardışık sayılar denir. Ardışık doğal sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, Ardışık tek sayılar; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Ardışık çift sayılar; 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4 ün katı olan ardışık doğal sayılar; 0, 4, 8, 12, 16,... şeklinde devam eder. A) 89 B) 92 C) 96 D) 99 olur? A) 123 B) 122 C) 121 D) İsa, yüzler basamağı 2 olan en küçük üç basamaklı doğal sayıdan, onlar basamağı 7 olan en büyük iki basamaklı doğal sayıyı çıkarıyor. İsa nın yaptığı bu işlemde sonuç kaç 13.Ardışık ilk 5 tek doğal sayının toplamı kaçtır? A) 23 B) 25 C) 27 D) = 50 Strateji: 5 tane 10, 50 eder. Fakat her sayıyı iki kez topladığımız için, 50 2 = 25 eder. İlk 5 tek doğal ardışık sayılarının toplamı 25 dir. 12.Mehmet, yüzler basamağı 2 olan rakamları farklı en küçük üç basamaklı doğal sayıdan, onlar basamağı 7 olan en küçük iki basamaklı doğal sayıyı çıkarıyor. Mehmet in yaptığı bu işlemde sonuç kaç olur? A) 131 B) 130 C) 140 D) işleminin sonucu kaçtır? A)104 B) 106 C)108 D) = 50 baştaki terimle sondaki terimi topladık. 50x5= 250 toplamı sayı adediyle çarptık. 250:2=125 çarpımı ikiye böldük işleminin sonucu kaçtır? A)250 B)125 C)120 D)50

33 MATEMATİK 17 DOĞAL SAYILAR Toplama İşlemi Ardışık Sayılar 5 KURAL: Üç sayı arasındaki fark toplamdan çıkarılır. Kalan üçe bölünerek küçük sayı, küçük sayıya1 fark eklenerek ortanca sayı ortanca sayıya 1 eklenerek büyük sayı bulunur. KURAL: İki sayı arasındaki fark toplamdan çıkarılır. Kalan ikiye bölünerek küçük sayı, küçük sayıya fark eklenerek büyük sayı bulunur. 1. Ardışık iki sayının toplamı 29 dur. Büyük sayı kaçtır? A)14 B)15 C)16 D) = 28 iki sayı arasında fark 1 olduğu için farkı çıkardık. 28: 2= 14 iki sayının toplamı olduğu için 2 ye böldük. Küçük sayıyı bulduk. 14+1= 15 büyük sayıyı bulduk. 2. Ardışık iki sayının toplamı 139 dur. Küçük sayı kaçtır? A)69 B)70 C)71 D)68 3. Ardışık iki sayının toplamı 259 dur. Büyük sayı kaçtır? A)158 B)129 C)130 D)128 4.Ardışık üç sayının toplamı 57 dir. Küçük sayı kaçtır? A)18 B)19 C)20 D)21 5.Ardışık üç sayının toplamı 366 dır. Bu sayılardan ortanca olanı kaçtır? A)121 B)122 C)123 D)120 6.Ardışık 4 tek doğal sayının toplamı 64 tür. Bu sayıların en büyüğü kaçtır? ( Ardışık tek ve çift sayılar arasında ikişer fark vardır. Dolayısıyla 4 sayı arasında fark 12 olur. Bu ip ucu ve yukarıdaki kurala göre soruyu yanıtlayınız.) A) 21 B) 19 C) 17 D) ile 20 arasındaki doğal sayıların ortasında hangi sayı bulunur? A) 13 B) 14 C) 15 D) Aralarında dörder fark bulunan 4 sayının toplamı 104 tür. Bu sayıların en büyüğü kaçtır? A) 24 B) 28 C) 32 D) 36

34 9.Aralarında beşer fark bulunan 6 doğal sayının toplamı 165 tir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? ( =75) A) 15 B) 18 C) 21 D) , 57, 58, 59, 60 ardışık sayılarını kısa yoldan toplayınız. A)560 B)290 C)291 D)116 C) 38 D) Aralarında altışar fark bulunan 4 doğal sayının toplamı 116 dır. Bu sayıların en büyüğü kaçtır? ( =36) A) 44 B) , 75, 76, 77, 78 ardışık sayılarını kısa yoldan toplayınız. A)368 B)365 C)720 D) , 8, 9, 10 ardışık sayılarını kısa yoldan toplayınız. (Bakınız 16 numaralı test) A)34 B)32 C)30 C) , 14, 15, 16, 17 ardışık sayılarını kısa yoldan toplayınız. A)71 B)74 C)70 D) , 28, 29, 30, 31 ardışık sayılarını kısa yoldan toplayınız. A)146 B)140 C)145 D) Bir çıkarma işleminde fark 127, çıkan 94 ise eksilen sayı kaçtır? A)210 B)211 C)220 D) , 7321, 1938, Yukarıdaki sayıların en büyüğünden en küçük 2. sayı çıkarılırsa fark kaç olur? A) 4130 B) 3291 C) 4030 D) Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 46, çıkan12 ise eksilen sayı kaçtır? A) 17 B) 19 C) 27 D) 29

35 MATEMATİK 18 DOĞAL SAYILAR Çıkarma İşlemi 1 Geriye doğru saymanın kısa yoldan yapılışına çıkarma denir. çıkarma toplamanın tersi bir işlemdir. Çıkarma işleminde büyük sayıya; eksilen, küçük sayıya; çıkan, elde edilen sayıya; fark (kalan) denir. 1.İki sayının toplamları 100 farkları 26 ise büyük sayıyı meydana getiren rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) ,7,2,6 rakamları ile yazılabilen en küçük ve en büyük 4 basamaklı doğal sayının farkı kaçtır? A) 5553 B) 5554 C) 9687 D) Onlar ve birler basamağı 5 olan dört basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır? A) 8950 B) 8955 C) 8960 D) Cebimde 185 lira vardı. 96 lirasını harcadım. Kaç liram kaldı? A) 89 B) 92 C) 96 D) 99 2.Nurettin 7525 metre yol gidecektir. Bu yolun önce 1466 metresini, daha sonra 2153 metresini gidiyor. Nurettin in gideceği yere varması için kaç metre daha yürümesi gerekir? A) 3619 B) 6059 C) 5372 D) in 7 fazlasından 124 çıkarılırsa sonuç kaç olur? A)141 B) 145 C)147 D) Bir kumaş satıcısı 810 metre kumaşın önce 85 metresini sonra 305 metresini satıyor. Sonra gelen bir müşteri 520 metre kumaş istiyor. Satıcının bu durumda kaç metre kumaşa ihtiyacı vardır? A) 85 B) 90 C) 100 D) sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri ile birler bölüğündeki rakamların sayı değerlerin farkı kaçtır? A) 7 B) 6 C) 4 D) 2

36 A) 627 B) 717 C) 727 D) sayısından 15 in 6 katını çıkarırsak sonuç kaç olur? 13.İki doğal sayının farkı 126 dır. Eksilen sayıya 125 eklenirse fark nasıl değişir? A) 125 artar. B) 125 azalır. C) 1 artar D) 1 azalır. 10. Bir toplama işleminde toplam 5426 dır. Toplananlardan biri 2317 olduğuna göre diğer toplanan kaçtır? 14.Üç basamaklı en küçük sayının 50 katı kaçtır? A) 50 B) 5000 C) 500 D) 5500 A) 3100 B) 3109 C) 3119 D) binlik ve 6 onluktan oluşan sayıdan dört basamaklı en küçük sayıyı çıkarırsak sonuç kaç olur? 15. Kilogramı 6 lira olan çikolatadan 13 kilogram alırsak kaç para ödememiz gerekir? Çözüm. A) 6600 B) 5060 C) 4060 D) Bir çuvaldaki 428 tane cevizin 64 tanesi çürük olduğu için atılıyor. 111 tanesini de biz yersek geriye kaç ceviz kalır? A) 364 B) 353 C) 253 D) Paramın 2/5 si 50 lira olduğuna göre kaç liram vardır? A) 125 B) 150 C) 175 D) öğrencinin 4/6 ü okul gezisine katılmıştır. Geziye katılmayan kaç öğrenci vardır? A) 280 B) 240 C) 180 D) 140

37 MATEMATİK 19 DOĞAL SAYILAR Çıkarma İşlemi /Dört İşlem 2 5. Hangi sayının 6 katının 25 fazlası 205 eder? A) 30 B) 40 C) 35 D) 45 Çıkarma işlemi iki şekilde yapılır.1.onluk bozarak çıkarma 2.Onluk bozmadan çıkarma 1. 4 ve 3 rakamlarıyla yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıların çarpımı kaçtır? A) 1462 B) 1380 C) 1362 D) Saatte 85 kilometre(km) hızla giden bir otobüs 6 saat sonra kaç km(kilometre) gitmiş olur? A) 500 B) 510 C) 550 D) Ben 10 yaşındayım. Dedemin yaşı ise benim yaşımın 6 katıdır. İkimizin yaşları toplamı kaçtır? A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 7.Beş basamaklı en küçük sayının 100 e bölümü kaçtır? A) 10 B) 100 C) 1000 D) A) 300 B) 600 C) 900 D) Tanesi 25 lira olan kazaklardan üç düzine alan bir mağaza sahibi kaç lira ödemelidir? sayısının yarısının yarısı kaçtır? A) 124 B) 110 C) 62 D) 36 9.Bahçenin etrafına 5 er metre arayla fidan dikeceğiz. Çevre uzunluğu 1240 metre olan bu bahçeye kaç fidan dikebiliriz? 4. 8 sayısının 9 katı ile 5 katının farkı kaçtır? A) 72 B) 40 C) 32 D) 22 A) 210 B) 224 C) 236 D) 245

38 10.Bir bölme işleminde bölen 9 ise kalan en fazla kaç olabilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) adet fındığı 4 çocuğa eşit paylaştırdığımızda her bir çocuğa kaç fındık düşer? tane kalemi 10 lu kutulara yerleştirmek istiyoruz. Kaç kalem açıkta kalır? A) 2 B) 3 C) 4 D) metrelik kurdele biri diğerinden 2 m uzun olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Büyük parçanın uzunluğu kaç metredir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 İLGİNÇ BİLGİLER Kahire de bulunan Keops Piramit inin 12 ton ağırlığında iki buçuk milyon taş bloktan oluştuğunu, günde on blok yerleştirilmesi halinde yapımının 664 yıl süreceğini, piramidin üstünden geçen meridyenin karaları ve denizleri tam eşit iki parçaya böldüğünü ve piramidin dünya nınağırlık merkezinin tam ortasında bulunduğunu, yüksekliğinin 164 m. birmilyarla çarpımının güneşle dünyamız arasındaki uzaklığı verdiğini, taban alanının yüksekliğinin iki katına bölünmesinin pi sayısını verdiğini, biliyor muydunuz? 16.Gamze, Ali ve Dilek pul biriktiriyorlar. Gamze nin koleksiyonunda 1246 pul, Ali nin koleksiyonunda Gamze nin koleksiyonundan 138 fazla ve Dilek in de Gamze den 128 daha az pulu olduğuna göre, bu üç arkadaşın toplam kaç pulu vardır? Çözüm: 13. 8,5,3,2 rakamlarını birer kez kullanarak yazabileceğimiz dört basamaklı en küçük sayının 6ya bölümü kaçtır? A)355 B)364 C)381 D) Büşra, kütüphaneden ödünç aldığı kitabın ilk gün 84 sayfasını okudu. Her gün bir öncekinden 8 sayfa fazla kitap okudu. Büşra, bu kitabı 6 günde bitirdiğine göre, kitap toplam kaç sayfadır? Çözüm:

39 MATEMATİK 20 DOĞAL SAYILAR Çıkarma İşlemi /Dört İşlem 3 Çıkarma işleminde çıkan verilmiyorsa; eksilenden kalan çıkarılır böylece çıkan bulunur. Çıkarma işleminde eksilen verilmiyorsa; çıkan ile kalan toplanır. Böylece eksilen bulunur. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen EKSİLENLERİ bulup yazınız. UNUTMAYIN! Eksilen VERİLMEDİYSE TOPLAAA Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen çıkanları bulup yazınız. UNUTMAYIN! ÇIKAN VERİLMEDİYSE ÇIKARRRR **** **** **** **** **** *** **** **** **** *** *** *** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ***** ***** **** Konya Şeker Fabrikası, şeker yapmak için üreticiden birinci gün 4868 kg. ikinci gün 3673 kg. ve üçüncü gün, ilk günden 1212 kg fazla şeker pancarı aldı. Bu fabrika 3 günde toplam kaç kg şeker almıştır? Çözüm:

40 4. Rakamları farklı beş basamaklı en küçük doğal sayı ile rakamları farklı altı basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? A) B) C) D) Bir çıkarma işleminde Çıkan sayı 82 kalan sayı 128 ise, eksilen sayı kaçtır? Çözüm: 5.Rakamları farklı iki basamaklı en büyük doğal sayının rakamları yer değiştirildiğinde elde edilen sayının 2423 fazlası kaçtır? A) 3214 B) 2512 C) 4518 D) Bir sayının 32 eksiği 248 ise, bu sayı kaçtır? A) 216 B) 261 C) 280 D) Bir sahil kasabasında yapılan nüfus sayımında kişi sayılmıştır. Nüfusun 4312 si yerli halk olduğuna göre, kaç tanesi turisttir? Çözüm: 11. Kömür yüklü bir kamyonun kütlesi kg dır. Kamyonun boş kütlesi 6754 kg olduğuna göre, kamyondaki kömürün net ağırlığı ne kadardır? Çözüm: 7. Furkan, 800 sayfalık bir kitabın önce 78 sayfasını daha sonra da önceki okuduğundan 32 sayfa fazlasını okuduğuna göre Furkan ın okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Çözüm: 12.Bir çıkarma işleminde eksilen 1256, çıkan 375 ise fark kaçtır? A) 1681 B) 980 C) 881 D) 781 Çözüm: 8. Paramın 85 TL sini harcadım. Kalan param 128 TL olduğuna göre harcamadan önce kaç param vardı? 13. Bir çıkarma işleminde fark 2465, çıkan 1785 tir. Eksilen kaçtır? A) 4250 B) 4450 C) 4350 D) 4550

41 MATEMATİK 21 DOĞAL SAYILAR Çıkarma İşlemi /Dört İşlem 4 1.Bir çıkarma işleminde eksilen 316, fark 174 ise, çıkan aşağıdakilerden hangisidir? A) 84 B) 124 C) 142 D) Rakamları farklı dört basamaklı en büyük doğal sayının 1111 eksiği kaçtır? A) 8888 B) 7777 C) 8765 D) 9856 A) 15 B) 19 C) 11 D) Asena ile Alperen in yaşları toplamı 34 tür. Asena, Alperen den 12 yaş küçük olduğuna göre, Alperen kaç yaşındadır? 6. 5 yıl önce Büşra ile Aleyna nın yaşları toplamı 13 idi. Büşra, Aleyna dan 3 yaş küçük olduğuna göre, Büşra bugün kaç yaşındadır? A) 7 B) 10 C) 13 D) 16 Çok güzel bir soru! Hadi yapana şeker yapamayana keser vereceğim. A) 300 B) 250 C) 200 D) Bir çıkarma işleminde fark 130 dur. Eksilen 37 artar, çıkan 18 azalırsa farkta ki değişiklik nasıl olur? A) 45 azalır. B) 55 artar. C) 45 artar. D) 55 azalır. 3.Bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 400 ve çıkan 200 ise eksilen kaçtır? 7. Bir ilköğretim okulunda 724 öğrenci vardır. Bu öğrencilerden 124 ü mezun olmuştur. Bu okula 182 öğrenci yeni kayıt yaptırdığına göre okulun yeni mevcudu kaçtır? A)712 B)736 C)688 D) İki sayıyı toplamışlar toplamları 9100, farkları 3020 olan iki sayıdan büyük olan kaçtır? A)6080 B)6800 C)6300 D) Ceren 10 yaşındadır. Annesi Ceren den 29 yaş büyük olduğuna göre Ceren kaç yaşındadır? A)39 B)19 C)10 D)15

42 10. Dört basamaklı olan sayının binler basamağındaki rakam 2 artırılır, yüzler basamağındaki rakam 1 azaltılırsa sayıların toplamında ne gibi bir değişiklik olur? A) 1900 azalır B) 1900 artar C) azalır D) Hiçbir şey olmaz. Aynı kalır. E) Ben anlamdım sayı nerde? 14. Bir çıkarma işlemindeki terimlerin toplamı olduğuna göre eksilen kaçtır? (İki terim o halde toplamı 2 ye böl. Bölümü toplandan çıkar, böylece eksileni bulursun) A)7045 B)7085 C)7095 D) Bir çıkarma işleminde eksilenle farkın toplamı tür. çıkan 2096 olduğuna göre fark kaçtır? A)8988 B)6590 C)6540 D) Ceren ile Ayda nın 3 yıl önceki yaşları toplamı 26 dır. Ceren in yaşı, Ayda nın yaşının 3 katından 4 fazladır. Ceren Ayda dan kaç yaş büyüktür? A) 7 B) 11 C) 18 D) Aralarında üçer fark bulunan ardışık dört doğal sayının toplamı 290 dır. Bu sayılardan en büyüğü kaçtır? A)77 B)75 C)73 D) Ardışık beş tek doğal sayının toplamı 245 dir. Ortadaki sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)49 B)51 C)53 D)55 16.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Çıkan ile fark toplanırsa eksilen bulunur. B)Toplama işleminde terimler yer değiştirilirse toplam değişmez. C)Sıfır toplama ve çıkarma işleminde etkisiz elemandır. D)Bir çıkarma işleminde çıkan azaltılırsa fark da azalır. Önemli: Çıkarma işleminin doğruluğunu kontrol etmek için; çıkan ile fark toplanır. Eksilen sayı bulunursa işlem doğrudur sayısındaki 9 rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? A) 90 B) 99 C) 91 D) sayısının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 1675 B)986 C)1009 D)1019

43 MATEMATİK 22 DOĞAL SAYILAR Çıkarma İşlemi /Dört İşlem sayısının onlar ve yüzler basamağının basamak ve sayı değerleri toplamı kaçtır? A)400 B)459 C)457 D) Ceren 9 yaşında, Zeynep ondan 4 yaş büyük Asım ise Zeynep ten 20 yaş büyüktür. Bu üç arkadaşın yaşları toplamı kaçtır? A)13 B)33 C)55 D) rakamlarını kullanarak en büyük çift sayı ile en küçük çift sayının farkı kaçtır? A)250 B)270 C)240 D) rakamlarını kullanarak yazacağımız en büyük çift sayının 2 katının 783 eksiğinin 378 fazlası kaçtır? A)1476 B)1071 C)693 D) XIX sayısının 23 katı kaçtır? A) 57 B) 147 C) 437 D) Mehmet, sınıfa bir kutu gofret getirdi. Kutuda 7 paket gofret her pakette 27 adet gofret var. Mehmet in getirdiği kutuda toplam kaç gofret vardır? A)189 B)34 C)289 D) rakamlarını kullanarak yazılan en büyük tek sayı ile en büyük çift sayının toplamı kaçtır? A) 649 B) 964 C) 1024 D) Bir çiftlikteki yumurtalar 324 adet koliye yerleştirildi. Her kolide 37 yumurta olduğuna göre kolilerin tamamında kaç yumurta vardır? A) 2268 B) C) D) kg şeftali 500 Kr ise 26 kg şeftali kaç kuruş eder? A)3 000 B) C)1 000 D) 13

44 sayısının 9 katının 240 fazlasının 300 eksiği kaçtır? A)288 B)528 C)328 D)488 Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Yanlış yapmayınız sonra ben sizi çarparım ha ona göre X X X 11.Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız X X X X X X 12. Bir günde 47 sayfa okuyan Huriye kaç sayfa kitap okur? Çözüm: X X X düzine kalem ile 6 deste kalem toplam kaç kalem eder? Çözüm: X X X 14.Bir bakkal her hafta 72 koli yumurta satmaktadır. Bir kolide 30 yumurta olduğuna göre, bu bakkal bir ayda kaç yumurta satar? Çözüm: X X X 15.Bir günde 80 Kr harçlık alan Mehmet, 22 günde kaç Kr harçlık alır? Çözüm:

45 4.Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. MATEMATİK 23 DOĞAL SAYILAR Çarpma İşlemi /Dört İşlem X X X Terimleri eşit olan toplamanın kısa yoldan yapılmasına çarpma denir. Çarpılan sayılara çarpan, bulunan sonuca çarpım denir X X X 1. Bir markette her birinde 24 maden suyu şişesi bulunan 8 kasa vardır. Bu markette kaç adet maden suyu şişesi vardır? X X X Çözüm: X X X 2.Bir ceviz 18 gramdır. Bir torbada 272 adet ceviz olduğuna göre, torba kaç gramdır? Çözüm: X X X 3. Bir çiftlikte 66 inek, ineklerin iki katı koyun ve ineklerle koyunların toplamının 2 katı kadar da tavuk olduğuna göre, bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Çözüm X X X

46 X X X X X X 8.Saatte 70 kilometre yol alan bir tren 8 saatte kaç kilometre yol alır? A) 78 B) 560 C) 640 D) Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 24 tür. Diğer çarpanı 2 artırırsak çarpımda nasıl bir değişiklik olur? A) 48 artar. B) 48 azalır. C) 22 azalır. D) 22 artar. 9. Hangi sayının yarısının 6 fazlasının 4 katı 128 dir? Çözüm: 6. Hangi sayının 25 ile çarpımı 450 dir? A) 18 B) 24 C) 12 D) sayısının 23 katı kaçtır? A)2 884 B)7 176 C)936 D) sayısının 3 katı ile 8 in 2 katı arasındaki fark kaçtır? A) 30 B) 40 C) 50 D) sayısının 27 katı kaçtır? A) B) C) D) sayısının 250 fazlasının 12 katı akçtır? A)280 B)560 C)3 360 D)4 360

47 MATEMATİK 24 DOĞAL SAYILAR Çarpma İşlemi /Dört İşlem 2 5. Asım, 650 sayfalık kitabın 359 sayfasını okumuştur. Asım ın okuyacağı kaç sayfa kitabı kalmıştır? A)291 B)1 009 C)281 D)2 059 Çarpma işleminde sıfır yutan eleman, 1 ise etkisiz elemandır. Çarpma işleminin doğruluğunu kontrol etmek için bölme işlemi yapılır. 1.Bir karenin bir açısı 90 derece ise tüm açılarının toplamı kaç derecedir? A)360 B)320 C)540 D) Bir yıl 365 gündür. 25 yıl kaç gündür? A) B) 390 C) D) Aynı rakamlarla yazılan 3 basamaklı en küçük doğal sayının 4 katının 22 eksiği kaçtır? A) 444 B)988 C)422 D)322 2.Bir bisikletçi bir günde 212 kilometre yol gidiyor. 27 günde kaç kilometre yol gider? A)5 724 B)5 720 C)1 484 D) Üç ardışık sayının toplamları 600 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 199 B) 200 C) 201 D) litre mazotun 7 katı kaç litre eder? A) 40 B) 231 C) 123 D) Bir gofret 25 Kuruştur. Yusuf 20 gofret almıştır. Yusuf, satıcıya 700 kuruş verdiğine göre kaç lira para üstü alacaktır? A)500 B)700 C)200 D)900 9.Yukarıdaki trenin vagonunda toplam 49 erkek ve bayan yolcu vardır. Erkek yolcular, bayan yolculardan 7 fazla olduğuna göre bu vagonda kaç erkek yolcu vardır? A) 49 B) 42 C) 35 D) 28

48 ABCB Yukarıdaki üç arkadaş dört basamaklı sayılarla toplama işlemi yapıyorlar. 10.Birinci çocuk 7349 sayısını, ikinci çocuk 1710 sayısını söylüyor. Üçüncü çocuk: Ben sayımı söylemeyeceğim ama bu üç sayının toplamı dur. diyor. Bu verilenlere göre üçüncü çocuğun söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1110 B) 1112 C) 1111 D) **** Yukarıdaki toplama işlemine göre A+B+C işleminin sonucu kaçtır? A) 8 B) 6 C) 9 D) 7 15.Yaylapınar Mahallesi nin nüfusu , Alakova Köyü nin nüfusu ise dir. Bu iki yerleşim yerinin nüfus toplamı kaçtır? A) B) C) D) Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan aşağıdakilerden hangisidir? A) 1110 B) 1112 C) 1111 D) Yukarıdaki toplama işlemine göre AB nin sonucu kaçtır? A) 12 B) 32 C) 8 D) Akören, Avdan Köyü nün nüfusu 2298, komşu köyün nüfusu ise Avdan Köyü nden 327 kişi fazladır. Komşu köyün nüfusu kaç kişidir? A) 2625 B) 2525 C) 5400 D) ,7,0,6,5 sayıları, birer kez kullanılarak oluşturulacak en küçük ve en büyük sayıların farkı kaçtır? A) B) C) D) Akören, Avdan Köyü nün nüfusu 2298, komşu köyün nüfusu ise Avdan Köyü nden 327 kişi eksiktir. Komşu köyün nüfusu kaç kişidir? A) 2625 B) 2525 C) 1971 D) 2467

49 MATEMATİK 25 DOĞAL SAYILAR Çarpma İşlemi /Dört İşlem 3 1.Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğru yapılmıştır? A) = 331 B) = 1478 C) = 1012 D) = Bir çıkarma işleminde eksilen 1672 dir. Çıkan sayı 672 dir. Çıkana 250 eklenirse, farktaki değişiklik nasıl olur? A) Değişmez B) 250 artar C) 250 azalır. D) Fark 1000 olur. 5.Bir sayıyı 9 ile kolay yoldan çarpmak için kaça yuvarlamamız gerekir? A) 5 B) 10 C) 20 D) in 14 katı 480 den kaç eksiktir? A) 85 B) 86 C) 87 D) sayısının 10 katının 400 eksiği kaçtır? A) 7120 B) 6720 C) 672 D) Bir yumurta üreticisi elindeki yumurtaları 30 adet yumurta alan kolilere yerleştiriyor. Yumurtacı 37 adet koliye yumurta doldurduğuna göre kaç adet yumurtası vardır? A) 1110 B) 1120 C) 1130 D) Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 48, çarpım 432 dir. Diğer çarpan kaçtır? A)8 B)9 C)7 D)6 4.Bir çarpma işleminde çarpanların yerini değiştirdiğimizde sonuç nasıl etkilenir? A)Artar B)Azalır C)Değişmez D)Sayılara göre farklılık gösterir 9. Tanesi 65 Kr. olan kalemlerden 1 düzine almış olsak, kaç para vermemiz gerekir? A) 7 TL 80 Kr. B) 780 TL. C) 6 TL 50 Kr D) 650 TL

50 10.Aşağıdaki çarpma işleminde verilmeyen sayıları bulup yazınız X X X **** 2832 *** 415 *** Bir trende bayan yolcu sayısı erkek yolcu sayısının 4 katından 15 eksiktir. Trende 25 erkek yolcu olduğuna göre toplam yolcu sayısı kaçtır? A) 130 B) 120 C) 110 D) X X X Bir kolide 13 paket her pakette bir düzine kalem olduğuna göre 20 kolide kaç kalem vardır? A) 260 B) 1560 C) 3120 D) Salih, bir atlayışta 5 metre sıçrıyor. Salih 45 sıçrayışta kaç metre gider? A)225 B)445 C)50 D) Bayram töreninde 3 erli 50 sıra, 4 erli 45 sıra 5 erli 40 sıra öğrenci vardı. Acaba törene katılan öğrenci sayısı kaçtır? A) 530 B) 540 C) 550 D) Ayşe nin bir adımı 123 cm dir. Ayşe 32 adım attığında kaç cm yol gider? A) B) C) D) sayısı ile 312 sayısının çarpımı kaçtır? A) B) C) D)

51 MATEMATİK 26 DOĞAL SAYILAR Çarpma İşlemi /Dört İşlem 4 1.Bir sayı sırasıyla 1000 ve 100 ile çarpıldığında çarpım bulunuyor. Bu sayı kaçtır? A) 90 B) 88 C) 86 D) Ardışık 4 doğal sayının toplamı 26 dır. Bu sayıların çarpımı kaçtır? A) 1580 B) 1680 C) 1780 D) Bir öğrenci haftada 275 problem çözmektedir. Bu öğrenci 4 haftada kaç problem çözer? A) 810 B) 910 C) 1000 D) katı 630 olan sayının 1000 katı kaçtır? A) 6300 B) C) D) katı olan sayının 100 katı kaçtır? A)980 B)9800 C) D) Bir okulda 475 erkek, erkek öğrencilerin 2 katının 28 eksiği kadar da kız öğrenci vardır. Bu okulda toplam kaç öğrenci vardır? A) 1397 B) 1497 C) 1597 D) Bir litre süt 150 Kr tur. Her gün 2 litre süt içen bir aile 10 günde süt için kaç Kr harcamıştır? A) 3000 B) 1500 C) 300 D) Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 26 dır. Bu çarpan ile çarpımın toplamı 494 tür. Bu işlemde diğer çarpan kaçtır? A) 21 B) 20 C) 19 D) Bir çıkarma işleminde çıkan , fark tır. Eksilen kaçtır? A) B) C) D) Bir araç, 90 km hızla 5 saat, 78 km hızla 6 saat yol gidiyor. Bu araç kaç kilometre yol almıştır? A)918 B)928 C)938 D)948

52 11. Bir manav 4 tane limonu 100 Kr tan satıyor. Her bir kasada 80 limon olduğuna göre bu satıştan eline kaç Kr geçer? A) 700 B) 800 C) 1000 D) İki sayının toplamı 650, farkları 70 tir. Bu sayıların çarpımı kaçtır? A) B) C) D) İki sayının toplamı 640 tır. Büyük sayı, küçük sayının 4 katı kadardır. Büyük sayının yarısı kaçtır? A) 256 B) 266 C) 270 D) metre kumaş 5 eş parçaya ayrılıyor. Her bir eş parçanın uzunluğu kaç metredir? A) 361 B) 362 C) 363 D) kutu meyve suyu altışarlı, 2750 meyve suyu beşerli paketleniyor. Bu iş için kaç kutu kullanılmıştır? A)1230 B) 1330 C) 830 D) Yasin, uzunluğu 2 metre 87 cm olan yularlardan 12 tane aldı. Yasin in aldığı yularların toplam uzunluğu kaç santimetredir? A)3 444 B)2 444 C)1 444 D) Bir kümesteki tavukların sayısı horozların 5 katıdır. Bu kümeste 80 tavuk olduğuna göre bu kümesteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? A)180 B)190 C)192 D) Yarısı 30 metre olan ipin tamamının 2 katı kaç metre eder? A) 60 B) 32 C) 90 D) 120

53 MATEMATİK 26 DOĞAL SAYILAR Uzunluk Ölçüleri m 60 cm uzunluğundaki kumaştan 24 cm kesiliyor. Geriye kalan kumaş 6 kişiye eşit olarak satılıyor. Her bir parçanın uzunluğu kaç metre olur? A) 1,12 B) 1,10 C) 1,06 D) 1 Metre: Uzunluk ölçüsü temel birimine metre denir. Kısaca m ile gösterilir. Ülkemizde metre 26 mart 1931 yılında uzunluk ölçüsü temel birimi olarak kabul edilmiştir. 5. Saatte 90 km 250 m yol alan bir araç 4 saatte kaç km yol alır? A)361 B)370 C)371 D) Mehmet in bir adımı 20 cm olduğuna göre 2000 adımı kaç metredir? A) 20 B) 200 C) 400 D) Bir otomobil saatte 70 km hız yaparak 4 saat, saatte 80 km hız yaprak 3 saat yol gidiyor. Bu otomobil, 7 saatin sonunda toplam kaç km yol gitmiştir? A) 150 B) 490 C) 520 D) m 50 cm uzunluğundaki bir kumaştan, önce 2 m 10 cm sonra 1 m 60 cm kesiliyor. Geriye kaç cm kumaş kalır? A) 260 B) 270 C) 280 D) 290 A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 7. Bir araç A şehrinden B şehrine saatte 80 km hız yaparak 6 saatte gidiyor. Bu araç, B şehrinden A şehrine saatte 120 km hız yaparak kaç saatte gider? 3.Her birinin uzunluğu 15 cm 7 mm olan 8 adet ip uç uca bağlanıyor. Elde edilen yeni ipin uzunluğu kaç mm olur? A) 1156 B) 1256 C) 1356 D) Aşağıdaki birimlerden hangisiyle uzunluk ölçemeyiz? A)milimetre B) metre C)santimetre D) mililitre

54 9.Aşağıdakilerden hangisi standart ölçme birimidir? A) ayak B) metre C) kulaç D) parmak m 67 mm kaç santimetredir? A) 6,767 B)670,67 C)6706,7 D) km = 2560 m 7 m 4 cm = 7040 mm 14 cm = 140 mm cm = 230 m 9 m = 900 cm mm = 5000km 15.Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? A)5 B) 4 C)3 D) Hasan, uçakla Almanya dan Türkiye ye gelmiştir. Hasan ın uçakla geldiği yolun uzunluğu hangi birimle söylenir? A)milimetre B) metre C)santimetre D) kilometre 16. Babam bir bidon benzinle 9 km yol gidiyor. 40 bidon benzinle kaç metre yol gider? A) m B) m C) 3600 m D) 360 m km = ? eşitliğinde soru işareti yerine aşağıdaki birimlerden hangisini kullanmalıyız? A)milimetre B) metre C)santimetre D) kilometre km > 57 m > 57mm > 57cm sıralamasında sırayı bozan birim hangisidir? A) 57 cm B) 57 cm C) 57 mm D) 57 km 17. Bir otobüs 350 km yol gidecektir. Gideceği bu yolun m sini gitmiştir. Geriye gideceği kaç km lik yolu kalmıştır? A) 253 km B) 250 km C) 251 km D) 252 km 18. Alpaslan ın günde 4 saat koşması gerekmektedir. 190 dakika koşmuştur. 4 saate tamamlamak için kaç dakika daha koşması gerekir? A) 40 dakika B) 50 dakika C) 55 dakika D) 60 dakika

55 MATEMATİK 27 DOĞAL SAYILAR Uzunluk Ölçüleri 2 Metreden küçük olan uzunluklar metrenin ast katlarıyla, büyük olan uzunluklarda metrenin üst katlarıyla ölçülür. 1.Kare şeklindeki bir masa örtüsünün bir kenarı 55 cm dir. Bu masa örtüsünden 5 tanesinin etrafını dantelle çevirmek için kaç cm dantele ihtiyacımız olur? A) 275 B) 220 C) 1100 D) 110 Metreden küçük olan uzunlukları ölçmek için; desimetre, santimetre ve milimetre kullanılır. 2. Hilal ve Zeynep in dedesi Tevfik amca, bahçede çalışırken bahçenin çevresini merak eder. Yanında metre olmadığı için bahçenin çevresini adımlayarak 230 adım olduğunu tespit eder. Eve gelir ve adımını ölçer 60 cm olduğunu görür. Tevfik Amca nın bahçesinin çevresi yaklaşık kaç metredir? A) 1380 B) C)13.8 D) Annem, Ankara Samsun arasını 5 saatte gidiyor. Ankara dan yola saat de çıktığına göre İstanbul a saat kaçta varır? A) 16:00 B) 17:00 C) 17:30 D) 16:30 Desimetre: metrenin onda birine desimetre denir. kısaca dm ile gösterilir. 1 m 10 desimetreye eşittir. Yani bir desimetre metrenin 10 a bölünüp bir parçasının alınmasıdır. 4.Bir adımı 50 cm olan Selcen in 40 adımı kaç desimetre eder? A)2 000 B)200 C)2 D)90 Verilen uzunluk ölçülerinde aşağıdan yukarıya doğru çıkarken zayıflarız çıktığımız her kat için bir sıfır sileriz. Örnek: 50 cm kaç desimetre eder? 50:10=10dm Yada kısa yoldan 50 cm bir kat yukarı çıkıldığı için bir sıfır silinir geriye kalan istenen uzunluk ölçüsüdür. 5.Bir çubuğun uzunluğu 70 cm dir. Bu çubukla okul bahçesini ölçen Sefa, bu çubukla 20 ölçüm yapmıştır. Sefanın ölçtüğü okulun bahçesinin uzunluğu kaç desimetredir? A)90 B)1 400 C) D)140 6.Bir adımı 60 cm olan bir çocuk 540 m yolu kaç adımda yürür? A)600 B)54 C)9 D)19 7. Sefa ve Yusuf un boylarının uzunlukları toplamı 3m 6cm dir. Sefa, Yusuf tan 8 cm daha uzun olduğuna göre Sefa nın boyu kaç metre kaç santimetredir? A) 1m 57cm B) 1m 49 cm C) 1m 45 cm D) 1m 41cm

56 Santimetre: metrenin yüzde birine santimetre denir. kısaca cm ile gösterilir. 1 m 100 santimetreye eşittir. Yani bir santimetre metrenin 100 e bölünüp bir parçasının alınmasıdır. 8. Zeynep, 1m36cm, 2 m 45 cm ve 5 m 75 cm uzunluğunda üç parça ipi uç uca bağladığında kaç santimetre ip elde eder? A)956 B)856 C)756 D) Filiz 1m64cm, Pakize 1m59cm, Songül 1m62cm, Merve 1 m 60 cm boy uzunluklarına sahiptirler. A) 5m 45cm B) 5m 47cm C) 6 m 45 cm D) 7 m 45 cm Verilen uzunluk ölçülerinde aşağıdan yukarıya doğru çıkarken zayıflarız çıktığımız her kat için bir sıfır sileriz. Örnek: 500 cm kaç metre eder? 500:100=5m Yada kısa yoldan 500 cm iki kat yukarı çıkıldığı için iki sıfır silinir geriye kalan istenen uzunluk ölçüsüdür metrenin ¼ i kaç metredir? A)250 B)125 C)375 D) Yusuf un annesi 780 cm lik ipin 5 metresini kullandı. Geriye ne kadar ipi kaldı? A)775 B)785 C)560 D) Salih, 700 metrelik yolun 300 metresini gitti. Geriye kaç santimetre yolu kaldı? A)40 B)400 C) D) Yarısı 500 cm olan ipin tamamının 5 katı kaç metredir? A)1 000 B)5 000 C)4 000 D)5 10. İlyas birinci gün 150 metre, ikinci gün cm, üçüncü gün 250 metre koşmuştur. İlyas üç günde kaç metre koşmuştur? A)665 m B)66 500cm C)6 m 65 cm D) 356m 16. Bir hasta, saat 9:30 da girdiği ameliyattan saat te çıkmıştır. Bu hastanın ameliyatı ne kadar sürmüştür? A) 4 saat 25 dakika B) 2 saat 45 dakika C) 3 saat 45 dakika D) 3 saat 15 dakika 11. Yarısı 30 metre olan ipin 2 katı kaç cm eder? A) 120 B) C) 60 D) metre yolun 2/3 si kaç metredir? A)246 B)123 C)231 D)346

57 MATEMATİK 28 DOĞAL SAYILAR Uzunluk Ölçüleri 3 Milimetre: metrenin binde birine milimetre denir. Kısaca mm ile gösterilir. 1 m 1000 milimetreye eşittir. Yani bir milimetre metrenin 1000 e bölünüp bir parçasının alınmasıdır metre uzunluğundaki çıtanın 45 cm kırılmıştır. Geriye kalan çıtanın uzunluğu kaç milimetredir? A)455 B)545 C)4 550 D) Ali 1 m 36 cm boyundadır. Veli, Ali den 86 cm kısadır. Veli nin boyu kaç cm dir? A)50 B)60 C)272 D) Hilal, 3 metre, 200 cm, 5 metre, 4000mm uzunluğundaki ipleri birbirine ekliyor. Hilal in elindeki iplerin uzunluğu kaç milimetre olur? A) 14 B) 21 C) 19 D) metrelik kumaşın 4/6 ünü satıyor. Geriye kalan kumaşın yarısıyla da elbise dikiliyor. Geriye kaç metre kumaş kalıyor? A)200 B)800 C)400 D)200 2.Şeyma 21 metre kumaşın 700 cm sini satmıştır. Geriye kalan kumaş kaç milimetredir? A) B)21 00 C) D)28 00 Verilen uzunluk ölçülerinde yukarıdan aşağıya doğru inerken şişmanlarız. indiğimiz her kat için bir sıfır alırız. Örnek: 50 m kaç santimetre eder? 50mx100=5 000cm Yada kısa yoldan 50 m iki kat aşağı inildiği için iki sıfır alınır, geriye kalan istenen uzunluk ölçüsüdür. 7.Bir koşucu günde 8 metre koşmaktadır. 22 günde kaç metre koşar? A)30 B)176 C)126 D)156 3.Alperen 1 metre 86 cm dir. Mete ise 96 cm boyundadır. Alperen Mete den kaç cm uzundur? A)91 B)90 C)282 D)79 8.Ahmet amca Turgut Hırdavat tan 168 m tel alıyor. Kare şeklindeki bahçesinin çevresine bu teli çekiyor. Bahçesinin bir kenarı kaç metredir? A) 168 B) 42 C) 24 D) 38

58 9.Uzunluğu 28 m 8 cm olan bir top kumaşın, 24 m 3 cm si kullanıldığında geriye kaç cm kumaş kalır? A)45 B)4005 C)405 D)40 Öğrenciler Boy uzunlukları Havva 1,32 Yasemin 1,11 Hatice 1,27 Reyhan 1,18 5 B sınıfındaki bazı öğrencilerin boy uzunlukları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Aşağıdaki dört soruyu bu tablodan faydalanarak cevaplayınız. 13.Havva ile Yasemin in boyları toplamı kaç m dir? A) 2,43 B) 2,33 C) 3,43 D) 3, doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A)üç yüz dört milyon dört yüz iki bin B)üç yüz milyon dört yüz yirmi bin C)üç milyon kırk bin yirmi D)üç milyon dört bin yirmi 11. Metresi 18 TL olan bir kumaşın 250 cm si kaç TL eder? A) 10 TL B) 20 TL C) 9 TL D) 4.5 TL 14.Hatice ile reyhan arasındaki boy farkı kaç cm dir? A)9 B) 0,9 C)0,09 D) En kısa boylu öğrenci kimdir? A)Havva B)Yasemin C)Hatice D) Reyhan B) 5 C) 50 D) 0, Hatice nin boyu 1,13 m dir. Fadime nin boyu 1,08 olduğuna göre Hatice kardeşinden kaç cm uzundur? A) 0,5 16.Yukarıdaki tabloda verilen öğrencilerin boyları toplamı kaç metredir? A)488 m B) 0,488 B)4,88 m D) 0,480

59 MATEMATİK 29 DOĞAL SAYILAR Uzunluk Ölçüleri 4 Dekametre: metrenin 10 katına dekametre denir. kısaca dam sembolüyle gösterilir. Metre verilip dekametre isteniyorsa 10 ile çarpılır. 5.Muhammed ve Huriye nin boyları toplamı 315 cm dir. Huriye nin boyu 1.70 metre olduğuna göre Muhammed in boyu kaç milimetredir? A) 1450 mm B)145mm C)1700 mm D) 3150 mm Hektometre: Metrenin 100 katına hektometre denir. Kısaca hm sembolüyle gösterilir. Metre verilip hektometre isteniyorsa 100 ile çarpılır. 1. Bir adımı 60 cm olan izci 3 km 240 m lik bir yolu kaç adımda gider? A)54 B)65 C)47 D) ( 4 m + 5 dm) 143 cm işleminin sonucu kaç cm dir? A) 305 B) 306 C) 307 D) Saatteki hızı 90 km olan bir otomobilin 4 saatte gittiği bir yolu, saatteki hızı 30 km olan bir mobilet kaç saate alır? A)360 B)12 C)6 D)4 3. Ali sınıfındaki yazı tahtasının uzunluğunu karışlayarak bulmak istiyor ve yazı tahtası 18 karış geliyor. Ali nin bir karışı 16 cm olduğuna göre, yazı tahtasının uzunluğu kaç m ve cm dir? A)2m78 cm B)34 cm C)2m88cm D)3m 45cm 4. Bir yolun iki tarafına 30 m aralıklarla 78 direk dikiliyor. Yolun uzunluğu kaç m dir? A)108 B) 48 C) D) Ayda 2500 m kanal kazan bir iş makinesi 150 km lik kanalın kazılması işini kaç yılda tamamlar?( önce km verilen ölçüyü metreye çevirerek işlem yapalım, işlem sonucu ay olarak çıkacaktır bunu yıla çevirelim ) A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 8.Eda ile Seda adlı iki kardeş aynı odayı paylaşmaktadır. Eda odanın enini 18 karış olarak ölçmüştür. Eda nın bir karışı 21, Seda nın bir karışı ise 18 cm dir. Aynı yeri Seda 18 karış ölçer ve durur. Geriye kalan mesafe kaç cm dir? A)324 B)478 C)378 D)54

60 9. Metresi 12 TL olan bir kumaşın 1 m 25 cm si kaç TL dir? A)12 B)15 C)18 D) Bir adımı 70 cm olan birisi 40 adımda kaç metre gider? A)32 B)30 C)28 D) Annem, 4 metre kumaşın 3 metre 89 cm ile elbise dikti. Geriye kaç cm kalır? A)38 B)31 C)11 D)42 Kilometre: Metrenin 1000 katına kilometre denir. Kısaca km sembolüyle gösterilir. Metre verilip kilometre isteniyorsa 1000 ile çarpılır. 11.Bir karışı 17 cm gelen Furkan, Selcen in boyunu 8 karış olarak ölçüyor. Selcen in boyu kaç cm dir? A)136 B)146 C)156 D) Her biri 40 mm olan 6 tane ders kitabını üst üste koyalım. Kitapların toplam kalınlığı kaç cm olur? A)12 B)16 C)18 D) Saatte ortalama 75 km giden bir tren iki şehir arası uzaklığı 7 saatte gitmiştir. Bu şehirlerarası uzaklık kaç km dir? A)375 B)495 C)505 D) Hilal in boyu her yıl bir önceki yılki boyunun 1/10 i kadar uzuyor. Hilal in boyu 130 cm olduğuna göre 1 yıl sonraki boyu kaç me ve cm olur? A)1 m 27 cm B)1 m 30 cm C)1 m 43 cm D)1 m 47 cm 16. 6/8 i 24 km olan yolun 2 katı 100 km den kaç km daha azdır? A) 32 B) 64 C) 48 D) saatte 540 km yol giden bir araç 1 saatte bu yolun kaç kilometresini gitmiştir? A)60 B) 70 C)80 D) 90

61 MATEMATİK 30 DOĞAL SAYILAR Uzunluk Ölçüleri 5 Uzunluk Ölçüsü Birimlerini Birbirine Çevirmek: Büyük olanı küçük olana çevirmek: her basamak 10 ile çarpılır. Bir alt kata çevrilirken 10 ile çarpılır. İki alt kata çevrilirken 100 ile çarpılır. Üç alt kata çevrilirken 1000 ile çarpılır. Uzunluk Ölçüsü Birimlerini Birbirine Çevirmek: Küçük olanı büyük olana çevirmek: her basamak 10 a bölünür. Bir üst kata çevrilirken 10 a bölünür. İki üst kata çevrilirken 100 e bölünür. Üç üst kata çevrilirken 1000 e bölünür. 5. Ali 32 yaşında, Hasan 59 yaşında Alper ise yaşını saklıyor. Üç arkadaşın yaşlarının toplamı 149 olduğuna göre Alper kaç yaşındadır? A)56 B)58 C)68 D)48 1.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 12 m = 0,012 km B) 345 mm = 0,345 m C) 5862 mm = 5,862 m D) 8456 m = 0,8456 cm m lik kumaşın 167,8 m si kullanılınca geriye kaç cm kumaş kalır? A)11,22 B) 1122 C) D) 112,20 6.Bir fabrikada üç günde 867 ton şeker üretiliyor. Birinci gün 247 ton, üçüncü gün 340 ton şeker üretilmiştir. Bu durumda ikinci gün kaç ton şeker üretilmiştir? A)290 B)270 C)280 D) Kenar uzunlukları 12 m ile 9 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın 1/6 sına, domates, 1/4 üne biber ekilmiştir. Ekili olmayan alan kaç metre karedir? A)81 B)63 C)45 D) m 4 cm 28 mm=.mm eşitliğinde noktalı yere hangi sayı gelir? A) 8428 B) C) 8068 D) 842,8 7. Duygu üç gün boyunca kitap okuyor. Birinci gün 27 sayfa, ikinci gün 36 sayfa, üçüncü gün *** sayfa okumuştur. Duygu üç günde 147 sayfa kitap okuduğuna göre iki günde kaç sayfa kitap okumuştur? A)84 B)63 C)62 D)83 8.Üç sayı toplanıyor. Birinci sayı 255, ikinci sayı 125, üçüncü sayı saklanmıştır. Üç sayının toplamı 789 olduğuna göre saklanan sayı kaçtır? A)789 B)409 C)380 D)257

62 9. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız :8 bölme işleminde kalan kaçtır? A) 6 B) 4 C) 3 D) Dört basamaklı en küçük doğal sayının, üç basamaklı en küçük doğal sayıya bölümünde, bölüm kaç olur? A) 10 B) 100 C) 1000 D) Yukarıdaki işlemde bölüm kaç basamaklıdır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Hangi sayının 8 katının 22 fazlası 118 dir? A) 21 B) 12 C) 15 D) : 10 işleminin sonucu kaçtır? A) 1000 B) 8400 C) 84 D) 840

63 MATEMATİK 31 DOĞAL SAYILAR Bölme İşlemi1 1. (24X10):(74-54) işleminin sonucu kaçtır? A) 12 B) 78 C) 114 D) Aşağıdakilerden hangisi 8 ile kalansız bölünemez? A) 245 B) 480 C) 648 D) Yukarıdaki bölme işlemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bölen ile bölümün toplamı bölüneni verir. B) Bölüm, bölenden küçüktür. C) Kalansız bir bölme işlemidir. D) Bölen ile bölümün çarpımı bölüneni verir. 6. İki basamaklı üç farklı doğal sayının toplamı 125 ise, en büyük sayı en fazla kaç olabilir? A) 99 B) 98 C) 95 D) 89 7.Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız Yukarıdaki bölme işleminde bölüm kaçtır? A) 11 B) 101 C)1001 D) katı 880 olan sayı, 100 katı 2300 olan sayıdan kaç fazladır? A) 111 B) 65 C) 1110 D)

64 yumurtayı 30 luk kolilere koymak için kaç koli gereklidir? Çözüm: kalem 200 okula dağıtılıyor. Her okula kaç kalem verilmiştir? Çözüm: kg elma 22 kg lık kasalara doldurulacaktır. Kaç tane kasa gerekir? Çözüm: Bir kamyonda kg patates vardır. Bu patatesler 30 kg. lık çuvallara doldurulacaktır. Bu iş için kaç çuval gerekir? Çözüm:

65 MATEMATİK 32 DOĞAL SAYILAR Bölme İşlemi 2 bulunuz.) arkadaş birlikte oyuncak robot almak istiyorlar. Bunlardan 4 ü vazgeçince kalanın her biri 8 TL fazla para veriyor. Robot kaç TL dir? Çözüm: ( robot 120 TL dir işlemle 1. Konya ve İstanbul arası uzaklık 810 km dir. Şehrin birinden birine 9 saatte giden yolcu otobüsünün ortalama hızı kaç km dir? Çözüm: 2. Furkan 108 misketi kardeşi ile paylaşıyor. Kendisi için aldığı her 6 miskete karşılık kardeşine 3 misket veriyor. Tüm misketler paylaşıldığında kardeşi kaç misket alır? Çözüm: (Cevap 36 işlemle bul. ) 3. Bir bölme işleminde bölen 14, bölüm 32 ise, bölünen kaç olabilir? 6. Bir sınıfta öğrenciler üçer üçer oturmaktadır. Bu sınıfta 45 öğrenci olduğuna göre, toplam kaç sıra vardır? A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 7.Bir pastacının aldığı 2465 yumurtadan 41 tanesi kırılır. Geriye kalan yumurtalar 8 li paketler yapıldığına göre, toplam kaç paket yapılır? A) 33 B) 312 C) 303 D) 313 Çözüm: 4. Hangi sayının 4 katının 18 eksiği 1 yüzlük 1 onluk eder? A) 32 B) 28 C) 19 D) Can ile Ali 600 misketi aralarında paylaşıyor. Her paylaşımda Can 20 misket alırken Ali, Can dan 10 misket daha fazla alıyor. Can kaç misket almıştır? A) 120 B) 240 C) 360 D) 480 Bölme İşlemi: Bir doğal sayıdan aynı sayıyı sürekli çıkarmanın kısa yoldan yapılışıdır. Bölme çarpmanın ters işlemidir.

66 9. Kalanlı bir bölme işleminde bölüm 24, bölen 8 ve kalan 7 dir. Bölünen kaçtır? A) 192 B) 199 C) 37 D) Bir bölme işleminde bölen 36, bölüm 49 ise bölünen en fazla kaç olabilir? A) 1799 B) 1800 C) 1798 D) Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız Bir Çarpma işleminde çarpım 2150, çarpanlardan biri 25 tir. Diğer çarpan kaçtır? A) 86 B) 84 C) 85 D) : 64 işleminde sonuç aşağıdakilerden hangisine en yakındır? A) 80 B) 90 C) 85 D) Bir baba ile kızının yaşları toplamı 37 dir. Babanın yaşının kızının yaşına bölümünden bölüm 8, kalan 1 dir. Baba kaç yaşındadır? A) 34 B) 32 C) 35 D) Bir bölme işleminde bölen 22, bölüm 38, kalan 3 tür. Bölünen kaçtır? A) 836 B) 840 C) 839 D) Ardışık dört doğal sayının toplamı 336 dır. Ortadaki sayı kaçtır? A) 86 B) 84 C) 82 D) 85

67 MATEMATİK 33 1.Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. DOĞAL SAYILAR Bölme İşlemi 3 Bölme İşlemi: iki türlü bölme vardır. 1.Kalansız Bölme, kalanı sıfır olan bölme işlemine kalansız bölme işlemi denir. 2.Bir bölme işleminde bölen 18, bölüm 19 ve kalan 17 dir. Bölünen sayı kaçtır? A)342 B)349 C)359 D) Çarpımları olan iki sayıdan biri 11 olduğuna göre diğeri kaçtır? A)99 B)109 C)119 D) Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin farkı 78, bölüm 14 tür. Bölünen sayı kaçtır? A)81 B)84 C)91 D) (AXA) X8 = 288 eşitliğinde A kaçtır? A)6 B)7 C)9 D) Bir doğal sayı 24 e bölündüğünde bölüm 55 dir. Bölünen aşağıdakilerden hangisi olamaz? A)1320 B)1334 C)1340 D)1344

68 7. 84A üç basamaklı doğal sayının 3 e kalansız bölünebilmesi için A yerine yazılabilecek rakamların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? A)0 B)28 C)80 D) düzine kalem, her biri 9 kalem alan kutulara konulmak isteniyor. Kaç kutuya ihtiyaç vardır? A)18 B)20 C)24 D)25 8.Bir bölme işleminde bölen 12 dir. Kalan aşağıdakilerden hangisi olamaz? A)0 B)2 C)10 D) A doğal sayısının 15 e bölümünden kalan 12 dir. Bu doğal sayının bölümünde kalan kaçtır? A)1 B)4 C)3 D)2 Bölme İşlemi: iki türlü bölme vardır. 1.Kalanlı bölme işlemi: Kalanı sıfırdan farklı bir sayı olan bölme işlemine kalanlı bölme denir. 13. Kalanlı bir bölme işleminde; bölen 16, bölüm 8 ve kalan 5 ise bölünen kaçtır? A)128 B)130 C)133 D) Bir çiftlikteki koyunlar ile hindilerin sayısı birbirine eşittir. Bu çiftlikteki koyunlar ile hindilerin ayak sayıları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? (seçeneklerden gidebiliriz veya 6 nın katlarını bularak sonuca ulaşabiliriz) A)250 B)230 C)260 D) Bir bölme işleminde bölen28, bölüm 36 ise, bölünen en çok kaç olur? A)1008 B)1009 C)1035 D) Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisi doğrudur? A)720:6=12 B)1080:30=36 C)540:18=20 D)3200:16=20 15.Kalansız bir bölme işleminde bölünen ile bölenin farkı 840, bölüm 15 dir. Bölünen aşağıdakilerden hangisidir? A)930 B)960 C)1020 D)900

69 MATEMATİK 34 DOĞAL SAYILAR Bölme İşlemi 4 1.Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız Bölme İşleminin Doğruluğunu Kontrol etme: Kalansız bölme işleminde; Bölen x bölüm = bölünen bulunur. Kalanlı bölme işleminde; bölen x bölüm + kalan = bölünen bulunur. 3.Kalansız bir bölme işleminde, bölünen ile bölenin toplamı 135, bölüm 8 ise, bölen kaçtır? A) 13 B) 15 C) 17 D) İki doğal sayının toplamı 320 dir. Büyük sayı küçük sayının 15 katıdır. Küçük sayının 16 katı aşağıdakilerden hangisidir? A)288 B)304 C)320 D) Bir bölme işleminde; bölüm 8, kalan bölenin yarısıdır. Bölen 12 olduğuna göre bölünen kaçtır? A)96 B)98 C)102 D) Çevresi 635 m olan bir tarlanın çevresine 5 m aralıklarla ağaç dikilecektir. Tarlanın çevresi için kaç tane ağaca ihtiyaç vardır? A)128 B)127 C)129 D) Bir otomobil 560 km lik yolu 7 saatte gidiyor. Bu otomobilin bir saatteki hızı kaç kilometredir? A)60 B)70 C)80 D) : 48 işleminde kalan aşağıdakilerden hangisidir? A) 41 B) 42 C) 43 D) 44

70 8. Cebimdeki paranın 3 katı ile 4 katının toplamı 700 Kr tur. Cebimdeki param kaç TL dir? A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 Aramızda kalsın ama yapabiliyorlarmış. 13.Bir bölme işleminde bölen 54, bölüm 78 olduğuna göre bölünen en fazla kaç olabilir? A) 4565 B) 4465 C) 4365 D) 4265 Ayy! Çocuklar bu soruyu yapabilirler mi? 9. Çevresi 1000 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 10 metre aralıklarla kaç ağaç dikilebilir? A)100 B)200 C)300 D) Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 15, çarpım 5055 tir. Bu işlemde diğer çarpan kaçtır? A) 337 B) 327 C) 317 D) a doğal sayısının 3 e kalansız olarak bölünebilmesi için a yerine hangi sayılar gelmelidir? A) 1,7 B) 4,7,9 B) 1,4,7 D) 1,4,7,8 12.Bir bölme işleminde bölen 42, bölüm 724, kalan 30 olduğuna göre bölünen kaçtır? A) B) C) D) İki sayının bölümü 9, farkları 16 dır. bu sayıların çarpımı kaçtır? A) 32 B) 34 C) 36 D) İki sayının toplamı 5786 dır. Büyük sayı, küçük sayının 3 katından 2 fazlası kadardır. Küçük sayı kaçtır? A) 1046 B) 1846 C) 1446 D) Bir çocuk 148 sayfalık bir kitabın birinci gün çeyreğini, ikinci gün 38 sayfasını okuyor. Çocuğun okuyacak kaç sayfası kalmıştır? A) 75 B) 72 C) 73 D) 69

71 MATEMATİK 35 DOĞAL SAYILAR Bölme İşlemi x 75 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyenleri bulunuz a doğal sayısının hem 3 hem de 2 ile kalansız olarak bölünebilmesi için a yerine hangi rakamlar gelmelidir? A) 1,4,8 B) 2,4,8 C) 2,8 D) 1,2,4, Bir otobüs 840 m lik yolun yarısını saatte 70 km hızla, diğer yarısını saatte 60 km hızla gitmiştir. Otobüs yolun tamamını kaç saatte gitmiştir? A) 18 B) 16 C) 14 D) tanesi 80 Kr olan yumurtalardan haftada 28 tane tüketen bir ailenin bir günde yumurtaya verdiği para kaç TL dir? A) 62 B) 64 C) 65 D) Bir koşucu günde 5870 m koşmaktadır. Bu koşucu 30 günde kaç metre koşar? A) B) C) D)

72 7.Bir markette her kolide 25 yumurta vardır. Her gün 19 koli yumurta satan market, 21 günde kaç yumurta satar? A) 9500 B) 9975 C) 9986 D) sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)beş bin otuz altı B)elli beş bin altı C)elli beş bin atmış D)elli bin altı 8.Bir çiftlikte 240 koyun, 140 tavuk vardır. Bu çiftlikte hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? A)1440 B)1340 C)1240 D) sayısında5 in basamak değeri ile 4 ün sayı değeri arasındaki fark kaçtır? A) 496 B) 1 C) 3995 D) ,0,3,1 rakamlarını birer kez kullanarak yazabileceğimiz 4 basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının çarpımı kaçtır? A) B) C) D) katının 17 fazlası 1385 olan sayı kaçtır? A) 152 B) 150 C) 151 D) 153 A) B) 9 25 C)10 27 D) ? ? Yukarıda verilen sayı örüntüsünde soru işaretlerinin yerine hangi sayılar gelmeliydi? 11. Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en küçüğü hangisidir? A) yedi yüz otuz bir bin üç yüz B) yedi yüz otuz bir bin otuz C) yedi yüz otuz bin on üç D) yedi yüz otuz bin yüz üç 12. iki yüz bin sekiz yüz on dokuz sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) B) C) D) Aşağıdaki bölme işleminde verilmeyenleri bulunuz

73 MATEMATİK 36 DOĞAL SAYILAR Bölme İşlemi Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyeni bulunuz Yasemin Fadime Fatma Yasemin 30 yaşındadır. Fadime, Yasemin den 10 yaş küçük, Fatma dan 8 yaş büyüktür Yukarda verilenlere göre bu üç arkadaşın yaşları toplamı kaçtır? A) 12 B) 26 C) 62 D) 50 C) D) elli beş bin altı sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) B) Nurettin 13, Ali 11, Arif 12 yaşındadır. Bu üç arkadaşın 8 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? A)36 B)60 C)48 D) sayısının yüz binler basamağındaki rakam kaçtır? A) 3 B) 5 C) 6 D) 2

74 Yukarıda verilen kırk yedi milyon yüz yirmi yedi bin elli dokuz sayısındaki 2 rakamı hangi basamaktadır? A)milyonlar B)yüz binler C)on binler D)binler 12. 5,0,4,1,8 rakamlarının tümü kullanılarak yazılabilecek beş basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? A) B) C) D) sayısındaki 8 rakamının basamak değeri kaçtır? A) B) C) D) ? verilen örüntüde kural nedir? A) 10 artırılıyor, 3 azaltılıyor B) 10 ile çarpılıyor, 3 e bölünüyor C) örüntüde herhangi bir kural yok D) 10 artırılıyor, 3 ile çarpılıyor 9. Rakamları farklı, sekiz basamaklı en büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır? A) B) C) D) sayısında 8 rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 8000 B) C) D) ,0,1,5,6 verilen rakamların tümü kullanılarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır? A) B) C) D) ,2,0,7,3 rakamlarının tümü kullanılarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? A) 73,205 B) C) 75,023 D) Aşağıdakilerden hangisi ardışık iki sayının toplamı olamaz? A) 251 B) 275 C) 486 D) Bir bölme işleminde bölen 15, bölüm 35 ve kalan 9 olduğuna göre, bölünen kaçtır? A)525 B) 534 C)540 D) sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A)yedi yüz bin yedi yüz yedi B)yetmiş bin yedi yüz yedi C)yedi yüz bin yedi bin yedi D)yedi yüz bin yetmiş yedi

75 MATEMATİK 37 DOĞAL SAYILAR Tartma 1 Ağırlık: Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine cismin ağırlığı denir. Ağırlık bulunan yere göre değişir. Yerkürenin merkezinden uzaklaştıkça ağırlık azalır kg 750 gram, 3 kg. dan kaç gram fazladır? A) 1 B) 15 C) 1750 D) 1250 Kütle: Bir cismin değişmeyen kütle miktarına kütle denir. bir cismin kütlesi her yerde aynıdır, değişmez. Kütle terazi ile ölçülür. 4. Yarım kilogram, çeyrek kilogram, yarım gram, çeyrek gram toplam kaç miligram eder? Çözüm: 5. Manav Salih, elmaları 40 kg lık, armutları 60 kg lık 3 farklı kasaya yerleştirince kütlelerinin eşit olduğunu gördü. Manav Salih teki elma ve armutların toplam kütlesi kaç kg dır? Çözüm: Gram: Kütle ölçüsü birimine gram denir. Kısaca g sembolü ile gösterilir. 2. Manava giden Beyza Nur, manavdan 3 kg domates, 1 kg biber, 300 gram nane, 2750 gram üzüm ve yarım kg da can eriği aldı. Beyza manavdan toplam kaç gramlık alışveriş yapmıştır? Çözüm: 6.Bir gofret 75 gramdır. 24 tanelik bir gofret kutusu kaç kg ve gram dır? Çözüm: Miligram: Gramın binde birine miligram denir. Kısaca mg sembolü ile gösterilir. 1g = 1000 mg ya da 1000mg 1 g eder. 1000gram = 1 kg ya da 1 kg 1000gram eder kg elma 18 kg. lık kasalara doldurulduğunda kaç kasa tam dolar? Çözüm: kg lık bir salça kutusunun kütlesi 350 gramdır. Bu salça kutusunun içindeki salçanın kütlesi kaç gramdır? Çözüm:

76 Miligram verilip, gram istenirse; 1000 e bölünür veya üç sıfır silinir. Örnek:2000 mg :1000= 2gr 2000 mg =2 gr 8. Ayşe 48 kilogramdır. Emine, Ayşe den gram daha ağır olduğuna göre Emine nin kütlesi kaç gramdır? Çözüm: 9. 3 kilogram ile 6 kilogram alan Ali; manava 8.5 TL ödedi. Portakalın kg 75Kr olduğuna göre elmanın kilogramı kaç kuruş tur? Çözüm: 12. Bir üretici birinci yıl 1820 kg fındık, ikinci yıl birinci yıldan 326 kg daha fazla fındık üretmiştir. Üçüncü yılda ise iki yılın toplamı kadar fındık üretmiştir. Bu üretici üç yılda toplam kaç kilogram fındık üretmiştir? A) 8126 B) 7932 C) 7816 D) 7734 Kilogram: Gramın bin katına kilogram denir. Kısaca kg sembolü ile gösterilir. 1kg = 1000 g ya da 1000g 1 kg eder. 13. Bir çuval unun ağırlığı 50 kg dır. unun ağırlığı gram geldiğine göre, boş çuvalın ağırlığı kaç gram dır? A) 1700 B) 700 C) 2700 D) Ayşe Teyzenin elindeki fasulyelerin 2/14 si 24 kg dır. Bu fasulyelerin toplamı 196 kg olsaydı 3/14 ükaç kg olurdu? Çözüm: 14.Bir apartmanda kışın yakılmak üzere 41 ton kömür aldı. Kömürün kg ını yaktı. Apartmanın kaç ton kömürü kalmıştır? A)85 B) 8,5 C)0,85 D) 1 Nurettin ile Arif in kütleleri toplamı 101 kg dır. Nurettin ile Halime nin kütleleri toplamı 94 kg dır. 11.Buna göre Arif in kütlesi Halime nin kütlesinden kaç kilogram fazladır? A) 9 B) 8 C)7 D) g lık iki düzine Bozkır tahini kaç kilogram eder? A)9.2 B)10.2 C)11.2 D) Kilogramı 5 TL olan kirazdan 3,5 kilogram aldım. Kaç TL öderim? Çözüm:

77 MATEMATİK 38 DOĞAL SAYILAR Tartma 2 5.Karpuz yüklü kamyonun kütlesi t dur. Kamyonun darası(boş ağırlığı ) 8.18 t olduğuna göre kamyondaki karpuz kaç kilogramdır? ( t = ton, dara = boş ağırlık ) A) B) C) D) Kilogram verilip, gram istenirse; 1000 ile çarpılır veya üç sıfır yazılır. Örnek:2 kg x 1000 = 2000gr 2 kg =2000 gr kg lık teneke peynirin darası 900 g. ise peynirin net kütlesi kaç gramdır? A) 9200 B) 9900 C) 9300 D) ton portakalın 8276 kg ı satıldı. Geriye satılmayan kaç kg portakal kalmıştır? Çözüm: 7.Bir satıcı pazara götürdüğü patateslerin birinci gün 2716 kg ını ikinci gün 1463 kg ını, üçüncü gün ise birinci ve ikinci gün sattığı patateslerin toplamı kadar patates satıyor. Satıcı üç günde kaç kg patates satmıştır? A) 8358 B) 5572 C) 4997 D) Asım Hoca, aralık, ocak ve şubat aylarında 2 ton kömürün 7/8 sini yakıyor. Mart ayı için kaç kilogram kömür kalmıştır? Çözüm: kg toz şekerin 1\5 i satılıyor. Geriye kaç kg şeker kalır? Çözüm: Ton: Kilogramın 1000 katı olan kütle ölçüsüne ton denir. Kısaca t sembolü ile gösterilir. 1 ton 1000 kg yada 1000 kg 1 ton dur. 8. Üç kamyon kömür taşıyor. Birinci kamyon 40 ton, ikinci kamyon birinci kamyondan 5 ton daha az, üçüncü kamyon isi iki kamyonun yükünden 5 ton fazla kömür taşıyor. Bu üç kamyonda kaç ton kömür vardır? A) 35 B) 40 C) 155 D) ton kaç kilogramdır? A)54,15 B)5415 C) kg D)0,5415 kg sayısının 120 fazlasının 12 katının 3 e bölümü kaçtır? A)240 B)2 880 C)1 960 D)960

78 10. Bir manav 723 kilogram karpuzun, 329 kilogramını sattı. Manavın elinde kaç kilogram karpuz kaldı? A)394 B)458 C)1052 D)294 Ton verilip, kilogram istenirse; 1000 ile çarpılır veya üç sıfır yazılır. Örnek:2 ton x 1000 = 2000 kg 2 t =2000 kg 11.Konya Şeker Fabrikası bu ay 834 ton şeker üretti. Bu şekerin bir miktarı satıldı. Geriye 361 ton şeker kaldı. Satılan şeker miktarı kaç tondur? A)478 B)495 C)358 D) Ayşe nin babası 77 kg, annesi ise babasının kütlesinin 4/7 ünün 15 fazlasının 3 eksiğidir. Ayşe nin annesi kaç kilogramdır? A)56 B)59 C)49 D) ? 15. Yukarıdaki bölme işleminin sonucu kaçtır? A) 36 B) 306 C) 30 D) 305 Kilogram verilip, ton istenirse; 1000 e bölünür. Veya üç sıfır silinir. Örnek:2000 : 1000 = 2 ton 2000 kg = 2 ton 16. Babam kamyonete 3 ton kömür yükledi. Kömürler 25 kg torbalara konulduğuna göre kamyonette kaç çuval kömür vardır? A) 240 B) 28 C) 120 D) Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde kütle birimlerinin çevrimi doğrudur? A) 1500 g = 15 kg B) 25kg = 250 g C) 2 kg = 2000g D) 4000 g = 40 kg 14.Bir kümesteki tavukların 4/6 ü beyazdır. Beyaz tavuklar 120 tane olduğuna göre kümeste kaç tavuk vardır? A) 80 B) 100 C) 120 D) Hangisi 5450 kg ile aynı ağırlığı ifade eder? A) 5 kg 450 kg B) 5 t 450 kg C) 5450g D) 5 ton 18. Bir tırda her biri 50 kg olan 500 çuval un vardır. Tırda toplam kaç ton un vardır? A) 16 B) 18 C) 25 D) 30

79 MATEMATİK 39 DOĞAL SAYILAR Tartma 3 1.Bir manav her birinde 18 kg olan domateslerden 12 kasa aldı. Bu domateslerden 22 kg çürük çıktı. Manavın aldığı domateslerin kaç kilogramı sağlam çıkmıştır? A)216 B)194 C)224 D) kg zeytinden 3 litre zeytinyağı elde edilmektedir. 224 kg zeytinden kaç litre zeytinyağı elde edilir? (Orantı kurarak ta yapabilirsiniz) A) 24 B) 36 C) 48 D) Bir kaplumbağa yaklaşık 75gramdır ve her gün ağırlığının 2 katı kadar yiyecek yemektedir. Bu kaplumbağa dört günde toplam kaç gram yiyecek tüketir? A) 550 B) 600 C) 800 D) Gökçen in kütlesi 28 kilogramdır. Annesi Gökçen in kütlesinin 3 katından 6 fazla kütleye sahiptir. Gökçen in annesi kaç kilogramlık kütleye sahiptir? A)84 B)90 C)94 D)86 3. Bir manav her birinde 18 kg olan domateslerden 12 kasa aldı. Bu domateslerden 22 kg çürük çıktı. Manav sağlam domatesin kilogramını 50 Kuruştan satarsa kaç para kazanmış olur? A) B) C)9 700 D) ton yük taşıyabilen bir kamyona her biri 75 kg olan çuvallardan kaç tane yüklenebilir? A) 200 B) 220 C) 250 D) aylık kış dönemini kg kömür ve 700kg odunla geçiren Turgut Ailesi bir ayda ortalama kaç kilogram yakacak kullanılmıştır? A) 350 B) 600 C) 500 D) Her birinde 300 gram çay bulunan paketlerden 10 tane satın alan bir kişi kaç kilogram çay almış olur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

80 9. 5 kg ı 40 TL olan peynirin 250 g ı kaç kuruştur? (Orantı kurularak çözülebilir) A) 180 B) 200 C) 250 D) limon 100 gram gelmektedir. 15 limon kaç gram gelir? A)1500 B)500 C)750 D) kg domatesten 2 kg salça yapılıyorsa 36 kilogram domatesten kaç kilogram salça yapılır? A)72 B)62 C)52 D) Bir üretici ürettiği 15 t buğdayın kg ını sattı. Kalan buğdayı 50 kg lık çuvallara doldurup deposuna kaldırıyor. Üretici bu iş için kaç tane çuval kullanmış? A) 30 B) 35 C) 40 D) Günde 35 kg kömür yakarak ısınan bir aile 58 günde ne kadar kömür yakar? A) 2 t 300 kg B) 2 t 30 kg C) 2 t 3 kg D) 2 t 2 kg 16. Eşit tartıdaki bir muzun tartısı 200 g dır. Bu muzların kaç tanesinin tartısı 5 kg gelir? A) 25 B) 30 C) 40 D) Yarım kilogramı 4 TL olan incirden 2 kg alan Hilal, satıcıya kaç para öder? A)25 B)15 C)14 D) kilogram çilekten 3 kilogram reçel yapılıyor. 12 kilogram çilekten kaç kilogram reçel yapılır? A)5 B)4 C)6 D)3 17.Asım marketten 250 gram margarin, 1 kg elma, 500 gram kıyma ve 250 gram et aldı. Bu alış veriş sonrası Asım ın elinde kaç kg yük vardır? A) 2000 B) 2 C) 3 D) 1

81 MATEMATİK 40 DOĞAL SAYILAR Tartma 4 1.Bir kasada 23 kg hamsi bulunuyor. Günlük 16 kasa hamsi satan balıkçı, hamsinin kilosunu 3 liradan verdiğine göre balıkçı bir günde kaç para kazanır? A)368 B)1 106 C)1 104 D) Bir üretici ürettiği 3 ton buğdayın önce 1250 kg ını, sonra 950 kg ını satmıştır. Üreticinin elinde kaç kilogram buğday kalmıştır? A) 950 B) 900 C) 850 D) Kilogramı 24 TL olan baharattan 1500 gram alan Ayşe Nur, satıcıya kaç TL öder? A)360 B)36 C)3600 D) kg şekeri 5 pakete paylaştırdık. 2 paketini sattık. Geriye kaç kg şeker kaldı? A)8 B)10 C)12 D)14 7.Yukarıdaki amca ve yeğenlerinin kütleleri toplamı 275 kg dır. Yeğenlerinin kütlesi toplamı 190 kg olduğunu göre amcanın kütlesi kaç kg dır? A) 465 B) 265 C) 85 D) gramlık paketi 8 TL olan biberin 1500 gramı kaç para eder? A)48 B)58 C)68 D) kilogramı 40 TL olan meyvenin yarım kilosu kaç TL dir? A)8 B)5 C)6 D)4 4. Bal dolu bir kavanoz 3420 g dır. Boş kavanozun tartısı 480 g olduğuna göre kavanozdaki balın tartısı kaç gramdır? A) 2480 B) 2900 C) 2940 D) sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) dört bin on altı B) kırk bin on altı C) kırk bin yüz atmış D) dört yüz bin on altı

82 sayısının birler ve binler basamağındaki rakamların farkı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 14.Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi diğerlerinden küçüktür? A) B) C) D) Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Fatih Sultan Mehmet 1430 da Edirne de doğdu.1453 yılında İstanbul u fethetti. Fatih Sultan Mehmet İstanbul u kaç yaşında iken fethetmiştir? Düzgün beşgen 15. Üç yüz üç bin otuz üç sayısında kaç tane 3 rakamı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) İnşat mühendisi olan babam 1800 TL olan maaşını aldı. Önce yeni aldığımız evin 798 YTL olan taksitini ödedi. Sonra 476 TL olan kredi borcunu yatırdı. Babamın cebinde maaşından kaç TL kalmıştır? 16. Altı yüz sekiz bin on dokuz sayısının birler bölüğünde hangi rakam bulunmaz? A)0 B)1 C)6 D)9 Altıgen 13. otuz bin otuz doğal sayısının rakamla yazılışı hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler ve onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri eşittir? A) B) C) D) sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) ( 5 x ) + (2 x 10 ) + ( 7x1) B) ( 5 x ) + (2 x 100 ) + ( 7x10) C) ( 5 x ) + (2 x 100 ) + ( 7x1) D) ( 5 x ) + (2 x 1000 ) + ( 7x10)

83 MATEMATİK 41 DOĞAL SAYILAR Sıvıları Ölçme 1 4.Bir sütçü litresini 70 Kuruştan aldığı sütü 100 Kuruş a sattığına göre, bu sütçü 30 litre sütten kaç TL kar eder? Çözüm: Litre: Süt, sirke, benzin, su, sıvı yağ, kola gibi maddeler litre ile ölçülür. Sıvı ölçü birimi litredir. Her sıvının bir litresinin kütlesi farklı olur. Litre ile ölçülen maddelerin kütleleri eşit olmaz. 5. Havva, 120 mililitrelik şuruptan günde 4 mililitrelik ölçekle 3 ölçek içtiğine göre, bu şurup kaç günde biter? Çözüm: 1.İnsanların günde 2 litre su içmesi öneriliyor. Bu öneriyi dikkate alan Esra 15 günde kaç litre su içer? Çözüm: Ayşe Teyze haftada 1000 litre su tüketiyor. Günde 3 defa bulaşık yıkıyor. Bulaşık yıkarken musluğu açık bıraktığı için her seferde 20 litre su boşa gidiyor. 2.Ayşe teyze bulaşık yıkarken musluğu açık bırakmazsa 1 haftada tükettiği su miktarı kaç mililitre olur? A) B) C) D) litrelik damacanadaki suyu çeyrek litrelik cam şişelere doldurduğumuzda kaç şişe gereklidir? Çözüm: 7.Kaç tane çeyrek ( 1/4) litre 3 litre eder? Çözüm: litrelik meyve suyu, 200 mililitrelik bardaklara doldurularak öğrencilere dağıtılacaktır. Bu iş için kaç adet bardak gerekir? Çözüm: 8. Litresi 475 Kuruş olan zeytinyağının 4 litresine kaç TL ödenir? Çözüm:

84 9.Bir otobüs 3 litre yakıtla 33 kilometre yol gitmektedir. Buna göre 660 km lik yol gitmesi için kaç litre yakıt gereklidir? Çözüm: litre su alan bir havuza iki musluktan bir saatte 220 Litre diğerinden 280 Litre su akıtılıyor. Bu havuz kaç saatte dolar? Çözüm: 10.Bir otomobil 1500 kilometrelik yolda 150 litre mazot kullandığına göre, 1 litre mazot ile kaç kilometre yol gitmiştir? Çözüm: Mililitre: Litrenin binde birine mililitre denir. Kısaca ml sembolüyle gösterilir. 1lt =1000 ml kilogram portakal sıkıldığında 10 litre meyve suyu çıkıyor. 18 litre meyve suyu yapabilmek için kaç kilogram portakal gereklidir? Çözüm: günde 1 litre süt içen Mümine 15 günde kaç litre süt içer? Çözüm: 15.Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A) 12L= ml B) 42 L 12 ml = 42,12 L C) 5L 468 ml ml D) 73 ml 0 0,073L Mililitre verilip litre isteniyorsa; 1000 e bölünür, veya kısa yoldan üç sıfır silinir. Litre verilip mililitre istenirse; 1000 ile çarpılır veya üç sıfır yazılır. 16. Bir bardak süt dakikada 80 litre su akıtan bir musluk bir havuzu yarım saatte dolduruyor. Bu havuz kaç litre su alır? A)480 litre B) 450 litre C)430 litre D) 420 litre mililitredir. Günde 2 bardak süt içen, 30 günde kaç litre süt içer? A) 3 B) 5 C) 6 D) 9

85 MATEMATİK 42 DOĞAL SAYILAR Sıvıları Ölçme 2 C)850 D) mililitre ayranın üzerine 5/12 i kadar su ilave edildiğinde kaç mililitre ayran elde edilmiş olur? A)650 B) Her gün 6 saatte bir, 3 mililitre şurup içen şurup içer? A)252 B) 168 C)126 D) 84, iki haftada toplam kaç mililitre 2. 6 kişinin her biri 50 litre benzin almıştır. Benzinin litre fiyatı 2 lira olduğuna göre, bu 6 kişi toplam kaç lira öder? A)300 B) 500 C)600 D) litrelik sütün 1/5 ini satan sütçünün geriye kaç litre sütü kalır? A) 150 B) 250 C) 500 D) Bir arabanın benzin deposunun 5/6 i 60 litre benzin almaktadır. Bu veriye göre bu arabanın benzin deposunun 2/5 si kaç litre benzin alır? A) 14,4 B) 28,8 C) 72,0 D) 75,5 6.Bir sürahinin 2/5 si süt ile doludur. Sürahiye 250 mililitre daha süt konulursa sürahinin 4/5 ü doluyor. Buna göre, bu sürahinin tamamı kaç ml süt alır? A) 600 B) 625 C) 650 D) Bir kutu meyve suyunun 3/7 ü doludur. 140 mililitresi içilince 2/7 si dolu oluyor. Buna göre, bu kutunun tamamı kaç mililitre meyve suyu alır? A) 900 B) 880 C) 980 D) mililitre, 1 litrenin kaçta kaçıdır? A) 1/5 B) 4/10 C) 6/10 D) 8/20

86 L mazot 20 L lik kaç adet bidona doldurulur? A)84 B) 42 C)21 D) Bir tencere içinde 8 litre süt vardır. Bu sütün 2650 mililitresi dökülüyor. Tencerede bu olay sonrasında ne kadar süt kalmıştır? A) 5L 650 ml B) 5L 350 ml C) 4L 350 ml D) 4L 250 ml 10. 3/5 ü 450 mililitre olan üzüm suyu şişesi tam dolu olduğunda kaç litre üzüm suyu alır? A) 75 B) 7,5 C) 0,75 D) 0, Bir çiftlikteki 2850 litrelik süt 3 Litrelik şişelere dolduruluyor. Şişenin tanesi 12 TL ye satılıyor. Bu verilere göre şişelerin hepsi satıldığında kaç para kazanılmış olur? A) B) C) D) L 300 ml aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 113 L B) L C) 1130 L D) ml litrelik sütü yarım litrelik şişelere koymak için kaç şişeye ihtiyaç vardır? A)26 B)10 C)250 D)16 16.Günde yarım litre süt içen bir bebek 30 günde kaç mililitre süt içer? A) B)1500 C) 150 D) Her birinde 18 litre ayçiçeği yağı bulunan tenekelerden 60 adet alan bir yağ toptancısı kaç litre yağ almış olur? A) 1080 B) 1800 C) 900 D) Zeytinyağı alırken aşağıdaki birimlerden hangisi kullanılır? A)santimetre B)kilogram C)metre D)litre sayısındaki 4 ve 6 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? A)6040 B)6400 C) D)64 000

87 MATEMATİK 43 DOĞAL SAYILAR Sıvıları Ölçme 3 A) 0,2L B) 20L C) 2L D) 2,1L 5. Ayşe, eve gelen arkadaşlarına 200 ml lik bardaklarla 10 bardak meyve suyu ikram etti. Ayşe, arkadaşlarına kaç L meyve suyu ikram etmiştir? Bir üretici, 8 litre sütten 5 litre yoğurt yapıyor. Bu üretici 3200 litre sütten kaç kg yoğurt elde eder? 1.Ahmet Yesevi nin yukarıda sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? (Çocuklar! Bu soruyu içler dışlar çarpımı şeklinde de yapabilirsiniz ) A) 1000 B) 1500 C) 2000 D) Bir teneke zeytinyağının 2/6 si kullanıldı. Tenekede 12 litre zeytinyağı kaldığına göre, kaç litre zeytinyağı kullanıldı? A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 3.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 3,5 L = 350 ml B) 3L = 3000 ml C) 500 ml = 0,5L D) 35 L = ml 4.Dört basamaklı en büyük sayı ile iki bölüklü en küçük sayının farkı kaçtır? A)8876 B)8976 C)8998 D)8999 A) 72 litre B) 7,2 litre C) 0,72 litre D) 720 litre C) 18L D) 0,018L gereklidir? A) 2 B) 20 C) 2000 D) 20 6.Bir havuzu dakikada 40 ml su akıtan bir musluk 3 saatte dolduruyor. Bu havuz kaç litre su alır? 7. Gökberk hastalanınca günde üç kez birer ölçek şurup içiyor. Bir ölçek 5ml dir. Gökberk şurubu 12 günde bitirdiğine göre kaç L şurup içmiştir? A) 1,8L B) 0,18L 8. Bir çiftlikte bir inekten 6 litre süt alınıyor. 10 günde alınan süt 300 mililitrelik kutulara dolduruluyor. Bu işlem için kaç kutu

88 B) 0,2 litre C) 0,6 litre D) 8 litre 9.Bir şişedeki şeftali suyunun 3/4 ünün 1/3 i içilince geriye 600 mililitre şeftali suyu kalıyor. Şişenin tamamı kaç litredir? A) 0,8 litre günde 330 litre süt veren Sarıkız isimli inek bir günde kaç litre süt verir? A)10 B)11 C)12 D) * = 6116 işleminde * sayısının rakamlarının çarpımı kaçtır? A) 0 B) 16 C) 21 D) Avdan Köyü ne bugün yağmur yağdı. Metrekareye 82 litre yağmur yağdığı ölçümü yapıldı metrekarelik alana kaç litre yağmur yağmıştır? A)1327 B) C)1 163 D) Bir çıkarma işleminde fark 4567, eksilen 9540 ise çıkan kaçtır? A)4573 B)4583 C)4973 D) Bir çıkarma işleminde fark 2500 dür. Eksilene 300 eklenir, çıkan 560 azaltılırsa yeni fark kaç olur? A)2240 B)2760 C)3060 D) Türkiye de bir litre mazot 4860 Kuruştan satılmaktadır. Deposuna 10 litre mazot koyacak olan bir sürücü kaç TL öder? A)4 860 B) C) D) Litresi 4896 Kuruş olan benzinin yarım litresi kaç liradır? A)4 896 B)2 456 C)1 258 D) litre süt içinde kaç tane yarım litrelik süt vardır? A)2.5 B)15 C)10 D)12

89 MATEMATİK 44 DOĞAL SAYILAR Sıvıları Ölçme 4 Bir şişe şurup 40 ml ve bir tatlı kaşığı şurup ise 5 mililitredir. 1.Yukarıda verilenlere göre bir şişe şurup kaç tatlı kaşığı gelir? A)9 B)8 C)2 D)3 5. Yukarıdaki iki arkadaş yemeğin yanında portakal suyu içecekler. Portakal suyunu koydukları bardaklar 250 mililitredir. Yemek sırasında ve sonrasında birisi 3 bardak diğeri 5 bardak portakal suyu tüketmişlerdir. İkisinin içtiği portakal suyu miktarı kaç litredir? A)20 B)200 C)2 D) ml, 500ml, 30 ml ayranların tamamı 3 eşit kapa bölünmek isteniyor. Bu durumda her kapta kaç mililitre ayran olur? A)450 B)300 C)350 D) Litre meyve suyundan 8 bardak meyve suyu çıkmaktadır. Günde 3 bardak meyve suyu içen Alperen kaç mililitre meyve suyu içer? A)375 B)365 C)355 D) Ayda ve Ünzile akşam yemeğinde 1 litrelik sürahinin içindeki limonatanın ¾ ünü içmişler, kalan limonatayı da kardeşleri Abdullah a bırakmışlardır. Abdullah a bıraktıkları limonata miktarı kaç mililitredir? A)500 B)300 C)250 D)100 4.Bir kolide her birinde 220 ml ilaç bulunan 50 tane kutu vardır. Bu kolide kaç litre ilaç vardır? A) B)11 C)110 D) Okulumuz lavabosundaki arızalı musluk dakikada 25 ml suyu boşa akıtmaktadır. Bu musluk tabir edilmezse 1 günde ne kadar suyu boşa akıtır? A) B)1 500 C) D)

90 8.Dünden bir önceki gün Çarşamba idi. Yarın günlerden ne olur? A) Pazartesi B) Salı C) Cuma D) Cumartesi 12.Boş bir havuza bir musluktan dakikada 25 litre su akmaktadır. Bu musluk 10 saat açık kaldığında havuzda kaç ton su birikir? A)9 B)12 C)15 D) litrelik kolonya 250 ml şişelere doldurulacaktır. Bu iş için kaç şişeye ihtiyaç vardır? A)16 B)20 C)24 D) Bir havuzdaki suyun 5/8 i boşaltıldığında geriye 3000 L su kalıyor. Bu havuzun tamamı kaç litre su almaktadır? A)8 B)80 C)800 D) Bir kolinin her birinde 1,5 L zeytinyağı vardır. Bu kolideki şişelerde toplam kaç litre zeytinyağı vardır? A)48 B)52 C)46 D) L yoğurda su karıştırılarak ayran yapılmaktadır. 80 L ayran yapmak için kaç litre suya gereksinim vardır? A)30 B)36 C)40 D) L benzinle 24 km yol alan bir otomobil 480 km lik yolu kaç litre benzinle alır? A)140 B)120 C)100 D) işleminin sonucu olan sayı için hangisi yanlıştır? A)Rakamlarının toplamı 20 dir. B)Dört basamaklıdır. C)Çift sayıdır. D)1000 den küçüktür. 16.Bir büyük kutuda 12 kutu, bu kutulardan her birinin içinde de 8 küçük kutu vardır. Kutuların hepsi kaç tanedir? A) 96 B) 97 C) 108 D)109

91 MATEMATİK 45 DOĞAL SAYILAR Sütun Grafiği 1 Veri: Bir konu ile ilgili toplanan bilgilere veri denir. Mehmet in bir dönemdeki kırtasiye malzemesi tüketimi (adet ) Ürün / 1. ay 2. ay 3. ay 4,ay ay Kalem Silgi Defter Yukarıdaki tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Mehmet, birinci ay sonunda 4 kırtasiye malzemesi tüketmiştir. B)Mehmet dördüncü ay sonunda toplam 10 kalem tüketmiştir. C)Mehmet in 4 ay sonundaki toplam defter tüketimi toplam kalem tüketiminden fazladır. D)Mehmet in 4 ayda tükettiği kalem ve silgi sayısı birbirine eşittir. Grafik: Verilerin bir tablo ile bir bakışta anlaşılabilecek şekilde gösterilmesine grafik denir. Grafikler 4 e ayrılır. Şekil, Sütun, Çizgi, Daire 2.Açıkgöz Mehmet, bir günün 1/3 ini uykuda, 1/12 ini ders çalışmada, 2/12 sini televizyon seyretmede ve 2/8 sini okulda geçirdiğine göre, dinlenme ve oynamaya toplam kaç saat ayırır? Şeyh Şamil ilköğretim okulunda okuyan öğrencilerin sayısı grafikte gösterilmiştir. Grafikte her bir şekil 10 öğrenciyi göstermektedir. 3, 4, 5 ve 6 ıncı soruları grafiğe göre cevaplayınız sınıfların öğrenci sayısı, 7. sınıfların öğrenci sayısından kaç fazladır? A)40 B)20 C)30 D) ve 4. sınıflarda toplam kaç öğrenci vardır? A)130 B)140 C)155 D) sınıfların öğrenci sayısı 5. sınıfların öğrenci sayısından kaç fazladır? A)20 B)10 C)50 D)54 (Çok kolay ya bunu herkes yapabilir. Yeter ki biraz dikkatli okusun dikkatlice düşünsün ) 6. 6., 7., 8. sınıflarda toplam kaç öğrenci vardır? A)180 B)175 C)170 D)180

92 Ağrı Dağı Kaz Dağı Süphan Dağı Erciyes Dağı 5137 m 1774 m 4058 m 3917 m Aşağıdaki 7., 8., ve 9. soruları tabloya göre cevaplayınız. yukarıdaki 7.Yüksekliği en az olan dağ hangisidir? A) Ağrı Dağı B) Kaz Dağı C) Süphan Dağı D) Erciyes Dağı 8.En yüksek dağ aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağrı Dağı B) Kaz Dağı C) Süphan Dağı D) Erciyes Dağı Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yanıtlarınızı doğru vermeye çalışınız beni üzmeyiniz. Sizin yüzünüzden kafamda saç kalmadı ya, saçlarımı döktünüz. 11.Ülkemize en çok turist hangi mevsimde geliyor? A) sonbahar B) kış C) yaz 9.Verilen dağları yüksekten alçağa sıraladığımızda 2. büyük dağ hangisi olur? A) A) Ağrı Dağı B) Kaz Dağı C) Süphan Dağı D) Erciyes Dağı 12. Ülkemize en az turistin geldiği mevsim hangisidir? A) İlkbahar B) Sonbahar C) Kış x 49 işleminde, çarpımın yüzler basamağında hangi rakam vardır? A) 1 B) 5 C) 6 D) Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? A) (4x1000) +(7x10 ) +( 2 x 1) B) (4x1000) +(7x100) + (2x10) C) (4x1000) +(2x 10) + (7 x1) D) (4x1000) +(7x100) + (2x 1) 14. Bir kutuda 36 pembe tebeşir vardır. Beyaz tebeşirlerin sayısı, pembelerin 2 katından 10 fazladır. Kutudaki beyaz ve pembe tebeşirler kaç tanedir? A) 118 B) 116 C) 108 D) 98

93 MATEMATİK 46 DOĞAL SAYILAR Sütun Grafiği 2 6. dokuz yüz doksan bin dokuz yüz dokuz okunuşuyla verilen sayıda kaç tane 9 rakamı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) A2 ile sayılarının rakamları toplamı birbirine eşit olduğuna göre A kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 Sarı siyah kızıl kestane Her şekil 3 öğrenciyi göstermektedir. Aşağıdaki soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız. Dikkat edin her şekil üç öğrenciyi göstermektedir. 1. Siyah saçlı öğrencilerin sayısı kaçtır? 8.Altı basamaklı bir doğal sayının rakamları toplamı en fazla kaç olabilir? A) 39 B) 45 C) 54 D) Sarı ve kızıl saçlı öğrencilerin sayıları toplamı kaçtır? 3. Kızıl saçlı öğrencilerin sayısı, sarı saçlı öğrencilerin sayısından kaç fazladır? 4. Sarı ve kestane rengi saçlı öğrencilerin sayıları toplamı kaçtır? sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağındaki rakamın toplamı kaçtır? A)850 B)805 C)130 D)85 10.Aşağıdaki sayılardan hangisinde 2 rakamının basamak değeri en büyüktür? A) B) C) D) Sınıfta toplam kaç öğrenci vardır?

94 3 B sınıfı Sınıf Başkanlığı Seçimi Sıklık Tablosu Havva 8 Büşra 14 Ayşe Nur 13 Mustafa 5 Fatma Zehra 7 Beyza nur 5 Huriye Ardışık üç sayının toplamı 138 olduğuna göre ortadaki sayı kaçtır? A) 35 B) 36 C) 42 D)46 Aşağıdaki soruları yukarıdaki sıklık tablosuna göre cevaplayınız. 11. En az oyu kim almıştır? 12. Sınıf başkanı seçilen öğrenci kimdir ve kaç oy almıştır? 13. En çok ve en az oy alanlar arasındaki oy sayısı farkı kaçtır? 14. Havva, Mustafa ve Huriye nin aldıkları toplam oy sayısı kaçtır? 19.Birler bölüğünde 129 ve binler bölüğünde 412 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Havva ile Ayşe Nur un aldıkları oyların toplamı, sınıf başkanı seçilen öğrencinin oylarından kaç fazladır? 16.Bu sınıfta yapılan seçimde kaç öğrenci oy kullanmıştır? sayısının binler bölüğündeki rakamların sayı değeri toplamı kaçtır? A) 8 B) 13 C) 15 D) Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin basamak değerleri toplamı diğerlerinden fazladır? A) B) C) D) Sayı değerleri toplamı 27 olan sayı hangisidir? A) B) C) D)548614

95 MATEMATİK 47 DOĞAL SAYILAR Sütun Grafiği 3 5.Grafiğe göre en kalabalık şehir hangisidir? A) Ankara B) Konya C) İzmir Asım öğretmen Kapadokya gezisi sırasında yukarıdaki içecekleri dağıtmış, dağıttığı içecekleri tabloda belirtmiştir. Aşağıdaki soruları bu tabloya göre cevaplayınız. 1. Çay içenler kahve içenlerden kaç kişi fazladır? A) 15 B) 9 C) 6 D) 8 6.Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türkiye nin en kalabalık Şehri Anakara dır. B) Ankara da yaşayan insan sayısı, İzmir de yaşayan insan sayısından çoktur. C) İzmir de, Konya dan daha az kişi yaşıyor. 7. Üç şehirde yaşayan insan sayısı kaçtır? A) 70 milyon B) 3 milyon C) 6 milyon D) 8 milyon 2. En az içilen içecek nedir? Kaç kişi içmiştir? A) kola 9 B) kahve 9 C) çay En çok içilen içecek hangisidir? A) çay B) kola C) kahve 8. Mustafa Yaman, markete gitti ve tanesi 17 Kr tan 12 yumurta ve tanesi 40 Kr tan 5 ekmek aldı. Mustafa Yaman kaç Kr para harcadı? 4. Acaba Otobüste kaç kişi vardır? A) 15 B) 39 C) 27 D) 45 İkizkenar üçgen

96 Fiyatı TL sayı NOT: Her yumurta 100 adet yumurtayı gösterir. Aşağıdaki soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız Yukarıda bir mağazada satılan ürünler ve sayıları çetele tablosunda gösterilmiştir. Bu ürünlerin satış fiyatları da sıklık tablosunda gösterilmiştir. Son 4 soruyu bu tablolara göre cevaplayınız yılında kaç adet yumurta üretilmiştir? Yazınız yılında kaç adet yumurta üretilmiştir? Yazınız. 11. En az hangi yıl yumurta üretilmiştir? Yazınız. 13. En fazla satılan ürün hangisidir? A) televizyon B) ütü C) buzdolabı D) bilgisayar 14. En az satılan ürün hangisidir? A) bilgisayar B) çamaşır makinesi C) ütü D) bilgisayar ve 2005 yılında kaç yumurta üretilmiştir? Yazınız. 15. En az ve en çok satılan ürünlerin sayıları toplamı kaçtır? A) 9 B) 14 C) 16 D) Bir buzdolabının satış fiyatı, bir televizyonun satış fiyatından kaç TL fazladır? A) 410 B) 400 C) 390 D) 345

97 MATEMATİK 48 DOĞAL SAYILAR Sütun Grafiği 4 4. En az ve en çok olan oyuncakların toplamı kaçtır? A) 30 B) 32 C) 36 D) Bu dükkânda şu an kaç tane oyuncak vardır? A) 96 B) 92 C) 88 D) Fatma nın her adımı 55 cm gelmektedir. Fatma evden okula 200 adımda vardığına göre ev ile okul arası kaç metredir? Not: Her şekil 4 oyuncağı göstermektedir. Yukarıdaki grafikte bir oyuncakçı dükkânında bulunan oyuncaklar gösterilmiştir. 1. Kaç tane oyuncak araba ve ayıcık vardır? A) 40 B) 36 C) 32 D) 45 Dik üçgen 7. Veli çevresi 784 m olan sahanın çevresinde her akşam 13 tur atıyor. Veli her akşam kaç metre koşuyor? 2. Oyuncak bebeklerin sayısı, tavşancıkların sayısından kaç fazladır? A) 4 B) 8 C) 12 D) Panda, bebek ve tavşancık oyuncaklarının sayıları toplamı kaçtır? A) 56 B) 52 C) 48 D) 27 Yamuk 8. Esra, 1693 ile 3819 sayılarının toplamını, bu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin etmiştir. Bulduğu tahmini toplam, gerçek toplamdan kaç eksiktir? A)12 B)16 C)18 D)22

98 13. Kümesteki horoz, hindi ve ördeklerin sayıları toplamı, tavukların sayısından kaç fazladır? A) 111 B) 136 C) 71 D) 87 Yukarıdaki sıklık tablosunda bir kümesteki hayvanların sayıları gösterilmiştir. Aşağıdaki soruları bu sıklık tablosuna göre cevaplayın adamın kafasını bozmayın. Adamın kafasını bozarsanız nerede tamir ettireceğiz. 9. Kümesteki tavuk ve horozların ayak sayıları toplamı kaçtır? A) 142 B) 71 C) 102 D) Ördek, hindi ve horozların sayıları toplamı kaçtır? ( ayak sayıları değil, kendi sayıları ona göre ) A) 69 B) 136 C) 46 D) Kümesteki hayvanların, ayak sayılarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? A) tavuk, hindi, horoz, ördek B) hindi, tavuk, horoz, ördek C) ördek, tavuk, horoz, hindi D) tavuk, horoz, hindi, ördek Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinde 4 sayısının basamak değeri 4000 dir? A) B) C) D) Altı bin yüz otuz sekiz sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) B)60138 C)6138 D) Aşağıdakilerden hangisi sayısının yazılışıdır? A) Üç bin beş yüz dört yüz on üç B) Otuz beş bin dört yüz on üç C) Üç yüz beş bin dört yüz on üç D) Üç yüz elli bin dört yüz on üç 12. Çiftlikteki hayvanların sayıları toplamı kaçtır? ( ayak sayıları değil kelle sayıları ona göre ) A) 136 B) 631 C) 161 D) kırk üç bin yüz kırk dokuz sayısının 6 fazlası hangi sayıdır? A) B) C) D)430149

99 MATEMATİK 49 DOĞAL SAYILAR Sütun Grafiği 5 5.Yaz tatili 2 ay 18 gün sürecektir. Tatilin 45 günü geçtiğine göre, okulun açılmasına kaç gün kalmıştır? Çözüm: 6. Saatte ortalama 70 km yol giden bir otomobil 4 saatte kaç m yol gider? A) 208 B) 2800 C)28000 D) Aşağıdaki soruları yukarıdaki çetele tablosuna göre cevaplayınız. 1. En fazla sayıda satılan kitap hangisidir? A) roman B) öykü C) masal 2. En az satılan kitap türü hangisidir? A) masal B) şiir C) roman 3. Öykü kitaplarının satışından ele geçen para kaç YTL dir? A) 125 B) 120 C) Bir günde satılan romanların sayısı kaçtır? A) 28 B) 30 C) Birler bölüğünde on üç, binler bölüğünde iki yüz seksen altı olan sayı kaçtır? A) B) C) D) sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirilirse aşağıdakilerden hangisi yeni sayı için söylenebilir? A) 360 azalır B) 360 artar C) 297 azalır D) 297 artar sayısının binler basamağına 4 eklenirse yeni sayı aşağıdakilerden hangisi olur? A) B) C) D) Ardışık iki tek doğal sayının toplamı 44 tür. Buna göre büyük sayı kaçtır? A) 21 B)22 C)23 D)24

100 11.Binler basamağı 8 olan beş basamaklı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B)99899 C)99999 D) x 107 işleminde, çarpımın onlar basamağında hangi rakam vardır? A) 2 B) 4 C) 8 D) 9 16.Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) Dört basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en büyük sayı arasındaki fark kaçtır? A) 900 B) 1900 C) 9000 D) sayısına 120 nin 5 katını eklersek sonuç kaç olur? A) 267 B) 277 C) 2774 D) Babamın maaşı 560 TL dir. Babamın maaşının 3/8 i ile kiramızı ödüyoruz. Evimizin kirası kaç TL dir? Çözüm: 18.Asım Öğretmen ve oğlu Furkan ın yaşları toplamı 41 dir. 14 yıl sonra yaşlarının toplamı kaç olur? A) 55 B) 58 C) 69 D) Hanife nin babası pazarda manavdır. Satmak üzere 1645 kg şeftali ve şeftaliden 453 kg fazla kayısı almıştır. Öyleyse Hanife nin babası kaç kg meyve satın almıştır? Çözüm: 19.Ceket için 3 metre, pantolon için 2 metre kumaş kullanan bir terzi bir takım elbise için kaç santimetre kumaş kullanmış olur? A) 5 B) 50 C) 500 D)5000

101 MATEMATİK 50 DOĞAL SAYILAR Olasılık Olasılık: Olasılık bir şeyin olmasının veya olmamasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesi, değeridir. 1.Aşağıdakilerden hangisi olası değildir? A)Gölde balık tutmak. B)Yazılıda başarılı olamamak. C)Bahçeye çiçek ekmek. D)Mıknatısla tahta sırayı çekmek. 2.Hangisinin gerçekleşmesi olasıdır? A)Kış ortasında kar yağması B) Güneşin doğudan batması C) Tek elle bir tonluk aracın kaldırılması D) Uçak kanadında yolculuk yapılması 5. Her bulut yağmur getirir. Cümlesi için hangisi söylenebilir? A)Kesin doğrudur. B)Olası değil. C)Mümkün değildir. D)Mümkün olabilir. 7.Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi olasıdır? A) Yumurtadan oğlak çıkması B) Tavuğun yumurtlaması C) Horozun yumurtlaması D) Ördeğin doğurması 8.Aşağıdaki deyimlerden hangisinin gerçek anlamda kullanılması mümkündür? A)Kalp gözü açık olmak B)Kalbi boş olmak C)Kalbi çarpmak D)Kalp kırmak 3. Yaz mevsiminde Adana da kar yağması olasılığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) % 40 B) % 35 C)% 23 D)% 01 4.Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi olası değildir? A)Yumurtadan ördek çıkması B)Lambadan cin çıkması C)İnsanların aya çıkması D)Amcamın çatıya çıkması E)Sınıfımızdaki erkek öğrencilerin uslanması 9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık yoktur? A)Uzayda yaşam olasılığı çok yüksektir. B)Aldığım çeyrek bilete ikramiye çıkma olasılığı çok yüksektir. C)Yazın grip olma olasılığı çok düşüktür. D)Güneşin batıdan doğma olasılığı vardır. 10.Furkan, evden okula gidecektir. Köprü Başı mevkiine çıkıyor. Buradan her 20 dakikada bir

102 otobüs, 12 dakikada bir dolmuş, 9 dakikada bir metro otobüs, 6 dakikada bir metro geçmektedir. Herhangi bir zamanda durağa çıkan Furkan ın hangi araçla okula gitmesi olasıdır? A)Otobüs B)Metro C)Metro otobüs D)Dolmuş A) Olasıdır. B) Mümkün değildir. C) Mümkündür. D) Kesin gerçekleşir. 11. Manda yuva yapmış söğüt dalına şeklinde söylenen türkü cümlesinin gerçekleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 14.Bir tavla oyununda atılan zarın üst yüzünün 5 gelme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2/6 B) 1/6 C) 3/6 D) 4/6 15.Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık belirtmemektedir? A)Bir zar atıldığında üst yüze 2 gelmesi B)Bugün yağmur yağabilir. C)Sabah saat 7:00 de uyanabilirim. D)15 sayısı, 12 sayısından daha büyüktür. 12.Aşağıdakilerden hangisinin olması imkânsızdır? A) Nurettin in 100 km hızla koşabilmesi. B) Atılan zarın üst yüzünün çift sayı gelmesi. C) Havaya atılan paranın tura gelmesi. D) Havanın bu hafta hep güneşli olması 13.Havaya atılan bir madeni paranın üst yüzünün yazı gelme olasılığı yüzde kaçtır? A) % 25 B) % 75 C) % 50 D) % sayısının 1319 fazlasının 124 eksiği kaçtır? A)2533 B)2409 C)3533 D) Bir sayının 3556 eksiği 4000 ise bu sayı kaçtır? A) 3456 B) 8765 C) 4567 D) 7556

103 3.Aşağıdaki şekillerden hangisi ½ ile gösterilemez? MATEMATİK 51 KESİRLER Kesirler Bilgisi 1 Kesir: Eşit parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bütünün kesri gösteren sayıya da kesir sayısı denir. 1. Aşağıda taralı kısmı ifade eden kesirlerden hangisi yanlıştır? Kesir çizgisi: Pay ve paydayı ayıran çizgidir. 4.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Pay eşit parçalardan her birini ifade eder. B)Payda bir bütünün kaça bölündüğünü söyler. C)Kesir çizgisi pay ve paydayı ayıran çizgidir. D)Kesirler sadece aşağıdan yukarıya okunur. Pay: Bütünün eşit parçalarından her birini gösteren sayıdır. Kesir çizgisinin üzerine yazılır. Kesirler okunurken; yukarıdan aşağıya 6 bölü sekiz veya aşağıdan yukarıya 6 da 3 şeklinde okunur. 5. 4/8 şeklinde verilen kesir için aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur? A) 4 bölü sekiz şeklinde okunabilir. B) Payı paydasından küçüktür. C) Sekizde dört şeklinde de okunabilir. D) Paydası payından küçüktür. 2. Yukarıdaki şekilde, taralı bölgenin ifade ettiği kesir sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 / 8 B) 18/3 C) 18 / 8 D) 6/8 yazılır. Payda: Bütünün kaç eşit parçaya ayrıldığını gösteren sayıdır. Kesir çizgisinin altına Kesirler üçe ayrılır. 1.Basit Kesir 2.Bileşik Kesir 3.Tam sayılı kesir TL paramın 8/10 unu harcadım Bu duruma göre kaç para harcamış olurum? Çözüm:

104 Basit kesir: Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. örnek, 3/5, 8/10, 3/6 7.Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir? A)7/6 B)3/2 C)1112 D)28/19 8.Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir? A)2/5 B)7/9 C)6/3 D)4/8 9.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sadece basit kesirler verilmiştir? A) 5/7, 4/8, 9/6, 4/2 B)8/9, 6/8, 4/8, 6/10 C)10/5, 5/8, 6/4, 3/9 D)2/7, 5/4, 9/7, 8/8 Basit Kesirlerin Özellikleri: 1.Bir bütünden küçük kesirlerdir. 2.Sayı doğrusunda sıfır ile 1 arasında bulunurlar. 3.Payı 1 olan kesirlere birim kesirde denir /6 kesrinde kaç tane birim kesir vardır? A)6 B)5 C)1 D)4 12. A/8 kesir sayısının, basit kesir olabilmesi için A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 21 B) 28 C) 14 D) Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir? A) 1/7 B) 3/3 C) 7/8 D) 6/ Aşağıdakilerden hangisi görsel işitsel iletişim araçlarındandır? A) telgraf B) televizyon C) radyo D) telsiz sayısında tekrar eden 3 rakamının basamak değerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3030 B) 3238 C) 323 D) on binlik 4 binlik 3 yüzlük 2 birlik olarak verilen çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) sayfa kitabın 2/3 ünü okuyan Furkan ın geride okumadığı kaç sayfası kalır? Çözüm: yılında 10 yaşında olan çocuk 2009 yılında kaç yaşında olur? A) 12 B) 23 C) 24 D) 17

105 MATEMATİK 52 KESİRLER Kesirler Bilgisi 2 Bileşik Kesir: Payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. örnek, 14/5, 8/8, 6/3 1.Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesirdir? A) 9/3 B) ½ C) 2tam ½ D) 8 tam 5/ kg toz şekerin 1\5 i satılıyor. Geriye kaç kg şeker kalır? Çözüm: 5. Kardelenin parasının 2\5 si 800 TL ise yarısı kaç liradır? Çözüm: misketin 1/3 i kaçtır? A) 50 B) 100 C) 150 D) Annem aşure yapmak için 1650 kg şeker, 1250 kg buğday, 450 g nohut, 300 g incir, 350 g kayısı almıştır. Annem aşure yapmak için kaç kilogram malzeme kullanmıştır? Çözüm: 8. Yukarıdaki sayı doğrusunda A ve B noktalarını ifade eden kesirler hangi seçenekte verilmiştir? A) 2/4, 5/4 B) 4/2, 4/5 C) 2/5. 5/4 D) 2/4, 4/4 Bileşik Kesirlerin özellikleri: 1.Bileşik kesirler sayı doğrusunda 1 ve 1 bütünden sonra gösterilir. 2.Her doğal sayı paydası 1 olan bileşik kesirdir. 3.Bileşik kesrin en küçüğü en az bir bileşik kesirdir. 4.Payı paydasına eşit olan bileşik kesirlere bütüne eş kesirler denir. 10. Yukarıdaki sayı doğrusunda 6/7 kesir sayısına karşılık gelen harf hangisidir? A) D B) C C) B D) A 3. Küçüğü 25 olan ardışık üç tek sayının toplamı kaçtır? A) 78 B) 81 C) 84 D) /7 si 18 olan sayının tamamı ne kadardır? Çözüm:

106 Tam sayılı kesir: Bir veya birkaç bütünle yine bu bütünlere eş bir başka bütünün eşit parçalarını gösteren kesir sayılarına tam sayılı kesir denir /? kesri bileşik kesir olduğuna göre,? yerine yazılabilecek kaç tane rakam vardır? A) 9 B) 10 C) 11 D) Aşağıdakilerden hangisi basit kesirdir? A) 3/7 B) 12/11 C)6/6 D)3tam 2/5 13.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Basit kesirlerin payı paydasından küçüktür. B)Tam sayılı kesirler, bir basit kesir ile bir sayma sayısından oluşur. C)Basit kesirlerin payı paydasına eşit olabilir. D)Bileşik kesirlerin payı, paydasından büyük olabilir. 1/2, 9/8, 2/7, 8/8 14.Yukarıdaki kesirlerden kaç tanesi basit kesirdir? A)1 B)2 C)3 D)4 Tam sayılı kesirler yanlarında muhakkak bir sayma sayısı ve basit kesirlerle yazılır. 15. A/8 kesri basit kesir olduğuna göre A yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? A)21 B)28 C)36 D) Yukarıdaki kesir basit kesir olduğuna göre, A yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? A) 21 B) 28 C) 36 D) B+4 12 A 8 D Yukarıdaki 1 numaralı kesir yarıma ve 2 numaralı kesir çeyreğe eşit kesirlerdir. Buna göre B + D toplamı kaçtır? A)7 B) 5 C)3 D) Bir sınıfta 32 öğrenci vardır. Sınıfın ¾ ü kızdır. Erkek öğrenci sayısı kaçtır? A) 24 B) 8 C) 10 D) 7

107 MATEMATİK 53 KESİRLER Kesirlerin Karşılaştırılması 3 3.Paydaları eşit kesirleri karşılaştırma; paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. Örnek: 3/7,2/7, 5/7, 4/7 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayalım. 5/7>4/7>3/7>2/7 1.Birleşik kesir basit kesirden büyüktür. *Çünkü birleşik kesrin içinde en az bir bütün kesir vardır. *Basit kesir ise bir bütünden küçüktür. Örnek; yukarıdaki anlatılana göre 8/3 > 2/3 ( 8 bölü 3 büyüktür 2 bölü üçten) 1. Hangi sayının 10 katının, 1/5 i 200 eder? A) 100 B) 10 C) 1000 D) Babam 75 km lik yolu 3/5 ini gitmiştir. Geriye kaç km yolu kalmıştır? A) 45 km B) 30 km C) 15 km D) 35 km 2.Tam sayılı kesirleri karşılaştırırken; tam sayısı büyük olan kesir diğerlerinden büyüktür. Örnek; yukarıdaki anlatılana göre, 3 tam 4/5 kesri ile 5 tam 2/6 kesrini karşılaştıralım. 5 tam 3 tamdan büyüktür. Bu nedenle; 5 tam 2/6 > 3 tam 4/5 şeklinde yazılır sayısının 4/5 ü kaç eder? A) 13 B) 26 C) 52 D) 40 4.Tamamı dolu bir bidondaki suyun önce 2/8 si, sonra 4/8 ü kullanılıyor. Bidonda kalan su 6 litre ise bu bidon kaç litredir? A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 4.Payları eşit kesirleri karşılaştırma; payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan kesir daha büyüktür. 6/4, 6/3, 6/5, 6/2 5. Yukarıda verilen kesirlerin büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? A)6/2>6/3>6/4>6/5 B)6/5>6/3>6/4>6/2 C)6/3>6/2>6/4>6/5 D)6/5>6/4>6/3>6/2 6. Bir terzi dikeceği ceket için 1 metre 30 cm kumaş, pantolon için ise 90 cm kumaş kullanılıyor. Buna göre terzi ceket ve pantolon için toplam kaç santimetre kumaş kullanmıştır? A) 220 B) 180 C) 160 D) 140

108 5.Pay ve paydaları eşit olmayan kesirleri karşılaştırma; kesirlerin önce paydaları eşitlenir. Payı büyük olan kesir büyük olur. *Payda eşitlerken her iki kesrin paydaları diğer kesrin hem payı hem de paydası ile çarpılır. 7.Okulumuzda yapılan bilgi yarışmasında sorulan soruların 3/4 ünü kızlar, 2/5 sini erkekler cevaplamış. Hangi grup daha fazla soru cevaplamıştır? (Payı ve paydası eşit değil. O halde paydaları eşitleyelim.) Payda eşitlerken ortak çarpanları bulmalıyız. Paydası 4 olanı 5 ile, paydası 5 olanı 4 ile çarparız. Çarpım sonuçları payda olur. Aynı sayılar ile paylar çarpılır pay olarak yazılır. Hadi aşağıda soruyu cevaplayalım. 3/10 < A/20 < 17/20 11.Yukarıdaki sıralamada A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A)16 B)10 C)7 D)5 12. Babamın verdiği 120 TL nin 6/8 sı ile bu ayki elektrik borcumuzu yatırdım. Geri kalan paramın 5 TL si ile kendime kitap aldım. Babamın verdiği paradan cebimde kaç param kalmıştır? A) 95 B) 90 C) 30 D) 25 Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. 8. A/11 bileşik kesirdir. A yerine yazılabilecek en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 10 B) 11 C) 12 D) Bir öğrenci 400 Kuruş parasının 3/5 ü ile defter, 2/10 si ile dosya alıyor. Geriye kaç kuruşu kalır? A)40 B)44 C)80 D) TL nin önce 16 TL sini sonrada kalan parasının 5/9 ini harcayan bir öğrencinin kaç parası kalır? A)24 B)30 C)46 D) bölü 5 ( 8/5 ) kesrinin tam sayılı kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) üç bölü beş B) bir tam üç bölü beş C) bir tam iki bölü beş D) bir tam dört bölü beş 10.Aşağıdaki bölme işlemlerinin hangisinde bölüm üç basamaklıdır? A)744:8 B)572:4 C)72:9 D)672:7 15.Hatice teyze, pazara getirdiği yumurtaların, 2/5 sini satınca geriye 21 yumurta kalıyor. Hatice teyze, pazara toplam kaç tane yumurta getirmiştir? Çözüm:

109 8/18+5/18= 8/12+3/12= MATEMATİK 54 KESİRLER Kesirlerde Toplama İşlemi 4 2/5+2/5= 9/4+4/16= Paydaları eşit basit kesirlerde: Paylar toplanır, pay olarak yazılır. Ortak payda aynen yazılır. Toplama işlemi tamamlanmış olur. 25/100+35/100= 1/5+4/5= 1. 8/14 + 5/14 = işleminin sonucu aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir? A) 8/14 B)13/14 C)13/28 D)13/13 7/14+6/14= 7/8+1/8= 2.Aşağıdaki kesirlerle ilgili toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır? A) 3/7 +2/7 = 5/7 B) 4/9 +6/9 = 10/9 C) 2/6 +3/6 = 5/6 D) 5/10 + 3/10 = 11/10 2/5 +1/5 + 1/5 =? 3.Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? A)3/5 B)4/5 C)5/5 D)2/5 4.Aşağıda verilen kesirlerdeki toplama işlemlerini yapınız.

110 Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Kuralı unuttuysanız tekrar konun başına dönünüz.

111 MATEMATİK 55 KESİRLER Kesirlerde Toplama İşlemi 5 Paydaları eşit bileşik kesirlerde: Paylar toplanır, pay olarak yazılır. Ortak payda aynen yazılır. Toplama işlemi tamamlanmış olur. 1. 9/4 + 6/4 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A)15/4 B)15/8 C)15/15 D)13/8 5.Çeyreği ile yarısının toplamı 225 olan sayının 2/5 si kaçtır? A)45 B)72 C)90 D) /4 i ile 2/4 sinin toplamı 225 olan sayının 2/5 si kaçtır? A)45 B)72 C)90 D) tam 7/21 ile 3/21 işleminin sonucu kaçtır? A) 10/21 B) 3 tam 10/21 C) 2 tam 10/21 D) 10/42 2. Aşağıdaki kesirlerle ilgili toplama işleminin hangisi yanlıştır? A) 6/3 +8/3 = 14/3 B) 4/2 +5/2= 9/2 C) 3/2 +5/2 =10/2 D) 8/6+4/6 = 12/6 Paydaları eşit tam sayılı kesirlerde: önce tam sayılar toplanır, tam olarak yazılır. Paylar toplanır pay olarak yazılır. Ortak payda payda olarak yazılır. Böylece toplama işlemi tamamlanır. 3. Atilla, 2 tam 9/8 ini, Ahmet 1tam 7/8 ini yemişler. Atilla ve Ahmet ne kadar pasta yemişlerdir? A) 3 tam 16/8 B) 2 tam 16/16 C) 3 tam 9/8 D) 4 tam 7/8 4. Yusuf bir pastanın önce 1 tam 3/7 ünü sonra 2/7 sini yemiştir. Yusuf ne kadar pasta yemiştir? A) 5/14 B) 4/7 C) 1 tam 5/7 D) 2 tam 5/7 8. İlyas, 480 sayfalık bir kitabın önce 9/16 sını, sonra 5/16 sını okuyor. İlyas ın okuyacağı kaç sayfa kitabı kalmıştır? A) 60 B) 80 C) 120 D) /18 i ile 7/18 i arasındaki farkı 36 olan sayı kaçtır? A)72 B)81 C)144 D) Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bileşik kesirdir? A)5/ /24 B)19/51+21 /51 C)13/ /80 D)36/ /66 11.

112 11.Bir gruptaki 42 kişiden 2/7 si Mevlana Müzesi ni, 3/7 si Etnografya Müzesi ni gezmişlerdir. Her iki müzeyi de gezmeyen kaç kişi vardır? A)12 B)10 C)14 D)16 15.Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu daha büyüktür? A)15/16+1 tam 15/16 B)2 tam 7/8+6/8 C)1 tam 3/4 +2 tam 2/4 D)1 tam 5/6 + 1 tam 4/6 16. A+/19 + 8/19 işleminin sonucu basit kesir olduğuna göre a yerine yazılabilecek kaç doğal sayı vardır? A)8 B)9 C)10 D)11 sonucu kaçtır? Çözüm: 12. 1/7 + 3/7 İşleminin 13. 3/4 +? = 9/4 ise soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Çözüm: 13. a/5 + 4/5 = 6/b ise a+b kaçtır? Çözüm: 14.Bir otomobilin 360 km yolun önce 5/12 sini, sonra 6/12 sini gitmiştir. Gidilecek kaç kilometre yolu kalmıştır? A)330 B)180 C)150 D) Mehmet Can, bir günün ¼ ini uyuyarak 1/3 ini çalışarak 1/8 ini yemek yiyerek geçiriyor. Mehmet Can ın geriye kalan zamanı ne kadardır? A)3 B)9 C)7 D)17 18.Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu, diğerlerinden büyüktür? A) 7/8 + 3/8 B) 1/5 + 9/5 C) 2/7 + 8/7 D) 6/9 + 4/9 19.Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlış yapılmıştır? A)3/15+2/15=5/15 B)7/17+8/17=15/34 C)2/9+1/9=3/9 D)8/3+10/3=18/3

113 MATEMATİK 56 KESİRLER Kesirlerde Toplama İşlemi 6 Paydaları eşit olmayan kesirleri toplama; 1.Önce kesirlerin paydaları eşitlenir.(ortak çarpanlarını bulma)(bakınız 53 numaralı test) 2.Paylar toplanır, pay olarak yazılır. 3.Ortak payda payda olarak yazılır. 1. 3/6+4/5= işleminin sonucu kaçtır? (Paydalar eşit değil, paydaları eşitleyelim) A)39/30 B)7/11 C)7/30 D)39/39 Paydaları eşit olmayan tam sayılı kesirleri toplama; 1.Tam kısımlarına dokunmadan kesirlerin paydaları eşitlenir ve toplanır.(ortak çarpanlarını bulma)(bakınız 53 numaralı test) 2.Sonra tam kısımlar toplanır, tam sayı olarak yazılır. 3.Ortak payda payda olarak yazılır tam 2/5 kesri ile 2 tam 3/4 kesirlerinin toplamı kaçtır? (paydaları eşit değil, paydalar eşitlenecek.) A) 7 tam 3 /20 B) 7 tam 23/20 C) 6 tam 13/20 D) 20 Tam 20/20 5. Emine nin yaşı, babasının yaşının ¼ i kadardır. Babası Emine den 27 yaş büyük olduğuna göre Emine kaç yaşındadır? A)27 B)21 C)9 D)5 Bir günün 3/8 ü yarım günden kaç saat azdır? 6.Piri Reis in yukarıda sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 B) 6 C) 8 D) İnşat mühendisi olan babam 1800 YTL olan maaşını aldı. Önce yeni aldığımız evin 798 YTL olan taksitini ödedi. Sonra 476 YTL olan kredi borcunu yatırdı. Babamın cebinde maaşından kaç YTL kalmıştır? (Çeşitkenar üçgen içinde çözünüz.) 8. 5.Bir kolideki yumurtanın 2/5 si 12 yumurtadır. Kolide kaç yumurta vardır? Çözüm: 3.Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesir değildir? A) 5/ 6 B) 15/15 C) 17/16 D)17/13 4. Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir? A)12/19 B) 8/12 C) 4/6 D) 5/4 9. Mehmet, Sevgi den 3 yaş büyüktür. Sevgi ise Serkan dan 5 yaş daha büyüktür. Buna göre aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? A) En büyükleri Mehmet tir. B) En küçükleri Serkan dır. C) En büyükleri Sevgi dir. D) Sevgi Doğduğunda Mehmet 3 yaşındadır.

114 13. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız Rabia evlerinden parka bir saatin 3/6 ü kadar zamanda gidiyor. Parka kaç dakikada gider? Çözüm: Aşağıdaki öğrencilerden hangisi dört basamaklı rakamları farklı en küçük çift doğal sayıyı doğru bilmiştir? 14. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız A) B) C) D) Nasrettin Hoca, bir düzine gülün 3/6 sını annesine, 2/6 sını öğretmenine vermiştir. Bu durumda Nasrettin Hoca nın kendisinde kaç gülü kalmıştır? A)2 B) 5 C)8 D) Bir kümesteki 198 tane kanatlı hayvandan 3/11 ü civciv, 5/11 i ördek, kalanlar ise tavuktur. Tavukların sayısı kaçtır? A)18 B)36 C)54 D) sayfa kitabın 3/5 i kaçtır? Çözüm:

115 MATEMATİK 57 KESİRLER Kesirlerde Çıkarma İşlemi 7 Paydaları eşit basit kesirler ve bileşik kesirlerde çıkarma işlemi; 1.Paylar birbirinden çıkarılır ve pay olarak yazılır. 2.Ortak paydalardan birisi payda olarak yazılır. 1.Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yukarıda anlatılan kurala göre yapınız. Önce kardeşlerime verdiğim bilye miktarını bulun sonra tamamından çıkarın. 4. Hasan şekerlerinin, 3/8 ünü kardeşi Esma ya, 2/8 sini kardeşi İbrahim e verdi. Hasan ın geriye kalan şekerleri bütünün kaçta kaçıdır? Çözüm: 5. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yanda anlatılan kurala göre yapınız. 2. 4/5 2/5 = işleminin sonucu kaçtır? Çözüm: 6.Bir satıcı 45 Litre sütün önce 2/5 sini sonra 1/3 ini satıyor. Satılan süt kaç litredir? A)33 B)12 C)15 D)21 7. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yanda anlatılan kurala göre yapınız. 3.Bir yolcu 27 km lik yolun 2/9 sini yürüyerek, 4/9 ünü bisikletle gidiyor. Geriye gideceği kaç kilometre yolu kalmıştır? A)4,5 B)9 C)13,5 D)18

116 Paydaları eşit tam sayılı kesirlerde çıkarma işlemi; 1.Tam sayılar birbirinden çıkarılır, fark tam sayı olarak yazılır. 2.Paylar birbirinden çıkarılır pay olarak yazılır. 3.Ortak payda payda olarak yazılır. 11. (3/5-1/5) (4/5-3/5) = A işleminde A kaçtır? A)1/5 Bu tür parantezli B)2/5 sorularda önce C)3/5 parantez içlerindeki D)4/5 işlemleri yapalım. Sonra parantez dışına çıkalım. 8. Zeynep 96 sayfalık kitabın birinci gün 1/3 ini, ikinci gün birinci günden 7 sayfa eksik okudu. Zeynep in okuması gereken kaç sayfa kitabı vardır? A)32 B)25 C)67 D)29 (4 tam1/4+ 2 tam 3/4) (2 tam 2/4 + 1 tam 1/4)=H 12.Yukarıdaki işlemde H kaçtır? A) 3 tam 1/4 B) 2 tam 1/4 C) 1 tam 3/4 D) 6 tam 2/ adet şirinin 4/5 ü ile 2/3 si arasındaki fark kaç şirindir? A)15 B)20 C)25 D)30 9.Fatma Nine pazara satmak için bir miktar yumurta getirdi. Yumurtaların önce 1/5 ini sonra 3/5 ünü sattı. Geriye 35 yumurta kaldığına göre Fatma Nine pazara kaç yumurta getirdi? A)175 B)165 C)125 D) Ayşe Münire abisinin aldığı kitabın önce 3/10 ünü,sonra da 4/10 ünü okudu. Ayşe Münire nin okuyacağı kalan sayfa sayısı kitabın kaçta kaçına denk gelir? A)1/10 B)2/10 C)3/10 D)4/10 Şimdi Azman 13. Soruda şöyle yapmalıyız. Önce 150 şirinin 4/5 ünü sonra 150 şirinin 2/3 sini bulup bunların farkını alacağız. Fark demek çıkarma demekti unutma 16. Konya dan Antalya ya doğru yol alan bir otobüste 45 yolcu vardır. Bu yolcuların 2/5 si çocuk, 2/5 si kadın ve geriye kalan yolcularda erkektir. Bu verilere göre otobüsteki erkek yolcuların sayısı kaçtır? A)9 B)19 C)29 D) Be-Ra Markette çalışanların 3/5 erkektir. Bu markette 14 kız olduğuna göre bu markette çalışan erkek sayısı kaçtır? A)18 B)21 C)28 D) A/4 kesri basit kesirdir. A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A)1 B)2 C)3 D)4 Basit kesir: payı paydasından küçük olan kesirdi. Unuttun mu?

117 TAM SAYILI KESİRLERİ BİLEŞİK KESİRLERE ÇEVİRME MATEMATİK 58 KESİRLER Kesirlerde İşlemler 7 Paydaları eşit olmayan kesirlerde çıkarma işlemi: 1.Kesirlerin paydaları eşitlenir. 2.Paydaları eşit kesir olarak işlem yapılır. Payda eşitlenirken kesirler diğerlerinin hem payı hem paydası ile çarpılır. Bir tam sayılı kesri bileşik kesre çevirirken; kesrin paydası ile tam kısım çarpılır, çarpım kesrin payı ile toplanıp paya yazılır. Payda aynen payda olarak yazılır tam 7/10 kesrinin bileşik kesre çevrilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) on bölü on yedi B) 2 tam on sekiz bölü beş C) atmış yedi bölü on D) 4 tam üç bölü beş 6/4,6/5, 6/2, 6/7 1.Yukarıdaki kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? A)6/4<6/5<6/7<6/2 B)6/2<6/4<6/5<6/7 C)6/7<6/4<6/5<6/2 D)6/7<6/5<6/4<6/2 Payları eşit kesirleri karşılaştırma; payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan kesir daha büyüktür. 2.Aşağıdaki kesirlerin en küçüğü hangisidir? A)5/12 B)7/12 C)9/12 D)11/12 Paydaları kesirleri eşit karşılaştırma; paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. 4.Cebimde para ile alışveriş yaptım. Cebimde 35 TL kalmış. Harcadığım para tüm paramın 8/15 ise, paramın tamamı ne kadardır? Çözüm: BİLEŞİK KESİRLERİ TAM SAYILI KESİRLERE ÇEVİRME Bir bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken; kesrin payı paydasına bölünür, bölüm tam kısma, payda aynen paydaya ve kalan ise paya yazılır /5 kesrinin tam sayılı kesre çevrilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 tam üç bölü beş B) 2 tam on sekiz bölü beş C) 3 tam üç bölü beş D) 4 tam üç bölü beş 6.Okulumuzun mevcudu 450 dir. 5 B sınıfının mevcudu ise 1/15 kadardır. 5 B sınıfı mevcudunun 2/6 sı kız, geriye kalanı erkektir? Buna göre bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? (Önce 5 B sınıfının mevcudu bulalım, sonra çözüme devam edelim) A)30 B)10 C)20 D)50

118 Tam sayılı kesirden doğal sayıyı çıkarma: 1.Tam sayıdan, doğal sayıyı çıkarılır. Farka tam sayı yazılır. 2.Kesir sayısı farka aynen yazılır. 7.Aşağıdaki kesirlerden hangisi 5 doğal sayısından büyüktür? A) 18/6 B) 21/4 C) 44/11 D) 4tam 5/9 8.Aşağıdaki kesirlerden hangisi 2 doğal sayısından küçüktür? A) 2tam 1/2 B) 13/4 C) 11/8 D) 5/ Kesrin payını paydasına böl. Bölümü tam kısmına yaz. 12. Yukarıda verilen bileşik kesri tam sayılı kesre çevrilmesi hangi seçenekte doğrudur? A) 2 tam üç bölü beş B) 2 tam on sekiz bölü beş C) 3 tam dört bölü beş D) 4 tam üç bölü beş 9. Aşağıdaki kesirlerden hangisi 6 doğal sayısından büyüktür? A) 36/6 B) 24/13 C) 15/4 D) 24/3 Yukarıdaki soruların çözümünde; verilen kesirlerdeki pay paydaya bölünerek kesirler tam sayılı kesre çevrilir. Böylelikle ortaya çıkan tam sayısı sorunun cevabını da verir. 10. N+6/ 12 kesrinin bileşik kesir olabilmesi için N en az kaç olmalıdır? A)6 B)7 C)8 D)9 11. Annesinin yaşının 3/8 ünün 4 eksiği Hilal in yaşına eşittir. Hilal in yaşı 11 olduğuna göre, Hilal in annesinin yaşı kaçtır? A) 37 B) 40 C) 38 D) 35 Bir doğal sayıdan kesir sayısını çıkarma: 1.Doğal sayıya kesir sayısı olarak paydasına 1 yazılır. 2.daha sonra payda eşitlenir ve çıkarma işlemi yapılır. Unutmayın. Her doğal sayının paydası 1 dir /19 kesrinin pay kısmına hangi sayıyı eklersek kesrin değeri bütün olur? A) 13 B) 11 C) 10 D) 12 B) 18/5 C) 10/5 D) 6/ Yukarıda verilen tam sayılı kesrin bileşik kesre çevrilmesi hangi seçenekte doğrudur? A) 13/5 Çok kolay! Tam sayıyı paydayla çarp. Çarpımı payla topla. Toplamı yeni pay olarak yaz. Paydayı aynen yaz değiştirme.

119 MATEMATİK 59 KESİRLER Kesirlerden Bütünü Bulmak 1.Benim yaşım babamın yaşının 2/3 sinin, 1/3 i kadardır. Ben 10 yaşımda isem babam kaç yaşındadır? A)30 B)45 C)25 D)15 Kesri verilen bir bütünün tamamını bulmak: Kesri verilen bir bütünün tamamını bulmak için, verilen miktar paya bölünür, payda ile çarpılır. 6. 6/1000 sı 12 olan sayının tamamı kaçtır? A)600 B)6000 C)60 D)6 Bir bütünün kesrini bulmak: Bir bütünün kesrini bulmak için, verilen miktar paydaya bölünüp, pay ile çarpılır sayısının 5/8 i kaç eder? A)40 B)80 C)50 D) /7 ü 30 olan sayının tamamı kaçtır? A)10 B)70 C)50 D) /10 u 27 olan sayının tamamı kaçtır? A)90 B)70 C)50 D) sayısının 3/100 ü kaçtır? A)10 B)100 C)30 D) /5 ü 45 olan sayının tamamı kaç eder? A)225 b)75 C)15 D) sayının 7/10 si kaçtır? A)25 B)75 C)175 D) /100 i 160 olan sayının tamamı kaçtır? A)1600 B)800 C)750 D)2000

120 sayısının 5/12 i kaçtır? A)20 B)30 C)40 D) sayısının 3/5 ünün, 1/2 i kaçtır? A)100 B)300 C)150 D) sayısının 4/9 ü kaçtır? A)14 B)33 C)44 D) sayısının 3/8 ünün, 2/5 si kaçtır? A)100 B)150 C)75 D) /5 ü 24 olan sayının, 3/4 ü kaçtır? A)40 B)30 C)10 D) /2 i 40 olan sayının, 7/8 si kaçtır? A)80 B)70 C)60 D) Aklımdan tuttuğum sayının 7 de 1 ine (7/1) 8 eklersem 29 oluyor. Aklımdaki sayı kaçtır? A)107 B)81 C)147 D) /5 ü 120 olan sayının 2/3 si kaçtır? A)150 B)50 C)100 D) Bir otobüsteki yolcuların 2/5 sinden 6 fazlası bayan yolcudur. Otobüsteki bayan yolcuların sayısı 22 olduğuna göre otobüsteki erkek yolcuların sayısı kaçtır? A)24 B)15 C)16 D) /10 + 2/5 = a işleminde a (toplam) kaçtır? Çözüm:

121 MATEMATİK 61 KESİRLER KESİRLERDE GENİŞLETME Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarparsak kesrin değeri değişmez. Buna kesirlerde genişletme diyoruz. Genişletmeyi kesirlere denk kesirler oluşturmak için yaparız. DENK KESİRLER Aynı miktarları gösteren kesirler denk kesirlerdir. Bir kesre denk kesir oluşturmak için; kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarparız. Denk kesirler arasındaki ilişkiyi denktir sembolüyle gösteririz. 1. Aşağıdakilerden hangisi 2/6 kesrine denk değildir? A) 4/12 B) 6/ 18 C) 8/ 24 D) 6/ Aşağıdakilerden hangisi 2/3 kesrine denktir? A) 2/9 B) 4/ 7 C) 3/ 5 D) 6/ 9 3.Aşağıda verilen denkliklerden hangisi yanlıştır? A) 3/ 5 15/25 B) 4/ 6 2/3 C) 7/8 14/15 D) 9/11 27/33 4/7 > A/28 4. Yukarıdaki eşitlikte A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? A) 15 B) 16 C) 14 D) 13 5.Aşağıdaki denkliklerden hangisi yanlıştır? A) 3/ 4 3/6 B) 1/ 4 5/20 C) 15/20 6/10 D) 30/40 9/ /N > 15/7 olduğuna göre N yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 8 D) 7 7. Ayşe Nur 12 sayfa daha okursa kitabın 3/5ünü okumuş olacaktır. Ayşe Nurun okuduğu kitap 120 sayfa olduğuna göre, Ayşe Nur kaç sayfa kitap okumuştur? A)80 B)90 C)72 D)60 Tam sayılı kesrin bileşik kesre çevrilmesi TAM SAYIYI PAYDAYLA ÇARP. ÇARPIMI PAYLA TOPLA. TOPLAMI YENİ PAY OLARAK YAZ. PAYDAYI AYNEN YAZ DEĞİŞTİRME 8.Konya dan Ankara ya hareket eden bir tren 135 km yol gidiyor. 25 km daha giderse yolun 2/3 sini gitmiş olacaktır. Buna göre Konya- Ankara arası kaç kilometredir? A)240 B)80 C)160 D)85

122 KESİRLERDE SADELEŞTİRME Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıya bölersek kesrin değeri değişmez. Buna kesirlerde sadeleştirme denir. 3/4 = 6/8 = 9.Noktalı yere hangisi gelebilir? A) 12/24 B) 18/16 C) 24/18 D) 18/24 10.Aşağıdakilerden hangisi bir ondalık kesir değildir? A)3/10 B)7/100 C)52/900 D)13/ /25 denktir?/125 denkliğinde? kaçtır? (bu tür sorularda sadeleştirme yapınız) A) 24 B) 30 C) 36 D) 42 Basit kesirlere bir veya daha fazla bütün eklenen kesirlere tam sayılı kesir denir. Ya da bileşik kesirlerin tam sayılı olarak gösterilmesine denir. 13.Aşağıdaki kesir dönüşümlerinden hangisi doğrudur? A) 3/2 denktir 1 tam 4/2 B) 4/5 denktir 1 tam 1/5 C) 2 tam 1/4 denktir 9/4 D) 3 tam 6/8 denktir 24/8 KESİRLER KONU ÖZETİ Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. Payı bir olan basit kesirlere birim kesir denir. DOĞAL SAYILAR PAYDALARI 1 OLAN BAYAĞI KESİRLERDİR /2 + a/4 = 5/b işleminde a+b kaçtır? Çözüm: 15. 3/2 2/4 çıkarma işleminin sonucu kaçtır? ( Hey! Paydaları eşit değil unutma ) Çözüm: Paydaları eşit olmayan kesirlerde toplama işlemi yapılırken önce paydalar eşitlenir. Eşitlenen paydalar çarpılır. Çarpım ortak payda olarak yazılır. Paylar çarpılır ve toplanarak toplam pay olarak yazılır. 16. a/5 3/5 = 1/b işleminde a+b kaç olur? (çıkarma işleminde eksilen verilmiyor) Çözüm: 12. 1/10 + 2/5 = işleminin sonucu kaçtır? Çözüm: 17.Bir kamyondaki 2000 kg üzümün 85/100 i satıldı. Geriye kaç kg üzüm kaldı? A)1 700 B)300 C)750 D)1200

123 MATEMATİK 62 ONDALIK KESİRLER 1 Ondalık kesir: Paydası 10, 100,1000 gibi 10 nun kuvvetleri olan kesirlere ondalık kesirler denir. 1. 0,508 kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) sıfır tam binde beş yüz sekiz B) sıfır tam yüzde on sekiz C) sıfır tam yüzde beş yüz sekiz D) sıfır tam yüzde sekiz Ondalık kesirlerde bir bütün bayağı kesirlerde olduğu gibi 2,3,4,5,6 gibi parçalara bölünmez. Ondalık kesirlerde bütün 10 nun kuvvetlerine bölünür ,715 kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) yetmiş sekiz tam binde beş yüz sekiz B) yetmiş sekiz tam yüzde on sekiz C) yetmiş sekiz tam yüzde beş yüz sekiz D) yetmiş sekiz tam binde yedi yüz on beş 1/10 kesri, 0,1 yazılır sıfır tam onda bir diye okunur. 1/100 kesri 0,01 yazılır sıfır tam yüzde bir diye okunur. 1/1000 kesri 0,001 yazılır sıfır tam binde bir diye okunur. 3. sekiz tam yüzde elli bir okunuşu verilen ondalık kesrin rakamla yazılışı hangi seçenekte verilmiştir? A)8,51 B)80,51 C)8,051 D)8, yüz on dokuz tam yüzde doksan dört okunuşu verilen ondalık kesrin rakamla yazılışı hangi seçenekte verilmiştir? A)119, 094 B)119,94 C)119,940 D)119,904 ONDALIK KESİRLERİN BASAMAKLARI Ondalık kesirlerde basamaklar ikiye ayrılır. 1.Tam kısım; virgülün solundadır. 2.Kesir kısmı; virgülün sağındadır. A)15,30 B)15,3 C)15,03 D)15,003 5.Okunuşu on beş tam binde üç olan kesir aşağıdakilerden hangisidir? Önemli: 1.Ondalık sayıları okurken önce tam kısımdaki sayının tamamı okunur. 2.Virgüle gelince tam denir. 3.Virgülden sonra bir basamak ise onda, iki basamak ise yüzde, üç basamak ise binde ifadelerinden biri kullanılarak kesir kısmındaki sayıların tamamı okunur 6.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kırk tam yüzde on beş 40,15 B) On üç tam binde dört 13,004 C) Üç tam yüzde üç 3,003 D) Beş yüz on iki tam yüzde otuz beş 512,35 7. Aşağıdaki kesirlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) 3/6 B) 4/8 C) 20/100 D) 16/32

124 Doğal Sayıların Ondalık Olarak Yazılması: Her doğal sayı olarak yazılabilir. Doğal sayıları tam kısmına yazar kesir kısmına sıfır yazarız. Örnek: sayısının 1/1000 i aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? A) 0,054 B) 54/1000 C) 27/ 500 D) 0,540 Ondalık kesirlerde basamaklar; kesir kısmında virgülün sağındaki; *birinci basamak: onda birler basamağı *ikinci basamak: yüzde birler basamağı *üçüncü basamak: binde birler basamağı 11. 6,1,3,0 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilen 3,1 den büyük olan en küçük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? A) 3,160 B) 3,601 C) 3,610 D) 3, km lik yolun 3/5 ünü giden bir taşıtın kalan yolu kaç kilometredir? A) 182 B) 121 C) 118 D) 112 Ondalık kesirlerde basamaklar; ondalık kesrin tam kısmındaki basamaklar doğal sayılardaki basamaklar gibi isimlendirilir. Birler- onlar yüzler gibi yüzlük + 7 birlik + 2 onda birlik + 5 yüzde birlik çözümlenmiş olarak verilen ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? A)407,52 B)407,25 C)470,52 D)470, ,01 kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A)sıfır tam yüzde bir B)sıfır tam onda bir C)sıfır tam bir D)bir tam onda bir 10.Nurettin in bir karışı 15 cm dir. Nurettin, yatağının uzunluğunu ölçünce 22 karış geldiğini görmüştür. Nurettin in yatağı kaç cm dir? A) 330 cm B) 325 cm C) 300 cm D) 320 cm 14. ab,cde şeklinde gösterilen ondalık kesrinin yüzde birler basamağında hangi harf vardır? A) d B) c C) a D) b

125 MATEMATİK 63 ONDALIK KESİRLER 2 1.KLM,NPR ondalık kesrinde R harfiyle gösterilen basamağın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) binler B)binde birler C) yüzde birler D) birler 2. 34,625 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? A)0,2 B) 0,02 C)0,005 D) 0,05 Ondalık kesirlerde sayı değeri: virgül dikkate alınmadan rakamların aldığı değerdir. Ondalık kesirlerde basamak değereri: rakamların bulunduğu basamaktaki değeridir ,245 ondalık kesrinin binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? A)0,005 B) 0,05 C)0,5 D) 5 4. Tam sayı kısmı 125, kesir kısmı 315 olan ondalık kesir hangisidir? A) 315,125 B) 152,315 C) 125,513 D) 125, ,725 ondalık kesrinin onda birler basamağındaki rakam hangisidir? A) 9 B) 7 C) 2 D) 0 Ondalık kesirlerin karşılaştırılması: ondalık kesirlerin karşılaştırılmasına tam kısmından başlanır. Tam kısmı büyük olan kesir diğerlerinden büyüktür. 3,13 3,3 3,23 3,013 6.Yukarıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir? A)3,23 B) 3,3 C)3,13 D)3, Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? A) 0,025<0,5<2,05<2,25 B) 0,025<2,25<2,05<0,5 C) 0,5<0,25<2,05<2,25 D) 2,05<2,25<0,025<0,5 büyüktür? A) 0,003 B) 0,200 C) 0,095 D) 0, Aşağıdakilerden hangisi en 9. 0,61 0,64 0,064-0,460 ondalık kesirlerinden en büyüğü hangisidir? A)0,61 B)0,64 C)0,064 D)0,460

126 10.Aşağıdaki uzunluklardan hangisi en kısadır? A)3 km B)3 m C) 350 cm D) 3010 mm sayıyı elde ederiz? A)40,7 B) C)40.07 D) ,678 sayısının onlar ve yüzde birler basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini toplarsak hangi 11.Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? A) 0,46 > 0,41 > 0,4 B) 3,56 > 3,50 > 3,481 C) 0,5< 0,6 < 0,7 D) 3,56 > 3,50 > 3, ,23 sayısında onlar basamağındaki rakamla, onda birler basamağındaki rakamın yerleri değiştirilirse sayı nasıl değişir? A)29,70 azalır B)29,70 artar C)Değişme olmaz D)29,07 azalır. 12. Ondalık kesirler ile ilgili olarak aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? A) 12,29 > 12,19 B) 4,65 > 4,56 C) 0,27 < 0,37 D) 15,8 < 1,58 1,33 1,033 1, Yukarıdaki ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? A) 1,33 >1,033 > 1,303 B) 1,303 > 1,033 > 1,33 C) 1,33 > 1,303 > 1,033 D) 1,303 > 1,33 > 1, ,04 24,44 4, 44 96,2 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) 14,04 > 24,44 > 4, 44 > 96,2 B) 96,2 > 4, 44 > 14,04 > 24,44 C) 96,2 > 24,44 > 4, 44 > 14,04 D) 96,2 > 24,44 > 14,04 > 4, 44 C) 8,656 D) 8, Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin kesir kısmındaki rakamların sayı değerleri toplamı diğerlerinden büyüktür? A) 8,747 B) 8,707

127 MATEMATİK 64 ONDALIK KESİRLER 3 4.Tablodaki öğrencilerin boylarının uzundan kısaya doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) 1,57 > 1,45 > 1,38 > 1,48 B) 1,57 > 1,45 >1,43 > 1,38 C) 1,38> 1,43 > 1,45 > 1,57 D) 1,38> 1,45 > 1,43> 1,57 Hasan Mehmet Gözde Safiye 1,45 1,38 1,57 1,43 Aşağıdaki 1.,2., 3. ve 4. soruları bu resimden faydalanarak yapınız. 1.Yukarıdaki öğrencilere ait verilere göre en uzun boylu öğrenci kimdir? A)Hasan B)Mehmet C)Gözde D)Safiye 2.Yukarıdaki öğrencilere ait verilere göre en kısa boylu öğrenci kimdir? A)Hasan B)Mehmet C)Gözde D)Safiye 3.Tablodaki öğrencilerin boylarının kısadan uzuna doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) 1,57 > 1,45 > 1,38 > 1,48 B) 1,57 > 1,38 >1,43 > 1,45 C) 1,38> 1,43 > 1,45 > 1,57 D) 1,38> 1,45 > 1,43> 1,57 5.Aşağıdakilerden hangisi 0,4 ten büyük 0,8 den küçüktür? (bu tür sorularda seçenekleri ondalık kesre çevirerek veya verilen ondalık kesirleri kesir çizgisi kullanarak yazarak yapabiliriz ) A) 1/2 B) 2/5 C) 38/100 D) 1/4 6.Aşağıdaki ondalık kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralarsak en sonda hangisi olur? ( bu tür sorularda bir birinden farklı paydalara sahip ondalık kesirlerin paydalarını eşitlemeliyiz) A) 5.23 B) 5,32 C) 12,127 D) 12,2 Önemli: Ondalık kesirlerde virgülden sonra gelen basamaklarına sıfır konularak basamaklar eşitlenir Ondalık kesirlerin sağındaki sıfırların silinmesi ya da artırılması kesrin değerini değiştirmez ,678 sayısında bulunan 6 rakamı ondalık kesir sayısının hangi basamağında bulunur? A) Onda Birler B) Yüzde Birler C) Binde Birler D) Birler

128 8. 6a8,1a4 ondalık kesrinin farklı basamaklarındaki a rakamının sayı değerleri toplamı 10 olduğuna göre a rakamı kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 5 9. Aşağıda verilen ondalık kesirlerden hangisi en büyüktür? A) 42,08 B) C) D) Kesir sayılarını ondalık kesir şekline getirme: Bir kesir genişletilerek yada sadeleştirilerek ondalık kesre çevrilir. Kesrin paydası ,1000 olacak şekilde işlem yapılır. 9. Aşağıdakilerden hangisi yüzde dörttür? A) 0,3 B) 0,04 C) 0,4 D) 0,004 Bu sorularda; şekildeki kesir bileşik kesre çevrilir, sonra kesir sayısının payı paydaya bölünür. Tam sayı varsa bölüme eklenir 10. Aşağıdakilerden hangisi 1tam 3/5 kesrine eşit değildir? A) 1,6 B) 1,60 C) 1,06 D) 1, 600 Ondalık kesirleri kesir sayısına çevirmek; *Ondalık kısım paya yazılır. *Paydaya ondalık kısım -Bir basamaklı ise 10 -İki basamaklı ise 100 -Üç basamaklı ise 1000 *tam sayı varsa kesir çizgisinin başına yazılır /100 ondalık kesrinin virgülle yazılışı hangisidir? A)0,17 B)1,7 C)10,7 D) ,74 ondalık kesrinin kesir olarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74/1000 B) 74/100 C) 74/10 D) 74/ Aşağıdakilerden hangisi 0,013 ile 0, 113 sayıları arasındadır? A)0,011 B)0,115 C)0,116 D)0, ,428 ondalık kesrindeki 7 rakamının basmak değeri kaçtır? A)70 B)0,7 C) 0,007 D)0, ,8,6 ve 4 rakamlarını kullanarak yazılabilecek 8 den küçük en büyük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,648 B) 0,846 C) 6,840 D) 6,480

129 MATEMATİK 65 ONDALIK KESİRLER 4 B) 10,1 C) 10,2 D) 10, metre kumaşın 1,25 m si ile pantolon, 1,85 m si ile ceket dikildi. Geriye kaç metre kumaş kaldı? A) 8,9 1. (0, ,15) 8,15 işleminin sonucu kaçtır? (önce parantez içi yapılır ) A)31,97 B)30,97 C)31.07 D)30, litre meyve suyunun 0.28 litresini içtiğimizde geriye kaç litre meyve suyu kalır? A) 0,72 B) 0,702 C) 0,072 D) 0, litre zeytinyağının 4,2 L si kullanıldı. Geriye kaç litre zeytinyağı kaldı? A) 11,8 B) 12,8 B) 13,8 D) 14,8 7.Benim boyum 1,43 cm, annemin boyu 1,72 cm dir. Annemin boyu benim boyumdan kaç metre uzundur? A)0,26 B) 0,27 C)0,28 D) 0, ,8,6 ve 4 rakamlarını ve virgülü kullanarak yazılabilecek en küçük ondalık sayı kaçtır? A) 0,684 B) 0,846 C) 0,468 D) , 324 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakam kaçtır? A) 3 B) 2 C) 4 D) 7 C)435,534 D)435,654 C)0,07 D)0, ,24 ondalık kesrinde tekrar eden rakamların basamak değerleri farkı kaçtır? A) 0,96 B) 2,96 C) 3,96 D) 4, ,1,4,3 rakamlarıyla virgül kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük ondalık kesirlerin toplamı kaçtır? A)433,1 B)433, ,165 ile 23,014 ondalık kesirlerinin yüzde birler basamaklarındaki rakamların basamak değerleri farkı kaçtır? A)0,05 B)0,06

130 kg beyaz peynirin 2.08 kg ını tükettik. Geriye kaç kilogram peynirimiz kaldı? A)0,50 B) 0,48 C)0,40 D) 1, doğal sayısı 2,075 sayısından kaç fazladır? A) 2,025 B) 2,225 C) 2,205 D) 1, ( 15,4 + 21,04 ) 12,25 işleminde sonuç kaçtır? (Bu tür işlemlerde önce parantez içinden başlayınız) A)38,69 B)39,69 C)24,19 D)30, Üç toplananlı bir toplama işleminde 1. toplanan 65,04, 2.toplanan 27,14 tür. Bu işlemde toplam 132,14 olduğuna göre üçüncü toplanan kaçtır? A) 11,8 B) 39,96 C) 13,8 D) ,04 82,45 olan ondalık kesrinin 1,01 eksiği kaç eder? A)52,4 B)53,4 C)54,4 D)55,4 18. Beş basamaklı en büyük çift doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) ( 28,4 1,01) + (45, ,2) işleminde sonuç kaçtır? A) 90,614 B) 92,614 C) 93,014 D) 54,04 19.Altı basamaklı en küçük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) sayısındaki 2 rakamının değeri 6 artırılırsa sayının değeri kaç artar? A) B) C) D) canınızı sıkarım. Zamanında yatın değilse

131 MATEMATİK 66 ONDALIK KESİRLER 5 Ondalık kesirleri okur ve yazarken önce tam kısmı, sonra kesir kısmı okunur ve yazılır. 1.Onlar basamağında 3, yüzde birler basamağında 5 olan ondalık sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A)3,5 B)3,05 C)30,5 D)30,05 2. on sekiz tam binde on sekiz ondalık kesrinin rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A)18,018 B)18,18 C)18,180 D)1,818 Tam kısmı büyük olan ondalık kesir, diğerlerinden daha büyüktür ,064 ondalık kesrindeki 6 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır? A)6,6 B)6,06 C)60,06 D)60,6 Tam kısmı aynı olan ondalık kesirlerden; onda birler basamağındaki rakamı büyük olan diğerlerinden büyüktür. 6. 0,808-0,088-0,08 ondalık kesirlerini küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,08<0,088<0,808 B) 0,088<0,08<0,808 C) 0,08<0,808<0,088 D)0,088<0,808<0,08 7.Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin onda birler basamağında 7 rakamı vardır? A)7,045 B)0,745 C)4,075 D)0,457 Tam kısmı ve onda birler basamağı aynı olan ondalık kesirlerden; yüzde birler basamağındaki rakamı büyük olan diğerlerinden büyüktür. 3. 8/1000 ondalık kesrinin virgülle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A)8 B)0,8 C)0,08 D)0, Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir? A)0,8 B)0,08 C)0,088 D)0,808 4.Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en büyüktür? A)66,66 B)6,666 C)66,066 D)66,606

132 9.Bir öğrenci 120 sayfalık kitabın 0,7 sini okudu. Bu öğrencinin okuyacak daha kaç sayfası kaldı? A)24 B)36 C)40 D) ,6,9, ve 0 rakamlarının tümü kullanılarak yazılan, onda birler basamağı 9 olan en büyük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? A)630,9 B)963,0 C)96,30 D)63, ,245 ondalık kesrinde 4 rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A)0,4 B)0,04 C)0,004 D)4 15.Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi diğerlerinden daha büyüktür? A)20,03 B)22,33 C)20,33 D)22,03 11.Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 2,03 ondalık kesrinden büyüktür? A)2,30 B)2,010 C)1,99 D)0, Aşağıdakilerden hangisinin onlar basamağındaki rakam yüzde birler basamağındaki rakamdan 1 fazladır? A)59,04 B)83,69 C)17,83 D)64, ,73 ondalık kesrinin yüzler basamağındaki rakam 2 artırılır, onda birler basamağındaki rakam 3 azaltılırsa oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)196,93 B)696,70 C)498,40 D)696, ,45 ondalık kesrinin onda birler basamağındaki rakam kaçtır? A)7 B)5 C)4 D)3 17.Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi en küçüktür? A)0,8 B)0,51 C)0,50 D)0,395

133 MATEMATİK 67 ZAMANI ÖLÇME 1 Hatırlayalım: Zamanı ölçmek için kullanılan araca saat denir. Saat üzerinde 1 den 12 ye kadar sayılar vardır. Sayıların yazıldığı yere kadran denir. Saat üzerindeki uzun kola yelkovan kısa kola akrep denir. 1.4 yarım saat ile 3 çeyrek saat toplam kaç dakika eder? A)135 B)145 C)155 D)165 Saat:Zaman ölçüsü birimi saattir. Saat kısaca sa şeklinde gösterilir. Bir günün 1/24 ine saat denir. 1 gün 24 saattir dakikada 3 sayfa kitap okuyan Ceren, bir saatte kaç sayfa okur? A)34 B)36 C)38 D)40 3. Akşam da yatıp sabah de kalkan Zeynep, kaç saat uyumuştur? A)10 saat 30 dakika B)10 saat 20 dakika C)9 saat 30 dakika D)9 saat 20 dakika 4. Saat te İzmit garından Konya ya gelmek için trene binen bir yolcu 23 :00 te Konya ya geldiğine göre, yolculuk kaç saat sürmüştür? A)12 saat B)15 saat C)21 saat D)9 saat Dakika: Bir saatlik zamanın 1/60 ine dakika denir. Dakika kısaca dk şeklinde gösterilir. 1 saat 60 dakikadır. 60 dakika 1 saattir. 5.Günde 2 saat 15 dakika spor yapan bir kişi bir haftada ne kadar süre spor yapar? A)14 saat 15 dakika B)14 saat 30 dakika C)15 saat 15 dakika D)15 saat 45 dakika saniye kaç dakika eder? A)10 B)12 C)15 D)16 Saniye: Bir dakikalık zamanın 1/60 ine saniye denir. saniye kısaca sn şeklinde gösterilir. 1 dakika 60 saniyedir. 60 saniye 1 dakikadır. 60 dakika 3600 saniyedir. 7.Hilal, saat 8.30 da okula gitmiş. 4 saat 50 dakika sonra eve dönmüştür. Hilal eve geldiğinde saat kaç olmuştur? A)14.30 B)14.20 C)13.20 D) Aysel her gün yatmadan önce 124 sayfa kitap okumaktadır. Aysel 30 günde kaç sayfa kitap okur? A)600 B)300 C)372 D) Bir otobüs şoförü 60 km hızla 6 saatte gittiği yolu 5 saatte geri dönmek istiyor. Otobüs şoförü kaç km hızla geri döner? A)70 B)71 C)72 D)73

134 10. Asım öğretmen bir saatinin 4/15 ünü antrenman yaparak geçiriyor. Asım öğretmen bir saatte kaç dakika antrenman yapıyor? Çözüm: 14.Yaylapınar otobüs hattında çalışan bir şoför her gün öğleye kadar 7 saat, öğleden sonra 2 saat 35 dakika çalıştıktan sonra otobüsü başka bir şoföre bıraktığına göre, 4 günde toplam kaç saat kaç dakika çalışır? Çözüm: 15. Günde 8 saat 30 dakika çalışan bir işçinin saat ücreti 4 TL dir. Bu işçi, bir aylık çalışma karşılığı kaç lira ücret kazanır? A)1020 B)1300 C)1400 D) Şeyh Şamil İlköğretim Okulu öğrencileri Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde günde 1 saat 32 dakika çevre temizliği yapmışlardır. Bu temizlik 3 gün sürdüğüne göre üç gün süresince kaç saat kaç dakika çevre temizliği yapmışlardır? Çözüm: saat 5 dakika kaç saniyeye eşit olur?( önce saati dakikaya, dakikayı saniyeye çevir) A) B)13800 C)14700 D) Okunuşu altmış üç tam yüzde üç olan ondalık kesrin yazılışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) 63,3 B) 63,03 C) 6,33 D) 0, Saat da ders çalışmaya başlayan Esin, te çalışmaya son veriyor. Esin ne kadar süre ders çalışmıştır? A)30 dakika B)40 dakika C)35 dakika D)45 dakika 17. Birler basamağı 3, onlar basamağı 1, onda birler basamağı 1, yüzde birler basamağı 2 olan kesirler aşağıdakilerden hangisidir? A) 12,13 B) 13,12 C) 31,13 D) 13,21

135 MATEMATİK 68 ZAMANI ÖLÇME 2 5. Tam kısmı 12, kesir kısmı 28 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,1228 B) 28,12 C) 12,28 D) 122,8 1.Saatteki hızı 90 km olan bir taşıt 720 km lik yolu kaç saatte gider? A)6 B)8 C)10 D)12 2. Rahim 4 saatlik zamanının 3/8 ini kitap okuyarak geçiriyor. Kitap okuduğu zaman kaç dakikadır? Çözüm: 6. Sabah te evden çıkan Yusuf, 5 saat 45 dakika sonra eve dönüyor. Yusuf eve döndüğünde saat kaç olmuştur? A)12.10 B)13.10 C)14.10 D) Alperen, saat de evden çıkıp saat da okula varmaktadır. Buna göre Alperen okula kaç dakikada gitmektedir? A) 40 B) 50 C) 60 D) Akşam saat de yola çıkan Mevlüdiye, 600 km uzunluğundaki bir yolu saatte 60 km hız yaparak tamamlıyor. Mevlüdiye gideceği yere vardığında saat kaçtır? A)08.00 B)09.00 C)10.00 D) Ali nin günde 6 saati okulda geçmektedir. Okuldaki zamanının yarısı kadar da evinde ders çalışmaktadır. Ali nin geriye kalan zamanı 30 günde kaç saat eder? A) 270 B) 450 C) 540 D) Şeyma, te girdiği tiyatrodan te çıkıyor. Şeyma, tiyatroda ne kadar süre kalmıştır? A) 2 saat 30 dakika B) 2 saat 45 dakika C) 3 saat 15 dakika D) 3 saat 30 dakika 9. Hangi sayının 20 eksiğinin 10/100 u 80 dir? A) 960 B) 820 C) 740 D) 680

136 10.Saatte ortalama 80 kilometre hızla giden bir yolcu otobüsü 3 saat 15 dakikada kaç kilometre yol alır? Çözüm: 6 8 4, Asımların okulunda dersler 40 dakika, teneffüsler 5 dakikadır. 11.İlk ders saat 8.50 de başladığına göre, 4. ders saat kaçta başlar? A) B) C) D) Yukarıdaki rakamları ve virgülü kullanarak yazılabilecek en büyük ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? A) 68,4 B) 8,64 C) 86,4 D) 8, Bir günde üç buçuk saat antrenman yapan bir sporcu, 3 günde kaç dakika antrenman yapmış olur? Çözüm: 12. Duygu, bir dakikada 120 m yol yürüyor. Aynı hızda 1 saat 15 dakikada kaç km yol yürür? A) 0,9 B) 0,09 C) 90 D) , Yaşasın! Ben simetriğim 17.Şişedeki 1 litre suyun 0,4 L si yere dökülürse şişede kaç litre su kalır? A) 0,9 B) 0,8 C) 0,7 D) 0,6 13. Yukarıdaki rakamları ve virgülü kullanarak yazılabilecek en küçük ondalık kesir kaçtır? A) 0,32 B) 0,23 C) 2,03 D) 3, sayısında tekrar eden 9 rakamının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 2,03 ondalık kesrinden büyüktür? A) 2,30 B) 2,010 C) 1,99 D) 0,999

137 MATEMATİK 69 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 1 Açı, iletki denilen bir araçla ölçülür veya çizilir. Açı ölçü birimine derece denir. Açı, başlangıç noktaları aynı iki ışının birleşim kümesidir. Işınların kesiştiği noktaya "açının köşesi", ışınlara ise "açının kenarı" denir. A) B) 1. Aşağıda verilen açıların isimlerini altlarındaki noktalı yerlere yazınız. C) D). 2. Yukarıdakilerden hangisi açı değildir? A) B B) A C) C D) D Açı Çeşitleri: Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı denir... 3.Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en küçüğü hangisidir? A) yedi yüz otuz bir bin üç yüz B) yedi yüz otuz bir bin otuz C) yedi yüz otuz bin on üç D) yedi yüz otuz bin yüz üç Açılar 3 şekilde okunur. 1.ABC açısı 2.CBA açısı 3. B açısı

138 Açı Çeşitleri: Dar açı; ölçüsü 90 dereceden küçük açılara dar açı denir. Açı Çeşitleri: Doğru açı, ölçüsü 180 derece olan açılara doğru açı denir. 4. iki yüz bin sekiz yüz on dokuz sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) B) C) D) sayısında 5 in basamak değeri ile 4 ün sayı değeri arasındaki fark kaçtır? A) 496 B) 1 C) 3995 D) 396 açı denir. Açı Çeşitleri: Geniş açı; ölçüsü 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük açılara geniş Açı Çeşitleri: Tam açı, ölçüsü 360 derece olan açıya tam açı denir. 7. Aşağıdaki açıların çeşitlerini altlarındaki noktalı yerlere yazınız sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)beş bin otuz altı B)elli beş bin altı C)elli beş bin atmış D)elli bin altı...

139 MATEMATİK 70 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 2 1.Aşağıdaki açı çeşitlerini altlarına yazınız. 5.Kesişen iki doğru arasında hangi açılar oluşabilir? I.Dar II.Geniş III.Dik IV.Düz A) I,II,III B) II,III C) I, II D) I 6.,7. ve 8. soruları şekle göre cevaplayınız. 2. Hangi şekilde geniş açı vardır? A) I B) II C) III D) Hepsi 3. Hangi şekilde 5 tane açı vardır? 6.Bu şekilde kaç tane dar açı vardır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 3 7.Bu şekilde kaç tane dik açı vardır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 3 A) B) C) 8.Yukarıdaki şekilde kaç tane geniş açı vardır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 3 4.Yukarıda verilen şeklin A ucuna aşağıdakilerden hangisini eklersek geniş açı olur? 9. Tahtaya ANA yazarsak hangi açı hiç oluşmaz? A) dik B) geniş C) dar D) tam

140 10. Yelkovan 12 de ise saatin akrebi hangi sayılar üzerinde iken akrep ve yelkovan arasındaki açı dik olur? A) 12,6 B) 3,9 C) 6,9 D) 5,6 13.Yukarıdaki şekilde kaç tane dik açı vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 11.Akrep 3 ün üzerinde iken yelkovan hangi sayılarda olursa dik açı olur? A) 1 ve 2 B) 12 ve 6 C) 2 ve 3 D) 7 ve Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) AED geniş açıdır. B) BED dik açıdır. C) CED dar açıdır. D) BEC geniş açıdır. 12. Z harfinde kaç tane dar açı vardır? A) yoktur B) 1 C) 2 D) 4 15.Aşağıda ölçüleri verilen açılardan hangisi geniş açıdır? A) s( A) 90 B) s (B) 91 C) s( C ) 79 D) s( Ö ) Yukarıdaki şekilde kaç tane açı vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) Yukarıdaki şekillerden hangisinde en az bir tane dik açı vardır? A)I B)II C)III D)I, II

141 MATEMATİK 71 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 3 1. Ölçüsü 179 derece olan açı hangi tür açıdır? A) dar B) dik C) geniş D) doğru 5.Yukarıdaki şekilde verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bu şekilde kaç tane dar açı vardır? (.) Bu şekilde kaç tane geniş açı vardır? ( ) Bu şekilde kaç tane doğru açı vardır? (..) Bu şekilde kaç tane dik açı vardır? (.) Doğru açının ölçüsü, dik açının ölçüsünden büyüktür. Dar açının ölçüsü, geniş açının ölçüsünden büyüktür. Dik açının ölçüsü, geniş açının ölçüsünden büyüktür. Dar açının ölçüsü, doğru açının ölçüsünden büyüktür. 2.Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 87, 92, 125, 70, 19, 90, Yukarıdaki açılardan kaç tanesi dar açıdır? A) 3 B) 5 C) 4 D) 2 4. Aşağıdakilerden hangisi doğru açıdır? A) 45 derece B) 80 derece C) 90 derece D) 180 derece 6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Dik açının ölçüsü 180 derecedir. B) Geniş açının ölçüsü 90 dereceden büyüktür. C) Doğru açının ölçüsü 90 derecedir. D) Dar açının ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasındadır. I. 90 derece dik açı II. 91 derece dar açı III. 179 derece geniş açı 7.Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) yalnız II B)II ve III C) I ve III D) I,II ve III

142 12.Aşağıdaki açıların isimlerini üç değişik şekilde yazınız. 8.Yukarıdaki şekilde hangi noktalardaki açılar dik değildir? A) A ve B B) C ve D C) A ve C D) Hepsi Aşağıdaki açıların çeşitlerini yazınız Yukarıda kesişen doğrulardan hangisi veya hangileri diktir? A) I B) II C) II, III D) Hepsi 14.Aşağıdaki açıları iletkinizle ölçerek ölçümleri açıların iç bölgelerine yazınız. 10.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açının okunuşu değildir? A) B açısı B) ABC açısı C) BAC açısı D) CBA açısı 15.Bir işçinin günde 6 saat çalışarak 12 günde bitirdiği işi 9 günde bitirebilmesi için günde kaç saat çalışmalıdır? A)6 B)7 C)8 D)9 11.Dört basamaklı 1111 sayısı iki basamaklı 11 sayısına bölünüyor. Elde edilen bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? A) 11 B) 12 C) 102 D) Litrenin içinde kaç tane yarım litre vardır? A)3 B)10 C)12 D)15

143 MATEMATİK 72 ÜÇGEN KARE DİKDÖRTGEN 1 Açılarına Göre Üçgenler Üçgen: Doğrusal olmayan üç noktanın ikişer ikişer birleştirilmesi ile elde edilen şekle üçgen denir. Üçgenler köşelerindeki harfle adlandırılır. Üçgenin üç köşesi ve üç iç açısı vardır. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 1. Aşağıdaki üçgenleri isimlendirelim. Üçgenler özelliklerine göre ikiye ayrılır. 1.Açılarına göre üçgenler. 2.Kenarlarına göre üçgenler. I. geniş açılı üçgen II.dik üçgen III.dar açılı üçgen 4.Yukarıdaki üçgen çeşitlerinden hangilerinde dar açı vardır? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I,II ve III Açılarına göre üçgenler üçe ayrılır. 1.Dik açılı üçgen 2.Dar açılı üçgen 3.Geniş açılı üçgen 5. Aşağıdaki üçgenlerin açı ölçülerine göre çeşitlerini yazınız Aşağıdakilerden hangisi üçgendir? A) B) C) Dar açılı üçgen; Bütün açıları dar açı olan (90 derecen küçük) üçgene dar açılı üçgen denir. 3. Bir ABC üçgeninde A açısı ile B açısının toplamı 119 derecedir. Bu durumda C açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 71 B) 69 C) 61 D) 59 Dik açılı üçgen; Bir açısının ölçüsü 90 derece olan üçgene dik açılı üçgen denir. 6. Bir okulda kız öğrencilerin üç katı erkek öğrencilerin 9 katına eşittir. Bu okulda 780 öğrenci olduğuna göre; kız öğrencilerin sayısı kaçtır? Çözüm:

144 Geniş açılı üçgen; İç açılarından biri geniş açı (90 dereceden büyük) olan üçgene geniş açılı üçgen denir. Şerife: 4 Ayşe Nur: 8 *Bir üçgenin yalnız bir açısı dik açı olabilir. *Bir dik üçgende iki dar açının ölçülerinin toplamı bir dik açının toplamına eşittir. 7. ABC açısı aşağıdakilerden hangisidir? Fatma: 2 Büşra: 12 A) B) C) D) 8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Eşkenar üçgenin tüm açıları dar açılıdır. B)Geniş açılı üçgenin bir açısı dar açılıdır. C)Çeşitkenar üçgenin tüm açıları dar açıdır. D)Dik üçgenin bir açısı dik açıdır. 9. Bir üçgen çizmek için kaç doğruya ihtiyaç vardır ve birbirine göre durumları ne olmalıdır? A) üç doğru, kesişen B) iki doğru, kesişen C) dört doğru, kesişen D) beş doğru, paralel 5+?+7=57 11.Bir günde yelkovanın 12 de olması şartıyla akrep ile yelkovan arasındaki açının kaç kez dik açı olacağı soruluyor. Yukarıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevabı vermiştir? A) Fatma B) Büşra C) Ayşe Nur D) Şerife 12. Açıları oluşturan doğru parçalarının uçlarını birbiriyle birleştirirsek hangi geometrik şekli elde ederiz? A)kare B)daire C)üçgen D)dikdörtgen 13. iki tam binde iki ondalık kesrinin rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A)2,2 B)2,02 C)2,002 D)20, Yukarıdaki öğrencinin yaptığı toplama işleminde? işareti ile gösterilen sayı hangisidir? A) 6 B) 36 C) 45 D) ,3 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) onda üç B) otuz üç C) üç tam onda üç D) üç tam yüzde üç

145 MATEMATİK 73 ÜÇGEN KARE DİKDÖRTGEN 2 Kenarlarına Göre Üçgenler Kenarlarına göre üçgenler; üçe ayrılır. 1.Eşkenar üçgen 2.İkizkenar üçgen 3.Çeşitkenar üçgen 1.Aşağıdakilerden hangisi üçgenin açılarını gösterir? A) B) C) 1.Eş Kenar Üçgen; Üç kenarın uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere eş kenar üçgen denir. Eş kenar üçgenin bütün açıları eşit ve 60 drecedir. 4.Bir ikizkenar üçgenin taban açılarından birinin ölçüsü 48 derece olduğuna göre tepe açının ölçüsü kaç derecedir? A)96 B)84 C)66 D)42 3.Çeşit Kenar Üçgen; Üç kenarının uzunluğu birbirinden farklı olan üçgene çeşitkenar üçgen denir. Çeşitkenarın açıları da kenar uzunlukları da farklıdır. I. Köşegenleri eşit uzunluktadır. II. Karşılıklı kenarları paraleldir. III.Kenarları eşit uzunluktadır. 5.Yukarıdaki üçgen çeşitlerinden hangilerinde dar açı vardır? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I ve III 6. Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarına göre çeşidini yazınız. 2.Eşkenar üçgenin bir iç açısı ile ikizkenar dik üçgenin bir dar açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir? (Eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derecedir. ) A) 105 B) 135 C) 120 D) İkizkenar üçgen ile ilgili bilgilerden hangisi daima doğrudur? A) Açılarının tümü dar açıdır. B) iki açısı birbirine eşittir. C) Açılarından biri dik açıdır. D) iki açısı da geniş açıdır... k =11 cm l = 8 cm m= 8 cm.. 2.İkiz Kenar Üçgen; İki kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. İkiz kenar üçgende taban açıları birbirine eşittir. 8.Yukarıda kenar uzunlukları verilen üçgen hangi çeşit üçgendir? A)Çok kenar B)Eşit kenar C)İkiz kenar D)Çeşit kenar

146 9.Taban açılarından biri 46 derece olan bir ikizkenar üçgenin tepe açısı kaç derecedir? Soruyu dikkatli okudun mu? Soruyu anladın mı? A) 92 B) 88 C) 90 D) Aşağıdakilerden hangisinin bütün kenarları birbirine eşit değildir? A)eş kenar üçgen B)eş kenar dörtgen C)yamuk D)düzgün beşgen 10. Bir açının ölçüsün 4 katı, dik açının ölçüsünden 6 derece fazladır. Bu açının ölçüsü kaç derecedir? ( Dik açı 90 derecedir. Bu tür problemlerde sondan gelindiğini unutmayalım ) A) 20 B) 24 C) 42 D) Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluğuna ve açı ölçülerine göre çeşidini yazınız. 15.Bütün kenarları aynı uzunlukta olan üçgene ne ad verilir? A) Eşkenar üçgen B) İkizkenar üçgen C) Çeşitkenar üçgen D) Dörtkenar üçgen 16. Üçgenler kenar uzunluklarına göre kaça ayrılır? A) 2 B) 1 C) 4 D) Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgene ne ad verilir? A)eş kenar üçgen B)ikizkenar üçgen C)çeşitkenar üçgen D)düzgün kenar üçgen 13. a,b,c hangi geometrik şeklin kenar isimleri olur? A) üçgen B) beşgen C) dörtgen D) altıgen 17.Bütün kenarları farklı uzunlukta olan üçgene ne ad verilir? A) Eşkenar üçgen B) İkizkenar üçgen C) Çeşitkenar üçgen D) Dörtkenar üçgen 18.Sadece iki kenarı aynı uzunlukta olan üçgene ne ad verilir? A) Eşkenar üçgen B) İkizkenar üçgen C) Çeşitkenar üçgen D) Dörtkenar üçgen

147 MATEMATİK 74 ÜÇGEN KARE DİKDÖRTGEN 3 Kare: Birbirine eşit dörtkenarı ve dört dik açısı, dört köşesi olan dörtgene kare denir. 1.Karenin dört eşit kenarı vardır. 2.Birbirine eşit 4 dik açısı vardır.(90 derece) 3.Karenin iki köşegeni var. 1.Kare çizmek için hangisi kullanılmaz? A) Gönye B) Pergel C) Cetvel D) İletki Dikdörtgen: Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve dört açısı da dik açı olan dörtgenlere dikdörtgen denir. 1.Dört kenarı vardır. Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir. 2.Dört açısı vardır. Açıları birbirine eşit ve dik açıdır. 3.İki köşegeni vardır. Köşegenleri birbirine eşittir. 4.Bir köşegen dikdörtgeni eşit iki üçgene ayırır. 4.Dikdörtgenin köşegenleri dikdörtgeni kaç üçgene ayırır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 2.Geometrik şekillerle ilgili istenilenleri yazalım. 5.Aşağıdakilerden hangisi kare ile dikdörtgenin ortak özelliği değildir? A)Kenar uzunluklarının eşit olması B)Açı ölçülerinin eşit olması C)Karşılıklı kenarların paralel olması D)Köşegen sayılarının eşit olması I. Karenin köşegenleri dik kesişir. II.Dikdörtgenin köşegenleri dik kesişir. III.Kare ile dikdörtgenin ikişer köşegeni vardır ,008 ondalık kesrinde 8 rakamı hangi basamaktadır? A) birler B) onda birler C) yüzde birler D) binde birler 6.Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III

148 I. Üçgenin köşegeni yoktur. II.Kare ile dikdörtgenin eşit sayıda köşegeni vardır. III.Dikdörtgenin köşegenleri eşit uzunluktadır. 7.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve III C) II ve III D) Yalnız I 10. Aşağıdaki kare ve dikdörtgenin köşegenlerini çiziniz? 11. Aşağıdaki kareleri isimlendirelim. 8.Köşegen ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Köşegen, çapraz köşeleri birleştiren doğru parçasıdır. B) Bir köşegen dikdörtgeni iki eş parçaya ayırır. C)İki köşegen, kareyi dört eş üçgene ayırır. D)Dikdörtgenin kenar sayısı kadar keöşegeni vardır Geometrik şekillerle ilgili istenilenleri yazalım Bize istediğimiz kadar çember ve istediğimiz kadar kare verilecek olursa hangi şekli oluşturabiliriz? A) Silindir B) Dikdörtgen prizma C) Küp D) Kare 13. Bize 7 tane doğru veriliyor ve iki tane geometrik şekil yapmamız isteniyor. Hangi şekil oluşturulabilir? A) Kare, kare B) Kare, dikdörtgen C) Dikdörtgen, üçgen D) Kare, silindir

149 MATEMATİK 75 ÜÇGEN KARE DİKDÖRTGEN 4 5.ve 6. soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız. 1.Yukarıda verilen karenin hangi köşesinden bir eğik doğru çizelim ki iki tane üçgen oluşsun? A) I ve IV B) III ve IV C) I ve III D) II ve I 2.Çember çizerken cetvel neden kullanılmaz? A)Cetvel uzun olduğundan B)Çemberde kenar olmadığından C)Çember pergelle çizildiğinden D)Öğretmenimiz öyle istediği için 5.Yukarıdaki şekilde kaç tane doğru vardır? A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 6. Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır? A) 2 B) 1 C) 3 D) 5 3.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bir üçgende bir tane dik açı olur. B) Bir üçgende bir tane dar açı olur. C) Bir üçgende bir tane geniş açı olur. D)Bir üçgende birden fazla düz açı olur. 7. Yukarıdaki ipin sınırları belirlidir. Adlandırmak istersek aşağıdakilerden hangisini kullanırız? A) Düzlem B) Doğru C) Doğru parçası D) Hepsi Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. M açısı 40 derece C açısı 90 derece K açısı? 4.Bu verilenlere göre K açısı kaç derecedir? A) 130 derece B) 80 derece C) 50 derece D) 45 derece 8.Yukarıdaki ipin yalnızca bir ucundan sınırsız biçimde uzatıldığını kabul edersek aşağıdakilerden hangisi olur? A) Doğru B) Doğru parçası C) Işın D) Hepsi

150 9. Aşağıdakilerden hangisinin üst yüzeyinde dik açı olamaz? A) Üçgen prizma B) Kare prizma C) Silindir D) Küp 14. Aşağıdakilerden hangisinin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir? A)İkizkenar üçgen B)Dörtgen C)Dikdörtgen D)Kare 10. Herhangi bir dikdörtgenin köşegenlerini birleştirince hangi şekil ortaya çıkar? A)kare B)daire C)üçgen D)dikdörtgen nedir? A)MNO açısı B)ONM açısı C)NMO açısı D)O açısı I.İkizkenar üçgen II. Dik üçgen III. Çeşitkenar üçgen IV. Eş kenar üçgen 15. Aşağıdaki açının adı 16.Yukarıdakilerden hangileri kenarlarına göre üçgen çeşitlerindendir? A) yalnız II B)I ve III C) I,II ve IV D) I,III ve IV 12. Yukarıdaki şekillerde taralı bölgelerden hangileri karedir? A) I ve III B) II ve IV C) I,II,III,ve IV D) Yalnız II :7 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 10 B) 11 C) 100 D) Yukarıdaki şekilde; Kaç tane doğru açı vardır? ( ) Kaç tane dar açı vardır? (.)

151 MATEMATİK 76 SİMETRİ 1 Simetri: Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu. Simetri doğrusu şekilleri iki eş kısma ayırır. Şekil simetri doğrusundan katlandığında bu iki eş kısım birbirini tamamen örtecek şekilde üst üste gelir. Bu tür şekiller simetriktir. 3.Yukarıdaki şeklin d doğrusuna göre simetrisi aşağıdakilerden hangisidir? 1.Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetri doğrusu en azdır? 4.Eş kenar üçgenin kaç simetri ekseni vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2.Karenin tüm simetri doğruları aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? 5.Aşağıdakilerden hangisi simetri bakımından diğerlerinden farklıdır? A) S B) V C) E D) m 6.Karenin kaç simetri doğrusu vardır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

152 Fatma: 4 tane simetri ekseni vardır. Huriye: 6 tane simetri ekseni vardır. 9. Aşağıdakilerden hangisinin simetri ekseni diğerlerinden farklıdır? A) E B) D C) A D) B 10.Aşağıdakilerden hangisinin simetri ekseni diğerlerinden farklıdır? A) 3 B) 5 C) 4 D) 6 Şerife: Çemberde simetri ekseni yoktur. Büşra: Çemberde sonsuz simetri ekseni vardır. 11.Yandaki şekildeki simetri aşağıdakilerden hangisine ait olabilir? 7.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi; Çemberde kaç tane simetri ekseni vardır? sorusuna doğru cevap vermiştir? A) Şerife B) Büşra C) Fatma D) Huriye A) B) 8.Yukarıdaki şeklin simetrisi hangisidir? A) B) C) D) 12.Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin altı tane simetri doğrusu vardır? A) düzgün beşgen B) kare C) üçgen D) düzgün altıgen 13.Aşağıdaki şekillerin simetri eksenlerini çiziniz. C) D)

153 MATEMATİK 77 SİMETRİ 2 1.Aşağıdakilerden hangisinde simetri ekseni yanlış çizilmiştir? 3.Aşağıdakilerden hangisinin simetri ekseni sayısı en fazladır? A) düzgün altıgen B) eşkenar üçgen C) dikdörtgen D) kare 4.Aşağıdakilerden hangisinin yanındaki doğruya göre simetriği yanlıştır? A) B) A) B) C) D) C) D) 5.Aşağıdaki şekillerden hangisinin bir simetri doğrusu vardır? A) B) 2.Yukarıdaki geometrik şeklin verilen doğruya göre simetrisi olan şekil aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 6. Yandaki şeklin üç birim kareden oluşan kaç simetri doğrusu vardır? A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 C) D) 7. Aşağıdakilerden hangisi hem doğrusal hem döngüsel simetriye sahiptir? A) 8 B) 9 C) 3 D) 5

154 8.Aşağıdaki harflerden hangisi doğrusal simetriye sahiptir? A) S B) M C) Z D) N 13.Aşağıdakilerden hangisi simetri bakımından diğerlerinden farklıdır? A) S B) V C) E D) m 9.Bir ABC üçgeni eş kenar üçgendir. A kenarı 145 cm olduğuna göre bu üçgenin çevresi kaç cm dir? I. Karenin 4 simetri ekseni vardır. II.Eş kenar üçgenin 3 simetri ekseni vardır. III.İkiz kenar üçgenin 1 simetri ekseni vardır. 10.Yukarıdaki söylenenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 11.Aşağıdakilerden hangisinin simetri ekseni diğerlerinden farklıdır? A) 3 B) 5 C) 4 D) 6 12.Eş kenar üçgenin kaç simetri ekseni vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14.Aşağıdakilerden hangisi döngüsel simetriye sahiptir? A) P B) K C) Z D) T 15. Aşağıdakilerden hangisinin simetri ekseni diğerlerinden farklıdır? A) E B) D C) A D) B 16.Dikdörtgenin kaç simetri ekseni vardır? A) 1 B) 2 C) 6 D) Dikdörtgen şeklindeki sınıf kapısının eni 1,05 cm, boyu 2,15 cm dir. Bu sınıfın sınıf kapısının çevresi kaç santimetredir? A) 6,2 B) 6,4 C) 6,6 D) 6,8

155 MATEMATİK 78 SİMETRİ 3 Yaşasın! Ben asimetriğim 5.Aralarında üçer fark bulunan 4 doğal sayının toplamı 108 dir. Bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 6.Aşağıdaki şekillerden hangisi küptür? 7. Aşağıdakilerden hangisi kare prizmadır? 1. Yukarıdaki şekilde; Kaç tane dik açı vardır? ( ) Kaç tane dar açı vardır? (.) Kaç tane geniş açı vardır? (.) A) B) C) 2. Aşağıdakilerden hangisinin simetri ekseni yoktur? A) A B) P C) Y D) D 3.Karenin kaç simetri doğrusu vardır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 8.Yukarıdaki bilyenin yüzeyini adlandıracak olursak aşağıdakilerden hangisi olur? A) prizma yüzeyi B) küre yüzeyi C) düzlem D) kare D) Yandaki yapının hacmi kaç birim küptür? (Yandaki yapıda kaç adet küp kullanılmıştır?) A) 10 B) 12 C) Aralarında dörder yaş fark bulunan üç kardeşten en büyüğü 23 yaşındadır. En küçüğünün yaşı kaçtır? Çözüm:

156 kilometre uzunluğundaki bir yolun 175 kilometresini giden bir otobüsün geriye kaç km yolu kalmıştır? Çözüm: 15. Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz Cebimde 85 TL vardı. Önce 35 TL sini harcadım, daha sonrada 40 TL sini harcadım. Geriye kaç param kalmıştır? Çözüm: Tarlasından 2670 ton arpa alan bir çiftçi, bu arpanın 679 tonunu tohumluk için ayırdı. Geriye kalan arpayı sattı. Bu çiftçinin sattığı arpa kaç tondur? Çözüm: 1. Ondan dokuz çıkarınca kalan sayı 2. 2 kere 2 işleminin sonucu 3. Çift olmayan sayı 4. 6 çarpı 7 işleminin çarpımı 5. Üç harfli tek basamaklı bir sayı 6. Bir basamak adının tersten yazılışı 7. üç harfli en soğuk mevsim 8. Serbest olmayan eksi 122 işleminde kalan santimetre uzunluğundaki kumaşın 433 santimetresi satılıyor. Geriye kaç santimetre kumaş kalmıştır? Çözüm: 16.Üçgenle ilgili özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir? A) İç açıları toplamı 180 derecedir. B) Geniş açılı üçgende, 90 dereceden büyük açı vardır. C)Kenar sayısı üçtür. D)Dar açılı üçgende sadece bir tane açı olabilir. 14.Bir çiftlikte 2500 tavuk bulunuyor. Birinci gün 700 tavuk, ikinci gün 900 tavuk, üçüncü gün ise kalan tavuklar satılıyor. Üçüncü gün satılan tavuklar kaç tanedir? Çözüm: Yasemin Fadime Fatma Yasemin 10 yaşındadır. Fadime, Yasemin den 3 yaş küçük, Fatma dan 4 yaş büyüktür. 17. Yukarda verilenlere göre bu üç arkadaşın yaşları toplamı kaçtır? A) 12 B) 20 C) 62 D) 50

157 MATEMATİK 79 ÇEVRE 1 Üçgenler Üçgenlerde Çevre Uzunluğu; 1.Eş kenar üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için; üç kenar uzunluğu birbiriyle toplanır. Veya 2.Bir kenar uzunluğu 3 ile çarpılır. 1. a kenarı 7 cm olan bir eş kenar üçgenin çevresi kaç cm dir? A) 14 B) 21 C) 28 D) Eş kenar üçgen şeklindeki bir alanın bir kenarı 257 metredir. Bu alanı 4 kez koşarak tamamlayan bir atlet kaç metre koşmuş olur? A)771 B)3 084 C)312 D) Eşkenar üçgen şeklindeki bir tarlanın çevresine 5 sıra dikenli tel çekildi. 900 metre dikenli tel kullanıldığına göre, tarlanın bir kenarının uzunluğu kaç metredir? A)180 B)112,5 C)60 D)360 Daha çok dikkat gerektiren soru. 6. Eşkenar üçgen şeklindeki bir tarlanın çevresi 360 metredir. Bu tarlanın çevresini 3 kez turlayan Ayda, kaç metre yürümüş olur? A)600 B)1080 C)3240 D) Eşkenarlara sahip üç kenarlı bir bahçenin bir kenarı 235 metredir. Bu bahçenin çevresi kaç metredir? A)523 B)725 C)705 D)865 Eş Kenar Üçgenlerde Çevre Uzunluğundan Kenar Uzunluğunu Bulma; 1.Eş kenar üçgenin çevre uzunluğundan bir kenar uzunluğunu bulmak için verilen çevre uzunluğu 3 e bölünür. 3.Eş kenar üçgen şeklindeki bir tarlanın çevresi 180 metre olduğuna göre bu tarlanın bir kenarı kaç metredir? A)480 B)160 C)60 D)540 4.Çevresi 27 cm olan bir eş kenar üçgenin bir kenarı kaç cm dir? A)57 B)81 C)9 D)36 8.Çevresi 999 metre olan bir üçgenin bir kenarı kaç metredir? A)333 B)444 C)222 D)111 9.Dakikada 50 m yol alan bir çocuk 1 saat 20 dk da kaç km yol almış olur? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

158 Üçgenlerde Çevre Uzunluğu; 1.İkizkenar üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için; üç kenar uzunluğu birbiriyle toplanır. Veya 2.İkizkenar uzunluğu 2 ile çarpılır diğer kenar uzunluğu ile toplanır. 10.İkizkenar bir üçgende ikizkenarlardan biri 5 cm, diğer kenar ise 6 cm dir. Bu durumda bu üçgenin çevresi kaç cm dir? A)18 B)15 C)16 D)17 11.Bir ikizkenar üçgenin taban kenar uzunluğu 18 cm, ikizkenarlardan biri ise 27cm olduğuna göre bu üçgenin çevresi kaç cm dir? A)27 B)45 C)72 D) Bir sporcu ikizkenar üçgen şeklindeki parkın çevresinde 10 tur atarak 3000 m koşmuştur. Parkın ikizkenar olmayan kenarının uzunluğu 80 metre olduğuna göre ikizkenarlardan birinin uzunluğu kaç metredir? A)2200 B)800 C)220 D)110 Yüksek dikkat gerektiren soru. 15.İkizkenar üçgenin çevresi 59 cm dir. Taban kenar uzunluğu 27 cm olduğuna göre, ikizkenarlardan birinin uzunluğu kaç cm dir? A)32 B)27 C)16 D)45 12.İlyas amcanın bahçesi üç kenarlıdır. İki kenarın uzunlukları birbirine eşittir. Eşit olan kenarlardan birinin uzunluğu 56 m dir. Farklı kenar ise Bir ikizkenarın yarısı kadardır. Bu verilenlere göre İlyas amcanın bahçesinin çevresi kaç m dir? A)112 B)142 C)156 D) Taban kenarının uzunluğu 8 metre olan ikizkenar üçgen şeklindeki havuzun, eşit kenarlardan birinin uzunluğu taban kenarının 3/4 ünden 4 metre fazladır. Bu havuzun çevresi kaç metredir? A)10 B)20 C)30 D)28 Yüksek dikkat gerektiren soru. 13.Bir ikizkenar üçgenin tabanı, ikizkenarlarından birinin 2/3 si kadardır. Taban uzunluğu 18 cm olduğuna göre, bu üçgenin çevresi kaç cm dir? A)27 B)45 C)72 D) yıl sonra 21 yaşında olacak olan Hatice 4 yıl önce kaç yaşındaydı? Çözüm:

159 MATEMATİK 80 ÇEVRE 2 Üçgenler 5.Çevre uzunluğu 24 cm olan üçgenin kenarlarından her biri diğerinden 2 cm daha uzundur. Bu üçgenin en uzun kenarı kaç cm dir? A)10 B)8 C)6 D)12 Üçgenlerde Çevre Uzunluğu; 1.Çeşitkenar üçgenin çevre uzunluğunu bulmak için; üç kenar uzunluğu birbiriyle toplanır. 1.a kenarı 7 cm, b kenarı 6 cm, c kenarı 5 cm olan üçgenin çevresi kaç cm dir? A)18 B)17 C)11 D)15 2.Bir üçgenin çevresi 33 cm dir. Ortanca kenar, kısa kenardan 3 cm fazla, uzun kenardan 3 cm kısadır. Buna göre, bu üçgenin kenar uzunlukları kaç cm dir? A) B) C) D) Yüksek dikkat gerektiren soru. 6.Çevresinin uzunluğu 48 cm olan ikizkenar üçgenin taban kenar uzunluğu ikizkenarlardan birinden 6 cm daha uzundur. Taban kenar uzunluğu kaç cm dir? A)14 B)18 C)20 D)16 3.Bir üçgende c kenarı 4 cm, b kenarı c kenarının uzunluğunun 2 katından 2 cm eksik, a kenarı b kenarının 2 katından 4 cm eksiktir. Bu verilere göre bu üçgenin çevresi kaç cm dir? A)18 B)16 C)12 D)20 7. Şekildeki üçgenin AB kenarının uzunluğu AC kenarının uzunluğuna eşittir. ABC üçgenin çevresinin 45 cm dir. AC kenarının uzunluğu BC kenarının uzunluğunun 2 katı ise, BC kenarının uzunluğu kaç cm dir? A)9 B)11 C)12 D)10 4. Günde 2 km yol bakımdan geçiyor. 10 günde kaç m yol bakımdan geçiyor? Çözüm: 8. Beden eğitimi dersinde kollarımızı yere paralel olarak açarsak koltuk altımızda hangi açı oluşur? A)dik B)dar C)düz D)geniş

160 A B A B 9.Yandaki şekil eşit kenar üçgenlerden oluşuyor. AB doğru parçasının uzunluğu 14 cm olduğuna göre, şeklin çevresi kaç cm dir? A)28 B)35 C)42 D)48 12.Yukarıdaki üçgenlerin herbiri eşkenar üçgendir. Bu şeklin çevresi 54 cm olduğuna göre AB doğru parçasının uzunluğu kaç cm dir? A)10 B)25 C)18 D)21 10.Yukarıdaki şekil eşit kenar üçgenlerden oluşuyor. Şeklin çevresi 81 cm olduğuna göre, üçgenlerin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? A)27 B)12 C)9 D) Kilogramı 300 Kr olan şekerin 800 gramı kaç Kuruştur? (Orantı kurularak çözülebilir) A)1095 B)1500 C)240 D)120 A B 14. Yukarıdaki şekilde; Kaç tane dik açı vardır? ( ) Kaç tane dar açı vardır? (.) Kaç tane geniş açı vardır? (.) 11. Yukarıdaki üçgenlerin herbiri eşkenar üçgendir. AB doğru parçasının uzunluğu 18 cm olduğuna göre, şeklin çevresi kaç cm dir? A)9 B)27 C)81 D) Aşağıdakilerden hangisi kenar uzunluklarına göre üçgen değildir? A) Eşkenar B) İkizkenar C) Dik açılı D) Çeşitkenar

161 MATEMATİK 81 ÇEVRE 3 Kare 4. Bir eşkenar üçgenin çevresi ile bir karenin çevresi birbirine eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu 80 cm dir. Karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? A)40 B)60 C)70 D)75 Yüksek dikkat gerektiren soru. Birbirine eşit dörtkenarı, dört dik açısı (90 derece) ve dört köşesi olan dörtgenlere kare denir. Karenin Çevre Uzunluğu; Karenin kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için, bir kenar uzunluğu 4 ile çarpılır. 5.Kare şeklindeki bir masanın üzerine örtülecek bir örtünün masanın her tarafından 20 cm sarkması isteniyor. Örtünün çevresi, masanın çevresinden kaç cm daha fazladır? A) 80 B) 120 C) 160 D) Bir kenarı 7 cm olan karenin çevresi kaç cm dir? A)28 B)14 C)21 D)17 2.Bir kenar uzunluğu 400 metre olan kare şeklindeki bir yarış pistinin çevresini, dakikada 80 metre yürüyen bir sporcu kaç dakikada pisteki yürüyüşünü tamamlar? A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 3.Kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 4 sıra dikenli tel çekiliyor. Bu iş için 720 metre dikenli tel kullanılıyor. Bahçenin bir kenarının uzunluğu kaç metredir? A)40 B)45 C)50 D)55 6.Bir kenarının uzunluğu 90 cm olan kare şeklindeki bir masanın her tarafından 25 cm sarkan kare şeklinde bir örtü örtülüyor. Örtünün çevresi kaç metredir? A)560 B)76 C)98 D)140 7.Bir kenarının uzunluğu 38 m olan kare şeklindeki arsanın çevresini 5 defa yürüyen bir kişi, kaç metre yol yürür? A)152 B)760 C)360 D)1250

162 8. Kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 8 sıra dikenli tel çektik. Kullanılan tel 1920 metredir. Karenin bir kenarının uzunluğu kaç metredir. A)240 B)250 C)60 C)90 9.Bir kenarının uzunluğu 108 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresini bir adımı 54 cm olan bir çocuk kaç adımda dolaşır? A)432 B)58 C)62 D)8 13. Bir kenarının uzunluğu 40 cm olan karenin kenarları uzatılarak yeni bir kare oluşturuldu. Yeni karenin çevresi 196 cm olduğuna göre, karenin bir kenarı kaç cm uzatılmıştır? A)8 B)160 C)36 D)9 14.Kenar uzunluğu 125 cm olan kare şeklindeki bir masanın üzerine her taraftan 25 cm sarkacak şekilde kare şeklinde bir örtü örtülüyor. Örtünün çevresi kaç cm dir? A)700 B)500 C)600 D) Bir kenarının uzunluğu 120 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 96 tane ağaç dikildi. Ağaçlar kaç metre arayla dikildi? A)5 B)480 C)12 D)6 15.Çevresi 360 cm olan kare şeklindeki bir masanın üzerine her taraftan 30 cm sarkacak şekilde kare şeklinde örtü örtülüyor. Örtünün çevresi kaç cm dir? A)700 B)500 C)600 D) Çevresinin uzunluğu 5/8 i 40 cm olan kare şeklindeki kitabın bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? A)64 B)8 C)16 D)9 12.Çevresi 56 cm olan karenin kenarları 5 cm kısaltıldığında yeni oluşan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm olur? A)14 B)24 C)9 D)8 16. Yukarıdaki ABCD karesinde; Kaç tane dik açı vardır? ( ) Kaç tane dar açı vardır? (.) Kaç tane geniş açı vardır? (.)

163 MATEMATİK 81 ÇEVRE 4 Dikdörtgen 5. Çevresi 60 cm olan ABCD dikdörtgeninin uzun kenarı, kısa kenarından 6 cm daha uzundur. Dikdörtgenin kenar uzunlukları kaç cm dir? A)12-18 B)9-25 C)12-18 D)9-15 Önce bütün kenarları eşit gibi düşünelim. Fazlalığı ortadan kaldıralım. Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu; Dikdörtgenin çevresi bir uzun ve bir kısa kenarın toplamının iki ile çarpımıyla bulunur. 1. a kenarı 6 cm, b kenarı 4 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? A)20 B)10 C)15 D)25 2. Kısa kenarı 12 cm, uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? A)36 B)48 C)96 D)58 6. Çevresi 48 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenar uzunluğunun 2 katıdır. Uzun kenarının uzunluğu kaç cm dir? ( ) A)12 B)24 C)18 D)16 7.Bir dikdörtgenin çevre uzunluğu 72 cm dir. Uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 2 katından 3 fazladır. Uzun kenarının uzunluğu kaç cm dir? (fazlalıkları çıkardıktan sonra; ) A)11 B)22 C)25 D)23 3.Uzun kenarı, kısa kenarının 3 katından 5 cm uzun olan ABCD dikdörtgeninin kısa kenarının uzunluğu 7 cm dir. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? A)26 B)66 C)56 D)76 4. Uzun kenar uzunluğu 46 cm, kısa kenar uzunluğu 37 cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm dir? A)250 B)175 C)166 D)423 8.Bir dikdörtgenin kısa kenarı, uzun kenarının 5/9 inden 3 cm fazladır. Uzun kenarı 18 cm olduğuna göre, dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? A)13 B)62 C)31 D)105

164 9.Bir dikdörtgenin çevresi 62 cm dir. Uzun kenar kısa kenardan 3 cm uzun olduğuna göre, kısa kenarının uzunluğu kaç cm dir? A)14 B)17 C)31 D) İki kenarının farkı 7 cm olan bir dikdörtgenin çevresi 70 cm dir. Bu dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kaç cm dir? A)14 B)17 C)21 D)24 10.Bir dikdörtgenin çevresi 56 cm dir. Kısa kenarı uzun kenarının 3/4 ü olduğuna göre uzun kenarı kaç cm dir? ( =) A)7 B)12 C)16 D) Bir kenarının uzunluğu 15 cm olan karenin çevresi ile dikdörtgenin çevresi birbirine eşittir. Dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu 18 cm olduğuna göre, kısa kenarının uzunluğu kaç cm dir? A)15 B)14 C)13 D)12 11.Uzun kenarı 12 cm, kısa kenarı 9 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? A)42 B)21 C)38 D) Çevresi 96 cm olan dikdörtgenin genişliği 19 cm dir. Bir uzun kenarı kaç cm dir? A)77 B)58 C)29 D)32 13.Çevresi 144 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Kenarlarının uzunluğu kaç cm dir? A)15-21 B)18-24 C)18-54 D) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)İki noktadan bir doğru geçer. B)Bir noktadan sayısız doğru geçer. C)Noktanın iki boyutu vardır. D)İki ucundan sınırlı noktalar kümesine doğru parçası denir. 17.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Dik açıdan küçük ölçülü açıya dar açı denir. B)Ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı denir. C)Geniş açı dik açıdan küçüktür. D)Bir dar açı ile dik açının toplamı geniş açı meydana getirir. 18.Çevresinin uzunluğu 76 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsanın uzun kenarının uzunluğu 22 metredir. Kısa kenarının uzunluğu kaç metredir? A)16 B)17 C)18 D)20

165 MATEMATİK 82 ÇEVRE 5 Dikdörtgen, Kare, Üçgen 5.Bir kenar uzunluğu 9 cm olan iki kare bir kenarından yan yana birleştirilerek bir dikdörtgen oluşturuldu. Dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? A)18 B)27 C)54 D)63 Bu tür sorularda soruyu daha iyi anlayabilmek için şekil çizelim ve verilenleri şekil üzerinde uygulayalım. 1.Uzunluğu, genişliğinin 2 katından 25 cm az olan dikdörtgen şeklindeki bir masanın çevresi 550 cm dir. Bu masanın uzun kenarı kaç cm dir? (Önce eşitle, sonra ) A)100 B)175 C)200 D)150 2.Dikdörtgen şeklindeki bir masanın uzun kenarının uzunluğu 105 cm, kısa kenarının uzunluğu 90 cm dir. Masanın her tarafından 30 cm sarkacak şekilde dikdörtgen şeklinde bir örtü örtülüyor. Örtünün çevresi kaç cm dir? A)390 B)630 C)720 D)550 3.Çevresi 102 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 2 katıdır. Dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm dir? A)204 B)17 C)34 D)24 4. Uzun kenarı 24 cm, kısa kenarı 20 cm olan dikdörtgen, uzun kenarının ortasından bölünerek iki eşit dikdörtgen oluşturuldu. Oluşturulan dikdörtgenlerden birinin çevresi kaç cm dir? A)34 B)88 C)68 D)48 Bu tür sorularda soruyu daha iyi anlayabilmek için şekil çizelim ve verilenleri şekil üzerinde uygulayalım. 6.Kenar uzunluğu 26 cm olan karenin çevresi ile kısa kenarının uzunluğu 23 cm olan dikdörtgenin çevreleri birbirine eşittir. Dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kaç cm dir? A) 23 B) 104 C) 26 D) 29 7.Uzunluğu genişliğinin 3 katı olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin uzun kenarının uzunluğu 84 metredir. Bu bahçenin çevresi kaç metredir? A)28 B)224 C)84 D)244 8.Uzun kenarı kısa kenarının 2 katından 3 cm daha uzun olan bir dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 13 cm ise, çevresinin uzunluğu kaç cm dir? A)29 B)42 C)55 D)84

166 9. Çevresi 40 cm olan aynı büyüklükteki üç kareyi uç uca ekleyerek bir dikdörtgen yapılıyor. Yapılan bu dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? (Önce karenin bir kenar uzunluğunu bulalım.) A)80 B)10 C)30 D)120 Bu tür sorularda soruyu daha iyi anlayabilmek için şekil çizelim ve verilenleri şekil üzerinde uygulayalım. 13.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A)Dik açı 90 derecedir. B)Geniş açı < 90 dereceden C)Dar açı < 90 dereceden D)Geniş açı > 90 dereceden 10.Boyu 14 cm olan dikdörtgenin eni, boyundan 5 cm kısadır. Bu dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? A)23 B)46 C)19 D)25 14.Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin simetri ekseni yoktur? A)çeşitkenar üçgen B)ikizkenar üçgen C)eşkenar üçgen D)dikdörtgen 11.Çevresi 84 cm olan dikdörtgenin eni boyunun yarısı kadardır. Bu dikdörtgenin boyunun uzunluğu kaç cm dir? A)14 B)28 C)21 D) Şekildeki iki doğru birbirine dik olarak kesişiyor. Kaç tane dik açı oluşmuştur? ( ) Kaç tane doğru açı oluşmuştur? ( ) 12.Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın boyu eninin 2 katından 5 metre fazladır. Tarlanın çevresi 460 metre olduğuna göre, dikdörtgenin eni kaç metredir? A)70 B)75 C)80 D) Aşağıdaki özelliklerden hangisi kare ve dikdörtgenin ortak özelliğidir? A) Köşe açıları 90 derecedir. B)Bütün kenar uzunlukları eşittir. C)Kısa kenarı ve uzun kenarı vardır. D)Köşegenleri simetri doğrularıdır.

167 MATEMATİK 83 ALAN 1 Karenin Alanını Bulma Karenin alanı; bir kenar uzunluğunun kendisi ile çarpımıyla bulunur. Karenin Alanı: A=a x a 1.Bir kenarı 5 cm olan karenin alanı kaç metrekaredir? A)20 B)25 C)10 D)50 A) 100 B) 20 C) 50 D) Yandaki ABCD karesinde DC kenarı 10 cm olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir? Karenin alanından kenar uzunluğunu bulma; karenin kenarı verilen alan ölçüsünün hangi sayının kendisi ile çarpımı sonucu bulunur. Örnek: 81 metrekare olan karenin bir kenarı kaç metredir? 81 metrekare hangi sayının kendisi ile çarpımıdır. 9x9= 81 o halde karenin bir kenarı 9 cm dir. 2.Bir kenar uzunluğu 6 cm olan karenin alanı kaç santimetre karedir? A) 12 B) 24 C) 30 D) Çevre uzunluğu 20 cm olan karenin alanı kaç santimetre karedir? A) 400 B) 80 C) 25 D)100 A) 100 B) 20 C) 50 D) Yandaki ABCD karesinde DC kenarı 10 cm olduğuna göre DCB üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? 7. Alanı 81 cm kare olan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm dir? A) 5 B) 9 C) 12 D) Çevresi 40 cm olan karenin alanı kaç santimetrekaredir? (önce kenar uzunluğu bulunur) A) 160 B) 100 C) 50 D) Yukarıdaki şekilde verilen ABC, DCE, FEG üçgenleri eşkenar üçgenlerdir. [BG] =15 cm olduğuna göre, şeklin çevresi kaç cm dir? A)15 B) 30 C)45 D) 60

168 C) 4 D) 8 7. Yandaki şekil kaç birim kareden oluşmaktadır? A) 5 B) 12 8.Yukarıdaki şeklin alanı kaç birim karedir? A) 5 B) 12 C) 4 D) Yandaki şekil kaç birim kareden oluşmaktadır? A) 5 B) 12 C) 24 D) 25 9.Yukarıdaki şeklin çevresi kaç birimdir? A) 5 B) 12 C) 4 D) 8 14.Yukarıdaki şeklin alanı kaç birim karedir? A) 25 B) 12 C) 24 D) 8 10.Yukarıdaki şekildeki bir birim karenin alanı 25 metre kare ise bu şeklin alanı kaç metre karedir? A)150 B) 75 C)125 D) Yukarıdaki şeklin çevresi kaç birimdir? A) 25 B) 12 C) 22 D) Yukarıdaki şekildeki bir birim karenin alanı 25 metre kare ise bu şeklin çevresi kaç metre olur? A) 60 B) 75 C)80 D) Yukarıdaki şekildeki bir birim karenin alanı 40 santimetre kare ise bu şeklin alanı kaç santimetre karedir? A)1500 B) 750 C)1000 D) 250 B) 16 C) 12 D) Şekildeki üçgende EF 8 cm dir. Bu üçgenin çevresi 40 cm olduğuna göre DE kaç cm dir. A) Yukarıdaki şekildeki bir birim karenin alanı 64 santimetre kare ise bu şeklin çevresi kaç santimetredir? A) 1600 B) 1750 C) 200 D) 2000

169 MATEMATİK 84 ALAN 2 Dikdörtgenin Alanını Bulma Dikdörtgenin alanı; bir uzun kenarı ile kısa kenarının uzunluğunun çarpımıyla bulunur. Dikdörtgenin Alanı: A=a x b 1. Kısa kenarı 5 cm, uzun kenarı 12 cm olan dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 2.Yandaki ABCD dikdörtgeninde AB kenarı 3 cm ve BC kenarı 8 cm olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? A) 12 B) 16 C) 24 D) 28 kaç santimetre karedir? A) 162 B) 54 C) 345 D) Yandaki KLMN dikdörtgeninde kısa kenar uzun kenarın yarısı olduğuna göre bu dikdörtgenin alanı 5. Yukarıdaki dikdörtgendeki MKL üçgeninin alanı kaç cm karedir? A) 162 B) 81 C) 200 D) Aşağıda kısa ve uzun kenarlarının uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür? A) 7, 9 B) 6, 15 C) 5, 9 D) 3, 12 3.Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin alanı 200 metre kare olduğuna göre, bahçenin uzun kenarı kaç metre dir? A) 5 B) 10 C) 15 D) Şekildeki ABCD karesinin alanı EFGH dikdörtgeninin alanına eşit olduğuna göre, FG kenarı kaç cm dir? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

170 8.Uzun kenarı 15 m kısa kenarı 8 m olan bahçeye çim ekilecektir. Her bir metre kareye 10 liralık çim gideceğine göre, bahçenin tamamı için kaç liralık çim gereklidir? A) 120 B) 240 C) 1200 D) 2400 ÖNEMLİ: Alanı ve bir kenar uzunluğu verilen bir dikdörtgende bilinmeyen kenar uzunluğunu bulmak için alan bilinen kenar uzunluğuna bölünür. 12.Yandaki kare ve dikdörtgen şekillerin kapladıkları alanlar toplamı kaç metre karedir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 17 9.Alanı 36 metrekare, uzun kenarı 12 cm olan dikdörtgenin kısa kenarı kaç cm dir? A)3 B)6 C)9 D) Uzun kenar uzunluğu 700cm, kısa kenar uzunluğu 200cm olan dikdörtgenin alanı kaç metre karedir? A)36 B) 28 C)14 D) 9 A)250 B)125 C)100 D) Kare şeklindeki salonun bir kenar uzunluğu 2,5 m dir. Zemini kaplamak için bir kenar uzunluğu 25 cm olan parkelerden kaç tane gerekir? 11.Yukarıdaki ABCD dikdörtgenini üç eş kareye bölünmüştür. Eş karelerden birinin alanı kaç santimetrekaredir? A)5400 B) 1800 C)1500 D) Bir dikdörtgen şeklin uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğunun 5 katı kadardır. Şeklin çevresi 8400 cm olduğuna göre alanı kaç metre karedir? A)245 B) 420 C)70 D) Bir kenar uzunluğu 12 m olan kare şeklindeki havuzun alanı kaç metre karedir? A)144 B) 96 C)64 D) 48

171 MATEMATİK 85 bulunur. ALAN 3 Üçgenin Alanını Bulma Üçgenin alanı; taban uzunluğu ile tabana ait yüksekliğin çarpımının 2 ye bölünmesiyle 1.Bir üçgenin a kenarı 6 cm, yüksekliği 8 cm dir. Bu üçgenin alanı kaç cm 2 dir? A)48 B)24 C)22 D)25 5. Yandaki dikdörtgen şeklindeki masa örtüsünün yüzeyi kaç santimetre karedir? A)1400 B) C) D) Yandaki şeklin alanı kaç birim karedir? A) 19 B) 20 C) 21 D) 23 Önemli: Dik üçgenlerde dik kenarlardan biri taban, diğeri yükseklik olarak kabul edilir. 2.Yandaki üçgenin alanı kaç cm 2 dir? A)22 B)112 C)56 D)45 3.Yandaki üçgenin alanı kaç santimetre karedir? A)39 B)42 C)360 D) a kenarı 5 cm, c kenarı 6 cm olan dik üçgenin alanı kaç cm 2 dir? A)11 B)30 C)15 D)20 7. Bir kenar uzunluğu 10 m olan kare şeklindeki bir odaya fayanslar döşenecektir. Döşenecek olan kare fayansların bir kenarı 2 m olduğuna göre, bu iş için kaç tane fayans gereklidir? A) 10 B) 20 C) 25 D) Yandaki boyalı alan kaç birim karedir? A) 12 B) 13 C) 14 D) Bir futbol maçında stadyumdaki izleyicilerin 1/7 i A kapısından 2/7 si B kapısından geri kalanı ise C kapısından giriş yapıyor. C kapısından girenlerin sayısı 840 ise stadyumdaki seyirci sayısı kaçtır? ( Sonuç: 1470 işlemlerle bulunuz) Çözüm:

172 13.Bir çiftlikte bulunan 712 hayvanın 3/8 ü koyun 1/8 i keçi geriye kalanlarda inek olduğuna göre, bu çiftlikte kaç tane inek vardır? Çözüm: 10.Yukarıdaki boyalı şekillerden hangilerinin alanı birbirine eşittir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV 14.Haftalık harçlığımın 2/7 si ile kitap, 1/7 i ile şeker alan bir öğrencinin geriye harçlığının kaçta kaçı kalır? Çözüm: 11. Aşağıdaki üçgenlerden hangisinin alanı yanlış verilmiştir? 15.Bir havuzun 8/12 i suyla doludur. Bu havuzun tamamını suyla doldurmak için 4000 litre daha suya ihtiyaç vardır. Bu havuz kaç litre su almaktadır? A) 8000 B) C) D) Muhammed Emin bahçeden topladığı eriklerin 2/6 sini annesine 1/6 ünü babasına veriyor. Geriye 27 erik kaldığına göre, Muhammed Emin bahçeden toplam kaç erik toplamıştır? A) 48 B) 62 C) 79 D) ün yarısının 600 eksiğinin 3/5 ü kaç eder? A) 1200 B) 2100 C) 900 D) Yandaki dikdörtgende kısa kenar 6 m, uzun kenar 9 m olduğuna göre 4 B sınıfının alanı kaç m karedir? A) 27 B) 54 C) 45 D) 36

173 4. 5 Kilometrenin 0,23 kaç metredir? Çözüm: MATEMATİK 86 GENEL TEKRAR 1. Aşağıdaki taralı bölgelerden hangisinin alanı en büyüktür? Kilometrenin 0,3 kaç metredir? Çözüm: Kilometrenin 0,123 kaç metredir? Çözüm: 2.Şekildeki boyalı alan 4 birim kare olduğuna göre, dikdörtgenin tamamının alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 32 C) 64 D) 80 A) 100 B) 80 C) 50 D)18 3. Yandaki ABCD karesinde DC kenarı 12 cm olduğuna göre taralı kısımla gösterilen üçgenin alanı kaç santimetre karedir? 4 saatlik bir zaman kaç dakika eder? 7.Yunus Emre nin sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 100 B) 140 C) 220 D) 240 Bir yarım saat ile bir çeyrek saatin toplamı kaç dakikadır? 8. Alparslan ın sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 75 B) 45 C) 30 D) 15

174 1/100 m lik uzunluk aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8 ton 318 kg kaç kg eder? 9. Nene Hatun un sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 m B) 1 km C) 1 cm D) 1 mm Üç çeyrek yüzyıl (asır) kaç yıldır? ( Yüzyıl, kelime anlamı olarak arka arkaya gelen yüz yılı anlatmak için kullanılır) 13. Yavuz Sultan Selim in sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 8318 B) C) D) 831,8 Atatürk hangi yüzyılda doğmuştur? 10. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy un sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 25 B) 50 C) 75 D) Osman Gazi nin sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 17. yy B) 18. yy C) 19. yy D) 20.yy 7 m ile 8 cm toplanırsa kaç cm eder? İçinde yaşadığımız yıl hangi yüzyıla aittir? 11. Ertuğrul Gazi nin sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?(ertuğrul Gazi Osmanlı Devleti nin kurucusu olan Osman Bey in babasıdır.) A) 7.8 B) 78 C) 708 D) Birler bölüğü 8, birler bölüğü 800 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 8800 B) C) D) Fatih Sultan Mehmet in sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 21. yy B) 22. yy C) 19. yy D) 20.yy 96 tonluk yüzme havuzunu 3/8 ü doludur. Yüzme havuzunu tam doldurmak için kaç ton daha su gereklidir? 16. Kanuni Sultan Süleyman ın sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 48 B) 60 C) 56 D) 68

175 MATEMATİK 87 GEOMETRİK ŞEKİLLER 1 1. Yukarıdaki açık şekil birleştirildiğinde yüzeyi silindir yüzeyi olmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu şeklin birleşmiş hali olabilir? A) B) C) 4.Yukarıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) I ve II B) Yalnız III C) Yalnız IV D) Yalnız II 5.Silindirin üst yüzeyinde kaç köşe vardır? A) 4 B) 3 C) Köşe yoktur D) 2 Açılarının ölçüleri ile kenarlarının ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir 2.Yukarıdaki eşit kareler bir bütünün düzlemsel şekilleridir. Bu kareler birleştiğinde hangi bütün elde edilir? A)Dikdörtgenler prizması B)Küp C)Küre D)Silindir Kenarları ve açıları eşit olmayan çokgenler düzgün çokgen değildir. 6.Yukarıdaki kurala göre aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgen değildir? 3. Yukarıda açılımı verilen şekil aşağıdakilerden hangisidir? A) Kare prizma B) Küre C) Küp D) Silindir A) B) C) D)

176 7. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir? A) B) C) D) 8.Aşağıda verilen üçgenlerden hangisi düzgün çokgendir? A) ikizkenar üçgen B) çeşitkenar üçgen C) eşkenar üçgen D) ikizkenar dik üçgen Çokgenler ve.. sayısına göre adlandırılırlar. Örnek:Üçgen,dörtgen,Sekizgen gibi 13.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) kenar ve köşe B) köşe ve taban C) nokta ve doğru D) köşegen ve açı 9.Bir iç açısının ölçüsü 120 derece olan düzgün çokgen aşağıdakilerden hangisidir? A)Düzgün beşgen B)Düzgün altıgen C)Dörtgen D)Dikdörtgen 10. Yukarıda verilen şekildeki çokgenin ismi nedir? A) altıgen B) sekizgen C) beşgen D) üçgen 11. Bir çokgenin en az kaç köşesi vardır. A) 1 B) sonsuz C) 3 D) 4 Bütün kenarları ve açıları eşit olan çokgenlere..çokgen denir. 14.Cümlesinde boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? A)eşit B) eş C)düzgün D)düzlemsel 15. Aşağıdakilerden hangisi çokgen olmasına rağmen düzgün çokgen değildir? A) kare B)eşkenar üçgen C)dik üçgen D)düzgün beşgen Aynı doğrultuda olmayan en az üç noktanın düz çizgilerle birleşmesinden oluşan kapalı şekillere.. denir. 12.Yukarıda verilen ifade de boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi gelmelidir? A) Çokgen B) dörtgen C) altıgen D) sekizgen 16. Yukarıdaki düzgün çokgen çeşidi olan altıgen içine hangi düzgün çokgen çizilebilir? A) İkizkenar yamuk B) Beşgen C) Kare D) İkizkenar üçgen

177 MATEMATİK 88 GEOMETRİK ŞEKİLLER 2 4.Aşağıda isimleri verilen çokgenlerden hangisinin çevre uzunluğunu biliyor olmamız bir kenar uzunluğunu bulabilmede bize fayda sağlamaz? A) Eşkenar üçgen B) Kare C) Paralel kenar D) Eşkenar dörtgen Çokgenlerin köşeleri büyük harflerle gösterilir. Kenarları ise köşedeki harfin küçüğü yazılarak adlandırılır. Sadece üçgende kenar adını karşısındaki köşeden alır. 5.Aşağıdakilerden hangisi bir çokgen çeşidi değildir? A)Üçgen B) Dikdörtgen C) Paralel kenar D) Doğru parçası 6.Aşağıdakilerden hangisi düzgün altıgendir? A) B) 1.Yukarıda verilen şekiller çokgen olmalarına rağmen düzgün çokgen değildir. Bunun nedeni aşağıdaki hangi senekte verilmiştir? A) Açılarının ölçüleri ile kenarlarının ölçüleri eşit değildir. B) Açıları eşit olduğu için. C) Kenar uzunlukları eşit olduğu için. D) Açılarının ve kenar uzunlukları eşit olduğu için. 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İkizkenar üçgen bir düzgün çokgendir. B) Düzgün çokgenler en az üç kenarlıdır. C) Düzgün çokgenlerin kenar uzunlukları eşittir D) Düzgün çokgenlerin iç açıları eşittir. 3.Bir çokgen en az kaç kenardan oluşabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 C) D) 7.Atatürk ün geometri alanında yaptığı çalışmalar ülkemizdeki geometri öğretimine birçok katkıda bulunmuştur. Hangisi bunlardan birisi değildir. A)Geometri kitabı yazmak B)Üniversitelerde geometri bölümü açılmasını sağlamak. C)Geometri ile ilgili terimlerin Türkçe karşılığını belirlemek. D)Hendese kelimesi yerine geometri kelimesi kullanmak 8. Yukarıdaki çokgende verilmeyen açı kaç derecedir? A) 80 B) 30 C) 120 D) 60

178 9.Yukarıdaki çokgende verilmeyen açı kaç derecedir? A) 80 B) 380 C) 120 D) Yukarıdaki çokgende verilmeyen açı kaç derecedir? A) 80 B) 90 C) 55 D) 60 Aşağıdaki 14.ve 15. soruları yukarıdaki şekle göre cevaplayınız. 14.Kaç numaralı şekiller düzgün çokgendir? A) B) C) D) Düzgün olmayan çokgenlerin numaraları hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) B) C) D) Yukarıdaki çokgende verilmeyen açı kaç derecedir? A) 80 B) 70 C) 120 D) Bir iç açısının ölçüsü 120 derece olan düzgün çokgen aşağıdakilerden hangisidir? A) dikdörtgen B) dörtgen C) düzgün beşgen D) düzgün altıgen 12.Yukarıdaki çokgende verilmeyen açı kaç derecedir? A) 80 B) 90 C) 120 D) adet kibrit çöpü ile aşağıdaki geometrik şekillerin hangisi yapılırsa kibrit çöpü artar? A)kare B)üçgen C)yamuk D)paralel kenar 13.Yukarıdaki şeklin adı nedir? A) Yamuk B) Paralelkenar C) Eşkenar dörtgen D) yamuk ZORLANDIĞINIZ VEYA YAPAMADIĞINIZ SORULAR İÇİN ÖĞRETMENLERİNİZLE GÖRÜŞÜNÜZ.

179 MATEMATİK 89 DÖRTGENLER GEOMETRİK ŞEKİLLER 3 Dört köşesi olan kapalı şekillere dörtgen denir. -üçgen -kare -yamuk -paralelkenar -dikdörtgen -eşkenar dörtgen 4.Yukarıdakilerden kaç tanesi dörtgendir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 5.Aşağıdaki şekillerin yanında isimleri verilmiştir. Hangi seçenekte verilen isim yanlıştır? Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Dörtgenlerde ardışık açıların toplamı 180 derecedir DÖRTGEN ÇEŞİTLERİ 1-Kare 2-Dikdörtgen 3-Paralelkenar 4-Eşkenar dörtgen 5-Yamuk 1.Dört köşesi kapalı olan şekiller hangi isimle adlandırılır? A) Dörtgen B) Altıgen C) Beşgen D) yedigen A) B) C) D) 6.Aşağıdakilerden hangisi paralelkenardır? A) B) C) D) 2.Dörtgenlerin iç açıları toplamı kaç derecedir? A) 360 derece B) 180 derece C) 720 derece D) 800 derece 3.Aşağıdakilerden hangisi dörtgen değildir? A)yamuk B) paralel kenar C)kare D) çember 7. Yukarıdaki paralelkenar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Karşılıklı kenarları paralel ve eşittir. B) B ile D açılarının ölçüsü birbirine eşit ve 30 derecedir. C) A ile C açılarının ölçüsü birbirine eşit ve 150 derecedir. D) C açısının ölçüsü 30 derecedir.

180 8. Aşağıda kare hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir? A)Tüm kenarları birbirine eşittir. B)Altı adet köşesi vardır. C)Tüm kenarları birbirine diktir. D) Düzgün dörtgendir. C) yamuk D) üçgen 9.Madeni aşağıdakilerden benzetebiliriz? A) daire B) kare paraları hangisine 13.Şekildeki dörtgenin A açısının ölçüsü 120, B açısının ölçüsü 100, ve C açısının ölçüsü 110 derece ise, D açısının ölçüsü kaç derecedir? (unutma! Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir) A) 30 B) 40 C) 50 D) Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetri doğrusu sayısı yanlış verilmiştir? 10.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Dairenin orta noktası merkez B) Merkezden geçen doğru parçası yarıçap C) Dairenin etrafına verilen isim çevre D) Merkez ile çevre arasındaki doğru parçası yarıçap A) B) -köşeğenleri birbirini dik olarak ortalar. -her bir açısı 90 derecedir. -tüm kenarların uzunlukları birbirine eşittir. -4 adet simetri doğrusu vardır. 11.Yukarıda bazı özellikleri verilen geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir? A) eşkenar dörtgen B) paralel kenar C) kare D) üçgen C) D) 15.Aşağıdakilerden hangisi dörtgen değildir? A) B) 12.Bir dörtgenin üç iç açısının toplamı 275 derecedir. Dördüncü açısı kaç derecedir? A) 85 derece B) 75 derece C) 95 derece D) 80 derece C) D)

181 5.Aşağıdaki modellerde, hangi harfle gösterilen noktalar birleştirilirse paralel kenar oluşur? MATEMATİK 90 GEOMETRİK ŞEKİLLER 4 A) B) A) Alt ve üst tabanları paraleldir. B) Köşegen sayıları eşittir. C) Köşe açıları 90 ar derecedir. D) İç açılarının toplamı 180 derecedir. 1.Yandaki resmi verilen yamuğun dikdörtgenle olan ortak özelliği nedir? C) D) 6. Bir dikdörtgenin iç açılarının toplamı kaç tane üçgenin iç açılarının toplamına eşittir? A) 2 B) 3 C) 1 D) 4 Karenin iç açıları toplamı derecedir. Çünkü 4 tane açısı vardır. 2.El arabasının yan yüzeyleri, sandalın yandan görünüşü hangi geometrik şekle benzer? A) paralel kenar B) yamuk C) kare D) dikdörtgen. 7.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? A) 360 dar B) 180 geniş C) 360 dik D) 180 dik 8.Aşağıdaki düzlemlerin hangisinin içindeki doğru parçaları paralel kenar oluşturur? -Bütün kenarları eşittir. -İç açılarının toplamı 360 derecedir. -4 köşesi, 4 kenarı, 4 açısı vardır. 3.Yukarıdaki ifadeler hangi geometrik şeklin özellikleridir? A) paralel kenar B) yamuk C) kare D) dikdörtgen A) B) C) D) 2 geniş, 2 dar açısı vardır, karşılıklı kenarları eşit ve paraleldir. A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 4.Dörtgenlerin kaç adet köşegeni vardır? 9.Yukarıda tanımı verilen geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir? A) paralel kenar B) yamuk C) kare D) dikdörtgen

182 B) 72 C) 89 D) Yandaki ABCD yamuğunda B açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 68 B) 40 C) 35 D) Yandaki ABCD dikdörtgenindeki ACD açısının ölçüsü kaç derecedir? A) Bir paralel kenarın köşegenlerini çizersek kenarlarına göre kaç çeşit üçgen oluşur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 13.Aşağıdaki doğru parçalarından hangisi köşegen değildir? 15,16,17,18. soruları yukarıdaki ev modeline göre cevaplayınız. 15.Evin çatısı hangi geometrik şekle benzemektedir? A)Paralel kenar B)Kare C)Dikdörtgen D)yamuk 16.Evin yan duvarı (pencerelerin olduğu kısım ) hangi şekle benzemektedir? A) kare B) üçgen C) paralel kenar D) dikdörtgen 17.Pencereler hangi geometrik şekle örnek gösterilebilir? A) kare B) yamuk C) çember D) dikdörtgen A) B) C) D) 14.Bir dörtgenin üç iç açısının ölçüsü toplamı 280 derecedir, verilmeyen dördüncü açı kaç derecedir? A) 85 B) 75 C) 95 D) Bacanın tepesi, ön yüzü ve yan yüzü görünümlerinin benzediği geometrik şekiller sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)kare, dikdörtgen, paralelkenar B)dikdörtgen, paralelkenar, dikdörtgen C)kare, paralelkenar, dikdörtgen D)paralel kenar, dikdörtgen, kare 19.Bir paralelkenarda dar açı, geniş açının yarısı ise dar açı kaç derecedir? A) 60 derece B) 120 derece C) 50 derece D) 100 derece

183 MATEMATİK 91 GEOMETRİK ŞEKİLLER 5 4. Bir dörtgenin üç iç açısının ölçüsü toplamı 275 derecedir, verilmeyen dördüncü açı kaç derecedir? sorusu aşağıdaki işlemlerin hangisiyle bulunur? A) = verilmeyen açı B) = verilmeyen açı C) 275 : 4 = verilmeyen açı D) 275 x 4 = verilmeyen açı 1. Yukarıdaki doğru parçaları.gösterir. cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? A) yüksekliğini B) köşegenini C) kenarını D) açısını 5.Bir dörtgenin üç iç açısının ölçüsü toplamı 375 derecedir, verilmeyen dördüncü açı kaç derecedir? A) Bu soru çözülebilir yapılacak işlemlerle dördüncü açı bulunur B) Bu soru çözülemez; veriler tam verilmemiştir. C) Bu soru çözülemez; dörtgenlerin iç açıları toplamı zaten 360 derecedir. D) yapılacak çıkarma işlemi ile dördüncü açı bulunur. 2.Yukarıda ABCD karesi verilmiştir. S(CEB) açısı kaç derecedir? A) 68 derece B) 58 derece C) 48 derece D) 62 derece 6.Yukarıdaki ABCD karesine göre s(dek) kaç derecedir? A) 35 B) 25 C) 30 D) 15 3.Yukarıdaki ABCD yamuğunda s(b) = 104 derecedir. s(ade) kaç derecedir? A) 24 derece B) 34 derece C) 14 derece D) 15 derece 7.Şekildeki eş kenar dörtgende s(bac) kaç derecedir? A) 56 B) 66 C) 46 D) 55

184 12.Aşağıdaki geometrik şekillerden kaç tanesinin yüksekliği doğru çizilmiştir? 8.Yukarıdaki ABCD paralelkenarına göre s(b) açısı kaç derecedir? A) 62 derece B) 63 derece C) 64 derece D) 65 derece A) 1 B) 3 C) 2 D) Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin bir kenarı aynı zamanda yüksekliğidir? A) B) 9. Yukarıdaki yamukta verilmeyen s( C ) açısı kaç derecedir? (Yamukta bir dörtgen çeşididir, dörtgenlerin içi açıları toplamı 360 derecedir. Unutmayalım) A) 146 B) 147 C) 148 D) 96 C) D) 14.Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin yüksekliği yanlış gösterilmiştir? Pi sayısı (π), bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen matematik sabiti. 10.Aşağıdakilerden hangisi pi sayısını (π) verir? A) Ç/r B) 2Ç/r C) 2r/Ç D) Ç/2r A) B) C) D) 11.Yukarıdaki yamukta verilemeyen (B) açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 56 B) 73 C) 83 D) Bir kamyonete, her birinin kütlesi 24 kg gelen 42 torba kömür yüklemiştir. Yüklü kamyonet 2 ton 798 kg geldiğine göre, kamyonun boş iken kütlesi (darası) kaç kg dır? A) 1214 B) 798 C) 1825 D) 1790

185 MATEMATİK 92 ÖRÜNTÜ 1 1. Şekildeki ABCD dikdörtgeninin içerisine M ve O merkezli eş çemberler çizilmiştir. Çemberlerden birinin yarıçapı 3 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 Yukarıdaki şekillerde sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. 4.Bu kurala göre? yerine hangi sayı gelmelidir? A) 28 B) 34 C) 42 D) 58 5.Yukarıdaki örüntü nasıl devam etmelidir? A) B) 2.Verilen örüntüde? yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 C) D) 6.Yukarıdaki örüntü aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilmelidir? 3.Yukarıdaki örüntü devam ettirilirse 7. ve 11. adımda aşağıdakilerden hangileri gelir? A) Üçgen - üçgen B) Çember dikdörtgen C) Üçgen dikdörtgen D) Dikdörtgen- dikdörtgen A) B) C) D)

186 7.Yukarıdaki süslemede kaç tane düzgün çokgen vardır? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 8. Paralelkenar- üçgen kare tırnak içinde verilen şekillerden üçü birden aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) B) 11.Yandaki M merkezli çemberin çapı 20 cm olduğuna göre MK uzunluğu kaç cm dir? A) 5 B)10 C) 15 D) 20 A) 12.Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yandaki çembere göre yanlış bilgidir? M noktasına çemberin merkezi denir. [KL] na çemberin çapı denir. C) D) B) C) [MT] = 10 cm ise [KL] = 5 cm dir. [MT] na çemberin yarıçapı denir. D) 9.Yukarıdaki şekil hangi şekillerden oluşmuştur? A)Kare dikdörtgen B)Üçgen kare C)Kare üçgen dikdörtgen D)Üçgen dikdörtgen Çözüm: 10.Yukarıdaki T merkezli çemberde [BT] uzunluğu 17 cm ise çemberin çevresi kaç santimetredir? (π = 3 alınız) 13. Alparslan, çapı 120 m olan çember şeklindeki bir alanda 6 tur koşmuştur. Alparslan ın koştuğu toplam mesafe kaç metredir? (π = 3 alınız) (önce bir turda koştuğu mesafeyi bulunuz) A)360 B) 720 C)2000 D) Kareli kâğıt üzerinde belirtilen noktalardan hangi ikisini birleştiren doğru, verilen üçgenin simetri doğrusudur? A) A ile C B) B ile E C) D ile F D) D ile C

187 MATEMATİK 93 ÇEMBER 1 1.Aşağıdaki nesnelerden hangisinin şekli çembere benzer? A) bisküvi kutusunun kenarları B) yazı tahtasının kenarları C) yemek tabağının kenarları D) sıraların kenarları 2.Hangisinin yüzeyleri daire şeklindedir? A) araba tekerleği B) peynir kalıbı C) çikolata D) uzun ekmek * Pergelle çizilen kapalı eğri çemberdir. * Yalnızca cetvelle de çember çizilebilir. * Çemberin içi boyanırsa boyalı kısma daire denir. * Çember, dairenin sınırlarıdır. * Çember ile daire aynı şeylerdir. * Kalem, ip ve çivi çember çizmek için yeterlidir. 6.Yukarıdaki söylenenlerden kaç tanesi doğrudur? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 7. Yandaki çemberin yarıçapı kaç santimetredir? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 3.Aşağıdakilerden hangisi dairedir? A) B) 8.Şekildeki M merkezli çember üzerinde kaç tane yarıçap çizilmiştir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 C) D) 4.Aşağıdakilerden hangisi çember çapı olabilir? A) B) C) D) 9. Şekildeki SDTK karesinin içerisine M merkezli çember çizilmiştir. Çemberin yarıçapı 4 cm olduğuna göre, karenin çevresi kaç cm dir? A) 2 B) 8 C) 16 D) 32 Bir yıl kaç saattir? 5. Şekildeki o merkezli çember üzerinde kaç tane çap çizilmiştir? A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 10.Ali Kuşcu nun yukarıda sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 8760 B) 5475 C) 9812 D) 8766

188 Kilometrenin 0,23 kaç metredir? Çözüm: 11. Şekildeki ABCD dikdörtgeninin içerisine M ve O merkezli eş çemberler çizilmiştir. Çemberlerden birinin yarıçapı 3 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? A) 12 B) 24 C) 36 D) metre kaç cm eder? Çözüm: cm kaç milimetre eder? Çözüm: KONU ÖZETİ Pergelimizin ucunu bir noktaya batırıp pergelimizi kendi ekseni etrafında döndürerek çizdiğimiz kapalı çizgiye çember denir cm kaç metre eder? Çözüm. Pergelin sivri ucunu batırdığımız noktaya çemberin merkezi denir. Çemberin iç kısmı boştur. Dairenin iç kısmı doludur. Çember ile içerisindeki düzlem parçasına daire (çembersel bölge) denir. Bir çemberin veya dairenin merkezi, o çemberin üzerindeki her noktaya eşit uzaklıktadır. Merkez ile çemberin bir noktasını birleştiren doğru parçasına yarıçap denir ve r ile gösterilir. Çemberin çapı; yarıçapın ikiyle çarpımıyla bulunur. 17. Büşra 35.8 kg., Ayşe 42.9 kg. dır. Ayşe, Büşra dan kaç kg fazladır? Çözüm: Çemberin yarıçapı çapın ikiye bölünmesiyle bulunur. Çemberin çevresi; çapın pi sayısı ile çarpımıyla bulunur. Çevre verilip çap istenirse çevre pi sayısına bölünür kilometrelik yolun 0,8 ini giden bir otomobilin gidecek kaç kilometre yolu kalmıştır? Çözüm: doğal sayısının yüzler basamağında hangi rakam bulunur? A) 9 B) 2 C) 3 D) 5

189 MATEMATİK 94 GENEL TEKRAR 4/6 ü su dolu bir bidondan 3 litre su alınınca bidonun yarısı boş kalıyor doğal sayısında 3 ün basamak değeri kaçtır? 4.Necip Fazıl Kısakürek in yukarıda sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 30 B) 300 C) 3000 D) Barbaros Hayrettin Paşa nın yukarıda bahsettiği bidonun tamamı kaç litre su alır? A) 18 B) 24 C) 32 D)46 Farabi 5.Üç saatlik zaman içerisinde kaç yarım saat, kaç çeyrek saat vardır? 1m lik uzunluk içerisinde kaç tane cm ve mm vardır? A) 2 ve 4 B) 4 ve 6 C) 6 ve 12 D) 8 ve 16 2.Mimar Sinan ın yukarıda sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? A) 10 ve 100 B) 10 ve 1000 C) 100 ve 1000 D) 10 ve 500 Bir ağacın boyu 3 yılda 15 cm uzuyor. Aynı ağacın boyu 5 yılda kaç cm uzar? 3.Atilla nın yukarıda sorduğu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? (Çocuklar! Bu soruyu içler dışlar çarpımı şeklinde de yapabilirsiniz ) A) 75 B) 25 C) 20 D) 15 6.Bir bidonda 45 litre pekmez vardır. Bu pekmezlerden 8 litresi birer litrelik şişelere 19 litresi yarım litrelik şişelere geriye kalan ise çeyrek litrelik şişelere doldurulduğuna göre, toplam kaç şişe kullanılmıştır? A) 72 B) 118 C) 136 D) 207 Biruni A) B) C) D) Yirmi sekiz bin üç doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

190 Ömer Hayyam A) 4 B) 8 C) 44 D) sayısında toplam kaç onluk vardır? Kerim Erim İlk Matematik doktorumuz Yukarıda verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? A) otuz bin yetmiş üç B) otuz bin üç yüz C) üç yüz yedi bin üç D) üç yüz yedi bin otuz Cahit Arf doğal sayısının binler bölüğünde hangi sayı vardır? rakamlarını birer kez kullanarak yazabileceğimiz en büyük dört basamaklı sayı kaçtır? A) 9306 B) 9360 C) 9630 D) 9036 A) 908 B) 725 C) 812 D) En küçük beş basamaklı doğal sayının bir küçüğü kaçtır? A) 9999 B) C) D) Onlar basamağında 3 bulunan 5 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? A) B) C) D) sayılarını kullanarak yazabileceğim en küçük doğal sayı kaçtır? A)2047 B) 2074 C)2704 D) Bir kitaplıktaki kitapların 2/9 unu Müjde, 4/9 unu Atilla geriye kalanları da Alparslan taşımıştır. Yukarıda anlatılana göre Alparslan kitapların kaçta kaçını taşımıştır? A) 2/9 B) 3/9 C) 1/4 D) 3/4

191 ? MATEMATİK 95 GENEL TEKRAR 10 kişilik arkadaş grubu hafta sonu Pamukkale ilçesine gitmek için aralarında eşit miktarda para toplayıp bir midibüs kiraladılar. Ancak guruptan dört kişi geziye gitmekten vazgeçtiler. Diğerleri geziye gitmekten vazgeçenlerin parasını ödemek için 20 şer TL daha ödedi. 4.Yukarıdaki örüntüde? İşareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? A) 9 B) 13 C) 12 D) ? 5.Yukarıdaki örüntüde? İşareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? A)4 B) 8 C) 6 D) 10 1.Buna göre midibüs kaç TL ye kiralanmıştır? A) 270 B) 280 C) 290 D) Farklı rakamlarla yazılabilen en büyük dört basamaklı doğal sayı ile en küçük beş basamaklı doğal sayının toplamı kaçtır? A) B) C) D) ? 3.Yukarıdaki örüntüde? İşareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? A)18 B) 24 C) 32 D) doğal sayısında 803 ün bulunduğu bölük aşağıdakilerden hangisidir? A) birler B) yüzler C) yüz binler D) binler 7. otuz altı bin on iki doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3612 B) C) D) Bir kenar uzunluğu 8 metre olan karenin alanı hesaplanırken aşağıdaki işlemlerden hangisi kullanılmıştır? A) 8 2 B) 8 3 C) 2 8 D) 3 8

192 9. 2x2x2 işlemi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 2 0 B) 2 1 C) 2 2 D) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A) 8 3 = 8x8x8 B) 4 2 = 4x2 C)6 6 = 6x6 D)3 3 =3x aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 5x 10 B) 2x 5 C) 5 x 2 D) 5 x 5 14.Aşağıdakilerden hangisinin birler bölüğündeki rakamların toplamı, milyonlar bölüğündeki rakamların toplamından küçüktür? A) B) C) D) B) C) D) on binler basamağında 6, yüzler basamağında 3 rakamı olan rakamları farklı, sekiz basamaklı en küçük sayı kaçtır? A) sayısının birler bölüğündeki sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)573 B)657 C)416 D)809 Yasemin Fadime Fatma Yasemin 40 yaşındadır. Fadime, Yasemin den 15 yaş küçük, Fatma dan 10 yaş büyüktür. 12. Yukarda verilenlere göre bu üç arkadaşın yaşları toplamı kaçtır? A) 80 B) 26 C) 62 D) 50 on beş milyon seksen iki bin iki yüz 17.Hangi sayının, 2/5 sinin 3/8 ü 15 tir? Çözüm: a+b+c 6 18.Yukarıda verilen basit bir kesir ve a,b,c ardışık tek sayıdır. A en küçük ardışık tek sayıdır. a = 3 bu duruma göre AxBxC işleminin sonucu kaçtır? Çözüm: 13.Yukarıda okunuşu verilen sayının binler bölüğünde hangi rakam vardır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 8

193 MATEMATİK 96 GENEL TEKRAR 1. 3/10 + 1/10 + * =? toplama işleminin sonucunun bileşik kesir olabilmesi için * yerine gelebilecek kesir aşağıdakilerden hangisidir? A) 7/10 B) 8/10 C) 9/10 D)10/10 2.Hangi birim kesrin paydası 2 rakamlı en büyük tek sayıdır? A) 1/11 B) 99/11 C) 1/99 D)11/99 5. Furkan ın yaşı babasının yaşının 4/9 ü ve aralarındaki yaş farkı 30 olduğuna göre babasının yaşı kaçtır? Çözüm: 6.Furkan ile dedesinin yaşları toplamı 80 dir. Dedesinin yaşı Furkan ın yaşının 5 katının 2 fazlası Furkan kaç yaşındadır? Çözüm: ELİN OĞLU BİR KİTAP YAZMIŞ AİLESİNE ADAMIŞ ÇOK MU? BİZ HAYATIMIZI AİLEMİZE ADAMIŞIZ /6 kesrinin 1 tam sayıya eşit olması için pay kaç eksilmelidir? A) 9 B) 8 C) anlamadım D) 6 7.Aşağıdakilerden hangisi zaman ölçüsü birimlerinden biri değildir? A)dakika B)yüzyıl C)takvim D)saat 4. Pamuk Prenses cebindeki 250 TL nin önce 2/10 unu, sonra geriye kalanın 4/5 ini harcamış. Pamuk Prensesin cebinde kaç parası kalmıştır? Çözüm: 8.Bir üçgende en az kaç tane dar açı bulunmaktadır? A) 1 B) 2 C)3 D)4

194 9.Yandaki şekil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Küp sayısı 16 dır B)Şekle 4 küp daha koyarsam küp sayısı 20 olur. C)Şekilden iki küp aldığım zaman küp sayısı 16 olur. D)Şekilde 9 tane küp vardır. 12.Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi dikdörtgen değildir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 13.Hangisi kürenin özelliklerinden değildir? I.Köşesi yoktur. II.Kenarı yoktur. III.Yüzeyi düzdür. A) I ve III B) Yalnız III C) Yalnız II D) II ve III 10.Her dört yılda bir Şubat ayı 29 gün çeker. Bu yıla hangi isim verilmiştir? A) Artık yıl B) Artık ay C) Artık gün D) 29 Şubat 14. Küpün kaç kenarı vardır? A)8 B)10 C)12 D) Aşağıdaki üçgenlerde istenilen açıları bulup yazınız. 11.Yukarıdaki şekildeki kare prizmanın kaç tane yüzeyi vardır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 S( C ) =. S(K) =..

195 MATEMATİK 97 GENEL TEKRAR 1.Aşağıdaki üçgenlerde istenilen açıları bulup yazınız. 2. Yukarıdaki şekillerden hangisi kare prizmadır? A) Yalnız 3 B) I ve III C) I,II ve III D) Yalnız II 3.Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgendir? S(Y) =. S( F)= A) B) C) 4.Aşağıdakilerden hangisi karedir? A) B) C) S( R ) =. S(V)= 5.Aşağıdakilerden hangisi karenin açılarını gösterir? A) B) C) 6.Aşağıda verilen şekil gruplarından hangisi üç açılıdır? S(D) =.. S(H)= A) B) C)

196 7.Bir dörtgen ile bir üçgenin iç açıları ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Dörtgenin içi açıları toplamı 360 derecedir. B) Üçgenin iç açıları toplamı dörtgenin iç açıları toplamının yarısıdır. C) Üçgenin iç açılarından en fazla bir tanesi geniş açı olabilir. D)Dörtgenlerde geniş açı bulunmaz. 8.Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile ortak bir yönü yoktur? A) üçgen B) dörtgen C) yamuk D) daire BİR ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI 180 DERECEDİR. ÜÇGENLER KENAR UZUNLUKLARINA GÖRE ÜÇE AYRILIRLAR binler basamağındaki rakam 4 Onlar basamağındaki rakam 5 Yüzler basamağındaki rakam 0 Birler basamağındaki rakam 3 On binler basamağındaki rakam 2 Yüz binler basamağındaki rakam 8 12.Yukarıda basamaklarındaki rakamları verilen doğal sayı yazınız... It is diligent that laughs, not the lazy. ÇALIŞAN GÜLER, TEMBEL OLAN DEĞİL 9. Taban açılarından birinin ölçüsü 38 derece olan ikizkenar üçgenin tepe açısı kaç derecedir? A) 71 B)76 C) 104 D) Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde; Kaç tane dik açı vardır? ( ) Kaç tane dar açı vardır? (.) Kaç tane geniş açı vardır? (.) 10.Dikdörtgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 90 B)75 C) 60 D) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Bir köşeden çok fazla açı çizilebilir. B)Açının kollarının kesiştiği yer açının köşesidir. C)Açının köşesi değişirse açının gösterimide değişir. D)Bir açının en az iki köşesi vardır. 14.Yukarıdaki üçgende verilmeyen açının ölçüsü kaç derecedir? A) 130 B) 50 C) 180 D) 90

197 MATEMATİK 98 GENEL TEKRAR 5.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki geometri aracının adıdır? A) Pergel B) Gönye C) İletki D) Cetvel 1. Yukarıdaki üçgende verilmeyen R açısının ölçüsü kaç derecedir? Bu açı ne tür bir açıdır? A) 110 dar açı B) 110 geniş açı C) 110 dik açı D) 110 derece doğru açı 6.Aşağıdaki şekillerden hangisinin köşegeni doğru çizilmiştir? 2.Bir üçgende B açısının ölçüsü 45 derece, C açısının ölçüsü B açısınınkinden 15 derece fazladır. Bu üçgende A açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 75 B) 105 C) 60 D) Köşesi L, kolları Lk ve LM ışınları olan açı aşağıdakilerden hangisidir? 3.Bir dik üçgenin iç açılarından birinin ölçüsü 60 derecedir. Bu üçgende diğer iç açının ölçüsü kaç derecedir? A) 75 B) 30 C) 60 D) 90 4.İki iç açısının ölçüleri toplamı 90 derece olan bir üçgen var. Bu üçgenin üçüncü iç açısının çeşidi hangi isimle adlandırılır? A) Dik açı B) Dar açı C) Geniş açı D) Doğru açı 8.Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgene ne denir? A) Eşkenar B) İkizkenar C) Dik açılı D) Çeşitkenar

198 9.Yukarıdaki üçgen için söylenenlerden hangisi doğrudur? A)Dik açılı üçgendir. B)İkizkenar üçgendir. C)Dar açılı üçgendir. D)Geniş açılı üçgendir. 12.Yukarıdaki şekildeki B açısı kaç derecedir? A) 60 B) 40 C) 70 D) Aşağıdaki üçgenlerden hangisi geniş açılı üçgendir? 11.Aşağıdaki üçgenlerden hangisi geniş açılı üçgendir? 13.Yukarıdaki kare aşağıdakilerden hangisi gibi adlandırılamaz? A)KLNM B)LNMK C)MNLK D)KNLM 14.Yukarıdaki üçgende C açısı kaç derecedir? A) 50 B) 60 C) 40 D) 25

199 MATEMATİK 99 GENEL TEKRAR 5.İki dar açının ölçüleri toplamı bir dik açının ölçüsünden 25 derece küçüktür. Dar açılardan biri 19 derece olduğuna göre diğer açı kaç derecedir? A)40 B)41 C)45 D)46 1.Saat 12: 00 da akrep ile yelkovan hangi açıyı oluşturur? A) dar B) dik C) düz D) tam 6.Aralık bırakılan bir kapıda hangi açı oluşur? A) dik B) dar C) geniş D) tam 2.Eski Türklerde kullanılan ve hayvan isimleri ile adlandırılan takvim hangisidir? A) Aslan takvimi B) 12 Hayvanlı Takvim C) 6 Hayvanlı Takvim D) Kurt Takvimi 7.Bir ip ile bir kenarı 8 cm olan eşkenar üçgen yapan Rahim, aynı ip ile kare yapmak istiyor. Yapmak istediği karenin bir kenarı kaç cm olur? A)4 B)5 C)6 D)7 3. Biri diğerinin 4 katı olan 2 açının toplamı tam açıya eşitse büyük açı kaç derecedir? ( tam açı 360 derecedir ) A) 72 B)288 C)252 D)180 8.Bir eşkenar üçgenin iç açılarından biri ile tam açı arasındaki fark, doğru açıdan kaç fazladır? ( Tam Açı 360 derece, doğru açı 180 derecedir. ) A)90 B)120 C)180 D)300 4.Halime, bir geniş açıyı 116 derece olarak tahmin ediyor. Halime açı ölçerle açıyı ölçünce 154 derece olduğunu görüyor. Halime kaç derece yanılmıştır? A) 37 B) 38 C) 39 D) tane üçgenin iç açıları toplamı kaç tane karenin iç açıları toplamına eşittir? (unutma karenin iç açıları toplamı 360 derecedir. ) A) 1 B) 2 C) 3 D) Bir dik üçgende dar açılardan biri diğerinin 5 katı ise büyük olan açı kaç derecedir? A) 85 B) 80 C) 75 D) 45

200 11.Bir dik üçgenin verilmeyen açıları hangi seçenekte verilmiştir? A) B) C) D) Ömer bir miktar çikolatayı onbeşer onbeşer ana sınıfı öğrencilerine dağıttığında 4 tane çikolata eksik kalıyor. Sınıfta 17 öğrenci olduğuna göre; dağıtılan çikolata sayısı kaçtır? Çözüm: 12.Bir üçgende en fazla kaç tane dik açı bulunur? A) 1 B) 2 C) 3 D) Zeynep in 148 misketi vardı. Büşra nın ise Zeynep in misketlerinin 3 katından 37 eksiği kadar misketi vardır. Her ikisi misketlerini birleştirirlerse kaç misketleri olur? Çözüm: 13.Bir üçgende en fazla kaç tane geniş açı bulunabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 14.Raziye, kendisi ve kardeşi İrfan için fiyatları eşit olan iki tane oyuncak almıştır? Oyuncağın bir tanesinin fiyatı 13 TL50 Kr tur. Raziye, satıcıdan 3 TL para üstü aldığına göre satıcıya kaç para vermiştir? Çözüm: 17. Muhammed in boyu 128 cm dir. Ablası Saliha ise 140 cm boyundadır. Babalarının boyu ise ikisinin boylarının toplamından 98 cm eksik olduğuna göre babalarının boyu kaç mm dir? Bulduğunuz sonucu milimetre cinsinden yazınız. Çözüm: 18. Hacer, okul kantininde satmak için sandviç hazırlamaya karar verdi. 24 adet sandviç ekmeğini 2 TL 40 Kr tan, bir kg kaşar peynirini 8 TL 80 Kr tan, 1 kg domatesi 80 Kr tan aldı. Hazırladığı sandviçin tanesi kaça mal olmuştur? Çözüm:

201 MATEMATİK 100 GENEL TEKRAR 4.Dikdörtgen şeklindeki halı sahanın boyu, eninin 3 katı kadardır. Eni 17 m olan halı sahanın çevresi kaç metredir? A) 136 B) 120 C)90 D)60 1.Aşağıda kenar uzunlukları verilen şekillerden hangisinin alanı en büyüktür? (karenin alanı sorulduğu zaman iki kenar uzunlukları birbiri ile çarpılır. Dikdörtgenin alanı sorulduğu zaman zıt kenar uzunlukları birbiri ile çarpılır) A)Bir kenar uzunluğu 12 cm olan karenin B)Kenar uzunlukları 18cm ve 9 cm olan dikdörtgenin C)Bir kenar uzunluğu 19 cm olan karenin D)Kenar uzunlukları 5 cm ve 18 cm olan dikdörtgenin yaprağı 6 mm olan 200 yapraklı bir defterin kalınlığı kaç santimetredir? A) 3 B)5 C)36 D)40 6. Ali, 5 adımda 3 m lik yol gidiyor. 117 m lik yolu yürüdüğünde kaç adım atmış olur? A)196 B)195 C)117 D)39 2.Boşken 300 g olan bir kavanoz, 1.9 kg tahin ile dolduruluyor. Tahin dolu kavanozun kütlesi kaç gram olur? A) 2200 B) 1930 C)490 D)319 7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık bildiren ifade vardır? A) Yarın her halde onu görmeye gideriz. B) Ben her sabah mutlaka koşarım. C) Salı günleri tertip komitesi toplanır. D)Okulda 1000 den fazla öğrenci var. 3.Çevresinin uzunluğu 24 cm olan üç karenin yan yan getirilmesiyle oluşturulan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?(karenin çevresi verildiğine göre, karenin bir kenarını bulalım. Yan yana dizilen geometrik şekillerin çevre hesaplanmasında iç kenarlara girilmez unutmayalım. ) A)72 B)48 C)36 D) mm, 376 cm ve 1.7 m uzunluğundaki üç ip uç uca eklendiğinde kaç metre uzunluğa ulaşır? A) 70.6 B)18.93 C)7.06 D)6.06

202 9.Alanı 81 cm olan karenin kenarları iki katına çıkarılırsa çevresi kaç santimetre artar? A)27 B)36 C)48 D)72 10.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çeyrek yüzyıl, 25 yıldır. B)Yarım yüzyıl 50 yıldır. C)Çeyrek yıl 15 haftadır. D)Yarım yıl, 185 günden daha azdır. 14.Taban uzunluğu 5 m olan ikizkenar üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra tel çekiliyor. Bunun için kullanılan tellerin toplam uzunluğu 63 m ise bahçenin ikizkenarlarından birinin uzunluğu kaç metredir? ( önce bir sıraya kullanılan tel uzunluğunu bul ve işleme buradan devam et ) A) 21 B)8 C)16 D)7 15.Kare şeklindeki bir bahçenin köşelerine ve kenarlarına 4 m ara ile 76 ağaç dikilmiştir. Bahçenin çevresi kaç metredir? A) 76 B)152 C)304 D) m uzunluğundaki kumaşın 8 m 92 cm si kullanılmıştır. Kalan ipin uzunluğu kaç metredir? A) 308 B)30,8 C)3.8 D) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 3 m 8 cm = 308 B) 340 mm = 3 cm 40 mm C)4 m 56 mm = 4056 mm D) cm = 3 km 12.Çevresinin 1/ 3 i 150 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarından 45 cm uzundur. Buna göre kısa kenarı kaç santimetredir? (önce dikdörtgenin çevresini bul, daha sonra diğer aşamaya geç ) A) 135 B)90 C)70 D)45 17.Aşağıdakilerden hangisinin olasılığı daha fazladır? A) atılan madeni paranın tura gelmesi B) atılan zarın 6 gelmesi C) atılan zarın 3 gelmesi D) atılan zarın 4 ten büyük gelmesi 13.Bir dikdörtgenin çevresi 42 cm dir. Uzun kenarı, kısa kenarının 2 katı uzunlukta olduğuna göre uzun kenar kaç santimetredir? A) 7 B) 14 C) 21 D) Saatteki hızı 53.6 km olan bir motosiklet 4 saatte kaç kilometre yol alır? A)105.2 B) C)210.4 D) 211

203 MATEMATİK 101 GENEL TEKRAR 5.Saatteki sürati (eş anlamlısı hız) 40 km olan bir otobüs 2 saat 30 dakikada kaç kilometre yol gider? A) 152 B)171 C)190 D)300 E) veri eksik çözülemez Bir kenar uzunluğu 12 cm olan karenin alanı, kısa kenar uzunluğu 8 cm olan dikdörtgenin alanına eşittir. 1.Buna göre dikdörtgenin çevresi, karenin çevresinden kaç santimetre fazladır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 6.Bir kenarı 85 cm olan kare şeklindeki masanın üzeri kare örtü ile örtülüdür. Örtü, masanın her tarafından 15 cm sarktığına göre örtünün çevresi kaç santimetredir? A) 500 B)400 C)460 D) Bir karenin kenar uzunlukları 2 katı kadar artırılırsa alanı kaç kat artar? A) 2 B) 4 C)8 D) gün dakika saniye kaç saat eder? A) 48 B) 51.5 C)74 D) hafta 4 günün 5/8 i kaç saattir? A) 150 B)180 C)96 D)480 HATIRLATMA: AÇILARINDAN BİRTANESİ DİK AÇI OLAN ÜÇGENLERE DİK AÇILI ÜÇGENLER DENİR. MERAK ET, ARAŞTIR, ÖĞREN, ÖĞRET metre uzunluğundaki Yaylapınar Caddesi nin iki tarafına 10 m aralıklarla elektrik direği dikilecektir. Bu iş için kaç adet elektrik direği kullanılacaktır? A) 30 B) 61 C)62 D)120 8.Özdağspor Kulübü nün antrenman sahasının çevresi 300 m dir. Bu sahanın uzun kenarı, kısa kenarından 10 m fazladır. Bu sahanın alanı kaç metrekaredir? ( alanını bulmadan önce bu dikdörtgen şeklindeki sahanın kenar uzunluklarını bulalım. Kenar uzunluklarını bulduktan sonra alanını bulmak için zıt kenar uzunluklarını birbiriyle çarpalım) A) 5600 B)3000 C)2800 D)1500

204 A= 3 X= 4 M= 1 9.Yukarıdakilere göre XMA sayısında M ile X in yerlerinin değiştirilmesiyle oluşturulan sayı öncekinden kaç eksik olur? A) 27 B)260 C)270 D)2700 Aşağıdaki tabloda mevsimler ve ay adları karışık olarak verilmiştir. Mevsim ve ay isimlerini bulunuz. Ancak bunlara kötü davranmayarak kibarca işaretleyiniz. 12.Yukarıdaki atletler, göğüs numaralarının büyüklüğüne göre sıralanırsa, sıralama nasıl oluşur? A) Alperen Kadir Bedirhan Kürşat B) Kadir Bedirhan Kürşat Alperen C) Kadir Alperen Kürşat Bedirhan D) Alperen Kadir Kürşat Bedirhan O C A K Z V M Y M S E E Ğ R Y A Z E A O Y K U L A S Ş H R N L İ S T Ş U B A T B Ü M T E M M U Z A A L E O V E A T İ R H N İ S A N Y E R A A A L K A S I M A L R R U K I Ş S M N I Ş İ L K B A H A R K A 10. Aşağıda verilen üçgenlerin iç açılarını ölçerek, açıların kaçar derece olduklarını üzerlerine yazınız < a < ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi a ya eşit olamaz? A) B) C) D) Yukarıdaki abaküslerin ifade ettiği sayıları toplarsak, hangi sayıyı buluruz? A) B) C) D) > A eşitsizliğine göre A nın alabileceği en büyük sayı kaçtır? A) 3300 B) 3200 C) 3299 D) A6 725B Bir eşkenar üçgenin çevresi ile, bir karenin çevresi eşittir. Karenin bir kenar uzunluğu 15 cm ise, üçgenin bir kenar uzunluğu kaç cm dir? A) 15 B) 60 C) 20 D) 30

205 MATEMATİK 102 GENEL TEKRAR 4.Yukarıdaki şekilde, 1,2,3,4 numaralı üçgenler, eş kenar üçgen ve 5 ve 6 numaralı kareler birbirine eşittir. Karenin birisinin çevresi 32 cm ise, şeklin çevresi kaç cm dir? A) 120 B) 80 C) 60 D) 40 1.Yukarıdaki şekil 7 eş kareden oluşmuştur. Bu karelerden birisinin bir kenarı 5 cm ise, şeklin çevresi kaç cm dir? A) 84 B) 42 C) 70 D) 35 5.Yukarıdaki şekildeki dikdörtgenin çevresi 28 cm ve kısa kenarı 2 cm dir. Üçgenler, eşkenar üçgen olup birisinin çevresi 9 cm dir. Buna göre yukarıdaki şeklin çevresi kaç cm dir? A) 24 B) 48 C) 50 D) 40 2.Yukarıdaki şekilde kaç tane dikdörtgen vardır? A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 6.Üç tane üçgenin iç açıları toplamı, kaç tane dik açıya eşittir? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 3.Çevresi 48 cm olan dikdörtgenin; uzun kenarı, kısa kenarının 3 katıdır. Buna göre, bu dikdörtgenin, uzun kenarı kaç cm dir? A) 18 B) 24 C) 6 D) 12 7.Kare şeklindeki bir bahçenin etrafında 2 tur atan bahçıvan 960 m yürümüştür. Bu bahçenin bir kenar uzunluğu ne kadardır? A) 480 B) 120 C) 240 D) 60

206 8.Yukarıdaki karelerden, 3 numaralı karenin çevresi: 12 cm dir. 1 numaralı karenin, bir kenarı, 2 numaralı karenin kenarının iki katıdır. 2 numaralı karenin bir kenarı da 3 numaralı karenin, bir kenarının iki katıdır. Buna göre, bu şeklin çevresi ne kadardır? A) 84 B) 57 C) 66 D) 44 Gift 12. Yukarıdaki üçgen, ikizkenar üçgendir. [AB] = [AC] ve s(abc) açısı 70 derece ise, s(bac) açısı kaç derecedir? A) 70 B) 40 C) 90 D) Ardışık 3 tek sayının 33 tür. Bu sayılardan en küçüğü ile en büyüğünün toplamı kaçtır? A) 22 B) 23 C) 24 D) 5 9. Yukarıdaki halıdaki, taralı bölge, kaç birim karedir? A) 19 B) 20 C) 21 D) Kare şeklinde bir bahçenin çevresine, iki sıra dikenli tel çekilecektir. Bahçenin, bir kenar uzunluğu 63 m ise ne kadar dikenli tele ihtiyaç vardır? A) 252 m B) 504 m C) 63m D) 126 m 11.Art arda gelen (ardışık) üç sayının toplamı 48 ise bu sayıların en büyüğü kaçtır? A) 15 B) 16 C) 17 D) Dört gün sırasıyla 86, 70,100 ve 80 sayfa kitap okuyan Sinan bir günde ortalama kaç sayfa kitap okur? (ortalamayı bulmak için; verileri topla, veri sayısına böl) A) 86 B) 84 C) 82 D) 80 Ortalamayı bulmak için; TL, 9 TL, ve 6 TL den satılan üç çeşit zeytin karıştırılıyor. Oluşturulan bu karışımın kilogram fiyatı kaç TL dır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

207 MATEMATİK İki sayının toplamı 175, farkı 21 ise küçük sayı kaçtır? A)78 B) 75 C)77 D) 76 GENEL TEKRAR kişilik sınıftaki boy ortalaması 128 cm dir. Yeni öğrenci katıldığında boy ortalaması 130 oluyor. Yeni öğrencinin boyu kaç santimetredir? A) 166 B) 168 C) 170 D) Üç günlük satış ortalaması 38 ton olan satıcı dördüncü gün 54 ton kömür satıyor. Yeni ortalama kaç tondur? A) 42 B) 41 C) 40 D) 39 3.Yaş ortalaması 35 olan 5 kişilik aileden dede ayrılınca ailenin yaş ortalaması 25 oluyor. Dede kaç yaşındadır? A) 75 B) 73 C) 71 D) , 17 o, 4 4, 10 2 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 17 o < 10 2 < 4 4 < 5 3 B) 4 4 < 5 3 < o C) 17 o < 10 2 < 5 3 < 4 4 D) 4 4 < 5 3 < 17 o < Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? A) (27+1)x0x1=0 B) (3-3) x1= 0 C) 1x5x0=0 D) (15x0) x (27+1)+1= x 50 işleminin sonucu kaçtır? A) 4440 B) 4400 C) 3300 D) x işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 3000 D) Verilen sayılar toplanır, kaç sayı toplandıysa o sayıya bölünür. Cümlesi ile aşağıdakilerden hangisi bulunur? A)çevre B) hacim C)aritmetik ortalama D) alan 10.Bir çarpma işleminde çarpanların farkı 14, çarpanların toplamı 44 ise çarpım kaçtır? A) 434 B) 439 B) 435 D) 438

208 C) 750 m D) 752 m 11.Dedemin bahçesinin çevresine 4 m ara ile 187 ağaç dikilecektir. Bahçenin çevresi kaç metredir? A) 748 m B) 746 m 12.Bir bakliyat fabrikası 3500 gram prinç, 2800 gram nohut, 2500 gram fasulyeyi karıştırarak aşurelik bakliyat oluşturup; karışımı 200 er gramlık paketlere dolduruyor. Hazırlanan karışım için kaç adet paket kullanacaktır? A) 46 B) 48 C) 44 D) 50 YÜZDELER sayının %17 si ile % 8 inin toplamı kaçtır? A)125 B) 135 C) 138 D) 147 C)30 D) Bir sayının % 70 i ile % 36 sının farkı, o sayının yüzde kaçına eşittir? A)50 B) Bir sınıftaki öğrencilerin 12 si kahverengi gözlü, 6 sı yeşil gözlü, 2 si mavi gözlüdür. Bu sınıftaki öğrencilerin % kaçı yeşil gözlüdür? A) 10 B) 20 C) 30 D) sayısının %44 ü ile 50 sayısının %42 sinin toplamı kaçtır? A) 23 B) 32 C) 43 D) sayısının % 20 sinin % 50 si kaçtır? A) 9 B) 10 C) 12 D) /100 kesrinin yüzde sembolü ile gösterilen şekli aşağıdakilerden hangisidir A) % 1 B) 0,01 C) 0,1 D) sayının % 25 i ile 260 sayısının %25 inin farkı kaçtır? A) 30 B)20 C) 15 D) % 15 şeklinde gösterilen ondalık kesir hangisidir? A) 0,0015 B) 1,5 C) 0,15 D) 15

209 MATEMATİK Ali, kitaptan kaç sayfa kitap okumuştur? A) 30 B) 36 C) 40 D) 41 GENEL TEKRAR sayfalık bir kitabın % 65 ini okudum. Geriye okunacak kaç sayfa kitabım kalır? A)140 B) 180 C) 220 D) Ayşe kaç sayfa kitap okumuştur? A) 92 B) 94 C) 96 D) 98 ÇİZGİ GRAFİĞİ 2. % 12 si 30 olan sayının tamamı kaçtır? A) 260 B) 180 C) 220 D) kg şekerin önce % 5 i sonra % 28 i satıldı. Geriye kalan şeker kaç kilogramdır? A) 329 B) 331 C) 333 D) sayf Ali: %20 Safiye % 18 Eda: %15 Yukarıdaki verilere göre aşağıdaki 4.5.ve 6. soruları cevaplayınız. 4.Kitaptan en çok sayfayı kim okumuştur? A)Ali B) Safiye C)Eda D)Ayşe Ayşe: % 47 Yukarıdaki grafikte yıllarında tiyatroya giden seyircilerin sayıları verilmiştir. 7., 8. ve 9. soruları bu grafiğe göre cevaplayınız yılları arasındaki seyirci sayısında azalma olmuştur. Bu azalmada azalan seyirci sayısı kaç kişidir? A) üç milyon B) iki milyon yedi yüz elli bin C) iki milyon beş yüz bin D) iki milyon yılında tiyatroya kaç kişi gitmiştir? A) 16.5 B) 15.5 C) 14.5 D) 14 9.Yıllara göre seyirci sayısının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A)Biletler pahalanmış olabilir. B)Oyun sayısı azalmış olabilir. C)Şiddet içeren oyunlar artmıştır. D)Tiyatro salonlarının şehir dışın olması.

210 10.Çizgi grafiğinde hangisi kullanılır? A) Parçalı daire B) çiçek motifleri C) renkli sütunlar D) noktalı birleştiren çizgiler 14.Müze sayılarının artmasının veya azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A)eleman yokluğu B)başka müzelerle birleştirilmesi C)yenileme çalışmaları D)binanın boya renginin beğenilmemesi 15.Çizgi grafiğindeki çizgilerin yukarı doğru gitmesinin anlamı nedir? A)artış B) azalma C) eşitlik D) önem verme Yukarıdaki grafik yılları arasında ülkemizdeki etnografya müzesi sayısını vermektedir. Bu grafiğe göre 11.,12. ve 13. soruları bu grafiğe göre cevaplayınız. 11.Etnografya müzesi sayısının aynı kaldığı yıllar hangileridir? A) B) C) D) Müze sayısındaki azalma hangi yıldan sonra başlamıştır? A)2000 B)2001 C)2002 D) Müze sayısındaki artış hangi yıldan sonra başlamıştır? A)2000 B)2001 C)2002 D) Aşağıda verilenlerden hangisini çizgi grafiğinde göstermek gerekmez? A)Bir keçinin bir günde verdiği süt miktarını B)Bir keçinin bir haftada verdiği süt miktarını C)Bir keçinin bir ayda verdiği süt miktarını C)Bir keçinin bir yılda verdiği süt miktarını Sınıflar Kız Erkek Toplam 5 - A B C ,18.ve 19. soruları tabloya göre cevaplayınız. 17.Yukarıdaki tabloya göre 5. sınıflardaki kız öğrencilerin toplamı kaçtır? A) 57 B) 56 C) 54 D) A sınıfındaki erkeklerin kızlara oranı kaçtır? A) 20 /42 B) 4/11 C)10/11 D)22/20 19.En kalabalık sınıfla, mevcudu en az olan sınıfın farkı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 5 D) 8

211 MATEMATİK Araba 5 saatte kaç kilometre yol gider? A) 250 B)300 C) 200 D) Dün günlerden Salı ise yarın günlerden hangi gün olur? A) Salı B)Çarşamba C) Perşembe D)Cuma 7. Arabanın 8. saat sonunda gittiği yol 2. saatte gittiği yolun kaç katıdır? A) 4 B) 2 C) 6 D) 3 3.Yarın günlerden Cuma ise dün günlerden hangi gün idi? A)Çarşamba B) Salı C) Pazar D) Cumartesi ÇİZGİ GRAFİĞİ 4. Üç üçüz, iki ikiz çocuğun toplam kaç parmağı vardır? (el ve ayakları dahil ) A)260 B) 180 C) 80 D) 40 8.Saatte 120 kilometre yol giden otomobilin 10 dakikada gittiği yol kaç metredir? A) B) 2000 C) 200 D) 20 9.Dakikada 210 kelime okuyan bir öğrenci 2 saatte kaç kelime okur? A) B) C) D) Aşağıdaki çemberlerden hangisinin çevre uzunluğu en büyüktür? (π 3 alınız ) A) B) Yukarıdaki çizgi grafiği bir arabanın gittiği yolu gösteriyor. 5.,6.,7. soruları grafiğe göre cevaplayınız. C) D) 5.Araba saatte kaç kilometre hızla gitmektedir? A)70 B)120 C)80 D) 60

212 Yukarıdaki çizgi grafiği bir öğrencinin matematik yazılısından aldığı notları göstermektedir. 10.,11. ve 12. soruları bu grafiğe göre yanıtlayınız. 10.Öğrenci en yüksek notunu kaçıncı yazılıdan almıştır? A)4 B) 3 C)5 D) 2 11.Öğrencinin aldığı notların aritmetik ortalaması kaçtır? (Aritmetik ortalamayı bulmak için: Örneğin; Matematik dersinden kaç tane sınav olduysanız hepsini topluyorsunuz ve en son sınav sayısına bölüyorsunuz.) A) 3,5 B) 3 C) 4 D) 4,5 12.Öğrenci en düşük notu kaçıncı yazılıdan almıştır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 1 13.Yandaki şekilde yarı çapı 4 olan M merkezli dairenin ¾ ü verilmiştir. Bu şeklin çevresi kaç cm dir?? (π 3 alınız ) A) 36 B) 44 C) 48 D) Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki günlerden hangisinde hava sıcaklığı 20 santigrat derecenin üzerindedir? A) Pazartesi B) Perşembe C) Cuma D) Pazar KESİRLERİ YÜZDE SEMBOLÜ İLE YAZMA Herhangi bir kesri yüzde sembolü ile yazmak için önce paydası 100 yapılacak şekilde pay ve payda aynı sayı ile çarpılarak genişletilir ve ondalık kesir olarak yazılır ve ondan sonra % sembolü ile yazılır. Örnek: 4/10 kesrini % olarak yazınız. 4 x = = 0, 40 = % Huriye, Ayşe Nur, Büşra, Fatma Nur ve Gülperi nin katıldığı bir yarışmada Gülperi nin birinci gelme olasılığı kaçtır? A) 1/6 B) 1/5 C) 1/4 D) 1/3 16. Bir trenden inen yolcunun erkek olma olasılığı %35 tir. Bu veriye göre, bu trenden inen yolcunun bayan olma olasılığı kaçtır? A) %45 B) %55 C) % 65 D) % 75

213 MATEMATİK Bir torbanın içinde 1 den 5 e kadar numaralandırılmış 5 top vardır. Rastgele yapılan bir çekilişte çıkan topun 3 gelme olasılığı kaçtır? A) % 20 B) % 25 C) % 10 D) % 30 Bir üçgenin alanı, bir kenarı ile o kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır Yani bir kenar uzunluğu ile yüksekliği çarp ikiye böl. 2. Bir torbada 5 kırmızı, 3 mavi, 7 beyaz ve 4 siyah bilye vardır. Rastgele bir bilye çekildiğinde gelme olasılığı en yüksek bilye hangi renktir? A) Kırmızı B) Beyaz C) Mavi D) Siyah 3.Bir kolide 30 tane yumurta bulunmaktadır. Bu koliden rastgele alınan bir yumurtanın kırık olma olasılığı 7/30 olduğuna göre, kaç tane sağlam yumurta vardır? A)7 B) 13 C)17 D) 23 A) 5/4 B) 4/5 C) 1/5 D) 3/5 5. Hacivat 25 kilogramdır. Karagöz ün kilosu Hacivat ın kilosundan 5 kg fazladır. Hacivat ın kilosunun Karagöz ün kilosuna oranı kaçtır? 6.İki sayının birbirine oranı 3/4 tür. Sayılardan 2.si 36 ise 1.si kaçtır? A) 24 B) 27 C) 21 D) Üç kardeşin yaşlarının toplamı 37 dır. Sude 9, Safiye 16 yaşında ise Sude nin yaşı Züleyha nın yaşına oranı kaçtır? A) 1/3 B) 4/3 B) 2/3 C) 3/4 4. Okulumuz 5 B sınıfının % 30 u erkektir. Erkeklerin kızlara oranı hangisidir? A) 3/7 B) 4/7 C) 3/4 D) 4/ cm nin 4 m ye oranı kaçtır? A) 1/100 B) 1/10 C) 1 D) 10

214 A) 17/42 B) 17/35 C) 17/25 D) 17/15 9. Sınıf mevcudu 42 olan bir sınıfta 17 kız öğrenci bulunmaktadır. Bu sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı kaçtır? Bir sınıfta 25 erkek, 20 kız öğrenci vardır. Bu veriye göre 5.,6. ve 7. soruları cevaplayınız. 13.Yukarıdaki veriye göre erkek öğrencilerin sayısının, kız öğrencilerin sayısına oranı kaçtır? A) 3/4 B) 4/3 C)5/4 D) 4/5 14.Kız öğrencilerin sayısının, erkek öğrencilerin sayısına oranı kaçtır? A)5/4 B)4/5 C)3/4 D)4/ kilogram şeker 48 lira olduğuna göre, 100 gram şeker kaç kuruştur? A) 2 B) 10 C) 12 D) Erkek öğrencilerin sayısının, sınıftaki tüm öğrencilere oranı kaçtır? A) 45/25 B)40/25 C) 5/9 D) 9/5 A)27 B)24 C)21 D) litre limon suyuna 10 litre su katılarak hazırlanan limonatada 45 litre su kullanılırsa kaç litre limon suyu kullanmak gerekir? /120 oranının en sade şekilde gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2/6 B) 1/7 C) 1/6 D) 1/5 17. Furkan 8, ablası 12 yaşındadır. Furkan ın yaşının ablasının yaşına oranı kaçtır? A)2/3 B) 3/2 C)4/3 D) 3/4 12.Sadece çilek ve şeker kullanılarak hazırlanan çilek reçelinde; 3 kg çilek için 2 kg şeker kullanılmaktadır. Bu çilek reçelinden 25 kg yapılmak istendiğinde kaç kg çilek kullanılacaktır? A) 15 B) 12 C) 10 D) 6 B) 220 C) 240 D) Semih in boyunun babasının boyuna oranı 3/4 tür. İkisinin boy uzunlukları farkı 40 cm olduğuna göre boy uzunlukları toplamı kaç santimetredir? A)160

215 MATEMATİK Selcen in 8 kurşun kalemine karşılık 5 kırmızı kalemi vardır. Selcen in toplam 65 kalemi olduğuna göre kırmızı kalemlerimin sayısı kaçtır? A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 1.Bir dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunun, kısa kenar uzunluğuna oranı 7/2 dir. Bu dikdörtgenin çevresi 180 cm olduğuna göre uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? A) 160 B)140 C) 120 D) Alperen ile babasının kütleleri toplamı 140 kg dır. Babasının kütlesinin, Alperen in kütlesine oranı 5/2 olduğuna göre babasının kütlesi kaç kg dır? A) 100 B) 80 C) 60 D) 40 3.Reçel yapımında 4 kg vişneye karşılık 6 kg şeker kullanılmaktadır. 30 kg reçel yapımında kaç kilogram şeker kullanılmıştır? A) 12 B)16 C) 18 D) 24 C) 48 C) Bir üçgenin iç açıları 4, 5 ve 6 sayılarıyla orantılıdır. Bu üçgenin en büyük iç açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 72 B) 60 A) 150 B) 450 C) 600 D) yandaki ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu 6 m olduğuna göre kısa kenarlarından birinin uzunluğu kaç milimetredir? 7.Yukarıdaki şekildeki ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu EFGH dikdörtgeninin çevre uzunluğunun kaç katıdır? A) 6 B) 4 C) 3 D) 2 8.Yandaki kareli kâğıda çizilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir? A) 24 B) 19 C) 14 D) 10 9.Çevre uzunluğu 9600 cm olan dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu, uzun kenar uzunluğunun 4/6 ü kadardır. Dikdörtgenlerin uzun kenar uzunlukları toplamı kaç santimetredir? A) 6000 B) 5760 C) 3840 D) 2880

216 10. Çevre uzunluğunun 6 katı cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç metredir? A) 80 B) 32 C) 8 D) 6 15.Çevre uzunluğu 54 cm olan tekerleğin çap uzunluğu diğer tekerleğin yarıçap uzunluğuna eşittir. Büyük tekerleğin çevresi kaç santimetredir? (π 3 alınız ) A) 54 B) 78 C)96 D) r= 40 cm, 2r=120 cm olan iki tekerleğin çevre uzunluklarının oranı kaçtır (π 3 alınız ) A) 1/3 B) 2/3 C) 3/4 D) 5/6 12.Çap uzunluğu 150 cm olan çemberin uzunluğu bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğuna eşittir. Üçgenin bir kenar uzunluğu kaç metredir? (π 3 alınız ) A) 1.5 B) 150 C) 15 D) Bir çeşitkenar üçgenin kenar uzunlukları ardışık çift doğal sayılardır. En kısa kenar uzunluğu 168 cm olduğuna göre üçgenin çevre uzunluğu kaç milimetredir? A) B) 5100 C) 510 D) 51 santimetredir? A)1400 B) 800 C)700 D) Yandaki ABCD karesinin çevre uzunluğu, bir kısa kenar uzunluğu 4 m olan dikdörtgenin çevre uzunluğuna eşittir. Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç 16.Çevre uzunluğu 112 cm olan bir karenin bir kenar uzunluğu, çevre uzunluğu 72 cm olan bir karenin bir kenar uzunluğundan kaç santimetre fazladır? A)10 B) 9 C)8 D) 7 17.Yandaki ABCD yamuğunda çevre uzunluğu 91 metre olduğuna göre [DC] uzunluğu kaç metredir? A) 35 B) 32 C) 24 D) Bir çeşitkenar üçgende a=8cm, b=9cm olduğuna göre bu üçgenin çevresi en fazla kaç santimetredir? (Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı üçüncü kenar uzunluğundan büyüktür. Yani üçüncü kenarın uzunluğu iki kenarın uzunluğunun toplamından büyük olamaz) A)31cm B) 33cm C)32 cm D) 30cm

217 MATEMATİK 108 D) 39 D) ABCD karesinin çevresi 104 cm olduğuna göre boyalı şeklin çevresi kaç cm dir? (π 3 alınız ) A)56 B)54 C)49 2.Yandaki ABCD karesinin uzunluğu 128 mm dir. Şeklin çevre uzunluğu kaç milimetredir? A) 276 B) 256 C) 64 3.Uzun kenar uzunluğu, kısa kenar uzunluğunun 3 katı olan dikdörtgenin çevresi 480cm dir. Kısa kenarlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir? A) 60 B) 120 C) 180 D) Yandaki dikdörtgen masa örtüsü her kenarından beşer santimetre uzatılıyor. Yeni örtünün çevre uzunluğu yandaki örtünün çevre uzunluğundan kaç santimetre fazladır? A) 132 B) 68 C) 64 D) Yarıçap uzunluğu 30 cm olan tekerlek m lik yolda kaç kez döner? (π 3 alınız ) A) 300 B) 3000 C) D) Yandaki şekilde [BE] =1/5 [AB], BEC üçgeninin çevresi 185 cm olduğuna göre ABCD paralel kenarının çevresi kaç santimetredir? A) 500 B) 270 C) 220 D) a=7 cm, b=3cm olan bir üçgenin çevresi en az kaç santimetre olabilir?(bir üçgende iki kenar uzunluğunun farkı, üçüncü kenarı uzunluğunda küçüktür) A) 14cm B) 17 cm C) 16 cm D) 15 cm 4.ABCD dikdörtgeninin çevresi, ABC eşkenar üçgenin çevresine eşittir. Üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? A) 10,8 B) 108 C) 1080 D) Bir eşkenar dörtgenle, eşkenar üçgenin çevreleri eşit ve çevreleri toplamı 72 cm dir. Bu şekillerin kenarları toplamı kaçtır? A)19 cm B) 22 cm C)20 cm D) 21 cm

218 10.Yukarıdaki eşkenar üçgen ve karenin çevreleri eşittir. a= 12 cm ise b kaçtır? A) 8 cm B) 9 cm C) 10 cm D) 9,5 cm A) 46 cm B) 36 cm C) 24 cm D) 48 cm 13.Yandaki karelerin kenarları, bir küçüğünün iki katıdır. ALHK karesinin çevresi 12 cm ise ABCD karesinin çevresi kaçtır? 11. Yukarıdaki şekil üç yarım daireden oluşmaktadır. [AO] = [OB] ve [AB] = 12 cm ise tüm şeklin çevresi kaçtır? (π 3 alınız ) A) 36 B) 38 C) 72 D) Şekildeki eşkenar üçgen ve karenin kenarları eşittir. Çevrelerinin toplamı 48 cm ise eşkenar üçgenin bir kenarı kaç cm dir? A) 14cm B) 6 cm C) 8 cm D) 12 cm defa döndüğünde 936 metre yol giden bisiklet tekerinin çapı kaç cm dir? A) 26 cm B) 25 cm C) 24 cm D) 23 cm 12.Yukarıdaki şekilde verilenlere göre EAB üçgeninin çevresi kaç cm dir? A) 14cm B) 18 cm C) 36 cm D) 12 cm 16.Bir kenar uzunluğu 9 cm olan bir kare ile bir eşkenar üçgenin çevreleri birbirine eşit uzunluktadır. Buna göre, bu eşkenar üçgenin bir kenarı kaç cm dir? A) 3 B) 12 C) 27 D) 36

219 MATEMATİK Bir uzun kenarı bir kısa kenarının 3 katından 6 fazlası olan dikdörtgenin çevresi 50 cm dir. Buna göre bu dikdörtgenin bir uzun kenarı kaç cm dir? A)20 B) 15 C)10 D) 5 5.Şekildeki ABCD dikdörtgeninin içine M merkezli çember çizilmiştir. DC= 14 cm, ABCD Dikdörtgeninin çevre 48 cm olduğuna göre, çemberin çevresi kaç cm dir? A) 30 B) 60 C) 120 D) 240 kaç cm dir? A)8 B) 10 C)16 D) 18 2.KLMN dikdörtgenin kenarlarına eşkenar üçgenler çizilerek yandaki şekil elde edilmiştir. Bu şeklin çevresi 36 cm olduğuna göre, KLMN dikdörtgeninin çevresi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A)6+6+6 B)3x3x3x3x3x3 C) D)6x6x6 A)24 B)48 C)72 D)96 3.Şekildeki ABCD karesinin içine O merkezli çember çizilmiştir. Karenin çevresi 32 cm olduğuna göre, çemberin çevresi kaç cm dir? (π 3 alınız ) 7.Yukarıdaki çemberlerden büyük çemberin çevre uzunluğu küçük çemberin 2 katıdır. Büyük çemberin çevre uzunluğu 36 cm ise küçük çemberin çapı kaç cm dir? (π 3 alınız ) A) 18 B) 12 C) 6 D) 3 4. Çapı 40 cm olan tekerleğin 40 dönüşte gideceği yol kaç metredir? (π 3 alınız ) A) 120 B) 96 C) 72 D) 48 8.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)İki tane eş üçgen ve üç tane eş dikdörtgenle bir üçgen prizma yapılabilir. B)İki tane eş kare ve dört tane eş dikdörtgenle bir kare prizma yapılabilir. C)Altı tane eş kare ile bir dikdörtgenler prizması yapılabilir. D)Altı tane eş dikdörtgen ile bir küp yapılabilir.

220 9.Aşağıdaki geometrik cisim isim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Küp Dikdörtgenler Prizması A) C) Üçgen Prizma Dikdörtgenler Prizması B) D) 13.Eni, boyunun 1/3 ü olan dikdörtgenin çevresi 32 cm ise alanı kaç cm 2 dir? A) 24 cm 2 B) 48 cm 2 C) 96 cm 2 D) 46 cm 2 14.Yandaki ABCD karesinin çevresi 32 cm ise EAB üçgeninin alanı kaçtır? A) 32 cm 2 B) 64 cm 2 C) 36 cm 2 D) 30 cm 2 10.Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)Dikdörtgenler prizmasının altı yüzü ve 10 ayrıtı vardır. B)Üçgen prizmanın 5 yüzü ve 9 ayrıtı vardır. C) Küpün 6 yüzü ve 6 ayrıtı vardır. D) Kare prizmanın 8 yüzü ve 12 ayrıtı vardır. 11. Enes, aşağıda açılımları verilen kartonlardan hangisinden küp elde edemez? A) 15.Yandaki eş kenar üçgenin alanı 39 cm 2 dir.boyalı alan kaç cm 2 dir? A) 26cm 2 B) 13 cm 2 C) 78 cm 2 D) 6,5 cm 2 16.Çevresi 12 cm olan karesel bölgenin alanı kaç cm 2 dir? A) 4 B)9 C) 16 D) 144 B) C) D) C) 14 cm 2 D) 16 cm 2 12.Şekildeki karenin bir kenarı 4 cm ise boyalı bölgenin alanı kaç cm 2 dir? A) 8 cm 2 B) 7 cm m uzunluğundaki telden yapılan kare şeklin alanı kaç santimetre karedir? A) B) 4000 C) 400 D) 40

221 MATEMATİK Dik kenarının uzunluğu 88 cm olan ikizkenar üçgenin alanı kaç santimetredir? A)7744 B) 3872 C)1936 D) Çevre uzunluğu 400 m olan kare şeklin alanı, kısa kenar uzunluğu 25 m olan bir dikdörtgen şeklin alanına eşittir? Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç metredir? A)40 B) 50 C)100 D) Kısa kenar uzunluğu 20 birim kare olan dikdörtgen şeklin alanı 940 birim karedir. Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç birimdir? A) 47 B)94 C) 120 D)136 2.Yukarıdaki ABC üçgeninde AD=15m, BC=18m ve BC=PO olduğuna göre iki şeklin alanlarının farkı kaçtır? A)135 B)189 C)224 D) a = 15 cm, b = 8 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı 2 cm azalırken, kıs akenar 2 cm artıyor. Şeklin yeni alanında nasıl bir değişiklik olur? A) 5 cm 2 artar. B) 4cm 2 azalır. C) Değişmez. D) 10 cm 2 artar. 3.Yandaki ABCD paralelkenarında DC 110cm, EB= 90 cm, DE050 cm dir. Paralelkenarın alanı üçgenin alanının kaç katıdır? A)8 B) 9 C)10 D) 11 7.Yukarıdaki şekil paralelkenarın içinde kareden oluşmaktadır. Karenin alanı 16cm 2 ise ADE üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? A) 6 cm 2 B) 12 cm 2 C) 7 cm 2 D) 8 cm 2

222 8.Yukarıdaki dikdörtgen üç kareden oluşmuştur. Karenin alanının, dikdörtgenin alanına oranı kaçtır? A) 5/3 B) 3/5 C) 1/5 D) 1/3 12.Yukarıdaki üç üçgenin yükseklik uzunlukları aynıdır. Yükseklikler 42 cm, BC=46cm, FG=68cm,KL=72 cm olduğuna göre alanları toplamı kaç santimetre karedir? A) 1012 B) 1584 C) 4092 D) Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin uzun kenarı, kısa kenarının 2 katı ve çevresi 36 cm ise EAB üçgeninin alanı kaçtır? A) 40cm 2 B) 18 cm 2 C) 36 cm 2 D) 72 cm 2 milimetre karedir? A) B) C) D) Yandaki ABC üçgeninde BC uzunluğu dört eşit parçaya bölünmüştür. AE=150 mm, FC=50mm olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç 10.Alanı 49 m 2 olan kare şeklindeki bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Kaç cm tele ihtiyaç vardır? A)4200 cm 2 B) 8400cm 2 C)840 cm 2 D) 420 cm 2 11.Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin alanı, EFGH karesinin alanına eşittir. Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? A) 125 B) 170 C) 245 D) Yandaki ABCD paralelkenarın alanı, BEC üçgeninin alanının 5 katı kadardır. Paralelkenarın alanı kaç metrekaredir? A)4400 B)8800 C)44000 D)

223 MATEMATİK Alanı 40cm 2 olan bir üçgende taban 5 cm ise bu tabana ait yükseklik kaç cm dir? A) 9 cm B) 16 cm C) 14 cm D) 7 cm 1.Kare şeklindeki bahçenin etrafına 8 m aralıklarla 120 tane fidan dikilmiştir. Bahçenin alanı kaç metre karedir? (cevap kesinlikle bu 960 değildir 960 bulmuşsanız devam ediniz) A)57600 B) C)960 D) Yukarıdaki eşkenar üçgen ile karenin çevreleri birbirine eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenarı 16 cm ise karenin bir kenarı kaç cm dir? A) 20 B) 18 C) 16 D) 12 2.Yukarıda kareli kâğıda çizilen boyalı bölümlerin alanı kaç birim karedir? A) 14 B) 12 C) 11 D) 10 6.Bir kenar uzunluğu 8 cm olan karelerden 3 tanesi yan yana gelerek oluşturdukları dikdörtgenin çevresi kaç cm dir? A) 64 B) 74 C) 84 D) Alanı 100 birim kare olan şeklin çevre uzunluğu kaç birim karedir? A) 100 B) 40 C) 20 D) 10 7.Yandaki yamuğun çevresi kaç cm dir? A) 63 B) 53 C) 43 D) 30 8.Yandaki şeklin çevresi kaç cm dir? A) 86 B) 76 C) 60 D) 50

224 9.Uzun kenarı kısa kenarının 2 katından 5 cm uzun olan dikdörtgenin çevresi 88 cm ise dikdörtgenin uzun kenarı kaç cm dir? A) 32 B) 31 C) 26 D) 13 C) 28 D) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)8 3 = B)7 x 7 x 7 = 7 3 C)4 3 = 4 x 4 x 4 D)8 2 = 8 x yandaki şekil 5 eşit kareden oluşmaktadır. Şeklin çevresi 84 cm ise bir karenin çevresi kaç cm dir? A) 12 B) Yandaki şekilde sarı renge boyalı kısım kaç birim kareden oluşmuştur? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 15.Yukarıda kırmızı renkle boyanmış dikdörtgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? A)18 B) 20 C) 24 D) Yandaki şekil eşit karelerden oluşmuştur. Şeklin çevresi 96 cm ise, bir karenin alanı kaç cm 2 dir? A) 12 B) 18 C) 24 D) Yandaki dikdörtgende verilenlere göre taralı alan kaç cm 2 dir? A)96 B)106 C) 182 D) Yandaki üçgenin alanı kaç cm 2 dir? A)84 B)52 C)42 D)32 17.Yukarıdaki şekil üç eşit kareden oluşmaktadır. Şeklin çevresi 32 cm olduğuna göre dikdörtgenin alanı kaç cm 2 dir? A) 16 B) 32 C) 48 D) 64

225 MATEMATİK 112 D)60 1.Yandaki şekilde taralı alan 15 cm 2 ise, ABCD karesinin alanı kaç cm 2 dir? A)15 B)30 C)45 5.Yandaki süslemede taranmış olan üçgen sayısı kaçtır? A) 8 B) 10 C) 14 D) 16 6.Yandaki şekilde kaç tane kare vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 2.Yandaki üçgenin alanı kaç birim karedir? A) 12 B) 6 C) 4 D) 3 3.Yandaki paralelkenarın alanı kaç birim karedir? A) 12 B) 10 C) 6 D) 4 7.Yukarıdaki yapıda kaç birim küp vardır? A)10 B) 11 C)13 D) 15 4.Yandaki taralı alanın karenin alanına oranı nedir? A) 2/8 B) 4/8 C) 8/4 D) 8/2 8.Yandaki hangi geometrik cismin açılımıdır? A) dikdörtgenler prizması B) piramit C) üçgen prizma D) koni şekil

226 9.Yandaki yüzeylerden gerektiği kadar kullanılarak kaç değişik geometrik cisim yapılabilir? A)4 B) 5 C)6 D) 7 12.Yandaki düzlemler nasıl düzlemlerdir? A) paralel düzlemler B) kesişen düzlemler C) aykırı düzlemler D) eğik düzlemler 10.Aşağıdaki cisimlerden hangisi küptür? A) B) 13.Yukarıdaki ABC üçgeni, eşkenar üçgen ve çevre uzunlukları ABCD karesi ile aynıdır. Üçgenin çevresi 36 cm ise, karenin bir kenar uzunluğu ne kadardır? A) 12 B) 11 C) 9 D) 8 C) D) 11.Aşağıdakilerden hangisi üçgen prizmanın yüzlerinden biri olamaz? 14.Yandaki şekil, eş karelerden oluşmaktadır. Bu karelerin bir kenar uzunluğu 2 cm ise şeklin çevresi kaç m dir? A) 44 B) 4,4 C) 4,44 D) 0,44 A) B) C) D) C) 32 D) Yandaki şekildeki kareler birbirine eş ve bir tanesinin alanı 4 birim karedir. Buna göre bu şeklin alanı kaç birim karedir? A) 64 B) 16

227 MATEMATİK Yandaki şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 18 B) 20 C) 26 D) 38 4.Yukarıda gösterilen yamuğu çizen Enes A açısını kaç derece olarak gösterir? A) 120 o B) 100 o C) 90 o D) 80 o 5.Hangi seçenekte noktalı çizgi ile şeklin köşegeni belirtilmiştir? A) B) 2.Yukarıdaki KLMN karesinin bir kenarının uzunluğu 24 cm, PRST dikdörtgeninin kısa kenarının uzunluğu ise 6 cm dir. Bu kare ile dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir. Bu verilenlere göre PRST dikdörtgeninin uzun kenarı, KLMN karesinin bir kenarından kaç santimetre uzundur? A)34 B) 20 C)18 D) 16 C) D) 3.Yukarıdaki pasta hangi geometrik şekle örnek gösterilebilir? A)küre B) üçgen prizma C)kare piramit D) piramit 6.Yukarıdaki şekilde yeşil alanın çevresi 624 metre olduğuna göre, koşu parkuru olan dairenin çapı kaç metredir? A) 12 m B) 24 m C) 48 m D) 96 m

228 7.Yandaki bayanın boyu 182 cm olduğuna göre, köpeğin boyu kaç cm dir? A) 13 cm B) 26 cm C) 39 cm 12.Aşağıdaki dikdörtgenler prizmalarından hangisinin hacmi 24cm 3 tür? A) B) D) 52 cm 8.Yukarıdaki şeklin alanı kaç birim karedir? A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 9.Hangi geometrik cismin tek yüzeyi vardır? A) piramit B) küre C) küp D) silindir C) D) 13.Bir ayrıtı 6 cm olan küp şeklindeki bir kutunun içerisine bir ayrıtı 2 cm olan küp şeklindeki kutulardan en fazla kaç tane yerleştirilebilir? A)125 B) 81 C)64 D) Hangisi geometrik cisim değildir? A)silindir B) kare C)küp D) küre 14.Yandaki şekil kaç tane eş küpten oluşmuştur? A) 20 B) 22 C) 23 D) Yukarıda açılımı verilen geometrik cisim hangisidir? A)piramit B) küp C)kare prizma D)dikdörtgenler prizması 15.şekildeki bir kenarı 6 cm olan kareden yeterli sayıda kullanılarak elde edilen küpün hacmi kaç cm 3 olur? A) 24 B) 36 C) 144 D) 216

229 MATEMATİK 114 D) 7 5.Tepeden bakıldığında yandaki gibi görünen birim küpler kaç tanedir? A)4 B) 5 C)6 1.Yandaki kareli kâğıda çizilen hangi geometrik şeklin açılımıdır? A) küp B) kare prizma C) kare piramit D)dikdörtgenler prizması 2.Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin ayrıt sayısı 12 den azdır? A)küp B) kare prizma C)dikdörtgenler prizması D)kare piramit 6.Yukarıdaki cisim kaç birim küpten oluşmuştur? A) 28 B) 42 C) 42 D)56 Bir kutuda 24 paket helva, her kolide de 48 kutu vardır. 3.şekildeki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç birimdir? A)72 B)24 C)18 D) 13 4.Bir su deposunun 3/5 ü su ile doludur. Bu su deposuna 100 litre daha su konulursa 4/5 ü dolu oluyor. Buna göre başlangıçta depoda kaç litre su vardır? A) 200 B)300 C) 400 D)500 7.Yukarıdaki veriye göre bir kolide kaç paket helva vardır? A)1152 B) 1056 C)960 D) Bir markete 9 koli helva bırakan toptancı kaç paket helva bırakmıştır? A) 1036 B) 8064 C) 9216 D)

230 13.Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisinin çevre uzunluğu diğerlerinden farklıdır? ( iki nokta arasındaki uzaklık 1 birimdir.) A) B) 9.Yandaki şekilden kaç tane eş küp alırsak, küp sayısı 16 olur? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 C) D) 10.Yandaki yapıdan kaç tane eş küp alırsak, yapının hacmi 9 birim küp olur? A) 10 B) 9 C) 6 D) 5 11.Yukarıdaki iki yapının hacimleri farkı kaç birim küptür? A) 0 B)2 C)3 D)4 D) Yandaki kare prizmanın içine 25 tane birim küp sığmaktadır. Buna göre kare prizmanın hacmi kaç birim küptür? A)25 B)50 C) Yukarıda üsten görünüşü verilen sehpanın ortasında cam bulunmaktadır. Camın kenarlarının sehpanın kenarlarına uzaklığı dörder santimetredir. Buna göre camın çevresi kaç santimetredir? A) 92 B) 88 C) 64 D) elli beş bin altı sayısının okunuşu hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) B) C) D) Nurettin 13, Ali 11, Arif 12 yaşındadır. Bu üç arkadaşın 8 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur? A)36 B)60 C)48 D)42

231 Garip Bülbül MATEMATİK sayısının yüz binler basamağındaki rakam kaçtır? A) 3 B) 5 C) 6 D) Yukarıda verilen kırk yedi milyon yüz yirmi yedi bin elli dokuz sayısındaki 2 rakamı hangi basamaktadır? A)milyonlar B)yüz binler C)on binler D)binler sayısındaki 8 rakamının basamak değeri kaçtır? A) B) C) D) ? verilen örüntüde kural nedir? A) 10 artırılıyor, 3 azaltılıyor B) 10 ile çarpılıyor, 3 e bölünüyor C) örüntüde herhangi bir kural yok D) 10 artırılıyor, 3 ile çarpılıyor 5. 34,03 ondalık kesir sayısındaki, üç rakamlarının basamak adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) onlar yüzler B) onlar- yüzdebirler C) onlar bindebirler D) onlar- ondabirler Çok eski zamanlarda bir gün bir delikanlı varmış... Bu delikanlı çok zengin bir ailenin kızına âşık olmuş. Ama kız delikanlı fakir diye ona yüz vermiyormuş. Genç, bir yılbaşı gecesi bütün cesaretini toplamış ve kızı yılbaşı gecesi balosuna davet etmek için evine gitmiş. Kapıyı genç kız açmış. Kıza, kendisini yılbaşı gecesi balosuna davet etmeye geldiğini birlikte dans etmek istediğini söylemiş. Kız kabul etmiş ama bir şartı varmış. Ondan balo için diktirdiği elbisesinin yakasına takmak için kırmızı bir gül istemiş. Delikanlı sevinerek oradan ayrılmış. Hemen kızın istediği kırmızı gülü aramaya başlamış. Ama mevsimlerden kış olduğunu ve bu mevsimde bir gül bulamayacağını hiç düşünmemiş. Bütün çiçekçileri dolaşmış ama herkes ona kış mevsiminde gül arıyor diye deli gözüyle bakıyorlarmış. Genç çok üzgün bir şekilde evinin yolunu tutmuş. Evine girerken bahçe de henüz açmamış bir gül dalı görmüş ama üzerinde sadece dikenler varmış. Gözlerinden bir damla yaş süzülmüş. O sırada delikanlının bahçesine bir bülbül gelmiş. Delikanlının ağladığını gören bülbül buna çok üzülmüş. Sabaha kadar gül dalının başında bildiği en güzel şarkıları söylemiş bülbül. Bülbülün güzel sesinden etkilenen gül dalı sabaha doğru beyaz bir gül açmış. Oysaki genç kırmızı bir gül istiyormuş. Beyaz bir gülün açtığını gören bülbül göğsünü dikenlerden birine batırarak kanının akmasını sağlamış. Bülbülün göğsünden akan kanla beyaz gül kırmızı güle dönüşmüş. Sabah bahçesinde kırmızı bir gül açtığını gören genç gülü alarak kızın evine gitmiş ve kızın kapısını çalmış. Kapıyı yine kız açmış. Kızın yeni elbisesinin yakasına altından yapılmış bir gül taktığını görmüş. Kıza; istediği kırmızı gülü getirdiğini baloya birlikte gidip dans edeceklerini hatırlatmış. Oysa ki genç kız baloya kuyumcu bir gençle gideceğini, yakasına da altından yapılmış bir gül taktığını söylemiş ve kapıyı kapatmış. Delikanlı çok üzgün bir şekilde oradan ayrılmış. Gözlerinden durmak bilmeyen yaşlar süzülüyormuş. Caddeden karşıya geçerken elindeki kırmızı gül yere düşmüş, çamurlu ve

232 karlı yolda arabaların altında ezilen gül kaybolup gitmiş. Genç üzgün bir şekilde evine dönerken bahçesinde gül dalının yanında yerde yatan bir şey görmüş. Hemen yanına gitmiş. Yerde gördüğü bir hiç uğruna canını veren fedakar bülbülmüş. 6. Ayaz, bir düzine gülün 3/6 ünü annesine 2/6 sini öğretmenine verdi. Ayaz ın kendisine ne kadar gülü kalmıştır? A)2 B) 5 C)8 D) /100 kesrinin ondalık kesir olarak gösterilişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) 24 B) 2,4 C) 0,24 D) 0,42 8.Aşağıda kesirlerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 11/4 12/9 10.Yandaki grafikte yıllara göre buğday üretimi verilmiştir. Bu verilere göre, 4 yılda buğday üretimi ortalaması kaç tondur? A) ton B) ton C) ton D) ton 11.Aşağıdaki bölme işlemlerinden hangisinde bölüm üç basamaklıdır? A) 744:8 B) 572:4 C) 72:9 D) 672:7 12.Ondalık kesirler ile ilgili olarak aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? A) 12,29 > 12,19 B) 4,65 > 4,56 C) 0,27 < 0,37 D) 15,8 < 1,58 9/4 A) B) 14/ : 7 işleminin sonucu kaçtır? A) 10 B) 11 C) 100 D) 101 C) D) 9.Bir okçu yaptığı 40 atıştan 26 sında hedefi bulmuştur. Bu okçunun hedefi bulamama yüzdesi kaçtır? A) %65 B) %55 C) %45 D)% ,3,4,1 rakamlarıyla virgül kullanarak yazılabilecek 2 den büyük en küçük ondalık kesir hangisidir? A) 2,314 B) 2,134 C) 3,41 D) 4,14

233 MATEMATİK 116 döktü diye ne çok bağırmıştı babası. Ama olsun, arkadaşlarına bunu anlatmazsa eğer, babasının arabasını kendisinden çok sevdiğini nereden bilecekler. DEVAMI BİR SONRAKİ TESTTE. SEVİLMEK İÇİN RANDEVÜ ALAN ÇOCUK Uykusunun baldan tatlı olduğu sabahlarda, melek öpüşlerle uyandırılmaz olur. Anne bağırır: "Çabuk ol servisi kaçıracaksın!" Baba kükrer: "Ne yatmasını biliyorsun, ne kalkmasını!" Sabahları günesin doğusunu bilmez çocuk. Hiç aydınlanmadan kalkar içi. Taze bir sabah, bayat bir günün devamıdır çok zaman. Her sabah adına yuva denen, adına kreş denen o yere bırakılır. Başkalarının annesinde, kendi annesinin hasretini çeker gün boyu. Sabahın köründe? Benim annem ne zaman gelecek" diye gözyaşları eker solgun yüzüne dizi dizi. Akşam ne uzundur. Yuva nice gürültülü. Sevgilerini konuşurlar efkârlı saatlerde. Benim babam beni çok seviyor." "Hayır, benim babam beni daha çok seviyor." "Hadi oradan, beni hem babam hem annem daha çok seviyor." Başkalarının babası kendi çocuklarını çok severse, sanki kendi babalarının sevgisi azalacakmış gibi kavga ederler. En çok sevilen olmaktır tutkuları. Her pazartesi ne kadar sevildiklerinin ispatını yapmaya koyulurlar. "Benim babam beni hamburger yemeye götürdü." "Biz hem hamburger yemeye gittik, hem de Lunaparka gittik." "Napalım. Benim annem beni sinemaya götürdü. Aslan Kral filminde ağladık annemle birlikte." "Kızlar ağlar zaten. Ağlamanın neresi eğlenceli?" "Biz babamla maç ettiğimiz zaman çok eğleniyoruz." "Benim babam benimle değil, arkadaşlarıyla maç etmeye gidiyor." "Bak demek ki benim babam beni daha çok seviyor. Bi kere biz ikimiz, yani babamla ben, maç ediyoruz." Pazartesileri hep böyle geçer. Herkes kendi babasının en sevgili baba olduğunu ispat etmeye çalışır. Öteki çocuklar yeni sevgi ispatlarını ortaya koydukça içini bir ürperti kaplar. Başkalarının babası çocuklarını daha çok mu seviyordur acaba? O reklam gelir aklına. Kahrolası reklam. Evinizi seviyorsunuz, arabanızı seviyorsunuz... Beni sevmiyor musunuz?" İnanmak üzeredir onu sevmediklerine. Arka koltuğa gazoz 1.Yukarıdaki süslemede kaç çeşit düzgün çokgen kullanılmıştır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 2.Yukarıdaki şekil kaç tane üçgenden oluşmuştur? A) 5 B) 6 C) 8 D) 7 3. Yanda verilen örüntü nasıl devam ettirilmelidir? A) B) C) D)

234 4.Yukarıdaki şekil kaç tane düzgün altıgenden oluşmuştur? A) 2 B) 3 C) 4 D)6 B) B=D C) D =A D) A=B 5.Yandaki eş kenar dörtgende A,B,C,D, açılarının ölçüleri ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)A=D ? ? Yukarıda verilen sayı örüntüsünde soru işaretlerinin yerine hangi sayılar gelmeliydi? A) B) 9 25 C)10 27 D) Rakamları farklı, sekiz basamaklı en büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır? A) B) C) D) sayısında 8 rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 8000 B) C) D) ,0,1,5,6 verilen rakamların tümü kullanılarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır? A) B) C) D) ,0,4,1,8 rakamlarının tümü kullanılarak yazılabilecek beş basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? A) B) C) D) ,2,0,7,3 rakamlarının tümü kullanılarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? A) 73,205 B) C) 75,023 D) Aşağıdakilerden hangisi ardışık iki sayının toplamı olamaz? A) 251 B) 275 C) 486 D) 513 on beş milyon seksen iki bin iki yüz 13.Yukarıda okunuşu verilen sayının binler bölüğünde hangi rakam vardır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 8

235 Annesi kapattı telefonu. Mutfaktan tencere kaşık sesleri geliyordu. Koşarak yanına gitti. MATEMATİK 117 SEVİLMEK İÇİN RANDEVÜ ALAN ÇOCUK 2 Keşke her Pazartesi en sevilen evlat oyununu oynamak zorunda kalmasaydı. Bunun için Pazartesileri hep hasta numarası yapması. Uyanamaması. En sevilen çocuk olmak yarışması bilseniz ne kadar zor diyebilse bir gün, her şey ne kadar kolay olacak. Oyunu değiştirebilirdi. Bu oyunun mağlubu olduğunu arkadaşları öğrenecek diye her Pazartesi karanlık bir kuyu olmazdı o zaman. Herkesin annesinin ve babasının ne kadar iyi anne baba olduğu, çünkü onlara ne çok pahalı oyuncak aldıklarının konuşuldukları bir sıra beni anneannem çok sever" diye bağırıverdi. Sustu arkadaşları. Söyleyebilecek bir şey bulamadılar bir an. Akın boynunu büküp Benim anneannem yok" dedi. Üzüldü o zaman. Ama geri dönemezdi. Benim anneannem beni çok sever. Masal anlatır bana. Yaramazlık yapınca `dayın da böyleydi` der gülerek." Arkadaşları ne kadar dinliyor diye sustu birden. Kendisine doğru yönelmiş meraklı bakışları keyifle seyretti. Ağızları açık? Ee sonra?" diyorlardı. "Sever beni. Masal anlatır. Hiç susturmaz beni. Ben konuştukça güler. Hay çocuk der. Sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün" der. Herkes bir masal büyüsü ile dinlerken onu, anneannesini öteki çocuklarla paylaştığını düşünüp susuverdi. Üsteledi arkadaşları. "Hadi anlatsana!" dediler. Top havuzuna doğru koşup "Herkesin anneannesi kendine" diye bağırdı. Akın itiraz etti. Hiç olmazsa arkadaşının anneannesinde tatmadığı bir duyguyu tadacağını düşünürken ne diye oyunbozanlık yapıyordu. Kızdı. "Herkesin babası kendisine` demiyordun ama!" Duymazlığa geldi. Anneannesini hiç kimselerle yarıştırmak istemiyordu, işte o kadar. Akşam çabuk oldu. Bu oyunu kazanmıştı. Muzaffer bir komutan edasında dolaştı bütün gün. Artık annesine neden Pazartesileri yuvaya gitmek istemediğini anlatabilirdi. Yorganın altına saklanmazdı bundan böyle. Her Pazartesi anneannesinden bir demet yapıp götürürdü. Kapıdan içeri girer girmez neşeyle bağırdı: "Anne biliyor musun bugün yuvada ne oldu?" "Görmüyor musun? Telefonla konuşuyorum." Hiç kimsenin sevdiği şey birbirine benzemiyordu. Annesi telefonu, babası arabayı seviyordu. Her şey erteleniyordu telefon ve araba söz konusu olduğunda. Bir de eve misafir gelecek oldu mu kendisine hiç yer kalmıyordu. Nerelere gitsindi? 1.Aşağıdakilerden hangisinin birler bölüğündeki rakamların toplamı, milyonlar bölüğündeki rakamların toplamından küçüktür? A) B) C) D) sayısındaki 2 rakamının değeri 6 artırılırsa sayının değeri kaç artar? A) B) C) D) B) C) D) on binler basamağında 6, yüzler basamağında 3 rakamı olan rakamları farklı, sekiz basamaklı en küçük sayı kaçtır? A) sayısının birler bölüğündeki sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)573 B)657 C)416 D)809 C) D) sayısında tekrar eden 9 rakamının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) B)

236 sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A)(5x ) +(5x )+(9x10)+(9x1) B)(5x ) +(5x10 000) + (9x1000) + (9x1) C) (5x ) +(5x10 000)+(9x100)+(9x1) D)(5x ) +(5x ) + (9x100) + (9x1) 11.Rakamları toplamı 4 olan dört basamaklı kaç çift sayı vardır? A)13 B)12 C)10 D) 8 7. iki yüz üç milyon dört yüz dört bin yüz dokuz şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Ardışık üç sayının toplamı 216 ise ortadaki sayı kaçtır? A) 70 B) 71 C) 72 D) bu şekilde çözümlenmiş olarak verilen bu sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Milyonlar bölüğü 205 olan dokuz basamaklı en küçük sayı kaçtır? A) B) C) D) Yukarıda modelle gösterilen ondalık kesrin okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A)Dört tam yüzde yirmi dokuz B)İki tam yüzde kırk dokuz C)Dört tam yüzde doksan dört D)İki tam yüzde doksan dört 10.Binler bölüğünde 2,5,8 rakamları olan sekiz basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? A) B) C) D) Okunuşu atmış üç tam yüzde üç ondalık kesrinin yazılışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A)63,3 B) 63,03 C)6,33 D) 0,63

237 MATEMATİK 118 SEVİLMEK İÇİN RANDEVÜ ALAN ÇOCUK 3 "Sana yardım edeyim mi?" dedi en sevimli halini takınarak. Annesi manalı manalı baktı. "Hayırdır. Bir yaramazlık filan. Bak bir de seninle uğraşmayayım. Çok yorgunum zaten." Yorgunluk nasıl bir şeydi. Bazen elinde oyuncağıyla uykuya daldığında anneannesi oyuncağı yavaşça elinden alır? Nasıl yorulmuş yavrucak. Uykunun gül kokulu kolları sarsın seni" diyerek alnına bir öpücük konduruverirdi. Yorgunluk gül kokulu bir uykuya dalmaksa eğer, ne diye annesi kendisiyle böyle kızgın kızgın konuşuyordu. "Anneciğim yorulduğun zaman gül kokulu uykulara dalarsın. Anneannem öyle söylüyor." "Uykuya dalayım da gül kokuları kusur kalsın. Yorgunluktan ölüyorum." Bu kelimeden nefret ediyordu. Yorgunum. Yorgun olduğumdan. Böyle yorgun yorgunken... "Anneciğim sen yorulma diye..." "Yemekte konuşuruz çocuğum. Bankada işler yetişmedi. Baban gelene kadar bunları bitirmem lazım. Hadi sen oyna biraz." "Hani siz yoruluyorsunuz ya..." "Eeee..." "Ben de oynamaktan yoruluyorum." "Ne yapayım?" "Bilmem..." Yapılmaması gerekenleri biliyordu da büyükler, yapılması gerekenleri hiç bilmiyorlardı. Işıklar söndü birden. Annesi öfkeyle söylenmeye başladı. "Mum da yok" diye diye karıştırdı dolapları el yordamı. Çocuk sırtüstü yatıp, anneannesinin köyünü düşündü. Gaz lambasının ışığında deli tavşan masalını anlatışını. Deli tavşanın duvardaki aksini getirdi gözlerinin önüne. Anneannesi gibi iki ellerini birleştirip işaret parmaklarını yukarı kaldırarak tavşan kafası yaptı. "bak deli tavşan" diyerek parmaklarını oynattı. Yoldan geçen arabaların farları duvardaki tavşana yol açtı. Tavşan alabildiğine hür dolaştı sağda solda. Otlarla kuşlarla konuştu. Sonra yorgun düştü. Duvardaki görüntü o minik avuçların açılmasıyla kayboldu. Kolu yavaşça kanepeden asağı sarktı. Neden sonra ışıklar geldi. Kadın çocuğun hiç konuşmadığını akıl etti birden. Kanepeye koştu. Küçücük dizlerini karnına doğru çekerek uykuya dalmıştı. Masanın üstündeki dosyalara baktı iğrenerek. Dindirilmez bir pişmanlık doldurdu içini. Uyandırmaktan korka korka küçük alnına bir öpücük kondurdu. Çocuk sanki bu öpücüğü bekliyormuşçasına "İşin bitince beni sever misin anne?" dedi. Kadın, sevilmek için randevu alan çocuğuna bakarak sabaha kadar ağladı. Bitti 1. Bir üretici birinci yıl 1820 kg fındık, ikinci yıl birinci yıldan 326 kg daha fazla fındık üretmiştir. Üçüncü yılda ise iki yılın toplamı kadar fındık üretmiştir. Bu üretici üç yılda toplam kaç kilogram fındık üretmiştir? A) 8126 B) 7932 C) 7816 D) Asım Bey kasım ayında bankaya 436 TL yatırıp aralık ayında bankadan 716 TL çekince bankadaki parası 2184 TL oluyor. Buna göre Asım bey in başlangıçta bankada kaç parası varmış? A)2464 B)2036 C)1904 D) Tahtada verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4. Rakamları farklı iki basamaklı en büyük doğal sayının rakamları yer değiştirildiğinde elde edilen sayının 2423 fazlası kaçtır? A) 3214 B) 2512 C) 4518 D) 2610

238 5. Arif, bugün ölçüyü kaçırdı. cümlesindeki ölçüyü kaçırmak deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır? A)Maç hız kesemden devam ediyor. B)Delikanlı sabahtan beri boşa kürek çekiyor. C) Yeter ama çok aşırı gittin. D) Adam boyunun ölçüsünü aldı. Atletler Süre Nurettin 8,15 Mehmet 9,26 Arif 7,48 Mustafa 11,36 Rahim 9,34 Dedem Malezya ya uçakla gidecektir. Uçak Ankara dan kalkmış ve İstanbul üzerinden Malezya ya uçmuştur. Uçak İstanbul a gelirken koltuklarının 2/5 si doludur. İstanbul da ise kalan koltukların 5/6 sı dolar. 10.Boş koltukların sayısı 30 olduğuna göre, uçağın tamamı kaç yolcu alabilmektedir? A)300 B) 330 C)360 D) Yandaki şeklin simetriği hangisidir? Yukarıdaki tabloda 5 atletin 5000 m koşusu ne kadar sürede koştukları verilmiştir. 6.,7.,8.,9. soruları bu tabloya göre cevaplayınız. 6.Yarışı birinci bitiren atlet kimdir? A)Nurettin B)Rahim C)Arif D)Mustafa A) B) 7.Yarışı sonuncu bitiren atlet kimdir? A)Nurettin B)Mehmet C)Arif D)Mustafa 8.Yarışı ilk üç sırada bitiren atletlerin yarış bitirme süreleri hangi seçenekte verilmiştir? A) 8,15 9,26 9,36 B) 7,48 8,15 9,34 C) 7,48 8,15 9,26 D) 11,36 9,34 8,15 9.Yarışı son üç sırada bitiren atletler hangi seçenekte verilmiştir? A)Nurettin Arif - Mustafa B)Mehmet Arif - Nurettin C)Arif Mehmet Nurettin D)Mustafa Rahim Mehmet C) D) doğal sayısında, 7 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? A)693 B) 6930 C)7070 D) basamaklı, rakamları birbirinden farklı, en büyük sayı ile rakamları farklı en küçük sayının toplamı kaçtır? A) B) C) D) 10899

239 MATEMATİK Bir çıkarma işleminde eksilen 1928, far 997 ise çıkan kaçtır? A)1031 B) C)931 D) Hangi sayının 1/3 inin 2/5 i 12 eder? A) 80 B) 90 C) 120 D) Ali nin parası ile Mehmet in paraları toplamı 30 TL dir. Ali, Mehmet e 5TL verirse, paraları eşit oluyor. Mehmet in parası kaç TL dir? A) 30 B) 20 C) 10 D) cevizin, yarısını sınıfta dağıtan Asude kalanını eve götürüyor. Asude, eve kaç ceviz götürmüştür? A) 36 B) 60 C) 28 D) /20 kesrinin ondalık kesre çevirilerek yazılışı hangisidir? A) 0,6 B) 1,6 C) 0,06 D) 1,06 3.Bir bölme işleminde bölen 15, bölüm 35 ve kalan 9 olduğuna göre, bölünen kaçtır? A)525 B) 534 C)540 D) Bir mağazadaki kadife kumaşın, önce 2/5 i daha sonra 3/10 u ve sonradan da 1/20 si satıldı. Bu kumaşın kaçta kaçı kalmıştır? A) 14/20 B) 7/10 C) 1/4 D) 10/ liraya alınan ürün %20 karla satılmak isteniyor. Bu ürüne %20 kar konulduktan sonraki fiyatı kaç lira olur? A)136 B)144 C)150 D) % 70 i 70 olan sayının % 30 u kaç eder? A) 70 B) 60 C) 50 D) Beş ardışık çift sayının toplamı 120 ise en küçük sayı kaçtır? A) 20 B) 18 C) 22 D) 24

240 11.Bir kumaş toptancısı önce 8315 m, sonra 1234 m ve daha sonra da bu ikisinin toplamı kadar kumaş satıyor. Bu kumaş toptancısı kaç metre kumaş satmıştır? A) m B) m C) m D) m litre kolanya 250 mililitrelik şişelere doldurulacaktır. Bu iş için kaç şişeye ihtiyaç vardır? A) 18 B) 24 C) 28 D) m, 500 cm, 2000 mm kaç metre eder? A) 1m B) 8 m C) 10 m D) 100m yüz binlik, 3 onluk, 8 birlik, 9 yüzlük, 5 binlik şeklinde verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A)45939 B)43895 C) D) Bir kavanoz fındık ezmesi için 220 adet fındık kullanılmaktadır. Aynı miktarda 25 kavanoz fındık ezmesi için kaç fındık kullanılır? A)4500 B)5000 C)5500 D) Bir kasabada 15 tane mahalle, her mahallede 42 tane ev ve her evde 4 kişi vardır. Bu kasabada kaç kişi yaşamaktadır? A) 1230 B) 1460 C) 2520 D) Çapı 50 cm olan bir bisiklet tekerleği, 3 tam döndüğünde kaç cm yol gitmiş olur? ( her zamanki gibi π 3 alınız.) A)450 B)350 C)150 D) Babam, çevresi 66 m olan bahçemizin etrafına 2 sıra tel çekmek istiyor. Babamın kaç cm tel alması gerekir? A) 132 B) 1320 C) D) Bir otobüs gideceği yolun 3/8 ünü 6 saatte gitmiştir. Bu otobüs yolun geri kalan kısmını kaç saatte gider? A) 2 B) 10 C) 12 D) tam 1/5 kesrinin bileşik kesre çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A)14/5 B)16/5 C)17/5 D)18/5

241 MATEMATİK /3 i 12 olan sayı kaçtır? A)36 B)34 C)33 D)32 2. Büşra 36 soruluk testin 3/4 ünü cevaplamıştır. Buna göre Büşra testin kaç sorusunu cevaplamıştır? A)9 B)27 C)18 D) tane şekerin bulunduğu bir kutuda şekerlerin 5/6 i sarı renkli ise kutudaki sarı renkli şekerlerin sayısı kaçtır? A)42 B)40 C)36 D)32 9.Yukarıdaki sayı örüntüsünde sıralamayı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 13 B) 16 C) 21 D) 26 Havva nın aklından tuttuğu sayının birler basamağındaki rakam 3 tür. Onlar basamağındaki rakam bunun iki katıdır. Yüzler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamdan 2 fazladır. 10. Binler basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakamın yarısı olduğuna göre Havva nın aklından tuttuğu sayı kaçtır? A)3684 B)4368 C)4683 D) Turgut Giyim Mağazası indirim yaparak her ürünü yarı fiyatına satıyor. Meryem, önceki fiyatı 60 TL olan gömleklerden üç tane almak istiyor. Meryem kaç TL ödeyecektir? A) 180 B) 90 C) 45 D) 18 4.Bir iç açısının ölçüsü 120 o olan düzgün altıgenin başka bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? A)30 B)60 C)90 D) kkkk4 doğal sayısında k ların sayı değerleri toplamı 36 olduğuna göre k ların basamak değerleri toplamı kaçtır? A)9999 B) C) D) Nihal ın cevizleri Murat ın cevizlerinden 200 fazladır. Furkan ın cevizleri de murat ın cevizlerinden 180 fazladır. Nihal ın 310 cevizi olduğuna göre üçünün toplam kaç cevizi vardır? A)820 B)710 C)680 D) Bir yarışmada Asuman şu şekilde puanlar toplamıştır Asuman ın aldığı puanların aritmetik ortalaması kaçtır? A) B) 13.5 C) 1035 D) 414

242 Hülya 18 yaşındadır. Elif Hülya dan 2 yaş; Murathan da Elif ten 3 yaş büyüktür. 14.Buna göre Hülya, Elif ve Murathan ın yaşları toplamı kaçtır? A) 65 B) 61 C) 45 D) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 0,34 = %34 B) 0,6 = %60 C) 0,85 = %85 D) 0,1 = % Babamın kütlesi, annemin kütlesinden 19 kg fazladır. Annemin kütleside benim kütlemden 23 kg fazladır. Benim kütlem 32 kg olduğuna göre üçümüzün kütleleri toplamı kaç kg dır? A) 150 B) 152 C) 155 D) Aşağıdakilerden hangisi % 20 dir? A) 1/5 B) 2/5 C) 5/10 D) 5/ ün % 40 ı kaçtır? A) 16 B) 1600 C) 160 D) mililitrelik bir kutu süt, 75 Kuruş ise 5 litre süt kaç TL dir? A) 8,5 TL B) 7 TL C) 6.5 TL D) 7,5 TL 17. Bir bidonda 3750 mililitre kolonya vardır ve 150 mililitrelik şişelere paylaştırılacaktır. Kaç şişe gerekir? A) 30 B) 20 C) 25 D) Bir beyaz eşya mağazasında 400 TL olan çamaşır makinesine %35 zam yapılmıştır. Çamaşır makinesinin yeti fiyatı kaç para olmuştur? A) 140 TL B) 560 TL C) 520 TL D) 540 TL

243 MATEMATİK Yukarıdaki şeklin k doğrusuna göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 4.Yukarıdaki resme göre işyerine gitmek için Ahmet, serdar dan kaç m fazla yürümelidir? A)206,3m B)193.6 m C)169,6 m D)156,3m 5.Saliha, 160 cm lik ipi katlamadan elindeki makası ile 2 dm lik eşit parçalara ayırmak istiyor. Saliha bu iş için kaç makas darbesi kullanır? ( 1 dm 10 cm. ye eşittir) A)7 B) 8 C)9 D) 10 2.Serhat saat te İstanbul dan Ankara ya gitmek üzere trene binmiştir. 6 saat 40 dakikalık bir yolculuktan sonra Ankara da olması gerekirken 2 tam 4 bölü 6 saat daha geç varmıştır. Serhat saat kaçta Ankara da olmuştur? A)07.20 B)07.45 C)08.15 D) Ahmet Bey, aylık gelirinin % 15 i olan 240 TL yi mutfak harcamaları için ayırmıştır. Buna göre Ahmet Bey in aylık geliri kaç liradır? A)2000 B)1800 C)1600 D)1400

244 I.Bir çemberin pi sayısını ve çapını biliyorsak çevresini bulmamız için bu veriler yeterlidir. II. Yarıçap küçüldükçe çemberin çevresi büyür. III. Çember üzerinde alınan iki noktanın birleşimi mutlaka merkezden geçer. IV. Çember üzerindeki tüm noktalar merkeze eşit uzaklıktadır. 6.Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D)4 I.Kenar uzunlukları birbirine eşit olan çokgenler düzgün çokgendir. II. Dikdörtgenin dış açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir. III. Düzgün beşgenlerin bir iç açısının ölçüsü dir. IV. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine eşittir. 7.Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 8.Ümit haftada 24,75 km koşmaktadır. Haftanın ilk altı günü 22,25 km koştuğuna göre yedinci gün kaç metre koşmalıdır? A)1500 B) 2500 C) 3500 D) Aşağıda yapılan karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? A)Bir top kumaşın %45 < %30 B)Bir ekmeği %34> % 52 C)Bir elmanın %54 < %42 D)Bir bardak suyun %26 > %16 11.Aşağıda yapılan karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? A) 127 mm = 1,27 m B) 425 m = 4,25km C) 0,15 m = 15 cm D) 56 cm = 5600 mm 12.Kara yolları 4 km 250 m lik yolun birinci gün 1 km 150 m sini, ikinci gün birinci günden 950 m daha fazla yolu asfaltlamıştır. Kalan kısım da üçüncü gün asfaltlanmıştır. Buna göre üçüncü gün asfaltlanan yolun uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 km 250 m B) 1 km 750 m C) 1 km D) 750 m 13. Kerem telefonundaki kontörlerin 3/5 ünü annesiyle konuşurken, 2/15 ini ablasıyla konuşurken harcamıştır. Kerem in kalan kontörleri tüm kontörlerinin kaçta kaçıdır? A) 11/15 B) 9/15 C) 6/15 D) 4/15 9.Yüzde sembolü ile % 25 olarak verilen ifadenin ondalık kesir olarak yazılışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A)0,025 B)0,25 C)2,5 D) ,265 ondalık kesrindeki 2 rakamlarının basamak değerleri çarpımı kaçtır? A)0,04 B)4 C)0,4 D) ,05 ondalık kesrinin % sembolü ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? A)%5 B)%05 C)%005 D)%50

245 MATEMATİK Ailemle birlikte sinemaya giitim. Film saat te başladı. Film 2 saat 10 dakika sürdü. Sinemadan çıktığımızda saat kaçtı? A)19:55 B) 20:00 C)19:50 D)18: ,364 sayısını 1 sayısına tamamlayan sayının 3,62 fazlası kaçtır? A) 4,256 B) 4,356 C) 4,974 D) 4, (4-0,15) + ( 2 1,25) işleminin sonucu kaçtır? A) 4,50 B) 4,60 C) 5,50 D) 5,60 4. Saatteki hızı 90 km olan bir otomobil, 585 km yolu kaç saatte alır? A)5 B)5,5 C)6 D)6, saniyede 1 litre su akıtılan bir musluk, 5 saatte, kaç litre su akıtılır? A) 180 B) 100 C) 1800 D) İki sayının toplamı 35, farkı 11 ise, büyük sayı kaçtır? A)23 B)12 C)80 D) ,031 ondalık kesir sayısındaki, 3 rakamının basamağı, hangi seçenekte verilmiştir? A)Birler basamağı B)Binde birler basamağı C)Onda birler basamağı D)Yüzde birler basamağı 8.Aşağıdaki ondalık kesir sayılarından hangisi en küçüktür? A)0,1 B)0,095 C)0,091 D)0, Aşağıdakilerden hangisi 0,5 ten büyük 0,7 den küçüktür? A)6/100 B)61/1000 C)6/10 D)0, ,0,2 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en küçük ondalık kesir sayısı hangisidir? A)0,25 B)2,05 C)5,02 D)2, ,012 ondalık kesri için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Tam kısmı 33 tür. B)Yüzde birler basamağında 1 rakamı vardır. C) Onda birler basamağında 2 rakamı vardır. D) Birler ve onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri eşittir. 12.Günde 5 ekmek tüketen bir aile 10 ayda kaç ekmek tüketir? (1 ay 30 gün olarak alınacaktır) A)957 B)1050 C)1200 D) 1500

246 13.Batuhan, saat de evden çıkıp saat da okula varmaktadır. Buna göre Batuhan okula kaç dakikada gitmektedir? A) 40 B) 50 C) 60 D) Akşam saat de yola çıkan Mevlüdiye, 600 km uzunluğundaki bir yolu saatte 60 km hız yaparak tamamlıyor. Mevlüdiye gideceği yere vardığında saat kaçtır? A)08.00 B)09.00 C)10.00 D) Ali nin günde 6 saati okulda geçmektedir. Okuldaki zamanının yarısı kadar da evinde ders çalışmaktadır. Ali nin geriye kalan zamanı 30 günde kaç saat eder? A) 270 B) 450 C) 540 D) Bir bölme işleminde bölen 598, bölüm 65 ve kalan 18 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? A)37988 B)38888 C)37888 D) Bir çıkarma işleminde eksilen 9865 ve fark 6597 ise çıkan sayı kaçtır? A) 3268 B) 3278 C) 3368 D) Her gün 3 km 200 m yürüyüş yapan bir sporcu iki haftada kaç km yürüyüş yapmış olur? A) 44,8 B) 43,6 C) 42,8 D) 41,6 16.Dört basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır? A) 100 B)8888 C)8999 D) metrelik bir yolun her iki tarafına 12 m aralıklarla ağaç dikiliyor. Bu iş için kaç ağaç gereklidir? A) 45 B) 46 C) 90 D) ,0,7,1,5 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır? A)81720 B)86931 C)91720 D) Nazlıhan 295 TL lik parasının 35 TL si ile kendisine çanta alıyor. Geri kalan parasının yarısını kumbarasına atıyor. Kalan parasının 40 TL sı ile de kardeşine gömlek alıyor. Nazlıhan ın kaç TL si kalmıştır? A)105 B) 100 C) 95 D) 90 HEDEF GELECEĞİN YOKSA; ÜŞEN ERTELE VAZGEÇ

247 Şeyh sorar: Bundan ne anladın? MATEMATİK SONSÖZ Müridin verdiği cevap çok doğrudur: Bir şey ancak değerini bilenin yanında kıymetlidir. DEĞERİNİ BİLMEK Vaktiyle ergin bir şeyh, yıllarca yanında yetiştirdiği müridini imtihan etmek ister. Onun eline iri bir pırlanta verip: Oğlum der Bunu al, önüne gelen esnafa göster, kaç para verdiklerini sor, en sonra da kuyumcuya göster. Hiç kimseye satmadan sadece fiyatlarını ve ne dediklerini öğren, gel bana bildir. Mürit elinde pırlanta bir bakkal dükkanına girer ve Şunu alır mısınız? diye sorar. Bakkal parlak bir boncuğa benzettiği mücevheri alır; elinde evirir çevirir; sonra: Buna bir tek lira veririm. Bizim çocuk oynasın der. Mürit teşekkür edip çıkar. Bir manifaturacıya gider. O da parlak bir taşa benzettiği mücevhere ancak bir beş lira vermeye razı olur. Üçüncü olarak semerciye gidir: Buna ne verirsiniz? diye sorar Semerci şöyle bir bakar, Bu der benim semerlere iyi süs olur. Bundan kaş dediğimiz süslerden yaparım. Buna bir on lira veririm. Mürit en son olarak kuyumcuya gider. Kuyumcu mücevheri görünce yerinden fırlar. Bu kadar büyük pırlantıya nereden buldun? diye hayretle bağırır ve hemen ilâve eder. Buna kaç lira istiyorsun? Mürit sorar: Siz ne veriyorsunuz? Ne istiyorsan veririm. Mürit, Hayır veremem. diye taşı almak için uzanınca kuyumcu yalvarmaya başlar: asimturgut@hotmail.com HEDEF GELECEKSE ÜŞENME ERTELEME VAZGEÇME Ne olur bunu bana sat. Dükkânımı, evimi, hatta arsalarımı vereyim. Mürit emanet olduğunu, satmaya yetkili olmadığını, ancak fiyat öğrenmesini istediklerini anlatıncaya kadar bir hayli dil döker. Şeyhinin yanına dönen mürit büyük bir şaşkınlık içinde macerasını anlatır. BİTTİ

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI 1) 6-11-16-21-26-... Yandaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden A)Terim=5.(Adım sayısı)+1 C)Terim=2.(Adım sayısı)+1 B)Terim=Adım sayısı+5 D)Terim=6.Adım sayısı 2) "üç yüz üç milyon otuz üç bin üç" verilen

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) 378 124 704 doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç yüz yetmiş sekiz milyon yüz yirmi

Detaylı

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir.

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir. Milyonlar Ders 01 Milyonlar Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere basamak denir. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir sayının rakamlarının ken,di değerine sayı

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul UYGUN MATEMATİK SORU BANKASI HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER AR-GE Editör : Ş. Yunus MUSLULAR : Dr. Özgür AYDIN Prg. Gel. Uzm. : Özden TAŞAR Pedagog Dan şman Dizgi Bask : Hilâl GENÇAY : Psikiyatr

Detaylı

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR 1. 4. TEST 1 Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 2. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 1. Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası yedi eşit parçaya ayrıldığına göre T noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? 2. Yukarıdaki boyalı

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 2416 Yukarıdaki televizyonunun fiyatının okunuşu aşağıdakilerden A. İki dört bir altı B. İki bin dört on altı

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703 1. 4. 1078504 70004051 3, 0, 7, 9 420716003 80100001 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) Bir milyon yetmiş sekiz bin elli dört B) Yetmiş milyon dört bin

Detaylı

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Ad :... Soyad :... S n f/nu.:... /... ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Kaç yüzlük var?... Kaç onluk var?... Kaç birlik var?... Toplam kaç adet:... Kaç yüzlük var?... Kaç onluk var?... Kaç birlik var?... Toplam

Detaylı

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92 5. SINIF KULA ARDICI VE SINAVLARA HAZIRLIK Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi TEST-10 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi "onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme" yöntemi ile yapılmıştır? A) 46

Detaylı

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU Doğal sayıların okunuşunu ve yazılışını kolaylaştırmak için basamaklar sağdan sola üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük adı verilir. Bu bölükler birler, binler,

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 0 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 5.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Toplama i Doğal Sayılarla Çıkarma i Toplama inde Toplam Tahmin Etme Zihinden Toplama i Ardışık Doğal Sayılar Ardışık Doğal Sayılarla Toplama Doğal Sayılarla Toplama Problemleri ı Tahmin

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. sınıf Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/2 Sk. No: 7 Buca-İZMİR Tel:.232.442-442 3 3 Faks: 442. Sınıf Matematik Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ARDIŞIK SAYILAR. lab2_pc32 BERRIN_ESMA_OZGE

ARDIŞIK SAYILAR. lab2_pc32 BERRIN_ESMA_OZGE 2011 ARDIŞIK SAYILAR lab2_pc32 BERRIN_ESMA_OZGE 29.11.2011 İçindekiler bu konu 4. Sınıf müfredatında yer almaktadır... 2 ardisik sayılarda dört işlem... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ardisik sayilarda

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Üç Basamaklı Doğal Sayılar . SINIF Üç Basamaklı Doğal Sayılar TEST-1 1. Yandaki onluk taban bloklarıyla modellenmiş sayı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 4 0 4 4 4 4 40. Yüzlük Onluk Birlik 1 yüzlük 0 onluk

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Üç Basamaklı Doğal Sayılar Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayıları Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Ritmik Saymalar

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ?? Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayıları Okuma ve Yazma Basamak Adı ve Basamak Değeri Ritmik Saymalar Sayı Örüntüleri Doğal Sayıları Karşılaştırma Doğal

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf 9SINIF MATEMATİK Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK F. Özgür OFLAZ Eğer bir gün sözlerim bilim

Detaylı

DOĞAL SAYILAR , , bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük

DOĞAL SAYILAR , , bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük DĞAL SAILAR Günlük hayatta pek çok durumda sayıları kullanırız: Saymak, sıra belirtmek, saati okumak, telefon numaraları, T.C. kimlik numaraları, levha ve paralar vb. u sayılar 7, 8 veya 9 basamaklı olabilir.

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C.

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C. MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. 2 1 6 Yukarıda modellenen sayı aşağıdakilerden A. 232 B. 312 C. 322 Yukarıdaki rakamlarla oluşturulabilecek

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1.

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1. SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin çözümlenmiş biçimidir? A) ab B) a0b C) a0b0 D) ab0 E) ab00 1000a 10b 1000.a 100.0 10.b 1.0 a0b0 Doğru Cevap:

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO...

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU DS Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 1.Bu sınavda yanıtlayacağınız soru sayısı 20 d r. 2.Öner len sınav süres 30 dak kadır. 3.Yanıt kağıdınızı

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR Ders 01 Milyonlar MİLYONLAR Bilgi Kutusu Bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak denir. Bir sayıdaki rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir doğal sayıyı kolay okuyup

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Zihinden Çarpma Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Çarpma İşleminde Çarpımı Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma Problemleri

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

4.2.1 Sayma Sistemleri

4.2.1 Sayma Sistemleri . Taban Aritmetiği.. Sayma Sistemleri a. 9 Etkinlik. a. gün; kaç yıl, kaç ay, kaç hafta, kaç gündür? ( yıl gün, ay 0 gün sayılacaktır.) b. 7 saniye; kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir? c. 7 kg fındık

Detaylı

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2)

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2) MATEMATİK 2. SINIF 1. 7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 74 47 34 2) 3. 48 sayısının onluk ve birliklerine ayrılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 4 onluk + 8 birlik 8 onluk

Detaylı

2. ÜNİTE Veri...79 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...87 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...89 Konu Değerlendirme Testi - 1...91 3. ÜNİTE Temel Geometrik Kavramlar...95 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...105

Detaylı

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 07 Bölme, Bölünebilme,

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ Ar tık Matematikte Ustalaşma Zamanı! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik

Detaylı

denklem 4. SINIF MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ - 1 TEST 14 Adı -Soyadı Sınıfı Doğru Yanlış : Net: ( ^ )

denklem 4. SINIF MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ - 1 TEST 14 Adı -Soyadı Sınıfı Doğru Yanlış : Net: ( ^ ) denklem Y a y ı n l a r ı Adı -Soyadı Sınıfı Doğru Yanlış : Net: ( ^ ) 4. SINIF MATEMATİK DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİ - 1 TEST 14 1. Üç basamaklı en küçük sayı ile iki basamaklı en küçük tek sayının

Detaylı

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS - 2 2-2 1 1-1 1 kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir BÖLÜNEBĐLME KURALLARI 2 Đle Bölünebilme: tüm çift sayılar, yani birler

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

M.1.1. SAYILAR VE İŞLEMLER. M Doğal Sayılar

M.1.1. SAYILAR VE İŞLEMLER. M Doğal Sayılar M.1.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.1.1.1. Doğal Sayılar Anlamlı Sayma İlkeleri M.1.1.1.2. Nesne sayısı 20 ye kadar (20 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. a)

Detaylı

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz

Matematik ders ve çalışma kitabımız. defterimiz Öğrencinin Adı: Uzun Dönemli Amaç 1- RİTMİK SAYMALAR Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç-Gereçler Başlama-Bitiş Tarihleri Değerlendirme 100 e kadar beşer ritmik sayar. 1. 5 ten başlayarak 20 (30, 40, 50,

Detaylı

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır? 5. Sınıf Matematik 0 MİLYONLAR. 5. sayısının binler bölüğünü oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 7 0 2 8 sayısındaki rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? 0 00

Detaylı

Örnek: sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ve sayı değeri arasındaki fark bulunuz.

Örnek: sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ve sayı değeri arasındaki fark bulunuz. Basamak Analizi : Bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak denir. * Bir sayıda bulunan rakamların kendi değerine sayı değeri denir. Örnek: 208371 sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011

Atabek Koleji 3.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 16 Nisan 2011 1) ÖĞRETMEN Kendisiyle çarpımı ve kendisiyle toplamı eģit olan sayma sayısı kaçtır? Öğretmenin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıģtır? 3) Bir sınıftaki öğrencilerin ü kızdır. Erkeklerin sayısı 22 olduğuna

Detaylı

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular 3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 5 Yeni Öğretim Programına Uygun KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş

Detaylı

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR 6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR ONDALIK SAYILAR TEST ) Aşağıdaki kesirleri ondalık sayıya çeviriniz. a) 3 b) 2 c) 9 d) 4 5 25 20 2) Aşağıdaki ondalık sayıların basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini

Detaylı

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ 4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ Adı-Soyadı: No:. 1-) 456 sayısının 6 katının 3028 fazlası kaç eder? 2-) Bir inek günde 29 litre süt veriyorsa bir ayda kaç litre süt verir? 3-) Bir kümeste 786 tavuk,

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Milyonlar Sayı ve Şekil Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal

Detaylı

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 Soyadı:.. Sınıfı ve No: Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 27 sayısındaki 2 rakamı hangi basamaktadır? İleriye doğru ikişer ritmik sayarken 26 dan sonra hangi sayı gelmelidir? Bir çiftlikte 55

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10 MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. Yapbozlarımla n sayısının modelini oluşturdum. 5. Konuşma balonundaki n yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

DEÇEM 2018 ORTAOKUL DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ 6. SINIF. Ad ve Soyad

DEÇEM 2018 ORTAOKUL DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ 6. SINIF. Ad ve Soyad DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ Ad ve Soyad ---------------------------------------- T.C. Kimlik Numarası --------------------------------------- Okul Adı ----------------------------------------

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir.

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir. Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, tamamı video çözümlü süper KİTAPLARIMA, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz. de kanalına bekliyorum. Başarılar

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

kümesinin eleman sayısı bir, B kümesinin eleman sayısı iki, C kümesinin eleman sayısı üçtür. Örneğin; 3 ün ardışığı 4; 4 ün bir küçüğü 3 tür.

kümesinin eleman sayısı bir, B kümesinin eleman sayısı iki, C kümesinin eleman sayısı üçtür. Örneğin; 3 ün ardışığı 4; 4 ün bir küçüğü 3 tür. Bölüm 2 DOĞAL SAYILAR 2.1 Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar A a kümesinin eleman sayısı bir, a,b a,b,c B kümesinin eleman sayısı iki, C kümesinin eleman sayısı üçtür. Bunları sembollerle ; s(a) 1, s(b) 2,

Detaylı

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir.

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir. Bölüm ONDALIK KESİRLER Paydası 0 un tam kuvveti olan veya bu duruma getirilebilen kesirlere ondalık kesirler denir. Örneğin, ondalık kesirdir. 0 ; 00 ; 000,... birer Paydaları 0 un tam kuvveti olmayan

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler,

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, sunu ISBN: 978-605-2304-03-7 Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, Yazar Ahmet SAĞDIÇ Sinan SARITAŞ Redaksiyon Mustafa ÇELİK Şeyma Cıdır ÇELİK Dizgi Tasarım Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Grafik

Detaylı

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar Bölüm BÖLÜNEBİLME VE ÇARPANLARA AYIRMA. Bölünebilme Kuralları Bir a doğal sayısı bir b sayma sayısına bölündüğünde bölüm bir doğal sayı ve kalan sıfır ise, a doğal sayısı b sayma sayısına bölünebilir.

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı