KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)"

Transkript

1 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :59:13 Ortaklığın Adresi : Eskişehir yolu 8.km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : SPK Seri IV no:41 tebliğ ile ilgili ÖZEL DURUM AÇIKLAMA METNİ Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 713 sayılı kararı ile:sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı Tebliği'nin 7'nci maddesi hükmü uyarınca, pay sahipliği haklarıın kullanılması ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması faaliyet ve görevini yerine getirmek ve yönetim kuruluna raporlama yapmak üzere, birim yöneticisi olarak Yasin SAYAR görevlendirilmiş olup,iletişim bilgileri aşağıdadır. Adres : Eskişehir yolu 8.Km KÜTAHYA tel: faks: E.posta: KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :03:00 Ortaklığın Adresi : Eskişehir yolu 8. Km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Görev dağılımı ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması hakkında 15 Ağustos 2012 tarih ve 710 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Kurumsal Yönetim İç yönergesi PDF olarak ekte sunulmuştur. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :00:46

2 Ortaklığın Adresi : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Tarih 705 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi : Karar No : 705 Başkan : Nafi GÜRAL Azalar : Gülsüm GÜRAL,Erkan GÜRAL,Sema GÜRAL SÜRMELİ,Hediye GÜRAL DİZDARER, Salih ÇETİNER, Asım Cemil TUĞCUOĞLU GÜR,Gülden GÜRAL,Bülent DİDİK, Ali Kararın Metni : 1-Şirketimiz Genel Müdürü Ahmet Rüştü DÜVER ve Muhasebe Müdürü Ali ABACI emeklilik nedeniyle tarihi itibariyle görevlerinden ayrılacaklardır. 2-Nafi GÜRAL'ın Yönetim Kurulu Başkanı,Murahhas Aza ve Genel Müdür olarak atanmasına, 3-Yönetim Kurulu Başkanı,Murahhas Aza ve Genel Müdür Nafi GÜRAL,Yönetim Kurulu Üyeleri Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL,Sema GÜRAL SÜRMELİ,Hediye GÜRAL GÜR,Gülden GÜRAL,Ali DİZDARER,Bülent DİDİK,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Salih ÇETİNER ve Asım Cemil TUĞCUOĞLU ile Şirket Yetkilileri Celal Kaya KINALI,Aziz Reşat SIR ve Recep AKOVA'ya birinci derece,ahmet Necip EBEGİL,Gültekin SAĞLAM,Tamer ÖZMURAL ve Celal ÜSTÜNDAĞ'a ikinci derece imza yetkisi verilmesine, şirketimizi gerek özel, gerekse resmi müesseseler, bankalar ile para çekme dahil diğer bütün işlerinde olmak üzere bilumum mukavele işlerinde temsil ve ilzam etmeye birinci dereceden iki imza veya birinci dereceden bir,ikinci dereceden bir imza olmak üzere iki imza ile temsil edeceğine, oy birliği ile karar verilmiştir. Nafi GÜRAL Başkan ve Murahhas Aza Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema GÜRAL SÜRMELİ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL Bülent DİDİK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Salih ÇETİNER Asım Cemil TUĞCUOĞLU Ali DİZDARER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

3 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :14:53 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Eskişahir karayolu 8.km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : - Özet Bilgi : tarihli Olağanstü Genel Kurul hazırda bulunanlar listesi ve Toplantı tutanağı Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunanlar listesi ekte PDF olarak sunulmuştur. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :58:50 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -

4 Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : - Tarihi : Saati : Adresi : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA GÜNDEM: 2012 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi; saygı duruşu, 2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi; Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması; Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması; Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması; Yılı faaliyetleri ile 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 8-Denetçilerin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri; 9-Denetçilerin bir yıl süre ile seçimi, 10-Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti; 11-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması, 12-Dilek ve temenniler. EK AÇIKLAMALAR: KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 21 TEMMUZ 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Temmuz 2012 günü saat 10.00'da T.T.K.'nun 364 ve Esas Mukavelemizin 23.maddesi gereğince gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Eskişehir Karayolu üzeri 8.Km KÜTAHYA adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır. Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın giriş kartı alabilmeleri için ; Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) <http://www.mkk.com.tr> internet adresinde yer alan, "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri ve Genel Kurul Blokaj Belgelerini almaları gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK ( ) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157.maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen

5 Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. - Toplantıda hazır bulunamayacak ortaklarımız örneği aşağıda bulunan vekaletnameyi Sermaye Piyasası Kurulu'nun günü resmi gazetede yayınlanan Seri IV No 8 sayılı tebliği çerçevesinde noterden düzenletip Şirketimize tevdi ederek vekilleriyle toplantıya katılabilirler. Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Raporu ve Kar Dağıtımına ilişkin teklif Eskişehir Karayolu üzeri 8.Km KÜTAHYA adresindeki Şirket Merkezimizde ve internet sitemizde (www.kutahyaporselen.com.tr) ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleriniz rica olunur. YÖNETİM KURULU NOT : Vasıtalar saat 9.00'dan itibaren Belediye Meydanından Fabrikamıza hareket edecektir. VEKALETNAME KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 21 Temmuz 2012 günü saat 10:00'da Eskişehir Karayolu üzeri 8.Km -KÜTAHYA adresindeki merkezinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere...'yı vekil tayin ediyorum. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Adet-Nominal değeri : b) Oyda imtiyazı olup olmadığı : c) Hamiline-Nama yazılı olduğu : d) Payların Blokaj Formu : ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI ADRESİ NOT : 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünden (d) şıkkı için payların MKK Blokaj Formu ekte verilir. 2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı gerekmektedir.

6 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :33:53 Ortaklığın Adresi : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Kütahya Porselen San.A.Ş: Yönetim Kurulu Başkanının açıklaması Kütahya Porselen Sanayi A.Ş sermayesinin %74'lük kısmı, Güral ailesi fertlerinden Rıza Güral, İsmet Güral ve Nafi Güral kardeşlere aittir. Söz konusu kişilerin Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. dışında halka kapalı birçok büyük şirkette de ortaklıkları mevcut olup, 2004 yılı itibariyle, kardeşler bu şirketlerdeki ortaklıkların Mart 2004 tarihinde yaptıkları bir sözleşme ile sonlandırmak istemiş olmakla birlikte paylaşmadan doğan ailevi, maddi ve manevi sorunlar devam etmektedir tarihli Genel Kurul toplantısında yaşanan gelişmelerin aile içindeki mal paylaşımndan kaynaklandığı, halka açık olan Kütahya Porselen Sanayi A.Ş'nin kurumsal, başarılı ve karlı bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürdüğünden, yatırımcılarımızın zarar görmemesi adına kamuoyunun bilgisine sayglarımla arz ederim. Nafi GÜRAL Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yöetim Kurulu Başkanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :10:50 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Eskişehir Karayolu 8.KM kütahya Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su :

7 Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 0 Özet Bilgi : Kütahya Porselen Sanayi A.Ş: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : - Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 21 Haziran 2012 tarihinde saat 10.00'da Kütahya Porselen Genel merkezinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1- Türk Ticaret Kanunu'nun 377.maddesine istinaden azınlık pay sahibi İsmet GÜRAL vekili Haluk BAŞTÜRK tarafından, gündemin 3.maddesi olan bilanço ve kar zarar hesaplarının tetkiki ve tasdiki ile bilanço ile ilgili diğer gündem maddelerinin müzakeresinin tutanağa geçirilen gerekçelerle bir ay sonraya bırakılması talebi doğrultusunda gündemin talep ile bağlantılı 'ncı maddeleri ile 7'nci maddenin Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ile ilgili kısmı ve 8'nci maddesinin görüşmelerinin 1 ay sonra yapılacak Genel Kurul'da görüşerek karara bağlanmasına, 2- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 05/06/2012 tarih 698 sayılı teklifi doğrultusunda Salih ÇETİNER ve Asım Cemil TUĞCUOĞLU'nun, ayrılan üyelerin kalan sürelerini tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, 3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık brüt TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık brüt TL ödenmesine, 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin 3,4,8,10,17,20,23 maddelerinin değiştirilmek ve 33'üncü maddesinin eklenmek suretiyle tadil edilmesine, 5. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine,karar verilmiştir. Genel Kurul tutanağı, hazirun cetveli ekte yer almaktadır. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :54:40 Ortaklığın Adresi : Eskişehir Karayolu 8.KM kütahya Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Süreleridolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni üye seçimi Karar Tarihi : 05/06/2012

8 Karar No : 698 Başkan : Nafi GÜRAL Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMELİ, Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL, Bülent DİDİK, Ali DİZDARER Kararın Metni : Sürelerini tamamlamadan istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinden Zeki ÖNER ve Mehmet KARAOVA' nın yerine kalan süreleri tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: VI, No: 56 sayılı Tebliğine istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Salih ÇETİNER ve Asım Cemil TUĞCUOĞLU'nun seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Nafi GÜRAL Başkan ve Murahhas Aza Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema GÜRAL SÜRMELİ Üye Üye Üye Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL Bülent DİDİK Üye Üye Üye Ali DİZDARER Üye KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :14:03 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Anasözleşme değişikliklerine ilişkin SPK ve Bakanlık izinleri alınmıştır.

9 ŞİRKETİMİZİN ESAS MUKAVELESİNİN MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TADİL TASARISI ve 33 MADDESİNİN ESAS MUKAVELEYE EKLENMESİNE İLİŞKİN OLARAK TARİHLİ BAŞVURUMUZ,SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN TARİHLİ YAZISI İLE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. AYRICA ESAS MUKAVE MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ OLARAK TARİHİNDE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA BAŞVURUMUZ TARİHLİ YAZI İLE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. ESAS MUKAVELENİN İZİN ALINMIŞ HALİ PDF OLARAK SUNULMUŞTUR. KAMUOYUNUN BİLGİLERİNE SUNULUR. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :23:43 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Eskişehir Karayolu 8.KM KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 0 Özet Bilgi : 2011 YILI KAR PAYI DAĞ.İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 YILI Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0 Net (TL) : 0 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 0 EK AÇIKLAMALAR: Karar Tarihi : 24/05/2012 Karar No : 696 Başkan : Nafi GÜRAL

10 Azalar : Gülsüm GÜRAL, Erkan GÜRAL, Sema GÜRAL SÜRMELİ, Hediye GÜRAL GÜR, Gülden GÜRAL,Bülent DİDİK,Ali DİZDARER Kararın Metni : Şirketimiz 2011 yılı sonunda yasal kayıtlarda vergi sonrası ,32.-TL., SPK kayıtlarında ise ,00.-TL. net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre ,21.-TL. 1.Tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrasında ,11.-TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise ,21.-TL. 1.Tertip yasal yedek akçe ayrılmış ve ,79.- TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmıştır. Yıl içinde ,33.-TL. bağış yapılmış ve bağışlar eklenmiş SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı ,12.- TL. olmuştur. Yasal kayıtlara ve SPK kayıtlarına göre oluşan net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve 2011 yılı olağan genel kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir. Teklifimize ilişkin 2011 yılı kar dağıtım tablosu ektedir. Nafi GÜRAL Başkan ve Murahhas Aza Gülsüm GÜRAL Erkan GÜRAL Sema GÜRAL SÜRMELİ Üye Üye Üye Hediye GÜRAL GÜR Gülden GÜRAL Bülent DİDİK Üye Üye Üye Üye Ali DİZDARER KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :25:54 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

11 Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 0 Özet Bilgi : 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihi duyurusu Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : Tarihi : Saati : 10:00 Adresi : Eskişehir Karayolu 8.Km KÜTAHYA GÜNDEM: KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. 21/06/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurulu yönetecek Divan Heyetinin seçimi bu heyete Genel Kurul adına imza yetkisinin verilmesi Yılı sonuçları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi Yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki. 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ibrası. 5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 6- Süreleri dolan Denetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmesi. 7- Yönetim Kurulu huzur hakları ile Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti Yılı karı veya zararı hakkında karar ittihazı. 9- Yıl içinde yapılan Bağışlar hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi 10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerindeki müsaadenin verilmesi. 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi. 12- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu açısından Ana Sözleşmesindeki 3- Maksat ve Mevzuu, 4- Şirketin Merkez ve Şubeleri, 8- Yönetim Kurulu, 10- Yönetim Kurulu Toplantıları, 17- Genel Kurul, 20- Toplantı Nisabı, 23- İlan ve Bildirime ait maddelerinin tadiline ve Ana Sözleşmeye Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 33. maddenin eklenmesine yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması. 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 15 -Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 16- Dilek ve temenniler. EK AÇIKLAMALAR: KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 21 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET Şirketimiz 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2012 günü saat 10.00'da T.T.K.'nun 364 ve Esas Mukavelemizin 23.maddesi gereğince gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Eskişehir Karayolu üzeri 8.Km KÜTAHYA adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır. Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın giriş kartı alabilmeleri için ; Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) <http://www.mkk.com.tr> internet adresinde yer alan, "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri ve Genel Kurul Blokaj Belgelerini almaları gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK ( ) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

12 Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157.maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. - Toplantıda hazır bulunamayacak ortaklarımız örneği aşağıda bulunan vekaletnameyi Sermaye Piyasası Kurulu'nun günü resmi gazetede yayınlanan Seri IV No 8 sayılı tebliği çerçevesinde noterden düzenletip Şirketimize tevdi ederek vekilleriyle toplantıya katılabilirler. Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Raporu ve Kar Dağıtımına ilişkin teklif Eskişehir Karayolu üzeri 8.Km KÜTAHYA adresindeki Şirket Merkezimizde ve internet sitemizde (www.kutahyaporselen.com.tr) ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleriniz rica olunur. YÖNETİM KURULU NOT : Vasıtalar saat 9.00'dan itibaren Belediye Meydanından Fabrikamıza hareket edecektir. VEKALETNAME KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 21 Haziran 2012 günü saat 10:00'da Eskişehir Karayolu üzeri 8.Km -KÜTAHYA adresindeki merkezinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere...'yı vekil tayin ediyorum. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Adet-Nominal değeri : b) Oyda imtiyazı olup olmadığı : c) Hamiline-Nama yazılı olduğu : d) Payların Blokaj Formu : ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI ADRESİ

13 NOT : 1- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünden (d) şıkkı için payların MKK Blokaj Formu ekte verilir. 2- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanı gerekmektedir. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :23:52 Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) Ortaklığın Adresi : ATATÜRK BULVARI KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : MADDE 3 Yeni şeklinde satır kayması Özet Bilgi : tadil tasarısı düzeltme Yönetim Kurulu'nun tarih ve 693 sayılı almış olduğu karar ve Esas Mukavele tadil tasarısı ekte PDF olarak sunulmuştur. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :55:26

14 Ortaklığın Adresi : ATATÜRK BULVARI KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : : Hayır Özet Bilgi : KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.ESAS MUKAVELESİNİN MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TADİL TASARISI VE 33.MADDENİN ESAS MUKAVELEYE EKLENMESİ Yönetim Kurulunun tarih ve 693 sayılı almış olduğu karar ve Esas Mukavale tadil tasarısı ekte PDF olarak sunulmuştur. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :02:29 Ortaklığın Adresi : Atatürk Bulvarı KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HK. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA Şirketimizin Çimse-İş Sendikası ile yapmış olduğu toplu iş sözleşmesi tarihinde sona ermiş olup, tarihleri arasını kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi Şirketimiz ve Çimse-İş Sendikası arasındaki görüşmeler neticesinde yeni toplu iş sözleşmesi tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır. Saygılarımızla, KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] :55:12

15 Ortaklığın Adresi : ATATÜRK BULVARI KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : TOPLU İŞ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA Şirketimizin Çimse-İş Sendikası ile yapmış olduğu toplu iş sözleşmesi tarihinde sona ermiştir. Çimse-İş sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetki belgesini almış olup, tarihinde yeni toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamıştır. Saygılarımızla, KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemine ait 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2012 Perşembe günü saat 10.00

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 2011 YILINA AĐT 02 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 02

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2014 tarihinde

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi

Detaylı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağan Toplantısı aşağıda

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1. 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27 Mart 2015 Cuma

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş. 20 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş. 20 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN.A.Ş. 20 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Haziran 2013 Perşembe günü saat 11.oo

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

VEKALETNAME PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PETKİM PETROKİMY HOLDİNG.Ş. YÖNETİM KURULU BŞKNLIĞI'NDN ORTKLR DUYURU Şirketimizin ertelenen () Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET OMV PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 10:00'da Eski Büyükdere Cad.

Detaylı

İLAN AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TİCARET SİCİL NO.4365/5489

İLAN AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TİCARET SİCİL NO.4365/5489 SAYIN ORTAĞIMIZ, İLAN AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TİCARET SİCİL NO.4365/5489 ORTAKLAR GENEL KURULU İLE A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2005

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı