CareMed 2015/2016 sigorta hizmetlerinin özeti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CareMed 2015/2016 sigorta hizmetlerinin özeti"

Transkript

1 CareMed 2015/2016 sigorta hizmetlerinin özeti Birleşik Devletlerde bulunmanız durumunda dilediğiniz her türlü doktor hizmeti ile tıbbi kurum hizmetinden yararlanabilirsiniz. Buna rağmen CareMed, First Health Network tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanmanız tavsiyesinde bulunur. Size en yakın tıbbi kurumun ismini öğrenmek için lütfen web sayfamız olan u ziyaret ediniz ya da CareMed Assist in 24 saat hizmet veren servisini aramak suretiyle bilgi edininiz. Bir tıbbi kurumu telefonla aradığınızda ya da bizzat ziyaret ettiğinizde lütfen CareMed Onay Belgenizi ibraz ederek First Health Network e ait CareMed Sigorta Planı çerçevesinde sigortalı olduğunuzu belirtiniz. Amerika Birleşik Devletleri dışında seyahat etmeniz durumunda dilediğiniz her türlü doktor hizmeti ile tıbbi kurum hizmetinden yararlanabilirsiniz. Yakınınızda bulunan bir doktoru ya da tıbbi kurumu bulmakta yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, 24 saat hizmet veren servisimiz CareMed Assist i arayabilirsiniz. Seyahat hastalık sigortası (HA) Sigorta şirketi, sigortalının yurtdışında bulunduğu süre zarfında akut bir hastalık ya da herhangi bir yaralanma nedeniyle gereken tedavi masraflarının tümünü hizmet planında öngörülen miktara kadar karşılar. Sigorta kapsamındaki maliyetler, tıbbi olarak zorunlu olan, aşağıda sıralanan masraflar ile kapsam dışı olmayan ya da herhangi bir sınırlamaya tabi olmayan masraflardır: a) Doktorun makul düzeydeki ve yerel tarifelere uygun teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları. Sigorta şirketi ayrıca, tıbbi muayene ve tedavi ya da ilaç imkanı olmaması halinde, pratikte kullanılmış ve yararı ispatlanmış muayene ve tedavi yöntemleri ile ilaçları da öder. Sigorta şirketi, hizmet miktarını, mevcut yöntem veya ilaçların kullanılması halinde ortaya çıkacak maliyete düşürme hakkına sahiptir. b) Sigorta başlangıcından önce gebe kalınmadığı sürece gebelik nedeniyle gerekli olan tıbbi tedaviler ve muayeneler de sigorta kapsamındaki olaylar olarak kabul edilmektedir. Doğumdan önceki bekleme süresi 8 aydır ve bu süre sigorta kapsamının başlangıcından veya birincil sözleşme uzatılmışsa uzatmanın başlangıcından itibaren sayılmaktadır. Sigorta sözleşmesinin başlangıcından önce gebelik mevcutsa, sigorta kapsamı annenin veya doğmamış çocuğun sağlığında öngörülmeyen akut bir bozulma nedeniyle gerekli görülen doğum öncesi muayeneleri, tedaviyi, doğumu ve kürtajı içermektedir. Tedavi maliyetleri: Gebelik sigorta sözleşmesinin veya yenileme sözleşmesinin başlangıcında var olmadıkça gebelik muayenesi ve tedavisi. ani kürtaj tedavisi hak kazanılmış dönemin sona ermesiyle doğum. c) Sigortalıya lisanslı bir doktor tarafından yazılan ya da tavsiye edilen ilaç ve tedavi yöntemleri. d) Tanınan bir hastanede yatarak tedavi. e) Tıbbi açıdan gerekli görülmesi halinde sigortalının anlaşma dahilindeki bölgede en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınması ve tekrar evine sevki. f) İşitme ve görme cihazları, yürümeye yardımcı aletler, destek verici aletler, ortopedik ayak destekleri, ortopedik ayakkabılar, bandajlar, kasık bandajları, varis çorapları, protezler ve tekerlekli sandalyeler. Sigorta şirketi, tıbbi açıdan akut bir hastalığın tedavisi için ya da yaralanma vakalarında gerek görülen bu cihaz ve malzemelerin en basit donanımlı olanlarının masraf veya kiralarını satın alma fiyatına kadar karşılar. g) Hastane masrafları: Hastanelerde standart bakım hizmetleri, yoğun bakım, koroner hastalar için yoğun terapi dahil olmak üzere ikinci sınıf odalarda bakım için öngörülen standart günlük tedavi ve bakım ücreti. Ayakta tedavi masrafları da hastanede tedavi masrafları gibi aynı miktarda üstlenilir. Yurtdışı ülke olarak Federal Almanya Cumhuriyeti nde bulunulması ve hastaneye yatılması halinde, sigorta kapsamı, genel hastane hizmet masrafları veya bu hizmetlere denk gelen diğer barınma ve bakım hizmetleri ile doktor hizmetleri ve yan masraflarla sınırlandırılır. h) Ameliyathane, narkoz ve idari masraflar da dahil olmak üzere hastanede ya da hastaneye yatmadan yapılan ameliyatların masrafları.. i) Doktor tarafından yazılan ilaçlar. j) Röntgen çekimleri, laboratuvar ve teşhis testleri: Teknik ve teşhise yönelik hizmetlerin masrafları. k) İlaç ve tıbbi yardım malzemeleri: 60 gün tedarik sınırlaması mevcuttur. l) Zihinsel hastalık: ya yatan hasta veya ayakta hasta bazında sadece Zihinsel Hastalığın Tedavisi veya Medikasyonu sonucunda ortaya çıkan harcamalar m) Hastanede ya da ayakta fizyoterapi. n) Ayakta röntgen ve laboratuvar hizmetleri için sigorta dönemi başına azami /US$ 500. Ayakta CT çekimleri (bilgisayar tomografisi) ve MRT (manyetik rezonans tomografisi) için sigorta dönemi başına azami /US$ o) Sağlam ve doğal dişlerde ağrı dindirici acil tedavi. p) Bir kazadan sonra diş tedavisi konusunda, sigorta kapsamına giren türden bir kazada zarar gören sağlam, doğal dişlerin tedavi edilmeleri ya da yerine diş yapılmasına yönelik acil tedavi hakkı mevcuttur. Tıbbi Nedenlerle Nakil/İkametgaha Seyahat 1. CareMed Assist tarafından tıbben gerekli bulunduğu takdirde, Sigortalının sigorta kapsamındaki bir yaralanma veya hastalık nedeniyle ulaştırılmasının masrafları Sigortacı tarafından ödenecektir. Sigortacı, ayrıca, Sigortalının ulaşımı için aşağıdaki tıbben gerekli masrafları da ödeyecektir: a) en yakın uygun Hastaneye ulaşım; b) Sigortalının sürekli ikamet yeri civarındaki uygun bir Hastaneye ulaşım ya da Sigortalının Kendi Ülkesindeki bir Hastaneye ulaşım; 2. Mümkün olduğu durumlarda, Sigortalının dönüş uçak bileti, dönüş ulaşımı için kullanılacaktır. Yurtiçinde tıbbi tedavi: Tıbbı açıdan zahmetli ve gerekli bir tedavinin doktor açısından hemen/akut yapılması gerekmiyor ise, yabancı ülkedeki tedavi masrafları, sigortalının kendi ülkesine nakil masraflarını aşıyor ise ve sigortalının sağlık durumu böyle bir nakle elverişli ise, bu takdirde sigorta şirketi, masraflarını üstlenmek kaydıyla sigortalıyı kendi ülkesine nakletmek ve orada tedavi ettirmek konusunda karar verme yetkisine sahiptir. Sigortalının kendi ülkesinde yapılacak olan böyle bir tedavinin masrafları sigorta şirketi tarafından üstlenilmez. Böyle bir karara, sigortalının sağlık durumuna ilişkin tıbbi raporlar, temel teşkil ederler. Sigorta şirketinin, sigortalıyı kendi ülkesine nakletmeye karar vermesi halinde, sigortalı, buna rağmen yabancı ülkede tedavisinin yapılmasında ısrar ederse, bu durumda tedavinin tüm masrafları sadece sigortalının sorumluluğu altında olur. Sigorta şirketi, bu durumda sadece muhtemel bir nakil durumunda karşılayacağı masrafa denk düşen miktarı öder. Sigorta şirketi, bu miktarı, doğrudan sigortalının kendisine öder. Sigortalının, sigorta şirketi kendisine bildirimde bulunduktan 72 saat saat sonrasına kadar bir karar vermesi gereklidir. Tüm police sözleşmesi için lütfen CareMed Terms and Conditions 2015/2016 a bakınız. 1

2 Ölüm halinde geri nakil CareMed Assist önceden onay verdiği ve ulaşımı organize ettiği takdirde, Sigortalının cenazesinin ülkesine geri gönderilmesinin masrafları Sigortacı tarafından ödenecektir. Sigortalı ölecek olursa, bu plan gereken hükümet onaylarının alınması, Sigortalının cesedinin gereken minimum bir tabut veya hava konteynerinde kendi ikamet yerine veya defnedileceği yere ulaşım için hazırlanması ve ulaştırılması, cesedin mumyalanması veya yakılmasına ilişkin masrafları karşılayacaktır. Genel sınırlamalar ve sigorta kapsamı dışında kalan durumlar Aşağıdaki durumlarda seyahat hastalık sigortası, seyahat kaza sigortası, tıbbı nakil/geri nakil ve seyahat asistanlık ile naaş kalıntılarının geri nakli konusunda hiç bir hizmet üstlenilmez: 1. Savaş ya da savaştaki aksiyonlarda (savaş ilanı olup olmadığına bakılmaksızın), isyanlarda, devrimlerde, terör eylemlerinde, uçak kaçırmalarda, direnişlerde, huzursuzluklarda, grevlerde, her türlü silahlı eylemde, kanun ifasında ve acil durumda, suç işleme ya da işlemeye teşebbüste, kavga ya da şiddet eyleminde ve hakimiyet/otorite eylemlerinde; 2. Ateş etmekten, patlamadan veya nükleer parçalanma, nükleer füzyon, radyoaktif güçler, kimyasal, biyolojik, radyolojik veya başka malzemeler içeren silah, malzeme ve cihaz kullanımından ya da bunlarla ilişkili olaylardan doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelen kayıp, zarar, masraf ya da her türlü harcamalarda, - bunun barış ya da savaş döneminde meydana gelmesinden bağımsız olarak ve eşzamanlı ya da bunların neticesi olarak ortaya çıkan başka neden ya da olaylar dikkate alınmaksızın -; 3. Sigortalı tarafından kasıtlı olarak neden olunan hasarlarda; 4. Ücret ya da kar karşılığı çalışılmasında. Sigortalı, çocuk bakıcılığı ya da au-pair hizmetleri türünden hafif işler üstlenebilir ya da stajyer olarak çalışabilir. Bunun dışında, ABD ye F1, J1, J2 ve H2B vizesiyle veya Avustralya, Yeni Zelanda veya Kanada ya Working Holiday Vizesiyle giriş kapsamında bulunulacak tüm faaliyetlerde sigorta hizmetleri geçerlidir, örn.: 5. Daha önceden mevcudiyete işaret eden ve aşağıda tanımlanan her tür yaralanma veya hastalık halinde: Kapsama Döneminiz boyunca akut hale gelen hayati tehlike barındıran koşullarda bu hariç tutmadan feragat edilecektir. Bu hariç tutmanın amacı için Hayati Tehlike Barındıran koşul, bir yoğun bakım biriminde yatan hasta olarak hastaneye yatmışken tıbbi olarak gerekli tedavi anlamına gelmektedir. 6. Cinsel yoldan bulaşan hastalıklar; 7. Cinsel yoldan bulaştı ise HIV (Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS) ve bundan doğan her türlü netice; 8. İntihar, intihar girişimi veya şahsın kendisinin yol açtığı yaralanmalar, ruh hastalığı, mental ya da emosyonal rahatsızlıklar veya tepkiler - stres, korku, panik atak, depresyon, yeme bozukluğu veya kilo problemi gibi - ; ruhsal reaksiyonlar kazadan kaynaklansa bile, ruhsal reaksiyonlar sonucunda doğan patolojik bozukluklar; 9. Uyuşturucu, teskin edici madde veya alışkanlığa yol açabilecek uyuşturucular ile onların türevlerinin kullanımı, bu türden maddelerin olumsuz olarak etkisinde kalınması bunlar neticesinde doğrudan ya da dolaylı biçimde masrafa neden olunduğuna bakılmaksızın - ; ilaçların izinsiz kullanımı; 10. Boks; kavga sporları; hava sporları; Heli-Skiing (helikopterle kayak); dağcılık; kaya tırmanma; planörcülük; paraşütle atlama; Bungeejumping; at yarışı; motorlu araç veya hız yarışları; motosiklet, Motor-Skooter veya üç tekerlekli arazi aracı sürmek ya da bunlara binmek; solunum aygıtı ile dalgıçlık (bunun için sigortalının hedef ülkenin yetkili makamları tarafından geçerli sayılan ehliyeti olduğu durumlar hariç); rafting; jetski; spor amacıyla yapılıyorsa mobil kar kayağı; profesyonel spor türleri; şnorkel (boru ile su altına dalma); su kayağı; mağara bilimcilik; mağara gezginliği; ve bir araçla çekilen paraşütle paraşütçülük yaparken meydana gelen yaralanmalar, tehlikeli sporları içeren seçeneğin seçilmemesi halinde, Tehlikeli Sporlar Sigorta Kapsamı (X) altındaki aktiviteler sigorta kapsamında değildir. Bir kar tatil merkezi Çalışma ve Seyahat programları katılımcıları için karda kayak ve snowboarding Kapsama Dönemi başına maksimum /US$ e kadar karşılanacaktır; 11. Sigortalının 18 yaşını doldurmamış olması veya bunun için gerekli geçerli bir ehliyete sahip olmaması halinde her tür motorlu nakil aracının karada, denizde ve havada kullanılması. Sigorta, esas olarak okul tarafından organize edilen otomobil sürme sınavına hazırlık katılımını kapsar. Sigortalının, gerekli ehliyete sahip olması ve araç ile en fazla 50 km/h hız yapılabilmesi halinde, motorlu bisiklet ya da mopet kullanımı sigorta kapsamındadır. 12. Ticari olmayan bir uçuşta kopilot veya yolcular ile bir motosiklette, spor aracı olarak kullanılıyorsa snow-mobilde, her tür Off-Road araçta, yarış otomobillerinde ya da her tür go-kart araçlarında sürücünün yanında oturanlar, sigorta kapsamı dışında kalırlar. Ancak nakil aracı olarak kullanılıyor ise snow-mobil de dahil olmak üzere, motorlu nakil araçlarında sürücünün yanında ya da yolcu olarak bulunanlar, sigorta kapsamı dahilindedirler; 13. Faiz, kredi masrafı ya da uyarı mektuplarından kaynaklanan ücretler için sorumluluk kabul edilmez; 14. Sigortalı için akut olmayan bir hastalık veya önceden tahmin edilemeyecek bir durum oluşturmayan vakalar; 15. Tıbbi tedavi amaçlı seyahatler; 16. Sigortalının seyahatinden önce bildiği tıbbi tedaviler; 17. Diş protezi, çene ortopedik tedaviler, kaplama ya da diş taşı temizletme türünden rutin tedavilerin masrafları ödenmez; 18. Göz muayeneleri de dahil olmak üzere rutin muayeneler; 19. Sadece seyahat bagaj sigortası kapsamında sigorta edilmiş gözlüklerin kaybedilmesi ya da kırılmaları halinde yeni bir gözlük için gerekli olabilecek göz testinin masrafı karşılanır; 20. Ertelenmesi mümkün olan ve tıbbi açıdan mutlaka yapılması gerekmeyen tıbbi tedavi ve ameliyat; 21. Kronik hastalıkların stabilize edilmesine yönelik tedavi; 22. Alerji testleri; 23. Hastanın sağlığına kavuşması ve güçlenmesi için tedavi ve medikasyon; 24. Reçetesiz satın alınabilen ilaçlar, koruyucu aşılar, enjeksiyonlar ve ilaçlar, doğum kontrol ilaçları, doğurganlığı arttırıcı ilaçlar, vitamin preparatları; 25. Sigorta şirketinin, yaralanmalardan meydana gelen sonuçların ortadan kaldırılmasına önceden onay vermemiş olması halinde plastik ve estetik ameliyatlar; 26. Gözlük ve lensler, mevcut protez araçların yerine yenisinin alınması, çıkarılması ya da tamiri; 27. Sigorta süresi dışındaki ya da sigortalının daimi ikametinin bulunduğu ülkedeki tıbbi tedaviler ve medikasyon; 28. Tıbbi olarak yazılmadıkça veya önerilmedikçe kürtajlar; 29. Doğuştan anomali veya genetik bozukluklar; 30. Safra kesesi taşı ağrıları, taş parçalama, mesane sistoskopisi, bel fıtığı, varis. Tüm police sözleşmesi için lütfen CareMed Terms and Conditions 2015/2016 a bakınız. 2

3 Seyahat esnasında kaza sigortası (I) Sigorta şirketi, sigortalının sigorta kapsamına giren bir kazada ölümcül ya da ömürboyu sakat kalacak biçimde yaralanması halinde, hizmet listesinde belirtilen temel miktara uygun olarak sigorta hizmeti sunar. Aşağıdaki durumlarda sigorta kapsamına giren kaza söz konusudur: 1. Sigortalının vücuduna aniden bir dış etki sonucu istem dışı olarak zarar gelmesi halinde, 2. Fazla güç sarf edilmesi nedeniyle kollar ve bacaklar veya omurgada bir eklemin burkulması veya kasların, kirişlerin, disklerin ya da kapsüllerin fazla gerilmesi ya da yırtılması, 3. Yaralanmaya yol açan kazanın sigorta döneminde meydana gelmesi. Sigorta şirketi, sigortalının kazadan itibaren bir yıl içerisinde kazanın sebebiyet verdiği nedenlerden ölmesi halinde, hizmet kataloğunda kazalardan dolayı ölüm vakaları için öngörülen temel miktarı öder. Yaralanmanın, sigortalının bedeni ya da zihinsel faaliyetlerini daimi olarak olumsuz etkilemesi halinde (sakatlık), sakat kalma vakaları için öngörülen sigorta temel miktarını talep hakkı doğar. Sakatlık durumunun, kazadan itibaren bir yıl içerisinde ortaya çıkması ve kazadan itibaren 15 ay içerisinde lisanslı bir doktor tarafından kalıcı teşhisinin konulması gereklidir. Arama ve kurtarma masrafları Sigorta şirketi, kararlaştırılan sigorta miktarına kadar aşağıda sıralanan durumlar için masrafları karşılar: 1. Makul ücretler talep edilmesi halinde, kurtarma ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarının masrafları; 2. Sigortalının bir kazada yaralanmamasına rağmen kendisinin sorumlu olduğu arama masrafları; 3. Tıbbi açıdan gerek görülmesi veya bir doktor tarafından talimat verilmesi halinde, yaralının en yakın hastaneye ya da özel bir kliniğe kaldırılması; 4. Doktor talimatı ya da yaralanmanın türü nedeniyle kaçınılmaz olması nedeniyle yaralının daimi ikamet yerine geri nakledilmesinden doğan artı masraflar; 5. Ölüm halinde naaşın son daimi ikamet yerine nakli. Seyahat Yardımı (T) SEYAHAT KAPSAMININ KESİLMESİ: Yakın bir aile üyesinin kaza geçirmesi/ölümü/kritik bir hastalığı durumunda Sigortacı Sigortalıyı Sigortalının Kendi Ülkesine dönüşüyle ilgili masrafları karşılayacaktır. Bu doğrultudaki tüm planlama CareMed Assist tarafından koordine edilmelidir. Aşağıdaki tüm koşullar yerine getirilecek olursa Sigortacı Sigortalının Konuk Olduğu Ülkeye dönüş masraflarını karşılayacaktır: a) Sigortalı CareMed bünyesinde uzun süreli bir yolcu olmalı ve 3 aydan fazla bir süreyle sigortalanmış olmalıdır. b) Sigortalının Konuk Olduğu ülkede programlanmış kalma süresinin bitmesine en azından 6 hafta olmalıdır.* *Okul mübadele programlarına dahil olup da sınavları tamamlaması ve/veya mezuniyet törenlerine katılması gerekenler bu kurala istisna teşkil ederler. c) Tüm planlama ve işlemler CareMed Assist tarafından koordine edilmelidir. d) Mümkün olduğu durumlarda, Sigortalının dönüş uçak bileti, dönüş ulaşımı için kullanılacaktır. Varış ülkesine dönülmesi halinde, gidiş-dönüş biletleri sigorta kapsamındadır. AİLEYİ BİRLEŞTİRME KAPSAMI: Sigortalı, yaşamı tehdit eden bir sağlık durumu nedeniyle hastanede yatıyorsa veya Sigortalının hastanede yatma süresi ard ardına 10 günden fazlaysa, bütün düzenlemeler CareMed Assist tarafından yapıldığı takdirde Sigortacı, yakın aile üyelerinin ulaşım ve konaklama masraflarını maksimum sigorta kapsamına kadar karşılayacaktır. Seyahat bagaj sigortası (L) İçeri verilmiş bagajlarda meydana gelen hasarlar dışında seyahat bagajında meydana gelen hasarlarda sigortalı, hasar vakası başına /US$ 50 katkı payı üstlenir. Sigortalı seyahat bagajına, hediye ve hatıra eşyaları dahil olmak üzere, kişisel seyahat ihtiyacına hizmet eden her şey sayılır. Belirli bazı kişisel bagaj eşyalarına ilişkin kısıtlamalar için lütfen yukarıdaki 4 numaralı maddeye bakınız. 1. İçeri verilmiş bagaj a) Bir nakil işletmesine, barınma işletmesine ya da emanete teslim edilmiş seyahat bagajı, kaybolması ya da hasar görmesi halinde sigortalıdır. b) İçeri verilmiş seyahat bagajının sigortalı ile birlikte aynı gün varış yerine ulaşmaması halinde, bagaja tekrar ulaşılması ve seyahate devam edebilmek için gerekli olan biçimde yedeklenmesinden doğan masraflar, uçak şirketinin ya da sorumlunun bunu tazmin etmediğinin kanıtlanması halinde, sözleşme başına azami /US$ 500 ya kadar karşılanır. 2. Park edilmiş araçtaki bagaj: Park edilmiş araçtan ya da bu aracın içindeki kilitli kutu/sandık/valizlerden eşya çalınması halinde, şayet araç veya bu kutu/sandık/valizler emniyetli bir biçimde güvenli bir yerde iseler ve zarar saatleri arasında meydana gelmiş ise sigorta kapsamı dahilindedir. İki saati geçmeyen molalarda gece de sigorta geçerlidir. 3. Diğer tüm seyahat zamanları: Seyahat bagajının aşağıdaki durumlarda kaybolması ya da hasar görmesi halinde, diğer tüm seyahat zamanları için sigorta geçerlidir: a) Hırsızlık, soygun, soygun tehdidi, üçüncü kişilerin kasıtlı zarar vermeleri, b) Sigortalının ya da nakil aracının zarar ve hasar gördüğü kazalar, c) Yangın, doğal afetler ya da elde olmayan ve önlenemeyen olaylar. 4. Azami tazminat aşağıdaki sınırlamalara sahiptir: a) Fotoğraf ekipmanı, film ve video kameraları, cep telefonları (aksesuarları dahil) ve kişisel elektronik aletler (örn. ipod, MP3 çalar, PDA cihazları, kişisel video çalar) ve ayrıca kürkler Sigortalanan miktarın yüzde 50 si; b) Sigortalının dizüstü bilgisayarı Sigortalanan miktarın yüzde 50 si; c) Gözlük ve lenslerde hasar vakası başına /US$ Sigorta şirketi, sigortalanma durumunda seyahat bagajında yer alan diğer her şeyi sigorta miktarına kadar şu şekilde telafi eder: a) Hasar gören eşyanın piyasa değerini. Piyasa değeri, hasar gören sigortalı eşyanın durumuna göre (eşyanın kaç yıllık olduğu, aşınma payı, kullanım v.b.) uygun miktar düşüldükten sonra aynı tür ve kalitede yenisini almak için gerekli olan miktardır; seyahat esnasında satın alınmış eşyalar için azami satın alma fiyatı; b) Hasarlı eşyalar için gereken tamir masrafı ve gerekirse geri kalan değer kaybı, ancak en fazla piyasa değeri; c) Film, resim, ses ve kayıt aletinin malzeme değeri, d) Yeniden kimlik çıkarma ücretleri. Tüm police sözleşmesi için lütfen CareMed Terms and Conditions 2015/2016 a bakınız. 3

4 6. Sigorta şirketi, uçak biletinin kaybedilmesi durumunda yeniden bilet çıkarttırmak için gerekli olan masrafların US$100 tutarına kadar olan kısmını karşılar; uçak biletini ise ödemez. 7. Sigorta tutarları, birinci kayıp tutarlarıdır; yani, bir talep olduğunda başka herhangi bir sigorta göz önüne alınmayacaktır. Seyahat bagaj sigortasında aşağıdaki sigorta kapsamı dışında kalan ek durumlar geçerlidir: 1. Aşağıdaki eşyalar sigorta kapsamı dışındadır: a) Para, menkul değerler, biletler ve her tür doküman b) Bilgisayar, yazılım ve teçhizat (buradaki saptamalar dışında); c) Motorlu kara, hava ve deniz araçları ile teçhizatları; 2. Sigorta kapsamında sınırlamalar a) Nakledilmek üzere içeri verilmiş bagajda bulunan ya da park edilmiş araçtaki mücevher ve diğer değerli eşyalar, sigortalı değildir. Bu eşyalar, bir kasada ya da buna benzer sağlam kilitli sabit bir mahfazada korunmaları veya şahıs beraberinde emniyetli bir biçimde taşınmaları halinde, seyahatin diğer zamanlarında sigorta kapsamındadırlar. b) Sonradan doğabilecek servet hasarları sigortalı değildir. c) Çadır kurma ve camping halinde seyahat bagajı, ancak resmi olarak inşa edilmiş camping alanlarında sigortalıdır. d) Bisiklet, sörf takımları, kayak takımları ve snowboard için sigorta, bunların kapalı bir yerde muhafaza edilmeleri halinde geçerlidir. 1. Sigortalının kendi malını korumak, muhafaza etmek ve/veya tekrardan ele geçirmek için makul önlemler almadığı takdirde kaybolan, hasar gören ya da çalınan herhangi bir bagaj Mali mesuliyet sigortası (3) Sigorta şirketi, ilk olarak sigortalıya yöneltilen ve mali mesuliyet korumasının geçerli olduğu sigorta sözleşme süresi içerisinde hasar bürosuna bildirilen ve bu poliçe kapsamında sigortalanmış olan olaylardan kaynaklanan özel hukuk içerikli yasal mali mesuliyet yönergelerinin tazminat taleplerinde, sigortalı kişi adına onun yasal olarak ödemekle yükümlü olduğu tüm masrafları karşılar. Konuk eden ailenin ev sigortası: Bu, sigortalının konuk eden bir ailenin evinde kaldığı sürece geçerlidir. Bir olayın konuk ailenin geçerli ve tahsil edilebilen ev sigortası ya da buna benzer eşya (maddi) sigortası kapsamında bir talebe yol açması halinde, sigorta şirketi, meydana gelen hasarı, konuk eden ailenin ev sigortasına (ya benzeri sigortaya) göre katkı payı miktarına kadar sigortalı ve sözleşme süresi başına azami /US$ tutarına kadar olmak üzere öder. Tüm police sözleşmesi için lütfen CareMed Terms and Conditions 2015/2016 a bakınız. 4

5 Hizmet listesi Seyahat hastalık sigortası (HA) CareMed ALTIN CareMed GÜMÜŞ CareMed BRONZ Hizmet süresi: Sigorta döneminde meydana gelen masraflar Yaralanma, kaza ve akut hastalıklar halinde Sınırsız teminat US$ / US$ / ortaya çıkan tıbbi masraflar Katkı payı seçimi US$ / 0, 50, 100, 250 US$ / 0, 50, 100, 250 US$ / 0, 50, 100, 250 Tıbbi Nedenlerle İkametgaha Seyahat US$ / US$ / US$ / Ölüm halinde geri nakil US$ / US$ / US$ / Doktor/Hastane seçimi ABD de: First Health Network için Asistan Merkezi veya ile iletişime geçin Diğer ülkelerde: seçim size bırakılmıştır Acil olmayan bir durumda acil servise gidilmesi US$ 250 US$ 250 US$ 250 halinde katkı payı (sadece ABD ve Kanada için) Acil diş tedavisi US$ / 500 US$ / 250 US$ / 100 Kazalardan sonra diş tedavisi US$ / US$ / 750 US$ / 500 Psikiyatrik değerlendirme US$ / 500 US$ / 250 US$ / 100 Zihinsel hastalık / Sinir bozukluğu US$ / 500 US$ / 250 US$ / 100 Ayakta fizyoterapi US$ / 750 US$ / 500 US$ / 250 Ayakta teşhis muayenesi Röntgen ve laboratuvar muayenesi US$ / US$ / 500 US$ / 500 Bilgisayar ve manyetik rezonans tomografisi US$ / US$ / US$ / Tıbbi yardımcı araçlar US$ / 250 US$ / 150 US$ / 100 Yukarıda belirtilen tıbbi hizmetler CareMed sigorta sözleşmesinde belirtilen şartlara, sınırlamalara ve hariç tutulan hususlara tabidir. Acil Durum Seyahat Sigortası (E) ALTIN GÜMÜŞ BRONZ Acil diş tedavisi ağrinin giderilmesi US$ / Kazalardan sonra diş tedavisi US$ / Tıbbi Nedenlerle İkametgaha Seyahat US$ / Ölüm halinde geri nakil US$ / Seyahat esnasında kaza sigortası (I) ALTIN GÜMÜŞ BRONZ Ölüm vakası US$ / US$ / US$ / Tümüyle sakatlık durumu US$ / US$ / US$ / Sakatlık ve hayatını ya da bir organının kaybetmek halinde telafiyi karşılar. Kazalardan kaynaklanan tüm TIBBİ MASRAFLAR, hastalık sigortası kapsamında karşılanır ve azami sınırlara tabiidir. Kurtarma çalışmalarının masrafları US$ / US$ / US$ / Seyahat asistanlığı (T) ALTIN GÜMÜŞ BRONZ Hastanede yatan sigortalının yanına aile US$ / US$ / US$ / efradının getirilmesi Ebeveynlerin ya da kardeşlerin ölümü halinde memlekete geri dönüş (Sadece uzun süreli seyahatte bulunanlar için) US$ / US$ / US$ / Seyahat bagaj sigortası (L) ALTIN GÜMÜŞ BRONZ Vaka başına katkı payı US$ / 50 US$ / 50 US$ / 50 (İçeri verilmiş bagaj için geçerli değildir) Kişisel mülkiyette hasar/çalınma US$ / US$ / US$ / 500 Saat/Mücevherat (Sigorta miktarının % 50 si) US$ / 750 US$ / 500 US$ / 250 Seyahat mali mesuliyet sigortası (3) ALTIN GÜMÜŞ BRONZ Yaralanma US$ / US$ / US$ / Kişisel malda hasar US$ / US$ / US$ / US$ / US$ / US$ / Tüm police sözleşmesi için lütfen CareMed Terms and Conditions 2015/2016 a bakınız. 5

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Konut Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 13 Teminatların Özet ve Limitleri EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Aşağıdaki metin Kart Koruma Planının yasal kapsamını açıklamakta olup plan kapsamında sağlanan poliçenizde size sunulan sigorta teminatlarından hangi koşul ve şartlarda

Detaylı

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hafif-Ağır Ticari Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 10 EK - 2 HAFĐF AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TĐCARĐ ARAÇ ASĐSTANS HĐZMETLERĐ TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı