AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017"

Transkript

1 AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2017 MONTHLY MONEY AND BANKING STATISTICS AUGUST 2017 Internet Address: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY STATISTICS DEPARTMENT MONETARY AND FINANCIAL DATA DIVISION

2 İ Ç İ N D E K İ L E R CONTENTS PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ MONEY AND BANKING STATISTICS 1 Bankalar Sistemi Bilançoları 1 Banking System Balance Sheets 1.1 Merkez Bankası Bilançosu 1.1 Central Bank Balance Sheet 1.2 Mevduat Bankaları Bilançosu 1.2 Deposit Money Banks Balance Sheet 1.3 Katılım Bankaları Bilançosu 1.4 Partipication Banks Balance Sheet 1.4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilançosu 1.4 Investment and Development Banks Balance Sheet 1.5 Mevduat, Kalkınma ve Yatırım Bankaları ile Katılım Bankaları Toplulaştırılmış Bilançosu 1.5 Deposit Money, Investment and Development Banks and Participation Banks Aggregated Balance Sheet 2 Sektörel Bilançolar ve Parasal Durum 2 Sectoral Balance Sheets and Monetary Survey 2.1 Parasal Yetkililer - Sektörel Hesaplar 2.1 Monetary Authorities - Sectoral Accounts 2.2 Mevduat Bankaları - Sektörel Hesaplar 2.2 Deposit Money Banks - Sectoral Accounts 2.3 Katılım Bankaları - Sektörel Hesaplar 2.3 Partipication Banks - Sectoral Accounts 2.4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları - Sektörel Hesaplar. 2.4 Investment and Development Banks - Sectoral Accounts 2.5 Para Piyasası Fonları (B Tipi Likit Fonlar) Sektörel Hesaplar. 2.5 Money Market Funds (B Type Liquid Funds) - Sectoral Accounts 2.6 Parasal Durum 2.6 Monetary Survey 3 Bilanço Kalemlerine İlişkin Ayrıntılı Tablolar: 3 Detailed Tables of The Balance Sheet Items 3.1 Parasal Yetkililer - Dış Varlık ve Yükümlülükler 3.1 Monetary Authorities - Foreign Assets and Liabilities 3.2 Merkez Bankası - Krediler 3.2 Central Bank - Credits 3.3 Merkez Bankası - Mevduat (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.3 Central Bank - Deposits (Sectoral Breakdown) 3.4 Merkez Bankası - Mevduat (Türlerine Göre) 3.4 Central Bank - Deposits (Deposit Types) 3.5 Mevduat Bankaları - Dış Varlık ve Yükümlülükler 3.5 Deposit Money Banks - Foreign Assets and Liabilities 3.6 Mevduat Bankaları - Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.6 Deposit Money Banks - Credits (Sectoral Breakdown) 3.7 Mevduat Bankaları - Mevduat (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.7 Deposit Money Banks - Deposits (Sectoral Breakdown) 3.8 Mevduat Bankaları - Mevduat (Vade Gruplarına Göre) 3.8 Deposit Money Banks - Deposits (Maturity Breakdown) 3.9 Mevduat Bankaları - Mevduat (Türlerine Göre) 3.9 Deposit Money Banks - Deposits (Deposit Types) 3.10 Mevduat Bankaları Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan, Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tut. Men. Değ. (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.10 Deposit Money Banks - Sec. At Fair Value Thr. Profit Or Loss, Sec. Available For Sale And Sec. To Be Held Till Maturity (Sectoral Breakdown) 3.11 Mevduat Bankaları Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan, Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tut. Men. Değ (Türlerine Göre) 3.11 Deposit Money Banks - Sec. At Fair Value Thr. Profit Or Loss, Sec. Available For Sale And Sec. To Be Held Till Maturity (According to Instruments) 3.12 Mevduat Bankaları - İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 3.12 Deposit Money Banks - Participations and Subsidiaries 3.13 Katılım Bankaları - Dış Varlık ve Yükümlülükler 3.13 Participation Banks - Foreign Assets and Liabilities 3.14 Katılım Bankaları - Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.14 Participation Banks - Credits (Sectoral Breakdown) 3.15 Katılım Bankaları Toplanan Fonlar (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.15 Participation Banks Funds Raised (Sectoral Breakdown) 3.16 Katılım Bankaları Toplanan Fonlar (Vade Gruplarına Göre) 3.16 Participation Banks Funds Raised (Maturity Breakdown) 3.17 Katılım Bankaları Toplanan Fonlar (Türlerine Göre) 3.17 Participation Banks Funds Raised (Deposit Types) 3.18 Katılım Bankaları - İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 3.18 Participation Banks - Participations and Subsidiaries 3.19 Kalkınma ve Yatırım Bankaları - Dış Varlık ve Yükümlülükler 3.19 Investment and Development Banks - Foreign Assets and Liabilities 3.20 Kalkınma ve Yatırım Bankaları - Krediler (Kurumsal Sektörlere Göre) 3.20 Investment and Development Banks - Credits (Sectoral Breakdown) 3.21 Kalkınma ve Yatırım Bankaları İştirakler, Bağlı ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 3.21 Investment and Development Banks Participations and Subsidiaries 3.22 Bankacılık Sektörü - Yurtiçi Kredi Hacmi 3.22 Banking Sector - Credit Stock, Domestic 3.23 Bankacılık Sektörü - Yurtdışı Kredi Hacmi 3.23 Banking Sector - Credit Stock, Abroad 3.24 Bankacılık Sektörü ve TMSF na Devrolunan Tasfiye Olunacak Alacaklar 3.24 Banking Sector and SDIF Past-Due Loans 3.25 Bankacılık Sektörü - Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan, Satılmaya Hazır ve Vadeye Kadar Elde Tut. Men. Değ Banking Sector - Sec. At Fair Value Thr. Profit Or Loss, Sec. Available For Sale And Sec. To Be Held Till Maturity 4 Analitik Bilançolar 4 Analytical Balance Sheets 4.1 Merkez Bankası - Analitik Bilanço 4.1 Central Bank - Analytical Balance Sheet 4.2 Parasal Sektör Analitik Bilançosu (M3 Para Arzı ve Karşılık Kalemleri) 4.2 Monetary Sector Analytical Balance Sheet (M3 Money Supply and Counterpart Items) 5 DİĞER MALİ İSTATİSTİKLER 5 OTHER FINANCIAL STATISTICS 5.1 Mevduat Bankaları Toplulaştırılmış Kar - Zarar Hesabı 5.1 Aggregated Profit - Loss Accounts of Deposit Money Banks 5.2 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Toplulaştırılmış Kar - Zarar Hesabı 5.2 Aggregated Profit - Loss Accounts of Investment and Development Banks 5.3 Katılım Bankaları Toplulaştırılmış Kar - Zarar Hesabı 5.3 Aggregated Profit - Loss Accounts of Participation Banks 5.4 T.C Merkez Bankası ndaki Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları 5.4 Foreign Exchange Deposits by Citizens Abroad with CBRT 5.5 Bankaların Döviz Hesapları 5.5 Foreign Exchange Accounts of Banks

3 1 BANKA SİSTEMİ BİLANÇOLARI 1 BANKING SYSTEM BALANCE SHEETS

4 MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU CENTRAL BANK BALANCE SHEET VARLIKLAR ASSETS 1 Altın YP 42,850,276 47,307,178 51,191,476 49,449,492 55,044,546 55,740,393 53,471,236 55,830,477 53,431,036 58,206,385 59,702,375 56,771,553 61,059,921 59,736,494 62,226,409 63,152,187 64,172,543 64,924,310 69,423,939 70,570,196 1 Gold 1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) YP 42,850,276 47,307,178 51,191,476 49,449,492 55,044,546 55,740,393 53,471,236 55,830,477 53,431,036 58,206,385 59,702,375 56,771,553 61,059,921 59,736,494 62,226,409 63,152,187 64,172,543 64,924,310 69,423,939 70,570, International Standard FX 1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 519,737, ,108, ,519, ,056, ,702, ,419, ,170, ,910, ,137, ,392, ,316, ,587, ,978, ,010, ,841, ,035, ,696, ,323, ,928, ,505, International Standard (Net Gram) 2 Yabancı Para Banknotlar YP 3,754,572 2,091,972 4,183,399 6,259,811 4,268,264 4,171,326 4,083,419 3,934,998 4,043,070 3,843,490 3,926,095 3,742,647 6,951,047 6,350,427 6,475,828 6,317,534 6,409,708 6,763,634 7,385,442 7,845,968 2 Foreign Banknotes FX 3 Yurt Dışı Bankalar YP 232,627, ,424, ,541, ,709, ,866, ,931, ,634, ,401, ,320, ,851, ,051, ,290, ,329, ,370, ,264, ,540, ,683, ,014, ,532, ,394,850 3 Foreign Correspondents FX 3.1 Menkul Kıymetler YP 211,123, ,715, ,664, ,470, ,131, ,517, ,551, ,068, ,734, ,502, ,644, ,456, ,307, ,435, ,672, ,871, ,542, ,252, ,823, ,087, FX Securities 3.2 Mevduat YP 17,107,759 12,811,106 19,711,938 24,391,271 13,466,123 10,445,035 15,994,671 14,052,126 19,282,429 14,654,414 16,263,765 20,878,688 24,867,516 21,353,334 18,308,485 16,838,561 30,835,018 19,486,657 23,442,031 20,610, Deposit FX 3.3 Diğer YP 4,395,462 3,897,938 4,165,757 6,847,046 24,268,826 48,968,846 51,088,344 46,281,163 61,303,629 51,694,693 40,143,077 38,955,498 12,154,511 21,581,422 16,283,205 19,831,356 39,306,329 24,274,913 25,266,945 27,697, Other FX 4 Rezerv Dilimi Pozisyonu YP 370, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,834 4 Reserve Tranche Position FX 5 Menkul Kıymetler TL 8,931,101 9,217,474 8,957,517 13,889,108 7,854,428 6,869,374 7,270,847 7,725,182 8,412,283 9,267,382 9,756,979 10,683,636 14,968,418 16,401,929 15,144,024 15,325,325 15,407,390 14,984,113 14,835,264 14,639,746 5 Securities Portfolio TL 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri TL 8,931,101 9,166,544 8,677,647 13,636,436 7,575,275 6,609,998 7,011,629 7,463,363 8,149,711 9,002,003 9,409,141 10,344,594 14,714,105 16,250,691 14,991,296 15,171,273 15,252,396 14,827,840 14,677,527 14,639, Government Securities TL 5.2 Diğer TL 0 50, , , , , , , , , , , , , , , , , , Other TL 5 Menkul Kıymetler YP Securities Portfolio FX 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri YP Government Securities FX 5.2 Diğer YP Other FX 6 Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar TL 39,081,966 46,454,161 95,475,069 95,555, ,691, ,705, ,065, ,468, ,992, ,474, ,016, ,226, ,128,840 87,663,390 94,815, ,107, ,985, ,574, ,924, ,457,830 6 Lending Related to Monetary Policy 6.1 Açık Piyasa İşlemleri TL 39,007,450 46,254,099 89,537,798 71,355,625 96,765,757 99,793, ,241,234 92,424, ,565,710 99,178,403 97,961,857 94,823,716 28,007,096 32,338,784 26,080,048 26,680,600 22,552,567 27,309,159 25,828,666 23,352, Open Market Operations TL 6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri TL 74, ,063 5,937,272 24,200,221 5,925,303 5,912,765 7,823,781 10,043,576 7,426,959 9,296,324 13,054,512 23,402,524 73,121,744 55,324,606 68,735,409 75,426,532 88,433,114 87,265,707 89,096, ,105, Interbank Operations TL 6.3 Diğer TL Other TL 7 Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar YP Lending Related to Monetary Policy 7.1 Diğer YP Other FX 8 Yurt İçi Bankalar TL Domestic Banks TL 9 Yurt İçi Bankalar YP ,992,301 19,626,749 21,173,568 21,922,784 18,619,382 14,713,506 9 Domestic Banks FX 10 Krediler TL Credits TL 10.1 İç Krediler TL Domestic Credits TL 10.1 Reeskont Kredileri TL Rediscount Credits TL 10.2 Diğer Krediler TL Other Credits TL 10.3 Dış Krediler TL Foreign Credits TL 11 Krediler YP 13,329,215 19,351,600 22,746,403 37,622,354 23,105,680 22,569,020 24,026,575 25,070,522 27,041,958 26,277,143 26,858,736 27,564,532 43,011,437 39,934,730 40,336,591 39,159,392 40,792,297 42,982,776 44,471,745 42,348, Credits FX 11.1 İç Krediler YP 13,307,134 19,328,800 22,719,309 37,590,465 23,077,922 22,541,722 24,000,170 25,045,014 27,015,172 26,250,923 26,831,400 27,537,760 42,976,710 39,902,216 40,303,620 39,127,149 40,760,000 42,950,997 44,439,765 42,317, Domestic Credits FX 11.1 Reeskont Kredileri YP 13,307,134 19,328,800 22,719,309 37,590,465 23,077,922 22,541,722 24,000,170 25,045,014 27,015,172 26,250,923 26,831,400 27,537,760 42,976,710 39,902,216 40,303,620 39,127,149 40,760,000 42,950,997 44,439,765 42,317, Rediscount Credits FX 11.2 Diğer Krediler YP Other Credits FX 11.3 Dış Krediler YP 22,081 22,800 27,094 31,889 27,759 27,298 26,405 25,508 26,786 26,220 27,336 26,772 34,727 32,514 32,971 32,243 32,297 31,779 31,980 31, Foreign Credits FX 12 İştirakler TL Share Participations TL 13 İştirakler YP 587, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Share Participations FX 14 SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü YP 3,524,139 3,600,846 4,324,958 5,071,996 4,413,450 4,362,348 4,273,856 4,266,999 4,443,340 4,328,708 4,500,013 4,425,020 5,569,950 5,203,770 5,304,261 5,224,661 5,273,513 5,231,839 5,319,259 5,251, Treasury Liabilities Due to SDR A 15 Duran Varlıklar (net) TL 641, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fixed Assets (Net) 16 Takipteki Alacaklar (net) TL Claims under Legal Proceedings (N 16.1 Takipteki Alacaklar TL Claims under Legal Proceedings T 16.2 Takipteki Alacaklar YP 3,262,626 3,549,661 4,458,845 5,423,981 4,568,770 4,493,736 4,348,026 4,322,393 4,541,234 4,447,476 4,638,336 4,544,758 5,909,284 5,534,929 5,615,126 5,493,529 5,505,043 5,419,142 5,455,674 5,321, Claims under Legal Proceedings 16.3 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) TL -3,262,626-3,549,661-4,458,845-5,423,981-4,568,770-4,493,736-4,348,026-4,322,393-4,541,234-4,447,476-4,638,336-4,544,758-5,909,284-5,534,929-5,615,126-5,493,529-5,505,043-5,419,142-5,455,674-5,321, Provisions for Claims under Lega 17 Ertelenmiş Vergi Varlığı TL 7,524 8,107 7,572 4,127 7,572 7,572 9,703 9,703 9,703 9,707 9,707 9,707 4,127 4,127 2,420 2,420 2,420 2,882 2,882 2, Deferred Tax Assets 18 Değerleme Hesabı TL Revaluation Account 19 Dönem Zararı TL Loss of the Period 20 Diğer Aktifler 1,089,830 1,784,827 2,536,057 2,438,473 2,639,287 3,204,495 3,297,253 1,051,616 1,642,526 1,711,017 1,828,537 1,982,447 3,481,383 3,204,438 3,515,233 1,184,748 1,885,134 1,866,432 1,960,400 2,531, Other Assets TL 20.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) TL 261, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gold Non-International Standard 20.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177,798 3,177, Gold Non-International Standard 20.2 Madeni Para TL 68,021 67, , , , , , , ,404 69,309 66,765 82, , , , ,133 85,522 47,424 60,229 44, Coins 20.3 Gelir Tahakkukları TL 29,055 31,750 36,022 43,309 32,494 34,640 32,253 26,984 29,780 27,031 27,922 27,016 20,961 42,923 44,227 38,664 35,664 40,174 60,627 38, Income Accruals TL 20.4 Diğer TL 730,757 1,401,695 2,079,119 1,846,823 2,166,272 2,695,347 2,799, ,395 1,145,518 1,224,772 1,321,695 1,476,922 2,861,748 2,582,340 2,898, ,702 1,303,300 1,333,538 1,382,716 1,989, Other TL 21 Diger Aktifler YP 3,912 4,138 5,205 5,640 4,047 4,025 3,968 3,722 3,839 3,702 3,855 3,804 4,858 4,523 4,781 4,173 4,252 4,254 4,369 4, Other Assets FX 21.1 Gelir Tahakkukları YP Income Accruals FX 21.2 Diğer YP 3,912 4,138 5,205 5,640 4,047 4,025 3,968 3,722 3,839 3,702 3,855 3,804 4,858 4,523 4,781 4,173 4,252 4,254 4,369 4, Other FX 22 Geçmiş Yıllar Zararı TL Previous Years. Losses TOPLAM AKTİF 346,799, ,901, ,851, ,118, ,787, ,451, ,020, ,647, ,246, ,866, ,572, ,608, ,680, ,000, ,273, ,827, ,978, ,444, ,662, ,934,973 TOTAL ASSETS MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU CENTRAL BANK BALANCE SHEET YÜKÜMLÜLÜKLER LIABILITIES 1 Tedavüldeki Banknotlar TL 74,814,590 85,118, ,042, ,959, ,893, ,687, ,955, ,221, ,279, ,872, ,348, ,298, ,776, ,780, ,766, ,290, ,881, ,136, ,607, ,073,635 1 Currency Issued 2 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar TL 208,520 32,307 26,505 50,320 35,622 27,906 31,206 30,312 22,705 44,309 27,817 28,106 72,015 95,419 15,060,749 19,960,846 21,378,894 22,129,171 18,833,716 15,031,265 2 Liabilities Related to Monetary Po 2.1 Açık Piyasa İşlemleri TL Open Market Operations 2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri TL 208,520 32,307 26,505 50,320 35,622 27,906 31,206 30,312 22,705 44,309 27,817 28,106 72,015 95,419 97,020 80, , ,224 76,415 96, Interbank Operations 2.3 Likidite Senetleri TL Liquidity Bills 2.4 Diğer TL ,963,729 19,880,397 21,240,766 22,010,947 18,757,300 14,934, Other TL 3 Para Politikası İşlemlerinden Borçlar YP Liabilities Related to Monetary Po 3.1 Diğer YP Other FX 4 Mevduat TL 30,156,380 35,454,167 41,475,702 57,041,204 43,396,246 38,060,831 42,015,256 43,536,421 54,998,749 51,701,919 51,290,625 62,728,331 60,193,911 42,159,007 35,584,593 40,777,298 54,848,791 53,613,564 60,972,883 65,762,761 4 Deposits TL 4.1 Kamu Sektörü Mevduatı TL 13,763,696 13,351,325 22,168,406 12,016,960 26,037,251 15,629,709 15,089,877 23,467,888 30,150,164 23,847,662 24,939,849 34,313,388 26,048,271 13,026,699 10,274,383 20,219,155 29,175,380 22,175,019 30,762,608 42,107, Public Sector TL 4.11 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler TL 13,653,972 13,320,846 22,167,231 12,015,092 26,036,573 15,628,146 15,088,604 23,466,296 30,148,813 23,845,858 24,937,558 34,312,014 26,043,965 13,024,775 10,272,226 20,217,183 29,174,227 22,172,911 30,757,612 42,101, Treasury, General and Special Bu 4.12 Diğer TL 109,724 30,479 1,176 1, ,563 1,273 1,592 1,351 1,803 2,291 1,374 4,306 1,924 2,157 1,972 1,153 2,108 4,996 5, Other TL 4.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı TL 16,086,107 21,595,048 18,799,107 44,343,743 16,812,057 21,831,764 26,366,686 19,464,871 24,176,944 27,149,794 25,703,717 27,715,289 33,591,668 28,497,747 24,701,513 19,916,319 25,034,696 30,775,825 29,511,621 23,045, Banking Sector TL 4.21 Yurt İçi Bankalar TL 16,079,934 21,592,404 18,788,230 43,782,069 16,808,405 21,823,735 26,354,983 19,459,008 24,171,672 27,143,764 25,697,761 27,707,319 33,033,509 27,949,637 23,094,144 18,309,111 23,433,359 29,176,683 27,915,324 21,453, Domestic Banks TL 4.22 Yurt Dışı Bankalar TL 5,734 2,095 10, ,943 3,118 5,006 11,405 4,911 4,911 5,790 5,291 7, , ,183 1,607,269 1,604,298 1,601,208 1,598,199 1,595,374 1,591, Foreign Banks TL 4.23 Zorunlu Karşılıklar TL Required Reserves in Blocked Acc 4.24 Nakit TL Cash TL 4.25 Altın (Safi Gram) TL Gold TL 4.26 Diğer TL , , , Other TL 4.3 Diğer Mevduat TL 306, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Other Deposits TL 4.31 İşçi Dövizleri TL FX Deposits by Citizens Abroad T 4.32 Uluslararası Kuruluşlar TL 9,939 55,944 13,721 51,540 13,721 48,593 48,592 55,897 58,724 51,538 51,539 51,538 51,542 57,478 57,478 57,478 67,838 67,905 67,906 70, International Institutions TL 4.33 Fonlar TL 242, , , , , ,153 77, , , , , ,622 83, ,436 93, , , , , , Extrabudgetary Funds TL 4.34 Diğer TL 54, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Other TL 5 Mevduat YP 198,169, ,039, ,204, ,051, ,730, ,846, ,471, ,569, ,310, ,167, ,425, ,167, ,429, ,112, ,462, ,880, ,872, ,602, ,584, ,539,511 5 Deposits FX 5.1 Kamu Sektörü Mevduatı YP 13,725,018 9,622,196 6,465,556 13,013,336 8,170,977 7,122,400 11,251,689 11,553,285 17,294,291 16,617,480 15,977,252 14,701,419 23,770,411 19,722,069 14,964,892 8,979,630 14,959,647 17,930,139 10,142,690 9,753, Public Sector FX 5.11 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler YP 13,711,204 9,614,949 6,458,732 13,006,907 8,164,002 7,115,464 11,244,799 11,546,425 17,287,224 16,611,266 15,970,761 14,695,011 23,763,309 19,715,490 14,958,119 8,972,909 14,952,760 17,924,023 10,136,376 9,747, Treasury, General and Special Bu 5.12 Diğer YP 13,814 7,247 6,824 6,429 6,975 6,936 6,890 6,860 7,067 6,215 6,490 6,408 7,102 6,578 6,772 6,721 6,887 6,117 6,313 6, Other FX 5.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı YP 172,499, ,883, ,664, ,745, ,311, ,472, ,216, ,192, ,111, ,751, ,605, ,764, ,662, ,115, ,320, ,626, ,781, ,569, ,224, ,699, Banking Sector FX 5.21 Yurt İçi Bankalar YP 16,124,779 17,549,430 22,955,502 55,839,856 30,556,329 30,017,353 31,921,499 33,370,465 34,004,729 33,927,717 35,819,042 49,745,611 55,909,942 56,880,521 57,452,929 52,111,767 49,435,846 53,279,194 50,796,009 53,736, Domestic Banks FX 5.22 Yurt Dışı Bankalar YP Foreign Banks FX 5.23 Zorunlu Karşılıklar YP 156,375, ,334, ,708, ,905, ,755, ,455, ,295, ,822, ,106, ,824, ,786, ,018, ,752, ,234, ,867, ,514, ,345, ,289, ,428, ,963, Required Reserves in Blocked Acc 5.24 Nakit YP 123,097, ,407, ,046, ,683, ,079, ,214, ,889, ,442, ,041, ,863, ,142, ,715, ,941, ,290, ,527, ,178, ,022, ,572, ,853, ,624, Cash FX 5.25 Altın (Safi Gram) YP 33,277,977 36,926,427 39,662,295 34,222,929 42,675,966 42,241,419 40,405,997 42,379,592 40,065,290 43,960,836 44,643,873 42,303,662 43,810,157 42,943,636 45,339,951 46,336,550 46,323,360 45,717,412 48,574,977 48,338, Gold FX 5.25 Altın (Safi Gram) 403,633, ,004, ,416, ,952, ,598, ,315, ,066, ,807, ,033, ,288, ,212, ,483, ,875, ,907, ,737, ,931, ,563, ,256, ,898, ,613, Gold (Net Gram) 5.26 Diğer YP Other FX 5.3 Diğer Mevduat YP 11,944,251 6,533,239 5,074,351 4,292,602 5,247,486 5,251,568 5,002,727 4,824,036 4,905,209 4,798,200 4,842,774 4,701,144 4,996,535 4,275,126 4,177,235 4,274,115 4,131,496 4,103,067 4,217,115 4,085, Other Deposits FX 5.31 İşçi Dövizleri YP 11,320,996 5,846,583 3,900,911 2,929,286 3,931,710 3,853,715 3,730,523 3,607,587 3,608,769 3,407,040 3,390,405 3,057,876 3,200,021 2,932,855 2,955,014 2,880,754 2,865,638 2,835,842 2,791,186 2,619, FX Deposits by Citizens Abroad F 5.32 Uluslararası Kuruluşlar YP International Institutions FX 5.33 Fonlar YP 534,238 52,868 68,124 43, , ,896 97,177 42,236 52, ,217 94, , ,923 42,508 1, ,856 4,452 31,496 56, Extrabudgetary Funds FX 5.34 Diğer YP 89, ,788 1,105,315 1,320,182 1,202,685 1,202,957 1,175,027 1,174,213 1,243,979 1,230,943 1,357,444 1,335,498 1,413,592 1,299,764 1,220,729 1,279,505 1,261,407 1,235,729 1,369,846 1,465, Other FX 6 Yurt Dışı Bankalar TL Foreign Banks TL 7 Yurt Dışı Bankalar YP ,088 1,318 1,115 1,096 1,061 1,054 1,107 1,083 1,129 1,106 1,436 1,345 1,364 1,334 1,337 1,316 1,324 1,292 7 Foreign Banks FX 8 Rezerv Dilimi İmkanı YP 370, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,834 8 Reserve Tranche Means FX 9 SDR Tahsisatı YP 3,524,139 3,600,846 4,324,958 5,071,996 4,413,450 4,362,348 4,273,856 4,266,999 4,443,340 4,328,708 4,500,013 4,425,020 5,569,950 5,203,770 5,304,261 5,224,661 5,273,513 5,231,839 5,319,259 5,251,765 9 SDR Allocation FX 10 Vergi Yükümlülüğü TL 939,639 1,527,933 2,430,845 1,715,182 56,026 72,944 2,413,467 35,855 52,373 78,044 67,194 81,543 42,514 76,091 1,694,890 35,111 56,019 70,426 81,042 81, Tax Obligation TL 10.1 Ödenecek Vergiler TL 939,639 1,527,933 2,430,845 1,715,182 56,026 72,944 2,413,467 35,855 52,373 78,044 67,194 81,543 42,514 76,091 1,694,890 35,111 56,019 70,426 81,042 81, Taxes Payable TL 10.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü TL Deferred Tax Liability TL 11.0 Karşılıklar TL 371, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Provisions TL 12.0 Sermaye ve İhtiyat Akçesi TL 9,291,339 10,947,817 13,775,611 18,458,180 13,922,757 13,922,757 13,922,757 18,458,180 18,458,180 18,458,180 18,458,180 18,458,180 18,458,180 18,458,180 18,458,180 21,587,173 21,587,173 21,587,173 21,587,173 21,587, Capital and Reserves TL 12.1 Ödenmiş Sermaye TL Paid-in Capital TL 12.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı TL 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46,209 46, Inflation Adjustments for Capital 12.3 İhtiyat Akçesi TL 9,245,105 10,901,583 13,729,378 18,411,946 13,876,524 13,876,524 13,876,524 18,411,946 18,411,946 18,411,946 18,411,946 18,411,946 18,411,946 18,411,946 18,411,946 21,540,940 21,540,940 21,540,940 21,540,940 21,540, Reserves TL 13 Değerleme Hesabı TL 22,164,507 22,857,074 32,651,757 53,408,966 34,243,393 33,042,892 29,543,033 29,191,257 33,046,052 31,596,936 36,318,930 33,539,449 63,915,995 50,896,864 55,829,640 51,523,628 51,189,027 48,283,450 49,250,186 45,109, Revaluation Account TL 14 Dönem Kârı TL 5,028,771 8,641,644 13,857,321 9,555, Profit of the Period TL 15 Diğer Pasifler TL 536, , , ,205 19,013,105 20,811,371 20,001,927 7,191,823 7,469,012 8,657,742 9,151,943 9,888,897 16,736,637 20,116,610 16,058,127 8,625,033 10,044,782 11,173,267 12,829,889 14,914, Other Liabilities TL 15.1 Hazine Altınları (Safi Gram) TL 28,491 30,898 34,316 45,321 36,814 40,179 38,888 40,036 39,782 42,401 44,821 43,063 51,343 49,983 50,261 50,051 50,094 48,424 49,678 49, Treasury Gold TL 15.1 Hazine Altınları (Safi Gram) 345, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Treasury Gold (Net Gram) 15.2 Akreditifler TL Letters of Credit TL 15.3 Alınan Krediler TL Credits Received TL 15.4 Gider Tahakkukları TL 3,588 3,199 3,224 5, ,505 1,251 2,902 4,854 2,290 4,843 7,705 2, Expense Accruals TL 15.5 Diğer TL 504, , , ,436 18,975,621 20,770,997 19,962,661 7,151,235 7,429,042 8,614,963 9,106,537 9,845,631 16,681,789 20,065,376 16,004,964 8,570,128 9,992,397 11,119,999 12,772,505 14,862, Other TL 16 Diğer Pasifler YP 1,222,835 1,333,396 1,486,699 1,966,799 1,202,504 3,740,072 1,512,495 1,265,250 1,268,989 1,073,635 1,078,836 1,096,523 1,462,183 1,119,230 2,052, , , , , , Other Liabilities FX 16.1 Akreditifler YP 931, ,770 1,093,229 1,493,912 1,003, , , , , , , , , , , , , , , , Letters of Credit FX 16.2 Alınan Krediler YP Credits Received FX 16.3 Gider Tahakkukları YP Expense Accruals FX 16.4 Diğer YP 291, , , , ,862 2,771, , , , , , ,410 1,150, ,548 1,785, , , , , , Other FX TOPLAM PASİF 346,799, ,901, ,851, ,118, ,787, ,451, ,020, ,647, ,246, ,866, ,572, ,608, ,680, ,000, ,273, ,827, ,978, ,444, ,662, ,934,973 TOTAL LIABILITIES Not: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu ve Analitik Bilanço gösteriminde 31 Aralık 2012 tarihli ve sayılı basın duyurusu ile değişikliğe gidilmiştir. Note: Some changes have been made on the Balance Sheet and the Analytical Balance Sheet of the Central Bank of the Republic of Turkey according to the press release No dated 31 December 2012.

5 MEVDUAT BANKALARI BİLANÇOSU Not: (1) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Kıymetli Maden Deposu (YP)" kalemi "Kıymetli Madenler (YP)" olarak değiştirilmiş ve daha önce menkul değerler içerisinde izlenmekte olan kıymetli madenler hesabı 2005 Aralık ayından itibaren bu kalem içerisinde sınıflandırılmıştır. (2) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, Merkez Bankası nezdindeki vadeli serbest olmayan hesaplar bu kaleme ilave edilerek ismi "Vadeli Serbest ve Serbest Olmayan Hesap" olarak değiştirilmiştir. (3) 2007 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde bu kalemin ismi "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan ve Satılmaya Hazır Menkul Değerler" olarak değiştirilmiştir. (4) 2008 Ocak ayında Tek Düzen Hesap Planı'nda yapılan değişiklik paralelinde "Özel Maliyet Bedelleri (Net)" kalemi, "Sabit Değerler (Net)" içinde izlenmeye başlanmıştır. (5) 2010 Ocak ayından itibaren "Türev Finansal Varlıklar" kalemi "Kredi ve Diğer Faiz Gelir Tahakkuk ve Reeskontları" içerisinden ayrıştırılarak ayrı bir kalem olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. Note: (1) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Precious Stones Stock (FX)" is renamed as "Precious Stones (FX)" and beginning from December 2005 precious stones account, which was previously classified under securities, is shown under this item. (2) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, "Time Restricted Accounts" on Central Bank is classified under this item and it is renamed as "Time Free and Restricted Account". (3) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2007, this item is renamed as Securities at Fair Value Through Profit or Loss and Securities Available for Sale. (4) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Special Costs (Net)" item is shown under "Fixed Assets (Net)". (5) "Financial Derivative Assets" have been separated from "Loans and Other Interest Income Accruals and Rediscounts" and started to be classified as a separate item beginning from January Not: (1) 2008 Ocak ayından itibaren ilave edilmiştir. (2) 2008 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Menkul Değerler Değer Artış Fonu" kalemi, "Menkul Değerler Değerleme Farkları " olarak düzenlenmiştir. (3) 2008 Ocak ayında TDHP'de yapılan değişiklik paralelinde, "Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları" kalemi, "Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları" olarak düzenlenmiştir. (4) Yurdışı Merkez ve Şubeler hesabı " Diğer Yükümlülükler" içerisinde izlenmektedir. (5) 2010 Ocak ayından itibaren "Türev Finansal Yükümlülükler" kalemi "Faiz ve Gider Reeskontları" içerisinden ayrıştırılarak ayrı bir kalem olarak sınıflandırılmaya başlanmıştır. Note: (1) It is added beginning from January (2) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Securities Revaluation Fund" is renamed as "Securities Revaluation Differences". (3) Due to the revision made in Uniform Chart of Accounts in January 2008, "Revaluation Account for Tangible and Intangible Fixed Assets" is renamed as "Revaluation Differences for Tangible and Intangible Fixed Assets". (4) Head Office and Branches Abroad account is followed under "Other Liabilities". (5) "Financial Derivative Liabilities" have been separated from "Interest and Expense Rediscounts" and started to be classified as a separate item beginning from January DEPOSIT MONEY BANKS' BALANCE SHEET (Tek Düzen Hesap Planına Göre) (According to the Uniform Chart of Accounts) VARLIKLAR ASSETS 1. KASA 1,751,769 2,823,062 2,887,987 3,027,673 4,277,527 5,065,307 6,158,427 8,009,578 9,157,980 10,429,117 11,802,687 12,318,370 10,100,811 11,136,555 10,384,053 10,395,648 10,204,051 12,426,990 11,204,287 12,020,733 10,776,182 11,024,991 12,104,064 12,019,648 10,870,466 13,199,846 12,508,228 14,704, VAULT CASH 2. EFEKTİF DEPOSU 1,099,102 1,355,166 1,510,891 2,201,661 1,943,408 2,396,159 2,851,915 3,895,288 5,680,075 5,449,788 5,657,138 8,270,190 5,116,242 5,529,015 5,670,721 5,668,872 6,420,237 5,834,689 6,444,703 7,012,100 7,853,313 7,247,014 6,854,917 7,533,908 9,359,456 10,443,964 12,278,281 12,111, FOREIGN BANKNOTES 3. YOLDAKİ PARALAR 26,241 12,320 21,237 25,652 59,225 17,793 35,209 31,974 47, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CASH IN TRANSIT 4. SATIN ALINAN BANKA ÇEKLERİ 6,306 10,175 5,251 3,190 3,043 2,699 4,042 5,604 5,928 1,054 1,521 4,928 1, , , ,870 2,049 1,160 1, ,117 1, CHECKS PURCHASED 5. VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER 1,702 1,860 3,478 2,074 1,470 2, , , , , SECURITIES DUE 6. KIYMETLİ MADENLER (YP) (1) 60, , , , , ,357 1,361, , ,600 1,127, ,073 1,774,143 1,039,138 2,593,997 2,011,298 1,303,512 2,179,185 1,936,137 2,257,334 1,735,837 1,445, , ,879 1,170,953 1,029, , , , PRECIOUS STONES (FX) (1) 7. T.C.MERKEZ BANKASI 12,053,117 16,344,009 19,719,183 35,660,763 29,738,915 30,955,847 36,908,010 26,302,919 29,688,467 35,810,032 38,162,425 93,973,111 41,910,686 47,153,604 52,877,488 46,506,672 50,918,213 57,123,610 58,216,467 73,209,200 85,056,287 83,128,022 81,262,087 80,346,068 83,527,927 96,375,154 90,678,118 89,235, CLAIMS ON CENTRAL BANK 7.1 Vadesiz Serbest Hesap 11,771,140 15,418,114 18,772,455 34,447,764 28,870,087 30,245,035 34,372,007 23,535,273 27,680,204 34,710,229 34,861,512 67,020,700 37,615,518 43,098,674 48,243,551 41,323,918 46,906,494 48,355,266 47,922,081 48,436,383 67,245,794 62,786,473 59,414,481 54,927,643 57,944,224 66,311,568 65,738,066 59,722, Sight Free Account 7.2 Vadeli Serbest ve Serbest Olmayan Hesap (2) 281, , ,728 1,212, , ,812 2,536,003 2,767,646 2,008,263 1,099,803 3,300,913 26,952,411 4,295,168 4,054,930 4,633,937 5,182,754 4,011,719 8,768,344 10,294,386 24,772,817 17,810,493 20,341,549 21,847,606 25,418,425 25,583,703 30,063,586 24,940,052 29,512, Time Free and Restricted Account (2) 7.3 Bloke Elektronik Para Fonları Blocked Electronic Money Funds 8. BANKALAR 30,347,566 46,815,423 47,203,565 70,351,277 60,584,624 44,878,488 57,588,917 48,368,051 55,240,677 60,497,032 75,895, ,803,231 75,209,623 79,091,699 83,605,548 80,559,414 88,936,747 73,483,408 84,499,305 77,267, ,847, ,825, ,811, ,545, ,791, ,917, ,646, ,161, CLAIMS ON BANKS 8.1 Yurtiçi 5,075,976 4,836,336 4,426,954 3,130,111 3,939,455 7,779,582 5,699,784 6,129,327 10,253,260 15,339,620 16,779,185 11,135,205 13,709,734 11,137,453 13,187,721 9,601,114 10,747,779 10,510,700 10,875,604 12,056,044 10,045,112 16,122,186 13,165,065 17,084,379 13,081,539 15,654,609 17,577,107 12,736, Domestic 8.2 Yurtdışı 25,271,590 41,979,087 42,776,611 67,221,166 56,645,169 37,098,906 51,889,133 42,238,724 44,987,417 45,157,412 59,116,230 93,668,026 61,499,889 67,954,246 70,417,827 70,958,300 78,188,968 62,972,708 73,623,701 65,211, ,802, ,703, ,646, ,460, ,709, ,262,419 94,069,077 89,425, Abroad 9. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 5,748,350 1,317,950 1,485,850 8,189,618 9,678, ,000 1,464,495 3,050,838 2,211, , ,743 1,325,335 2,268,154 2,179,172 2,147,113 2,167,763 2,821, , , ,406 12,195,176 8,571,534 10,256,327 7,365,312 7,244,429 5,088,791 4,278,724 3,969, CLAIMS ON MONEY MARKETS 10 KATILIM BANKALARI PARTICIPATION BANKS 11. GERÇEĞE UYGUN DEĞ. FARKI K/Z YANSITILAN VE SAT. HAZIR MD (1) (3) 83,756,880 95,386, ,357,203 63,680, ,218, ,037, ,665, ,226, ,013, ,674, ,983, ,535, ,955, ,596, ,655, ,093, ,814, ,196, ,336, ,477, ,793, ,717, ,071, ,569, ,511, ,224, ,250, ,704, SEC.AT FAIR VALUE THR.PROF.OR LOSS & SEC.AV.FOR SALE (1) (3) 11.1 Bilgi için: Repoya tabi menkul değerler 12,551,228 14,565,788 15,373,723 12,679,082 22,295,268 26,634,574 47,370,677 33,668,014 61,662,627 70,400, ,842,214 86,332, ,668, ,295, ,326,708 94,329, ,833, ,745, ,466,264 97,183,062 58,366,861 55,177,833 56,106,010 48,268,528 44,224,539 45,992,064 43,293,722 41,208, Of Which : Securities under Repurchase Agreement 12. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 4,276, ,047 3,378, , ,152 11,314,500 12,289,288 10,856,702 13,996,205 18,751,585 10,962,302 17,247,802 7,854,753 6,336,865 6,874,761 7,448,533 5,809,972 6,073,468 7,608,671 6,864,178 16,449,441 12,123,493 13,710,724 10,091,485 8,009,060 4,577,900 3,930,700 3,577, CLAIMS ON REVERS REPO TRANSACTIONS 13. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5) 2,450,933 4,834,847 2,595,017 11,351,246 8,578,978 13,128,010 25,315,978 13,347,632 13,565,684 13,947,990 12,686,510 13,210,805 12,591,332 13,188,676 12,957,338 33,638,915 24,767,202 23,689,529 22,250,394 21,055,899 20,340,951 20,032,669 20,024, FINANCIAL DERIVATIVE ASSETS (5) 14. KREDİLER 122,411, ,115, ,504, ,445, ,405, ,249, ,492, ,232, ,469,812 1,085,786,676 1,300,441,416 1,503,912,948 1,311,001,358 1,321,334,215 1,321,731,274 1,323,679,252 1,356,008,521 1,371,494,436 1,383,194,041 1,388,407,133 1,561,878,389 1,554,379,897 1,592,982,851 1,619,200,833 1,645,515,841 1,670,037,228 1,685,327,021 1,693,528, LOANS 15. TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR (NET) 739, ,116 1,109,176 2,408,509 3,115,607 2,767,944 3,236,051 5,265,254 5,949,487 8,043,496 10,107,286 11,571,040 10,303,200 10,557,135 10,542,545 10,829,161 11,076,193 10,593,286 10,915,721 11,237,442 11,679,731 11,826,914 11,759,839 11,815,446 11,970,221 11,878,474 11,755,400 11,630, PAST-DUE LOANS (NET) 15.1 Tasfiye Olunacak Alacaklar 7,186,272 7,828,321 9,481,895 12,829,747 20,164,247 18,264,813 17,038,653 21,304,363 26,523,871 32,368,514 42,350,123 53,921,923 43,530,022 44,600,088 44,975,291 46,055,448 47,212,292 46,975,126 48,387,796 49,846,751 55,010,439 55,652,690 56,137,393 56,718,317 57,376,724 56,548,129 57,238,788 57,974, Past - Due Loans 15.2 (-)Krediler Özel Karşılıkları -6,446,765-7,094,205-8,372,719-10,421,238-17,048,640-15,496,869-13,802,602-16,039,109-20,574,384-24,325,018-32,242,837-42,350,883-33,226,822-34,042,953-34,432,746-35,226,287-36,136,099-36,381,840-37,472,075-38,609,309-43,330,708-43,825,776-44,377,554-44,902,871-45,406,503-44,669,655-45,483,388-46,343, (-)Special Reserve For Loans 16. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) RECEIVABLES FROM LEASING TRANSACTIONS (NET) 17. ZORUNLU KARŞILIKLAR 14,456,440 16,431,478 16,327,235 13,833,048 12,627,589 20,180,873 46,971,454 91,464, ,777, ,553, ,077, ,961, ,004, ,401, ,076, ,414, ,045, ,516, ,596, ,621, ,964, ,698, ,007, ,565, ,920, ,153, ,717, ,578, REQUIRED RESERVES 18. KREDİ VE DİĞER FAİZ GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (5) 10,145,854 12,813,334 15,138,005 22,386,710 21,750,551 22,722,257 21,850,136 29,268,157 22,703,079 30,183,496 31,789,089 42,580,997 35,068,092 37,221,794 35,022,987 38,156,917 39,507,459 37,342,160 39,653,992 42,037,217 49,810,556 50,006,725 49,116,508 51,407,511 53,890,254 50,946,095 53,535,341 55,506, LOANS & OTHER INT. INCOME ACCRUALS & REDISCOUNT(5) 19. KANUNİ YEDEK AKÇE. KAR. DEVLET TAH BONDS HELD AGAINST LEGAL RESERVE 20. İŞTİRAKLER, BAĞLI VE BİRLİKTE KONTROL ED.ORTAKLIKLAR 10,724,218 8,775,944 10,301,109 9,712,937 12,002,314 14,564,744 15,850,248 21,507,221 22,773,739 25,658,813 32,162,029 38,673,094 31,924,168 32,715,190 33,403,269 33,944,974 33,716,950 33,678,499 34,242,158 34,613,295 40,450,163 39,786,657 40,460,743 41,384,920 42,535,733 43,179,203 44,777,192 44,734, PARTICIPATIONS AND SUBSIDIARIES 21. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MENKUL DEĞERLER 46,638,184 46,396,520 38,924, ,225, ,523,127 89,313,629 82,014,085 64,643,221 74,494,802 60,148,544 60,534,667 72,024,161 60,310,950 60,172,689 59,759,054 59,594,905 59,837,311 59,478,665 62,241,549 62,051,366 74,501,108 71,959,812 73,696,732 73,075,977 72,777,012 74,412,207 75,234,974 74,576, SECURITIES TO BE HELD TILL MATURITY 21.1 Bilgi için: Repoya tabi menkul değerler 1,416,213 5,085,212 4,916,981 20,118,683 26,524,948 17,204,592 26,772,913 17,004,198 24,961,027 22,431,948 26,910,122 25,083,597 28,179,550 28,745,986 29,288,853 27,612,972 27,317,980 22,816,748 28,904,020 27,203,711 14,762,173 16,553,536 14,100,797 14,349,151 12,377,136 12,434,727 13,607,711 12,773, Of Which : Securities under Repurchase Agreement 22. SABİT DEĞERLER (NET) (4) 7,199,532 8,356,382 9,100,233 10,669,925 10,715,932 10,788,896 11,389,695 11,781,590 13,336,453 18,541,645 27,074,474 29,188,647 27,140,939 27,061,683 26,990,201 26,977,412 26,935,235 26,845,809 26,907,340 26,903,323 31,829,590 31,897,273 31,986,819 31,952,852 31,997,317 32,005,370 32,073,395 32,036, FIXED ASSETS (NET) (4) 23. ÖZEL MALİYET BEDELLERİ (NET) (4) 326, , , SPECIAL COSTS (NET) (4) 24. PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER 2,190,352 1,008,710 1,470,413 1,253,101 2,087,279 1,659, ,721 2,793,150 1,167,445 2,348, ,076 2,950, ,712 1,965,640 1,639,316 1,730,436 1,238,382 1,004,408 1,240,818 2,616,266 3,495,739 3,908,430 3,288,161 3,378,338 2,733,436 1,489,269 1,494,362 2,763, PREPAID TAXES 25. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİF HESABI 928, ,167 1,039,523 1,176,846 1,877,165 2,096,343 1,571,931 1,801,463 1,485,981 1,966,550 1,737,311 1,084,490 1,973,816 1,848,322 1,526,490 1,680,659 1,334,495 1,644,046 1,302,474 1,230,042 1,522,552 1,712,684 1,154,273 1,432,735 1,196,753 1,107,308 1,771,600 1,851, ASSET ACCOUNT OF DEFERRED TAXES 26. AYNİYAT MEVCUDU 32,839 33,883 40,038 46,464 49,199 53,588 60,247 73,140 79,835 77,418 82,883 86,403 86,784 91,220 95,953 95, , , , ,562 86,668 91,172 95,155 97, , , , , OFFICE SUPPLY INVENTORY 27. TAHSİLİ ŞÜPHELİ ÜCRET, KOMİS. VE DİĞ. ALA DOUBTFUL FEES, COMISSION AND OTHER RECEIVABLES 28. AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR 574, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RECEIVABLES FROM FUTURE SALE OF ASSETS 29. MUHTELİF ALACAKLAR 1,406,207 1,211,054 1,499,622 1,584,654 2,366,247 3,362,013 4,276,440 4,600,423 6,738,879 7,241,956 10,457,313 14,383,564 12,976,460 12,861,259 11,430,545 12,518,187 12,954,246 14,070,342 13,273,070 12,409,888 17,384,982 15,994,373 15,634,938 16,062,471 15,125,881 15,124,840 16,437,309 17,485, MISCELLANEOUS RECEIVABLES 30. BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR 563, ,273 3,467,245 3,533,710 3,590,143 4,461,744 5,317,302 8,497,755 9,598,496 9,640,056 12,781,037 12,537,834 10,994,670 16,777,547 14,180,465 9,500,121 12,849,764 15,424,285 10,386,640 15,729,735 13,743,331 18,503,254 16,774,542 15,562,842 18,556,542 21,342,308 22,383,484 15,157, TRANSITORY ASSET ACCOUNTS 31. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR 39,670 2,295 4,748 15,854 10,512 20,165 41,225 47,567 55,730 74,026 83, ,262 76,682 75,557 75,023 72,675 87,248 83,569 82, ,053 88,726 98,748 91,073 88,973 99,453 93,751 90, , RECEIVABLES FROM PUBLIC SECTOR 32. ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER 1,759,514 1,215, ,873 1,027,636 1,339,373 1,501,896 1,741,522 2,071,285 2,356,207 3,138,012 3,770,011 5,069,973 3,796,612 3,869,468 3,960,094 3,832,855 3,905,253 4,097,021 4,129,849 4,207,827 5,056,087 5,092,202 5,318,783 5,329,128 5,412,829 5,551,171 5,675,310 5,790, ASSETS TO BE SOLD 33. DİĞER VARLIKLAR 10,842 15,331 15,209 56,851 18,462 31,281 16, , OTHER ASSETS T O P L A M 359,275, ,321, ,720, ,256, ,599, ,034,049 1,048,223,151 1,184,093,056 1,492,014,859 1,725,748,138 2,047,069,207 2,379,959,794 2,068,536,099 2,104,211,186 2,101,761,080 2,088,043,802 2,145,025,881 2,151,965,478 2,175,995,714 2,187,567,304 2,504,799,725 2,473,387,357 2,519,133,537 2,547,478,728 2,592,703,495 2,611,823,930 2,623,796,351 2,619,698,572 T O T A L MEVDUAT BANKALARI BİLANÇOSU DEPOSIT MONEY BANKS' BALANCE SHEET (Tek Düzen Hesap Planına Göre) (According to the Uniform Chart of Accounts) YÜKÜMLÜLÜKLER LIABILITIES 1. TOPLAM MEVDUAT 233,427, ,487, ,881, ,326, ,868, ,903, ,255, ,952, ,445, ,073,598 1,170,461,919 1,387,843,961 1,175,917,811 1,200,034,104 1,210,927,666 1,205,817,092 1,233,516,097 1,234,001,836 1,256,550,323 1,254,050,135 1,428,676,976 1,425,013,262 1,454,832,803 1,483,444,478 1,494,041,098 1,518,506,630 1,521,179,180 1,523,665, TOTAL DEPOSIT 1.1 Vadesiz 49,083,088 52,242,273 56,654,710 61,171,959 76,816,602 95,748, ,131, ,431, ,342, ,937, ,549, ,878, ,749, ,110, ,358, ,704, ,046, ,490, ,257, ,092, ,281, ,483, ,311, ,629, ,914, ,056, ,532, ,226, Demand 1.2 Vadeli 184,344, ,245, ,226, ,154, ,052, ,155, ,124, ,521, ,102, ,136, ,912,892 1,097,965, ,167, ,923, ,569, ,112, ,469, ,511,005 1,012,292,570 1,008,957,497 1,137,395,703 1,124,530,216 1,142,521,387 1,158,815,216 1,173,127,041 1,195,449,993 1,199,646,478 1,204,439, Time 2. REPO İŞLEMLERİNDEN SAĞLANAN FONLAR 14,676,869 19,500,293 20,066,508 33,926,420 51,221,168 47,173,079 74,437,408 54,271,457 80,878,317 93,649, ,237, ,757, ,382, ,979, ,507, ,308, ,034, ,376, ,688, ,069,803 67,146,082 68,085,510 66,228,723 59,650,367 53,595,356 55,978,065 53,934,466 51,413, FUNDS RECEIVED FROM REPO TRANSACTIONS 3. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 324, , , , ,854 46,397 1,765, , ,000 5,176,000 23,519,679 5,577,434 5,839,200 5,094,900 7,299,200 6,463,000 8,683,200 6,820,000 23,235,000 82,599,259 62,734,915 75,535,657 80,885,676 96,367,464 92,275,833 95,776, ,237, PAYABLES TO MONEY MARKETS 4. MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ PİYASASINA BORÇLAR 0 2,020 12,005 1,604 14,218 6,813 15,043 21,157 12,901 58,006 50,465 20,803 33,130 24,385 28,350 28,944 29,911 30,053 22,410 31,134 22,365 22,219 22,526 22,755 28,601 18,104 25,964 25, PAYABLES TO SECURITIES LENDING MARKETS 5. ALINAN KREDİLER 32,350,550 42,203,466 43,318,854 56,757,539 47,970,587 67,525,148 96,927, ,625, ,661, ,314, ,697, ,720, ,360, ,247, ,061, ,491, ,218, ,799, ,900, ,116, ,399, ,625, ,634, ,490, ,036, ,286, ,066, ,921, LOANS RECEIVED 5.1 TC Merkez Bankası ,867 35,426 3,336,539 36,085 19,528 14,494 16,218 19,386 24,103 9,869 5,870 6,141,646 7,124,665 7,024,546 6,712,882 6,471,696 6,125,011 5,128,780 3,970, Central Bank 5.2 Yurtiçi Bankalar 1,845,249 2,517,078 2,550,713 2,932,885 2,518,512 2,410,116 3,891,498 4,301,741 5,553,541 4,733,767 6,283,852 8,189,126 6,214,479 6,142,381 6,548,547 6,770,164 6,640,842 6,802,347 7,266,032 7,259,044 8,518,584 7,966,364 7,915,635 8,323,827 8,323,402 7,768,198 8,830,939 8,954, Domestic Banks 5.3 Yurtiçi Diğer Kuruluşlar 249, , , , , , , , ,564 1,390,899 1,385,216 1,716,319 1,584,934 1,579,438 1,556,301 1,548,320 1,584,609 1,567,482 1,598,788 1,584,041 1,799,487 1,737,459 1,745,017 1,725,300 1,733,604 1,725,891 1,735,033 1,715, Other Domestic Institutions 5.4 Yurtdışı Bankalar 25,673,572 31,396,654 33,311,647 45,031,050 37,961,821 59,364,002 86,700,906 91,648, ,385, ,065, ,489, ,079, ,841, ,201, ,918, ,970, ,802, ,490, ,339, ,436, ,018, ,223, ,498, ,376, ,774, ,290, ,875, ,066, Banks Abroad 5.5 Yurtdışı Fonlar ve Diğer Kuruluşlar 4,582,380 8,022,271 7,224,555 8,573,755 7,292,818 5,605,244 6,216,270 5,513,596 13,565,923 17,069,740 29,503,209 38,398,307 29,683,454 29,305,134 28,023,644 28,186,125 29,171,797 28,915,191 30,686,673 30,830,385 41,921,706 39,573,694 39,450,733 38,351,695 37,733,018 37,376,453 37,496,387 36,214, Other Institutions and Funds Abroad 6. SERMAYE BENZERİ BORÇLAR (1) 152, , , ,238 4,355,464 6,576,466 10,036,002 12,661,574 18,447,954 12,866,125 12,838,609 12,928,276 13,645,647 14,345,588 15,165,981 15,773,942 15,547,876 19,906,217 18,930,000 20,871,150 20,418,238 23,757,104 25,647,508 25,743,502 27,449, SUBORDINATED DEBT (1) 7. KARŞILIKLAR 7,811,661 8,947,590 11,021,960 12,727,057 15,991,804 16,645,234 18,655,330 27,869,188 28,878,658 36,399,767 38,826,787 45,109,749 40,075,095 39,815,826 40,268,911 41,397,735 39,111,558 40,898,196 41,336,177 41,504,446 48,163,810 48,655,488 49,555,566 50,872,931 48,566,287 48,353,879 50,447,280 50,320, PROVISIONS 8. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (5) 3,158,476 4,088,334 4,217,062 7,270,478 7,170,147 8,848,618 16,447,707 9,674,415 10,520,534 11,633,459 12,121,630 8,782,127 12,801,319 9,507,005 8,820,834 22,915,931 17,686,512 14,412,839 15,941,558 14,222,359 13,205,320 13,585,015 16,603, FINANCIAL DERIVATIVE LIABILITIES (5) 9. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (NET) 179, , , ,208 95, , , , , , ,664 73, , ,877 99,700 91,741 84,619 78,245 70,611 91,445 63,909 60,046 54,724 50,173 45,650 41,435 38,032 35, PAYABLES FROM LEASING TRANSACTIONS (NET) 10. FAKTORİNG İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR PAYABLES FROM FACTORING TRANSACTIONS 11. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (5) 2,981,154 4,203,675 6,196,967 8,229,215 5,905,189 3,404,345 4,667,813 4,695,331 5,708,949 7,039,181 8,007,404 9,811,892 9,534,664 9,113,142 9,364,071 9,418,146 9,463,018 9,194,307 10,007,774 9,825,899 11,033,069 10,823,412 11,059,284 11,165,241 11,563,234 11,661,815 13,113,897 13,088, INTEREST AND EXPENSE REDISCOUNTS 12. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞERLEME FONU LOANS AND OTHER RECEIVABLES REVALUATION FUND 13. İTHALAT TRANSFER EMİRLERİ 266, , , , , , , , , , ,391 1,592,011 1,010,439 1,104,610 1,056, ,281 1,069,443 1,203,257 1,093, ,738 1,747,275 1,621,811 1,526,317 1,631,669 2,029,778 2,392,010 2,404,530 2,128, IMPORT TRANSFER ORDERS 14. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 628, ,309 1,103,002 1,690,053 1,119,790 1,118,616 1,527,254 1,654,158 1,842,388 2,274,333 2,735,327 3,048,702 1,990,825 2,156,548 2,906,193 2,454,517 2,348,669 2,835,476 2,257,706 2,297,304 2,255,198 2,310,640 3,276,746 2,897,067 2,557,598 3,342,372 2,660,556 2,835, TAXES, DUTIES, CHARGES AND PREMIUM PAYABLE 15. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (NET) ,488,139 16,633,460 34,152,032 55,378,516 80,789,321 87,357, ,799,268 87,348,121 85,003,330 82,947,860 84,547,806 87,293,501 85,792,921 88,945,612 87,331, ,388, ,634, ,787, ,312, ,546, ,263, ,956, ,858, DEBT SECURITIES ISSUED (NET) 16. BANKAMIZA TAHSİS EDİLEN FONLAR 5,340,459 4,100,833 3,972,510 4,257,125 4,663,179 4,887,778 5,259,971 5,894,931 5,874,204 7,509,005 8,327,577 8,934,127 8,349,725 8,358,783 8,391,339 8,453,416 8,517,817 8,583,777 8,626,564 8,695,007 8,896,717 8,866,355 8,904,418 8,958,027 9,033,396 9,076,522 9,089,413 9,134, FUNDS ALLOCATED 17. ERTELENMİŞ VERGİLER 57,629 61,951 37,430 51, , ,276 56, , , , ,057 1,049, , , , , , , , ,549 1,261,109 1,362,893 1,281,023 1,707,692 1,416,621 1,395,380 1,393,192 1,204, DEFERRED TAXES 18. MUHTELİF BORÇLAR 4,892,416 7,662,915 9,303,486 10,731,770 12,882,129 17,907,320 21,013,941 24,875,558 30,758,481 36,152,106 43,712,291 50,297,104 43,084,341 42,329,290 45,094,960 43,650,748 46,163,050 46,390,639 46,034,075 45,970,989 52,386,266 50,233,664 55,185,667 54,191,305 55,385,492 52,518,411 55,995,573 53,819, MISCELLANEOUS PAYABLES 19. ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR 1,122,319 1,202,566 5,883,965 4,680,880 4,407,646 5,597,528 7,349,846 14,169,607 14,170,981 15,196,254 17,060,152 15,985,965 12,427,127 24,408,314 17,318,546 10,548,796 16,283,751 22,183,895 10,208,629 23,478,123 17,794,012 26,221,321 18,940,435 12,306,661 18,905,094 25,559,119 27,247,911 11,185, TRANSITORY LIABILITY ACCOUNTS 20. ÖDEME EMİRLERİ 413, , , , , , , , , ,243 1,308, , , , , ,581 1,562,395 2,071,637 1,275,966 1,137,939 1,056,920 1,954,997 1,090,357 1,362,300 1,378,920 1,666,565 1,286,922 1,358, PAYMENT ORDERS 21. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BORÇLAR ,744 1,405 2,528 1,006 30,623 41,199 2,761 1,817 3,566 2, , ,338 3,019 1,849 3,140 2,049 1,349 1,320 1, PAYABLES TO PUBLIC SECTOR 22. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (4) 7,795,114 10,976,552 10,509,430 10,691,725 12,308,290 26,919,368 24,326,903 29,954,767 44,502,196 42,112,982 43,394,387 48,949,771 49,061,042 48,126,918 47,773,719 49,589,973 50,646,285 47,734,525 46,607,708 45,142,226 57,405,333 58,656,816 61,142,710 67,090,165 78,118,147 61,964,698 60,204,515 59,992, OTHER LIABILITIES (4) 23. ÖZKAYNAKLAR 47,005,393 49,726,102 64,010,523 70,603,358 93,059, ,815, ,043, ,989, ,267, ,160, ,720, ,725, ,437, ,961, ,091, ,847, ,333, ,771, ,614, ,543, ,678, ,884, ,788, ,076, ,106, ,669, ,645, ,420, SHAREHOLDERS' EQUITY 23.1 Ödenmiş Sermaye 17,259,346 21,371,129 25,442,920 30,388,399 31,480,236 35,200,092 36,441,887 38,131,682 40,033,833 42,556,670 47,389,998 51,429,422 47,389,998 47,389,998 48,273,528 48,423,528 48,566,614 50,066,614 50,066,614 50,975,776 51,429,422 51,429,422 51,429,422 51,429,422 51,321,422 51,761,422 51,961,422 52,461, Paid-up Capital Sermaye (Nominal) 17,677,368 21,689,129 25,482,898 30,408,377 31,500,214 35,220,070 36,461,865 38,169,160 40,063,811 42,576,648 47,409,976 51,449,400 47,409,976 47,409,976 48,293,506 48,443,506 48,586,592 50,086,592 50,086,592 50,995,754 51,449,400 51,449,400 51,449,400 51,449,400 51,341,400 51,781,400 51,981,400 52,481, Capital (-) Sermaye Taahhütleri (Ödenmemiş Sermaye) -418, ,000-39,978-19,978-19,978-19,978-19,978-37,478-29,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19,978-19, (-)Unpaid Capital 23.2 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Inflation Adjustment for Paid-up Capital 23.3 Sermaye Yedekleri 18,674,671 11,069,456 13,706,472 11,655,806 16,521,986 19,127,718 13,127,497 25,667,487 15,585,319 28,166,740 28,832,350 28,685,279 28,379,933 28,991,154 32,180,134 34,257,567 31,931,130 32,178,338 29,988,516 30,870,308 32,715,457 34,111,228 35,692,555 37,684,748 38,333,775 37,948,573 38,758,872 37,996, Capital Reserves Hisse Senedi İhraç Primleri 1,320, ,533 3,074,323 3,126,194 3,126,287 3,121,682 3,121,730 3,084,282 3,084,282 3,088,566 3,060,588 3,115,863 3,060,588 3,060,588 3,060,588 3,060,589 3,060,588 3,060,564 3,060,564 3,060,564 3,115,863 3,115,863 3,115,863 3,115,863 3,115,863 3,116,090 3,116,090 3,116, Premium Issues of Shares Hisse Senedi İptal Karları Cancellation Profits of Shares Menkul Değerler Değerleme Farkları (2) 4,101,269 1,594,986 2,440, ,206 4,557,605 7,880, ,718 12,827,140 3,188,749 11,286,394 5,968,422 4,970,052 5,518,600 6,162,065 8,961,222 11,057,940 8,761,793 9,228,039 7,240,857 8,155,113 6,699,589 8,098,561 9,037,564 10,983,123 11,708,451 11,336,139 12,358,264 11,621, Securities Revaluation Differences (2) Maddi ve Maddi Olm. Duran Varlıklar Yen.Değ.Değ. Farkları (3) 88,531 16, ,318 1,091,341 1,156,106 1,327,247 1,751,328 2,507,649 2,130,556 6,740,833 13,542,960 14,594,242 13,541,418 13,527,417 13,917,161 13,898,705 13,870,472 13,698,392 13,672,486 13,639,854 16,896,833 16,893,557 17,538,651 17,583,985 17,573,138 17,596,764 17,550,916 17,526, Revaluation Differences for Tangible and Intangible Fixed Assets (3) İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 128,951 46,089 69,300 81,289 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Bonus Shares of Participations and Subsidiaries Satış Ama.Elde Tut.ve Durd.Faal.İliş.Duran Var.Bir.Değ.Farkları (1) ,046 49,054 82,046 63,482 59,463 59,463 59,463 59,463 59,463 59,463 49,054 49,054 49,054 49,054 49,054 49,054 49,054 49, Acc.Rev.Diff.From Fix.Ass.Related To Discontinued Op.and Held For Sale(1) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları 13,035,635 8,538,341 7,676,002 7,598,188 7,598,189 6,677,944 7,146,504 7,126,644 7,035,890 6,903, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Defined Benefit Plans Re-Measurement Gains / Losses Diğer Sermaye Yedekleri ,247,476 6,075,482 6,246,775 6,246,850 6,247,070 6,247,069 6,247,069 6,202,236 6,026,242 6,026,242 6,075,480 6,075,480 6,075,481 6,075,480 6,009,855 5,973,679 5,973,681 5,970, Other Capital Reserves 23.4 Kar Yedekleri 25,193,843 25,779,224 29,584,035 35,776,347 44,407,043 57,374,455 73,427,779 87,801, ,271, ,879, ,510, ,910, ,519, ,519, ,709, ,689, ,663, ,005, ,016, ,016, ,967, ,911, ,625, ,987, ,897, ,693, ,558, ,558, Profit Reserves 23.5 Kar (Zarar) 4,643,080 9,695,192 13,126,894 10,272,922 18,029,900 20,298,360 17,129,854 21,371,990 21,166,082 21,509,031 22,130,339 32,687,827 2,231,958 3,910,741 6,896,614 9,137,561 11,871,416 16,187,577 19,379,992 22,428,007 3,713,120 7,294,236 11,427,901 14,892,245 17,946,220 21,354,579 24,453,870 27,490, Profit (Loss) 23.6 Geçmiş Yıllar Karı (Zararı) -18,765,547-18,188,899-17,849,798-17,490,116-17,379,407-17,184,904-17,083,154-16,982,635-16,789,312-16,951,381-15,142,582-13,987,336 7,915,406 8,149,303-6,968,596-14,660,027-14,699,419-14,666,382-14,837,641-14,747,235 19,852,669 20,138,211-1,387,218-1,917,456-2,392,162-15,088,518-15,086,820-15,086, Profit (Loss) for the Previous Year T O P L A M 359,275, ,321, ,720, ,256, ,599, ,034,049 1,048,223,151 1,184,093,056 1,492,014,859 1,725,748,138 2,047,069,207 2,379,959,795 2,068,536,099 2,104,211,186 2,101,761,080 2,088,043,802 2,145,025,881 2,151,965,478 2,175,995,714 2,187,567,304 2,504,799,726 2,473,387,347 2,519,133,538 2,547,478,728 2,592,703,495 2,611,823,930 2,623,796,350 2,619,698,568 T O T A L

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015

AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015 AYLIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AĞUSTOS 2015 MONTHLY MONEY AND BANKING STATISTICS AUGUST 2015 Internet Address: http://www.tcmb.gov.tr TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKAI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE REMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3 Kredi

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report 217-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN OCAK 2005 DÖNEMİ / JANUARY 2005 PERIOD 28.03.2005 SAYI / NUMBER: 2005-02 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 217 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü İÇİNDEKİLER I-AMAÇ...2 II-TANIM...2 III-SINIFLAMA...3 IV-YÖNTEM...5 V-YAYIMLAMA...5

Detaylı

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated 2017-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated 2016-3. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor(en) Consolidated Monthly Notification

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor(en) Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor(en) Consolidated 2017-1. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts)

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) 100 Kasa Cash 101 Alınan Çekler Cheques Received 102 Bankalar Banks 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) Cheques Given and Payment Orders(-) 108 Diğer

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ Bank Financial Report Unconsolidated 2016-3. 3 Monthly Notification General Information About Financial

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır:

DERS İÇERİĞİ. Banka Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ. Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Banka Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Banka Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Bankalarda yapılan işlemlerin muhasebeleştirebilme, Bankalara

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN MAYIS 2008 DÖNEMİ / MAY 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and Suggestions:

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ 2007/1 Kredi Kartı

Detaylı

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ

2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/1 Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ 2007/1 Kredi Kartı

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN NİSAN 2008 DÖNEMİ / APRIL 2008 PERIOD Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 19 Kasım 2015 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN NİSAN 2005 DÖNEMİ / APRIL 2005 PERIOD 23.06.2005 SAYI / NUMBER: 2005 04-05 Bilgi ve Önerileriniz

Detaylı

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015

HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ 30 Ekim 2015 PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI 2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI

ALTERNATIFBANK A.S. VE MALI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOSU BIN YENI TÜRK LIRASI KONSOLIDE BILANÇOSU Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,825 33,219 57,044 9,525 30,278 39,803

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN

AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN ŞUBAT 2008 DÖNEMİ / FEBRUARY 2008 PERIOD Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Aylık

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated 2016 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report 216 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Akfen GYO 31.12.216 Individual CMB Report

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı