ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1"

Transkript

1 ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU KONU: ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞUNDA KADROLU OLMAYAN DOKTORLAR ANADOLU SİGORTA: Yurt içindeki anlaşmalı sağlık kuruluşlarında sigortalıları, o tedaviyi yapabilecek kadrolu doktor bulunmasına rağmen, kadrolu olmayan doktorlar tedavi ederse, bu doktorlara ve ekibine ödenecek ücret, Anadolu Sigorta'nın sağlık kuruluşu ile imzaladığı sözleşme kapsamında, anlaşmalı kuruluşa kadrolu doktor ve ekibi için ödeyeceği ücret kadar olacaktır. Kadrolu olmayan doktorun talep ettiği ücret kadrolu doktora ödenecek ücretten fazla ise aşan kısım sigortalı tarafından doktoruna ödenecektir. Bu nedenle anlaşmalı kuruluşlarda kadrolu doktorlara tedavi olmayan sigortalıların ameliyat olmadan önce mutlaka Şirketimiz yetkilileri ile konuşarak, kadrolu doktor için Şirketimizin ödeyeceği tutarı öğrenmeleri ve doktorlarının talep ettikleri ücret ile kadrolu doktor ücretini karşılaştırmaları gerekmektedir. Ameliyatın yapıldığı anlaşmalı sağlık kuruluşunda o ameliyatı yapacak kadrolu doktor bulunmadığı takdirde, dışarıdan getirilen doktor ve ekibi için sigorta şirketi, o sağlık kuruluşuyla yaptığı anlaşmada belirtilen doktor ücretini ödeyecektir. Anlaşmalı kuruluşta yapılan her türlü operasyonun ve takibin hastanenin full-time kadrosu dışında bir doktorun gerçekleştirmesi halinde, doktor ücreti en fazla Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi nin iki katı kadar karşılanır. BAŞAK SİGORTA: Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu'nda doktorun kadrolu olmaması durumunda T.T.B. Asgari Ücret Tarifesi 'nin 2 katını aşmayacak şekilde ödenir. Anlaşmasız Sağlık Kuruluşu'nda doktor muayene ücretleri T.T.B. asgari ücret tarifesinin 4 katı ile sınırlı olup, doktorun teşhis, tedavi, ameliyat ve takip ücreti T.T.B. asgari ücret tarifesini aşmayacak şekilde ödenir. GENEL YAŞAM: Hastane tedavisi teminatlarıyla ilgili işlemlerde hekim ücretleri, yapılan işlemin TTB asgari fiyat tarifesinde yer alan karşılığının en fazla 3 katına kadar olan tutarla limitlidir. Sigortalının acil olmayan bir durumda teminat kapsamındaki hastane tedavisi işlemlerinin anlaşmalı olmayan hekim tarafından gerçekleştirilmesi halinde bu tutara kadar olan hekim ücreti için %20 oranında sigortalı katılım payı uygulanır. GÜNEŞ SİGORTA: Anlaşmalı kurum veya anlaşmalı hekimde %20, anlaşmasız kuruluşta veya anlaşmasız hekimde %30 katılım payı uygulanır. Sigortalının Hastane Tedavisi ile ilgili tedavisinin Anlaşmalı Olmayan Hekim tarafından yapılmış olması halinde Sigortacı tarafından Anlaşmalı Olmayan Hekim ücreti için Sigorta Ettiren / Sigortalıya ödenebilecek en fazla tutar, yapılan işlemin Türk Tabipler Birliği Asgari Fiyat Tarifesinde yer alan karşılığı kadardır. YAPI KREDİ SİGORTA: Anlaşmalı sağlık kurumlarında kadrolu olmayan doktor ücreti, sağlık hizmetinin sunulduğu bölgede yürürlükte olan genel seviyeyi ve her halükarda TTB'nin 2 katını geçemez. Eko planlarda TTB'yi aşamaz. RAY SİGORTA: Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları nda yapılacak yatarak tedavilerde, tedavinin ilgili sağlık kuruluşu kadrosunda bulunmayan veya kuruluşla dışarıdan anlaşması olan doktorlar tarafından yapılması durumunda, doktor ücreti anlaşmalı sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olunan tutar kadar karşılanacaktır. ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1

2 KONU: BEKLEME SÜRESİ VE SONRASI UYGULAMALAR ACIBADEM SİGORTA: 12 ay bekleme süresine tabi; Ağrılı diz problemleri, karpal ve tarsal tünel sendromları, " Safra kesesi ve üriner sistem taşları, prostat büyümesi, hidrosel, sistosel-rektosel, Tüm fıtıklar, Geniz eti, nazal polip, konka hipertrofisi, ventilasyon tüpü, bademcik ve sinüzit, Varikosel, her tür varis, Hemoroit, anal fissür-fistül, pilonidal sinüs, Tiroid bezi hastalıkları, Batın içi ve dışı her türlü benign kist ve kitle, Rahim ve yumurtalık hastalıkları, Glokom, katarakt, retinal deformiteler / patolojiler ANADOLU SİGORTA: Bekleme süresine takılan rahatsızlık sigortalanma tarihinden sonra ortaya çıkması kaydı ile 13. Aydan itibaren karşılanır. Siğil alınması, varis cerrahisi, anorektal (Hemoroit, anal fissür, fistül, anal abse, vb.) ameliyatlar ve sinüs pilonidalis ameliyatı, Burun, bademcik ve geniz eti ameliyatları, Katarakt ameliyatı, Sinüs cerrahisi (Sinüzit ameliyatı), Diz cerrahisi(menüsküs lezyonu, bağ yırtığı, vb.), Üriner sistem taşı kırılması (ESWL) ve cerrahisi, Her türlü fıtık (Disk fıtığı, karın içi organ fıtığı, vb.), hidrosel, rahim, yumurtalık, safra kesesi, prostat, tiroid bezi, sistorektosel ve endometriozis ameliyatları, İşitme kusuru cerrahisi (Kulak tüpü takılması, timpanoplasti, vb.) ile ilgili giderler. 12 ay süre ile kapsam dışı; Poliçenin ilk yılında ortaya çıkmış, benign ve malign ( iyi huylu veya habis) her türlü tümoral kitle, polip, lipom, nodül, ben ve benzeri oluşumun alınması, Bademcik, geniz eti, kulağa tüp takılması, sinüzit, kulak zarı cerrahisi, Her türlü fıtık (kasık fıtığı, mide fıtığı vb. ), hemoroit, pilonidal sinüs( kıl dönmesi ), fistül, fissür ameliyatları, Kanser hastalığına yönelik ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi giderleri, Kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, prostat hastalıkları Safra kesesi, safra yolu ve üriner sistemin taşlı hastalıkları, Varis, varikosel, hidrosel Myom, yumurtalık, meme ve rahim ameliyatları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri ( rahim sarkması) Her türlü disk hernisi ( bel fıtığı, boyun fıtığı vb. ), diz cerrahisi ( menüsküs, kondromalazi, bağ rüptürleri vb. ), omuz cerrahisi ( habitüel omuz çıkığı, rotator cuff yırtığı, impingement sendromu), omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi işlemler, Katarakt, glokom ve tiroid hastalıkları, Uyku apnesi, nedeni ile yapılacak her türlü cerrahi girişim; uvula elongasyonu, sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar Multiple Skleroz ve SLE ( Lupus) Kist Hidatik Kaza hariç organ nakilleri, İnvaziv teşhis yöntemleri ( ERCP, Diagnostik Laporoskopi, Diagnostik artroskopi vb.) Koroner anjiografi, koroner by-pass, anjiyo plasti, aort disseksiyonu, hipertansif kriz ve kalple ilgili her türlü tetkik ve/veya tedavi amaçlı yatış, Yukarıda sayılan rahatsızlıkların komplikasyonları. ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 2

3 BAŞAK SİGORTA: Fıtıklar, Hemoroit /Anal Fistül, Anal Fissür/Apse, Diz Cerrahisi (menüsküs, kıkırdak, sinovya ve bağ lezyonları, vb.), Meme Hastalıkları, Bademcik, Geniz Eti, Tiroit Bezi Hastalıkları/Guatr, Orta Kulak İltihabı, Sinüzit, Konka Hipertrofisi, Katarakt, Disk Hastalıkları(Diskopati), Safra Kesesi Taşı, Üriner Sistem Taşı, Sistorektosel, Over Kisti, Myom ve Prostat Hastalıkları, Sinüs Pilonidalis, her türlü selim Tümör-Polip-Lipom-Nevüs-Siğil (Verruca), Kist, Higroma, Karpal Tünel Sendromu, Varis GENEL YAŞAM: 12 Ay Bekleme Süresi Olan Durumlar Poliçe geçerlilik tarihinden sonra oluşan bir kaza sonucu ortaya çıkmayan bütün masraflar ilk 1 ay İç organ fıtıkları, Hemoroit, anal fistül, anal fissür, pilonidal sinüs, Bademcik, adenoid, kulak zarı cerrahisi ve tüp uygulaması, sinüs cerrahisi, Kanser ve her türlü tümör ve polipler, Tiroid hastalıkları, Hamilelik, normal veya sezaryen doğum, düşük ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyon, Şeker hastalığı, Rahim miyomları, over kistleri, histerektomi, endometriosis, Varikosel, hidrosel, Varis, Disk hernileri, Menüsküs, diz bağ yırtığı ve benzeri ile sınırlı olmaksızın her türlü diz cerrahisi, İskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon ve komplikasyonları, Bütün endoskopik ve girişimsel tanı işlemleri, Katarakt, Safra kesesi, safra yolları ve üriner sistemin taşlı hastalıkları. GÜNEŞ SİGORTA: 12 Ay Bekleme Süresi Olan Durumlar İç organ fıtıkları, Hemoroit, anal fistül, anal fissür, pilonidal sinüs, Bademcik, adenoid, kulak zarı cerrahisi ve tüp uygulaması, sinüs cerrahisi, Kanser ve her türlü tümör ve polipler, Tiroid hastalıkları, Şeker hastalığı, Rahim miyomları, over kistleri, histerektomi, endometriosis, Varikosel, hidrosel, Varis, Disk hernileri, Menüsküs, diz bağ yırtığı ve benzeri ile sınırlı olmaksızın her türlü diz cerrahisi, İskemik kalp hastalıkları, hipertansiyon ve komplikasyonları, Bütün endoskopik ve girişimsel tanı işlemleri, Katarakt, Safra kesesi, safra yolları ve üriner sistemin taşlı hastalıkları. YAPI KREDİ SİGORTA: Her türlü organ nakli (kaza sonucu hariç) ve bunların komplikasyonları, her türlü tümör, lipom, herrü, nevüs vb. gibi deriye yönelik yapılan işlemler, kist (deri-deri altı, böbrek, vajinal vb.), polip ve nodüllerin alınması, anorektal hastalıklar (hemoroit, fissür, fistül, pilonidal sinüs vb), GIS Kanamaları, divertiküllere bağlı rahatsızlıklar, sfinkterotomi, her türlü fıtıklar, omurga ve disk hastalıkları (disk hernileri, faset denervasyon, sinir blokajı vb), higroma, hallux valgus, trigger finger, eklem rahatsızlıkları (menüsküs, bağ lezyonları, omuz, dirsek, ayak bileği eklemlerindeki bağ rahatsızlıkları vb.), rahim-yumurtalık ve tüplerle ilgili hastalıklar ve ameliyatlar, bartolin kisti, endometriosis, sistorektosel, diyaliz, böbrek ve idrar yolu ameliyatları ve taşları (ESWL), mesane rahatsızlıkları, hidrosel, meme rahatsızlıkları ve ameliyatları, sinüzit ve sinüs cerrahisi, bademcik, genizeti, işitme cerrahisi (timpanoplasti, kulağa tüp takılması, stapedektomi vb) ve uyku apnesi cerrahisi, katarakt, glokom, keratoplasti, prostat (TUR dahil), varis, felç, tiroid ve paratiroid bezi hastalıkları, safra kesesi, safra taşları ve safra kanalları rahatsızlıkları, karaciğer hastalıkları, karaciğer biyopsisi, kist hidatik, pankreas ve dalak hastalıkları ile ilgili cerrahi girişimler (kaza sonucu hariç), kalp ve damar hastalıkları (koroner anjiografi, by-pass, anjioplasti, aort disseksiyonu, anevrizmalar dahil), her türlü kronik hastalık [hipertansiyon, ülser, inşamatuar barsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn), KOAH, astım, şeker, epilepsi, multipl skleroz, parkinson, hepatit B, sarkoidoz, nefrit ve tüm romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları vb.], tanı ve tedaviye yönelik invaziv girişimler (anjiyo, ERCP vb), artroskopik ve laparoskopik girişimler, kemoterapi, radyoterapi ve kanser tedavisine yönelik diğer giderler ve aile planlaması giderleri. ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 3

4 RAY SİGORTA: Poliçenin ilk yılında ortaya çıkmış, benign ve malign (iyi huylu veya habis) her türlü tümoral kitle, polip, lipom, nodül, ben, kist ve benzeri kitle lezyonlarının alınması, bademcik (Tonsil), geniz eti (Adenoid Vejetasyon), kulağa tüp takılması, sinüzit, kulak zarı cerrahisi, her türlü fıtık (kasık fıtığı, mide fıtığı vb.), hemoroit, pilonidal sinüs (kıl dönmesi), fistül, fissür ameliyatları, kanser hastalığına yönelik ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve tüm tedavi giderleri, kronik böbrek rahatsızlıkları ve diyaliz, prostat hipertrofisi, safra kesesi, safra yolu ve üriner sistemin taşlı hastalıkları, varis, varikosel, hidrosel, myom, yumurtalık, meme ve rahim ameliyatları, endometriozis, sistosel, rektosel ve prolapsus uteri (rahim sarkması), her türlü disk hernisi (bel fıtığı, boyun fıtığı vb.), diz cerrahisi (menüsküs, kondromalazi, bağ rüptürleri vb.), omuz cerrahisi (habitüel omuz çıkığı, rotator cuff yırtığı, impingement sendromu), omurga cerrahisi ve artroskopik cerrahi işlemler, katarakt, glokom ve tiroid hastalıkları, uyku apnesi, nedeni ile yapılacak her türlü cerrahi girişim; uvula elongasyonu, sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar, Multiple Skleroz ve SLE (Lupus), kist hidatik, kaza hariç organ nakilleri, Invaziv teşhis yöntemleri (ERCP, Diagnostik Laporoskopi, Diagnostik Artroskopi vb.), Koroner anjiografi, koroner by-pass, anjiyo plasti, aort disseksiyonu, hipertansif kriz ve kalple ilgili her türlü tetkik ve/veya tedavi amaçlı yatış, Tüm kronik hastalıklar ve bekleme süresine tabi rahatsızlıklar/hastalıkların komplikasyonları. Doğum teminatı olan poliçelerde, bu teminattan ödenen tüm doğum, sezaryen, rutin hamilelik kontrolleri, düşükler (7 ay üzerindeki intrauterin ölü fetus hariç) ve bundan kaynaklanan her türlü komplikasyon. KONU: COĞRAFİ SINIR ACIBADEM SİGORTA: 30 günün altında yurt dışı seyahatlerinde, acil durumlar dışında, önceden bilgi verilmemişse ödeme oranı % 60. Doğumun yurtdışında yapılması halinde Acıbadem Hastanesi anlaşmalı fiyatı ile limitli. Ayakta tedaviler TTB X 3 ile sınırlı Yurtdışı yatarak tedavi giderleri ile ilgili yapacağı azami tazminat tutarı, hiçbir şekilde İstanbul da bulunan International Hospital, Avrupa Florance Nightingale ve Amerikan Hastane leri gibi A sınıfı hastanelerde geçerli olan emsal cari paket ve/veya staff hekim ücretlerini geçemez ve bu giderler limit ve iştirak oranları dahilinde Yatarak Tedavi Giderleri Teminatından karşılanır. Ancak sigortalının yurtdışında kalış süresi kesintisiz 3 aydan fazla ise, risk 3 ay aşıldıktan sonra gerçekleştiyse sigortalı ödenecek kısmın %20 sine iştirak etmekle yükümlüdür. Yurtdışında gerçekleşen Ayakta Tedavi Teminatı kapsamındaki masraflar ise TTB, TTB de tanımlı olmayanlar ise Türkiye deki emsal değerleri ile karşılanır. Sigortalının yurtdışında hastaneden taburcu olmasını takiben seyahat etmesi sakıncalı görünürse 5 gece azami 100 USD tutarında otel masrafı karşılanır. Tedavi bitiminde Türkiye'deki ikametgâhına nakli sağlanır. BAŞAK SİGORTA : Türkiye'de tedavisi olan hastalıkların yurt dışında gerçekleşen veya acil rahatsızlıklar durumlarında yurt dışında gerçekleşen tedavi masrafları International Hospital ve/veya muadili özel bir hastanenin belirlediği ve ilgili tedavinin gerçekleştirildiği tarihte uygulanan ilgili hastanenin Başak Sigorta için belirlemiş olduğu tedavi/ameliyat ücreti veya varsa paket ücreti ile staff hekim/staff operatör ücretleri dahilinde karşılanır. Türkiye'de tedavisinin olmadığı sigortacının görevlendireceği doktor/doktorlarca onaylanan hastalıkların yurt dışında gerçekleşen tedavi masraflarının $'ı aşması halinde, tedavi ABD/Kanada'da gerçekleşmişse sigortalı aşan kısmın % 40'ına, tedavi diğer ülkelerde gerçekleşmişse Sigortalı aşan kısmın % 25'ine katılır. GÜNEŞ SİGORTA: Sigortalının yurtdışında yaptıracağı Hastane Tedavisi Teminatları kapsamındaki tedavi giderleri her bir Sigortalı için yıllık USD ile limitlidir. Yurtdışında gerçekleşen Hastane Tedavisi Teminatları kapsamındaki tedavi giderlerinde Anlaşmalı Kuruluş ve Anlaşmalı Olmayan Kuruluş ayırımı yapılmadan her durumda % 25 oranında sigortalı katılım payı uygulanır ve Teminat Kapsamındaki tedavi giderlerinin % 75 oranındaki kısmı Sigortacı tarafından Sigortalı/Sigorta ettirene ödenir. ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 4

5 YAPI KREDİ SİGORTA: Yurtdışında gerçekleşen ameliyat ve hastanede yatarak yapılan tedaviler %80 teminat yüzdesi ile karşılanır. Rahatsızlığın tedavisinin Türkiye'de yapılamayacağına Sağlık Kurulu karar vermişse yıllık limit USD olur. RAY SİGORTA: Yurtdışında İnter Partner Assistance Anlaşmalı Kuruluşları ndan alınan hizmetler için yurtdışı tedavi teminatı limit ve ödeme oranı dahilinde Sigortacı ödeme yapacaktır. Sigortacı, Yurtdışında anlaşmasız kuruluşlardan alınan hizmetlerin, teminat dahilinde olması ve tıbbi gider konusunda şirketin önceden bilgilendirilmesi kaydı ile %100 oranında, sair hallerde ise %60 oranında poliçede belirtilen yurtdışı tedavi teminatı limit ve ödeme oranı dahilinde Sigortalıya geri öder. Ayakta tedaviler her halükarda yurtdışı tedavi teminatı limiti dahilinde %80 oranında tazmin edilir. KONU: DOĞUM ACIBADEM SİGORTA: Doğum Teminatı Acıbadem Hastanelerinde limitsiz olarak veriliyor. Özel Network dışında doğum limitli, AA planında yıllık limit YTL. Bu teminattan faydalanmak için hamileliğin poliçenin 6 ıncı ayından sonra başlaması gerekli Hamileliği ilgilendiren her türlü kontrol muayene ve tetkikler Annelik Teminatından karşılanıyor. ANADOLU SİGORTA: Doğum teminatı, sigortalının poliçe kapsamına dahil olmasından 1 yıl sonra yürürlüğe girer. Doğum teminatı ile ilgili giderler sigortalının 2. poliçe yılında ödenmeye başlanır. Gebelik süresince gebelik ile ilgili her türlü doktor muayene, tetkik ve tedavi giderleri, Doğum Giderleri Teminatı limitinden düşülmek şartıyla belirtilen limit ve oran dahilinde ödenir. Kesintisiz iki yıl poliçede mevcut olması şartıyla teminat ikinci yıl işlerlik kazanır. BAŞAK SİGORTA: Annelik teminatının başlama tarihi itibarıyla gebelik ve doğum ile ilgili masrafları 12 ay süre ile teminat haricidir. YAPI KREDİ SİGORTA: Aile planlaması teminatına sahip bir planın bir önceki yılda seçilmiş olması kaydıyla geçerli olup ilk yıl kapsam dışıdır. RAY SİGORTA: Sigortalılığın ilk yılı içerisinde hamileliğin rutin kontrolleri, doğum giderleri ile her türlü kürtaj kapsam dışıdır. Doğum teminatından yararlanmak için kesintisiz iki yıl poliçede doğum teminatının bulunması gerekir. KONU: HASARSIZLIK İNDİRİMLERİ ACIBADEM SİGORTA: *Hasar / prim oranı ve/veya Risk Değerlendirme Birimi'nin değerlendirmeye göre belirlenir. *Riske ilişkin ek prim bireye, H / P oranına bağlı indirim veya sürprim poliçeye uygulanır. * H / P oranına göre minimum indirim oranı % 45, max SP oranı % 30 Hasar / Prim oranı hesaplanırken net prim kullanılıyor (Satış komisyonları ve şirketin idari giderleri primden düşülüyor) ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 5

6 ANADOLU SİGORTA: Hasar / prim oranına göre belirlenir ve poliçeye değil kişiye özel uygulanır. Minimum indirim oranı % 30, max Sürprim oranı % 50 Yatarak planlarda kullanımsızlıktan doğan indirim yok. Yatarak ve ayakta planlarda %40 GÜNEŞ SİGORTA: Tazminatsızlık indirimi, bu indirime hak kazanılan ilk yılda % 20, aralıksız olarak ikinci kez tazminatsızlık indirimine hak kazanılması halinde %30, yine aralıksız olarak üçüncü kez ve sonrasında da tazminatsızlık indirimine hak kazanılması halinde ise %40 oranında uygulanır. Tazminatsızlık indirimi uygulanmış olan Sigortalının tazminat alması halinde müteakip sözleşmesinde tazminatsızlık indirimi uygulanmaz ve tazminatsızlık indirimi için süre yeniden başlatılır. RAY SİGORTA: Hasar / Prim oranı ve Riziko Kabul tarafından yapılan risk değerlendirmesi esastır. Yatarak + Ayakta planlarda max indirim oranı %35, sadece Yatarak planlarda max indirim oranı %20. Net prim esas alınır. Ömür boyu yenileme garantisi verildikten sonra uygulanan ek prim oranı %200'ü geçemez. İndirim veya sürprimler poliçeye değil kişiye uygulanır. KONU: KAZANILMIŞ HAKLAR ACIBADEM SİGORTA: Başka bir sigorta şirketinden geçiş durumunda, kazanılmış hakları gösteren geçiş formu alındığı takdirde kazanılan haklar tanınmış sayılacaktır. YAPI KREDİ SİGORTA: Belgelenmesi durumunda kazanılmış haklar geçerli sayılıyor. RAY SİGORTA: Başka bir sigorta şirketinden geçiş durumunda, kazanılmış hakları gösteren geçiş formu alındığı takdirde kazanılan haklar tanınmış sayılacaktır. Başka bir sigorta şirketinden Ray Sigorta ya geçişte sadece ilk seneye mahsus olmak üzere, geçiş yapılan şirket ne kadar indirim oranını uygun görmüşse bu oran ilk yıla mahsus bir kerelik uygulanır. (Örnek Acıbadem Sigorta'dan geçiş yaptı ve %40 indirimi var. Böyle bir indirim Ray Sigorta da olmamasına rağmen ilk geçişte 1 kereye özel bu oranın uygulanır) KONU: ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ ACIBADEM SİGORTA: 3 yıl üst üste yenilendikten sonra, iyi niyet prensiplerine aykırı hareket etmeme ve Risk Değerlendirme tarafından yapılan incelemeye göre ÖBYG verilir. Bu hak kazanıldıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarda artık istisna uygulanmaz. Hasar / prim oranı % 500'ü aşmadığı sürece sürprim alınmaz, % 500'ü aştığı takdirde konulacak olan sürprim oranı %500'ü geçemez. ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 6

7 ANADOLU SİGORTA: Sağlık sigortası kapsamında, sigortalılıklarını 4 yıl kesintisiz olarak devam ettiren ve son 4 yıl, her bir yıl için poliçelerinde ödenen tazminatların primlere oranları %100'ün altında olan ferdi sigortalılara, ilk sigortalılık başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hiç bir hastalığı kapsam dışı bırakmadan ve söz konusu hastalıklar için hastalık ek primi almadan hayat boyu yenileme garantisi verilir yaş arasındaki çocuklar sigorta başlangıç tarihi itibariyle ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİNE hak kazanırlar. Yenileme garantisi poliçeye değil bireylere verilir. Diğer sigorta şirketlerinden geçiş yapan sigortalıların sağlık bilgileri incelenerek uygun görüldüğü takdirde YENİLEME HAKKI devralınır. Diğer sigorta şirketlerinde bu hakkı almamış sigortalılar, Anadolu Sigorta'da 2 inci yılın sonunda yapılacak değerlendirmeyle bu hakka sahip olabilirler. Yenileme hakkı kazandıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar kapsam dışı bırakılamazlar ve sürprim uygulanmaz. Hasar / Prim oranına bakarak uygulanacak sürprim oranı ise %50'yi geçemez. Kesintisiz olarak 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş, 61 yaşından gün almamış sigortalılar sağlık riskleri incelenerek ömür boyu yenileme garantisine hak kazanırlar. Ömür boyu yenileme garantisi verilen sigortalılara poliçe dönemi içerisinde ortaya çıkan riskler için yenileme dönemlerinde muafiyet, üst limit ve katılım protokolü uygulanmaz. Uygulanacak ek prim ise, kullanım, risk ve yaş dahil 70 yaşına kadar primin %100 ünü, 70 yaşından sonra %200 ünü geçmez. Ömür boyu yenileme garantisi alan sigortalıların tanısı sigortalılık süresi içinde koyulmuş olması şartıyla, 5. yıllarını doldurmalarını takiben, doğuştan gelen rahatsızlıklarına ilişkin tazminat talepleri kapsam dahilinde değerlendirilir. Doğum masrafları Axa Oyak tarafından karşılanan bebekler, sigortalandıkları anda ömür boyu yenileme garantisine hak kazanırlar. Ömür Boyu Yenileme Garantisi poliçedeki fertlere tek tek değerlendirme yapılarak verilir. BAŞAK SİGORTA: 25 yaşına kadar herhangi 6 yıl boyunca kesintisiz olarak sigortalı olunması durumunda, hasar/prim oranına bakılmaksızın BAŞAK ÇOCUK olma ayrıcalığı ile ömür boyu yenileme garantisi kazanılır. Sağlık sigortasının kesintisiz olarak en az 3 yıldır Başak Sigorta'da ya da başka bir sigorta şirketinde devam etmiş olması koşulu ile son 3 yıl içinde her bir yılın hasar/prim oranının % 100'ün altında gerçekleşmesi halinde, Başak Sigorta A.Ş sigortalıya ömür boyu yenileme garantisi verir. Yenileme garantisi verilme aşamasında mevcut bulunan muafiyetler ve hastalık sürprimleri dışında Başak Sigorta A.Ş.'de iken teşhis edilen ve sigorta kapsamında teşhis/tedavi masrafları ödenen rahatsızlıklar, yenileme garantisine hak kazanıldığı tarihten sonra kapsam dışı bırakılmayacak, bu rahatsızlıklarla ilgili muafiyet ve hastalık sürprimi uygulanmayacaktır. Başak Sigorta A.Ş. yenileme primlerinin hesaplanmasında hasar sürprimini maksimum %200 olarak uygulanır. Diğer sigorta şirketinde henüz yenileme garantisi kazanmamış sigortalıların, geçişte kazanılmış hakları verilmiş ise; diğer sigorta şirketinde geçen sigortalılık süreleri de yenileme garantisi kazanmaları için değerlendirmeye alınacaktır. Ancak kişilerin önceki sigorta şirketindeki kişi bazlı H/P oranı bilgilerini Başak Sigorta A.Ş.'ye ulaştırmaları gerekmektedir. Diğer bir sigorta şirketinde Yenileme Garantisi kazanmış ve bunu belgeleyen sigortalılar Başak Sigorta A.Ş.'de de Yenileme Garantisi kazanmış kabul edilecektir. Geçişlerde Başak Sigorta A.Ş. risk değerlendirmesi sonucu bazı hastalıklar için ek prim veya muafiyet belirleyerek bu hakkı verebilir. GENEL YAŞAM: Sigortalı kişi birbirini takip eden iki yıl boyunca kesintisiz olarak aynı plandan ve aynı sigorta şirketinde sigortalanmış ise, sigorta ettiren yeni bir başvuru formu doldurarak sigortalılık dönemleri de dahil olmak üzere tüm ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 7

8 tıbbi geçmişiyle ilgili sağlık beyanı vermek suretiyle, yeniden risk değerlendirmesi yapılmaksızın teminat verilmesi garantisi için başvurabilir. Sigortacı, bu başvuruda bulunan kişinin sağlık koşullarına göre risk değerlendirmesi yaparak başvuruyu reddetme, standart şartlarla kabul etme ya da ek prim ve/veya belirli rahatsızlıklar için bekleme süresi ve/veya özel istisna koyarak özel şartlar altında kabul etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, kayıt tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren seçilen aynı plan için risk değerlendirmesi yapılmaksızın teminat garantisi verebilir veya bir yıl için sözleşme yapabilir. Sigortalının bu garantiyi almasından sonra, sigortacının bu kişinin sağlık koşullarına göre risk değerlendirmesi yapma, ek prim, belirli hastalıklar için bekleme süresi veya özel istisna uygulayarak özel şart koyma hakkı bulunmamaktadır. Sigortacının kayıt tarihinde belirlediği ve sigorta ettirenin kabul ettiği her türlü ek prim yüzdesinin, her yeni sigorta sözleşmesinin başlangıç tarihinde yürürlükte olan standart tarife temel alınarak uygulanacağı kararlaştırılmış ve kabul edilmiştir. Hastane tedavisi yaşam boyu toplam gün limiti aşılmadığı sürece, yeniden risk değerlendirmesi yapılmaksızın teminat verilmesi garantisi sigortalının yaşamı boyunca geçerlidir. Ancak yaşam boyu toplam gün limiti dolan sigortalı yeniden risk değerlendirmesi yapılmaksızın teminat verilmesi garantisini kazanmış olsa bile sigorta sözleşmesi kapsamından çıkartılır. GÜNEŞ SİGORTA: Sigortalı kişi birbirini takip eden iki yıl boyunca kesintisiz olarak aynı plandan ve aynı sigorta şirketinde sigortalanmış ise, sigorta ettiren yeni bir başvuru formu doldurarak sigortalılık dönemleri de dahil olmak üzere tüm tıbbi geçmişiyle ilgili sağlık beyanı vermek suretiyle, yeniden risk değerlendirmesi yapılmaksızın teminat verilmesi garantisi için başvurabilir. Sigortacı, bu başvuruda bulunan kişinin sağlık koşullarına göre risk değerlendirmesi yaparak başvuruyu reddetme, standart şartlarla kabul etme ya da ek prim ve/veya belirli rahatsızlıklar için bekleme süresi ve/veya özel istisna koyarak özel şartlar altında kabul etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, kayıt tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren seçilen aynı plan için risk değerlendirmesi yapılmaksızın teminat garantisi verebilir veya bir yıl için sözleşme yapabilir. Sigortalının bu garantiyi almasından sonra, sigortacının bu kişinin sağlık koşullarına göre risk değerlendirmesi yapma, ek prim, belirli hastalıklar için bekleme süresi veya özel istisna uygulayarak özel şart koyma hakkı bulunmamaktadır. Sigortacının kayıt tarihinde belirlediği ve sigorta ettirenin kabul ettiği her türlü ek prim yüzdesinin, her yeni sigorta sözleşmesinin başlangıç tarihinde yürürlükte olan standart tarife temel alınarak uygulanacağı kararlaştırılmış ve kabul edilmiştir. Hastane tedavisi yaşam boyu toplam gün limiti aşılmadığı sürece, yeniden risk değerlendirmesi yapılmaksızın teminat verilmesi garantisi sigortalının yaşamı boyunca geçerlidir. Ancak yaşam boyu toplam gün limiti dolan sigortalı yeniden risk değerlendirmesi yapılmaksızın teminat verilmesi garantisini kazanmış olsa bile sigorta sözleşmesi kapsamından çıkartılır. YAPI KREDİ SİGORTA: Sigortalımım kesintisiz olarak 3 yıl boyunca Sigortasını devam ettirmesi ve toplam sigortalılık dönemine veya son üç yılına ait ortalama sağlık gideri/prim oranının yüzde 60 ın altında olması durumunda, sigortalının sağlık riski ve Sigortacının talep edebileceği tetkikleri değerlendirerek, sigortalının poliçesini yaşam boyu her yıl yeniler. Yenileme garantisi alındıktan sonra ortaya çıkan hastalık durumları ve kullanım nedeni ile ek prim uygulanmaz. ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 8

9 RAY SİGORTA: Ray Sigorta A.Ş.'de kesintisiz olarak 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş sigortalılar sağlık riskleri Sigorta Şirketi tarafından incelenerek ömür boyu yenileme garantisine aşağıdaki şartlar dahilinde hak kazanabilirler. Sigorta bir yıl sürelidir. Ancak sigortanın 3 yıl üst üste hiç kesintiye uğratmadan yenilenmesi, azami iyi niyet prensibine aykırı hareket edilmemiş olması ve Riziko Kabul Departmanının dördüncü yıl sigortalanmasını uygun görmesi durumunda, sigortalı ömür boyu yenileme garantisine sahip olur. Doğum masrafları Ray Sigorta A.Ş tarafından karşılanan bebekler, doğum tarihi itibari ile 1 ay içerisinde sigortalandıkları takdirde ömür boyu yenileme garantisine hak kazanırlar yaş arasındaki çocuklar sigorta başlangıç tarihi itibariyle 1 yıl beklemeleri halinde ömür boyu yenileme garantisine hak kazanırlar. Diğer sigorta şirketlerinden geçişlerde, ömür boyu yenileme garantisi almamış olan sigortalının bu hakkının verilebilmesi için diğer sigorta şirketinde geçirmiş olduğu süre dikkate alınarak Hasar/Prim Oranının %100 ün altında olması kaydıyla sağlık profilini belgelendirmesi sonrası belgeler riziko kabul departmanı tarafından incelenir ve mevcut duruma göre muafiyet, katılım protokolü veya ek prim uygulaması yapılarak Ömür Boyu Yenileme Garantisi nin ne zaman verileceğine karar verilir. KONU: POLİÇENİN İPTALİ ACIBADEM SİGORTA: Herhangi bir tazminat ödemesi yapılmadıysa, poliçe KISA DÖNEM esasına göre belirlenen oranlar dahilinde iptal edilir. ANADOLU SİGORTA: Herhangi bir tazminat ödemesi yapılmadıysa, poliçe GÜN esasına göre belirlenen oranlar dahilinde iptal edilir. Herhangi bir tazminat ödemesi yapılmadıysa, poliçe GÜN esasına göre belirlenen oranlar dahilinde iptal edilir. GENEL YAŞAM: Herhangi bir tazminat ödemesi yapılmadıysa, poliçe GÜN esasına göre belirlenen oranlar dahilinde iptal edilir. GÜNEŞ SİGORTA: Herhangi bir tazminat ödemesi yapılmadıysa, poliçe GÜN esasına göre belirlenen oranlar dahilinde iptal edilir. YAPI KREDİ SİGORTA: Herhangi bir tazminat ödemesi yapılmadıysa, poliçe KISA DÖNEM esasına göre belirlenen oranlar dahilinde iptal edilir. RAY SİGORTA: Sigorta ettirenin poliçenin iptalini talep etmesi durumunda, herhangi bir tazminat ödemesinin yapılmamış olması kaydıyla işlemiş süreye ilişkin prim iadesi hesabında kısa süreli sigortalarda uygulanan şekilde sigorta başlangıcından itibaren geçen gün sayısı dikkate alınarak sigortalı kalınan gün esasına göre prim iadesi yapılır. ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 9

10 KONU: POLİÇELENDİRME ANADOLU SİGORTA: 14 gün - 30 yaş arasındaki sigortalıların BAĞIMLI statüsünde sayılmaları için anne veya babalarıyla sigorta kapsamına alınmış olmaları gerekmektedir. Poliçeye tüm çocukların dahil edilmesi gerekir. Poliçe kapsamına alınan bağımlılardan, KISA DÖNEM ESASINA göre prim alınır. 18 yaşından büyük 65 yaşından küçük fertler teminat altındadır. 15 gün-24 yaş arasındaki çocuklar ise aile kapsamında sigorta teminatına dahil edilir. Talep edilmesi halinde 24 yaşından büyük çocuklar da bekar olmak ve anne/babasıyla birlikte yaşamak kaydıyla aile kapsamında sigortaya dahil edilebilir. BAŞAK SİGORTA: Bakmakla yükümlü olunan çocuğunun sigortalanabilirliği evlenmemiş olmak şartıyla 25'dir. GÜNEŞ SİGORTA: Sigorta ettirenin kendisi veya Personel'i, eşi, 18 yaşından küçük evlenmemiş veya tam gün üniversitede okuyan ve serbest ya da ücretli olarak çalışmayan 25 yaşından küçük çocukları YAPI KREDİ SİGORTA: 15 günlükten büyük 18 yaşından küçük çocuklar aile kapsamında sigorta teminatına dahil edilirler. Talep edilmesi durumunda, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu evlenmemiş çocukları aynı poliçede 24 yaşına kadar sigorta teminatına dahil edilebilirler. RAY SİGORTA: Sigortalı kişinin kapsam altına alınmış kanunen evli olduğu eşi, 18 yaşını aşmamış veya tam gün yüksekokulda okuyan 25 yaşını aşmamış bekar çocukları KONU: REFAKATÇİ ACIBADEM SİGORTA: 14 yaşın altındaki sigortalıların yatışlarda veriliyor, erişkinlerin yatışlarında sigorta şirketinin onayı alınıyor. Sigortalının 7 günden fazla hastanede kalması durumunda bir yakınının hastaya refakat etmesi için kullanacağı seyahat ve konaklama masrafları karşılanır. GENEL YAŞAM: 16 yaşından küçük sigortalılar için refakatçi masrafları ödenir RAY SİGORTA: 14 yaşın altındaki sigortalıların yatışlarda veriliyor, erişkinlerin yatışlarında sigorta şirketinin onayı alınıyor. ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 10

11 KONU: YENİ DOĞAN BEBEK ACIBADEM SİGORTA: Yeni doğan bebeğin ilk 15 gün içerisinde oluşan masrafları, annenin doğum faturasının yarısı kadar limitlendirilir. Acıbadem Özel Planında, 7 gün sonra sigorta kapsamına dahil edilebilinir. ANADOLU SİGORTA: Bebek, sigortacının onaylaması koşuluyla doğum tarihinden 14 gün sonra sigorta kapsamına alınır. Doğum tarihinden sonraki 14 gün içinde bebeğe ait sağlık giderleri poliçe kapsamında değildir. Bebek, sigortacının onaylaması koşuluyla doğum tarihinden 15 gün sonra sigorta kapsamına alınır. BAŞAK SİGORTA: Bebek, 14 gün sonra sigorta kapsamına alınır. YAPI KREDİ SİGORTA: Doğum giderleri Yapı Kredi Sigorta tarafından karşılanan bebekler 30 gün içinde sigorta kapsamına dahil edildikleri takdirde doğuştan gelen hastalık ve sakatlıkları teminat kapsamındadır. RAY SİGORTA: Yeni doğan bebekler 15 günlük olduktan sonra teminata dahil edilir. KONU: YATIŞ SÜRESİ / YOĞUN BAKIM ACIBADEM SİGORTA: Yatarak tedavi kapsamında hastane yatış süresi yıllık 200 gün, sigortalılık süresince 720 gün ile sınırlı, yoğun bakım için bu sürelerin yarısı geçerli ANADOLU SİGORTA: Vaka başına en fazla 90 günlük yoğun bakım giderleri ödenir. Her bir hastalık için en fazla 30 günlük yoğun bakım gideri karşılanır. BAŞAK SİGORTA: 120 gün karşılanır. GENEL YAŞAM: Sigortalının yaşamı boyunca yararlanabileceği toplam hastane tedavisi, gün sayısı olarak 720 gün GÜNEŞ SİGORTA: Sigortalının yaşamı boyunca yararlanabileceği toplam hastane tedavisi, gün sayısı olarak 720 gün YAPI KREDİ SİGORTA: 1 dönem içinde hastanede yatış süresi toplam 180 gün, yoğun bakımda yatış süresi ise 2 gün olarak hesaplanıp 180 günden düşülüyor. ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 11

12 RAY SİGORTA: Bir poliçe yılı içerisinde kapsam dahilindeki hastalık/ hastalıkların tedavisi için Sigortalının hastanede yatış süresi toplam 90 gün ile sınırlıdır. Vaka başına 30 gün ile sınırlıdır. 30 günden sonraki yatışlar için Sigorta Şirketi/İnter Partner Assistance ın onayına başvurulması gereklidir. Yoğun bakım teminatı bir poliçe yılı içerisinde toplam 45 gün ile sınırlıdır. Hastanede yatarak tedaviler için Sigortalının yaşam boyu yararlanabileceği süre 360 gündür. Sigortalının yaşam boyu yoğun bakım teminatından yararlanabileceği süre hastanede yatarak tedaviler için belirlenen 360 gün dikkate alınarak maksimum 180 gün ile sınırlıdır. Hastanede yatarak tedavi ile ilgili 360 gün limiti dolan Sigortalının bu teminatı artık dolmuş ve sona ermiş kabul edilir. Sigortalının limitsiz en geniş kapsamlı VİP ürünü alması halinde bir poliçe yılı içerisinde kapsam dahilindeki hastalık/ hastalıkların tedavisi için Sigortalının hastanede yatış süresi toplam 180 gün ile sınırlıdır. Vaka başına 60 gün ile sınırlıdır. Sigortalının limitsiz en geniş VİP ürün alması halinde yaşam boyu yararlanabileceği süre 720 gündür. Sigortalının yaşam boyu yoğun bakım teminatından yararlanabileceği süre hastanede yatarak tedaviler için belirlenen 720 gün dikkate alınarak maksimum 360 gün ile sınırlıdır. Hastanede yatarak tedavi ile ilgili 720 gün limiti dolan Sigortalının bu teminatı artık dolmuş ve sona ermiş kabul edilir. ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 12

13 İSTİSNALAR ACIBADEM SİGORTA: Sigortalı olunmadan önce var olan rahatsızlık ve hastalıklar ve nüksleri Doğuştan gelen hastalık ve sakatlıklar, organ eksiklikleri, deformiteler, 14 yaşından önceki kasık fıtıkları, organ ve uzuvların ektopilerine (organ ve uzuvların doğuştan normal yerlerinden farklı yerde olmalarına) ilişkin tanı, tedavi, komplikasyon ve kontrol giderleri, tüm anomaliler ve komplikasyonlar, önceden var olan maluliyetten doğan tedavi giderleri, Deneysel ya da araştırma amaçlı işlem / gereçler, Koroner Kalsiyum Skorlama ve EBT gibi muayene ve tetkikler HIV virüsü enfeksiyonları ile ilgili tüm giderler, AIDS ve komplikasyonları, Her tür nedenle sünnet, penil protez, cinsel işlev bozuklukları muayene, tetkik ve tedavileri; genital herpes, genital ve anal papillomatöz lezyonlar, siğiller, kondiloma aküminata, genital ve anal molluscum contagiosum, infertilite (kısırlık) teşhis ve tedavisi (ovülasyon takibi, infertilite tetkiki amaçlı kullanıldığı belirlenen HSG, adhezyolizis, tuboplasti vb.) Haluks valgus, her türlü omurga eğrilikleri (kifoz, skolyoz) Demansiyel sendromlar (Alzheimer Hastalığı ve bunamalar), psikiyatrik, geriatrik hastalıklar ve psikoterapi gerektiren durumların tetkikleri, tedavileri ve komplikasyonları ile psikolog ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili tüm giderler Septum deviasyonu (ÖBYG'ne hak kazanmanız durumunda tıbbi gerekliliğinin raporla belgelenmesi halinde kapsam dahilinde olacaktır), nazal valv yetmezliği polisomnografi (check-up hakkınızın alternatifi olarak kullanılmadığı sürece uyku laboratuarı) ve uyku EEG'si PERTH (pulsatil enerji rezonans tedavisi) ile uyku apnesi tedavisi için kullanılan her türlü aparey Organ ve kan naklinde verici giderleri, organ ücreti ve organın ulaşım masrafları Şaşılık ve gözde kırma kusuru tedavisine yönelik operasyonlar Rapor ile belgelenmiş kaza ve yanma sonucu tıbben gerekli olanlar ve poliçe kapsamında kabul edilmiş meme kanseri için yapılan mastektomi sonrası uygulanan rekonstrüktif ameliyatları ile yüz-dudak tümörleri ameliyatları defektlerinin onarımı hariç olmak üzere her türlü estetik ve plastik cerrahi ameliyatları ve aknenin (tanısı hariç) tüm giderleri, yüzeysel varis tedavileri (sklerozan madde enjeksiyonu, lazer gibi) Her türlü amatör, profesyonel veya tehlikeli sporlar (dağcılık, paraşütçülük, yolcu sıfatı haricinde ve tarife dışı uçuşlarda yolculuk, su altı sporları, ralli, motorkros gibi) ve bunlara ilişkin spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları ve hazırlıkları sırasında meydana gelecek sakatlanma ve yaralanmaları Kaplıca kürleri, çamur banyoları, şifa kürleri, masaj, saç dökülmesi, alopesi, hirsutizm (kıllanma) tetkik ve tedavileri vb., ses ve konuşma terapileri vb., diyet, obesite teşhis ve tedavisi, kilo alma amaçlı tedaviler ile jimnastik salonları ve zayıflama merkezleriyle ilgili giderler, çocuk bakımı, çocuk maması, bezi, biberon, emzik vb. çocukla ilgili tüketim malzemeleri, alkol, kolonya, her türlü sabun, şampuan (tedavi amaçlı kullanılan medikal şampuanlar hariç), saç solüsyonu, diş macunu, tatlandırıcı, kozmetik ürünler Tedavi ile doğrudan ilişkisi olmayan özel hemşire masrafları, telefon, hastane hasta yemekleri haricindeki yiyecekler ve benzeri tüm ekstra harcamalar Sigortalının alkolizm ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili her türlü giderleri, alkol zehirlenmesi, alkol kullanımı sonrası olabilecek hastalık ve kazaların gerektirdiği tedavi masrafları Poliçede belirtilen "doktor" tanımına uymayan kişilere ait faturalar (Fizyoterapist vb.) Büyüme ve gelişme bozukluğu tetkik ve tedavilerine ait giderler (puberte prekoks vb.) Bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, well-being, alternatif tıp yöntemleri (akupunktur, mezoterapi, ozon terapisi vb gibi) Alerjik hastalıkların klasifikasyon testleri (cilt testleri ) ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 13

14 Diş, diş eti, çene kemiği, çene eklemi ve ağız çene cerrahisine yönelik muayene, tetkik, tedavi ve komplikasyonları, (ek diş teminatı alındığı durumlarda bu teminat limit ve ödeme oranları kapsamında değerlendirilecektir) Özel şartlarda tanımlanmış olmakla beraber poliçenin teminat tablosunda belirtilmeyen haller. ANADOLU SİGORTA: Sağlık Sigortası Genel Şartları'nda düzenlenmiş teminat dışı haller, Sigortalıların, poliçelerinde de belirtilen ve kapsam dışı bırakılan hastalıklarına ve bu hastalıkların komplikasyonlarına ait giderler, Sigorta başlangıç tarihinden önce, sigortalının varlığından haberdar olduğu ve/veya tetkik yaptırdığı ve tedavi gördüğü rahatsızlıklardan ileri gelen sağlık giderleri, sigortalılık öncesinde uygulanan ameliyatların tüm komplikasyonları, AIDS ve HIV virüsüne bağlı hastalıklar ile zührevi hastalıklar, Kısırlık tetkik ve tedavisi (Ovülasyon takibi, HSG, adhezyolizis, tuboplasti vb.), medikal ve cerrahi her tür yapay döllenme, üreme organlarıyla ilgili yapısal bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, cinsiyet değiştirme, her türlü sünnet (Phimozis nedeniyle olsa bile), isteğe bağlı kürtaj, kısırlaştırma, doğum kontrol yöntemlerine ait giderler, Geriatrik rahatsızlıklar, yaşlılıktan ileri gelen bunama ile ilgili rahatsızlıklar ve Alzheimmer hastalığı, Her türlü septal deviasyon ve konka cerrahisi, hallux valgus cerrahisi ve 2 yaşından küçük çocukların kasık fıtığı cerrahisine ait giderler, Organ ve doku nakillerinde vericinin (Donör) masrafları, organ ve doku ücretleri ve organ ve dokunun ulaşım masrafları, Gözlük, cam, çerçeve, lens giderleri; gözde kırılma kusurunun (Myopi, vb.) giderilmesine yönelik müdahaleler ve şaşılık ile ilgili giderler, Tehlikeli tarzdaki sportif faaliyetlere (Binicilik, sürücülük, dağcılık, dalgıçlık, paraşütle atlama vb.) ve profesyonel veya amatör lisanslı olarak her türlü müsabakaya ve antrenmana katılım sırasında meydana gelecek hastalık ve sakatlıklar, Sigortalının kazaen yaralanması sonucu yapılan müdahaleler dışındaki her türlü estetik ve plastik cerrahi müdahaleleri, kozmetik amaçlı tedaviler, jinekomasti, saç dökülmesi, hirsutizm (Kıllanma), varis sklerozan tedavisi, şişmanlık, diyet amaçlı kullanılan tüm ilaç ve malzemeler, asteni; tatlandırıcılar, nemlendirici, temizleyici preparatlar, şifa kürleri, çamur banyoları, karantina, akupunktur, masaj, mezoterapi, hidroterapi, manyetoterapi, ses ve konuşma terapileri, ortopedik tedavi vb.; huzurevi, sanatoryum, kaplıcalar, jimnastik ve güzellik salonları, ayak bakım merkezleri gibi poliçede belirtilen "Sağlık Kuruluşu" tanımına uymayan kuruluşlardan alınan faturalar; alternatif tıp tedavi masrafları, bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, deneysel tedaviler ve Amerikan Food And Drug Administration (FDA) kurumu tarafından deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedaviler, anti-aging uygulamaları için yapılan her tür tetkik, takip, girişim ve ilaç bedelleri, PERTH ( Pulsating Energy Resonance Therapy- Pulsatil Enerji Rezonans Tedavisi) Çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler; her türlü sabun, şampuan ve solüsyon, alkol ve kolonyalar; hidrofil pamuk, termometre, buz kesesi, sıcak su torbası vb. sıhhi malzemeler; uyku apne cihazı, işitme cihazı, tekerlekli iskemle, ortopedik tabanlık, diş protezleri vb. yardımcı tıbbi malzeme ve cihazlar ile telefon, TV masrafları, tedavi için gerekli olmayan malzemeler ve sair idari masraflar, Alkol ve madde bağımlılığı tedavileri ile ilgili giderler, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı sonucu meydana gelen rahatsızlıklara ve kazalara ilişkin giderler, ehliyeti olmayan sigortalıların araç kullanırken kaza yapmaları sonucunda oluşan her türlü sağlık giderleri, kavgaya karışma, bilerek ve isteyerek kendine zarar verme sonucu oluşan tedaviler ile ilgili giderler vb., Poliçede belirtilen "Doktor" tanımına uymayan kişiler (Fizyoterapist, diyetisyen, özel hemşire vb.) tarafından yapılan tedavi ve bakımlarla ilgili tüm masraflar, Alerjik hastalıklara ait deri testlerine ve alerji aşılarına ilişkin giderler, Hangi nedenle olursa olsun diş, diş eti tedavisi ile diş tedavisini de içine alan çene cerrahisine ilişkin tüm giderler, ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 14

15 Poliçede yer almayan teminatlara ilişkin her türlü tetkik ve tedavi giderleri, Resmen ilan edilmiş olan salgın hastalıklar, 0-6 yaş arasındaki çocukların rutin aşıları ve tüm sigortalıların kuduz, tetanos ve grip aşısı dışında kalan aşıları ve bu aşılarla ilgili test giderleri, Kısırlıkla ilgisi olsun ya da olmasın, her türlü varikosel tetkik ve tedavilerine ait giderler, Sigortalı olmadan önceki maluliyetler ve bunların gerektirdiği tedaviler, ameliyat ve organ nakilleri ile doğuştan gelen anormali ve hastalıklar, genetik testler ve genetik hastalıklar, motor ve mental gelişim bozukluğu ve büyüme ve gelişme bozukluklarına ait giderler, Sigorta Şirketinin verdiği check up teminatı dışındaki genel sağlık kontrolü ve check-up mahiyetindeki doktor muayene ve tetkik giderleri, periyodik kontroller, Psikiyatrik hastalık tedavisiyle ilgisi olsun veya olmasın, psikotrop ilaçlar, psikiyatrik hastalıklar, psikiyatri kliniklerinde ve/veya psikiyatri doktorları ve psikologlar tarafından yapılan tetkik ve tedaviler, Teminat dışı bir durum nedeniyle ameliyat ve doğum teminatı ile ilgili ödeme yapılmaması halinde, ödenmeyen durum için yapılan her türlü doktor, ilaç, tanı, oda-yemek-refakatçi harcamaları ve her türlü harcama, Reçetesiz, faturasız ve kupürsüz alınan ilaç bedelleri ile faturasız diğer masraflar, Sigortalının tazminat talebinde bulunurken veya tedavi görürken yaptığı ulaşım, konaklama masrafları vb., Akne (Sivilce), komedon, lipom, genital siğil ve kondilom, kist sebase(yağ bezesi), nevüs (Ben), epilepsi (Sara), horlama ve uyku apne sendromu, pre-menopoz, menopoz ve komplikasyonlarına (Kemik erimesi vb.) ait giderler, Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi, Koroner VCT Anjiyo ve Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi'nde EBT(Elektron Beam Tomografi) konu başlığı altında geçen tüm tetkikler ve buna benzer tarama amaçlı yapılan tetkiklere ait giderler, Sigortalılarla, birinci ve ikinci derecede kan bağı olan kişilerin yapmış oldukları muayene, tetkik ve tedavi giderleri ödenmez. Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal anormaliler, genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.), motor ve mental gelişim bozukluğu ( büyüme ve gelişme geriliği) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi gideri (Örn: genetik testler, her tür karyotip araştırması, hemoglobin elektroforezi, fenilketonüri testleri, yeni doğan tiroid testleri, kalça USG, inmemiş ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko üreteral reflü-vur vb.) AIDS ve AIDS e bağlı hastalıklar ile ilgili olan her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile HIV virüsünün neden olacağı tüm hastalıklar, Cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler ( penil doppler, penil-protez, impotans vb.), cinsiyet değiştirme ameliyatları ve bu ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan tüm hormonal tedavi giderleri; sifiliz, gonore vb. veneryan hastalıklara ait her tür tarama testi, tetkik ve tedavi gideri ( VDRL,TPA vb.) İnfertilite ilgili tüm tetkik ve tedaviler ( follikül takibi, histerosalpingografi, spermiogram, adhezyolizis, suni döllenme, tüp bebek, düşük araştırması vb. ), kalıcı doğum kontrol ameliyatları (tüp ligasyonu, vasektomi ), tıbbi endikasyonu olmayan her türlü kürtaj, spiral (aletin kendisi, takılması, çıkarılması), tedavi amaçlı olsa dahi doğum kontrolü ile ilgili ilaç, araç, malzeme; tedavi amaçlı olsa dahi her türlü sünnet ( fimozis vb.), Ameliyat nedenine bakılmaksızın nasal septum ve buruna ait her tür yapısal bozukluğa yönelik cerrahi girişimler ( septum deviasyonu, SMR, her tür konka cerrahisi, nazal valv operasyonları) ile horlama nedenli yapılan tüm ameliyat ve girişimler. Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın, kan ürünlerinin ve vericinin masrafları ve organ/dokuya ait transfer giderleri Gözdeki kırılma kusuru ( miyopi vb.) cerrahisi ile şaşılık ve görme tembelliği ile ilgili giderler, konuşma ve ses terapisi, gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları, Tehlikeli sporların yapılması sırasında meydana gelecek sakatlanma ve yaralanmalar (amatör havacılık, delta kanat, planör, paraşütçülük, parasailing, yamaç paraşütü, bungee jumping, dağcılık, tüplü dalış, binicilik, vb.) ile ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 15

16 spor müsabakaları ve yarışlar ( her tür spor karşılaşması, otomobil, motosiklet yarışları vb.) sırasında meydana gelebilecek her tür sağlık giderleri, Her türlü estetik ve plastik cerrahi ameliyatları (burun küçültme, yağ aldırma, meme küçültme vb.), jinekomasti; poliçe öncesi dönemde ortaya çıkmış düşme, travma, çarpma, yanık ya da hastalık sonucu gerekli olabilecek her çeşit estetik ve plastik operasyonlar, estetik amaçlı aşı ve enjeksiyonlar, tüm alternatif tedaviler ( akupunktur, mesoterapi, magnetoterapi, nöral terapi, şiroprakti, anti aging, reiki, ayurveda vb.), deneysel ve araştırma niteliğindeki tıbbi girişim, uygulama ve tedaviler, kilo kontrol bozuklukları, diyet uzmanları, jimnastik salonları, zayıflama, estetik ve alternatif tıp merkezleri ile lazer merkezleri vb. ilgili giderler ile bu merkezlerden alınan her tür muayene, tetkik ve tedavi faturaları; rehabilitasyon tedavi merkezlerindeki tedavi giderleri, kaplıca merkezlerindeki tedavi giderleri ( fizik tedavi dahil), masaj masrafları, çamur banyoları masrafları; obesite tedavisi ( xenical, reductil vb. ilaçlar), diyet amaçlı kullanılan tüm ilaç ve malzemeler ile asteni tedavisi, anti-aging uygulamaları için yapılan her tür tetkik, takip, girişim ve ilaç bedelleri ( Homosistein, DHEA, GH vb.) Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kullanılan, ilaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ithal ilaçlar; Tarım Bakanlığı ruhsatı ile satılan ilaçlar (pharmaton, arcalion, ginseng, evening primrose, St. John s wort vb., oyster shell, esberitox, balık yağları vb.), Food and Drug Administration (FDA) onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki maddeler, Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile işitme cihazı giderleri ve her türlü yardımcı tıbbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı vb. ), psikososyal nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri, Alerjik hastalıklara yönelik aşı tedavileri Diş rahatsızlıkları ile ilgili tüm tedavi giderleri (muayene, ilaç, röntgen, diş ve diş eti ameliyatları, her türlü ortodonti ameliyatları), diş hekimleri ve çene cerrahlarının yaptığı her tür tetkik, tedavi ve bu hekimlerce yazılan tüm reçeteler ile bu tedavi ve girişimlerin her türlü komplikasyonları Poliçe ekinde bulunan sertifikada yazılı kişiye özel kapsam dışı hastalık ve rahatsızlıklara ilişkin tüm sağlık giderleri ile poliçe ve/veya ekindeki sertifikada belirtilmeyen teminatlara ilişkin sağlık giderleri, Resmen ilan edilmiş bulunan salgın hastalıklar (kolera, sıtma vb.); Kuduz, tetanoz, 0-6 yaş çocuk aşıları ve grip aşısı dışında kalan tüm aşılar, Mesleki hastalıklar ( asbestozis, pnömokonyozis, cıva zehirlenmesi, silikozis vb.) ve mesleki sebepten kaynaklanan yaralanmalar, Doğum teminatının ilk yılında doğum teminatı kapsamında yer alan tüm sağlık giderleri, Özel hemşire giderleri, Koroner arter hastalıklarında, tıkalı damarın ameliyatla açılması için kullanılan ilaçlı stentlerin (cypher vb.) bedelleri Kordon Kanı alımı, saklaması ve Kordon kanı bankasına ilişkin her tür gider. Cilt bakımı, cilt lekeleri, çatlaklar ve sivilce/akne tedavisi ile ilgili giderler; her türlü şampuan ve saç losyonları; kozmetik sabun ve kremler; saç dökülmesine yönelik her tür ilaç, solüsyon ve şampuan; enjektör, ıtriyat, hidrofil pamuk, alkol ve kolonyalar; termometre, termofor, sargı bezi, steril eldiven, ilaçlı cilt sabunları, ilaçlı diş macunları; tatlandırıcılar, diyet amaçlı ürün ve ilaçlar vb., Yurtdışında gerçekleşen ilaç masrafları, Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar, Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde olabilecek her türlü sağlık giderleri, Nikotin alkol ve benzeri bağımlılık yapan maddelerden arındırma amaçlı her tür tedavi ve ilaç ( nikotin flasterleri, nikotin içeren çiğneme tabletleri, antabus, zyban vb.) ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 16

17 Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve/veya benzeri bakım evlerinde tedavi edilen her türlü ruh ve sinir hastalıkları ve geriatrik hastalıklar, psikosomatik hastalıklar, psikoterapi gerektiren durumlar ve ruh ve sinir hastalıklarına ait muayene, tedavi ve ilaç harcamaları ile psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları, AXA ASSISTANCE dışındaki ambulans giderleri, Belli bir semptom veya hastalığa bağlı olmayan inceleme ve tedaviler ( tarama testleri, aşılama kontrol testleri, viral markerlar, portör tetkikleri vb), check-up giderleri ve yıllık kontrol mamografileri ve smear ve PSA testleri dışındaki rutin taramalar Çocuk bakım ücretleri, çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler vb., Varislere yönelik her tür skleroterapi ve lazer vb. tedavileri, Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle oluşan giderler, Sigortalının hastalığı ile uzmanlık alanı uyuşmayan doktorlardan alınan sağlık hizmeti giderleri ile doktor lisansına sahip olsa dahi aynı soyadı taşıyan aile bireyleri tarafından yapılan tedavi giderleri, Sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları BAŞAK SİGORTA: Poliçede belirtilen teminat, limit ve uygulamalar haricindeki tüm masraflar ile poliçe ek şartlarında belirtilen kapsam dışı özel durumlar. Sigortalının hastalığı ile uzmanlık alanı uyuşmayan doktorlardan alınan sağlık hizmeti giderleri. AIDS, ARCS ve HIV virüsüne bağlı tüm hastalıklar, kondilomlar ile zührevi hastalıklarının teşhis ve tedavi masrafları, Her türlü sünnet ve komplikasyonları, alternatif tıp yöntemleri (akupunktur, hipnoz, aromaterapi, nöral terapi v.b.) obezite, kilo alma amacıyla yapılan uygulamalar ile ayak bakım merkezlerinde oluşan masraflar, kaplıca kürleri, masaj giderleri, diyet uzmanları, çamur banyoları, zayıflama merkezleri, jimnastik salonları ve benzeri yerlerde yapılan her türlü masraf, Tıbbi olmayan sebeplerle yapılan kürtaj masrafları, kısırlaştırma, (tüp ligasyonu, vazektomi v.b.), implant kontraseptifler, infertilite, düşük araştırması, iktidarsızlık (ereksiyon bozuklukları) ve/veya kısırlığın giderilmesi için yapılan (tüp bebek, mikroenjeksiyon vb.) her türlü masraf, Uyku - apne sendromuna yol açan tüm rahatsızlıklar ve tedavileri, Septum deviasyonu ve komplikasyonlarının masrafları, pes planus, sigorta başlangıç tarihinden itibaren sigortalının geçirebileceği bir kazanın gerektirdiği haller dışındaki skolyoz, kifoz, lordoz ile ilgili masraflar, Organ sağlanması ya da donör için yapılan masraflar, Gözlük-cam-çerçeve, kontak lens ve solüsyonları, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, koltuk değneği, ortopedik bottaban-terlik-ayakkabı masrafları, Şaşılık ve gözde kırılma kusurları için yapılan lazer ve cerrahi uygulama masrafları ile görme tembelliği için yapılan her türlü teşhis, tetkik ve tedavi masrafları, Sigorta başlangıç tarihinden itibaren sigortalının geçirebileceği bir kazanın gerektirdiği haller dışında her türlü plastik ameliyatlar, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ameliyatları ile estetik amaçlı teşhis ve tedaviler, lazerli epilasyon, her türlü cilt hastalığı ile ilgili lazer ve fototerapi uygulamaları, Elektron Tomografi (EBT) ile yapılan koroner arter kalsiyum tarama testi, Lisanssız kişilerce yapılan tüm sporlar (futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi, jogging, kayak, bowling, golf, squash ve yüzme dışında) ile lisanslı kişilerce yapılan her türlü spor sonucu oluşan teşhis tedavi masrafları ve ayrıca her türlü yarışa (lisanslı/lisanssız) iştirak sonucu oluşan teşhis ve tedavi masrafları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından onaylı ve Sağlık Bakanlığı'ndan ithalat izni ile ithal edilen ve ilaç ruhsatı olmayan drog, vitamin ve gıda destek ürünleri, Çocuk bezi, mama, biberon, emzik, bebek bakım kremleri v.b. Masrafları ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 17

18 İmmunoterapi ve alerji testleri, Sigortalının geçirebileceği bir trafik kazası sonucu hasara uğramış dişlerinin eski halini alması için yapılan masraflar dışında diş hekimlerince diş, dişeti ve çeneye yapılan her türlü müdahale, teşhis ve tedavi masrafları, Sigortalının herhangi bir hastalığı olmadan tetkik ya da korunma amacıyla yaptırılan doktor muayene ve laboratuar / röntgen v.b. uygulamaları, check-up'lar ile aşıların (grip, kuduz, tetanos ve 8-b maddesinde belirtilen çocuk aşıları hariç) masrafları, Spermatosel, varikosel, kordon kisti ve epididim kistlerinin teşhis ve tedavi masrafları, Ayakta ve/veya yatarak tedavilerde bir sigorta yılı içinde 20 seansın üzerinde oluşan fizik tedavi uygulamalarının gerektirdiği her türlü masraf, Hastanede ayakta ya da yatarak tedavi sırasında sağlanan özel hemşirelik hizmetlerine ait masraflar, Sivilce, akne, saç dökülmesi için yapılan her türlü muayene, teşhis ve tedavi masrafları, terleme tedavisi, iyontoforez, botox uygulamaları, isotretionin ve türevleri tedavisi (roaccutane caps v.b.), saç veya kepek şampuanı, cilt kremi, cilt sabunu, kozmetik ürünler, termofor, termometre v.b. masrafları, Grevlere, lokavtla ilgili işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirakin doğuracağı sakatlıklar ve gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları, Tarifeli uçaklarda biletli yolcu olmanın dışında herhangi bir hava taşıtı ile seyahatin doğuracağı sakatlıklar ve gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları, Sigortalının alkol ve uyuşturucu maddeler tesiri altında bulunmasından ileri gelen her türlü hastalık ve kazanın gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımına bağlı olarak gelişen her türlü hastalık ve komplikasyonlarına ait teşhis ve tedavi masrafları, sigara, alkol v.b. her türlü madde bağımlılığını bırakma tedavisi masrafları, Hekim tarafından öngörülen bir teşhis / tedavi programı olmadan yapılan uygulamalar ile bunların neticesinde oluşan her türlü masraf, Geriatrik ve psikogeriatrik hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları, Psikiyatrik, psikolojik hastalıkların teşhis-tedavisi, psikosomatik hastalıkların tedavi masrafları ile psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı v.b. masrafları, GENEL YAŞAM / GÜNEŞ SİGORTA: Konjenital (doğuştan gelen) hastalıklar ve/veya yapı bozuklukları, Sigorta başvurusu sırasında veya öncesinde var olan ve bilinen herhangi bir hastalık, kusur veya şikayetin sorulduğu halde beyan edilmediği tüm durumlar, AIDS ve komplikasyonları, Tıbbi gereği olsa dahi her türlü sünnet ile ilgili tüm masraflar, Zayıflama veya kilo alma tedavileri ya da programları, Suni uzuv, kalça ve diz protezi, Alzheimer, yaşlılıktan ileri gelen bunama ile ilgili rahatsızlıklar, Nazal septum deviasyonu ve konka hipertrofisi, Organ naklinde vericinin masrafları, Gözdeki kırma kusuru tedavisi ve ilgili her türlü durumlar, İşitme kusuru tedavisi ve ilgili her türlü durumlar, Beyan edilmemiş olan motosiklet kullanma, dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma ve bunlarla sınırlı olmayan diğer tehlikeli faaliyetler ile lisanslı olarak bir spor faaliyetinin yapılmasından kaynaklanan bütün durumlar, Akupunktur, homeopati, hidroterapi, ayurveda, mezoterapi vb alternatif tıp yöntemleri, kaplıca kürleri, ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 18

19 Sigorta Sözleşmesinin geçerlilik süresi içerisinde oluşan bir kaza veya hastalık nedeniyle ortaya çıkan bir kusurun düzeltilmesine yönelik olanların dışındaki tüm estetik ve plastik cerrahi işlemler; trafik kazası haricinde meydana gelen diş ve burun ile ilgili her türlü durum için estetik ve plastik cerrahi işlemleri, İşitme kusuru tedavisi ve ilgili her türlü durumlar Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve kötüye kullanımı neticesinde meydana gelen bütün durumlar, Hastanede yatmadan yapılan alerjinin teşhis ve tedavisine yönelik işlemler, Diş ve diş eti ile ilgili yapılan tüm muayene ve işlemler, Bulaşma halinde yapılan tetanoz ve kuduz aşıları haricindeki tüm aşılar ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları, Belirli bir semptom ve/veya hastalığa bağlı olmadan yapılan tüm işlemler, (Örn. check-up), Parkinson, sara, Tanımlamalar kısmında belirtilen Gereksiz Hastane Tedavisi işlemleri, Sigortalının Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev alması süresinde ortaya çıkan hastalık, yaralanma ve/veya maluliyet, Hamilelik, düşük, normal veya sezaryen Doğum ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyon ile ilgili masraflar Kozmetikler ve bir tıp Hekimi tarafından yapılmayan tedaviler, Yurtdışında yapılan Ayakta Tedavi teminatı ile ilgili giderler, Psikiyatrik tedavi gerektiren ruh hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar, YAPI KREDİ SİGORTA: Hastalık Sigortası Genel Şartları Madde 2/a, b, c, e, f, g, h de belirtilen haller teminat kapsamı dışındadır. Madde 2/d de istisna olarak belirtilen deprem, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması sonucu oluşan tedavi giderleri ise TL muafiyetle poliçe teminatları dahilinde ödenecektir. AIDS ve AIDS'e bağlı hastalıkların tedavileri, zührevi hastalık tedavileri. Küretaj, infertilite, sterilite (kısırlık), düşük araştırması ve hamileliğin gerçekleşmesinin sağlanması ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri (tüp bebek, follikül takibi, serklaj, mikroenjeksiyon, tuboplasti v.b), histerosalpingografi (HSG), spermiogram, adhezyolizis, iktidarsızlık, cinsel işlev bozuklukları ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler (penil protez dahil) ve aile planlaması teminatı kapsamı dışındaki tüm aile planlaması yöntemi (hap, kondom vb.) giderleri. Çocuk bakımı, her türlü çocuk maması, oral beslenme ürünleri, çocuk bezi, biberon, emzik vb. çocukla ilgili sarf malzemeleri, her türlü sünnet giderleri (Phimozis). Yapı Kredi Sigortada 01/07/2003 tarihinden sonra başvuru formu düzenlenerek ilk defa sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin varikosel ve skolyoz ile ilgili tüm giderleri. Sigorta yılı içinde 180 günü geçen hastanede yatış ve bu süre içinde 90 günü geçen yoğun bakımda yatışla ilgili tüm giderler. Dağcılık ve tırmanma, kano, gökyüzü kayağı, paraşüt, planör, delta-kanat, balon, sivil havacılık, binicilik, su sporları, dalgıçlık, motosiklet ve otomobil vb. tehlikeli sporlar, tüm yarışlar ile tüm profesyonel ve lisanslı olarak yapılan sporların sonuçları ile ilgili tüm giderler. Her türlü estetik ve kozmetik amaçlı girişimler (kaza sonucu olanlar hariç) ve aynı seansta estetik işlemle birlikte yapılan diğer girişimler, telenjiektazi, cilt hemangiomlarına yönelik tedaviler, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ile ilgili ameliyat ve tedaviler, refraksiyon kusurlarına yönelik müdahaleler (miyopi vb.) ile müdahale öncesi ve sonrasında kullanılan ilaçların giderleri, keratokonus, göz kaymaları, şaşılık, görme tembelliği, ses ve konuşma terapileri, yüzeysel varis tedavisi (skleroterapi), nazal valv ile ilgili girişimler, alerji aşıları, bağışıklık sistemini güçlendirmeyle ilgili rutin dışı aşı ve ilaçlar, akupunktur, ayurveda, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, aromaterapi, estetik amaçlı aşı ve enjeksiyonlar, deri kurumasını ve terlemesini önleyen tüm tedaviler, kaplıca kürleri, kaplıca ve ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 19

20 termal merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedaviler (fizik tedavi dahil), çamur banyoları, şifa kürleri, saç dökülmesi ile ilgili tetkik, tedavi ve ilaç giderleri, obesite ve aşırı zayıflık ile ilgili tetkik ve tedaviler (ilaç, diyetisyen ve yağ kitle ölçüm testleri dahil), Anorexia, sigarayı bırakma ile ilgili tetkik ve tedaviler, masaj, diyet, jimnastik salonları, zayıflama merkezleri vb. konularla ilgili giderler ile estetik ve güzellik merkezleri, ayak bakım merkezleri, ağrı tedavi merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri, lens ve optik merkezlerinde yapılan göz muayeneleri giderleri ile işitme cihazı satan merkezlerde yapılan işitme testleri giderleri. T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ilaç giderleri. Yurt içi ve Yurt dışı Hastane Hizmetleri Teminatı'nda belirtilen durumlar dışındaki her türlü protez, protez tamirleri, ortopedik tabanlık, atel, boyunluk, dizlik, askı vb., her türlü yardımcı ve haricen kullanılan tıbbi malzemeler [tekerlekli iskemle, işitme cihazı, holter cihazı ve uyku apnesi cihazı (CPAP ve uyku odası dahil) v.b.] uyku apnesi dışında her türlü nedene bağlı horlama ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler, organ naklinde vericinin ve organın ücreti, kan veren kişiye ait tüm giderler. Yurt dışında gerçekleşen tamamlayıcı limitsiz ayakta tedavi, doktor muayene, ilaç, teşhis yöntemleri, küçük müdahaleler, fizik tedavi, ayakta tedavi paketi ve diş tedavi teminatları kapsamındaki giderler Alkol zehirlenmesi, alkolizm, alkol kullanımı sonucu doğan rahatsızlıklar ve kazalar, eroin, morfin veya benzeri uyuşturucuların kullanılması ve yoksunluk sendromu sonucu oluşabilecek her türlü giderler. Alternatif tıp yöntemleri, alternatif tıp merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedavi giderleri, Anti Aging Merkezlerinde yapılan tüm işlemler, bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, deneysel tedaviler ve Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler. Diş tedavi teminatı alınmış veya trafik kazası sonucu oluşmuş olsa bile, diş implantasyonu ile implantasyon öncesinde ve sonrasındaki ilgili giderler, ortodonti ve ortodontiye bağlı tedaviler, kıymetli madenlerden yapılan kaplamalar ile ilgili giderler Sigortalının ehliyetsiz araç kullanması sırasında gerçekleşen kazalar nedeniyle oluşan tedavi giderleri, sigortalının kazadaki kusur durumuna bakılmaksızın kapsam dışıdır. Sigortalının kullandığı aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması da bu kapsamdadır. Resmen ilan edilmiş olan salgın hastalıklar ve karantina. Genel sağlık kontrolü (check-up), doktorun herhangi bir rahatsızlığın araştırılması için istediği tetkik ve tanı işlemlerinde bu rahatsızlıkla ilgili olmayan geniş kapsamlı genel sağlık kontrolleri, homosistein, metabolik sendrom tanısına yönelik işlemler, ailevi risk faktörleri nedeniyle yapılan taramalar, tıbbi sertifikalar ve sağlık raporu hazırlanması ile ilgili giderler, Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi ve EBT. Kordon kanı alımı ve saklanması ile ilgili giderler. Böbrek ve safra kesesi taşları analiz giderleri. Sanatoryum, prevantoryum, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri vb. uzun süreli bakım sağlayan kuruluşlardaki hizmet ve tedavi giderleri. Demans, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları ile ilgili her türlü giderler. Mesleki bir sebepten doğan yaralanma ve hastalıklarla (iş kazası ve meslek hastalığı) ilgili olarak yasal yükümlülükler sonucu yapılması gereken ödemeler ile başka bir sigorta kurumu ya da üçüncü şahıslar tarafından yapılabilecek ödemeler. Özel hemşire, sağlık kuruluşlarındaki telefon giderleri, süit oda farkı, tedavi için gerekli olmayan malzeme vb. idari giderler Sigortacının TELEMED24 Hizmet ağındaki sağlık kurumlarında, yatıştan sonraki 24 saat içinde Bildirim Formu nun iletilmediği durumlardaki ve on beş günü geçen hastaneye yatışlarda on beşinci günden sonra Sigortacının tekrar onayının alınmadığı giderler. Genel ve kişisel hijyene yönelik malzeme ve aparatlar, ilaç niteliği taşımayan kozmetik ürünler, alkol, kolonya, her türlü sabun, şampuan, saç solüsyonu, diş macunu, hidrofil pamuk, termometre, şeker ölçme stikleri ve kartuşları, buz kesesi, sıcak su torbası, v.b. yardımcı tıbbi malzemeler, suni tatlandırıcı, gözlük camı ve çerçevesi, kontakt lens, lens solüsyonları ve nemlendirici amaçlı ürünler ile ilgili giderler. Bir yıllık poliçe süresi içerisinde toplam üç aydan fazla yurt dışında kalınması durumunda, yurt dışı hastane hizmetleri teminatı olsa bile yurt dışında gerçekleşen giderler. ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 20

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu İÇİNDEKİLER SES FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigrta Knusu 2-Tanımlar 3-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Dğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı D- Hastane Gündelik Tazminat

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ SAĞLIK YARDIMLARI ESASLARI YÖNERGE NO: 2 Yürürlük Tarihi: 01.08.2006 Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin 17-1/a maddesinde

Detaylı

Üye : Adına dayanışma aidatı ödenerek tedavi yardımlarından yararlanma hakkını elde eden eş ve 25 yaşına kadar olan çocuklarını ifade eder.

Üye : Adına dayanışma aidatı ödenerek tedavi yardımlarından yararlanma hakkını elde eden eş ve 25 yaşına kadar olan çocuklarını ifade eder. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:3 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI TOPLAMA UYGULAMA ESASLARI Amaç :

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI SAĞLIK YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI 2013 1)SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANACAKLAR T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T.Halk Bankası

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı