A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER A. Dayanışma Merkezi Çalışmaları.1 B. Sığınak Çalışmaları 11 C. Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Uygulamalar ve Karşılaşılan Sorunlar..15 D. Ekler 35

3 A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI 2014 yılında da erkek şiddetine karşı kadın dayanışması ile güçlenmeyi sürdürdük. Mor Çatı ya, 2014 yılı içerisinde, erkek şiddetine maruz kalan 832 kadın ve çocuk başvurdu. Mor Çatı Dayanışma Merkezi ndeki sosyal çalışmacılar, başvuran kadınlarla, telefonla, e-posta ile ve yüz yüze olmak üzere, toplam 2043 görüşme gerçekleştirdi. Başvuran kadınların büyük çoğunluğu ile birden fazla kez görüşüldü. Görüşmelerin %79 u telefonla, %10 u yüz yüze, %11 i ise e-posta yoluyla gerçekleştirildi. Görüşmelerin %78 i kadınların kendisiyle gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde kadının istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm olabilecek seçenekler birlikte değerlendirildi. Mor Çatı ya başvuran kadın ve çocukların yaş aralığı 0-90 arasında değişmektedir. Başvuranların %6 sı 15 yaşından küçük çocuklardır. En fazla başvuru yapanlar yaş aralığındaki kadınlar oldu. Başvuranların%6 sı 15 yaşından küçük çocuklardı ve yarısı cinsel şiddete maruz kaldığı için desteğe ihtiyaç duyuyordu. 1

4 Maruz Kalınan Şiddet Biçimleri: Kadına yönelik şiddet, cinsiyetleri nedeniyle, kadınlara ev içinde ve dışında uygulanan sistematik şiddet davranışıdır. Erkeklerin şiddetinin ardında, toplumun her alanında görülen egemenlikleri ve cinsler arasındaki eşitsizlikler yatar. Şiddetin amacı güç göstermek, kontrol etmek, cezalandırmak ya da öfke boşaltmaktır. Fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, dijital şiddet biçimlerinin tümü bu amaca yöneliktir. Sistematik olarak uygulanan bu yöntemler kadının sürekli olarak korku, çaresizlik ve güvensizlik içinde yaşamasına neden olur. Mor Çatı da erkek şiddetine karşı kadın dayanışmasıyla güçlenmenin yollarını bulabilmek için, kadınların farklı şiddet hikâyeleri ve şiddetten kurtulmak için ne tür mücadele yöntemleri geliştirdiği dinlendi. Erkek şiddetinin birçok formu olmakla birlikte, en sık psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet biçimlerinin uygulandığı görülmektedir. Kadınlar çoğu zaman bu şiddet biçimlerinin birden fazlasına aynı anda maruz kalmaktadır yılı içinde Mor Çatı ya başvuran kadınların maruz kaldıkları en yaygın şiddet biçiminin psikolojik şiddet olduğu görüldü te Mor Çatı ya başvuran kadınların %44 ü psikolojik şiddete maruz kaldığını paylaştı. Psikolojik şiddet en sık rastlanan şiddet biçimi olduğu gibi çoğu zaman diğer şiddet türlerine de eşlik eder. Duygusal gücün veya ihtiyaçların şiddet aracı olarak kullanıldığı durumları kapsayan psikolojik şiddet, fiziksel şiddete oranla tanımlanması/tanınması daha güç bir şiddet biçimidir. 2

5 Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (European Union Agency For Fundamental Rights- FRA) 1 nın Avrupa genelinde, kadınlara sorarak yaptığı ve 2014 te yayımladığı kadına yönelik şiddet araştırmasına göre psikolojik şiddeti tanımlayan davranışlar şunlardır: Arkadaşlarla görüşmeyi engellemek, aile veya akrabalarla ilişkiyi sınırlamak, nerede olduğunu kontrol etmek, başka erkeklerle konuştuğunda öfkelenmek, sadakatsiz olduğu konusunda şüpheci olmak, evden çıkmayı yasaklamak, kilit altında tutmak. Bunun yanı sıra, kötü davranış biçimleri de psikolojik şiddet olarak tanımlanmıştır. Bunlar: başkalarının önünde aşağılamak ve küçük düşürmek, özel yaşantıda aşağılamak ve küçük düşürmek, bağırmakla ya da vurmakla korkutarak bir şeyleri yaptırmak, isteği dışında pornografik görüntüleri izlemeye ya da bakmaya zorlamak, çocukları almakla tehdit etmek, çocukları incitmekle tehdit etmek, çocukları incitmek, önemsediğin birini incitmek ya da öldürmekle tehdit etmek, fiziksel şiddetle tehdit etmektir. Mor Çatı ya başvuran kadınların deneyimlerine göre, en sık görülen psikolojik şiddet biçimlerinin, hakaret, aşağılama, küçük düşürücü söz söyleme ve küçük düşürücü davranışlarda bulunma olduğu görüldü. Birçok kadın, tehdit edilmekten nasıl korunacağını öğrenmek için Mor Çatı ya başvurdu. Erkekler, kadınları en çok öldürmekle tehdit ettiler. Bunu yaparken medyadaki ya da çevrelerindeki kadın cinayetlerini ve cezasızlığı bir araç olarak kullanan çok sayıda erkek olduğu görüldü. Ayrıca sakat bırakmakla, yüzüne kezzap atmakla, cinsel yaşantısını dijital ortamda paylaşmakla, çocukları ya da kadının ailesinden kişileri öldürmekle veya onlara zarar vermekle, kendini öldürmekle, kiralık katil tutup kadını öldürtmekle, kadını akıl hastanesine kapatmakla, iftira atmakla tehdit eden erkekler oldu. Erkekler kadınların ne giyip giymeyeceğini, kiminle görüşüp görüşmeyeceğini, evden çıkıp çıkamayacağını, çalışıp çalışmayacağını, nasıl güleceğini, çocuklarıyla nasıl ilişkileneceğini, eğitim hayatını, telefon, bilgisayar gibi iletişim araçlarını kullanıp kullanmayacağını, bedeninin nasıl görüneceğini kontrol ederek de şiddet uyguladılar. Mor Çatı ya başvuran kadınların maruz kaldığı psikolojik şiddet biçimlerine bir diğer örnek, kadını intihara zorlamak ve hatta kadının kendini öldürmesi için yöntem göstermek oldu. Bunun yanı sıra, istenmeyen gebeliklerini sonlandırmak için yasal kürtaj hakkından faydalanamayan kadınlar, hem bu haklarından yararlanamayarak hem de sağlık kurumunda çalışanların yargılayıcı ve aşağılayıcı davranışlarından dolayı psikolojik şiddete maruz 1 3

6 kaldılar. Bunun yanı sıra gebeliğini sürdürmek istediği halde, eşleri tarafından kürtaj yaptırmaya zorlanan kadınlar da vardı. Kadınların maruz kaldığı bir diğer şiddet biçimi ise fiziksel şiddettir. Mor Çatı ya başvuran kadınların %25 i fiziksel şiddete maruz kaldığını paylaştı. Fiziksel şiddet, bir araç (bıçak, ip, vazo vs) aracılığıyla ya da doğrudan bedensel temas içererek uygulanabildiği gibi, fiziksel üstünlüğün bir araç olarak kullanıldığı durumları da (bağırmak, dövmekle tehdit etmek, korkutucu bakmak, eşyaları kırmak ya da zarar vermek gibi) kapsar. FRA nın araştırmasında yer alan sorularda, fiziksel şiddeti tanımlayan davranışlar şöyle sıralanmıştır: itmek, tokatlamak, sert bir cisim fırlatmak, saçını çekmek, tekmelemek, yakmak, boğmaya çalışmak, kesmek, bıçaklamak, başını bir yerlere vurmak. (FRA:2014) Mor Çatı dan destek alan kadınların bazıları, vurmak, itmek, boğazını sıkmak, yumruklamak, balkondan atmak gibi fiziksel şiddet biçimlerine maruz kaldılar. Ayrıca, boğazı kesilerek, iple boğularak, bıçaklanarak, baltayla kafasına vurularak, ateşli silahla saldırılarak, yakılarak, üzerine eşya fırlatılarak, vücudunda sigara söndürülerek, üzerine kaynar su dökülerek, kafasına çuval geçirilerek, bağlanarak fiziksel şiddet yaşayan kadınlar oldu. Çocukların da ev içinde sıklıkla fiziksel şiddete maruz kaldığı görüldü. Başvuran kadınlar, hamilelikte de şiddet gördüklerini belirttiler. Hamilelik sonrası fiziksel şiddetin başlaması ya da artmasının sıklıkla görülen bir durum olduğu görüldü. Kadınlar maruz kaldıkları fiziksel şiddet nedeniyle kalıcı ya da geçici sakatlıklar yaşadılar. Mor Çatı ya başvuranlardan bazıları, yakınının erkek şiddeti nedeniyle yaşamını kaybettiğini belirtti. Evlilik içinde ve dışında oldukça yaygın olan cinsel şiddete maruz kalan kadınlar da Mor Çatı dan destek aldı te Mor Çatı ya başvuran kadınların %12 si cinsel şiddete maruz kaldığını paylaştı. Kadınların yanı sıra kız ve erkek çocuklar da cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Cinsel şiddet kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla cinselliğin bir araç olarak kullanıldığı durumları kapsar. FRA nın araştırmasında cinsel şiddeti tanımlayan davranışlar; istemediği halde ve/veya istemediği biçimlerde cinsel ilişkide bulunmak, istemediği halde ve/veya istemediği biçimlerde cinsel ilişkide bulunmaya teşebbüs etmek, cinsel ilişkiye girmeyi reddederse ne olacağından korktuğu için cinsel ilişkiye rıza göstermek zorunda kalmak şeklinde tanımlanmıştır. (FRA:2014) Evlilik içi ve dışı tecavüz, taciz, mastürbasyon yapmaya zorlamak, istemediği cinsel pozisyonlara zorlamak, kadının bedenini, cinselliğini aşağılamak, kadını seks işçiliği yapmaya 4

7 zorlamak, kadını başkalarıyla birlikte olmaya zorlayıp bunu kamerayla kaydetmek ve bu adamlarla ne yaptığını zorla bir günlüğe yazdırmak sonra kadını bunları kullanarak tehdit etmek, sıklıkla aldatmak, evin ve çocukların ihtiyaçlarını cinsel birliktelik karşılığında karşılamak, kadın istemediği halde çocuk yapmaya zorlamak için sıklıkla tecavüz emek, cinsellik yoluyla bulaşan hastalığı olduğunu bildiği halde söylemeyip kadına da bu hastalığı bulaştırmak, çocukların yanında cinsel ilişkiye zorlamak gibi cinsel şiddet biçimlerine maruz kalan kadınlar Mor Çatı dan destek aldı. Bir diğer şiddet biçimi de, maddi güç ve imkânların kadını kontrol etmek ve denetlemek amacı ile kullanılmasını tanımlayan, ekonomik şiddettir. Mor Çatı ya başvuran kadınların %16 sı ekonomik şiddete maruz kalmıştır. Kadının çalışmasına engel olmak, çalışıyorsa kazancına el koymak, çok küçük miktarda para verip bununla evin tüm ihtiyaçlarını karşılamasını bekleyip beklentisi olmayınca fiziksel şiddet uygulamak, maddi ihtiyaçları keyfi ve tutarsız bir şekilde karşılamak gibi tutum ve davranışlar ekonomik şiddet biçimlerinin en sık görülenlerdir. Mor Çatı ya başvuran kadınların paylaştığı bazı ekonomik şiddet biçimleri şunlardır: kadının adına kredi çekip kadını borçlandırmak, nafakayı ödememek, nafakayı ödememek için gelirini olduğundan az göstermek, iş yerinde patronuna kadını kötüleyerek, sıkça arayıp rahatsız ederek, iş yerini basarak ya da sosyal medyadan kadın hakkında olumsuz şeyler söyleyerek işten atılmasına neden olmak, kadınla ortak birikimleriyle edinilen mülkü kadının haberi olmaksızın satmak ve parayı harcamak, kadından devamlı para isteyip vermeyince cezalandırmak. Mor Çatı ya başvuran kadınlardan %1 i dijital şiddet maruz kaldığını paylaştı. İnternet veya cep telefonu vasıtasıyla sürekli mesaj göndermek ya da aramak, kadından da yanıt vermesini, yer bildirimi yapmasını, internet/telefon operatörleri üzerinden fotoğraf göndermesini isteyerek takip etmek, denetlemek, kadının çıplak fotoğraflarını çekmek, gizli kamera ile kayıt almak, bu fotoğrafları ya da kamera kayıtlarını internet üzerinden yaymak veya yaymakla tehdit etmek, e-posta ve sosyal paylaşım sitelerindeki üyelik şifrelerini alıp e-posta kutusunu ve sosyal paylaşım sitesindeki profilini karıştırmak ve buradaki bilgilerle kadını denetlemek, tehdit etmek, sosyal paylaşım sitelerinde kadını küçük düşüren, hakaret, kadına karşı nefret içeren yorumlarda bulunmak sıklıkla karşılaşılan dijital şiddet biçimleri oldu. Bu şiddet biçimlerinin yanı sıra, kadınların tek taraflı ısrarlı takip, zorla evlendirme, mobbing, zorla madde kullandırmak gibi şiddet biçimlerine de maruz kaldıkları görüldü. 5

8 Şiddet Uygulayanlar: Başvuran kadınların çoğu resmi nikâhla evliydi. Görüşme yapılan kadınlardan medeni halini belirtenlerin %60 ı resmi nikâhlı, %2 si ise dini nikâhlı, %19 u boşanmış, %15 i hiç evlenmemiş, %3 ünün ise eşi ölmüştür. Evli kadınların %22 si 6-10 yıllık evliydi. En az (%5) başvuruda bulunan kadınlar, 1 yıldan az süredir evli olan olanlar oldu. Kadınlar en çok eşlerinden şiddet gördüler. Şiddet uygulayan ile ilgili bilgi veren kadınların %54 ü eşinden, %6 sı eski eşinden şiddet gördüğünü belirtti. 6

9 Şiddet uygulayan erkeklerin, birkaç istisna dışında hepsinin normal erkekler olduğu ve şiddet uygulama davranışını çoğunlukla ev gibi kapalı alanlarda gerçekleştirdikleri görüldü. Toplumsal statülerini belirleyen meslekleri, finansal durumları, eğitim durumları gibi özellikleri birbirinden farklı olan şiddet uygulayanların birbirinden farklı bahaneleri kullanarak şiddet uyguladıkları görüldü. Erkekler, kadının kendisinin istediği gibi davranmaması, tek çeşit yemek yapması, telefonu istediği zaman açmaması, kapıyı geç açması, ayrılmak istemesi, hakaret edilirken yanıt vermesi, elbisesinin dar olması, ailesindeki diğer bireylere bakmak istememesi, cinsel birliktelik yaşamak istememesi, lezbiyen olması, daha fazla çocuk yapmak istememesi, eğitimine devam etmek istemesi, evde görünmez olması istendiği halde göz önünde olması, çalışması, perdeleri açması, başka biriyle ilişkisi olması, çıplak poz vermek istememesi gibi nedenleri bahane ederek ya da etmeden kadınlara şiddet uyguladılar. Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Etkileri: Şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerini anlamaya çalışırken her kadının maruz kaldığı şiddetten aynı şekilde ve aynı derecede etkilenmeyeceğini akılda tutmak gerekmektedir. Kadınlar maruz kaldıkları şiddet nedeniyle kısa veya uzun vadede ortaya çıkabilecek fiziksel ve ruhsal sarsıntı ile baş etmek durumunda kalır. Aldıkları fiziksel ve ruhsal darbeler nedeniyle kadınlar şiddet ortamından çıktıktan yıllar sonra ciddi bedensel rahatsızlıklar, kalp, beyin gibi hayati fonksiyonlarında bozulmalar yaşayabilir. 7

10 Fiziksel olarak görülür olan bu ağır sonuçlar yanında kadınlar ruhsal yaşamlarında ne zaman geleceği belli olmayan bu korkunç saldırı karşısında kendilerini korku, şok, öfke ve duygusal donmuşluk gibi hisler içinde bulabilirler. Uyku ve yemek düzeninde bozulmalar, tekrarlayan kâbuslar, ani seslere karşı aşırı tepki, zaman zaman titreme krizleri ve öfke patlamaları görülebilir. Tekrarlayan saldırılar içinde kadınlar kendilerine duydukları saygılarını yitirebiliyor, önemsiz hissedebiliyor, bu şiddeti kontrol altına alabilmek için sorunu kendinde arayabiliyor ya da ürkek bir ruh haliyle savunmasız ve çaresiz hissedebiliyor. Elbette uygulanan fiziksel şiddet yanında çirkin, aptal, beceriksiz, kötü anne, pasaklı, geri zekâlı gibi sözlerle kadına püskürtülen psikolojik şiddet bu ruh halini pekiştirebiliyor ve içinden çıkılmasını zor bir hale getirebilir. Şiddete maruz kalan kadın, çocuklarının veya yakınlarının güvenliği için sessiz kalmayı tercih edebilir. Kendini böyle bir durumda bulduğu için duyduğu en yoğun duygulardan biri de utançtır. Genellikle saldırgan kadını yavaş yavaş sosyal çevresinden uzaklaştırdığı için de kadın bu utanç ve yalnızlıkla baş başa kalır. Halsizlik, bitkinlik, baş dönmesi gibi bedenden ortaya çıkan duygular yanında, unutkanlık, geleceğe yönelik planlar yapamama, karar verme güçlüğü gibi sıkıntılar yaşanır. Duygu durumunda ani iniş çıkışlar (gülerken ağlamaya başlama, ağlarken öfke patlaması gibi) deneyimlenebilir. Yaşama karşı ilgi kaybı, kendine zarar verme düşünceleri ortaya çıkabilir. Şiddet gören kadınların saldırgan yakınlarıyla ilgili karmaşık duyguları olabilir. Saldırgan eş her zaman saldırmayabilir ve uzun aralıklarla sevecen ilgili mahcup tavırlar sergileyerek kadında karmaşık duygulara yol açabilir. Bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik şartların getirdiği zorluklar nedeniyle kadın için ilişkiden çıkmak hiç kolay değildir. Sıkça dile getirildiği gibi kadınlar istedikleri ya da zevk aldıkları için ilişkinin içinde kalmaya devam etmezler, onların yaptıkları ya da yapmadıkları bir şey nedeniyle şiddet görmezler, saldırgan erkeklerin şiddetinden sorumlu olmadıkları gibi bu davranışları kontrol edebilme gücüne de sahip değildirler. Sorulması gereken soru kadının neden evde kalmaya devam ettiği değil, adamın neden evden uzaklaştırılmadığıdır. Daha önce de belirtildiği gibi bütün bu etkiler her kadında farklı şekilde görülebilir ve kadının hiçbir harekette bulunamayan zavallı bir halde olduğunun göstergeleri değildir. Bunlar, zaman zaman kadınların kendilerine de sordukları gibi normal olmadıklarının göstergeleri değil, yaşadıkları ağır saldırı karşısında verdikleri son derece doğal tepkilerdir. Yapılan görüşmeler bize açıkça gösteriyor ki yaşadıkları yoğun yıkıcılığa rağmen kadınlar, sınırsız yaratıcılıkları ile buldukları farklı yollarla hayatta kalmayı başarıyor. Yok edilmeye 8

11 çalışıldıkları halde kendileri ve hayatta önem verdikleri kişilerle kurdukları ilişkileri sürdürebiliyor, kendilerine ve ilişkilerine bakabilme cesaretini gösterebiliyor, aldıkları hasarı onarmak için kaybettiklerini sandıkları gücü yeniden keşfederek yeniden hayatlarını ve kendilerini kurmayı başarabiliyorlar. Şiddete Karşı Güçlenme: Kadınların sosyal destek, hukuki destek, psikolojik destek gibi desteklerle şiddetten uzak bir hayat kurmak için güçlenmeleri mümkündür. Şiddete karşı mücadele eden kadının kendi hayatına ilişkin ne istediği, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için çizdiği plan ve Mor Çatı daki sosyal çalışmacının kadının ihtiyaçları doğrultusunda gösterdiği kaynaklar, nasıl bir yol izlenebileceğini ortaya koymaktadır. Kadınlar Mor Çatı daki dayanışmayla, devlet kurumlarından ya da diğer kaynaklardan alınabilecek destekler neler, şiddetle mücadele ederken hangi haklardan faydalanılabilir ve bu konuda hukuki süreçlerin işleyişi nasıldır, karşısına hangi zorluklar çıkabilir gibi soruların yanıtlarına ulaşabildiler. Yapılan görüşmede kadının ihtiyaç duyduğu hukuksal ve psikolojik desteği Mor Çatı gönüllüsü avukat ve psikologlardan alması sağlandı. Sosyal çalışmacılarla kadının görüşmesi, ihtiyaç doğrultusunda düzenli bir şekilde devam edebildi. Eğer sığınak ihtiyacı söz konusuysa ve Mor Çatı sığınağında yer varsa sığınak kabulü yapıldı te Mor Çatı da yapılan görüşmelerde kadınların %28 inin sosyal desteğe ihtiyaç duydukları görüldü. Bilgi almak, paylaşımda bulunmak isteyen kadınlar, aldıkları desteklerle, şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmanın yanı sıra şiddetin kendilerinden kaynaklanmadığını, şiddeti uygulayanın sorumluluğunda olduğunu duyarak kendi güçlerinin tekrar farkına vardılar. Şiddete maruz kalan ve şiddetten kurtulmak için mücadele eden kadınları güçlendirmeyi odağına alan yaklaşım, kadınların şiddetin yarattığı olumsuzlukların üstesinden gelmesini kolaylaştırdı. Kadınların %23 ü hukuki desteğe ihtiyaç duyduğu için Mor Çatı ya başvurdu. Mor Çatı gönüllüsü avukatların dayanışmasıyla, yasal haklarına ilişkin ayrıntılı bilgi almanın yanı sıra hukuki süreçlerde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için de destek aldılar. Kadınların %7 si psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu için başvurdu. Bu taleplerin bir kısmı, Mor Çatı gönüllüsü psikologlar tarafından karşılandı Şiddete uğramanın tedavi edilecek bir hastalık olmadığı, terapi desteğinin şiddete maruz kalan kadını güçlendirecek araçlardan sadece biri olduğunu göz ardı etmeden verdiğimiz psikolojik destek, ayrıca şiddete doğrudan maruz kalan ya da tanık olan çocuklara da verildi. 9

12 Kadınları %3 ü ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğu için başvurdu. Şiddetten uzak ve yeni bir hayat kurmak isteyen kadınlar şiddet uygulayandan uzaklaşmayı başarsa bile ekonomik güçlükler nedeniyle şiddetsiz bir yaşam kurmakta zorlanıyor ya da ekonomik zorluklar istenilen koşulları yaratamadığı için şiddetten uzaklaşamıyor. Ekonomik destek talebiyle başvuran kadınlar, bu desteğe erişebilecekleri kanallara yönlendirilmiş, bu kurumlarda yaşadıkları zorluklarla ilgili destekler almıştır. Kadınların %10 u ise sığınak desteğine ihtiyaç duyduğu için başvurdu. 29 kadın, çocukları ile birlikte Mor Çatı sığınağına yerleştirilirken diğer kadınlara sığınak desteğine ulaşmaları için nasıl bir yol izleyeceğinin bilgisi paylaşıldı. 10

13 B. SIĞINAK ÇALIŞMALARI: Mor Çatı, 20 kişi kapasiteli sığınak faaliyetini 5 yıldır Şişli Belediyesi nin finansal desteği ile sürdürüyor. Şişli Belediyesi ile yapılmış olan protokol Kasım 2014 te yeniden düzenlenerek işbirliği süresi uzatıldı. Mor Çatı, 2014 döneminde, yaşları arasında değişen 29 kadın ve 31 çocuk olmak üzere toplam 60 kişiye sığınak desteği sağladı. Sığınakta kalan kadınlar arasında, yaş, dil, din ve ırk ayrımı yapılmadan bir çalışma yürütülmesine özen gösterildi. Ayrıca çocuklarla cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmaması yönünde bir çalışma yürütüldü. Anneleriyle birlikte gelen her yaştan erkek çocuk sığınakta kalabildi. Sığınak desteği alan kadınların 5 i üniversite, 6 sı lise, 6 sı ortaokul mezunu, diğerleri ise okur yazardır. Kadınların sığınakta kalma süresi ihtiyaç ve hedeflerine göre belirlendi. Bu sebepten kadınlar farklı sürelerde sığınak desteği aldılar. Kadınların şiddetten uzaklaşıp, yeni bir hayat kurmak için verdikleri mücadelede, yaşadıkları ekonomik zorluklar ve yasaların öngördüğü desteklere erişememeleri çok büyük engeller oluşturdu. Sığınakta Kalan Kadınların Mor Çatı ya başvurma nedenleri: 18 kadın evlilik içinde kocalarından fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet gördüğü için; 7 kadın boşandıkları eşlerinden, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet gördüğü için; Babasının şiddetine maruz kalmış ve ASPB na bağlı bir sığınakta kalan 1 kadın, buradan çıkarıldığı için, Çocukluğundan itibaren babasının cinsel istismarına maruz kalan 1 kadın kocasından da cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğü için, Sevgilisinin psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kalmış olan hamile 1 kadın doğacak çocuk düşünülmeksizin terk edildiği için, 1 kadının nişanlısı, ailesine ve kedisine şiddet uyguladığından dolayı kalacak güvenli bir yere ihtiyaç duyduğu için, Mor Çatı ya başvurdular ve Mor Çatı Sığınağı nda kaldılar. 11

14 Sığınakta kalan 29 kadından 3 ü yabancı uyrukluydu; cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmalarına rağmen devlet sığınaklarına kabul edilmediler. 5 kadın oğulları 12 yaşından büyük olduğu ve 1 kadın da 62 yaşında olduğu için devlet sığınaklarına kabul edilmediler ve Mor Çatı Sığınağı nda kaldılar. Sığınak desteğine ihtiyacı olan kadınların çocuklarının, ulusları ya da yaşları nedeniyle kamu kurumlarında ayrımcılığa maruz kaldıkları görüldü. 1 kadın, babasının şiddetine maruz kalıyordu. Babası annesini nerdeyse öldürmek üzereyken annesi ile birlikte evden kaçmıştı. Sığınağımızda kalan kadınlardan birinin çocuğu yıllarca dedesi tarafından cinsel istismar uğramıştı. 1 kadın çok varlıklı olduğu halde eşinin yıllarca süren şiddetine katlanmak zorunda kalmıştı, bu şiddetten uzaklaşacak gücü bulduğunda 50 li yaşlarda bulunuyordu. Son bir yıl içerisinde, erkeklerin kadınlara uyguladığı ekonomik şiddetin arttığına tanıklık edildi. Kadınların, şiddet uygulayan erkekler tarafından sıklıkla borçlandırıldığı görüldü. İşyerinin kadının üzerine açılması, vergi, sigorta, malzeme bedellerinin ödenmemesi, kredi çekilmesi borçlandırma stratejisinin örnekleri arasındaydı. Borçlanan ve bunları ödeyemeyen kadınlar, maaşlarında da kesinti yaşadılar ve haciz korkusuyla ev tutmaya çekindiler. Sığınakta güçlenme: Bir yıllık süre içerisinde 21 kadın beraberlerinde 22 çocukla birlikte sığınaktan ayrıldılar: 11 kadın çocuklarının velayetini alarak boşandı, işe girdi, yeni ve bağımsız yaşamlar kurdu. 4 kadın şiddet yaşantısından uzaklaşarak kendi anne-babasıyla yaşamaya başladı. 2 kadın başka bir kente taşındı, şiddetten uzaklaştı. 1 kadın daha önce yaşadığı ülkeye geri döndü; eski kocası tarafından kaçırılan çocuklarına ulaşmak için hala mücadelesine ve dayanışma merkezimizden destek almaya devam etmekte. 5 kadın ise daha güçlü olduklarını, şiddete dur diyebileceklerini belirterek şiddet uygulayanla yaşadıkları eve geri döndüler. En önemli ihtiyacı barınma olan 1 kadın sorununu çözemeden ayrıldı. 12

15 2 kadın ve çocuklarının kimlikleri değiştirildi ve kısa sürede eski kimlik verilerinin yeni kimliklerine aktarma işleri tamamlandı. Sığınakta kalmaya devam eden kadınlardan 1 tanesi çocuğun velayetini alarak boşandı. 3 kadının boşanma davaları devam ediyor 4 kadın ise yeni bir işe başladı. Sığınakta Kalan Kadın ve Çocuklara Sağlanan Destekler: Sığınakta kaldıkları süre için kadınlara, hukuksal bilgi verme, Baro aracılığı ile avukat tayini, gerektiğinde tıbbi ya da psikolojik-psikiyatrik destek, iş bulma, dil öğrenme, meslek edinme, giysi ve hastane giderlerinin karşılanması gibi destekler sağlandı.. Ayrıca okuma-yazma bilmeyen, yaralı olan, can güvenliği olmayan kadınlara resmi işlemler sırasında Mor Çatı gönüllüleri refakat etti. 15 kadın 6284 sayılı yasadan yararlanarak koruma kararı çıkardı ve barodan adli yardım aldı. 17 kadına psikolojik destek sağlandı. Bazı kadınlar sığınaktan ayrıldığı halde psikolojik destek almaya devam etmekte. 4 kadına talepleri doğrultusunda homeopati desteği sağlandı. 1 kadın ilçe belediyesinin desteğiyle, ayrı kaldığı çocuklarıyla birlikte tatil yapma fırsatına kavuştu. Boşandığı eşinden çocukları için iki yıldır nafaka alamayan 1 kadın, Mor Çatı nın avukat desteği ile hem birikmiş nafakalarını aldı, hem de bundan sonrası için nafakaların düzenli ödenmesini sağladı. 1 kadın özel durumu nedeniyle Mor Çatı dostu bir avukattan, sadece danışmanlık desteği değil, tüm davanın yürütülmesi yönünde destek aldı. 1 kadın Çapa Tıp Fakültesi hastanesinden, kocası tarafından uğradığı cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddeti kanıtlayan kapsamlı bir rapor aldı. 1 kadının kızı, babasının gece uyguladığı şiddet nedeniyle polise ihbar edilerek evden alındı ve sığınağa annesinin yanına getirildi. Sığınakta kalan 3 kadın, 3 ay boyunca, Mor Çatı bağışçıları tarafından maddi olarak desteklendi. 3 kadın, Mor Çatı dostu olan diş hekimlerinin desteği ile tedavi oldu. 13

16 Bir yıl içerisinde sığınakta 1 bebek dünyaya geldi. Bebeğin doğumu öncesi ve sonrası hastane süreci dahil olmak üzere, annenin ihtiyaç duyduğu destekler gönüllüler ve sığınak çalışanları tarafından verildi. Sığınaktan ayrılan kadınların sadece 1 i İstanbul Kadın Koordinasyon Merkezi nden eşya desteği alabildi. Ev kuran kadınların eşya ihtiyaçları çoğunlukla Mor Çatı gönüllüleri ve dostları tarafından karşılandı. Çocuklar ve ergenler için pedagojik ve psikolojik destek, ders desteği, eğitim ihtiyaçları için malzeme ve maddi destek, burs desteği, giysi desteği, aşı, homeopati vb sağlık desteği, etkinlikler ve tatil programı yapılması, okul değiştirme işlemlerinde refakat edilmesi ya da bu işlemler için yetkililer ile görüşülmesi ve çocuk kitaplığından faydalanması gibi destekler sağlandı. Sığınakta kalan çocukların ve ergenlerin eğitim ve oyun ihtiyaçlarından bazıları Mor Çatı dostlarının desteği ile karşılandı. Mor Çatı gönüllüleri çocuklara yeterince başarılı olamadıkları derslerle ilgili yardımcı oldular, eğitim materyali sağladılar, tiyatro, konser, yaratıcı drama, kültür ve deniz gezileri organize ettiler. Ergen bir öğrenciye, Mor Çatı dostları tarafından burs ve 11 çocuğa psikolojik destek sağlandı. Bazı sivil toplum örgütleri ile yapılan işbirliği sığınakta kalan kadın ve çocukların yaşamlarında önemli değişimler olmasına katkı sağladığı görüldü. Bir drama derneği sığınakta kalan 4 çocuk için kontenjan ayırarak, drama eğitimlerinden yararlanmalarını sağladı. Bahçeşehir Üniversitesi nden bir öğrenci grubu, sığınakta kalan çocuklar için etkinlik programı gerçekleştirdi. Kadın ve çocukların aynı evi paylaşmaları dayanışma olanağı yaratsa da kimi zaman güçlüklere de neden oldu. Bu güçlükler, karşılıklı diyalog yönteminin benimsendiği toplantılar yapılarak aşılmaya çalışıldı. Yapılan toplantılar kadın ve çocuklar için şiddetsiz yöntemlerle sorun çözme becerilerinin geliştirmesine de katkı sundu. Ayrıca, sığınak çalışanları tarafından, evin günlük akışını planlamak ve evdeki kolektif yaşamı güçlendirmek için çocuklar ve yetişkinlerle ayrı ayrı haftalık toplantılar da düzenlendi. Sığınakta yapılan düzenli toplantıların yanı sıra kadınların güçlenmelerinde ve kendi aralarındaki dayanışma ilişkisi kurmalarında büyük önem taşıyan, katılımı zorunlu olmayan 5 atölye çalışması gerçekleştirildi. Bu atölye başlıkları ve uygulayıcıları aşağıdaki gibidir: Bulaşıcı Hastalıklar ve HİV Pozitif- Demet Can Yolaç 14

17 Şiddetsiz İletişim Yolları -Büşra Yalçın & Anıl Özge Üstünel Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı -Listag desteği ile Benim Çocuğum filminin izlenmesi ve söyleşi Beslenme Atölyesi -Olcay Bingöl Kadın Dayanışması -Açelya Uçan & Seda Çavuşoğlu Yin yoga -Martina Gaidzik (Haftada iki kez düzenli yapılmakta) Annelerinin güçlenmesinin çocukları da olumlu etkilediği görüldü. Sığınakta kadın ve çocuklarla üzerinde çalışılan konular arasında anne-çocuk iletişimini güçlendirmek de bulunuyor. Bunun için annelerle grup çalışmaları düzenlendi. Ancak bu grup çalışmalarının amacı, toplumun kadınlara dayattığı annelik modelini daha da güçlendirmek değil, anne ve çocuk olarak karşılıklı sorumlulukları belirlemek, aralarındaki işbirliğini artırmak, anne ve çocuğun şiddetle mücadeleyi bir ekip olarak yürütebilmelerini, kuracakları yeni hayatta karşılaşabilecekleri sıkıntıları birlikte aşabilmelerini, birlikte geçirecekleri zamanı eğlenceli hale getirebilmelerini sağlamaktır. Kadın ve çocuklara doğrudan verilen desteklerin yanı sıra Mor Çatı gönüllüsü ve dostlarının destekleriyle, sığınak binası boyandı ve eski mobilyalar değiştirildi. C. KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAKALARINDA UYGULAMALAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Mor Çatı ya başvuran kadın ve beraberindeki çocuklar doğrudan verdiğimiz psikolojik, hukuki ve sosyal desteklerin yanı sıra ihtiyaç duydukları desteklere erişebilmeleri için başka kurumlara da yönlendirdik. Kadınların şiddet yaşantısından çıkmalarının önündeki en önemli engellerden birinin, yasal haklarına rağmen, uygulamada karşılaştıkları zorluklar olduğunu bir kez daha deneyimledik. Şiddete maruz kalan kadınlar kendilerine şiddet uygulayan kişiler ile mücadele ettikleri kadar, gerekli desteği vermeyen kurum ve kişilere karşı da mücadele etmek zorunda kaldılar. Kadınların bir kısmı destek almak için birçok kuruma başvurup izlemesi gereken yolları izlediği halde sonuç alamadığı için Mor Çatı ile iletişime geçmişken bir kısmı ilk önce Mor Çatı ya başvurdu. Pek çok kadın devlet kurumlarından ihtiyaç duyduğu destekleri alamadığı için şiddet yaşantısına geri dönmek zorunda kaldı ya da yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edildi. Devlet kurumlarının az sayıdaki kadından yana 15

18 uygulamaları ise kötü uygulamaların aksine kadınları, şiddet yaşantısından kurtulabilmeleri için adım atmaları yönünde cesaretlendirdi. Mor Çatı ya başvuran kadınları yönlendirdiğimiz kurumlar ve uygulamaları aşağıdaki gibidir. Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi: 6284 Sayılı Kanun ile kurulması öngörülen Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 2012 yılının Kasım ayından itibaren pilot illerde hizmet vermeye başladı. Pilot uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar ŞÖNİM hala sadece 14 ilde 2 faaliyet gösterebilmektedir. ŞÖNİM in nasıl çalışacağına ilişkin yönetmelik ise hala yürürlüğe girmedi. Bu merkezlere ilişkin, 6284 Sayılı Kanunu nun 14. Maddesi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin Kurulması nı şu şekilde düzenlemiştir: Bakanlık, şiddetin önlenmesi ile şiddet mağduru hakkında verilecek koruyucu tedbirler ile şiddet uygulayan hakkında verilecek önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü ŞÖNİM i kurar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın web sitesinde 3 ise şu şekilde sıralanmıştır: ŞÖNİM in sunacağı temel destekler Aile içi şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların yaşadığı şiddet sonrasında gereken tedavi hizmetlerini koordine etmek Şiddet mağduru kadınlara, varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaç durumunda barınma yeri sağlamak Hayati tehlikenin bulunması halinde koruma altına almak Geçici/sürekli maddi yardımlar yapmak 2 Adana, Ankara, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon 3 16

19 Hukuki destek vermek, dava takipleri yapmak İş edindirmeye yönelik destek vermek Küçük çocuklar için kreş yardımı yapmak Çocuklar için burs, eğitim-öğretim desteği vermek Şiddet uygulayanlara eğitim ve danışmanlık desteği vermek ŞÖNİM in vermeyi vaat ettiği bütün bu desteklere karşın, Mor Çatı ya başvuran kadınların neredeyse tamamı ŞÖNİM den sığınak desteği dışında hiçbir destek alamadıklarını aktardı. ŞÖNİM den sistematik bir şekilde alınabilen tek destek, sığınak desteği olmasına karşın bu desteğinin verilmesinde de sorunlar yaşandı. Sığınak desteği için başvuran bir kadına, sığınakta kaldığı süre boyunca hiçbir şekilde çalışamayacağı söylendi. Oysa sığınakta kalan kadınların çalışamayacağına yönünde herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır ve sığınakta kalan kadınlar çalışabilmektedirler. Sığınak desteği için başvuran başka bir kadına ise, Sen tam olarak karar verememiş görünüyorsun, sığınağa gelebilmen için psikologdan rapor alman gerek denildi. Oysa sığınağa yerleşme talebi olan bir kadının, bu destekten yararlanabilmek için herhangi bir rapor almasına gerek yoktur. Eğer kadın sığınağa gelip gelmeme konusunda kararsızsa, ŞÖNİM de görevli olan sosyal hizmet uzmanının kadının şiddet yaşantısını dinleyerek, bu yaşantıdaki riskleri analiz ederek ve aynı zamanda sığınak yaşantısı ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaparak, kadının neden kararsız olduğunu anlaması gereklidir. Sığınak desteğine ihtiyacı olan kadınların yaşadığı en önemli sorunlardan bir diğeri de 12 yaşında ve 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınların sığınaklara alınmamasıdır. 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren ve sığınak işleyişini düzenleyen Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik in 13. Maddesi nde, Oniki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar ise, can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme raporuna istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilir denilmektedir. Yönetmelik te yer alan bu maddeye rağmen, 12 yaşından erkek çocuğu olan hiçbir kadın bu haktan yararlanamadı dahası ŞÖNİM görevlileri hiçbir kadına böyle bir hakkı olduğu bilgisini dahi vermediler. 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan ve sığınak desteği için karakola ya da ŞÖNİM e başvuran kadınlara sundukları tek seçenek, çocuğunu yetiştirme yurduna vermesi 17

20 ve ardından sığınağa gelmesi oldu. Çocuğundan ayrılmak istemeyen kadınlar sığınağa gitmekten vazgeçtiler. Şu anda Türkiye de 12 yaşında erkek çocuğu olup da sığınak desteğine ihtiyacı olan kadınların çocukları ile kalabileceği tek sığınak Mor Çatı Sığınağı dır. Sığınakta yer olduğu zamanlarda 12 yaşında erkek çocuğu olan kadınlar çocukları ile birlikte Mor Çatı sığınağına yerleştirildi. Kadınlar sığınak desteğini ŞÖNİM den de alabilecekken, ŞÖNİM kadınları bu desteği alabilmeleri karakola yönlendirmeye devam etti. Oysa daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi şiddet maruz kalan kadınların çoğu, özellikle de akut şiddet durumlarında, polisle karşılaşmak istemiyor ve bazıları sırf bu yüzden sığınağa gitmekten vazgeçiyor. Bu yüzden kadınların karakola başvurmak zorunda kalmadan sığınak desteği alabilecekleri, kolayca erişebilecekleri yaygın merkezlerin olduğu bir sistem kurulmalıdır. Karakola gitmek istemediğini söyleyen kadınlara ise ŞÖNİM e gelebileceği söylenen durumlarda da sorunlar yaşandı. Birçok kadın yol parası olmadığı için Yeşilköy de bulunan ŞÖNİM e gidemedi. ŞÖNİM bu durumdaki kadınlara, otobüs şoförüne sizden para almamasını söyleyin, bir şekilde bir yol bulun gelin gibi kadınlar için çözüm olmayan yollar önerdi. Hiç parası olmayan bir kadının bu bilgiyi Mor Çatı ya aktarmasının ardından ŞÖNİM ile yapılan görüşmede, görevli Peki tamam tekrar bizi arasın, ne yapabiliriz bakalım yanıtını verdi. Bunun yanı sıra Kanun a göre ŞÖNİM in 7-24 çalışması öngörüldüğü halde, sosyal hizmet uzmanları sadece mesai saatleri içinde çalıştıkları için ŞÖNİM uygulamada 7-24 hizmet verememektedir. Mesai saatleri dışında şiddete maruz kalan kadının gidebileceği tek yer ise karakoldur. Kasım 2012 tarihinde faaliyette başlamış olan ŞÖNİM personelinin hala hem kendi yetki ve sorumluluklarını hem de başvuran kadınların haklarının neler olduğuna dair yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Bu bilgisizliklerinden dolayı da başvuran kadınları yanlış yönlendirmektedirler. Bu yanlış yönlendirme sonucunda şiddet yaşantısından çıkmak isteyen kadınlar, atmak istedikleri adımları atamadılar. ŞÖNİM e başvuran kadınlara görevliler sıklıkla sadece acil durumdaki kadınlara destek verildiğini söylediler. Oysa yukarıda da belirtildiği gibi Hayati tehlikenin bulunması halinde koruma altına almak ŞÖNİM in vermesi gereken desteklerden sadece biridir. İstanbul da hala sadece Yeşilköy de bir tane ŞÖNİM bulunmaktadır. İstanbul un coğrafi genişliği ve nüfusu düşünüldüğünde tek bir ŞÖNİM in, az sayıda personelle şiddete maruz 18

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

DAYANIġMA MERKEZĠ ÇALIġMALARI

DAYANIġMA MERKEZĠ ÇALIġMALARI DAYANIġMA MERKEZĠ ÇALIġMALARI Mor Çatı, kuruluşunun 25. yılında, dayanışma merkezinde ve sığınağında şiddete maruz kalan kadınlarla ve çocuklarla dayanışmayı sürdürüyor. Şiddetsiz hayatlar kurmak için

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet gelir, eğitim düzeyi fark etmeksizin farklı toplum ve kültürlerin yaşadığı ortak bir sorundur ve dünyadaki bütün kadınlar kocaları, babaları, kardeşleri

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 KADIN DAYANIŞMA VAKFI THE FOUNDATION FOR WOMEN S SOLIDARITY Mithatpaşa Cad. 10/11 06410 Sıhhiye / ANKARA Tel: 312 430 40 05 432 07 82 Fax: 312 430 40 05 E-mail: kadindv@yahoo.com.tr KADIN DAYANIŞMA VAKFI

Detaylı

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!!

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden,temel bir insan hakkı ihlali olan şiddete DUR DE! KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR! VE KONUK EVİ Şiddet Sadece

Detaylı

Şiddet. Tanımı. İstanbul Sözleşmesi

Şiddet. Tanımı. İstanbul Sözleşmesi Şiddet Tanımı Kadınlara yönelik şiddet; bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel,

Detaylı

SON BEŞ YIL ŞİDDET VERİLERİ

SON BEŞ YIL ŞİDDET VERİLERİ SON BEŞ YIL ŞİDDET VERİLERİ Yapılan basın taraması ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda son 5 yılda (11-15 Kasım) Diyarbakır da; kadın dövülerek, bıçaklanarak, boğularak ve silahla

Detaylı

KADIN ÇALIġMALARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ KADIN DANIġMA MERKEZĠ BĠRĠMĠ 2013 YILI VERĠLERĠ

KADIN ÇALIġMALARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ KADIN DANIġMA MERKEZĠ BĠRĠMĠ 2013 YILI VERĠLERĠ KADIN ÇALIġMALARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ KADIN DANIġMA MERKEZĠ BĠRĠMĠ 2013 YILI VERĠLERĠ 01 Ocak 2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar Kadın Danışma Merkezimize gelerek başvuru yapan kadın sayısı 286 dır.

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Şiddet Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Şiddet: Kişinin, fiziksel cinsel, psikolojik

Detaylı

GÖRÜŞME VE TESPİT RAPORU

GÖRÜŞME VE TESPİT RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR İLİNDEKİ SIĞINMA EVLERİNDE BULANAN KADINLARLA İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ KADIN KOMİSYONU 2016 1 GİRİŞ Şube Kadın komisyonumuzun sürdürdüğü faaliyetler kapsamında ve ortaya çıkan

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 2 Şiddet Nedir? Sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve

Detaylı

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun DOMESTIC VIOLENCE HELP AT COURT Turkish AİLE İÇİ ŞİDDET Artık şiddetin sona ermesini istiyorsunuz Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun Kadınlar İçin Aile İçi Şiddet Mahkemesi Savunma

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu

22 İL. Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 22 İL Hane Ziyaretleri 2015 Raporu 2015 yılı içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan 22 ilde 22864 kadın evlerinde ziyaret edilerek onlara aileleri, evlilikleri ve çocuklarıyla ilgili

Detaylı

Bulunduğunuz şehirde belediyelerin konukevleri var ise buralara doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz.

Bulunduğunuz şehirde belediyelerin konukevleri var ise buralara doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Aile İçi Şiddet Aile içi şiddete maruz kaldıysanız en yakın polis merkezine ya da jandarmaya, savcılığa veya doğrudan aile mahkemelerine müracaat ederek tedbir talebinde bulunabilirsiniz. Karakol, savcılık

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

İstismar Edersen Ceza, Delilin. Yoksa. Tedbir, Boşanırsan Nafaka

İstismar Edersen Ceza, Delilin. Yoksa. Tedbir, Boşanırsan Nafaka İstismar Edersen Ceza, Delilin Yoksa Tedbir, Boşanırsan Nafaka Yok! Eğitim Sen Yayınları Mayıs 2016 14 Ocak 2016 da kurulan Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye ye sığındım. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı (Örgün /Yaygın eğitim) Pilot Uygulamalar (ERDEP) Sivil toplum kuruluşları (Akran eğitim

Detaylı

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TC. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA VE DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 :Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini,

Detaylı

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864

22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları. Katılan kişi sayısı: 22864 22 İL Hane Ziyaretleri-2015 Sonuçları Katılan kişi sayısı: 22864 Görüşmenin yapıldığı dil Sayı % Türkçe 19562 85,6 Kürtçe 3252 14,2 Zazaca 15 0,1 Arapça 35 0,2 Rusça 0 0,0 Farsça 0 0,0 Diğer 0 0,0 Toplam

Detaylı

KADINLAR İÇİN EL KİTABI

KADINLAR İÇİN EL KİTABI KADINLAR İÇİN EL KİTABI EV İÇİ ŞİDDET NEDİR? Şiddet denilince hepimizin aklına ilk anda dayak ya da tecavüz gibi olaylar gelir. Fakat esasında şiddet, yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Şiddetin pek çok

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

Adli Tahkikat ve Sosyal İnceleme Raporu Özeti

Adli Tahkikat ve Sosyal İnceleme Raporu Özeti . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI ADLİ GÖRÜŞME FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Görüşmecinin Adı- Soyadı: Görevi:

Detaylı

Yanınızdayız. Aile içi şiddet mağdurlarının arkadaşları, aileleri ve destekçileri için bilgiler ve yardım olanakları FÜR FRAUEN GEGEN GEWALT

Yanınızdayız. Aile içi şiddet mağdurlarının arkadaşları, aileleri ve destekçileri için bilgiler ve yardım olanakları FÜR FRAUEN GEGEN GEWALT Yanınızdayız Aile içi şiddet mağdurlarının arkadaşları, aileleri ve destekçileri için bilgiler ve yardım olanakları FÜR FRAUEN GEGEN GEWALT Cinsel şiddete maruz kalmış bir kadın tanıyor musunuz? Arkadaşınıza

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU

KADINA YÖNELİK ŞİDDET RAPORU İHD İstanbul Şubesi dokümantasyon birimi tarafından, İHD Şubelerine yapılan başvuru, kadın örgütlerinin hazırladıkları araştırma ve inceleme çalışmaları, basın ve yayında çıkan haber, makalelerden yararlanarak

Detaylı

Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme. Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam

Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme. Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam Evlat Edinilen Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım: Vaka Örnekleri Üzerinden Evlat Edinme Psikolog Reyhan Bahçivan-Saydam Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu na göre 2008 yılı sonu itibariyle evlatt edindirilen

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI. Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı

YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI. Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı YAŞLI İHMAL VE İSTİSMARI Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Şimdi 10 kişiden 1 2050 de 5 kişiden 1 2150 de 3 kişiden 1 gelişmekte olan ülkelerde nüfus yaşlanması

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet Kadına Yönelik Şiddet Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük online araştırma şirketi DORinsight 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çalışan-Eğitimli Kadına Yönelik Şiddet konulu bir

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü nün görevleri nelerdir? Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

6284 Sayılı Yasanın Aile Mahkemeleri Uygulamaları, Aksayan Yönleri ve Çözüm Önerileri. Hazırlayan: İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

6284 Sayılı Yasanın Aile Mahkemeleri Uygulamaları, Aksayan Yönleri ve Çözüm Önerileri. Hazırlayan: İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi 6284 Sayılı Yasanın Aile Mahkemeleri Uygulamaları, Aksayan Yönleri ve Çözüm Önerileri Hazırlayan: İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi 2014 yılında İstanbul Adli Yardım Bürosuna yapılmış 2857 adet 6284

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDA YARGIDA GÖREV ALAN PSİKOLOG, SOSYAL HİZMET UZMANI VE PEDAGOGLARIN 6284 SAYILI YASA DOĞRULTUSUNDA GÖREVLERİ VE

AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDA YARGIDA GÖREV ALAN PSİKOLOG, SOSYAL HİZMET UZMANI VE PEDAGOGLARIN 6284 SAYILI YASA DOĞRULTUSUNDA GÖREVLERİ VE ANKARA ADALET SARAYI 5.AİLE MAHKEMESİ SOSYAL HİZMET UZMANI MEHMET KARADAĞ AİLE MAHKEMELERİNDE UZMANLARDAN YARARLANILAN KONULAR 1. VELAYET 2. EVLİLİĞİN DEVAM ETMESİNİN BEKLENİP BEKLENEMEYECEĞİ 3. EVLAT

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

Şiddete. Gürcan Banger. 15 Ocak 2007

Şiddete. Gürcan Banger. 15 Ocak 2007 Kadına Yönelik Y Şiddete Hayır! Stop Violence Against Women! Gürcan Banger 15 Ocak 2007 Neden İngilizce? Bu sunumun başlığının bir bölümünün İngilizce bir cümle içerdiğini fark ettiniz. Lütfen bunu, bir

Detaylı

NEVŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ VE ŞİDDET VERİ TABANI

NEVŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ VE ŞİDDET VERİ TABANI Bu sözleşme Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet tarafından finanse ed lmekted r. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi NEVŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA

Detaylı

www.mainz.de/frauenbuero Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım

www.mainz.de/frauenbuero Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım www.mainz.de/frauenbuero Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım Kadına karşı şiddetin bir çok yüzü vardır: taciz, hakaret, aşağılama, yıldırma, dayak, tecavüz. Bunlar, bir çok

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK *

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Şiddet toplumun her kesiminde karşımıza çıkan bir sorun olduğu gibi kadın ve erkek eşitsizliğine

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DİKASUM) YÖNETMELİĞİ

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DİKASUM) YÖNETMELİĞİ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DİKASUM) YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Zorbalıklarına karşı verilen hapis cezası da paraya çevrilemeyeceği gibi ertelenmeyecek.

Zorbalıklarına karşı verilen hapis cezası da paraya çevrilemeyeceği gibi ertelenmeyecek. Dayakçı eşe hapis Eşine dayak atanlardan, işkence yapanlardansanız ya da işkenceye maruz kalanlardansınız bu haberi iyi okuyun. Eşine dayak atan zorbalar, artık uyku uyumasın çünkü yeni tasarı, zorba eşlere

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOBBİNG KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOBBİNG KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MOBBİNG KOMİSYONU ÇALIŞMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Bu usul ve esaslar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri

Detaylı

OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR ve TERAPİ İLKELERİ. 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Antalya, 2017

OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR ve TERAPİ İLKELERİ. 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Antalya, 2017 OLAĞANDIŞI KOŞULLARDA PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR ve TERAPİ İLKELERİ 21. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu Antalya, 2017 Tanım Yaşamı ya da yaşama dair bütünlüğü tehdit eden olayların bütünüdür.

Detaylı

Bilgilendirme Toplantısı Boşanma ve Çocuk

Bilgilendirme Toplantısı Boşanma ve Çocuk 11.03.2016 Bilgilendirme Toplantısı Boşanma ve Çocuk Cemre Soysal Uzman Klinik Psikolog Boşanma kararına doğru.. Boşanma çocukların başına gelebilecek en sarsıcı olaylardan biridir. Çocukların değişikliklere

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27

TABLOLAR ŞEKİLLER KISALTMALAR ÖN SÖZ SUNUŞ BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 10 ŞEKİLLER... 14 KISALTMALAR... 16 ÖN SÖZ... 19 SUNUŞ... 23 BÖLGELER VE İLLER HARİTASI 27 Bölüm 1. Giriş İlknur Yüksel-Kaptanoğlu ve Ş. Arm ağan Tarım 31 1.1. Kadına yönelik şiddetle

Detaylı

KADIN DANIŞMA MERKEZİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

KADIN DANIŞMA MERKEZİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU KADIN DAYANIŞMA VAKFI KADIN DANIŞMA MERKEZİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU MITHATPAŞA CAD. 10/11 SIHHIYE / ANKARA 0 312 430 40 05 432 07 82 kadindv@yahoo.com.tr KADIN DAYANIŞMA VAKFI THE FOUNDATION FOR WOMEN

Detaylı

Genel Eşit Muamele Yasası

Genel Eşit Muamele Yasası Genel Eşit Muamele Yasası Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 soru 10 cevap Türkisch 1 AGG nin amacı nedir? AGG nin amacı, aşağıdaki sebeplerden dolayı mağduriyet oluşumunu engellemek ve mevcut

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

Trans Olmak Suç Değildir!

Trans Olmak Suç Değildir! Trans Olmak Suç Değildir! Anayasa ya göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

GÖNÜL ELÇİLERİ İÇİN KORUYUCU AİLE

GÖNÜL ELÇİLERİ İÇİN KORUYUCU AİLE GÖNÜL ELÇİLERİ İÇİN KORUYUCU AİLE GÖNÜL ELÇİLERİ İÇİN KORUYUCU AİLE Bu kitap, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan Kitap Hazırlama Komisyonunca

Detaylı

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü

Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Örnekliğinde Göçmen Bilgilendirmesinde Yerel Yönetimlerin Rolü Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi Projesi Nedir? Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı, Sosyal

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Proje. Yardım Operasyonları Proje Ortakları: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu (UNFPA), Ankara İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Proje «Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Cinsiyete Dayalı Şiddet Hizmetlerine Erişimlerini

Detaylı

Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla, Emzirme Odaları ve Bakım Yurtlarına Dair Tüzük

Gebe ve Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla, Emzirme Odaları ve Bakım Yurtlarına Dair Tüzük Hamilelik ve annellik süreci, çalışan kadınların kariyerlerinde kimi zaman bir dönüm noktası anlamına gelmekte. Bu yüzden de kadınlar, iş yaşamlarına bir süreliğine de olsa ara vermek istemediklerinden

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın Veliler, Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle Öğrenci Parası ya da Çocuk Parası ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

KAYIP KIZI BODRUM POLİSİ BULDU

KAYIP KIZI BODRUM POLİSİ BULDU KAYIP KIZI BODRUM POLİSİ BULDU İstanbul da bir süre önce evini terk eden genç kızı Bodrum polisi buldu. Ulusal televizyon kanallarında kızının eviden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmediğini açıkladığını

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ EYLÜL 2012 VELİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA OKUL KORKUSU

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ EYLÜL 2012 VELİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA OKUL KORKUSU ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ EYLÜL 2012 VELİ BÜLTENİ ÇOCUKLARDA OKUL KORKUSU OKUL KORKUSU Her yıl milyonlarca çocuk okula başlayıp, neşeyle devam ederken

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 KADINA KARŞI ŞİDDETE SON!

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 KADINA KARŞI ŞİDDETE SON! KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 KADINA KARŞI ŞİDDETE SON! KADINA YÖNELİK AİLE ŞİDDET BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Bu yayın Avrupa Birliği

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR?

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? 2 ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ NE DEMEKTİR? 1 Çocuklarla Cinsellik Amaçlı Turizm Çocuklarla Cinsellik Amaçlı Turizm, insanların çocukları cinsel

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI Çocuğun, gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlara maruz kalmasını önlemek için öncelikle anne ve babaların duyarlılığının artırılması gerekmektedir. Çünkü, annebabalar,

Detaylı

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU

DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMALARI ÇOCUK TANIMA FORMU ADI- SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOSYA NUMARASI İLK GÖRÜŞME TARİHİ Çocukla İlgili Genel Bilgiler Hukuki statüsü Suça Sürüklenen Mağdur Tanık Korunmaya

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim

Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim Eğitim Tarihleri: 5-6/ 11 /2016 ve 12-13 / 11 /2016 (2 hafta Cumartesi ve Pazar toplam: 32 saat) Eğitim Ücreti: 400 TL + KDV (Öğrencilere %25 indirim uygulanmaktadır.) Katılımcı Sayısı: 50 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PROJENİN AMACI 1- Ekonomik yetersizlikten kaynaklı sorunları azaltmak; Amasya il merkezinde, dezavantajlı grupta yer alan

Detaylı

Duygu, düşüncelere bedenin içsel olarak karşılık vermesidir. Başka bir deyişle, beyne kalbin eşlik etmesidir.

Duygu, düşüncelere bedenin içsel olarak karşılık vermesidir. Başka bir deyişle, beyne kalbin eşlik etmesidir. Duygu, hareket halindeki enerjidir. Duygu, düşüncelere bedenin içsel olarak karşılık vermesidir. Başka bir deyişle, beyne kalbin eşlik etmesidir. Duygu, insanın yaşam kalitesini belirleyen en önemli kaynaktır.

Detaylı

Evlilik sadece özgürce ve tam rıza ile yapılmalıdır

Evlilik sadece özgürce ve tam rıza ile yapılmalıdır Evlilik sadece özgürce ve tam rıza ile yapılmalıdır birleşmiş Milletler insan hakları bildirgesinden alınmıştır Bu broşürü www.tvangsekteskap.no da ve yayıncıların web sitelerinde bulabilirsiniz Ebeveynlere

Detaylı

Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği

Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği Aile Avukatlığı ve Aile Rehberliği Çocuk istismarı fiziksel ya da psikolojik olarak bir çocuğa bir yetişkin tarafından kötü davranılmasıdır. Ayrıca çocuklara kötü muamele, çocuk istismarı ve ihmali ile

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ŞİDDET NEDİR? ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ŞİDDET NEDİR? ŞİDDET NEDİR? ŞİDDET; Özel ya da toplumsal yaşamda Fiziksel,cinsel,psikolojik olarak herhangi bir zarar ve üzüntü sonucunu ortaya

Detaylı

E T Ö. Essen Travma Ölçeği. Kod/Ad-Soyad: Yaş: Tarih:

E T Ö. Essen Travma Ölçeği. Kod/Ad-Soyad: Yaş: Tarih: Essener Trauma - Inventar Tagay S., Erim Y., Çeçim İM., Senf W. Rheinische Kliniken Essen, Universität Duisburg Essen 2004 E T Ö Essen Travma Ölçeği Kod/Ad-Soyad: Yaş: Tarih: 1 ETÖ Açıklama: Bazen insan

Detaylı