A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER A. Dayanışma Merkezi Çalışmaları.1 B. Sığınak Çalışmaları 11 C. Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Uygulamalar ve Karşılaşılan Sorunlar..15 D. Ekler 35

3 A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI 2014 yılında da erkek şiddetine karşı kadın dayanışması ile güçlenmeyi sürdürdük. Mor Çatı ya, 2014 yılı içerisinde, erkek şiddetine maruz kalan 832 kadın ve çocuk başvurdu. Mor Çatı Dayanışma Merkezi ndeki sosyal çalışmacılar, başvuran kadınlarla, telefonla, e-posta ile ve yüz yüze olmak üzere, toplam 2043 görüşme gerçekleştirdi. Başvuran kadınların büyük çoğunluğu ile birden fazla kez görüşüldü. Görüşmelerin %79 u telefonla, %10 u yüz yüze, %11 i ise e-posta yoluyla gerçekleştirildi. Görüşmelerin %78 i kadınların kendisiyle gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde kadının istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm olabilecek seçenekler birlikte değerlendirildi. Mor Çatı ya başvuran kadın ve çocukların yaş aralığı 0-90 arasında değişmektedir. Başvuranların %6 sı 15 yaşından küçük çocuklardır. En fazla başvuru yapanlar yaş aralığındaki kadınlar oldu. Başvuranların%6 sı 15 yaşından küçük çocuklardı ve yarısı cinsel şiddete maruz kaldığı için desteğe ihtiyaç duyuyordu. 1

4 Maruz Kalınan Şiddet Biçimleri: Kadına yönelik şiddet, cinsiyetleri nedeniyle, kadınlara ev içinde ve dışında uygulanan sistematik şiddet davranışıdır. Erkeklerin şiddetinin ardında, toplumun her alanında görülen egemenlikleri ve cinsler arasındaki eşitsizlikler yatar. Şiddetin amacı güç göstermek, kontrol etmek, cezalandırmak ya da öfke boşaltmaktır. Fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel, dijital şiddet biçimlerinin tümü bu amaca yöneliktir. Sistematik olarak uygulanan bu yöntemler kadının sürekli olarak korku, çaresizlik ve güvensizlik içinde yaşamasına neden olur. Mor Çatı da erkek şiddetine karşı kadın dayanışmasıyla güçlenmenin yollarını bulabilmek için, kadınların farklı şiddet hikâyeleri ve şiddetten kurtulmak için ne tür mücadele yöntemleri geliştirdiği dinlendi. Erkek şiddetinin birçok formu olmakla birlikte, en sık psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet biçimlerinin uygulandığı görülmektedir. Kadınlar çoğu zaman bu şiddet biçimlerinin birden fazlasına aynı anda maruz kalmaktadır yılı içinde Mor Çatı ya başvuran kadınların maruz kaldıkları en yaygın şiddet biçiminin psikolojik şiddet olduğu görüldü te Mor Çatı ya başvuran kadınların %44 ü psikolojik şiddete maruz kaldığını paylaştı. Psikolojik şiddet en sık rastlanan şiddet biçimi olduğu gibi çoğu zaman diğer şiddet türlerine de eşlik eder. Duygusal gücün veya ihtiyaçların şiddet aracı olarak kullanıldığı durumları kapsayan psikolojik şiddet, fiziksel şiddete oranla tanımlanması/tanınması daha güç bir şiddet biçimidir. 2

5 Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (European Union Agency For Fundamental Rights- FRA) 1 nın Avrupa genelinde, kadınlara sorarak yaptığı ve 2014 te yayımladığı kadına yönelik şiddet araştırmasına göre psikolojik şiddeti tanımlayan davranışlar şunlardır: Arkadaşlarla görüşmeyi engellemek, aile veya akrabalarla ilişkiyi sınırlamak, nerede olduğunu kontrol etmek, başka erkeklerle konuştuğunda öfkelenmek, sadakatsiz olduğu konusunda şüpheci olmak, evden çıkmayı yasaklamak, kilit altında tutmak. Bunun yanı sıra, kötü davranış biçimleri de psikolojik şiddet olarak tanımlanmıştır. Bunlar: başkalarının önünde aşağılamak ve küçük düşürmek, özel yaşantıda aşağılamak ve küçük düşürmek, bağırmakla ya da vurmakla korkutarak bir şeyleri yaptırmak, isteği dışında pornografik görüntüleri izlemeye ya da bakmaya zorlamak, çocukları almakla tehdit etmek, çocukları incitmekle tehdit etmek, çocukları incitmek, önemsediğin birini incitmek ya da öldürmekle tehdit etmek, fiziksel şiddetle tehdit etmektir. Mor Çatı ya başvuran kadınların deneyimlerine göre, en sık görülen psikolojik şiddet biçimlerinin, hakaret, aşağılama, küçük düşürücü söz söyleme ve küçük düşürücü davranışlarda bulunma olduğu görüldü. Birçok kadın, tehdit edilmekten nasıl korunacağını öğrenmek için Mor Çatı ya başvurdu. Erkekler, kadınları en çok öldürmekle tehdit ettiler. Bunu yaparken medyadaki ya da çevrelerindeki kadın cinayetlerini ve cezasızlığı bir araç olarak kullanan çok sayıda erkek olduğu görüldü. Ayrıca sakat bırakmakla, yüzüne kezzap atmakla, cinsel yaşantısını dijital ortamda paylaşmakla, çocukları ya da kadının ailesinden kişileri öldürmekle veya onlara zarar vermekle, kendini öldürmekle, kiralık katil tutup kadını öldürtmekle, kadını akıl hastanesine kapatmakla, iftira atmakla tehdit eden erkekler oldu. Erkekler kadınların ne giyip giymeyeceğini, kiminle görüşüp görüşmeyeceğini, evden çıkıp çıkamayacağını, çalışıp çalışmayacağını, nasıl güleceğini, çocuklarıyla nasıl ilişkileneceğini, eğitim hayatını, telefon, bilgisayar gibi iletişim araçlarını kullanıp kullanmayacağını, bedeninin nasıl görüneceğini kontrol ederek de şiddet uyguladılar. Mor Çatı ya başvuran kadınların maruz kaldığı psikolojik şiddet biçimlerine bir diğer örnek, kadını intihara zorlamak ve hatta kadının kendini öldürmesi için yöntem göstermek oldu. Bunun yanı sıra, istenmeyen gebeliklerini sonlandırmak için yasal kürtaj hakkından faydalanamayan kadınlar, hem bu haklarından yararlanamayarak hem de sağlık kurumunda çalışanların yargılayıcı ve aşağılayıcı davranışlarından dolayı psikolojik şiddete maruz 1 3

6 kaldılar. Bunun yanı sıra gebeliğini sürdürmek istediği halde, eşleri tarafından kürtaj yaptırmaya zorlanan kadınlar da vardı. Kadınların maruz kaldığı bir diğer şiddet biçimi ise fiziksel şiddettir. Mor Çatı ya başvuran kadınların %25 i fiziksel şiddete maruz kaldığını paylaştı. Fiziksel şiddet, bir araç (bıçak, ip, vazo vs) aracılığıyla ya da doğrudan bedensel temas içererek uygulanabildiği gibi, fiziksel üstünlüğün bir araç olarak kullanıldığı durumları da (bağırmak, dövmekle tehdit etmek, korkutucu bakmak, eşyaları kırmak ya da zarar vermek gibi) kapsar. FRA nın araştırmasında yer alan sorularda, fiziksel şiddeti tanımlayan davranışlar şöyle sıralanmıştır: itmek, tokatlamak, sert bir cisim fırlatmak, saçını çekmek, tekmelemek, yakmak, boğmaya çalışmak, kesmek, bıçaklamak, başını bir yerlere vurmak. (FRA:2014) Mor Çatı dan destek alan kadınların bazıları, vurmak, itmek, boğazını sıkmak, yumruklamak, balkondan atmak gibi fiziksel şiddet biçimlerine maruz kaldılar. Ayrıca, boğazı kesilerek, iple boğularak, bıçaklanarak, baltayla kafasına vurularak, ateşli silahla saldırılarak, yakılarak, üzerine eşya fırlatılarak, vücudunda sigara söndürülerek, üzerine kaynar su dökülerek, kafasına çuval geçirilerek, bağlanarak fiziksel şiddet yaşayan kadınlar oldu. Çocukların da ev içinde sıklıkla fiziksel şiddete maruz kaldığı görüldü. Başvuran kadınlar, hamilelikte de şiddet gördüklerini belirttiler. Hamilelik sonrası fiziksel şiddetin başlaması ya da artmasının sıklıkla görülen bir durum olduğu görüldü. Kadınlar maruz kaldıkları fiziksel şiddet nedeniyle kalıcı ya da geçici sakatlıklar yaşadılar. Mor Çatı ya başvuranlardan bazıları, yakınının erkek şiddeti nedeniyle yaşamını kaybettiğini belirtti. Evlilik içinde ve dışında oldukça yaygın olan cinsel şiddete maruz kalan kadınlar da Mor Çatı dan destek aldı te Mor Çatı ya başvuran kadınların %12 si cinsel şiddete maruz kaldığını paylaştı. Kadınların yanı sıra kız ve erkek çocuklar da cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Cinsel şiddet kadını kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla cinselliğin bir araç olarak kullanıldığı durumları kapsar. FRA nın araştırmasında cinsel şiddeti tanımlayan davranışlar; istemediği halde ve/veya istemediği biçimlerde cinsel ilişkide bulunmak, istemediği halde ve/veya istemediği biçimlerde cinsel ilişkide bulunmaya teşebbüs etmek, cinsel ilişkiye girmeyi reddederse ne olacağından korktuğu için cinsel ilişkiye rıza göstermek zorunda kalmak şeklinde tanımlanmıştır. (FRA:2014) Evlilik içi ve dışı tecavüz, taciz, mastürbasyon yapmaya zorlamak, istemediği cinsel pozisyonlara zorlamak, kadının bedenini, cinselliğini aşağılamak, kadını seks işçiliği yapmaya 4

7 zorlamak, kadını başkalarıyla birlikte olmaya zorlayıp bunu kamerayla kaydetmek ve bu adamlarla ne yaptığını zorla bir günlüğe yazdırmak sonra kadını bunları kullanarak tehdit etmek, sıklıkla aldatmak, evin ve çocukların ihtiyaçlarını cinsel birliktelik karşılığında karşılamak, kadın istemediği halde çocuk yapmaya zorlamak için sıklıkla tecavüz emek, cinsellik yoluyla bulaşan hastalığı olduğunu bildiği halde söylemeyip kadına da bu hastalığı bulaştırmak, çocukların yanında cinsel ilişkiye zorlamak gibi cinsel şiddet biçimlerine maruz kalan kadınlar Mor Çatı dan destek aldı. Bir diğer şiddet biçimi de, maddi güç ve imkânların kadını kontrol etmek ve denetlemek amacı ile kullanılmasını tanımlayan, ekonomik şiddettir. Mor Çatı ya başvuran kadınların %16 sı ekonomik şiddete maruz kalmıştır. Kadının çalışmasına engel olmak, çalışıyorsa kazancına el koymak, çok küçük miktarda para verip bununla evin tüm ihtiyaçlarını karşılamasını bekleyip beklentisi olmayınca fiziksel şiddet uygulamak, maddi ihtiyaçları keyfi ve tutarsız bir şekilde karşılamak gibi tutum ve davranışlar ekonomik şiddet biçimlerinin en sık görülenlerdir. Mor Çatı ya başvuran kadınların paylaştığı bazı ekonomik şiddet biçimleri şunlardır: kadının adına kredi çekip kadını borçlandırmak, nafakayı ödememek, nafakayı ödememek için gelirini olduğundan az göstermek, iş yerinde patronuna kadını kötüleyerek, sıkça arayıp rahatsız ederek, iş yerini basarak ya da sosyal medyadan kadın hakkında olumsuz şeyler söyleyerek işten atılmasına neden olmak, kadınla ortak birikimleriyle edinilen mülkü kadının haberi olmaksızın satmak ve parayı harcamak, kadından devamlı para isteyip vermeyince cezalandırmak. Mor Çatı ya başvuran kadınlardan %1 i dijital şiddet maruz kaldığını paylaştı. İnternet veya cep telefonu vasıtasıyla sürekli mesaj göndermek ya da aramak, kadından da yanıt vermesini, yer bildirimi yapmasını, internet/telefon operatörleri üzerinden fotoğraf göndermesini isteyerek takip etmek, denetlemek, kadının çıplak fotoğraflarını çekmek, gizli kamera ile kayıt almak, bu fotoğrafları ya da kamera kayıtlarını internet üzerinden yaymak veya yaymakla tehdit etmek, e-posta ve sosyal paylaşım sitelerindeki üyelik şifrelerini alıp e-posta kutusunu ve sosyal paylaşım sitesindeki profilini karıştırmak ve buradaki bilgilerle kadını denetlemek, tehdit etmek, sosyal paylaşım sitelerinde kadını küçük düşüren, hakaret, kadına karşı nefret içeren yorumlarda bulunmak sıklıkla karşılaşılan dijital şiddet biçimleri oldu. Bu şiddet biçimlerinin yanı sıra, kadınların tek taraflı ısrarlı takip, zorla evlendirme, mobbing, zorla madde kullandırmak gibi şiddet biçimlerine de maruz kaldıkları görüldü. 5

8 Şiddet Uygulayanlar: Başvuran kadınların çoğu resmi nikâhla evliydi. Görüşme yapılan kadınlardan medeni halini belirtenlerin %60 ı resmi nikâhlı, %2 si ise dini nikâhlı, %19 u boşanmış, %15 i hiç evlenmemiş, %3 ünün ise eşi ölmüştür. Evli kadınların %22 si 6-10 yıllık evliydi. En az (%5) başvuruda bulunan kadınlar, 1 yıldan az süredir evli olan olanlar oldu. Kadınlar en çok eşlerinden şiddet gördüler. Şiddet uygulayan ile ilgili bilgi veren kadınların %54 ü eşinden, %6 sı eski eşinden şiddet gördüğünü belirtti. 6

9 Şiddet uygulayan erkeklerin, birkaç istisna dışında hepsinin normal erkekler olduğu ve şiddet uygulama davranışını çoğunlukla ev gibi kapalı alanlarda gerçekleştirdikleri görüldü. Toplumsal statülerini belirleyen meslekleri, finansal durumları, eğitim durumları gibi özellikleri birbirinden farklı olan şiddet uygulayanların birbirinden farklı bahaneleri kullanarak şiddet uyguladıkları görüldü. Erkekler, kadının kendisinin istediği gibi davranmaması, tek çeşit yemek yapması, telefonu istediği zaman açmaması, kapıyı geç açması, ayrılmak istemesi, hakaret edilirken yanıt vermesi, elbisesinin dar olması, ailesindeki diğer bireylere bakmak istememesi, cinsel birliktelik yaşamak istememesi, lezbiyen olması, daha fazla çocuk yapmak istememesi, eğitimine devam etmek istemesi, evde görünmez olması istendiği halde göz önünde olması, çalışması, perdeleri açması, başka biriyle ilişkisi olması, çıplak poz vermek istememesi gibi nedenleri bahane ederek ya da etmeden kadınlara şiddet uyguladılar. Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Etkileri: Şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerini anlamaya çalışırken her kadının maruz kaldığı şiddetten aynı şekilde ve aynı derecede etkilenmeyeceğini akılda tutmak gerekmektedir. Kadınlar maruz kaldıkları şiddet nedeniyle kısa veya uzun vadede ortaya çıkabilecek fiziksel ve ruhsal sarsıntı ile baş etmek durumunda kalır. Aldıkları fiziksel ve ruhsal darbeler nedeniyle kadınlar şiddet ortamından çıktıktan yıllar sonra ciddi bedensel rahatsızlıklar, kalp, beyin gibi hayati fonksiyonlarında bozulmalar yaşayabilir. 7

10 Fiziksel olarak görülür olan bu ağır sonuçlar yanında kadınlar ruhsal yaşamlarında ne zaman geleceği belli olmayan bu korkunç saldırı karşısında kendilerini korku, şok, öfke ve duygusal donmuşluk gibi hisler içinde bulabilirler. Uyku ve yemek düzeninde bozulmalar, tekrarlayan kâbuslar, ani seslere karşı aşırı tepki, zaman zaman titreme krizleri ve öfke patlamaları görülebilir. Tekrarlayan saldırılar içinde kadınlar kendilerine duydukları saygılarını yitirebiliyor, önemsiz hissedebiliyor, bu şiddeti kontrol altına alabilmek için sorunu kendinde arayabiliyor ya da ürkek bir ruh haliyle savunmasız ve çaresiz hissedebiliyor. Elbette uygulanan fiziksel şiddet yanında çirkin, aptal, beceriksiz, kötü anne, pasaklı, geri zekâlı gibi sözlerle kadına püskürtülen psikolojik şiddet bu ruh halini pekiştirebiliyor ve içinden çıkılmasını zor bir hale getirebilir. Şiddete maruz kalan kadın, çocuklarının veya yakınlarının güvenliği için sessiz kalmayı tercih edebilir. Kendini böyle bir durumda bulduğu için duyduğu en yoğun duygulardan biri de utançtır. Genellikle saldırgan kadını yavaş yavaş sosyal çevresinden uzaklaştırdığı için de kadın bu utanç ve yalnızlıkla baş başa kalır. Halsizlik, bitkinlik, baş dönmesi gibi bedenden ortaya çıkan duygular yanında, unutkanlık, geleceğe yönelik planlar yapamama, karar verme güçlüğü gibi sıkıntılar yaşanır. Duygu durumunda ani iniş çıkışlar (gülerken ağlamaya başlama, ağlarken öfke patlaması gibi) deneyimlenebilir. Yaşama karşı ilgi kaybı, kendine zarar verme düşünceleri ortaya çıkabilir. Şiddet gören kadınların saldırgan yakınlarıyla ilgili karmaşık duyguları olabilir. Saldırgan eş her zaman saldırmayabilir ve uzun aralıklarla sevecen ilgili mahcup tavırlar sergileyerek kadında karmaşık duygulara yol açabilir. Bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik şartların getirdiği zorluklar nedeniyle kadın için ilişkiden çıkmak hiç kolay değildir. Sıkça dile getirildiği gibi kadınlar istedikleri ya da zevk aldıkları için ilişkinin içinde kalmaya devam etmezler, onların yaptıkları ya da yapmadıkları bir şey nedeniyle şiddet görmezler, saldırgan erkeklerin şiddetinden sorumlu olmadıkları gibi bu davranışları kontrol edebilme gücüne de sahip değildirler. Sorulması gereken soru kadının neden evde kalmaya devam ettiği değil, adamın neden evden uzaklaştırılmadığıdır. Daha önce de belirtildiği gibi bütün bu etkiler her kadında farklı şekilde görülebilir ve kadının hiçbir harekette bulunamayan zavallı bir halde olduğunun göstergeleri değildir. Bunlar, zaman zaman kadınların kendilerine de sordukları gibi normal olmadıklarının göstergeleri değil, yaşadıkları ağır saldırı karşısında verdikleri son derece doğal tepkilerdir. Yapılan görüşmeler bize açıkça gösteriyor ki yaşadıkları yoğun yıkıcılığa rağmen kadınlar, sınırsız yaratıcılıkları ile buldukları farklı yollarla hayatta kalmayı başarıyor. Yok edilmeye 8

11 çalışıldıkları halde kendileri ve hayatta önem verdikleri kişilerle kurdukları ilişkileri sürdürebiliyor, kendilerine ve ilişkilerine bakabilme cesaretini gösterebiliyor, aldıkları hasarı onarmak için kaybettiklerini sandıkları gücü yeniden keşfederek yeniden hayatlarını ve kendilerini kurmayı başarabiliyorlar. Şiddete Karşı Güçlenme: Kadınların sosyal destek, hukuki destek, psikolojik destek gibi desteklerle şiddetten uzak bir hayat kurmak için güçlenmeleri mümkündür. Şiddete karşı mücadele eden kadının kendi hayatına ilişkin ne istediği, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için çizdiği plan ve Mor Çatı daki sosyal çalışmacının kadının ihtiyaçları doğrultusunda gösterdiği kaynaklar, nasıl bir yol izlenebileceğini ortaya koymaktadır. Kadınlar Mor Çatı daki dayanışmayla, devlet kurumlarından ya da diğer kaynaklardan alınabilecek destekler neler, şiddetle mücadele ederken hangi haklardan faydalanılabilir ve bu konuda hukuki süreçlerin işleyişi nasıldır, karşısına hangi zorluklar çıkabilir gibi soruların yanıtlarına ulaşabildiler. Yapılan görüşmede kadının ihtiyaç duyduğu hukuksal ve psikolojik desteği Mor Çatı gönüllüsü avukat ve psikologlardan alması sağlandı. Sosyal çalışmacılarla kadının görüşmesi, ihtiyaç doğrultusunda düzenli bir şekilde devam edebildi. Eğer sığınak ihtiyacı söz konusuysa ve Mor Çatı sığınağında yer varsa sığınak kabulü yapıldı te Mor Çatı da yapılan görüşmelerde kadınların %28 inin sosyal desteğe ihtiyaç duydukları görüldü. Bilgi almak, paylaşımda bulunmak isteyen kadınlar, aldıkları desteklerle, şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmanın yanı sıra şiddetin kendilerinden kaynaklanmadığını, şiddeti uygulayanın sorumluluğunda olduğunu duyarak kendi güçlerinin tekrar farkına vardılar. Şiddete maruz kalan ve şiddetten kurtulmak için mücadele eden kadınları güçlendirmeyi odağına alan yaklaşım, kadınların şiddetin yarattığı olumsuzlukların üstesinden gelmesini kolaylaştırdı. Kadınların %23 ü hukuki desteğe ihtiyaç duyduğu için Mor Çatı ya başvurdu. Mor Çatı gönüllüsü avukatların dayanışmasıyla, yasal haklarına ilişkin ayrıntılı bilgi almanın yanı sıra hukuki süreçlerde yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için de destek aldılar. Kadınların %7 si psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu için başvurdu. Bu taleplerin bir kısmı, Mor Çatı gönüllüsü psikologlar tarafından karşılandı Şiddete uğramanın tedavi edilecek bir hastalık olmadığı, terapi desteğinin şiddete maruz kalan kadını güçlendirecek araçlardan sadece biri olduğunu göz ardı etmeden verdiğimiz psikolojik destek, ayrıca şiddete doğrudan maruz kalan ya da tanık olan çocuklara da verildi. 9

12 Kadınları %3 ü ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğu için başvurdu. Şiddetten uzak ve yeni bir hayat kurmak isteyen kadınlar şiddet uygulayandan uzaklaşmayı başarsa bile ekonomik güçlükler nedeniyle şiddetsiz bir yaşam kurmakta zorlanıyor ya da ekonomik zorluklar istenilen koşulları yaratamadığı için şiddetten uzaklaşamıyor. Ekonomik destek talebiyle başvuran kadınlar, bu desteğe erişebilecekleri kanallara yönlendirilmiş, bu kurumlarda yaşadıkları zorluklarla ilgili destekler almıştır. Kadınların %10 u ise sığınak desteğine ihtiyaç duyduğu için başvurdu. 29 kadın, çocukları ile birlikte Mor Çatı sığınağına yerleştirilirken diğer kadınlara sığınak desteğine ulaşmaları için nasıl bir yol izleyeceğinin bilgisi paylaşıldı. 10

13 B. SIĞINAK ÇALIŞMALARI: Mor Çatı, 20 kişi kapasiteli sığınak faaliyetini 5 yıldır Şişli Belediyesi nin finansal desteği ile sürdürüyor. Şişli Belediyesi ile yapılmış olan protokol Kasım 2014 te yeniden düzenlenerek işbirliği süresi uzatıldı. Mor Çatı, 2014 döneminde, yaşları arasında değişen 29 kadın ve 31 çocuk olmak üzere toplam 60 kişiye sığınak desteği sağladı. Sığınakta kalan kadınlar arasında, yaş, dil, din ve ırk ayrımı yapılmadan bir çalışma yürütülmesine özen gösterildi. Ayrıca çocuklarla cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmaması yönünde bir çalışma yürütüldü. Anneleriyle birlikte gelen her yaştan erkek çocuk sığınakta kalabildi. Sığınak desteği alan kadınların 5 i üniversite, 6 sı lise, 6 sı ortaokul mezunu, diğerleri ise okur yazardır. Kadınların sığınakta kalma süresi ihtiyaç ve hedeflerine göre belirlendi. Bu sebepten kadınlar farklı sürelerde sığınak desteği aldılar. Kadınların şiddetten uzaklaşıp, yeni bir hayat kurmak için verdikleri mücadelede, yaşadıkları ekonomik zorluklar ve yasaların öngördüğü desteklere erişememeleri çok büyük engeller oluşturdu. Sığınakta Kalan Kadınların Mor Çatı ya başvurma nedenleri: 18 kadın evlilik içinde kocalarından fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet gördüğü için; 7 kadın boşandıkları eşlerinden, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet gördüğü için; Babasının şiddetine maruz kalmış ve ASPB na bağlı bir sığınakta kalan 1 kadın, buradan çıkarıldığı için, Çocukluğundan itibaren babasının cinsel istismarına maruz kalan 1 kadın kocasından da cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğü için, Sevgilisinin psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kalmış olan hamile 1 kadın doğacak çocuk düşünülmeksizin terk edildiği için, 1 kadının nişanlısı, ailesine ve kedisine şiddet uyguladığından dolayı kalacak güvenli bir yere ihtiyaç duyduğu için, Mor Çatı ya başvurdular ve Mor Çatı Sığınağı nda kaldılar. 11

14 Sığınakta kalan 29 kadından 3 ü yabancı uyrukluydu; cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmalarına rağmen devlet sığınaklarına kabul edilmediler. 5 kadın oğulları 12 yaşından büyük olduğu ve 1 kadın da 62 yaşında olduğu için devlet sığınaklarına kabul edilmediler ve Mor Çatı Sığınağı nda kaldılar. Sığınak desteğine ihtiyacı olan kadınların çocuklarının, ulusları ya da yaşları nedeniyle kamu kurumlarında ayrımcılığa maruz kaldıkları görüldü. 1 kadın, babasının şiddetine maruz kalıyordu. Babası annesini nerdeyse öldürmek üzereyken annesi ile birlikte evden kaçmıştı. Sığınağımızda kalan kadınlardan birinin çocuğu yıllarca dedesi tarafından cinsel istismar uğramıştı. 1 kadın çok varlıklı olduğu halde eşinin yıllarca süren şiddetine katlanmak zorunda kalmıştı, bu şiddetten uzaklaşacak gücü bulduğunda 50 li yaşlarda bulunuyordu. Son bir yıl içerisinde, erkeklerin kadınlara uyguladığı ekonomik şiddetin arttığına tanıklık edildi. Kadınların, şiddet uygulayan erkekler tarafından sıklıkla borçlandırıldığı görüldü. İşyerinin kadının üzerine açılması, vergi, sigorta, malzeme bedellerinin ödenmemesi, kredi çekilmesi borçlandırma stratejisinin örnekleri arasındaydı. Borçlanan ve bunları ödeyemeyen kadınlar, maaşlarında da kesinti yaşadılar ve haciz korkusuyla ev tutmaya çekindiler. Sığınakta güçlenme: Bir yıllık süre içerisinde 21 kadın beraberlerinde 22 çocukla birlikte sığınaktan ayrıldılar: 11 kadın çocuklarının velayetini alarak boşandı, işe girdi, yeni ve bağımsız yaşamlar kurdu. 4 kadın şiddet yaşantısından uzaklaşarak kendi anne-babasıyla yaşamaya başladı. 2 kadın başka bir kente taşındı, şiddetten uzaklaştı. 1 kadın daha önce yaşadığı ülkeye geri döndü; eski kocası tarafından kaçırılan çocuklarına ulaşmak için hala mücadelesine ve dayanışma merkezimizden destek almaya devam etmekte. 5 kadın ise daha güçlü olduklarını, şiddete dur diyebileceklerini belirterek şiddet uygulayanla yaşadıkları eve geri döndüler. En önemli ihtiyacı barınma olan 1 kadın sorununu çözemeden ayrıldı. 12

15 2 kadın ve çocuklarının kimlikleri değiştirildi ve kısa sürede eski kimlik verilerinin yeni kimliklerine aktarma işleri tamamlandı. Sığınakta kalmaya devam eden kadınlardan 1 tanesi çocuğun velayetini alarak boşandı. 3 kadının boşanma davaları devam ediyor 4 kadın ise yeni bir işe başladı. Sığınakta Kalan Kadın ve Çocuklara Sağlanan Destekler: Sığınakta kaldıkları süre için kadınlara, hukuksal bilgi verme, Baro aracılığı ile avukat tayini, gerektiğinde tıbbi ya da psikolojik-psikiyatrik destek, iş bulma, dil öğrenme, meslek edinme, giysi ve hastane giderlerinin karşılanması gibi destekler sağlandı.. Ayrıca okuma-yazma bilmeyen, yaralı olan, can güvenliği olmayan kadınlara resmi işlemler sırasında Mor Çatı gönüllüleri refakat etti. 15 kadın 6284 sayılı yasadan yararlanarak koruma kararı çıkardı ve barodan adli yardım aldı. 17 kadına psikolojik destek sağlandı. Bazı kadınlar sığınaktan ayrıldığı halde psikolojik destek almaya devam etmekte. 4 kadına talepleri doğrultusunda homeopati desteği sağlandı. 1 kadın ilçe belediyesinin desteğiyle, ayrı kaldığı çocuklarıyla birlikte tatil yapma fırsatına kavuştu. Boşandığı eşinden çocukları için iki yıldır nafaka alamayan 1 kadın, Mor Çatı nın avukat desteği ile hem birikmiş nafakalarını aldı, hem de bundan sonrası için nafakaların düzenli ödenmesini sağladı. 1 kadın özel durumu nedeniyle Mor Çatı dostu bir avukattan, sadece danışmanlık desteği değil, tüm davanın yürütülmesi yönünde destek aldı. 1 kadın Çapa Tıp Fakültesi hastanesinden, kocası tarafından uğradığı cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddeti kanıtlayan kapsamlı bir rapor aldı. 1 kadının kızı, babasının gece uyguladığı şiddet nedeniyle polise ihbar edilerek evden alındı ve sığınağa annesinin yanına getirildi. Sığınakta kalan 3 kadın, 3 ay boyunca, Mor Çatı bağışçıları tarafından maddi olarak desteklendi. 3 kadın, Mor Çatı dostu olan diş hekimlerinin desteği ile tedavi oldu. 13

16 Bir yıl içerisinde sığınakta 1 bebek dünyaya geldi. Bebeğin doğumu öncesi ve sonrası hastane süreci dahil olmak üzere, annenin ihtiyaç duyduğu destekler gönüllüler ve sığınak çalışanları tarafından verildi. Sığınaktan ayrılan kadınların sadece 1 i İstanbul Kadın Koordinasyon Merkezi nden eşya desteği alabildi. Ev kuran kadınların eşya ihtiyaçları çoğunlukla Mor Çatı gönüllüleri ve dostları tarafından karşılandı. Çocuklar ve ergenler için pedagojik ve psikolojik destek, ders desteği, eğitim ihtiyaçları için malzeme ve maddi destek, burs desteği, giysi desteği, aşı, homeopati vb sağlık desteği, etkinlikler ve tatil programı yapılması, okul değiştirme işlemlerinde refakat edilmesi ya da bu işlemler için yetkililer ile görüşülmesi ve çocuk kitaplığından faydalanması gibi destekler sağlandı. Sığınakta kalan çocukların ve ergenlerin eğitim ve oyun ihtiyaçlarından bazıları Mor Çatı dostlarının desteği ile karşılandı. Mor Çatı gönüllüleri çocuklara yeterince başarılı olamadıkları derslerle ilgili yardımcı oldular, eğitim materyali sağladılar, tiyatro, konser, yaratıcı drama, kültür ve deniz gezileri organize ettiler. Ergen bir öğrenciye, Mor Çatı dostları tarafından burs ve 11 çocuğa psikolojik destek sağlandı. Bazı sivil toplum örgütleri ile yapılan işbirliği sığınakta kalan kadın ve çocukların yaşamlarında önemli değişimler olmasına katkı sağladığı görüldü. Bir drama derneği sığınakta kalan 4 çocuk için kontenjan ayırarak, drama eğitimlerinden yararlanmalarını sağladı. Bahçeşehir Üniversitesi nden bir öğrenci grubu, sığınakta kalan çocuklar için etkinlik programı gerçekleştirdi. Kadın ve çocukların aynı evi paylaşmaları dayanışma olanağı yaratsa da kimi zaman güçlüklere de neden oldu. Bu güçlükler, karşılıklı diyalog yönteminin benimsendiği toplantılar yapılarak aşılmaya çalışıldı. Yapılan toplantılar kadın ve çocuklar için şiddetsiz yöntemlerle sorun çözme becerilerinin geliştirmesine de katkı sundu. Ayrıca, sığınak çalışanları tarafından, evin günlük akışını planlamak ve evdeki kolektif yaşamı güçlendirmek için çocuklar ve yetişkinlerle ayrı ayrı haftalık toplantılar da düzenlendi. Sığınakta yapılan düzenli toplantıların yanı sıra kadınların güçlenmelerinde ve kendi aralarındaki dayanışma ilişkisi kurmalarında büyük önem taşıyan, katılımı zorunlu olmayan 5 atölye çalışması gerçekleştirildi. Bu atölye başlıkları ve uygulayıcıları aşağıdaki gibidir: Bulaşıcı Hastalıklar ve HİV Pozitif- Demet Can Yolaç 14

17 Şiddetsiz İletişim Yolları -Büşra Yalçın & Anıl Özge Üstünel Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı -Listag desteği ile Benim Çocuğum filminin izlenmesi ve söyleşi Beslenme Atölyesi -Olcay Bingöl Kadın Dayanışması -Açelya Uçan & Seda Çavuşoğlu Yin yoga -Martina Gaidzik (Haftada iki kez düzenli yapılmakta) Annelerinin güçlenmesinin çocukları da olumlu etkilediği görüldü. Sığınakta kadın ve çocuklarla üzerinde çalışılan konular arasında anne-çocuk iletişimini güçlendirmek de bulunuyor. Bunun için annelerle grup çalışmaları düzenlendi. Ancak bu grup çalışmalarının amacı, toplumun kadınlara dayattığı annelik modelini daha da güçlendirmek değil, anne ve çocuk olarak karşılıklı sorumlulukları belirlemek, aralarındaki işbirliğini artırmak, anne ve çocuğun şiddetle mücadeleyi bir ekip olarak yürütebilmelerini, kuracakları yeni hayatta karşılaşabilecekleri sıkıntıları birlikte aşabilmelerini, birlikte geçirecekleri zamanı eğlenceli hale getirebilmelerini sağlamaktır. Kadın ve çocuklara doğrudan verilen desteklerin yanı sıra Mor Çatı gönüllüsü ve dostlarının destekleriyle, sığınak binası boyandı ve eski mobilyalar değiştirildi. C. KADINA YÖNELİK ŞİDDET VAKALARINDA UYGULAMALAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Mor Çatı ya başvuran kadın ve beraberindeki çocuklar doğrudan verdiğimiz psikolojik, hukuki ve sosyal desteklerin yanı sıra ihtiyaç duydukları desteklere erişebilmeleri için başka kurumlara da yönlendirdik. Kadınların şiddet yaşantısından çıkmalarının önündeki en önemli engellerden birinin, yasal haklarına rağmen, uygulamada karşılaştıkları zorluklar olduğunu bir kez daha deneyimledik. Şiddete maruz kalan kadınlar kendilerine şiddet uygulayan kişiler ile mücadele ettikleri kadar, gerekli desteği vermeyen kurum ve kişilere karşı da mücadele etmek zorunda kaldılar. Kadınların bir kısmı destek almak için birçok kuruma başvurup izlemesi gereken yolları izlediği halde sonuç alamadığı için Mor Çatı ile iletişime geçmişken bir kısmı ilk önce Mor Çatı ya başvurdu. Pek çok kadın devlet kurumlarından ihtiyaç duyduğu destekleri alamadığı için şiddet yaşantısına geri dönmek zorunda kaldı ya da yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edildi. Devlet kurumlarının az sayıdaki kadından yana 15

18 uygulamaları ise kötü uygulamaların aksine kadınları, şiddet yaşantısından kurtulabilmeleri için adım atmaları yönünde cesaretlendirdi. Mor Çatı ya başvuran kadınları yönlendirdiğimiz kurumlar ve uygulamaları aşağıdaki gibidir. Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi: 6284 Sayılı Kanun ile kurulması öngörülen Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 2012 yılının Kasım ayından itibaren pilot illerde hizmet vermeye başladı. Pilot uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar ŞÖNİM hala sadece 14 ilde 2 faaliyet gösterebilmektedir. ŞÖNİM in nasıl çalışacağına ilişkin yönetmelik ise hala yürürlüğe girmedi. Bu merkezlere ilişkin, 6284 Sayılı Kanunu nun 14. Maddesi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin Kurulması nı şu şekilde düzenlemiştir: Bakanlık, şiddetin önlenmesi ile şiddet mağduru hakkında verilecek koruyucu tedbirler ile şiddet uygulayan hakkında verilecek önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli ve gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü ŞÖNİM i kurar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın web sitesinde 3 ise şu şekilde sıralanmıştır: ŞÖNİM in sunacağı temel destekler Aile içi şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların yaşadığı şiddet sonrasında gereken tedavi hizmetlerini koordine etmek Şiddet mağduru kadınlara, varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaç durumunda barınma yeri sağlamak Hayati tehlikenin bulunması halinde koruma altına almak Geçici/sürekli maddi yardımlar yapmak 2 Adana, Ankara, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon 3 16

19 Hukuki destek vermek, dava takipleri yapmak İş edindirmeye yönelik destek vermek Küçük çocuklar için kreş yardımı yapmak Çocuklar için burs, eğitim-öğretim desteği vermek Şiddet uygulayanlara eğitim ve danışmanlık desteği vermek ŞÖNİM in vermeyi vaat ettiği bütün bu desteklere karşın, Mor Çatı ya başvuran kadınların neredeyse tamamı ŞÖNİM den sığınak desteği dışında hiçbir destek alamadıklarını aktardı. ŞÖNİM den sistematik bir şekilde alınabilen tek destek, sığınak desteği olmasına karşın bu desteğinin verilmesinde de sorunlar yaşandı. Sığınak desteği için başvuran bir kadına, sığınakta kaldığı süre boyunca hiçbir şekilde çalışamayacağı söylendi. Oysa sığınakta kalan kadınların çalışamayacağına yönünde herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır ve sığınakta kalan kadınlar çalışabilmektedirler. Sığınak desteği için başvuran başka bir kadına ise, Sen tam olarak karar verememiş görünüyorsun, sığınağa gelebilmen için psikologdan rapor alman gerek denildi. Oysa sığınağa yerleşme talebi olan bir kadının, bu destekten yararlanabilmek için herhangi bir rapor almasına gerek yoktur. Eğer kadın sığınağa gelip gelmeme konusunda kararsızsa, ŞÖNİM de görevli olan sosyal hizmet uzmanının kadının şiddet yaşantısını dinleyerek, bu yaşantıdaki riskleri analiz ederek ve aynı zamanda sığınak yaşantısı ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaparak, kadının neden kararsız olduğunu anlaması gereklidir. Sığınak desteğine ihtiyacı olan kadınların yaşadığı en önemli sorunlardan bir diğeri de 12 yaşında ve 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınların sığınaklara alınmamasıdır. 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren ve sığınak işleyişini düzenleyen Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik in 13. Maddesi nde, Oniki yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ile engelli çocuğu bulunan kadınlar ise, can güvenliği riski olmamak kaydıyla, talep edilmesi ve gerekli olduğuna dair sosyal inceleme raporuna istinaden, ŞÖNİM tarafından uygun görülmesi halinde, kira ve iaşesi karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılması yoluna gidilir denilmektedir. Yönetmelik te yer alan bu maddeye rağmen, 12 yaşından erkek çocuğu olan hiçbir kadın bu haktan yararlanamadı dahası ŞÖNİM görevlileri hiçbir kadına böyle bir hakkı olduğu bilgisini dahi vermediler. 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan ve sığınak desteği için karakola ya da ŞÖNİM e başvuran kadınlara sundukları tek seçenek, çocuğunu yetiştirme yurduna vermesi 17

20 ve ardından sığınağa gelmesi oldu. Çocuğundan ayrılmak istemeyen kadınlar sığınağa gitmekten vazgeçtiler. Şu anda Türkiye de 12 yaşında erkek çocuğu olup da sığınak desteğine ihtiyacı olan kadınların çocukları ile kalabileceği tek sığınak Mor Çatı Sığınağı dır. Sığınakta yer olduğu zamanlarda 12 yaşında erkek çocuğu olan kadınlar çocukları ile birlikte Mor Çatı sığınağına yerleştirildi. Kadınlar sığınak desteğini ŞÖNİM den de alabilecekken, ŞÖNİM kadınları bu desteği alabilmeleri karakola yönlendirmeye devam etti. Oysa daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi şiddet maruz kalan kadınların çoğu, özellikle de akut şiddet durumlarında, polisle karşılaşmak istemiyor ve bazıları sırf bu yüzden sığınağa gitmekten vazgeçiyor. Bu yüzden kadınların karakola başvurmak zorunda kalmadan sığınak desteği alabilecekleri, kolayca erişebilecekleri yaygın merkezlerin olduğu bir sistem kurulmalıdır. Karakola gitmek istemediğini söyleyen kadınlara ise ŞÖNİM e gelebileceği söylenen durumlarda da sorunlar yaşandı. Birçok kadın yol parası olmadığı için Yeşilköy de bulunan ŞÖNİM e gidemedi. ŞÖNİM bu durumdaki kadınlara, otobüs şoförüne sizden para almamasını söyleyin, bir şekilde bir yol bulun gelin gibi kadınlar için çözüm olmayan yollar önerdi. Hiç parası olmayan bir kadının bu bilgiyi Mor Çatı ya aktarmasının ardından ŞÖNİM ile yapılan görüşmede, görevli Peki tamam tekrar bizi arasın, ne yapabiliriz bakalım yanıtını verdi. Bunun yanı sıra Kanun a göre ŞÖNİM in 7-24 çalışması öngörüldüğü halde, sosyal hizmet uzmanları sadece mesai saatleri içinde çalıştıkları için ŞÖNİM uygulamada 7-24 hizmet verememektedir. Mesai saatleri dışında şiddete maruz kalan kadının gidebileceği tek yer ise karakoldur. Kasım 2012 tarihinde faaliyette başlamış olan ŞÖNİM personelinin hala hem kendi yetki ve sorumluluklarını hem de başvuran kadınların haklarının neler olduğuna dair yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Bu bilgisizliklerinden dolayı da başvuran kadınları yanlış yönlendirmektedirler. Bu yanlış yönlendirme sonucunda şiddet yaşantısından çıkmak isteyen kadınlar, atmak istedikleri adımları atamadılar. ŞÖNİM e başvuran kadınlara görevliler sıklıkla sadece acil durumdaki kadınlara destek verildiğini söylediler. Oysa yukarıda da belirtildiği gibi Hayati tehlikenin bulunması halinde koruma altına almak ŞÖNİM in vermesi gereken desteklerden sadece biridir. İstanbul da hala sadece Yeşilköy de bir tane ŞÖNİM bulunmaktadır. İstanbul un coğrafi genişliği ve nüfusu düşünüldüğünde tek bir ŞÖNİM in, az sayıda personelle şiddete maruz 18

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 15. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Şiddetin olmadığı bir toplum istiyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içindeyiz. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Yasalarımız kadının yanında. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı www.aile.gov.tr

Detaylı

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ETKİNLİKLERİNİN SÜRESİ: 9 Eylül-29 Ekim 2009 EĞİTİM YERİ: Hürriyet Hakkımızdır Treni Konferans Vagonu, Gar

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI 1 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ KADIN DAYANIŞMA VAKFI 1. TOPLUMSAL CĐNSĐYET 1.1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Đşbölümü 1.2. Cinsiyete Dayalı Đş 1.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 1.3.1 Kadınların

Detaylı

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu...

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu... İÇİNDEKİLER Giriş... 5 Metodoloji... 7 Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8 Hükümetin düşmanca tutumu... 8 LGBT hakları reformu yapılmıyor... 9 Yasaların

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor

Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. Özet Rapor Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Rapor Ankara, Aralık 2014 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...v ŞEKİLLER...v ÖNSÖZ...vi SUNUŞ... vii ARAŞTIRMANIN TANITIMI...1 Araştırmanın amacı...2 ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

ÖZET RAPOR. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. ÖZET RAPOR Araştırmanın yürütücüleri:

Detaylı

SEKS İŞÇİLERİNİN HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR!

SEKS İŞÇİLERİNİN HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR! 1 SEKS İŞÇİLERİNİN HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR! Bu kitap, Pembe Hayat Derneği nin 5-6 Mart 2011 tarihlerinde Ankara da düzenlemiş olduğu Seks İşçiliği ve İnsan Hakları Sempozyumu nda gerçekleştirilmiş olan

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE 0-8 YAŞ ARASI ÇOCUĞA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET ARAŞTIRMASI Mayıs 2014, İstanbul Bu araştırma Bernard van Leer Vakfı'nın finansal ve teknik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bernard van Leer

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.247-270 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.247-270 Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Ergün YAZICI Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Detaylı

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi www.csgb.gov.tr İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi Yayına Hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Detaylı

Türkiye de Kadın Sağlığı Politikaları Forumları

Türkiye de Kadın Sağlığı Politikaları Forumları 1 2 Sağlık Hakkı İnsan Hakkıdır Projesi Türkiye de Kadın Sağlığı Politikaları Forumları Türkiye de Kadın Sağlığı Politikaları Forumları, Ankara da Ankara Kadın Dayanışma Vakfı, İzmir de İzmir Kadın Dayanışma

Detaylı

SINIRLAR ARASINDA YAŞAM SAVAŞI SURİYELİ MÜLTECİLER

SINIRLAR ARASINDA YAŞAM SAVAŞI SURİYELİ MÜLTECİLER 04 SINIRLAR ARASINDA YAŞAM SAVAŞI SURİYELİ MÜLTECİLER Alan Araştırması ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU USAK Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 13-04 Mehmet Güçer Sema Karaca O. Bahadır

Detaylı

BEKLEME ODASINDAN OTURMA ODASINA

BEKLEME ODASINDAN OTURMA ODASINA BEKLEME ODASINDAN OTURMA ODASINA Suriyeli Mültecilere Yönelik Çalışmalar Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına Dair Kısa Bir Değerlendirme Zümray Kutlu SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN SİVİL

Detaylı

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI

KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI Tanım: Kendine zarar verme davranışı, yaşamını sonlandırma amacı olmaksızın kişinin bilinçli bir şekilde kendi beden dokularına zarar vermesi olarak tanımlanmıştır. Kendine

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, şiddete

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 210 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Đstanbul, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence

Detaylı