T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL"

Transkript

1 T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim (Hadis-i Şerif) AFYONKARAHİSAR-2012

2 İçindekiler Önsöz... 3 Evlilik Ve Çocuk... 5 Evliliğin Gayesi... 9 Nikâhın Önemi...13 Evliliği Kolaylaştırmak...18 Evlenmemek Ya Da Geç Evlenmek...21 Örnek Bir Evlilik...24 Aile İçi Şiddet...27 Boşanmanın Açtığı Sosyal Yaralar...30 Ülkede Ve Uluslararası Alanda Nüfusun Önemi...33 Rızık Endişesiyle Neslin Heder Edilmesi...36 Hz. Peygamber Ve Çocuk...39 Aile Fertlerinin Karşılıklı Görevleri...41 Mutlu Aile - Sağlıklı Nesil

3 ÖNSÖZ Yüce Allah fıtrat kanunu gereği insanoğlunu bir erkek ve bir kadından müteşekkil yaratmıştır. Demek oluyor ki kadın cinsi erkeğe, erkek cinsi de kadına fıtraten muhtaçtır. Nitekim bir ayeti kerimede şöyle haber verilir: Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz. (Bakara:187) Evlilik, Karı koca arasında birlikte yaşamaya ve karşılıklı yardımlaşmaya da imkân veren ve taraflara karşılıklı hak ve ödevler yükleyen bir sözleşmedir. İslam dini, meşru bir mazeret olmaksızın evlilik sorumluğundan kaçınmayı hoş karşılamamış, maddi imkânsızlık sebebiyle evlenemeyenlere evliliklerinde yardım etmeyi emretmiştir. Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lutfu ile zenginleştirir. Allah, Lutfu geniş olandır, hakkı ile bilendir. (Nur, 32) Şüphesiz aile toplumların temel taşıdır. Toplumun huzuru, ailede başlar. Bu nedenledir ki, milletlerin huzuru her şeyden önce aile yapısının sağlam olmasına bağlıdır. Aile fertleri arasındaki ilişkiler, karşılıklı sevgi, saygı, sadakat ve şefkat gibi güzel İslami değerler esas alınarak korunmalıdır. İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve şefkat var etmesi de O nun (Allah ın) varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir millet için ibretler vardır. (Rum, 21) 3

4 Evlilikte, sayısız hikmet ve faydalar vardır. Bunlardan en önemlisi de mutlu aile yuvaları teşkil etmek ve çiftlerin ortak meyveleri olan çocuklara sahip olmaktır. Nitekim İslam dini meşru bir nikâhla evlenip çoğalmayı emrettiği gibi, gayri meşru birliktelikleri de yasaklamıştır. Sevgili peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim (Beyhaki, 7:81). Mutlu Aile yuvaları bizim ilk okulumuz, huzur ocaklarımız, eşimiz ve çocuklarımızla birlikte sakin ve en güvenli limanlarımızdır. O nedenle çok basit nedenlerle aile yuvaları yıkılmamalıdır. Genç, iyi yetişmiş ve sağlıklı bir nesle sahip olmak milletlerin en büyük sermayesidir. Nitekim Hz. Mevlana şöyle der: Bir milletin sermayesi para, kumaş ve gümüş değildir. Onun asıl malı, asıl sermayesi sıhhatli, taze ve çevik dimağa sahip, çok çalışkan evlatlardır. Çocuklar aile ocaklarının gülü, anne ve babayı birbirine bağlayan bağların en önemlisidir. Mutlu Aile ve Sağlıklı Nesil, en temel hedefimizdir. İşte bu kitap bu nedenle hazırlanmıştır. Gayret bizden, başarı Allah tandır. Mustafa Kaya Afyonkarahisar İl Müftüsü 4

5 EVLİLİK VE ÇOCUK 1 Fıtrî bir ihtiyaç olan cinselliğin, insanın onuruna yaraşır bir şekilde, meşru bir yola kanalize edilmesinin nikah akdiyle olması Yüce Allah ın emridir, Rabbimiz Kur an ında:..içinizde bekar olanları evlendirin.. 2 buyurur. Ve ilk ailenin ilk insanla birlikte başladığını şöyle haber verir: Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. 3 Evlenmek inanan insanlar için peygamberlerin yoludur, sünnetidir. Abdullah b. Mes ûd (r.a.), Rasûlüllah bize Ey gençler! Sizden kim imkan bulursa evlensin. 4 dediğini naklederken, öbür taraftan, yine bu konuda Peygamberimizin şu tenbihleri çok önemlidir: Nikah benim sünnetimdir, hayat tarzımdır. Benim sünnetime sırt çeviren benden değildir. Evleniniz, ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim. 5 Sizin şerlileriniz bekârlarınızdır. 6 Evlenmek aile kurmaktır. Aile meydana getirmek ise, dünyanın en değerli kurumunu meydana getirmektir. Aile kelime olarak, karşılıklı birbirine muhtaç olan, birbirine dayanan ve güvenen demektir. Dayanışma ve güven esasına dayanan aile, toplumu meydana getiren, yoğuran, oluşturan temel yapıdır. Ailesiz toplum hayatı 1 Bu makale Bolvadin İlçe Müftüsü Hüseyin Erdoğan tarafından yazılmıştır. 2 Nur, 32 3 Nisa, 1 4 Buhari, Nikah, 3. 5 İbn-i Mace, Nikah, 1; Tecrid, c.11, s Süyuti 5

6 olmaz. Ailesiz toplum kurmak isteyenler tarih buyunca daima hayal kırıklığına uğramışlardır. Aile sevgi ocağıdır. Sevgiden öte şefkatlerin yaşandığı, öğrenildiği ve benimsendiği ilk mekteptir. Aile işlevi açısından bir su gibidir. Bu su topluma hayat verir. Su canlılığın kaynağı olduğu gibi, aile de insan varlığının ve devamının kaynağını oluşturur. Bu kaynak kurursa insanlık da kurur; bu kaynak bulanırsa toplumlar da bulanır ve çözülme kaçınılmaz hale gelir. 7 Bu gün bu çözülmeyi dünya ölçeğinde görmemek mümkün değildir. Aile, kendisini oluşturan bireylerin mutluluk çeşmesi olan, bireylerinin birbiriyle yüreklerini paylaştıkları, evin barınak olmaktan öte sığınak ve hatta cennete dönüştüğü, toprağı yürek, tohumu sevgi, meyvesi mutluluk olan müstesna bir müessesedir. 8 Bu gün fertlerde yürek, toplumda aile modernitenin saldırısına maruz kalmıştır. İnsan için yürek ne ise, toplum için de aile odur. Bu saldırıya karşı her fert kendi yüreğini, her toplum da aile kurumunu savunmak zorunda görmelidir kendini. İslam ın zinayı yasaklamasının birinci hikmeti, aile kurumunu tesis ve nesebi sahih bir toplum meydana getirmektir. Karşılıklı rızaya dayanan ve ibadet niyetiyle tesis edilen nikahta keramet vardır. Asırların imbiğinden damıtılarak gelen bu atasözü aynı zamanda toplumun ve tarihin vicdanının sesidir. Bu sesi dinlemeyenler sadece dinen değil, toplumun vicdanında da mahkûm edilirler. Zira nikah sözleşmesi, iki ayrı hayatı ebediyen birleştirmek için yapılır. Nikahla birleştirilen iki ayrı hayat, artık et ve tırnak, tohum ve toprak, dil ve 7 Mustafa İslamoğlu, Tavsiyeler II, s İslamoğlu, age., s.13 6

7 dudak, dal ve yaprak gibi iç içe geçmek, bir olmak ve bütünleşmek durumundadır. Bu bir aşıya benzer, eğer aslî bir uyuşmazlık yoksa bu aşı zamanla tutacak ve meyvesiz ağaç cins meyveler veren bir ağaca dönecektir. 9 Varlığını sürdürmek ve devam ettirmek arzusu her canlı için fıtrî bir kanundur. Efendimizin ölümsüz buyruklarından biri de her ebeveyn için..kendisine dua edecek salih bir çocuğa 10 sahip olmaktır. Ailede çocuk çok önemlidir. Çocuk eğitiminin ilkokulu anne eğitimidir. İyi nesiller iyi annelerin elleriyle yetişirler. Bu nedenle her anne, aslında çocuğu değil toplumu doğurur. Bir toplumun kalitesi, annelerin kalitesinin göstergesidir. Bu nedenle, sağlıklı bir çocuktan söz edebilmek için sağlıklı bir anne ilk şarttır. 11 Evlilik bir aile ağacıdır, meyvesi çocuklardır. Çocuklar aile sofrasına sunulan gül desteleridir. Çocuk ilaçtır, stresi alır, yorgunluğu giderir, gönle huzur bahşeder. Çocuk dünya-âhiret arası bağlantıyı sürdürür. Salih bir çocuk duaları ile ebeveynin hayatını uzatır. Çocuk ailede açan ve koklandıkça gönle huzur veren bir çiçek ve iyi okunması gereken bir ayettir. Çocuksuz ev meyvesiz ağaç gibidir. Tıpkı kuruyan ağaçların bir gün yıkılıp gitmesi gibi, çocuksuz aileler de bir gün isimsiz, nesilsiz olarak unutulup gitmeye mahkumdur. Onun için evlenmek, aile kurmak sadece cinselliği tatmin değil, neslin devamı için önem arzeder. Çocuk sayısı da üzerinde durulması gereken bir konudur. Çocuksuz aileler, bir ya da az çocukla yetinmek 9 İslamoğlu, age., s Müslim, Vasiyyet, İslamoğlu, age., s.60 7

8 isteyenler şunu bilmeli ki, tüm aklı başında pedagogların onayladığı gibi, bir çocuk çok zor, iki çocuk zor, üç çocuk kolay, dört çocuk çok kolaydır. Bir çocuk çok zordur, çünkü tek olmanın getirdiği tüm olumsuzlukları hem anne-baba, hem de çocuk ömür boyu yaşar. Bencilik, dayanışmadan yoksunluk, bölüşmeden mahrumluk ve her istediğini elde etmek gibi beleşciliğe alışmış, uyumsuz tip olarak, cemiyete bakışı da hastalıklıdır.. Ve ayrıca hiçbir anne-babanın tıbbî bir problem olmadığı halde çocuğunu kardeşsiz bırakma hakkı olmasa gerektir. Kardeşsiz bir çocuk, bazı duygulardan ve değerlerden bir ömür mahrum kalmaya mahkûm bırakılmış demektir. Meselâ: Ömür boyu abi ve abla olamayacaktır. Ömür boyu amca ve dayı olamayacaktır. Ömür boyu hala teyze olamayacaktır İslamoğlu, age., s.66 8

9 EVLİLİĞİN GAYESİ 13 Aile toplumun, çocuklar da ailenin teminatıdır. Aile evlilikle kurulur. Evlilik de nikâhla meşruluk kazanır. Evliliğin en önemli gayesi neslin devamını sağlamaktır. İslâm toplumunun güçlü olmasına önem veren dinimiz neslin çoğalmasını benimsemiş ve bunu teşvik etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (sav) in: Evlenin, çoğalın, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim 14 buyurmasından, evlilikle hedeflenenin, iftihar edilecek neslin devamı olduğu anlaşılmaktadır. Enes b. Mâlik'in annesi Rasûlullah (sav)'e; Ya Rasûlallah! Enes senin hizmetkârındır, onun için Allah'a dua et demesi üzerine Rasulüllah (sav) Enes e şöyle dua etmiştir: Allah ım! Onun malını ve çocuğunu çoğalt, onu bereketli kıl. 15 Yüce Allah Kur'ân-ı Kerîm de, peygamberlerin ve salih kimselerin çocuk arzusuyla yaptığı dualara yer vererek bize de yapmamız gereken duayı öğretir: Rabbim! Bana kendi katından yerimi dolduracak bir veli (oğul) ver, bana varis olsun.. Rabbim, onu rızana lâyık kıl! 16 Ya Rabbi, bana kendi katından temiz bir soy bahşet. Doğrusu sen duayı işitirsin Bu makale İscehisar İlçe Müftüsü Kemal Demirel tarafından yazılmıştır. 14 Avnu'l Ma'bûd Şerh Ebu Dâvud, I, Buhari, Edebül Müfred, Hadis no:88 16 Meryem 19/ Al-i İmrân, 3/38 9

10 Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslimiyette sabit kıl. Soyumuzdan da müslüman bir ümmet yetiştir. 18 Kadın veya erkek, eş ya da çocuk isteyecekse, Rahman ın has kulları gibi dua etmelidir: Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller ver ve bizi takva sahiplerine rehber kıl 19, Rabbim, beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Duamı kabul buyur Rabbimiz. 20 Çocuk evlilik müessesesinin en güzel meyvesi ve geleceğin teminatıdır. Anne babanın neşesi ve sevinç kaynağıdır. Günümüzde aşırı bireyciliği, egoizmi ve zevk düşkünlüğünü özendiren hayat felsefesinin hâkim olduğu toplumlarda, nikâhsız birlikte yaşama ve her türlü gayrı meşru ilişkiler artış göstermektedir. Buna bağlı olarak aile bağları zayıflamakta, aile kurumu sarsıntı yaşamaktadır. Bunun tabii neticesi olarak da çocuk sayısı azalmakta, nüfus yaşlanmaktadır. Diğer taraftan aileler çocuklarına daha iyi eğitim sağlama ve daha üst düzeyde ekonomik imkânlar sunma kaygısı ile bir veya iki çocukla yetinmeyi tercih etmektedir. Bunların dışında geç yapılan evlilik, boşanma ve sağlık problemleri de az çocuk sahibi olma nedenlerindendir. Ancak, insan sağlığı ile ilgilenen uzmanların beyanına göre doğum yapmak, kadının biyolojik ve psikolojik açıdan sağlıklı ve dengeli kalabilmesinde başlıca etkenlerden birisidir. Doğumdan kaçınmak, kadını daha farklı ve çözümsüz sorunlarla karşı karşıya 18 Bakara, 2/ Furkan, 25/74 20 İbrahim, 14/40 10

11 getirebilmektedir. Yapısı sağlam olan ailelerde çocuk sayısının çokluğunun birçok yararları vardır. Öte yandan, uzun vadeli planlar açısından da nüfus artışı ekonomiyi hareketlendirici bir öğe olarak görülmektedir. Allah'ın insanların geçinebilmeleri için gerekli tüm imkânlarla donatmış bulunduğu yeryüzündeki yeterli kaynakları, kıt kaynak olarak değerlendiren batı, pastadan aldığı büyük payı sürdürmeyi, yeryüzünün kapılarını başkalarına kapamakta bulmuştur. İnancımıza göre çocuk, rızkı ile beraber doğar. Müşrikler buna inanmadığı için cahiliye devrinde fakirlik korkusuyla ve besleyememe endişesiyle çocuklarının olmasını istemiyorlar ve doğanları da öldürüyorlardı. Ancak Cenâb-ı Allah herkesin rızkına kefil olduğunu beyan ederek, onların bu çirkin düşünce ve hareketlerini yasaklamış ve bundan dolayı onları şiddetle kınamıştır: Geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. 21 Herhangi bir sebeple rahme düşmüş çocuğu düşürme/aldırma, doğmuş bir çocuğu öldürme gibi kabul edilmiş ve haram görülmüştür. Rasûlullah (sav) kadınlardan bey'at (söz) alırken, onlara: Çocuklarını her hangi bir şekilde öldürmemeleri şartını koşmuştur. Ey Peygamber, inanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, hususunda sana bey'at ederlerse onlardan bey'atlarını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile İsrâ, 17/31 22 Mümtehine, 60/12 11

12 Ailedeki çocuk sayısı da önemli bir husustur. Çok çocuklular ile kıyaslandığında az çocuklu ailelerde birtakım problemler ortaya çıkmaktadır: Tek çocuk, kardeşleri olmadığı için oyun kurmakta ve arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşayabilir. Kardeşleri ile birlikte büyüyen çocuklar evde oynadıkları oyunlarda çeşitli roller üstlenirler. Bu roller onları hem hayata hazırlayan hem de paylaşmayı öğreten ilişkilerdir. Çocuğun, üç yaşından sonra akranlarıyla iletişime girme, oyun yoluyla paylaşma, böylece sosyalleşme dönemi başlar. Çocuk, paylaşmayı, beklemeyi, dinlemeyi, kurala uymanın ve bir gruba ait olmanın önemini en etkili akranlarıyla yaşadığı ilişkilerle öğrenebilir. Kardeşlerin yaşları birbirine yakın olduğu için akran eğitimi anne baba eğitiminden daha etkilidir. Tek çocuk olarak, ilgi merkezi olmaya alıştırılan, her ihtiyacı, hiç geciktirilmeden karşılanan, sosyalleşmesine fırsat verilmeyen bir çocuk, aynı ilgiyi ileriki yaşantısında da isteyecektir. Girdiği sosyal ortamlarda, okulda, iş hayatında, aynı ilgiyi göremediğinde, hayal kırıklığı ve öfke yaşayacaktır. Ya da tam tersi olarak yeterince sevilmeye değer olmadıklarını düşünüp içe kapanacaklardır. 12

13 NİKÂHIN ÖNEMİ 23 Sözlükte birleştirme, bir araya getirme, evlenme ve cinsel ilişki gibi anlamlara gelen nikâh kelimesi fıkıh terimi olarak, aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadın ve bir erkeğin, hayatlarını ebediyen devam etmek üzere birleştirmelerini sağlayan evlilik akdini ifade eder. 24 İki tarafın îcab ve kabûlüyle meydana gelen bu akidde, çiftler birbirine karşı vazifelerle mükellef olurlar. Âile denen mübarek yuva ancak bu akdin hukûkî bir neticesi olarak meydana gelir. 25 Geçici Nikâh Geçersizdir: Nikâhın geçerli olmasının şartlarından birisi de ebedi olması olduğu için, geçici nikâh da diyebileceğimiz; mut a nikâhı geçerli değildir. Mekke nin fethi sırasında Allah Rasûlü Kâbe nin önünde durup: Ey insanlar, şüphesiz Allah, mut a nikahını kıyamet gününe kadar haram kılmıştır 26 buyurararak bu nikahı ebediyen yasaklamıştır. Nikâhsız Beraber Olmak Haramdır: Nikâh ve evlenme insanın fıtratına uygun olan davranışlardandır. Yaygınlaşan nikâhsız beraberlikler ve evlilik dışı ilişkiler, insanlık bünyesinde oluşan, aileyi ve toplumu içten kemiren kanser türü bir hastalık gibidir. İnsan, hayatında muhtaç olduğu anne-baba, çocuk, sevgisaygı, ilgi-alâka, huzur ve mutluluk gibi pek çok şeye hep nikâhla kurulmuş ailelerde kavuşur. Nikâhsız 23 Bu makale Hocalar İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş tarafından yazılmıştır. 24 Fahrettin Atar, DİA, Nikâh, c. 33, s Kâmil Miras, Tecrîd-i Sarih Tercüme ve Şerhi; 11/ Müslim, Nikâh, 19 13

14 beraberlikler ise asla bu yüce duyguları barındırmaz. Bu yüzden İslâmiyet, nikâh dışı bütün beraberlikleri gayr-i meşrû ve haram sayarak yasaklamıştır. 27 Bu tür ilişkiler İslam a göre iffetsizlik ve hayâsızlık sayıldığından, Kur an, iffetin korunmasını nikâhlanıp evlenmeye bağlamıştır. 28 Bu yüzden iffetli, namuslu ve ahlaklı gençler, nikâh olmaksızın; nasıl olsa evleneceğiz diyerek evlilik öncesi ilişkiden veya sırf gönül eğlendirmek amacıyla beraber olmaktan şiddetle sakınmalıdırlar. Flört, Dinimizin Ahlak Anlayışına Uymaz: Flört, nikâhsız beraber olmanın, gezip tozmanın, eğlenmenin çağdaş ismidir. İslam, kızların kandırılıp terk edildiği, aldatıldığı ve iffetini yitirdiği; erkeklerin ise kötü ahlakın kıskacında kıvrandığı, adına flört denen bu illeti asla tasvip etmez. İnsan tecrübe için eline barut alıp ateşe yaklaşır mı? Bakalım yılan nasıl sokacak deyip zehirli bir yılanla oynar mı? Flörtün bunlardan farkı yoktur. Flört; insanın susuzluğunu kandırmayan deniz suyu, insanda bağımlılık yapan esrar gibidir. Flörtten en çok mağdur olanlar kızlarımızdır. Bu sebeple iffetini ve ahlakını tertemiz tutmak isteyen gençlerimiz flört denen illetten uzak durmalıdırlar. Televizyon Dizilerine Dikkat! Uzmanların da zaman zaman dikkat çektiği gibi, son yıllarda film ve dizilerde evlilik dışı ilişkiler, nikâhsız birliktelikler normalmiş gibi gösterilerek, bu tür gayr-i ahlâkî ilişkiler toplumda özendirilmektedir. Toplumdaki ahlâkî değerleri bozan ve aile ilişkilerini 27 İsrâ, 17/32 28 Nûr, 24/33 14

15 temelden sarsan televizyon dizilerine dikkatli yaklaşmalı ve bu konuda seçici olmaya çalışmalıyız. Gizli Kıyılan Nikâh Geçerli Değildir: Nikâhta şahitlerin bulunması ve nikâhın şahitler huzurunda kıyılması, nikâhın geçerlilik şartlarından kabul edilmiştir. Şahitlerden maksat nikâhın aleniyetini sağlamaktır. Peygamber efendimiz nikâhın ilan edilmesini istemiştir. O yüzden nikâhın herkesin duyup bileceği şekilde açık ve alenî olması gerekir. Aslında nikâhın şahitler huzurunda kıyılıp, düğün yapılması ve yemek verilmesi ilanın gereğidir. Günümüzde resmî şekil ve kayıt bulunmadığı sürece iki şahidin, özellikle büyük yerleşim yerlerinde aleniliği sağlamaya yetmeyeceği ortadadır. 29 Bu sebeple şahidimiz Allah olsun gibi afaki sözlerle yahut kimseye söylememeleri kaydıyla iki şahidin huzurunda kıyılan nikâhların geçerli olmadığı bilinmeli ve gizli nikâh kıyılmamalıdır. Nişanlılıkta Kıyılan Nikâh: Nikâh ancak tarafların karı koca olacakları zaman kıyılmalıdır. Son yıllarda belki iyi niyetle yaygınlaşan nişanlılıktaki nikâh, resmî nikâh olmaksızın kıyıldığı için çeşitli sıkıntılara neden olmaktadır. Özellikle kızın ayrılmak istemesi durumunda boşamaya yanaşmayan erkekten dolayı, hele bir de düğünden önce kız ve erkeğin karı koca olmaları durumunda başta kız ve ailesi büyük sıkıntılara maruz kalmaktadır. Bu yüzden, özellikle kızlarımızın mağduriyetlerine neden olan nişanlılıktaki nikâh kıyma âdetinden vazgeçilmelidir. Nikâh Aynı Zamanda İbadettir: Nikâh, medenî bir muamele olmasının yanında bir yönüyle de ibadet sayılmıştır. Fukahânın çoğunluğuna 29 Diyanet İşleri Başkanlığı, İLMİHAL, 2/208 15

16 göre, nikâhlanıp yuva kurmak, topluma faydalı nesiller yetiştirmek, Allah ın hoşnut olduğu işlerden olduğu için geniş anlamıyla ibadet sayılmıştır. Hatta nikâhlanıp evlenmenin sevabının, nafile ibadetlerle meşgul olmaktan daha üstün olduğu zikredilmiştir. 30 Peygamber (sav): Evleniniz, çoğalınız! Ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim 31 buyurmakla nikâhın uhrevî yönünü açıklamıştır. Üç şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Nikâh, güzel koku ve güzel ahlak, Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir, diyerek de nikâhın sünnet-i seniyye ile ilgisini açıklamıştır. Sizden birinizin evliliğinde sadaka sevabı vardır, Evlenen kimse dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısında da Allah tan korksun buyurarak nikâhın ibadetle ilgisine ışık tutmuşlardır. İbn-i Âbidîn de: "Bizim için Hz. Âdem devrinden bugüne kadar meşrû olmuş, sonra Cennette de devam edecek, nikâh ile imandan başka ibadet yoktur" 32 diyerek nikâhın ibadetle bağlantısına dikkat çekmiştir. Nikâhın Önemi: Dünyevî ve uhrevî pek çok faydası olan nikâh, sadece neslin temiz yolla gelmesi açısından değil, nesillerin sağlıklı olması için de vazgeçilmezdir. Nikâhla kurulmuş aile ortamında yetişen çocuklar, karakter olarak daha sağlıklı, sosyal ilişkilerde daha düzeyli, daha huzurlu, zeki ve uyumludurlar. 30 Fahrettin ATAR, age., c.33, s Beyhakî, 7/81 32 İbn-i Âbidîn, Reddü l-muhtâr, II,

17 Nikâh sevgiyi artırır. Evliliğin aşkı ve sevgiyi öldüreceğini savunanların aksine Allah Rasûlü, nikâhın eşler arasındaki sevgiyi artıracağını müjdelemektedir: Birbirini seven iki kişi arasında, nikâh kadar sevgiyi artıran başka bir şey görülmemiştir. 33 Nikâh; toplumların ayakta kalmasının da bir garantisidir. Toplumların temelini aile oluşturduğu için, aile kurumu çöken toplulukların ayakta kalması mümkün değildir. Birlikte yaşayan iki kişinin aile olabilmesi ise, ancak nikâhla mümkündür. Nikâhsız birlikteliklere aile denmez. O yüzden aile, sosyal bir fayda ve garantidir. Tersinden bakıldığında nikâhsızlık toplumların sonudur. Nikâhsız birlikteliğin diğer adı olan fuhuş ve gayr-i meşrû ilişkiler, müdavimlerinde birçok maddi ve manevi hastalıklara yol açar. Hastalıklı nesillerden oluşan toplumun da uzun ömürlü olmayacağı herkesin malumudur. Özellikle Batı ülkelerinde artan ve maalesef ülkemizde de kendine yer bulan, nikâhsız beraberlik, nikâha gerek duymama gibi teşebbüsler ve cinsel hürriyet anlayışı, nikâhı ve aile kurumunu, dolayısıyla başta ülkemizi ve insanlığı tehdit eden en önemli tehlikedir İbn-i Mâce, Nikâh, 3 34 Hüseyin K. Ece, İslam ın Temel Kavramları, s

18 EVLİLİĞİ KOLAYLAŞTIRMAK 35 İçinizden bekâr olanları, köle ve cariyelerinizden dindar olanları evlendirin. Onlar fakir iseler Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah'ın lütfü geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir. 36 Evlilik sorumluluğunu yerine getirebilecek gençlerin ve ailelerin, maddi sıkıntıları evliliğin önünde engel olarak görmemeleri gerekir. Çünkü ayet-i kerimeden, Allah rızası için, kendini haramdan korumak amacıyla evlenmek isteyen gençlere Rabbimizin hiç ummadığı kapılar açacağını anlıyoruz. Allah, rızası doğrultusunda yapılan işlerde vekildir, kefildir. Eğer bir kimse göklerin ve yerlerin hazinelerini elinde bulunduran Allah ı kendine vekil edindiyse onun korkacağı bir durum yoktur. Ancak Allah ı kendine vekil edinen kul, evliliğin her aşamasında, yapacağı her işte, alacağı her eşyada O nun rızasına uygun davranmalıdır. Allah ın izni doğrultusunda yapılan işler kolaylaşacaktır. Bu konudaki en önemli prensip israf etmemektir. İsraf, nimet kapısına nankörlük etmek olduğu için o kapının kapanmasına sebep olacaktır. Maalesef evlilik konusunda yapılan israflar çok had safhaya ulaştığı için evlilikler zorlaşıyor. Evlilik öncesi söz, nişan, düğün, davetiye, kıyafet, eşya vs.de yapılan israflarda neredeyse bir ev parası kadar harcama yapılıyor. Bu harcamaların çoğu da ihtiyaç olduğu için değil, herkes yapıyor, biz de yapmak zorundayız anlayışıyla veya elalem ne der düşüncesiyle yapılıyor. 35 Bu makale İhsaniye İlçe Müftüsü Seyit Böğet tarafından yazılmıştır. 36 Nur, 32 18

19 Kısacası başkaları uğruna yapılanlar sebebiyle girilen darboğazdan, başkaları gelip o kişileri kurtarmıyor. Kişi kendi sıkıntısıyla baş başa kalıyor. Hatta pek çok evlilik bu gereksiz borçlanmalar sebebiyle mutluluğu yakalayamıyor. Borçların ödenmesi için çok çalışmak zorunda kalan yeni evli çiftler, birbirlerine zaman ayıramaz hale geliyorlar. Evliliğin motoru olan sevginin kökleşmesi, mezara kadar devam edebilmesi için çok gerekli olan eşler arası iletişim; geçici, hiçbir faydası olmayan israflara feda ediliyor, bunun sonucunda da evlilikler çatırdıyor. Evlilik öncesi harcamalarda israfı önlemek daha çok kız tarafına düşüyor. Maalesef bizim toplumumuzda kız tarafı, kızımı bedavaya vermem düşüncesiyle, sanki mal satıyormuş gibi veya düğün öncesi ne elde edersem kâr, kızımın geleceğini garanti altına alayım, kızımın eşyaları mükemmel olsun, düşünceleriyle hareket edebiliyor. Halbuki bu şekilde kızlarının saadetini engellemektedirler. Eğer damat gerçekten kızınızı seviyorsa onu ne aç bırakacaktır, ne de çıplak. Onu mutlu etmek için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Kervan yolda düzülür denilmiştir. Bu nedenle işin başında kıyafetler, eşyalar vs. dört dörtlük olmak zorunda değildir. Zaruri olanların dışındakiler zamanla, imkan elverdikçe alınır. Tabii ki zaruretin tanımını da başkalarına, modaya veya reklamlara göre yapmamalı; bir evin olmazsa olmazları tespit edilerek yapmalıdır. Bazıları evlerini ne kadar çok ve pahalı eşya ile donatırlarsa o kadar mutlu olacaklarını sanırlar. Hâlbuki mutluluk, zenginlikle veya eşya çokluğu ile sağlanabilseydi en varlıklı kişilerin, en mutlu insanlar 19

20 olması gerekirdi. Oysa bunun doğru olmadığını görüyoruz. Eşya konusunda yakın akraba ve dostlara da iş düşmektedir. Evlilik hediyesi olarak herkesin ayrı ayrı, ufak tefek bir şeyler almaları yerine, birleşerek gerçekten ihtiyaç olan bir eşyayı almaları veya nakit vermeleri daha doğru olacaktır. Netice itibariyle gençlerimizin mutlu evlilikler kurmalarını istiyorsak, onları eşyayla, kıyafetlerle, altınlarla donatmak; israfla, haramla evliliğe adım attırmak yerine; evlilikte nasıl mutlu olunur, sevgi saygı nasıl arttırılır bunu öğretmeli ve evlilikleri olabildiğince kolaylaştırmalıyız. 20

21 EVLENMEMEK YA DA GEÇ EVLENMEK 37 Kainatı ve ilk insan Hz. Adem i yaratan Yüce Allah Kur an-ı Kerim de: Size, onlarla huzur ve sukunete ermeniz için, kendi cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi, O nun kudretinin alametlerindendir. Bunda düşünen bir toplum için işaretler vardır 38 buyurmuştur. Evli çiftler arasındaki sevgi, merhamet ve bağlılık, Yüce Allah ın kudretinin bir eseridir. Kainatın ilk aile yuvası cennet te kurulmuş, ilk evlilik de ilk peygamber ve yaratılan ilk kadın arasında gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple dünyanın, ilk kurulan en eski kurumu aile müessesesi dir. Aile, toplumun devamını sağlayan, bireylerin kimlik ve kişiliklerinin oluşmasında, topluma faydalı birer üye olmalarında alternatifi olmayan bir kurumdur. Bu sebeple dinimiz vakti gelince evlenmeyi teşvik, bekar kalmamayı tavsiye etmiştir. Çeşitli sebeplerle evlen(e)meyenlere yardım etmek gerekir. Çünkü evlen(e)meyen veya veya evlenmeyi geciktiren erkek ve kadının namuslu, erdemli, güvenilir bir hayat sürmeleri fıtraten çok zordur. Doğabilecek psikolojik, sosyolojik sıkıntılar yanında kişinin dertlerini paylaşabileceği bir hayat arkadaşının olmayışı da önemli bir problem olarak her zaman, özellikle de yaşlılık ve hastalık dönemlerinde karşısına çıkabilecektir. Bu sebeple fertlerin ve toplumun korunması adına bekarların evlenmelerini sağlamak önemlidir. Evlenmemenin veya geç evlenmenin 37 Bu makale Sinanpaşa İlçe Müftüsü Kamil Kırkız tarafından yazılmıştır. 38 Rum, 21 21

22 neticesinde karşılaşılabilecek diğer problemleri ise şöyle özetleyebiliriz: 1. Evlen(dir)meyenler, Rabbimizin İçinizden bekâr olanları.. evlendirin 39 ayetindeki emir niteliğindeki tavsiyeye uymamış olurlar. 2. Peygamberimiz (sav) in önemli bir sünnetini ihmal etmiş olurlar. Zira bir hadislerinde: Üç şey vardır ki geciktirilmez: Vakti gelince namaz, hazır olduğunda cenaze, dengi bulunduğunda bekarı evlendirmek 40 buyurmuşlardır. 3. Musibet ve engellere maruz kalabilirler. Peygamberimiz (sav) bir hadislerinde: Denkleri çıktığında kızlarınızı evlendirin. Musibet ve engellerin gelmesini beklemeyin 41 buyurmuşlardır. 4. İffetlerini, namuslarını koruyamaz, zina ve fuhşiyata düşebilirler. Birçok ayette müminlerin vasıfları olarak namuslarını, göz ve ırzlarını haramdan korudukları anlatılmıştır. 42 Evlilik bu açıdan çok önemlidir. 5. Bulundukları ortamda fitne ve fesada sebebiyet verebilirler. Peygamberimiz (sav): Dindarlığını ve ahlakını beğendiğiniz birisi evlenmek isterse onları evlendirin. Şayet bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat çıkar 43 buyurmuştur. 6. Ayrıca, evlenmeyenlerin hiçbir zaman sahip olamayacağı çocuk nimetine geç evlenenler de zor sahip olmaktadırlar. Bu durumda da bu kimseler: 39 Nur, Tirmizi, Salat, C.Sağir, 1/ Mearic, 29; Müminun, 5; Ahzab,35; Nur, Tirmizi, Nikah, 3 22

23 a. Soyunu devam ettirecek bir nesilden mahrum kalabilirler. b. Bir sadaka-i cariye kapısını yani sevap defterinin kapağını kapatmış olabilirler. Peygamberimiz (sav): Müslüman ölünce amellerinin sevabı kesilir, ancak üç kişinin müstesna; İnsanlara faydalı bir eser bırakan, insanlara faydalı bir ilim bırakan ve kendisine hayır dua eden iyi bir evladı olan 44 buyurmuşlardır. c. Hastalıklarında ve yaşlılıklarında yardımcı olacak evlat desteğinden mahrum kalabilirler. d. Sevgili Peygamberimizin: Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben Kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim 45 tavsiyelerine uyan ve iftihar edilen bir ümmet olamayabilirler. Dünya ve ahiret mutluluğu getiren evliliklerin olması dileğiyle.. 44 Müslim, Vasiyet, Beyhakî, 7/81 23

24 ÖRNEK BİR EVLİLİK 46 Allah ım! Şu evlenen iki Müslümana Muhammed (sav) ile Hatice Kübra (ra) arasında gerçekleşen sevgi ve muhabbetin aynısını nasib et Ülkemizde yapılan her nikâh merasiminde nikâhı kıyan İmam-Hatib, evlenecek çiftler için diğer dualar ile birlikte şunu da niyaz eder: Allah ım! Şu evlenen iki Müslümana Adem ile Havva, Muhammed (sav) ile Hatice-i Kübra, Ali (ra) ile Fatıma Zehra arasında gerçekleşen sevgi ve muhabbetin aynısını nasib et Peygamberimiz (sav) ile mü minlerin annesi Hz. Hatice (ra) arasındaki evlilik dünyanın en mesut evliliklerden biri idi. Evlendiklerinde Hz. Hatice 40 yaşında ve daha önce başından iki evlilik geçen, önceki evliliklerinden iki çocuğu olan, dul bir kadındı. Peygamberimiz (sav) ise henüz 25 yaşında ve hiç evlenmemiş bir delikanlıydı. Hz. Peygamber (sav) ile Hz. Hatice (ra) 15 yıl nübüvvetten önce ve 10 yıl nübüvvetten sonra olmak üzere toplam 25 yıl aynı yastığa baş koydular. İkisi arasındaki sevgi o kadar büyüktü ki, Hz. Hatice nin vefatından sonra da Hz. Peygamber (sav) ömrü boyunca Hz. Hatice nin aziz hatırasını kalbinde taze tutmuş, onu hep anmıştır. Buhari de Hz.Aişe nin şu sözlerine rastlanır: Rasulullah ın zevceleri arasında benim en çok kıskandığım Hatice (ra) idi. Hâlbuki ben Rasulullah ile evlendiğim zaman Hatice vefat etmişti. Bunun sebebi, Rasulullah ın ekseriya Hatice den bahsetmesiydi. Hz. Peygamber ne zaman bir koyun kesse onu parçalara 46 Bu makale Emirdağ Vaizi Tevfik Altınpınar tarafından yazılmıştır. 24

25 ayırıp Hatice nin samimi arkadaşı olan kadınlara gönderirdi. Bazen de ben kendisine: Sanki dünyada Hatice den başka kadın yok? derdim. O da: Hatice şöyle iyi idi, böyle iyi idi, üstelik benim ondan çocuklarım var buyururdu. 47 Bedir savaşında o zaman henüz Müslüman olmayan ve müşrikler safında savaşa katılmış olan, Rasul-i Ekrem (sav) in damadı Ebu l As da esir alınmıştı. O sırada Mekke de bulunan Peygamber (sav) in kızı Zeyneb (ra), kocasının serbest bırakılması için Rasulullah a bir fidye göndermişti. Fidyenin içinde Hz. Zeyneb in Ebu l As ile evlendiği sırada Hz. Hatice nin genç çifte hediye olarak verdiği akik bir kolye de vardı. Bu kolyeyi görünce Rasulullah (sav) in gözleri doldu ve ashabına: Eğer uygun görürseniz, Zeyneb in esirini serbest bırakın ve kolyeyi de ona gönderin buyurdular. Ashab buna razı oldu ve Ebu l As fidye alınmadan salıverildi. 48 Bütün bu rivayetler Hz. Muhammed (sav) in Hz. Hatice yi ne kadar çok sevdiğini, hatırasını ne kadar canlı tuttuğunu göstermeye yeter sanırım. Öyleyse biz de mutlu bir yuva kurabilmek için her konuda olduğu gibi bu konuda da en güzel model olan Peygamber Efendimizi kendimize örnek almalıyız. Bu konuda onun eşsiz sözlerinden birkaç örneği de paylaşmak istiyorum: En iyiniz, ailesine iyi davranandır. Ben 49 (22) içinizde ailesine en iyi davranan kişiyim. 47 Tecrid-i Sarih, Martin Lings, Hz. Muhammed in Hayatı, s Tirmizi,

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi İSLAMDA EVLİLİK ve AİLE HUKUKU و م ن اي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا ن ف س ك م ا ز و اج ا ل ت س ك ن وا ا ل ي ه ا و ج ع ل ب ي ن ك م م و دة و ر ح م ة ا ن فى ذل ك لاي ات ل ق و م ي ت ف كر ون İçinizden kendileri

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Kadın - Erkek Algısı I (Gelenekten ve Yanlış Din Algısından Kaynaklı) Kadın, erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kadın erkeğin hizmetine verilmiştir. Erkek,

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak:

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak: Cenab-ı Hak: En iyi işleri yaparak kendini büsbütün Allah a teslim eden ve daima doğru yoldan giden İbrahim in dinine uyan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim i kendine dost

Detaylı

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146)

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadın konusuna baktığımızda

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ PROJE

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ PROJE T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ PROJE MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL AFYONKARAHİSAR ŞUBAT 2012 2 SUNUŞ Yüce Allah insanları bir erkek ile bir dişiden yaratmış ve onların meşru şekilde evlilik yaparak

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI AİLE İÇİ ŞİDDET

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI AİLE İÇİ ŞİDDET k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI AİLE İÇİ ŞİDDET PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - NİSAN 2014 AİLE İÇİ ŞİDDET Çocuğun sağlıklı bir gelişim göstermesi ve sağlam bir kişilik kazanması için

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Evliliğin Yazısız Kuralları!..

Evliliğin Yazısız Kuralları!.. On5yirmi5.com Evliliğin Yazısız Kuralları!.. Evlilik insan hayatının en önemli dönüm noktası. Peki iyi günde kötü günde evlilik nasıl olmalı? Aklınızdaki bütün sorulara bu röportaj cevap verecek!.. Yayın

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS

Yayınevi Sertifika No: 14452. Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Yayınevi Sertifika No: 14452 Yayın No: 220 HALİM SELİM İLE 40 HADİS Genel Yayın Yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi Editörü: Ömer Faruk Paksu İç Düzen ve Kapak: Cemile Kocaer ISBN: 978-605-9723-51-0 1. Baskı:

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir.

Yukarıdaki soru, bu yazının meselesini tüm boyutlarıyla içermese de konuyla ilgili karşılaştığım soruların özünü teşkil etmektedir. Evlilik öncesi cinsel ilişki, bir mesele olarak, pek çok insan açısından spesifik bir önem taşımamaktadır. Ancak, konuyla ilgili bana gelen sorular, psikolojik danışma seanslarında karşılaştığım hikâyeler,

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI)

TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) TALAK (ERKEĞİN BOŞAMA HAKKI) O talak iki defadır. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle ayırmak gerekir. (Bakara 2/229) Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

MİLLETLERARASI İLİŞKİLER VE GÜVENLİK AÇISINDAN MEDENİYET SÖYLEMİNİN PSİKOLOJİK ANALİZİ

MİLLETLERARASI İLİŞKİLER VE GÜVENLİK AÇISINDAN MEDENİYET SÖYLEMİNİN PSİKOLOJİK ANALİZİ MİLLETLERARASI İLİŞKİLER VE GÜVENLİK AÇISINDAN MEDENİYET SÖYLEMİNİN PSİKOLOJİK ANALİZİ Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 1 Medeniyet veya uygarlık, bir

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI Kurban Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. Yurtiçinde Kestirmek İsteyenler İçin Kurban Bedeli 550TL

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57 Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler) kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür:

NAMUSA SALDIRI. Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Namusa Saldırı 327 NAMUSA SALDIRI Namusa saldırı fiillerini ana hatları ile şu şekilde toplamak mümkündür: Hayayı Ortadan Kaldıran Fiiller 1- Bir kadınla zina etmeye veya bir erkekle ilişkide bulunmaya

Detaylı

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik.

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. HAYRETTİN KARAMAN HOCAMA CEVAB Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. Ancak sizlerin bazı noktalarda

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz.

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen Özeti sizlerle paylaşıyoruz. Madde 1: Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de Yafll l k ve Yafll lara Bak fl Güncel Durum, Sosyal ve Felsefi Tan mlar

Almanya da ve Türkiye de Yafll l k ve Yafll lara Bak fl Güncel Durum, Sosyal ve Felsefi Tan mlar Almanya da ve Türkiye de Yafll l k ve Yafll lara Bak fl Güncel Durum, Sosyal ve Felsefi Tan mlar Burhan Ersoy Bana verilen süreyi ekonomik kullanmak suretiyle Osmanlı ve Selçuklu Vakıflarında İnsan Olgusu

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ 1 VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ Değerli Kardeşlerimiz, Öncelikle kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah tan niyaz ederiz. Bilindiği gibi hâli vakti yerinde olan mü minlerin

Detaylı

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM

www.arapcayarismalari.org TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM TİYATRO MAĞARA ARKADAŞLARI (Bayan Versiyonu) Ali Ahmed BÂKESİR Karakterler ZÜLEYHA HATİCE MERYEM 1 1. PERDE Haydi Hatice! Acele edelim. Ama, Meryem bizden çok geride... Meryem, bize katılmak istemiyor

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ. ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ

İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ. ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ İÇİNDEKİLER KAVRAMLAR BİR GÜNÜMÜZ ROLLERİMİZ ve SORUMLULUKLARIMIZ HAKLARIMIZ OKULUMUZ AİLEMİZ SORUMSUZLUK ÇOCUK HAKLARI ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ KAVRAMLAR Birey: Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum

hamilelik ayrılma Aile arabuluculuk evlilik boşanma yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması doğum evlilik ayrılma arabuluculuk yasal birlikte yaşam eş çocukların karşılanması hamilelik doğum boşanma Aile Biz birlikte yaşıyoruz ama evlenmek istemiyoruz. Bu mümkün müdür? Evet. Belçika da, birçok çift

Detaylı