T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL"

Transkript

1 T.C. AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ MUTLU AİLE SAĞLIKLI NESİL Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim (Hadis-i Şerif) AFYONKARAHİSAR-2012

2 İçindekiler Önsöz... 3 Evlilik Ve Çocuk... 5 Evliliğin Gayesi... 9 Nikâhın Önemi...13 Evliliği Kolaylaştırmak...18 Evlenmemek Ya Da Geç Evlenmek...21 Örnek Bir Evlilik...24 Aile İçi Şiddet...27 Boşanmanın Açtığı Sosyal Yaralar...30 Ülkede Ve Uluslararası Alanda Nüfusun Önemi...33 Rızık Endişesiyle Neslin Heder Edilmesi...36 Hz. Peygamber Ve Çocuk...39 Aile Fertlerinin Karşılıklı Görevleri...41 Mutlu Aile - Sağlıklı Nesil

3 ÖNSÖZ Yüce Allah fıtrat kanunu gereği insanoğlunu bir erkek ve bir kadından müteşekkil yaratmıştır. Demek oluyor ki kadın cinsi erkeğe, erkek cinsi de kadına fıtraten muhtaçtır. Nitekim bir ayeti kerimede şöyle haber verilir: Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz. (Bakara:187) Evlilik, Karı koca arasında birlikte yaşamaya ve karşılıklı yardımlaşmaya da imkân veren ve taraflara karşılıklı hak ve ödevler yükleyen bir sözleşmedir. İslam dini, meşru bir mazeret olmaksızın evlilik sorumluğundan kaçınmayı hoş karşılamamış, maddi imkânsızlık sebebiyle evlenemeyenlere evliliklerinde yardım etmeyi emretmiştir. Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lutfu ile zenginleştirir. Allah, Lutfu geniş olandır, hakkı ile bilendir. (Nur, 32) Şüphesiz aile toplumların temel taşıdır. Toplumun huzuru, ailede başlar. Bu nedenledir ki, milletlerin huzuru her şeyden önce aile yapısının sağlam olmasına bağlıdır. Aile fertleri arasındaki ilişkiler, karşılıklı sevgi, saygı, sadakat ve şefkat gibi güzel İslami değerler esas alınarak korunmalıdır. İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve şefkat var etmesi de O nun (Allah ın) varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir millet için ibretler vardır. (Rum, 21) 3

4 Evlilikte, sayısız hikmet ve faydalar vardır. Bunlardan en önemlisi de mutlu aile yuvaları teşkil etmek ve çiftlerin ortak meyveleri olan çocuklara sahip olmaktır. Nitekim İslam dini meşru bir nikâhla evlenip çoğalmayı emrettiği gibi, gayri meşru birliktelikleri de yasaklamıştır. Sevgili peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim (Beyhaki, 7:81). Mutlu Aile yuvaları bizim ilk okulumuz, huzur ocaklarımız, eşimiz ve çocuklarımızla birlikte sakin ve en güvenli limanlarımızdır. O nedenle çok basit nedenlerle aile yuvaları yıkılmamalıdır. Genç, iyi yetişmiş ve sağlıklı bir nesle sahip olmak milletlerin en büyük sermayesidir. Nitekim Hz. Mevlana şöyle der: Bir milletin sermayesi para, kumaş ve gümüş değildir. Onun asıl malı, asıl sermayesi sıhhatli, taze ve çevik dimağa sahip, çok çalışkan evlatlardır. Çocuklar aile ocaklarının gülü, anne ve babayı birbirine bağlayan bağların en önemlisidir. Mutlu Aile ve Sağlıklı Nesil, en temel hedefimizdir. İşte bu kitap bu nedenle hazırlanmıştır. Gayret bizden, başarı Allah tandır. Mustafa Kaya Afyonkarahisar İl Müftüsü 4

5 EVLİLİK VE ÇOCUK 1 Fıtrî bir ihtiyaç olan cinselliğin, insanın onuruna yaraşır bir şekilde, meşru bir yola kanalize edilmesinin nikah akdiyle olması Yüce Allah ın emridir, Rabbimiz Kur an ında:..içinizde bekar olanları evlendirin.. 2 buyurur. Ve ilk ailenin ilk insanla birlikte başladığını şöyle haber verir: Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. 3 Evlenmek inanan insanlar için peygamberlerin yoludur, sünnetidir. Abdullah b. Mes ûd (r.a.), Rasûlüllah bize Ey gençler! Sizden kim imkan bulursa evlensin. 4 dediğini naklederken, öbür taraftan, yine bu konuda Peygamberimizin şu tenbihleri çok önemlidir: Nikah benim sünnetimdir, hayat tarzımdır. Benim sünnetime sırt çeviren benden değildir. Evleniniz, ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim. 5 Sizin şerlileriniz bekârlarınızdır. 6 Evlenmek aile kurmaktır. Aile meydana getirmek ise, dünyanın en değerli kurumunu meydana getirmektir. Aile kelime olarak, karşılıklı birbirine muhtaç olan, birbirine dayanan ve güvenen demektir. Dayanışma ve güven esasına dayanan aile, toplumu meydana getiren, yoğuran, oluşturan temel yapıdır. Ailesiz toplum hayatı 1 Bu makale Bolvadin İlçe Müftüsü Hüseyin Erdoğan tarafından yazılmıştır. 2 Nur, 32 3 Nisa, 1 4 Buhari, Nikah, 3. 5 İbn-i Mace, Nikah, 1; Tecrid, c.11, s Süyuti 5

6 olmaz. Ailesiz toplum kurmak isteyenler tarih buyunca daima hayal kırıklığına uğramışlardır. Aile sevgi ocağıdır. Sevgiden öte şefkatlerin yaşandığı, öğrenildiği ve benimsendiği ilk mekteptir. Aile işlevi açısından bir su gibidir. Bu su topluma hayat verir. Su canlılığın kaynağı olduğu gibi, aile de insan varlığının ve devamının kaynağını oluşturur. Bu kaynak kurursa insanlık da kurur; bu kaynak bulanırsa toplumlar da bulanır ve çözülme kaçınılmaz hale gelir. 7 Bu gün bu çözülmeyi dünya ölçeğinde görmemek mümkün değildir. Aile, kendisini oluşturan bireylerin mutluluk çeşmesi olan, bireylerinin birbiriyle yüreklerini paylaştıkları, evin barınak olmaktan öte sığınak ve hatta cennete dönüştüğü, toprağı yürek, tohumu sevgi, meyvesi mutluluk olan müstesna bir müessesedir. 8 Bu gün fertlerde yürek, toplumda aile modernitenin saldırısına maruz kalmıştır. İnsan için yürek ne ise, toplum için de aile odur. Bu saldırıya karşı her fert kendi yüreğini, her toplum da aile kurumunu savunmak zorunda görmelidir kendini. İslam ın zinayı yasaklamasının birinci hikmeti, aile kurumunu tesis ve nesebi sahih bir toplum meydana getirmektir. Karşılıklı rızaya dayanan ve ibadet niyetiyle tesis edilen nikahta keramet vardır. Asırların imbiğinden damıtılarak gelen bu atasözü aynı zamanda toplumun ve tarihin vicdanının sesidir. Bu sesi dinlemeyenler sadece dinen değil, toplumun vicdanında da mahkûm edilirler. Zira nikah sözleşmesi, iki ayrı hayatı ebediyen birleştirmek için yapılır. Nikahla birleştirilen iki ayrı hayat, artık et ve tırnak, tohum ve toprak, dil ve 7 Mustafa İslamoğlu, Tavsiyeler II, s İslamoğlu, age., s.13 6

7 dudak, dal ve yaprak gibi iç içe geçmek, bir olmak ve bütünleşmek durumundadır. Bu bir aşıya benzer, eğer aslî bir uyuşmazlık yoksa bu aşı zamanla tutacak ve meyvesiz ağaç cins meyveler veren bir ağaca dönecektir. 9 Varlığını sürdürmek ve devam ettirmek arzusu her canlı için fıtrî bir kanundur. Efendimizin ölümsüz buyruklarından biri de her ebeveyn için..kendisine dua edecek salih bir çocuğa 10 sahip olmaktır. Ailede çocuk çok önemlidir. Çocuk eğitiminin ilkokulu anne eğitimidir. İyi nesiller iyi annelerin elleriyle yetişirler. Bu nedenle her anne, aslında çocuğu değil toplumu doğurur. Bir toplumun kalitesi, annelerin kalitesinin göstergesidir. Bu nedenle, sağlıklı bir çocuktan söz edebilmek için sağlıklı bir anne ilk şarttır. 11 Evlilik bir aile ağacıdır, meyvesi çocuklardır. Çocuklar aile sofrasına sunulan gül desteleridir. Çocuk ilaçtır, stresi alır, yorgunluğu giderir, gönle huzur bahşeder. Çocuk dünya-âhiret arası bağlantıyı sürdürür. Salih bir çocuk duaları ile ebeveynin hayatını uzatır. Çocuk ailede açan ve koklandıkça gönle huzur veren bir çiçek ve iyi okunması gereken bir ayettir. Çocuksuz ev meyvesiz ağaç gibidir. Tıpkı kuruyan ağaçların bir gün yıkılıp gitmesi gibi, çocuksuz aileler de bir gün isimsiz, nesilsiz olarak unutulup gitmeye mahkumdur. Onun için evlenmek, aile kurmak sadece cinselliği tatmin değil, neslin devamı için önem arzeder. Çocuk sayısı da üzerinde durulması gereken bir konudur. Çocuksuz aileler, bir ya da az çocukla yetinmek 9 İslamoğlu, age., s Müslim, Vasiyyet, İslamoğlu, age., s.60 7

8 isteyenler şunu bilmeli ki, tüm aklı başında pedagogların onayladığı gibi, bir çocuk çok zor, iki çocuk zor, üç çocuk kolay, dört çocuk çok kolaydır. Bir çocuk çok zordur, çünkü tek olmanın getirdiği tüm olumsuzlukları hem anne-baba, hem de çocuk ömür boyu yaşar. Bencilik, dayanışmadan yoksunluk, bölüşmeden mahrumluk ve her istediğini elde etmek gibi beleşciliğe alışmış, uyumsuz tip olarak, cemiyete bakışı da hastalıklıdır.. Ve ayrıca hiçbir anne-babanın tıbbî bir problem olmadığı halde çocuğunu kardeşsiz bırakma hakkı olmasa gerektir. Kardeşsiz bir çocuk, bazı duygulardan ve değerlerden bir ömür mahrum kalmaya mahkûm bırakılmış demektir. Meselâ: Ömür boyu abi ve abla olamayacaktır. Ömür boyu amca ve dayı olamayacaktır. Ömür boyu hala teyze olamayacaktır İslamoğlu, age., s.66 8

9 EVLİLİĞİN GAYESİ 13 Aile toplumun, çocuklar da ailenin teminatıdır. Aile evlilikle kurulur. Evlilik de nikâhla meşruluk kazanır. Evliliğin en önemli gayesi neslin devamını sağlamaktır. İslâm toplumunun güçlü olmasına önem veren dinimiz neslin çoğalmasını benimsemiş ve bunu teşvik etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (sav) in: Evlenin, çoğalın, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar ederim 14 buyurmasından, evlilikle hedeflenenin, iftihar edilecek neslin devamı olduğu anlaşılmaktadır. Enes b. Mâlik'in annesi Rasûlullah (sav)'e; Ya Rasûlallah! Enes senin hizmetkârındır, onun için Allah'a dua et demesi üzerine Rasulüllah (sav) Enes e şöyle dua etmiştir: Allah ım! Onun malını ve çocuğunu çoğalt, onu bereketli kıl. 15 Yüce Allah Kur'ân-ı Kerîm de, peygamberlerin ve salih kimselerin çocuk arzusuyla yaptığı dualara yer vererek bize de yapmamız gereken duayı öğretir: Rabbim! Bana kendi katından yerimi dolduracak bir veli (oğul) ver, bana varis olsun.. Rabbim, onu rızana lâyık kıl! 16 Ya Rabbi, bana kendi katından temiz bir soy bahşet. Doğrusu sen duayı işitirsin Bu makale İscehisar İlçe Müftüsü Kemal Demirel tarafından yazılmıştır. 14 Avnu'l Ma'bûd Şerh Ebu Dâvud, I, Buhari, Edebül Müfred, Hadis no:88 16 Meryem 19/ Al-i İmrân, 3/38 9

10 Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslimiyette sabit kıl. Soyumuzdan da müslüman bir ümmet yetiştir. 18 Kadın veya erkek, eş ya da çocuk isteyecekse, Rahman ın has kulları gibi dua etmelidir: Rabbimiz, bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller ver ve bizi takva sahiplerine rehber kıl 19, Rabbim, beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle. Duamı kabul buyur Rabbimiz. 20 Çocuk evlilik müessesesinin en güzel meyvesi ve geleceğin teminatıdır. Anne babanın neşesi ve sevinç kaynağıdır. Günümüzde aşırı bireyciliği, egoizmi ve zevk düşkünlüğünü özendiren hayat felsefesinin hâkim olduğu toplumlarda, nikâhsız birlikte yaşama ve her türlü gayrı meşru ilişkiler artış göstermektedir. Buna bağlı olarak aile bağları zayıflamakta, aile kurumu sarsıntı yaşamaktadır. Bunun tabii neticesi olarak da çocuk sayısı azalmakta, nüfus yaşlanmaktadır. Diğer taraftan aileler çocuklarına daha iyi eğitim sağlama ve daha üst düzeyde ekonomik imkânlar sunma kaygısı ile bir veya iki çocukla yetinmeyi tercih etmektedir. Bunların dışında geç yapılan evlilik, boşanma ve sağlık problemleri de az çocuk sahibi olma nedenlerindendir. Ancak, insan sağlığı ile ilgilenen uzmanların beyanına göre doğum yapmak, kadının biyolojik ve psikolojik açıdan sağlıklı ve dengeli kalabilmesinde başlıca etkenlerden birisidir. Doğumdan kaçınmak, kadını daha farklı ve çözümsüz sorunlarla karşı karşıya 18 Bakara, 2/ Furkan, 25/74 20 İbrahim, 14/40 10

11 getirebilmektedir. Yapısı sağlam olan ailelerde çocuk sayısının çokluğunun birçok yararları vardır. Öte yandan, uzun vadeli planlar açısından da nüfus artışı ekonomiyi hareketlendirici bir öğe olarak görülmektedir. Allah'ın insanların geçinebilmeleri için gerekli tüm imkânlarla donatmış bulunduğu yeryüzündeki yeterli kaynakları, kıt kaynak olarak değerlendiren batı, pastadan aldığı büyük payı sürdürmeyi, yeryüzünün kapılarını başkalarına kapamakta bulmuştur. İnancımıza göre çocuk, rızkı ile beraber doğar. Müşrikler buna inanmadığı için cahiliye devrinde fakirlik korkusuyla ve besleyememe endişesiyle çocuklarının olmasını istemiyorlar ve doğanları da öldürüyorlardı. Ancak Cenâb-ı Allah herkesin rızkına kefil olduğunu beyan ederek, onların bu çirkin düşünce ve hareketlerini yasaklamış ve bundan dolayı onları şiddetle kınamıştır: Geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur. 21 Herhangi bir sebeple rahme düşmüş çocuğu düşürme/aldırma, doğmuş bir çocuğu öldürme gibi kabul edilmiş ve haram görülmüştür. Rasûlullah (sav) kadınlardan bey'at (söz) alırken, onlara: Çocuklarını her hangi bir şekilde öldürmemeleri şartını koşmuştur. Ey Peygamber, inanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri, hususunda sana bey'at ederlerse onlardan bey'atlarını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile İsrâ, 17/31 22 Mümtehine, 60/12 11

12 Ailedeki çocuk sayısı da önemli bir husustur. Çok çocuklular ile kıyaslandığında az çocuklu ailelerde birtakım problemler ortaya çıkmaktadır: Tek çocuk, kardeşleri olmadığı için oyun kurmakta ve arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşayabilir. Kardeşleri ile birlikte büyüyen çocuklar evde oynadıkları oyunlarda çeşitli roller üstlenirler. Bu roller onları hem hayata hazırlayan hem de paylaşmayı öğreten ilişkilerdir. Çocuğun, üç yaşından sonra akranlarıyla iletişime girme, oyun yoluyla paylaşma, böylece sosyalleşme dönemi başlar. Çocuk, paylaşmayı, beklemeyi, dinlemeyi, kurala uymanın ve bir gruba ait olmanın önemini en etkili akranlarıyla yaşadığı ilişkilerle öğrenebilir. Kardeşlerin yaşları birbirine yakın olduğu için akran eğitimi anne baba eğitiminden daha etkilidir. Tek çocuk olarak, ilgi merkezi olmaya alıştırılan, her ihtiyacı, hiç geciktirilmeden karşılanan, sosyalleşmesine fırsat verilmeyen bir çocuk, aynı ilgiyi ileriki yaşantısında da isteyecektir. Girdiği sosyal ortamlarda, okulda, iş hayatında, aynı ilgiyi göremediğinde, hayal kırıklığı ve öfke yaşayacaktır. Ya da tam tersi olarak yeterince sevilmeye değer olmadıklarını düşünüp içe kapanacaklardır. 12

13 NİKÂHIN ÖNEMİ 23 Sözlükte birleştirme, bir araya getirme, evlenme ve cinsel ilişki gibi anlamlara gelen nikâh kelimesi fıkıh terimi olarak, aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadın ve bir erkeğin, hayatlarını ebediyen devam etmek üzere birleştirmelerini sağlayan evlilik akdini ifade eder. 24 İki tarafın îcab ve kabûlüyle meydana gelen bu akidde, çiftler birbirine karşı vazifelerle mükellef olurlar. Âile denen mübarek yuva ancak bu akdin hukûkî bir neticesi olarak meydana gelir. 25 Geçici Nikâh Geçersizdir: Nikâhın geçerli olmasının şartlarından birisi de ebedi olması olduğu için, geçici nikâh da diyebileceğimiz; mut a nikâhı geçerli değildir. Mekke nin fethi sırasında Allah Rasûlü Kâbe nin önünde durup: Ey insanlar, şüphesiz Allah, mut a nikahını kıyamet gününe kadar haram kılmıştır 26 buyurararak bu nikahı ebediyen yasaklamıştır. Nikâhsız Beraber Olmak Haramdır: Nikâh ve evlenme insanın fıtratına uygun olan davranışlardandır. Yaygınlaşan nikâhsız beraberlikler ve evlilik dışı ilişkiler, insanlık bünyesinde oluşan, aileyi ve toplumu içten kemiren kanser türü bir hastalık gibidir. İnsan, hayatında muhtaç olduğu anne-baba, çocuk, sevgisaygı, ilgi-alâka, huzur ve mutluluk gibi pek çok şeye hep nikâhla kurulmuş ailelerde kavuşur. Nikâhsız 23 Bu makale Hocalar İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş tarafından yazılmıştır. 24 Fahrettin Atar, DİA, Nikâh, c. 33, s Kâmil Miras, Tecrîd-i Sarih Tercüme ve Şerhi; 11/ Müslim, Nikâh, 19 13

14 beraberlikler ise asla bu yüce duyguları barındırmaz. Bu yüzden İslâmiyet, nikâh dışı bütün beraberlikleri gayr-i meşrû ve haram sayarak yasaklamıştır. 27 Bu tür ilişkiler İslam a göre iffetsizlik ve hayâsızlık sayıldığından, Kur an, iffetin korunmasını nikâhlanıp evlenmeye bağlamıştır. 28 Bu yüzden iffetli, namuslu ve ahlaklı gençler, nikâh olmaksızın; nasıl olsa evleneceğiz diyerek evlilik öncesi ilişkiden veya sırf gönül eğlendirmek amacıyla beraber olmaktan şiddetle sakınmalıdırlar. Flört, Dinimizin Ahlak Anlayışına Uymaz: Flört, nikâhsız beraber olmanın, gezip tozmanın, eğlenmenin çağdaş ismidir. İslam, kızların kandırılıp terk edildiği, aldatıldığı ve iffetini yitirdiği; erkeklerin ise kötü ahlakın kıskacında kıvrandığı, adına flört denen bu illeti asla tasvip etmez. İnsan tecrübe için eline barut alıp ateşe yaklaşır mı? Bakalım yılan nasıl sokacak deyip zehirli bir yılanla oynar mı? Flörtün bunlardan farkı yoktur. Flört; insanın susuzluğunu kandırmayan deniz suyu, insanda bağımlılık yapan esrar gibidir. Flörtten en çok mağdur olanlar kızlarımızdır. Bu sebeple iffetini ve ahlakını tertemiz tutmak isteyen gençlerimiz flört denen illetten uzak durmalıdırlar. Televizyon Dizilerine Dikkat! Uzmanların da zaman zaman dikkat çektiği gibi, son yıllarda film ve dizilerde evlilik dışı ilişkiler, nikâhsız birliktelikler normalmiş gibi gösterilerek, bu tür gayr-i ahlâkî ilişkiler toplumda özendirilmektedir. Toplumdaki ahlâkî değerleri bozan ve aile ilişkilerini 27 İsrâ, 17/32 28 Nûr, 24/33 14

15 temelden sarsan televizyon dizilerine dikkatli yaklaşmalı ve bu konuda seçici olmaya çalışmalıyız. Gizli Kıyılan Nikâh Geçerli Değildir: Nikâhta şahitlerin bulunması ve nikâhın şahitler huzurunda kıyılması, nikâhın geçerlilik şartlarından kabul edilmiştir. Şahitlerden maksat nikâhın aleniyetini sağlamaktır. Peygamber efendimiz nikâhın ilan edilmesini istemiştir. O yüzden nikâhın herkesin duyup bileceği şekilde açık ve alenî olması gerekir. Aslında nikâhın şahitler huzurunda kıyılıp, düğün yapılması ve yemek verilmesi ilanın gereğidir. Günümüzde resmî şekil ve kayıt bulunmadığı sürece iki şahidin, özellikle büyük yerleşim yerlerinde aleniliği sağlamaya yetmeyeceği ortadadır. 29 Bu sebeple şahidimiz Allah olsun gibi afaki sözlerle yahut kimseye söylememeleri kaydıyla iki şahidin huzurunda kıyılan nikâhların geçerli olmadığı bilinmeli ve gizli nikâh kıyılmamalıdır. Nişanlılıkta Kıyılan Nikâh: Nikâh ancak tarafların karı koca olacakları zaman kıyılmalıdır. Son yıllarda belki iyi niyetle yaygınlaşan nişanlılıktaki nikâh, resmî nikâh olmaksızın kıyıldığı için çeşitli sıkıntılara neden olmaktadır. Özellikle kızın ayrılmak istemesi durumunda boşamaya yanaşmayan erkekten dolayı, hele bir de düğünden önce kız ve erkeğin karı koca olmaları durumunda başta kız ve ailesi büyük sıkıntılara maruz kalmaktadır. Bu yüzden, özellikle kızlarımızın mağduriyetlerine neden olan nişanlılıktaki nikâh kıyma âdetinden vazgeçilmelidir. Nikâh Aynı Zamanda İbadettir: Nikâh, medenî bir muamele olmasının yanında bir yönüyle de ibadet sayılmıştır. Fukahânın çoğunluğuna 29 Diyanet İşleri Başkanlığı, İLMİHAL, 2/208 15

16 göre, nikâhlanıp yuva kurmak, topluma faydalı nesiller yetiştirmek, Allah ın hoşnut olduğu işlerden olduğu için geniş anlamıyla ibadet sayılmıştır. Hatta nikâhlanıp evlenmenin sevabının, nafile ibadetlerle meşgul olmaktan daha üstün olduğu zikredilmiştir. 30 Peygamber (sav): Evleniniz, çoğalınız! Ben kıyamet günü sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı iftihar edeceğim 31 buyurmakla nikâhın uhrevî yönünü açıklamıştır. Üç şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Nikâh, güzel koku ve güzel ahlak, Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir, diyerek de nikâhın sünnet-i seniyye ile ilgisini açıklamıştır. Sizden birinizin evliliğinde sadaka sevabı vardır, Evlenen kimse dininin yarısını tamamlamıştır. Diğer yarısında da Allah tan korksun buyurarak nikâhın ibadetle ilgisine ışık tutmuşlardır. İbn-i Âbidîn de: "Bizim için Hz. Âdem devrinden bugüne kadar meşrû olmuş, sonra Cennette de devam edecek, nikâh ile imandan başka ibadet yoktur" 32 diyerek nikâhın ibadetle bağlantısına dikkat çekmiştir. Nikâhın Önemi: Dünyevî ve uhrevî pek çok faydası olan nikâh, sadece neslin temiz yolla gelmesi açısından değil, nesillerin sağlıklı olması için de vazgeçilmezdir. Nikâhla kurulmuş aile ortamında yetişen çocuklar, karakter olarak daha sağlıklı, sosyal ilişkilerde daha düzeyli, daha huzurlu, zeki ve uyumludurlar. 30 Fahrettin ATAR, age., c.33, s Beyhakî, 7/81 32 İbn-i Âbidîn, Reddü l-muhtâr, II,

17 Nikâh sevgiyi artırır. Evliliğin aşkı ve sevgiyi öldüreceğini savunanların aksine Allah Rasûlü, nikâhın eşler arasındaki sevgiyi artıracağını müjdelemektedir: Birbirini seven iki kişi arasında, nikâh kadar sevgiyi artıran başka bir şey görülmemiştir. 33 Nikâh; toplumların ayakta kalmasının da bir garantisidir. Toplumların temelini aile oluşturduğu için, aile kurumu çöken toplulukların ayakta kalması mümkün değildir. Birlikte yaşayan iki kişinin aile olabilmesi ise, ancak nikâhla mümkündür. Nikâhsız birlikteliklere aile denmez. O yüzden aile, sosyal bir fayda ve garantidir. Tersinden bakıldığında nikâhsızlık toplumların sonudur. Nikâhsız birlikteliğin diğer adı olan fuhuş ve gayr-i meşrû ilişkiler, müdavimlerinde birçok maddi ve manevi hastalıklara yol açar. Hastalıklı nesillerden oluşan toplumun da uzun ömürlü olmayacağı herkesin malumudur. Özellikle Batı ülkelerinde artan ve maalesef ülkemizde de kendine yer bulan, nikâhsız beraberlik, nikâha gerek duymama gibi teşebbüsler ve cinsel hürriyet anlayışı, nikâhı ve aile kurumunu, dolayısıyla başta ülkemizi ve insanlığı tehdit eden en önemli tehlikedir İbn-i Mâce, Nikâh, 3 34 Hüseyin K. Ece, İslam ın Temel Kavramları, s

18 EVLİLİĞİ KOLAYLAŞTIRMAK 35 İçinizden bekâr olanları, köle ve cariyelerinizden dindar olanları evlendirin. Onlar fakir iseler Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah'ın lütfü geniştir ve O her şeyi hakkıyla bilir. 36 Evlilik sorumluluğunu yerine getirebilecek gençlerin ve ailelerin, maddi sıkıntıları evliliğin önünde engel olarak görmemeleri gerekir. Çünkü ayet-i kerimeden, Allah rızası için, kendini haramdan korumak amacıyla evlenmek isteyen gençlere Rabbimizin hiç ummadığı kapılar açacağını anlıyoruz. Allah, rızası doğrultusunda yapılan işlerde vekildir, kefildir. Eğer bir kimse göklerin ve yerlerin hazinelerini elinde bulunduran Allah ı kendine vekil edindiyse onun korkacağı bir durum yoktur. Ancak Allah ı kendine vekil edinen kul, evliliğin her aşamasında, yapacağı her işte, alacağı her eşyada O nun rızasına uygun davranmalıdır. Allah ın izni doğrultusunda yapılan işler kolaylaşacaktır. Bu konudaki en önemli prensip israf etmemektir. İsraf, nimet kapısına nankörlük etmek olduğu için o kapının kapanmasına sebep olacaktır. Maalesef evlilik konusunda yapılan israflar çok had safhaya ulaştığı için evlilikler zorlaşıyor. Evlilik öncesi söz, nişan, düğün, davetiye, kıyafet, eşya vs.de yapılan israflarda neredeyse bir ev parası kadar harcama yapılıyor. Bu harcamaların çoğu da ihtiyaç olduğu için değil, herkes yapıyor, biz de yapmak zorundayız anlayışıyla veya elalem ne der düşüncesiyle yapılıyor. 35 Bu makale İhsaniye İlçe Müftüsü Seyit Böğet tarafından yazılmıştır. 36 Nur, 32 18

19 Kısacası başkaları uğruna yapılanlar sebebiyle girilen darboğazdan, başkaları gelip o kişileri kurtarmıyor. Kişi kendi sıkıntısıyla baş başa kalıyor. Hatta pek çok evlilik bu gereksiz borçlanmalar sebebiyle mutluluğu yakalayamıyor. Borçların ödenmesi için çok çalışmak zorunda kalan yeni evli çiftler, birbirlerine zaman ayıramaz hale geliyorlar. Evliliğin motoru olan sevginin kökleşmesi, mezara kadar devam edebilmesi için çok gerekli olan eşler arası iletişim; geçici, hiçbir faydası olmayan israflara feda ediliyor, bunun sonucunda da evlilikler çatırdıyor. Evlilik öncesi harcamalarda israfı önlemek daha çok kız tarafına düşüyor. Maalesef bizim toplumumuzda kız tarafı, kızımı bedavaya vermem düşüncesiyle, sanki mal satıyormuş gibi veya düğün öncesi ne elde edersem kâr, kızımın geleceğini garanti altına alayım, kızımın eşyaları mükemmel olsun, düşünceleriyle hareket edebiliyor. Halbuki bu şekilde kızlarının saadetini engellemektedirler. Eğer damat gerçekten kızınızı seviyorsa onu ne aç bırakacaktır, ne de çıplak. Onu mutlu etmek için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Kervan yolda düzülür denilmiştir. Bu nedenle işin başında kıyafetler, eşyalar vs. dört dörtlük olmak zorunda değildir. Zaruri olanların dışındakiler zamanla, imkan elverdikçe alınır. Tabii ki zaruretin tanımını da başkalarına, modaya veya reklamlara göre yapmamalı; bir evin olmazsa olmazları tespit edilerek yapmalıdır. Bazıları evlerini ne kadar çok ve pahalı eşya ile donatırlarsa o kadar mutlu olacaklarını sanırlar. Hâlbuki mutluluk, zenginlikle veya eşya çokluğu ile sağlanabilseydi en varlıklı kişilerin, en mutlu insanlar 19

20 olması gerekirdi. Oysa bunun doğru olmadığını görüyoruz. Eşya konusunda yakın akraba ve dostlara da iş düşmektedir. Evlilik hediyesi olarak herkesin ayrı ayrı, ufak tefek bir şeyler almaları yerine, birleşerek gerçekten ihtiyaç olan bir eşyayı almaları veya nakit vermeleri daha doğru olacaktır. Netice itibariyle gençlerimizin mutlu evlilikler kurmalarını istiyorsak, onları eşyayla, kıyafetlerle, altınlarla donatmak; israfla, haramla evliliğe adım attırmak yerine; evlilikte nasıl mutlu olunur, sevgi saygı nasıl arttırılır bunu öğretmeli ve evlilikleri olabildiğince kolaylaştırmalıyız. 20

21 EVLENMEMEK YA DA GEÇ EVLENMEK 37 Kainatı ve ilk insan Hz. Adem i yaratan Yüce Allah Kur an-ı Kerim de: Size, onlarla huzur ve sukunete ermeniz için, kendi cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi, O nun kudretinin alametlerindendir. Bunda düşünen bir toplum için işaretler vardır 38 buyurmuştur. Evli çiftler arasındaki sevgi, merhamet ve bağlılık, Yüce Allah ın kudretinin bir eseridir. Kainatın ilk aile yuvası cennet te kurulmuş, ilk evlilik de ilk peygamber ve yaratılan ilk kadın arasında gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple dünyanın, ilk kurulan en eski kurumu aile müessesesi dir. Aile, toplumun devamını sağlayan, bireylerin kimlik ve kişiliklerinin oluşmasında, topluma faydalı birer üye olmalarında alternatifi olmayan bir kurumdur. Bu sebeple dinimiz vakti gelince evlenmeyi teşvik, bekar kalmamayı tavsiye etmiştir. Çeşitli sebeplerle evlen(e)meyenlere yardım etmek gerekir. Çünkü evlen(e)meyen veya veya evlenmeyi geciktiren erkek ve kadının namuslu, erdemli, güvenilir bir hayat sürmeleri fıtraten çok zordur. Doğabilecek psikolojik, sosyolojik sıkıntılar yanında kişinin dertlerini paylaşabileceği bir hayat arkadaşının olmayışı da önemli bir problem olarak her zaman, özellikle de yaşlılık ve hastalık dönemlerinde karşısına çıkabilecektir. Bu sebeple fertlerin ve toplumun korunması adına bekarların evlenmelerini sağlamak önemlidir. Evlenmemenin veya geç evlenmenin 37 Bu makale Sinanpaşa İlçe Müftüsü Kamil Kırkız tarafından yazılmıştır. 38 Rum, 21 21

22 neticesinde karşılaşılabilecek diğer problemleri ise şöyle özetleyebiliriz: 1. Evlen(dir)meyenler, Rabbimizin İçinizden bekâr olanları.. evlendirin 39 ayetindeki emir niteliğindeki tavsiyeye uymamış olurlar. 2. Peygamberimiz (sav) in önemli bir sünnetini ihmal etmiş olurlar. Zira bir hadislerinde: Üç şey vardır ki geciktirilmez: Vakti gelince namaz, hazır olduğunda cenaze, dengi bulunduğunda bekarı evlendirmek 40 buyurmuşlardır. 3. Musibet ve engellere maruz kalabilirler. Peygamberimiz (sav) bir hadislerinde: Denkleri çıktığında kızlarınızı evlendirin. Musibet ve engellerin gelmesini beklemeyin 41 buyurmuşlardır. 4. İffetlerini, namuslarını koruyamaz, zina ve fuhşiyata düşebilirler. Birçok ayette müminlerin vasıfları olarak namuslarını, göz ve ırzlarını haramdan korudukları anlatılmıştır. 42 Evlilik bu açıdan çok önemlidir. 5. Bulundukları ortamda fitne ve fesada sebebiyet verebilirler. Peygamberimiz (sav): Dindarlığını ve ahlakını beğendiğiniz birisi evlenmek isterse onları evlendirin. Şayet bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat çıkar 43 buyurmuştur. 6. Ayrıca, evlenmeyenlerin hiçbir zaman sahip olamayacağı çocuk nimetine geç evlenenler de zor sahip olmaktadırlar. Bu durumda da bu kimseler: 39 Nur, Tirmizi, Salat, C.Sağir, 1/ Mearic, 29; Müminun, 5; Ahzab,35; Nur, Tirmizi, Nikah, 3 22

23 a. Soyunu devam ettirecek bir nesilden mahrum kalabilirler. b. Bir sadaka-i cariye kapısını yani sevap defterinin kapağını kapatmış olabilirler. Peygamberimiz (sav): Müslüman ölünce amellerinin sevabı kesilir, ancak üç kişinin müstesna; İnsanlara faydalı bir eser bırakan, insanlara faydalı bir ilim bırakan ve kendisine hayır dua eden iyi bir evladı olan 44 buyurmuşlardır. c. Hastalıklarında ve yaşlılıklarında yardımcı olacak evlat desteğinden mahrum kalabilirler. d. Sevgili Peygamberimizin: Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben Kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim 45 tavsiyelerine uyan ve iftihar edilen bir ümmet olamayabilirler. Dünya ve ahiret mutluluğu getiren evliliklerin olması dileğiyle.. 44 Müslim, Vasiyet, Beyhakî, 7/81 23

24 ÖRNEK BİR EVLİLİK 46 Allah ım! Şu evlenen iki Müslümana Muhammed (sav) ile Hatice Kübra (ra) arasında gerçekleşen sevgi ve muhabbetin aynısını nasib et Ülkemizde yapılan her nikâh merasiminde nikâhı kıyan İmam-Hatib, evlenecek çiftler için diğer dualar ile birlikte şunu da niyaz eder: Allah ım! Şu evlenen iki Müslümana Adem ile Havva, Muhammed (sav) ile Hatice-i Kübra, Ali (ra) ile Fatıma Zehra arasında gerçekleşen sevgi ve muhabbetin aynısını nasib et Peygamberimiz (sav) ile mü minlerin annesi Hz. Hatice (ra) arasındaki evlilik dünyanın en mesut evliliklerden biri idi. Evlendiklerinde Hz. Hatice 40 yaşında ve daha önce başından iki evlilik geçen, önceki evliliklerinden iki çocuğu olan, dul bir kadındı. Peygamberimiz (sav) ise henüz 25 yaşında ve hiç evlenmemiş bir delikanlıydı. Hz. Peygamber (sav) ile Hz. Hatice (ra) 15 yıl nübüvvetten önce ve 10 yıl nübüvvetten sonra olmak üzere toplam 25 yıl aynı yastığa baş koydular. İkisi arasındaki sevgi o kadar büyüktü ki, Hz. Hatice nin vefatından sonra da Hz. Peygamber (sav) ömrü boyunca Hz. Hatice nin aziz hatırasını kalbinde taze tutmuş, onu hep anmıştır. Buhari de Hz.Aişe nin şu sözlerine rastlanır: Rasulullah ın zevceleri arasında benim en çok kıskandığım Hatice (ra) idi. Hâlbuki ben Rasulullah ile evlendiğim zaman Hatice vefat etmişti. Bunun sebebi, Rasulullah ın ekseriya Hatice den bahsetmesiydi. Hz. Peygamber ne zaman bir koyun kesse onu parçalara 46 Bu makale Emirdağ Vaizi Tevfik Altınpınar tarafından yazılmıştır. 24

25 ayırıp Hatice nin samimi arkadaşı olan kadınlara gönderirdi. Bazen de ben kendisine: Sanki dünyada Hatice den başka kadın yok? derdim. O da: Hatice şöyle iyi idi, böyle iyi idi, üstelik benim ondan çocuklarım var buyururdu. 47 Bedir savaşında o zaman henüz Müslüman olmayan ve müşrikler safında savaşa katılmış olan, Rasul-i Ekrem (sav) in damadı Ebu l As da esir alınmıştı. O sırada Mekke de bulunan Peygamber (sav) in kızı Zeyneb (ra), kocasının serbest bırakılması için Rasulullah a bir fidye göndermişti. Fidyenin içinde Hz. Zeyneb in Ebu l As ile evlendiği sırada Hz. Hatice nin genç çifte hediye olarak verdiği akik bir kolye de vardı. Bu kolyeyi görünce Rasulullah (sav) in gözleri doldu ve ashabına: Eğer uygun görürseniz, Zeyneb in esirini serbest bırakın ve kolyeyi de ona gönderin buyurdular. Ashab buna razı oldu ve Ebu l As fidye alınmadan salıverildi. 48 Bütün bu rivayetler Hz. Muhammed (sav) in Hz. Hatice yi ne kadar çok sevdiğini, hatırasını ne kadar canlı tuttuğunu göstermeye yeter sanırım. Öyleyse biz de mutlu bir yuva kurabilmek için her konuda olduğu gibi bu konuda da en güzel model olan Peygamber Efendimizi kendimize örnek almalıyız. Bu konuda onun eşsiz sözlerinden birkaç örneği de paylaşmak istiyorum: En iyiniz, ailesine iyi davranandır. Ben 49 (22) içinizde ailesine en iyi davranan kişiyim. 47 Tecrid-i Sarih, Martin Lings, Hz. Muhammed in Hayatı, s Tirmizi,

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR

ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM,2) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5906 YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK Edlira Llukaçaj İncekara 2501060758 Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HASTANE HİZMETLERİ BAĞLAMINDA MANEVİ BAKIM VE NEW YORK HEALTHCARE CHAPLAİNCY ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Hasan MOLLAOĞLU

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir.

Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Bu kitabın tüm yayın hakları Eyüp ÖZEREN e aittir. Yazarın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Alıntılarda yapıtın adı belirtilmelidir. Editör Aslı ÇALIŞKAN Uz. Dr. Metin ÖZSOY Yayına Hazırlayan

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E.

SONUNU HAZIRLAR ZULÜMZÂLİMİN. Metot ve Yöntem Meselesi. Özgecanlar Öldürülemez. Müslümanların Müslümanlarla İmtihanı Yusuf E. RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 45 Nisan - Mayıs - Haziran 2015 ISSN 1305-5356 ZULÜMZÂLİMİN SONUNU HAZIRLAR Sizden kim zulüm ve haksızlık ederse, ona büyük bir azap tattırırız / Furkan

Detaylı

Sekizinci Bölüm. Zekât

Sekizinci Bölüm. Zekât ZEKÂT Bölüm 8 Sekizinci Bölüm Zekât I. İLKELER ve AMAÇLAR İnsanın var olup yaşayabilmesi için toplumsal hayatın gerekliliği öteden beri "İnsan, tabiatı itibariyle medenîdir" sözüyle ifade edilir. Bu bakımdan

Detaylı

ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ

ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ Yard. Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ Uludağ Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ERGENLĐK NEDĐR? ERGENLĐK ÇAĞININ GENEL ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR? Ergenlik, çocuklukla yetişkinlik

Detaylı

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN

dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu Yazar: Emre Dorman İletişim: www.emredorman.com Kapak Tasarım: Gökhan Koç Sayfa

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın*

Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Tarih Boyunca ve Kur'an-ı Kerîm'de Kadın* Woman in History and the Qur'an Prof.Dr.Salih AKDEMİR A.Ü. ilahiyat Fakültesi, ANKARA Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI Doç. Dr. Mehmet OKUYAN ÖZET İnsanlık tarihi incelendiğinde erkeklerin, sahip oldukları fiziki güç, kuvvet ve diğer bir takım sebepler nedeniyle kadınları ikinci

Detaylı

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar -

- Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - SÖZÜN ÖZÜ ATASÖZÜ - Atasözleri Konulu Örnek Kompozisyonlar - RIFKI KAYMAZ Atasözlerimizin penceresinden 40 Söz Kırk Yazı 1 Sunuş İnsan yaratılmışların en şereflisi. Canlı, cansız her varlık ona hizmet

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA İMAM-HATİP LİSELERİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA DERS KİTABI YAZARLAR Ahmet EKŞİ Ali Sacit TÜRKER Ahmet MEYDAN Ramazan ŞAHAN Kadir ADIYAMAN Dr. Hasan ÖZKET DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM

Detaylı

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM

İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 1 TAKİYYUDDİN EN-NEBHANİ İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM (İSLÂM DA KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ) 2 İSLÂM DA İCTİMAİ NİZAM İslâm da İctimai Nizam 3 ي اأ يه ا ال ناس ا تق وا ر بك م ا لذ ي خ ل ق ك

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

YOLUNDA 25 VESİLE. Hazırlayan Dr. Abdurrazzak Ahmed Hasan. Tercüme ve Dizgi Fikri Göncü

YOLUNDA 25 VESİLE. Hazırlayan Dr. Abdurrazzak Ahmed Hasan. Tercüme ve Dizgi Fikri Göncü MUTLULUK YOLUNDA 25 VESİLE Hazırlayan Dr. Abdurrazzak Ahmed Hasan Tercüme ve Dizgi Fikri Göncü S 2 G بسم االله الرحمن الرحيم Önsöz Allah'a hamd, Resûlüne ve onun âline, ashabına, onun gösterdiği yolu takip

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi BAŞLARKEN Mahşere hazırlanmak için hac gibi bir prova imkânı bahşeden Allah a hamd, Hac ibadetini bütün detaylarıyla bize öğreten Peygamber Efendimiz e salât, Her daim vahye uygun bir hayatı inşa ve icra

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

Tutumlu olmak için 10 neden

Tutumlu olmak için 10 neden TUTUMLU OLMA İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi koruma ve kullanmasına tutumlu olmak denir. Tutumluluk hiçbir zaman cimrilik demek değildir. Tutumlu insan

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı