VERİTABANI Veritabanı Sorgulama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİTABANI Veritabanı Sorgulama"

Transkript

1 VERİTABANI Veritabanı Sorgulama

2 VERİ SORGULAMA DİLİ (DATA QUERY LANGUAGE) Veritabanı platformunda veri sorgulamak için geliştirilmiş en temel araç SQL (Structured Query Language)'dir. SQL'in veritabanı yönetim fonksiyonlarının yanısıra, adının da verdiği en güçlü fonksiyonu veritabanı sorgulamasıdır. SQL, veritabanı sorgulama işlevini Veri Sorgulama Dili (Data Query Language-DQL) kategorisi altındaki komutlar yardımı ile gerçekleştirmektedir. Veri Sorgulama Dili veritabanında istenilen verilerin sorgulanmasını sağlayan sorgulama dilidir. Tek bir tablo üzerinde sorgulama yapılabileceği gibi birden çok tablo birlikte ele alınarak sorgulama gerçekleştirilmesi mümkündür. Veri sorgulama dilinin temel komutu SELECT'tir.

3 SELECT Tablo üzerinde istenilen bilgilere ulaşmak için sorgulama yapılmasını sağlayan komuttur. SELECT Türkçe seçmek anlamına gelmektedir. SELECT komutu kullanılırken sorgulanmak istenen verilerin özellikleri ve bu verilerin hangi tablolarda bulunduğu belirtilmelidir. Basit olarak kullanım şekli aşağıdaki gibidir. SELECT alan_adı FROM tablo_adi;

4 DERSLER tablosundaki ders isimlerini seçmek için; SELECT DERS_ADI FROM DERSLER; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosundan DERS_ADI alanındaki tüm satırlardaki verileri getirir.

5 VERİTABANI YÖNETİMİ

6 VERİTABANI YÖNETİMİ

7 Bu ifadede tek bir alan seçilmiştir. Birden fazla alan seçilmek istendiğinde SQL ifadesinde alan isimleri virgül ile birbirinden ayrılarak yazılır. Örneğin DERSLER tablosunda ders isimlerini ve haftalık ders saatlerini seçmek için; SELECT DERS_ADI, HAFTALIK_DERS_SAAT FROM DERSLER; Bu SQL ifadesi DERSLER tablosundan DERS_ADI ve HAFTALIK_DERS_SAAT alanlarındaki tüm verileri getirir.

8 VERİTABANI YÖNETİMİ

9 VERİTABANI YÖNETİMİ

10 Tabloda bulunan bütün alanlardaki veriler seçilmek isteniyorsa tüm alanların isimleri sırayla virgül ile ayrılarak SQL ifadesinde yazılabilir. Ancak çok fazla alan olan bir tabloda bu oldukça uzun bir SQL ifadesi oluşmasına neden olur. Bunun yerine * karakteri kullanılarak tabloda bulunan tüm alanlardaki veriler seçilebilmektedir. Örneğin DERSLER tablosunda bulunan bütün alanlardaki verileri seçmek için; SELECT * FROM DERSLER; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosundaki tüm alanları ve bu alanlarda bulunan tüm verileri getirir.

11 WHERE: Genellikle yapılan sorgulama işlemlerinde tüm veriler yerine belirli veriler seçilmek istenilmektedir. WHERE sorgulamalarda koşul belirtme komutudur. WHERE Türkçe nerede anlamına gelmektedir. SQL ifadesi oluşturulurken WHERE komutunun yanında koşul belirtmek için operatörler kullanılır. WHERE komutu ile birlikte kullanılan operatörler; Karşılaştırma operatörleri Mantıksal operatörler olarak ikiye ayrılabilir.

12 KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ Belirtilen Değere Eşit Olanları Seçme Tabloda bulunan verilerden belirtilen verinin bulunduğu satırı seçmek için '=' eşittir işareti kullanılmaktadır. Örneğin DERSLER tablosunda matematik dersinin bulunduğu satırı seçmek için; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI= 'MATEMATİK'; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda DERS_ADI alanında bulunan verilerden 'MATEMATİK' olan satır veya satırları seçerek getirir

13 Eğer haftalık ders saati 3 olan dersler seçilmek istenilirse; SELECT * FROM DERSLER WHERE HAFTALIK_DERS_SAAT =3; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda HAFTALIK_DERS_SAAT alanında bulunan verilerden 3 olan satır veya satırları seçerek getirir. Burada dikkat edilmesi gereken karşılaştırma yapılacak alandaki veri tipi metin ise tek tırnak içinde yazılmasıdır. Veri tipi sayı ise tırnak içinde yazılmaz.

14 VERİTABANI YÖNETİMİ

15 VERİTABANI YÖNETİMİ

16 Belirtilen Değere Eşit Olmayanları Seçme Tabloda belirtilen verinin bulunduğu satırlar dışındaki satırları seçmek için '<>' işareti kullanılmaktadır. Örneğin DERSLER tablosunda fizik dersinin bulunmadığı satırı seçmek için; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI <> 'FİZİK'; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda DERS_ADI alanında bulunan verilerden 'FİZİK' olan satır veya satırlar dışındaki satırları getirir.

17 Haftalık ders saati alanında 1 olan dersler dışındakiler seçilmek istenilirse de; SELECT * FROM DERSLER WHERE HAFTALIK_DERS_SAAT <> 1; ifadesi kullanılmaktadır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda HAFTALIK_DERS_SAAT alanında bulunan verilerden 1 olan satır veya satırlar dışındaki satırları getirir. HAFTALIK_DERS_SAAT alanındaki veriler sayı olduğu için koşul tırnak içinde yazılmamıştır.

18 VERİTABANI YÖNETİMİ

19 VERİTABANI YÖNETİMİ

20 Belirtilen Değerden Büyük Olanları Seçme Tabloda bulunan verilerden belirtilen değerden büyük olanları seçmek için '>' işareti kullanılmaktadır. Büyüklük sayı veya tarih gibi veri tipleri olan alanlarda uygulanabilir. Örneğin haftalık ders saati 3den büyük olan dersler seçilmek istenilirse; SELECT *FROM DERSLER WHERE HAFTALIK_DERS_SAAT > 3; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda HAFTALIK_DERS_SAAT alanında bulunan verilerden 3 den büyük olan satır veya satırları seçerek getirir.

21 Eğer sınav tarihi ' ' den sonra olan kayıtlar seçilmek istenirse de; SELECT * FROM DERSLER WHERE SINAV_TARIHI > ' '; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda SINAV_TARIHI alanında bulunan verilerden ' ' den büyük olan satır veya satırları seçerek getirir. Tarihe göre seçim yapılırken tarih formatının bilinmesi önemlidir. Örnekte tarih formatı YIL.AY.GÜN şeklinde olduğu için tarihi sorguda şeklinde belirtilmiştir. Eğer tarih formatı GÜN.AY.YIL şeklinde olsaydı sorguda tarih şeklinde belirtilecekti.

22 VERİTABANI YÖNETİMİ

23 VERİTABANI YÖNETİMİ

24 Belirtilen Değerden Eşit veya Büyük Olanları Seçme Tabloda bulunan verilerden belirtilen değere eşit ve bu değerden büyük olanları seçmek için '>=' işareti kullanılmaktadır. Sayı veya tarih gibi veri tipleri olan alanlarda uygulanabilir. Örneğin haftalık ders saati 3 ve 3'den büyük olan dersler seçilmek istenilirse; SELECT * FROM DERSLER WHERE HAFTALIK_DERS_SAAT >= 3; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda HAFTALIK_DERS_SAAT alanında bulunan verilerden 3'e eşit olan ve 3 den büyük olan satır veya satırları seçerek getirir.

25 Eğer sınav tarihi ' ' de ve bu tarihten sonra olan kayıtlar seçilmek istenirse de; SELECT * FROM DERSLER WHERE SINAV_TARIHI >= ' '; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda SINAV_TARIHI alanında bulunan verilerden ' ' de olanlar ile bu tarihten büyük olan satırları seçerek getirir.

26 VERİTABANI YÖNETİMİ

27 VERİTABANI YÖNETİMİ

28 Belirtilen Değerden Küçük Olanları Seçme Tabloda bulunan verilerden belirtilen değerden küçük olanları seçmek için '<' işareti kullanılmaktadır. Küçüklük sayı veya tarih gibi veri tipleri olan alanlarda uygulanabilir. Örneğin haftalık ders saati 5den küçük olan dersler seçilmek istenilirse; SELECT * FROM DERSLER WHERE HAFTALIK_DERS_SAAT < 5; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda HAFTALIK_DERS_SAAT alanında bulunan verilerden 5'den küçük olan satır veya satırları seçerek getirir

29 VERİTABANI YÖNETİMİ

30 VERİTABANI YÖNETİMİ

31 Belirtilen Değerden Küçük veya Eşit Olanları Seçme Tabloda bulunan verilerden belirtilen değere eşit ve bu değerden küçük olanları seçmek için '<=' işareti kullanılmaktadır. Sayı veya tarih gibi veri tipleri olan alanlarda uygulanabilir. Örneğin haftalık ders saati 4 ve 4den küçük olan dersler seçilmek istenilirse; SELECT * FROM DERSLER WHERE HAFTALIK_DERS_SAAT <= 4; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda HAFTALIK_DERS_SAAT alanında bulunan verilerden 4'e eşit ve 4den küçük olan satırları seçerek getirir.

32 VERİTABANI YÖNETİMİ

33 VERİTABANI YÖNETİMİ

34 Belirtilen Değerler İçinde Olanları Seçme Tabloda bulunan verilerden belirtilen değerler listesinde bulunan verilerin bulunduğu satırları seçmek için 'IN' işareti kullanılmaktadır. Örneğin DERSLER tablosunda matematik ve fizik derslerinin bulunduğu satırları seçmek için; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI IN ('MATEMATİK', 'FİZİK'); ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda DERS_ADI alanında bulunan verilerden 'MATEMATİK' ve 'FİZİK' olan satırları seçerek getirir.

35 VERİTABANI YÖNETİMİ

36 VERİTABANI YÖNETİMİ

37 Belirtilen Değerler Dışında Olanları Seçme Tabloda bulunan verilerden belirtilen değerler listesinde bulunan verilerin bulunmadığı satırları seçmek için 'NOT IN' işareti kullanılmaktadır. Örneğin DERSLER tablosunda matematik ve fizik derslerinin bulunmadığı satırları seçmek için; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI NOT IN ('MATEMATİK', 'FİZİK'); ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda DERS_ADI alanında bulunan verilerden 'MATEMATİK' ve 'FİZİK' olmayan satırları seçerek getirir.

38 VERİTABANI YÖNETİMİ

39 VERİTABANI YÖNETİMİ

40 Belirtilen Değerler Arasında Olanları Seçme Tabloda bulunan verilerden belirtilen değerler arasında olanları seçmek için 'BETWEEN' komutu kullanılmaktadır. Sayı veya tarih gibi veri tipleri olan alanlarda uy-gulanabilir. Örneğin haftalık ders saati 4 ve 6 saat arasında olan dersler seçilmek istenilirse; SELECT * FROM DERSLER WHERE HAFTALIK_DERS_SAAT BETWEEN 4 AND 6; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda HAFTALIK_DERS_SAAT alanında bulunan verilerden 4 ile 6 arasında olan satırları seçerek getirir.

41 Eğer sınav tarihi ' ' ve ' ' tarihleri arasında olan kayıtlar seçilmek istenirse de; SELECT * FROM DERSLER WHERE SINAV_TARIHI BETWEEN ' ' AND ' '; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda SINAV_TARIHI alanında bulunan verilerden ' ' ve ' ' tarihleri arasında olan satırları seçerek getirir

42 VERİTABANI YÖNETİMİ

43 VERİTABANI YÖNETİMİ

44 Belirtilen Değerler Arasında Olmayanları Seçme Tabloda bulunan verilerden belirtilen değerler arasında olmayanları seçmek için 'NOT BETWEEN' komutu kullanılmaktadır. Sayı veya tarih gibi veri tipleri olan alanlarda uygulanabilir. Örneğin haftalık ders saati 4 ve 6 saat arasında olmayan dersler seçilmek istenilirse; SELECT * FROM DERSLER WHERE HAFTALIK_DERS_SAAT NOT BETWEEN 4 AND 6; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda HAFTALIK_DERS_SAAT alanında bulunan verilerden 4 ile 6 arasında olmayan satırları seçerek getirir.

45 VERİTABANI YÖNETİMİ

46 VERİTABANI YÖNETİMİ

47 NULL Değerine Sahip Olanları Seçme SQL'de bilinmeyen değerleri ifade etmek için NULL komutu kullanılmaktadır. NULL Türkçe yokluk anlamına gelmektedir. Örneğin DERSLER tablosunda öğretim görevlisi belirtilmemiş kayıtları seçmek için; SELECT * FROM DERSLER WHERE OGRETIM_GOREVLISI = NULL; veya SELECT * FROM DERSLER WHERE OGRETIM_GOREVLISI ISNULL; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda OGRETIM_GOREVLISI alanında bulunan verilerden NULL olanları yani bir veriye sahip olmayan satırları seçerek getirir.

48 VERİTABANI YÖNETİMİ

49 VERİTABANI YÖNETİMİ

50 NULL Değerine Sahip Olmayanları Seçme Tabloda bulunan verilerden NULL değerine sahip olmayanları seçmek için 'NOT NULL komutu kullanılmaktadır. Örneğin DERSLER tablosunda öğretim görevlisi belirtilmiş kayıtları seçmek için; SELECT * FROM DERSLER WHERE OGRETIM_GOREVLISI <> NULL; veya SELECT * FROM DERSLER WHERE OGRETIM_GOREVLISI ISNOT NULL; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda OGRETIM_GOREVLISI alanında bulunan verilerden NULL olmayan yani bir veriye sahip olan satırları seçerek getirir.

51 VERİTABANI YÖNETİMİ

52 VERİTABANI YÖNETİMİ

53 Belirli Bir Alanda Arama Yaparak Seçme Tabloda bulunan verilerden belirli bir alanda bulunan değerler arasında arama yapılarak belirtilen kriterlere uygun olanları seçmek için 'LIKE' komutu kullanılmaktadır. LIKE komutu ile birlikte % veya _ karakterleri de kullanılmaktadır. % bir ve ya birden fazla karakter, _ ise tek bir karakter eşleşmesi isteniliyor ise kullanılır Örneğin ders adı 'T' ile başlayan verilerin bulunduğu kayıtları seçmek için; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI LIKE 'T%'; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda DERS_ADI alanında bulunan verilerden ilk harfi 'T' olan satırları seçerek getirir.

54 Ders adı 'A' ile biten verilerin bulunduğu kayıtları seçmek için ise; SELECT *FROM DERSLER WHERE DERS_ADI LIKE '%A'; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda DERS_ADI alanında bulunan verilerden son harfi 'A' olan satırları seçerek getirir

55 Ders adı içerisinde 'TEMA' bulunan verilerin bulunduğu kayıtları seçmek için ise; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI LIKE '%TEMA%'; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda DERS_ADI alanında bulunan verilerden içerisinde 'TEMA' olan satırları seçerek getirir.

56 Tek bir karakterin bilinmediği durumlarda yapılan sorgulamalarda _ karakteri kullanılır. Örneğin ders adının ilk harfi bilinmiyor ancak ilk harften sonrasının «İMYA» olduğu biliniyor. Böyle bir durumda bu kayıtları seçmek için; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI LIKE '_İMYA'; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda DERS_ADI alanında bulunan verilerden içerisinde ilk harfi dışındaki bölümü «İMYA» olan satırları seçerek getirir.

57 Eğer bu sorguda % karakteri kullanılırsa tek bir karaktere göre arama yapılmayacak sonu «İMYA» olan tüm kayıtlar seçilecektir. Son harfi bilinmeyen bir sorgulama yapılması için ise; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI LIKE 'KİMY_'; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda DERS_ADI alanında bulunan verilerden içerisinde son harfi dışındaki bölümü 'KİMY' olan satırları seçerek getirir.

58 Aynı şekilde ortadaki harfleri bilinmeyen kayıtlar için sorgulama yapılmak istenildiğinde; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI LIKE 'MA_EM_TIK'; şeklinde SQL ifadesi oluşturulur. Bu ifadede _ ile belirtilen yerlere hertürlü karakter gelecek şekilde DERSLER tablosunda bulunan kayıtlar seçilir.

59 LIKE komutu ile birlikte % ve _ karakterleri birlikte de kullanılmaktadır. Örneğin DERSLER tablosunda bulunan dersin adının başlangıcı ve son harfi bilinmemekte sadece içerisinde 'OKİMY' bulunduğu bilinmektedir. Bu şekilde olan verilerin bulunduğu kayıtlar listelemek istendiğinde; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI LIKE '%OKİMY_'; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda DERS_ADI alanında bulunan verilerden içerisinde başlangıcı ve son harfi dışındaki bölümü 'OKİMY' olan satırları seçerek getirir

60 VERİTABANI YÖNETİMİ

61 VERİTABANI YÖNETİMİ

62 MANTIKSAL OPERATÖRLER Mantıksal operatörler iki veya daha fazla koşul belirtilmek istenildiğinde kullanılan AND ve OR operatörleridir. AND Türkçe de "ve" anlamına ORise "veya" anlamına gelmektedir. Sorgulamadada anlamları türkçe anlamlarıyla aynıdır. Örneğin; DERSLER tablosunda ders adının TÜRKÇE ve haftalık ders saatinin 3 olduğu satırı seçmek için; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI = 'TÜRKÇE' AND HAFTALIK_DERS_SAAT = 3; ifadesi kullanılır. Bu şekilde oluşturulan SQL ifadesi DERSLER tablosunda ders adının TÜRKÇE ve haftalık ders saatinin 3 olduğu satırı getirir.

63 Eğer sorguda AND yerine OR kulanılırsa sorgu; SELECT * FROM DERSLER WHERE DERS_ADI = 'TÜRKÇE' OR HAFTALIK_DERS_SAAT = 3; şeklinde olur. Bu şekilde oluşturulan SQL ifadesi DERSLER tablosunda ders adının TÜRKÇE veya haftalık ders saatinin 3 olduğu satırları getirir.

64 Mantıksal operatörler tüm karşılaştırma operatörleriyle kullanılabilmektedir. Örneğin haftalık ders saati 2 olan ve sınav tarihi tarihinden sonraki kayıtları seçmek için; SELECT * FROM DERSLER WHERE HAFTALIK_DERS_SAAT = 2 AND SINAV_TARIHI > ' '; ifadesi kullanılır. Bu şekilde oluşturulan SQL ifadesi haftalık ders saati 2 olan ve sınav tarihi tarihinden sonraki kayıtların bulunduğu satırları getirir.

65 VERİTABANI YÖNETİMİ

66 VERİTABANI YÖNETİMİ

67 YARDIMCI FONKSİYONLAR DISTINCT: Tabloda benzersiz verilere ulaşmak için sorgulama yapılmasını sağlayan komuttur. DISTINCT Türkçe farklı anlamına gelmektedir. Örneğin DERSLER tablosundan hangi günler sınav olduğunu sorgulamak için; SELECT DISTINCT SINAV_TARIHI FROM DERSLER; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda SINAV_TARIHI alanında bulunan verileri sadece tek bir kere seçerek getirir.

68 VERİTABANI YÖNETİMİ

69 VERİTABANI YÖNETİMİ

70 Birden çok alanda bulunan veriler de benzersiz olarak seçilebilir. Örneğin DERSLER tablosunda SINAV_TARIHI ve HAFTALIK_DERS_SAAT alanlarındaki benzersiz verileri seçmek için; SELECT DISTINCT SINAV_TARIHI, HAFTALIK_DERS_SAAT FROM DERSLER ; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunun SINAV_TARIHI ve HAFTALIK_DERS_SAAT alanlarındaki benzersiz verilerin bulunduğu satırları seçerek getirir.

71 VERİTABANI YÖNETİMİ

72 VERİTABANI YÖNETİMİ

73 ORDER BY: Tabloda bulunan satırları belirtilen alan veya alanlara göre sıralamak için kullanılan komuttur. Bu komut kullanılırken sıralamanın artan veya azalan şeklinde mi olacağı belirtilmelidir. Artan sıralama için ASC ifadesi, azalan sıralama için ise DESC ifadesi kullanılmaktadır. Örneğin DERSLER tablosunda bulunan dersleri haftalık ders saatine göre artan şekilde sıralamak için; SELECT * FROM DERSLER ORDER BY HAFTALIK_DERS_SAAT ASC; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda bulunan derslerin haftalık ders saatine göre artan şekilde sıralamış olarak gösterilmesini sağlar.

74 Azalan şekilde sıralamak için ise; SELECT * FROM DERSLER ORDER BY HAFTALIK_DERS_SAAT DESC; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda bulunan derslerin haftalık ders saatine göre azalan şekilde sıralamış olarak gösterilmesini sağlar.

75 VERİTABANI YÖNETİMİ

76 VERİTABANI YÖNETİMİ

77 COUNT(*): Tabloda bulunan satır sayısını öğrenmek için kullanılan komuttur. Örneğin DERSLER tablosundaki kayıt sayısını öğrenmek için; SELECT COUNT(*) AS [KAYIT_SAYISI] FROM DERSLER; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosundaki kayıt sayısını gösterir.

78 COUNT(alan_adı): Tabloda belirtilen alandaki NULL olmayan satır sayısını öğrenmek için kullanılan komuttur. Örneğin DERSLER tablosundaki OGRETIM_GOREVLISI alanının kayıt sayısını öğrenmek için; SELECT COUNT (OGRETIM_GOREVLISI) AS [KAYIT_SAYISI] FROM DERSLER; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosundaki öğretim görevlisi sayısını gösterir.

79 COUNT DISTINCT: Tabloda belirtilen alandaki benzersiz olan verilerin sayısını öğrenmek için kullanılan komuttur. Örneğin DERSLER tablosundan kaç gün sınav olduğunu öğrenmek için; SELECT COUNT (DISTINCT SINAV_TARIHI AS [SAYI]) FROM DERSLER; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda SINAV_TARIHI alanında bulunan verilerden benzersiz olan satırların sayısını gösterir.

80 AVG(alan_adı): Tabloda belirtilen alandaki NULL olmayan satırlarda bulunan verilerin ortalama değerini veren komuttur. Örneğin DERSLER tablosunda bulunan derslerin ortalama ders saatlerini öğrenmek için; SELECT AVG (HAFTALIK_DERS_SAAT) AS [ORTALAMA_DERS_SAAT] FROM DERSLER; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda bulunan derslerin ortalama ders saatini gösterir.

81 MAX(alan_adı): Tabloda belirtilen alandaki en yüksek değeri veren komuttur. Örneğin DERSLER tablosunda bulunan derslerden ders saati en yüksek olanı öğrenmek için; SELECT MAX (HAFTALIK_DERS_SAAT) AS [ENYUKSEK_DERS_SAAT] FROM DERSLER ; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda bulunan derslerin en yüksek ders saatini gösterir.

82 MIN(alan_adı): Tabloda belirtilen alandaki en düşük değeri veren komuttur. Örneğin DERSLER tablosunda bulunan derslerden ders saati en düşük olanı öğrenmek için; SELECT MIN (HAFTALIK_DERS_SAAT) AS [ENDUSUK_DERS_SAAT] FROM DERSLER; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda bulunan derslerin en düşük ders saatini gösterir.

83 SUM(alan_adı): Tabloda belirtilen alandaki değerlerin toplamını veren komuttur. Örneğin DERSLER tablosunda bulunan derslerin toplam ders saatini öğrenmek için; SELECT SUM (HAFTALIK_DERS_SAAT) AS [TOPLAM_DERS_SAAT] FROM DERSLER; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda bulunan derslerin toplam ders saatini gösterir.

84 GROUP BY: Tablo üzerinde belirtilen alan veya alanlardaki aynı değere sahip olan satırlardaki verileri tek bir satırda birleştirmeye yarayan komuttur. Örneğin DERSLER tablosunda öğretim görevlilerinin haftalık ders saatlerinin toplamını öğrenmek için; SELECT SUM (HAFTALIK_DERS_SAAT) AS [TOPLAM_DERS_SAAT] FROM DERSLER GROUP BY OGRETIM_GOREVLISI; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda öğretim görevlilerinin haftalık ders saatlerinin toplamını gösterir.

85 HAVING: Tablo üzerinde GROUP BY komutu kullanılarak yapılan sorgulamalarda kısıtlama yapmak için kullanılan komuttur. WHERE komutu ile aynı işleve sahiptir ancak WHERE komutundan farklı olarak GROUP BY komutundan önce değil sonra uygulanır. Örneğin DERSLER tablosunda öğretim görevlilerinin haftalık ders saatlerinin toplamının 2 den büyük olanlarını öğrenmek için; SELECT OGRETIM_GOREVLISI, SUM (HAFTALIK_DERS_SAAT) AS [TOPLAM_DERS_SAAT] FROM DERSLER GROUP BY OGRETIM_GOREVLISI HAVING SUM (HAFTALIK_DERS_SAAT) >2; ifadesi kullanılır. Bu SQL ifadesi DERSLER tablosunda öğretim görevlilerinin haftalık ders saatlerinin toplamının 2 den büyük olanlarını gösterir.

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi

Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Veri Tabanı Tasarım ve Yönetimi Hafta 5 Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun

Detaylı

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1 5 Sorgulama İşlemleri Veritabanı 1 Select işlemleri SELECT sütunlar FROM tablo_adi SELECT * FROM tbl_personel SELECT adi,soyadi,gorevi FROM tbl_personel Distinct Tekrar eden satırları kaldırmak için kullanılır.

Detaylı

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1

5 Sorgulama İşlemleri. Veritabanı 1 5 Sorgulama İşlemleri Veritabanı 1 Select işlemleri SELECT sütunlar FROM tablo_adi SELECT adi,soyadi,gorevi FROM tbl_personel Distinct Tekrar eden satırları kaldırmak için kullanılır. SELECT DISTINCT dersad,

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Sorgulama Yaparken Gruplama (GROUP BY) 2- Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING) 3- Sorgulama Yaparken Sıralama (ORDER BY) 4- Sorgulamalarda İşlem Yapma 5- Güncellemelerde İşlem

Detaylı

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI

SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI SQL Komutları (2) Uzm. Murat YAZICI Sıralama Sıralama işlemi için SELECT ifadesinde ORDER BY kullanılır. Bu ifadede ASC kelimesi kullanılırsa sıralama küçükten büyüğe doğru (A-Z), DESC kullanılırsa büyükten

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 5. İlişkisel Cebir ve SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı İlişkisel Cebir SQL e Giriş İlişkisel Cebir (Relational

Detaylı

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language)

VERİTABANI. SQL (Structured Query Language) VERİTABANI SQL (Structured Query Language) SQL'de Gruplama Bir tablonun satırları gruplara ayrılarak fonksiyonların bunlara uygulanması mümkündür. Gruplara ayırmak için SELECT deyimi içerisinde GROUP BY

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL Tek Tablo İçinde Sorgulamalar Tekrarlı Satırların Engellenmesi Aynı değerlere sahip satırlar

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 8 8. TEMEL SQL KOMUTLARI-II 8.1. SELECT (Seç) Komutu Veri tabanındaki tablo veya tablolardan istenilen özellikteki verileri seçip listeleme için kullanılan komuttur. Genel kullanımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler

Genel Kavramlar. Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar. Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Genel Kavramlar Veri Nedir? Bilgisayar ortamında işlenebilecek durumda bulunan kayıtlar Veri Tabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili veriler topluluğu ve veriler arası ilişkiler Veritabanı Yönetim Sistemi (DBMS)Nedir?

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 5

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 5 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 5 İçerik SELECT deyimi (devam) Verinin Sınırlandırılması (WHERE) Karşılaştırma İşleçleri (=, >, =,

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili)

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. 1. DDL (Data Definition Language - Veri Tanımlama Dili) SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

SQL Query and Table Application

SQL Query and Table Application SQL Query and Table Application Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU 24-25 Nis. 2013 Sorgulama İşlemleri SQL de sorgulama işlemleri SELECT deyimi yardımıyla

Detaylı

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri

Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Veritabanı ve Yönetim Sistemleri Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. M. Mutlu YAPICI Ders İzlencesi Hafta Modüller/İçerik/Konular 1. Hafta Temel Kavramlar

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu GÜZ Yarıyılı. Hafta IV. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı Hafta IV Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU T-SQL KOMUTLARI Devamı DISTINCT: Birbirinin ayni olan satirlarin listelenmemesi için bu ifade

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları. MySql

Bilgisayar Uygulamaları. MySql MySql MySql,; Oracle, Progress, MsSql, PostgreSql gibi veri tabanı programıdır. Kullanılan dil SQL (Structured Query Language) yapısal sorgulama dilidir. Lisansı GNU General Public License olarak bilinen

Detaylı

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I. Uzm. Orhan ÇELİKER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER VERİTABANI SORGULARI İÇİNDEKİLER Select İfadesi Insert İfadesi Update İfadesi Delete İfadesi Verileri Sıralamak Verileri Gruplandırmak Veriler Üzerinde Arama Yapmak NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Uzm. Orhan

Detaylı

Veri Tabanı Hafta Dersi

Veri Tabanı Hafta Dersi Veri Tabanı - 1 13. Hafta Dersi Dersin Hedefleri Tek Tablo İçinde Sorgulamalar Tekrarlı Satırları Önlemek Sorgu Sonucunu Sıralama Sütunlar İçin Takma İsim Kullanma Sütunlar Üzerinde Matematiksel İşlemler

Detaylı

Oracle Database 11g: Introduction to SQL

Oracle Database 11g: Introduction to SQL Oracle Database 11g: Introduction to SQL Mehmet Salih DEVECI GTECH-Kıdemli Veritabanı Yöneticisi Mehmetsalih.deveci@gtech.com.tr BÖLÜM- 1: SQL E GİRİŞ SELECT ifadesinin kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması

Detaylı

Like Joker Karakterler, Order By, Group By

Like Joker Karakterler, Order By, Group By Like Joker Karakterler, Order, Group Like joker karakterler, order by, group by Karakter Türü Bilgi İçinde Arama Yapma (Like Sözcüğü) Personel tablosu içinde adres adlı 50 karakter uzunluğunda bir alanımız

Detaylı

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As

Lıke Joker Karakterler, Is [not] Null, Order By, Group By, As LIKE (Joker Karakterler) Joker karakterleri kullanarak bir veri sütunu veya ifadeler içinde desen arayabilirsiniz. Örneğin, soyadları "Ak" ile başlayan veya "kaya" ile biten tüm çalışanları arayabilirsiniz.

Detaylı

ACCESS PLATFORMUNDA SQL

ACCESS PLATFORMUNDA SQL ACCESS PLATFORMUNDA SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) KODLAMA ÖRNEKLERİ DISTINCT : Bir alanda birbirinin aynı kayıtlar bulunabilir. Öğrenciler tablosundaki aynı isimde öğrencilerin bulunması durumunda aynı

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir.

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir. SQL SELECT CÜMLELERİ Oracle birçok kullanışlı ve güçlü özellikleri olan bir veritabanıdır. Bu özelliklerinin birçoğu SQL ile ilgilidir. VTYS lerinin çoğunluğunda veriler ile çalışmak için SQL kullanılmaktadır.

Detaylı

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş

SORGULAR. Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR Öğr.Gör.Volkan Altıntaş SORGULAR VE ÇEŞİTLERİ Seçme Sorguları: En sık kullanılan sorgu türüdür. Seçme sorguları, bilgileri veri sayfası görünümü nde gösteren veri tabanı nesnesi türüdür. Sorgu,

Detaylı

Veri Tabanı-I 9.Hafta

Veri Tabanı-I 9.Hafta Veri Tabanı-I 9.Hafta SELECT komutu 1 SELECT YAPISI SELECT FROM [WHERE ] , veritabanından değerleri alınacak olan kolonların listesidir. kolon_listesi

Detaylı

Çok tablolu sorgulamalar

Çok tablolu sorgulamalar Çok tablolu sorgulamalar Eğer birden fazla tabloda yer alan verilerin tek bir sorgu ile görüntülenmesi istenirse FROM kısmında ilgili tablolar araya virgül konularak yazılmalı, WHERE kısmında ise o tabloları

Detaylı

TEMEL SQL SORGU ÖRNEKLERİ. Yukarıdaki sorguyu yazıp çalıştırdığımızda db_market adında bir veritabanı oluşturulur.

TEMEL SQL SORGU ÖRNEKLERİ. Yukarıdaki sorguyu yazıp çalıştırdığımızda db_market adında bir veritabanı oluşturulur. TEMEL SQL SORGU ÖRNEKLERİ Sorgu İle Veritabanı Oluşturma create database veritabanı_adı Örnek : create database db_okul Yukarıdaki sorguyu çalıştırdığımızda db_okul adında bir veritabanı oluşturulur. Örnek:

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN VERITABANI-I SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Koşullu Sorgulamalar a. Karşılaştırma operatörleri b. Mantıksal operatörlerin kullanımı c. BETWEEN (Arasında) operatörü d. IS NULL Kullanımı e. Küme operatörü (IN) f. LIKE operatörü

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

VERİTABANI ve YÖNETİMİ

VERİTABANI ve YÖNETİMİ VERİTABANI ve YÖNETİMİ Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM -7- VERİLERİ GRUPLAYARAK ANALİZ ETMEK 3 Genel Bakış Grup fonksiyonlarının tanımlanması, Gruplama işlemlerini, Gruplama

Detaylı

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Veri Tabanı SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 Veri Tabanı 1 1. SQL Server ve Management Studio kurulum linkleri: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 2. SQL Management Studio açılış ekranı: Server Type: reporting, analysis

Detaylı

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Konular Yapısal SQL Komutları Gruplama İşlemi SQL Fonksiyonları Kaynaklar 2 SQL (Structured Query Language) SQL Carlos

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 11 11. SQL de JOIN (BİRLEŞTİRME) İŞLEMİ 11.1. JOIN (Birleştirme) İşlemi Veri tabanı kayıtları oluşturulurken bütün bilgiler bir tabloda değil de, birkaç tablo üzerinde tutulur. Bu dataların daha

Detaylı

BTP203 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

BTP203 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ BTP203 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Öğr.Gör.Dr. Sedat Telçeken Porsuk Meslek Yüksek Pkulu Bilg. Tekn. Bölümü 2011 2012 Güz Dönemi İLİŞKİSEL CEBİR (Relational Algebra) İlişkisel cebir, biçimsel sorgulama

Detaylı

BÖLÜM -2: VERİLERİ SINIRLAMA VE SIRALAMA

BÖLÜM -2: VERİLERİ SINIRLAMA VE SIRALAMA BÖLÜM -2: VERİLERİ SINIRLAMA VE SIRALAMA WHERE ifadesi ile verileri sınırlamak Karşılaştırma operatörleri BETWEEN operatörü IN operatörü LIKE operatörü IS NULL operatörü Lojik operatörler AND operatörü

Detaylı

Mysql Veritabanı Komutları

Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veritabanı Komutları Mysql Veri Tabanı Komutları Hazırlayan : M. Başar ACAROĞLU Kaynaklar: http://www.hrzafer.com/sql-dersleri http://www.w3schools.com/sql/default.asp Veri Tabanı Nedir? Mysql Veritabanı

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Birden Fazla Tablodan Sorgulama 2- Tablo Birleştirme işlemleri (JOIN) a. INNER JOIN b. OUTER JOIN i. LEFT OUTER JOIN ii. RIGHT OUTER JOIN iii. FULL OUTER JOIN 3- Tablo Ekleme

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. SQL Deyimi Anatomisi

Veritabanı Tasarımı. SQL Deyimi Anatomisi Veritabanı Tasarımı SQL Deyimi Anatomisi Amaç Bu ders aşağıdaki hedefleri kapsamaktadır: Projeksiyon (projection), seçim (selection) ve birleştirme (join) ifadelerini doğru fonksiyonları/yetenekleri ile

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı ve Yönetimi (BİL 301) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 313 Ofis Saatleri : Pazartesi: 10.00-12.00,

Detaylı

SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir.

SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen bir çok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL (Structured Query Language) kendisi bir programlama

Detaylı

Veri Tabanı Programlamaya Giriş

Veri Tabanı Programlamaya Giriş Veri Tabanı Programlamaya Giriş Kitap özeti Veri Tabanı Programlamaya Giriş SQL insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. Bu dil sayesinde, bir veritabanından kayıtları

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 4 İçerik SQL e Giriş. SQL Yapısal Sorgulama Dili. Temel SQL Komutları: Sorgulama İşlemleri SELECT deyiminin temel yapısı Seçme İşlemi Atma İşlemi Aritmetik İfadelerin

Detaylı

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL)

YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) OGRENCI Tablosu 1234 Zeynep Makina K 23.06.1984 1. Cad 3.4 CREATE TABLE VERİ TANIMLAMA DİLİ (VTD) Veritabanında yeni bir tablonun oluşturulmasını sağlar. Yukarıda tanımlanan

Detaylı

YAPISAL SORGULAMA DİLİ. BARIŞ ARIBURNU barisariburnu.com

YAPISAL SORGULAMA DİLİ. BARIŞ ARIBURNU barisariburnu.com YAPISAL SORGULAMA DİLİ BARIŞ ARIBURNU barisariburnu.com barisariburnu.@gmail.com SQL, insanların veritabanı sistemleri ile konuşmasını sağlayan popüler bir dildir. SQL, tüm veritabanı programlarında kullanılabilir.

Detaylı

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri SQL

EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri SQL EBE-368 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri SQL Dr. Dilek Küçük SQL Sorgu Dili [1] Ogrenci no ad soyad yas ortalama 21325 Necla Yılmaz 18 2,9 21345 Öykü Okan 20 2,1 21378 Elçin Demir 19 3,3 21389 Özgür Kara

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Bölüm - 6 İçerik Fonksiyonlar Tek Satır Fonksiyonlar Karakter Fonksiyonlar Sayısal Fonksiyonlar Tarih ve Saat Fonksiyonları Dönüştürücü Fonksiyonlar Çoklu Satır Fonksiyonlar

Detaylı

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi

VERİTABANI Veritabanı Yönetimi VERİTABANI Veritabanı Yönetimi YAPILANDIRILMIŞ SORGULAMA DİLİ (SQL) Veritabanı yönetimi, veritabanının yapısal özelliklerini belirtmek ve değiştirmek, veritabanına kullanıcı erişimlerini ve yetkilerini

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 12.ders TEMEL SQL KULLANIMLARI Örnekleri uygulamak için aşağıdaki gibi bir altyapı hazırlayalım. using System.Data.OleDb; *************** protected void Button1_Click(object

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 005 006 Bahar Dönemi BĐL78 - VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ 4-Birleştirme Đşlemi Đki ilişkiden birinde

Detaylı

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join)

Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Birden Çok Tabloda Sorgulama (Join) Join(Birleştirici), iki ya da daha fazla tabloyu aynı anda sorgulayarak bir sonuç tablosu (result table) oluşturmaya yarar. Örneğin: İki tabloyu birleştirici ile birleştirerek

Detaylı

BÖLÜM 11. YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) Amaçlar:

BÖLÜM 11. YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) Amaçlar: BÖLÜM 11. YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) Amaçlar: Yapısal Sorgulama Dilinin temellerini Kavramlarını öğreneceksiniz İçindekiler: 11.1 Giriş 11.2 SQL Komutları 1 11. YAPISAL SORGULAMA DİLİ (SQL) 11.1 Giriş

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır.

IN ve NOT IN Tablodaki alan içeriklerine ulaşmak için IN deyimi kullanılır. Alt Sorgular SQL Serverda sorgu içinde sorgu da oluşturulabilir. Sorgu içinde sorgu, içteki sorgunun dışta olan sorguya değer üretmesidir. Bu, bir değer veya birden fazla değer olabilir. IN ve NOT IN Tablodaki

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri Siparis.musteri_no musteri.musteri_no Siparis.urun_kodu musteri.urun_kodu SQL'DE VERİ İŞLEME KOMUTLARI SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

İlişkisel Veri Tabanları I

İlişkisel Veri Tabanları I İlişkisel Veri Tabanları I Erdem Alparslan Bahçeşehir Üniversitesi 1 Veri Tabanı Modelleri Veri Tabanları tasarımında kullanılan modeller: Tablolar : Veriler tek bir tabloda veya tablo dizisinde tutulur

Detaylı

15 Aralık 2011 / Perşembe. www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx

15 Aralık 2011 / Perşembe. www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx 15 Aralık 2011 / Perşembe www.arifceylan.com/sql,www.arifceylan.com/default.aspx http://www.arifceylan.com/sql/default.aspx veri sorgulamak için select sorguları: Tüm tabloyu seçmek için * Select * from

Detaylı

SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 5. T-SQL-2

SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 5. T-SQL-2 SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2017-2018 GÜZ DÖNEMİ VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ-II 5. T-SQL-2 Öğr. Gör. Saliha Kevser KAVUNCU Sql Üç Alt Grupta İncelenir:

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210)

Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Veri Tabanı Yönetimi (END 210) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Öğr.Gör. Erdal GÜVENOĞLU Ofis : MUH 312 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14:00 14:50, Salı:

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

SQL DİĞER Deyimler ve Komutlar

SQL DİĞER Deyimler ve Komutlar SQL DİĞER Deyimler ve Komutlar İÇİ İÇE SELECT KULLANIMI (NESTED SELECT) JOIN KULLANIMI INNER JOIN LEFT JOIN RIGHT JOIN FULL JOIN SQL İç İçe Select (Nested Select) İç içe Select sorguları, bir başka deyişle

Detaylı

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili

Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili Bölüm 4: DDL Veri Tanımlama Dili -43- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DDL (Data Definition Language Veri Tanımlama Dili : Bu kategorideki SQL komutları ile veritabanları, tablo, görünüm ve indekslerin yaratılması,

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011

Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011 Veritabanına Giriş Oğuzhan Ceylan 19 Eylül 2011 Outline Veritabanı MYSQL Mysql Sorgu Komutları Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanı Veritabanı Verittabanı hangi alanlarda kullanılıyor. Web sitesi

Detaylı

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL. Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB202. Veritabanı Yönetimi Ders 6. SQL Erdinç Uzun NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin Planı SQL Fonksiyonları Çoklu Tablo İşlemleri İç içe Select ler JOIN Birleştirme

Detaylı

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir.

Her bölüm için kısa bazı girişler yapılacak ve bölüm içerisinde anlatılacak olan konuların genel başlıkları belirtilecektir. Eğitim Adı Seviye Toplam Süre : SQL 2008 Sorgular Eğitim Serisi : Başlangıç/Orta/Yüksek : 56 Saat 05 Dakika 05 Saniye Video Adedi : 209 Merhaba arkadaşlar ben İLKER IŞIK yine www.yazilimhocasi.com katkılarıyla

Detaylı

Fonksiyonlar, Count, Sum, Avg, Max, Mın, Lower, Upper, Length, Round, Mod, Left, Right, Concat, If

Fonksiyonlar, Count, Sum, Avg, Max, Mın, Lower, Upper, Length, Round, Mod, Left, Right, Concat, If Mın, Lower, Upper, Length, Round, Sql kendi içinde bir cok fonksiyonu barındırır, bunlar sayım ve hesaplama için kullanılabilir. SQL FONKSİYONLARI Fonksiyon sözdizimi kuruluşu; SELECT fonksiyon(kolon )

Detaylı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı

Örnek Veritabanı Çalışması. Kütüphane Veritabanı Örnek Veritabanı Çalışması Kütüphane Veritabanı İçindekiler Kütüphane veritabanı şeması Tabloların oluşturulması Tablolar arası ilişkilerin varlık ilişki ve ilişkisel modeldeki gösterimleri Sorgu örnekleri

Detaylı

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum:

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum: Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- MS SQL Server 2008 Kurulumu ve Tanıtımı 2- Komut Kullanarak Veritabanı Oluşturma ve Silme 3- SQL Yazım Kuralları Kurulum: Sistem gereksinimleri: Desteklenen işletim sistemleri:

Detaylı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Data Programming SQL Language. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Data Programming SQL Language Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 15 Mar 2016 1 SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından

Detaylı

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi

20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 20461C Querying Microsoft SQL Server Modül Seviye Belirleme Testi 1) Aşağıdaki SQL Server sürümlerinden hangisi ana sürümlerden bir tanesidir? a) Parallel Data Warehouse b) Express c) Standart d) Developer

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Sütunlar, Karakterler ve Satırlar ile Çalışma

Veritabanı Tasarımı. Sütunlar, Karakterler ve Satırlar ile Çalışma Veritabanı Tasarımı Sütunlar, Karakterler ve Satırlar ile Çalışma Amaç Bu ders aşağıdaki hedefleri kapsamaktadır: Bir karakter ifadesi oluşturmak için diğer sütunları, aritmetik ifadeleri ya da sabit değerleri

Detaylı

Emrah UYSAL www.emrahuysal.com 1

Emrah UYSAL www.emrahuysal.com 1 ORACLE DERS 2 BİRDEN FAZLA TABLO ÜZERİNDE ÇALIŞMAK(JOIN İŞLEMLERİ) Şekilde görüldüğü gibi Employees tablosundan employee_id ve department_id alanı Departments tablosundan ise department_name alanı kullanılıp

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi KARMAŞIK SORGULAR ALT SORGU: Sorgu esnasında; bir sorgudan elde edilen bir

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) SQL (Structured Query Language) Konular Ortamın Hazırlanması SQL (Structured Query Language) Temel SQL Komutları Kaynaklar 2 Ortamın Hazırlanması PostgreSQL

Detaylı

Veritabanı Tasarımı COUNT, DISTINCT, NVL

Veritabanı Tasarımı COUNT, DISTINCT, NVL Veritabanı Tasarımı COUNT, DISTINCT, NVL Konular COUNT grup fonksiyonu kullanarak SQL sorgusu oluşturmak ve çalıştırmak Grup fonksiyonları ile DISTINCT ve NVL fonksiyonu kullanmak 2 Amaç SQL fonksiyonları

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Başarım Eniyileme Performance Tuning)

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Başarım Eniyileme Performance Tuning) Veritabanı Yönetim Sistemleri (Başarım Eniyileme Performance Tuning) Konular SQL Başarım Eniyileme (Performance Tuning) 2 SQL Başarım Eniyileme (Performance Tuning) 3 SELECT ifadesinde * (bütün sütunlar)

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar.

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar. SQL'DE SORGULAMA İŞLEMLERİ SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgulama Dili) ilişkisel veritabanı sistemlerinde veri üretmek, veri üzerinde işlem yapmak ve verileri çağırmak için

Detaylı

Kişiler tablosundan AD kolonu yusuf olan tüm satırları siler. ORDER BY deyimi bir tablodan SELECT ile seçilen verileri sıralamak için kullanılır.

Kişiler tablosundan AD kolonu yusuf olan tüm satırları siler. ORDER BY deyimi bir tablodan SELECT ile seçilen verileri sıralamak için kullanılır. DELETE Deyimi DELETE deyimi bir tablodan veri silmek için kullanılır. DELETE tablo_adı [WHERE arama_koşulu] Örneğin DELETE Kişiler WHERE (SIRANO = 1) Kişiler tablosundan SIRANO = 1 olan satırı siler. DELETE

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Alt Sorgu Temelleri

Veritabanı Tasarımı. Alt Sorgu Temelleri Veritabanı Tasarımı Alt Sorgu Temelleri Konular Verilerin elde edilmesi için alt sorguların tanımlanması ve açıklanması WHERE yantümcesinde tek satır alt sorgu oluşturulması ve çalıştırılması Tek satır

Detaylı

Veritabanlarına ve SQL'e Giriş. Devrim GÜNDÜZ. Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com. devrim@gunduz.org

Veritabanlarına ve SQL'e Giriş. Devrim GÜNDÜZ. Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com. devrim@gunduz.org Veritabanlarına ve SQL'e Giriş Devrim GÜNDÜZ Teknoloji Destek Merkezi -- www.tdmsoft.com devrim@gunduz.org http://seminer.linux.org.tr http://www.gunduz.org Giriş Bu seminerde, aşağıdaki konular anlatılacaktır:

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı. Hafta V. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08221 Veri Tabanı II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı. Hafta V. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08221 Veri Tabanı II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 GÜZ Yarıyılı Hafta V Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ms Sql Management Studio sunucu üzerinde kuruludur. İlk uygulamalarımızı yapmaya başlamadan önce

Detaylı

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ

VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ VERĐTABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ Öğr.Gör.Sedat Telçeken ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ FEN FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 2005 2006 Bahar Dönemi SQL Fonksiyonları Fonksiyonlar SQL içinde bazı hesaplamaları yapabilmektedir.

Detaylı

BÖLÜM13 3- EXCEL DE VERİ İŞLEMLERİ

BÖLÜM13 3- EXCEL DE VERİ İŞLEMLERİ BÖLÜM13 3- EXCEL DE VERİ İŞLEMLERİ Excel de veritabanı dosyaları oluşturmak oldukça kolay ve pratiktir. Böyle bir dosya herhangi özel bir işlem gerektirmeden, veri alanlarının direkt hücrelere girilmesi

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Kartezyen Çarpım ve Join İşlemleri

Veritabanı Tasarımı. Kartezyen Çarpım ve Join İşlemleri Veritabanı Tasarımı Kartezyen Çarpım ve Join İşlemleri Konular Oracle özel join işlemlerini isimlendirme ve onların ANSI/ISO SQL: 1999 karşıtları Join durumlarının amacını açıklama Kartezyen çarpımdan

Detaylı

Veritabanında var olan nesneler ve veriler üzerinde işlemş için kullanılan veri tabanı nesneleridir. Verilerinizi tablolar halinde ortaya

Veritabanında var olan nesneler ve veriler üzerinde işlemş için kullanılan veri tabanı nesneleridir. Verilerinizi tablolar halinde ortaya SORGU (QUERY) NEDİR? Veritabanında var olan nesneler ve veriler üzerinde işlemş yapmak yp için kullanılan veri tabanı nesneleridir. Verilerinizi tablolar halinde ortaya çıkarttıktan sonra, bu verilerden

Detaylı

Veri Tabanı-I 12.Hafta

Veri Tabanı-I 12.Hafta Veri Tabanı-I 12.Hafta İlişkisel sorgular 1 GROUP BY having Gruplayarak listelemek. Gruplama işlemi bir veya birden çok alana göre yapılabilir. Select from arasında yazılan alanlar mutlaka GROUP BY işlemine

Detaylı

Veri Tabanı II Alt Sorgular

Veri Tabanı II Alt Sorgular Veri Tabanı II Alt Sorgular Alt Sorgular Alt sorgular bir SQL sorgusunun içerisinde başka bir SQL sorgusu kullanılarak oluşturulan SQL ifadeleridir. Çoğunlukla SQL sorgusunun WHERE ve HAVING kısımlarında

Detaylı